Kémia: minden, ami körülvesz RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kémia: minden, ami körülvesz RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA"

Átírás

1 Kémia: minden, ami körülvesz RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA

2 TARTALOM RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA óra óra óra óra

3 RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA Ebben a részben óravázlatok megtervezésére illetve a kémia társadalmi szempontjaira találunk példákat a Kémia: minden ami körülvesz c. videó felhasználásával. Az óravázlat struktúrája magában foglalja a feladatok céljait, az ahhoz szükséges anyagokat, magukat a feladatokat, illetve az egyes feladatok idejét. A javasolt óravázlatok rugalmasak és jól alkalmazkodnak a különböző európai oktatási tantervekhez. Minden óravázlat komponenseit részletesen kifejtjük az útmutatóban javasolt modulokban. 1.ÓRA Első lépésként, átadva az alapvető ismereteket a kémiáról és alkalmazásáról, a tanár bemutatja a Kémia: minden ami körülvesz c. videót a diákoknak, majd részletesen megbeszélik a látottakat. Folytatásul, a kémia társadalmi szempontjait figyelembe véve: figyelemfelkeltő kampány készítésére kéri fel a tanár diákjait, melyben a fiatalok, elsősorban a lányok érdeklődését kellene felkelteni kémiai kutatások, ill. a kémia, mint ipar iránt. Hivatkozzon a tanár a 4. modulra: Egyenlőség: tudatos figyelemfelkeltő feladatok kémiából Befejezésül, gyakorlati kémiai feladatokra koncentrálva: a diákok részt vesznek egy, az 5.modulból választott laborkísérletben: Gyakorlati feladatok: anyagok és tulajdonságaik CÉLOK: Olyan ötletek és intézkedések keresése, amelyek növelik a fiatalok érdeklődését a kémia iránt mind az iskolában mind pedig később a választott tanulmányok és karrier során. A fiatalok ösztönzése a témában való továbbtanulásra, bemutatni a kémia szerepét, konkrét alkalmazását hétköznapi életükben, érdeklődésfelkeltő feladatok készítése különös tekintettel a nők kémiában betöltött szerepére. Diákokban erősíteni a természettudományok fontosságát a továbbtanulásban, ezen belül is a kémiáét. 2 ANYAGOK: papír, toll, ceruza videó vagy fotó, kamera számítógép MS programmal és megfelelő szoftverrel A FOLYAMAT: Első lépés A tanár bemutatja a Kémia: minden ami körülvesz c. videót a diákoknak és 2

4 A FOLYAMAT: Első lépés A tanár bemutatja a Kémia: minden ami körülvesz c. videót a diákoknak és részletesen megbeszélik a látottakat, illetve azt, amit tanultak belőle. Ötletek gyűjtése Kis csoportokban ötleteket gyűjtenek a diákok, hogy hogyan kezdjenek neki annak a kampánynak, mely a kémiára hívja fel a figyelmet, ezen belül is a nők szerepére ebben a tudományágban. 1) Kampánykészítés A diákok csoportmunkával gyűjtik és szelektálják az információkat és döntenek a terjesztési eszközökről és információs csatornákról, valamint elkészítik a kommunikációs tervet. 2) Információcsere A csoportok megosztják egymással munkáikat, kicserélik ötleteiket, céljaikat, a témával kapcsolatos kezdeményezéseiket és levonják a következtetést. Az elkészült munka legyen elérhető a diákok, tanárok és a helyi közösség számára is. ÖTLETEK: A 4. lépés után a tanár leállíthatja a munkát vagy egy gyakorlati feladattal folytathatja, ezzel is bemutatva a kémia konkrét jelenlétét a diákok hétköznapjaiban 3) Gyakorlati feladatok Labor kísérleteket végez a tanár a diákokkal: természetes és mesterséges anyagok égése az 5.modul segítségével: Gyakorlati feladatok: anyagok és tulajdonságaik SZÜKSÉGES IDŐ: 4.5 óra (2 óra az ötletek gyűjtéséhez és megvitatásához, 2 óra a terjesztési eszközök kiválasztásához, 30 perc a kísérletre) 3 3

5 2. ÓRA Első lépésként, ébresszük fel a diákok érdeklődését a kémia kutatásokban rejlő lehetőségek iránt: készítsenek a diákok egy olyan női életpálya modellt, életrajzot vagy portrét, aki saját országában karriert épített kémiából vagy a petrolkémiából, felhasználva a 4. modul utasításait: Egyenlőség: tudatos figyelemfelkeltő feladatok kémiából. Folytatásként: A tanár bemutatja a diákoknak Kémia: minden, ami körülötted van c.videót, hogy meglegyen az alapismeretük a kémia sokfajta alkalmazási területéről. A videó bemutatása ahhoz szükséges, hogy kiderüljön, hogyan lehet felkelteni a középiskolások, ezen belül is inkább a lányok érdeklődését a kémia iránt. Befejezésül: a tanár megvitatja a diákokkal a kémia iparág jelentőségét, vitát indít a társadalmi szempontjaival kapcsolatban is: háttérinformációt ad a tanár a kémia specifikus területeiről (pl. üzemanyagok) az alábbi modulok segítségével: 1. modul: Háttérinformációk a kémia hétköznapi életünkben betöltött szerepéről, 2.modul: Kémia: minden, ami körülötted van c.videó és a 3.modul: kapcsolódás online tananyagokhoz kémiából & annak különböző alkalmazásaihoz. Ezek után a tanár megvitatja a diákokkal a feladatokkal járó lehetőségeket és rizikókat. CÉLOK: Segítsünk a diákoknak tudatosítani a kémia fontosságát hétköznapi életükben és növeljük érdeklődésüket a téma iránt. Tanítsuk meg őket a felfedező tanulásra és készítsünk interjút. Használjunk IKT eszközöket videó/pp prezentáció készítésénél. ANYAGOK: videó vagy fotó, kamera számítógép MS programmal és megfelelő szoftverrel A FOLYAMAT: 1) Első lépés: A tanár részletesen áttekinti a 4 modul utasításait: Egyenlőség: tudatos figyelemfelkeltő feladatok kémiából meggyőződik arról, vajon a diákok megértették-e. 2) Ötletek gyűjtése Kis csoportokra osztja a tanár a diákokat (3 vagy 4) és ötleteket gyűjtenek a női kémikus vagy kutatói életpálya tervezéséhez. A tanár említhet példaként olyan női kiemelkedő karriereket, mint amilyen Marie Curie élete és kutatói munkássága volt 3) Információk gyűjtése és rendezése Információk gyűjtése és rendezése 4 4

6 A FOLYAMAT: 1) Első lépés: A tanár részletesen áttekinti a 4 modul utasításait: Egyenlőség: tudatos figyelemfelkeltő feladatok kémiából meggyőződik arról, vajon a diákok megértették-e. 2) Ötletek gyűjtése Kis csoportokra osztja a tanár a diákokat (3 vagy 4) és ötleteket gyűjtenek a női kémikus vagy kutatói életpálya tervezéséhez. A tanár említhet példaként olyan női kiemelkedő karriereket, mint amilyen Marie Curie élete és kutatói munkássága volt 3) Információk gyűjtése és rendezése Információk gyűjtése és rendezése a kémia hétköznapi életünkben betöltött szerepével (Kémia: minden, ami körülötted van c.videó bemutatásával) különösen a nők kémiai kutatásokban játszott szerepével kapcsolatban. 4) Információcsere: A csapatok bemutatják munkáikat (film vagy PowerPoint prezentáció) osztálytársaiknak, elmagyarázzák a témával kapcsolatos ötleteiket, céljaikat, kezdeményezéseiket és következtetéseiket. Az elkészült munkákat közzéteszik a diákok, tanárok és a helyi közösség számára is (pl. iskolai honlapon). 5) Vita feladatok szervezése: A tanár vitát kezdeményez a kémia területeivel illetve annak társadalmi szempontjaival kapcsolatban: kémia speciális területeiről háttérinformációkkal látja el a tanár a diákokat (pl. üzemanyag) megtekintve az 1. modult: Háttérinformációk a kémiáról hétköznapi életünkből, a 2. modult: Kémia: minden, ami körülötted van c. videó és a 3.modult: kapcsolódás online kémiai tananyagokhoz & annak különböző alkalmazásaihoz. Ezek után a tanár megvitatja a diákokkal a feladatokkal és tevékenységekkel járó lehetőségeket és rizikókat SZÜKSÉGES IDŐ: 6 óra (2 óra az interjúra, 2 óra a videó szerkesztésére vagy a PowerPoint prezentáció készítésére, 2 óra a vitára) 5 3. ÓRA Első lépés, érdeklődés felkeltése kémiai kutatások szerepéről a víztisztítási folyamatokban, felhasználva a 6. modul ötleteit: gyakorlati feladatok: vízi kísérletek. Folytatásként: A tanár bemutatja a Kémia: minden, ami körülötted van c.videót a diákoknak, hogy megfelelő információkkal rendelkezzenek a víztisztítás számos módszerével kapcsolatban. 5

7 Befejezésül: A kémia egy bizonyos speciális területéről háttérinformációkat ad a tanár (pl. élelmiszer, víz) majd megvitatják közösen a felmerülő lehetőségeket, rizikókat. CÉLOK: Segítsünk a diákoknak tudatosítani bennük a kémia fontosságát hétköznapi életükben és növeljük érdeklődésüket a téma iránt solar still Víztisztítás nem hagyományos eszközökkel ANYAGOK Nagy fém vagy műanyag tál kicsi, vékony üveg vagy bögre (tiszta) Mérőedény vagy hengeres Vékony ponyva (szélesebb, mint az edény) kavics meleg víz Élelmiszer-színezék és só A FOLYAMAT: 1) Első lépés: Kis csoportokban megbeszélik, hogy milyen fontos a víz az egészségre. 2) Információk gyűjtése és rendezése Vízzel kapcsolatos információk gyűjtése, rendszerezése (források, emberi egészségben betöltött szerepe, minőség) a tisztításához használt módszerek az iparban, az alábbi modulok megtekintése: 1.modul : háttérinformációk a kémia hétköznapjainkban betöltött szerepéről, 2. modul :kémia: minden ami körülötted van c.videó és a 3. modul: kiegészítő online anyag kémiából & annak alkalmazásai. 3) Gyakorlati feladatok: 6. modul: Gyakorlati feladatok: víz kísérletek 4) Információcsere: A csapatok leszűrik a tanulságot. Az elkészült munkák (kísérleti adatlapok) legyenek elérhetők a diákok, tanárok és a helyi közösség számára is. 6 SZÜKSÉGES IDŐ: 4 óra (2 óra kutatás, információ gyűjtése és rendezése, 1 óra a kísérletre, 1 óra az információcserére) 6

8 4. ÓRA Bevezetésképpen keltsük fel a diákok érdeklődését a kémiai kutatások fontosságára az alapanyag iparban: a diákok fogalmazzák meg a különböző mesterséges és természetes anyagok hő ellenállásának fontosságát Folytatásként: A tanár bemutatja a diákoknak Kémia: minden, ami körülötted van c.videót, hogy meglegyen az alapismeretük a kémia sokfajta alkalmazási területéről a ruha és divatiparban. Kísérletet mutat be a tanár a természetes és műszálas anyagok égésével kapcsolatban az 5. modul segítségével: Gyakorlati feladatok: anyagok és tulajdonságok. Végül, háttérinformációt ad a tanár a kémia specifikus területeiről (pl. szintetikus anyagok) az alábbi modulok segítségével 1. modul: Háttérinformációk a kémia hétköznapi életünkben betöltött szerepéről, 2.modul: Kémia: minden, ami körülötted van c.videó és a 3.modul: kapcsolódás online tananyagokhoz kémiából & annak különböző alkalmazásaihoz. Ezek után a tanár megvitatja a diákokkal a feladatokkal járó lehetőségeket és rizikókat. CÉLOK: Segítsünk a diákoknak tudatosítani bennük a kémia fontosságát hétköznapi életükben és növeljük érdeklődésüket a téma iránt természetes és műszálas anyagok tesztelése, mennyire állnak ellen az égésnek ANYAGOK: Természetes anyagok: pamut, gyapjú, selyem, vászon (2 cm-es darabok) Szintetikus: nylon, orlon, műselyem, cellulóz acetát (2 cm-es darabok) Bunsen égő A FOLYAMAT: 1) Első lépés Kis csoportokban megbeszélik a különböző anyagok égéssel szembeni ellenállásának fontosságát. 5) Információk gyűjtése és rendezése Anyagok és azok ellenállását tesztelő, az iparban használatos módszerekről gyűjtenek információkat a diákok (természetes, szintetikus, nano-anyagok) A videó A tanár bemutatja a diákoknak Kémia: minden, ami körülötted van c. videót hogy 7 7

9 A FOLYAMAT: 1) Első lépés Kis csoportokban megbeszélik a különböző anyagok égéssel szembeni ellenállásának fontosságát. 5) Információk gyűjtése és rendezése Anyagok és azok ellenállását tesztelő, az iparban használatos módszerekről gyűjtenek információkat a diákok (természetes, szintetikus, nano-anyagok) A videó A tanár bemutatja a diákoknak Kémia: minden, ami körülötted van c. videót hogy meglegyen az alapismeretük a kémia sokfajta alkalmazási területéről a ruha és divatiparban. 2) Gyakorlati feladatok: 5. modul: gyakorlati feladatok: anyagok és tulajdonságok, 2. feladat: természetes és mesterséges anyagok égése. 3) Információcsere A csapatok leszűrik a tanulságot. Az elkészült munkák (kísérleti adatlapok) legyenek elérhetők a diákok, tanárok és a helyi közösség számára is. SZÜKSÉGES IDŐ: 4 óra (2 óra kutatásra, információk gyűjtésére, rendezésére és a videó megtekintésére, 1 óra a kísérletekre, 1 óra az információcserére) 8 8

Komplex természettudományos terület

Komplex természettudományos terület Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt

Részletesebben

Kézikönyv oktatók számára. Fenntartható tanulás a közösségben II. Az idősek szakértelmének és tapasztalatának megbecsülése. Kortárs képzők képzése

Kézikönyv oktatók számára. Fenntartható tanulás a közösségben II. Az idősek szakértelmének és tapasztalatának megbecsülése. Kortárs képzők képzése Kortárs képzők képzése Kézikönyv oktatók számára Fenntartható tanulás a közösségben II. Az idősek szakértelmének és tapasztalatának megbecsülése Az Európai Bizottság támogatásával. A partnerszervezetek

Részletesebben

Hogyan szervezzünk meg egy gyakorlatot (tréningnapot) a fenntarthatóságról az agrárszakképzésben tanuló diákok és mezőgazdasági kisvállalkozások

Hogyan szervezzünk meg egy gyakorlatot (tréningnapot) a fenntarthatóságról az agrárszakképzésben tanuló diákok és mezőgazdasági kisvállalkozások Hogyan szervezzünk meg egy gyakorlatot (tréningnapot) a fenntarthatóságról az agrárszakképzésben tanuló diákok és mezőgazdasági kisvállalkozások alkalmazottai számára? Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0070 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Pályázó neve Intézményfenntartó

Részletesebben

Tanulási tevékenység / tanulói munka 21. századi képességek

Tanulási tevékenység / tanulói munka 21. századi képességek Tanulási tevékenység / tanulói munka 21. századi képességek 1. Tudásépítés Minden tudás és ámulat (ami a tudás magja) magában is gyönyörűség. - Francis Bacon Kérdés: milyen mértékben ösztönözte a feladat

Részletesebben

Kutatásalapú tanulás a feladatok tükrében

Kutatásalapú tanulás a feladatok tükrében Veres Gábor: Veres Gábor Közgazdasági Politechnikum Kutatásalapú tanulás a feladatok tükrében A kutatásalapú tanulás elveinek és módszereinek előtérbe kerülése egy lehetséges válasz azokra a figyelmeztető

Részletesebben

Informatikatanár szakmai zárószigorlat

Informatikatanár szakmai zárószigorlat Informatikatanár szakmai zárószigorlat A zárószigorlat célja kettős: szakmai felkészültség ellenőrzése az informatikatanári pályához, az informatika tudományterület doktori képzéshez. A zárószigorlat felépítése:

Részletesebben

Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében

Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében BENCÉNÉ FEKETE Andrea Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Kar, Kaposvár fekete.andrea@ke.hu A környezettudatos életmód Állandó

Részletesebben

MMM DÍJ PÁLYÁZAT KOPASZ ÉVA MÁRIA

MMM DÍJ PÁLYÁZAT KOPASZ ÉVA MÁRIA MMM DÍJ PÁLYÁZAT KOPASZ ÉVA MÁRIA Iskolánkban az idegen nyelv oktatásban megvalósuló innovációk hatására projektek sora bontakozott ki. Az előző tanévben megvalósult Baden-Württemberg országismereti Webrecherchen

Részletesebben

Részese vagy, legyen részed benne

Részese vagy, legyen részed benne Részese vagy, legyen részed benne Globális nevelés a felső tagozatos általános iskolások és a középiskolások körében I. A Zöld - Híd Alapítvány bemutatása, a jógyakorlat keletkezése A Zöld Híd Alapítvány

Részletesebben

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 EURÓPAI TANÁCS Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Forrás: A Tanács Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 Javaslat száma: 11762/01 EDUC 102 - COM (2001) 501 final Tárgy:

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

URBACT II Helyi Támogató Csoportok Eszköztára

URBACT II Helyi Támogató Csoportok Eszköztára URBACT II Helyi Támogató Csoportok Eszköztára 2013. június KAPACITÁS FEJLESZTÉS AZ ÉRDEKELTEK BEVONÁSA A LEHETŐ LEGTÖBBET KIHOZNI A TRANSZNACIONÁLIS INFORMÁCIÓCSERÉBŐL EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉRDEKELTEKKEL RÉSZVÉTELEN

Részletesebben

A természettudományok tantárgy szakiskolai helyi tanterve

A természettudományok tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A természettudományok tantárgy szakiskolai helyi tanterve Készült az 20/2010 (V. 11.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott

Részletesebben

Múzeumok és iskolák: A milánói Leonardo da Vinci Nemzeti Természettudományi és Műszaki Múzeum

Múzeumok és iskolák: A milánói Leonardo da Vinci Nemzeti Természettudományi és Műszaki Múzeum NEGYEDIK FEJEZET Múzeumok és iskolák: A milánói Leonardo da Vinci Nemzeti Természettudományi és Műszaki Múzeum Enrico Miotto Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano Leonardo da Vinci,

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára. Előszó

INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára. Előszó INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára Előszó A MOZAIK Kiadó informatika tankönyvcsaládja tartalmában és megjelenésében 16 éve igyekszik nemcsak követni, hanem élen is járni a hazai informatika

Részletesebben

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Kotschy Beáta A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Tartalom A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában... 3 Bevezetés... 3 A portfólió fogalma... 3 A portfólió tartalmi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

MŰSZAKI PROGRAMOZÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

MŰSZAKI PROGRAMOZÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés MŰSZAKI PROGRAMOZÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MŰSZAKI PROGRAMOZÓ Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Tisztában van azzal, hogy a természettudományos megismerés alapja a megfigyelés, a célzott kísérlet és a

Részletesebben

4.6 Belső innovatív javaslatok menedzsmentje

4.6 Belső innovatív javaslatok menedzsmentje 4.6 Belső innovatív javaslatok menedzsmentje Kulcsszavak: Ösztönző program, a vállalat kultúrája, tudás menedzsment, jutalomrendszer Az anyag rámutat a vállalatokon belüli javaslatok menedzsmentjének fontosságára.

Részletesebben

MŰSZAKI INFORMATIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

MŰSZAKI INFORMATIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés MŰSZAKI INFORMATIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MŰSZAKI INFORMATIKUS Feladatok

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093. Moduláris oktatási program 2009/2010. Egészséges életmódra nevelés

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093. Moduláris oktatási program 2009/2010. Egészséges életmódra nevelés TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093 Moduláris oktatási program 2009/2010 Egészséges életmódra nevelés Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola Mályváskerti Általános Iskolai

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános. Művelődési Központja. Kollégiumának. Pedagógiai Programja

A Magyarországi Németek Általános. Művelődési Központja. Kollégiumának. Pedagógiai Programja A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Kollégiumának Pedagógiai Programja MNÁMK Kollégiuma - Pedagógiai Program Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 2. A MŰKÖDÉS FELTÉTELRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA

Részletesebben

MODULLEÍRÁS. A modul célja. Időkeret Ajánlott korosztály Ajánlott megelőző és követő tananyag Modulkapcsolódási pontok

MODULLEÍRÁS. A modul célja. Időkeret Ajánlott korosztály Ajánlott megelőző és követő tananyag Modulkapcsolódási pontok MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Ajánlott megelőző és követő tananyag Modulkapcsolódási pontok Választott tevékenységeken keresztül a környezettel kapcsolatos felelősség alapozása,

Részletesebben

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf A DÁN/EJO hatkötetes sorozatának V. része Rolf Gollob/Peter Krapf Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára Fedezzük fel a gyermekjogokat! Tanóravázlatok

Részletesebben

Tanulás egész életen át

Tanulás egész életen át Tanulás egész életen át Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete A modult szerzője: Nahalka István MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát. 1. JÖVŐKÉP Mahatma Gandhi Napjainkban

Részletesebben

Választás, felelősség, tevékenység

Választás, felelősség, tevékenység Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt Választás, felelősség, tevékenység Önálló munka a természettudományok

Részletesebben

Olvasási nehézségekkel küzdő tizenévesek tanítása Európában (ADORE-jelentés)

Olvasási nehézségekkel küzdő tizenévesek tanítása Európában (ADORE-jelentés) Steklács János Szabó Ildikó Szinger Veronika Olvasási nehézségekkel küzdő tizenévesek tanítása Európában (ADORE-jelentés) Az elmúlt évtizedekben a csúcstechnológiai és médiaeszközöket használó XXI. században

Részletesebben