Újvidék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "325. 327. 326. 328. Újvidék"

Átírás

1 Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint Újvidék június szám LXVI évfolyam Évi előfizetés 5880 dinár. Reklamálási határidő 15 nap. Szerkesztőség és ügykezelés: Novi Sad, Vojvode Mišića 1. YU ISSN COBISS.SR-ID I A Hivatásbeli és Munkahelyi Jártasság Képző Edukációs Központ, Újvidék megalakításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 13/10. szám) 11. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya június 8-i ülésén meghozta az alábbi A Kormány jóváhagyja a Hivatásbeli és Munkahelyi Jártasság Képző Edukációs Központ, Újvidék évi gazdálkodási programját és zárszámadását, amelyet a Hivatásbeli és Munkahelyi Jártasság Képző Edukációs Központ, Újvidék ideiglenes igazgatóbizottsága március 11-én megtartott 4. rendes ülésén fogadott el. I Szám: / Anna Tomanová-Makanová s. k., A Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 30. szakaszának 10. és 11. pontja, 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján és a Munkatörvénykönyv (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 24/05. és 61/05. szám) 247. szakaszával kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya június 8-i ülésén meghozta a következő A Kormány felhatalmazza a tartományi egészségügyi, szociálpolitikai és demográfiai titkárt, hogy az alapító nevében kössön kollektív szerződést a munkáltatókkal a Vajdaság Autonóm Tartomány területén másodlagos és harmadlagos szinten egészségügyi tevékenységet folytató egészségügyi intézmények, valamint a magasabb szintű egészségügyi tevékenységet folytató intézmények és a Vajdaság Autonóm Tartomány területén elszállásolási szolgáltatást nyújtó szociális védelmi intézmények részére. Szám: / Anna Tomanová-Makanová s. k., A Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefektetési Alapjának megalakításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 19/06. szám) 11. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya június 8-án megtartott ülésén A Kormány jóváhagyja Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefektetési Alapja évi munkaprogramjának módosítását és kiegészítését, amelyet az Alap igazgatóbizottsága június 7-én megtartott ülésén meg. I Szám: 025-6/ Anna Tomanová-Makanová s.k., A vajdasági beruházásokat támogató Vojvodina Investment Promotion VIP Alap megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 14/04. szám) 10. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság

2 558 oldal szám HIVATALOS LAPJA VAT június 15. Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya június 8-án megtartott ülésén h o z o t t A Kormány j ó v á h a g y j a a vajdasági beruházásokat támogató Vojvodina Investment Promotion VIP Alap alapszabályának módosítására vonatkozó határozatot, amelyet a vajdasági beruházásokat támogató Vojvodina Investment Promotion VIP Alap igazgatóbizottsága május 13-án megtartott ülésén meg. I Szám: / Anna Tomanová-Makanová s. k., A vajdasági beruházásokat támogató Vojvodina Investment Promotion VIP Alap megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 14/04. szám) 10. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya június 8-án megtartott ülésén h o z o t t A Kormány j ó v á h a g y j a a vajdasági beruházásokat támogató Vojvodina Investment Promotion VIP Alap évi pénzügyi jelentését, amelyet a vajdasági beruházásokat támogató Vojvodina Investment Promotion VIP Alap igazgatóbizottsága május 13-án megtartott 45. ülésén fogadott el. I Szám: / Anna Tomanová-Makanová s. k., A Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefektetési Alapjának megalakításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 19/06. szám) 11. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya június 8-án megtartott ülésén A Kormány jóváhagyja Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefektetési Alapja évi pénzügyi tervének módosítását és kiegészítését, amelyet az Alap igazgatóbizottsága június 7-én megtartott ülésén meg. I Szám: / Anna Tomanová-Makanová s.k., A Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 30. szakaszának 11. pontja, 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján, valamint Az egészségvédelemről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 107/05., 72/09. másik törvény, 88/10. és 99/10. szám) 141. szakaszának 2. bekezdésével és a Vajdaság Autonóm Tartomány területén kórházi, szakorvosi és sajátos szakorvosi egészségvédelmi szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmények alapítói jogainak és kötelezettségeinek az átvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/02. és 11/02. szám) I pontjával kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya június 8-i ülésén h o z o t t A Kormány jóváhagyja a Vajdasági Fogászati Klinika alapszabályát módosító határozatot, amelyet a Vajdasági Fogászati Klinika igazgatóbizottsága november 8-án megtartott ülésén meg. I Szám: / Anna Tomanová-Makanová s.k., A Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 30. szakaszának 11. pontja, 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján, valamint Az egészségvédelemről szóló törvény (Az SZK

3 2011. június 15. HIVATALOS LAPJA VAT 10. szám oldal Hivatalos Közlönye, 107/05., 72/09. másik törvény, 88/10. és 99/10. szám) 141. szakaszának 2. bekezdésével és a Nagykikindai Közegészségügyi Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 11/06. szám) 1. szakaszának 2. bekezdésével kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya június 8-i ülésén h o z o t t A Kormány jóváhagyja a Nagykikindai Közegészségügyi Intézet alapszabályát módosító és kiegészítő határozatot, amelyet a Nagykikindai Közegészségügyi Intézet igazgatóbizottsága november 9-én megtartott ülésén meg. I Szám: / Anna Tomanová-Makanová s.k., A Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 30. szakaszának 11. pontja, 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján, valamint Az egészségvédelemről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 107/05., 72/09. másik törvény, 88/10. és 99/10. szám) 141. szakaszának 2. bekezdésével és a Nagybecskereki Közegészségügyi Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 11/06. szám) 1. szakaszának 2. bekezdésével kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya június 8-i ülésén h o z o t t A Kormány jóváhagyja a Nagybecskereki Közegészségügyi Intézet alapszabályát módosító és kiegészítő határozatot, amelyet a Nagybecskereki Közegészségügyi Intézet igazgatóbizottsága december 2-án megtartott ülésén meg. I Szám: / Anna Tomanová-Makanová s.k., A szociális védelemről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 24/11. szám) 20. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 30. szakaszának 7. pontja, 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya június 8-i ülésén meghozta a következő Ez a határozat megállapítja a Vajdaság Autonóm Tartomány évi szociális védelmi fejlesztési programját (a továbbiakban: program), a meglevő és új szociális védelmi szolgáltatások ösztönzésére és fejlesztésére irányuló intézkedéseket és tevékenységeket, a jelen program végrehajtására szánt eszközök terjedelmét és felhasználásuk módját. I Az e határozat pontjában foglalt program a jelen határozat szerves része. II Ez a határozat a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való megjelenését követő nyolcadik napon lép hatályba. Szám: 55-31/2011. Anna Tomanová-Makanová s.k., A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY ÉVI SZOCIÁLIS VÉDELMI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Vajdaság Autonóm Tartomány évi szociális védelmi fejlesztési programja (a továbbiakban: program) felöleli a meglevő és új szociális védelmi szolgáltatások ösztönzésére és fejlesztésére irányuló intézkedéseket és tevékenységeket, a jelen program végrehajtására szánt eszközök terjedelmét és felhasználásuk módját. I A Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 23/10. szám), a Tartományi Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság, a 463 gazdasági osztályozás keretében Az egyéb hatalmi szintekre való átutalások és a Tartományi Egészségügy, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság évi pénzügyi tervében a program realizálására tervezett összeg ,00 dinár. II A szociális védelem fejlesztési stratégiája (Az SZK Hivatalos Közlönye, 108/05. szám) a szociális védelmi rendszer reformfejlesztés egyik stratégiai irányvonalaként a szociális védelemben színvonalas szolgáltatások biztosítását állapítja meg. Az említett stratégiával összhangban a színvonalas szolgáltatások biztosításán értendő: a közösségben különféle szociális szolgáltatások fejlesztésének ösztönzése, a meglevő szociális védelmi intézmények és szolgálatok keretében új szociális védelmi szolgáltatások bevezetése, a szociális védelmi intézmények és szolgálatok keretében nyújtott szolgáltatások szabványainak kidolgozása és színvonaluk javítása, a család támogatása és érvényre juttatása a legérzékenyebb csoportok védelmének keretében, továbbá a hivatásos nevelőszülők, az örökbefogadás, a napközis központok, a házi ápolás és segítségnyújtás és egyéb szociális szolgáltatások fejlesztésének serkentése, a különféle szektorok és alrendszerek szolgáltatásainak egybekapcsolása minden szinten és hatékony panasztételi rendszer bevezetése.

4 560 oldal szám HIVATALOS LAPJA VAT június 15. IV. A Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendeletben a program realizálására tervezett eszközöket a Vajdaság autonóm tartományi elszállásolási szolgáltatást nyújtó szociális védelmi intézmények intézkedéseinek és tevékenységének finanszírozására kell felhasználni. A finanszírozott intézkedések és tevékenységek célja a meglevő és új szociális védelmi szolgáltatások ösztönzése és fejlesztése, melyek az igénybe vevők számára életfeltételeik fejlesztése és a létesítmények állapotának javítása, felszerelés és szállítóeszközök beszerzése révén sajátos szükségleteikkel összhangban megfelelő, színvonalas szolgáltatásokat és biztonságot nyújt. V. A jelen program I pontjában foglalt összesen ,00 dinár eszközösszeget a Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság által kiírt nyilvános pályázaton ítélik oda a Vajdaság autonóm tartományi elszállásolási szolgáltatást nyújtó szociális védelmi intézmények részére. Az e pont 1. bekezdésében említett nyilvános pályázatot a Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság eszközeinek a szociálpolitika és demográfia területére való odaítélésének eljárásáról és kritériumairól szóló /2011 számú, május 13-án kelt szabályzattal összhangban kell végrehajtani. V A jelen program I pontjába foglalt eszközök felhasználásának feltételeit és módját a Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság és az eszközfelhasználók között az eszközök odaítélését követően megkötendő szerződésben kell rögzíteni. A jelen program I pontjában említett eszközök kifizetését a Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetésének fizetőképességével a összhangban a Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság fizeti ki A Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 30. szakaszának 11. pontja, 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján, valamint Az egészségvédelemről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 107/05., 72/09. másik törvény, 88/10. és 99/10. szám) 141. szakaszának 2. bekezdésével és a Vajdaság Autonóm Tartomány területén kórházi, szakorvosi és sajátos szakorvosi egészségvédelmi szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmények alapítói jogainak és kötelezettségeinek az átvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/02. és 11/02. szám) I pontjával kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya június 8-i ülésén meghozta a következő A Kormány jóváhagyja a Vajdasági Klinikai Központ alapszabályának I módosítására vonatkozó határozatot, amelyet a Vajdasági Klinikai Központ igazgatóbizottsága február 25-én megtartott ülésén meg. I 336. A szociális védelemről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011. szám) 132. szakaszának 3. bekezdése, Az elszállásolási szolgáltatást nyújtó Palánkai Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény feletti alapítói jogok és kötelezettségek átruházásáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) pontja és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 30. szakasza 1. bekezdésének 11. pontja és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya június 15-i ülésén meghozta a következő A Kormány LJILJANA KARANOVIĆ palánkai okl. jogászt felmenti a Palánkai Gerontológiai Központ felügyelő bizottságának elnöki tisztsége alól, amelyre Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 23-án kelt, /2009. számú határozatával nevezte ki. I A Kormány SVETLANA ĐURETIĆ palánkai osztálytanító tanárt az alapító képviseletében kinevezi a Palánkai Gerontológiai Központ felügyelő bizottsága elnökének. II Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 30. szakaszának 13. pontja, 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya június 8-i ülésén AZ ÚJVIDÉKI PAVLE BELJANSKI EMLÉKGYŰJTEMÉNY IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL A Kormány f e l m e n t i dr. JASNA JOVANOVOT az újvidéki Pavle Beljanski Emlékgyűjtemény igazgatójának tisztsége alól. I Ezt a határozatot közzé kell tenni Vajdaság AT Szám: /2011. Anna Tomanová-Makanová s.k., Szám: /2011. Anna Tomanová-Makanová s.k.,

5 2011. június 15. HIVATALOS LAPJA VAT 10. szám oldal 338. A Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 30. szakaszának 13. pontja, 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya június 8-i ülésén AZ ÚJVIDÉKI PAVLE BELJANSKI EMLÉKGYŰJTEMÉNY IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL A Kormány dr. JASNA JOVANOV múzeumi tanácsost, az interdiszciplináris művészet és történelemtudomány doktorát négyéves időtartamra k i n e v e z i az újvidéki Pavle Beljanski Emlékgyűjtemény igazgatójának tisztségére. I Ezt a határozatot közzé kell tenni Vajdaság AT Szám: / Anna Tomanová-Makanová s.k., A Vajdasági Városrendezési Intézet Terület- és Településrendezési és Tervezési Közvállalat megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/02. szám) 13. szakaszának 12. pontja és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya június 15-i ülésén meghozta a következő A Kormány jóváhagyja az újvidéki székhelyű Vajdasági Városrendezési Intézet Terület- és Településrendezési és Tervezési Közvállalat évi gazdálkodási programjának módosítását és kiegészítését, amelyet az újvidéki székhelyű Vajdasági Városrendezési Intézet Terület- és Településrendezési és Tervezési Közvállalat igazgatóbizottsága június 10-i X ülésén meg. I Szám: / A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. és 4/11. szám) 38. szakasza, A tartományi köztisztviselőkről szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 9/09. szám - egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 18/09. szám az aktus elnevezésének módosulása) 35. szakaszának 3. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya június 15-i ülésén meghozta a következő A Kormány NOVKA MOJIĆOT négyéves időtartamra kinevezi a Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság altitkárának. I Szám: 02-89/ A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. és 4/11. szám) 38. szakasza, A tartományi köztisztviselőkről szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 9/09. szám - egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 18/09. szám az aktus elnevezésének módosulása) 35. szakaszának 3. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya június 15-i ülésén meghozta a következő A Kormány VESNA PIPERSKI-TUCAKOVOT négyéves időtartamra kinevezi a Tartományi Regionális Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság altitkárának. I Szám: 02-90/ A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. és 4/11. szám) 38. szakasza, A tartományi köztisztviselőkről szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 9/09. szám - egységes szerkezet-

6 562 oldal szám HIVATALOS LAPJA VAT június 15. be foglalt szöveg és 18/09. szám az aktus elnevezésének módosulása) 35. szakaszának 3. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya június 15-i ülésén meghozta a következő A Kormány RADOSLAV PETKOVIĆOT négyéves időtartamra kinevezi a Tartományi Művelődési és Tömegtájékoztatási Titkárság altitkárának. I Szám: 02-91/ A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. és 4/11. szám) 38. szakasza, A tartományi köztisztviselőkről szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 9/09. szám - egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 18/09. szám az aktus elnevezésének módosulása) 35. szakaszának 3. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya június 15-i ülésén meghozta a következő A Kormány dr. SLOBODAN PUZOVIĆOT négyéves időtartamra kinevezi a Tartományi Műépítészeti, Építkezési és Környezetvédelmi Titkárság altitkárának. I Szám: 02-92/ A Vajdaság Autonóm Tartomány alapította művelődési intézmények alapító jogainak Vajdaság Autonóm Tartomány kormányára való átruházásáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 18/2010. szám) 1. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 30. szakaszának 13. pontja, 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya június 15-i ülésén AZ ÚJVIDÉKI SZÉKHELYŰ VAJDASÁGI MODERN MŰVÉSZETEK MÚZEUMA IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL A Kormány felmenti ŽIVKO GROZDANIĆOT az újvidéki székhelyű Vajdasági Modern Művészetek Múzeuma igazgatójának tisztsége alól. I Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány alapította művelődési intézmények alapító jogainak Vajdaság Autonóm Tartomány kormányára való átruházásáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 18/2010. szám) 1. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 30. szakaszának 13. pontja, 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya június 15-i ülésén AZ ÚJVIDÉKI SZÉKHELYŰ VAJDASÁGI MODERN MŰVÉSZETEK MÚZEUMA MEGBÍZOTT IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL A Kormány VLADIMIR KOPICL tanárt k i n e v e z i az újvidéki székhelyű Vajdasági Modern Művészetek Múzeuma megbízott igazgatójának tisztségére. I Szám: /2011.

7 2011. június 15. HIVATALOS LAPJA VAT 10. szám oldal 346. A Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 30. szakaszának 13. pontja, 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya június 15- i ülésén A NAGYKIKINDAI JOVAN POPOVIĆ NÉPKÖNYVTÁR IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK FELMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL A Kormány felmenti a nagykikindai Jovan Popović Népkönyvtár igazgatóbizottsága elnökének tisztsége alól dr. Oliver Stojakovićot. I A Kormány a nagykikindai Jovan Popović Népkönyvtár igazgatóbizottsága elnökének - az igazgatóbizottság megbízatásának lejártáig : Vladimir Tomić okleveles jogászt nevezi ki. II Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 30. szakaszának 13. pontja, 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya június 15- i ülésén A NAGYKIKINDAI JOVAN POPOVIĆ NÉPKÖNYVTÁR MEGBÍZOTT IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL A Kormány felmenti LJILJANA MARKOVLJEVET a nagykikindai Jovan Popović Népkönyvtár megbízott igazgatójának tisztsége alól. I 348. A Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 30. szakaszának 13. pontja, 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya június 15- i ülésén A NAGYKIKINDAI JOVAN POPOVIĆ NÉPKÖNYVTÁR MEGBÍZOTT IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL A Kormány RADMILA PEROVIĆOT k i n e v e z i a nagykikindai Jovan Popović Népkönyvtár megbízott igazgatójának tisztségére. I Szám: / A Fruška gora Nemzeti Park Közvállalatnak a Fruška gora Nemzeti Park Közvállalat igazgatóbizottsága által április 22-én meg alapszabálya alapján, amelyet Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya május 12-én kelt, /2010. számú határozatával hagyott jóvá (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 9/10. szám) 32. szakaszának 1. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány Kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya június 15-i ülésén A FRUŠKA GORA NEMZETI PARK KÖZVÁLLALAT HELYETTES IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL A Kormány DUŠAN PAJKIĆ újvidéki okl. technológia mérnököt négyéves időtartamra kinevezi a Fruška gora Nemzeti Park Közvállalat helyettes igazgatójának tisztségére. I Szám: / Szám: /2011. Az egészségvédelemről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 107/05., 72/09.- másik törvény, 88/10 és 99/10. szám) 130. szakaszának 3. bekezdése és 134. szakasza alapján, A Pancsovai Közegészségügyi Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 11/06. szám) 1. szakaszának 2. bekezdésével kapcsolatban és a Vajda-

8 564 oldal szám HIVATALOS LAPJA VAT június 15. ság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya június 15-i ülésén meghozta a következő A Kormány felmenti dr. LJILJANA LAZIĆ szociális egészségügyi és egészségügyi menedzsment szakorvost a Pancsovai Közegészségügyi Intézet igazgatójának tisztsége alól, amelyre a Pancsovai Közegészségügyi Intézet megalapításáról szóló augusztus 30-án kelt, /2006. számú határozatával nevezte ki. I Szám: / Az egészségvédelemről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 107/05., 72/09.- másik törvény, 88/10 és 99/10. szám) 130. szakaszának 3. bekezdése és 134. szakasza alapján, A Pancsovai Közegészségügyi Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 11/06. szám) 1. szakaszának 2. bekezdésével kapcsolatban és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya június 15-i ülésén meghozta a következő A Kormány dr. LJILJANA LAZIĆ szociális egészségügyi és egészségügyi menedzsment szakorvost hat hónapos időtartamra kinevezi a Pancsovai Közegészségügyi Intézet megbízott igazgatójának tisztségére. I Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 99/09. szám) 33. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja, Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 102. szakaszának 3. bekezdése, A tankönyvekről és egyéb taneszközökről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09. szám) 21. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja, 24. szakasza és 16. szakaszának 5. bekezdése alapján, valamint A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09. szám) 14. szakaszának 1. bekezdésével és A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi rendeletet módosító és kiegészítő tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2011. szám) 53. szakaszának 3. bekezdésével kapcsolatban a tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár h o z o t t a Marjena Koroš és Marija Andrašik szerzők által a szlovák tannyelvű általános iskola hetedik osztálya számára írt OLVASÓKÖNYV TANKÖNYV JÓVÁHAGYÁSÁRÓL JÓVÁHAGYOM a 2011/2012. tanévtől a szlovák tannyelvű általános iskola hetedik osztálya számára Marjena Koroš és Marija Andrašik szerzőktől és a dr. Jarmila Hodolič, Marija Kotvaš és Vjera Pap recenzensek által véleményezett OLVASÓKÖNYV TANKÖNYV- NEK a szlovák tannyelvű általános iskola hetedik osztálya számára a szlovák nyelv tantárgy tankönyveként való KIADÁSÁT ÉS HASZ- NÁLATÁT. I Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság Szám: / Dátum: június Deli Andor magiszter s.k., TARTOMÁNYI TITKÁR A Vajdaság Autonóm Tartomány kormányának a folyó költségvetési tartalékeszközök felhasználásáról szóló április 6-án kelt, 401-8/ számú határozata és a Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 23/10. szám) 19. szakasza, 20. szakaszának 1. és 4. bekezdése, 23. szakasza és 24. szakaszának 2. és 3. bekezdése, valamint A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. és 4/11. szám) 36. szakaszának 2. bekezdése és 53. szakasza alapján a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság (a továbbiakban: Titkárság) PÁLYÁZATOT hirdet A VAJDASÁG AT TERÜLETÉN A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉPÜLETEI ÉS FELSZERELÉSE FOLYÓ JAVÍTÁSÁNAK ÉS KARBANTARTÁSÁNAK, GÉPEK ÉS FELSZERELÉS BESZERZÉSÉNEK ÉVI TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA A Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság a Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelettel összhangban, részt vesz a Vajdaság AT területén a felsőoktatási intézmények épületei és felszerelése folyó javításának és karbantartásának, gépek és felszerelés beszerzésének társfinanszírozásában. Ezekre a rendeltetésekre jóváhagyott eszközök teljes összege ,00 dinár. A pénzügyi kötelezettségek realizálása a Vajdaság AT évi költségvetésének fizetőképességi lehetőségeivel összhangban történik.

9 2011. június 15. HIVATALOS LAPJA VAT 10. szám oldal AZ ESZKÖZÖK FELOSZTÁSA Az eszközöket a következőkre osztjuk fel: 1. A felsőoktatási intézményekben az épületek és felszerelés folyó javítása és karbantartása ,00 dinár 2. A felsőoktatási intézményekben gépek és felszerelés beszerzése ,00 dinár A pályázaton való részvételre a Vajdaság autonóm tartományi felsőoktatási intézmények jogosultak. A PÁLYÁZAT KRITÉRIUMAI ÉS FELTÉTELEI: Az eszközök felosztása a következő kritériumok alapján történik: 1. az épületek és felszerelés folyó javítása és karbantartása vagy gépek és felszerelés beszerzése alapján tervezett munkálatok fajtája, jelentősége és okai, valamint az oktatási és tudományos folyamatban betöltött jelentőségük, 2. a teljesítéséhez szükséges összköltségek, 3. más finanszírozási források, 4. a program (projektum) finanszírozásában való folyamatosság, illetve a program (projektum) teljesítéséhez első ízben kérike az eszközöket. I Az intézmények jelentkezése megvitatásának külön feltételei és kritériumai: 1. az épületeken természeti csapás folytán vagy élettartama miatt keletkezett károk, 2. az intézmény épületének fűtő-, vízvezeték-, vízelvezetőrendszerében, villany- és egyéb vezetékeiben és berendezéseiben keletkezett meghibásodás, 3. az épület és felszerelés folyó javításának és karbantartásának, valamint a gépek és felszerelés beszerzésének sürgőssége, 4. az intézmény készsége az épület és felszerelés folyó javításának és karbantartásának, valamint a gépek és felszerelés beszerzésének társfinanszírozására. II A pályázónak a kérdőív mellé a következőket is mellékelnie kell: 1. az épület és felszerelés folyó javításának és karbantartásának, vagy a gépek és felszerelés beszerzésének rövid leírását, 2. a munkálatok, illetve felszerelés részletes pénzügyi tervét, a munkálatok részletezésével és a költségek számla előirányzatát, 3. az illetékes szervnél való bejegyzésről szóló bizonylat fénymásolatát, a bejegyzett intézmény tevékenységének leírásával, 4. az adóazonosító számról szóló bizonylat fénymásolata. DÖNTÉS A KÉRELMEKRŐL ÉS A PÁLYÁZÁS MÓDJA Az eszközök odaítéléséről, a pályázatot levezető bizottság javaslatára, a tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár dönt. A Titkárság fenntartja a jogát, hogy a kérelmezőtől, szükség szerint, kiegészítő dokumentációt vagy információt kérjen, illetve az eszközök odaítélésére kiegészítő feltételek meglétét határozza meg. A Titkárság a pályázat eredményeiről írásban értesíti a kérelmezőt. Az épület és felszerelés folyó javítására és karbantartására, valamint a gépek és felszerelés beszerzésére, melynek értéke meghaladja a Szerb Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvényben a közbeszerzés alóli mentességet, közbeszerzési eljárást kell alkalmazni, illetve a közbeszerzést szabályozó előírásokkal összhangban kell eszközöket odaítélni. A pályázat az egész év folyamán, illetve a Vajdaság AT évi költségvetésében biztosított felsorolt rendeltetésekre szolgáló eszközök felhasználásáig nyitva áll. A pályázati jelentkezéseket legkésőbb az épület és felszerelés folyó javításának és karbantartásának, vagy a gépek és felszerelés beszerzésének megkezdésére tervezett határidőt megelőző 30 nappal kell benyújtani. Kivételesen a jelentkezések benyújtásának határideje rövidebb is lehet, ha jellegére, idejére és teljesítésének módjára vonatkozóan indokolt okok állnak fenn. A pályázatot közzé kell tenni Vajdaság AT Hivatalos Lapjában, a Dnevnik napilapban és a Titkárság hivatalos honlapján. A pályázati jelentkezéseket a mellékelt kérdőíven kell benyújtani. A kért dokumentációt tartalmazó jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság Mihajlo Pupin sugárút Újvidék A határidő lejárával benyújtott és hiányos vagy szabálytalanul kitöltött jelentkezéseket, a felhatalmazás nélküli személyek által benyújtott jelentkezéseket, valamint azokat a jelentkezéseket, amelyek nem képezik a pályázat tárgyát, nem vesszük figyelembe. A kérdőív formanyomtatványa letölthető a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság hivatalos honlapjáról is Deli Andor magiszter s.k., TARTOMÁNYI TITKÁR A Vajdaság Autonóm Tartomány kormányának a folyó költségvetési tartalékeszközök felhasználásáról szóló április 6-án kelt, 401-8/ számú határozata és a Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 23/10. szám) 19. szakasza, 20. szakaszának 1. és 4. bekezdése, 23. szakasza és 24. szakaszának 2. és 3. bekezdése, valamint A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. és 4/11. szám) 36. szakaszának 2. bekezdése és 53. szakasza alapján a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság (a továbbiakban: Titkárság) PÁLYÁZATOT hirdet A VAJDASÁG AT TERÜLETÉN FELSŐOKTATÁSI PROGRAMOK ÉS PROJEKTUMOK ÉVI TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA A Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság a Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelettel összhangban, részt vesz a Vajdaság AT területén felsőoktatási programok és projektumok társfinanszírozásában. Ezekre a rendeltetésekre jóváhagyott eszközök teljes összege ,00 dinár. A pénzügyi kötelezettségek realizálása a Vajdaság AT évi költségvetése fizetőképességi lehetőségeivel összhangban történik. AZ ESZKÖZÖK FELOSZTÁSA A) Felsőoktatási intézmények 1. A felsőoktatási intézmények programjaira és projektumaira ,00 dinárt, amely összeget a felsőoktatásnak az intézmények egyedi programjai és projektumai, a munkavállalói oktatási és továbbképzési szolgáltatások és a tájékoztatási szolgáltatások révén történő fejlesztésére kell fordítani. 2. A felsőoktatási intézmények programjaira és projektumaira ,00 dinárt, amely összeget az oktatási anyag biztosítására kell fordítani. A pályázaton való részvételre a Vajdaság autonóm tartományi felsőoktatási intézmények jogosultak. B) A nem kormányzati szervezetek és az egyetemi hallgatók egyesületei 1. A felsőoktatási szinten működő nem kormányzati szervezetek

10 566 oldal szám HIVATALOS LAPJA VAT június 15. és az egyetemista egyesületei programjaira és projektumaira ,00 dinárt, amely összeget a következőkre kell fordítani: a felsőoktatás fejlesztésére, a felsőoktatás színvonalának növeléséhez szükséges feltételek biztosítására, a nem kormányzati szervezetek és az egyetemista egyesületek munkafeltételeinek javítására a felsőoktatási projektumok realizálása céljából, a felsőoktatás területén regionális és nemzetközi együttműködés megteremtésére és kialakítására, valamint a tehetséges hallgatók, a külön szükségletű hallgatók és a nemzeti kisebbségi hallgatók számára feltételek biztosítására. A pályázaton való részvételre a Vajdaság autonóm tartományi nem kormányzati szervezetek és az egyetemista egyesületek jogosultak KÖZÖS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: Az eszközök felosztása a következő kritériumok alapján történik: 1. a program (projektum) jelentősége a felsőoktatás fejlesztése tekintetében, 2. a program (projektum) teljesítéséhez szükséges teljes költségek, 3. a program (projektum) egyéb finanszírozási forrásai, 4. a program (projektum) finanszírozásában való folyamatosság, illetve a program (projektum) teljesítéséhez első ízben kérike az eszközöket. I A pályázónak a Kérdőív mellé a következőket is mellékelnie kell: 1. a program (projektum) rövid leírását az alapvető adatokkal (az összejövetel megtartásának célja, helye és időpontja, a szervező, a téma / terület / tevékenység, az eredmények, a fenntarthatóság, a célcsoport/részvevők, meghívólevél és hasonló), 2. a program (projektum) részletes pénzügyi terve, 3 az illetékes szervnél való bejegyzésről szóló bizonylat fénymásolata, a bejegyzett intézmény tevékenységének leírásával, 4. az adóazonosító számról szóló bizonylat fénymásolata. DÖNTÉS A KÉRELMEKRŐL ÉS A PÁLYÁZÁSI RÉSZVÉTEL MÓDJA Az eszközök odaítéléséről, a pályázatot levezető bizottság javaslatára, a tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár dönt. A Titkárság fenntartja a jogát, hogy a kérelmezőtől, szükség szerint, kiegészítő dokumentációt vagy információt kérjen, illetve az eszközök odaítélésére kiegészítő feltételek meglétét határozza meg. A Titkárság a pályázat eredményeiről írásban értesíti a kérelmezőt. A pályázat az egész év folyamán, illetve a Vajdaság AT évi költségvetésében biztosított felsorolt rendeltetésekre szolgáló eszközök felhasználásáig nyitva áll. A pályázati jelentkezéseket legkésőbb a program (projektum) teljesítésének megkezdésére tervezett határidőt megelőző 30 nappal kell benyújtani. Kivételesen a jelentkezések benyújtásának határideje rövidebb is lehet, ha a program (projektum) jellegére, idejére és teljesítésének módjára vonatkozóan indokolt okok állnak fenn. A pályázatot közzé kell tenni Vajdaság AT Hivatalos Lapjában, a Dnevnik napilapban és a Titkárság hivatalos honlapján. A pályázati jelentkezéseket a mellékelt kérdőíven kell benyújtani. A kért dokumentációt tartalmazó jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság Mihajlo Pupin sugárút Újvidék A határidő lejárával benyújtott és hiányos vagy szabálytalanul kitöltött jelentkezéseket, a felhatalmazás nélküli személyek által benyújtott jelentkezéseket, valamint azokat a jelentkezéseket, amelyek nem képezik a pályázat tárgyát, nem vesszük figyelembe. A kérdőív formanyomtatványa letölthető a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság hivatalos honlapjáról is Deli Andor magiszter s.k., TARTOMÁNYI TITKÁR A Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 23/10. és 8/11. szám - módosítás) 7. szakaszának 12. rovatrendje, 19. szakasza, 20. szakaszának 1. és 4. bekezdése, 23. szakasza és 24. szakaszának 2. és 3. bekezdése, A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. és 4/11. szám) 36. szakaszának 2. bekezdése és 53. szakasza alapján a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság (a továbbiakban: Titkárság) PÁLYÁZATOT hirdet AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLAI TANÁRI HIÁNYSZAKMÁKAT TANULÓ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYBAN ÉVI FELSŐOKTATÁSI SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSRE A Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet Vajdaság Autonóm Tartományban a évi felsőoktatási szociális védelmi térítésre összesen ,00 dinár összegben tervez eszközöket. A pénzügyi kötelezettségek realizálása a Vajdaság AT évi költségvetése fizetőképességi lehetőségeivel összhangban történik. A) Felsőoktatási intézmények AZ ESZKÖZÖK FELOSZTÁSA 1. Egyszeri térítés az egyetemi karoknak ,00 dinár összegben. Az eszközök rendeltetése: Az eszközöket azoknak az egyetemi karoknak szántuk, amelyek az említett hiányszakmákra képezik a hallgatókat, az alapfokú egyetemi tanulmányok első évén költségvetésből való finanszírozásra jogosult hallgatóknak szánt térítésre. Pályázhatnak az Újvidéki Egyetem egyetemi karai, amelyeken az általános iskolai tanári és a középiskolai természettudományi általános tantárgyak oktatására hiányszakokra képeznek hallgatókat, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Tartományi Foglalkoztatási Szolgálata, Újvidék hivatalos adati alapján. Az eszközök felosztása az alábbi kritériumok szerint történik: 1. a térítések száma nem haladhatja meg a 35-öt, 2. a felvételi vizsgán szerzett pontszám, 3. a kiválasztott hallgatók a 2011/2012. tanévben iratkoztak be az egyetemi karra, melyen a hiányszakmára nyernek képzést és jogot szereztek az adott hiányszakma irányzatán költségvetésből való finanszírozásra. A pályázónak a kérdőívhez mellékelnie kell: a) a beiratkozott hallgatók hitelesített névjegyzékét, mely nem haladhatja meg a 35-ös létszámot, a felvételi vizsgán szerzett összpontszámmal, b) az intézmény illetékes szervnél való bejegyzésének fénymásolatát az intézmény bejegyzése szerinti tevékenység leírásával, c) az adóazonosító szám fénymásolatát.

11 2011. június 15. HIVATALOS LAPJA VAT 10. szám oldal Ha az egyetemi kar részéről bejelentett pályázó egyetemi hallgatók száma nem éri el a 35-öt, az egyszeri térítés összegét megnöveljük, de az egyetemi hallgatónként nem haladhatja meg a ,00 dinárt. B) Egyetemi hallgatók egyénileg 1. Egyszeri térítés az egyetemi hallgatóknak ,00 dinár összegben. Az eszközök rendeltetése: Az eszközöket az említett hiányszakmák alapfokú tanulmányi irányzata első éves hallgatóinak szántuk, akik: - súlyos szociális helyzetben vannak, - nemzeti kisebbség tagjai és - különleges szükségleteik vannak. A pályázaton azok az egyetemi hallgatók vehetnek részt, akik: - a 2010/2011. tanévben Vajdaság Autonóm Tartományban fejezték be a középiskolát, - a 2011/2012. tanévben iratkoztak az Újvidéki Egyetem karára, melyen az említett hiányszakmára képezik a hallgatókat és akik a hiányszakma irányzatán költségvetésből való finanszírozásra jogosultak. Az eszközök felosztása az alábbi kritériumok szerint történik: 1. a térítések száma nem haladhatja meg a 25-öt, 2. a felvételi vizsgán szerzett pontszám. Ha a pályázó egyetemi hallgatók száma nem éri el a 25-öt, az egyszeri térítés összegét megnöveljük, de az egyetemi hallgatónként nem haladhatja meg a ,00 dinárt. A pályázónak a kérdőívhez mellékelnie kell: a) az egyetemi kar bizonylatát az adott hiányszakmákra a 2011/2012. tanévben a felvételi vizsgán szerzett összpontszámmal, b) a 2010/2011. tanévben elvégzett középiskolai bizonylatot, c) a súlyos szociális helyzetben levő hallgatók mellékelik a háztartásukban egy főre jutó átlagos bevételre vonatkozó bizonylat fénymásolatát. DÖNTÉS ÉS PÁLYÁZÁSI MÓD Az eszközök odaítéléséről, a pályázatot levezető bizottság javaslatára, a tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár dönt. A Titkárság fenntartja a jogát, hogy a kérelmezőtől, szükség szerint, kiegészítő dokumentációt vagy információt kérjen, illetve az eszközök odaítélésére kiegészítő feltételek meglétét határozza meg. A Titkárság a pályázat eredményeiről írásban értesíti a kérelmezőt, de a dokumentumokat nem küldi vissza. Pályázni lehet a kért dokumentumokkal az első beiratkozási határidő végéig. Ha a pályázó egyetemi hallgatók száma nem éri el a tervezett számot, a jelentkezni lehet a második beiratkozási határidő végéig. Ebben az esetben a jelentkezőkkel csak a tervezett számig feltöltik az első beiratkozási határidőben kialakult jegyzékeket. A pályázatot közzé kell tenni Vajdaság AT Hivatalos Lapjában, a Dnevnik napilapban és a Titkárság hivatalos honlapján. A pályázati jelentkezéseket a mellékelt kérdőíven kell benyújtani. A kért dokumentációt tartalmazó jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság Mihajlo Pupin sugárút Újvidék A határidő lejárával benyújtott és hiányos vagy szabálytalanul kitöltött jelentkezéseket, valamint azokat a jelentkezéseket, amelyek nem képezik a pályázat tárgyát, nem vesszük figyelembe. A kérdőív formanyomtatványa letölthető a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság hivatalos honlapjáról is. Deli Andor magiszter s.k., TARTOMÁNYI TITKÁR 356. VAJDASÁG AT KORMÁNYA TARTOMÁNYI TUDOMÁNY- ÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI TITKÁRSÁG A február 8-i a kutatók külföldről visszatérők munkahelyei társfinanszírozásának kritériumairól szóló szabályzat 2. szakasza alapján a Tartományi Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Titkárság NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT ír ki A KUTATÓK KÜLFÖLDRŐL VISSZATÉRŐK MUNKAHELYTEREMTÉSÉNEK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA 1. Kutatónak külföldről visszatérőnek a következő feltételeknek eleget tevő személy tekinthető: - aki folyamatosan legalább 5 évet töltött külföldön a javasolt területen szakmai továbbképzéssel vagy tudományos produkcióval kapcsolatos tevékenység ellátásán - a megszerzett tudományos ranggal és tudományos produkcióval eleget tesz a javasolt munkahely feltételeinek. 2. A jelölt bejelentésére joguk van a bejegyzett tudományos kutatószervezeteknek Vajdaság AT területéről, amelyek határozatot hoztak a jelöltek elfogadásának szükségéről és rendelkeznek a jelölt írásbeli beleegyezésével az adott intézményben a 400 fiatal kutató az európai integrációk felé vezető útért elnevezésű programbeli tudományos szakdolgozat szerinti külön prioritások következő területein való alkalmazásáról: - gazdasági menedzsment - technológiai folyamatok modellezése - pszichológia - jószágtenyésztés és állategészségügy - ipari rendszerek és menedzsment - oktatási tudomány -rendszerirányítás - technológia és anyagok a gépészetben - elektroenergetika, elektronika és távközlés - gépezet és szerkezeti gépészet - építészeti szerkezetek, hidrotechnika - információs rendszerek és mérnökség - geotechnika és közlekedési útvonalak - nyelvtudomány - technikai mechanika - irodalomtudomány - környezetvédelem - nemzetközi közjog - nőgyógyászat és szülészet - európai jog - szemészet - folyamat- és hőtechnika - radionuklidok és sugárzás elleni védelem - műépítészet és településrendezés - nanotechnológia és új nem szabályozott anyag - keramikai és polimer anyagok -botanika, mikrobiológia és hidrológia - informatika - turizmus - herbológia - növény- és konyhakerti növénytermesztés - információs technológiák és társadalom - szervetlen kémia és biokémia - szerves és analitikai kémia 3. A döntéshozatal alkalmával előnybe részesülnek azok a jelöltek, akik külföldre való távozásuk előtt a tudományos kutatóintézetekben már folytatták a tevékenységet és akiknek tudományos produkciója jelentős mértékben realizálásra került a jelen pályázat 2. pontjában feltüntetett prioritást élvező területen. 4. A visszatérő kutatók munkahelyét a következőképpen finanszírozzuk: a kutató rangra való kiválasztására vonatkozó időszaknak első felét teljes egészében a Tartományi Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Titkárság finanszírozza, második felét pedig teljes egészében az a tudományos kutatószervezet finanszírozza, amely a jelölttel munkaviszonyt létesít.

12 568 oldal szám HIVATALOS LAPJA VAT június A munkahelyek társfinanszírozását a Vajdaság AT Kormányának költségvetési struktúrájával és a Tartományi Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Titkárság pénzügyi lehetőségeivel összhangban hagyjuk jóvá. A Tartományi Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Titkárság pénzügyi tervével erre a célra tervezett eszközök összege ,00 dinár a évre. Szükséges dokumentáció: - A tudományos kutatóintézet aláírt és hitelesített jelentkezési űrlapja - A jelölt elfogadásának szükségéről szóló határozat - A jelölt írásbeli beleegyezése a javasolt munkahelyen való alkalmazásról a tudományos kutatóintézetben - A jelölt szakmai életrajza a tudományos produkcióval *** A nyilvános pályázat kihirdetésének napjától a hely betöltéséig áll nyitva. A jelentkezéseket két példányban a szükséges dokumentációval a Tartományi Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Titkárság következő címér kell eljuttatni: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad (Tartományi Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Titkárság, Mihajlo Pupin sugárút 16., Újvidék). A hiányos és késve érkező jelentkezéseket nem vesszük figyelembe. Bővebb információkért Biljana Juribašićhoz fordulhat a 021/ telefonszámon, vagy a címen VAJDASÁG AT KORMÁNYA TARTOMÁNYI TUDOMÁNY- ÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI TITKÁRSÁG A Vajdaság autonóm tartományi tudományos intézmények nemzetközi együttműködésének fejlesztése és támogatása érdekében A nemzetközi együttműködési tevékenységek társfinanszírozásának kritériumairól szóló szabályzat 3. szakasza alapján a Tartományi Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Titkárság NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT ír ki A NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK JAVASLATA ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA 1. A nemzetközi együttműködési tevékenységek javaslatát a Vajdaság autonóm tartományi bejegyzett tudományos kutatószervezetek jelentik be, de kivételesen tudományos kutatómunkával foglalkozó más szervezetek is a Titkárság külön határozata szerint, összhangban A nemzetközi együttműködési tevékenységek társfinanszírozásának kritériumairól szóló szabályzattal. A Tartományi Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Titkárság pénzügyi tervével erre a célra tervezett eszközök összege ,00 dinár a évre. A nemzetközi együttműködési tevékenységek javaslatának bejelentése az alábbiakat tartalmazza: A nemzetközi együttműködési tevékenység javaslatát benyújtó intézmény neve A nemzetközi együttműködési tevékenység javaslatának elnevezése A Vajdaság autonóm tartományi nemzetközi együttműködési tevékenység vezetőjének utó- és családi neve Annak a programnak az elnevezése, amelyre pályázik A külföldi partner neve A külföldi partner a közös projektjavaslatra vonatkozó jóváhagyása (a már bejelentett projektumok esetében a projektjavaslat a projektum részvevőire vonatkozó releváns része, illetve szándéklevél vagy megfelelő dokumentum a készülő szakaszban levő projektumok esetében) A projektjavaslat releváns része a következő adatokkal: általános adatok a projektumról, a projektum rövid tartalma, alapvető projekttevékenységek és a projektummal elérendő célok, valamint a projektumban résztvevő intézmények listája, amelyet a releváns osztályzatot adó szakemberek véleményének megszerzéséhez szükséges alapvető anyagként használunk fel (legfeljebb 10 oldal) 2. A jelentkezéseket és a szükséges dokumentációt két példányban az alábbi címre kell eljuttatni: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad (Tartományi Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Titkárság, Mihajlo Pupin sugárút 16., Újvidék) vagy a rs címre, amelyet a Tartományi Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Titkárság honlapjáról tölthet le ( Ugyanezen a honlapon található A nemzetközi együttműködési tevékenységek társfinanszírozásának kritériumairól szóló szabályzat is. A Titkárság csak a Nyilvános felhívással és A nemzetközi együttműködési tevékenységek társfinanszírozásáról szóló szabályzattal összhangban levő jelentkezéseket bírálja el. Bővebb tájékoztatásért forduljon Dragica Koldžin megiszterhez a 021/ telefonszámon vagy a rs re küldje kérdéseit A Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetéséről szóló képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 23/10. szám) 19. szakaszának 1. bekezdése és 20. szakaszának 1. és 4. bekezdése, A Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetésének kiegészítéséről szóló képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 8/11. szám) 5. szakasza és A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 04/10. és 04/11. szám) 36. szakasza alapján a tartományi egészségügyi, szociálpolitikai és demográfiai titkár A Titkárság megindítja a Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetése 10 rovatrendjének Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság költséghelyrendjei keretében A Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetésének kiegészítéséről szóló képviselőházi rendelettel és A Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság évi pénzügyi tervével tervezett eszközeinek a szociálpolitikára és demográfiára való nyilvános pályázat útján történő odaítélését, az alábbiak szerint: költséghelyrend Támogatások nem kormányzati szervezeteknek, gazdasági osztályozás Rokkantsági emberbaráti és egyéb nem kormányzati szervezeteknek összesen ,00 dinár, költséghelyrend Támogatások nem kormányzati szervezeteknek, gazdasági osztályozás A külön formájú szociális védelem programjainak realizálásában részt vevő nem kormányzati szervezeteknek összesen ,00 dinár, költséghelyrend Átutalások egyéb hatalmi szinteknek, 463 gazdasági osztályozás összesen ,00 dinár és költséghelyrend Támogatások nem kormányzati szervezeteknek, 481 gazdasági osztályozás összesen ,00 dinár. I A határozat pontjában foglalt rendeltetésre A Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetésének kiegészítéséről szóló képviselőházi rendelettel a 10 rovatrend Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság keretében és A Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság évi pénzügyi tervével tervezett eszközök teljes összege ,00 dinár.

13 2011. június 15. HIVATALOS LAPJA VAT 10. szám oldal Az ,00 dinár összegű eszközöket a szociálpolitikára és demográfiára a kedvezményezetteknek nyilvános pályázat útján ítéljük oda A Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság eszközeinek a szociálpolitika és demográfia területére való odaítélésének eljárásáról és kritériumairól szóló szabályzattal (VAT Hivatalos Lapja, 7/11. szám) megállapított eljárás és kritériumok szerint. II A határozat I pontjában foglalt eszközöket programok és projektumok társfinanszírozására, illetve finanszírozására ítéljük oda az alábbi beosztás szerint: - a szociális védelem külön formáinak realizálására összhangban A Vajdaság Autonóm Tartomány szociális védelmének külön formáiról szóló tartományi rendelettel (VAT Hivatalos Lapja, 17/02. és 18/09. szám- az aktus nevének módosítása), ,00 dinárt, - a Vajdaság Autonóm Tartomány szociális védelmének június 8-án 55-31/2011 számú fejlesztési programjával megállapított évi intézkedések és tevékenységek realizálására összesen ,00 dinárt, - a polgárok egyesületei programtevékenységeinek, projektumainak és funkcionális kiadásainak finanszírozására, illetve társfinanszírozására összesen ,00 dinárt az alábbi területeken: 1. szociális védelem összesen ,00 dinár 2. demográfiai fejlesztés összesen ,00 dinár, amely eszközök a határozat pontjában említett költséghelyrendek és gazdasági osztályozások szerint kerültek felosztásra. IV. A Titkárság ,00 dinár teljes összeggel vállalja a külön formájú szociális védelem A Vajdaság Autonóm Tartomány szociális védelmének külön formáiról szóló tartományi rendelet 2. szakasza 1. bekezdésének 2-8. pontjaival összhangban történő realizálását célzó programok és projektumok társfinanszírozását, illetve finanszírozását, amelyből: a szociális védelmi intézményeknek összesen ,00 dinár, a polgárok egyesületeinek összesen ,00 dinár, a szociális védelem alábbi külön formáira: - a nyilvánossággal való kommunikáció fejlesztése, serkentése és a nyilvános tevékenységekbe való bekapcsolása, - a különböző erőforrások munkája koordinációjának lehetővé tétele a lakosság integrális szociális védelmében, - a szociális védelem új alternatív programjainak tervezése, - az alábbi problémacsoportok és kedvezményezettek munkájának külön problematikus területeire vonatkozó projektumok megvalósítása: - a dezintegrációs kockázatban, a válóperekben és válóper utáni perekben lévő családok, - erőszak a családban, - a törvénnyel összeütközésben levő gyermekek és fiatalok, - a családi és intézményi elhelyezésben levő gyermekek és fiatalok, - a gyermekek bántalmazása és hanyagolása, - a pszichikai és fizikai fogyatékosságban szenvedő gyermekek, fiatalok és felnőttek és - szolgáltatások és segítség idős személyeknek. - a volontőr munkára való felkészítés programjainak a fejlesztése, - napközi tartózkodás megnyitása az elszállásolási szolgáltatást nyújtó intézményekben a gyermekek vagy a sajátos igényű felnőttek rövid ideig tartó elhelyezésére, ami megkönnyítené azoknak a családoknak a helyzetét, amelyekben élnek és - szociális gondozószolgálat megszervezése az elszállásolási szolgáltatást nyújtó intézményekben. V. A Titkárság ,00 dinár teljes összeggel vállalja a Vajdaság Autonóm Tartomány területén intézményi elszállásolási szolgáltatást nyújtó szociális védelmi intézmények intézkedéseinek és tevékenységeinek realizálását célzó programok és projektumok társfinanszírozását, illetve finanszírozását, amelyek a szociális védelem meglévő és új szolgáltatásainak serkentésére és fejlesztésére irányulnak és a kedvezményezettek életfeltételeinek, valamint biztonságának előmozdítása által az épületek állapotának A Vajdaság Autonóm Tartomány évi június 8-án 55-31/2011. számú szociális védelem előmozdítási programjával összhangban történő javításával és felszerelés és szállítóeszközök beszerzésével a kedvezményezettek sajátos szükségleteinek megfelelő, jó minőségű szolgáltatást biztosítanak. V A Titkárság ,00 dinár teljes összeggel vállalja a polgárok egyesületei programjainak és projektumainak, valamint funkcionális költségeinek társfinanszírozását, illetve finanszírozását, amelyből: - a szociális védelem területére összesen ,00 dinár a rokkantsági, emberbaráti egyesületeknek és egyéb polgárok egyesületeinek, amelyek hozzájárulnak a rokkantak, a szociális szükséglet állapotában lévő és külön társadalmi támogatást igénylő személyek védelméhez, szociálisgazdasági és társadalmi helyzetének fejlesztéséhez, rehabilitációjához és szocializációjához, - a demográfia területére összesen ,00 dinár a gyermekek védelmére, a gyermekalkotások előmozdítására, a gyermekek és fiatalok jogainak bemutatására és védelmére, a gyermekek szabad ideje használatának jobb kulturális, sport és rekreációs kínálattal való javítására, a helyi népesedési politika bemutatására és érvényesítésére, a gyermekek alapvető feltételeinek kielégítését szolgáló feltételek javítására, a demográfiai fejlődés és a népesedési politika előmozdítására, valamint a demográfiai fejlődésre és a gyermekek társadalmi gondviselésére irányuló egyéb programokra és projektumokra. VI A Titkárság két nyilvános pályázatot ír ki az eszközök a szociálpolitika és demográfia területén való odaítélésére, éspedig a jelen határozat IV., V. és V pontjában megállapított rendeltetésekre. A nyilvános pályázatot a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában és a Dnevnik napilapban, valamint a Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság vojvodina.gov.rs honlapján tesszük közzé, amelyhez meghatározzuk a pályázati jelentkezések benyújtásának határidejét. VII A pályázati jelentkezéseket a nyilvános pályázat szerves részét képező űrlapon kell benyújtani, amely a Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság, Újvidék, Mihajlo Pupin sugárút 16. szám alatt kapható vagy letölthető a gov.rs web címről. IX. A nyilvános pályázat lebonyolítását követően a határozatot az eszközök odaítéléséről a tartományi egészségügyi, szociálpolitikai és demográfiai titkár hozza meg az eszközök nyilvános pályázat útján történő odaítélésének eljárását lebonyolító bizottság javaslata alapján. A tartományi titkár döntése végeleges. A pályázat eredményeiről a Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság a pályázókat írásban értesíti. X. Ez a határozat június 9-től alkalmazható és a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában kell közzétenni. TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS DEMOGRÁFIAI TITKÁRSÁG Szám: /2011. Kelt: június 8. Dr. Csengeri Attila s.k., TARTOMÁNYI TITKÁR

14 570 oldal szám HIVATALOS LAPJA VAT június A Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetéséről szóló képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 23/10. szám) 19. szakasza és 20. szakaszának 4. bekezdése, A Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetésének kiegészítéséről szóló képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 8/11. szám) 5. szakasza és A Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság eszközeinek a szociálpolitika és demográfia területére való odaítélésének eljárásáról és kritériumairól szóló szabályzat (VAT Hivatalos Lapja, 7/11. szám) 4. szakasza, valamint A Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság eszközeinek nyilvános pályázat útján történő odaítéléséről szóló június 8-án /2011. számú határozat alapján a Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság PÁLYÁZATOT ír ki A POLGÁROK EGYESÜLETEI A SZOCIÁLPOLITIKA ÉS DEMOGRÁFIA TERÜLETÉRE VONATKOZÓ PROGRAMJAINAK ÉS PROJEKTUMAINAK ÉVI TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA, ILLETVE FINANSZÍROZÁSÁRA A Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság évi pénzügyi tervével és a pénzügyi lehetőségekkel összhangban a Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság a költségvetési évben ,00 dinár összeggel vállalja a polgárok egyesületei a szociálpolitika és demográfia területére vonatkozó programjainak és projektumainak társfinanszírozását, illetve finanszírozását. Az eszközök ez a nyilvános pályázat útján való odaítélése A Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság eszközeinek a szociálpolitika és demográfia területére való odaítélésének eljárásáról és kritériumairól szóló szabályzattal (VAT Hivatalos Lapja, 7/11. szám) összhangban történik. A pénzügyi kötelezettségek realizálása a Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetése fizetőképességének lehetőségeivel összhangban történik. Az eszközfelhasználók az odaítélt eszközöket ig kötelesek elkölteni. A PÁLYÁZAT TÁRGYA 1. A Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság a évben ,00 dinár teljes összeggel vállalja a rokkantsági, emberbaráti és egyéb polgárok egyesületei a szociális védelem területére vonatkozó programjainak és projektumainak, valamint funkcionális költségeinek társfinanszírozását, illetve finanszírozását, amelyek hozzájárulnak a rokkantak, a szociális szükséglet állapotában lévő és külön társadalmi támogatást igénylő személyek védelméhez, szociális-gazdasági és társadalmi helyzetének fejlesztéséhez, rehabilitációjához és szocializációjához. 2. A Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság a évben ,00 dinár teljes összeggel vállalja a polgárok egyesületei demográfia területére vonatkozó a gyermekek védelmét, a gyermekalkotások előmozdítását, a gyermekek és fiatalok jogainak bemutatását és védelmét, a gyermekek szabad ideje használatának jobb kulturális, sport és rekreációs kínálattal való javítását, a helyi népesedési politika bemutatását és érvényesítését, a gyermekek alapvető feltételeinek kielégítését szolgáló feltételek javítását, a demográfiai fejlődés és a népesedési politika előmozdítását célzó programjainak és projektumainak, valamint a demográfiai fejlődésre és a gyermekek társadalmi gondviselésére irányuló egyéb programok és projektumok társfinanszírozását, illetve finanszírozását. A PÁLYÁZATBAN VALÓ RÉSZVÉTELI JOG A pályázatra jelentkezhetnek a Vajdaság Autonóm Tartomány területén megvalósítandó programtevékenységek és projektek illetékes szervének nyilvántartójában bejegyzett polgárok egyesületei. A pályázaton nem vehetnek részt: természetes személyek, a Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetésének közvetlen felhasználói, gazdasági alanyok és egyéb felhasználók, amelyek finanszírozását a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza vagy a Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya által meg vagy jóváhagyott aktusok szabályozzák. A JELENTKEZÉS MÓDJA A pályázati jelentkezőlapot egy példányban kizárólag a Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság honlapjáról letölthető, valamint a Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság, Újvidék, Mihajlo Pupin sugárút 16. szám alatt a I emeleti 49 szobában (telefon: ) kapható űrlapon kell benyújtani. A jelentkezéshez a következő kötelező dokumentációt kell benyújtani: az illetékes szervnél való bejegyzésről szóló bizonylat fénymásolatát, az adóazonosító számról szóló bizonylat fénymásolatát és a banknál nyitott számlára vonatkozó hivatalos bizonyítékot. A jelentkezéseket a Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság, Mihajlo Pupin sugárút 16., Újvidék címre kell eljuttatni postán vagy személyesen a Vajdaság Autonóm Tartomány Kormányának épületében a Mihajlo Pupin Újvidék cím alatt levő tartományi közigazgatási szervek iktatójában kell átadni, amelyen fel kell tüntetni: Pályázat. A késve érkező és hiányos jelentkezéseket, amelyeket illetéktelen személyek nyújtottak be, amelyek nem az előírt űrlapon érkeztek, valamint azokat a jelentkezéseket, amelyek nem a pályázat tárgyát képezik, nem vesszük figyelembe. Nem vesszük figyelembe azoknak a pályázóknak a jelentkezéseit, amelyek már kaptak eszközöket a Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárságtól, de nem nyújtottak be jelentést és dokumentációt az eszközök rendeltetésszerű felhasználásáról vagy nem kérték a projektum realizálási határideje meghosszabbításának jóváhagyását. A pályázati dokumentációt nem küldjük vissza. A PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉSEK HATÁRIDEJE A jelentkezéseket a nyilvános pályázatra a VAT Hivatalos Lapjában, illetve a Vajdaság Autonóm Tartomány egész területét fedő tömegtájékoztatási eszközökben való közzétételtől számított 15 napon belül kell benyújtani. A JELENTKEZÉSEK ÉRTÉKELÉSÉNEK ELJÁRÁSA ÉS KRITÉRIUMAI Az eszközök a szociálpolitika és demográfia területére való odaítélésére kiírt pályázati eljárást a tartományi egészségügyi, szociálpolitikai és demográfiai titkár által kinevezett bizottság bonyolítja le. A nyilvános pályázatra beérkezett jelentkezések elbírálását követően a bizottság indokolt javaslatot készít az eszközök nyilvános pályázat szerinti odaítéléséhez. Az eszközök odaítéléséről a tartományi egészségügyi, szociálpolitikai és demográfiai titkár végleges határozattal dönt, összhangban a költségvetés fizetőképességével. A Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság döntéséhez nem kötelező magyarázatot fűzni. A nyilvános pályázatra beérkezett jelentkezéseket a bizottság a feltételeknek való megfelelőség szempontjából bírálja el, megfelel-e a jelentkezés tartalma a nyilvános pályázat tárgyának és a jelentkezéseket a következő kritériumok szerint értékeli: - az egyértelműen megfogalmazott célok és célcsoportok megléte, - a célok és tevékenységek kapcsolatának megléte, - a pályázó a nyilvános pályázatra benyújtott jelentkezésben foglalt tevékenységek realizálására vonatkozó kapacitásainak és tapasztalatának megléte, - a költségvetés gazdaságosságának felmérése, - a javasolt költségvetés a tervezett tevékenységekkel való összehangoltsága, - a fenntarthatóság felmérése, - a célcsoport helyzetének és védelmének fejlesztéséhez való hozzájárulás felmérése, - a nyilvános pályázatra benyújtott jelentkezések realizálásának a lakosság szociális védelmének minőségére való hatásának felmérése és hozzájárulása a szociális védelmi rendszer fejlesztéséhez és a kedvezőtlen demográfiai helyzet kiküszöböléséhez, valamint a gyermekek társadalmi gondviselésének fejlesztéséhez Vajdaság Autonóm Tartományban.

15 2011. június 15. HIVATALOS LAPJA VAT 10. szám oldal A pályázat eredményeit a Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság honlapján tesszük közzé. TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS DEMOGRÁFIAI TITKÁRSÁG Szám: / Kelt: június Dr. Csengeri Attila s.k., TARTOMÁNYI TITKÁR A Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetéséről szóló képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 23/10. szám) 19. szakasza és 20. szakaszának 4. bekezdése, A Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetésének kiegészítéséről szóló képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 8/11. szám) 5. szakasza és A Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság eszközeinek a szociálpolitika és demográfia területére való odaítélésének eljárásáról és kritériumairól szóló szabályzat (VAT Hivatalos Lapja, 7/11. szám) 4. szakasza, valamint A Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság eszközeinek nyilvános pályázat útján történő odaítéléséről szóló június 8-án /2011. számú határozat alapján a Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság PÁLYÁZATOT ír ki A SZOCIÁLPOLITIKA TERÜLETÉRE VONATKOZÓ PROGRAMOK ÉS PROJEKTUMOK ÉVI TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA, ILLETVE FINANSZÍROZÁSÁRA A Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság évi pénzügyi tervével és a pénzügyi lehetőségekkel összhangban a Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság a költségvetési évben ,00 dinár összeggel vállalja a szociálpolitika területére vonatkozó programok és projektumok társfinanszírozását, illetve finanszírozását. Az eszközök odaítélése A Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság eszközeinek a szociálpolitika és demográfia területére való odaítélésének eljárásáról és kritériumairól szóló szabályzattal (VAT Hivatalos Lapja, 7/11. szám) összhangban történik. A pénzügyi kötelezettségek realizálása a Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetése fizetőképességének lehetőségeivel összhangban történik. A PÁLYÁZAT TÁRGYA 1. A Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság ,00 dinár teljes összeggel vállalja a külön formájú szociális védelem A Vajdaság Autonóm Tartomány szociális védelmének külön formáiról szóló tartományi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 17/02. és 18/09. szám- az aktus nevének módosítása) 2. szakasza 1. bekezdésének 2-8. pontjaival összhangban történő realizálását célzó programok és projektumok társfinanszírozását, illetve finanszírozását, amelyből: a szociális védelmi intézményeknek összesen ,00 dinár, a polgárok egyesületeinek összesen ,00 dinár, a szociális védelem alábbi külön formáira: - a nyilvánossággal való kommunikáció fejlesztése, serkentése és a nyilvános tevékenységekbe való bekapcsolása, - a különböző erőforrások munkája koordinációjának lehetővé tétele a lakosság integrális szociális védelmében, - a szociális védelem új alternatív programjainak tervezése, - az alábbi problémacsoportok és kedvezményezettek munkájának külön problematikus területeire vonatkozó projektumok megvalósítása: - a dezintegrációs kockázatban, a válóperekben és válóper utáni perekben lévő családok, - erőszak a családban, - a törvénnyel összeütközésben levő gyermekek és fiatalok, - a családi és intézményi elhelyezésben levő gyermekek és fiatalok, - a gyermekek bántalmazása és hanyagolása, - a pszichikai és fizikai fogyatékosságban szenvedő gyermekek, fiatalok és felnőttek és - szolgáltatások és segítség idős személyeknek. - a volontőr munkára való felkészítés programjainak a fejlesztése, - napközi tartózkodás megnyitása az elszállásolási szolgáltatást nyújtó intézményekben a gyermekek vagy a sajátos igényű felnőttek rövid ideig tartó elhelyezésére, ami megkönnyítené azoknak a családoknak a helyzetét, amelyekben élnek és - szociális gondozószolgálat megszervezése az elszállásolási szolgáltatást nyújtó intézményekben. 2. A Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság ,00 dinár teljes összeggel vállalja a Vajdaság Autonóm Tartomány területén intézményi elszállásolási szolgáltatást nyújtó szociális védelmi intézmények intézkedéseinek és tevékenységeinek realizálását célzó programok és projektumok társfinanszírozását, illetve finanszírozását, amelyek a szociális védelem meglévő és új szolgáltatásainak serkentésére és fejlesztésére irányulnak és a kedvezményezettek életfeltételeinek, valamint biztonságának előmozdítása által az épületek állapotának A Vajdaság Autonóm Tartomány évi június 8-án 55-31/2011. számú szociális védelem előmozdítási programjával összhangban történő javításával és felszerelés és szállítóeszközök beszerzésével a kedvezményezettek sajátos szükségleteinek megfelelő, jó minőségű szolgáltatást biztosítanak. A PÁLYÁZATBAN VALÓ RÉSZVÉTELI JOG A szociális védelem külön formáit a pályázat 1. pontjában foglalt A Vajdaság Autonóm Tartományban a szociális védelem külön formáiról szóló tartományi képviselőházi rendelet 2. szakasza 1. bekezdésének 2. és 8. pontjával összhangban megvalósító programok és projektumok társfinanszírozására, azaz finanszírozására kiírt pályázatra jelentkezhetnek a Vajdaság Autonóm Tartomány területén székhellyel rendelkező szociális védelmi intézmények és a Vajdaság Autonóm Tartomány területén megvalósítandó programtevékenységek és projektumok illetékes szervének nyilvántartójában bejegyzett polgárok egyesületei. A pályázat 2. pontjában foglalt A Vajdaság Autonóm Tartomány évi szociális védelmi fejlesztési programjával összhangban levő intézkedések és tevékenységek megvalósítására szolgáló programok és projektumok társfinanszírozására, azaz finanszírozására kiírt pályázaton részt vehetnek a Vajdaság Autonóm Tartomány területén intézményi elszállásolási szolgáltatást nyújtó szociális védelmi intézmények. A pályázaton nem vehetnek részt: természetes személyek, a Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetésének közvetett felhasználói, gazdasági alanyok és más felhasználók, amelyek finanszírozását a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza vagy a Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya által meg vagy jóváhagyott aktusok szabályozzák. A JELENTKEZÉS MÓDJA A pályázati jelentkezőlapot egy példányban kizárólag a Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság honlapjáról letölthető, valamint a Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság, Újvidék, Mihajlo Pupin sugárút 16. szám alatt a I emeleti 49. számú irodában (telefon: ) kapható űrlapon kell benyújtani. A jelentkezéshez a következő kötelező dokumentációt kell benyújtani: az illetékes szervnél való bejegyzésről szóló bizonylat fénymásolatát, az adóazonosító számról szóló bizonylat fénymásolatát és a banknál nyitott számlára vonatkozó hivatalos bizonyítékot. A jelentkezéseket a Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság, Mihajlo Pupin sugárút 16., Újvidék címre kell eljuttatni postán vagy személyesen a Vajdaság Autonóm Tartomány Kormányának épületében a Mihajlo Pupin Újvidék cím alatt levő tartományi közigazgatási szervek iktatójában kell átadni, amelyen fel kell tüntetni: Pályázat. A késve érkező és hiányos jelentkezéseket, amelyeket illetéktelen személyek nyújtottak be, amelyek nem az előírt űrlapon érkeztek, valamint azokat a jelentkezéseket, amelyek nem a pályázat tárgyát képe-

16 572 oldal szám HIVATALOS LAPJA VAT június 15. zik, nem vesszük figyelembe. Nem vesszük figyelembe azoknak a pályázóknak a jelentkezéseit, amelyek már kaptak eszközöket a Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárságtól, de nem nyújtottak be jelentést és dokumentációt az eszközök rendeltetésszerű felhasználásáról vagy nem kérték a projektum realizálási határideje meghosszabbításának jóváhagyását. A pályázati dokumentációt nem küldjük vissza. A PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉSEK HATÁRIDEJE A jelentkezéseket a nyilvános pályázatra a VAT Hivatalos Lapjában, illetve a Vajdaság Autonóm Tartomány egész területét fedő tömegtájékoztatási eszközökben való közzétételtől számított 15 napon belül kell benyújtani. A JELENTKEZÉSEK ÉRTÉKELÉSÉNEK ELJÁRÁSA ÉS KRITÉRIUMAI Az eszközök a szociálpolitika és demográfia területére való odaítélésére kiírt pályázati eljárást a tartományi egészségügyi, szociálpolitikai és demográfiai titkár által kinevezett bizottság bonyolítja le. A nyilvános pályázatra beérkezett jelentkezések elbírálását követően a bizottság indokolt javaslatot készít az eszközök nyilvános pályázat szerinti odaítéléséhez. Az eszközök odaítéléséről a tartományi egészségügyi, szociálpolitikai és demográfiai titkár végleges határozattal dönt, összhangban a költségvetés fizetőképességével. A Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság döntéséhez nem kötelező magyarázatot fűzni. A nyilvános pályázatra beérkezett jelentkezéseket a bizottság a feltételeknek való megfelelőség szempontjából bírálja el, megfelel-e a jelentkezés tartalma a nyilvános pályázat tárgyának és a jelentkezéseket a következő kritériumok szerint értékeli: - az egyértelműen megfogalmazott célok és célcsoportok megléte, - a célok és tevékenységek kapcsolatának megléte, - a pályázó a nyilvános pályázatra benyújtott jelentkezésben foglalt tevékenységek realizálására vonatkozó kapacitásainak és tapasztalatának megléte, - a költségvetés gazdaságosságának felmérése, - a javasolt költségvetés a tervezett tevékenységekkel való összehangoltsága, - a fenntarthatóság felmérése, - a célcsoport helyzetének és védelmének fejlesztéséhez való hozzájárulás felmérése, - a nyilvános pályázatra benyújtott jelentkezések realizálásának a lakosság szociális védelmének minőségére való hatásának felmérése és hozzájárulása a szociális védelmi rendszer további fejlesztéséhez. A pályázat eredményeit a Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság honlapján tesszük közzé. TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS DEMOGRÁFIAI TITKÁRSÁG Szám: / Kelt: június 9. Dr. Csengeri Attila s.k., TARTOMÁNYI TITKÁR

17 2011. június 15. HIVATALOS LAPJA VAT 10. szám oldal

18 574 oldal szám HIVATALOS LAPJA VAT június 15.

19 2011. június 15. HIVATALOS LAPJA VAT 10. szám oldal

20 576 oldal szám HIVATALOS LAPJA VAT június 15. T A R T A L O M Sorszám Tárgy Oldal Sorszám Tárgy Oldal VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KORMÁNYA 325. Határozat a Hivatásbeli és Munkahelyi Jártasság Képző Edukációs Központ, Újvidék évi gazdálkodási programjának és zárszámadásának jóváhagyásáról 326. Határozat a tartományi egészségügyi, szociálpolitikai és demográfiai titkár arra való felhatalmazásáról, hogy az alapító nevében a munkáltatóval kössön kollektív szerződést a Vajdaság Autonóm Tartomány területén másodlagos és harmadlagos szinten egészségügyi tevékenységet folytató egészségügyi intézmények, valamint a magasabb szintű egészségügyi tevékenységet folytató szervezetek és a Vajdaság Autonóm Tartomány területén az elszállásolási szolgáltatást nyújtó szociális védelmi intézmények részére 327. Határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefektetési Alapja évi munkaprogramja módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról 328. Határozat a vajdasági beruházásokat támogató Vojvodina Investment Promotion VIP Alap alapszabályát módosító határozat jóváhagyásáról 329. Határozat a vajdasági beruházásokat támogató Vojvodina Investment Promotion VIP Alap évi pénzügyi jelentésének jóváhagyásáról 330. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefektetési Alapja évi pénzügyi tervét módosító és kiegészítő határozat jóváhagyásáról 331. Határozat a Vajdasági Fogászati Klinika alapszabályát módosító határozat jóváhagyásáról 332. Határozat a Nagykikindai Közegészségügyi Intézet alapszabályát módosító és kiegészítő határozat jóváhagyásáról 333. Határozat a Nagybecskereki Közegészségügyi Intézet alapszabályát módosító és kiegészítő határozat jóváhagyásáról 334. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány évi szociális védelmi fejlesztési programjának megállapításáról 335. Határozat a Vajdasági Klinikai Központ alapszabálya I módosítására vonatkozó határozat jóváhagyásáról 336. Határozat a Palánkai Gerontológiai Központ felügyelő bizottsága elnökének felmentéséről és kinevezéséről 337. Határozat az újvidéki Pavle Beljanski Emlékgyűjtemény igazgatójának tisztségéből való felmentéséről 338. Határozat az újvidéki Pavle Beljanski Emlékgyűjtemény igazgatójának kinevezéséről 339. Határozat a Vajdasági Városrendezési Intézet Közvállalat évi gazdálkodási programja módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról 340. Határozat a Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság altitkárának kinevezéséről 341. Határozat a Tartományi Regionális Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság altitkárának kinevezéséről 342. Határozat a Tartományi Művelődési és Tömegtájékoztatási Titkárság altitkárának kinevezéséről Határozat a Tartományi Műépítészeti, Építkezési és Környezetvédelmi Titkárság altitkárának kinevezéséről 344. Határozat az újvidéki székhelyű Vajdasági Modern Művészetek Múzeuma igazgatójának tisztsége alól való felmentéséről 345. Határozat az újvidéki székhelyű Vajdasági Modern Művészetek Múzeuma megbízott igazgatójának kinevezéséről 346. Határozat a nagykikindai Jovan Popović Népkönyvtár igazgatóbizottsága elnökének felmentéséről és kinevezéséről 347. Határozat a nagykikindai Jovan Popović Népkönyvtár megbízott igazgatójának felmentéséről 348. Határozat a nagykikindai Jovan Popović Népkönyvtár megbízott igazgatójának kinevezéséről 349. Határozat a Fruška gora Nemzeti Park Közvállalat helyettes igazgatójának kinevezéséről 350. Határozat a Pancsovai Közegészségügyi Intézet igazgatójának tisztsége alól való felmentéséről 351. Határozat a Pancsovai Közegészségügyi Intézet megbízott igazgatójának kinevezéséről TARTOMÁNYI OKTATÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG 352. Határozat Marjena Koroš és Marija Andrašik szerzők által a szlovák tannyelvű általános iskola hetedik osztálya számára írt Olvasókönyv tankönyv jóváhagyásáról 353. Pályázat a Vajdaság AT területén a felsőoktatási intézmények épületei és felszerelése folyó javításának és karbantartásának, gépek és felszerelés beszerzésének évi társfinanszírozására 354. Pályázat Vajdaság AT területén felsőoktatási programok és projektumok évi társfinanszírozására 355. Pályázat az általános és középiskolai tanári hiányszakmákat tanuló egyetemi hallgatók részére a költségvetéséből Vajdaság Autonóm Tartományban évi felsőoktatási szociális védelmi térítésre TARTOMÁNYI TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI TITKÁRSÁG 356. Nyilvános pályázat a kutatók külföldről visszatérők munkahelyteremtésének társfinanszírozására 357. Nyilvános pályázat a nemzetközi együttműködési tevékenység-javaslat előkészítésének társfinanszírozására TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS DEMOGRÁFIAI TITKÁRSÁG 358. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetésében a szociálpolitika és a demográfia területére tervezett eszközök nyilvános pályázat útján történő odaítélése folyamatának megindítására 359. Pályázat a polgárok egyesületei szociálpolitikai és demográfiai programjainak és projektumainak évi társfinanszírozására, illetve finanszírozására 360. Pályázat a szociálpolitikai programok és projektumok évi társfinanszírozására, illetve finanszírozására ELVESZÍTETT OKMÁNYOK ÉRVÉNYTELENÍTÉSE: 250 dinár Folyószámla: /hivatkozási szám 13/ Magyar Szó Kft., Novi Sad, Vojvode Mišića 1. A hirdetés szövegét a befizetésre vonatkozó elismervénnyel /egy példány vagy a befizetőlap fénymásolata/ az alábbi címre kell elküldeni: Službeni list APV, Magyar Szó Kft., Vojvode Mišića 1., Novi Sad, Kiadja: Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság. Felelős szerkesztő: Ksenija Jovanović, tel.: 021/ Nyomtatja: Magyar Szó Kft., FORUM Nyomda, Vojvode Mišića 1., Novi Sad. Telefonszámok: szerkesztőség (021) , előfizetési osztály (021) , hirdetőosztály (021) ,

PÁLYÁZAT PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZAT PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány TARTOMÁNYI OKTATÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG PÁLYÁZAT Vajdaság autonóm tartományi etnikai közösségek szervezetei támogatására 2013-ban

Részletesebben

409. 410. Újvidék. 2008. szeptember 23. 19. szám LXIV. évfolyam. 5. szakasz

409. 410. Újvidék. 2008. szeptember 23. 19. szám LXIV. évfolyam. 5. szakasz Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 409. Újvidék 2008.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2012. OKTÓBER 17. ZENTA 203. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 56. szakasza, az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2012. NOVEMBER 10. ZENTA 259. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, Zenta

Részletesebben

Újvidék. 2010. január 28. 1. szám LXVI. évfolyam

Újvidék. 2010. január 28. 1. szám LXVI. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. január

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Z E N T A 110. А Zenta Község egyetemi hallgatói ösztöndíjalapja eszközeinek a felosztásáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2009. és 17/2010. szám) 4. szakaszának

Részletesebben

Újvidék április szám LXIX. évfolyam

Újvidék április szám LXIX. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2013. április

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a csökkent munkaképeségű személyek

Részletesebben

547. Újvidék. 2010. október 29. 19. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz

547. Újvidék. 2010. október 29. 19. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. október

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2014. DECEMBER 1. Z E N T A 130. A Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

403. 404. Újvidék. 2009. július 22. 10. szám LXV. évfolyam

403. 404. Újvidék. 2009. július 22. 10. szám LXV. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2009. július

Részletesebben

685. 687. 686. 688. Újvidék

685. 687. 686. 688. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2013. augusztus

Részletesebben

DÖNTÉST A 2016/2017. TANÉVRE AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL

DÖNTÉST A 2016/2017. TANÉVRE AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZERB KÖZTÁRSASÁG ZENTA KÖZSÉG ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE SZÁM: 451-24/2016-IV-02 Kelt 2016. december 29-én ZENTA А helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014.

Részletesebben

pályázatot hirdet külön sportprogramok finanszírozására vagy támogatására

pályázatot hirdet külön sportprogramok finanszírozására vagy támogatására Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Szabadka Város POLGÁRMESTER Iratszám: II-401-56/2012 Kelt 2012.01.18-án Szabadka A sporttörvény 138. szakaszának 2. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2005. szeptember 15. Broј 7. 15.09.2005. СТРАНА 108. OLDAL

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és a sportösztöndíjak odaítéléséről szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2016. szám) 7. szakasza

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. MÁRCIUS 17. Z E N T A Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és az iskolai sport finanszírozásának

Részletesebben

Újvidék március szám LXVIII. évfolyam. 5. szakasz

Újvidék március szám LXVIII. évfolyam. 5. szakasz Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 192. Újvidék 2012.

Részletesebben

699. 701. 700. 702. Újvidék

699. 701. 700. 702. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 699. Újvidék 2013.

Részletesebben

412. Újvidék. 2011. július 18. 12. szám LXVII. évfolyam. - a Vajdaság AT kormányelnöke kabinetfőnökének, - a Vajdaság AT kormányelnöke tanácsosának,

412. Újvidék. 2011. július 18. 12. szám LXVII. évfolyam. - a Vajdaság AT kormányelnöke kabinetfőnökének, - a Vajdaság AT kormányelnöke tanácsosának, Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2011. július

Részletesebben

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN A Zenta községben az élsport és a sportdíjak finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 27/2015. szám) 8. szakasza alapján az élsport finanszírozására irányuló nyilvános

Részletesebben

A RANGLISTAJAVASLATOT A 2015/2016. TANÉVBEN A HALLGATÓKNAK AZ ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉRŐL

A RANGLISTAJAVASLATOT A 2015/2016. TANÉVBEN A HALLGATÓKNAK AZ ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZERB KÖZTÁRSASÁG ZENTA KÖZSÉG AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉBEN ILLETÉKES BIZOTTSÁG SZÁM: 451-32-5/2015--02 DÁTUM: 2015. 12. 07. ZENTA A hallgatói ösztöndíjakról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja,

Részletesebben

VFA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA d.о.о. Újvidék

VFA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA d.о.о. Újvidék VFA A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja d.o.o. Újvidék, 2015. évi munkaprogramjának és a felügyelő bizottságának határozata alapján, Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja d.о.о. Újvidék

Részletesebben

Újvidék. 2008. január 31. 1. szám LXIV. évfolyam

Újvidék. 2008. január 31. 1. szám LXIV. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2008. január

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T O T a köztájékoztatás területéről szóló médiatartalmak gyártását célzó projektumok 2015. évi társtámogatására

P Á L Y Á Z A T O T a köztájékoztatás területéről szóló médiatartalmak gyártását célzó projektumok 2015. évi társtámogatására SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TOPOLYA KÖZSÉGI ELNÖKE Szám: 453-62/2015-V Kelt: 2015.07.27. Topolya A köztájékoztatásról és médiumokról szóló törvény 18. és 19. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

Újvidék. 2007. január 24. 1 szám LXIII évfolyam

Újvidék. 2007. január 24. 1 szám LXIII évfolyam VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

289. 290. Újvidék. 2006. június 30. 9 szám LXII évfolyam. 5. szakasz

289. 290. Újvidék. 2006. június 30. 9 szám LXII évfolyam. 5. szakasz VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2012. JÚLIUS 02. ZENTA 93. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Ifjúsági Tanács Iktatószám: 016-40/2012-I Kelt: 2012. június

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2016. ÁPRILIS 12. Z E N T A 60. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és a falusi sport finanszírozásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíjra az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében (pályázati kód: ÚNKP-16-4) 2016/2017. tanév Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2009. NOVEMBER 17. Z E N T A 137. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 46. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009.11.16-án

Részletesebben

3. szám 34. oldal 2015.04.28

3. szám 34. oldal 2015.04.28 3. szám 34. oldal 2015.04.28 9. Az utakon levő közlekedési biztonságról szóló törvény ( SZK 41/09-es, 53/10-es és 101/11-es számú Hivatalos Közlönye ) 18. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja, Csóka község

Részletesebben

354. 355. 356. Újvidék

354. 355. 356. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2013. április

Részletesebben

Általános szabályzatot. Általános rendelkezések

Általános szabályzatot. Általános rendelkezések Az alapítványokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 88/2010. és 99/2011. szám) 34. szakasza és A Prosperitati Alapítvány alapszabálya (meghozva 2016. január 21-én) 10. szakaszának 1.

Részletesebben

705. 707. 706. Újvidék

705. 707. 706. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 2009. december 18

Részletesebben

34. 36. 35. Újvidék. 2007. február 20. 2 szám LXIII évfolyam

34. 36. 35. Újvidék. 2007. február 20. 2 szám LXIII évfolyam VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

195. 196. Újvidék. 2006. április 28. 5 szám LXII évfolyam. 4. szakasz

195. 196. Újvidék. 2006. április 28. 5 szám LXII évfolyam. 4. szakasz VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem õrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

NYILVÁNOS HIRDETMÉNYT ADA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉPÍTÉSI TELEK ELTULAJDONÍTÁSÁRA ÍRÁSBELI AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSE ÚTJÁN

NYILVÁNOS HIRDETMÉNYT ADA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉPÍTÉSI TELEK ELTULAJDONÍTÁSÁRA ÍRÁSBELI AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSE ÚTJÁN Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 60. szakaszának 3v pontja, valamint az építési telkek elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozat

Részletesebben

Újvidék. 2011. február 2. 1. szám LXVII. évfolyam

Újvidék. 2011. február 2. 1. szám LXVII. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 1. Újvidék 2011. február

Részletesebben

533. Újvidék. 2006. október 25. 15 szám LXII évfolyam

533. Újvidék. 2006. október 25. 15 szám LXII évfolyam VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

SZABADKA VÁROS. meghirdeti az alábbi PÁLYÁZATOT KÖZMUNKÁK SZERVEZÉSÉRE SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN A ÉVBEN

SZABADKA VÁROS. meghirdeti az alábbi PÁLYÁZATOT KÖZMUNKÁK SZERVEZÉSÉRE SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN A ÉVBEN A foglalkoztatásról és a munkanélküliség elleni biztosításról szóló törvény 57. és 59. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2009, 88/2010 és 35/2015 száma) alapján, és a Nemzeti foglalkoztatási akciótervvel,

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXXIII 23. новембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, 2011. november 23. Број 10. 23.11.2011.

Részletesebben

VFA VАJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA Kft. Újvidék

VFA VАJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA Kft. Újvidék A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft. Újvidék 2015. évi munkaterve és a Felügyelő Bizottságának határozata alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft. Újvidék PÁLYÁZATOT írki

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 21. ) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

439. 440. Újvidék. 2011. augusztus 1. 13. szám LXVII. évfolyam

439. 440. Újvidék. 2011. augusztus 1. 13. szám LXVII. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2011. augusztus

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM 2016. AUGUSZTUS 15. Z E N T A 109. A Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVII 30. јун 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 7. szám, 2015. június 30. Број 7. 30.06.2015. СТРАНА 341. OLDAL 2015.06.30.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2013. MÁJUS 8. Z E N T A 79. A közúti közlekedésben való szállításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 46/1995., 66/2001., 91/2005., 62/2006. és 31/2011. sz.) 7. és 36. szakaszának

Részletesebben

Az újvidéki Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft évi munkaprogramja és Felügyelő Bizottságának határozata alapján

Az újvidéki Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft évi munkaprogramja és Felügyelő Bizottságának határozata alapján Az újvidéki Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft. 2017. évi munkaprogramja és Felügyelő Bizottságának határozata alapján Az újvidéki Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft. PÁLYÁZATOT

Részletesebben

58. Újvidék. 2010. február 26. 2. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz. A Közvállalat tevékenységi köre:

58. Újvidék. 2010. február 26. 2. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz. A Közvállalat tevékenységi köre: Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. február

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

A RANGLISTAJAVASLATOT A 2016/2017-ES ÉVBEN A HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL. A felsőoktatási intézmény neve. A hallgatói évek

A RANGLISTAJAVASLATOT A 2016/2017-ES ÉVBEN A HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL. A felsőoktatási intézmény neve. A hallgatói évek SZERB KÖZTÁRSASÁG ZENTA KÖZSÉG AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉBEN ILLETÉKES BIZOTTSÁG SZÁM: 451-24/2016--02 KELT: 2016. december 20-án ZENTA A hallgatói ösztöndíjakról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

467. Újvidék. 2010. szeptember 13. 16. szám LXVI. évfolyam

467. Újvidék. 2010. szeptember 13. 16. szám LXVI. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. szeptember

Részletesebben

Újvidék. 2009. december 23. 20. szám LXV. évfolyam 725.

Újvidék. 2009. december 23. 20. szám LXV. évfolyam 725. Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2009. december

Részletesebben

VFA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA Kft. Újvidék

VFA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA Kft. Újvidék A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft., Újvidék, 2015. évi munkaprogramjának és a felügyelő bizottságának határozata alapján, Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft., Újvidék PÁLYÁZATOT

Részletesebben

269. 270. Újvidék. 2006. május 31. 8 szám LXII évfolyam

269. 270. Újvidék. 2006. május 31. 8 szám LXII évfolyam VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2015. JÚNIUS 1. Z E N T A 90. A Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

133. 134. Újvidék. 2010. március 23. 3. szám LXVI. évfolyam. 2. szakasz

133. 134. Újvidék. 2010. március 23. 3. szám LXVI. évfolyam. 2. szakasz Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. március

Részletesebben

86. 85. Újvidék. 2011. február 18. 2. szám LXVII. évfolyam

86. 85. Újvidék. 2011. február 18. 2. szám LXVII. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 85. Újvidék 2011.

Részletesebben

Magyar-osztrák TéT együttműködés

Magyar-osztrák TéT együttműködés Magyar-osztrák TéT együttműködés Az Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság közti kormányközi tudományos és

Részletesebben

A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft. Újvidék, évi munkaprogramjának és a felügyelőbizottságának határozata alapján,

A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft. Újvidék, évi munkaprogramjának és a felügyelőbizottságának határozata alapján, A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft. Újvidék, 2015. évi munkaprogramjának és a felügyelőbizottságának határozata alapján, Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft. Újvidék PÁLYÁZATOT

Részletesebben

VFA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA d.о.о. Újvidék

VFA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA d.о.о. Újvidék VFA A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja d.o.o. Újvidék, 2015. évi munkaprogramjának és a felügyelő bizottságának határozata alapján, Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja d.о.о. Újvidék

Részletesebben

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám A Magyarkanizsai Községi Gazdaságfejlesztési Alap (a továbbiakban: alap) létrehozásáról szóló rendelet 11. szakasza és az alap alapszabályának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 212. ÁPRILIS 2. KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 212.4.2. 84. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta község polgármestere Szám: 41-9/212-II

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2009. DECEMBER 11. Z E N T A 146. A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09. és 81/09. sz. kiig.) 216. szakasza 2. bekezdése, valamint Zenta község

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L ŐT E R J E S Z T É S a Klebelsberg Kuno ösztöndíjról szóló OKM rendelet tervezetéről Budapest, 2007. április Döntéselőkészítő munkaanyag! Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

607. Újvidék. 2010. november 25. 21. szám LXVI. évfolyam

607. Újvidék. 2010. november 25. 21. szám LXVI. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. november

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM 2016. AUGUSZTUS 11. Z E N T A 108. A Zenta Község Mezőgazdaság-fejlesztési Költségvetési Pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

675. Újvidék. 2009. december 14. 18. szám LXV. évfolyam

675. Újvidék. 2009. december 14. 18. szám LXV. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2009. december

Részletesebben

A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA Kft. Újvidék

A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA Kft. Újvidék A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA Kft. Újvidék Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft. Újvidék felügyelő bizottságának 2015. október 22-én megtartott 30. ülésén a felügyelő bizottsági

Részletesebben

A közmunkákat a munkáltató a közmunka kivitelezője hajtja végre, akit a helyi önkormányzat jelöl ki, nyilvános pályázat alapján.

A közmunkákat a munkáltató a közmunka kivitelezője hajtja végre, akit a helyi önkormányzat jelöl ki, nyilvános pályázat alapján. A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a csökkent munkaképességű személyek

Részletesebben

Újvidék

Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 722. Újvidék 2013.

Részletesebben

234. 235. Újvidék. 2013. március 13. 9. szám LXIX. évfolyam

234. 235. Újvidék. 2013. március 13. 9. szám LXIX. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2013. március

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE. Sorszám Tartalom Szám/oldal

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE. Sorszám Tartalom Szám/oldal ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK 2008. ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE Sorszám Tartalom Szám/oldal 16 A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEK ÁRJEGYZÉKÉBEN SZEREPLŐ DINÁRÉRTÉKEK ÖSSZEHANGOLÁSA 4/35 35 A MOHOLI HELYI KÖZÖSSÉG ALAPSZABÁLYZATA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XXXXIII 7. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XXXXIII 7. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 - Година XXXXIII 7. јул 2011. г., Бачка Топола XXXXII évfolyam - 7. szám, 2011. július 7. Број 7. 07.07.2011. СТРАНА 214. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara felvételt hirdet Infrastrukturális

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ /Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak a védelméről szóló törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/02. szám) 1. szakaszának

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

SZABADKA VÁROS PÁLYÁZATOT HIRDET KÖZMUNKÁK SZERVEZÉSÉRE SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN A 2015. ÉVBEN I. A PROGRAM LEÍRÁSA ÉS A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

SZABADKA VÁROS PÁLYÁZATOT HIRDET KÖZMUNKÁK SZERVEZÉSÉRE SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN A 2015. ÉVBEN I. A PROGRAM LEÍRÁSA ÉS A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE A foglalkoztatásról és a munkanélküliség elleni biztosításról szóló törvény 57., 59. és 60. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2009 és 88/2010 száma) alapján, és a Nemzeti foglalkoztatási akciótervvel,

Részletesebben

FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET ALAPSZABÁLYÁT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. szakasz. 2. szakasz

FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET ALAPSZABÁLYÁT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. szakasz. 2. szakasz A Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottsága A közhivatalokról szóló törvény 21. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 1991. évi 42., 1994. évi 71. és 2005. évi 81. száma módosítás és 2005. évi 83. száma

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

HATÁROZATOT A MAGYAR NEMZETI TANÁCS ÁLTAL TÁRSALAPÍTOTT EURÓPA KOLLÉGIUMBAN VALÓ KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRŐL (egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

HATÁROZATOT A MAGYAR NEMZETI TANÁCS ÁLTAL TÁRSALAPÍTOTT EURÓPA KOLLÉGIUMBAN VALÓ KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRŐL (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya 14. szakasza 1. bekezdésének h) és q) pontja, valamint 41. szakaszának 1. bekezdése alapján (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. iratszám alatt) a Magyar Nemzeti

Részletesebben

A évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

A évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák A 2016. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák A B C 1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga 2. magyar nyelv és irodalom Középszintű érettségi írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalom, magyar mint

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre Az ösztöndíj célja és tartalma A 2014-15 évi ösztöndíjhoz hasonlóan a 2015-16 tanévre kiírt

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

Број: 1. 19.01.2015. СТРАНА 1. OLDAL 2015.01.19. 1. szám

Број: 1. 19.01.2015. СТРАНА 1. OLDAL 2015.01.19. 1. szám Број:. 9.0.205. СТРАНА. OLDAL 205.0.9.. szám Az aktusoknak Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételérıl szóló rendelet 5. szakaszának 2. és 3. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

B) AZ ENGEDÉLYEZTETÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ÉPÜLET ADATAI

B) AZ ENGEDÉLYEZTETÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ÉPÜLET ADATAI Az építtető teljes neve (természetes személyek esetén) A jogi személy elnevezése (jogi személy esetén) ÉPÍTÉSI, LAKÁSÜGYI KOMMUNÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONJOGÜGYI OSZTÁLY Topolya Községi

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. SZEPTEMBER 8. Z E N T A 111. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza

Részletesebben

SZABADKA VÁROS és A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT

SZABADKA VÁROS és A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT A foglalkoztatásról és a munkanélküliség elleni biztosításról szóló törvény 59. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/09 és 88/10 száma), az aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések végrehajtásának

Részletesebben