r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24."

Átírás

1 H í r l e v é l // Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Belföldi összesítő jelentés Az Országgyűlés 2012 júniusában határozott a tételes bevallással összefüggő törvénymódosításról, miszerint január 1-jétől minden 2 millió Ft-ot áthárított általános forgalmi adót - elérő vagy azt meghaladó - tartalmazó termékértékesítési, szolgáltatásnyújtási számláról a kibocsátónak, továbbá minden ezen összeg szerinti levonható adót tartalmazó, termékbeszerzési vagy szolgáltatás igénybevételi számláról a befogadónak kötelező összesítő jelentést adnia számla szerinti bontásban. Az értékesítői oldalhoz képest plusz előírás, hogy a 2 millió Ft általános forgalmi adó értékhatár számításakor, figyelembe kell venni ugyanazon adó-megállapítási időszakban, ugyanazon számlakibocsátótól származó, egyenként kisebb összegű áthárított adót tartalmazó számlákat is, és együttesen kell azokat a Jelentésben szerepeltetni. A Jelentés az áfa-bevallás mellékletét képezi, így ez, az áfabevallás gyakoriságának megfelelően kerül benyújtásra. A Jelentésben fel kell tüntetni a számlaszámot, eladó és vevő adószámát, az ügylet teljesítési időpontját, az adó alapját, az áthárított adó összegét számlaszintű bontásban. A számla adattartalma is változik 2013-tól: A számlákon jelenleg csak abban az esetben kell a vevő vagy szolgáltatást igénybevevő adóalany adószámát feltüntetni, ha ő az adó fizetésére kötelezett (azaz fordított adózás történik), ideértve a közösségen belüli termékbeszerzés esetét is január 1-jétől teljes körű ügyletek esetén azonban akkor is fel kell tüntetni a számlán a partner adóalany adószámát, ha belföldi áfás ügylet keretében az áthárított áfa összege eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot. Already accepted tax changes from 2013 Domestic summary report It was June 2012 when the Parliament resolved on the amendment of the legislation concerning itemized tax returns, stating that from 1 January 2013 a summary statement in a breakdown reflecting the contents of the invoice shall be prepared by the issuer of the invoice in relation to each product sale or service supply carrying value-added tax of at least HUF 2 million, as well as by the receiver of the invoice in relation to each product or service purchased carrying the same amount of deductible tax. An additional requirement for buyers that when the HUF 2 million limit of the value-added tax is calculated, invoices carrying smaller amounts of tax, but originating from the same invoice issuer and the same tax assessment period should also be taken into consideration, and they are to be presented in the Report jointly. The Report has to form an appendix to the Vat return, and therefore it is to be submitted in line with the frequency of the VAT return. The Report is to identify the number of the invoice, the tax number of the seller and buyer, the date of the consummation of the transaction, the tax base, the amount of the tax charged to the buyer in a breakdown for the individual invoices. The data contents of the invoice also change from 2013: At the present, the invoices need to specify the tax number of only those buyers or service users who are also the obligors of tax payment (i.e. in the case of reverse taxation), including cases of intra-community product purchases. From 1 January 2013, in the case of full-scale transactions, the tax number of the taxable person partner will have to be also indicated provided that the amount of the VAT charged to the buyer within the framework of domestic VAT-carrying transactions equals or exceeds HUF 2 million. oldal 1/ Bp. Márvány u. 16.

2 Saláta törvény A parlament i ülésnapján a képviselők elfogadták a járulékcsökkentést és a kkv-k működési feltételeinek javítását célzó, valamint a kisvállalkozások két új adóneméről szóló törvényjavaslatokat. Az új szabályok január 1-el lépnek hatályba Járulékkedvezmények: szakképzési hozzájárulás és szocho A szakképzési hozzájárulás és a szociális hozzájárulási adó kedvezményei a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetben lévő csoportokat célozzák meg: az elfogadott javaslat szerint a legfeljebb 180 nap munkaviszonnyal rendelkező 25 év alatti pályakezdőknél a munkáltatóknak 100 ezer forint bruttó bérig nem kell szociális hozzájárulási adót és szakképzési hozzájárulást fizetniük. Vagyis amennyiben a munkáltató január elsejétől (majdnem) pályakezdő fiatalt alkalmaz például 200 ezer forintos bruttó bérrel, 100 ezer forintig nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie, míg az a feletti rész jelen esetben szintén 100 ezer forint után az adó mértéke 28,5 százalék. A kedvezmény a foglalkoztatás első két évében jár. Az elfogadott javaslat szerint az 55 év feletti foglalkoztatott után a munkáltató szociális hozzájárulási adókedvezményt vehet igénybe, legfeljebb 100 ezer forint bruttó munkabér után. A kedvezmény mértéke 14,5 százalék, és szintén az első két évben jár A foglalkoztatás kezdő időpontját megelőző 9 hónapban legalább 6 hónapig álláskeresőként nyilvántartott foglalkoztatott után a munkáltató szintén szociális hozzájárulási adó kedvezményt vehet igénybe, legfeljebb 100 ezer forint bruttó munkabér után. A kedvezmény mértéke 27 százalék a foglalkoztatás első két évében, míg a harmadik évben 14,5 százalék. Az anyasági ellátások folyósítása alatt vagy azt követően foglalkoztatott után is szociális hozzájárulási adókedvezményt vehet igénybe a munkáltató, legfeljebb 100 ezer forint bruttó munkabér után. A kedvezmény mértéke 27 százalék a foglalkoztatás első két évében, míg a harmadik évben 14,5 százalék. A szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető kedvezmények a START PLUSZ, a START EXTRA vagy START BÓNUSZ adókedvezményekkel nem vonhatóak össze. Act on miscellaneous matters At the 1 October session of the Parliament, the MPs accepted the bills concerning the reduction of contributions and the betterment of the operating circumstances of SMEs, as well as two new ax types for small businesses. The new rules will become effective on 1 January Contribution allowances: vocational training contribution and social contribution tax The allowances granted in vocational training contribution and social contribution tax target disadvantaged groups of the labour market: According to the accepted bill, for career starters under the age of with 180 days of labour relations at the maximum employers will not be required to pay social contribution tax and vocational training contribution up to gross wage or salary of HUF 100,000. It means that if from 1 January the employer engages a (nearly) career starter young person, for instance, at a gross wage or salary of HUF 200,000, no social contribution tax will have to be paid up to HUF 100,000, while over that limit also HUF 100,000 in this case the tax rate shall be 28.5 percent. This allowance will be granted for the first two years of employment. According to the accepted bill, for employees over the age of 55 the employer may rely on a social contribution tax allowance up to a gross wage or salary of HUF 100,000. The rate of this allowance shall be 14.5 percent, and will similarly be granted for the first two years. For employees registered as job seekers at least for 6 months in the 9 months preceding the starting date of employment, the employer may as well apply for social contribution tax allowance, up to a gross wage or salary of HUF 100,000. The rate of this allowance shall be 27 percent in the first two years of employment, and 14.5 percent in the third year. Social contribution tax allowance may be used for employees during or after the disbursement of their maternity benefits, up to a gross wage or salary of HUF 100,000. The rate of this allowance shall be 27 percent in the first two years of employment, and 14.5 percent in the third year. The allowances relating to the social contribution tax may not be used together with tax benefits called START PLUS, START EXTRA or START BONUS. oldal 2/ Bp. Márvány u. 16.

3 A szakképzési hozzájárulás alapját csökkenti azon pályakezdők, tartósan álláskereső személyek és anyasági ellátásokról visszatérők bruttó munkabérének összege, de legfeljebb havi forint/fő, akik foglalkoztatására tekintettel adózó az első két évben szociális hozzájárulási adókedvezményt vesz igénybe. KATA, azaz kisadózó vállalkozások tételes adója A 6 milliós bevételi határig választható kisadó az iparűzési adón kívül minden adó- és járulékterhet magába olvaszt. Főállású vállalkozó így havi forintos adóteherrel számolhat. A 6 milliós bevételi határnak nem része pl. az általános forgalmi adó, kapott kölcsön, hitel, stb. Az adó alanya az egyéni vállalkozó, egyéni cég, kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti és közkereseti társaság lehet, míg a korlátolt felelősségű társaság már nem választhatja ezt az adózási formát. Továbbá nem alkalmazhatja a tételes adózást a biztosítási, pénzügyi ügynöki tevékenységet végző vagy ingatlan-bérbeadást folytató vállalkozás. Az adóalanyiság a NAV-hoz történő bejelentést követő hónap első napjával jön létre, illetőleg a tevékenységét év közben kezdő vállalkozások esetében az adóalanyiság a vállalkozás nyilvántartásba vételének napjával jön létre. A nyilvántartásba vételről a NAV az adóalanyokat értesítő levélben tájékoztatja. A számviteli törvény szerinti könyvelésre, beszámoló készítésre ezek az adózók nem lesznek kötelezettek. A vállalkozásnak bevételi nyilvántartást kell vezetnie, s abban időrendben, folyamatosan nyilván kell tartania minden olyan adatot, amely adókötelezettsége teljesítéséhez és ellenőrzéséhez szükséges Fontos feltétel, hogy a kisadózó vállalkozásnak a NAVnál nyilvántartott, végrehajtható adótartozása a naptári negyedév utolsó napján nem haladhatja meg a százezer forintot, ha ez mégis megtörténne, akkor a kisadózó elveszti a kedvező adózási státuszát és az adóalanyiság megszűnésétől számított 24 hónapban ismételten nem választhatja az adóalanyiságot.fontos, hogy az adóalanyiság időszakában ne kövessen el olyan jogsértést, ami az adóalanyiság elvesztését eredményezheti, ennek megfelelően a számla- vagy nyugtaadás elmulasztásáért, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért vagy igazolatlan áru forgalmazásáért kiszabott mulasztási bírság vagy jövedéki bírság megállapítása már ide vezethet. The base of the vocational training contribution is reduced by the amount of the gross wage or salary of those career starters, long-term job seekers and persons returning from maternity benefits up to a monthly amount of HUF 100,000 per person for the employment of whom the taxable person has relied on social contribution tax benefits in the first two years. KATA itemized tax of small tax-payer businesses This small tax that can be chosen up to a revenue limit of HUF 6 million includes all the taxes and contributions with the exception of the local trading tax. As a result, a fulltime entrepreneur can expect to pay a monthly combined tax burden of HUF 50,000. The HUF 6 million revenue limit does not include e.g. the amount of the value-added tax, loans received, credits, etc. The subjects of this tax can be private entrepreneurs, one-man companies, limited or general partnerships having only private person members, whereas limited liability companies are not allowed to choose this form of taxation. Furthermore, itemized taxation cannot be chosen by enterprises pursuing insurance, financial brokerage or property leasing activities. The legal status as a taxable person arises on the first day of the month following registration with the National Tax and Customs Office (NAV), while in the case of enterprises starting their operations during the year their legal status as taxable persons becomes effect on the date of their registration. In relation to such registration, NAV informs the taxable persons in the form of letter of notification. The tax-payers concerned are not obliged to keep books or prepare reports within the meaning of the Accounting Act. The enterprise is required to keep revenue records to present all such data and figures in a chronological order, continuously that are necessary for the fulfillment and control of tax payment obligations. An important condition is that on the last day of each calendar quarter the small tax-payer business may not have any tax debt registered and enforceable by NAV in excess of HUF 100,000, or otherwise the small taxpayer will lose its preferential taxation status, and within 24 months following the termination of its legal status as such a taxable person may not choose this form of taxation again. It is also important to note that while being subject to this tax type the enterprise may not fall into any violation that may result in the loss of the given legal status as a tax payer, as any default fine or excise penalty imposed for the failure to issue a proper invoice or receipt, unregistered employment or the marketing of goods of unconfirmed origin may have the above-mentioned consequence. oldal 3/ Bp. Márvány u. 16.

4 A tételes adó mértéke minden főállású kisadózó után havi 50 ezer forint, melynek megfizetésével a főállású kisadózó Tbj. szerinti biztosítottnak fog minősülni. Ezen ellátások számításának alapja havi forint A nem főállású kisadózók után fizetendő havi 25 ezer forint nem keletkeztet biztosítási jogviszonyt. Az adót a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell megfizetni. Ezen felül, amennyiben a kisadózó vállalkozás naptári évben elért bevétele meghaladja a 6 millió forintot, a meghaladó rész után 40 százalékos mértékű adó fizetésére kötelezett. Aki nem naptári év egészében minősül kisadózónak annak arányosítani kell. PL ha a vállalkozás 2 hónapig minősül kisvállalkozói adóalanynak, akkor a 40%-os adót az 1 millió forintos bevétel meghaladása után kell fizetnie. Az adóalany választása alapján iparűzési adó kötelezettségét is egyszerűsítetten fizetheti meg, így székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint adóalap után 2 százalékos adókulcsot feltételezve az éves adófizetési kötelezettség a teljes évre 50 ezer forint lesz. Az iparűzési adó esetében egyébként arányosítással élhet az adózó, amennyiben kisadózó tételes adófizetési kötelezettsége szünetel. Nem kell megfizetni a tételes adót azon hónapokra vonatkozóan, amelyek egészében a kisadózó: táppénzben, baleseti táppénzben, terhességigyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül; katonai szolgálatot teljesítő önkéntes katona; egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti; ügyvédként, szabadalmi ügyvivőként, közjegyzőként kamarai tagságát, egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette; kivéve akkor, ha a kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó munkát végez. Nem kell azon hónapokra sem adót fizetni, amelyekben a fentiekben felsoroltak szerinti állapot megszűnt, feltéve, ha időtartama 30 napot meghaladóan állt fenn. The monthly amount of the itemized tax for each full-time small tax-payer shall be HUF 50,000, with the payment of which the full-time small tax-payer shall become insured within the meaning of the Act on social security services. The basis of the calculation of the consideration for these services is monthly amount of HUF 81,300. The monthly amount of HUF 25,000 payable for non-full time small tax-payers shall to give rise to any social security relation. This tax shall be due until the 12th day of the month following the month under review. Furthermore, if in the given calendar year the revenues of the small tax-payer business exceed HUF 6 million, the part of the revenues over the limit shall be subject to the payment of 40 percent tax. Whoever is a small tax-payer for any fraction of the year shall apply pro rata statements. For instance, if the enterprise is deemed to be a small-business tax-payer for only 2 months, then the 40% tax shall be paid after exceeding the HUF 1 million revenues. At the taxable person s own discretion, the local trading tax may as well be paid in a simplified manner, meaning that on HUF 2.5 million tax base relating to the local governments where the registered seat and business site are located 2-percent tax rate shall be due, i.e. the total amount of the tax payment obligation for the entire year shall amount to HUF 50,000. On the other hand, the taxpayer may apply pro rata statement to the local trading tax if its small tax-payer itemized tax payment obligation has been suspended. No itemized tax shall be payable for months that the small tax-payer has fully spent on: sick pay, accidental sick benefit, child birth allowance, child-care benefit, child-care aid, child-raising support or nursing fee; military service as a volunteer; suspension of its private entrepreneurial activities; suspension of its activities as a lawyer, patent administrator, membership in the chamber of notaries public, private entrepreneurial operations; with the exception of periods when activities belonging to the small tax-payer operations are pursued. No taxes shall be payable for months either when the above-listed conditions came to an end provided that the duration of the conditions exceeded 30 days. oldal 4/ Bp. Márvány u. 16.

5 Az új adónem a következő közterheket váltja ki: vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó, a társasági adó, a személyi jövedelemadó, járulékok és az egészségügyi hozzájárulás, a szociális hozzájárulási adó, a szakképzési hozzájárulás Ugyanakkor a tételes adó megfizetésével a vállalkozás nem mentesül a kisadózónak nem minősülő személyek foglalkoztatása után teljesítendő adókötelezettségek alól. Az általános forgalmi adót nem váltja ki a kisadózók tételes adója, de választható alanyi adómentesség. 1 milliós korlát: Az elfogadott törvényben az eredeti javaslathoz képest lényeges változás, hogy az új adónemet választó kisadózók számláját is elszámolhatják a vevők költségként, azonban 1 millió forint fölötti éves forgalom esetén adatszolgáltatási kötelezettség keletkezik mindkét félnél, és főszabály szerint az adóhatóság vélelmezni fogja, hogy a kisadózó vállalkozással folytatott együttműködés munkaviszony keretén belül történik. A vélelmet azzal lehet megdönteni, ha legalább két, törvényben felsorolt, színlelt munkaviszonyt kizáró körülmény megvalósul. A számlázás során a kisadózónak az áfatörvény szabályai szerit kiállított számláján kötelezően fel kell tüntetnie a kisadózó szöveget, ellenkező esetben a NAV által mulasztási bírsággal sújtható. Tekintettel arra, hogy a kiszabott mulasztási bírság összege 500 ezer forint összegig is terjedhet, azonban a kedvező adózási státusz elvesztéséhez már a 100 ezer forintot meghaladó összeg is elegendő, a számlázásra érdemes kifejezetten figyelni, nehogy egy adminisztratív hiba, vagy figyelmetlenség vezessen a kedvező adózási státusz elvesztéséhez. KIVA, azaz kisvállalati adó A kisvállalati adót azok a vállalkozások választhatják, amelyek létszáma az adóévet megelőző esztendőben nem haladta meg a 25 főt, elszámolandó bevétele pedig az 500 millió forintot, adószámát az adóévet megelőző két évben nem törölte vagy függesztette fel jogerősen az adóhatóság, valamint az adóévet megelőző évről készített beszámolójában mérlegfőösszege nem haladja meg az 500 millió forintot valamint üzleti évének mérlegforduló napja december 31. The new tax type will replace the following public dues: entrepreneurial personal income tax and entrepreneurial dividend withholding tax, or lumpsum tax, corporate income tax, personal income tax, various contributions and health contribution, social contribution tax, vocational training contribution On the other hand, by paying the itemized tax the enterprise will not become exempted from the payment of taxes and contributions on the employment of persons not deemed to be small tax-payers. The value-added tax will not be replaced by the itemized tax of small tax-payer, but subject-based tax exemption may as well be chosen. HUF 1 million limit: A substantial change in the accepted bill after the initial proposal that buyers may as well recognize the invoices of small tax-payers opting for the new tax type as cost items, but in the event of any annual turnover exceeding HUF 1 million both parties shall be subject to data service obligations, and as a rule of thumb the tax authority will assume that the cooperation with the small tax-payer business has in fact been a labour relation. Such an assumption may be refuted if at least two circumstances excluding the existence of concealed labour relation and listed in the Act are proven to be place. When invoicing, the small tax-payer shall indicate the wording of small tax-payer in its invoices issued in conformance to the relevant rules of the VAT Act, otherwise NAV may impose a default fine. With respect to the fact that the amount of the imposed default fine may be up to HUF 500,000, while it is sufficient to have be in arrears with only HUF 100,000 to lose the preferential taxation status, it is worth paying particular attention to invoicing in order to avoid administrative errors or omission leading to the loss of the preferential taxation status. KIVA small company tax The small company tax can be chosen by any enterprise whose headcount did not exceed 25 employees in the year preceding the current fiscal year, its revenues to be accounted remained under HUF 500 million, its tax number was not effectively cancelled or suspended by the tax authority in the two years preceding the fiscal year, and in its report prepared in relation to the year preceding the given fiscal year its balance sheet total was not over HUF 500 million, while the balance sheet date of its business year is 31 December. oldal 5/ Bp. Márvány u. 16.

6 A létszám- és árbevételi limit számítása során a kapcsolt vállalkozások foglalkoztatottait és bevételét együttesen, az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év adati alapján kell figyelembe venni. Bevétel: az értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevételei és a rendkívüli bevételek összege, vagy a kisvállalati adó hatálya alá bejelentkezõ, az Szt. hatálya alá nem tartozó, az egyszerűsített vállalkozói adó alanyai esetén az egyszerűsített vállalkozói adó alapja; Az adó mértéke 16 százalék, és megfizetésével az adóalany mentesül a társasági adó, a szociális hozzájárulási adó, a szakképzési hozzájárulás, és az osztalék után fizetendő egészségügyi hozzájárulás alól is. A kisvállalati adó alapja az adózó pénzforgalmi szemléletű eredményének a személyi jellegű kifizetésekkel növelt összege Az adóalapot a vállalkozásba kívülről bevont pénzeszközök (például a hitelfelvétel, a tőkeemelés, az előleg beérkezése, illetve az osztalék megszerzése) csökkentik, a kihelyezett pénzeszközök (például a hitel visszafizetése, a hitel nyújtása, előleg fizetése vagy a tőkeleszállítás) pedig növelik, az adóalap azonban nem lehet kisebb a személyi jellegű kifizetéseknél. A kisvállalati adó alapját növeli a nem a vállalkozás érdekében felmerülő, törvényben nevesített pénzeszköz-kifizetések és elszámolt ráfordítások, mint például a végleges pénzeszközátadás, a követelés elengedése, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás, ellenőrzött külföldi társasággal szemben teljesített kifizetés. A kisvállalati adót az adóévet követő május 31-ig kell bevallani, és év végén nincs adófeltöltési kötelezettség. A helyi iparűzési adót teljesíthetik tételes adóalap meghatározásával is, amelynek maximális éves összege telephelyenként két és fél millió forint. Amennyiben a kisadózó ezt a módszert választja, megszűnik az iparűzésiadó-bevallási, adóelőleg-bevallási, adóelőlegfizetési, sőt az iparűzésiadóalap-megosztási kötelezettsége is. Ebben az esetben az adó összege a rögzített adóalap és a települési adómérték szorzata, amit két részletben kell megfizetni. When calculating the headcount and revenue figures, the employees and revenues of associated companies have to be taken into account together with the figures of the enterprise, in the light of the data of the business year closed with a proper report. Revenues: net sales revenues, other incomes, financial incomes and extraordinary incomes, or for any taxable person having registered for the small company tax, but not belonging to the scope of the Accounting Act as a taxpayer of the simplified entrepreneurial tax the basis of the simplified entrepreneurial tax; The rate of the tax shall be 16 percent, and by paying this tax the taxable person will become exempt from the payment of the corporate income tax, social contribution tax, vocational training contribution and healthcare contribution payable on dividends. The basis of the small company tax is the amount of the tax-payer s profit on a cash flow basis added with the amount of personnel expenditures. The tax base is reduced by liquid assets involved from external parties (for instance, credits taken, capital increase, receipt of advance payments, acquisition of dividends), while increased by allocated liquid assets (for instance, repayment of loans, provision of loans, payment of advances or capital decrease), but the tax base cannot be smaller than the amount of personnel expenditures. The small company tax base is increased by liquid asset payments made not in the interest of the enterprise as defined in the relevant legal regulations and recognized expenditures, such as the ultimate transfer of liquid assets, the release of receivables, services provided without valuable consideration, payment to controlled foreign entities. The small company tax shall be assessed and stated until 31 May following the fiscal year under review, while at the end of the year there is no obligation to make up this tax account. The local trading tax may as well be fulfilled by establishing the base of the itemized tax, with its maximum amount being two and a half million Hungarian Forints for each business site. If the small tax-payer chooses this method, it will not be subject to obligations to assess and state local trading tax, state and make advance tax payments or even share the local trading tax base. In this case, the amount of the tax is the product of the fixed tax base and the tax rate for the given settlement, and is payable in two installments. oldal 6/ Bp. Márvány u. 16.

7 Ezt az adózási formát től választhatja egyéni cég, közkereseti társaság, Bt, Kft, szövetkezet és a lakásszövetkezet, erdőbirtokossági társulat, végrehajtó iroda, ügyvédi- és közjegyzői iroda, szabadalmi ügyvivő iroda, külföldi vállalkozó és belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy. A kisvállalati adót választóknak lehetőségük van a veszteségelhatárolásra, azaz a realizált negatív eredményre tekintettel a későbbi adóévekben - tíz év alatt, egyenlő részletekben - csökkenthetik az adóalapjukat. Az új beruházások ösztönzése érdekében az elhatárolt veszteség akár azonnal is felhasználható, ha az alapját képező kiadás új beruházással (az adóévben beszerzett, előállított, korábban még használatba nem vett tárgyi eszközök beszerzése, szellemi termékek, kísérleti fejlesztés aktivált értéke) kapcsolatban adódott. A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság a választás bejelentését követő naptári év első napjával jön létre. A bejelentést az adóévet megelőző év december 1-je és december 20-a között kell megtenni; ugyanekkor kell bejelenteni azt is, ha a cég a továbbiakban nem kíván a kisvállalati adó hatálya alá tartozni. Nem választhatja az új adónemet az a cég, amelynek a bejelentés napján végrehajtható adótartozása nagyobb, mint 1 millió forint. A kisvállalati adó hatálya alól kikerül a cég többek között akkor is, ha jogerősen megbírságolják számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, vagy be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása miatt, illetve akkor, ha az adóalany adószámát jogerősen felfüggesztik. Szintén ezzel a következménnyel jár, ha az adóalany adótartozása a negyedév utolsó napján nagyobb, mint 1 millió forint, vagy ha változás miatt a foglalkoztatottak száma meghaladta az 50 főt. Aki kikerült a kisvállalati adóból, az két évig nem választhatja ismét az adónemet. Megszűnik a házipénztári korlát január 1-jével jelentősen megemelték a vállalkozások készpénz záróállományának átlagos mértékére vonatkozók korlátot (az előző éves árbevétel 10 százaléka, minimum forint), de a szabályozás még így is jelentős adminisztrációt követel meg a vállalkozásoktól, ezért a számviteli törvény korlátozó szabályozását teljes egészében megszünteti a törvénymódosítás, így nem lesz korlátja a házipénztárban tartható készpénznek. This form of taxation can be chosen from by any one-man company, general partnership, limited partnership (bt), limited liability company (kft), cooperative or housing cooperative, forestry holding partnership, legal enforcement office, law or notary public office, patent administration office, foreign entrepreneur and foreign person with a domestic place of management. Those choosing the small company tax have the option to accrue losses, meaning that with respect to any negative profit thy may reduce their tax bases in the upcoming years: throughout ten years, in equal installments. To encourage new investments, such accrued losses can be utilized even promptly provided that the given expenditure has been incurred with the implementation of a new investment (purchasing of tangible assets, intellectual products purchased or made in the fiscal year under review, and not used beforehand, capitalized value of experimental development). The legal status of a taxable person for the small company tax shall become effective on the first day of the year following the registration of the choice. Such registration shall be made from 1 December to 20 December of the year preceding the fiscal year concerned; at the same time, it is to be notified if the company does not wish to belong to the scope of small company tax. No company may choose the new tax type if on the date of registration it has any enforceable tax debt in excess of HUF 1 million. The company shall be removed from the scope of small company tax, inter alia, when it is effectively fined for the failure to issue a proper invoice or receipt, unregistered employment, or in case the tax number of the taxable person has been effectively suspended. The same consequences shall be faced if on the last day of any quarter the amount of the taxable person s tax debt is over HUF 1 million, or if the number of the employees goes beyond 50 due to any change. Whoever has been removed from the scope of the small company tax, this tax type cannot be chosen for two years. Petty cash limit terminated With the effective date of 1 January 2012, the limit for the average amount of the closing volume of cash held by enterprises was considerably risen (10 percent of the sales revenues in the previous year, minimum HUF 500,000), though the regulation still called for significant administrative efforts on the part of the enterprises, and therefore the amendatory bill has fully abolished this restrictive provision of the Accounting Act, and therefore cash held in the petty cash will not have any limit. oldal 7/ Bp. Márvány u. 16.

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 Tisztelt Ügyfelünk! ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 A kötelező legkisebb havi minimálbér teljes foglalkoztatás esetén 101 500 forintról 105 000 forintra, a garantált

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.)

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Kisadózó vállalkozásnak a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyéni vállalkozó egyéni cég kizárólag

Részletesebben

Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary

Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary *connectedthinking 01 Háttér* A gazdasági társaságok új piaci lehetôségek után kutatva egyre gyakrabban fordulnak a külföldi piacok felé,

Részletesebben

TÁRGYALÁSI JEGYZŐKÖNYV MINUTES OF UNDERSTANDING

TÁRGYALÁSI JEGYZŐKÖNYV MINUTES OF UNDERSTANDING TÁRGYALÁSI JEGYZŐKÖNYV a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a lakossági deviza-jelzáloghitel állománnyal rendelkező pénzügyi intézmények képviseletében eljáró Magyar Bankszövetség képviselői között

Részletesebben

A törvény szövege megtalálható honlapunkon: www.gondoldo.hu

A törvény szövege megtalálható honlapunkon: www.gondoldo.hu Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni a 2013-ban bevezetésre kerülő két új adónemről. A kisvállalkozói adó választásáról legkésőbb december 20-ig lehet dönteni, valamint a kisadózás választásához

Részletesebben

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES A Parlament elfogadta és 2012. október 15-én kihirdetésre került a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) szóló törvény. Gyakran felmerül a kérdés, hogy ki választhatja

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Kisadózók tételes adója

Kisadózók tételes adója Kisadózók tételes adója Tájékoztató Gyakori kérdések - válaszok 2012. 12. 21. Tartalom Kisadózók tételes adója... 1 Általános tájékoztató a kisadózók tételes adójáról... 4 Gyakori kérdések - válaszok...

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8

Tartalomjegyzék 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8 ÉVES JELENTÉS 2003 ANNUAL REPORT 2003 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 KÖSZÖNTÕ 4 2 MAKROGAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS KÖRNYEZET 2003-BAN 6 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8 3 2003: AZ FHB

Részletesebben

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues APRIL 2007 Real Facts Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues Kereskedelmi ingatlanok Magyarországon Gyakorlati útmutató a jogi és szabályozói kérdésekhez B A

Részletesebben

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása Alapvető fogalmak, kérdések: - az egyes adónemek választására jogosultak köre - az adóalap meghatározása - a helyettesített adónemek 1. AZ EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források 2010 2010 TARTALOM TABLE OF CONTENT LOMBARD ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2010 4Jellemző mutatók Key figures 5Misszió Our Mission 6Elnöki köszöntő Greetings from the Chairman 8Vezérigazgatói köszöntő GreetingS

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

T/ 14080. számú. törvényjavaslat

T/ 14080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14080. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2015 02.22. napjától visszavonásig Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) célja az, hogy szabályozza a FINGERPRINT Kft. ( FINGERPRINT

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 31., kedd Tartalomjegyzék 76/2015. (III. 31.) Korm. rendelet A Turisztikai Világszervezet Alapszabálya és módosításai kihirdetéséről 4303

Részletesebben

Igazgatóság The Board of Directors. középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors

Igazgatóság The Board of Directors. középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors Igazgatóság The Board of Directors középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors jobb oldalon - Salamon János igazgatósági tag, vezérigazgató at the

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2014. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSBARÁT ÚJBUDA FÜZETEK a sikeres újbudai kisvállalkozásokért. 6. füzet

VÁLLALKOZÁSBARÁT ÚJBUDA FÜZETEK a sikeres újbudai kisvállalkozásokért. 6. füzet a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 6. füzet Adózás A kisvállalkozás adózása 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb motorját a hazai tulajdonú kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosítások Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án, kedden megszavazott,

Részletesebben

Egyesülési szerződés. Merger Agreement. between. mely létrejött a. K&H Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint átvevő társaság

Egyesülési szerződés. Merger Agreement. between. mely létrejött a. K&H Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint átvevő társaság TERVEZET Egyesülési szerződés Merger Agreement mely létrejött a between K&H Bank Zártkörűen Működő mint átvevő társaság K&H Bank Zártkörűen Működő as the absorbing company és a and K & H Autófinanszírozó

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben