Újvidék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "115. 117. 116. Újvidék"

Átírás

1 VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem õrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések díjszabása szerint Újvidék 3 szám LXII évfolyam Évi elõfizetés dinár (elõleg). A reklamálási határidõ 15 nap. Szerkesztõség és ügykezelés: Novi Sad, Felszabadulás sugárút 81. szám YU ISSN COBISS.SR-ID Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 2ának 10. pontja alapján március 14-i ülésén A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELÕHÁZA BIZOTTSÁGAI ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT KIEGÉSZÍTÉSÉRÕL A Képviselõház a bizottságai elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló határozat (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 27/04., 9/05. és 19/05. szám) részére vonatkozóan a következõ kiegészítéseket fogadja el: 1. Az 1. pontban, a tartomány Alkotmányos Jogi helyzetével Foglalkozó Bizottságba megválasztja - Hallgató Sándort tagnak; 2. A 3. pontban, a Jogszabályügyi Bizottságba megválasztja - dr. Danijel Petakoviæot tagnak; 3. A 8. pontban, az Oktatási, Tudományügyi, Mûvelõdési, Ifjúsági és Sportbizottságba megválasztja - Slobodan Borðoškit tagnak; 4. A 9. pontban, az Egészségügyi, Szociálpolitikai és Munkaügyi Bizottságba megválasztja - dr. Danijel Petakoviæot tagnak; 5. A 11. pontban, a Tájékoztatási Bizottságba megválasztja - Slobodan Borðoškit tagnak; 6. A 14. pontban, a Közigazgatás-szervezési és Helyi Önkormányzati Bizottságba megválasztja - Robert Karant tagnak. I 01. Szám: / Bojan Kostreš s. k., Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 10. szakaszának 6. pontja és 2ának 2. és 7. pontja alapján március 14-i ülésén A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJÁNAK MEGALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRÕL A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának megalakításáról szóló határozat (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 4/2002., 7/2002. és 15/2002. szám) 4. szakasza a 6. pont után az alábbi új, 7. ponttal egészül ki: "7. az olyan ingó és ingatlan dolgok eladásából vagy bérbe adásából eredõ eszközök, amelyeknek a rendelkezési vagy tulajdonjogát az Alap bírósági eljárás során az esedékes követelések behajtása érdekében megszerezte". Az eddigi 7. pont 8. pont lesz. A 7. szakasz 1. bekezdésében az "az Alap zárszámadását" szavak az "elfogadja a gazdálkodásról szóló éves jelentést és a pénzügyi jelentéseket" szavakra változnak, a "kiadásáról" szó után pedig vesszõ és a "vásárlásáról" szó következik. A 2. bekezdésben az "és a zárszámadást" szavak hatályukat vesztik. A 4. bekezdés a következõképpen módosul: "Az Alap évente legalább egyszer gazdálkodási jelentést és pénzügyi jelentést terjeszt elé". 3. szakasz Ez a határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételének napját követõ nyolcadik napon lép hatályba. 01. Szám: 021 1/ Bojan Kostreš s. k., Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 10. szakaszának 6. pontja és 2ának 2. és 7. pontja alapján március 14-i ülésén A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY GARANCIAALAPJÁNAK MEGALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRÕL A Vajdaság Autonóm Tartomány Garanciaalapjának megalakításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/2003. szám) 7. szakaszának 1. bekezdésében az "egy részének" szavak törlendõk.

2 58 oldal - 3 szám HATALOS LAPJA VAT A 10. szakasz a következõképpen módosul: "10. szakasz Az Alap igazgatóbizottsága: 1. meghozza az Alap alapszabályát, ügyviteli szabályait és egyéb általános aktusokat, 2. meghozza az Alap munkaprogramját, 3. megerõsíti az Alap ügyviteli politikáját és meghozza az ügyviteli politikával kapcsolatos egyéb aktusokat, 4. elfogadja az Alap pénzügyi tervét, 5. elfogadja az Alap ügyvitelérõl szóló jelentést, 6. elfogadja a pénzügyi jelentéseket, 7. kinevezi a garanciát adó különbizottságot (szakértõi csoport), 8. dönt az Alap státusbeli változásairól, 9. meghozza a mûködési szabályzatot, 10. meghozza az ügyrendjét, 11. jóváhagyja az Alap belsõ szervezetérõl és a munkahelyek rendszeresítésérõl szóló szabályzatot, 12. az Alap alapszabályában és ügyviteli szabályzatában megállapított egyéb teendõket is ellát. Az Alap alapszabályát, az Alap ügyviteli szabályait és a státusbeli változásokat, az Alap munkaprogramját, pénzügyi tervét és pénzügyi jelentéseit pedig Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa hagyja jóvá." 3. szakasz A 14. szakasz a következõképpen módosul: "14. szakasz Az Alap felügyelõ bizottsága: 1. felügyeletet gyakorol az Alap igazgatója és igazgatóbizottsága munkájának törvényessége felett, 2. megvizsgálja a pénzügyi jelentéseket és megállapítja, hogy a jogszabályokkal összhangban készültek-e, 3. megállapítja, hogy az Alap gazdálkodási könyveit és egyéb dokumentumait szabályosan és a jogszabályokkal összhangban vezetik-e, 4. megvitatja az Alap gazdálkodásáról szóló jelentést, 5. meghozza a mûködésérõl szóló ügyrendet, 6. az Alap alapszabályában megállapított egyéb teendõket is ellát. Az Alap felügyelõ bizottsága Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának legalább évente egyszer jelentést tesz az elvégzett felügyelet eredményeirõl." 4. szakasz A 15. szakasz 1. bekezdése az "alapszabály" szó után a "mûködési szabályzat" szavakkal egészül ki, a "munkahelyek szervezetérõl és szisztematizálásáról szóló aktus" szavak pedig "a munkahelyek belsõ szervezetérõl és rendszeresítésérõl szóló szabályzat" szavakra változik. A 2. bekezdés a "tevékenységi kör" szavak után "az Alap igazgatójának kinevezéséhez szükséges feltételek" szavakkal egészül ki. 5. szakasz A 16. szakasz a következõképpen módosul: "16. szakasz Az Alap igazgatóbizottsága Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselõházának legalább évente egyszer jelentést tesz az Alap ügyvitelérõl." 6. szakasz Ez a határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való megjelenését követõ nyolcadik napon lép hatályba. 01.Szám: 025 3/2003. Bojan Kostreš s. k., 118. Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 2a 1. bekezdésének 2. pontja alapján március 14-i ülésén A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TARTOMÁNYI INTÉZET MEGALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRÕL A nemek egyenjogúságával foglalkozó tartományi intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 14/2004. szám) 4. szakaszának 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul: "Az Intézet mûködéséhez az eszközöket az alábbi források biztosítják: 1.) Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetése; 2.) a szolgáltatások használóitól megvalósított bevételek (eszközök) és más bevételek, amelyeket tevékenységi körébe tartozó teendõk végzésével valósít meg; 3.) hazai és külföldi jogi és természetes személyek donációi, adományai és támogatásai; 4.) más források, összhangban a törvénnyel". Ez a határozat január 1-jén lép hatályba, és közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos 01. Szám: 025-2/ Borislav Novakoviæ s. k., al Az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 5. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja alapján március 14-i ülésén AZ ÚJVIDÉKI TARTOMÁNYI MÛEMLÉKVÉDELMI INTÉZET IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ÉS FELÜGYELÕ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRÕL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL A Képviselõház Jelena Jevtiæet kérésére, a határozat meghozatalának napjától felmenti az újvidéki Tartományi Mûemlékvédelmi Intézet igazgatóbizottságából, ahova az Újvidéki Tartományi Mûemlékvédelmi Intézet igazgatóbizottsága és felügyelõ bizottsága elnökének és tagjainak kinevezésérõl szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 11/02. szám) nevezte ki tagnak. I A Képviselõház az újvidéki Tartományi Mûemlékvédelmi Intézet igazgatóbizottságába kinevezi tagnak: - Blaskovics Lászlót, a jugoszláv irodalom tanárát, Újvidékrõl. II

3 HATALOS LAPJA VAT 3 szám - 59 oldal 01. Szám: / Bojan Kostreš s. k., Vajdaság AT statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 2ának 2. pontja alapján és a Vajdaság AT évi költségvetése konszolidált zárszámadásának külsõ revízióját elvégzõ revízor alkalmazására lefolytatott kis értékû közbeszerzési eljárás után március 14-i ülésén A VAJDASÁG AT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KONSZOLIDÁLT ZÁRSZÁMADÁSÁNAK REVÍZIÓJÁRA VONATKOZÓ SZERZÕDÉS A BELGRÁDI VINÈIÆ SZÁMVEVÕSÉGI JELENTÉSEK REVÍZIÓJÁVAL FOGLALKOZÓ VÁLLALATNAK VALÓ ODAÍTÉLÉSÉRÕL A Képviselõház a Vajdaság AT évi költségvetése konszolidált zárszámadásának revíziójára vonatkozó szerzõdést a belgrádi Vinèiæ Számvevõségi Jelentések Revíziójával Foglalkozó Vállalatnak ítéli oda. I Ez a határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való megjelenését követõ napon lép hatályba. 01. Szám: 40-25/ Bojan Kostreš s. k., Ez a határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételét követõ napon lép hatályba. 01.Szám: / Bojan Kostreš s. k., Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 2a és A közvállalatokról és közérdekû tevékenységek folytatásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 25/00., 25/02., 107/05. és 108/05. szám) 2ának 2. bekezdése alapján március 14-i ülésén A PÉTERVÁRADI SZÉKHELYÛ VOJVODINAŠUME KÖZVÁLLALAT ÉVI ÜGYVITELI PROGRAMJÁNAK A JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A Képviselõház jóváhagyja a péterváradi székhelyû Vojvodinašume Közválalat évi ügyviteli programját, amelyet a Vojvodinašume Közvállalat igazgatóbizottsága február 21-én megtartott ülésén meg. 01.Szám: 023-3/06. Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 2ának 2. pontja alapján március 14-i ülésén 123. Bojan Kostreš s. k., A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELÕHÁZA ÁLTAL ALAPÍTOTT KÖZVÁLLALATOKKAL SZEMBENI EGYES MEGHATALMAZÁSOK VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY VÉGREHAJTÓ TANÁCSÁRA VALÓ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL A Képviselõház meghatalmazza Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsát, hogy hagyja jóvá a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselõháza által alapított közválallatok éves ügyviteli programját. meghatalmazza a tartományi közigazgatási szerveket, hogy a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselõháza által alapított közválallatok éves ügyviteli programjainak elõkészítésére és teljesítésére irányuló eljárásban egyes teendõket elvégezzen. A Forum Könyvkiadó Közvállalatról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 12/01. szám) 8. szakaszának 2. bekezdése az alábbira módosul: "Az 1. bekezdés 1), 3), 4), 5), 6), 7) és 8) pontjában említett döntéseket az igazgatóbizottság az alapító jóváhagyásával hozza meg." Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 2a és A közvállalatokról és közérdekû tevékenységek folytatásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 25/00., 25/02., 107/05. és 108/05. szám) 2a alapján március 14-i ülésén AZ ÚJVIDÉKI SZÉKHELYÛ FORUM - KIADÓI TEVÉKENYSÉGÛ KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ KÖZVÁLLALAT ÉVI ÜGYVITELI PROGRAMJÁNAK A JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A Képviselõház jóváhagyja az újvidéki székhelyû Forum - Kiadói Tevékenységû Könyv- és Lapkiadó Közvállalat évi ügyviteli programját, amelyet a Forum - Kiadói Tevékenységû Közvállalat igazgatóbizottsága február 22-én megtartott ülésén meg.

4 60 oldal - 3 szám HATALOS LAPJA VAT Szám: / Bojan Kostreš s. k., Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 2ának 2. pontja és a Vajdaság Autonóm Tartomány területén levõ diákotthonok és középiskolai diákotthonok munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/03. szám) 4. szakaszának 4. bekezdése alapján március 14-i ülésén Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 2a 1. bekezdésének 2. pontja és a Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 18/02. szám) 14. szakaszának 2. bekezdése alapján március 14-i ülésén H A T Á R O Z A T O T A VAJDASÁGI IDEGENFORGALMI SZERVEZET ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK A JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A Képviselõház jóváhagyja a Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet évi munkaprogramját, amelyet a Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet igazgatóbizottsága március 6-i ülésén fogadott el. 01. Szám: 023-9/ Borislav Novakoviæ s. k., Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselõházának al Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 2ának 2. pontja és a Vajdaság Autonóm Tartomány területén levõ diákotthonok és középiskolai diákotthonok munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/03. szám) 4. szakaszának 4. bekezdése alapján március 14-i ülésén A FUTAKI SZÉKHELYÛ MEZÕGAZDASÁGI ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON 2005/2006. TANÉVRE VONATKOZÓ ÉVES MUNKAPROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A Képviselõház jóváhagyja a futaki székhelyû Mezõgazdasági Iskola és Diákotthon 2005/2006. tanévre vonatkozó éves munkaprogramját, amelyet a futaki Mezõgazdasági Iskola és Diákotthon Iskolaszéke október 23-i ülésén meg. 01.Szám: 022 2/06. Bojan Kostreš s. k., AZ APATINI SZÉKHELYÛ MÛSZAKI ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON 2005/2006. TANÉVRE VONATKOZÓ ÉVES MUNKAPROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A Képviselõház jóváhagyja az apatini székhelyû Mûszaki Iskola és Diákotthon 2005/2006. tanévre vonatkozó éves munkaprogramját, amelyet az apatini Mûszaki Iskola és Diákotthon Iskolaszéke szeptember 14-i ülésén meg. 01. Szám: 022 3/ Bojan Kostreš s. k., Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma 2a 1. bekezdésének 2. pontja alapján, az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 13. szakasza 1. bekezdésének 2. pontjával és 65. szakaszával, továbbá az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 62/03. szám) 37. szakaszának 3. bekezdésével és 149. szakaszával kapcsolatban március 14-i ülésén A NAGYKIKINDAI KÉMIAI, TECHNOLÓGIAI ÉS ÉPÍTÕIPA- RI ISKOLA NÉVVÁLTOZTATÁSÁNAK A JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A Képviselõház jóváhagyja, hogy a nagykikindai Kémiai, Technológiai és Építõipari Iskola neve megváltozzon, és Miloš Crnjanski Szakközépiskola, Nagykikinda legyen. I 01. Szám: 022-7/ Bojan Kostreš s. k., Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma 2a 1. bekezdésének 2. pontja alapján, az egyes autonóm tartományi hatáskörök

5 HATALOS LAPJA VAT 3 szám - 61 oldal meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 13. szakasza 1. bekezdésének 2. pontjával és 65. szakaszával, továbbá az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 62/03. szám) 37. szakaszának 3. bekezdésével és 149. szakaszával kapcsolatban március 14-i ülésén A PANCSOVAI MÁJUS 23. KÉMIAI, ÉLELMISZERIPARI ÉS ÉPÍTÕIPARI ISKOLA NÉVVÁLTOZTATÁSÁNAK A JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A Képviselõház jóváhagyja, hogy a pancsovai Május 23. Kémiai, Élelmiszeripari és Építõipari Iskola neve megváltozzon, és Május 23. Mûszaki Iskola, Pancsova legyen. I 01. Szám: 022-5/ Bojan Kostreš s. k., A Vajdaság Autonóm Tartomány képviselõházi szolgálatáról szóló határozat (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 6/2003. és 17/2005. szám) 18. szakasza alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselõházának Adminisztratív, Mandátumvizsgáló és Mentelmi Bizottsága március 14-i ülésén A KÉPVISELÕCSOPORTOK SZÁMÁRA SZAKMAI ÉS EGYÉB TEENDÕK ELLÁTÁSÁRA VALÓ ALKALMAZÁS FELTÉTELEIRÕL ÉS MÓDJÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRÕL A képviselõcsoportok számára szakmai és egyéb teendõk ellátására való alkalmazás feltételeirõl és módjáról szóló határozat (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 1/2006. szám) I pontja a következõképpen módosul: "I A képviselõcsoportok számára szakmai és egyéb teendõket ellátó személyek fizetése, illetve térítése havi összeg, melyet úgy kell kiszámítani, hogy a kinevezett, munkakörbe helyezett és alkalmazott személyek fizetési alapját meg kell szorozni az alábbi együtthatók valamelyikével: - 10,10-zel egyetemi végzettségû személyek esetében, - 9,30-cal fõiskolai végzettségû személyek esetében, - 8,30-cal középiskolai végzettségû személyek esetében. A fizetés, illetve térítés összege minden egyes munkaviszonyban töltött teljes év alapján 0,4%-kal növekszik". II Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselõházának Adminisztratív, Mandátumvizsgáló és Mentelmi Bizottsága 18. Szám: 020 2/2006. Mirko Bajiæ s. k., A Bizottság 130. A Vajdaság Autonóm Tartomány képviselõházi szolgálatáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 6/03. és 17/05. szám) 16. alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselõházának Adminisztratív, Mandárumvizsgáló és Mentelmi Bizottsága március 2-i ülésén KÉPVISELÕHÁZI TANÁCSOS KINEVEZÉSÉRÕL A bizottság Svetlana Popadiæ-Ležimir okleveles jogászt március 6-ától kinevezi képviselõházi tanácsossá. I Ezt a határozat közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Adminisztratív, Mandátumvizsgáló és Mentelmi Bizottság 18. Szám: /06. Újvidék, március Mirko Bajiæ s. k., A Bizottság A Vajdaság Autonóm Tartomány képviselõházi szolgálatáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 6/03. és 17/05. szám) 16. alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselõházának Adminisztratív, Mandárumvizsgáló és Mentelmi Bizottsága március 2-i ülésén KÉPVISELÕHÁZI TANÁCSOS KINEVEZÉSÉRÕL A bizottság Aleksandar Novicki okleveles agrármérnököt március 6-ától kinevezi képviselõházi tanácsossá a Képviselõház alelnökének gazdasági ügyekkel megbízott tanácsosává. I Adminisztratív, Mandátumvizsgáló és Mentelmi Bizottság 18. Szám: /06. Újvidék, március Mirko Bajiæ s. k., A Bizottság A nemek egyenjogúságának területén odaítélendõ éves elismerés megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/05. szám) 5. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetérõl és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 1. bekezdése alapján, valamint a Tartományi Munkaügyi, Foglalkoztatási és a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Titkárság javaslatára február 22 i ülésén A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁNAK TERÜLETÉN ODAÍTÉLENDÕ ÉVES ELISMERÉS ÉVI ODAÍTÉLÉSÉRÕL A Végrehajtó Tanács a nemek egyenjogúságának területén odaítélendõ éves elismerést a évre az egyéni kategóriában Bú Annának ítéli oda.

6 62 oldal - 3 szám HATALOS LAPJA VAT A Végrehajtó Tanács a nemek egyenjogúságának területén odaítélendõ éves elismerést a évre a szervezetek kategóriájában a zombori Szociális Központnak ítéli oda. Szám: /2006. Újvidék, február A Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának a szervezetérõl és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 9. szakaszának 2. bekezdése és 25. szakaszának 1. bekezdése alapján, Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa ügyrendjének (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 5/02., 2/03. és 4/05. szám) 2ával kapcsolatban március 7- i ülésén A TARTOMÁNYI SZERVEK INFORMÁCIÓRENDSZERÉT KIDOLGOZÓ KÜLÖNBIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL A Tartományi Szervek Információrendszerét Kidolgozó Különbizottság megalakításáról szóló határozat (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 8/2005. szám) 3. szakasza a következõképpen módosul: "3. szakasz A Különbizottság kinevezett tagjai a következõk: ELNÖK: 1. Dr. Lódi G. Gábor, al ELNÖKHELYETTES: 2. Saša Arsovski okl. villamosmérnök, a Vajdasági Garanciaalapnak az információrendszer fejlesztésével megbízott fõszakmunkatársa TAGOK: 3. Slobodan Cvetkoviæ okl. közgazdász, tartományi tájékoztatási segédtitkár 4. Milan Paroški, a Tartományi Szervek Általános és Közös Ügyintézõ Szolgálatának segédigazgatója 5. Pavel Labath okl. villamosmérnök, a tartományi pénzügyi titkár informatikai technológiai tanácsosa 6. Jelena Todoroviæ okl. jogász, a Vajdasági Garanciaalap fõszakmunkatársa 7. Lazar Mogin informatikatanár, a Tartományi Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Titkárság információrendszer-ügyi szakmunkatársa 8. Daliborka Taskoviæ informatikatanár, a Tartományi Oktatási és Mûvelõdési Titkárság fõszakmunkatársa, a lokális rendszer adminisztrátora 9. Nenad Mauriæ programozó informatikai technológiai technikus Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselõházának szolgálatában." 134. A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetérõl és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) a 16. pontjának 3. fordulata és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján, valamint Antalfalva község Képviselõ-testületének án, hivatalos szám alatt meg az Antalfalva község területén levõ általános iskolai hálózatról szóló határozatának jóváhagyására vonatkozó kérelmével kapcsolatban február 22 i ülésén AZ ANTALFALVA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVÕ ÁLTALÁNOS ISKOLAI HÁLÓZATRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A Végrehajtó Tanács jóváhagyja az Antalfalva község területén levõ általános iskolai hálózatról szóló határozatot, amelyet Antalfalva község Képviselõ-testülete i ülésén meg. I Szám: /2005. Újvidék, február A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetérõl és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) a 16. pontjának 3. fordulata és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján, valamint Ruma község Képviselõ-testületének én, /2005. szám alatt meg a Ruma község területén levõ általános iskolai hálózatról szóló határozatának jóváhagyására vonatkozó kérelmével kapcsolatban február 22 i ülésén A RUMA KÖZSÉGI SZÉKHELYÛ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK HÁLÓZATÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL I A Végrehajtó Tanács jóváhagyja a Ruma községi székhelyû általános iskolák hálózatáról szóló határozatot, amelyet Ruma község Képviselõ-testülete i ülésén meg. II Szám: /2006. Újvidék, március 7. Szám: /2005. Újvidék, február 22.

7 HATALOS LAPJA VAT 3 szám - 63 oldal 136. A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetérõl és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) a 16. pontjának 3. fordulata és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján, valamint Szenttamás község Képviselõ-testületének én, 05- /02. szám alatt meg a Szenttamás község területén levõ általános iskolai hálózatról szóló határozatának jóváhagyására vonatkozó kérelmével kapcsolatban február 22 i ülésén A SZENTTAMÁS KÖZSÉGI SZÉKHELYÛ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK HÁLÓZATÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A Végrehajtó Tanács jóváhagyja a Szenttamás községi székhelyû általános iskolák hálózatáról szóló határozatot, amelyet Szenttamás község Képviselõ-testülete i ülésén meg. I Szám: /2005. Újvidék, február A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetérõl és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) a 16. pontjának 3. fordulata és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján, valamint Nagykikinda község Képviselõ-testületének án, /2005. szám alatt meg a Nagykikinda község területén levõ általános iskolai hálózatról szóló határozatának jóváhagyására vonatkozó kérelmével kapcsolatban február 22 i ülésén A NAGYKIKINDA KÖZSÉGI SZÉKHELYÛ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK HÁLÓZATÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A Végrehajtó Tanács jóváhagyja a Nagykikinda községi székhelyû általános iskolák hálózatáról szóló határozatot, amelyet Nagykikinda község Képviselõ-testülete i ülésén meg. I 138. A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetérõl és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) a 16. pontjának 3. fordulata és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján, valamint Zombor község Képviselõ-testületének én, 610-4/2005. szám alatt meg a Zombor község területén levõ általános iskolai hálózatról szóló határozatának jóváhagyására vonatkozó kérelmével kapcsolatban február 22 i ülésén A ZOMBOR KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVÕ ÁLTALÁNOS ISKOLAI HÁLÓZATRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A Végrehajtó Tanács jóváhagyja a Zombor község területén levõ általános iskolai hálózatról szóló határozatot, amelyet Zombor község Képviselõ-testülete i ülésén meg. I Szám: /2005. Újvidék, február A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetérõl és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése és Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának alapszabálya (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 11/02. szám) 17. szakaszának 2. bekezdése alapján február 22 i ülésén VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A Végrehajtó Tanács jóváhagyja Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának évi munkaprogramját, amelyet Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának igazgatóbizottsága i ülésén fogadott el. I Szám: /2005. Újvidék, február 22. Szám: /2006. Újvidék, február 22.

8 64 oldal - 3 szám HATALOS LAPJA VAT 140. Az egészségvédelmi törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 107/05. szám) 130. szakaszának 3. bekezdése, a Vajdaság AT területén kórházi, szakorvosi és sajátos szakorvosi egészségvédelmi szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmények alapítói jogainak és kötelezettségeinek az átvételérõl szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/02. és 11/02. szám) I pontja, továbbá a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetérõl és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02. és 23/02. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján március 3- i ülésén AZ ÚJVIDÉKI SZÉKHELYÛ KAMENICAI SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK INTÉZETE IGAZGATÓBIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A FELMENTÉSÉRÕL A Végrehajtó Tanács az újvidéki székhelyû kamenicai Szív- és Érrendszeri Betegségek Intézetének az igazgatóbizottságából felmenti a következõ személyeket: elnök: - dr. Momèilo Grubaè professzor, akit Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa nevezett ki május 11-i, /2005. számú határozatával; tagok: - dr. Ratomir Lisulov, akit Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa nevezett ki április 23-i, / számú határozatával, - dr. Aleksandra Savin Kostiæ, akit Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa nevezett ki április 23-i, / számú határozatával. I Szám: / Újvidék, március Az egészségvédelmi törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 107/05. szám) 130. szakaszának 3. bekezdése, a Vajdaság AT területén kórházi, szakorvosi és sajátos szakorvosi egészségvédelmi szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmények alapítói jogainak és kötelezettségeinek az átvételérõl szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/02. és 11/02. szám) I pontja, továbbá a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetérõl és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02. és 23/02. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján március 3- i ülésén AZ ÚJVIDÉKI SZÉKHELYÛ KAMENICAI SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK INTÉZETE IGAZGATÓBIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRÕL A Végrehajtó Tanács az újvidéki székhelyû kamenicai Szív- és Érrendszeri Betegségek Intézetének az igazgatóbizottságába kinevezi a következõ személyeket: elnök: - Dušan Elezoviæ okleveles turizmológus, Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselõháza Folyamodvány- és Javaslatügyi Bizottságának, Újvidék, tagok: - Predrag Zagorèiæ okleveles jogász, ügyvéd, Újvidék, - Aleksandar Hrenar okleveles jogász, ügyvéd, Újvidék. I Szám: / Újvidék, március Az egészségvédelmi törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 107/05. szám) 130. szakaszának 3. bekezdése, a Vajdaság AT területén kórházi, szakorvosi és sajátos szakorvosi egészségvédelmi szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmények alapítói jogainak és kötelezettségeinek az átvételérõl szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/02. és 11/02. szám) I pontja, továbbá a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetérõl és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02. és 23/02. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján március 3- i ülésén AZ ÚJVIDÉKI SZÉKHELYÛ KAMENICAI SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK INTÉZETE FELÜGYELÕ BIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK A FELMENTÉSÉRÕL A Végrehajtó Tanács SAŠA BILINOVIÆOT felmenti az újvidéki székhelyû kamenicai Szív- és Érrendszeri Betegségek Intézete felügyelõ bizottsági elnökének tisztsége alól, amelyre Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa nevezte ki április 23-i, / számú határozatával. I Szám: / Újvidék, március Az egészségvédelmi törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 107/05. szám) 130. szakaszának 3. bekezdése, a Vajdaság AT területén kórházi, szakorvosi és sajátos szakorvosi egészségvédelmi szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmények alapítói jogainak és kötelezettségeinek az átvételérõl szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/02. és 11/02. szám) I pontja, továbbá a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetérõl és munkamódjáról szóló határozat (VAT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02. és 23/02. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján március 3- i ülésén

9 HATALOS LAPJA VAT 3 szám - 65 oldal AZ ÚJVIDÉKI SZÉKHELYÛ KAMENICAI SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK INTÉZETE FELÜGYELÕ BIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK A KINEVEZÉSÉRÕL A Végrehajtó Tanács IGOR PAVLIÈIÆ okleveles jogászt, újvidéki ügyvédet kinevezi az újvidéki székhelyû kamenicai Szív- és Érrendszeri Betegségek Intézete felügyelõ bizottsági elnökének. I Szám: / Újvidék, március Az egészségvédelmi törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 107/05. szám) 130. szakaszának 3. bekezdése, a Vajdaság AT területén kórházi, szakorvosi és sajátos szakorvosi egészségvédelmi szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmények alapítói jogainak és kötelezettségeinek az átvételérõl szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/02. és 11/02. szám) I pontja, továbbá a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetérõl és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02. és 23/02. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján március 3- i ülésén AZ ÚJVIDÉKI SZÉKHELYÛ KAMENICAI SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK INTÉZETE IGAZGATÓJÁNAK A FELMENTÉSÉRÕL A Végrehajtó Tanács dr. NINOSLAV RADOVANOVIÆ professzort felmenti az újvidéki székhelyû kamenicai Szív- és Érrendszeri Betegségek Intézete igazgatójának tisztsége alól, amelyre a Szerb Köztársaság kormánya nevezte ki október 11-i, /2001. számú határozatával. I Szám: /2006. Újvidék, március Az egészségvédelmi törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 107/05. szám) 134. szakasza, a Vajdaság AT területén kórházi, szakorvosi és sajátos szakorvosi egészségvédelmi szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmények alapítói jogainak és kötelezettségeinek az átvételérõl szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/02. és 11/02. szám) I pontja, továbbá a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetérõl és munkamódjáról szóló határozat (VAT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02. és 23/02. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján március 3- i ülésén AZ ÚJVIDÉKI SZÉKHELYÛ KAMENICAI SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK INTÉZETE MEGBÍZOTT IGAZGATÓJÁNAK A KINEVEZÉSÉRÕL A Végrehajtó Tanács dr. Miroslav Štajnic professzort hat hónapra kinevezi az újvidéki székhelyû kamenicai Szív- és Érrendszeri Betegségek Intézetének megbízott igazgatójává. I Szám: /2006. Újvidék, március A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetérõl és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) a 16. pontjának 10. fordulata alapján március 7 i ülésén AZ ÚJVIDÉKI EGYETEMISTA KÖZPONT INTÉZMÉNY IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRÕL A Végrehajtó Tanács JOVAN BJELOBABA újvidéki okleveles jogászt április 15-i hatállyal felmenti az Újvidéki Egyetemista Központ Intézmény igazgatójának tisztsége alól. I Szám: /2006. Újvidék, március A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetérõl és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) a 16. pontjának 10. fordulata és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján március 7 i ülésén AZ ÚJVIDÉKI EGYETEMISTA KÖZPONT INTÉZMÉNY IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRÕL

10 66 oldal - 3 szám HATALOS LAPJA VAT A Végrehajtó Tanács JOVAN BJELOBABA újvidéki okleveles jogászt kinevezi az Újvidéki Egyetemista Központ Intézmény igazgatójának tisztségére. Az Újvidéki Egyetemista Központ Intézmény igazgatójának megbízatási ideje április 16-ától kezdõdõen négy évig tart. I Szám: /2006. Újvidék, március Az egészségvédelemrõl szóló tövény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 107/05. szám) 130. szakaszának 3. bekezdése, a Vajdaság AT területén kórházi, szakorvosi és sajátos szakorvosi egészségvédelmi szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmények alapítói jogainak és kötelezettségeinek az átvételérõl szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/02. és 11/02. szám) I pontjának és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetérõl és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján március 7 i ülésén A MAGYARKANIZSAI BANJA KANJIŽA SZAKOSÍTOTT REHABILITÁCIÓS INTÉZET IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRÕL A Végrehajtó Tanács Dr. Ágoston F. Ferenc fõorvost négy éves idõtartamra kinevezi a magyarkanizsai székhelyû Banja Kanjiža Szakosított Rehabilitációs Intézet igazgatói tisztségére. I Szám: /2006. Újvidék, március A szociális védelemrõl és a polgárok szociális biztonságának szavatolásáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/91., 79/91., 33/93., 53/93., 67/93., 46/94., 48/94., 52/96., 29/01. és 84/04. szám) 75.a szakasza alapján a tartományi egészségügyi és szociálpolitikai titkár A MAGYARKANIZSAI BANJA KANJIZA SZAKOSÍTOTT REHABILITÁCIÓS INTÉZET MEGBÍZOTT IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRÕL A Végrehajtó Tanács dr. Ágoston F. Ferenc fõorvost felmenti a magyarkanizsai székhelyû Banja Kanjiža Szakosított Rehabilitációs Intézet megbízott igazgatójának tisztsége alól, amelyre Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa február 09-i, /2005. számú határozatában nevezte ki. I Szám: /2006. Újvidék, március Az egészségvédelemrõl szóló tövény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 107/05. szám) 130. szakaszának 3. bekezdése, a Vajdaság AT területén kórházi, szakorvosi és sajátos szakorvosi egészségvédelmi szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmények alapítói jogainak és kötelezettségeinek az átvételérõl szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/02. és 11/02. szám) I pontjának és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetérõl és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján március 7 i ülésén AZ APATINI SZÉKHELYÛ IDÕSEK ÉS NYUGDÍJASOK OTTHONA TEENDÕINEK MEGSZERVEZÉSÉRÕL ÉS RENDSZERESÍTÉSÉRÕL SZÓLÓ SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A Tartományi Egészségügyi és Szociálpolitikai Titkárság JÓVÁHAGYJA az apatini székhelyû Idõsek és Nyugdíjasok Otthona teendõinek megszervezésérõl és rendszeresítésérõl szóló szabályzatot, amelyet június 22-én az igazgató meg. I Tartományi Egészségügyi és Szociálpolitikai Titkárság Szám: /2005. Dátum: január Dr. Miloš Luèiæ s. k., Tartományi titkár Az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, A tartományi közigazgatásról szóló határozat (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 21/02. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 24., 51. és 5a alapján, valamint A szociális védelemrõl és a polgárok szociális biztonságának szavatolásáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/91., 79/91., 33/93., 53/93., 67/93., 46/94., 48/94., 52/96., 29/01., 84/ /05. és 115/05. szám) 69.b szakaszának 3. bekezdésével kapcsolatban a tartományi egészségügyi és szociálpolitikai titkár

11 HATALOS LAPJA VAT 3 szám - 67 oldal A PECSINCEI SZÉKHELYÛ PEÆINCI SZOCIÁLIS KÖZPONT IGAZGATÓJA KINEVEZÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A Tartományi Egészségügyi és Szociálpolitikai Titkárság jóváhagyja BILJANA JOVIÈIÆ karlovcsicsi okl. szociális gondozónak a pecsincei székhelyû Peæinci Szociális Központ igazgatójává való kinevezését. I Tartományi Egészségügyi és Szociálpolitikai Titkárság Szám: /2006. Dátum: február Dr. Miloš Luèiæ s. k., Tartományi titkár Az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, A tartományi közigazgatásról szóló határozat (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 21/2002. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 24., 51. és 5a alapján, valamint A szociális védelemrõl és a polgárok szociális biztonságának szavatolásáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/91., 79/91., 33/93., 53/93., 67/93., 46/94., 48/94., 52/96., 29/01., 84/ /05. és 115/05. szám) 69.b szakaszának 3. bekezdésével kapcsolatban a tartományi egészségügyi és szociálpolitikai titkár AZ ALIBUNÁRI SZÉKHELYÛ MÁRCIUS 1. SZOCIÁLIS KÖZPONT MEGBÍZOTT IGAZGATÓJA KINEVEZÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL I A Kis-Duna halastó vadászterület határa a futaki Duna utcánál indul. Innen Futak falu peremén, az építési övezet határán halad a Futak Begecs aszfaltútig. Az úton megy tovább a vizicsi csatornával való keresztezõdésig, ahonnal délnyugati irányba halad tovább a fõtöltéssel párhuzamosan, rátér a dûlõútra, azon halad az elsõ északról jövõ dûlõútig, ahol hirtelen délre kanyarodik. A halastavi töltéstõl száz méterre átszeli a mocsaras részt, majd a töltéssel párhuzamosan halad keletnek egész az õrpontig (kõsarkantyú), innen a Kis-Duna közepéig halad, majd a víz folyásával szemben a Duna 1275,5 kilométeréig. Innen a víz folyásával megegyezõ irányban megy tovább a Duna közepén keletnek az kilométerig, ahonnan északra fordul, és rátér a Duna partjára a halastó teleltetõcsatornájának a torkolatánál. A csatorna bal partján megy a part menti rész közepéig, a Duna partjától a halastavi töltésig, ahol keletre fordul, és a part menti rész középvonalán elér a kiindulópontig. II A Kis-Duna halastó vadászterületet a következõ területek képezik: 290 ha erdõ és erdõs terület, 110 ha szántóföld, 255 ha víz, mocsár és nádas.. A vadászterületen levõ vad a következõ: 1. Vadászati tilalommal védett vadfajok: õz, vaddisznó, mezei nyúl, közönséges mókus, nagy pele, borz, nyuszt, nyest, pézsmapocok, vadmacska, örvös galamb, balkáni és kacagó gerle, fácán, fogoly, fürj, vetési lúd, nagy lilik, tõkésréce, csörgõ réce, böjti réce, kanalas réce, kontyos réce, barátréce, úszóréce, héja, szürke gém, guvatfélék, erdei szalonka, fenyõszajkó, vetési varjú és idõnként mások is. 2. Védett vadfajok: vidra, hermelin, menyét, bagolyfélék, sólyomfélék, sasfélék, vágómadarak (a héja kivételével), hattyúfélék, gémfélék (a szürke gém kivételével), gólya, bukómadarak, héjafélék és mások is, melyek idõnként megjelennek vagy állandóan a vadászterületen élnek. 3. Védelmi renden kívüli vadfajok: róka, görény, sakál, dolmányos varjú, szarka. V. A Tartományi Egészségügyi és Szociálpolitikai Titkárság jóváhagyja DRAGANA ÐUNISIÆ alibunári okl. jogásznak az alibunári székhelyû Március 1. Szociális Központ megbízott igazgatójává való kinevezését. I Szám: / Újvidék, február 23. Daniel Petrovici s. k., Tartományi titkár Tartományi Egészségügyi és Szociálpolitikai Titkárság Szám: /2006. Dátum: február Dr. Miloš Luèiæ s. k., Tartományi titkár A vadászati törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 39/93. szám) 18. szakaszának 1. bekezdése és az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 47. szakasza alapján a tartományi mezõgazdasági, víz- és erdõgazdálkodási titkár ad ki A KIS-DUNA HALASTÓ VADÁSZTERÜLET KIJELÖLÉSÉRÕL ÚJVIDÉK község területére, összesen 655 hektár erdõs, szántóföldes és vizes területen kijelölöm a KIS-DUNA HALASTÓ vadászterületet A vadászati törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 39/93. szám) 18. szakaszának 1. bekezdése és az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 47. szakasza alapján a tartományi mezõgazdasági, víz- és erdõgazdálkodási titkár ad ki A FUTAKI PODUNAVLJE VADÁSZTERÜLET KIJELÖLÉSÉRÕL Az ÚJVIDÉK községi Futak területére, összesen hektár erdõs, szántóföldes és vizes területen kijelölöm a PODUNAVLJE vadászterületet. I A Podunavlje vadászterület határa a Veternik kataszteri község és Újvidék kataszteri község között, a Duna közepén, az újvidéki Neoplanta vadászterület határán levõ pontból indul, a Duna folyásának közepén halad tovább vízfolyással szemben a cserevicsi kompról elnevezett víkendtelepnél levõ futaki halastó teleltetõjétõl vezetõ csatornával szembenig. Itt északra fordul a Duna bal partjához tartozó part menti

12 68 oldal - 3 szám HATALOS LAPJA VAT rész közepéig, a halastó töltéséig, ahol keletre fordul, és a part menti rész középvonalán elér a Futak falui Duna utcával szembe. Innen Futak falu peremén, az építési övezet határán halad a Futak Begecs aszfaltútig. Az úton megy tovább a vizicsi csatornával való keresztezõdésig, ahonnal délnyugati irányba halad tovább a fõtöltéssel párhuzamosan, rátér a dûlõútra, azon halad az elsõ északról jövõ dûlõútig, ahol hirtelen délre kanyarodik. A halastavi töltéstõl száz méterre átszeli a mocsaras részt, majd a töltéssel párhuzamosan halad keletnek egész az õrpontig (kõsarkantyú), innen a Kis-Duna közepéig halad, majd a víz folyásával szemben a Duna 1275,5 kilométeréig. Innen a víz folyásával szemben halad Újvidék és Petrõc községek határáig, ahol észak-északnyugati irányba fordul, és elér Újvidék község, Petrõc község és a Neoplanta vadászterület hármashatáráig, illetve Futak kataszteri község és Stepanoviæevo kataszteri község határáig. Innen a Neoplanta vadászterület, azaz Futak, Kiszács, Piros és Veternik kataszteri községek határán keletre tart, majd délre fordul, és Újvidék kataszteri község, illetve a Neoplanta vadászterület határán elér a Duna közepén levõ kiindulópontig. II A futaki Podunavlje vadászterületet a következõ területek képezik: 155 ha erdõ és erdõs terület, 752 ha rét és legelõ, 9550 ha szántóföld, 86 ha gyümölcsös- és szõlõskert, 1262ha víz, mocsár és nádas, továbbá 2608 ha egyéb földterület.. A vadászterületen levõ vad a következõ: 1. Vadászati tilalommal védett vadfajok: õz, vaddisznó, mezei nyúl, közönséges mókus, nagy pele, borz, nyuszt, nyest, pézsmapocok, vadmacska, örvös galamb, balkáni és kacagó gerle, fácán, fogoly, fürj, vetési lúd, nagy lilik, tõkésréce, csörgõ réce, böjti réce, kanalas réce, kontyos réce, barátréce, úszóréce, héja, szürke gém, guvatfélék, erdei szalonka, fenyõszajkó, vetési varjú és idõnként mások is. 2. Védett vadfajok: vidra, hermelin, menyét, bagolyfélék, sólyomfélék, sasfélék, vágómadarak (a héja kivételével), hattyúfélék, gémfélék (a szürke gém kivételével), gólya, bukómadarak, héjafélék és mások is, melyek idõnként megjelennek vagy állandóan a vadászterületen élnek. 3. Védelmi renden kívüli vadfajok: róka, görény, sakál, dolmányos varjú, szarka. V. Szám: / Újvidék, február Daniel Petrovici s. k., Tartományi titkár A vadászati törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 39/93. szám) 21. szakasza és az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény 47. szakaszának 1. és 2. bekezdése alapján a tartományi mezõgazdasági, víz- és erdõgazdálkodási titkár PÁLYÁZATOT ír ki VADÁSZTERÜLETEK GAZDÁLKODÁSBA ADÁSÁRA Ez a pályázat a következõ vadászterületek gazdálkodásba adására vonatkozik: 1. Podunavlje vadászterület, Futak, 2. Bosut vadászterület, Sid, 3. Nera vadászterület, Fehértemplom, 4. Temes vadászterület, Pancsova. I A pályázatra a Szerbiai Vadász Szövetség, továbbá a vadászati törvény 24. és 57. szakaszában foglalt feltételeknek eleget tevõ, azaz olyan vállalatok jelentkezhetnek, amelyeknek van szakszolgálatuk és vadõri szolgálatuk. II A pályázati jelentkezéshez a következõ dokumentumokat kell csatolni: 1. vállalatoknak a Kereskedelmi Bíróság által a "vadászat és vadnevelés" tevékenységre való cégbírósági bejegyzésrõl kiadott határozatot, a Szerbiai Vadász Szövetségnek a Belügyminisztérium által a társadalmi szervezetek cégjegyzékébe való bejegyzésrõl kiadott határozatot; 2. bizonyítékot arról, hogy van szakszolgálat és vadõri szolgálat; 3. a vállalat, illetve a Szerbiai Vadász Szövetség és a gazdálkodás letéteményeseként kijelölt vadászegyesület pénzügyi helyzetének a kimutatását, amelybõl kitûnik a pályázó üzleti hitelképessége; 4. a pályázó által a gazdálkodás során elérendõ célok rövid ismertetését. A Szerbiai Vadász Szövetség jelentkezéskor csak az általa gazdálkodásra kijelölt egyetlen vadászegyesületnek a fõbb adatait köteles közölni.. A pályázatra a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételétõl számított 15 napon belül lehet jelentkezni a következõ címen: Tartományi Mezõgazdasági, Víz- és Erdõgazdálkodási Titkárság, Újvidék, Mihajlo Pupin sugárút 16. (Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16). V. A tartományi titkár a pályázatról a lezárását követõ 15 napon belül dönt. V Ezt a pályázatot közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Tartományi Mezõgazdasági, Víz- és Erdõgazdálkodási Titkárság 156. A vízgazdálkodási közvállalat Vajdaság AT területére való megalakításáról szóló határozat (VAT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) 14. szakaszának 2. bekezdése és a tartományi közigazgatásról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 21/02. szám) 2a alapján a tartományi mezõgazdasági, víz- és erdõgazdálkodási titkár A VÍZGAZDÁLKODÁSI MÛTÁRGYAK HASZNÁLATI DÍJA ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK MÉRTÉKÉNEK A JÓVÁHAGYÁSÁRÓL Jóváhagyom a vízgazdálkodási mûtárgyak használati díjának és egyéb szolgáltatási díjaknak a mértékét, amelyet az újvidéki Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalat igazgatóbizottsága a január 20-án megtartott, XXVI ülésén meg határozatban állapított meg. Tartományi Mezõgazdasági, Víz- és Erdõgazdálkodási Titkárság Szám: / Újvidék, március 1. Daniel Petrovici s. k., Tartományi titkár

13 HATALOS LAPJA VAT 3 szám - 69 oldal 157. A tartományi közigazgatásról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 21/02. szám) 5ának 4. bekezdése alapján és 2ával kapcsolatban a tartományi mezõgazdasági, víz- és erdõgazdálkodási titkár A VODE VOJVODINE VÍZGAZDÁLKODÁSI KV TÉNYLEGES KÖZMEGHATALMAZÁSI ELJÁRÁSI KÖLTSÉGEI MÉRTÉKÉNEK A JÓVÁHAGYÁSÁRÓL Jóváhagyom a Vode Vojvodine Vízgazdálkodási KV tényleges közmeghatalmazási eljárási költségeinek a mértékét, amelyet az újvidéki Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalat igazgatóbizottsága a január 20-án megtartott, XXVI ülésén meg határozatban állapított meg. Tartományi Mezõgazdasági, Víz- és Erdõgazdálkodási Titkárság Szám: / Újvidék, március Daniel Petrovici s. k., Tartományi titkár A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának megalakításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2002., 7/2002. és 15/2002. szám) 7. szakasza és Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja alapszabályának (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 11/2002. szám) 17. szakasza alapján az Alap igazgatóbizottsága i ülésén meghozta VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJÁNAK ÉVI ALAPVETÕ CÉL MUNKAPROGRAMJÁT Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja (a továbbiakban: Alap) a évi tevékenységét a Vajdaság Autonóm Tartomány fenntartható fejlesztését szolgáló nyereséges programok hosszú távú és rövidtávú hitelezésére irányítja, éspedig: 1. A MEZÕGAZDASÁG ÉS AZ ÉLELMISZERFELDOLGOZÓ IPAR FEJLESZTÉSÉRE Az Alap a mezõgazdaság és az élelmiszerfeldolgozó ipar fejlesztésére irányuló hiteleszközöket jogi és természetes személyeknek (nyilvántartásba bejegyzett mezõgazdasági gazdaságok tulajdonosainak) a következõ rendeltetésekre ítéli oda: - a minõségbiztosítási rendszer valamennyi munkafolyamatba való bevezetésére, - a mezõgazdasági gépezet felújítására, - a jószág törzsállományának kialakítására és felújítására (állattenyésztés, halászat, méhészet), - többéves ültetvények kialakítására és felújítására (gyümölcsösök és szõlõsök), - a védett területek felszerelésének beszerzésére és korszrûsítésére, - az elsõdleges mezõgazdasági termékek feldolgozóvonalai kapacitásának növelésére és korszerûsítésére, valamint az élelmiszeripari feldolgozó kapacitások növelésére, - a kivitelre szánt termékek gyártási folyamatainak zavartalan mûködéséhez szükséges forgóeszközök beszerzésére, - a mezõgazdasági termeléshez állattenyésztéshez szükséges újratermelési anyag beszerzésére, éspedig: - a piacon elfogadható termékek minõségi színtjének és választékának növelése, - a vetési struktúrának a piac tekintetében vonzóbb kultúrák javára történõ megváltoztatása, - az ismert piacra szánt termékek mennyiségének növelése céljából a kapacitások kihasználásának és a foglalkoztatás növelése, - a kivitel növelése és - a nyereséges gazdálkodás növelése céljából. 2. A KIS- ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK FEJLESZTÉSE Az Alap a kis- és közepes vállalatok fejlesztésére szolgáló hiteleszközöket a következõ rendeltetésekre ítéli oda: - a mûszaki technológiai felszereltség szintjének emelésére, - az új technológiák fejlesztésének serkentésére, - a technológiai ismeretek transzferjére és a szabadalmak újítások kommercializálására, - a Vajdaság AT fejlesztési stratégiájának érvényesítésére hatást gyakorló területek és ágazatok serkentésére, illetve azon területek és ágazatok, amelyek hatást gyakorolnak a gazdasági srtuktúra megváltoztatására, illetve Vajdaság Autonóm Tartomány komparatív elõnyeinek optimális használatára, éspedig - a foglalkoztatás növelése, - új piacok, a kivitel növelése és a behozatal helyettesítése által a fizetési mérleg helyzetének javítása, - a szerkezeti és technológiai szerkezetváltás, - az újíthatósági szint növelése, - a minõségbiztosítási rendszer- menedzsment bevezetése, - az energiatakarékoskodás és alternatív formáinak felkutatása, - a környezetvédelem, - a másodlagos nyersanyag, mint a jövõbeli nyersanyagpotenciál használatára irányuló lehetõségek felkutatása céljából. 3. A VÁLLALKOZÁSALAPÍTÁS ÉS -FEJLESZTÉS SER- KENTÉSE Az Alap a vállalkozásalapítás serkentésére és -fejlesztésére szánt hiteleszközöket a természetes személyeknek a következõkre ítéli oda: - a vállalkozásfejlesztés intézményes feltételeinek létrehozására, - a vállalkozás -alapításhoz szükséges kezdeményezési eszközök biztosítására és - az önálló kisipari és szolgáltatási tevékenységek bõvítésére, éspedig - a foglalkoztatottság növelése, - új piacok, a kivitel növelése és a behozatal helyettesítése által a fizetési mérleg poziciójának növelése céljából. 4. AZ ARÁNYOS REGIONÁLIS FEJLÕDÉS SERKENTÉSE Az elégtelenül fejlett és a vegyes nemzeti összetételû területek fejlesztése Vajdaság Autonóm Tartomány területén a gazdálkodás megkezdéséhez való hitelfolyósítás, a kis- és közepes vállalatok és vállalkozások fejlesztése által. A HITEL IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI Az Alap a hitelt pályázat útján ítéli oda, éspedig: - a fejlesztési programok hosszú távú hitelezésére, - az inaktív személyek munkaprogramjának hosszú távú hitelezésére, - kiviteli programok rövidtávú hitelezésére, - az állattenyésztés területén a mezõgazdaság rövidtávú hitelezésére. Az Alap eszközeinek igénybevételére jogosultak a magántulajdonban levõ jogi személyek és a Vajdaság Autonóm Tartomány területén székhellyel rendelkezõ természetes személyek. Az Alap hosszú távú beruházási hitelei igénybe vevõinek biztosítaniuk kell a hitelezés tárgyát képezõ költségelõirányzati érték legalább 50%-át. Saját részvételnek tekintendõ a korábbi befektetés is azon projektum keretében, amely a hitelezés tárgyát képezi. Az Alap által folyósított hitelek nem használhatóak fel építési létesítmények építésének és föld vásárlásának finanszírozására. A fizetés biztosításának eszközei: - a kereskedelmi bank garanciavállalása, - a kereskedelmi bank által váltókezességet adó váltó, - az építési létesítményeken levõ elsõrendû zálogjog a hitel összegének 2,5 szeresénél nagyobb összegben, - a mezõgazdasági földterületen levõ elsõrendû zálogjog a hitel összegének 1,5 szeresénél nagyobb összegben, - a hitelezés tárgyán levõ zálogjog, - szolidáris kezesség. Az Alap igazgatóbizottsága a hitelvisszafizetési biztosítás eszközének fajtájáról szóló határozatát a pályázat kiírásakor megjelöli. Az Alap a hiteleszközöket a következõ idõszakra hagyja jóvá: - a hosszú távú kibocsátás esetében három és öt év, illetve

14 70 oldal - 3 szám HATALOS LAPJA VAT - a rövidtávú kibocsátás esetében egy évig terjedõen. Az Alap a kamatlábat éves szinten számolja el, az összegét pedig az igazgatóbizottság állapítja meg a kibocsátás fajtájától és a tõkepiac feltételeitõl függõen. A beruházási hitelek visszafizetésének szünetelési ideje 12 hónap, a többéves ültetvények finanszírozására folyósított hitelek esetében pedig 24 hónap. A visszafizetés szünetelésének ideje alatt interkaláris kamatot kell elszámolni. A hitel összegének megállapításakor a valuta klauzulát kell alkalmazni. A beruházási hiteleknél az esedékes részleteket negyedévenként kell elszámolni és fizetni, a gazdálkodás kezdetére jóváhagyott hitelek esetében pedig a részleteket havonta kell elszámolni és fizetni. Az igazgatóbizottság szükség szerint és külön feltételekkel szabad pénzeszközöket is kibocsáthat, amirõl külön határozatot kell hoznia. A PROGRAM ÉRTÉKELÉSÉNEK KRITÉRIUMAI 1. Jelenlegi állapot (és az elõzõ három hónap állapota) 1.1. Hitelképesség: - profit stabilitás, - operatív stabilitás, - pénzügyi stabilitás, - a fizetõképesség mutatói, - a hatékonyság mutatói, - nettó forgóalap, - a szabad eszközök állapota, - a készpénz folyamatai, - az adósságszint mutatói, - a hiteltartozás rendszeres kezelésének mutatói Piac: - vevõk, - beszerzõk Minõség: - menedzsment csapat és - minõségbiztosítási rendszerrel való rendelkezés (van/nincs). 2. A projektum értékelése (gazdasági tartama folyamán) 2.1. Vajdaság Autonóm Tartomány fenntartható fejlesztési stratégiájához való hozzájárulás: - termék/szolgáltatás, - piac (vevõk/beszerzõk), - a menedzsment csapat (a projektgazda) szakképzettsége, - minõségbiztosítási rendszer (bevezetik/nem vezetik be), - az új munkahelyek/foglalkoztatottak száma, - a munkahelyenkénti befektetés összege, - a község fejlettségi szintje, - a projektum hozzájárulása a környezetvédelemhez A projektum gazdasági értékelése: - a projektum kifizetõdése (készpénzfolyam), - a projektum gazdaságossága és felhalmozóképessége (gazdasági folyam és nettó jelenlegi érték), - a projektumba való teljes mértékû eszközbefektetés megtérülési ideje, - kockázatok (a gazdaságosság belsõ kulcsa és a gazdaságosság alsó pontja) Az üzleti terv hitelesítésén (a hitel igénylõ részérõl) a következõ értendõ: - össze van hangolva a kezdeti követelésekkel, - alapul szolgál az Alaptól való hosszú távú hitel igénylésére, - beruházási tevékenységek alapjául szolgál. 3. A hitelvisszafizetés biztosításához fûzõdõ dokumentáció érvényességének értékelése a pályázati követelésekkel összhangban. A komplett pályázati dokumentáció az Alap által meghatározott intézmény szakmai revíziója alá esik. EGYENLÕ FELTÉTELEKKEL A HITEL ODAÍTÉLÉSEKOR ELÕNYT ÉLVEZNEK AZOK A PROGRAMOK, AMELYEKNEK MEGVALÓSÍTÁSÁVAL A KÖVETKEZÕK ÉRHETÕK EL: - NAGYOBB NETTÓ DEVIZA EFFEKTUS, - NAGYOBB FOKÚ FOGLALKOZTATÁS, VALAMINT - AZ ELÉGTELENÜL FEJLETT TERÜLETEK PROGRAMJA ESZKÖZÖK 1 BEVÉTELEK A kitûzött célok megvalósítása érdekében a évi eszközök tervezett mennyiségét a következõkbõl biztosítanák: Sorszám BEVÉTELEK Az összeg dinárban A VAT területérõl való alanyoknak a magánosítási folyamatban megteremtett bevételei VAT évi költségvetésének szufficitje ,00 A évben a VAT területérõl való alanyok magánosítási eljárásában megteremtett és a VAT költségvetésében tervezett az Alapnak szánt bevételek ,00 3. A évben már kibocsátott eszközök részletei ,00 ÖSSZESEN: ,00 BERUH`Z`SOK A év folyamán tervezett bevételmennyiség befektetése hosszú távú és rövidtávú hitelek folyósításával történik, éspedig Sorszám A BERUHÁZÁS ELNEVEZÉSE Az összeg dinárban 1. Hosszú távú hitelek a START UP program finanszírozására ,00 2. Hosszú távú hitelek az észak-bánáti községek fejlesztési programjainak finanszírozására , Hosszú távú hitelek a mezõgazdaság területén fejlesztési programok finanszírozására a nyilvántartásba bejegyzett mezõgazdasági gazdaságok számára ,00 Hosszú távú hitelek a tevékenységüket 3 évig terjedõen folytató magánvállalkozók és jogi személyek fejlesztési programjainak finanszírozására ,00 Hosszú távú hitelek a Vajdaság AT-beli elégtelenül fejlett községek fejlesztési programjainak finanszírozására ,00 6. Hosszú távú hitelek a fejlesztési programok finanszírozására ,00 7. Hosszú távú hitelek a minõségbiztosítási rendszer bevezetésének finanszírozására ,00 8. Rövidtávú hitelek a kiviteli programok finanszírozására ,00 9. Rövidtávú hitelek az állattenyésztés fejlesztésének finanszírozására ,00 ÖSSZESEN: ,00 A évi eszközök mennyisége és be fektetésének üteme keretesen terv ezettek és a terv ezett bevételek terjedelmétõl és megvalósításának ütemétõl, az Alap ga zdasági politikájától és az Alap iga zgatóbi zottsága által de finiált prioritásoktól fog függni. A HITELKÉREL MEK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS JÓVÁHAGYÁSÁNAK ELJÁRÁSA

15 HATALOS LAPJA VAT 3 szám - 71 oldal A évi eszközök mennyisége és befektetésének üteme keretesen tervezettek és a tervezett bevételek terjedelmétõl és megvalósításának ütemétõl, az Alap gazdasági politikájától és az Alap igazgatóbizottsága által definiált prioritásoktól fog függni. A HITELKÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS JÓVÁ- HAGYÁSÁNAK ELJÁRÁSA Az Alap az eszközöket pályázat útján folyósítja. Pályázatot valamennyi fajta és rendeltetésû folyósításra ki kell írni. A pályázati eljárást az Alap székhelyérõl történõ koordinálással az Alap irodáiban folytatják le, amelyek Vajdaság Autonóm Tartomány valamennyi helyi közösségében vannak. 1. A pályázati kérelem benyújtása a következõket jelenti: - a hitel odaítélésére vonatkozó kérelem kitöltését, - a teljes pályázati dokumentáció megküldését a pályázat feltételei szerint, - az Alap által megállapított gazdálkodási tervek kidolgozására szolgáló metodológia szerint elkészített gazdálkodási tervet (a gazdálkodási tervet a hitel igénylõjének hitelesíteni kell). Az Alap helyi közösségi irodái csak a komplett hitelkérelmeket adja át az Alapnak azon a napon, amelyet az Alap elõre megállapít. 2. A hitelkérelmek feldolgozását az Alap szervezi meg a következõ módon: - a benyújtott pályázati dokumentációt kötelezõen szakmai revízió alá kell vetni és - a helyszínen (a hiteligénylõnél) történõ betekintéssel, amennyiben az Alap ezt fontosnak tartja. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Ezt a programot és az eljárásokat január 1-jétõl kell alkalmazni, és Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának jóváhagyása után közzé kell tenni Vajdaság AT Hivatalos 159. Az igazgatóbizottság A vízgazdálkodási közvállalat Vajdaság AT területére való megalakításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) 25. szakaszában foglalt 1. bekezdés 9. pontja és a Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalat, Újvidék statútumának 33. szakaszában foglalt 1. bekezdés 10. pontja alapján a Közvállalat igazgatóbizottsága január 20-i, XXVI ülésén A VÍZGAZDÁLKODÁSI MÛTÁRGYAK HASZNÁLATI DÍJÁNAK ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁNAK A ÉVI MÉRTÉKÉRÕL Ez a határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány területén levõ vízgazdálkodási mûtárgyak használati díját és egyéb vízgazdálkodási szolgáltatások díját határozza meg a 2006-os évre. A DUNA TISZA DUNA VÍZRENDSZER MÛTÁRGYAINAK A HASZNÁLATI DÍJA Az öntözõvíz-szolgáltató mûtárgyak használati díja A Duna Tisza Duna vízrendszer (a továbbiakban: DTD vr.) öntözõvíz-szolgáltató mûtárgyainak használati díja az alábbiak alapján fizetendõ: 1. a díjfizetésre kötelezett beépített teljesítménye alapján: - 143,51 dinár/ha az alacsony növésû kultúrák öntözésére szolgáló felszereléssel ellátott földek esetében, - 167,45 dinár/ha a magas növésû kultúrák öntözésére szolgáló felszereléssel ellátott földek esetében, - 192,59 dinár/ha intenzív konyhahakertészeti kultúrák öntözése esetén, - 240,35 dinár/ha gyümölcsösök és egyéb évelõ ültetvények öntözése esetén. 2. Ha a díjfizetésre kötelezettnek van mérõberendezése, a felvett teljesítmény (szolgáltatott vízmennyiség) alapján 478,41 dinár/1000 m3. 3. Ha a díjfizetésre kötelezettnek nincs mérõberendezése, a felvett teljesítmény (szolgáltatott vízmennyiség) alapján: - 478,31 dinár/ha az alacsony növésû kultúrák öntözésére szolgáló felszereléssel ellátott földek esetében, - 621,92 dinár/ha a magas növésû kultúrák öntözésére szolgáló felszereléssel ellátott földek esetében, - 813,96 dinár/ha intenzív konyhahakertészeti kultúrák öntözése esetén, - 957,47 dinár/ha gyümölcsösök és egyéb évelõ ültetvények öntözése esetén. A halastavakat és az ipart vízzel ellátó mûtárgyak használati díja 3. szakasz A halastavak és az ipar vízzel való ellátására szolgáló mûtárgyak használatáért fizetendõ évi díj a következõ: 1. A díjfizetésre kötelezett beépített teljesítményétõl függõen: - az ipar esetében a beépített teljesítményen másodpercenként átfolyó víz után literenként havi 78,81 dinár, - a halastó tervezett felszínétõl függõen 338,72 dinár/ha, 2. A díjfizetésre kötelezett felvett teljesítménye (szolgáltatott vízmennyiség) után, ha van vízmérõ: - 768,16 dinár/1000 m 3 az ipar esetében, - 565,74 dinár/1000 m 3 a halastavak esetében, 3. A díjfizetésre kötelezett felvett teljesítménye (szolgáltatott vízmennyiség) után, ha nincs vízmérõ: - 768,16 dinár/1000 m3 az ipar esetében, - 565,04 dinár/ha a halastavak esetében. Azoknak az ipari díjfizetésre kötelezetteknek a felvett teljesítményét (a nekik szolgáltatott víz mennyiségét), amelyeknek nincs vízmérõjük, a beépített teljesítményük által felvehetõ évi maximális vízmennyiség alapján kell meghatározni. A ketreces halnevelési mûtárgyak éves használati díja 889,94 din/m. A csatornában való hajózás és veszteglés díja 4. szakasz A DTD vr. csatornáin való hajózás díja az úszómû testétõl és a megtett víziút hosszától függõen, a tolt, vontatott vagy motoros teherhajó lajstromozott hordképessége, illetve a toló- vagy vontatóhajó vízkiszorítása alapján 2,84 dinár/t és 0,14 dinár/fkm. A teher mennyiségétõl és a megtett víziút hosszától függõen a hajózási díj 17,93 dinár/t és 0,08 dinár/fkm. Az 1. és 2. bekezdés szerinti díjat egyszeri összegben, a hajózás befejeztével kell fizetni. 5.szakasz Az úszómûveknek a DTD vr. csatornáin levõ hajózsilipeken, illetve a Tiszán Törökbecsénél levõ vízlépcsõn való átjuttatásáért fizetendõ díj egyenként 952,33 dinár és 1,86 dinár/t a toló- vagy vontatóhajó vízkiszorítása, illetve a tolt, vontatott vagy motoros teherhajó lajstromozott hordképessége alapján, tekintet nélkül a rakomány (áru) mennyiségére. Ha a toló- vagy vontatóhajó több uszályt tol vagy vontat, és a hajóvonat összetétele miatt többször kell használni a hajózsilipet, a tolóvagy vontatóhajó után csak egyszer kell megfizettetni a díjat. A legfeljebb 15 tonna vízkiszorítású (legfeljebb 15 m hosszú és 3 m széles), nem gazdasági célú úszómûveknek a hajózsilipen való átjuttatásáért esetenként 950,00 dinárt kell fizetni. 6. szakasz A 15 tonnánál nagyobb vízkiszorítású (legfeljebb 15 m hosszú és 3 m széles), nem gazdasági célú úszómûveknek a csatornákon való vesztegléséért fizetendõ díj egy naptári évre:

16 72 oldal - 3 szám HATALOS LAPJA VAT - evezõs úszómûvek esetében 317,41 dinár, - motoros úszómûvek esetében 634,92 dinár. A gazdasági célú úszómûveknek a csatornákon való vesztegléséért fizetendõ díj a 8 napot meghaladó ott-tartózkodás minden egyes napjára 1,86 dinár/m 2, az úszómû által elfoglalt vízfelszínt véve alapul. Ha az úszómû a csatornát a folyó év december 15. és a következõ év március 15. közötti idõszakban a jég és a rossz idõ miatti védekezésre (telelésre) veszi igénybe, az ott-töltött napok számától függetlenül, az általa elfoglalt vízfelszínt véve alapul, 47,65 dinár/m 2 díjat fizet. 7. szakasz A külföldi úszómûvek díját a DTD vr. csatornáiba, illetve hajózsilipeibe való érkezésük elõtt, elõre be kell fizetni az újvidéki Vode Vojvodine VGK számlájára. I A HIDROMELIORÁCIÓS MÛTÁRGYAK HASZNÁLATI DÍJA Az öntözõvíz-szolgáltató mûtárgyak használati díja 8. szakasz A hidromeliorációs rendszer mûtárgyainak öntözésre való használatáért járó éves díj a következõ: 1. A díjfizetésre kötelezett beépített teljesítménye után 717,66 dinár/ha, 2. A felvett teljesítmény (szolgáltatott vízmennyiség) alapján: - ha a díjfizetésre kötelezettnek van mérõberendezése, 478,41 dinár/1000 m 3, - ha a díjfizetésre kötelezettnek nincs mérõberendezése, 717,66 dinár/ha. Ha a hidromeliorációs rendszer a DTD vr.-bõl veszi a vizet, a a kötelezettnek a szerinti díjat is fizetnie kell a DTD vr. mûtárgyainak a használatáért. A nagynyomású szivattyúteleprõl vett víz mennyisége után (a villamos energia költségei nélkül) 717,66 dinár pótdíj fizetendõ a szivattyútelep beépített teljesítményén a díjfizetésre kötelezett területére másodpercenként kijuttatott minden egyes liter víz után. A halastavakat és az ipart vízzel ellátó mûtárgyak használati díja 9. szakasz A halastavak és az ipar vízzel való ellátására szolgáló hidromeliorációs mûtárgyak használatáért fizetendõ évi díj a következõ: 1. A díjfizetésre kötelezett beépített teljesítményétõl függõen: - az ipar esetében a beépített teljesítményen másodpercenként átfolyó víz után literenként havi 185,81 dinár, - a halastó tervezett felszínétõl függõen 813,63 dinár/ha, 2. A díjfizetésre kötelezett felvett teljesítménye (szolgáltatott vízmennyiség) után, ha van vízmérõ: - 768,16 dinár/1000 m 3 az ipar esetében, - 565,74 dinár/1000 m 3 a halastavak esetében, 3. A díjfizetésre kötelezett felvett teljesítménye (szolgáltatott vízmennyiség) után, ha nincs vízmérõ: - 768,16 dinár/1000 m 3 az ipar esetében, ,40 dinár/ha a halastavak esetében. Azoknak az ipari díjfizetésre kötelezetteknek a felvett teljesítményét (a nekik szolgáltatott víz mennyiségét), amelyeknek nincs vízmérõjük, a beépített teljesítményük által felvehetõ évi maximális vízmennyiség alapján kell meghatározni. Ha a hidromeliorációs rendszer a DTD vr.-bõl veszi a vizet, a kötelezettnek a szerinti díjat is fizetnie kell a DTD vr. mûtárgyainak a használatáért. A nagynyomású szivattyúteleprõl vett víz mennyisége után (a villamos energia költségei nélkül) 717,66 dinár pótdíj fizetendõ a szivattyútelep beépített teljesítményén a díjfizetésre kötelezett területére másodpercenként kijuttatott minden egyes liter víz után. II A NADELA VÍZRENDSZER ÉS A REGIONÁLIS RENDSZE- REK MÛTÁRGYAINAK, ILLETVE EGYÉB MÛTÁRGYAKNAK A HASZNÁLATI DÍJA Az öntözõvíz-szolgáltató mûtárgyak használati díja 10. szakasz A Nadela vízrendszer és a regionális rendszerek mûtárgyainak, illetve egyéb mûtárgyaknak a használati díja öntözõvíz-szolgáltatás esetén az alábbiak alapján fizetendõ: 1. A díjfizetésre kötelezett beépített teljesítménye után 1912,75 dinár/ha, 2. A felvett teljesítmény (szolgáltatott vízmennyiség) alapján: - ha a díjfizetésre kötelezettnek van mérõberendezése, 142,09 dinár/1000 m 3, - ha a díjfizetésre kötelezettnek nincs mérõberendezése, 240,46 dinár/ha. Ha a vízgazdálkodási mûtárgyak a DTD vr.-bõl veszik a vizet, a díjfizetésre kötelezett a szerinti díjat is fizeti a DTD vr. mûtárgyainak a használatáért. A halastavakat és az ipart vízzel ellátó mûtárgyak használati díja 1 A halastavak és az ipar vízzel való ellátására szolgáló, a 10. szakasz szerinti mûtárgyak használatáért fizetendõ évi díj a következõ: 1. A díjfizetésre kötelezett beépített teljesítményétõl függõen: - az ipar esetében a beépített teljesítményen másodpercenként átfolyó víz után literenként havi 371,62 dinár, - a halastó tervezett felszínétõl függõen ,90 dinár/ha, 2. A díjfizetésre kötelezett felvett teljesítménye (szolgáltatott vízmennyiség) után, ha van vízmérõ: - 768,16 dinár/1000 m 3 az ipar esetében, - 393,48 dinár/1000 m 3 a halastavak esetében, 3. A díjfizetésre kötelezett felvett teljesítménye (szolgáltatott vízmennyiség) után, ha nincs vízmérõ: - 768,16 dinár/1000 m 3 az ipar esetében, ,80 dinár/ha a halastavak esetében. Azoknak az ipari díjfizetésre kötelezetteknek a felvett teljesítményét (a nekik szolgáltatott víz mennyiségét), amelyeknek nincs vízmérõjük, a beépített teljesítményük által felvehetõ évi maximális vízmennyiség alapján kell meghatározni. Ha az 1. bekezdés szerinti vízgazdálkodási mûtárgyak a DTD vr.-bõl veszik a vizet, a díjfizetésre kötelezett a 3. szakasz szerinti díjat is fizeti a DTD vr. mûtárgyainak a használatáért. 1 A víztározók és a csatornák halnevelésre való használatáért fizetendõ évi díj a következõ: - 8,89,00 dinár/ha a víztározó normális vízszintjekor mért víztükör nagysága alapján, - 889,00 dinár/m² ketreces halnevelés esetén. A víztározók és a csatornák halnevelésre való használatának feltételeit szerzõdés részletezi.. A VÍZGAZDÁLKODÁSI MÛTÁRGYAK SZENNYVÍZELVEZETÉSRE VALÓ HASZNÁLATÁÉRT JÁRÓ DÍJ 13. szakasz A vízgazdálkodási mûtárgyak szennyvízelvezetésre való használatáért járó évi díj a következõ: 1. A díjfizetésre kötelezett beépített teljesítménye alapján 1,31 din/m3; 2. A felvett teljesítmény (szolgáltatott vízmennyiség) alapján: - 0,44 dinár/m 3 a DTD vr. mûtárgyai esetében, - 0,91 dinár/m 3 hidromeliorációs mûtárgyak esetében; 3. Az üledék eltávolításáért 144,00 din/m 3 a HMO esetében; 4. Az üledék eltávolításáért 268,00 din/m 3 a DTD vr. esetében; 5. A toxikus üledék eltávolításáért és tárolásáért 926,00 din/m 3 ; 6. A szennyvízben levõ, nem toxikus anyagok olyan koncentrációra való hígításáért, hogy a víz a vízkibocsátó alatt használható legyen: - 0,23 din/m 3 a DTD vr. mûtárgyai esetén, - 2,00 din/m 3 hidromeliorációs mûtárgyak esetében; 7. A tisztítatlan víz negatív hatása miatt, a szerves anyagok, a nitrogén és a foszfor mennyisége alapján:

17 HATALOS LAPJA VAT 3 szám - 73 oldal A szennyvíz mennyisége m 3 /nap Egységár a negatív hatásra T szek.tiszt. szerves anyagok T terc. Ntelenítés a nitrogén T terc. Ptel.. a foszfor hatása hatása din/g BOI hatása din/g N din/g P ,14 0,28 0, ,11 0,23 0, ,09 0,19 0, ,07 0,16 0,13 > ,05 0,14 0,12 a biológiai szennyvíztisztítás egységára TBSZT 0,05 din/m3 Annak az ösztönzésére, hogy bizonyos idõszak alatt épüljön szennyvíztisztító berendezés, egy "idõtényezõt" vezetünk be, amelynek értékét 2005-ben a 0,1 koefficiens fejezi ki, s ez a negtív hatás miatti egységárat 10-szeresére csökkenti. 14. szakasz A díjfizetésre kötelezettek kötelesek felszerelni a vízmérõt, mérni és nyilvántartani a szennyvíz mennyiségét, és adataikat eljuttatni a vízgazdálkodási közvállalatnak. Ha a díjfizetésre kötelezett nem méri a kibocsátott szennyvíz mennyiségét, a díjat a felvett víz mennyisége alapján kell kiszámítani. Ha a díjfizetésre kötelezettnek nincs mérõberendezése, a szennyvíz mennyiségét a vízkivételi mû maximális beépített teljesítménye alapján kell kiszámítani. A díjfizetésre kötelezett a kibocsátott szennyvíz minõségét a törvényben és a mellékjogszabályokban elõírt határidõkben és módon köteles ellenõrizni, és a jelentést köteles eljuttatni a vízgazdálkodási közvállalathoz. 15. szakasz A szennyvízelvezetési díjat a díjfizetésre kötelezett beépített és felvett teljesítményére vonatkozó adatok, továbbá a kibocsátott szennyvíz minõségére, illetve a befogadóban levõ víz és iszap minõségére vonatkozó jelentés alapján, a határozat alkotórészét képezõ, a szennyvízelvezetõ vízgazdálkodási mûtárgyak használati díjának a kiszámítására vonatkozó metodológia szerint kell kiszámítani. 16. szakasz Azok a díjfizetésre kötelezettek, amelyek szennyvíztisztító berendezésre projektumot dolgoznak ki és építésbe kezdenek, jogosultak a díj csökkentésére a következõk szerint: 1. legfeljebb 20%-os csökkentésre, ha bizonyítják, hogy van hitelesített fõtervük a szennyvíztisztító berendezésre; 2. legfeljebb 80%-ig, ha bizonyítják, hogy megkezdõdött a szennyvíz-kezelõ vagy tisztító berendezés építése vagy bõvítése, s a munkálatok két éven belül befejezõdnek. A kötelezett díjcsökkentési kérelmérõl a Vode Vojvodine VKV igazgatója által alakított különbizottság javaslata alapján az igazgatóbizottság dönt. Ha a kötelezett a díjcsökkentési határidõ leteltéig nem építi ki vagy nem helyezi üzembe a szennyvízkezelõ és -tisztító berendezést, a díjcsökkentés idõszakára teljes díjat és törvényes kamatot köteles fizetni. A díjcsökkentés feltételeit és dinamikáját évek szerint a vízgazdálkodási közvállalat és a díjfizetésre kötelezett megállapodása állapítja meg. 17. szakasz A szennyvíz-elvezetésre használt vízgazdálkodási mûtárgyak használati díjából befolyt eszközöket a DTD vr.-re és a HMO-ra gyakorolt hatásuk szanálási igényeinek a kielégítése után a nem toxikus és a toxikus iszapnak a csatornákból való eltávolítására és tárolására vonatkozó tanulmányok és fõterv kidolgozására, az elõkészületi munkálatokra és a vízfolyással egyirányú és szembeni szakaszok külön program alapján való rendezési munkálataira kell fordítani.. A VÍZ MENTI TERÜLETEK HASZNÁLATA UTÁN FIZETENDÕ DÍJ 18. szakasz A víz menti területeknek homok, kavics, kõolaj és kõolaj-származékok, veszélyes anyagok tárolására, illetve más célra való használata esetén naptári évenként és m 2 -enként a következõ díj fizetendõ: Sorszám HELY RENDELTETÉS 1. ÚJVIDÉK, DTD vr. - Újvidék-Torzsa csatorna 0+00 km km és km km 2. DTD vr., ZOMBOR, NAGYBECSKEREK Homok-lerakodó din/m 2 Kavics-lerakodó din/m 2 Kõolaj és sz. raktára din/m 2 Veszélyes anyagok din/m 2 Egyéb rendelt. din/m 2 240,00 161,00 240,00 289,00 73,00 217,00 144,00 217,00 259,00 73,00 SZÁVA folyó (bal part) 49 km 207 km 217,00 144,00 217,00 259,00 3. DTD vr., HÓDSÁG, VERBÁSZ, VERSEC 195,00 130,00 195,00 234,00 73,00 4. DUNA folyó 217,00 144,00 217,00 259,00 73,00 5. TISZA folyó 217,00 144,00 217,00 259,00 73,00 6. Egyéb helyek 174,00 116,00 174,00 209,00 73,00 73, szakasz Ha a víz menti területet tutaj, hajóétterem, más, idegenforgalmi és vendéglátóipari célú úszómû és úszó alkalmatosság veszteglésére és kikötésére használják, a vízfolyás kategóriája, a víz és a part elfoglalt területének m2-ben kifejezett nagysága alapján az éves díj a következõ:

18 74 oldal - 3 szám HATALOS LAPJA VAT Sorszám A vízfolyás kategóriája Folyó Szakasz km km 1. Duna I Duna Tisza 3. II Duna Temes Becse-Gombos Újvidék-Torzsa Bega Tisza Temes Becse-Gombos Újvidék-Torzsa Verbász-Bezdán Hódság-Zombor Petrõc-Bácsordas Bácsszentiván-Bezdán Kosanèiæ-M. Stapar Bajai-csatorna Palánka-Törökbecse Bega Bega Hajózható Bega Nagykikindai-csatorna Jegricska Aranka Vízterület din/m 2 254,00 254,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 Partterület din/m 2 127,00 127,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 4. Száva (bal part) Száva (bal part) Száva (bal part) Száva (jobb part) Száva (jobb part) ,00 51,00 100,00 50,00 38,00 50,00 5. II Tározók és egyéb vizek 67,00 20, szakasz A víz menti területek más rendeltetésre való használata utáni díj egy naptári évre a következõ: ,00 dinár/m 2 a gazdasági tevékenység ellátására szolgáló ideiglenes létesítmények használata és építése után, 2. gazdasági tevékenység folytatása után: - 44,50 din/m szénkitermelésre, ,00 din/ha a szénkitermelés manipulatív területe után, - 68,00 din/m a belvízelöntésekbõl és a folyómedri zátonyokból való homok- és kavicsbányászás után, - 136,00 din/m egyéb gazdasági tevékenység folytatása után; 3. mezõgazdasági tevékenység folytatása után: ,00 din/ha megmûvelhetõ mezõgazdasági földterület után; - 514,00 din/ha rétek és legelõk után, ,00 din/ha halastó használatára és építésére. 2 A víz menti terület rekreációs célokra (pihenésre és kirándulásra), illetve egyéb szolgáltatásokra való használata után fizetendõ díj egy naptári évre a következõ:

19 HATALOS LAPJA VAT 3 szám - 75 oldal Rendeltetés Sorszám Mértékegység övezet övezet I övezet I övezet II övezet II övezet term.sz. jogi sz. term. sz. jogi sz. term.sz. jogi sz. 1. Lakókocsi elhelyezése din/m 2 13,20 26,50 11,90 23,80 5,40 10,60 2. Víkendház és háztáji din/m 2 16,60 33,00 13,20 26,50 6,70 13,20 3. Mozgó elárusítóhely felállítása din/m 2 26,50 52,90 23,20 46,20 19,80 39,70 4. Turisztikai vendéglátóipari létes. din/m 2 33,00 66,00 26,50 52,90 23,20 46,20 5. Idegenforg. lét. háztáji din/m 2 13,20 26,50 9,80 19,80 6,70 13,20 A víz menti terület övezetei a következõk: - övezet nagy városi, idegenforgalmi stb. központok, - I övezet kisebb városok és települések közvetlen közelsége, - II övezet falusi települések távolabbi és tõszomszédsága. 2 A víz menti terület használatba adása közvetlen egyesség alapján történik. A víz menti területek használatba adása nyilvános versenytárgyalás vagy nyilvános hirdetésben meghirdetett ajánlatbegyûjtés alapján is történhet ebben az esetben a 12., , 20. és 2 szerinti összegek a díj alapösszegének számítanak. 23. szakasz A víz menti terület határozott idõre adható használatba, legfeljebb 10 évre, de ez az idõ meghosszabbítható. A víz menti terület használati feltételeit e határozattal és törvénnyel összhangban levõ szerzõdés szabályozza. A víz menti területen csak ideiglenes létesítmények emelhetõk, melyeket a szerzõdés megszûnése vagy felbontása után a terület használója köteles eltávolítani, és nincs joga a befektetés megtérítésére. V A DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS MEGFIZETTETÉSE 24. szakasz Az e határozatban megállapított díjakat a vízügyi törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 46/91., 53/93. és 54/96. szám) értelmében az újvidéki Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalat számolja el, rója ki és hajtja be. VI ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉS 25. szakasz Ez a határozat a vízgazdálkodásra illetékes tartományi igazgatási szerv általi jóváhagyását követõen, a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételét követõ nyolcadik napon lép hatályba Kasza József okl. közgazdász s. k., Az igazgatóbizottság A vízügyi törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 46/91., 53/93., 67/93., 48/94. és 54/96. szám) 96. szakaszának 3. bekezdése és az újvidéki Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalat statútuma 33. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja alapján a Vode Vojvodine VKV igazgatóbizottsága január 20-án megtartott, XXVI ülésén A VODE VOJVODINE VÍZGAZDÁLKODÁSI KV TÉNYLEGES KÖZMEGHATALMAZÁSI ELJÁRÁSI KÖLTSÉGEINEK A MEGHATÁROZÁSI MÓDJÁRÓL Ez a határozat a Vode Vojvodine Vízgazdálkodási KV tényleges közmeghatalmazási eljárási költségeinek a meghatározási módját állapítja meg. Az 1. bekezdés szerinti költségek a vízügyi törvény értelmében a vízgazdálkodási feltételek meglétérõl szóló tanúsítvány, jóváhagyás, engedély, vélemény és igazolás kiadására lefolytatott eljárás folyamán vagy kapcsán keletkezett kiadásokra vonatkoznak. A Vode Vojvodine Vízgazdálkodási KV-nak a vízgazdálkodási feltételek meglétérõl szóló tanúsítvány, jóváhagyás, engedély, vélemény és igazolás kiadására lefolytatott eljárásban keletkezett tényleges költségeit a vízgazdálkodási mûtárgy fajtájától, a szükséges munkálatok összetettségétõl, a kérelem alapján eljáró alkalmazottak órabérétõl, valamint a kérelem alapján való eljáráshoz szükséges munkaórák számától függõen kell meghatározni. 3. szakasz A vízgazdálkodási feltételek meglétérõl szóló tanúsítvány, jóváhagyás, engedély, vélemény és igazolás kiadására irányuló kérelem alapján eljáró alkalmazottak órabére. fokú iskolai végzettség esetén 1440,00 din/óra,. fokú iskolai végzettség esetén 820,00 din/óra,, I és II fokú iskolai végzettség esetén 590 din/óra. A vízgazdálkodási feltételek meglétérõl szóló tanúsítvány, jóváhagyás, engedély, vélemény és igazolás kiadására irányuló kérelem alapján eljáró alkalmazottak szükséges munkaóráinak a számát a határozathoz alkotórészeként csatolt táblázat foglalja magában. 4. szakasz A Vode Vojvodine Vízgazdálkodási KV tényleges közmeghatalmazási eljárási költségeit a következõ képlet alapján kell kiszámolni: TK=Mó1xÓb1+ Mó2xÓb2 + Mó3xÓb2 (din), ahol: TK=tényleges költség, Mó1, Mó2, Mó3= a 3. szakasz 2. bekezdése szerint a vízgazdálkodási feltételek meglétérõl szóló tanúsítvány, jóváhagyás, engedély, vélemény és igazolás kiadására irányuló kérelem alapján eljáró alkalmazottak szükséges munkaóráinak a száma (táblázat). fokú iskolai végzettségû,. fokú iskolai végzettségû, illetve, I és II fokú iskolai végzettségû alkalmazott esetében, Ób1, Ób2, Ób3= a 3. szakasz 1. bekezdése szerint a vízgazdálkodási feltételek meglétérõl szóló tanúsítvány, jóváhagyás, engedély, vélemény és igazolás kiadására irányuló kérelem alapján eljáró alkalmazottak órabére. 5. szakasz A vízgazdálkodási feltételek meglétérõl szóló tanúsítvány, jóváhagyás, engedély, vélemény és igazolás kiadására irányuló kérelem benyújtói a határozat értelmében meghatározott tényleges eljárási költségeket kötelesek elõre befizetni a Vode Vojvodine Vízgazdálkodási KV-nak. 6. szakasz Ez a határozat a Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsa általi jóváhagyását követõen, Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételének másnapján lép hatályba. Kasza József okl. közgazdász, az igazgatóbizottság

20 76 oldal - 3 szám HATALOS LAPJA VAT 1. Vezetékes infrastruktúramûtárgyak 1.1. Villamos légvezeték és PTTvezeték keresztezõdése: 1.2. Út, kõolajvezeték, gázvezeték, föld alatti elektromos és PTTvezeték, vízvezeték és csatorna keresztezõdése: 1.3. Infrastruktúra-mûtárgyak párhuzamos vezetése vízgazdálkodási mûtárgyak övezetében a vezeték hosszától függõen: A vízgazdálkodási feltételek meglétérõl szóló tanúsítvány kiadása A vízgazdálkodási jóváhagyás kiadása A vízgazdálkodási engedély kiadása iskolai munkaóra iskolai munkaóra iskolai munkaóra végzettség végzettség végzettség a) a részletes csatornahálózattal 3,0 2,0 1,0 b) fõcsatornahálózattal, természetes vízfolyással, tározóval 8,0 4,0 1,0 c) árvédelmi töltéssel 7,0 a) a részletes csatornahálózattal b) fõcsatornahálózattal, természetes vízfolyással, tározóval 4,0 1,0 4,0 3,0 1,0 12,0 6,0 1,0 c) árvédelmi töltéssel 8,0 a) 1,0 km-ig 4,0 1,0 8,0 4,0 1,0 b) 1,0 km felett 12,0 Ha több mint 3 keresztezõdés a munka tárgya, a normát keresztezõdésenként 30%-kal csökkenteni kell. Ha több mint 8 keresztezõdés a munka tárgya, a normát keresztezõdésenként 50%-kal csökkenteni kell. 2. Különféle rendeltetésû térbeli és egyéb mûtárgyak 2.1. Szivattyútelepek, forrásfoglalások, gátak, vízkieresztõk, ha kapacitásuk: 2.2. Nyitott vízellátási csatornák, szennyvízelvezetõ csatornák és más csatornák: 6,0 2, a) legfeljebb 0,5 m 3 /s 10,0 7,0 1,0 b) legfeljebb 2,0 m 3 /s 15,0 10,0 1,0 c) több mint 2,0 m 3 /s 30,0 a) legfeljebb 1,0 km hosszúságig 20,0 1,0 10,0 5,0 2,0 b) legfeljebb 3,0 km hosszúságig 15,0 8,0 2,0 c) 3,0 km hosszúságon túl 30,0 15,0 4,0

70. 72. 71. Újvidék. 2006. február 27. 2 szám LXII évfolyam

70. 72. 71. Újvidék. 2006. február 27. 2 szám LXII évfolyam VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

195. 196. Újvidék. 2006. április 28. 5 szám LXII évfolyam. 4. szakasz

195. 196. Újvidék. 2006. április 28. 5 szám LXII évfolyam. 4. szakasz VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem õrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

VFA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA d.о.о. Újvidék

VFA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA d.о.о. Újvidék VFA A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja d.o.o. Újvidék, 2015. évi munkaprogramjának és a felügyelő bizottságának határozata alapján, Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja d.о.о. Újvidék

Részletesebben

VFA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA d.о.о. Újvidék

VFA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA d.о.о. Újvidék VFA A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja d.o.o. Újvidék, 2015. évi munkaprogramjának és a felügyelő bizottságának határozata alapján, Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja d.о.о. Újvidék

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2012. OKTÓBER 17. ZENTA 203. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 56. szakasza, az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló

Részletesebben

VFA VАJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA Kft. Újvidék

VFA VАJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA Kft. Újvidék A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft. Újvidék 2015. évi munkaterve és a Felügyelő Bizottságának határozata alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft. Újvidék PÁLYÁZATOT írki

Részletesebben

VFA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA Kft. Újvidék

VFA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA Kft. Újvidék A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft., Újvidék, 2015. évi munkaprogramjának és a felügyelő bizottságának határozata alapján, Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft., Újvidék PÁLYÁZATOT

Részletesebben

A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft. Újvidék, évi munkaprogramjának és a felügyelőbizottságának határozata alapján,

A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft. Újvidék, évi munkaprogramjának és a felügyelőbizottságának határozata alapján, A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft. Újvidék, 2015. évi munkaprogramjának és a felügyelőbizottságának határozata alapján, Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft. Újvidék PÁLYÁZATOT

Részletesebben

Újvidék április szám LXIX. évfolyam

Újvidék április szám LXIX. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2013. április

Részletesebben

269. 270. Újvidék. 2006. május 31. 8 szám LXII évfolyam

269. 270. Újvidék. 2006. május 31. 8 szám LXII évfolyam VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

325. 327. 326. 328. Újvidék

325. 327. 326. 328. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 325. Újvidék 2011.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVII 30. јун 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 7. szám, 2015. június 30. Број 7. 30.06.2015. СТРАНА 341. OLDAL 2015.06.30.

Részletesebben

409. 410. Újvidék. 2008. szeptember 23. 19. szám LXIV. évfolyam. 5. szakasz

409. 410. Újvidék. 2008. szeptember 23. 19. szám LXIV. évfolyam. 5. szakasz Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 409. Újvidék 2008.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2012. NOVEMBER 10. ZENTA 259. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, Zenta

Részletesebben

3. szám 34. oldal 2015.04.28

3. szám 34. oldal 2015.04.28 3. szám 34. oldal 2015.04.28 9. Az utakon levő közlekedési biztonságról szóló törvény ( SZK 41/09-es, 53/10-es és 101/11-es számú Hivatalos Közlönye ) 18. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja, Csóka község

Részletesebben

Az újvidéki Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft évi munkaprogramja és Felügyelő Bizottságának határozata alapján

Az újvidéki Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft évi munkaprogramja és Felügyelő Bizottságának határozata alapján Az újvidéki Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft. 2017. évi munkaprogramja és Felügyelő Bizottságának határozata alapján Az újvidéki Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft. PÁLYÁZATOT

Részletesebben

547. Újvidék. 2010. október 29. 19. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz

547. Újvidék. 2010. október 29. 19. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. október

Részletesebben

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE. Sorszám Tartalom Szám/oldal

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE. Sorszám Tartalom Szám/oldal ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK 2008. ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE Sorszám Tartalom Szám/oldal 16 A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEK ÁRJEGYZÉKÉBEN SZEREPLŐ DINÁRÉRTÉKEK ÖSSZEHANGOLÁSA 4/35 35 A MOHOLI HELYI KÖZÖSSÉG ALAPSZABÁLYZATA

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. MÁRCIUS 17. Z E N T A Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és az iskolai sport finanszírozásának

Részletesebben

Újvidék. 2007. január 24. 1 szám LXIII évfolyam

Újvidék. 2007. január 24. 1 szám LXIII évfolyam VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2016. ÁPRILIS 12. Z E N T A 60. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és a falusi sport finanszírozásának

Részletesebben

58. Újvidék. 2010. február 26. 2. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz. A Közvállalat tevékenységi köre:

58. Újvidék. 2010. február 26. 2. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz. A Közvállalat tevékenységi köre: Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. február

Részletesebben

R E G I S Z T E R A VAJDASÁG AT HIVATALOS LAPJÁBAN 2006-BAN MEGJELENT AKTUSOK

R E G I S Z T E R A VAJDASÁG AT HIVATALOS LAPJÁBAN 2006-BAN MEGJELENT AKTUSOK R E G I S Z T E R A VAJDASÁG AT HIVATALOS LAPJÁBAN 2006-BAN MEGJELENT AKTUSOK Regiszter HIVATALOS LAPJA VAT 3 oldal REGISZTER A VAJDASÁG AT HIVATALOS LAPJÁBAN 2006-BAN MEGJELENT AKTUSOK Vajdaság Autonóm

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2009. NOVEMBER 17. Z E N T A 137. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 46. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009.11.16-án

Részletesebben

607. Újvidék. 2010. november 25. 21. szám LXVI. évfolyam

607. Újvidék. 2010. november 25. 21. szám LXVI. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. november

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 3. szám 2003. május 20. Broј 3. 20.05.2003. СТРАНА 58. OLDAL 2003.05.20. 3. szám 42.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2005. szeptember 15. Broј 7. 15.09.2005. СТРАНА 108. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 17. Z E N T A 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. sz. és 101/2010.sz.) 85. szakaszának 2. bekezdése, valamint

Részletesebben

289. 290. Újvidék. 2006. június 30. 9 szám LXII évfolyam. 5. szakasz

289. 290. Újvidék. 2006. június 30. 9 szám LXII évfolyam. 5. szakasz VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET ALAPSZABÁLYÁT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. szakasz. 2. szakasz

FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET ALAPSZABÁLYÁT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. szakasz. 2. szakasz A Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottsága A közhivatalokról szóló törvény 21. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 1991. évi 42., 1994. évi 71. és 2005. évi 81. száma módosítás és 2005. évi 83. száma

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM 2016. AUGUSZTUS 11. Z E N T A 108. A Zenta Község Mezőgazdaság-fejlesztési Költségvetési Pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 2. szám 2003. május 13. Broј 2. 13.05.2003. СТРАНА 49. OLDAL 2003.05.13. 2. szám 34.

Részletesebben

DÖNTÉST A 2016/2017. TANÉVRE AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL

DÖNTÉST A 2016/2017. TANÉVRE AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZERB KÖZTÁRSASÁG ZENTA KÖZSÉG ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE SZÁM: 451-24/2016-IV-02 Kelt 2016. december 29-én ZENTA А helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014.

Részletesebben

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN A Zenta községben az élsport és a sportdíjak finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 27/2015. szám) 8. szakasza alapján az élsport finanszírozására irányuló nyilvános

Részletesebben

Újvidék. 2010. január 28. 1. szám LXVI. évfolyam

Újvidék. 2010. január 28. 1. szám LXVI. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. január

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2013. MÁJUS 8. Z E N T A 79. A közúti közlekedésben való szállításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 46/1995., 66/2001., 91/2005., 62/2006. és 31/2011. sz.) 7. és 36. szakaszának

Részletesebben

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám A Magyarkanizsai Községi Gazdaságfejlesztési Alap (a továbbiakban: alap) létrehozásáról szóló rendelet 11. szakasza és az alap alapszabályának

Részletesebben

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ /Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak a védelméről szóló törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/02. szám) 1. szakaszának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2012. JÚLIUS 02. ZENTA 93. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Ifjúsági Tanács Iktatószám: 016-40/2012-I Kelt: 2012. június

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Z E N T A 110. А Zenta Község egyetemi hallgatói ösztöndíjalapja eszközeinek a felosztásáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2009. és 17/2010. szám) 4. szakaszának

Részletesebben

Újvidék. 2008. január 31. 1. szám LXIV. évfolyam

Újvidék. 2008. január 31. 1. szám LXIV. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2008. január

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

350. 351. Újvidék. 2007. október 22. 19. szám LXIII évfolyam. 5. szakasz

350. 351. Újvidék. 2007. október 22. 19. szám LXIII évfolyam. 5. szakasz VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem õrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA Kft. Újvidék

A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA Kft. Újvidék A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA Kft. Újvidék Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft. Újvidék felügyelő bizottságának 2015. október 22-én megtartott 30. ülésén a felügyelő bizottsági

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXXI 12. март 2009. г., Бачка Топола XXXX évfolyam 4. szám, 2009. március 12. Broј 4. 12.03.2009. СТРАНА 59. OLDAL 2009.03.12. 4.

Részletesebben

Újvidék március szám LXVIII. évfolyam. 5. szakasz

Újvidék március szám LXVIII. évfolyam. 5. szakasz Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 192. Újvidék 2012.

Részletesebben

403. 404. Újvidék. 2009. július 22. 10. szám LXV. évfolyam

403. 404. Újvidék. 2009. július 22. 10. szám LXV. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2009. július

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2014. DECEMBER 1. Z E N T A 130. A Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

705. 707. 706. Újvidék

705. 707. 706. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 2009. december 18

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és a sportösztöndíjak odaítéléséről szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2016. szám) 7. szakasza

Részletesebben

A TANÁCS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST. 1. szakasz

A TANÁCS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST. 1. szakasz A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 37. és 38. szakasza (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám alatt) valamint a Tanács Ügyrendjének 19. szakasza alapján (elfogadva

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a csökkent munkaképeségű személyek

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLV 28. август 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. Број 9. 28.08.2013. СТРАНА 395.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 3. szám, 2008. február 28. Broј 3. 28.02.2008. СТРАНА 6. OLDAL 2008.02.28.

Részletesebben

PÁLYÁZAT PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZAT PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány TARTOMÁNYI OKTATÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG PÁLYÁZAT Vajdaság autonóm tartományi etnikai közösségek szervezetei támogatására 2013-ban

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

Újvidék. 2009. október 15. 14. szám LXV. évfolyam

Újvidék. 2009. október 15. 14. szám LXV. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2009. október

Részletesebben

210. Újvidék. 2010. április 12. 5. szám LXVI. évfolyam. 6. szakasz

210. Újvidék. 2010. április 12. 5. szám LXVI. évfolyam. 6. szakasz Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. április

Részletesebben

Az újvidéki Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft évi munkaprogramja és Felügyelő Bizottságának határozata alapján

Az újvidéki Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft évi munkaprogramja és Felügyelő Bizottságának határozata alapján Az újvidéki Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft. 2017. évi munkaprogramja és Felügyelő Bizottságának határozata alapján Az újvidéki Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft. PÁLYÁZATOT

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

34. 36. 35. Újvidék. 2007. február 20. 2 szám LXIII évfolyam

34. 36. 35. Újvidék. 2007. február 20. 2 szám LXIII évfolyam VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

2. szám 8. oldal 2014.03.05.

2. szám 8. oldal 2014.03.05. 2. szám 8. oldal 2014.03.05. 4. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakaszának 9. pontja és Csóka község Statútumának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXXIII 23. новембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, 2011. november 23. Број 10. 23.11.2011.

Részletesebben

Újvidék. 2008. március 24. 5. szám LXIV. évfolyam 140.

Újvidék. 2008. március 24. 5. szám LXIV. évfolyam 140. Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2008. március

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATOT

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATOT Az alapítványokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 88/2010. és 99/2011. szám) 34. szakasza, a Prosperitati Alapítvány alapszabálya (meghozva 2016. január 21- én) 10. szakaszának 1.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XXXXIII 7. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XXXXIII 7. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 - Година XXXXIII 7. јул 2011. г., Бачка Топола XXXXII évfolyam - 7. szám, 2011. július 7. Број 7. 07.07.2011. СТРАНА 214. OLDAL

Részletesebben

629. Újvidék. 2006. december 11. 18 szám LXII évfolyam

629. Újvidék. 2006. december 11. 18 szám LXII évfolyam VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 2012. DECEMBER 31. Z E N T A 326. KULTURNO-OBRAZOVNI CENTAR THURZÓ LAJOS Az igazgató bizottság 05-8-8 iktatószámú, 2012.12.10.-i döntése alapján határozatot hozott A ZENTAI THURZÓ

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. SZEPTEMBER 8. Z E N T A 111. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza

Részletesebben

Újvidék. 2008. december 29. 25. szám LXIV. évfolyam. alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa 2008. Szám: 02-00133/2008. 597.

Újvidék. 2008. december 29. 25. szám LXIV. évfolyam. alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa 2008. Szám: 02-00133/2008. 597. Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2008. december

Részletesebben

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16.

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. A Szerb Köztársaság alkotmánya (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/06.

Részletesebben

1. A vadgazdálkodási egység alapadatai

1. A vadgazdálkodási egység alapadatai 1. A vadgazdálkodási egység alapadatai 1.1. A vadgazdálkodási egység alapadatai 1.1.1. Név: 1.1.2. Telephely: 1.1.3. Azonosító (kódszám): - - - - 1.1.4. A vadászati jog hasznosítási formája: 1.1.5. A vadgazdálkodási

Részletesebben

699. 701. 700. 702. Újvidék

699. 701. 700. 702. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 699. Újvidék 2013.

Részletesebben

Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám

Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám A szociális védelemrıl szóló törvény 213. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 24/11. sz.) és a szociális védelmi jogosultságok érvényesítésérıl

Részletesebben

TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK. 1. szakasz

TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK. 1. szakasz TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK 1. szakasz Jelen törvény Vajdaság Autonóm Tartomány (a továbbiakban: Vajdaság AT) hatásköreit határozza meg, és szabályozza

Részletesebben

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV Vadgazdálkodási egység: Telephelye: Kelt:,.. A tervet készítette Vadgazdálkodási egység vezetõje A FÔ FEJEZETEK MUTATÓJA Ennek a lapnak a helyére kerül

Részletesebben

412. Újvidék. 2011. július 18. 12. szám LXVII. évfolyam. - a Vajdaság AT kormányelnöke kabinetfőnökének, - a Vajdaság AT kormányelnöke tanácsosának,

412. Újvidék. 2011. július 18. 12. szám LXVII. évfolyam. - a Vajdaság AT kormányelnöke kabinetfőnökének, - a Vajdaság AT kormányelnöke tanácsosának, Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2011. július

Részletesebben

533. Újvidék. 2006. október 25. 15 szám LXII évfolyam

533. Újvidék. 2006. október 25. 15 szám LXII évfolyam VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXXIII 28. април 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. Број 5. 28.04.2011. СТРАНА 91. OLDAL

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Ózd, 2015. július 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 2 10/2015.

Részletesebben

133. 134. Újvidék. 2010. március 23. 3. szám LXVI. évfolyam. 2. szakasz

133. 134. Újvidék. 2010. március 23. 3. szám LXVI. évfolyam. 2. szakasz Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. március

Részletesebben

A Vajdaság AT Garanciaalapjának igazgatóbizottsága 2015. 04. 21-én hozott 01-IV/-40-3. számú határozata alapján P Á L Y Á Z A T O T ÍR KI

A Vajdaság AT Garanciaalapjának igazgatóbizottsága 2015. 04. 21-én hozott 01-IV/-40-3. számú határozata alapján P Á L Y Á Z A T O T ÍR KI A Vajdaság AT Garanciaalapjának igazgatóbizottsága 2015. 04. 21-én hozott 01-IV/-40-3. számú határozata alapján P Á L Y Á Z A T O T ÍR KI garancia jóváhagyására a törpe-, kis- és középvállalatok, vállalkozók

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

VÉLEMÉNY. SZERB KÖZTÁRSASÁG POLGÁRI JOGVÉDŐ /11. B e l g r á d. Iktatószám: Dátum:

VÉLEMÉNY. SZERB KÖZTÁRSASÁG POLGÁRI JOGVÉDŐ /11. B e l g r á d. Iktatószám: Dátum: SZERB KÖZTÁRSASÁG POLGÁRI JOGVÉDŐ 16-2987/11. B e l g r á d Iktatószám: 21307 Dátum: 2011.11.4. A Polgári Jogvédőről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 79/05. és 54/07. szám) 1. szakaszának 2. bekezdésével

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

Број: СТРАНА 258. OLDAL szám

Број: СТРАНА 258. OLDAL szám Број: 16. 24.07.2012. СТРАНА 258. OLDAL 2012.07.24. 16. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. sz.) alapján a az alakuló ülés 2012. július

Részletesebben

A RANGLISTAJAVASLATOT A 2016/2017-ES ÉVBEN A HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL. A felsőoktatási intézmény neve. A hallgatói évek

A RANGLISTAJAVASLATOT A 2016/2017-ES ÉVBEN A HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL. A felsőoktatási intézmény neve. A hallgatói évek SZERB KÖZTÁRSASÁG ZENTA KÖZSÉG AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉBEN ILLETÉKES BIZOTTSÁG SZÁM: 451-24/2016--02 KELT: 2016. december 20-án ZENTA A hallgatói ösztöndíjakról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

NYILVÁNOS HIRDETMÉNYT ADA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉPÍTÉSI TELEK ELTULAJDONÍTÁSÁRA ÍRÁSBELI AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSE ÚTJÁN

NYILVÁNOS HIRDETMÉNYT ADA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉPÍTÉSI TELEK ELTULAJDONÍTÁSÁRA ÍRÁSBELI AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSE ÚTJÁN Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 60. szakaszának 3v pontja, valamint az építési telkek elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozat

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. AUGUSZTUS 29. Z E N T A 54. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakaszának 1. pontja és Zenta község statútumának (Zenta Község

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXIII 9. октобар 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXIII 9. октобар 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXIII 9. октобар 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 9. szám 2001. október 9. Број 9. 09.10. 2001. СТРАНА 130. OLDAL 2001. 10. 09.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 212. ÁPRILIS 2. KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 212.4.2. 84. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta község polgármestere Szám: 41-9/212-II

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2015. JÚNIUS 1. Z E N T A 90. A Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 02. SZÁM 2012. JANUÁR 27. ZENTA 11. Az állami szervekben létesített munkaviszonyokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 48/91., 66/91., 44/98. másik törvény, 49/99. másik törvény,

Részletesebben

Vadászati idények 2010

Vadászati idények 2010 Vadászati idények 2010 7/2010. (II. 2.) FVM rendelete a vad védelmérıl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben