Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat évi tevékenységéről Dorog város területén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Dorog város területén"

Átírás

1 DOROG ÉS TÉRSÉGE CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2510 Dorog, Hantken Miksa u. 8. Telefon: (33) , tel/fax: (33) Gyermekjóléti Szolgálat mobil: Családsegítő Szolgálat mobil: cím: cím: Ikt. szám: 190/2015 Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat évi tevékenységéről Dorog város területén

2 Tisztelt Képviselő Testület! A Családsegítő Szolgálat Dorog város alapellátásaként a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működik. Az ügyfélfogadást a bázisintézményben, az Intézmények Háza I. emeletén tartja ben ügyfélfogadási időnket bővítettük. A családgondozói munka fontos eleme a családlátogatás, a család lakókörnyezetben történő felkeresése, amely a hatékony gondozáshoz nélkülözhetetlen. Családgondozóink alapos helyismerettel rendelkeznek, a terepidő maximális kihasználására törekszenek. A Családsegítő Szolgálat felépítése Dorog város területén: Intézményvezető: Tóth Krisztián Intézményvezető helyettes: Szukiné Kósa Éva Bernadett egyben a Gyermekjóléti Szolgálat csoportvezetője Családsegítő Szolgálat családgondozói Dorog tekintetében: Deák Mária csoportvezető - adósságkezelési tanácsadó Laczkó Adrienn Mészáros Anna Keil Veronika A megnövekedett ügyfélforgalom indokolttá tette, hogy Dorogon csak olyan családgondozók lássanak el a szolgálatot, akik a térség többi településén nem dolgoznak. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24) Korm. rendelet 36. (4) bekezdés a, pontja alapján szolgálatunkat szeptember hónapban a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal részéről szakértők ellenőrizték. A vizsgált időszak: január július 31. A Családsegítő Szolgálat működését az évi III. tv, mely a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szól, az 1/2000 (I.7.) SzCSM rendelet, valamint a helyi szociális rendelet szabályozza. A családgondozók feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. A családgondozók a feladataikat az Etikai Kódexben foglaltak alapján, valamint az adatvédelmi törvény betartásával végzik, az adminisztratív teendőket a forgalmi- és esetnaplóban dokumentálják, a gondozás folyamatáról feljegyzéseket készítenek. Szolgálatunk a társadalmi változásokra érzékeny szervezetként működik, amely mögött kiemelkedő szakmai tudás és csapatmunka áll. Szakmai munkánkra 2014 évben jellemző volt a társintézményekkel és egyéb szervezetekkel történő partneri együttműködés. Az egyén vagy család problémáiról szolgálatunk önkéntes megkeresés útján, valamint a veszélyeztetettséget, a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer jelzései alapján értesül. Az átfogó családgondozás folyamatában a szociális szolgáltatások és juttatások nemcsak az ellátás igénybe vételét jelentik a családnak, hanem a családok képessé tételét konfliktusaik kezelésében. A gondozási folyamatban alkalmazott módszerünk a probléma jellegétől függően az egyéni esetkezelés, komplex családgondozás, illetve a csoportos és közösségi szociális munka. 2

3 A családsegítő szolgálat által végzett tevékenység mutatói A szolgáltatást igénybe vevők számának alakulása (fő): 2014-ben a családsegítő szolgálattal kapcsolatban álló összes igénybevevő (mindenki, aki valamilyen szolgáltatást egyszeri alkalommal vagy gondozás során igénybe vett) 3935 alkalommal összesen 1140 fő fordult meg. Tárgyévben a szolgálatnál megfordult új kliensek száma 300 fő. Együttműködési megállapodás alapján 142 főt gondoztunk problémájának megoldása érdekében. A hozzánk fordulók nemek közötti megoszlása 2014 évben: 3

4 A szolgáltatást igénybe vevők gazdasági aktivitása: Gazdasági aktivitás szempontjából gondozottaink 48% inaktív kereső, ide tartoznak a GYESben, GYET-ben, aktív korúak ellátásában, nyugdíjszerű ellátásban stb. részesülő ügyfelek. Statisztikánk alapján a hozzánk forduló foglalkoztatott gondozottak száma az előző évben 20% volt, míg 2014-ben 32%-ra emelkedett. A foglalkoztatás 12%-os emelkedésének oka a közmunkaprogramban résztvevő ügyfeleink számának növekedése. A családgondozói tapasztalataink arra engednek következtetni, hogy a közmunkaprogram konzerválja a tartós munkanélküliséget, a gondozási folyamat során átmeneti élethelyzet javulást eredményez, de az alapvető foglalkoztatási problémára nem nyújt megoldást. Ezen gondozottainknál a depriváció nagyon erősen jelentkezik a közmunkaprogramban való részvétel lejártával a megfosztottság érzésével küzdenek egyetlen céljuk az programba való újbóli bekerülés, egyéb munkaerőpiaci állások betöltésével nem is próbálkoznak. Családi összetételt tekintve a évhez hasonlóan az egyedül élők száma a legmagasabb, az összes gondozott létszám 47 %-a. Az elmúlt évben az egyedülálló, 18 év alatti gyermeket nevelő kliensek száma 9 %. Gondozottak iskolai végzettsége: ügyfeleink 51%-a csak általános iskolai végzettséggel rendelkezik, 6 %-uk nem fejezte be az általános iskolát sem, 31% szakmunkásképző vagy szakiskola keretében valamilyen szakmát szerzett. Az ügyfelek 71%-a anyagi okok miatt keresett fel minket, 51%-uk ügyintézésben kért segítséget, 40% lelki-mentális problémákkal fordult hozzánk. Jelentős, 39 % az életviteli problémával küzdők száma.(tavalyi évhez képest 10% emelkedés). Az ügyintézésben való segítségkérésnél jellemző hogy a szolgáltatóknál, hivataloknál bevezetett elektronikus ügyintézés lehetőségét kérték, illetve jellemző az egyéb ellátások igényléséhez szükséges nyomtatványok kitöltésében való segítségkérés. A banki hitelek felmondásával kapcsolatban, pénzintézeteknél illetve a Nemzeti Eszközkezelőnél történő ügyintézésben való segítségkérés is jelentős volt. Díjhátralékkal küzdő ügyfeleinknél a közüzemi szolgáltatókkal való kapcsolatfelvételt- ügyintézést segítjük. 4

5 Az anyagi problémákkal hozzánk fordulók száma a tavalyi évhez képest emelkedett. A gondozási folyamat főleg a szociális törvényben biztosított, megélhetést, lakhatást, és gyógyszerekkel való ellátást biztosító ellátások közvetítésével, a Munkaügyi Központtal való kapcsolattartásra való ösztönzéssel és egyéb életviteli problémák megoldására irányuló tanácsadással valósul meg. A probléma típusok egymásra épülhetnek, egymással ok-okozati összefüggésben vannak. Több probléma együttesen 142 esetben fordult elő ben tíz esetben érkezett jelzés szolgálatunkhoz, krízishelyzetet két alkalommal kellett megoldanunk. Adósságkezelési szolgáltatás Az adósságkezelési program Dorogon 2009-ben indult, azzal a céllal, hogy a nehéz anyagi helyzetben lévő fogyasztók is rendezni tudják a különböző szolgáltatók felé felhalmozott hátralékukat. A részletfizetés lehetőségével nem minden hátralékos ügyfél tudott élni, azonban az adósságkezelési program keretein belül fizetendő alacsony önrészeket fel tudták vállalni tárgyhavi számlák fizetése mellett. Az adósságkezelés folyamata: - Hátralék nagyságának és összetételének felmérése - Az ügyfél fizetési képességének és hajlandóságának felmérése. - Megoldási alternatívák feltárása A hátralékkal rendelkező Fogyasztóknak nagy segítség, hogy tőkehátralékuk csupán 25%-át kell önerőből megfizetniük: az Önkormányzattal kötött támogatási megállapodás alapján hat havi részletfizetést biztosítanak számukra. Az adósságkezelési tanácsadó feladata a támogatást igénylők teljes körű tájékoztatása a hátralékukkal, valamint az adósságkezelési program folyamatával kapcsolatban. Kérelmek összeállítása és továbbítása a szociális osztály felé. A már támogatási megállapodással rendelkező ügyfelek kezelése, befizetési bizonylatainak fénymásolása, tárgyhavi számláik és önrészeik befizetéseinek egyeztetése ben a Családsegítő Szolgálatnak 25 családdal volt élő együttműködési megállapodása. A szolgáltatást igénybe vevők közül 11 család nevel kiskorú gyermeket. Díjhátralékai miatt adósságkezelési tanácsadásra 42 család jelentkezett ebből 10 új együttműködés született. A 25 gondozásból 1 családnál az együttműködés szüneteltetését kértük (haláleset miatt). 2 család előgondozásban vett részt. A szolgáltatásra jelentkezők közül az együttműködés az alábbi esetekben nem jöhetett létre: a felhalmozott adósságot nem tudtuk kezelni a támogatások korlátozottsága miatt, pld: az adósság típusa nem volt bevonható a szolgáltatásba (áramdíj), a felhalmozott adósság összege meghaladta a bevonható összeget, a család fizetési kapacitás vizsgálatakor kiderült, hogy háztartásuk bevétele kevesebb, mint a kiadásuk, ezért a szolgáltatás feltételeit nem tudják vállalni. Tárgyévben a szolgáltatásban résztvevők körében 16 esetben sikeres gondozást zártunk. 5

6 2014-ben megvalósult program: S.T.O.P ( Spórolni Tervezni Okosan Pontosan) pénzügyi prevenciós program keretien belül a Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai SZKI végzős diákjainak pénzügyi vetélkedőt szerveztünk, a programon 56 fő 18. életévét betöltött diák vett részt. (A programon időpontja: ) S.T.O.P önsegítő csoportfoglalkozásainknak az Arany János Városi Könyvtár adott helyet, a foglalkozásokon három alkalommal 7 fő vett részt Háztartásom vegyszer nélkül Ökotrükkök praktikák Pénzkontroll a háztartásban márciusában a Dorogi Idősek Klubjában Háztartásom vegyszer nélkül - címmel interaktív klubfoglalkozást tartottunk. A programon 18 fő vett részt. A S.T.O.P keretein belül indult, alsó tagozatos diákoknak készült Pénz volna karika program koordinálását és lebonyolítását a gyermekjóléti szolgálat átvette évben a családsegítő szolgálat két alkalommal vett részt a program lebonyolításában a Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskola Általános Iskola Zrínyi Ilona Tagiskola harmadik és negyedik osztályos tanulóinak tartott foglalkozásokon. Rendszeres szociális segélyezettek A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény írja elő az együttműködési kötelezettséget a rendszeres szociális segélyezetteknek. A törvény előírja a munkaerőpiacra való visszasegítést célzó, személyre szóló, beilleszkedést segítő program készítését ben 14 fő (3 nő, 11 férfi) együttműködésre kötelezett rendszeres szociális segélyezettel álltunk kapcsolatban. Iskolai végzettségüket tekintve: 6 fő rendelkezik 8 osztállyal, 5 fő szakmunkás, illetve szakközépiskolát végzett, 1 fő gimnáziumi érettségivel, 1 fő főiskolai diplomával rendelkezik. Családi összetétel szerint 11 fő egyedülálló, 3 fő házastársi/élettársi kapcsolatban él. Az adott évben 7 fő vett részt a közmunkaprogramban. 1 fő elhelyezkedett a munkaerőpiacon, 1 fő öregségi nyugdíjra lett jogosult, 1 fő nyugdíjelőtti álláskeresési segélyben részesül, ezért az ő együttműködési kötelezettségük megszűnt. A munkaerőpiacra való visszasegítés időben elhúzódó folyamat, hiszen a rendszeres szociális segélyezettek nagy része évek óta inaktív, ráadásul a tartós munkanélküliség okaként vagy következményeként összetett problémákkal küzd. Mindezek miatt a probléma rendezése nem azonnal és nem kizárólag egy szervezettől várható. Eredményt csak akkor lehet elérni, ha ebben a sokszereplős modellben a különböző szervezetek saját szolgáltatásaikkal (egymásra épülve, egymást kiegészítve) járulnak hozzá a nem foglalkoztatottak munkaerő-piaci helyzetének javításához. A munkanélküliség különösen a hosszú időn keresztül fennálló önmagában ritkán jelentkező probléma, okaként vagy következményeként számos egyéb diszfunkció jelentkezhet az egyén/család életében, amelyek akadályozhatják a munkaerőpiacra történő belépést vagy visszatérést. A segítő folyamat éppen ezért nem szűkülhet le kizárólag a munkaerőpiacra történő visszatéréssel kapcsolatos tájékoztatásra: a hatékony segítségnyújtás 6

7 érdekében fontos az állapot és helyzet, a problémák lehetőleg teljes körének meghatározása, a prioritások felállítása, a készségeknek és képességeknek megfeleltethető célok kitűzése, és az ezekhez rendelt eszközök, technikák összeegyeztetése a szociális munka módszereivel és eszközeivel. Hajléktalan a Szociális Törvény (1993/III) alapján: ellátási szemléletű meghatározás: hajléktalan az, aki éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti. igazgatási szemléletű meghatározás: hajléktalan az, aki bejelentett lakcímmel nem rendelkezik, kivéve, ha bejelentett lakcíme a hajléktalanszállás. Szolgálatunkkal kapcsolatban álló hajléktalanok számának alakulása: es évben 46 fő (39 férfi, 7 nő) hajléktalannal álltunk kapcsolatban. A hajléktalan nem rendelkezik kapcsolati tőkével, mely átsegítené a problémákon. A kapcsolati tőke hiányában nehezebben jut munkához, nehezebben jut lakhatási lehetőséghez, nehezebben jut élelmiszerhez, ruhához, mindazokhoz a javakhoz, melyek a túléléshez szükségesek. Gazdasági aktivitásukat nézve 23 fő inaktív (foglalkoztatást helyettesítő támogatást, vagy rendszeres szociális segélyt kap), 1 fő öregségi nyugdíjas, 5 fő bejelentett munkahellyel rendelkezik, 17 fő munkanélküli (semmilyen jövedelemmel nem rendelkezik). Családgondozóként feladatunk, hogy valamilyen jövedelemhez juttassuk őket, vagy legalább azt elérjük, hogy regisztráltassák magukat a Munkaügyi Központban, illetve számon tartjuk, hogy mikor kell ott jelentkezniük. Akiknek nincsen semmilyen jövedelmük, így a társadalombiztosítást sem tudják fizetni, segítjük az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság elintézését. Tárgyévben a látókörünkben lévő hajléktalanok problémája jelentős. Öt fő hajléktalan személy került fagyási sérülésekkel az esztergomi kórházba, ahol végtagjaik részleges amputálására került sor. A településen élő hajléktalanoknak az esztergomi 7

8 hajléktalan szállóról és nappali melegedőről, mint lehetőségről van tudomásuk, ennek ellenére kevesen választják ezt a lehetőséget. Külterületeken vagy jellemzően elhagyott vasúti épületekben húzzák meg magukat. Problémát jelent, hogy a szolgáltatók, hatóságok, önkormányzat levelei hogyan jutnak el hozzájuk, így szolgálatunk 36 főnek biztosít postázási címet (amennyiben kérik). Dorog Város Önkormányzatának 10/2012. (III.9.) önkormányzati rendelete a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról 2.. (1) bekezdése (c) pontja értelmében igénybe vehetik a hajléktalan személyek a szociális étkeztetést. 14 fő veszi, illetve vette igénybe ezt a szolgáltatást. Ruha, takaró adományokkal folyamatosan ellátjuk őket, illetve szorosan együttműködünk a Máltai Szeretetszolgálat Dorogi csoportjának vezetőjével, aki lehetőségeihez mérten biztosítja a hidegélelmiszer, konzerv adományokat. 2 fő hajléktalan az év folyamán elhunyt. Környezettanulmányt hivatal felkérésére. 30 esetben készítettünk bíróság, gyámhivatal és a polgármesteri 2014-ben két ügyfelünk esetében kezdeményeztünk gondnokság alá helyezést a Gyámhivatalnál. A gondozás folyamatába szükség szerint bevonható pszichiáter, jogász, a családgondozó konzulensként, illetve közvetlenül az ügyféllel foglalkozó tanácsadóként, terapeutaként. Szolgálatunk ingyenes jogi tanácsadását 145 fő vette igénybe (ebből 22 fő gondozott). Jogi segítséget az alábbi ügyekben kértek: válás, gyermekelhelyezés, gyerektartásdíj megelőlegezése, vagyonmegosztás, ingatlan ügyek, végrehajtás, eltartási szerződés, munkajog, hagyaték stb. Ingyenes jogi képviselet igénybevétele miatt ügyfeleinket továbbra is a Komárom-Esztergom Megyei Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó- és Áldozatsegítő Szolgálatának kihelyezett esztergomi ügyfélszolgálatához irányítjuk. Pszichiáter szakorvos, pszichológus segítségét 19 fő esetében igényeltük depresszió, illetve szenvedélybetegség miatt. Továbbra is nagyon jó a kapcsolatunk az esztergomi Vaszary Kolos Kórház Krónikus Pszichiátriai Osztályával. Viszont a pszichés megbetegedéssel küzdő ügyfeleink tartós elhelyezése egyre nagyobb nehézséget jelent. Továbbra is folyamatosan fogadunk adományokat és eljuttatjuk azokat rászoruló családokhoz. Ingyenes ruhabörzét négy alkalommal tartottunk, a résztvevők száma 92 fő volt. Egy alkalommal külön ruhaosztásban részesültek Dorog város közmunkásai. Ruhák a helyi lakosság felajánlásaiból, illetve a helyi önkormányzattól érkeztek. A gondozott családjainknak folyamatosan tudunk ruhaadományt biztosítani. Az év folyamán több alkalommal kérhettünk és kaptunk élelmiszer csomagot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat dorogi csoportjától. Bármilyen bútor vagy műszaki cikk igény merül fel ügyfeleink részéről, mindig a segítségünkre vannak. 8

9 Javaslatot tettünk a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete által szétosztott élelmiszeradományokban részesülő személyekre, családokra ben magánszemélyektől folyamatos felajánlások érkeztek, jellemzően a háztartásban feleslegessé vált tárgyakat ajánlottak fel szolgálatunknak. Karácsony előtt egy országos párt helyi alapszervezete az általuk gyűjtött élelmiszercsomagok szétosztásában kérte közvetett segítségünket A gyermekjóléti szolgálattal együttműködve a szociális nyári étkeztetés lebonyolításában 21 alkalommal vettünk részt. A helyi Önkormányzat által szervezett Idősek karácsonya programhoz kapcsolódva 372 fő idős személyt kerestünk fel otthonában, átadtuk az Önkormányzat ajándékutalványát és a meghívót az ünnepségre. Továbbra is közvetítjük bútorok és műszaki cikkek cseréjét, de a szállítás sok esetben még mindig nehézséget jelent szeptemberében közösségi munka keretén belül felhívást intéztünk kötni és horgolni tudó lakosokhoz. Szolgálatunkhoz várjuk a maradékfonalból készült 10X10 cm-es kötött, vagy horgolt négyzeteket, melyeket takarókká horgolunk. Az elkészült takarókat június 12-én különböző szociális intézményeknek szeretnénk átadni decemberéig már több tucat kézimunkát kaptunk, úgy gondoljuk takarókampányunk sikeres lesz. Szakmaközi megbeszélést az év folyamán 1 alkalommal tartottunk a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. kommunikációs munkatársainak közreműködésével a lakhatási szegénység témakörében. A megbeszélésen 29 fő társintézményben dolgozó szociális szakember vett részt. A gyermekjóléti szolgálat szakmaközi megbeszélésein meghívottként vettünk részt. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 4M REMUSZ programjának képviselője hetente tart ügyfélfogadást intézményünkben. A megváltozott munkaképességű munkavállalók számára nyújt tájékoztatást a munkaerőpiacon való elhelyezkedéssel kapcsolatban. A közös együttműködés eredménye, hogy a családgondozók segítségével megváltozott munkaképességű munkavállalóvá vált ügyfeleink lehetőséget kaptak arra, hogy a program segítségével elhelyezkedjenek. Képzés, tréning A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával közösen valósítja meg a TÁMOP / azonosítószámú "Szociális képzések rendszerének modernizációja" című akkreditált kiemelt projektet. A projekt keretében ben térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség teljesítését elősegítő képzésekre sikeresen pályáztunk. Az uniós finanszírozású szociális és gyermekvédelmi továbbképzési program célja, hogy megoldást nyújtson a hazai szociális ellátórendszerben dolgozók továbbképzésére, kompetenciáinak fejlesztésére, ismereteinek széleskörű bővítésére, az ágazatban dolgozó szakemberek számára. A minősített továbbképzési programokon való részvétel térítésmentes volt! 9

10 Gyakorlati képzés Szolgálatunk évek óta különböző felsőoktatási intézmények terephelyeként, a hallgatók gyakorlati képzésében is segítséget vállal. A gyakorlati képzés a családgondozók számára is hasznos. Ismereteiket úgy tudják csak megfelelőképpen átadni, ha a napi rutin helyett tudásukat egy megfogalmazott, át/újragondolt és rendszerezett formában mutatják be, elemzik és megtanítják. A hallgatók fogadása plusz terhet is jelent, mind a tereptanár, mind az intézmény számára ezért kapacitásunk korlátozott év folyamán két kolléga foglakozott tereptanári minőségben hallgatóval. Az oktatási intézmény (PPKE) visszajelzése alapján a hallgatóknak nyújtott szakmai gyakorlati munkát kiemelkedően magas színvonalúnak tartják. Szabadidő - prevenció A családsegítő szolgálat munkatársai különböző programok népszerűsítésében, szervezésében és lebonyolításában is aktívan részt vállalnak januárjában Dorog Város Idősek Klubjában az áldozattá válás elkerülése témában szerveztünk előadást rendőrségi referens felkérésével. Az idős emberek a bűncselekmények és a tulajdon ellenei szabálysértések fő áldozatai, ezért szükségesnek tartjuk az ilyen jellegű munkát. Az előadás alkalmával lehetőségünk volt az általános tájékoztatón túl az áldozatsegítő szolgálatról információt adni, illetve a családsegítő szolgálat közreműködését is felajánlottuk a szolgáltatáshoz való hozzáférés segítésében. A város természetjáróinak örömére májusában a Fekete-hegy Sasfészek felújított kulcsos ház átadásán vettünk részt. Az átadást követően Dorog Város általános iskolái kirándulásokat szerveztek a kulcsos házhoz. Szolgálatunk családgondozói két alkalommal kísértek gyerekcsapatot, a programot kvízjátékokkal és ügyességi feladatokkal tették változatossá. Együttműködési megállapodás alapján az Egyetértés Sportegyesület Természetjáró Szakosztálya szabadidős programjainkhoz a kulcsos házat egész évben rendelkezésünkre bocsátotta. Előzetes igényfelmérés alapján a Gyermekjóléti Szolgálattal közösen egy hetes nyári szabadidős programot valósítottunk meg június június 28 között. A lebonyolításban 6 alkalommal 6 családgondozónk vett részt. A programot térségi szinten szerveztük, melyen átlagosan 25 gyermek vett részt, 12 fő Dorogról. Június 28-án családi szabadidős napként szülők is elkísértek a kirándulásra, Dorogról öt család választotta a hétvégi erdei kirándulást gyerekeivel. A programot két helyszínen szerveztük: Mogyorósbánya Plébánia, Sasfészek kulcsos ház Fekete-hegy októberében - kizárólag dorogi gyerekeknek - őszi szüneti kirándulást szerveztünk újból a Fekete-hegyre. Az év folyamán az alábbi programok lebonyolításában is közreműködtünk: o Nap-Út Nap o Adventi játszóház o Máltai Családi Nap 10

11 Dorog Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályával napi kapcsolatban állunk, munkánkhoz maximális segítséget kapunk. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, szíveskedjenek a családsegítő szolgálat beszámolóját megvitatni és elfogadni. Munkánkhoz nyújtott segítő támogatásukat köszönjük! Dorog, Deák Mária sk. csssz csoportvezető Tóth Krisztián sk. intézményvezető 11

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Piliscsév község területén

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Piliscsév község területén DOROG ÉS TÉRSÉGE CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2510 Dorog, Hantken Miksa u. 8. Telefon: (33) 431-170, tel/fax: (33) 441-730 Gyermekjóléti Szolgálat mobil:06-20-561-5226 Családsegítő Szolgálat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére DOROG VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EMBERI ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : VAROSHAZA@DOROG.HU E L Ő T E R J E S Z T É S A

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 1173 Budapest, Újlak u. 106. email: csskbp17@ enternet.hu 25-71-624, 25-85-181 (fax) web: www.cssk17.hu Éves

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos.

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos. B e s z á m o l ó Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről Doma Lajos igazgatóhelyettes 1 Bevezetés Beszámolónk az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről BESZÁMOLÓ Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről Izsák, 2014. március 31. Készítette: Sörösné Boldoczki Tímea Intézményvezető A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Szám: 2-96 /2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/7/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK 2008. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉRTÉKELÉSE

TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK 2008. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉRTÉKELÉSE TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK 2008. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉRTÉKELÉSE 1 Átfogó jelentés a Gyámhivatal 2008. évi tevékenységéről A gyámhivatal

Részletesebben

2012. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről

2012. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről 2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről A Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com.

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Ikt. szám: 92/2011. Tárgy: 2010. évi beszámoló Kiszombor Község Önkormányzat

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban Gyvt.)

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1007-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben