Tanítsuk a japánnyelvet!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanítsuk a japánnyelvet!"

Átírás

1 Tanítsuk a japánnyelvet! Japán módszertani kézikönyv Írta:Wakai Seiji Szerkesztette: Szathmári Judit & Filep Orsolya

2 1: Fejezet Hiragana tanítás Mi is a hiragana? Mivel a japán nyelv teljesen más írásrendszert használ, mint a magyar, a magyaroknak nagy teher meggyürkızni ezzel. Ahogy tudják, a japán nyelvben három írásrendszer létezik a HIRAGANA, a KATAKANA és a KANJI. Természetesen a japánok is használnak latin betőket (mint az ABC). Amikor a japán szótagok kiejtés szerinti formáját irják le, azt romajinaka hivják. Arab számokat is használnak (mint pl. a 1,2,3). A három írásrendszer közül a hiraganákkal a japán nyelv hangjait tudjuk kifejezni. A JAPÁN NYELV HANGJAI (1) zöngétlen hang (あ~を) (a-o) (2) orrhang (ん) (n-hez közeli hang) (3) zöngés hang (pl.が) (ga) (4) félzöngés hang (pl.ぱ) (pa) (5) összevont hang (pl.きゃ) (kya) (6) gégezárhang (pl.きって) (kitte) (7) nyújtóhang(pl.ああ) (a a) Kivételek! a) a を kiejtése nem wo, hanem o b) az é és az ó nyújtóhangnál két nyújtási lehetıség van, amiket hallás után még a japánok sem tudnak megkülönböztetni, ezért ezeket érdemesebb szavanként megtanulni. Az é nyújtóhang (1) とけい (toké: óra) (2) おねえさん (onészan: vki nıvére) A (2) példa nagyon ritkán fordul elı Az ó nyújtóhang (1) おうさま (ószama: király) (2) とおい (tói: messze) A (2) példa ritkább mint a (1). A とおい-n kívül a とお(tó tíz),az おおきい(ókii nagy) vagy a こおり (kóri jég)a legismertebb. A は és az へ partikula kiejtése wa és e

3 Módszerek Amikor valamire megpróbálunk visszaemlékezni, sokszor érzékszerveinket (szem, fül, kéz stb.) hívjuk segítségül. A betőkkel is hasonló a helyzet. Memorizálásukkor a tanulók kihasználhatják az érzékszerveik nyújtotta lehetıségeket. Ezzel könnyebben megjegyezhetı az adott írásjel, és könnyedén elı tudjuk hívni a memoriánkból. Éppen ezért a következı stratégiákat javaslom az irásjegyek tanitására: 1) Ismerkedés az irásjegyekkel - ismerkedéskor nagyon hasznos lehet a kártya, amiken ha a vonalakat más-más színnel festjük ki, a sorrend is könnyebben megjegyezhetı, - ne csak mutogassuk a betőket, hanem hangosan olvassuk, majd olvastassuk is fel azokat a tanulókkal (szomorúan, vidáman, lassan, gyorsan stb.), - a betőnek csak egy részét mutassuk meg, a tanulókat pedig kérjük meg, hogy találják ki, melyik betőrıl lehet szó, - a betőket rajzokkal együtt is taníthatjuk. (pl alma = あ ikrek = い), ha nem tud rajzolni akkor a magyarázat is elég. 2) Írásgyakorlat - a levegıbe többször íratjuk a betőt (nagyban, kicsiben, testtel, fejjel, popsival stb.), minél többfajta módon annál jobb (ha a sorrendet japánul számolják, még hatékonyabb), - csukott szemmel leíratjuk a betőt (ha csukott szemmel le tudja írni, az azt jelenti, hogy meg is jegyzte), - ha a tanulók egymás hátára, kezére, arcára stb. írják a tanult jeleket, akkor a koncentrációs képességeiket is fejleszthetjük, ugyanis ilyenkor nagyon tudnak figyelni a vonalakra. 3) Játék a) kártyával - Kis mérető hiragana kártyát osztunk minden tanulónak, akik sorba rendezik azokat (az idıt is lehet mérni), - Két pár hiragana kártyát készítünk elı, egyik nálunk marad, a másikat viszont a diákok elé helyezzük. A játék lényege, hogy egyenként felolvassuk a kártyákat, a diákok pedig megkeresik azokat. Versenyt is rendezhetünk. Ezt a fajta játékot Japánban カルタ 遊 び-nak hívjuk (karuta aszobi), és újévkor gyakran játszák a gyerekek. -Szavakat is diktálhatunk, a diákok pedig megpróbálják kirakni azokat a kártyájukkal. b) あ え や し ね tábla segitségével - A táblára rajzolunk egy 3x3-as vagy egy 5x5-ös négyzethálót. Mi is り か せ ま た írhatunk a kockákba hiraganákat, majd utána felolvastatjuk a ら け さ て ち diákokkal, vagy a diákokat is megkérhetjük, hogy írják tele a め い ひ な わ kockákat Ha minden kockában van egy hiragana, elıször újra felolvastatjuk a diákokkal. き は へ に み Miután mindezzel készen vagyunk, gyorsan megtanítjuk a fel (うえ ue), le(した shita), jobb(みぎ migi), bal(ひだり hidari)szavakat. Ezután rámutatunk az egyik hiraganára (például さ sa) azzal, hogy most itt vagyunk, és kezdıdhet is a játék. うえ した みぎ ひだり stb. eleinte a kezünkkel is követhetjük a könnyebb megértés kedvéért. (a sorrendet tetszés szerint többször ismételhetjük うえ した みぎ ひだり stb.) Végül a はい! -al (hai igen) megállunk egy kockánál. A diákoknak azt a hiraganát kell felolvasniuk, amelyiket épp abba a kockába írtunk. Ha mindenki megértette a játék lényegét, akkor újra indulhat a játék, de most már nem segítünk a kezünkkel, a diákoknak már maguktól kell követniük az irányt

4 あ え や し ね り か せ ま た ら け さ て ち め い ひ な わ き は へ に み A fentiekhez hasonló négyzethálót használunk. Mi a táblára, a diákok viszont a füzetbe rajzolnak. Mindegyik kockába úgy kell beírni egy-egy hiraganát, hogy azt senki se lássa. (Általában így mindenki más négyzethálót fog kapni.) Ha mindenki elkészült, akkor a diákok sorban felolvasnak egy-egy hiraganát a saját hálójukból, miközben kiikszelik azokat. A többiek is ha megtalálták az elhangzott hiraganát a saját kockájukban ikszelhetnek. Így megy tovább a játék, addig míg össze nem győlik 3 sor (vízszintesen, függılegesen vagy átlós, de az 5 hiraganának feltétlenül egymás mellett kell lennie). Ekkor elkiálthatjuk magunkat: BINGÓ!. Az nyeri a játékot, aki a leghamarabb mond bingót. c)-a diákok sorba állnak vagy ülnek. Mi kiválasztunk egy tetszıleges hiraganát és rárajzoljuk a leghátsó diák hátára, aki mint egy üzenetet továbbítja az elıtte lévı társának. Az üzenet így megy a diákok hátán a sor végéig. Ha a legelsı diák is megkapta az üzenetet, akkor ı felírja a táblára a hiraganát. -Ezt az üzenet-továbbító játékot többféleképpen játszhatjuk. Pl. a tanulókat két csoportra osztjuk, és kiválasztunk mindkét csoportból egy-egy fıt. 5 hiraganát mutatunk ezeknek a diákoknak, ık pedig testmozgással (pl. popsival rajzol, vagy a levegıbe ír stb.) megpróbálják átadni az üzenetet (ilyenkor természetesen az üzenetátadónak nem szabad beszélni). Az a csoport gyız, amelyik hamarabb kitalálja az 5 hiraganát. Hiragana-sorrend Amikor a hiraganákat tanítjuk, általában aiueo sorrendben haladunk. A tanulóknak viszont sokszor nem olyan egyszerő megjegyezni, hogy például a na sor után vajon melyik sor következik. Ezen segíthet, egy ehhez hasonló mese. Ez a mese egy nagyon szép ALMÁRÓL szól. Egy nap meglátta ezt az almát egy KATONA, és odaszaladt, hogy közelebbrıl is megszemlélje. Csakhogy észrevette ıt egy TAKARÍTÓ NÉNI és figyelmeztette: NANA, azt nem szabad! A katona erre HAHOTÁZOTT egyet, felkapta az almát, és MÁR bele is harapott. A takarító néni erre JAJGATNI kezdett. Az alma nagyon finom volt, így a katona boldogan dalra fakadt: LALALA. Igen ám, de a nagy éneklés közepette az alma hirtelen megakadt a torkán, és fuldokolni kezdett: WAWA. Mint minden mesének ennek is jó vége lett, mert végül a katonának sikerült lenyelnie NNNN azt a finom falatot. Ha ezt a mesét kicsit gyerekesnek érzi, akkor próbálkozhat ezzel is: akasztana ha majré van..(ezer bocsánat) - 3 -

5 2. Fejezet Katakana tanítás Mennyire fontos a katakana? Amikor a hiragana-tanulás után elkezdjük a katakanákat tanulni, akkor elég sok tanuló szokott panaszkodni: Már tudjuk a hiraganákat, akkor miért kell még a katakanákat is megtanulnunk? Ezért kicsit szeretném végigjárni, hogy miért is fontos a katakana-tanulás. Már az elızıekben is szó volt arról, hogy a japánok a hiraganákat, a katakanákat, a kandzsit, a latin betőket (mint az ABC stb.) és az arab számokat (mint 1,2,3 stb.) gyakran együtt használják. Például Japánban találkozhatunk ilyen táblával: ABCトラベル 激 安!ハンガリー 行 き 航 空 チケット ハンガリー 行 きの 直 行 便 チケットはございませんが フランクフルト 経 由 のチケットなら 10 万 円 からございます 11 Nos, tegyük fel, hogy ezt a táblát két külföldi meglátja. Az egyik csak a hiraganákat ismeri, a másik viszont csak a katakanákat. (Mind a ketten ismerik a latin betőket és az arab számokat.) Aki csak a hiraganákat ismeri, ennyit tud elolvasni: ABC き きの はございませんが の なら 10 からございます Aki csak a katakanákat ismeri, ennyit tud elolvasni: ABCトラベル ハンガリー チケット ハンガリー チケット フランクフルト チケッ ト 10 Aki csak a hiraganákat ismeri, sajnos ebbıl a táblából semmi értelmes információhoz nem juthat. Míg ha valaki csak a katakanákat ismeri, keveset ért ugyan az egészbıl, de legalább minimális információt kap arról, hogy ez a tábla egy utazási irodának a hírdetése, és repülıjegyet kínálnak benne. A teljes kezdıknek vagy kezdıknek írott tankönyekben nagyon kevés kandzsi szerepel, ezért csak a hiraganák ismeretében is elég sok információt lehet szerezni. Az autentikus (amit Japánban valójában használnak) mondatokban viszont a hiraganákat általában csak partikulaként vagy a kandzsikkal álló igék, illetve melléknevek ragozásakor használjuk. Ellenben a katakanák önálló szavakat (általában jövevényszavak) fejeznek ki, ezért fontos szerepet töltenek be a japán nyelvben

6 A katakana-tanulás nehézsége Nem ritka az olyan tanuló, aki valamennyi hiraganát ismeri, és kb. 100 kandzsit is el tud olvasni, de a katakanákat nem tudja leírni. Ennek vajon mi lehet az oka? Lehet, hogy a katakanák ritkábban szerepelnek mint a hiraganák, ezért ha meg is jegyezték, könnyebben elfelejtik, de a katakana nem tudásában más ok is közrejátszhat. 1) A katakana nem (csak) a japán nyelv hangjait fejezi ki A hiraganákkal a japán nyelv hangjait tudjuk kifejezni, és a kandzsikat is általában ezekkel a hangokkal ejtjük ki. A katakanáknál viszont más a helyzet. Ezek olyan jelek, amelyekkel olyan hangokat is megpróbálunk kiejteni, illetve leírni, amiket hallottunk, de nem szerepelnek a japán hangkészletben. Ezért a katakanákkal olyan hangot is ki tudunk fejezni, ami a japán-nyelvben nem létezik. 2) A változó katakana írásszabály A katakana hallás útján felfogott hang. A gond ott van, hogy ugyanazt a hangot többféleképpen is ki tudja fejezni a japán, ami gyakran megzavarhatja a tanulót. Nézzük ezt meg néhány példán keresztül! A) チ és ティ ティ Például az angol team (csapat) szót a チーム-vel tudjuk leírni, viszont a teaching (tanitás)-et ティー チング-el (igaz, mind a két tea- ugyanazt a hangot jelöli). A másik angol szó az etiket, amire az エチ ケット és az エティケット is jó. Ezekbıl a példákból kiderül, hogy a tea- illetve a ti hang a チ-vel és a ティ-vel is leírható, de vigyázzunk, a teaching -re nem használható a チーチング. B) バ és ヴァ ヴァ A japán nyelvben nincs v hang, ezért ennél a hangnál a バ sor hangjait használjuk. Ha valaki ヴ-val próbálkozik, az sem hiba, mert a szabály szerint mind a kettı helyes. Például az angol violin (hegedı) szónál a バイオリン és a ヴァイオリン is megfelelı. C) Nyújtóhang A katakana esetén nyújtóhangként a ー jelet használjuk, de persze vannak kivételek is. Például a baré szóra jó a バレー és a バレエ is, de ezek jelentése már különbözik (az elsı a röplabda, a második viszont a balettánc megfelelıje). A múmia japánul míra, de nem ミーラ-val hanem ミイラ-val írjuk. A nyújtóhanggal kapcsolatos másik probléma, hogy néhány esetben kieshet a nyújtó jel. Például a lift - et japánul kifejezhetjük az エレベーター-val és az エレベータ val is. A számítgép -nek is két fajtája él a köztudatban a コンピューター illetve a コンピュータ. D) ア és ヤ Az idısebb korosztály néha az ア helyett ヤ-t használ, de tulajdonképpen mind a kettı helyes. Például イ タリア és イタリヤ (Olaszország) ダイアモンド és ダイヤモンド (gyémánt) ダイアル és ダイヤ ル (telefontárcsa) - 5 -

7 Ötletek A katakanák tanulási módszere valójában megegyezik a hiraganákéval, de mivel a katakanákat szavakként használjuk, ezért sokkal praktikusabb, ha közvetlenül a katakanás szavakat tanuljuk meg. MAGYAR-KATAKANA TÁBLÁZAT (Minta) K ク A ア カ I イ キ U ウ ク Ü ウ ク E エ ケ O オ コ Ö ウ/エ ク/ケ A kata kana írás eseté G グ ガ ギ グ グ ゲ ゴ グ/ゲ n az egyi GY ジ ジャ ジ ジュ ジュ ジェ ジョ ジュ/ジェ ジェ k legn SZ ス サ スィ ス ス セ ソ ス/セ agyo bb S ZS Z T シ/シュ シュ ジュ ズ ト シャ ジャ ザ タ シ ジ ズィ ティ シュ ジュ ズ トゥ シュ ジュ ズ トゥ シェ ジェ ゼ テ ショ ジョ ゼ ト シュ/シェ シェ ジュ/ジェ ジェ ゾ トゥ/テ probl éma, hogy az egye s mag yar szavakat hogyan írjuk le, hiszen a magyarban több magánhangzó és mássalhangozó van mint a japán nyelvben. Tulajdonképpen még nem létezik olyan szabály, hogy melyik magyar hangot melyik katakanával kell leírni. Ezért a Magyarországgal kapcsolatos japán könyvekben többször találkozhatunk olyan példával, hogy egy-egy magyar szót máshogyan írnak katakanával. (például Gyır valamelyik útikönyvben ジュール, másikban viszont ジェール). Ennek a problémának a megoldásaként talán érdemes lenne magyar katakana tálblázatot készíteni, ezzel segítve a tanulókat. A tábla szerint például a Zsuzsa -t ジュジャ-val a Gyöngyi -t viszont ジュンジ vagy ジェンジ val lehet leírni

8 3. Fejezet Kandzsi tanítás 1) Alap tudás A kandzsinak 4 fajtája van. (valójában 6 fajta van, de az utolsó kettıhöz nagyon kevés tartozik) 1-Képbıl származik ( 口 ) 2-Jelbıl származik ( 上 ) 3-Két kandzsiból (jelentés szerint)áll ( 山 + 石 岩 szikla) 4-Több kandzsiból áll (egyikbıl az olvasata, másikból a jelentése ered) ( 木 + 交 寸 才 校 村 材 ) Mivel a kandzsik túlnyomó többsége a 4-hez tartozik, (ugyanis minden jelentésre rajzot vagy képet találni borzasztóan nehéz), számuk jelentıs és sok meglehetısen bonyolult. 2)Hogyan motiváljuk a tanulókat? A kandzsi-tanulás nem olyan könnyő dolog, ezért sok tanuló nem szeret foglalkozni a gyakorlásukkal. Vajon hogyan motiválhatjunk ıket? Annyi sok kandzsi van, hogy lehetetlen megtanulni!!! Az igaz, hogy a japán újságokban több mint 2000 kandzsit használnak, de ha valaki ismeri a leggyakrabban használt 100 kandzsit, akkor az újságban lévı kandzsik 40%-át, ha 500 kandzsit, akkor a 80%-át fel tudja ismerni. (a nemzetközi japán-nyelvvizsga 4. fokú szintjéhez 100 kandzsit kell ismerni) Minden kandzsinak több olvasata van!!!! Kínában több dinasztia uralkodott és a dinasztiáktól függıen változott a kandzsik olvasata. A japánok ezeket mind befogadták, ezért egy-egy kandzsinak több olvasata van, sıt az átvett kínai olvasat mellett általában japán olvasatuk is van. Hozzá kell persze tenni, hogy a japánok sem tudnak minden olvasatot, ezért senkinek sem muszáj egyszerre mindegyiket betéve tudni. Fontos a sorrend? Tulajdonképpen nem egy kandzsi esetén a kínaiak és a japánok más-más sorrendet használnak, ezért ha valaki nem helyes sorrendben írja le a kandzsikat, az nem igazán nagy probléma. Mégis legalább annyit érdemes megjegyezni, hogy általában fentrıl lefelé, balról jobbra húzzuk a vonalakat. Ha valaki tudja a vonás sorrendet és a vonős számot, akkor sokkal gyorsabban megtalálja a keresett kandzsit a kandzsi szótárban. Egy tanárnak viszont illik tudni a sorrendet

9 3) Néhány ötlet A kandzsi-tanítás módszere nem sokban különbözik a hiragana-tanítástól (Lásd, a Karin elsı számában). Itt bemutatok néhány ötletet. a) képpel illetve mesével Ahogy mondtam, több kandzsi nem képbıl származik, de a tanár és a diák is nyugodtan kitaláhat egy-egy rajzot illetve mesét. Például: 六 A japánok polipot esznek. Egy nap egy japán berakott egy nagy polipot egy edénybe, de az túl nagy volt, kilógott két lába. Ezért az edényben csak 6 lába maradt. Ha egy kandzsit több kandzsivá vagy katakanává lehet bontani, akkor ezekbıl is költhetünk meséket.például 名 Sok japán kutyának a neve タロ 晴 Látszik a nap és kék az ég, akkor derült az idı 宿 Tetı alatt száz ember, hol lehet? Szálloda. b) több részre osztva Ha egy kandzsit több részre osztunk, akkor a bonyolult kandzsikat is könnyebben meg tudja tanulni a tanuló. Pl: ha egy olyan bonyolult kandzsit, mint az 鬱 (depresszió) több részre bontunk, és külön-külön próbáljuk megjegyezni, akkor sokkal könnyebb dolgunk lesz. Matematikával Ha egy kandzsit több részre lehet szétbontani, akkor a kandzsi-részeket használva ilyen feladatokat is össze- állíthatunk. (1)A példa szerint találja meg a megfelelı kandzsit! ナ+ 口 右 イ+ 丁 + 口? ( 何 ) ツ+ワ+ 子? ( 学 ) (2) A példa szerint találja meg a megfelelı kandzsit és a kakukktojás kandzsi-részt! 三 + 人 + 田 + 日 春 日 + 土 + 寸 + 月? ( 時 ) ノ+ 土 + 一 +ノ+ 儿? ( 先 ) - 8 -

10 4) További ötletek. Ha a kandzsikat nem külön-külön, hanem összetételenként tanítjuk, akkor talán a tanulók a kandzsi jelentésébıl kitalálják az új szót is. Például: 木 fa, 林 liget, akkor 森 és 森 林 mi lehet? 火 tőz, 花 virág, akkor 花 火 és 火 花 mi lehet? 山 hegy, akkor 火 山 mi lehet? 国 ország 王 király, akkor 国 王 és 王 国 mi lehet? -A tanítvány érdeklıdésétıl ill. szakmájától függıen az alap kandzsik megtanítása után, ezeket használva új szavakat is taníthatunk. Például gazdasági vonalon tanuló diákoknak, illetve üzletembereknek 入 出 kandzsival ilyen szavakat is lehet tanítani: 出 ます 入 ります 出 口 入 り 口 輸 出 輸 入 支 出 収 入 -Ha a tanulónak gazdag a szókincse, és ismer pár száz kandzsit, akkor a szövegkörnyezetbıl sejteni kezdi a kandzsi olvasatát és jelentését. Ezért középhaladó ill. haladó tanulóknak érdemes olyan szövegeket is mutatni, amiben van néhány ismeretlen kandzsi, hogy a diákok maguktól próbálják megtalálni a kandzsi olvasatát és jelentését. Tesztek A kandzsi-tanulás miatt sokat kell szenvedni a diákoknak, ezért ha a kandzsi tesztben mindig azt nézzük, hogy megtanulta-e a diák azt a bizonyos kandzsit, akkor elıbb-utóbb elmegy a kedve a kandzsiktól. Ezt a problémát olyan módon tudjuk kikerülni, ha néha olyan teszttel ruk- kolunk elı, amelyben felületes kandzsi ismeretbıl is lehet pontot szerezni. Itt mutatok néhány példát. 1) átlagos kandzsi teszt (erre még kell tanulni) Írja le az alábbi kandzsikat hiraganával! 1. 朝 2. 読 む 3. 新 聞 Írja le az alábbi szavakat kandzsival! 1.よる 2.きく 3.ざっし 2) felületes tudást igénylı kandzsi teszt Írja le az aláhúzott kandzsikat hiraganával! わたしは 朝 6じに おきました そして 新 聞 を 読 みました この 新 聞 のなまえは Népszabadság です Húzza alá azokat a hiraganákat, amiket kandzsival is le lehet írni! わたしは あさいつもしんぶんをよみます Válassza ki a helyes olvasatot! わたしは 朝 いつも 新 聞 を 読 みます 1) 朝 a あさ b あした c よる 2) 新 聞 a ざっし b ほん c しんぶん 3) 読 みます a かみます b よみます c こみます - 9 -

11 4.Fejezet Szókincs tanítás(1) 1)Alaptudás A szókincstanításkor sok módszer használható. Például 1) Fordítás fordítás 大 きい(nagy) 小 さい(kicsi) 長 い(hosszú) 短 い(rövid) egyszerő japán mondatok おふろ:ここで あたま かお からだ て あ しを あらいます példamondatok さとうはあまいです キャンディーはあまいです はちみつはあまいです 2) Egyszerő japán mondatok illetve példamondatok Órán is lehet magyarázni, de elıre is lehet készíteni szókincstáblát. 3) Tárgyak felmutatása Fıleg a fınevek tanításakor. Például a tanteremben lévı tárgyakat lehet így könnyen tanítani. 4)Testmozgás Fıleg igék és néhány melléknév tanításakor. Pl. かるい(könnyő) おもい(nehéz) あるく (gyalog) はしる(fut) 電 気 をつけます(lámpát kapcsol) szavakat lehet könnyen tanítani testmozgással. 5) Képek, fényképek Egyszerő képekkel is lehet tanítani szavakat, de valami szituációt is lerajzolhatunk. Egy fényképrıl általában sok információt ki tudunk olvasni. ( Például újságban lévı fényképekkel is sok mindent meg tudunk tanítani.) (Példa) どうぞ és どうも (Példa) Magyar konyha

12 6)Kártya Kártyával tanítani az egyik leghatásosabb módszer, mert a kártyanak a következı elınyei vannnak: (1) többször, de más-más sorrendbe, és csak a szükséges szavakat lehet velük tanítani, gyakorolni, (2) ha szükséges a táblára lehet ragasztani, (3) mind a két oldalát lehet használni, (4) nem csak a tanár, hanem a diákok is használhatják. Ahogy említettem a kártyának mind a két oldalát lehet használni, de vajon milyen információt lehet ráírni? Kártyafajták: (1) az egyik oldalára japánul, a másikra magyarul, (2) az egyik oldalára az ige maszu-formáját, a másikra az ige olyan formáját, amit éppen tanulnak. (3) az egyik oldalára képet, a másikra szavakat stb. Amikor kártyát használunk, akkor az alábbi dolgokra kell ügyelni: (1) Kártya nagysága Ha túl kicsi, akkor nem látják a diákok, ha túl nagy, akkor nehezen kezelhetı. Általában az A4-es papír fele a legmegfelelıbb. (2)Bető mérete Ha kicsi, vagy halvány a bető, akkor nem látják jól a diákok. (3) Bető állása Ha vízszintesen hosszú a kártya, akkor függılegesen gyorsabban lehet forgatni, ezért úgy érdemes a szavakat felírni, hogy az egyik oldalon a másikkal ellentétes legyen a bető állása, pl: (4) Kártya kezelése Ha a kártya felsı részét fogjuk, akkor elég nehéz a kártyák váltása, ezért úgy érdemes tartani, hogy az egyik tenyerünkre helyezzük a kártyacsomót, a másik kézünkkel pedig fentrıl emeljük hátra a kártyalapokat. Ha a szánk elé tesszük a kártyát, akkor a diákok nem látják a szánkat. Ha több kártyát egymás után szeretnénk megmutatni, akkor könnyebb ha nem a legelsı kártyát tesszük hátra, hanem a hátsót hozzuk elıre. (Ezzel sokkal gyorsabban lehet mutogatni a kártyákat.) 7) Csoportosítás A szavakat érdemes csoportosítani. (A diákoknak is így könnyebben megy majd a tanulás. (1) helyzet (pl. konyha) キッチン ナイフ フォーク (2) hasonló jelentés 勉 強 する 学 ぶ 習 う 学 習 する (3) ellentétes jelentés 複 雑 単 純 拡 大 縮 小 (4) kapcsolat 日 本 日 本 人 日 本 語 日 本 文 化

13 8) Fantáziajáték Például egy egyszerőnek tőnı melléknévvel is sok nehéz kifejezést tudunk megtanulni. Fıleg a középhaladóknak, vagy a haladóknak lehet ilyen kifejezéseket mutatni, és megkérdezni tılük, hogy vajon mit jelenthetnek. Biztos, szórakoztató lesz a szavak tanulása. 大 きい azt jelenti, hogy nagy Akkor mit jelenthetnek ezek a kifejezések? ショックが 大 きい 態 度 (たいど)が 大 きい スケールが 大 きい 利 幅 (りはば)が 大 きい 9) Szókincstérkép Megadunk egy témát vagy egy szót a diákoknak, akik közösen vagy egyedül ehhez kapcsolódó szavakat győjtenek. はし スプーン フォーク ナイフ おさら おちゃわん おわん レチョー ゆのみ パプリカ コップ カップ ハンガリー 料 理 日 本 キッチン 料 理 クッキング 番 組 すし てんぷら すきやき さしみ RTLklub

14 5. Fejezet Szókincs tanítás(2) Szókincs tanítás újságpapírokkal Ha újságról van szó, általában azt hiszem, minden nyelvtanár azonnal az aktuális újságcikkek, tévéprogramok, idıjárásjelentések, hírdetések vagy esetleg a társkeresı rovat kínálta lehetıségeket fontolgatják, azzal a reménnyel, hátha jó hasznát vehetik -pl. olvasás, párbeszédes gyakorlatok segédanyagaként - a nyelvórákon. Ha megnézzük a japán nyelvterületet, könnyedén megállapíthatjuk, hogy Magyarországon igen nehéz hozzájutni japán nyelvő újságokhoz, sıt azok megértése alapos nyelvtudást is igényel.(a japán újságokban kb kandzsit (japán írásjel) használnak, míg a magyar középiskolák érettségi vizsgáján kb. 500 a kandzsi-követelményszint). Ezért, ahhoz, hogy japán nyelvő újságokat segédanyagként használjon a nyelvtanár, magas nyelvtudású csoport vagy különleges érdeklıdés, esetleg olyan tanulók körében lehet szó, akik az adott témában a saját anyanyelvükön gazdag ismeretanyaggal rendelkeznek. Ellenben ha az újságpapírt egyszerő papír -ként kezeljük, akkor egy percig sem kell ragaszkodnunk a japán nyelvő újságokhoz. A következıkben lássuk, milyen sajátosságokat rejt magába ez a papír és hogyan válhat belıle hasznos taneszköz. 1) olcsó és viszonylag nagy mennyiségben beszerezhetı, 2) a mennyiségre való tekintettel minden lelkiis- meret-furdalás nélkül vághatjuk, téphetjük, hajtogathatjuk vagy hajlíthatjuk, 3) méretének és lágy tulajdonságának köszönhetıen változatosan tudjuk formálni, alakítani. Most pedig szeretném röviden bemutatni, hogyan lehet az újságpapírt a japán-illetve az idegennyelvoktatásban hasznosítani. 1)Újság és az írás elsajátítása Elıször is kezdjük a sort a japán írással, melynek elsajátítása közismerten nem egy hétköznapi feladat. Lehet, hogy nincs sok értelme tollal vagy ceruzával rajzolgatni egy újságpapírra, de mi történik akkor, ha elıveszünk egy ecsetet! Az írásjelek ecsettel történı elsajátításakor egyrészt nagyobb hangsúlyt fektethetünk a vonássorrend fontosságára ill. memorizálására, másrészt az írással az autodidakta tanulásra is rávezethetjük a tanulókat. Sıt ha jobban belegondolunk, a japán kultúra egyik mővészetének a kalligráfia szellemiségét is beleszıhetjük az óra tananyagába. Igaz ugyan, hogy a kalligráfiához speciális ecsetre van szükség, melynek beszerzése esetleg gondot okozhat. Ha végképp nincs más megoldás, egy olyan ecset is megfelel a célnak, amit a rajzórákon használunk. (Lehet, hogy megsértjük ezzel a kalligráfia szabályait, de az eszközhiány, sokszor ilyen kényszermegoldásokat követel.) Egy másik lehetıségként az újság-kártya tünt jó ötletnek, itt viszont a papír minısége (vékony és nem tiszta) okozott fejfájást. Ekkor jutott eszembe, mi lenne, ha nem egy, hanem több lapot illesztenénk össze, és ebbıl készítenénk újság-kártyát. Ezzel a módszerrel olyan kártyát tudunk elıállítani, amelyet kedvünkre hajtogathatunk, az írásjeleket részenként is bemutathatjuk, sıt még kártya-játékként is nagyszerően tudjuk használni

15 2)Újságpapír és szókincsfejlesztés -Az újságpapírt hatásosan tudjuk alkalmazni új szókincs-anyag bemutatásakor és gyakorlásakor is. Néhány példával szeretném szemléltetni az elmondottakat. -Vegyük csak elıször az igék bevezetését. Nemcsak az olvas, néz igéket, hanem legyen az a hajlít, egymásra rak, lapoz, leterít, csavar, lyukaszt, vág, tép és folytathatnám még azokat a cselekvéseket, amelyeket egy újsággal szemléltetni tudunk. Vagy ha az újságot összetekerjük, a hajít, kidob, repít, üt, les stb. igékkel máris növelhetjük az elıbb megkezdett sort. Ezzel a módszerrel, a tanár irányításával a tanulók nemcsak az igéket sajátíthatják el, hanem az igék egyes nyelvtani alakjait (pl. te-forma) is gyakorolhatják. -A japán nyelvben gyakran használjuk a para-para, piri-piri-hez hasonló hangulat-festı illetve hangutánzó szavakat, és ezek között igen sok az olyan, amelyiknek nehéz megtalálni a magyar megfelelıjét. Ebben a problémában is segítségünkre lehet az újságpapír. Gondoljunk csak a kusha-kusha (csavar), piri-piri(tép), (az eltépett újságpapírt) para-para(elszórja), (lufit készít és) pan (összetöri) stb. kifejezésekre, amelyek körülírása helyett eredményesebb lehet, ha szemléltetjük a jelentést, és látványként rögzül a tanulókban. -Hasonló a helyzet a japán számolószavakkal is, melyek a megszámlált dolgoknak megfelelıen különböznek egymástól. Itt az összetekert újságpapír az ippon, nihon, sanbon stb. (hosszú és vékony tárgyak számolószava), az összegyőrt a hitotsu, futatsu stb.(alaktalan dolgok számolószava) az összefőzött az issatsu stb. (kötetek) számolószavak gyakorlásánál alkalmazható. -Az eddig felsorolt igék, számolószavak mellett egy kis változtatással a melléknevek (pl.nagy,kicsi), sıt az újság képeinek felhasználásával még a fınevek tanításakor is segítségül hívhatjuk az újságpapírt. -Már alapfokú szinten is gyakran elıfordul, hogy el kell igazítani valakit az utcán. Ebben az esetben is hasznunkra válhat, ha van a közelben egy-két újságpapír. Ha apró csíkokat vágunk ki az újságból, utcákat kapunk. Ha a fentebb már említett (újságpapír-) kártyákra ráírjuk a posta, bank stb.japán megfelelıjét, máris az asztalra tudjuk varázsolni a mi kis original térképünket. Ezzel a módszerrel a térkép-használat nehézségi fokát a tanulók tudásszintjének és képességeinek megfelelıen tudjuk változtatni, anélkül hogy megunnák a hasonló gyakorlatok ismétlését. Sıt, ha csoportmunkára kerül sor, jó hangulatban tudnak együtt dolgozni. 3)Újságpapír és a hallás-készség fejlesztése -Az új szókészlet bevezetésekor is kihasználhatjuk az újságpapír nyújtotta lehetıségeket. Mivel egy könnyen formálható és mozgatható anyagról van szó, ezért bonyolultabb mondatok hallásértésének fejlesztésére (pl.magnó) is alkalmas lehet. (pl: Elıször formáljatok labdát az újságból! Aztán még egy újságból készítsetek botot, és üssétek meg a labdát.,vagy Rajzoljatok egy nagy disznót! Rajzoljatok egy nagy háromszögbe három kis kört. )

16 4)Újságpapír és a társalgás A fentiekben is említettem már, hogy az újság könnyen alakítható tulajdonsággal rendelkezik, most nézzük, hogyan képes a társalgási helyzetek hangulátát is emelni. Elıször is, ha egy kicsit vastagabban összegömbölyített újságpapírt és egy összetekert papírlapot egymáshoz illesztünk, máris kapunk egy mobiltelefont, amit ha megfordítunk, mikrofonként tudunk használni. Ha összetekerjük az újságpapírt, majd karikát formálunk belıle, kapunk egy kormánykereket. Ha már úgyis benne vagyunk, próbálkozhatunk az újságbaba elkészítésével is. Két összetekert újságlapból keresztet formálunk, majd a tetejére rögzítünk egy összegömbölyített újságlapot. Ezek és ezekhez hasonló saját készítéső tárgyak egyrészt nem is igényelnek sok idıt, másrészt, ha a tanulókat is bevonjuk az elkészítésükbe, talán mindenki jól érzi majd magát. A fentiekben csak dióhéjban próbáltam vázolni, hogyan tudjuk felhasználni a tanteremben az újságpapírt. Természetesen az általam felsoroltakon kívül még számos lehetıséget tartogat az újságpapír a nyelvoktatásban. Mivel az újságpapír formálása nem kíván különleges elıtanulmányokat, azt is egyfajta megoldásnak tartom, hogy azt a tanulók kreativitására bízzuk. Vagy melyik nyelvtanár ne gondolt volna arra egyszer, hogy szeretne az órája stílusán változtatni, vagy tenni kellene valamit, hisz semmi érdekes nem jut az eszébe? Ilyenkor ugrik be a félredobott napilap. Ha van egy kis szabadidınk, talán megéri, ha elıveszünk egy pár régi újságot és próbálkozunk. Ezzel nem csak a mi fantáziánkat tudjuk fejleszteni, hanem óráink hangulatát is képesek vagyunk befolyásolni

17 6. Fejezet Nyelvtan tanítás Amikor nyelvtant tanítunk, a tanárnak milyen dolgokra kell odafigyelni? Egyik fontos dolog, hogy a tanítandó nyelvtanról a tanár is úgy gondolja -még akkor is, ha úgy érzi, mindent tud róla-, hogy újra komolyan át kell gondolkodnia. 1)Mikor と és mikor といっしょに? Magyarországon már kiadtak néhány japán nyelvtan- könyvet, és a diákok talán azokból tanulnak is. Most megnézzük, hogy például a と/といっしょに-t hogyan magyarázzák ezekben. A. Könyv : A társhatározót jelöli, hogy az alany kinek vagy minek a tásaságában van a cselekvés közben. Kifejezıeszközei: to(issho ni) B. Könyv: /személy/と/いっしょに/: vkivel/együtt/ C. Könyv: ~といっしょに (vkivel együtt) A と jelentése: valakivel (együtt) végezni a cselekvést. 2)Ha a diákok elolvassák ezeket a magyarázatokat, akkor nem biztos, hogy meg fogják érteni a と és といっしょに közötti különbséget. Sıt lehet, hogy azt hiszik majd, hogy ezek bármikor felcserélhetık. Ilyenkor természetesen a tanárnak kell megmagyarázni a kettı közötti különbséget. Elıször nézzünk olyan mondatokat, amikben a と és a といっしょに felcselélhetı. ともだちと(いっしょに) 学 校 へ 行 った A barátommal (együtt) mentem iskolába. アニタさんと(いっしょに)ビデオを 見 た Anitával (együtt) videóztam. 3)Most keressünk olyan mondatokat, amikben ha a と helyett といしょに-t használunk, akkor megváltozik a jelentése. わたしは ペーテルさんと けっこんを しました Péterhez mentem feleségül. わたしは ペーテルさんといっしょに けっこんを しました Péterrel együtt (egyszerre) tartottam az esküvımet. わたしは ペーテルさんと 会 いました Péterrel találkoztam. わたしは ペーテルさんといっしょに 会 いました Péterrel együtt (valaki mással) találkoztam

18 4)A fenti példa szerint a diákoknak így lehet magyarázni: Azoknál az igéknél, amelyek partnerhez kötött cselekvést fejeznek ki a といっしょに t nem lehet a と helyett használni. Azoknál a cselekvést kifejezı igéknél viszont, amelyek egyedül is végrehajthatók a と いっしょに és a と felcserélhetı anélkül, hogy megváltozna a jelentésük. Amikor a nyelvtanról gondolokodunk figyelembe kell venni a magyar és a japán nyelv közötti különbséget is. 5)Hová lehet tenni a számolószót? A kezdıknek általában nehézséget okoz a számolószavak elsajátítása, de az a tapasztalat, hogy a diákok, ha egyszer már találkoztak a számolószavakkal, nagyon figyelnek arra, hogy mikor melyik számolószót használják, rendhagyó-e a kiejtésük vagy sem. Ellenben arra már nem ügyelnek annyira, hogy azokat hogyan lehet a mondaton belül használni. Ez talán azért történik, mert a magyar nyelvben is használnak számolószót, és azt hiszik, a japán nyelvben is ugyanúgy kell használni azokat. Ilyenkor természetesen a tanárnak az a feladata, hogy rávezesse a diákot arra, hogy a japán számolószavakat máshogy kell használni, mint a magyarban. 6)Most megnézzük, hogy a magyar nyelvben és japán nyelvben hogyan használják a számolószavakat. Magyar nyelv 1. számolószó + fınév Három alma van 2. számolószavak + t + ige Almából hármat kérek. Japán nyelv 1.számolószó +の+ fınév 三 冊 の 本 2. számolószó +の+ fınév+partikula+ fınév 三 冊 の 本 があります 三 冊 の 本 を 読 みます 3. számolószó+ige 本 が 三 冊 あります 本 を 三 冊 読 みます. A fenti példából kiderült, hogy a magyar számolószót számnévként és tárgyként használják, míg a japán szá- molószót a fınév jelzıjeként vagy határozószóként. Ha a tanár ismeri ezeket, akkor valamilyen módon át tudja adni a diákoknak. Amikor a nyelvtant tanítjuk, annak a funkciójára is érdemes odafigyelni

19 7)Mikor használható a できる? Ha megnézzük a nyelvkönyveket a できる-rıl elég világos magyarázatot találunk, és a példamondatok is jól érthetıek. A. Könyv Fınév / ige + koto ga dekiru,lehet; tud B. Könyv Fınév / ige(こと)が できる/できません (tud / nem tud t (csinál)ni) できる tárgyatlan ige. A fenti szerkezetben a できる jelentése tud, -hat,-het C. Könyv: Fınév ができる/ige ことができる Az ige potenciális (ható) alakja あなたは フランス 語 ができますか Tud franciául? いいえ わたしは フランス 語 ができません Nem, nem tudok franciául. ここでは タバコをすうことが できません Itt nem lehet dohányozni. Ha a diákok csak ezeket a magyarázatokat és példa- mondatokat tanulják meg, akkor a できる valódi funkciója ismeretlen marad elıttük, és emiatt talán a mindennapi életben nem tudják majd úgy használni, mint a japánok. Ilyenkor a tanárnak az a feladata, hogy bizonyos szituációk segítségével bemutassa a できる funkcióját is! Most nézzük meg, hogy a できる-nak milyen funkciója van. ここは フェリヘジくうこうです 日 本 人 りょこうし ゃの Bさんと Cさんは ハンガリーから 日 本 へかえりま す A:Hol foglaljak helyet? Ablak mellett? B:え ええと Cさん! Cさんは ハンガリー 語 が できますよね C:ええ? いいえ わたしは ハンガリー 語 ができま せん B:そうですか ここは ひこうきの なかです B:ああ タバコがおいしい C:ああ Bさん ここでは タバコを すうことはで きませんよ B:ああ そうか ごめんなさい Ferihegyen B megkéri C-t, hogy intézze el neki a repülıjegyet, de C visszautasította. A repülıgépen C B-t megkéri, hogy hagyja abba a dohányzást. Tehát a で き る -nak kérés és visszautasítás funkciója is van

20 7. Fejezet Olvasás tanítás I. A nyelvtanulás során 2 fajta olvasás gyakorlásról beszélhetünk. Az egyik célja a tanultak ellenırzése, pl ebbe a kategóriába tartozik a tankönyvolvasás. Mi tarárok néha azért olvastatjuk hangosan a tankönyvet, mert szeretnénk megbizonyosodni affelıl, hogy a tanuló valóban megértette-e a szöveget, ill. megtanulta-e a szavakat, nyelvtant és a kiejtést. A másik gyakorlás célja a szükséges információ megszerezése. (Például egy menetrendbıl megpróbáljuk megszerezni a szükséges információkat.) A két olvasás-gyakorlás közül elıször az elsıt szeretném (pl. tankönyvolvasás) részetesen tanulmányozni. A tankönyvekben általában egy-egy társalgási szöveg vagy néhány soros mondat található. Amikor ezeket olvassák a diákok, milyen módszert lehet használni? Természetesen sok lehetıség van, ezek közül most nézzünk meg néhányat! (1) Bemelegítés 1 (megértés) Mielıtt elolvastatunk egy szöveget, átnézzük a mondatokat, ellenırizzük a szavak jelentését, a nyelvtant és a kiejtést (szükséges esetén fordíthatunk is.) (2)Bemelegítés 2 (hallgatás) A tanár olvassa a szöveget, vagy a magnót hallgatják a diákok. Ha a hosszúság, esetleg a nehéz kiejtéső szavak miatt nehéznek tőnik a mondat, erre elıre felhívjuk a figyelmet. Amikor a tanár olvassa a szöveget, nagyon kell arra figyelnie, hogy úgy olvasson, mintha beszélne. A tanárok néha túl lassan olvasnak, és túl sok szünetet tartanak (fıleg a fontos szavak ill a partikulák után), ami könnyen átragadhat a diákokra, és rossz hatással lehet a mindennapi beszédre is. (3)Próba-olvasás A diákok megpróbálják elolvasni a szöveget. Ilyenkor nem kell hangosan olvasni, de figyelmeztessük ıket, hogy ne- csak a mondatokra figyeljenek, hanem a mondat környezetére is. (Például, ha társalgási szöveget olvasnak, akkor figyeljenek arra, hogy milyen szituációban történik a társalgás, és igyekezzenek úgy olvasni, mintha tényleg megtörtént volna velük az esemény. Ha pl. a szituáció szomorú, akkor a diákok is próbálják érzékeltetni azt). (4) Ismétlés A tanár vagy a kazetta után a diákok hangosan felolvassák a szöveget. Ebben a gyakorlatban az a legfontosabb, hogy tényleg úgy olvassák, mint ahogy a példában hallották (figyelve a kiejtés erısségére, intonációra, szünethosz- szúságra, érzéskimutatásra stb.) Mivel a nehéz részeket többször is lehet gyakorolni, ezzel a fontos kifejezéseket illetve a japános kiejtést is el lehet sajátítani (ha sikerült megtanulni, akkor szükség esetén használni is tudják majd). (5) Néma-olvasás (szájmozgatással) Amikor a tanár olvas, vagy szól a kazetta, adjunk olyan feladatot a tanulóknak, hogy a szöveg szerint mozgassák a szájukat. Ha a diák nagyon koncentrál a szövegre és a saját szájára, akkor tudni fogja, hogy mikor mozgatta másho- gyan a szájat, vagy melyik rész túl gyors neki. Az lenne az ideális, ha addig gyakorolhatnának, ameddig úgy érezik, tényleg úgy tudják mozgatni a szájukat, mint a példában

1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15

1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15 1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15 Válassza ki a helyes megoldást! 1. 入 場 券 はこちらで A ご 求 めになれます B お 求 めになれます C ご 求 めにできます D お 求 めにできます 2.ようやく 春 らしくなって A ございました C まいりました が 皆 様 お 元 気 でしょうか

Részletesebben

Előszó. 2014. február Magyarországi Japánnyelv-oktatók Társasága (MJOT)

Előszó. 2014. február Magyarországi Japánnyelv-oktatók Társasága (MJOT) Előszó A Képes illusztrációk tantermi használatra a Dekiru japán nyelvkönyvhöz anyag elkészítésének ötlete 2011-ben, a Dekiru nyelvkönyv megjelenése után fogalmazódott meg. Ez a nyelvkönyv Magyarországon

Részletesebben

2015. szeptember ハンガリー 日 本 語 教 師 会 会 報 第 31 号 マルコ ラスロ もみじ 日 本 語 学 校

2015. szeptember ハンガリー 日 本 語 教 師 会 会 報 第 31 号 マルコ ラスロ もみじ 日 本 語 学 校 きょういくしどうしゃようせい 日 本 語 教 育 指 導 者 養 成 プログラム せいさくけんきゅう 2013 年 の 9 月 から 政 策 研 究 大 学 院 大 学 (GRI こくさいこうりゅうききんりょうきかん れんけいうんえい PS)と 国 際 交 流 基 金 両 機 関 が 連 携 運 営 する 日 本 語 きょういくしどうしゃようせい 教 育 指 導 者 養 成 プログラムに 参 加 いたしました

Részletesebben

ハンガリー 遺 族 年 金 請 求 書 / IGÉNYBEJELENTŐ LAP HOZZÁTARTOZÓI NYUGELLÁTÁSHOZ

ハンガリー 遺 族 年 金 請 求 書 / IGÉNYBEJELENTŐ LAP HOZZÁTARTOZÓI NYUGELLÁTÁSHOZ 社 会 保 障 に 関 する 日 本 とハンガリーとの 間 の 協 定 / SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY JAPAN ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTT ハンガリー 遺 族 年 金 請 求 書 / IGÉNYBEJELENTŐ LAP HOZZÁTARTOZÓI NYUGELLÁTÁSHOZ 日 本 の 実 施 機 関 による 受 付 日 入

Részletesebben

HIDASI JUDIT 1 SATO NORIKO 2 SZÉKÁCS ANNA 3

HIDASI JUDIT 1 SATO NORIKO 2 SZÉKÁCS ANNA 3 HIDASI JUDIT 1 SATO NORIKO 2 SZÉKÁCS ANNA 3 Nemawashi a japán kommunikációban A címben szereplő szó idegen (japán), de mint eljárási technika a közgazdaságtanban is bevett fogalom: újabban már az angol

Részletesebben

社 会 保 障 に 関 する 日 本 国 とハンガリーとの 間 の 協 定 HU/JP 2 ハンガリー 日

社 会 保 障 に 関 する 日 本 国 とハンガリーとの 間 の 協 定 HU/JP 2 ハンガリー 日 社 会 保 障 に 関 する 日 本 国 とハンガリーとの 間 の 協 定 HU/JP 2 ハンガリー 日 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI EGYEZMÉNY JAPÁN ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTT 国 民 年 金 厚 生 年 金 保 険 裁 定 請 求 書 ( 死 亡 を 支 給 事 由 とする 年 金 給 付 ) ( 共 済 年 金 決 定 請 求 書 兼 用 ) ハンガリー

Részletesebben

あ い さ つ ご 挨 拶 ハンガリー 日 本 語 教 師 会 会 報 へ 寄 せて

あ い さ つ ご 挨 拶 ハンガリー 日 本 語 教 師 会 会 報 へ 寄 せて あ い さ つ ご 挨 拶 ハンガリー 日 本 語 教 師 会 会 報 へ 寄 せて とくめいぜんけんたいし 駐 ハンガリー 特 命 全 権 大 使 やまもと 山 本 ただみち 忠 通 1 2013 年 7 月 ちゃくにん さわ 早 いもので 着 任 してはや8ヶ 月 が 過 ぎました 今 年 は, 長 い 冬 でしたが, 最 近 の 明 るく 爽 やかな きこう そうかい 気 候 は 気 分 を

Részletesebben

Nyelvtani magyarázatok Károli Gáspár Református Egyetem Intenzív nyelvtanfolyam

Nyelvtani magyarázatok Károli Gáspár Református Egyetem Intenzív nyelvtanfolyam Nyelvtani magyarázatok Károli Gáspár Református Egyetem Intenzív nyelvtanfolyam I. 2 SZERKESZTİK: Wakai Szeidzsi Somodi Júlia Károli Gáspár Református Egyetem Japán Tanszék 2006. január Lektorálta: Jordán

Részletesebben

Japánóra 2016/2017 éves terv

Japánóra 2016/2017 éves terv Japánóra 2016/2017 éves terv - minden héten kisdolgozat az aktuális lecke szavaiból, kanjijaiból ( 小テスト ), téli és tavaszi szünet után féléves teszt ( 中間テスト ) - igény esetén külön programok (japán napok,

Részletesebben

Nyelvtani magyarázatok Károli Gáspár Református Egyetem Intenzív nyelvtanfolyam II.

Nyelvtani magyarázatok Károli Gáspár Református Egyetem Intenzív nyelvtanfolyam II. Nyelvtani magyarázatok Károli Gáspár Református Egyetem Intenzív nyelvtanfolyam II. 1 SZERKESZTİK: Wakai Szeidzsi Somodi Júlia Károli Gáspár Református Egyetem Japán Tanszék 2007. február Lektorálta: Jordán

Részletesebben

げんき I. Németh Kornél. ELTE Japán Tanszék 2009. március. Károli Gáspár Református EgyetemJapán Tanszék. Lektorálta: Pereczes Erika (2009.

げんき I. Németh Kornél. ELTE Japán Tanszék 2009. március. Károli Gáspár Református EgyetemJapán Tanszék. Lektorálta: Pereczes Erika (2009. げんき I Szerkesztők: Vonderviszt Anna Németh Kornél ELTE Japán Tanszék 2009. március Lektorálta: Pereczes Erika (2009.december) Károli Gáspár Református EgyetemJapán Tanszék 1 Tartalomjegyzék 1. lecke 5

Részletesebben

JLPT N5 kanji lista példákkal

JLPT N5 kanji lista példákkal JLPT N5 kanji lista példákkal kanji 一 二 三 四 五 olvasatok ひと-, ひと.つ イチ, イツ ふた, ふた.つ, ふたた.び ニ, ジ み, み.つ, みっ.つ サン, ゾウ よ, よ.つ, よっ.つ, よん シ いつ, いつ.つ ゴ 1 2 3 4 5 általános jelentés példák kanjival olvasat jelentés

Részletesebben

げんき II. Fittler Áron Száyer Ildikó Csizmadia Blanka. Károli Gáspár Református Egyetem. Japán Tanszék. 2009.december

げんき II. Fittler Áron Száyer Ildikó Csizmadia Blanka. Károli Gáspár Református Egyetem. Japán Tanszék. 2009.december げんき II Szerkesztők: Kalafszy Okszána Fittler Áron Száyer Ildikó Csizmadia Blanka Károli Gáspár Református Egyetem Japán Tanszék 2009.december 1 13. lecke Részmunka keresése NYELVTAN 1. Potenciális alakú

Részletesebben

きき 機 器 készülék ききこみ 聞 き 込 み kikérdezés, kivallatás きぎょうねんきん 企 業 年 金 vállalati nyugdíj きしょう 気 象 időjárás きしょうかんそく 気 象 観 測 meteorológiai

きき 機 器 készülék ききこみ 聞 き 込 み kikérdezés, kivallatás きぎょうねんきん 企 業 年 金 vállalati nyugdíj きしょう 気 象 időjárás きしょうかんそく 気 象 観 測 meteorológiai Kiegészítések I. Ez a szószedet mintegy 500 olyan címszót tartalmaz, amelyek nem szerepelnek a szótárban. Az összeállításánál elsősorban az újságolvasási szókincs bővítése volt a szempont. あーちぇりー アーチェリー

Részletesebben

Publikációk és elıadások (2010. január 10.)

Publikációk és elıadások (2010. január 10.) Publikációk és elıadások (2010. január 10.) publikációk: Kötetben megjelent tanulmányok 若 井 誠 二 (2009) 日 本 語 クラスにおける 学 び 合 い 日 本 ハンガリー 協 力 フォーラ ム 事 業 ハンガリー 日 本 語 教 育 シンポジウム 2008 論 集 -ハンガリーの 日 本 語 教 育 のこれから

Részletesebben

婚約おめでとう 結婚式はいつにするかもう決めた? Gratulálok az eljegyzésetekhez! Tudjátok már, hogy mikor lesz a nagy nap? Nemrég eljegyzett párnak gratuláció, akiket jól ism

婚約おめでとう 結婚式はいつにするかもう決めた? Gratulálok az eljegyzésetekhez! Tudjátok már, hogy mikor lesz a nagy nap? Nemrég eljegyzett párnak gratuláció, akiket jól ism - Házasság おめでとうございます 末永くお幸せに Friss házaspárnak gratulációkor Gratulálok! Nagyon sok boldogságot kívánok! おめでとうございます どうぞお幸せに Frissen összeházasodott párnak gratulációkor Gratulálok és a legjobbakat kívánom

Részletesebben

ISSN 0239 0582 ISBN 963 18 2342 3

ISSN 0239 0582 ISBN 963 18 2342 3 Bírálta: DÉVÉNYI KINGA IVÁNYI TAMÁS ノノ JANÓ ISTVÁN RÓNA JÚLIA Anyanyelvi lektor: DR. FUKUDA HIDEICSI A képanyagot gondozta: RÓNA JÚLIA A rajzokat LEHOCZKY ISTVÁN készítette A nyelvkönyv a Japán Foundation

Részletesebben

皆様におかれましても, 本年が良い年となりますことを, 心よりお祈り申し上げてご挨拶 ていただきます

皆様におかれましても, 本年が良い年となりますことを, 心よりお祈り申し上げてご挨拶 ていただきます にほんごきょうしかいかいほうよハンガリー日本語教師会会報へ寄せて ちゃくにん私がブダペストに着任してからこの2 月で4ヶ月となりました こくみんせっ短い期間ながらもハンガリー社会やハンガリー国民の方々と接すふこうしかいてきる中で, その親切で暖かい国民性に触れ, 公私ともに快適なハンガ リー生活のスタートを切ったところです こうりゅうねんしきしゃ昨 2014 年は V4+ 日本 交流年であり, 世界的指揮者でこばやしけんいちろうしゅうねんきねんある小林研一郎氏のハンガリーデビュー

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

ELO Magyar-Japán szótár エロ ハンガリー 語 日 本 語 辞 典

ELO Magyar-Japán szótár エロ ハンガリー 語 日 本 語 辞 典 Előszó A szótárban az ELO Japán nyelv kezdőknek könyvében található szavakat gyűjtöttem össze annak érdekében, hogy a kanjikkal együtt lehessen őket megtanulni. Ha valaki nem ismeri a kanjikat, ez elsőre

Részletesebben

Kaizen Expressz. Alapismeretek a lean utazáshoz. Toshiko Narusawa és John Shook. Előszó: Jim Womack

Kaizen Expressz. Alapismeretek a lean utazáshoz. Toshiko Narusawa és John Shook. Előszó: Jim Womack Kaizen Expressz Alapismeretek a lean utazáshoz Toshiko Narusawa és John Shook Előszó: Jim Womack Lean Enterprise Institute Cambridge, MA, USA lean.org i 2014, Lean Enterprise Institute, Inc. Minden jog

Részletesebben

PROGRAM プログラム. 11:00 Megnyitó 11:00~ 開 会 式 11:15 ~スピーチ. 11:15 Verseny 13:00~パフォーマンス. 13:00 Előadások 14:30~ 審 査 発 表. 14:30 Eredményhirdetés - 休 憩 -

PROGRAM プログラム. 11:00 Megnyitó 11:00~ 開 会 式 11:15 ~スピーチ. 11:15 Verseny 13:00~パフォーマンス. 13:00 Előadások 14:30~ 審 査 発 表. 14:30 Eredményhirdetés - 休 憩 - PROGRAM 11:00 Megnyitó Megnyitóbeszéd: Nabekura Shinichi Japán rendkívüli és meghatalmazott nagykövete A zsűri tagjainak bemutatása 11:15 Verseny Középiskolások versenye (5 fő) Egyetemisták főiskolások

Részletesebben

MOTIVATION MAKING IN MINOR LANGUAGE EDUCATION: A CASE OF HUNGARIAN IN JAPAN. Mari OKAMOTO Osaka University, Japan

MOTIVATION MAKING IN MINOR LANGUAGE EDUCATION: A CASE OF HUNGARIAN IN JAPAN. Mari OKAMOTO Osaka University, Japan MOTIVATION MAKING IN MINOR LANGUAGE EDUCATION: A CASE OF HUNGARIAN IN JAPAN Mari OKAMOTO Osaka University, Japan FOUR TYPES OF HUNGARIAN EDUCATION IN THE WORLD 1 Hungarian within Hungary -- Foreigners

Részletesebben

16. JAPÁNNYELVI SZÓNOKVERSENY 第16回日本語スピーチコンテスト PROGRAMFÜZET プログラム

16. JAPÁNNYELVI SZÓNOKVERSENY 第16回日本語スピーチコンテスト PROGRAMFÜZET プログラム 16. JAPÁNNYELVI SZÓNOKVERSENY 第16回日本語スピーチコンテスト PROGRAMFÜZET プログラム Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Külkereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola フンファルヴィ貿易 経済専門高校 2008. november 8. 平成20年11月8日

Részletesebben

2016, szeptember ハンガリー日本語教師会会報第 32 号 ご挨拶

2016, szeptember ハンガリー日本語教師会会報第 32 号 ご挨拶 ご挨拶 国際交流基金ブダペスト日本文化センター所長多田早苗皆様 いつも大変お世話になっております 国際交流基金ブダペスト日本文化センター所長の多田早苗です 2015 年 11 月に 岩永絵美の後任として着任致しました 私にとっては 11 年振りのしんじゅ国外赴任の地が ドナウの真珠と呼ばれる この美しい街であ ることを大変に幸運に思っております ゆいいつ 国際交流基金は 日本と海外の国際文化交流を担う

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

A hagyományos kedvelt családi társasjátékoknál a csoportosulások mindig három azonos

A hagyományos kedvelt családi társasjátékoknál a csoportosulások mindig három azonos NA 337 176 Szócsaládok A hagyományos kedvelt családi társasjátékoknál a csoportosulások mindig három azonos kritériumon alapulnak: kor- gyermek, szülı, nagyszülı; nem: hímnem, nınem; a család neve szerint.

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Webes portálkészítés japán szótár és tananyagok számára PHP nyelven

Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Webes portálkészítés japán szótár és tananyagok számára PHP nyelven Debreceni Egyetem Informatikai Kar Webes portálkészítés japán szótár és tananyagok számára PHP nyelven Témavezető: Készítette: Dr. Horváth Géza Migléczi Éva egyetemi adjunktus programtervező matematikus

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Egy TITOK az idegen nyelv tanulásával kapcsolatban Amire senki nem gondol Nagy Erika, 2014 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

1. osztály. Rajzolj 6 almát! Rajzolj 2 körtét! Rajzolj 1 széket! Rajzolj 4 karikát! Rajzolj 7 gombot! Rajzolj 8 gombát!

1. osztály. Rajzolj 6 almát! Rajzolj 2 körtét! Rajzolj 1 széket! Rajzolj 4 karikát! Rajzolj 7 gombot! Rajzolj 8 gombát! ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Minden tanév ismétléssel kezdıdik, ehhez nyújtunk most néhány hasznos tanácsot, ötletet és javaslatot. 1. osztály Igen fontos ilyenkor tájékozódni tanulóink különbözı képességeirıl. rajzolás

Részletesebben

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Nem minden gyermek lesz azonban iskolaérett 6 évesen. Sok szülınek problémát jelent eldönteni az iskolakezdés idıpontját. Bizonytalanok, hogy vajon

Részletesebben

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret 1. Térbeli ábrázolás Témakör: Paint Tananyag: Térbeli viszonyok ábrázolása Állandó melléktéma: Képek szerzıi joga, vágólapmőveletek, transzformációs mőveletek Az óra típusa: Gyakorló óra Tantárgyi koncentráció:

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

2. lecke. A bibliaolvasó tervkészítı

2. lecke. A bibliaolvasó tervkészítı 2. lecke A bibliaolvasó tervkészítı A rendszeres bibliaolvasásban többféle vezérfonal is segítségünkre lehet, de el is készíthetjük a sajátunkat. Ebben segít a bibliaolvasó tervkészítı. A bibliaolvasó

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Bevezető. Kedves Kollégák!

Bevezető. Kedves Kollégák! Bevezető Kedves Kollégák! A tanári kézikönyv a digitális tananyag kiegészítéseként jött létre. Amennyiben Ön szívesen használja órán azokat a játékos szókincsfejlesztő és nyelvtani gyakoroltató feladatokat,

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON - Alapfokú angol nyelvtudással rendelkezel? - Szeretnél folyékonyan, bátran beszélni angolul? - Középfokú nyelvvizsgát szeretnél tenni,

Részletesebben

SET. Például: SET mert: Szín: 3 egyforma. Alak: 3 egyforma. Darab: 3 egyforma. Telítettség: 3 különböző

SET. Például: SET mert: Szín: 3 egyforma. Alak: 3 egyforma. Darab: 3 egyforma. Telítettség: 3 különböző 1 SET A SET játékszabályairól röviden, már ha valaki nem ismerné: Hogy néznek ki a kártyalapok? Minden kártyán van egy ábra, aminek 4 jellemzője van. Minden kategória további három különböző lehetőséget

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

Berlitz 1. szint KER szint A 1

Berlitz 1. szint KER szint A 1 Társalgási Berlitz 1. szint KER szint A 1 A tanuló képes általános kifejezéseket és egész egyszerű mondatokat használni és megérteni. Képes személyes adatokra vonatkozó kérdések megfogalmazására illetve

Részletesebben

Japán Alapítvány Budapesti Iroda (JFBP) JAPÁNNYELVI KURZUSOK 2015-16. Hallgatói tájékoztató

Japán Alapítvány Budapesti Iroda (JFBP) JAPÁNNYELVI KURZUSOK 2015-16. Hallgatói tájékoztató Japán Alapítvány Budapesti Iroda (JFBP) JAPÁNNYELVI KURZUSOK 2015-16. Hallgatói tájékoztató Tartalom Tájékoztató a JFBP japánnyelvi-kurzusairól Kurzuskínálati útmutató Éves kurzusok Felkészítı kurzusok

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bartusné Major Ágnes A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Az iskolaérettségrıl Az utóbbi évek iskolaérettségi vizsgálatai folyamán tapasztalom, hogy néhány szülı

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani útmutató a felsıfokú szakképzésben részt vevı hallgatók számára az

Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani útmutató a felsıfokú szakképzésben részt vevı hallgatók számára az B/IV. Külsı szakmai gyakorlat kidolgozása (tananyagának, tematikáinak, módszertani útmutatóinak kidolgozása a külsı szakmai gyakorlaton részt vevı hallgatók számára) Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Copyright: Csábítás Akadémia 2009-2010 Alapító, vezetı: Nicholas Victor Megnyitás és rutinátmenetek avagy: hogyan kerüld el a lefagyást? Jocky cikke Ez elég szar

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

7 ábra -7 kérdés: A játék leírása:

7 ábra -7 kérdés: A játék leírása: 7 ábra -7 kérdés: A játék leírása: A tanulók ½ percig nézhetik az ábrát, amelyet mutatunk. Minden apró részletet meg kell figyelniük. Miután letelt az idő, eltesszük az ábrát, és 8 kérdésre kell válaszolniuk,

Részletesebben

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT!

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! ténet r ö t Ó J n a b ó l a v Egy kal k o jz a r A S C R U F n valóba Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! részlet 1. fejezet fj NEM TUDOK RAJZOLNI, OKÉ? Ez itt Pálcikakutya. Nem

Részletesebben

Mikor kezdje gyermekem az iskolát?

Mikor kezdje gyermekem az iskolát? Gyermekünk hatodik életéve felé közeledve meg kell barátkoznunk az iskola gondolatával. Az iskolaválasztás kérdése mellett felmerül bennünk: alkalmas-e gyermekünk az iskolakezdésre! Ennek a nehéz kérdésnek

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

INDÍTVÁNYOK A MAGYAR KORMÁNY RÉSZÉRE ハンガリー政府へのご提案. Magyarországi Japán Vállalkozók Egyesülete 在ハンガリー日本商工会

INDÍTVÁNYOK A MAGYAR KORMÁNY RÉSZÉRE ハンガリー政府へのご提案. Magyarországi Japán Vállalkozók Egyesülete 在ハンガリー日本商工会 INDÍTVÁNYOK A MAGYAR KORMÁNY RÉSZÉRE ハンガリー政府へのご提案 Magyarországi Japán Vállalkozók Egyesülete 在ハンガリー日本商工会 2014.07.08 1 日本との関係 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 日系企業雇用者数の推移 2013 年 :25,238 人 2007 2008

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái Kezdetek Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció 4. Non-verbális kommunikáció A Gutenberg galaxis Fotográfia A közlekedés fejlıdése új kommunikációs igényeket gerjeszt kommunikáció

Részletesebben

Matematika A 1. évfolyam. páros, páratlan. 22. modul. Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva

Matematika A 1. évfolyam. páros, páratlan. 22. modul. Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva Matematika A 1. évfolyam páros, páratlan 22. modul Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 22. modul Páros, páratlan modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program V. kötet

Részletesebben

A cirill betős klaviatúra sajátosságai, oktatásmódszertanának jellegzetességei. Nyíregyházi Fıiskola, A Magyar Tudomány Ünnepe, 2009. november 10.

A cirill betős klaviatúra sajátosságai, oktatásmódszertanának jellegzetességei. Nyíregyházi Fıiskola, A Magyar Tudomány Ünnepe, 2009. november 10. A cirill betős klaviatúra sajátosságai, oktatásmódszertanának jellegzetességei. Nyíregyházi Fıiskola, A Magyar Tudomány Ünnepe, 2009. november 10. Elıadás A cirill betős klaviatúra sajátosságai, oktatásmódszertanának

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAD rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag: A feladat rövid leírása: Szíjtárcsa mőhelyrajzának elkészítése ÓE-A14 alap közepes haladó

Részletesebben

Fontos a pontosság. Miklós Ildikó Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok

Fontos a pontosság. Miklós Ildikó Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fontos a pontosság Miklós Ildikó Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok miklosildiko@komal.hu Amikor egy geometriai feladathoz megpróbálunk ábrát rajzolni, elıfordulhat, hogy nehézségekbe ütközünk:

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉS! Fulladásveszély! Apró alkatrészeket tartalmaz, ezért 3 éves kor alatt tilos! 5 éves kortól ajánlott 2-6 játékos számára

FIGYELMEZTETÉS! Fulladásveszély! Apró alkatrészeket tartalmaz, ezért 3 éves kor alatt tilos! 5 éves kortól ajánlott 2-6 játékos számára Zingo játékszabály és használati útmutató FIGYELMEZTETÉS! Fulladásveszély! Apró alkatrészeket tartalmaz, ezért 3 éves kor alatt tilos! 5+ 5 éves kortól ajánlott 2-6 játékos számára Játssz a kedvenc Zingo

Részletesebben

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A diszlexiás gyermekek angol nyelvi készségeinek vizsgálata Kormos Judit és Mikó Anna ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A kutatás háttere Keveset tudunk arról, miben különbözik a diszlexiás és

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

The project is funded by the European Commission. Az értő olvasás fejlesztése gyenge olvasási teljesítményt nyújtó fiatalokkal

The project is funded by the European Commission. Az értő olvasás fejlesztése gyenge olvasási teljesítményt nyújtó fiatalokkal Az értő olvasás fejlesztése gyenge olvasási teljesítményt nyújtó fiatalokkal Az értő olvasás tanítása felnőttkorban és olvasni tanuló bevándorlóknak Bögrés feladatok (Munkacím) A feladatok elolvasása előtt

Részletesebben

Nyitott mondatok tanítása

Nyitott mondatok tanítása Nyitott mondatok tanítása Sok gondot szokott okozni a nyitott mondatok megoldása, ehhez szeretnék segítséget nyújtani. Már elsı osztályban foglalkozunk a nyitott mondatokkal. Ezt én a következıképpen oldottam

Részletesebben

Az ottfelejtett hold

Az ottfelejtett hold 良寛様の全俳句 Ryōkan's Haiku in Hungarian Translation A Terebess Online különlapja 良寛大愚 (Ryōkan Taigu, 1758 1831) Az ottfelejtett hold Rjókan Taigu 101 haikuverse Terebess Gábor fordításaival Rjókan önarcképe

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

Jelige/Név:. Válaszadó: y, osztály:, születési év

Jelige/Név:. Válaszadó: y, osztály:, születési év Forrás: Bernáth László, N. Kollár Katalin, Németh Lilla: A tanulási stílus mérése ELTE Eötvös Kiadó, Bp. 2015. 1. melléklet A végsõ kérdõív Tanulási stílusok kérdőív Jelige/Név:. Válaszadó: y, osztály:,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Idegen szavak gyakorlása Dobble játékverzióval I.

Idegen szavak gyakorlása Dobble játékverzióval I. Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Idegen szavak gyakorlása Dobble játékverzióval I. Sokan ismerik már a Denis Blanchot által feldolgozott kártyajátékot, amelyet Dobble néven a Play

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

IDEGENNYELV-OKTATÁS. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.: 06 22 33 44 55

IDEGENNYELV-OKTATÁS. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.: 06 22 33 44 55 IDEGENNYELV-OKTATÁS 1 2 SZAVAK, GYŰJTŐFOGALMAK 96 db CCA 4217 mindennapi tárgyak 21x15 cm-es fénykép CCA 2215 állatok 96 db 10x15 cm-es fénykép Tájékoztató ár: 23 410 Ft 96 db CCA 1245 élelmiszerek 96

Részletesebben

4. Lecke. Körök és szabályos sokszögek rajzolása. 4.Lecke / 1.

4. Lecke. Körök és szabályos sokszögek rajzolása. 4.Lecke / 1. 4.Lecke / 1. 4. Lecke Körök és szabályos sokszögek rajzolása Az előző fejezetekkel ellentétben most nem újabb programozási utasításokról vagy elvekről fogunk tanulni. Ebben a fejezetben a sokszögekről,

Részletesebben

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és Tartalomelemzés A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és végeredményben a szöveg írójáról vonhatunk le következtetéseket.

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Valószínőségszámítás és statisztika elıadások Mérnök informatikus BSc szak MANB030, MALB030

Valószínőségszámítás és statisztika elıadások Mérnök informatikus BSc szak MANB030, MALB030 Valószínőségszámítás és statisztika elıadások Mérnök informatikus BSc szak MANB030, MALB030 2. téma Feltételes valószínőség, függetlenség Példák feltételes valószínőségekre. Feltételes valószínőség definíciója.

Részletesebben

Kelenvölgyi Általános Iskola 1116 Budapest, Kecskeméti József u. 14. Otthon az erdıben pályázat. Beszámoló

Kelenvölgyi Általános Iskola 1116 Budapest, Kecskeméti József u. 14. Otthon az erdıben pályázat. Beszámoló Kelenvölgyi Általános Iskola 1116 Budapest, Kecskeméti József u. 14. Otthon az erdıben pályázat Beszámoló Márciusban a felsı tagozatos diákokkal két órát töltöttünk el az iskolakertben, felmértük a kert

Részletesebben

DVD-lemezek minıségi ellenırzése Tévhitek, programok, kérdések és válaszok

DVD-lemezek minıségi ellenırzése Tévhitek, programok, kérdések és válaszok DVD-lemezek minıségi ellenırzése Tévhitek, programok, kérdések és válaszok Ma már mindenki úgy gondolja, hogy csak akkor aludhat nyugodtan, ha a megírt lemezeit minél mélyebb minıségi ellenırzésnek veti

Részletesebben

LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK

LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK Kizárólag Ingatlanértékesítıknek szóló tanulmány! 3 LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK - avagy mit tegyél, hogy hamarosan a legjobb ingatlanosok között találd magad? - Milyen szabályokat érdemes betartanod,

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

MATEMATIKA C 9. évfolyam

MATEMATIKA C 9. évfolyam MATEMATIKA C 9. évfolyam 6. modul GONDOLKODOM, TEHÁT VAGYOK Készítette: Kovács Károlyné MATEMATIKA C 9. ÉVFOLYAM 6. MODUL: GONDOLKODOM, TEHÁT VAGYOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás Soós Luca és Szári Laura MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás 0. 0.. Ő. JÁTÉK A FORMÁKKAL Nézd meg jól a képet! Mit gondolsz,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 29-34. T A R T A L O M J E G

Részletesebben

1 / :05

1 / :05 1 / 5 2012.03.08. 11:05 2 / 5 2012.03.08. 11:05 Angol tanfolyam Fehérvár Reggeltıl estig bármikor Tanulhat Feleannyiért mint a Magántanárnál! www.helloenglish.hu/angol-tanfolyam Felsıbb osztályban, mikor

Részletesebben

Az új Tanulási stílus kérdőív. A kérdőív skálái, használati javaslatok, kutatási eredmények

Az új Tanulási stílus kérdőív. A kérdőív skálái, használati javaslatok, kutatási eredmények Az új Tanulási stílus kérdőív A kérdőív skálái, használati javaslatok, kutatási eredmények Miről lesz szó? Az új tanulási stílus kérdőív kialakítása A kérdőív és az alskálák bemutatása A kérdőív használata

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Japanológia Tanszék A JAPÁN SZLENG. Szakdolgozat. II. éves hallgató BUDAPEST

Japanológia Tanszék A JAPÁN SZLENG. Szakdolgozat. II. éves hallgató BUDAPEST Károli Gáspár Református Egyetem BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Japanológia Tanszék A JAPÁN SZLENG Szakdolgozat Témavezető: MÁTÉ ZOLTÁN egyetemi adjunktus Készítette: PANKOTAI LÁSZLÓ GÁBOR Japanológia mesterszakos

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Tartalomjegyzék... 2... 6 Alapfogalmak tisztázása... 6 Bemelegítés... 11 Nyújtás... 12 Eszközök... 12 Alapozó zsírégetı edzés... 13 Haladó zsírégetı edzés... 14 Naplózás...

Részletesebben

English for Hungarians

English for Hungarians English for Hungarians Kombi csomag (alapfok+középfok) Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Az English for Hungarians csomag az Angol Nyelv Kezdőknek és az Angol Nyelvvizsga csomagot tartalmazza. Angol

Részletesebben

AZ ARAB ÍRÁS. Tárgy: Az arab írás Osztály: 9-10 éves kortól Időtartam: 2 x 45 perc (lehetőség szerint tömbösítve)

AZ ARAB ÍRÁS. Tárgy: Az arab írás Osztály: 9-10 éves kortól Időtartam: 2 x 45 perc (lehetőség szerint tömbösítve) AZ ARAB ÍRÁS Tárgy: Az arab írás Osztály: 9-10 éves kortól Időtartam: 2 x 45 perc (lehetőség szerint tömbösítve) Készítette: Marjeta Colarič, Ljubjanai Pedagógiai Főiskola A magyar változatot készítette:

Részletesebben

Mesénkben a példák, amelyeket az óvodáskorú gyermekek könnyen megérthetnek, elemi matematikai információkat közölnek. Könyvünk matematikai anyaga

Mesénkben a példák, amelyeket az óvodáskorú gyermekek könnyen megérthetnek, elemi matematikai információkat közölnek. Könyvünk matematikai anyaga ELŐSZÓ Kedves szülők! Gyermekeik, mint egykor önök is, szeretik a meséket. Reméljük, hogy könyvünk tetszeni fog nekik. De önöknek elárulunk egy titkot: ez a könyv nem csak mese. Azt szeretnénk, ha gyermekeik,

Részletesebben

Divatos termék-e a kondenzációs kazán?

Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Mai valóságunkat egyre inkább áthatja az internet. Nem csak a hírvilág, a politika, az általános mőveltség szerzésének része, hanem szakmai-tudományos területeken

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben