Újvidék szeptember szám LXIV. évfolyam. 5. szakasz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "409. 410. Újvidék. 2008. szeptember 23. 19. szám LXIV. évfolyam. 5. szakasz"

Átírás

1 Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint Újvidék szeptember szám LXIV. évfolyam Évi előfizetés 3860 dinár. Reklamálási határidő 15 nap. Szerkesztőség és ügykezelés: Novi Sad, Vojvode Mišića 1. YU ISSN COBISS.SR-ID szakasz A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 9. szakaszának 2. bekezdése és 25. szakaszának 1. bekezdése alapjánvajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 10 i ülésén A TERRA FILM RT. JOGI STÁTUSÁNAK MEGOLDÁSÁRA IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ SZAKCSOPORT MEGALAKÍTÁSÁRÓL 1. szakasz A Végrehajtó Tanács megalakítja a Terra film Rt. jogi státusának megoldására irányuló intézkedések előkészítésével foglalkozó szakcsoportot (a továbbiakban: Szakcsoport), mint Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának (a továbbiakban: Végrehajtó Tanács) időszakos munkatestületét. 2. szakasz A Szakcsoportba a következőket nevezi ki: - Milorad Đurić, elnök, tagja, tartományi művelődési titkár, - Robert Kolar, elnökhelyettes, tartományi művelődési segédtitkár, - Želimir Žilnik, tag, filmszerző, a Terra film Rt. igazgatója, - Siniša Bokan, tag, az Újvidéki Művészeti Akadémia docense, - Srđan Ilić, tag, a Vajdasági Filmesek és Tévések Egyesületének elnöke, - Zorica Lazić, tag, vajdasági tartományi vagyonjogi ügyész, - Dragan Srećkov, tag, a Tartományi Művelődési Titkárság főtanácsosa, - Olga Francuski, tag, a Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság főtanácsosa, - Vesna Morača, tag, a Tartományi Gazdasági titkárság tanácsosa. 3. szakasz A Szakcsoport feladata, hogy megvitassa a vajdasági levéltári filmanyag védelmének, tanulmányozásának és bemutatásának területén uralkodó helyzetet, intézkedéseket javasoljon a vajdasági levéltári filmanyag védelmére és a Terra film Rt. jogi státusának megoldására. 4. szakasz A Szakcsoport a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának ügyrendjében megállapított módon üléseken dolgozik A Szakcsoport számára a szakmai és adminisztratív műszaki teendőket a Tartományi Művelődési Titkárság, illetve a tartományi művelődési titkár által kijelölt munkavállaló látja el. 6. szakasz Szám: /2008. Újvidék, szeptember A vajdasági beruházásokat támogató Vojvodina Investment Promotion VIP Alap megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 14/04. szám) 10. szakaszának 2. bekezdése és A Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 2. szakaszának 21. pontja és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján szeptember 3 i ülésén A Végrehajtó Tanács j ó v á h a g y j a a vajdasági beruházásokat támogató Vojvodina Investment Promotion VIP Alap évi zárszámadását, amelyet a vajdasági beruházásokat támogató Vojvodina Investment Promotion VIP Alap igazgatóbizottsága a március 31-i XX ülésén fogadott el. Szám: /2008. Újvidék, szeptember 3.

2 570 oldal szám HIVATALOS LAPJA VAT 2008 szeptember A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 2. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja és 25. szakaszának 4. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetéséről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 03/08. és 07/08. szám) 7. szakaszának alapján szeptember 3 i ülésén Ez a határozat megállapítja A VAJDASÁG AUTONÓM TAR- TOMÁNY VÉGREHAJTÓ TANÁCSA PROJEKTUMAINAK ÉS MUNKÁJÁNAK AZ ÚJVIDÉKI KIÁLLÍTÁSON VALÓ ÉVI MARKETING CÉLÚ MEGJELENÉSE ÉS BEMUTATÁSA ELNEVEZÉSŰ PROJEKTUM REALIZÁLÁSÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK FELOSZTÁSI ÉS FELHASZNÁLÁSI PROGRAMJÁT, valamint az ezen Program végrehajtásához szükséges eszközök terjedelmét, felosztásának és felhasználásának módját. Az pontban foglalt program e határozat szerves része. Az pontban foglalt eszközöket a következőkre kell felhasználni: 1. A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY VÉGREHAJTÓ TANÁCSA PROJEKTUMAINAK ÉS MUNKÁJÁNAK AZ ÚJ- VIDÉKI KIÁLLÍTÁSON VALÓ ÉVI MARKETING CÉLÚ MEGJELENÉSE ÉS BEMUTATÁSA ELNEVEZÉSŰ PROJEKTUM FINANSZÍROZÁSÁRA A hazai és külföldi gazdasági alanyoknak a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa által realizált projektumokról és programokról való tájékoztatása és a beruházások idevonzása céljából, az Újvidéki Vásár, mint a Vajdaság AT területén levő egyedüli szakosított kiállítási szervezet, különböző nemzetközi kiállítási rendezvényeken kerekasztal értekezletek, témajellegű tanácskozások megtartása, regionális és államközi projektumok bemutatása és a termékek minőségi osztályozása révén bemutatja a Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának munkáját és projektumait. Úgyszintén, a vásárokon alkalmi kiállításokat, műhelymunkákat tartanak, valamint az egyes termékekért és szolgáltatásokért díjak ítélnek oda. A várt hatások: A hazai és külföldi gazdasági alanyok tájékoztatása Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának projektumairól és programjairól és azok bemutatása, A hazai és külföldi beruházások idevonzása, A foglalkoztatás növelése. I Az eszközök értéke áfával együtt: ,46 dinár. Szám: /2008. Újvidék, szeptember 3. A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY VÉGREHAJTÓ TANÁCSA PROJEKTUMAINAK ÉS MUNKÁJÁNAK AZ ÚJVIDÉKI KIÁLLÍTÁSON VALÓ ÉVI MARKETING CÉLÚ MEGJELENÉSE ÉS BEMUTATÁSA ELNEVEZÉSŰ PROJEKTUM REALIZÁLÁSÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK FELOSZTÁSI ÉS FELHASZNÁLÁSI PROGRAMJA Ez a Program előirányozza a Tartományi Gazdasági Titkárság évi magánosítási bevételeiből eredő eszkö zeinek a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa projektumainak és munkájának marketing célú bemutatására irányuló felhasználását, éspedig a hazai és külföldi kiállításokon való megjelenéskor, továbbá szakosított tribünök, kerekasztal értekezletek, tematikus és edukációs tanácskozások, valamint az Újvidéki Vásár Kongresszusi Központjának keretében egyéb tartalmak megszervezésére. A jelen programhoz szükséges eszközöket a Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetéséről szóló határozatban tervezte meg, éspedig a 05 költséghelyrend Tartományi Gazdasági Titkárság, rovatrendszám 77, gazdasági osztályozás 424 szakosított szolgáltatásokra, 4249 egyéb szakosított szolgáltatásokra, finanszírozási forrás 1204 a folyósított hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő bevételekből magánosítási bevételekből, ,46 dinár összegben. A szükséges eszközök teljes összege ,46 dinár (áfával együtt). Az 1. pontban foglalt projektumhoz szükséges eszközök teljes összege ,46 dinár (áfával együtt) A tartományi köztisztviselőkről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 5/07. és 8/08. szám) 95. és 98. szakasza és a Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapjánvajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 10 i ülésén VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY VÉGREHAJTÓ TANÁCSA ELNÖKI TANÁCSOSÁNAK FELMENTÉSÉRŐL A Végrehajtó Tanács DUŠKO BOGDANOVIĆOT augusztus 31 i hatállyal f e l m e n t i Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa elnöki tanácsosának tisztsége alól. Szám: /2008. Újvidék, szeptember A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos

3 2008 szeptember 23. HIVATALOS LAPJA VAT 19. szám oldal Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 2. szakasza 16. pontjának 15. fordulata és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján szeptember 10-i ülésén A PANCSOVAI VÁROSI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL A Végrehajtó Tanács NEMANJA ROTART felmenti a Pancsovai Városi Könyvtár igazgatói tisztsége alól. Szám: / Újvidék, szeptember A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 2. szakasza 16. pontjának 15. fordulata és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján szeptember 10 i ülésén A PANCSOVAI VÁROSI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL A Végrehajtó Tanács DEJAN BOSNIĆ okleveles jogászt kinevezi a Pancsovai Városi Könyvtár igazgatójának. Szám: /2008. Újvidék, szeptember A Vajdaság Autonóm Tartomány Nagyberuházási Alapjának megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 19/06. szám) 6. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 12-i ülésén VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY NAGYBERUHÁZÁSI ALAPJA IGAZGATÓBIZOTTSÁGÁNAK FELMENTÉSÉRŐL A Végrehajtó Tanács dr. Bojan Pajtićot felmenti Vajdaság Autonóm Tartomány Nagyberuházási Alapja igazgatóbizottsága elnökének tisztsége alól. Továbbá felmenti tisztségük alól Vajdaság Autonóm Tartomány Nagyberuházási Alapja igazgatóbizottságának következő tagjait: - Dr. Tihomir Simićet, - Pásztor Istvánt, - Jovica Đukić magisztert, - Dr. Dragoslav Petrović professzort, - Siniša Lazićot, - Dr. Jeges Zoltán professzort. Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány Nagyberuházási Alapjának megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 19/06. szám) 6. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02. 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 12-i ülésén A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY NAGYBERUHÁZÁSI ALAPJA IGAZGATÓBIZOTTSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL A Végrehajtó Tanács a Vajdaság Autonóm Tartomány Nagyberuházási Alapjának igazgatóbizottságába kinevezi a következő tagokat: Elnök: Tagok: - Dr. Bojan Pajtić, Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának elnöke - Pásztor István, Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának alelnöke, tartományi gazdasági titkár, - Jovica Đukić magiszter, Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának tagja, tartományi pénzügyi titkár, - Dr. Dragoslav Petrović professzor, Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának tagja, tartományi tudományügyi és technológiai fejlesztési titkár, - Dr. Jeges Zoltán professzor, Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának tagja, tartományi oktatási titkár, - Dušanka Sremački, Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának tagja, tartományi műépítészeti, településrendezési és építkezési titkár, - Radoslav Striković, Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának tagja, tartományi energetikai és ásványi nyersanyagügyi titkár.

4 572 oldal szám HIVATALOS LAPJA VAT 2008 szeptember 23. Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/02., 7/02., 15/02. és 3/06. szám) 6. szakaszának 3. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapjánvajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 12-i ülésén A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA IGAZGATÓBIZOTTSÁGÁNAK FELMENTÉSÉRŐL A Végrehajtó Tanács dr. Bojan Pajtićot felmenti Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja igazgatóbizottságának elnöki tisztsége alól. Továbbá felmenti tisztségük alól a Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja igazgatóbizottságának következő tagjait: - Pásztor Istvánt, - Dr. Tihomir Simićet, - Dr. Dragoslav Petrović professzort, - Siniša Lazićot, - Dr. Gyarmathy Zoltán professzort, - Daniel Petrovićot. Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/02., 7/02., 15/02. és 3/06. szám) 6. szakaszának 3. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapjánvajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 12-i ülésén A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA IGAZGATÓBIZOTTSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL A Végrehajtó Tanács Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja igazgatóbizottságába kinevezi a következő tagokat: 1. Dr. Bojan Pajtić, Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának elnöke, elnök 2. Pásztor István, Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának alelnöke, elnökhelyettes 3. Dr. Slobodan Puzović, Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának tagja, tartományi környezetvédelmi és fenntartható fejlődési titkár, tag 4. Dr. Dragoslav Petrović professzor, Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának tagja, tartományi tudományügyi és technológiai fejlesztési titkár, tag 5. Miroslav Vasin, Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának tagja, tartományi munkaügyi, foglalkoztatási és a nemek egyenjogúságával foglalkozó titkár, tag 6. Daniel Petrović, Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának tagja, tartományi mezőgazdasági, víz- és erdőgazdálkodási titkár, tag 7. Dr. Korhecz Tamás, Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának tagja, tartományi jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi titkár, tag. Szám: / /05. szám) 130. szakaszának 3. bekezdése és 134. szakasza alapján, és az Újvidéki Reumatikus Betegségek Szakkórházának megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 11/06. szám) 1. szakaszának 2. bekezdésével és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdésével kapcsolatban az Újvidéki Reumatológiai Intézet igazgatója felmentésének eljárásábanvajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 12-i ülésén A Végrehajtó Tanács dr. MILIJANKA LAZAREVIĆ orvost, fizikális és rehabilitációs szakorvost felmenti az Újvidéki Reumatológiai Intézet, Újvidék igazgatójának tisztsége alól, amelyre Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa május 21-i, / számú határozatában nevezte ki. Szám: /2008.

5 2008 szeptember 23. HIVATALOS LAPJA VAT 19. szám oldal /05. szám) 130. szakaszának 3. bekezdése és 134. szakasza alapján, és az Újvidéki Reumatikus Betegségek Szakkórházának megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 11/06. szám) 1. szakaszának 2. bekezdésével és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdésével kapcsolatban az Újvidéki Reumatológiai Intézet megbízott igazgatója kinevezésének eljárásában szeptember 12 i ülésén A Végrehajtó Tanács dr. MILIJANKA LAZAREVIĆ orvost, fizikális és rehabilitációs szakorvost hathónapos időtartamra kinevezi a Reumatikus Betegségek Szakkórháza, Újvidék megbízott igazgatójának tisztségére. Szám: / /05. szám) 130. szakaszának 3. bekezdése és 134. szakasza alapján, és a Nagybecskereki Közegészségügyi Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 11/06. szám) 1. szakaszának 2. bekezdésével és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdésével kapcsolatban a Nagybecskereki Egészségvédelmi Intézet igazgatója felmentésének eljárásábanvajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 12 i ülésén A Végrehajtó Tanács dr. MIRKO BAČIĆ orvost, járványügyi szakorvost felmenti a Nagybecskereki Egészségvédelmi Intézet igazgatójának tisztsége alól, amelyre Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa a október 16-án kelt, / számú határozatában nevezte ki /05. szám) 130. szakaszának 3. bekezdése és 134. szakasza alapján, és a Nagybecskereki Közegészségügyi Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 11/06. szám) 1. szakaszának 2. bekezdésével és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdésével kapcsolatban a Nagybecskereki Közegészségügyi Intézet igazgatója kinevezésének eljárásábanvajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 12 i ülésén A Végrehajtó Tanács Dr. MIRKO BAČIĆ orvost, járványügyi szakorvost hathónapos időtartamra kinevezi a Nagybecskereki Közegészségügyi Intézet megbízott igazgatójának tisztségére. Szám: / /05. szám) 130. szakaszának 3. bekezdése és 134. szakasza alapján, és a Mitrovicai Közegészségügyi Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 11/06. szám) 1. szakaszának 2. bekezdésével és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdésével kapcsolatban a Mitrovicai Közegészségügyi Intézet igazgatója felmentésének eljárásábanvajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 12 i ülésén A Végrehajtó Tanács dr. JELENA DIVAC orvost, higiéniai szakorvost felmenti a Mitrovicai Egészségvédelmi Intézet igazgatójának tisztsége alól, amelyre december 26-án kelt, / számú határozatában nevezte ki. Szám: /2008. Szám: /2008.

6 574 oldal szám HIVATALOS LAPJA VAT 2008 szeptember /05. szám) 130. szakaszának 3. bekezdése és 134. szakasza alapján, és a Mitrovicai Közegészségügyi Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 11/06. szám) 1. szakaszának 2. bekezdésével és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdésével kapcsolatban a Mitrovicai Közegészségügyi Intézet megbízott igazgatója kinevezésének eljárásában szeptember 12 i ülésén A Végrehajtó Tanács dr. JELENA DIVAC orvost, higiéniai szakorvost hathónapos időtartamra kinevezi a Mitrovicai Közegészségügyi Intézet megbízott igazgatójának tisztségére a Vajdaság AT területén kórházi, szakorvosi és sajátos szakorvosi egészségvédelmi szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmények alapítói jogainak és kötelezettségeinek átvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/02. és 11/02. szám) pontja és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02. 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján a Vajdasági Vérátömlesztő Intézet megbízott igazgatójának felmentési eljárásában Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 12-i ülésén A Végrehajtó Tanács dr. ČEDOMIR GAVRANČIĆ orvost, vérátömlesztő szakorvost hat hónapig tartó időszakra kinevezi a Vajdasági Vérátömlesztő Intézet megbízott igazgatójának. Szám: / Szám: /2008. a Vajdaság AT területén kórházi, szakorvosi és sajátos szakorvosi egészségvédelmi szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmények alapítói jogainak és kötelezettségeinek átvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/02. és 11/02. szám) pontja és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02. 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján az újvidéki Vérátömlesztő Intézet igazgatója felmentésének eljárásában szeptember 12-i ülésén A Végrehajtó Tanács dr. ČEDOMIR GAVRANČIĆ orvost, vérátömlesztő szakorvost, az újvidéki Vérátömlesztő Intézet igazgatóját felmenti tisztsége alól, amelyre Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa április 9-én hozott, / számú határozatával nevezte ki. Szám: / /05. szám) 130. szakaszának 3. bekezdése és 134. szakasza alapján, a Szabadkai Egészségügyi Központ felosztása következtében a szabadkai székhelyű Szabadkai Közkórház megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/07. szám) 1. szakaszának 2. bekezdésével kapcsolatban, valamint a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02. 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján a szabadkai székhelyű Szabadkai Közkórház igazgatójának felmentési eljárásában szeptember 12-i ülésén A Végrehajtó Tanács dr. GORAN BIĆANIN orvost, idegsebész szakorvost felmenti a szabadkai székhelyű Szabadkai Közkórház igazgatójának tisztsége alól, amelyre Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa augusztus 29-én, /2007. szám alatt hozott a Szabadkai Egészségügyi Központ felosztása következtében a szabadkai székhelyű Szabadkai Közkórház megalapításáról szóló határozatával nevezte ki.

7 2008 szeptember 23. HIVATALOS LAPJA VAT 19. szám oldal Szám: / /05. szám) 130. szakaszának 3. bekezdése és 134. szakasza alapján, a Szabadkai Egészségügyi Központ felosztása következtében a szabadkai székhelyű Szabadkai Közkórház megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/07. szám) 1. szakaszának 2. bekezdésével kapcsolatban, valamint a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02. 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján a szabadkai székhelyű Szabadkai Közkórház megbízott igazgatójának kinevezési eljárásában szeptember 12-i ülésén A Végrehajtó Tanács dr. GORAN BIĆANIN orvost, idegsebész szakorvost hat hónapig tartó időszakra kinevezi a szabadkai székhelyű Szabadkai Közkórház megbízott igazgatójává. Szám: / és a Louis Pasteur Veszettség Elleni Védelmi Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 11/06. szám) 1. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján az újvidéki székhelyű Pasteur Intézet, Újvidék, igazgatója felmentésének eljárásábanvajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 12 i ülésén A Végrehajtó Tanács dr. JELENA DESNICA orvost, mikrobiológus-parazitológus szakorvost felmenti az újvidéki székhelyű Pasteur Intézet, Újvidék igazgatójának tisztsége alól, amelyre Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 17-i, /2003. számú határozatában nevezte ki. Szám: / és a Louis Pasteur Veszettség Elleni Védelmi Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 11/06. szám) 1. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján az újvidéki székhelyű Pasteur Intézet, Újvidék, megbízott igazgatója kinevezésének eljárásábanvajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 12 i ülésén A Végrehajtó Tanács dr. JELENA DESNICA orvost, mikrobiológus-parazitológus szakorvost hathónapos időtartamra kinevezi a Louis Pasteur Veszettség Elleni Védelmi Intézet, Újvidék, megbízott igazgatójának tisztségére. Szám: / a Nagykikindai Közegészségügyi Intézet megalakításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 11/06. szám) 1. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján a Nagykikindai Egészségvédelmi Intézet igazgatója felmentésének eljárásábanvajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 12 i ülésén A Végrehajtó Tanács dr. BRANISLAV HAČKO orvost, szociális egészségügyi szakorvost felmenti a Nagykikindai Egészségvédelmi Intézet igazgatójának tisztsége alól, amelyre Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa október 16-i, / számú határozatában nevezte ki.

8 576 oldal szám HIVATALOS LAPJA VAT 2008 szeptember 23. Szám: / a Nagykikindai Közegészségügyi Intézet megalakításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 11/06. szám) 1. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján a Nagykikindai Közegészségügyi Intézet megbízott igazgatója kinevezésének eljárásábanvajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 12 i ülésén A Végrehajtó Tanács dr. DRAGANA AGOSTINI orvost, mikrobiológus-parazitológus szakorvost hathónapos időszakra kinevezi a Nagykikindai Közegészségügyi Intézet megbízott igazgatójának tisztségére. Szám: / a Vajdaság AT területén kórházi, szakorvosi és sajátos szakorvosi egészségvédelmi szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmények alapítói jogainak és kötelezettségeinek átvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/02. és 11/02. szám) pontja és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján az újvidéki Fogászati Klinika igazgatójának felmentési eljárásában szeptember 12-i ülésén A Végrehajtó Tanács dr. SREĆKO SELAKOVIĆ professzort, a sztomagológia doktorát, szájsebész szakorvost, az újvidéki Fogászati Klinika igazgatóját felmenti tisztsége alól, amelyre Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa a október 30-án hozott, / számú határozatával nevezte ki. Szám: / a Vajdaság AT területén kórházi, szakorvosi és sajátos szakorvosi egészségvédelmi szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmények alapítói jogainak és kötelezettségeinek átvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/02. és 11/02. szám) pontja és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján az újvidéki Fogászati Klinika megbízott igazgatójának kinevezési eljárásában Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 12-i ülésén A Végrehajtó Tanács dr. DUBRAVKA MARKOVIĆ professzort, a sztomatológia doktorát, fogászati protetikai szakorvost hat hónapi időtartamra kinevezi a Vajdasági Fogászati Klinika megbízott igazgatójává. Szám: / a Vajdaság AT területén kórházi, szakorvosi és sajátos szakorvosi egészségvédelmi szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmények alapítói jogainak és kötelezettségeinek átvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/02. és 11/02. szám) pontja és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján a nagybecskereki Dr. Vasa Savić Tüdőszakkórház igazgatójának felmentési eljárásában Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 12-i ülésén A Végrehajtó Tanács dr. MILOŠ VUKMIROVIĆ orvost, pneumoftiziológus szakorvost a nagybecskereki Dr. Vasa Savić Tüdőszakkórház igazgatóját felmenti tisztsége alól, amelyre Vajdaság Autonóm

9 2008 szeptember 23. HIVATALOS LAPJA VAT 19. szám oldal Tartomány Végrehajtó Tanácsa november 28-án hozott / számú határozatával nevezte ki. Szám: / a Vajdaság AT területén kórházi, szakorvosi és sajátos szakorvosi egészségvédelmi szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmények alapítói jogainak és kötelezettségeinek átvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/02. és 11/02. szám) pontja és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján a nagybecskereki Dr. Vasa Savić Tüdőszakkórház megbízott igazgatójának kinevezési eljárásában Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 12-i ülésén A Végrehajtó Tanács dr. MILOŠ VUKMIROVIĆ orvost, pneumoftiziológus szakorvost hat hónapi időtartamra kinevezi a nagybecskereki Dr. Vasa Savić Tüdőszakkórház megbízott igazgatójává. Szám: / A szociális védelemről és a polgárok szociális biztonságának szavatolásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/91., 79/91., 33/93., 53/93., 67/93., 46/94., 48/94., 52/96., 29/01., 84/04., 101/05. más törv. és 115/05. szám) 69b. szakaszának 2. bekezdése és az elszállásolási szolgáltatást nyújtó újvidéki Novi Sad Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény alapítói jogainak és kötelezettségeinek átvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) alapján, az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 3. pontjával kapcsolatban, valamint a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján szeptember 12-i ülésén A Végrehajtó Tanács az újvidéki JANKO DRČA okleveles pszichológust, az elszállásolási szolgáltatást nyújtó újvidéki Novi Sad Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény megbízott igazgatóját f e l m e n t i tisztsége alól, amelyre Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa március 17-én hozott, /2008. számú határozatával nevezte ki. Szám: / A szociális védelemről és a polgárok szociális biztonságának szavatolásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/91., 79/91., 33/93., 53/93., 67/93., 46/94., 48/94., 52/96., 29/01., 84/04., 101/05. más törv. és 115/05. szám) 69b. szakaszának 2. bekezdése és az elszállásolási szolgáltatást nyújtó újvidéki Novi Sad Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény alapítói jogainak és kötelezettségeinek átvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) alapján, az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 3. pontjával kapcsolatban, valamint a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján szeptember 12-i ülésén A Végrehajtó Tanács az újvidéki dr. ĐORĐE PETROVIĆ docenst, szakorvost hat hónapi időtartamra kinevezi az elszállásolási szolgáltatást nyújtó újvidéki Novi Sad Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény megbízott igazgatójává. Szám: / a Vajdaság AT területén kórházi, szakorvosi és sajátos szakorvosi egészségvédelmi szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmények alapítói jogainak és kötelezettségeinek átvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/02. és 11/02. szám) pontja és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről

10 578 oldal szám HIVATALOS LAPJA VAT 2008 szeptember 23. és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján a Sremska Kamenica Tüdőgondozó Intézet, Újvidék igazgatója felmentésének eljárásábanvajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 12 i ülésén A Végrehajtó Tanács dr. ALEKSANDAR MILOVANČEV docenst, általános sebész szakorvost felmenti a Sremska Kamenica Tüdőgondozó Intézet, Újvidék igazgatójának tisztsége alól, amelyre Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa a március 5-i, / számú határozatával nevezte ki. Szám: / A Vajdaság AT területén kórházi, szakorvosi és sajátos szakorvosi egészségvédelmi szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmények alapítói jogainak és kötelezettségeinek az átvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/02. és 11/02. szám) pontja és A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján a Vajdasági Tüdőgondozó Intézet megbízott igazgatója kinevezésének eljárásábanvajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 12 i ülésén A Végrehajtó Tanács dr. MILAN ANTONIĆ professzort, az orvostudomány doktorát, pneumoftiziológus szakorvost hathónapos idősztartamra kinevezi a Vajdasági Tüdőgondozó Intézet megbízott igazgatójának. Szám: / A Vajdaság AT területére vízgazdálkodási közvállalat megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) 12. szakaszának 4. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 2. szakaszának 14. pontja és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján szeptember 17-i ülésén A Végrehajtó Tanács jóváhagyja az újvidéki Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalat évi gazdálkodási programjának módosítását és kiegészítését, amelyet a Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalat igazgatóbizottsága szeptember 11-én megtartott ülésén hozott meg. Szám: /2008. Újvidék, szeptember A Forum Könyvkiadó Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/08. szám) 18. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 2. szakaszának 21. pontja és 25. szakaszának 4. pontja alapjánvajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 17-i ülésén A Végrehajtó Tanács jóváhagyja a Forum Könyvkiadó Intézet évi munkatervét és -programját, amelyet az intézet igazgatóbizottsága június 24-én megtartott ülésén hozott meg. Szám: /2008. Újvidék, szeptember A Forum Könyvkiadó Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/08. szám) 18. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 2. szakaszának 21. pontja és 25. szakaszának 4. pontja alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 17-i ülésén

11 2008 szeptember 23. HIVATALOS LAPJA VAT 19. szám oldal A Végrehajtó Tanács jóváhagyja az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet Könyv- és Folyóirat belső szervezetéről és teendőinek rendszeresítéséről szóló szabályzatot, amelyet az Intézet igazgatója augusztus 11-én megtartott ülésén fogadott el. Szám: /2008. Újvidék, szeptember A Forum Könyvkiadó Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/08. szám) 18. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 2. szakaszának 21. pontja és 25. szakaszának 4. pontja alapjánvajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 17-i ülésén A Végrehajtó Tanács jóváhagyja a Forum Könyvkiadó Intézet évi pénzügyi tervét, amelyet az Intézet igazgatóbizottsága június 24-én megtartott ülésén fogadott el. JÓVÁHAGYOM a Tomáš Čelovsky szerző által a szlovák tannyelvű általános iskola ötödik osztálya számára írt OLVASÓKÖNYV című TANKÖNYV HASZNÁLATÁT. Szám: / Dátum: Tartományi Oktatási Titkárság Dr. JEGES Zoltán s.k., Az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 12. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, A tartományi közigazgatásról szóló határozatot módosító és kiegészítő határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 16/08. szám) 12. szakasza és A tartományi közigazgatásról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 21/02. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 16/08. szám) 22. szakasza, 51. szakaszának 4. bekezdése és 52. szakaszának 1. bekezdése alapján a tartományi oktatási titkár HATÁROZATOT a dr. Rajsli Ilona és Kávai-Bózsó Ildikó szerzők által a magyar tannyelvű általános iskola hatodik osztálya számára írt MAGYAR NYELV NYELVTAN MUNKAFÜZET című TANKÖNYV JÓVÁHAGYÁSÁRÓL JÓVÁHAGYOM a dr. Rajsli Ilona és Kávai-Bózsó Ildikó szerzők által a magyar tannyelvű általános iskola hatodik osztálya számára írt MAGYAR NYELV NYELVTAN MUNKAFÜZET című TAN- KÖNYV HASZNÁLATÁT. Szám: /2008. Újvidék, szeptember Szám: / Dátum: Tartományi Oktatási Titkárság Dr. JEGES Zoltán s.k., Az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 12. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, A tartományi közigazgatásról szóló határozatot módosító és kiegészítő határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 16/08. szám) 12. szakasza és A tartományi közigazgatásról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 21/02. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 16/08. szám) 22. szakasza, 51. szakaszának 4. bekezdése és 52. szakaszának 1. bekezdése alapján a tartományi oktatási titkár HATÁROZATOT A TOMÁŠ ČELOVSKY SZERZŐ ÁLTAL A SZLOVÁK TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖTÖDIK OSZTÁLYA SZÁMÁRA ÍRT OLVASÓKÖNYV CÍMŰ TANKÖNYV JÓVÁHAGYÁSÁRÓL Az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 12. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, A tartományi közigazgatásról szóló határozatot módosító és kiegészítő határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 16/08. szám) 12. szakasza és A tartományi közigazgatásról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 21/02. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 16/08. szám) 22. szakasza, 51. szakaszának 4. bekezdése és 52. szakaszának 1. bekezdése alapján a tartományi oktatási titkár HATÁROZATOT A DR. TOLDI ÉVA SZERZŐ ÁLTAL A MAGYAR TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA NYOLCADIK OSZTÁLYA SZÁMÁRA ÍRT OLVASÓKÖNYVHÖZ MELLÉKELT MUNKAFÜZET című TANKÖNYV JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

12 580 oldal szám HIVATALOS LAPJA VAT 2008 szeptember 23. JÓVÁHAGYOM a dr. Toldi Éva szerző által a magyar tannyelvű általános iskola nyolcadik osztálya számára írt OLVASÓKÖNYVHÖZ MELLÉKELT MUNKAFÜZET című TANKÖNYV HASZNÁLA- TÁT. Szám: / Dátum: Tartományi Oktatási Titkárság Dr. JEGES Zoltán s.k., Az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 12. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja, A tartományi közigazgatásról szóló határozatot módosító és kiegészítő határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 16/08. szám) 12. szakasza és A tartományi közigazgatásról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 21/02. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 16/08. szám) 22. szakasza, 51. szakaszának 4. bekezdése és 52. szakaszának 1. bekezdése alapján a tartományi oktatási titkár HATÁROZATOT A PAVEL ČÁNI MAGISZTER ÉS VLADIMÍR VALENTÍK SZERZŐK ÁLTAL A SZLOVÁK TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HATODIK OSZTÁLYA SZÁMÁRA ÍRT KÉPZŐMŰVÉSZETI KULTÚRA A SZLOVÁKOK NEMZETI KÉPZŐMŰVÉSZETI KULTÚRÁJA CÍMŰ TANKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL JÓVÁHAGYOM a Pavel Čáni magiszter és Vladimír Valentík szerzők által a szlovák tannyelvű általános iskola hatodik osztálya számára írt KÉPZŐMŰVÉSZETI KULTÚRA a szlovákok nemzeti képzőművészeti kultúrája című TANKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSÉNEK HASZNÁLATÁT. Szám: / Dátum: Tartományi Oktatási Titkárság Dr. JEGES Zoltán s.k., Az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 12. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, A tartományi közigazgatásról szóló határozatot módosító és kiegészítő határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 16/08. szám.) 12. szakasza és A tartományi közigazgatásról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 21/02. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 16/08. szám) 22. szakasza, 51. szakaszának 4. bekezdése és 52. szakaszának 1. bekezdése alapján a tartományi oktatási titkár HATÁROZATOT A DR. ROMANŢA JOVANOVIĆ SZERZŐ ÁLTAL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS HETEDIK OSZTÁLYA SZÁMÁRA ÍRT ROMÁN NYELV ÉS KIFEJEZÉSKULTÚRA CÍMŰ TANKÖNYV JÓVÁHAGYÁSÁRÓL JÓVÁHAGYOM a dr. Romanţa Jovanović szerző által az általános iskolai oktatás és nevelés hetedik osztálya számára írt ROMÁN NYELV ÉS KIFEJEZÉSKULTÚRA című TANKÖNYV HASZNÁ- LATÁT. Szám: / Dátum: Tartományi Oktatási Titkárság Dr. JEGES Zoltán s.k., Az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 6/2002. szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, A tartományi közigazgatásról szóló határozat (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 21/2002. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 16/2008. szám) 29., 51. és 52. szakasza alapján, valamint A polgárok szociális védelméről és szociális biztonságának szavatolásáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/91., 79/91., 33/93., 53/93., 67/93., 46/94., 48/94., 52/96., 29/01., 84/04., 101/05. és 115/05. szám) 69b. szakaszának 3. bekezdésével kapcsolatban a tartományi szociálpolitikai és demográfiai titkár ÚJVIDÉK VÁROS SZOCIÁLIS KÖZPONTJA MEGBÍZOTT IGAZGATÓJA KINEVEZÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A tartományi szociálpolitikai és demográfiai titkár j ó v á h a g y j a GOJKO VUJNOVIĆ újvidéki okl. jogásznak Újvidék város Szociális Központja megbízott igazgatói tisztségére való kinevezését. Tartományi Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság Szám: /2008. Dátum: augusztus Novka Mojić s.k., Az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 6/2002. szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, A tartományi közigazgatásról szóló határozat (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 21/2002. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 16/2008. szám) 29., 51. és 52. szakasza alapján, valamint A polgárok szociális

13 2008 szeptember 23. HIVATALOS LAPJA VAT 19. szám oldal védelméről és szociális biztonságának szavatolásáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/91., 79/91., 33/93., 53/93., 67/93., 46/94., 48/94., 52/96., 29/01., 84/04., 101/05. és 115/05. szám) 69b. szakaszának 3. bekezdésével kapcsolatban a tartományi szociálpolitikai és demográfiai titkár A TÖRÖKKANIZSAI SZÉKHELYŰ IDŐS SZEMÉLYEK ÉS NYUGDÍJASOK ELSZÁLLÁSOLÁSÁT ÉS NAPKÖZIS ELHELYEZÉSÉT BIZTOSÍTÓ SZOCIÁLIS KÖZPONT IGAZGATÓJA KINEVEZÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A tartományi szociálpolitikai és demográfiai titkár j ó v á h a g y j a RADIVOJ DRAGIĆ törökkanizsai okl. jogásznak a törökkanizsai székhelyű idős személyek és nyugdíjasok elszállásolását és napközis elhelyezését biztosító Szociális Munkaközpont igazgatói tisztségére való kinevezését. Tartományi Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság Szám: /2008. Dátum: szeptember Novka Mojić s.k., A tartományi közigazgatásról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 21/2002. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 14. szakaszának 2. bekezdése és 51. szakaszának 1. bekezdése és A tartományi közigazgatásról szóló határozatot módosító és kiegészítő határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 16/2008. szám) 13. szakasza alapján, valamint Az államigazgatási szervekben létesített munkaviszonyról szóló törvény (AZ SZK Hivatalos Közlönye, 48/91., 66/91., 49/99., 34/01., 39/02., 81/05. és 83/05. szám) 24. szakaszával kapcsolatban, továbbá A tartományi köztisztviselők általános szakmai továbbképzése évi programjának megállapításáról szóló határozattal (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 6/2008. szám) összhangban, a tartományi művelődési titkár szeptember 8-án SZABÁLYZATOT A TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI TITKÁRSÁGBAN VALÓ SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSÉRŐL 1. szakasz A jelen szabályzat szabályozza a Tartományi Művelődési Titkárságban (a továbbiakban: Titkárság) kinevezett és foglalkoztatott személyek (a továbbiakban: foglalkoztatottak) szakmai továbbképzésének módját. A foglalkoztatottak szakmai továbbképzése, a jelen szabályzat értelmében, a Titkárságban munkaviszonyt létesített foglalkoztatottak szakmai továbbképzése, valamint a gyakornokok szakmai képzése és szakvizsgája. 2. szakasz A Titkárság szükségleteivel és lehetőségeivel összhangban megszervezi a foglalkoztatottak szakmai továbbképzését, mellyel biztosítja: 1. a foglalkoztatottak feladatainak és teendőinek, valamint egyéb munkakötelességeinek szakszerű, kellő idejű és hatékony végzését a Titkárság belső szervezetét és teendőinek rendszeresítését szabályozó általános aktussal összhangban, 2. a gyakornokok szakmai képzését és szakmai felkészültségük ellenőrzését, 3. a szakvizsgát. 3. szakasz A Titkárság foglalkoztatottja köteles szakmai továbbképzésen részt venni abban a munkakörben, amelyre beosztották, valamint részt venni a szakmai továbbképzés Titkárság által szervezett egyéb formáiban, illetve amelyre a Titkárság vezetőjének határozatával összhangban utalják. 4. szakasz A Titkárság foglalkoztatottját akkor utalják szakmai továbbképzésre, amikor ez a Titkárság meghatározott feladatai és teendői sikeres végrehajtásának érdekeit szolgálja, a jogszabályok módosításának esetében, valamint egyéb, lényegesen más munkamódot igényelő körülmények esetén, vagy amikor a feladatok és teendők természete megköveteli a foglalkoztatottak tudásának felújítását. A szakmai továbbképzést a következőképpen kell biztosítani: 1) a Titkárság munkájának érdekeit szolgáló kérdésekkel kapcsolatban a jogszabályok, szakmai kiadványok és egyéb tömegtájékoztatási eszközök egyéni és állandó figyelemmel kísérésével és tanulmányozásával, 2) a foglalkoztatottak szakelőadásokra, tanfolyamokra, szemináriumokra, kongresszusokra, tanácskozásokra és egyéb tudományos és szakmai összejövetelekre való utalásával, 3) a foglalkoztatottak idegen nyelvtanfolyamokra és számítógépkezelésre való felkészítésre utalásával, 4) a foglalkoztatottak kiegészítő tanulmányok vagy más szervekben, egyetemi karokon, intézményekben, intézetekben és egyéb szakmai és oktatási intézményekben való professzionális képzés révén történő szakmai továbbképzésre utalásával (szakosítás, meghatározott kérdések tanulmányozása stb.), ha a Titkárság meghatározott feledatainak és teendőinek ellátásához szükséges szaktudást vagy továbbképzést a szervben folytatott rendszeres munkával nem lehet megszerezni. 5) posztgraduális tanulmányok látogatásával magiszteri vagy doktori fokozat megszerzése céljából, ha a magiszteri, illetve doktori tanulmányok megfelelnek a Titkárság feladatai és teendői területének. 5. szakasz Az államigazgatási szervekben való munkához a megfelelő szakirányú középiskolai, főiskolai és egyetemi végzettségű gyakornokoknak a gyakornoki idő letelte után, valamint a foglalkoztatottaknak a szakvizsgatétel kötelezettségét szabályozó jogszabályokkal összhangban szakvizsgát kell tenniük. 6. szakasz A foglalkoztatottak szakmai továbbképzésre utalásáról szóló határozatot a Titkárság vezetője a foglalkoztatott kérelme vagy egyéni döntése alapján hozza meg. 7. szakasz A munkavállalók szakmai továbbképzését a Vajdaság AT költségvetéséről szóló határozatban előirányozott eszközökből a Titkárság rovatrendjének keretében, az erre a rendeltetésre tervezett eszközökből kell finanszírozni. 8. szakasz A jelen szabályzat meghozatalával A Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárságon való szakmai továbbképzésről szóló december 17-i, /2004. számú szabályzat, amelyet a tartományi oktatási és művelődési titkár hozott meg, hatályát veszti. 9. szakasz A jelen szabályzat a tartományi művelődési titkár által való aláírásának napján lép hatályba.

14 582 oldal szám HIVATALOS LAPJA VAT 2008 szeptember szakasz A jelen szabályzatot közzé kell tenni Vajdaság AT TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI TITKÁRSÁG Szám: / ÚJVIDÉK, szeptember Milorad Đurić s.k., Az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Lapja, 6/2002. szám) 5. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja és 7. szakaszának 1. bekezdése, A tartományi közigazgatásról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 21/2002. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 52. szakaszának 1. bekezdése, A tartományi közigazgatásról szóló határozatot módosító és kiegészítő határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 16/2008. szám) 13. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetéséről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 3/2008. és 7/08. szám-helyreigazítás) 6. szakasza alapján a tartományi művelődési titkár szeptember 8-án HATÁROZATOT AZ IGAZGATÓBIZOTTSÁGI ÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK MUNKÁJÁÉRT JÁRÓ TÉRÍTÉSEKRŐL ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEKRŐL A jelen határozat (a továbbiakban: Határozat) szabályozza az alábbi művelődési intézmények Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa által kinevezett igazgatóbizottsági és felügyelő bizottsági elnökeinek és tagjainak munkájáért járó térítések és egyéb költségek összegét, kifizetésének feltételeit és módját: - Tartományi Műemlékvédelmi Intézet, Újvidék, - Vajdasági Levéltár, Újvidék, - Vajdasági Múzeum, Újvidék, - Pavle Beljanski Emlékgyűjtemény, Újvidék, - Képzőművészeti Képtár Rajko Mamuzić Ajándékgyűjtemény, Újvidék, - Vajdasági Modern Művészetek Múzeuma, Újvidék, - Szerb Nemzeti Színház, Újvidék, - Vajdasági Színházmúzeum, Újvidék, - Narodno pozorište NÉPSZÍNHÁZ, Szabadka, - Vajdasági Művelődési Intézet, Újvidék, - Fórum Kiadóintézet. Az igazgatóbizottság és felügyelő bizottság elnökének és tagjainak munkájáért járó térítést (a továbbiakban: térítés) az alap és az együttható képezi, amellyel az alapot szorozni kell. I A jelen határozat értelmében a térítés elszámolásának alapja egyenlő a tartományi közigazgatási szervekben dolgozó munkavállalók fizetése elszámolásának alapjával. IV. Az igazgatóbizottsági és felügyelő bizottsági elnökökre vonatkozóan az együttható 1,30, az igazgatóbizottsági és felügyelő bizottsági tagokra vonatkozóan pedig 1,10. V. A térítést havonta egyszeri összegben kell kifizetni, tekintet nélkül a vonatkozó hónapban megtartott igazgatóbizottsági vagy felügyelő bizottsági ülések számára. A térítés a vonatkozó hónapban az ülésről igazolatlanul távol maradt igazgatóbizottsági, illetve felügyelő bizottsági elnököket és tagokat, nem illeti meg. Az előző havi térítést legkésőbb a folyó hónap 7 éig ki kell fizetni. V A térítés és az egyéb költségek eszközeit Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetésében kell biztosítani. V Az egyéb költségek a napidíjak és a szolgálati utazások költségei, amelyeket A tartományi köztisztviselők és közalkalmazottak térítéseiről és egyéb bevételeiről szóló határozattal (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 08/2008. szám) összhangban kell elszámolni. VI A jelen határozat alapján a tartományi művelődési titkár az igazgatóbizottsági és a felügyelő bizottsági elnököknek és tagoknak járó minden egyes havi térítés kifizetésére külön határozatot ad ki. IX. Az igazgatóbizottságok és a felügyelő bizottságok kötelesek a megtartott ülések számáról és a tagok jelenlétéről évente tájékoztatni a Tartományi Művelődési Titkárságot. X. A jelen határozat meghozatalával a tartományi oktatási és művelődési titkár által Az igazgatóbizottsági és felügyelő bizottsági elnökök és tagok munkájának ellátásáért járó térítés megállapításának módjáról szeptember 29-én, / szám alatt hozott határozat, hatályát veszíti. X Az igazgatóbizottság és a felügyelő bizottság elnökét és tagjait az e határozat 1. pontjában foglalt térítéshez való jog A tartományi közigazgatásról szóló határozat módosítására és kiegészítésére vonatkozó július 17-i határozat 13. szakaszában megállapított átvállalt kötelezettségekkel összhangban illeti meg. X Ezt a határozatot közzé kell tenni Vajdaság AT TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI TITKÁRSÁG Szám: / Újvidék, szeptember Milorad Đurić s.k., A felügyelők igazolványának formanyomtatványáról és kiadásának módjáról szóló szabályzat (Az SZK Hivatalos Közlönye, 29/92. szám) 3. szakasza alapján és Az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/2002. szám) 5. és 6. szakaszával, valamint A tartományi közigazgatásról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 21/2002. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 39. szakaszával és A tartományi közigazgatásról szóló határozatot módosító és kiegészítő határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 16/2008. szám) 13. szakaszával kapcsolatban, a tartományi művelődési titkár szeptember 8-án HATÁROZATOT A TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI TITKÁRSÁG FELÜGYELŐI IGAZOLVÁNYÁNAK KIADÁSÁRÓL

15 2008 szeptember 23. HIVATALOS LAPJA VAT 19. szám oldal 1. szakasz A jelen határozat megállapítja a Tartományi Művelődési Titkárság felügyelői igazolványának (a továbbiakban: igazolvány) formanyomtatványát és kiadásának módját, valamint nyilvántartásának módját. 2. szakasz Az e határozat 1. szakaszában említett igazolványt a Tartományi Művelődési Titkárságnál (a továbbiakban: Titkárság) foglalkoztatott felügyelők számára a művelődés területén végzendő felügyelőségi teendők ellátása céljából kell kiadni. 3. szakasz Az igazolványt a jelen határozathoz kinyomtatott és annak szerves részét képező formanyomtatvány szerint kell kiadni. Az igazolvány mérete: 65 x 95 mm. Az igazolvány áttetsző műanyag fóliával van bevonva. 4. szakasz A kiadott igazolványokra vonatkozó nyilvántartást a Titkárság vezeti. Az e szakasz 1. bekezdésben említett nyilvántartás tartalmazza azon személy család- és utónevét, akinek az igazolványt kiadták, az igazolvány nyilvántartási számát, kiadásának dátumát és a megjegyzés rovatot. 5. szakasz Ha a felügyelő elveszíti, vagy egyéb módon az igazolványa nélkül marad, erről köteles haladéktalanul értesíteni a Titkárságot, amely az igazolványt érvényteleníti. Az a személy, aki a felügyelőségi teendőket megszűnik végezni, igazolványát köteles felügyelői minősége megszűnésének napjától számított három napon belül haladéktalanul visszaadni a Titkárságnak. 6. szakasz A jelen határozat meghozatalával a tartományi oktatási és művelődési titkár által a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság felügyelői igazolványának kiadásáról november 4-én, / szám alatt hozott határozat, hatályát veszti. 7. szakasz A jelen határozatot közzé kell tenni Vajdaság AT TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI TITKÁRSÁG Szám: / szeptember 8. Milorad Đurić s.k., A FELÜGYELŐI IGAZOLVÁNY FORMANYOMTATVÁNYA -a fedőlap címoldala- A SZERB KÖZTÁRSASÁG CÍMERE VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY CÍMERE SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI TITKÁRSÁG A TARTOMÁNYI FELÜGYELŐ IGAZOLVÁNYA -a fedőlap első belső oldala- (a felügyelő neve) 35 x 25 mm-es fénykép a szerv pecsétje (család- és utónév) (az igazolvány tulajdonosának sajátkezű aláírása) (személyi igazolványának száma) -a fedőlap második belső oldala- (az igazolványt kiadó szerv elnevezése) A felügyelő a felügyelőségi felügyelet gyakorlásában Az államigazgatási törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 20/92. szám) szakaszaiban megállapított jogokkal és kötelességekkel, továbbá Az egyes autonóm tartományi határkörök meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/2002. szám) 5. és 6. szakaszaiban, A tartományi közigazgatásról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 21/2002. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 39. szakaszában és A tartományi közigazgatásról szóló határozatot módosító és kiegészítő határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 16/2008. szám) 13. szakaszában, A kinematográfiáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 46/91. szám) szakaszaiban, valamint A kulturális javakról szóló törvény (AZ SZK Hivatalos Közlönye, 71/94. szám) szakaszaiban megállapított jogokkal és kötelességekkel rendelkezik.

16 584 oldal szám HIVATALOS LAPJA VAT 2008 szeptember 23. (nyilvántartási szám) (a kiadás dátuma és helye) (a meghatalmazott személy aláírása) 455. Az államigazgatási szervek külön kollektív szerződése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 23/98. szám) 6. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja, A tartományi közigazgatásról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 21/2002. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 51. szakasza és 52. szakaszának 1. bekezdése, továbbá A tartományi közigatásról szóló határozatot módosító és kiegészítő határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 16/2008. szám) 13. szakasza alapján a tartományi művelődési titkár szeptember 8-án SZABÁLYZATOT A MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEKBEN FELÜGYELŐSÉGI ÉS EGYÉB FELÜGYELETET GYAKORLÓ MUNKAVÁLLALÓK SZOLGÁLATI RUHÁZATÁNAK ÉS JELZÉSEINEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 1. szakasz Ez a szabályzat megállapítja a Tartományi Művelődési Titkárságban (a továbbiakban: Titkárság) a művelődési intézményekben felügyelőségi és egyéb felügyeletet gyakorló foglalkoztatottak (a továbbiakban: felügyelők) szolgálati ruházatát. 2. szakasz A felügyelők téli és nyári szolgálati ruházattal rendelkeznek. Téli szolgálati ruházat: Nyári szolgálati ruházat: 1) nők részére: 2) férfiak részére 1) nők részére 2) férfiak részére - sapka - blúz-három darab - szoknya vagy nadrág-két darab - zakó (blézer) - csizma - pulóver vagy kardigán - betétes felöltő - aktatáska - sapka - ing-három darab - nadrág-két darab - zakó - nyakkendő-két darab - csizma - kardigán vagy pulóver - felöltő betéttel - aktatáska - nyári zakó (blézer) - szoknya vagy nadrág-két darab - rövid ujjú blúz-három darab - cipő - nyári zakó - nadrág-két darab - rövid ujjú ing-három darab - nyakkendő-két darab - cipő 3. szakasz A szolgálati ruházatot csak a szolgálat teljesítése idején kell viselni. A felügyelő köteles a szolgálati ruházatot tisztán és rendben tartani. 4. szakasz A szolgálati ruházat nem tulajdonítható el. 5. szakasz A szolgálati ruházatot kétévente fel kell újítani, kivéve a betétes felöltőt, amelyet háromévente újítanak fel. 6. szakasz Ha a felügyelő munkaviszonya a Titkárságban megszűnik, a szolgálati ruházatot megfelelő térítés ellenében megtarthatja. A térítés a szolgálati ruházat beszerzési ára és használati időtartama alapján kiszámított összeg. Ha a felügyelő munkaviszonya a Titkárságban nyugdíjba vonulása, vagy halála miatt szűnik meg, a szolgálati ruházatot nem kell visszaadni és nem kell érte térítést sem fizetni. 7. szakasz A zakón blézeren műanyagbevonatú jelzést kell viselni. A jelzés mérete: 45 x 65 mm. A jelzésnek tartalmaznia kell a következőket. - a Szerb Köztársaság és Vajdaság Autonóm Tartomány címerét és a következő szöveget: Tartományi Művelődési Titkárság. 8. szakasz E szabályzat meghozatalával a tartományi oktatási és művelődési titkár által Az oktatási és művelődési intézményekben felügyelőségi és egyéb felügyeletet gyakorló munkavállalók szolgálati ruházatának és jelzéseinek megállapításáról október 27-én, /2003. szám alatt hozott szabályzat hatályát veszíti. 9. szakasz Ez a szabályzat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való megjelenését követő napon lép hatályba. TARTOMÁNYI OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI TITKÁRSÁG Szám: / Újvidék, szeptember 8. Milorad Đurić s.k.,

17 2008 szeptember 23. HIVATALOS LAPJA VAT 19. szám oldal 456. A vadászatról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 39/93., 44/93., 60/93., 67/93. és 10/05. szám) 21. szakasza és Az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/02. és 101/05. szám) 47. szakaszának 1. bekezdése és 2. szakasza alapján a tartományi mezőgazdasági, víz- és erdőgazdálkodási titkár PÁLYÁZATOT tesz közzé VADÁSZTERÜLET BÉRBEADÁSÁRA A tartományi mezőgazdasági, víz- és erdőgazdálkodási titkár pályázatot tesz közzé: 1. A Begaszentgyörgy község területén létesített Stari Begej vadászterület bérbeadására. A pályázatra jelentkezhetnek a Szerbiai Vadászszövetség és azok a vállalatok, amelyek eleget tesznek A vadászatról szóló törvény 24. és 57. szakaszaiban felsorolt feltételeknek, azaz szakszolgálatuk és vadőr szolgálatuk van. I A pályázati jelentkezéshez a következő dokumentációt kell csatolni: 1.) A Kereskedelmi Bíróság határozatát a vadállomány vadászata és nevelése tevékenység cégjegyzékbe vételéről a vállalatokra vonatkozóan, vagy a Belügyminisztérium határozatát a Szerbiai Vadászszövetség társadalmi szervezetek cégjegyzékébe való vételéről. 2.) Bizonylatot a szakszolgálat vagy a vadőr szolgálat meglétéről. 3.) A vállalat, illetve a Szerbiai Vadászszövetség és a vadászegyesület pénzügyi helyzetét, melynek révén a vadászterülettel gazdálkodni szándékozik, amely alapján megállapítható a kérelmező fizetőképessége. 4.) A kérelmező gazdálkodással elérni szándékozó célkitűzéseinek rövid ismertetését. A Szerbiai Vadászszövetség a kérvényhez és az alapadatokhoz mellékeli egy vadászegyesület adatait is, melynek révén a vadászterülettel gazdálkodni szándékozik. IV. A jelentkezéseket a pályázatnak Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 30 napon belül a Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság, Újvidék, Mihajlo Pupin sugárút 16. szám alatti címére kell eljuttatni. V. A pályázat lejártát követő 15 napon belül a tartományi titkár határozatot hoz a beérkezett kérvényekről. V Ezt a pályázatot közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában. Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság

18 586 oldal szám HIVATALOS LAPJA VAT 2008 szeptember 23.

19 2008 szeptember 23. HIVATALOS LAPJA VAT 19. szám oldal Sorszám Tárgy Oldal Sorszám Tárgy Oldal VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY VÉGREHAJTÓ TANÁCSA 409. Határozat a TERRA FILM RT. jogi státusának megoldására irányuló intézkedések előkészítésével foglalkozó szakcsoport megalakításáról 410. Határozat a vajdasági beruházásokat támogató VOJVO- DINA INVESTMENT PROMOTION VIP Alap évi zárszámadásának jóváhagyásáról 411. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa projektumainak és munkájának az Újvidéki Vásáron való évi marketing célú megjelenése és bemutatása elnevezésű projektum realizálására szolgáló eszközök felosztási és felhasználási programjának megállapításáról 412. Határozat elnöki tanácsosának felmentéséről 413. Határozat a Pancsovai Városi Könyvtár igazgatójának felmentéséről 414. Határozat a Pancsovai Városi Könyvtár igazgatójának kinevezéséről 415. Határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Nagyberuházási Alapja igazgatóbizottságának felmentéséről 416. Határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Nagyberuházási Alapja igazgatóbizottságának kinevezéséről 417. Határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja igazgatóbizottságának felmentéséről 418. Határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja igazgatóbizottságának kinevezéséről 419. Határozat az Újvidéki Reumatológiai Intézet igazgatójának felmentéséről 420. Határozat az Újvidéki Reumatikus Betegségek Szakkórháza megbízott igazgatójának kinevezéséről T A R T A L O M Határozat a Nagybecskereki Egészségvédelmi Intézet igazgatójának felmentéséről 422. Határozat a Nagybecskereki Közegészségügyi Intézet megbízott igazgatójának kinevezéséről 423. Határozat a Mitrovicai Egészségvédelmi Intézet igazgatójának felmentéséről 424. Határozat a Mitrovicai Közegészségügyi Intézet megbízott igazgatójának kinevezéséről 425. Határozat az újvidéki Vérátömlesztő Intézet igazgatójának felmentéséről 426. Határozat a Vajdasági Vérátömlesztő Intézet megbízott igazgatójának kinevezéséről 427. Határozat az újvidéki Vérátömlesztő Intézet igazgatójának felmentéséről 428. Határozat a szabadkai székhelyű Szabadkai Közkórház megbízott igazgatójának kinevezéséről 429. Határozat az Újvidéki Pasteur Intézet igazgatójának felmentéséről 430. Határozat a Louis Pasteur Veszettség Elleni Intézet, Újvidék, megbízott igazgatójának kinevezéséről 431. Határozat a Nagykikindai Egészségvédelmi Intézet igazgatójának felmentéséről 432. Határozat a Nagykikindai Közegészségügyi Intézet megbízott igazgatójának kinevezéséről 433. Határozat az újvidéki Fogászati Klinika igazgatójának felmentéséről 434. Határozat a Vajdasági Fogászati Klinika megbízott igazgatójának kinevezéséről 435. Határozat a nagybecskereki Dr. Vasa Savić Tüdőszakkórház igazgatójának felmentéséről 436. Határozat a nagybecskereki Dr. Vasa Savić Tüdőszakkórház megbízott igazgatójának kinevezéséről 437. Határozat az újvidéki Novi Sad Gerontológiai Központ

20 588 oldal szám HIVATALOS LAPJA VAT 2008 szeptember 23. Sorszám Tárgy Oldal Sorszám Tárgy Oldal szociális védelmi intézmény megbízott igazgatójának felmentéséről 438. Határozat az újvidéki Novi Sad Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény megbízott igazgatójának kinevezéséről 439. Határozat a Sremska Kamenica Tüdőgondozó Intézet, Újvidék, igazgatójának felmentéséről 440. Határozat a Vajdasági Tüdőgondozó Intézet megbízott igazgatójának kinevezéséről 441. Határozat az újvidéki VODE VOJVODINE VÍZGAZ- DÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT évi gazdálkodási programja módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról 442. Határozat a FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET évi munkatervének és programjának jóváhagyásáról 443. Határozat az újvidéki FORUM KÖNYVKIADÓ IN- TÉZET KÖNYV- ÉS FOLYÓIRAT KIADÓ belső szervezetéről és teendőinek rendszeresítéséről szóló szabályzat jóváhagyásáról 444. Határozat a FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET évi pénzügyi tervének jóváhagyásáról szerző által a szlovák tannyelvű általános iskola hatodik osztálya számára írt Képzőművészeti Kultúra a szlovákok nemzeti képzőművészeti kultúrája című tankönyv kiegészítésének jóváhagyásáról 449. Határozat a dr. Romanţa Jovanović szerző által az általános iskolai oktatás és nevelés hetedik osztálya számára írt Román nyelv és kifejezéskultúra című tankönyv használatának jóváhagyásáról TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS DEMOGRÁFIAI TITKÁRSÁG 450. Határozat Újvidék város Szociális Központja megbízott igazgatója kinevezésének jóváhagyásáról 451. Határozat a törökkanizsai székhelyű idős személyek és nyugdíjasok elszállásolását és napközis elhelyezését biztosító Szociális Központ igazgatója kinevezésének jóváhagyásáról TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI TITKÁRSÁG TARTOMÁNYI OKTATÁSI TITKÁRSÁG 445. Határozat a Tomáš Čelovsky szerző által a szlovák tannyelvű általános iskola ötödik osztálya számára írt Olvasókönyv című tankönyv használatának jóváhagyásáról 446. Határozat a dr. Rajsli Ilona és Kávai Bózsó-Ildikó szerzők által a magyar tannyelvű általános iskola hatodik osztálya számára írt Magyar nyelv nyelvtan munkafüzet című tankönyv használatának jóváhagyásáról 447. Határozat a dr. Toldi Éva szerző által a magyar tannyelvű általános iskola nyolcadik osztálya számára írt Olvasókönyvhöz mellékelt munkafüzet című tankönyv használatának jóváhagyásáról 448. Határozat a Pavle Čáni magiszter és Vladimír Valentík Szabályzat a Tartományi Művelődési Titkárságban való szakmai továbbképzéséről 453. Határozat az igazgatóbizottsági és felügyelő bizottsági elnökök és tagok munkájáért járó térítésekről és egyéb költségekről 454. Határozat a Tartományi Művelődési Titkárság felügyelői igazolványának kiadásáról 455. Határozat a művelődési intézményekben felügyelőségi és egyéb felügyeletet gyakorló munkavállalók szolgálati ruházatának és jelzéseinek megállapításáról TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG 456. Pályázat vadászterület bérbeadására ELVESZÍTETT OKMÁNYOK ÉRVÉNYTELENÍTÉSE: 250 dinár Folyószámla: /hivatkozási szám 13/ Magyar Szó Kft., Novi Sad, Vojvode Mišića 1. A hirdetés szövegét a befizetésre vonatkozó elismervénnyel /egy példány vagy a befizetőlap fénymásolata/ az alábbi címre kell elküldeni: Službeni list APV, Magyar Szó Kft., Vojvode Mišića 1., Novi Sad, Kiadja: Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság. Felelős szerkesztő: Ksenija Jovanović, tel.: 021/ Nyomtatja: Magyar Szó Kft., FORUM Nyomda, Vojvode Mišića 1., Novi Sad. Telefonszámok: szerkesztőség (021) , előfizetési osztály (021) , hirdetőosztály (021) ,

325. 327. 326. 328. Újvidék

325. 327. 326. 328. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 325. Újvidék 2011.

Részletesebben

Újvidék. 2010. január 28. 1. szám LXVI. évfolyam

Újvidék. 2010. január 28. 1. szám LXVI. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. január

Részletesebben

533. Újvidék. 2006. október 25. 15 szám LXII évfolyam

533. Újvidék. 2006. október 25. 15 szám LXII évfolyam VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

403. 404. Újvidék. 2009. július 22. 10. szám LXV. évfolyam

403. 404. Újvidék. 2009. július 22. 10. szám LXV. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2009. július

Részletesebben

34. 36. 35. Újvidék. 2007. február 20. 2 szám LXIII évfolyam

34. 36. 35. Újvidék. 2007. február 20. 2 szám LXIII évfolyam VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

675. Újvidék. 2009. december 14. 18. szám LXV. évfolyam

675. Újvidék. 2009. december 14. 18. szám LXV. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2009. december

Részletesebben

412. Újvidék. 2011. július 18. 12. szám LXVII. évfolyam. - a Vajdaság AT kormányelnöke kabinetfőnökének, - a Vajdaság AT kormányelnöke tanácsosának,

412. Újvidék. 2011. július 18. 12. szám LXVII. évfolyam. - a Vajdaság AT kormányelnöke kabinetfőnökének, - a Vajdaság AT kormányelnöke tanácsosának, Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2011. július

Részletesebben

210. Újvidék. 2010. április 12. 5. szám LXVI. évfolyam. 6. szakasz

210. Újvidék. 2010. április 12. 5. szám LXVI. évfolyam. 6. szakasz Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. április

Részletesebben

133. 134. Újvidék. 2010. március 23. 3. szám LXVI. évfolyam. 2. szakasz

133. 134. Újvidék. 2010. március 23. 3. szám LXVI. évfolyam. 2. szakasz Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. március

Részletesebben

Újvidék. 2009. október 15. 14. szám LXV. évfolyam

Újvidék. 2009. október 15. 14. szám LXV. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2009. október

Részletesebben

58. Újvidék. 2010. február 26. 2. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz. A Közvállalat tevékenységi köre:

58. Újvidék. 2010. február 26. 2. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz. A Közvállalat tevékenységi köre: Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. február

Részletesebben

685. 687. 686. 688. Újvidék

685. 687. 686. 688. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2013. augusztus

Részletesebben

115. 117. 116. Újvidék

115. 117. 116. Újvidék VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem õrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET ALAPSZABÁLYÁT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. szakasz. 2. szakasz

FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET ALAPSZABÁLYÁT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. szakasz. 2. szakasz A Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottsága A közhivatalokról szóló törvény 21. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 1991. évi 42., 1994. évi 71. és 2005. évi 81. száma módosítás és 2005. évi 83. száma

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

350. 351. Újvidék. 2007. október 22. 19. szám LXIII évfolyam. 5. szakasz

350. 351. Újvidék. 2007. október 22. 19. szám LXIII évfolyam. 5. szakasz VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem õrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

57. Újvidék. 2008. február 28. 2. szám LXIV. évfolyam

57. Újvidék. 2008. február 28. 2. szám LXIV. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2008. február

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2013. MÁJUS 8. Z E N T A 79. A közúti közlekedésben való szállításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 46/1995., 66/2001., 91/2005., 62/2006. és 31/2011. sz.) 7. és 36. szakaszának

Részletesebben

699. 701. 700. 702. Újvidék

699. 701. 700. 702. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 699. Újvidék 2013.

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

86. 85. Újvidék. 2011. február 18. 2. szám LXVII. évfolyam

86. 85. Újvidék. 2011. február 18. 2. szám LXVII. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 85. Újvidék 2011.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben

354. 355. 356. Újvidék

354. 355. 356. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2013. április

Részletesebben

247. 248. 249. Újvidék

247. 248. 249. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2008. április

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVII 30. јун 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 7. szám, 2015. június 30. Број 7. 30.06.2015. СТРАНА 341. OLDAL 2015.06.30.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLV 28. август 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. Број 9. 28.08.2013. СТРАНА 395.

Részletesebben

Újvidék. 2011. február 2. 1. szám LXVII. évfolyam

Újvidék. 2011. február 2. 1. szám LXVII. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 1. Újvidék 2011. február

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a csökkent munkaképeségű személyek

Részletesebben

362. 364. 363. Újvidék. 2009. június 24. 9. szám LXV. évfolyam

362. 364. 363. Újvidék. 2009. június 24. 9. szám LXV. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2009. június

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. SZEPTEMBER 8. Z E N T A 111. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza

Részletesebben

Újvidék. 2008. március 24. 5. szám LXIV. évfolyam 140.

Újvidék. 2008. március 24. 5. szám LXIV. évfolyam 140. Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2008. március

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 2012. DECEMBER 31. Z E N T A 326. KULTURNO-OBRAZOVNI CENTAR THURZÓ LAJOS Az igazgató bizottság 05-8-8 iktatószámú, 2012.12.10.-i döntése alapján határozatot hozott A ZENTAI THURZÓ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2005. szeptember 15. Broј 7. 15.09.2005. СТРАНА 108. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2012. NOVEMBER 10. ZENTA 259. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, Zenta

Részletesebben

Újvidék. 2009. december 23. 20. szám LXV. évfolyam 725.

Újvidék. 2009. december 23. 20. szám LXV. évfolyam 725. Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2009. december

Részletesebben

234. 235. Újvidék. 2013. március 13. 9. szám LXIX. évfolyam

234. 235. Újvidék. 2013. március 13. 9. szám LXIX. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2013. március

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXXIII 28. април 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. Број 5. 28.04.2011. СТРАНА 91. OLDAL

Részletesebben

TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK. 1. szakasz

TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK. 1. szakasz TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK 1. szakasz Jelen törvény Vajdaság Autonóm Tartomány (a továbbiakban: Vajdaság AT) hatásköreit határozza meg, és szabályozza

Részletesebben

635. 637. 636. Újvidék

635. 637. 636. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2009. november

Részletesebben

70. 72. 71. Újvidék. 2006. február 27. 2 szám LXII évfolyam

70. 72. 71. Újvidék. 2006. február 27. 2 szám LXII évfolyam VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

2. szám 8. oldal 2014.03.05.

2. szám 8. oldal 2014.03.05. 2. szám 8. oldal 2014.03.05. 4. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakaszának 9. pontja és Csóka község Statútumának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos

Részletesebben

3. szám 34. oldal 2015.04.28

3. szám 34. oldal 2015.04.28 3. szám 34. oldal 2015.04.28 9. Az utakon levő közlekedési biztonságról szóló törvény ( SZK 41/09-es, 53/10-es és 101/11-es számú Hivatalos Közlönye ) 18. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja, Csóka község

Részletesebben

236. 238. 237. Újvidék

236. 238. 237. Újvidék VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem õrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG

A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG TÁJÉKOZTATÓJA 2005/06. év Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság Mihajlo Pupin sugárút 16., 21000

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Z E N T A 110. А Zenta Község egyetemi hallgatói ösztöndíjalapja eszközeinek a felosztásáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2009. és 17/2010. szám) 4. szakaszának

Részletesebben

PÁLYÁZAT PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZAT PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány TARTOMÁNYI OKTATÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG PÁLYÁZAT Vajdaság autonóm tartományi etnikai közösségek szervezetei támogatására 2013-ban

Részletesebben

410. 411. Újvidék. 2007. december 13. 21. szám LXIII évfolyam

410. 411. Újvidék. 2007. december 13. 21. szám LXIII évfolyam VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 3. szám, 2008. február 28. Broј 3. 28.02.2008. СТРАНА 6. OLDAL 2008.02.28.

Részletesebben

Újvidék. 2012. február 27. 3. szám LXVIII. évfolyam

Újvidék. 2012. február 27. 3. szám LXVIII. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2012. február

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Előadó : Dr.

Részletesebben

439. 440. Újvidék. 2011. augusztus 1. 13. szám LXVII. évfolyam

439. 440. Újvidék. 2011. augusztus 1. 13. szám LXVII. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2011. augusztus

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2014. DECEMBER 1. Z E N T A 130. A Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

92. Újvidék. 2013. február 6. 3. szám LXIX. évfolyam

92. Újvidék. 2013. február 6. 3. szám LXIX. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2013. február

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MUNKÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A MUNKÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A MUNKÁRÓL 1. FEJEZET TARTALOM 1. FEJEZET TARTALOM... 2 2. FEJEZET ALAPVETŐ ADATOK AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVRŐL ÉS A TÁJÉKOZTATÓRÓL... 3 3. FEJEZET SZERVEZETI STRUKTÚRA... 5 4. FEJEZET A VEZETŐ

Részletesebben

SZABADKA VÁROS PÁLYÁZATOT HIRDET KÖZMUNKÁK SZERVEZÉSÉRE SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN A 2015. ÉVBEN I. A PROGRAM LEÍRÁSA ÉS A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

SZABADKA VÁROS PÁLYÁZATOT HIRDET KÖZMUNKÁK SZERVEZÉSÉRE SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN A 2015. ÉVBEN I. A PROGRAM LEÍRÁSA ÉS A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE A foglalkoztatásról és a munkanélküliség elleni biztosításról szóló törvény 57., 59. és 60. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2009 és 88/2010 száma) alapján, és a Nemzeti foglalkoztatási akciótervvel,

Részletesebben

164. 165. Újvidék. 2008. március 26. 6. szám LXIV. évfolyam

164. 165. Újvidék. 2008. március 26. 6. szám LXIV. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2008. március

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2012. JÚLIUS 02. ZENTA 93. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Ifjúsági Tanács Iktatószám: 016-40/2012-I Kelt: 2012. június

Részletesebben

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ /Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak a védelméről szóló törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/02. szám) 1. szakaszának

Részletesebben

Újvidék. 2009. augusztus 22. 11. szám LXV. évfolyam

Újvidék. 2009. augusztus 22. 11. szám LXV. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2009. augusztus

Részletesebben

A közmunkákat a munkáltató a közmunka kivitelezője hajtja végre, akit a helyi önkormányzat jelöl ki, nyilvános pályázat alapján.

A közmunkákat a munkáltató a közmunka kivitelezője hajtja végre, akit a helyi önkormányzat jelöl ki, nyilvános pályázat alapján. A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a csökkent munkaképességű személyek

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

Vajdasági Vállalkozói Projekt

Vajdasági Vállalkozói Projekt Vajdasági Vállalkozói Projekt (KKC 2008 V 080868) Elıadó: Tardos János Program igazgató Hogyan leszünk a délkelet-európai térség gazdaságfejlesztési motorja REevolutio konferencia - 2009. Október 20. Szeged

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 7. szám Topolya, 2009. július 9. Broј 7. 09.07.2009. СТРАНА 217. OLDAL

Részletesebben

Tájékoztató a Tartományi Választási Bizottság munkájáról

Tájékoztató a Tartományi Választási Bizottság munkájáról Tájékoztató a Tartományi Választási Bizottság munkájáról Újvidék, 2015. október Tartalom Tartalom...2 1.Alapvető adatok a Tájékoztatóról...3 2.Alapvető adatok a Tartományi Választási Bizottságról...4 3.1.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16.

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. A Szerb Köztársaság alkotmánya (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/06.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a csökkent munkaképeségű személyek

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 212. ÁPRILIS 2. KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 212.4.2. 84. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta község polgármestere Szám: 41-9/212-II

Részletesebben

Újvidék. 2008. június 16. 14. szám LXIV. évfolyam

Újvidék. 2008. június 16. 14. szám LXIV. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2008. június

Részletesebben

293. 295. 294. 296. Újvidék

293. 295. 294. 296. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2008. május

Részletesebben

KOALÍCIÓS SZERZŐDÉS A KÖZÖS, PROGRAMSZINTŰ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL ÉS RÉSZVÉTELRŐL A SZERB KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁBAN

KOALÍCIÓS SZERZŐDÉS A KÖZÖS, PROGRAMSZINTŰ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL ÉS RÉSZVÉTELRŐL A SZERB KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁBAN KOALÍCIÓS SZERZŐDÉS A KÖZÖS, PROGRAMSZINTŰ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL ÉS RÉSZVÉTELRŐL A SZERB KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁBAN amely 2014. április 27-én Belgrádban került megkötésre alulírt felek részéről: a SZERB HALADÓ

Részletesebben

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (A Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakaszának 6. és

Részletesebben

MAGYAR MŰVELŐDÉS VAJDASÁGI HELYZETKÉP

MAGYAR MŰVELŐDÉS VAJDASÁGI HELYZETKÉP MAGYAR MŰVELŐDÉS VAJDASÁGI HELYZETKÉP Vajdasági Magyar Művelődési Intézet - Zenta A Magyar Nemzeti Tanács 2005. szeptember 23-án megalapította a zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Intézetet.

Részletesebben

KOLIBRI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYÁT

KOLIBRI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYÁT Az egyesületekről szóló törvény ( SZK Hivatalos Közlönye, 51/09. sz.) 10. és 12. -a és a Nagycsaládosok Egyesülete Kolibri Közgyűlése 2011. május 9-én megtartott ülésén meghozta a KOLIBRI NAGYCSALÁDOSOK

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

AZ IGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA

AZ IGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA AZ IGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA Az elmúlt három hónap a Regionális Központ új épületén folyó munkálatok befejezése és az épület felszerelésének jegyében telt el. Megtörtént az épület műszaki ellenőrzése, hivatalos

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Illetménykiegészítés, képzettségi pótlék 2.

Rendelet hatálya 1. Illetménykiegészítés, képzettségi pótlék 2. Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról Tiszasziget Község

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG PEDAGÓGUS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYÁT. A célok megvalósulási területe

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG PEDAGÓGUS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYÁT. A célok megvalósulási területe Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete Magyarkanizsa Szám: 2/2011-1 Kelt: 2011. március 24-én Az egyesületekről szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapjának 51/09 száma) 78. és 12. szakaszok

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' '

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' ' Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése írh^lzlíml-- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' ' JEGYZŐJE,,... (...,. ^ Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

(egységes szerkezetben) A rendelet hatálya

(egységes szerkezetben) A rendelet hatálya Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2009.(II.19.) KT. sz. rendelettel módosított 23/2003. (XII. 1.) KT. sz. rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2010. DECEMBER 31. Z E N T A 261. A közlekedésbiztonságról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 41/2009. szám) 8. szakaszának 2. bekezdése és Zenta község statútumának (Zenta Község

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVIII 30. новембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVIII 30. новембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVIII 30. новембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. november 30. Broј 10. 30.11.2006. СТРАНА 155. OLDAL

Részletesebben

A Vajdaság AT Garanciaalapjának igazgatóbizottsága 2015. 04. 21-én hozott 01-IV/-40-3. számú határozata alapján P Á L Y Á Z A T O T ÍR KI

A Vajdaság AT Garanciaalapjának igazgatóbizottsága 2015. 04. 21-én hozott 01-IV/-40-3. számú határozata alapján P Á L Y Á Z A T O T ÍR KI A Vajdaság AT Garanciaalapjának igazgatóbizottsága 2015. 04. 21-én hozott 01-IV/-40-3. számú határozata alapján P Á L Y Á Z A T O T ÍR KI garancia jóváhagyására a törpe-, kis- és középvállalatok, vállalkozók

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-12/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

TÖRVÉNY A KULTÚRÁRÓL (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) I. ALAPRENDELKEZÉSEK. A szabályozás tárgya. 1.

TÖRVÉNY A KULTÚRÁRÓL (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) I. ALAPRENDELKEZÉSEK. A szabályozás tárgya. 1. TÖRVÉNY A KULTÚRÁRÓL (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) I. ALAPRENDELKEZÉSEK A szabályozás tárgya 1. szakasz Ez a törvény a kultúrához fűződő közérdeket, a közérdeknek a kultúrában

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III. 18.) Önkormányzati rendelete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2005 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/05 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika

Részletesebben

TÖRVÉNY A FELSŐOKTATÁSRÓL (Az SZK Hivatalos Közlönye, 76/2005. és 100/2007.szám - autentikus értelmezés, 97/2008. és 44/2010.

TÖRVÉNY A FELSŐOKTATÁSRÓL (Az SZK Hivatalos Közlönye, 76/2005. és 100/2007.szám - autentikus értelmezés, 97/2008. és 44/2010. TÖRVÉNY A FELSŐOKTATÁSRÓL (Az SZK Hivatalos Közlönye, 76/2005. és 100/2007.szám - autentikus értelmezés, 97/2008. és 44/2010. szám) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény tárgya 1. szakasz Jelen törvény

Részletesebben

A rendelet hatálya. Díjazás

A rendelet hatálya. Díjazás 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

Tápiószele Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2005. (II. 28.) rendelete

Tápiószele Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2005. (II. 28.) rendelete Tápiószele Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II. 28.) rendelete Tápiószele Nagyközség Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről Tápiószele Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben