Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat évi tevékenységéről Dorog város területén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Dorog város területén"

Átírás

1 DOROG ÉS TÉRSÉGE CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2510 Dorog, Hantken Miksa u. 8. Telefon: (33) , tel/fax: (33) Gyermekjóléti Szolgálat mobil: Családsegítő Szolgálat mobil: cím: cím: Ikt. szám: 93/2014 Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat évi tevékenységéről Dorog város területén

2 Tisztelt Képviselő Testület! A Családsegítő Szolgálat Dorog város alapellátásaként a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működik. Az ügyfélfogadást a bázisintézményben, az Intézmények Háza I. emeletén tartja. A Családsegítő Szolgálat működését az évi III. tv, mely a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szól, az 1/2000 (I.7.) SzCSM rendelet, valamint a helyi szociális rendelet szabályozza. A családgondozók feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. A családgondozók a feladataikat az Etikai Kódexben foglaltak alapján, valamint az adatvédelmi törvény betartásával végzik, az adminisztratív teendőket a forgalmi- és esetnaplóban dokumentálják, a gondozás folyamatáról feljegyzéseket készítenek. A családsegítő szolgálat a törvényi előírásoknak megfelelően a szociális vagy mentális problémák miatt segítségre szoruló egyének és családok számára nyújt szolgáltatást. A családgondozói munka fontos eleme a családlátogatás, a család lakókörnyezetben történő felkeresése, amely a hatékony gondozáshoz nélkülözhetetlen. Az egyén vagy család problémáiról szolgálatunk önkéntes megkeresés útján, valamint a veszélyeztetettséget, a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetésével értesül. A családgondozás meghatározott ideig tartó folyamatos segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása annak érdekében, hogy a kapcsolatot igénylő fél problémái feltárhatókká, ezáltal a megoldás lehetőségei kialakíthatóvá váljanak. A problémamegoldás stratégiái, tervei, módjai az együttműködés folyamán alakulnak ki. Az átfogó családgondozás folyamatában a szociális szolgáltatások és juttatások nemcsak az ellátás igénybe vételét jelentik a családnak, hanem a családok képessé tételét konfliktusaik kezelésében. A gondozási folyamatban alkalmazott módszerünk a probléma jellegétől függően az egyéni esetkezelés, komplex családgondozás, illetve a csoportos és közösségi szociális munka. A Családsegítő Szolgálat felépítése Dorog város területén: Intézményvezető: Tóth Jánosné májusától nyugellátásba vonult. Intézményünk vezetői feladatait októberétől Tóth Krisztián vette át. Intézményvezető helyettes: Simon Gábor egyben a Gyermekjóléti Szolgálat csoportvezetője Családsegítő Szolgálat családgondozói Dorog tekintetében: Veszprémi Tímea áprilisáig csoportvezető települést is ellát Deák Mária adósságkezelési tanácsadó, áprilistól csoportvezető Laczkó Adrienn Mészáros Anna települést is ellát Keil Veronika települést is ellát 2

3 A családsegítő szolgálat által végzett tevékenység mutatói: A szolgáltatást igénybe vevők számának alakulása (fő): Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is nőtt a szolgáltatást igénybe vevők száma ban a Családsegítő Szolgálatnál összesen 1145 fő fordult meg 3823 alkalommal (forgalmi napló alapján), ebből 285 fő első alkalommal kereste fel szolgálatunkat. Együttműködési megállapodás alapján 155 főt gondoztunk problémájának megoldása érdekében. A hozzánk fordulók nemek közötti megoszlása: Gazdasági aktivitás szempontjából gondozottaink 59 %-a inaktív kereső, ide tartoznak a GYES-ben, GYET-ben, aktív korúak ellátásában, nyugdíjszerű ellátásban stb. részesülő ügyfelek. Az eltartott felnőtt ügyfelek közé, azok a személyek tartoznak, akiknek a 3

4 családjában az 1 főre eső jövedelem meghaladja az ellátások igényléséhez szükséges maximumot, így nem jogosultak semmilyen ellátásra. Családi összetételt tekintve a évhez hasonlóan az egyedül élők száma a legmagasabb, az összes gondozott létszám 37 %-a. Elmondható, hogy továbbra is növekszik a többgenerációs együttélések száma, jellemző hogy felnőtt gyermekek szüleikkel maradnak. Az egyéb családtagok összeköltözése is egyre gyakrabban előfordul. (Ennek egyik közvetett oka a banki hitelek bedőlése - ingatlan tulajdonjogának elveszítése - illetve jelentős a díjhátralékosság miatti bérleti jog elveszítése, ezért a családok közösen próbálják lakhatásukat megoldani.) Az elmúlt évben az egyedülálló, 18 év alatti gyermeket nevelő kliensek száma 12%. Gondozottak iskolai végzettsége: ügyfeleink 51%-a csak általános iskolai végzettséggel rendelkezik 31% szakmunkásképző vagy szakiskola keretében valamilyen szakmát szerzett. Az ügyfelek 81%-a ügyintézésben kérte segítségünket, 68%-uk anyagi okok miatt keresett fel bennünket, 49% egyéb információkéréssel fordult hozzánk. Jelentős, 29 % az életviteli problémával küzdők száma. Az ügyintézés kérés ilyen kiemelkedően magas számát a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal való kapcsolattartás, illetve az egyéb ellátások igényléséhez szükséges nyomtatványok kitöltésében való segítségkérés teszi ki. A banki hitelek felmondásával kapcsolatban, pénzintézeteknél illetve a Nemzeti Eszközkezelőnél történő ügyintézésben való segítségkérés is jelentős volt. Közreműködésünkkel 7 kiskorú gyermeket nevelő család lakhatása oldódott meg hitelének állami kiváltásával. A probléma típusok egymásra épülhetnek, egymással ok-okozati viszonyban vannak. Több probléma együttesen 475 esetben fordult el. Az anyagi problémákkal hozzánk fordulók száma a tavalyi évhez képest duplájára nőtt. Továbbra is közreműködünk helyi és megyei szintű segélyek igénylésében, felvesszük a kapcsolatot a közüzemi szolgáltatókkal és pénzbeosztási tanácsokkal látjuk el ügyfeleinket. Ügyfeleink közül sokan veszik igénybe a szociális étkeztetést ban 13 esetben érkezett jelzés szolgálatunkhoz, krízishelyzetet nem kellett megoldanunk ban az enyhe téli időjárás nem tette szükségessé téli veszélyhelyzet kezelését. A márciusi rendkívüli hó sem okozott problémát a városban. Tapasztalataink 4

5 alapján a látókörünkben lévő hajléktalanok a téli időszakokra fedél alá vonulnak, az esztergomi hajléktalan szállóról, mint lehetőségről van tudomásuk. Adósságkezelési szolgáltatás Az adósságkezelési szolgáltatás célja Dorog városában élő különböző szolgáltatók felé díjhátralékot felhalmozó lakosokkal történő együttműködés, a hátralékok kiegyenlítése valamint a jövőbeni rendszeres aktuális számlafizetővé válása érdekében. A szolgáltatásba bekerült családok adósságcsökkentési támogatásban részesülnek. Az együttműködés alapfeltétele az aktuális rezsiszámlák fizetése és bemutatása ban az adósságkezelési szolgáltatás köré szervezett ben indult S.T.O.P (Spórolni Tervezni Okosan Pontosan) - programunkban a csoportos és közösségi szociális munkára helyeztük a hangsúlyt ban a Családsegítő Szolgálatnak 34 családdal volt élő együttműködési megállapodása. A szolgáltatást igénybe vevők közül 17 család nevel kiskorú gyermeket. Díjhátralékai miatt adósságkezelési tanácsadásra 62 család jelentkezett ebből 15 új együttműködés született. A 34 gondozásból 1 családnál az együttműködés hiánya miatt a szolgáltatás megszüntetésre került, 2013-ban szolgáltatás szüneteltetését nem kértük. A programot meghallgatta, de nem erre számított 12 család. 3 család előgondozásban vett részt. 35 család esetében a felhalmozott adósságot nem tudtuk kezelni a támogatások korlátozottsága miatt, pld: az adósság típusa nem volt bevonható a szolgáltatásba (áramdíj), vagy a felhalmozott adósság összege meghaladta a bevonható összeget, illetve a család fizetési kapacitás vizsgálatakor kiderült, hogy háztartásuk bevétele kevesebb, mint a kiadásuk, ezért a szolgáltatás feltételeit nem tudják vállalni. Tárgyévben a szolgáltatásban résztvevők körében 18 esetben sikeres gondozást zártunk. A csoportfoglalkozások alkalmával, 13 fővel tudtunk hatékony munkát folytatni. A foglalkozások eszközigényét a Népjóléti Alaptól kapott támogatás fedezte ban megvalósult program: S.T.O.P pénzügyi kvízjáték, vetélkedők szervezése Irodalmi pályázat: Mottó: A pénz okos embernek: zsebben ülő szolga. Az oktalan embernek: zsebben ülő úr. Gárdonyi Géza (22 db esszé érkezett a témában, 8 fő dorogi gyermektől) S.T.O.P tábor Pusztamarót NCSSZI támogatásával Közreműködött Tatabánya ADT csoport Gázoló Kalandklub Tábor Pálháza XVI. Kerület Napraforgó Szolgálat közös projekt: Jól bánj a chassel, avagy pénz iránytűvel! Rendszeres szociális segélyezettek A rendszeres szociális segélyre való jogosultság megállapításának és folyósításának főbb irányelveit a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény továbbiakban Szt a tartalmazza. Az eljárás rendjéről a 63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet a rendelkezik. Felsoroltak mellett a települési gyakorlatot az önkormányzatok helyi rendeletei szabályozzák. 5

6 Az Szt. alapján a rendszeres szociális segély a hátrányos munkaerő piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Nem foglalkoztatott személy esetében a rendszeres szociális segély megállapításának feltétele, hogy vállalja a beilleszkedését segítő programban való részvételt. A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles, amelynek keretében az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát, és a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel (Szolgálatunk), továbbá teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. A 2013-as évben 11 fő (8 férfi, 3 nő) együttműködésre kötelezett rendszeres szociális segélyezettel álltunk kapcsolatban. Iskolai végzettségüket tekintve: 5 fő 8 osztállyal, 2 fő szakmunkás, 2 fő szakközépiskolai, 1 fő gimnáziumi, 1 fő főiskolai végzettséggel rendelkezik. 8 fő egyedülálló, 3 fő egyéb kategóriába tartozik (többgenerációs együttélés, testvérek együttélése stb.) családi összetételük szerint. 3 fő lakcím nélküli lakcímkártyával rendelkezik. 8 fő évek óta, 3 fő a 2013-as évben lett együttműködésre kötelezett rendszeres szociális segélyezett. A Téli közmunkaprogramban 3 fő vesz részt, arra az időtartamra az együttműködési kötelezettségük fel van függesztve. Az év végére 3 fő öregségi nyugdíjra vált jogosulttá, így kikerültek a rendszeres szociális segélyezettek köréből. Mindannyian rendszeresen tartják a kapcsolatot az Esztergomi Járási Hivatal Járási II. Munkaügyi Kirendeltségével, a családgondozóval megbeszélt időpontokban megjelennek, a beilleszkedési programban foglaltaknak eleget tesznek. Azonban a korukból és az évek óta tartó munkanélküliségükből adódóan halmozottan hátrányos helyzetben vannak a munkavállalás terén. Hajléktalanok Az elmúlt évben 34 fő (29 férfi, 5 nő) lakcím nélküli személyről volt tudomásunk Dorog város területén. 3 fő az esztergomi Via Bona Hajléktalanszállón, illetve a Máltai Szeretetszolgálat Hajléktalanok Nappali Melegedőjében tartózkodott. Többségük vagy szívességi alapon ismerősöknél, rokonoknál, lakatlan épületekben, külterületen húzza meg magát. 31 főnek postázási címet biztosított Szolgálatunk. 16 fő részesül rendszeres pénzbeli ellátásban (FHT, RSZS), 18 fő regisztrált álláskereső. 11 fő vette igénybe a szociális étkeztetést, hogy legalább a napi egyszeri meleg étkezésük biztosítva legyen. Az ellátottakról elmondható, hogy különböző okok miatt, mindannyian a társadalom perifériájára kerültek, kirekesztődtek, depriváltak. Jellemző, hogy a társadalomtól leszakadtak, az átlagostól negatív irányban eltérő életvitelt folytatnak szenvedélybetegek, stigmatizáltak. Nem rendelkeznek lakható lakással, illetve a tartós lakhatást sem tudják megvalósítani. Környezettanulmányt hivatal felkérésére. 38 esetben készítettünk bíróság, gyámhivatal és a polgármesteri 6

7 2013-ban két ügyfelünk esetében kezdeményeztünk gondnokság alá helyezést a Gyámhivatalnál. A gondozás folyamatába szükség szerint bevonható pszichiáter, jogász, a családgondozó konzulensként, illetve közvetlenül az ügyféllel foglalkozó tanácsadóként, terapeutaként. Szolgálatunk ingyenes jogi tanácsadását 123 fő vette igénybe (ebből 14 fő gondozott). Jogi segítséget az alábbi ügyekben kértek: válás, gyermekelhelyezés, gyerektartásdíj megelőlegezése, vagyonmegosztás, ingatlan ügyek, végrehajtás, eltartási szerződés, munkajog, hagyaték stb. Ingyenes jogi képviselet igénybevétele miatt ügyfeleinket továbbra is a Komárom-Esztergom Megyei Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó- és Áldozatsegítő Szolgálatának kihelyezett esztergomi ügyfélszolgálatához irányítjuk, illetve 2013-ban lehetőség volt a Jogpont helyi kirendeltségének segítségét is kérni. Pszichiáter szakorvos, pszichológus segítségét 18 fő esetében igényeltük depresszió, illetve szenvedélybetegség miatt. Továbbra is nagyon jó a kapcsolatunk az esztergomi Vaszary Kolos Kórház Krónikus Pszichiátriai Osztályával. Viszont a pszichés megbetegedéssel küzdő ügyfeleink tartós elhelyezése egyre nagyobb nehézséget jelent. Továbbra is folyamatosan fogadunk adományokat és eljuttatjuk azokat rászoruló családokhoz. Ingyenes ruhabörzét négy alkalommal tartottunk, ahol a résztvevők száma 68 fő volt. Ruhák a helyi lakosság felajánlásaiból, illetve a helyi önkormányzattól érkeztek. Az adományokból 330 családnak tudtunk ruhaneműt biztosítani. Az év folyamán több alkalommal kérhettünk és kaptunk élelmiszer csomagot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat dorogi csoportjától. Bármilyen bútor vagy műszaki cikk igény merül fel ügyfeleink részéről, mindig a segítségünkre vannak. Január hónapban a Vöröskereszt helyi szervezetével együttműködve 162 fő/család kaphatott élelmiszer csomagot. Szoros az együttműködésünk szervezetükkel. Felhívásunkra a tanévkezdés könnyebbé tételéhez kaptunk iskolatáskákat és tolltartókat, szintén magánszemélyektől karácsonya előtt felkeresett egy munkaközösség, akik saját gyűjtést szerveztek és a gyűjtött játékot, számítógépet a háztartásban feleslegessé vált tárgyakat ajánlottak fel szolgálatunknak. egy országos párt helyi alapszervezete az általuk gyűjtött élelmiszercsomagok szétosztásában kérte közvetett segítségünket A helyi Önkormányzat által szervezett Idősek karácsonya programhoz kapcsolódva 431 fő idős személyt kerestünk fel otthonában, átadtuk az Önkormányzat ajándékutalványát és a meghívót az ünnepségre. Továbbra is közvetítjük bútorok és műszaki cikkek cseréjét, de a szállítás sok esetben még mindig nehézséget jelent. 7

8 Humanitás Szociális Alapítvány szociálisan rászoruló személyek támogatására 2013-ban pályázatot hirdetett. 18 ügyfelünk esetében segítettünk a pályázat megírásában és benyújtásában. A pályázatok elbírálására, 2014 májusában kerül sor. Szakmaközi megbeszélést az év folyamán 1 alkalommal tartottunk: A család épségét veszélyeztető tényezők: az adósság és az anyagi problémák témakörében. A megbeszélésen 22 fő társintézményben dolgozó szociális szakember vett részt. A Szociális Osztály felkérésére Dorog város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának kidolgozásában egy családgondozó kollégánk vett részt. A 2013-as év végén Intézményünk két, a megváltozott munkaképességű munkavállalók számára létrejött szolgáltatóval kötött együttműködési megállapodást. Így lehetőségünk van a továbbiakban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 4M REMUSZ, illetve a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal TÁMOP Projektjéhez irányítani a hozzánk fordulókat. Képzés, tréning 2013 őszén a családgondozóknak lehetősége nyílt a Provictim Projekt (A július 1-től induló és 2 évig tartó projekt célja az áldozatok segítése és az áldozattá válás megelőzése, keretein belül mediátor alap és haladó képzésen részt venni. A tréning célja az volt, hogy képet adjon a konfliktuskezelés alternatív módszeréről és felkészítsen a konfliktusok szakszerűbb kezelésére. Így akár a teljes technikát, de inkább annak néhány elemét a családgondozói munka során alkalmazni tudja. A TÁMOP kiemelt projekt keretében 2013-ban térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség teljesítését elősegítő képzésekre sikeresen pályáztunk. Szabadidő A Családsegítő Szolgálat munkatársai különböző programok népszerűsítésében, szervezésében és lebonyolításában is aktívan részt vállalnak ban kézműves foglakozásokkal ismét részt vehettünk a Nap Út Alapítvány és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezetének programjain, a Nap-Út Napon Máltai Családi Nap szervezésében és az Adventi Játszóházon. Előzetes igényfelmérés alapján a Gyermekjóléti Szolgálattal közösen kéthetes nyári szabadidős programot valósítottunk meg július július 12 között. 8

9 A programok szűkebb környezetünk természeti értékeinek megmutatását, a szabadidő színvonalas, tartalmas eltöltését tették lehetővé. Kirándulásokat szerveztünk a Pilis és a Gerecse turista útvonalain (Hegyeskő, Vaskapu, Fekete-hegy, Rám-szakadék) ellátogattunk egy lovas tanyára, jártunk az esztergomi Vármúzeumban, a Budakeszi Vadasparkban, és Budapesten a MiniCity-ben. A programokon átlagosan gyermek vett részt, akik élményekkel gazdagon tértek haza. A programokat kollégáink különböző játékos feladatokkal, bográcsozással tették színessé. A nyári szabadidős program szervezése a szülőknek nagy segítség a családgondozóknak pedig nagy kihívás volt, melynek örömmel tettünk eleget. Együttműködési megállapodás alapján az Egyetértés Sportegyesület Természetjáró Szakosztálya szabadidős programjainkhoz a Fekete-hegy Sasfészek kulcsos házat egész évben rendelkezésünkre bocsátotta. A programokon résztvevő, dorogi halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek költségeit a Népjóléti Alap fedezte. A megnövekedett ügyfélforgalom indokolttá teszi, hogy a jövőben Dorogon csak olyan családgondozók lássanak el a szolgálatot, akik a térség többi településén nem dolgoznak. Szolgálatunk 2013-tól honlapos (www.dorogcsagye.hu) elérhetőséggel is rendelkezik. A honlap üzemeltetésével lehetőség nyílt a Családsegítő Szolgálat munkájának szélesebb körben történő megismertetésére. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, szíveskedjenek a Családsegítő Szolgálat beszámolóját megvitatni és elfogadni. Munkánkhoz nyújtott segítő támogatásukat köszönjük! Dorog, Deák Mária CSSSZ csoportvezető Tóth Krisztián intézményvezető 9

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Dorog város területén

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Dorog város területén DOROG ÉS TÉRSÉGE CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2510 Dorog, Hantken Miksa u. 8. Telefon: (33) 431-170, tel/fax: (33) 441-730 Gyermekjóléti Szolgálat mobil: 06-20-561-5226 Családsegítő Szolgálat

Részletesebben

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Piliscsév község területén

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Piliscsév község területén DOROG ÉS TÉRSÉGE CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2510 Dorog, Hantken Miksa u. 8. Telefon: (33) 431-170, tel/fax: (33) 441-730 Gyermekjóléti Szolgálat mobil:06-20-561-5226 Családsegítő Szolgálat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére DOROG VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EMBERI ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : VAROSHAZA@DOROG.HU E L Ő T E R J E S Z T É S A

Részletesebben

Beszámoló az Alsózsolcai Gondozási Központ. 2013. évi munkájáról

Beszámoló az Alsózsolcai Gondozási Központ. 2013. évi munkájáról Emlékezz arra, hogy segíteni kell azokon, akik rászorulnak. Emlékezz arra, hogy önzetlen légy, fáradhatatlan, becsületes, igazmondó és önfeláldozó. Felejtsd el, ha félsz! Felejtsd el, ha gonosz indulataid

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

2014. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Decs községben végzett tevékenységéről

2014. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Decs községben végzett tevékenységéről 2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Decs községben végzett tevékenységéről A Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos.

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos. B e s z á m o l ó Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről Doma Lajos igazgatóhelyettes 1 Bevezetés Beszámolónk az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

2012. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről

2012. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről 2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről A Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről BESZÁMOLÓ Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről Izsák, 2014. március 31. Készítette: Sörösné Boldoczki Tímea Intézményvezető A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvezető ELŐTERJESZTÉS Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2013. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Szociális Sorszám: III/1. Szolgáltató Központ munkájáról Kádasné Öreg Julianna igazgató Döntéshozatal módja: Békés Városi Szociális

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ

B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ 1 A jelenlegi szociális gondoskodás rendszere, melyet számos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2010. április 22-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2009. évi feladatellátásáról

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2010. április 22-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2009. évi feladatellátásáról Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1288- /2010 Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvezető ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban Gyvt.)

Részletesebben

Beszámoló Nyergesújfalu Város 2009. évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Nyergesújfalu Város 2009. évi gyermekvédelmi tevékenységéről E LŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. május 27.-i ülésére Beszámoló Nyergesújfalu Város 2009. évi gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról 2. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Dorog város területén

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Dorog város területén Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Dorog város területén DOROG ÉS TÉRSÉGE CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2510 Dorog, Hantken Miksa u. 8. Telefon: (33) 431-170, tel/fax:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Szám: 2-96 /2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási

Részletesebben

TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK 2008. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉRTÉKELÉSE

TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK 2008. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉRTÉKELÉSE TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK 2008. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉRTÉKELÉSE 1 Átfogó jelentés a Gyámhivatal 2008. évi tevékenységéről A gyámhivatal

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 1173 Budapest, Újlak u. 106. email: csskbp17@ enternet.hu 25-71-624, 25-85-181 (fax) web: www.cssk17.hu Éves

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben