VÉNÁK BETEGSÉGEI. Új lehetısségek a vénás thromboembóliák profilaxisában: kis molekulasúlyú heparinok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÉNÁK BETEGSÉGEI. Új lehetısségek a vénás thromboembóliák profilaxisában: kis molekulasúlyú heparinok"

Átírás

1 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Új lehetısségek a vénás thromboembóliák profilaxisában: kis molekulasúlyú heparinok Írta: DR. SÁNDOR TAMÁS Korszerő izotóp vizsgálómódszerek kimutatták, hogy nagy múőtétek után a 40 évnél idısebb általános sebészeti betegek 30%-ánál alakul ki mélyvénás trombózis (MVT) az alsó végtagon. Ortopéd mőtétek, csípı-, térdízületi beavatkozások után a gyakoriság eléri az 50-70%-ot. Az Egyesült Államokban évente 200 ezer, Angliában 20 ezer, Magyarországon 2 ezer ember hal meg tüdıembóliában (PE) (1, 2). Számolnunk keli ezenkívül az MVT késó'i következményeivel: a post- thrombotikus szindróma, krónikus vénás insufficientia Magyarország egyes vidékein népbetegségnek számít. Rizikófaktorok A profilaxis szempontjából fontos a rizikófaktorok pontos értékelése (1. és 2. táblázat). A gyakorlatban fontosabbak a klinikai, mint a laboratóriumi kockázati tényezık. Az eddigi elemzések azt mutatják, hogy a két legjelentısebb tényezı az életkor, valamint maga a mőtét: az operáció típusa, kiterjedése és idıtartama. Profilaxis standard heparinnal A heparint 1916-ban fedezték fel, elıször az abban az idıben még medikus McLean (3) mutatta ki a májban, innen kapta a nevét Howelltıl, ban (4). Crafford és Jorpes (5) Stockholmban már az 1930-as években használták postoperatív vénás throm- boembóliák megelızésére. A súlyos vérzéses szövıdmények miatt azonban abbahagyták vizsgálataikat. Ma már tudjuk, hogy terápiás, nagy adagokat alkalmaztak. A magyar származású de Takats (6) bizonyította, hogy a heparin a subcutan szövetekbıl is felszívódik, ı vetette fel azt az ötletet, hogy talán kisebb dózis szükséges a megelızéshez, mint a kezeléshez. Az elképzelést Sharnoff (7) fejlesztette tovább, majd Kakkar (8) internacionális multicentrikus vizsgálata bizonyította 1975-ben, hogy a kis dózisú subcutan heparin (Low Dose Heparin, LDH) szignifikánsan csökkenti az MVT és a fatális PE gyakoriságát. Magyarországon az elsı, objektív diagnosztikus módszerrel, radiofibrinogén teszttel kontrollált, randomizált LDH profilaxis vizsgálatokat 1979-ben végezték (9). Lindblad (10) 1988-ban összegezte az LDH thromboprofilaktikus hatását, összehasonlítva azokkal a betegekkel, akik nem részesültek profilaxisban. "Nem ortopédiai" (általános sebészeti, nıgyógyászati, urológiai stb.) betegeken végzett 39 vizsgálat, teljes csípıízületi pótláson (TEP) átesett betegeken végzett 15 vizsgálat, csípıtáji törések (combnyak-, per-, subtrochanter törések) miatt operált betegeken végzett 10 vizsgálat eredményeit elemezte. Az MVT kialakulásának relatív kockázati redukciója LDH profilaxis mellett a vizsgált három betegcsoportban 61%, 59%, illetve 46% volt. Nagyon szerény számítások alapján a heparin profilaxis évente 200 ezer ember életét menti meg (11).

2 2 Módosítások a heparin profilaxisban A heparin profilaxissal kapcsolatban is felmerült néhány probléma: Kényelmetlen és kellemetlen, hogy a betegeknek egy héten át naponta kétszer-háromszor subcutan injekciókat kell adni, esetleg éjszaka is. A vérzés kockázata csekély, de határozottan fennáll. - Baleseti sebészetben, csípıízületi mőtéteknél a hatás nem egyértelmő. Az elmúlt évek során ezért néhányan módosították a rutin LDH profilaxist. Ilyen lehetıségek: 1. Ultra low-dose heparin. Nagy mőtétek után a betegek infúziót kapnak. Negus (12) kimutatta, hogy 1 NE/kg/h folyamatos infúziója hatásos. 2. Adaptált heparin dózis. Leyvgraz (13) bizonyította, hogy ha a heparint úgy adagoljuk, hogy az az aktivált parciális thromboplastin idıt mérsékelten sec-re - megnövelje, csípıízületi mőtéteknél szignifikánsan jobb eredményeket kapunk, mint konvencionális LDH profilaxissal. 3. Ha a heparin dózisát standard módon naponta 2x7500 NE-re növeljük, mellkasi mőtétekre kerülı betegeken a profilaktikus hatás is lényegesen nagyobb lesz (14). 4. A low-dose heparin kombinációja dihidroergotarninnal a vénás trombózist elindító mindkét faktorra hat. A heparin kiküszöböli a mőtét alatt jelentkezı véralvadás-fokozódást, a DHE pedig - 12 óránként 0,5 mg - növeli a vénás tónust, így megelızi a vénás stasist. Ennek a kombinációnak a gyakorlatban kettıs elınye van: 1. csípıízületi mőtéteknél is hatásos; 2. a heparin dózisát csökkenteni lehet, így a vérzés kockázata is kisebb. Ezt erısítette meg saját, 142 nagy hasi mőtétre vonatkozó prospektív, randomizált vizsgálatunk (15). Új lehetıség: kis molekulasúlyú (LMW) heparinok Az 1980-as években új dimenziókat nyitott meg a trombózis-profilaxis területén a kis molekulasúlyú heparinok (Low-Molecular-Weight Heparin, LMWH) bevezetése. A heparin nem egységes, jól meghatározott vegyület, hanem különbözı számú poliszaharid láncok - szulfatált glukozaminoglikánok - keveréke. Az egyes láncok hossza és molekulasúlya változó. A heparin molekulasúlya dalton, átlagos molekulasúlya dalton. Kiderült, hogy megelızésre és kezelésre a standard heparinnál elınyösebbek a kis molekulasúlyú heparinok (LMWH-k), amelyeket a disznó vagy szarvasmarha bél mucosából származó heparinbıl kémiai vagy enzimatikus degradációval, vagy gél filtrációval állítanak elı. Molekulasúlyuk dalton, átlagosan 5000 dalton (3. táblázat). A standard, nem frakcionált heparin egyformán hat a koagulációs kaszkádban kulcsszerepet játszó aktivált X faktorra (antithrombotikus hatás Xa) és

3 3 az aktivált II faktorra, a trom- binra (antikoagulációs hatás Ha). A trombinra gyakorolt antikoagulációs hatás abban nyilvánul meg, hogy a vér alvadási ideje és az aktivált parciális tromboplastin idı (APTT) megnyúlik. Ezzel szemben az LMWH-k lényegesen jobban gátolják az Xa faktort, mint a trombint, ezért minimális hatásuk van a teljes alvadási idıre és az APTT- re. így elméletileg a vérzés kockázata is kisebb (16). Az antikoagulációs hatás ugyanis a poliszaharida lánc hosszától, így molekulasúlyától függ. Minél rövidebb a lánc, annál kisebb a trombin ellenes hatás. A 18 szaharida egységnél rövidebb láncnak, amelynek molekulasúlya 5000 daltonnái kisebb, a gyakorlatban nincs trombinellenes hatása. A 3000 daltonnái kisebb molekulasúlyú heparinokat ( ultra LMWH- k ) azonban, mivel ezek egyedi tulajdonságokat mutatnak, a klinikumban nem alkalmazzák. Az LMWH-k jellemzı tulajdonságait a 4. táblázat mutatja. Elsısorban a vizelettel választódnak ki, a placentán nem vagy alig jutnak át, és az anyatejben sem jelennek meg. Protamin-szulfáttal a minimális antikoaguláns hatás közömbösíthetı. Mivel az LMWH-kat elég naponta egyszer adagolni, ambuláns betegeken is alkalmazhatók. Hátrányuk, hogy az egyes gyári készítmények egymással nem helyettesíthetık. Egységek: ICU, IU A nem frakcionált heparin hatékonyságát elsısorban a teljes alvadásra kifejtett hatása révén mérik. Az LMWH-k antikoaguláns aktivitása túl alacsony az európai és amerikai gyógyszerkönyvekben szereplı jelenlegi heparin assay-k számára. Mivel az LMWH-k fı hatása az Xa faktor gátlása, az in vitro hatékonyságot az anti- Xa aktivitás (A Xa) mérése alapján vizsgálják. A mérési technikák érzékenysége különbözı, ennek következtében az eredmények is különbözık. Ezért a használt módszert meg kell nevezni. Jelenleg kétfajta egységet használnak (ICU és IU). A párizsi Choay Intézet egy nagyon szelektív és szenzitív koagulometriás módszert választott, és a jelenleg használt enzim-egységet "Choay Intézeti Egység"-nek (A Xa ICU) nevezik. A Fraxiparinbıl például a 0,3 ml-es egyszer használatos fecskendıben 7500 A Xa ICU van. A WHO újabban egy standardot javasolt az LMWH-k összehasonlítása érdekében. 1 ICU = 0,41 IU (Internacionális Egység). A Fraxiparinbıl 7500 A Xa ICU = 3075 A Xa IU. Klinikai vizsgálatok Eddig 29 általános sebészeti és urológiai betegen végzett vizsgálat, valamint 14 ortopédiai betegen végzett vizsgálat, továbbá 2 metaanalízis támasztotta alá, hogy az MVT profilaxisában az LMW heparinok helyettesíthetik a standard, nem frakcionált hepa- rint (17, 18, 19, 20). A 29 általános sebészeti vizsgálatból négyben (21, 22, 23, 24), a 14 ortopédiai vizsgálat közül háromban (25, 26, 27) az LMWH profilaxisban részesült betegeken az MVT frekvenciája szignifikánsan ( p < 0,05) alacsonyabb volt, mint az LDH-val kezeiteken. A többi vizsgálat során az LMWH és az LDH csoportban egyformán jó throm- boprofilaktikus hatást észleltek. Ezidáig egyetlen megfelelı nagyságú, placebóval kontrollált vizsgálatot végeztek, amelyben a kis molekulasúlyú heparin fatális tüdıembólia elleni védıhatását tanulmányozták (28). Ebben a multicentrikus, 19 olasz klinikán végzett, kettıs vak, randomizált vizsgálatban mind a komplex thromboembóliás mortalitás, mind az

4 4 általános mortalitás szignifikánsan alacsonyabb volt az LMWH csoportban, mint a pla- cebo csoportban. Biztonság Az elsı vizsgálatok arra utaltak, hogy a gyakorlatban nem válnak be az LMWH-hoz főzött remények: a vérzéses szövıdmények száma legalább olyan mértékő volt, mint a nem frakcionált heparin profilaxisban részesült betegeken. Retrospektíve azonban kiderült, hogy - amint ezt a mért magas antifaktor Xa aktivitás értékek mutatták - a korai vizsgálatoknál alkalmazott dózis túl nagy volt. Levine és Hirsh (29) kimutatták, hogy ésszerő a plazma antifaktor Xa koncentrációját 0,1 és 0,2 E/ml között tartani: ez jó profilaktikus hatást biztosít, ugyanakkor a vérzés felléptét is akadályozza. Egy nemrégiben 4000 angol betegen végzett, multicentrikus, randomizált, kettıs vak, komparatív vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy a súlyos vérzéses szövıdmények száma szignifikánsan kevesebb volt az LMWH. mint az LDH csoportban. Ugyancsak szignifikánsan kevesebb sebhaematoma alakult ki az LMWH- val kezelt betegeken (30). Az irodalmi adatok, valamint a legtöbb aneszteziológus magatartása arra utal, hogy az LMWH-t epiduralis/spinalis anesztéziánál is lehet adni. Több mint 9000 betegen alkalmazott regionális anesztézia során neurológiai szövıdményt nem észleltek, inlraspinalis haematoma nem alakult ki (17, 31). Perspektívák Ami a trombózis-profilaxis mai perspektíváit illeti, világviszonylatban a kis dózisú, nem frakcionált heparin az uralkodó módszer. Svédországban dextránt használnak a leggyakrabban. Európa kórházaiban, Németországban, Svájcban, Ausztriában, Franciaországban, Angliában, a Benelux államokban egyre inkább elıretörnek az LMW-heparinok. Az USÁ-ban 1993-ban engedélyezte a nagyon szigorú Food and Drug Administration az elsı LMWH thromboprofilaktikus alkalmazását. Költség és hatás Divat manapság a különbözı profilaktikus módszerek költségeinek hatásukkal való összehasonlítása (32, 33). Ezek bonyolult, komplex számítások, de ha a rutin profilaxis, vagy a postoperativ szőrıvizsgálatot követı korai kezelés költségeit hasonlítjuk össze azzal a lehetıséggel, hogy egyáltalán nem alkalmazunk profilaxist - kiderül, hogy gazdasági szempontból a legjobb és legolcsóbb a profilaxis alternatívája. Az LMWH profilaxis gazdaságosságát elemezve kiderült, hogy a leggyakoribb kockázati tényezık mellett elért thromboprofilaktikus hatás lényegesen felülmúlja a gyógyszerelés költségeit. Messze a legrosszabb és legdrágább az az álláspont, ha nem alkalmazunk trombózis-profilaxist. Profilaxis nélkül ugyanis 1000 nagy mőtétre kerülı beteg közül 10-en meghalnak masszív tüdıembóliában, és megközelítıen 100 ezer dollárba kerül azoknak a betegeknek a kezelése, akiknél MVT lépett, fel, vagy nem halálos tüdıembólia alakult ki. A trombózis-profilaxis ezért nemcsak életet ment, de pénzt is spórol.

5 5 Irodalom 1. Hirsh, J., Genton, E., Hull, R.,: Venous Thromboembolism, Grune and Stratton, New York-London-Paris 1-4 (1981). 2. Sas G.: A thromboembóliák elleni korszerő küzdelem stratégiája. Orv. Hetil., 119: (1978). 3. McLean, J.: The thromboplastic action of cephalin. Am. J. Physiol., 41: (1916). 4. Howell, W. H. Holt, E.: Two new factors in blood coagulation - heparin and prothrombin. Am. J. Physiol. 47: (1918). 5. Crafoord, C., Jorpes, E.: Heparin as a prophylaxis against thrombosis. JA- MA, 116: (1941). 6. De Takats, G.: Anticoagulants in surgery. JAMA, 142: (1950). 7. Sharnoff, J. G.. Kass, H., Mistica, B. A.: A plan of heparinisation of the surgical patient to prevent postoperative thromboembolism. Surg. Gynecol. Obstet., 115: (1962). 8. Kakkar, V. V., Corrigan, T. P., Fos sard, D. P. et al: Prevention of fatal pulmonary embolism by low doses of heparin. An international multicenter trial. Lancet 2: (1975). 9. Sándor T.: A postoperativ thromboembóliás szövıdmények megelızése kis dózisú subcutan heparinnal. In: Az orvostudomány aktuális problémái. Szerk.: Káldor A., Gergely J., Kulka F., Medicina, Budapest. 38: (1980). 10. Lindblad, B.: Prophylaxis of postoperative thromboembolism with low-dose heparin alone or in combination with dihydroergotamine. Acta Chir. Scand., SuppL 543: (1988). 11. Kakkar, V. V.: Impact of low molecular weight heparin on healthcare services. In: Recent Advances in Antithrombotic Therapy. Eds.: Tur- pie, A. G. G" Büller. H. R" Adis International, Chester, pp (1994). 12. Negus, D., Friedgood, A., Cox, S..J., Peel, A. L. G.: Ultra low-dose intravenous heparin in the prevention of postoperative deep vein thrombosis. Lancet, 1: (1980). 13. Leyvraz, P. E.. Richárd,.J., Bachmann, F. et al.: Adjusted versus fixed-dose subcutaneous heparin in the prevention of deep vein thrombosis after total hip replacement. N. Engl. J. Med., 309: (1983). 14. Cade, J. F., Clegg, E. A., Westlake, C. W.: Prophylaxis of venous thrombosis after major thoracic surgery. Aust. N. Z. J. Surg., 53: (1983).

6 6 15. Sándor T., László E., Magyary F. et al.: Prophylaxis of postoperative thromboembolism with heparin- dihydroergotamine combination. Phlebology 1: (1986). 16. Holmer, E., Soderberg, K., Bergqvist, D., Lindahl, U.: Heparin and its low molecular weight derivates: anticoagulant and antithrombotic properties. Haemostasis, 16: Suppl. 2, Bergquist, D.: Review of Clinical Trials of Low Molecular Weight Heparins. Eur. J. Surg., 158: (1992). 18. Bergqvist, D., Lindblad, B., Mcitzsch, T.: Glycosaminoglycans in prophylaxis against venous thrombosis. In: Heparin and Related Polysacharides. Eds.: Lane, D. A., Björk, I., Lindahl, U., Plénum Press, New York - London, pp (1992). 19. Nurmohamed, M. T., Rosendaal, F. T., Büller, H. L. et al.: Low molecularweight heparin versus standard heparin in general and orthopaedic surgery: a meta analysis. Lancet, 340: (1992). 20. Leizorovicz, A., Haugh, M. C.: Metaanalysis of clinical trials of low molecular weight heparin in surgical patients. In: Recent Advances in Antithrombotic Therapy. Eds.: Tuipie, A. G. G" Büller, H. R., Adis International, Chester, pp (1994). 21. Kakkar, V. V., Murray, W../. G.: Ef- ficacy and safety of low molecular weight heparin (CY 216) in preven- ting postoperative venous thromboembolism: a cooperative study. Br. J. Surg., 72: (1985). 22. European Fraxiparin Study (EFS) Group: Comparison of a low molecular weight heparin and unfractionated heparin for the prevention of deep vein thrombosis in patients un- dergoing abdominal surgery. Br. J. Surg., 75: (1988). 23. Bergqvist, D., Mcitzsch, 71, Burmark, U. S. et al: Low molecular weight heparin given the evening before surgery compared with conventional lowdose heparin in prevention of thrombosis. Br..1. Surg., 75: (1988). 24. Verardi, S., Casciani, C. U., Nicora, E. et al: A multicentre trial study of LMWheparin effectiveness in pre- venting postsurgical thrombosis. Int. Angio., 7: (1988). 25. Planes, A., Vochelle, N., Matas, F. et al: Prevention of postoperative venous thrombosis: a randomized trial comparing unfractionated heparin with low molecular weight heparin in patients undergoing totál hip replacement. Thromb. Haemost., 60: (1988). 26. Eriksson, B. I., Eriksson, E., Wadevik, H. et al: Comparison of low molecular weight heparin and unfractionated heparin in prophylaxis of deep vein thrombosis and pulmonary embolism in totál hip replacement. Thromb. Haemost., 69: 470 (1989).

7 7 27. Monreal, M., Lafoz, E., Navarro, A. et al: A prospective double-blind trial of low molecular weight heparin once daily compared with a conventional low-dose heparin three times daily to prevent pulmonary embolism and venous thrombosis in patients with hip fractures. J. of Trauma, 29: (1989). 28. Pezzuoli, G., Neri Serneri, G. G., Settembrini, P. et al: Prophylaxis of Fatal Pulmonary Embolism in General Surgery Using Low-Molecular- Weight Heparin CY 216: A Multicentre, Double Blind. Randomized. Conrolled Clinical Trial versos Pla- cebo (STEP). Int. Surg., 74: (1989). 29. Levine, N. M., Hirsh,.J.: An overview of clinical trials of low molecular weight heparin fractions. Acta Chir. Scand., Suppl. 543: (1988). 30. Kakkar, V. V., Cohen, A. T., Edrnon son, R. A. et al: Low molecular weight versus standard heparin for prevention of venous thromboembolism after major abdominal surgery. Lancet, 341: (1993). 31. Mcitzsch, T., Bergqvist, D.: Low-Molecular-Weight Heparins for Prevention of Venous Thromboembolism Following Lumbar Régiónál Anaesthesie. In: Low- Molecular-Weight Heparins in Prophylaxis and Therapy of Thromboembolic Diseases. Ed. Bournameaux, H., Marcel Dekker, Inc. New York-Basel-Hongkong, pp (1994). 32. Bergqvist, D., Jenclteg, S., Lindgren, B. et al: The economic of generál thromboembolic prophylaxis. World J. Surg., 12: (1988). 33. Landefeld, C. S., Hanus, P.: Economic Burden of Venous Thromboembolism. In: Prevention of Venous Thromboembolism. Ed.: Goldhaber, S. Z., Marcel Dekker Inc., New York-Basel-Hongkong, pp (1993). Dr. Sándor Tamás SOTE Oktató Kórház, Sebészeti O. Budapest, Kútvölgyi út 4. Érbetegségek: 1995/ oldal

Az enoxaparin és a Na-heparin terápia hatékonyságának összehasonlítása medence és trochantertáji töréseknél *

Az enoxaparin és a Na-heparin terápia hatékonyságának összehasonlítása medence és trochantertáji töréseknél * A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Az enoxaparin és a Na-heparin terápia hatékonyságának összehasonlítása medence és trochantertáji

Részletesebben

A thrombosis profilaxis aktuális kérdései Traumatológiai és nagyízületi protézisműtéten átesett betegek együttműködése

A thrombosis profilaxis aktuális kérdései Traumatológiai és nagyízületi protézisműtéten átesett betegek együttműködése Az Önkormányzati Kórház Sárvár, közleménye A thrombosis profilaxis aktuális kérdései Traumatológiai és nagyízületi protézisműtéten átesett betegek együttműködése DR. KORCSMÁR JÓZSEF Érkezett: 2009. március

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 087 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 087 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000087T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 087 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 76909 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉS. Az acenocumarol és a warfarin hatásossága és biztonságossága a mélyvénás trombózis kezelésében.

TOVÁBBKÉPZÉS. Az acenocumarol és a warfarin hatásossága és biztonságossága a mélyvénás trombózis kezelésében. 1 TOVÁBBKÉPZÉS Az acenocumarol és a warfarin hatásossága és biztonságossága a mélyvénás trombózis kezelésében. Írta: DR. BERNÁT SÁNDOR IVÁN, DR. RÓKUSZ LÁSZLÓ Rövidítések: A = acenocoumarol INR = International

Részletesebben

A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja.

A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja. A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja. Kiszerelés Dózis Térítési díj 90% kiemelt támogatás esetén (HUF) Fraxiparine 0,2 ml 1 900 NE

Részletesebben

Thromboembolia antithromboticus kezelés terhességben

Thromboembolia antithromboticus kezelés terhességben A SZÜLÉSZET AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Thromboembolia antithromboticus kezelés terhességben Pajor Attila dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest A

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. A vénás thrombosis prophylaxisa traumatológiai betegeken

VÉNÁK BETEGSÉGEI. A vénás thrombosis prophylaxisa traumatológiai betegeken 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI A vénás thrombosis prophylaxisa traumatológiai betegeken Írta: DR. DETRE ZOLTÁN A vénás trombózisok és szövıdményeik nincsenek kellı súlyuk szerint a köztudatban, nagyfokú elterjedésük

Részletesebben

Akut mélyvéna thrombosis és pulmonális embólia: diagnosztika, terápia

Akut mélyvéna thrombosis és pulmonális embólia: diagnosztika, terápia Akut mélyvéna thrombosis és pulmonális embólia: diagnosztika, terápia A thrombosisok főbb típusai Vénás (MVT, PE = VTE) Artériás (AMI, stroke, TIA, akut PAD) Diffúz (DIC, HITT) Az akut MVT diagnosztikája

Részletesebben

AKTUÁLIS. Tartós alvadásgátlás tromboembólia után: Miért? Meddig? Mivel?

AKTUÁLIS. Tartós alvadásgátlás tromboembólia után: Miért? Meddig? Mivel? 1 AKTUÁLIS Tartós alvadásgátlás tromboembólia után: Miért? Meddig? Mivel? Írta: DR. SAS GÉZA "Ha ismerjük a kezdeti állapotot, a jövő egyértelműen meghatározható - mondatban nem a következtetés hamis,

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Arixtra 1,5 mg/0,3 ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1,5 mg fondaparinux-nátrium előretöltött fecskendőnként

Részletesebben

1. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS. A gyógyszerkészítmény forgalomba hozatali engedélye megszűnt 1

1. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS. A gyógyszerkészítmény forgalomba hozatali engedélye megszűnt 1 1. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Quixidar 1,5 mg/0,3 ml oldatos injekció, előretöltött fecskendőben. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1,5 mg fondaparinux-nátrium előretöltött

Részletesebben

Fragminnal szerzett tapasztalataink arthroplasticán átesett ortopédiai betegek prolongált tromboprofilaxisában*

Fragminnal szerzett tapasztalataink arthroplasticán átesett ortopédiai betegek prolongált tromboprofilaxisában* A Szegedi Tudományegyetem Ortopédiai Klinika közleménye Fragminnal szerzett tapasztalataink arthroplasticán átesett ortopédiai betegek prolongált tromboprofilaxisában* DR. GYETVAI ANDRÁS, DR. TAJTI LÁSZLÓ,

Részletesebben

BELGYÓGYÁSZAT. Írta: DR. RIBA MÁRIA, DR HORVÁTH BOLDIZSÁR, DR TURAY ANDRÁS, DR. JÁGER RITA, DR. KNEFFEL PÁL

BELGYÓGYÁSZAT. Írta: DR. RIBA MÁRIA, DR HORVÁTH BOLDIZSÁR, DR TURAY ANDRÁS, DR. JÁGER RITA, DR. KNEFFEL PÁL BELGYÓGYÁSZAT Terhesség alatti kis molekulatömegő heparin profilaxis és kezelés során szerzett tapasztalataink Írta: DR. RIBA MÁRIA, DR HORVÁTH BOLDIZSÁR, DR TURAY ANDRÁS, DR. JÁGER RITA, DR. KNEFFEL PÁL

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Azonnali járatás és lábszár kompresszió a mobilis, mélyvéna thrombózisos beteg kezelésében

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Azonnali járatás és lábszár kompresszió a mobilis, mélyvéna thrombózisos beteg kezelésében 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Azonnali járatás és lábszár kompresszió a mobilis, mélyvéna thrombózisos beteg kezelésében Írta: HUGO PARTSCH Életrajz: Professzor Emeritus, a Bécsi Orvosegyetem bôrgyógyász egyetemi

Részletesebben

BARANYA MEGYEI SZAKDOLGOZÓK VI. TUDOMÁNYOS NAPJA 2011. NOVEMBER 24. PÉCS

BARANYA MEGYEI SZAKDOLGOZÓK VI. TUDOMÁNYOS NAPJA 2011. NOVEMBER 24. PÉCS BARANYA MEGYEI SZAKDOLGOZÓK VI. TUDOMÁNYOS NAPJA Az ápoló szerepe a vénás tromboembóliás szövődmények megelőzésében és kezelésében 2011. NOVEMBER 24. PÉCS 1 Szervezőbizottság elnöke: Dr. Kriszbacher Ildikó

Részletesebben

Dabigatran és enoxaparin használata során nyert tapasztalataink csípőprotézis beültetést követően

Dabigatran és enoxaparin használata során nyert tapasztalataink csípőprotézis beültetést követően A Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika 1 és a Debreceni Egyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika 2 közleménye Dabigatran

Részletesebben

Az alultápláltság előfordulása és a klinikai táplálás lehetőségének vizsgálata csípőtáji sérültekben Előzetes közlemény

Az alultápláltság előfordulása és a klinikai táplálás lehetőségének vizsgálata csípőtáji sérültekben Előzetes közlemény A Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti Központ közleménye Az alultápláltság előfordulása és a klinikai táplálás lehetőségének vizsgálata csípőtáji sérültekben Előzetes közlemény Érkezett:

Részletesebben

Én adok HES-t - PRO. Nardai Gábor Péterfy Kórház és Baleseti Központ SZINT 2013

Én adok HES-t - PRO. Nardai Gábor Péterfy Kórház és Baleseti Központ SZINT 2013 Én adok HES-t - PRO Nardai Gábor Péterfy Kórház és Baleseti Központ SZINT 2013 Én adok HES-t Miért? HATÁSOS-E Kinek?? Mikor? VESZÉLYES-E? Mikor nem? Mennyit? MEGÉRI-E? Milyet? Hogyan? Miért adok HES-t?

Részletesebben

Első eset: Egy 79 éves nőbeteg idiopathiás,

Első eset: Egy 79 éves nőbeteg idiopathiás, 06-Circulation_1:Circulation 7/13/11 4:11 PM Page 44 ORVOSTOVÁBBKÉPZÉS Az antikoaguláns terápia alkalmazásának optimális időtartama vénás thromboemboliát követően Samuel Z. Goldhaber, MD; Gregory Piazza,

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Thrombosis profilaxis - 2008

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Thrombosis profilaxis - 2008 1 Thrombosis profilaxis - 2008 Írta: DR. PFLIEGLER GYÖRGY VÉNÁK BETEGSÉGEI Meghatottan és szívesen tettem eleget Meskó Éva fıorvos asszony megtisztelı felkérésének 2008. január 17-én ezen közlemény alapjául

Részletesebben

TELJES VÉRT ALKALMAZÓ MÓDSZEREK VIZSGÁLATA KÜLÖ BÖZŐ TÍPUSÚ HAEMOSTASIS ZAVAROKBA

TELJES VÉRT ALKALMAZÓ MÓDSZEREK VIZSGÁLATA KÜLÖ BÖZŐ TÍPUSÚ HAEMOSTASIS ZAVAROKBA TELJES VÉRT ALKALMAZÓ MÓDSZEREK VIZSGÁLATA KÜLÖ BÖZŐ TÍPUSÚ HAEMOSTASIS ZAVAROKBA Ph.D. tézis Szerző: Dr. Tóth Orsolya Témavezető: Prof. Dr. Losonczy Hajna Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása 6 Tudományos következtetések A Kantos Master és a kapcsolódó nevek (lásd I. melléklet)

Részletesebben

Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése

Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése CSALÁDORVOSI GYAKORLAT Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése Müller Veronika dr. Gálffy Gabriella dr. Tamási Lilla dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

Bifázisos klinikai összegzés

Bifázisos klinikai összegzés Bifázisos klinikai összegzés Kamrafibrilláció és kamrai tachycardia defibrillálása Háttér A Physio-Control több helyszínű, prospektív, véletlenszerű és vak klinikai vizsgálatnak vetette alá a bifázisú

Részletesebben

TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS RÖVID KÖLTSÉGELEMZÉSE OSTEOARTHROSISBAN DR. FODOR BERTALAN 1 DR. PAPP MIKLÓS 1,2

TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS RÖVID KÖLTSÉGELEMZÉSE OSTEOARTHROSISBAN DR. FODOR BERTALAN 1 DR. PAPP MIKLÓS 1,2 Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 2. szám (2013), pp. 11 15. TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS RÖVID KÖLTSÉGELEMZÉSE OSTEOARTHROSISBAN DR. FODOR BERTALAN 1 DR. PAPP MIKLÓS 1,2 Összefoglalás:

Részletesebben

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban).

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). 1. A GYÓGYSZER NEVE Zovirax 40 mg/ml belsőleges szuszpenzió 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). Ismert hatású segédanyagok:

Részletesebben

KETOACIDOTICUS COMA KEZELÉSE

KETOACIDOTICUS COMA KEZELÉSE Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: KETOACIDOTICUS COMA KEZELÉSE (MP 057.B1) Készítette: Dr. Balogh Zoltán egyetemi adjunktus Átvizsgálta: Dr. Várvölgyi

Részletesebben

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban Dr.Sal Péter házi gyermekorvos, homeopata Komplementer Medicina szakmai kollégiumi testület tagja Az EU egészségüggyel foglalkozó szakmai intézményeiben

Részletesebben

BELGYÓGYÁSZAT. Factor V.Leiden genotípus súlyos, poplitealis restenosissal járó atherosclerosisban

BELGYÓGYÁSZAT. Factor V.Leiden genotípus súlyos, poplitealis restenosissal járó atherosclerosisban BELGYÓGYÁSZAT Factor V.Leiden genotípus súlyos, poplitealis restenosissal járó atherosclerosisban Írta: DR. VALLUS GÁBOR, DR. DLUSTUS BÉLA, DR. NAGY BÁLINT, DR. PAPP ZOLTÁN, DR. ROMICS LÁSZLÓ, DR. KARÁDI

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

Gyógyszerelési hibák direkt

Gyógyszerelési hibák direkt Gyógyszerelési hibák direkt megfigyeléses vizsgálata pilot Dr. Lám Judit, Rózsa Erzsébet XIII. NEVES Betegbiztonsági Fórum 2011.04.07 ELŐZMÉNYEK Ő I. NEVES gyógyszereléssel e összefüggő nem várt át események

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Curiosin additív kezelés ulcus cruris transzplantációja során Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS Bevezetés A krónikus vénás keringési elégtelenség

Részletesebben

Stroke-prevenció stroke után pitvarfibrillációban eseten alapuló áttekintés

Stroke-prevenció stroke után pitvarfibrillációban eseten alapuló áttekintés ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Stroke-prevenció stroke után pitvarfibrillációban eseten alapuló áttekintés Kovács Tibor dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Neurológiai Klinika, Budapest A nem

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Betegtájékoztató STREPTASE 1 500 000 NE LIOFILIZÁTUM OLDATOS INJEKCIÓHOZ/INFÚZIÓHOZ

Betegtájékoztató STREPTASE 1 500 000 NE LIOFILIZÁTUM OLDATOS INJEKCIÓHOZ/INFÚZIÓHOZ STREPTASE 1 500 000 NE LIOFILIZÁTUM OLDATOS INJEKCIÓHOZ/INFÚZIÓHOZ Streptase 1 500 000 NE liofilizátum oldatos injekcióhoz/infúzióhoz streptokinase HATÓANYAG: Stabilizált tiszta sztreptokináz. A Streptase

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Arterio-venosus mikroshuntök egyes pókvénák hátterében

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Arterio-venosus mikroshuntök egyes pókvénák hátterében 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Arterio-venosus mikroshuntök egyes pókvénák hátterében Írta: DR. BIHARI IMRE, DR. MAGYAR ÉVA Bevezetés A pókvénák gyakran okoznak kozmetikai panaszokat a nıknek. A népesség 10-14%- ában

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. 1. A koagulációs faktorok koncentrációjának csökkentésével

VÉNÁK BETEGSÉGEI. 1. A koagulációs faktorok koncentrációjának csökkentésével 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Új távlatok a trombózisprofilaxisban Írta: DR. SÁNDOR TAMÁS Epidemiológia A vénás tromboembólia (VTE) gyakori, alattomos, súlyos következményekkel járó betegség. A kezelés költségkihatása

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 093 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 093 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000093T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 093 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 749886 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN

KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN Vastagbélszűrési disszeminációs workshop Szeged, 2015. május 12. KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN Prof. Dr. Boncz Imre PTE ETK Egészségbiztosítási Intézet AZ ELŐADÁS TÉMÁJA

Részletesebben

A stabil angina kivizsgálását befolyásoló tényezők a finanszírozási adatbázok alapján

A stabil angina kivizsgálását befolyásoló tényezők a finanszírozási adatbázok alapján A stabil angina kivizsgálását befolyásoló tényezők a finanszírozási adatbázok alapján Dr. Kósa István Ph.D. osztályvezető főorvos, egyetemi docens Honvédkórház Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az V. véralvadási faktor Leiden mutációjának laboratóriumi diagnosztikája

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az V. véralvadási faktor Leiden mutációjának laboratóriumi diagnosztikája Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az V. véralvadási faktor Leiden mutációjának laboratóriumi diagnosztikája Készítette: Az Orvosi laboratóriumi vizsgálatok Szakmai Kollégiuma, a Debreceni

Részletesebben

Új orális véralvadásgátlók

Új orális véralvadásgátlók Új orális véralvadásgátlók XI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus Lovas András, Szegedi Tudományegyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Véralvadásgátlók alkalmazási területei posztoperatív

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. 1. ábra. A VTE halálozási arányai Magyarországon 100 000 lakosra számítva.

VÉNÁK BETEGSÉGEI. 1. ábra. A VTE halálozási arányai Magyarországon 100 000 lakosra számítva. 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Új távlatok a trombózisprofilaxisban Írta: DR. SÁNDOR TAMÁS Epidemiológia A vénás tromboembólia (VTE) gyakori, alattomos, súlyos következményekkel járó betegség. A kezelés költségkihatása

Részletesebben

A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén

A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén Cserháti Péter, Farkas Péter, Harrira M. Fahed Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest Előzmények:

Részletesebben

A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelésének finanszírozási protokollja

A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelésének finanszírozási protokollja A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelésének finanszírozási protokollja (Finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály

Részletesebben

HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS. Kis molekulatömegű heparinok

HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS. Kis molekulatömegű heparinok 01/2014:0828 HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS Kis molekulatömegű heparinok DEFINÍCIÓ A kis molekulatömegű heparinok olyan, 8000-nél kisebb átlagos relatív molekulatömegű szulfatált glükózaminoglikánok

Részletesebben

PROTOKOLLOK ÉS EVIDENCIÁK HATALMA. ORVOSI VAGY STATISZTIKAI GYÓGYÍTÁS?

PROTOKOLLOK ÉS EVIDENCIÁK HATALMA. ORVOSI VAGY STATISZTIKAI GYÓGYÍTÁS? PROTOKOLLOK ÉS EVIDENCIÁK HATALMA. ORVOSI VAGY STATISZTIKAI GYÓGYÍTÁS? Dr. Bodonovits István, Dr. Berente László Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Aneszteziológiai & Intenzív Terápiás Osztály Neurológiai

Részletesebben

Dr. Bencze Ágnes Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 2016.02.08

Dr. Bencze Ágnes Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 2016.02.08 Belgyógyászati Tantermi előadás F.O.K. III. évfolyam, II. félév Dr. Bencze Ágnes Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 2016.02.08 1 Miről lesz szó? AKUT KERINGÉSI ELÉGTELENSÉG THROMBOSISOK.

Részletesebben

Orális antikoaguláns kezelés biztonságos monitorozása kórházi környezetben, elsıdleges betegellátásban és beteg önellenırzés során

Orális antikoaguláns kezelés biztonságos monitorozása kórházi környezetben, elsıdleges betegellátásban és beteg önellenırzés során Orális antikoaguláns kezelés biztonságos monitorozása kórházi környezetben, elsıdleges betegellátásban és beteg önellenırzés során Ajzner Éva Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Jósa András Oktató Kórház, Központi

Részletesebben

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis A Pécsi Honvédkórház Baleseti Sebészeti Osztályának közleménye Új típusú, cement nélküli csípõprotézis DR. NOVÁK LÁSZLÓ, DR. MÁTHÉ TIBOR Érkezett: 2002. március 20. ÖSSZE OGLALÁS A szerzõk egy új típusú

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye

A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye Antibiotikus spacer alkalmazása szeptikus szövődménnyel járó csípőtáji törések kezelésében Előzetes közlemény DR. JUHÁSZ LÁSZLÓ,

Részletesebben

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Ph. D. Tézisek A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Dr. Gunther Tibor Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi

Részletesebben

AZ ORÁLIS ANTIKOAGULÁNS KEZELÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

AZ ORÁLIS ANTIKOAGULÁNS KEZELÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI o?rd. Pecze:minta 2008.11.24 21:26 Page 225 CUS UVSAS XXXX/5. 2008. r. Pecze ároly, r. iós rzsébet hromboemboliák Az antikoaguláns kezelés hosszú, empirikusnak tekinthetô gyakorlatát most, korunkban válthatja

Részletesebben

A Semmelweis OTE Ortopédiai Klinika közleménye

A Semmelweis OTE Ortopédiai Klinika közleménye A Semmelweis OTE Ortopédiai Klinika közleménye A clindamycin alkalmazása posztoperatív csont, ízületi és lágyrész fertôzésekben DR. FALUHELYI ANIKÓ, DR. LÁHM ERIKA*, DR. DOBOS FERENC Érkezett: 1994. szeptember

Részletesebben

1. az erőforrások szűkössége 2. az egészségügyi kiadások növekedési üteme jelentősen és tartósan meghaladta a GDP növekedési ütemét

1. az erőforrások szűkössége 2. az egészségügyi kiadások növekedési üteme jelentősen és tartósan meghaladta a GDP növekedési ütemét Farmakoökonómia Dr. Mészáros Ágnes Gyógyszerügyi Szervezéstan 2015. március 16. Stratégiai problémák Közgazdaságtan vs. egészségügy Bodrogi J. ea. 2015.03.9. 2 1. az erőforrások szűkössége 2. az egészségügyi

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

Tanácsadás az ápolásban: Ápolóhallgatók tanácsadói kompetenciájának vizsgálata. Doktori tézisek. Papp László

Tanácsadás az ápolásban: Ápolóhallgatók tanácsadói kompetenciájának vizsgálata. Doktori tézisek. Papp László Tanácsadás az ápolásban: Ápolóhallgatók tanácsadói kompetenciájának vizsgálata Doktori tézisek Papp László Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezetı: Dr. Helembai Kornélia PhD,

Részletesebben

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT. KÖZLEMÉNYE A CARIPRAZINE SKIZOFRÉNIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN VÉGZETT FÁZIS IIB KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK POZITÍV EREDMÉNYEIRŐL NEW YORK, 2009. október

Részletesebben

NEM NEUTROPENIÁS FELNÕTT BETEGEK INVAZÍV CANDIDA-INFEKCIÓJA

NEM NEUTROPENIÁS FELNÕTT BETEGEK INVAZÍV CANDIDA-INFEKCIÓJA NEM NEUTROPENIÁS FELNÕTT BETEGEK INVAZÍV CANDIDA-INFEKCIÓJA Infektológiai Szakmai Kollégium Az invazív (akut hematogén) candidiasis bizonyos kockázati csoportba sorolható betegek körében elõforduló súlyos

Részletesebben

Társbetegségek hatása a térdizületi arthrosisban szenvedő betegek rehabilitációs programjára

Társbetegségek hatása a térdizületi arthrosisban szenvedő betegek rehabilitációs programjára Társbetegségek hatása a térdizületi arthrosisban szenvedő betegek rehabilitációs programjára Dr. Pettyán Ilona Béresné Lutter Mária Magyar Honvédség Honvédkórház Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓ

ZÁRÓJELENTÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓ Pályázat címe: A szívritmuszavarok és a myocardiális repolarizáció mechanizmusainak vizsgálata; antiaritmiás és proaritmiás gyógyszerhatások elemzése (NI 61902) Vezetı kutató:

Részletesebben

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. sz. Sebészeti Klinika A perioperatív-, posztoperatív időszak problémái, műtéti szövődmények

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. sz. Sebészeti Klinika A perioperatív-, posztoperatív időszak problémái, műtéti szövődmények A perioperatív-, posztoperatív időszak problémái, műtéti szövődmények Dr. Szűcs Ákos Mi a sebészet? A sebész olyan belgyógyász, aki operál is! Sebészeti alapfogalmak Műtéti indikáció és kontraindikáció:

Részletesebben

PROTOKOLL ÉS ÚTMUTATÓ

PROTOKOLL ÉS ÚTMUTATÓ A MAGAS VÉRNYOMÁS GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁSÁNAK MODELLJE PROTOKOLL ÉS ÚTMUTATÓ A megvalósíthatósági vizsgálat második tervezete 2000. március Egyesített CINDI/EuroPharm Forum projekt Titkárság: EuroPharm

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

III. melléklet. Javasolt szöveg az alkalmazási előírásba és a betegtájékoztatóba

III. melléklet. Javasolt szöveg az alkalmazási előírásba és a betegtájékoztatóba III. melléklet Javasolt szöveg az alkalmazási előírásba és a betegtájékoztatóba 11 ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ 12 ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 13 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Tranexámsav tartalmú gyógyszerek

Részletesebben

Dr. Fittler András, Ph.D. 2014. március 03. Publikációk Összesített impakt faktor: 14,624 Összes független idézés: 17 Önidézés: 1

Dr. Fittler András, Ph.D. 2014. március 03. Publikációk Összesített impakt faktor: 14,624 Összes független idézés: 17 Önidézés: 1 Dr. Fittler András, Ph.D. 2014. március 03. Publikációk Összesített impakt faktor: 14,624 Összes független idézés: 17 Önidézés: 1 1. Fittler A.: Amfotericin B tartalmú orrspray orrpolyp kezelésére. Gyógyszerészet

Részletesebben

Trombingenerációs vizsgálatok és klinikai alkalmazásuk

Trombingenerációs vizsgálatok és klinikai alkalmazásuk ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Trombingenerációs vizsgálatok és klinikai alkalmazásuk Kern Anita 1, 2 Várnai Katalin dr. 1 Vásárhelyi Barna dr. 1 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Laboratóriumi

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Terhes nık thromboprofilaxisa - (kockázatbecslésen alapuló thromboprofilaxis terhességben)

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Terhes nık thromboprofilaxisa - (kockázatbecslésen alapuló thromboprofilaxis terhességben) 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Terhes nık thromboprofilaxisa - (kockázatbecslésen alapuló thromboprofilaxis terhességben) Írta: DR. RIBA MÁRIA, DR. HORVÁTH BOLDIZSÁR Rövidítések: APCR (aktivált protein C rezisztencia),

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Terhes nık thromboprofilaxisa - (kockázatbecslésen alapuló thromboprofilaxis terhességben)

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Terhes nık thromboprofilaxisa - (kockázatbecslésen alapuló thromboprofilaxis terhességben) 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Terhes nık thromboprofilaxisa - (kockázatbecslésen alapuló thromboprofilaxis terhességben) Írta: DR. RIBA MÁRIA, DR. HORVÁTH BOLDIZSÁR Rövidítések: APCR (aktivált protein C rezisztencia),

Részletesebben

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi

Részletesebben

Tárgyszavak: hemofilia; terápia; vértranszfúzió; vérplazma; krioprecipitátum; VIII. faktor; tisztítás; rekombináns DNS-technika; génterápia.

Tárgyszavak: hemofilia; terápia; vértranszfúzió; vérplazma; krioprecipitátum; VIII. faktor; tisztítás; rekombináns DNS-technika; génterápia. BIOTECHNOLÓGIA AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A hemofilia kezelésének fejlődése a transzfúziótól a génterápiáig Tárgyszavak: hemofilia; terápia; vértranszfúzió; vérplazma; krioprecipitátum; VIII. faktor; tisztítás;

Részletesebben

Asztma iskoláskor elıtt

Asztma iskoláskor elıtt Asztma iskoláskor elıtt Uhereczky Gábor uhereczky@ella.hu Heim Pál Gyermekkórház, Budapest Gyermekpulmonológiai szakvizsga-elıkészítı továbbképzı tanfolyam 2010 GINA 2009 special challenges that must be

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. A nátrium-pentosanpoliszulfát és a Fragmin hatékonyságának összehasonlítása

VÉNÁK BETEGSÉGEI. A nátrium-pentosanpoliszulfát és a Fragmin hatékonyságának összehasonlítása 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI A nátrium-pentosanpoliszulfát és a Fragmin hatékonyságának összehasonlítása Írta: DR. KOLLÁR LAJOS, DR. MARIA ELISABET1I SCHOLZ, DR. ROZSOS ISTVÁN Alacsony molekulasúlyú, naponta egyszer

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VIII. évfolyam 12. szám, 2007. december

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VIII. évfolyam 12. szám, 2007. december Tisztelt Olvasó! A Táplálkozás és Tudomány címő hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

Lázas beteg az intenzív osztályon: a differenciáldiagnosztika

Lázas beteg az intenzív osztályon: a differenciáldiagnosztika Lázas beteg az intenzív osztályon: a differenciáldiagnosztika problémái Székely Éva Lázas beteg az intenzív osztályon az infektológus megközelítésében 2011. október 8. A láz o Normál testhőmérséklet: szájban

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

AJÁNLÁSOK A KULLANCSCSÍPÉS ÉS A KULLANCS ÁLTAL TERJESZTETT FERTÕZÉSEK ELLÁTÁSÁHOZ

AJÁNLÁSOK A KULLANCSCSÍPÉS ÉS A KULLANCS ÁLTAL TERJESZTETT FERTÕZÉSEK ELLÁTÁSÁHOZ HÁZIORVOS TOVÁBBKÉPZÕ SZEMLE 2008; 13: 5. AJÁNLÁSOK A KULLANCSCSÍPÉS ÉS A KULLANCS ÁLTAL TERJESZTETT FERTÕZÉSEK ELLÁTÁSÁHOZ Lakos András dr. Kullancsbetegségek Ambulanciája, Budapest A Kullancsbetegségek

Részletesebben

2011/10. A tar ta lom ból. Az antikoaguláns terápia fejlődéséről. Citosztatikus keverékinfúziók

2011/10. A tar ta lom ból. Az antikoaguláns terápia fejlődéséről. Citosztatikus keverékinfúziók GYÓGYSZERÉSZET A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI TÁRSASÁG LAPJA A tar ta lom ból Az antikoaguláns terápia fejlődéséről Citosztatikus keverékinfúziók Magizzunk vagy ne magizzunk? Hozzászólások különböző szemszögből

Részletesebben

A FUSARIUM ÉS A MIKOTOXINOK (Mit kell tudnia a gabonatermelınek és feldolgozónak?)

A FUSARIUM ÉS A MIKOTOXINOK (Mit kell tudnia a gabonatermelınek és feldolgozónak?) A FUSARIUM ÉS A MIKOTOXINOK (Mit kell tudnia a gabonatermelınek és feldolgozónak?) Lásztity Radomír Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott Biotechnológiai és Élelmiszertudományi Tanszék

Részletesebben

50 mikrogramm flutikazon-propionát adagonként. (Az adagolópumpa 100 milligramm szuszpenziót bocsájt ki adagonként.)

50 mikrogramm flutikazon-propionát adagonként. (Az adagolópumpa 100 milligramm szuszpenziót bocsájt ki adagonként.) 1. A GYÓGYSZER NEVE Flixonase szuszpenziós orrspray 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 50 mikrogramm flutikazon-propionát adagonként. (Az adagolópumpa 100 milligramm szuszpenziót bocsájt ki adagonként.)

Részletesebben

Sepsis management state-of-art

Sepsis management state-of-art Gondos Tibor Sepsis management state-of-art Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Budapest A Surviving Sepsis Campaign A kezdet Barcelona Declaration (2002. 10. 02.) European Society of Intensive Care

Részletesebben

A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja

A Risk-based monitoring háttere és elméleti alapja MAGYAR KLINIKAI FARMAKOLOGUSOK, XV. TOVABBKÉPZŐ NAPOK Debrecen, 2013. december 12 14.. Dr. Szakolczai-Sándor Norbert A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja 2011 INC Research, LLC 1 Agenda

Részletesebben

Prehospitális analgézia

Prehospitális analgézia Prehospitális analgézia HEMS eljárásrend Szerzők Jóváhagyta Verzió / dátum v1.1 2014.1.15. Érvényes 2014.12.31. Vonatkozik JOGOK Bevezető: Dr. Petróczy András, Dr. Erőss Attila Dr. Hetzman T. Lászó orvos

Részletesebben

BELGYÓGYÁSZAT. Áttörés a thrombosisprofilaxisban (A pentasacharid korszak hajnalán)

BELGYÓGYÁSZAT. Áttörés a thrombosisprofilaxisban (A pentasacharid korszak hajnalán) BELGYÓGYÁSZAT Áttörés a thrombosisprofilaxisban (A pentasacharid korszak hajnalán) Írta: DR. SÁNDOR TAMÁS Bevezetı A vénás thromboembólia (VTE) az ischaemiás szívbetegséget és a stroke-ot követı harmadik

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Tudományos információk a klinikai táplálás tárgykörébõl

Tudományos információk a klinikai táplálás tárgykörébõl Tudományos információk a klinikai táplálás tárgykörébõl Fresenius Kabi INFO X./35. 2008. Tisztelt Kollégák! Az egészségügy turbulenciái, az egyre átláthatatlanabb szakirodalom, az idõhiány rákényszerít

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával A Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika és a **Szent János Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Eredmények (technikai) jóváhagyása Eredmények klinikai validálása Eredmények interpretálása Konzultáció További vizsgálatok Leletek küldése

Eredmények (technikai) jóváhagyása Eredmények klinikai validálása Eredmények interpretálása Konzultáció További vizsgálatok Leletek küldése Posztanalitikai folyamatok az orvosi laboratóriumban, az eredményközlés felelőssége Dr. Araczki Ágnes Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Laboratóriumi Medicina Intézet Pre- és posztanalitika

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, ami lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Csókási Krisztina Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet

Részletesebben

Három anthelminthieum hatásosságának összehasonlító vizsgálata humán ancylostomiasisban

Három anthelminthieum hatásosságának összehasonlító vizsgálata humán ancylostomiasisban Három anthelminthieum hatásosságának összehasonlító vizsgálata humán ancylostomiasisban Dr. LENGYEL Anna Dr. LÉVAI János Dr. VIDOR Éva Országos Közegészségügyi Intézet Parazitológiai Osztálya, Budapest

Részletesebben

Betegtájékoztató mőtétek és beavatkozások során végzett altatásról és érzéstelenítésrıl. Tisztelt Betegünk!

Betegtájékoztató mőtétek és beavatkozások során végzett altatásról és érzéstelenítésrıl. Tisztelt Betegünk! Betegtájékoztató mőtétek és beavatkozások során végzett altatásról és érzéstelenítésrıl Tisztelt Betegünk! Az Ön gyógyulása érdekében mőtéti vagy egyéb eszközös beavatkozásra van szükség. A tervezett beavatkozás

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Dulcolax 10 mg végbélkúp biszakodil

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Dulcolax 10 mg végbélkúp biszakodil Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Dulcolax 10 mg végbélkúp biszakodil Olvassa el figyelmesen az

Részletesebben

Matyusz Zsolt A 2009-ES VERSENYKÉPESSÉGI ADATFELVÉTEL VÁLLALATI MINTÁJÁNAK ALAPJELLEMZİI ÉS REPREZENTATIVITÁSA

Matyusz Zsolt A 2009-ES VERSENYKÉPESSÉGI ADATFELVÉTEL VÁLLALATI MINTÁJÁNAK ALAPJELLEMZİI ÉS REPREZENTATIVITÁSA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Matyusz Zsolt A 2009-ES VERSENYKÉPESSÉGI ADATFELVÉTEL VÁLLALATI MINTÁJÁNAK ALAPJELLEMZİI ÉS REPREZENTATIVITÁSA TM1.

Részletesebben

II./3.5.1. fejezet: Alkoholos infiltrációk

II./3.5.1. fejezet: Alkoholos infiltrációk II./3.5.1. fejezet: Alkoholos infiltrációk Bánsághi Zoltán A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje a percután ablációs módszerek közül az alkoholos roncsolás technikáját. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

Farmakoökon. Ágnes. Közgazdaságtan. Egészség-gadaságtan. Pharmakoökonómia HTA

Farmakoökon. Ágnes. Közgazdaságtan. Egészség-gadaságtan. Pharmakoökonómia HTA Farmakoökon konómia Dr. MészM száros Ágnes SE Gyógyszerésztudományi Kar 2007/2008 Gyógyszerügyi Szervezés Gyógyszerügyi Szervezéstan 2013 Hogyan osztják el a szőkös termelési erıforrásaikat az egymással

Részletesebben