r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, // oldal 1/ Bp. Márvány u. 16.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2012.12.04. oldal 1/7 www.branko.hu info@branko.hu 1012 Bp. Márvány u. 16."

Átírás

1 H í r l e v é l // Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a október 1-ei ülésnapján megszavazta a évi CXLVII. törvényt a kisadózó vállalkozások tételes adójáról, a kisvállalati adóról, valamint kiegészítette az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvényt a pénzforgalmi elszámolási mód választásának lehetőségével. Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Ügyfeleinket ezen új adózási formákról. PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS (2007. évi CXXVII. TV. XIII/A FEJEZET) LÉNYEGE: A vállalkozó az általa belföldön, a pénzforgalmi elszámolás időszakában teljesített összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után az általa fizetendő adót az adót is tartalmazó ellenérték jóváírásakor, kézhezvételekor állapítja meg. (Áfa Tv. 196/B. (2) a) pontja) A vállalkozó a termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan rá áthárított adó levonási jogát a pénzforgalmi elszámolás időszakában legkorábban abban az adómegállapítási időszakban gyakorolja, amelyben az adót is tartalmazó ellenértéket a részére terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó fél számára megfizeti. (Áfa Tv. 196/B. (2) b) pontja) Az alábbi esetek kivételek, ezek nem esnek a pénzforgalmi elszámolás alá: Ha a termék birtokbaadása olyan ügylet alapján történik, ahol a termék határozott időre szóló bérbeadásáról, vagy részletvételéről azzal a kikötéssel rendelkezik, hogy a jogosult a tulajdonjogot legkésőbb a határozott idő lejártával, illetőleg az ellenérték maradéktalan megtérítésével megszerzi (Áfa tv. 10. a) A termék Közösségen belüli értékesítése, beszerzése esetén (Áfa Tv. 89. ; 91. ) A termék Közösségen kívüli értékesítése, beszerzése esetén (Áfa Tv ) Fordított áfás ügyletek esetén (Áfa Tv ) Dear Client, At its session on 1 October 2012, the Parliament voted for and approved Act CXLVII of 2012 on the itemized taxation of small tax-paying enterprises, small business tax, and amended Act CXXVII of 2007 on the value-added tax with the option to choose the cash flow-based form of settlement. Hereunder, we want to inform our Clients in relation to these new forms of taxation. CASH FLOW-BASED TAX SETTLEMENT (CHAPTER XIII/A OF ACT CXXVII OF 2007) POINTS OF INTEREST: On all the product sales and services supplies realized Hungary, in the period of cash flow-based settlement, the entrepreneur will establish the payable amount of the tax at the time of the crediting, receipt of the consideration including the given amount of the tax (Paragraph a) of Section (2) of Article 196/B of the VAT. In relation to product purchases and the use of services, the entrepreneur will deduct the charged amount of the tax within the period of cash flow-based settlement, in that period of the establishment of the amount of the tax at the earliest when the consideration including the given amount of the tax is paid to the party selling the product or supplying the service concerned (Paragraph b) of Section (2) of Article 196/B of the VAT. The following cases are exceptions that do not fall within the scope of cash flow-based settlement: When possession over the product changes on the basis of any transaction where the production is leased or sold against payment in installments on condition that the beneficiary will acquire ownership upon the expiry of the definite term at the latest or the full payment of the counter-value (Art 10.a of the VAT In the case of product sales, purchase within the European Community (Art 89; 91 of the VAT In the case of product sales, purchase outside the European Community (Art of the VAT For transactions of reversed VAT payment (Art 142 of the VAT oldal 1/ Bp. Márvány u. 16.

2 AKI VÁLASZTHATJA: kisvállalkozásnak minősül, tehát az összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és az éves nettó árbevétele, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg (Kkv Tv. 3. (2) a) és b) pontja) gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában szokásos tartózkodási helye vagy lakóhelye belföldön van (Áfa Tv. 196/B. (1) b)) nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt (Áfa Tv. 196/B. (1) c)) nem választja az alanyi adómentességet a pénzforgalmi elszámolás időszakában az éves nettó árbevétele nem haladja meg a 125 millió forintot a választást megelőző évben, és várhatóan a pénzforgalmi elszámolás időszaka alatt (ÁFA Tv. 196/C. (1) a), b)) újonnan alapított vállalkozások is választhatják a pénzforgalmi elszámolást az alapítással egyidejűleg (Áfa Tv. 196/D. ) A PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS MEGSZŰNÉSE (Áfa Tv. 196/F. ) ha az adóalany úgy dönt, hogy a következő évben már nem kívánja ezt az elszámolást alkalmazni ha a nettó árbevétele meghaladja a 125 millió forintot a pénzforgalmi elszámolás időszakában ha nem minősül a pénzforgalmi elszámolás időszakában kisvállalkozónak ha az adóalany csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás hatálya alá kerül A pénzforgalmi elszámolás a megszűnés évét követő második naptári év végéig nem választható újra, ha a vállalkozó adóalanyisága az árbevételi értékhatár túllépése miatt szűnt meg. BEJELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: A pénzforgalmi elszámolásra való áttéréssel kapcsolatos bejelentkezési határidő: (Art Tv. 22. (1)-(2)) ELIGIBLE TAX-PAYER: it is deemed to be a small enterprise, meaning that the headcount of its employees is under 50 people, while its annual net sales or balance sheet total is the HUF equivalent of EUR 10 million at the maximum (Para a) and b) of Sect (2) of the Act on SMEs) it is established in Hungary for business purposes, or in the lack of establishment in Hungary for business purposes, its usual place of residence or address is in Hungary (Para b) of Sect (1) of Art 196/B of the VAT it is not subject to bankruptcy or liquidation proceedings (Para c) of Sect (1) of Art 196/B of the VAT it has not chosen tax exemption for the period of the cash flow-based settlement the annual net sales do not exceed HUF 125 million in the year before choosing this type of taxation, and are not expected to exceed it in the period of cash flowbased settlement (Para a) of Sect (1) of Art 196/C of the VAT concurrently with the foundation of the entity, newly founded enterprises may as well choose cash flowbased settlement (Art 196/D of the VAT TERMINATION OF CASH FLOW-BASED SETTLEMENT (Art 196/F of the VAT when the tax-payer decided that from the upcoming year it does not intend to apply this type of settlements any longer when the amount of the net sales revenues exceeds HUF 125 million in the period of cash flow-based settlement if in the period of cash flow-based settlement it is not deemed to be a small enterprise it the tax-payer becomes subject to bankruptcy, liquidation, dissolution or administrative cancellation proceedings The cash flow-based settlement may not be chosen again until the end of the second calendar year following its termination provided that this tax-payer status has been terminated for the amount of sales revenues being over the limit value. DEADLINE FOR REGISTRATION: Deadline for registration for change to cash flow-based settlement: (Sect (1)-(2) of Art 22 of Act on the rules of taxation) oldal 2/ Bp. Márvány u. 16.

3 KATA - KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (2012. CXLVII. TÖRVÉNY II. FEJEZET) AKI VÁLASZTHATJA (Tv. 3. ): egyéni vállalkozó egyéni cég kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság AKI NEM VÁLASZTHATJA (Tv. 4. ) az a vállalkozás, amelynek adószámát az adóhatóság a bejelentést megelőző két éven belül törölte, vagy ezen időszakban a vállalkozás adószáma jogerősen fel volt függesztve A Kata Tv. 3. -ban felsorolt szervezeti formáktól eltérő szervezeti formákban működő vállalkozások Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenységet végző vállalkozások (TEÁOR 66.22), Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenységet végző vállalkozások (TEÁOR 66.29), valamint azok a vállalkozások, amelyek Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadásával, üzemeltetésével foglalkoznak (TEÁOR 68.20) ADÓALANYISÁG KEZDETE (Tv. 4. ) az adóalanyiság a választás bejelentését követő hónap első napjával jön létre a tevékenységét év közben kezdő vállalkozás az állami adóhatósághoz való bejelentkezéssel egyidejűleg választhatja ezt az adózási módot, ebben az esetben az adóalanyiság a vállalkozás nyilvántartásba vételének napjával jön létre ADÓALANYISÁG MEGSZŰNÉSE (Tv. 5. ) ha az adóalany úgy dönt, hogy a következő hónaptól már nem kívánja ezt az elszámolást alkalmazni a bejelentés hónapjának utolsó napjával a vállalkozási forma megváltozása esetén a kisadózó egyéni vállalkozói jogállásának megszűnése esetén egyéni cég, betéti társaság, közkereseti társaság jogutód nélküli megszűnése esetén amennyiben a betéti társaságba, közkereseti társaságba nem magánszemély tag lép be KATA - ITEMIZED TAXATION OF SMALL TAX-PAYING ENTERPRISES (CHAPTER II OF ACT CXLVII OF 2012) ELIGIBLE TAX-PAYERS (Art 3 of the : private entrepreneur one-man company limited partnership solely with private person partners general partnership solely with private person partners NON-ELIGIBLE PERSONS (Art 4 of the enterprises whose tax numbers have been cancelled by the tax authority in the past two years before registration, or in the same period the tax number of the enterprise has been effectively suspended enterprises that operate in legal forms that are different from the ones listed in Article 3 of the Kata Act enterprises involved in insurance brokerage and other brokerage activities (TEÁOR 66.22), enterprises involved complementary activities to insurance, pension fund operations (TEÁOR 66.29), as well as enterprises involved in the lease-out and operation of own and leased properties (TEÁOR 68.20) COMMENCEMENT OF THE TAX-PAYER STATUS (Art 4 of the this tax-payer status becomes effective on the first day of the month following the registration of the choice thereof an enterprise starting its operations during the year may choose this form of taxation concurrently with general registration at the national tax authority, and in this case this tax-payer status becomes effective on the date of the registration of the enterprise TERMINATION OF THE TAX-PAYER STATUS (Art 5 of the if the tax-payer decides that from the following month it does not intend to apply this type of settlement any longer, from the last day of the month of deregistration in the case of any change of the legal form if the small tax-payer s status as a private entrepreneur ceases in the event of the dissolution of the one-man company, limited partnership, general partnership without a legal successor if a non-private person member is admitted in the limited partnership, general partnership oldal 3/ Bp. Márvány u. 16.

4 amennyiben a kisadózó terhére mulasztási bírságot, jövedéki bírságot állapítanak meg az adóalanyiság időszakában elkövetett számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztásáért, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért, igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért adószám felfüggesztés esetén ha a kisadózó vállalkozás állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adótartozása a naptári negyedév végén meghaladja a 100 ezer forintot végelszámolás, felszámolás, kényszertörlési eljárás esetén Az adóalanyiság megszűnésétől számított 24 hónapban az adóalanyiság ismételten nem választható. AZ ADÓ MÉRTÉKE ÉS MEGFIZETÉSE (Tv. 8. ) A kisadózó vállalkozás a főállású kisadózó után havi 50 ezer forint tételes adót fizet A kisadózó vállalkozás a főállásúnak nem minősülő kisadózó után havi 25 ezer forint tételes adót fizet Amennyiben a kisadózó vállalkozás több kisadózót jelent be, a tételes adót minden személy után külön külön kell megfizetni A főállású és főállásúnak nem minősülő kisadózók után a tételes adót a bejelentés hatálya alatt megkezdett minden naptári hónapra meg kell fizetni A tételes adót a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell megfizetni A kisadózó a naptári évben elért bevételének 6 millió forintot meghaladó része után 40 százalékos mértékű adót fizet Nem kell megfizetni az adót a kisadózó után, ha a kisadózó táppénzben, baleseti táppénzben, terhességigyerekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül, katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, fogvatartott, egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette. A felsorolt összes kivétel esetében az adót meg kell fizetni, ha a kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó munkát végzett AMILYEN ADÓKAT KIVÁLT A TÉTELES ADÓ MEGFIZETÉSE (Tv. 9. ) vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó társasági adó if at the account of the small tax-payer enterprise any default fine or excise tax fine is imposed in the period of the tax-payer status for any default to fulfill the obligation to issue invoices or receipts, unregistered employment, distribution of goods of unverified origin if the tax number is suspended if the enforceable tax debt of the small tax-payer registered by the national tax authority exceeds HUF 100,000 at the end of the calendar quarter in the case of dissolution, liquidation, official cancellation proceedings Within 24 months following the termination of this taxpayer status, this tax-payer status may not be chosen again. RATE AND PAYMENT OF THE TAX (Art 8 of the In relation to the full-time small tax-payer, the small tax-payer enterprise shall pay a monthly itemized amount of tax of HUF 50,000 In relation to the non-full-time small tax-payer, the small tax-payer enterprise shall pay a monthly itemized amount of tax of HUF 25,000 If the small tax-payer enterprise has registered more than one small tax-payer, the itemized amount of tax shall be paid on each such person separately In relation to the full-time and non-full-time small tax-payers, the itemized tax shall be payable in each calendar month during the term of registration The itemized tax shall be due until the 12th day of the month following the month under review The small tax-payer shall pay 40 percent tax on any the part of its sales revenues exceeding HUF 6 million in any calendar year No tax shall be payable on the small tax-payer if the small tax-payer receives sick benefit, accident sick benefit, child-bearing aid, child-care pay, child-care aid, child-raising support or nursing allowance, is a voluntary reserve soldier in military service, person in detention, or has suspended its private entrepreneurial activities. With all the listed exceptions, the tax is still to be paid in case the small tax-payer has performed work in the scope of the given activities TAXES REPLACED BY THE ITEMIZED TAX (Art 9 of the entrepreneurial personal income tax and entrepreneurial tax or flat-rate tax on the dividend withholding tax base corporate income tax oldal 4/ Bp. Márvány u. 16.

5 személyi jövedelemadó, járulékok és egészségügyi hozzájárulás szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás, valamint a szakképzési hozzájárulás A kisadózó vállalkozások tételes adójának megfizetésével a kisadózó vállalkozó NEM MENTESÜL a kisadózónak nem minősülő személyek foglalkoztatására tekintettel, illetve a kisadózónak nem minősülő személyek részére juttatott jövedelmek után teljesítendő adókötelezettségek alól. A főállású kisadózó e jogállásának időtartama alatt biztosítottnak minősül. Fentiek alapján valamennyi ellátásra (egészség- és nyugdíjbiztosítás) jogosultságot szerez, a jogosultság alapja havi 81,300 Ft. A nem főállású kisadózó biztosítottnak nem minősül, társadalombiztosítási ellátásra és álláskeresési ellátásra jogosultságot nem szerez. (Kata Tv. 10. (1)-(2)) NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG (Tv. 12. ) A kisadózó vállalkozás az általa kiállított számláin és nyugtáin köteles feltüntetni a Kisadózó megnevezést A kisadózó vállalkozás bevételi nyilvántartást vezet A bizonylatokat, a nyilvántartást a kiállítás évét követő 5. adóévig kell megőrizni KIVA - KISVÁLLALATI ADÓ (2012. ÉVI CXLVII. TÖRVÉNY III. FEJEZET) AKI VÁLASZTHATJA (Tv. 16. ): egyéni cég közkereseti társaság, betéti társaság korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság ügyvédi iroda külföldi vállalkozó belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy FELTÉTELEI (Tv. 16. ): az átlagos statisztikai létszám az adóévet megelőző évben nem haladja meg a 25 főt az adóévet megelőző adóévben a elszámolandó bevétele nem haladja meg várhatóan az 500 millió forintot personal income tax, health and other contributions social contribution tax and health contribution, as well as the vocational training contribution With the payment of the itemized tax of small tax-payer enterprises, the small tax-payer entrepreneur shall NOT BE EXEMPT from the tax payment obligations to be fulfilled with respect to the employment of persons not deemed to be small tax-payers, as well as on other pays made to persons not deemed to be small tax-payers. During the term of this legal status, the full-time small taxpayer is deemed to be an insured person during the term of this legal status. In consequence, he shall be eligible to all the services (health and pension insurance), with the basis of the eligibility amounting to HUF 81,300 a month. The non-full-time small tax-payer is not deemed to be an insured person, and thus will not be eligible to social security and job-seeking services, allowances. (Sect (1) (2) of Art 10 of the Kata RECORD-KEEPING OBLIGATIONS (Art 12 of the In its invoices and receipts, the small tax-payer enterprise is obliged to indicate the Small tax-payer status The small tax-payer enterprise shall keep revenue records The accounting records have to be kept until the 5th fiscal year following the issuance thereof KIVA SMALL BUSINESS TAX (CHAPTER III OF ACT CXLVII OF 2012) ELIGIBLE TAX-PAYERS (Art 16 of the : one-man company general partnership, limited partnership limited liability company, private company limited by shares law office foreign entrepreneur foreign person with a place of business administration in Hungary CONDITIONS (Art 16 of the : in the year preceding the given fiscal year, the average statistical headcount may not exceed 25 employees in the year preceding the given fiscal year, the amount of the accounted revenues may not exceed HUF 500 million oldal 5/ Bp. Márvány u. 16.

6 a vállalkozás adószámát nem törölték vagy függesztették fel jogerősen az adóévet megelőző két naptári évben üzleti évének mérlegforduló napja december 31. az adóévet megelőző adóévben a mérlegfőösszeg nem haladja meg várhatóan az 500 millió forintot A kapcsolt vállalkozások állományi létszámát és bevételét együttesen kell figyelembe venni. BEJELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ (Tv. 19. (1)-(2)): a bejelentést legkorábban az adóévet megelőző év december 1-től december 20-ig lehet megtenni a bejelentést legkésőbb a bejelentést követő naptári év január 15-ig vissza lehet vonni ADÓALANYISÁG MEGSZŰNÉSE (Tv. 19. (5)): az adóalanyiság választására jogosító bevételi értékhatár meghaladása esetén amennyiben a vállalkozó terhére mulasztási bírságot, jövedéki bírságot állapítanak meg az adóalanyiság időszakában elkövetett számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztásáért, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért, igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért adószám felfüggesztés esetén ha az adóalany állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adótartozása a naptári negyedév végén meghaladja az 1 millió forintot végelszámolás, felszámolás, kényszertörlési eljárás esetén az adóalany átalakulása esetén az átlagos statisztikai létszám meghaladja az 50 főt Az adóalanyiság megszűnését követő két naptári évre az adóalanyiság nem választható. ADÓ ALAPJA (Tv. 20. ) A kisvállalati adó alapja az adózó pénzforgalmi szemléletű eredményének a személyi jellegű kifizetésekkel növelt összege, de legalább a személyi jellegű ráfordítások összege. Pénzforgalmi szemléletű eredmény alatt a tárgyévi pénzeszközök (készpénz, elektronikus pénz, csekkek, bankbetétek) értékének és az adóévet megelőző év pénzeszközeinek különbségét kell érteni. during the two calendar years preceding the given fiscal year, the tax number of the enterprise has not been effectively cancelled or suspended the balance sheet date of its business year is 31 December in the year preceding the given fiscal year, its balance sheet total is not expected to exceed HUF 500 million The headcounts and revenues of associated companies have to be taken into consideration collectively. DEADLINE FOR REGISTRATION (Sect (1)-(2) of Art 19 of the : at the earliest, registration may be made from 1 December preceding the fiscal year until 20 December at the latest, registration may be cancelled until 15 January of the calendar year following registration TERMINATION OF THE TAX-PAYER STATUS (Sect (5) of Art 19 of the : when the limit value of revenues entitling to the given tax-payer status is exceeded if at the account of the entrepreneur any default fine or excise tax fine is imposed in the period of the taxpayer status for any default to fulfill the obligation to issue invoices or receipts, unregistered employment, distribution of goods of unverified origin if the tax number is suspended if the enforceable tax debt of the tax-payer registered by the national tax authority exceeds HUF 1,000,000 at the end of the calendar quarter in the case of dissolution, liquidation, official cancellation proceedings if the becomes subject to restructuring when the average statistical headcount exceeds 50 employees For two calendar years following its termination, this taxpayer status may not be chosen again. TAX BASE (Art 20 of the The base of the small business tax shall correspond to the amount of the tax-payer s profit on a cash-flow basis increased by personnel expenditures, but at least the amount of personnel expenditures. The profit on a cash-flow basis shall be understood as the difference between the value of liquid assets (cash, electronic monies, cheques, bank deposits) in the year under review and the value of liquid assets in the year preceding the fiscal year. oldal 6/ Bp. Márvány u. 16.

7 ADÓ MÉRTÉKE (Tv. 21.) A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a társasági adó, a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás megfizetése alól. Amennyiben kérdése, kérése merül fel a fentiekkel kapcsolatban, illetve személyes konzultációt szeretne igénybe venni kérem keresse meg kollégáinkat elérhetőségeinken. TAX BASE (Art 21 of the The rate of the small business tax shall be 16 percent of the tax base. The tax-payer of the small business tax shall be exempt from the payment of corporate income tax, social contribution tax and vocational training contribution. Should you have any question or request in association with the foregoing, or intend to demand personal consultation, please contact our colleagues at their respective contact details. Timár Anikó számviteli vezető Bundik Csilla számviteli vezető Ráth Zsolt pénzügyi vezető Anikó Timár accounting officer Csilla Bundik accounting officer Zsolt Ráth chief finance officer A Hírlevél tájékoztató jellegű általános információkat tartalmaz. A benne foglaltak ezért nem tekinthetőek szakmai tanácsnak vagy döntést megalapozó, teljes értékű információnak. Jelen tájékoztatás - jellegéből adódóan- nem terjedhet ki minden részletre, különösen egy-egy adott ügylet minden körülményére. Bár a Hírlevél készítésekor teljes körültekintésre törekedtünk, az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget! Felelősséget csak a velünk történt konzultáció után tudunk vállalni. The Newsletter contains general information. Therefore, its contents cannot be considered professional counseling or whole value information. The present information cannot extend on all details, especially all circumstances of a given transaction. Even if our ambition is to offer a full spectrum of circumstances, we cannot assume responsibility for the summarized review and explanation of the given rules. We can only assume responsibility after we have been consulted. Ezúton értesítjük kedves Ügyfeleinket, hogy az december 27-én, 28-án irodánk zárva tart. Az utolsó munkanapunk az ünnepek előtt december 21. péntek lesz, újév után az első napunk január 2. szerda. December 27-én a titkárságon ügyelet lesz, így küldeményeiket, anyagaikat át tudjuk venni. Erre az időszakra eső határidős munkákat természetesen elvégezzük, ezzel kapcsolatban kérjük egyeztessen könyvelőjével, bérszámfejtőjével. Amennyiben kérdésük van kollegáink készséggel állnak rendelkezésükre. Ráth Zsolt Könyvelési üzletág Rácz Emese Bérszámfejtési üzletág We would like to inform you that our office will be closed for the holidays between 22nd December 2012 and 1st January The last workday this year will be Friday, 21st December and the first workday next year will be Wednesday, 2nd January. Our secretary will be available on 27th December, so accounting documents might be delivered to our office that day. Naturally we aim to meet all deadlines which are during the above mentioned period. For further information please ask your accountant or payroll manager. If you have any questions please don t hesitate to contact us. Best wishes and happy holidays, Zsolt Ráth Accounting branch Emese Rácz Payroll branch oldal 7/ Bp. Márvány u. 16.

KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23.

KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23. KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23. Adóalany lehet: az egyéni vállalkozó, Az egyéni cég, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező

Részletesebben

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES A Parlament elfogadta és 2012. október 15-én kihirdetésre került a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) szóló törvény. Gyakran felmerül a kérdés, hogy ki választhatja

Részletesebben

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24.

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24. H í r l e v é l //2012.10.24. Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Belföldi összesítő jelentés Az Országgyűlés 2012 júniusában határozott a tételes bevallással összefüggő törvénymódosításról, miszerint

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ a forint és deviza betéti kamatokról Közzététel: 2016. november 18-tól Hatályos: 2016. november 21-től Bulletin

Részletesebben

A 2012 évi CXLVII. törvény ú,j választható adónemként vezette be a kisvállalati adót.

A 2012 évi CXLVII. törvény ú,j választható adónemként vezette be a kisvállalati adót. A 2012 évi CXLVII. törvény ú,j választható adónemként vezette be a kisvállalati adót. Első ránézésre igen vonzó lehetőségről van szó, hiszen azok, akik 2013 januárjától e törvény szerint kívánnak adózni

Részletesebben

A törvény szövege megtalálható honlapunkon: www.gondoldo.hu

A törvény szövege megtalálható honlapunkon: www.gondoldo.hu Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni a 2013-ban bevezetésre kerülő két új adónemről. A kisvállalkozói adó választásáról legkésőbb december 20-ig lehet dönteni, valamint a kisadózás választásához

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései Agenda 1. Közvetett, össz-fázisú hozzáadott-érték adó 2. Az öt alapkérdés 1. kérdés : Adóalany végzi a tevékenységet? 2. kérdés : Az áfa hatálya alá tartozik az ügylet?

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Hírlevél. Munkaszüneti napok. Tartalom. Tételes kisadó. 2012. év 11. szám 2012. október 4. További információért keressen minket:

Hírlevél. Munkaszüneti napok. Tartalom. Tételes kisadó. 2012. év 11. szám 2012. október 4. További információért keressen minket: Hírlevél 2012. év 11. szám 2012. október 4. Tartalom 2012. október 27. szombat munkanap, 2012. október 22. hétfő pihenőnap 2012. november 10. szombat munkanap, 2012. november 2. péntek pihenőnap 2012.

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről

TÁJÉKOZTATÓ. a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről TÁJÉKOZTATÓ a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről Nem kell hozzá jóstehetség, hogy feltételezzük azt, hogy a vállalkozások

Részletesebben

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. a 2016-tól hatályba lépő adótörvény változásokról. about the changes of tax law put into force from 2016

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. a 2016-tól hatályba lépő adótörvény változásokról. about the changes of tax law put into force from 2016 HÍRLEVÉL NEWSLETTER a 2016-tól hatályba lépő adótörvény változásokról about the changes of tax law put into force from 2016 Hírlevelünkben a 2015. november 17-én elfogadott Adózás rendjéről szóló törvény

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA EGYSZERÛSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

Szereted, ha az adóügy sima ügy? www.sinkatax.hu. Kisvállalkozásoknak kisadó! Brókerek és ingatlant bérbeadók kizárva!

Szereted, ha az adóügy sima ügy? www.sinkatax.hu. Kisvállalkozásoknak kisadó! Brókerek és ingatlant bérbeadók kizárva! Hírlevél 2012. október 31. 2012/03. (adó)mentőöv Szereted, ha az adóügy sima ügy? www.sinkatax.hu Kisvállalkozásoknak kisadó! Brókerek és ingatlant bérbeadók kizárva! Kinek éri meg? 2012. október 1-jén

Részletesebben

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. az Országgyűlés által elfogadott 2012.01.01-én hatályba lépő fontosabb adótörvényi változásokról, új szabályokról 1.

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. az Országgyűlés által elfogadott 2012.01.01-én hatályba lépő fontosabb adótörvényi változásokról, új szabályokról 1. HÍRLEVÉL az Országgyűlés által elfogadott 2012.01.01-én hatályba lépő fontosabb adótörvényi változásokról, új szabályokról 1. rész A 2011.11.21-én elfogadott CLVI. törvény tartalmazza a 2012-re vonatkozó

Részletesebben

Az adó és járuléktörvények 2013. évi változásai 1. rész

Az adó és járuléktörvények 2013. évi változásai 1. rész Adó és járuléktörvények 2013. évi változásai 1. rész 2012. november Az adó és járuléktörvények 2013. évi változásai 1. rész Auditing and Consulting Phone: +36.1.375.4921 T h e m a t e r i a l contained

Részletesebben

2012.12.14. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

2012.12.14. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. Adóváltozások 2013 KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA - KATA 2012. december 13. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 október Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó változások B. Új adónemek C. Társasági szerzıdéssel, cégbejegyzéssel kapcsolatos

Részletesebben

www.jogiangolszaknyelv.5mp.eu

www.jogiangolszaknyelv.5mp.eu Az alábbi szöveg tartalmát tekintve már nem aktuális, de a benne található kifejezések nagyon hasznosak, ezért került be a szövegértések közé. 2010 Changes in Hungary: The Act on Personal Income Tax (15

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16.

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16. ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját tulajdonú,

Részletesebben

Kisvállalati adó (KIVA)

Kisvállalati adó (KIVA) Dr. Kökényesi László Kisvállalati adó (KIVA) Mérnöktovábbképző Intézet Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

Részletesebben

Gazdaságpolitikai célok

Gazdaságpolitikai célok Dr. Kökényesi László A kisadózó vállalkozások Tételes Adója (KATA) Mérnöktovábbképző Intézet Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Gazdaságpolitikai célok Mikrovállalkozások tömegesen vannak Nem

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 2013.04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó SZJA változások Tartalom Személyi jövedelemadó Összevonás alá eső juttatások Béren kívüli

Részletesebben

2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ ÉVI VÁLTOZÁSAI. Készítette :Szalainé Somogyi Valéria

2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ ÉVI VÁLTOZÁSAI. Készítette :Szalainé Somogyi Valéria 2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ 2017. ÉVI VÁLTOZÁSAI Készítette :Szalainé Somogyi Valéria Bevételek Bármely jogcímen, bármely formában megszerzett

Részletesebben

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre 2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások 2013 1. Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII. törvény módosítása Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

JOGI HÍRLEVÉL 2012/10. Ecovis Holding Budapest

JOGI HÍRLEVÉL 2012/10. Ecovis Holding Budapest WWW.ECOVIS.HU WWW.ECOVIS.COM Tartalom HÓNAP témája: A kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó Dr. Balogh Péter Róbert ügyvéd, senior partner, irodavezető Változik a lakásszerzés illetéke

Részletesebben

Az adatlap benyújtásának módja

Az adatlap benyújtásának módja 1 13T1041INT Bejelentő és változásbejelentő lap A Magyarországon fiókteleppel, pénzügyi képviselővel nem rendelkező külföldi vállalkozás, vagy ha a bejelentést nem a munkáltató teljesíti a külföldi vállalkozás

Részletesebben

DETAILED GUIDELINE Content Page

DETAILED GUIDELINE Content Page 1 DETAILED GUIDELINE Content Page Purchase for official purposes by Foreign Armed Forces and International Military Headquarters: VAT exemption 2 Purchase for official purposes by Foreign Armed Forces

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Kisadózók tételes adója

Kisadózók tételes adója Kisadózók tételes adója Tájékoztató Gyakori kérdések - válaszok 2012. 12. 21. Tartalom Kisadózók tételes adója... 1 Általános tájékoztató a kisadózók tételes adójáról... 4 Gyakori kérdések - válaszok...

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv.

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. EVA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA FŐ JELLEMZŐI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014 H í r l e v é l //2014.03.10. Tisztelt Ügyfelünk! Adótörvény változások 2014 Jelentős változások nem történtek, inkább pontosítások jellemzik a módosító rendelkezéseket. Az alábbiakban ismertetjük a szélesebb

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2014/12 BRANKO NEWSLETTER 2014/12

BRANKO HÍRLEVÉL 2014/12 BRANKO NEWSLETTER 2014/12 BRANKO HÍRLEVÉL 2014/12 BRANKO NEWSLETTER 2014/12 Tisztelt Ügyfelünk, A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2015. január 1- jétől kiegészül többek között a 22/E. -sal: A termékek közúti fuvarozásával

Részletesebben

A cégbejegyzési kérelem adózási nyilatkozatainak útmutatója, január 1-jétől. Áfa-nyilatkozatok; közösségi adószám igénylése, megszüntetése

A cégbejegyzési kérelem adózási nyilatkozatainak útmutatója, január 1-jétől. Áfa-nyilatkozatok; közösségi adószám igénylése, megszüntetése A cégbejegyzési kérelem adózási nyilatkozatainak útmutatója, 2017. január 1-jétől Áfa-nyilatkozatok; közösségi adószám igénylése, megszüntetése Ezen a lapon nyilatkozhat az általános forgalmi adóval kapcsolatos

Részletesebben

Egyszerűsített vállalkozói adó 2015/2016. I. ADÓZÁS I.

Egyszerűsített vállalkozói adó 2015/2016. I. ADÓZÁS I. Egyszerűsített vállalkozói adó Bevezetés indokai Túlzott adminisztráció a mikro - és a kis cégeknél Egyszerűsített adóellenőrzés számának növelése EU irányelvek egyszerű, versenysemleges mikro -és kisvállalati

Részletesebben

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER Zrt. ügyfeleitől a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatának szabályozása szerinti bankgaranciával is teljesíthető biztosítékok

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló évi CXLVII. törvény (Katv.) Tájékoztatási Osztály

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló évi CXLVII. törvény (Katv.) Tájékoztatási Osztály A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) Készítette: Czapkó Tiborné Tájékoztatási Osztály Jogszabályi háttér a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas)

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) Az EVA alanya lehet Egyéni vállalkozó Kft. Bt. Szövetkezet Végrehajtói iroda

Részletesebben

Kisvállalati adó. Dr. Gróf Gabriella

Kisvállalati adó. Dr. Gróf Gabriella Dr. Gróf Gabriella Jogszabályi háttér: 2012. évi CXLVII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2012. évi CLXXVIII. törvény Adó alanya lehet - egyéni cég - bt, kkt - kft, zrt - ügyvédi iroda, végrehajtói iroda,

Részletesebben

Közvetett K+F ösztönzők

Közvetett K+F ösztönzők Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Közvetett K+F

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

mailingleitner hungary

mailingleitner hungary OLDAL 1/5 JÚLIUS 2014 PAGE 1/5 JULY 2014 Tisztelt Ügyfeleink! Idén nyáron az adótörvények kapcsán több módosító csomagot is tárgyalt a magyar Parlament, illetve voltak olyan korábbi jogszabályváltozások

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelés jelentősége

Vállalati kockázatkezelés jelentősége www.pwc.com/hu Vállalati kockázatkezelés jelentősége Fedor Péter 2013. szeptember 19. Miről lesz szó 1. Mi is az az ERM? 2. Miért fontos? 3. Gyakorlati sajátosságok PwC Magyarország Mi is az az ERM? PwC

Részletesebben

Newsletter október 11. Az Ön outsourcing partnere. Tisztelt Olvasó! Legújabb hírlevelünkből értesülhet:

Newsletter október 11. Az Ön outsourcing partnere. Tisztelt Olvasó! Legújabb hírlevelünkből értesülhet: Newsletter 2012. október 11. Tisztelt Olvasó! Legújabb hírlevelünkből értesülhet: Megszavazta a parlament a tételes adót és a kisvállalati adót KATA és KIVA segíti a kisvállalkozásokat Az Ön outsourcing

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA Adóalanyiság keletkezése Ki választhatja: az egyéni vállalkozó az egyéni cég, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező Bt., Kkt. Adóalanyiság a választás

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

FORGÓ, DAMJANOVIC & PARTNERS 1123 BUDAPEST, ALKOTÁS U LAW FIRM TEL: (+361) , FAX: (+361)

FORGÓ, DAMJANOVIC & PARTNERS 1123 BUDAPEST, ALKOTÁS U LAW FIRM TEL: (+361) , FAX: (+361) BANKJOGI HÍRLEVÉL/BANKING LAW NEWSLETTER 5/2011-20 JULY 2011 elnökének 7/2011. (VI.16.) PSZÁF rendelete a hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségéről A rendelet hatálya a hitelintézetre, a hitelintézettel

Részletesebben

www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén 2012. február 28.

www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén 2012. február 28. www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén Kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó fogalmak K+F tevékenység fogalma - 2012. január 1. előtt: nem egységes, adónemenként eltérhetett K+F tevékenység

Részletesebben

Kisvállalati adó (KIVA) LOGO

Kisvállalati adó (KIVA) LOGO Kisvállalati adó (KIVA) Készítette: Szabó Gabriella 1. A KISVÁLLALATI ADÓ Törvény: 2012. évi CXLVII. törvény Célja: kis- és s közepes k vvállalkozások adózási feltételeinek teleinek javítása adminisztrációs

Részletesebben

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ 2002. évi XLIII tv.

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ 2002. évi XLIII tv. EVA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ 2002. évi XLIII tv. AZ EVA FŐ JELLEMZŐI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE Számítástechnikai szolgáltatók és szolgáltatások 2003 (angol nyelvű táblázatokkal) Computer Suppliers and Services 2003 (with tables in

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3724 3834 II. GAZDASÁG 3835 3890 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3891 3908

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3724 3834 II. GAZDASÁG 3835 3890 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3891 3908 Budapest, 2012. november 29. Ára: 4935 Ft 13. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3724 3834 II. GAZDASÁG 3835 3890 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3891 3908 3724 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 13. szám I. PÉNZÜGY

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. az Országgyűlés által elfogadott 2011.01.01-én hatályba lépő fontosabb adótörvényi változásokról, új szabályokról

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. az Országgyűlés által elfogadott 2011.01.01-én hatályba lépő fontosabb adótörvényi változásokról, új szabályokról HÍRLEVÉL NEWSLETTER az Országgyűlés által elfogadott 2011.01.01-én hatályba lépő fontosabb adótörvényi változásokról, új szabályokról about material tax act changes and new rules approved by the Parliament

Részletesebben

Mérlegképes Továbbképzés

Mérlegképes Továbbképzés Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Mérlegképes Továbbképzés Kisadózó vállalkozások tételes adója KATA 2013. július 1- jei állapot 1 Kisadózó vállalkozások tételes adója: KATA 2012. évi CXLVII. törvény A törvény

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység megkezdése változás bejelentés megszűnése 1. Helyi iparűzési adó állandó jellegű iparűzési tevékenység

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység megkezdése változás bejelentés megszűnése 1. Helyi iparűzési adó állandó jellegű iparűzési tevékenység Az adóhatóság tölti ki! Az adóhatóság megnevezése:... Adózó azonosító száma:... Benyújtás napja:... IPARŰZÉSI ADÓRA BEJELENTÉS (BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS, MEGSZŰNÉS) az adózás rendjéről szóló

Részletesebben

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. február 1-től STANDARD CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of, February 1 st, 2010 1. Belföldi Forint forgalomhoz kapcsolódó

Részletesebben

Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds (1999-2008)

Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds (1999-2008) Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds In compliance with its legal reporting obligation (pursuant to Paragraph 24 Section 2 of the Government Decree No. 281/2001 (XII.26.)

Részletesebben

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person)

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person) The Hungarian-Bulgarian Chamber of Commerce, as a cooperating partner of the French Chamber of Commerce and Industry in Hungary cordially invites you to the next Other cooperating parners: Belgian Business

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám:.. mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a KELER KSZF Központi

Részletesebben

Tax & Legal Alert. A Kormány öt törvénycsomagja érinti a jövő évi adótételeket:

Tax & Legal Alert. A Kormány öt törvénycsomagja érinti a jövő évi adótételeket: 2008. október 28-án nyilvánosságra hozták az adótörvényeket érintő új törvényjavaslatot. On 28 October 2008 the new the proposed legislation packages regarding tax regulations were published. A legújabb

Részletesebben

1608INT_A-01 lap kitöltése

1608INT_A-01 lap kitöltése Kitöltési útmutató a 1608INT számú havi bevalláshoz az 1997. évi LXXX. törvény 56/A. szerinti kötelezettek részére a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról Kötelezettek köre:

Részletesebben

3. Családtámogatások Family benefits

3. Családtámogatások Family benefits 3. Családtámogatások Family benefits 3.1. A családtámogatások összefoglaló kiadási adatai... 22 Aggregate expenditure figures for family benefits 3.2. Terhességi-gyermekágyi segély, anyasági támogatás...

Részletesebben

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya:

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya: DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület 9. sz. irodahelyiség Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu

Részletesebben

KISVÁLLALATI ADÓ. (KIVA) Magyar Közlöny 136. szám évi CXLVII. tv.

KISVÁLLALATI ADÓ. (KIVA) Magyar Közlöny 136. szám évi CXLVII. tv. KISVÁLLALATI ADÓ (KIVA) Magyar Közlöny 136. szám 2012. évi CXLVII. tv. Az adóalanyok köre Adóalany lehet: az egyéni cég a Kkt, a Bt. a Kft., a Zrt. a szövetkezet és a lakásszövetkezet az erdőbirtokossági

Részletesebben

MAGYAR MAGÁNSZEMÉLY IGAZGATÓTANÁCSI TÉRÍTÉSE CIRPUSRÓL

MAGYAR MAGÁNSZEMÉLY IGAZGATÓTANÁCSI TÉRÍTÉSE CIRPUSRÓL MAGYAR MAGÁNSZEMÉLY IGAZGATÓTANÁCSI TÉRÍTÉSE CIRPUSRÓL Magyar magánszemélyeknek lehet!ségük van, hogy egy ciprusi társaság igazgatótanácsi tagjaként, fizetésükön felül igazgatótanácsi térítés címén illetve

Részletesebben

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. A gazdálkodókat érintő év végi törvényváltozásokról. about changes of laws concerning enterprises

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. A gazdálkodókat érintő év végi törvényváltozásokról. about changes of laws concerning enterprises HÍRLEVÉL NEWSLETTER A gazdálkodókat érintő év végi törvényváltozásokról about changes of laws concerning enterprises Személyi jövedelemadózást érintő változások A személyi jövedelemadónál megszűnik 2013-tól

Részletesebben

Bármilyen hivatkozás a mi, velünk, hozzánk, általunk, Eva Bookkeeping szavakkal az EVLACORP LTD-re vonatkozik.

Bármilyen hivatkozás a mi, velünk, hozzánk, általunk, Eva Bookkeeping szavakkal az EVLACORP LTD-re vonatkozik. Levelezés kezelési szerződési feltételek Bármilyen hivatkozás a mi, velünk, hozzánk, általunk, Eva Bookkeeping szavakkal az EVLACORP LTD-re vonatkozik. Bármilyen hivatkozás az "Ön" vagy "cég" szavakkal

Részletesebben

A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai

A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai Agenda Fizetési határidő Jogszabályváltozás a késedelmes fizetésekre vonatkozóan 2013. július 1- től Késedelmi kamat Behajtási

Részletesebben

6. Szociális támogatások Social benefits

6. Szociális támogatások Social benefits 6. Szociális támogatások Social benefits 6.1. Önkormányzatok által nyújtott főbb rendszeres támogatások... 77 Main regular benefits granted by local governments 6.2. Önkormányzatok által nyújtott főbb

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben