Tanítsuk a japánnyelvet!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanítsuk a japánnyelvet!"

Átírás

1 Tanítsuk a japánnyelvet! Japán módszertani kézikönyv Írta:Wakai Seiji Szerkesztette: Szathmári Judit & Filep Orsolya

2 1: Fejezet Hiragana tanítás Mi is a hiragana? Mivel a japán nyelv teljesen más írásrendszert használ, mint a magyar, a magyaroknak nagy teher meggyürkızni ezzel. Ahogy tudják, a japán nyelvben három írásrendszer létezik a HIRAGANA, a KATAKANA és a KANJI. Természetesen a japánok is használnak latin betőket (mint az ABC). Amikor a japán szótagok kiejtés szerinti formáját irják le, azt romajinaka hivják. Arab számokat is használnak (mint pl. a 1,2,3). A három írásrendszer közül a hiraganákkal a japán nyelv hangjait tudjuk kifejezni. A JAPÁN NYELV HANGJAI (1) zöngétlen hang (あ~を) (a-o) (2) orrhang (ん) (n-hez közeli hang) (3) zöngés hang (pl.が) (ga) (4) félzöngés hang (pl.ぱ) (pa) (5) összevont hang (pl.きゃ) (kya) (6) gégezárhang (pl.きって) (kitte) (7) nyújtóhang(pl.ああ) (a a) Kivételek! a) a を kiejtése nem wo, hanem o b) az é és az ó nyújtóhangnál két nyújtási lehetıség van, amiket hallás után még a japánok sem tudnak megkülönböztetni, ezért ezeket érdemesebb szavanként megtanulni. Az é nyújtóhang (1) とけい (toké: óra) (2) おねえさん (onészan: vki nıvére) A (2) példa nagyon ritkán fordul elı Az ó nyújtóhang (1) おうさま (ószama: király) (2) とおい (tói: messze) A (2) példa ritkább mint a (1). A とおい-n kívül a とお(tó tíz),az おおきい(ókii nagy) vagy a こおり (kóri jég)a legismertebb. A は és az へ partikula kiejtése wa és e

3 Módszerek Amikor valamire megpróbálunk visszaemlékezni, sokszor érzékszerveinket (szem, fül, kéz stb.) hívjuk segítségül. A betőkkel is hasonló a helyzet. Memorizálásukkor a tanulók kihasználhatják az érzékszerveik nyújtotta lehetıségeket. Ezzel könnyebben megjegyezhetı az adott írásjel, és könnyedén elı tudjuk hívni a memoriánkból. Éppen ezért a következı stratégiákat javaslom az irásjegyek tanitására: 1) Ismerkedés az irásjegyekkel - ismerkedéskor nagyon hasznos lehet a kártya, amiken ha a vonalakat más-más színnel festjük ki, a sorrend is könnyebben megjegyezhetı, - ne csak mutogassuk a betőket, hanem hangosan olvassuk, majd olvastassuk is fel azokat a tanulókkal (szomorúan, vidáman, lassan, gyorsan stb.), - a betőnek csak egy részét mutassuk meg, a tanulókat pedig kérjük meg, hogy találják ki, melyik betőrıl lehet szó, - a betőket rajzokkal együtt is taníthatjuk. (pl alma = あ ikrek = い), ha nem tud rajzolni akkor a magyarázat is elég. 2) Írásgyakorlat - a levegıbe többször íratjuk a betőt (nagyban, kicsiben, testtel, fejjel, popsival stb.), minél többfajta módon annál jobb (ha a sorrendet japánul számolják, még hatékonyabb), - csukott szemmel leíratjuk a betőt (ha csukott szemmel le tudja írni, az azt jelenti, hogy meg is jegyzte), - ha a tanulók egymás hátára, kezére, arcára stb. írják a tanult jeleket, akkor a koncentrációs képességeiket is fejleszthetjük, ugyanis ilyenkor nagyon tudnak figyelni a vonalakra. 3) Játék a) kártyával - Kis mérető hiragana kártyát osztunk minden tanulónak, akik sorba rendezik azokat (az idıt is lehet mérni), - Két pár hiragana kártyát készítünk elı, egyik nálunk marad, a másikat viszont a diákok elé helyezzük. A játék lényege, hogy egyenként felolvassuk a kártyákat, a diákok pedig megkeresik azokat. Versenyt is rendezhetünk. Ezt a fajta játékot Japánban カルタ 遊 び-nak hívjuk (karuta aszobi), és újévkor gyakran játszák a gyerekek. -Szavakat is diktálhatunk, a diákok pedig megpróbálják kirakni azokat a kártyájukkal. b) あ え や し ね tábla segitségével - A táblára rajzolunk egy 3x3-as vagy egy 5x5-ös négyzethálót. Mi is り か せ ま た írhatunk a kockákba hiraganákat, majd utána felolvastatjuk a ら け さ て ち diákokkal, vagy a diákokat is megkérhetjük, hogy írják tele a め い ひ な わ kockákat Ha minden kockában van egy hiragana, elıször újra felolvastatjuk a diákokkal. き は へ に み Miután mindezzel készen vagyunk, gyorsan megtanítjuk a fel (うえ ue), le(した shita), jobb(みぎ migi), bal(ひだり hidari)szavakat. Ezután rámutatunk az egyik hiraganára (például さ sa) azzal, hogy most itt vagyunk, és kezdıdhet is a játék. うえ した みぎ ひだり stb. eleinte a kezünkkel is követhetjük a könnyebb megértés kedvéért. (a sorrendet tetszés szerint többször ismételhetjük うえ した みぎ ひだり stb.) Végül a はい! -al (hai igen) megállunk egy kockánál. A diákoknak azt a hiraganát kell felolvasniuk, amelyiket épp abba a kockába írtunk. Ha mindenki megértette a játék lényegét, akkor újra indulhat a játék, de most már nem segítünk a kezünkkel, a diákoknak már maguktól kell követniük az irányt

4 あ え や し ね り か せ ま た ら け さ て ち め い ひ な わ き は へ に み A fentiekhez hasonló négyzethálót használunk. Mi a táblára, a diákok viszont a füzetbe rajzolnak. Mindegyik kockába úgy kell beírni egy-egy hiraganát, hogy azt senki se lássa. (Általában így mindenki más négyzethálót fog kapni.) Ha mindenki elkészült, akkor a diákok sorban felolvasnak egy-egy hiraganát a saját hálójukból, miközben kiikszelik azokat. A többiek is ha megtalálták az elhangzott hiraganát a saját kockájukban ikszelhetnek. Így megy tovább a játék, addig míg össze nem győlik 3 sor (vízszintesen, függılegesen vagy átlós, de az 5 hiraganának feltétlenül egymás mellett kell lennie). Ekkor elkiálthatjuk magunkat: BINGÓ!. Az nyeri a játékot, aki a leghamarabb mond bingót. c)-a diákok sorba állnak vagy ülnek. Mi kiválasztunk egy tetszıleges hiraganát és rárajzoljuk a leghátsó diák hátára, aki mint egy üzenetet továbbítja az elıtte lévı társának. Az üzenet így megy a diákok hátán a sor végéig. Ha a legelsı diák is megkapta az üzenetet, akkor ı felírja a táblára a hiraganát. -Ezt az üzenet-továbbító játékot többféleképpen játszhatjuk. Pl. a tanulókat két csoportra osztjuk, és kiválasztunk mindkét csoportból egy-egy fıt. 5 hiraganát mutatunk ezeknek a diákoknak, ık pedig testmozgással (pl. popsival rajzol, vagy a levegıbe ír stb.) megpróbálják átadni az üzenetet (ilyenkor természetesen az üzenetátadónak nem szabad beszélni). Az a csoport gyız, amelyik hamarabb kitalálja az 5 hiraganát. Hiragana-sorrend Amikor a hiraganákat tanítjuk, általában aiueo sorrendben haladunk. A tanulóknak viszont sokszor nem olyan egyszerő megjegyezni, hogy például a na sor után vajon melyik sor következik. Ezen segíthet, egy ehhez hasonló mese. Ez a mese egy nagyon szép ALMÁRÓL szól. Egy nap meglátta ezt az almát egy KATONA, és odaszaladt, hogy közelebbrıl is megszemlélje. Csakhogy észrevette ıt egy TAKARÍTÓ NÉNI és figyelmeztette: NANA, azt nem szabad! A katona erre HAHOTÁZOTT egyet, felkapta az almát, és MÁR bele is harapott. A takarító néni erre JAJGATNI kezdett. Az alma nagyon finom volt, így a katona boldogan dalra fakadt: LALALA. Igen ám, de a nagy éneklés közepette az alma hirtelen megakadt a torkán, és fuldokolni kezdett: WAWA. Mint minden mesének ennek is jó vége lett, mert végül a katonának sikerült lenyelnie NNNN azt a finom falatot. Ha ezt a mesét kicsit gyerekesnek érzi, akkor próbálkozhat ezzel is: akasztana ha majré van..(ezer bocsánat) - 3 -

5 2. Fejezet Katakana tanítás Mennyire fontos a katakana? Amikor a hiragana-tanulás után elkezdjük a katakanákat tanulni, akkor elég sok tanuló szokott panaszkodni: Már tudjuk a hiraganákat, akkor miért kell még a katakanákat is megtanulnunk? Ezért kicsit szeretném végigjárni, hogy miért is fontos a katakana-tanulás. Már az elızıekben is szó volt arról, hogy a japánok a hiraganákat, a katakanákat, a kandzsit, a latin betőket (mint az ABC stb.) és az arab számokat (mint 1,2,3 stb.) gyakran együtt használják. Például Japánban találkozhatunk ilyen táblával: ABCトラベル 激 安!ハンガリー 行 き 航 空 チケット ハンガリー 行 きの 直 行 便 チケットはございませんが フランクフルト 経 由 のチケットなら 10 万 円 からございます 11 Nos, tegyük fel, hogy ezt a táblát két külföldi meglátja. Az egyik csak a hiraganákat ismeri, a másik viszont csak a katakanákat. (Mind a ketten ismerik a latin betőket és az arab számokat.) Aki csak a hiraganákat ismeri, ennyit tud elolvasni: ABC き きの はございませんが の なら 10 からございます Aki csak a katakanákat ismeri, ennyit tud elolvasni: ABCトラベル ハンガリー チケット ハンガリー チケット フランクフルト チケッ ト 10 Aki csak a hiraganákat ismeri, sajnos ebbıl a táblából semmi értelmes információhoz nem juthat. Míg ha valaki csak a katakanákat ismeri, keveset ért ugyan az egészbıl, de legalább minimális információt kap arról, hogy ez a tábla egy utazási irodának a hírdetése, és repülıjegyet kínálnak benne. A teljes kezdıknek vagy kezdıknek írott tankönyekben nagyon kevés kandzsi szerepel, ezért csak a hiraganák ismeretében is elég sok információt lehet szerezni. Az autentikus (amit Japánban valójában használnak) mondatokban viszont a hiraganákat általában csak partikulaként vagy a kandzsikkal álló igék, illetve melléknevek ragozásakor használjuk. Ellenben a katakanák önálló szavakat (általában jövevényszavak) fejeznek ki, ezért fontos szerepet töltenek be a japán nyelvben

6 A katakana-tanulás nehézsége Nem ritka az olyan tanuló, aki valamennyi hiraganát ismeri, és kb. 100 kandzsit is el tud olvasni, de a katakanákat nem tudja leírni. Ennek vajon mi lehet az oka? Lehet, hogy a katakanák ritkábban szerepelnek mint a hiraganák, ezért ha meg is jegyezték, könnyebben elfelejtik, de a katakana nem tudásában más ok is közrejátszhat. 1) A katakana nem (csak) a japán nyelv hangjait fejezi ki A hiraganákkal a japán nyelv hangjait tudjuk kifejezni, és a kandzsikat is általában ezekkel a hangokkal ejtjük ki. A katakanáknál viszont más a helyzet. Ezek olyan jelek, amelyekkel olyan hangokat is megpróbálunk kiejteni, illetve leírni, amiket hallottunk, de nem szerepelnek a japán hangkészletben. Ezért a katakanákkal olyan hangot is ki tudunk fejezni, ami a japán-nyelvben nem létezik. 2) A változó katakana írásszabály A katakana hallás útján felfogott hang. A gond ott van, hogy ugyanazt a hangot többféleképpen is ki tudja fejezni a japán, ami gyakran megzavarhatja a tanulót. Nézzük ezt meg néhány példán keresztül! A) チ és ティ ティ Például az angol team (csapat) szót a チーム-vel tudjuk leírni, viszont a teaching (tanitás)-et ティー チング-el (igaz, mind a két tea- ugyanazt a hangot jelöli). A másik angol szó az etiket, amire az エチ ケット és az エティケット is jó. Ezekbıl a példákból kiderül, hogy a tea- illetve a ti hang a チ-vel és a ティ-vel is leírható, de vigyázzunk, a teaching -re nem használható a チーチング. B) バ és ヴァ ヴァ A japán nyelvben nincs v hang, ezért ennél a hangnál a バ sor hangjait használjuk. Ha valaki ヴ-val próbálkozik, az sem hiba, mert a szabály szerint mind a kettı helyes. Például az angol violin (hegedı) szónál a バイオリン és a ヴァイオリン is megfelelı. C) Nyújtóhang A katakana esetén nyújtóhangként a ー jelet használjuk, de persze vannak kivételek is. Például a baré szóra jó a バレー és a バレエ is, de ezek jelentése már különbözik (az elsı a röplabda, a második viszont a balettánc megfelelıje). A múmia japánul míra, de nem ミーラ-val hanem ミイラ-val írjuk. A nyújtóhanggal kapcsolatos másik probléma, hogy néhány esetben kieshet a nyújtó jel. Például a lift - et japánul kifejezhetjük az エレベーター-val és az エレベータ val is. A számítgép -nek is két fajtája él a köztudatban a コンピューター illetve a コンピュータ. D) ア és ヤ Az idısebb korosztály néha az ア helyett ヤ-t használ, de tulajdonképpen mind a kettı helyes. Például イ タリア és イタリヤ (Olaszország) ダイアモンド és ダイヤモンド (gyémánt) ダイアル és ダイヤ ル (telefontárcsa) - 5 -

7 Ötletek A katakanák tanulási módszere valójában megegyezik a hiraganákéval, de mivel a katakanákat szavakként használjuk, ezért sokkal praktikusabb, ha közvetlenül a katakanás szavakat tanuljuk meg. MAGYAR-KATAKANA TÁBLÁZAT (Minta) K ク A ア カ I イ キ U ウ ク Ü ウ ク E エ ケ O オ コ Ö ウ/エ ク/ケ A kata kana írás eseté G グ ガ ギ グ グ ゲ ゴ グ/ゲ n az egyi GY ジ ジャ ジ ジュ ジュ ジェ ジョ ジュ/ジェ ジェ k legn SZ ス サ スィ ス ス セ ソ ス/セ agyo bb S ZS Z T シ/シュ シュ ジュ ズ ト シャ ジャ ザ タ シ ジ ズィ ティ シュ ジュ ズ トゥ シュ ジュ ズ トゥ シェ ジェ ゼ テ ショ ジョ ゼ ト シュ/シェ シェ ジュ/ジェ ジェ ゾ トゥ/テ probl éma, hogy az egye s mag yar szavakat hogyan írjuk le, hiszen a magyarban több magánhangzó és mássalhangozó van mint a japán nyelvben. Tulajdonképpen még nem létezik olyan szabály, hogy melyik magyar hangot melyik katakanával kell leírni. Ezért a Magyarországgal kapcsolatos japán könyvekben többször találkozhatunk olyan példával, hogy egy-egy magyar szót máshogyan írnak katakanával. (például Gyır valamelyik útikönyvben ジュール, másikban viszont ジェール). Ennek a problémának a megoldásaként talán érdemes lenne magyar katakana tálblázatot készíteni, ezzel segítve a tanulókat. A tábla szerint például a Zsuzsa -t ジュジャ-val a Gyöngyi -t viszont ジュンジ vagy ジェンジ val lehet leírni

8 3. Fejezet Kandzsi tanítás 1) Alap tudás A kandzsinak 4 fajtája van. (valójában 6 fajta van, de az utolsó kettıhöz nagyon kevés tartozik) 1-Képbıl származik ( 口 ) 2-Jelbıl származik ( 上 ) 3-Két kandzsiból (jelentés szerint)áll ( 山 + 石 岩 szikla) 4-Több kandzsiból áll (egyikbıl az olvasata, másikból a jelentése ered) ( 木 + 交 寸 才 校 村 材 ) Mivel a kandzsik túlnyomó többsége a 4-hez tartozik, (ugyanis minden jelentésre rajzot vagy képet találni borzasztóan nehéz), számuk jelentıs és sok meglehetısen bonyolult. 2)Hogyan motiváljuk a tanulókat? A kandzsi-tanulás nem olyan könnyő dolog, ezért sok tanuló nem szeret foglalkozni a gyakorlásukkal. Vajon hogyan motiválhatjunk ıket? Annyi sok kandzsi van, hogy lehetetlen megtanulni!!! Az igaz, hogy a japán újságokban több mint 2000 kandzsit használnak, de ha valaki ismeri a leggyakrabban használt 100 kandzsit, akkor az újságban lévı kandzsik 40%-át, ha 500 kandzsit, akkor a 80%-át fel tudja ismerni. (a nemzetközi japán-nyelvvizsga 4. fokú szintjéhez 100 kandzsit kell ismerni) Minden kandzsinak több olvasata van!!!! Kínában több dinasztia uralkodott és a dinasztiáktól függıen változott a kandzsik olvasata. A japánok ezeket mind befogadták, ezért egy-egy kandzsinak több olvasata van, sıt az átvett kínai olvasat mellett általában japán olvasatuk is van. Hozzá kell persze tenni, hogy a japánok sem tudnak minden olvasatot, ezért senkinek sem muszáj egyszerre mindegyiket betéve tudni. Fontos a sorrend? Tulajdonképpen nem egy kandzsi esetén a kínaiak és a japánok más-más sorrendet használnak, ezért ha valaki nem helyes sorrendben írja le a kandzsikat, az nem igazán nagy probléma. Mégis legalább annyit érdemes megjegyezni, hogy általában fentrıl lefelé, balról jobbra húzzuk a vonalakat. Ha valaki tudja a vonás sorrendet és a vonős számot, akkor sokkal gyorsabban megtalálja a keresett kandzsit a kandzsi szótárban. Egy tanárnak viszont illik tudni a sorrendet

9 3) Néhány ötlet A kandzsi-tanítás módszere nem sokban különbözik a hiragana-tanítástól (Lásd, a Karin elsı számában). Itt bemutatok néhány ötletet. a) képpel illetve mesével Ahogy mondtam, több kandzsi nem képbıl származik, de a tanár és a diák is nyugodtan kitaláhat egy-egy rajzot illetve mesét. Például: 六 A japánok polipot esznek. Egy nap egy japán berakott egy nagy polipot egy edénybe, de az túl nagy volt, kilógott két lába. Ezért az edényben csak 6 lába maradt. Ha egy kandzsit több kandzsivá vagy katakanává lehet bontani, akkor ezekbıl is költhetünk meséket.például 名 Sok japán kutyának a neve タロ 晴 Látszik a nap és kék az ég, akkor derült az idı 宿 Tetı alatt száz ember, hol lehet? Szálloda. b) több részre osztva Ha egy kandzsit több részre osztunk, akkor a bonyolult kandzsikat is könnyebben meg tudja tanulni a tanuló. Pl: ha egy olyan bonyolult kandzsit, mint az 鬱 (depresszió) több részre bontunk, és külön-külön próbáljuk megjegyezni, akkor sokkal könnyebb dolgunk lesz. Matematikával Ha egy kandzsit több részre lehet szétbontani, akkor a kandzsi-részeket használva ilyen feladatokat is össze- állíthatunk. (1)A példa szerint találja meg a megfelelı kandzsit! ナ+ 口 右 イ+ 丁 + 口? ( 何 ) ツ+ワ+ 子? ( 学 ) (2) A példa szerint találja meg a megfelelı kandzsit és a kakukktojás kandzsi-részt! 三 + 人 + 田 + 日 春 日 + 土 + 寸 + 月? ( 時 ) ノ+ 土 + 一 +ノ+ 儿? ( 先 ) - 8 -

10 4) További ötletek. Ha a kandzsikat nem külön-külön, hanem összetételenként tanítjuk, akkor talán a tanulók a kandzsi jelentésébıl kitalálják az új szót is. Például: 木 fa, 林 liget, akkor 森 és 森 林 mi lehet? 火 tőz, 花 virág, akkor 花 火 és 火 花 mi lehet? 山 hegy, akkor 火 山 mi lehet? 国 ország 王 király, akkor 国 王 és 王 国 mi lehet? -A tanítvány érdeklıdésétıl ill. szakmájától függıen az alap kandzsik megtanítása után, ezeket használva új szavakat is taníthatunk. Például gazdasági vonalon tanuló diákoknak, illetve üzletembereknek 入 出 kandzsival ilyen szavakat is lehet tanítani: 出 ます 入 ります 出 口 入 り 口 輸 出 輸 入 支 出 収 入 -Ha a tanulónak gazdag a szókincse, és ismer pár száz kandzsit, akkor a szövegkörnyezetbıl sejteni kezdi a kandzsi olvasatát és jelentését. Ezért középhaladó ill. haladó tanulóknak érdemes olyan szövegeket is mutatni, amiben van néhány ismeretlen kandzsi, hogy a diákok maguktól próbálják megtalálni a kandzsi olvasatát és jelentését. Tesztek A kandzsi-tanulás miatt sokat kell szenvedni a diákoknak, ezért ha a kandzsi tesztben mindig azt nézzük, hogy megtanulta-e a diák azt a bizonyos kandzsit, akkor elıbb-utóbb elmegy a kedve a kandzsiktól. Ezt a problémát olyan módon tudjuk kikerülni, ha néha olyan teszttel ruk- kolunk elı, amelyben felületes kandzsi ismeretbıl is lehet pontot szerezni. Itt mutatok néhány példát. 1) átlagos kandzsi teszt (erre még kell tanulni) Írja le az alábbi kandzsikat hiraganával! 1. 朝 2. 読 む 3. 新 聞 Írja le az alábbi szavakat kandzsival! 1.よる 2.きく 3.ざっし 2) felületes tudást igénylı kandzsi teszt Írja le az aláhúzott kandzsikat hiraganával! わたしは 朝 6じに おきました そして 新 聞 を 読 みました この 新 聞 のなまえは Népszabadság です Húzza alá azokat a hiraganákat, amiket kandzsival is le lehet írni! わたしは あさいつもしんぶんをよみます Válassza ki a helyes olvasatot! わたしは 朝 いつも 新 聞 を 読 みます 1) 朝 a あさ b あした c よる 2) 新 聞 a ざっし b ほん c しんぶん 3) 読 みます a かみます b よみます c こみます - 9 -

11 4.Fejezet Szókincs tanítás(1) 1)Alaptudás A szókincstanításkor sok módszer használható. Például 1) Fordítás fordítás 大 きい(nagy) 小 さい(kicsi) 長 い(hosszú) 短 い(rövid) egyszerő japán mondatok おふろ:ここで あたま かお からだ て あ しを あらいます példamondatok さとうはあまいです キャンディーはあまいです はちみつはあまいです 2) Egyszerő japán mondatok illetve példamondatok Órán is lehet magyarázni, de elıre is lehet készíteni szókincstáblát. 3) Tárgyak felmutatása Fıleg a fınevek tanításakor. Például a tanteremben lévı tárgyakat lehet így könnyen tanítani. 4)Testmozgás Fıleg igék és néhány melléknév tanításakor. Pl. かるい(könnyő) おもい(nehéz) あるく (gyalog) はしる(fut) 電 気 をつけます(lámpát kapcsol) szavakat lehet könnyen tanítani testmozgással. 5) Képek, fényképek Egyszerő képekkel is lehet tanítani szavakat, de valami szituációt is lerajzolhatunk. Egy fényképrıl általában sok információt ki tudunk olvasni. ( Például újságban lévı fényképekkel is sok mindent meg tudunk tanítani.) (Példa) どうぞ és どうも (Példa) Magyar konyha

12 6)Kártya Kártyával tanítani az egyik leghatásosabb módszer, mert a kártyanak a következı elınyei vannnak: (1) többször, de más-más sorrendbe, és csak a szükséges szavakat lehet velük tanítani, gyakorolni, (2) ha szükséges a táblára lehet ragasztani, (3) mind a két oldalát lehet használni, (4) nem csak a tanár, hanem a diákok is használhatják. Ahogy említettem a kártyának mind a két oldalát lehet használni, de vajon milyen információt lehet ráírni? Kártyafajták: (1) az egyik oldalára japánul, a másikra magyarul, (2) az egyik oldalára az ige maszu-formáját, a másikra az ige olyan formáját, amit éppen tanulnak. (3) az egyik oldalára képet, a másikra szavakat stb. Amikor kártyát használunk, akkor az alábbi dolgokra kell ügyelni: (1) Kártya nagysága Ha túl kicsi, akkor nem látják a diákok, ha túl nagy, akkor nehezen kezelhetı. Általában az A4-es papír fele a legmegfelelıbb. (2)Bető mérete Ha kicsi, vagy halvány a bető, akkor nem látják jól a diákok. (3) Bető állása Ha vízszintesen hosszú a kártya, akkor függılegesen gyorsabban lehet forgatni, ezért úgy érdemes a szavakat felírni, hogy az egyik oldalon a másikkal ellentétes legyen a bető állása, pl: (4) Kártya kezelése Ha a kártya felsı részét fogjuk, akkor elég nehéz a kártyák váltása, ezért úgy érdemes tartani, hogy az egyik tenyerünkre helyezzük a kártyacsomót, a másik kézünkkel pedig fentrıl emeljük hátra a kártyalapokat. Ha a szánk elé tesszük a kártyát, akkor a diákok nem látják a szánkat. Ha több kártyát egymás után szeretnénk megmutatni, akkor könnyebb ha nem a legelsı kártyát tesszük hátra, hanem a hátsót hozzuk elıre. (Ezzel sokkal gyorsabban lehet mutogatni a kártyákat.) 7) Csoportosítás A szavakat érdemes csoportosítani. (A diákoknak is így könnyebben megy majd a tanulás. (1) helyzet (pl. konyha) キッチン ナイフ フォーク (2) hasonló jelentés 勉 強 する 学 ぶ 習 う 学 習 する (3) ellentétes jelentés 複 雑 単 純 拡 大 縮 小 (4) kapcsolat 日 本 日 本 人 日 本 語 日 本 文 化

13 8) Fantáziajáték Például egy egyszerőnek tőnı melléknévvel is sok nehéz kifejezést tudunk megtanulni. Fıleg a középhaladóknak, vagy a haladóknak lehet ilyen kifejezéseket mutatni, és megkérdezni tılük, hogy vajon mit jelenthetnek. Biztos, szórakoztató lesz a szavak tanulása. 大 きい azt jelenti, hogy nagy Akkor mit jelenthetnek ezek a kifejezések? ショックが 大 きい 態 度 (たいど)が 大 きい スケールが 大 きい 利 幅 (りはば)が 大 きい 9) Szókincstérkép Megadunk egy témát vagy egy szót a diákoknak, akik közösen vagy egyedül ehhez kapcsolódó szavakat győjtenek. はし スプーン フォーク ナイフ おさら おちゃわん おわん レチョー ゆのみ パプリカ コップ カップ ハンガリー 料 理 日 本 キッチン 料 理 クッキング 番 組 すし てんぷら すきやき さしみ RTLklub

14 5. Fejezet Szókincs tanítás(2) Szókincs tanítás újságpapírokkal Ha újságról van szó, általában azt hiszem, minden nyelvtanár azonnal az aktuális újságcikkek, tévéprogramok, idıjárásjelentések, hírdetések vagy esetleg a társkeresı rovat kínálta lehetıségeket fontolgatják, azzal a reménnyel, hátha jó hasznát vehetik -pl. olvasás, párbeszédes gyakorlatok segédanyagaként - a nyelvórákon. Ha megnézzük a japán nyelvterületet, könnyedén megállapíthatjuk, hogy Magyarországon igen nehéz hozzájutni japán nyelvő újságokhoz, sıt azok megértése alapos nyelvtudást is igényel.(a japán újságokban kb kandzsit (japán írásjel) használnak, míg a magyar középiskolák érettségi vizsgáján kb. 500 a kandzsi-követelményszint). Ezért, ahhoz, hogy japán nyelvő újságokat segédanyagként használjon a nyelvtanár, magas nyelvtudású csoport vagy különleges érdeklıdés, esetleg olyan tanulók körében lehet szó, akik az adott témában a saját anyanyelvükön gazdag ismeretanyaggal rendelkeznek. Ellenben ha az újságpapírt egyszerő papír -ként kezeljük, akkor egy percig sem kell ragaszkodnunk a japán nyelvő újságokhoz. A következıkben lássuk, milyen sajátosságokat rejt magába ez a papír és hogyan válhat belıle hasznos taneszköz. 1) olcsó és viszonylag nagy mennyiségben beszerezhetı, 2) a mennyiségre való tekintettel minden lelkiis- meret-furdalás nélkül vághatjuk, téphetjük, hajtogathatjuk vagy hajlíthatjuk, 3) méretének és lágy tulajdonságának köszönhetıen változatosan tudjuk formálni, alakítani. Most pedig szeretném röviden bemutatni, hogyan lehet az újságpapírt a japán-illetve az idegennyelvoktatásban hasznosítani. 1)Újság és az írás elsajátítása Elıször is kezdjük a sort a japán írással, melynek elsajátítása közismerten nem egy hétköznapi feladat. Lehet, hogy nincs sok értelme tollal vagy ceruzával rajzolgatni egy újságpapírra, de mi történik akkor, ha elıveszünk egy ecsetet! Az írásjelek ecsettel történı elsajátításakor egyrészt nagyobb hangsúlyt fektethetünk a vonássorrend fontosságára ill. memorizálására, másrészt az írással az autodidakta tanulásra is rávezethetjük a tanulókat. Sıt ha jobban belegondolunk, a japán kultúra egyik mővészetének a kalligráfia szellemiségét is beleszıhetjük az óra tananyagába. Igaz ugyan, hogy a kalligráfiához speciális ecsetre van szükség, melynek beszerzése esetleg gondot okozhat. Ha végképp nincs más megoldás, egy olyan ecset is megfelel a célnak, amit a rajzórákon használunk. (Lehet, hogy megsértjük ezzel a kalligráfia szabályait, de az eszközhiány, sokszor ilyen kényszermegoldásokat követel.) Egy másik lehetıségként az újság-kártya tünt jó ötletnek, itt viszont a papír minısége (vékony és nem tiszta) okozott fejfájást. Ekkor jutott eszembe, mi lenne, ha nem egy, hanem több lapot illesztenénk össze, és ebbıl készítenénk újság-kártyát. Ezzel a módszerrel olyan kártyát tudunk elıállítani, amelyet kedvünkre hajtogathatunk, az írásjeleket részenként is bemutathatjuk, sıt még kártya-játékként is nagyszerően tudjuk használni

15 2)Újságpapír és szókincsfejlesztés -Az újságpapírt hatásosan tudjuk alkalmazni új szókincs-anyag bemutatásakor és gyakorlásakor is. Néhány példával szeretném szemléltetni az elmondottakat. -Vegyük csak elıször az igék bevezetését. Nemcsak az olvas, néz igéket, hanem legyen az a hajlít, egymásra rak, lapoz, leterít, csavar, lyukaszt, vág, tép és folytathatnám még azokat a cselekvéseket, amelyeket egy újsággal szemléltetni tudunk. Vagy ha az újságot összetekerjük, a hajít, kidob, repít, üt, les stb. igékkel máris növelhetjük az elıbb megkezdett sort. Ezzel a módszerrel, a tanár irányításával a tanulók nemcsak az igéket sajátíthatják el, hanem az igék egyes nyelvtani alakjait (pl. te-forma) is gyakorolhatják. -A japán nyelvben gyakran használjuk a para-para, piri-piri-hez hasonló hangulat-festı illetve hangutánzó szavakat, és ezek között igen sok az olyan, amelyiknek nehéz megtalálni a magyar megfelelıjét. Ebben a problémában is segítségünkre lehet az újságpapír. Gondoljunk csak a kusha-kusha (csavar), piri-piri(tép), (az eltépett újságpapírt) para-para(elszórja), (lufit készít és) pan (összetöri) stb. kifejezésekre, amelyek körülírása helyett eredményesebb lehet, ha szemléltetjük a jelentést, és látványként rögzül a tanulókban. -Hasonló a helyzet a japán számolószavakkal is, melyek a megszámlált dolgoknak megfelelıen különböznek egymástól. Itt az összetekert újságpapír az ippon, nihon, sanbon stb. (hosszú és vékony tárgyak számolószava), az összegyőrt a hitotsu, futatsu stb.(alaktalan dolgok számolószava) az összefőzött az issatsu stb. (kötetek) számolószavak gyakorlásánál alkalmazható. -Az eddig felsorolt igék, számolószavak mellett egy kis változtatással a melléknevek (pl.nagy,kicsi), sıt az újság képeinek felhasználásával még a fınevek tanításakor is segítségül hívhatjuk az újságpapírt. -Már alapfokú szinten is gyakran elıfordul, hogy el kell igazítani valakit az utcán. Ebben az esetben is hasznunkra válhat, ha van a közelben egy-két újságpapír. Ha apró csíkokat vágunk ki az újságból, utcákat kapunk. Ha a fentebb már említett (újságpapír-) kártyákra ráírjuk a posta, bank stb.japán megfelelıjét, máris az asztalra tudjuk varázsolni a mi kis original térképünket. Ezzel a módszerrel a térkép-használat nehézségi fokát a tanulók tudásszintjének és képességeinek megfelelıen tudjuk változtatni, anélkül hogy megunnák a hasonló gyakorlatok ismétlését. Sıt, ha csoportmunkára kerül sor, jó hangulatban tudnak együtt dolgozni. 3)Újságpapír és a hallás-készség fejlesztése -Az új szókészlet bevezetésekor is kihasználhatjuk az újságpapír nyújtotta lehetıségeket. Mivel egy könnyen formálható és mozgatható anyagról van szó, ezért bonyolultabb mondatok hallásértésének fejlesztésére (pl.magnó) is alkalmas lehet. (pl: Elıször formáljatok labdát az újságból! Aztán még egy újságból készítsetek botot, és üssétek meg a labdát.,vagy Rajzoljatok egy nagy disznót! Rajzoljatok egy nagy háromszögbe három kis kört. )

16 4)Újságpapír és a társalgás A fentiekben is említettem már, hogy az újság könnyen alakítható tulajdonsággal rendelkezik, most nézzük, hogyan képes a társalgási helyzetek hangulátát is emelni. Elıször is, ha egy kicsit vastagabban összegömbölyített újságpapírt és egy összetekert papírlapot egymáshoz illesztünk, máris kapunk egy mobiltelefont, amit ha megfordítunk, mikrofonként tudunk használni. Ha összetekerjük az újságpapírt, majd karikát formálunk belıle, kapunk egy kormánykereket. Ha már úgyis benne vagyunk, próbálkozhatunk az újságbaba elkészítésével is. Két összetekert újságlapból keresztet formálunk, majd a tetejére rögzítünk egy összegömbölyített újságlapot. Ezek és ezekhez hasonló saját készítéső tárgyak egyrészt nem is igényelnek sok idıt, másrészt, ha a tanulókat is bevonjuk az elkészítésükbe, talán mindenki jól érzi majd magát. A fentiekben csak dióhéjban próbáltam vázolni, hogyan tudjuk felhasználni a tanteremben az újságpapírt. Természetesen az általam felsoroltakon kívül még számos lehetıséget tartogat az újságpapír a nyelvoktatásban. Mivel az újságpapír formálása nem kíván különleges elıtanulmányokat, azt is egyfajta megoldásnak tartom, hogy azt a tanulók kreativitására bízzuk. Vagy melyik nyelvtanár ne gondolt volna arra egyszer, hogy szeretne az órája stílusán változtatni, vagy tenni kellene valamit, hisz semmi érdekes nem jut az eszébe? Ilyenkor ugrik be a félredobott napilap. Ha van egy kis szabadidınk, talán megéri, ha elıveszünk egy pár régi újságot és próbálkozunk. Ezzel nem csak a mi fantáziánkat tudjuk fejleszteni, hanem óráink hangulatát is képesek vagyunk befolyásolni

17 6. Fejezet Nyelvtan tanítás Amikor nyelvtant tanítunk, a tanárnak milyen dolgokra kell odafigyelni? Egyik fontos dolog, hogy a tanítandó nyelvtanról a tanár is úgy gondolja -még akkor is, ha úgy érzi, mindent tud róla-, hogy újra komolyan át kell gondolkodnia. 1)Mikor と és mikor といっしょに? Magyarországon már kiadtak néhány japán nyelvtan- könyvet, és a diákok talán azokból tanulnak is. Most megnézzük, hogy például a と/といっしょに-t hogyan magyarázzák ezekben. A. Könyv : A társhatározót jelöli, hogy az alany kinek vagy minek a tásaságában van a cselekvés közben. Kifejezıeszközei: to(issho ni) B. Könyv: /személy/と/いっしょに/: vkivel/együtt/ C. Könyv: ~といっしょに (vkivel együtt) A と jelentése: valakivel (együtt) végezni a cselekvést. 2)Ha a diákok elolvassák ezeket a magyarázatokat, akkor nem biztos, hogy meg fogják érteni a と és といっしょに közötti különbséget. Sıt lehet, hogy azt hiszik majd, hogy ezek bármikor felcserélhetık. Ilyenkor természetesen a tanárnak kell megmagyarázni a kettı közötti különbséget. Elıször nézzünk olyan mondatokat, amikben a と és a といっしょに felcselélhetı. ともだちと(いっしょに) 学 校 へ 行 った A barátommal (együtt) mentem iskolába. アニタさんと(いっしょに)ビデオを 見 た Anitával (együtt) videóztam. 3)Most keressünk olyan mondatokat, amikben ha a と helyett といしょに-t használunk, akkor megváltozik a jelentése. わたしは ペーテルさんと けっこんを しました Péterhez mentem feleségül. わたしは ペーテルさんといっしょに けっこんを しました Péterrel együtt (egyszerre) tartottam az esküvımet. わたしは ペーテルさんと 会 いました Péterrel találkoztam. わたしは ペーテルさんといっしょに 会 いました Péterrel együtt (valaki mással) találkoztam

18 4)A fenti példa szerint a diákoknak így lehet magyarázni: Azoknál az igéknél, amelyek partnerhez kötött cselekvést fejeznek ki a といっしょに t nem lehet a と helyett használni. Azoknál a cselekvést kifejezı igéknél viszont, amelyek egyedül is végrehajthatók a と いっしょに és a と felcserélhetı anélkül, hogy megváltozna a jelentésük. Amikor a nyelvtanról gondolokodunk figyelembe kell venni a magyar és a japán nyelv közötti különbséget is. 5)Hová lehet tenni a számolószót? A kezdıknek általában nehézséget okoz a számolószavak elsajátítása, de az a tapasztalat, hogy a diákok, ha egyszer már találkoztak a számolószavakkal, nagyon figyelnek arra, hogy mikor melyik számolószót használják, rendhagyó-e a kiejtésük vagy sem. Ellenben arra már nem ügyelnek annyira, hogy azokat hogyan lehet a mondaton belül használni. Ez talán azért történik, mert a magyar nyelvben is használnak számolószót, és azt hiszik, a japán nyelvben is ugyanúgy kell használni azokat. Ilyenkor természetesen a tanárnak az a feladata, hogy rávezesse a diákot arra, hogy a japán számolószavakat máshogy kell használni, mint a magyarban. 6)Most megnézzük, hogy a magyar nyelvben és japán nyelvben hogyan használják a számolószavakat. Magyar nyelv 1. számolószó + fınév Három alma van 2. számolószavak + t + ige Almából hármat kérek. Japán nyelv 1.számolószó +の+ fınév 三 冊 の 本 2. számolószó +の+ fınév+partikula+ fınév 三 冊 の 本 があります 三 冊 の 本 を 読 みます 3. számolószó+ige 本 が 三 冊 あります 本 を 三 冊 読 みます. A fenti példából kiderült, hogy a magyar számolószót számnévként és tárgyként használják, míg a japán szá- molószót a fınév jelzıjeként vagy határozószóként. Ha a tanár ismeri ezeket, akkor valamilyen módon át tudja adni a diákoknak. Amikor a nyelvtant tanítjuk, annak a funkciójára is érdemes odafigyelni

19 7)Mikor használható a できる? Ha megnézzük a nyelvkönyveket a できる-rıl elég világos magyarázatot találunk, és a példamondatok is jól érthetıek. A. Könyv Fınév / ige + koto ga dekiru,lehet; tud B. Könyv Fınév / ige(こと)が できる/できません (tud / nem tud t (csinál)ni) できる tárgyatlan ige. A fenti szerkezetben a できる jelentése tud, -hat,-het C. Könyv: Fınév ができる/ige ことができる Az ige potenciális (ható) alakja あなたは フランス 語 ができますか Tud franciául? いいえ わたしは フランス 語 ができません Nem, nem tudok franciául. ここでは タバコをすうことが できません Itt nem lehet dohányozni. Ha a diákok csak ezeket a magyarázatokat és példa- mondatokat tanulják meg, akkor a できる valódi funkciója ismeretlen marad elıttük, és emiatt talán a mindennapi életben nem tudják majd úgy használni, mint a japánok. Ilyenkor a tanárnak az a feladata, hogy bizonyos szituációk segítségével bemutassa a できる funkcióját is! Most nézzük meg, hogy a できる-nak milyen funkciója van. ここは フェリヘジくうこうです 日 本 人 りょこうし ゃの Bさんと Cさんは ハンガリーから 日 本 へかえりま す A:Hol foglaljak helyet? Ablak mellett? B:え ええと Cさん! Cさんは ハンガリー 語 が できますよね C:ええ? いいえ わたしは ハンガリー 語 ができま せん B:そうですか ここは ひこうきの なかです B:ああ タバコがおいしい C:ああ Bさん ここでは タバコを すうことはで きませんよ B:ああ そうか ごめんなさい Ferihegyen B megkéri C-t, hogy intézze el neki a repülıjegyet, de C visszautasította. A repülıgépen C B-t megkéri, hogy hagyja abba a dohányzást. Tehát a で き る -nak kérés és visszautasítás funkciója is van

20 7. Fejezet Olvasás tanítás I. A nyelvtanulás során 2 fajta olvasás gyakorlásról beszélhetünk. Az egyik célja a tanultak ellenırzése, pl ebbe a kategóriába tartozik a tankönyvolvasás. Mi tarárok néha azért olvastatjuk hangosan a tankönyvet, mert szeretnénk megbizonyosodni affelıl, hogy a tanuló valóban megértette-e a szöveget, ill. megtanulta-e a szavakat, nyelvtant és a kiejtést. A másik gyakorlás célja a szükséges információ megszerezése. (Például egy menetrendbıl megpróbáljuk megszerezni a szükséges információkat.) A két olvasás-gyakorlás közül elıször az elsıt szeretném (pl. tankönyvolvasás) részetesen tanulmányozni. A tankönyvekben általában egy-egy társalgási szöveg vagy néhány soros mondat található. Amikor ezeket olvassák a diákok, milyen módszert lehet használni? Természetesen sok lehetıség van, ezek közül most nézzünk meg néhányat! (1) Bemelegítés 1 (megértés) Mielıtt elolvastatunk egy szöveget, átnézzük a mondatokat, ellenırizzük a szavak jelentését, a nyelvtant és a kiejtést (szükséges esetén fordíthatunk is.) (2)Bemelegítés 2 (hallgatás) A tanár olvassa a szöveget, vagy a magnót hallgatják a diákok. Ha a hosszúság, esetleg a nehéz kiejtéső szavak miatt nehéznek tőnik a mondat, erre elıre felhívjuk a figyelmet. Amikor a tanár olvassa a szöveget, nagyon kell arra figyelnie, hogy úgy olvasson, mintha beszélne. A tanárok néha túl lassan olvasnak, és túl sok szünetet tartanak (fıleg a fontos szavak ill a partikulák után), ami könnyen átragadhat a diákokra, és rossz hatással lehet a mindennapi beszédre is. (3)Próba-olvasás A diákok megpróbálják elolvasni a szöveget. Ilyenkor nem kell hangosan olvasni, de figyelmeztessük ıket, hogy ne- csak a mondatokra figyeljenek, hanem a mondat környezetére is. (Például, ha társalgási szöveget olvasnak, akkor figyeljenek arra, hogy milyen szituációban történik a társalgás, és igyekezzenek úgy olvasni, mintha tényleg megtörtént volna velük az esemény. Ha pl. a szituáció szomorú, akkor a diákok is próbálják érzékeltetni azt). (4) Ismétlés A tanár vagy a kazetta után a diákok hangosan felolvassák a szöveget. Ebben a gyakorlatban az a legfontosabb, hogy tényleg úgy olvassák, mint ahogy a példában hallották (figyelve a kiejtés erısségére, intonációra, szünethosz- szúságra, érzéskimutatásra stb.) Mivel a nehéz részeket többször is lehet gyakorolni, ezzel a fontos kifejezéseket illetve a japános kiejtést is el lehet sajátítani (ha sikerült megtanulni, akkor szükség esetén használni is tudják majd). (5) Néma-olvasás (szájmozgatással) Amikor a tanár olvas, vagy szól a kazetta, adjunk olyan feladatot a tanulóknak, hogy a szöveg szerint mozgassák a szájukat. Ha a diák nagyon koncentrál a szövegre és a saját szájára, akkor tudni fogja, hogy mikor mozgatta másho- gyan a szájat, vagy melyik rész túl gyors neki. Az lenne az ideális, ha addig gyakorolhatnának, ameddig úgy érezik, tényleg úgy tudják mozgatni a szájukat, mint a példában

Nyelvtani magyarázatok Károli Gáspár Református Egyetem Intenzív nyelvtanfolyam

Nyelvtani magyarázatok Károli Gáspár Református Egyetem Intenzív nyelvtanfolyam Nyelvtani magyarázatok Károli Gáspár Református Egyetem Intenzív nyelvtanfolyam I. 2 SZERKESZTİK: Wakai Szeidzsi Somodi Júlia Károli Gáspár Református Egyetem Japán Tanszék 2006. január Lektorálta: Jordán

Részletesebben

ELO Magyar-Japán szótár エロ ハンガリー 語 日 本 語 辞 典

ELO Magyar-Japán szótár エロ ハンガリー 語 日 本 語 辞 典 Előszó A szótárban az ELO Japán nyelv kezdőknek könyvében található szavakat gyűjtöttem össze annak érdekében, hogy a kanjikkal együtt lehessen őket megtanulni. Ha valaki nem ismeri a kanjikat, ez elsőre

Részletesebben

Megjegyezhető kandzsik

Megjegyezhető kandzsik Megjegyezhető kandzsik Első kötet Kézikönyv a japán írásjegyek jelentésének és írásmódjának megjegyzéséhez James W. Heisig Rácz Zoltán SHIROKUMA Tartalom Előszó a magyar kiadáshoz... 7 Bevezető... 9 Első

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009.

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás Játékgyűjtemény pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész

Részletesebben

A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS?

A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS? SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM MŰSZAKI ÉS HUMÁNTUDOMÁNYOK KAR MATEMATIKA-INFORMATIKA TANSZÉK A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS? KÉSZÍTETTE: TÉMAVEZETŐ TANÁR:

Részletesebben

ALAPOZÓ TANFOLYAM. teljesen kezdők és újrakezdők számára. LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11.

ALAPOZÓ TANFOLYAM. teljesen kezdők és újrakezdők számára. LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11. M O L N Á R B E R T A L A N ALAPOZÓ TANFOLYAM teljesen kezdők és újrakezdők számára LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11. Alapozó tanfolyamunk - amelynek jegyzetét éppen olvasod - segítségével elsajátíthatod

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÉS AKADÁLYOK A DISZLEXIÁS GYERMEKEK

Részletesebben

A SIKERES ELŐADÁS. Bevezetés

A SIKERES ELŐADÁS. Bevezetés A SIKERES ELŐADÁS Bevezetés Lehet Ön tapasztalt szónok vagy kezdő előadó, előadási készségén biztosan van mit javítania: hitelességét növelheti tervezéssel, előkészítéssel és gyakorlattal. Ez a fejezet

Részletesebben

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM Dr. Balogh László TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI Debrecen, 1995 A kéziratot lektorálta: Dr. Madácsi Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár

Részletesebben

Akadálymentes környezet. Autizmussal élő gyermekek vizuális támogatása

Akadálymentes környezet. Autizmussal élő gyermekek vizuális támogatása Akadálymentes környezet Autizmussal élő gyermekek vizuális támogatása Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 2011 Írta Rácz Zsuzsanna A fotókat a szerző készítette. Szakmai lektor Őszi

Részletesebben

Az eredményesebb kommunikáció elérése 1. Ösztönözze vállalatát arra, hogy javítson mindenfajta kommunikációt.

Az eredményesebb kommunikáció elérése 1. Ösztönözze vállalatát arra, hogy javítson mindenfajta kommunikációt. KOMMUNIKÁCIÓ Bevezetés Mondanivalójának eredményes közlése nagyon fontos, ha sikeres menedzserré akar válni. Ha szeretne magabiztosan előadni, és gördülékenyen tárgyalni, akkor ez a fejezet segíteni fog

Részletesebben

2013. nov. AKG-s ma ga zin. 50 Ft

2013. nov. AKG-s ma ga zin. 50 Ft 2013. nov. AKG-s ma ga zin 50 Ft 76 Kutatók éjszakája az AKG-ban 2 Szubjektívmagazin Kiadja az Al ter na tív K öz gaz da s á gi Gim ná zi um Sz ub jek tív Alkotóköre Felelősszerkesztő Ba ra nyai Ist ván

Részletesebben

Játékgyűjtemény 2009

Játékgyűjtemény 2009 Játékgyűjtemény 2009 Tartalom 1. Matematika órákon használható játékok... 3 2. Magyar órákon használható játékok... 8 2.1 Kommunikációt fejlesztő játékok... 16 3. Környezet órákon használható játékok...

Részletesebben

Nyelvtanulás multimédiás eszközökkel A Rosetta Stone nyelvfejlesztő program hatékonyságának elemzése

Nyelvtanulás multimédiás eszközökkel A Rosetta Stone nyelvfejlesztő program hatékonyságának elemzése Nyelvtanulás multimédiás eszközökkel A Rosetta Stone nyelvfejlesztő program hatékonyságának elemzése T. Kovács * és C. Sik-Lányi * * Pannon Egyetem/ Angol Amerikai Intézet, Veszprém, Magyarország * Pannon

Részletesebben

Utam a perfekt angolhoz. Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne?

Utam a perfekt angolhoz. Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne? Utam a perfekt angolhoz Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne? Előszó Okos ember más kárán tanul, a buta a sajátján, a hülye semmiből. E népi bölcsesség alapján nagyon kevés okos ember van a földön.

Részletesebben

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Állatok a házban és a ház körül a téma feldolgozása aktívtáblával 2 Benedek Elek A só című meséjének feldolgozása aktívtáblával 9 3D a táblán a Google SketchUp programjával

Részletesebben

Drámamodellek Kaposi László

Drámamodellek Kaposi László 2 Drámamodellek Kaposi László Bevezető A következőkben a tanítási dráma modelljeinek felvázolásával próbálkozom. 1 Az alábbi modellek kapcsán nincs általam ismert és érvényesnek tartott szakirodalom: ha

Részletesebben

Eisai Tien Tai Huai Changtól Rinzai zent

Eisai Tien Tai Huai Changtól Rinzai zent Eisai A tea megjelenése Japánban egy átfogó gazdasági, társadalmi változás mellékterméke" volt. A késı Heian kor Japánja sok szálon függött a virágzó Song kor Kínájától és átvette annak korszerőbb földmővelı,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA SZAKDOLGOZAT. Bayer Katalin Közszolgálati Alapszak 2010.

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA SZAKDOLGOZAT. Bayer Katalin Közszolgálati Alapszak 2010. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA SZAKDOLGOZAT Bayer Katalin Közszolgálati Alapszak 2010. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA NYELVTANÍTÁS MÁSKÉPPEN AVAGY AZ ÉLET KENYERE ALAPÍTVÁNY MUNKÁJÁNAK BEMUTATÁSA A DIFFERENT

Részletesebben

harmadik fejezet Segítség a diszlexiás tanulóknak

harmadik fejezet Segítség a diszlexiás tanulóknak harmadik fejezet Segítség a diszlexiás tanulóknak A diszlexiásokat többféle módszer is segíti a tanulásban. A jelen útmutató célja, hogy rálátást nyújtson a különböző elérhető segítő módszerekre, úgy mint

Részletesebben

Junior Achievement M A G Y A R O R S Z Á G. Gazdasági és vállalkozási ismeretek ÉN ÉS A VILÁG PROGRAMCSOMAG ORSZÁGUNK, A VILÁG.

Junior Achievement M A G Y A R O R S Z Á G. Gazdasági és vállalkozási ismeretek ÉN ÉS A VILÁG PROGRAMCSOMAG ORSZÁGUNK, A VILÁG. Junior Achievement M A G Y A R O R S Z Á G Gazdasági és vállalkozási ismeretek ÉN ÉS A VILÁG PROGRAMCSOMAG ORSZÁGUNK, A VILÁG Tanári kézikönyv Tartalom Bevezető 4 1. Kicsi lett a világ 5 A tevékenység

Részletesebben

Iránytő - A HısNık.hu, vállalkozónıknek szóló ismeretcsomagja. Iránytő. Gondolkodásmód és szemlélet a gyakorlatban

Iránytő - A HısNık.hu, vállalkozónıknek szóló ismeretcsomagja. Iránytő. Gondolkodásmód és szemlélet a gyakorlatban Iránytő Gondolkodásmód és szemlélet a gyakorlatban 20 fejezet, több mint 100 gyakorlati tipp, hogy a vállalkozónık sikeresebbek legyenek! Írta: Vidi Rita Minden jog fenntartva! 1. fejezet Vállalkozó leszek!

Részletesebben

AGILITY TANÍTÁS ALAPJAI /a pozitív felvezetés/

AGILITY TANÍTÁS ALAPJAI /a pozitív felvezetés/ AGILITY TANÍTÁS ALAPJAI /a pozitív felvezetés/ Ezt az agility oktató anyagot azoknak ajánljuk, akik vagy saját maguk képzik a kiskutyájukat erre a gyönyörű és szórakoztató sportra, vagy kezdő kutyások

Részletesebben

EGY BEVEZETŐNEK SZÁNT HARCMŰVÉSZETI FORRÁS: HEIHŌ SHOSHIN NO TEBIKIGUSA *

EGY BEVEZETŐNEK SZÁNT HARCMŰVÉSZETI FORRÁS: HEIHŌ SHOSHIN NO TEBIKIGUSA * SZABÓ BALÁZS EGY BEVEZETŐNEK SZÁNT HARCMŰVÉSZETI FORRÁS: HEIHŌ SHOSHIN NO TEBIKIGUSA * A tanulmány a Takenouchi-ryū jūjutsu iskola egyik fontos forrásművét, a Heihō shoshin no tebikigusát mutatja be. A

Részletesebben

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 1 Hallássérültek Magyarországon IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 Írta: Deli Gábor, Összeállította: Mecsné Fullajtár Ildikó Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete 1 2 Milyen

Részletesebben

Örömhír Jézus Krisztusról

Örömhír Jézus Krisztusról SOLYMÁR MÓNIKA SÓLYOM ANIKÓ Örömhír Jézus Krisztusról Bízzatok, én vagyok! Tanári kézikönyv LUTHER KIADÓ BUDAPEST, 2009 1 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó

Részletesebben

10 tipp az önbizalom fejlesztésére - a nyelvtanulásban

10 tipp az önbizalom fejlesztésére - a nyelvtanulásban 10 tipp az önbizalom fejlesztésére - a nyelvtanulásban 2008. novemberében, a Nyelvtanuló Kiképzı Bázis elıadáson odajött hozzám Anikó, egyik résztvevı, és elpanaszolta, hogy neki valahogy nem megy a szótanulás.

Részletesebben

A TANÍTÁS EREDMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA; SZAKTÁRGYI ÉRTÉKELÉS

A TANÍTÁS EREDMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA; SZAKTÁRGYI ÉRTÉKELÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA; SZAKTÁRGYI ÉRTÉKELÉS Pedagógiai tanulmányainkból tudjuk: a szaktárgyi értékelés során jellemzıen arról gyızıdünk meg, hogy a kitőzött célokat milyen szinten sikerült

Részletesebben

SZÜLŐKNEK. a logopédiáról és rólunk! A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa 2008/2

SZÜLŐKNEK. a logopédiáról és rólunk! A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa 2008/2 SZÜLŐKNEK a logopédiáról és rólunk! A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa 2008/2 Mottó: Umberto Saba: Kislányom arcképe Kislányom piros labdával kezében, nagy égszínkék szemét reám emelve, így szólt

Részletesebben