BRANKO HÍRLEVÉL 2014/12 BRANKO NEWSLETTER 2014/12

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BRANKO HÍRLEVÉL 2014/12 BRANKO NEWSLETTER 2014/12"

Átírás

1 BRANKO HÍRLEVÉL 2014/12 BRANKO NEWSLETTER 2014/12 Tisztelt Ügyfelünk, A évi XCII. törvény az adózás rendjéről január 1- jétől kiegészül többek között a 22/E. -sal: A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség. E törvényhely alkalmazását szeretnénk elősegíteni az alábbi rövid ismertetővel, hangsúlyozva, hogy ez nem könyvelési feladat, így nem tartozik a könyvelési szerződésünk keretében végzett tevékenységek közé. Természetesen igény szerint, külön díjazás fejében oktatással segítjük ügyfeleinket az ügyfélkapu és az EKAER rendszer használatával kapcsolatban. A törvény konkrét végrehajtásra vonatkozó NGM rendeleteknek még csak a tervezete jelent meg a tegnapi nap folyamán: Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) Útdíjköteles (3,5 tonnát meghaladó össztömegű) gépjárművel közúti árufuvarozással járó tevékenységet kizárólag érvényes Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) számmal rendelkező adózó folytathat. Az érintett tevékenységek: az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló Dear Client, Among other provisions, with the effective date of 1 January 2015 Act XCII of 2003 on the rules of taxations is amended with the Article 22/A: Registration obligations concerning the road transportation of products. We wish to facilitate the application of this element of the legislation by providing this brief description, while emphasizing that it is not a task relating to book-keeping, i.e. it does not belong to the scope of activities that are covered in our book-keeping service contract. Obviously, we are available to support our customers with training connected with the use of the official client portal and the Electronic Road Transportation Control System (EKAER) against separate remuneration. Yesterday, still only the draft versions of the decrees associated with the enforcement of the Act were issued by the Ministry of National Economy: Electronic Road Transportation Control System (EKAER) Only taxpayers having valid registration numbers for the Electronic Road Transportation Control System (hereinafter referred to as EKAER) may be involved in activities for the goods transportation on public roads with the use of motor vehicles that are required to pay road toll (over the gross weight of 3.5 tons). Activities concerned: purchasing of products or their import for other purposes from the other member states of the European Union to the territory of Hungary sales of products or their export for other purposes from the territory of Hungary to

2 termékbeszerzés vagy egyéb célú behozatal Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítés vagy egyéb célú kivitel belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés A közúti fuvarozással járó tevékenységet folytatni kívánó adózó (nem a fuvarozó cég) az EKAER szám megállapítása érdekében köteles az állami adó- és vámhatósághoz a 11. számú melléklet szerinti adattartalommal bejelentést tenni, minden egyes fuvarral kapcsolatban. A bejelentése alapján az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásba veszi és EKAER számot állapít meg a számára. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a kockázatos élelmiszerek esetében akkor is, ha a terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles, de az egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege a 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke a forintot meghaladja Egyéb kockázatos termékek esetében akkor, ha a terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles, de az egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot meghaladja Az adózó kockázati biztosítékot köteles nyújtani (a 11. számú melléklet szerint), ha az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést vagy egyéb the other members states of the European Union first taxable product selling to non-endusers in domestic turnover In order to have an EKAER number assigned, any taxpayer intending to be involved in activities for the goods transportation on public roads (not acting as the forwarding company) is obliged to submit its registration application for every transportation operation with the national tax and customs authority by providing the data and information described in Appendix 11. On the basis of the registration, the national tax and customs authority shall register the taxpayer, and assign an EKAER number. This provision is applicable to the carriage of hazardous food products even if these products are transported in motor vehicles that are not subject to road toll payment, but the total weight of the products carried in the framework of the same transportation operation to the same consignee is more than 200 kg or the counter-value of the products, excluding taxes, exceeds HUF 250,000 In the case of other hazardous products, this provision is applicable when the products are transported in motor vehicles that are not subject to road toll payment, but the total weight of the products carried in the framework of the same transportation operation to the same consignee is more than 500 kg or the counter-value of the products, excluding taxes, exceeds HUF 1 million The taxpayer is obliged to furnish a risk guarantee (within the meaning of Appendix 11) in case the purchasing of products or their import for other purposes from the other member states of the European Union to the territory of Hungary or first taxable product selling to nonend-users in domestic turnover involves hazardous products (it also pertains to transportation operations performed with vehicles that are not subject to road toll payment) On the basis of the taxpayer's registration application, the national tax and customs authority shall register and enter the following details in the EKAER system:

3 célú behozatalt belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítést kockázatos termékkel végzi (ez vonatkozik a nem útdíj köteles járművekkel végzett fuvarozásra is) A állami adó- és vámhatóság az adózó bejelentése alapján az alábbi adatokat veszi nyilvántartásba és szerepelteti az EKAER-ben: EKAER szám feladó adatai (név, adóazonosító szám) felrakodás címe címzett adatai (név, adóazonosító szám) kirakodás (átvétel) címe kockázatos termék belföldre irányuló közúti fuvarozása esetén a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó vállalkozás adatai (név, adóazonosító szám), amennyiben e vállalkozás nem azonos a címzettel termék belföldre irányuló közúti fuvarozása esetén arra vonatkozó adat, hogy az átvételi címre érkezés, valamint az Európai Unió valamely más tagállamába irányuló közúti fuvarozás esetén a gépjárműre történő felrakodás megkezdésének bejelentése, mely elérhetőségről lehetséges (telefonszám, cím) az EKAER számhoz tartozó termék: 1. általános megnevezése 2. a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87 EGK rendelet I. számú mellékletének (a Kombinált Nómenklatúrának) a bejelentéskor hatályos szövege szerinti vámtarifaszám (4 számjegyig, kockázatos termék esetén 8 számjegyig) 3. az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó bruttó tömeg kg-ban 4. veszélyes termék fuvarozása EKAER number data of the consigner (name, tax ID) address of goods loading data of the consignee (name, tax ID) address of goods unloading (receipt) when hazardous products are transported to any domestic destination on public roads, the data of the enterprise (name tax ID) legally using the real-estate property at the address of unloading in relation to the given legal transaction in case this enterprise is not identical to the consignee when products are transported to any domestic destination on public roads, the contact details (telephone, ) used for the communication of arrival at the address of receipt, or the commencement of loading operations on the motor vehicle in the case of road transportation to any other member state of the European Union product associated with the EKAER number: 1. general description 2. customs tariff number on the basis of the wording of Annex I (Combined Nomenclature) to Council Regulation (EEC) No. 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature, and on the Common Customs Tariff in effect at the time of registration (up to 4 digits, or up to 8 digits in the case of hazardous products) 3. gross weights belonging to the individual product descriptions (items) in kg 4. number of the danger label for the transportation of hazardous products 5. for the facilitated identification of the product, the article number of the given product used by the taxpayer in case such information is available reason for the road transportation of the product that can be: 1. product selling 2. product purchasing 3. contract manufacturing 4. other purposes in case the reason for the road transportation of the product is product purchasing or product selling, counter-values belonging to the individual product descriptions (items) excluding taxes, in the case of road transportation for other purposes purchase prices belonging to the individual product descriptions (items) excluding taxes or the purchase prices of similar products excluding taxes, or in the absence of such prices the production values of the products without taxes

4 esetén a veszélyességi bárca száma 5. a termék könnyebb beazonosítása érdekében az adott termék adózónál használt cikkszáma, amennyiben ez az adat rendelkezésre áll a termék közúti fuvarozásának indoka, ami lehet: 1. termékértékesítés 2. termékbeszerzés 3. bérmunka 4. egyéb cél amennyiben a termék közúti fuvarozásának indoka termékbeszerzés vagy termékértékesítés, az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli ellenérték, egyéb célú közúti fuvarozás esetén az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli beszerzési ár vagy az ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, ilyen ár hiányában pedig az adó nélküli előállítási érték a termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszáma az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló fuvarozás, valamint belföldi feladási címről belföldi rakodási címre történő fuvarozás esetén a termék fuvarozására használt gépjármű kirakodási (átvételi) helyre érkezésének időpontja a Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló fuvarozás esetén, a termék fuvarozására használt gépjárműre történő felrakodás megkezdésének időpontja Az EKAER egy elektronikus felület, ennek eléréséhez ügyfélkapus regisztráció szükséges. Az adózó megbízhat más személyt is e bejelentések megtételéhez, ami jelentős adminisztrációs terhet ró az érintett adóalanyokra. Egy EKAER szám egy rakományt azonosít egy címzetthez történő szállításkor. Gyűjtőfuvar esetén címzettenként külön EKAER license plate number of the motor vehicle used for the road transportation of products in the case of transportation from any other member state of the European Union to Hungary, as well as transportation from any domestic address of consignment to domestic address of unloading, the time and date of the arrival of the motor vehicle used for the carriage of goods at the place of unloading (receipt) in the case of transportation from Hungary to any other member state of the European Union, time and date of the commencement of loading on the motor vehicle used for the carriage of goods EKAER has an electronic interface, and therefore it can be accessed with client portal registration. The taxpayer may as well appoint any other person to submit the registration applications, which can be regarded as a considerable administration burden for the taxpayers concerned. Any EKAER number is used to identify a specific consignment when it is transported to a particular consignee. For any collective carriage, a separate EKAER number has to be requested for each of the consignees. No transportation operation may be commenced without the EKAER number, and the motor vehicle driver shall always be in possession of the EKAER number requested for the given transportation operation. In the case of carriages arriving from or heading to any other member state of the European Union, it shall always be the taxpayer settled in the territory of Hungary that is required to apply for the EKAER number. An EKAER number shall be valid for 15 days following its assignment. After the expiry of this 15-day deadline, the EKAER number shall become invalid. Legal consequences In the event of any failure to submit the registration application: the product shall qualify to be of unconfirmed origin a default penalty up to 40% of the value of goods may be imposed, and the products can be confiscated with the exception of perishables and livestock up to the amount of the default penalty (The legal consequences shall be first applied by the tax authority from 15 January 2015.)

5 számot kell igényelni. A fuvar nem indulhat el az EKAER szám nélkül, a gépjárművezetőnek rendelkeznie kell az adott fuvarra megkért EKAER számmal. Az Európai Unió más tagállamából érkező, illetve az oda induló fuvar esetén mindig a Magyarországon letelepedett adóalany köteles megkérni az EKAER számot. Az EKAER szám a megállapításától számított 15 napig érvényes. A 15 napos határidő lejártát követően az EKAER szám érvényét veszti. Jogkövetkezmények Bejelentés elmulasztása esetén: termék igazolatlan eredetűnek minősül áru értékének 40 %-áig terjedő mulasztási bírság szabható ki, és a termék a romlandó áruk és az élő állatok kivételével a bírság összegének mértékéig lefoglalható If the risk guarantee has not been made available in the statutory amount, the taxpayer cannot submit registration applications, i.e. cannot request the assignment of the EKAER number. Should you have any further question in relation to the foregoing, our colleagues are pleased to be at your service. Csilla Bundik accounting manager Annamária Huszár accounting manager (A jogkövetkezményeket az adóhatóság első ízben január 15-étől alkalmazza.) Amennyiben a törvényben meghatározott mértékben nem áll rendelkezésre kockázati biztosíték, az adózó bejelentést nem teljesíthet, azaz EKAER szám megállapítását sem kérheti. Amennyiben kérdésük van a fentiekkel kapcsolatban, kollegáink készséggel állnak rendelkezésükre. Bundik Csilla számviteli vezető Huszár Annamária számviteli vezető

6 A Hírlev él tájékoztató jellegű általános információkat tartalmaz. A benne foglaltak ezért nem tekinthetőek szakmai tanácsnak v agy döntést megalapozó, teljes értékű információnak. Jelen tájékoztatás - jellegéből adódóan- nem terjedhet ki minden részletre, különösen egy -egy adott ügy let minden körülmény ére. Bár a Hírlev él készítésekor teljes körültekintésre törekedtünk, az érintett szabály ok kiv onatos ismertetése, értelmezése miatt nem v állalhatunk felelősséget! Felelősséget csak a v elünk történt konzultáció után tudunk v állalni. The Newsletter contains general information. Its content cannot be considered professional adv ice or full-v alue information upon which to base a decision. As a result of its nature, this information cannot cov er all details, especially in respect to all of the circumstances of a specific transaction. Although while preparing the Newsletter, we strov e for complete circumspection, we cannot take responsibility for abstraction or interpretation of the rules in question. We can assume any liability solely after consultation with us.

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2012.12.04. oldal 1/7 www.branko.hu info@branko.hu 1012 Bp. Márvány u. 16.

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2012.12.04. oldal 1/7 www.branko.hu info@branko.hu 1012 Bp. Márvány u. 16. H í r l e v é l //2012.12.04. Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2012. október 1-ei ülésnapján megszavazta a. 2012. évi CXLVII. törvényt a kisadózó vállalkozások tételes adójáról, a kisvállalati adóról,

Részletesebben

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24.

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24. H í r l e v é l //2012.10.24. Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Belföldi összesítő jelentés Az Országgyűlés 2012 júniusában határozott a tételes bevallással összefüggő törvénymódosításról, miszerint

Részletesebben

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1 AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1 22/E. 2 (1) Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó a) az Európai

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 Tisztelt Ügyfelünk! ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 A kötelező legkisebb havi minimálbér teljes foglalkoztatás esetén 101 500 forintról 105 000 forintra, a garantált

Részletesebben

RSM DTM Hungary Zrt. EKAER (elfogadott jogszabályok alapján) Vezinfó előadás 2015.01.14. Előadó: Hegedüs Sándor, Sztankó Dániel

RSM DTM Hungary Zrt. EKAER (elfogadott jogszabályok alapján) Vezinfó előadás 2015.01.14. Előadó: Hegedüs Sándor, Sztankó Dániel RSM DTM Hungary Zrt. EKAER (elfogadott jogszabályok alapján) Vezinfó előadás 2015.01.14. Előadó: Hegedüs Sándor, Sztankó Dániel 1. EKAER szabályok 2 EKAER szabályok Érintett tranzakciók (főszabály): EU

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya:

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya: Kitöltési útmutató a 14K103 jelű, a biztosító adatszolgáltatása a nyugdíjbiztosítási nyilatkozathoz szükséges igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014 H í r l e v é l //2014.03.10. Tisztelt Ügyfelünk! Adótörvény változások 2014 Jelentős változások nem történtek, inkább pontosítások jellemzik a módosító rendelkezéseket. Az alábbiakban ismertetjük a szélesebb

Részletesebben

mailingleitner hungary

mailingleitner hungary adó OLDAL 1/13 JÚLIUS 2015 recent PAGE 1/13 JULY 2015 Tisztelt Ügyfeleink! Dear Clients, érintő Personal income érintő rules of ation types Hírlevelünkben a 2015. első félévében kihirdetett fontosabb adóról

Részletesebben

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Minden bizonnyal már Önök is feltették maguknak a kérdést minden évben;

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek

GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek 1. DEFINITIONS 1.1 In these conditions: the Company means GHABZE SOLUTIONS

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály

dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály 2015. március 1-től új szabályozási forma. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény tartalmazza:

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások EKAER rendszer bevezetése Budapest, 2014. december 19. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások EKAER együttműködés

Részletesebben

Tax & Legal Alert Hungary Special Issue for Real Estate 14 Dec 2007

Tax & Legal Alert Hungary Special Issue for Real Estate 14 Dec 2007 Hungary 14 Dec 2007 Ingatlanokat érintőadóváltozások 2008. Tax changes relating to Real Estate Effective 1 January 2008 Contacts: Russell W. Lambert Partner, Service Line Leader E-mail: russell.lambert@hu.pwc.com

Részletesebben

adóhíd taxbridge 2014 2 2014 ÁPRILIS APRIL WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2014 2 2014 ÁPRILIS APRIL WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2014 2 2014 ÁPRILIS APRIL WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 2 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Legutóbbi számunkban összefoglaltuk a 2014. évet érintő legfontosabb

Részletesebben

NewsFlash. Adóváltozások 2007. Tax changes 2007. Kedves Ügyfelünk!

NewsFlash. Adóváltozások 2007. Tax changes 2007. Kedves Ügyfelünk! NewsFlash Adóváltozások 2007 Tax changes 2007 PricewaterhouseCoopers Kft. Telephone: (36-1) 461-9100 Facsimile: (36-1) 461-9101 Internet: www.pwc.com/hu Réti, Antall és Madl Ügyvédi Iroda Telephone: (06-1)

Részletesebben

Tájékoztató. 1. Jogalap: 2. Mikor kötelező a bejelentés. EKÁER-rendszer

Tájékoztató. 1. Jogalap: 2. Mikor kötelező a bejelentés. EKÁER-rendszer Tájékoztató EKÁER-rendszer - Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató aktualizálva: 2015.03.02. 2015. január 1-jén elindult az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Részletesebben

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS A PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI A RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ EGYEDI BÉRLETI SZERZŐDÉSEKNEK AZ ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK MINDEN ESETBEN A MELLÉKLETÉT KÉPEZIK PAPP LÁSZLÓ

Részletesebben

mailingleitner hungary

mailingleitner hungary OLDAL 1/6 JÚLIUS 2014 PAGE 1/6 JULY 2014 oldal/pagee 2 Tisztelt Ügyfeleink! Idén nyáron az adótörvények kapcsán több módosító csomagot is tárgyalt a magyar Parlament, illetve voltak olyan korábbi jogszabályváltozások

Részletesebben

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012 Tax & Legal Alert Hungary Issue 499 27 November 2012 Az alábbi hírlevelünkben összefoglaljuk a nemrég napvilágot látott adóváltozásokat az innovációs járu lék, a válságadók, a Robin Hood és a távközlési

Részletesebben

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről ./2015. (II..) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. (32) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány

Részletesebben

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Meat-Land 65 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

adóhíd taxbridge 2013 1 2013 MÁRCIUS MARCH WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2013 1 2013 MÁRCIUS MARCH WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2013 1 2013 MÁRCIUS MARCH WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK ADÓHÍDON 3 Európai bíróság Kedvező európai bírósági ítélet az áfa levonási jogról Előszó Kedves

Részletesebben

1. Introduction 1. Bevezetés

1. Introduction 1. Bevezetés TERMS OF BUSINESS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Introduction 1. Bevezetés We are (, we, us or our ). a company registered in England and Wales (Company Number 07227848) and authorised and regulated by the Financial

Részletesebben

Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary

Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary *connectedthinking 01 Háttér* A gazdasági társaságok új piaci lehetôségek után kutatva egyre gyakrabban fordulnak a külföldi piacok felé,

Részletesebben

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató EKÁER workshop trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László logisztikai igazgató 1 TARTALOM Az EKÁER rendszerről általánosságban Jogszabályi háttér Az EKÁER szám igénylésével kapcsolatos

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

Havasi Ügyvédi Iroda. AZ ÚJ Ptk. HATÁLYBALÉPÉSE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK FELELŐSSÉGÉNEK SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ Ptk. TÁRSASÁGI JOGI FEJEZETÉBEN

Havasi Ügyvédi Iroda. AZ ÚJ Ptk. HATÁLYBALÉPÉSE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK FELELŐSSÉGÉNEK SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ Ptk. TÁRSASÁGI JOGI FEJEZETÉBEN Havasi Ügyvédi Iroda lawfirm Rechtsanwaltkanzlei office H-9022 Győr, Kiss J. u. 7/A. phone (36 96) 526-905 fax (36 96) 526-906 dhavasi@havasi.gyor.hu office@havasi.gyor.hu www.havasiadvocat.com bankszámlaszám/bank

Részletesebben