Újvidék február szám LXVII. évfolyam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újvidék. 2011. február 2. 1. szám LXVII. évfolyam"

Átírás

1 Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 1. Újvidék február 2 1. szám LXV évfolyam 2. Évi előfizetés 5880 dinár. Reklamálási határidő 15 nap. Szerkesztőség és ügykezelés: Novi Sad, Vojvode Mišića 1. YU ISSN COBISS.SR-ID A Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 30. szakaszának 5. pontja és 34. szakasza, valamint A tartományi köztisztviselőkről szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 09/2009. és 08/2007. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 18/2009. szám az aktus nevének módosítása) 6. szakaszának 3. bekezdése, továbbá a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 5/10., 8/10. - módosítás és 21/10. szám) 69. szakaszának 1. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya január 12-én megtartott ülésén TARTOMÁNYI RENDELETET h o z o t t A VEZETŐI MUNKAKÖRBE HELYEZETT SZEMÉLYEK ÉS TARTOMÁNYI KÖZTISZTVISELŐK FIZETÉSÉRŐL SZÓLÓ TARTOMÁNYI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 1. szakasz A vezető munkakörbe helyezett személyek és tartományi köztisztviselők fizetéséről szóló tartományi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/10., 9/10., 12/10. és 19/10. szám) 14c. szakasza az alábbira módosul: Túlórának számít a vezető beosztású személy által az előírt teljes munkaidőn túl végzett munka. A túlórában dolgozó vezető beosztású személynek joga van: - a teljes munkaidőn túl végzett munka (túlóra) minden órájáért másfél óra szabadidőhöz, amelyet havonta szabad órákká kell átszámítani, amelyet a vezető beosztású személy köteles a következő hónapban kihasználni, vagy - a túlórázás minden órája után a vezető beosztású személy alapfizetése rendes munkaórája 26%-kal megnövelt értékének kifizetéséhez. Az e szakasz 2. bekezdésében említett jog érvényesítésének módjáról a tartományi szerv vezetője határozatban dönt. 2. szakasz Ez a tartományi rendelet a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való megjelenésének napját követő napon lép hatályba. Szám: /2010. Újvidék, január 12. A Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 04/2010. szám) 30. szakaszának 5. pontja és 34. szakasza, A tartományi köztisztviselőkről szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 09/2009. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 18/2009. szám az aktus nevének változása) 6. szakaszának 3. bekezdése, valamint a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 05/2010., 08/2010. kiigazítás és 21/2010. szám) 69. szakaszának 1. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya január 12-i ülésén TARTOMÁNYI RENDELETET A VÉGREHAJTÓI MUNKAKÖRÖKBEN DOLGOZÓ TARTOMÁNYI KÖZTISZTVISELŐK ÉS A KÖZALKALMAZOTTAK FIZETÉSÉRŐL SZÓLÓ TARTOMÁNYI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 1. szakasz A végrehajtói munkakörben dolgozó tartományi köztisztviselők és a közalkalmazottak fizetéséről szóló tartományi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 07/2010., 09/2010., 12/2010. és 19/2010. szám) 19. szakaszának 2. és 3. bekezdése az alábbira módosul: Annak a személynek a számára, aki először létesít munkaviszonyt a jelen tartományi rendelet 1. szakaszában említett szervekben, a munkaköre szerinti fizetési csoport első fizetési osztályának szorzószámát kell meghatározni. Kivételesen, annak a személynek a számára, aki a jelen tartományi rendelet 1. szakaszában említett szervekben állami szervből, államigazgatási szervből vagy helyi önkormányzati egység szervéből létesít munkaviszonyt, meghatározható a munkaköre szerinti fizetési csoport második vagy harmadik fizetési osztályának szorzószáma. 2. szakasz A 26. szakasz az alábbira módosul: Túlórának számít a tartományi köztisztviselő és a közalkalmazott által az előírt teljes munkaidőn túl végzett munka. A túlórában dolgozó tartományi köztisztviselőnek és a közalkalmazottnak joga van: - a teljes munkaidőn túl végzett munka (túlóra) minden órájáért másfél óra szabadidőhöz, amelyet havonta szabad órákká kell átszámítani, amelyet a tartományi köztisztviselő és a közalkalmazott köteles a következő hónapban kihasználni, vagy - a túlórázás minden órája után a tartományi köztisztviselő és a közalkalmazott alapfizetése rendes munkaórája 26%-kal megnövelt értékének kifizetéséhez.

2 2 oldal - 1. szám HIVATALOS LAPJA VAT február 2. Az e szakasz 2. bekezdésében említett jog érvényesítésének módjáról a tartományi szerv vezetője határozatban dönt. 3. szakasz Ez a tartományi rendelet a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való megjelenésének napját követő napon lép hatályba. 5. szakasz A határozat meghozatala nem érinti a társberuházó jogait és kötelezettségeit, amelyeket az igalói Vojvodina Szálló kiépítésének közös finanszírozásáról szóló szerződés alapján és az igalói Vojvodina Szálló elszállásolási kapacitásai használatának feltételeiről és módjáról szóló megállapodás, valamint az elszállásolási kapacitások használati jogának új alanyokra való átruházását szabályozó egyéb szerződések és megállapodások alapján valósítottak meg. Szám: /2010. Újvidék, január szakasz A Kormány felhatalmazza a Tartományi Szervek Közös Ügyintéző Igazgatóságát, hogy a VGK-val szerződésben közelebbről szabályozza a határozat 1. és 2. szakaszaiban foglalt ingatlanok és ingóságok igazgatásának feltételeit és módját. 7. szakasz A Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 30. szakasza 1. bekezdésének 14. pontja, 33. szakasza és 35. szakasza alapján, valamint A tulajdonjogi viszonyok alapjairól szóló törvény (A JSZSZK Hivatalos Lapja, 6/1980. és 36/1990. szám, a JSZK Hivatalos Lapja, 29/1996. szám és az SZK Hivatalos Közlönye, 115/2005. számmás törvény) 15. szakaszának 5. bekezdésével kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya január 12-i ülésén IGAZGATÁSI JOG ÁTRUHÁZÁSÁRÓL 1. szakasz Vajdaság Autonóm Tartomány (a továbbiakban: Vajdaság AT), mint a kiépített objektumokat tartalmazó 927 és 1013 kataszteri parcellát képező Montenegro Köztársaság - Herceg Novi területi egység, Topla k.k. Ingatlanhivatalának 444 ingatlanlapjában bejegyzett a Montenegro Köztársaságban, Igalóban levő Vojvodina üdülő épülete és a csatlakozó melléképületek ingatlan társtulajdonosa 1/2 részben, társtulajdonosi része feletti igazgatási jogát átruházza a Vajdasági Gazdasági Kamarára (a továbbiakban: VGK), mint az ingatlan 1/2 részének másik társtulajdonosára. 2. szakasz Az e határozat 1. szakaszában foglalt ingatlanon kívül Vajdaság AT átruházza a VGK-ra az épültetekben és a környékükön levő berendezés és felszerelés feletti igazgatási jogot is. 3. szakasz A VGK-nak nincs joga rendelkezni (elidegeníteni, átruházni a használati jogot, zálogjoggal terhelni), sem bejegyeztetni a telekkönyvekben, kataszteri hivatalban és más nyilvános könyvekben a határozat 1. szakaszában foglalt ingatlanokat, amelyek a Vajdaság AT társtulajdonosi részét képezik. Bérbeadás, azaz másodbérbe-adás esetén a VGK köteles kérni a társtulajdonos a Vajdaság AT előzetes jóváhagyását, valamint a Szerb Köztársaság Köztársasági Vagyonkezelési Hivatalának jóváhagyását. 4. szakasz A határozat tárgyát képező ingó és ingatlan tárgyak használatának, igazgatásának és karbantartásának költségei és a rájuk vonatkozó többi teher a társtulajdonosokat terhelik társtulajdonosi részeik arányában. A gazdálkodás során létrejött nyereséget illetve veszteséget a társtulajdonosok valósítják meg (osztják), illetve viselik (osztják), társtulajdonosi részeik arányában. A Kormány felhatalmazza a Tartományi Szervek Közös Ügyintéző Igazgatóságának igazgatóját, hogy aláírja a határozat 6. szakaszában foglalt szerződést. A szakasz 1. bekezdésében említett szerződéshez be kell szerezni a Szerb Köztársaság Köztársasági Vagyonkezelési Hivatalának jóváhagyását. 8. szakasz Ez a határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba. Szám: 46-1/2011. Újvidék, január A tartományi köztisztviselőkről szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 9/09. szám egységes szerkezetben foglalt szöveg és 18/09. szám - az aktus nevének módosítása) 118. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány Kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 30. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 2 i ülésén H A T Á R O Z A T O T h o z o t t A TARTOMÁNYI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÉVI ÁLTALÁNOS SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 1. szakasz Ez a határozat megállapítja a tartományi szervek köztisztviselői évi általános szakmai továbbképzésének programját (a továbbiakban: Program). 2. szakasz Az e határozat 1. szakaszában foglalt program a határozat szerves része. 3. szakasz Az e határozat 1. szakaszában foglalt program végrehajtásához a Humán Erőforrást Irányító Szolgálatnak, a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányának jóváhagyásával, külön aktusban elő kell írnia

3 2011. február 2. HIVATALOS LAPJA VAT 1. szám - 3 oldal a évi szakmai továbbképzés és kiképzés éves tervét és meg kell állapítania a megvalósítás ütemét. 4. szakasz Az e határozat 1. szakaszában foglalt program realizálásához szükséges eszközöket Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetésében kell biztosítani. Az e határozat 1. szakaszában említett programban foglalt egyes képzések realizálásához szükséges eszközöket a képzés szervezéséhez pénzügyi támogatást nyújtó szervezetek költségvetésében kell biztosítani. 5. szakasz Ez a határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való megjelenésének napjától számított nyolcadik napon lép hatályba. Szám: 151-5/2011. A TARTOMÁNYI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÉVI ÁLTALÁNOS SZAKMAI T OVÁBBKÉPZÉSÉNEK PROGRAMJA A Humán Erőforrást Irányító Szolgálat megalakításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 18/2006. szám) megállapítja, hogy a tartományi közigazgatási szervek, szervezetek és szolgálatok humán erőforrásainak irányításával kapcsolatos szakteendőket a Szolgálat látja el. Munkájának alapvető tevékenységi köre a szervekben foglalkoztatottak szakmai továbbképzésének, kiképzésnek és kiegészítő oktatásának megszervezése és koordinálása. A Szolgálat korábbi tapasztalatai alapján és a program meghozatalának időpontjában korlátozott anyagi lehetőségekkel összhangban, összesen 11 képzést választottunk ki: 1. Informatikai tanfolyam (ECDL képzés); 2. Idegennyelv-tanfolyamok és a kisebbségi nemzeti közösségek nyelvtanfolyamai; 3. Aktusok kidolgozása (jogszabályozás); 4. A közbeszerzéssel kapcsolatos új jogszabályok alkalmazása A közbeszerzésről szóló törvény és a kísérő szabályzatok; 5. Közigazgatási eljárás és közigazgatási per; 6. A csapat vezetése és irányítása 7. Kommunikációs képességek és konfliktus-megoldási képességek 8. A prezentációs képességek és nyilvános fellépési képességek fejlesztése; 9. Korrupcióellenes harc; 10. Az Európai Unió intézményei és döntéshozatal az Unióban; 11. Projektírás az Európai Unió alapjainál való pályáztatáshoz; Valamennyi képzés általános célja a tartományi köztisztviselők munkájának tökéletesítése új ismeretek és képességek megszerzése, valamint a meglevő tudás felújítása révén, a tartományi közigazgatás működésének javítása céljából. A képzéseket Vajdaság AT Kormánya és Képviselőháza épületének rendelkezésre álló termeiben, valamint a munka- és protokolláris szükségletekre szolgáló más létesítményekben (Vojvodina villa, Čortanovci és a Vajdasági Gazdasági és Technológiai Fejlesztési Központ, Andrevlje) tartják. Úgyszintén, a szükségletekkel összhangban, a képzések és a szemináriumok az említett létesítményeken kívül, illetve Újvidéken kívül is megszervezhetők. Az előadók az egyes területek szakemberei lesznek, de azok a tartományi köztisztviselők is, akik a tartományi szervekben végzett munka folyamán megszerzett ismeretekkel és többéves tapasztalattal rendelkeznek. Feltételezhető ugyanis, hogy azokra a kérdésekre és kételyekre, amelyeket a tartományi köztisztviselőknek meg kell oldaniuk, legjobban a «gyakorlat» emberei válaszolhatnak. Egyes képzésekre más tartományi szervekkel, valamint nem kormányzati szervezetekkel és szakintézményekkel együttműködésben kerül sor. A képzések az előadások és a műhelymunka kombinációja, melynek elvárása a részvevők/hallgatók aktív részvétele a munkában. A szükségletek és az érdeklődés függvényében az egyes képzéseket az év folyamán többször megszervezik. A képzésre jelentkezhetnek a tartományi szervekben végrehajtói és vezetői munkakörbe beosztott tartományi köztisztviselők azzal, hogy minden egyes képzés a tartományi köztisztviselők egy adott kategóriájára vonatkozik. A tartományi köztisztviselők bizonyos képzés iránti érdeklődésén kívül a részvételre vonatkozó végleges döntést a tartományi közigazgatási szerv vezetője hozza meg. Jelentkezni a Humán Erőforrást Irányító Szolgálat internetes oldalán közzétett, valamint a tartományi szervekhez intézett írásbeli felhívásra lehet. A befejezett képzésről a részvevők bizonyítványt kapnak. A KÉPZÉS ELNEVEZÉSE: INFORMATIKAI TANFOLYAM (ECDL KÉPZÉS) A KÉPZÉS CÉLJA A tartományi köztisztviselőknek a számítógépes munkára való kiképzése, illetve az ECDL vizsgára való felkészítése. A KÉPZÉS MEGTARTÁSÁNAK INDOKAI A tartományi közigazgatás működésének eddigi módja nem elégíti ki a hatékony és gazdaságos közigazgatás iránti szükségletet, mert nagy emberállomány és papír bekapcsolódását jelenti a dokumentumok kidolgozásába és egyéb teendők elvégzésébe. Ezért szükséges a számítógépes ügyvitel bevezetése és alkalmazása. Ennek előfeltétele a tartományi köztisztviselők és vezetők számítógépes munkára való kiképzése. A tartományi köztisztviselők naponta használják munkájukban a számítógépet. Az ECDL-képzés és vizsga után a tartományi köztisztviselők számítógépes írástudást és erről bizonyítványt szereznek. CÉLCSOPORT Valamennyi tartományi köztisztviselő és vezető. A PROGRAM TARTALMA Az előadások látogatása és az ECDL-vizsgára való felkészülés. IDŐTARTAMA A év folyamán. AZ ELŐADÓK ÉS MÁS BEVONT SZEMÉLYEK Az e területen működő, tanúsítással rendelkező előadók. SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK A szervezés költségei. A KÉPZÉS ELNEVEZÉSE: IDEGENNYELV-TANFOLYAMOK ÉS A KISEBBSÉGI NEMZETI KÖZÖSSÉGEK NYELVTANFOLYAMAI A KÉPZÉS CÉLJA A tartományi köztisztviselők idegennyelv-vizsgára és a kisebbségi nemzeti közösségek nyelvének vizsgájára való felkészítése, valamint a tartományi köztisztviselőknek a szerv szükségleteivel összhangban levő ezen nyelveken folyó sikeres kommunikációra való felkészítése. A KÉPZÉS MEGTARTÁSÁNAK INDOKAI A tartományi köztisztviselőknek a Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság által alakított bizottság előtt való idegennyelv-vizsga és a kisebbségi nemzeti közösségek nyelvének vizsgája letételére való felkészítése A közigazgatási szer-

4 4 oldal - 1. szám HIVATALOS LAPJA VAT február 2. vekben való munkavégzéshez szükséges idegen nyelvi és nemzeti kisebbségi nyelvi vizsgáról szóló tartományi képviselőházi rendelettel (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 14/2003., 2/2006. és 18/2009. szám az aktus elnevezésének módosulása) és Az idegennyelv- és a nemzeti kisebbségi nyelvtudás felmérésének módjáról szóló szabályzattal (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 6/2004. szám) összhangban. Figyelembe véve a mind intenzívebb nemzetközi integrációs folyamatot, valamint a nemzetközi szervezetekkel való egyre gyakoribb együttműködést, az idegennyelvtudás egyik alapvető feltétel a tartományi szervek teendőinek hatékony és ésszerű ellátásában, különös tekintettel a külföldiekkel gyakran kommunikáló munkavállalókra. A kisebbségi nemzeti közösségek nyelvének ismerete különösen fontos a nemzeti közösségek tagjai jogainak teljes érvényesítése végett, hogy a közigazgatási szervekhez anyanyelvükön fordulhassanak és a választ is azon a nyelven kapják. CÉLCSOPORT A tartományi köztisztviselők minden szinten, elsőbbségben részesítve azokat a tartományi köztisztviselőket, akik gyakran vannak kapcsolatban külföldiekkel és akiknek a munkahelyek rendszeresítéséről szóló aktusban a munkaköri leírása egyik feltételként szabja meg az idegen nyelv vagy a kisebbségi nemzeti közösség nyelvének ismeretét. A KÉPZÉS TARTALMA - vizsgára való felkészítés minden szinten (alapfokú, középfokú, felső fokú), - az idegen nyelv és a kisebbségi nemzeti közösség nyelvének nyelvtana, - speciális szótárral való munka (jogi és közigazgatási szakterminológia), - hivatalos levelek megfogalmazása, - üléseken és tárgyalásokon való részvétel, beszélgetés (alapfokú, üzleti). IDŐTARTAMA A teljes 2011/12. tanév folyamán. ELŐADÓK ÉS MÁS BEVONT SZEMÉLYEK Idegen nyelvi tanárok és a kisebbségi nemzeti közösségek nyelvtanárai. SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK A tanításra előirányzott térítési költségek. A szakirodalom költségei (könyv, munkafüzet, kézikönyv és a közigazgatási-jogi terminológiai szótár). A KÉPZÉS ELNEVEZÉSE: AKTUSOK KIDOLGOZÁSA (JOGI SZABÁLYOZÁS) A KÉPZÉS CÉLJA A normatív tevékenységgel kapcsolatos új ismeretek szerzése és a meglevők felújítása. A KÉPZÉS MEGTARTÁSÁNAK INDOKAI Vajdaság Autonóm Tartomány statútumának és A Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek megállapításáról szóló törvény elfogadásával normatív téren az aktusok meghozatalában új hatásköri változásokra került sor, ezért a tartományi köztisztviselőknek meg kell ismerniük a változásokat, és tisztázni kell a Tartományi Képviselőház, a Tartományi Kormány és tartományi közigazgatási szervek által általános aktusok kidolgozásában felmerülő esetleges kételyeket. Mivel Vajdaság AT Képviselőházának joga van törvényeket és törvénymódosító javaslatokat előterjeszteni, a jogászoknak/tartományi köztisztviselőknek feltétlenül meg kell ismerkedni az ilyen fajta jogszabály kidolgozásával. CÉLCSOPORT Tartományi köztisztviselők jogászok. A KÉPZÉS TARTALMA - Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma - Tartományi képviselőházi rendelet Vajdaság Autonóm Tartomány statútumának végrehajtásáról - Határozat a jogszabályozásról - Egységes metodológiai szabályok a jogszabályok kidolgozásához (a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlésének Törvényhozó Bizottsága) - Egyéb. IDŐTARTAMA Két nap ELŐADÓK ÉS MÁS BEVONT SZEMÉLYEK A Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárságban foglalkoztatott tartományi köztisztviselők, akik normatív-jogi teendőket látnak el és a jogszabályok kidolgozásában sokéves tapasztalattal rendelkező jogászok, valamint a szóban forgó szakterület kiemelkedő szakemberei (pl. egyetemi tanárok), továbbá az illetékes köztársasági szervekben foglalkoztatottak. SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK Az alkalmazott előadók és a képzési munkaanyag előkészítésével megbízott személyek tiszteletdíjának költségei. A megtartott képzéshez szükséges helyiség bérleti költségei, abban az esetben, ha a képzés megtartásának időszakában nem állnak rendelkezésre Vajdaság AT Képviselőházának és Kormányának termei, sem a munka- és protokolláris szükségletekre szolgáló egyéb helyiségek (Vojvodina villa, Čortanovci és a Vajdasági Gazdasági és Technológiai Fejlesztési Központ, Andrevlje). A hallgatók/részvevők, szervezők és előadók elszállásolási és étkeztetési, felfrissülési költségei. Úti költségek. A részvevők számára tananyag (kézikönyvek nyomtatása, anyag kidolgozása elektronikus formában, CD stb.) kidolgozásának költségei. Egyéb előre nem tervezhető költségek. A KÉPZÉS ELNEVEZÉSE: A KÖZBESZERZÉSSEL KAPCSOLATOS ÚJ JOGSZABÁLYOK ALKALMAZÁSA A KÖZBESZERZÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY ÉS A KÍSÉRŐ SZABÁLYZATOK A KÉPZÉS CÉLJA A közbeszerzésekről szóló új törvény szerinti közbeszerzési eljárások végrehajtása gyakorlati ismereteinek megszerzése és a meglevő ismeretek felújítása. A KÉPZÉS MEGTARTÁSÁNAK INDOKAI 2009 januárjában hatályba lépett a közbeszerzésekről szóló új törvény, amely előirányozza, hogy a megrendelőknek munkaköreik besorolásában munkahelyet kell előirányozni a közbeszerzéssel foglalkozó köztisztviselő számára, akinek teendői leírásában a közbeszerzések végrehajtása is szerepel. A közbeszerzési közalkalmazott az ilyen teendők ellátására külön kiképzett közalkalmazott, aki erről bizonyítvánnyal rendelkezik, ezért ez a képzés a bizonyítvány megszerzésére szervezett vizsgára való felkészüléshez szükséges. Egyben a szemináriumon lehetőség nyílik a tapasztalatcserére és a közbeszerzési eljárások végrehajtásában felmerülő kételyek eloszlatására. CÉLCSOPORT A közbeszerzési eljárások végrehajtásában és a közbeszerzési eljárások végrehajtására és másra alakított bizottságok munkájában résztvevő jogászok és közgazdászok. A KÉPZÉS TARTALMA - a közbeszerzés fajtái, - az ajánlatok begyűjtésére irányuló felszólítások formája és tartalma (kötelező elemek), - a kötelező dokumentumok, amelyeket be kell szerezni az ajánlattevőtől, - a legjobb ajánlattevő kiválasztásának kritériumai és a döntéshozatal, - a szervek kötelezettségei a lefolytatott eljárás után (a szerződés, a jelentés, a jegyzőkönyv, az értesítés stb. kidolgozása).

5 2011. február 2. HIVATALOS LAPJA VAT 1. szám - 5 oldal IDŐTARTAMA Két nap. ELŐADÓK ÉS MÁS BEVONT SZEMÉLYEK A közbeszerzési eljárások végrehajtásában többéves tapasztalattal rendelkező tartományi köztisztviselők, a közbeszerzési eljárások végrehajtása felett felügyeletet gyakoroló tartományi köztisztviselők, az illetékes köztársasági szervek szakemberei. SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK Az alkalmazott előadók és a munkaanyag, valamint képzési anyag előkészítésével megbízott személyek tiszteletdíjának költségei. A megtartott képzéshez szükséges helyiség bérleti költségei, abban az esetben, ha a képzés megtartásának időszakában nem állnak rendelkezésre Vajdaság AT Képviselőházának és Kormányának termei, sem a munka- és protokolláris szükségletekre szolgáló egyéb helyiségek (Vojvodina villa, Čortanovci és a Vajdasági Gazdasági és Technológiai Fejlesztési Központ, Andrevlje). A hallgatók/részvevők, szervezők és előadók elszállásolási és étkeztetési, felfrissülési költségei. Úti költségek. A részvevők számára tananyag (kézikönyvek nyomtatása, anyag kidolgozása elektronikus formában, CD stb.) kidolgozásának költségei. Egyéb előre nem tervezhető költségek. A KÉPZÉS ELNEVEZÉSE: KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ÉS KÖZIGAZGATÁSI PER A KÉPZÉS CÉLJA Az ismeretek felújítása és a közigazgatási dolgokban való döntéshozatalkor jelentkező kételyek eloszlatása. A KÉPZÉS MEGTARTÁSÁNAK INDOKAI A tartományi közigazgatási szervek első és másodfokon döntenek a közigazgatási ügyekben. A közigazgatási eljárásokat, elsősorban a jogászok folytatják le, de lefolytathatják nem jogász képesítésű személyek is. A közigazgatási eljárás lefolytatásának előmozdítása és a kételyek eloszlatása céljából, a képzést két szinten kell lefolytatni: kezdő tanfolyam elméleti tudással rendelkező, de gyakorlati tapasztalat nélküli tartományi köztisztviselők számára, haladó tanfolyam az évek óta ezeken a teendőkön dolgozó tartományi köztisztviselők számára, akiknek bizonyos kételyeik vannak. A fenti képzés megtartásának indoka a tartományi titkárságok/tartományi szervek gyakorlatának egységesítése is. Egyben A közigazgatási perekről szóló törvénnyel előírt újdonságok, mint például, a alperes szerv képviselőjének kötelező nyilvános tárgyalása és részvétele a közigazgatási perben, amelyre ki kell képezni azokat a tartományi köztisztviselőket, akik eddig nem vettek részt ilyen eljárásokban. CÉLCSOPORT Az alaptanfolyamon a célcsoport a jogászok és nem jogász tartományi köztisztviselők, akik hivatalos személy minőségben döntenek a közigazgatási ügyekben, vagy bizonyos cselekményeket végeznek az eljárásban. A haladó tanfolyamon a célcsoport a közigazgatási eljárásban döntést hozó jogászok. A KÉPZÉS TARTALMA Alaptanfolyam: - a közigazgatási eljárás elvei, - az ügyfél minősítése az eljárásban, - a tartományi közigazgatási szervek meghatalmazása az elsőfokú határozat meghozatalában és döntéshozatal másodfokon, - a közigazgatási eljárás folyamata, - a közigazgatási aktus végrehajtása, - a közigazgatási eljárás korszerűsítésének irányelvei. Haladó tanfolyam: - a közigazgatási eljárás elvei, - az ügyfél minősítése az eljárásban, - a tartományi közigazgatási szervek meghatalmazása az elsőfokú határozat meghozatalában és döntéshozatal másodfokon, - a közigazgatási eljárás folyamata, - a közigazgatási aktus végrehajtása, - a munkaviszony létesítésének eljárásában való döntéshozatal, - közigazgatási per. IDŐTARTAMA Alaptanfolyam két nap, Haladó tanfolyam két nap. ELŐADÓKÉS MÁS BEVONT SZEMÉLYEK A közigazgatási eljárás folytatásában többéves tapasztalattal rendelkező tartományi köztisztviselők, a szóban forgó szakterület kiemelkedő szakemberei (pl. egyetemi tanárok), a Közigazgatási Bíróság bírái. SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK Az alkalmazott előadók és a munkaanyag és képzési anyag előkészítésével megbízott személyek tiszteletdíjának költségei. A megtartott képzéshez szükséges helyiség bérleti költségei, abban az esetben, ha a képzés megtartásának időszakában nem állnak rendelkezésre Vajdaság AT Képviselőházának és Kormányának termei, sem a munka- és protokolláris szükségletekre szolgáló egyéb helyiségek (Vojvodina villa, Čortanovci és a Vajdasági Gazdasági és Technológiai Fejlesztési Központ, Andrevlje). A hallgatók/részvevők, szervezők és előadók elszállásolási és étkeztetési, felfrissülési költségei. Úti költségek. A részvevők számára tananyag (kézikönyvek nyomtatása, anyag kidolgozása elektronikus formában, CD stb.) kidolgozásának költségei. Egyéb előre nem tervezhető költségek. A KÉPZÉS ELNEVEZÉSE: CSAPATVEZETÉS ÉS IRÁNYÍTÁS A KÉPZÉS CÉLJA A csapatmunka kialakítására és megszervezésére vonatkozó ismeretek megszerzése, az irányítás módozataival (stílusaival) és a tárgyalási és döntéshozatali képességgel együtt. A KÉPZÉS MEGTARTÁSÁNAK INDOKAI A csapatmunka hatékonyabb és jobb munkavégzési lehetőséget nyújt. Figyelembe véve a korszerű irányvételeket, hogy a munka elvégzését bizonyos csapatra kell bízni, feltétlenül szükséges, hogy a vezetők megismerkedjenek a csapatirányítás elveivel. Úgyszintén, léteznek különféle vezetési stílusok, amelyek a teendők ellátásának hatékonyságában nyilvánulnak meg. Mindkettő serkentésének érdekében a vezető beosztású munkahelyekre beosztott tartományi köztisztviselőknek feltétlenül fejleszteni kell vezetői ismereteiket, valamint bizonyos készségeket kell elsajátítaniuk, mint a tárgyalási és a döntéshozatali készség. CÉLCSOPORT A vezetői munkakörbe beosztott tartományi köztisztviselők. A KÉPZÉS TARTALMA - a csapat sajátossága, - a csapat kialakítása és vezetése, - vezetési stílusok, - tárgyalási készségek, - döntéshozatali készség. IDŐTARTAMA Két nap. ELŐADÓK ÉS MÁS BEVONT SZEMÉLYEK Üzleti pszichológiával foglalkozó szervezetek szakemberei. SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK Az alkalmazott előadók és a munkaanyag és képzési anyag előkészítésével megbízott személyek tiszteletdíjának költségei. A megtartott képzéshez szükséges helyiség bérleti költségei, abban az esetben, ha a képzés megtartásának időszakában nem állnak rendelkezésre Vajdaság AT Képviselőházának és Kormányának termei,

6 6 oldal - 1. szám HIVATALOS LAPJA VAT február 2. sem a munka- és protokolláris szükségletekre szolgáló egyéb helyiségek (Vojvodina villa, Čortanovci és a Vajdasági Gazdasági és Technológiai Fejlesztési Központ, Andrevlje). A hallgatók/részvevők, szervezők és előadók elszállásolási és étkeztetési, felfrissülési költségei. Úti költségek. A részvevők számára tananyag (kézikönyvek nyomtatása, anyag kidolgozása elektronikus formában, CD stb.) kidolgozásának költségei. Egyéb előre nem tervezhető költségek. A KÉPZÉS ELNEVEZÉSE: KOMMUNIKÁCIÓS ÉS KONFLIK- TUSMEGOLDÓ KÉSZSÉGEK A KÉPZÉS CÉLJA A tartományi köztisztviselők ismeretszerzése a kommunikáció elveiről és a konfliktus megoldásához szükséges készségekről. A KÉPZÉS MEGTARTÁSÁNAK INDOKAI Munkájuk során a tartományi köztisztviselők nagy számú ügyféllel kerülnek kapcsolatba, ezért kommunikációjuk javítása céljából ezen a területen szükséges a képzés, mégpedig a polgárok szolgálatkész közigazgatás iránti szükségleteinek kielégítése céljából. A tartományi köztisztviselők munkájuk során is naponta kommunikálnak egymással. Némelykor a rossz kommunikáció miatt kerül sor a szerven belüli konfliktusra, ami hatással van a munkalégkörre, ennek folytán pedig magára a munka elvégzésére is. Az ilyen jellegű problémák megelőzése és a kommunikáció javítása céljából képzésre van szükség. CÉLCSOPORT A végrehajtói és vezetői munkakörbe beosztott valamennyi tartományi köztisztviselő. A KÉPZÉS TARTALMA - a kommunikáció elvei, - az én beszéd, - tényszerű fogalmazás, - empátia, - konfliktusmegoldás. IDŐTARTAMA Két nap. ELŐADÓK ÉS MÁS BEVONT SZEMÉLYEK Üzleti pszichológiával foglalkozó szervezetek szakemberei. SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK Az alkalmazott előadók és a munkaanyag és képzési anyag előkészítésével megbízott személyek tiszteletdíjának költségei. A megtartott képzéshez szükséges helyiség bérleti költségei, abban az esetben, ha a képzés megtartásának időszakában nem állnak rendelkezésre Vajdaság AT Képviselőházának és Kormányának termei, sem a munka- és protokolláris szükségletekre szolgáló egyéb helyiségek (Vojvodina villa, Čortanovci és a Vajdasági Gazdasági és Technológiai Fejlesztési Központ, Andrevlje). A hallgatók/részvevők, szervezők és előadók elszállásolási és étkeztetési, felfrissülési költségei. Úti költségek. A részvevők számára tananyag (kézikönyvek nyomtatása, anyag kidolgozása elektronikus formában, CD stb.) kidolgozásának költségei. Egyéb előre nem tervezhető költségek. A KÉPZÉS ELNEVEZÉSE: A PREZENTÁCIÓS KÉPESSÉGEK ÉS A NYILVÁNOS FELLÉPÉS KÉSZSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE A KÉPZÉS CÉLJA A tartományi köztisztviselők prezentációs képességének és nyilvános fellépési készségének fejlesztése. A KÉPZÉS MEGTARTÁSÁNAK INDOKAI A tartományi köztisztviselőknek, főként a vezetői munkakört betöltő személyeknek gyakran nagyobb közönség előtt kell előadást tartaniuk. Mivel a sikeres fellépéshez bizonyos tudásra és jártasságra van szükségük, a köztisztviselőknek feltétlenül képzésben kell részesülniük. CÉLCSOPORT Valamennyi tartományi köztisztviselő, előnyben részesülnek a munkakörükből eredően prezentációkat tartó és nyilvánosan fellépő, valamint a vezető beosztású tartományi köztisztviselők. A KÉPZÉS TARTALMA - a prezentáció előkészítése, - a prezentáció módszerei, - a technikai támogatás kiválasztása, - prezentációs eszközök felhasználása a számítógépen, - nagyobb számú hallgató előtti fellépés elsajátítás nyilvános fellépés. IDŐTARTAMA Két nap. ELŐADÓK ÉS MÁS BEVONT SZEMÉLYEK A szóban forgó terület szakemberei. SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK Az alkalmazott előadók és a munkaanyag és képzési anyag előkészítésével megbízott személyek tiszteletdíjának költségei. A megtartott képzéshez szükséges helyiség bérleti költségei, abban az esetben, ha a képzés megtartásának időszakában nem állnak rendelkezésre Vajdaság AT Képviselőházának és Kormányának termei, sem a munka- és protokolláris szükségletekre szolgáló egyéb helyiségek (Vojvodina villa, Čortanovci és a Vajdasági Gazdasági és Technológiai Fejlesztési Központ, Andrevlje). A hallgatók/részvevők, szervezők és előadók elszállásolási és étkeztetési, felfrissülési költségei. Úti költségek. A részvevők számára tananyag (kézikönyvek nyomtatása, anyag kidolgozása elektronikus formában, CD stb.) kidolgozásának költségei. Egyéb előre nem tervezhető költségek. A KÉPZÉS ELNEVEZÉSE: KORRUPCIÓELLENES HARC A KÉPZÉS CÉLJA A vezetők és tartományi köztisztviselők ismeretszerzése a korrupció fogalmáról, a korrupcióellenes harc megelőző intézkedéseiről és mechanizmusairól. A KÉPZÉS MEGTARTÁSÁNAK INDOKAI A korrupcióellenes harc nemzeti stratégiája és a korrupcióellenes harc akcióterve előirányozzák, hogy a közigazgatásban dolgozó köztisztviselők folyamatosan részt vesznek a korrupcióellenes harc területére vonatkozó képzésben. CÉLCSOPORT Valamennyi tartományi köztisztviselő és vezető. A KÉPZÉS TARTALMA - ismeretszerzés a korrupció fogalmáról, - ismeretszerzés a korrupcióellenes harccal kapcsolatos hazai és nemzetközi aktusokról, - a tartományi köztisztviselők és vezetők kötelezettségei a korrupcióellenes harccal kapcsolatban. IDŐTARTAMA Két nap. ELŐADÓK ÉS MÁS BEVONT SZEMÉLYEK A szóban forgó terület szakemberei. SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK Az alkalmazott előadók és a munkaanyag és képzési anyag előkészítésével megbízott személyek tiszteletdíjának költségei. A megtartott képzéshez szükséges helyiség bérleti költségei, abban az esetben, ha a képzés megtartásának időszakában nem állnak rendelkezésre Vajdaság AT Képviselőházának és Kormányának termei, sem a munka- és protokolláris szükségletekre szolgáló egyéb helyiségek (Vojvodina villa, Čortanovci és a Vajdasági Gazdasági és Techno-

7 2011. február 2. HIVATALOS LAPJA VAT 1. szám - 7 oldal lógiai Fejlesztési Központ, Andrevlje). A hallgatók/részvevők, szervezők és előadók elszállásolási és étkeztetési, felfrissülési költségei. Úti költségek. A részvevők számára tananyag (kézikönyvek nyomtatása, anyag kidolgozása elektronikus formában, CD stb.) kidolgozásának költségei. Egyéb előre nem tervezhető költségek. A KÉPZÉS ELNEVEZÉSE: AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI ÉS DÖNTÉSHOZATAL AZ UNIÓBAN A KÉPZÉS CÉLJA A hallgatók ismereteket szereznek az Európai Unió intézményeiről és a döntéshozatal módjáról az Unióban. A KÉPZÉS MEGTARTÁSÁNAK INDOKAI A stabilizációs folyamat és a Szerb Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamata formálisan 2001-ben kezdődött meg. A Szerb Köztársaság Nemzetgyűlése szeptember 9-én becikkelyezte A Stabilizációs és Társulási Egyezményt és az Átmeneti Kereskedelmi Egyezményt. Továbbá, a Szerb Köztársaság december 22-én benyújtotta az Európai Unióba való csatlakozási kérelmét. Más szóval, a Szerb Köztársaság lépéseket tesz annak érdekében, hogy az Európai Unió tagjává váljon, ezért a tartományi köztisztviselőknek feltétlenül meg kell ismerkedniük az EU intézményeivel és az uniós döntéshozatali móddal. CÉLCSOPORT Valamennyi tartományi köztisztviselő. A KÉPZÉS TARTALMA - Az EU alapítóokmányai és a reformszerződés (Lisszaboni szerződés) - Az EU szervei - A jogszabályok meghozatalára vonatkozó eljárások és az EU jogszabályai (az EU elsődleges és másodlagos jogforrásai, az EU szervei által meg jogszabályok és egyéb aktusok) - Az EU tagságába való felvétel kritériumai - Az EU-tag státus megszerzésére irányuló eljárás IDŐTARTAMA Öt nap ELŐADÓK ÉS MÁS BEVONT SZEMÉLYEK A szóban forgó terület szakemberei. SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK Az alkalmazott előadók és a munkaanyag és képzési anyag előkészítésével megbízott személyek tiszteletdíjának költségei. A megtartott képzéshez szükséges helyiség bérleti költségei, abban az esetben, ha a képzés megtartásának időszakában nem állnak rendelkezésre Vajdaság AT Képviselőházának és Kormányának termei, sem a munka- és protokolláris szükségletekre szolgáló egyéb helyiségek (Vojvodina villa, Čortanovci és a Vajdasági Gazdasági és Technológiai Fejlesztési Központ, Andrevlje). A hallgatók/részvevők, szervezők és előadók elszállásolási és étkeztetési, felfrissülési költségei. Úti költségek. A részvevők számára tananyag (kézikönyvek nyomtatása, anyag kidolgozása elektronikus formában, CD stb.) kidolgozásának költségei. Egyéb előre nem tervezhető költségek. A KÉPZÉS ELNEVEZÉSE: PROJEKTÍRÁS AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJAINÁL VALÓ PÁLYÁZTATÁSHOZ A KÉPZÉS CÉLJA A hallgatók ismeretszerzése a Szerb Köztársaság számára hozzáférhető alapokról, mielőtt az Európai Unió tagjelöltje lenne és tagjelöltté válása után, valamint az alapokhoz benyújtott projektek megírásának elsajátítása. A KÉPZÉS MEGTARTÁSÁNAK INDOKAI A Szerb Köztársaság még nem európai uniós tagjelölt ország, ennek ellenére lehetősége van, hogy igénybe vegyen néhány uniós alapot, melyek anyagi támogatásban részesítenek nem tagállam, sőt nem is tagjelölt országokat. Az Európai Unió előírta a projektumok formarendszerét, ezért a tartományi köztisztviselőknek el kell sajátítani a projektírást és a pályáztatás folyamatát. CÉLCSOPORT Valamennyi tartományi köztisztviselő. A KÉPZÉS TARTALMA - ismerkedés a nem európai uniós tagállam országok rendelkezésére álló alapokkal - pályázatírás az Európai Unió pályázataira - a projektek benyújtásának eljárása. IDŐTARTAMA Öt nap. ELŐADÓK ÉS MÁS BEVONT SZEMÉLYEK Az szóban forgó terület szakemberei SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK Az alkalmazott előadók és a munkaanyag és képzési anyag előkészítésével megbízott személyek tiszteletdíjának költségei. A megtartott képzéshez szükséges helyiség bérleti költségei, abban az esetben, ha a képzés megtartásának időszakában nem állnak rendelkezésre Vajdaság AT Képviselőházának és Kormányának termei, sem a munka- és protokolláris szükségletekre szolgáló egyéb helyiségek (Vojvodina villa, Čortanovci és a Vajdasági Gazdasági és Technológiai Fejlesztési Központ, Andrevlje). A hallgatók/részvevők, szervezők és előadók elszállásolási és étkeztetési, felfrissülési költségei. Úti költségek. A részvevők számára tananyag (kézikönyvek nyomtatása, anyag kidolgozása elektronikus formában, CD stb.) kidolgozásának költségei. Egyéb előre nem tervezhető költségek. 5. A tudományos kutatótevékenységről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 110/05., 50/06.- kiigazítás és 18/10. szám) 35. szakaszának 1. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 1. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya február 2-i ülésén AZ ALFÖLDI ERDÉSZET- ÉS KÖRNYEZETFEJLESZTÉSI KUTATÓINTÉZET MEGALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. szakasz Az Alföldi Erdészet- és Környezetfejlesztési Kutatóintézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 16/06. szám) 12. szakasza az alábbira módosul: Az igazgatóbizottságnak hét tagja van, akiket Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya nevez ki és ment fel. Az igazgatóbizottság elnökét és három tagját saját képviselőjeként a Kormány jelöli ki, három tagot pedig az Intézet tudományos tanácsa javasol az Intézetben foglalkoztatott tudományos vagy oktatói rangban levő kutatói közül. Az igazgatóbizottságnak elnöke és elnökhelyettese van. Az igazgatóbizottság elnökhelyettesét az igazgatóbizottság nevezi ki és menti fel az Intézet tudományos tanácsa által javasolt igazgatóbizottsági tagok közül. A igazgatóbizottság elnökének, az elnökhelyettesének és tagjainak megbízatása négy évre szól. Az igazgatóbizottság elnöke, elnökhelyettese és tagjai megbízatásuk lejárta előtt is felmenthetők, személyes kérésükre, vagy az e szakasz 1. bekezdésében említett felhatalmazott javaslattevő megindokolt kérelme alapján.

8 8 oldal - 1. szám HIVATALOS LAPJA VAT február 2. Az igazgatóbizottság elnökének és tagjainak felmentésére vonatkozó aktust a Kormány hozza meg. 2. szakasz Az Alföldi Erdészet- és Környezetfejlesztési Kutatóintézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 16/06. szám) 1. szakaszának 2. bekezdésében a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szavak helyébe a Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya szavak kerülnek a megfelelő raggal. 3. szakasz A jelen határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép hatályba. Szám: / A tudományos kutatótevékenységről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 110/05., 50/06.- kiigazítás és 18/10. szám) 35. szakaszának 1. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 1. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya február 2-i ülésén AZ ÉLELMISZERTECHNOLÓGIAI TUDOMÁNYOS INTÉZET MEGALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. szakasz Az Élelmiszertechnológiai Tudományos Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 16/06. szám) 12. szakasza az alábbira módosul: Az igazgatóbizottságnak hét tagja van, akiket Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya nevez ki és ment fel. Az igazgatóbizottság elnökét és három tagját saját képviselőjeként a Kormány jelöli ki, három tagot pedig az Intézet tudományos tanácsa javasol az Intézetben foglalkoztatott tudományos vagy oktatói rangban levő kutatói közül. Az igazgatóbizottságnak elnöke és elnökhelyettese van. Az igazgatóbizottság elnökhelyettesét az igazgatóbizottság nevezi ki és menti fel az Intézet tudományos tanácsa által javasolt igazgatóbizottsági tagok közül. A igazgatóbizottság elnökének, az elnökhelyettesének és tagjainak megbízatása négy évre szól. Az igazgatóbizottság elnöke, elnökhelyettese és tagjai megbízatásuk lejárta előtt is felmenthetők, személyes kérésükre, vagy az e szakasz 1. bekezdésében említett felhatalmazott javaslattevő megindokolt kérelme alapján. Az igazgatóbizottság elnökének és tagjainak felmentésére vonatkozó aktust a Kormány hozza meg. 2. szakasz Az Élelmiszertechnológiai Tudományos Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 16/06. szám) 1. szakaszának 2. bekezdésében a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szavak helyébe a Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya szavak kerülnek a megfelelő raggal. 3. szakasz A jelen határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép hatályba. Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának megalakításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/02., 7/02., 15/02., 3/06. és 11/10. szám) 7. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya január 12-i ülésén H A T Á R O Z A T O T h o z o t t A Kormány j ó v á h a g y j a Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának évi munkaprogramját, amelyet Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának igazgatóbizottsága december 21-i ülésén meg. Szám: 025-5/2011. Újvidék, január A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának megalakításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/02., 7/02., 15/02., 3/06. és 11/10. szám) 7. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya január 26-i ülésén H A T Á R O Z A T O T h o z o t t A Kormány j ó v á h a g y j a Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának évi pénzügyi tervét, amelyet Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának igazgatóbizottsága január 19-i ülésén meg.

9 2011. február 2. HIVATALOS LAPJA VAT 1. szám - 9 oldal Szám: /2011. Újvidék, január 26. Szám: /2011. Újvidék, január Az Üzleti Szabványosítási és Tanúsítványozási Tájékoztatási Központ BSC - Tájékoztatási Központ megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 14/09. szám) 5. szakasza, valamint a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya január 19-én megtartott ülésén A Kormány j ó v á h a g y j a az Üzleti Szabványosítási és Tanúsítványozási Tájékoztatási Központ BSC Tájékoztatási Központ évi, I-UO-01/2011. számú január 13-i keltezésű munkaprogramját, amelyet az Üzleti Szabványosítási és Tanúsítványozási Tájékoztatási Központ - BSC Tájékoztatási Központ igazgatóbizottsága meg január 13-án megtartott 7. rendes ülésén. Ezt a határozatot közzé kell tenni Vajdaság AT A Vajdaság Autonóm Tartomány Nonprofit Szektora Fejlesztési Alapjának megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 6/03. szám) 7. szakaszának 3. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya január 19-én megtartott ülésén A Kormány jóváhagyja Vajdaság Autonóm Tartomány Nonprofit Szektora Fejlesztési Alapjának évi munkaprogramját, amelyet a Vajdaság Autonóm Tartomány Nonprofit Szektora Fejlesztési Alapjának igazgatóbizottsága január 10-én megtartott XX ülésén meg. Szám: /2011. Újvidék, január 19. Szám: 025-4/2011. Újvidék, január Az Üzleti Szabványosítási és Tanúsítványozási Tájékoztatási Központ BSC - Tájékoztatási Központ megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 14/09. szám) 5. szakasza, valamint a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya január 19-én megtartott ülésén A Kormány j ó v á h a g y j a az Üzleti Szabványosítási és Tanúsítványozási Tájékoztatási Központ BSC Tájékoztatási Központ évi, I-UO-01/2011. számú január 13-i keltezésű pénzügyi tervét, amelyet az Üzleti Szabványosítási és Tanúsítványozási Tájékoztatási Központ - BSC Tájékoztatási Központ igazgatóbizottsága meg január 13-án megtartott 7. rendes ülésén. Ezt a határozatot közzé kell tenni Vajdaság AT A Vajdaság Autonóm Tartomány Nonprofit Szektora Fejlesztési Alapjának megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 6/03. szám) 7. szakaszának 3. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya január 19-én megtartott ülésén A Kormány jóváhagyja Vajdaság Autonóm Tartomány Nonprofit Szektora Fejlesztési Alapjának évi pénzügyi tervét, amelyet a Vajdaság Autonóm Tartomány Nonprofit Szektora Fejlesztési Alapjának igazgatóbizottsága január 10-én megtartott XX ülésén meg.

10 10 oldal - 1. szám HIVATALOS LAPJA VAT február 2. Szám: /2011. Újvidék, január A Hivatásbeli és Munkahelyi Jártasság Képző Edukációs Központ, Újvidék megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 13/2010. szám) 11. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya január 19-i ülésén meghozta az alábbi A Kormány jóváhagyja a Hivatásbeli és Munkahelyi Jártasság Képző Edukációs Központ, Újvidék évi január 14-én kelt, 6/2011. számú munkaprogramját, amelyet a Hivatásbeli és Munkahelyi Jártasság Képző Edukációs Központ igazgatóbizottsága január 14-én megtartott ülésén meg. 15. A Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapjának megalakításáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 13/09. és 2/10. szám) 9. szakaszának 2. bekezdése és Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya január 19-i ülésén meghozta az alábbi A Kormány jóváhagyja Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapja évi munkaprogramját, amelyet az Alap igazgatóbizottsága január 4-i ülésén meg. Szám: 025-2/2011. Újvidék, január Szám: /2011. Újvidék, január A Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapjának megalakításáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 13/09. és 2/10. szám) 9. szakaszának 2. bekezdése és Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya január 19-i ülésén meghozta az alábbi A Hivatásbeli és Munkahelyi Jártasság Képző Edukációs Központ, Újvidék megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 13/2010. szám) 11. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya január 19-i ülésén meghozta az alábbi A Kormány jóváhagyja a Hivatásbeli és Munkahelyi Jártasság Képző Edukációs Központ, Újvidék évi január 14-én kelt, 7/2011. számú pénzügyi tervét, amelyet a Hivatásbeli és Munkahelyi Jártasság Képző Edukációs Központ igazgatóbizottsága január 14-én megtartott ülésén meg. Szám: /2011. Újvidék, január 19. A Kormány jóváhagyja Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapja évi pénzügyi tervét, amelyet az Alap igazgatóbizottsága január 4-i ülésén meg. Szám: 402-8/2011. Újvidék, január A Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefektetési Alapjának megalakításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 19/06. szám) 11. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján

11 2011. február 2. HIVATALOS LAPJA VAT 1. szám - 11 oldal Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya január 19-én megtartott ülésén A Kormány jóváhagyja Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefektetési Alapjának évi munkaprogramját, amelyet Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefektetési Alapjának igazgatóbizottsága január 17-én megtartott ülésén meg Szám: 025-8/2011. Újvidék, január A Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefektetési Alapjának megalakításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 19/06. szám) 11. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya január 19-én megtartott ülésén A Kormány jóváhagyja Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefektetési Alapjának évi pénzügyi tervét, amelyet Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefektetési Alapjának igazgatóbizottsága január 17-én megtartott ülésén meg Szám: /2011. Újvidék, január A Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 18/02. és 4/08. szám) 14. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya január 19-én megtartott ülésén A Kormány jóváhagyja a Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet évi munkatervét, amelyet a Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet igazgatóbizottsága december 29-én megtartott 12. ülésén meg. Szám: 023-8/2011. Újvidék, január A Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 18/02. és 4/08. szám) 14. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya január 19-én megtartott ülésén A Kormány jóváhagyja a Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet évi pénzügyi tervét, amelyet a Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet igazgatóbizottsága december 29-én megtartott 12. ülésén meg. Szám: /2011. Újvidék, január A Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 18/02. és 4/08. szám) 14. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya január 19-én megtartott ülésén A Kormány jóváhagyja a Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet évi idegenforgalmi tájékoztató és propaganda tevékenységi program-

12 12 oldal - 1. szám HIVATALOS LAPJA VAT február 2. ját, amelyet a Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet igazgatóbizottsága december 29-én megtartott 12. ülésén meg. Szám: 023-9/2011. Újvidék, január A vajdasági beruházásokat támogató Vojvodina Investment Promotion VIP Alap megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 14/04. szám) 10. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya január 19 i ülésén H A T Á R O Z A T O T h o z o t t A Kormány j ó v á h a g y j a a vajdasági beruházásokat támogató Vojvodina Investment Promotion VIP Alap évi december 24-én kelt, E-54. számú - munkaprogramját, amelyet a vajdasági beruházásokat támogató Vojvodina Investment Promotion VIP Alap igazgatóbizottsága december 24-i 42. ülésén meg. Szám: 025-9/2011. Újvidék, január A Vajdaság Autonóm Tartomány Garanciaalapjának megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/03. és 3/06. szám) 10. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya január 26-i ülésén H A T Á R O Z A T O T h o z o t t A Kormány j ó v á h a g y j a Vajdaság Autonóm Tartomány Garanciaalapjának évi munkaprogramját, amelyet Vajdaság Autonóm Tartomány Garanciaalapjának igazgatóbizottsága január 18-án megtartott 20. ülésén fogadott el. Szám: 025-7/2011. Újvidék, január A Vajdaság Autonóm Tartomány Garanciaalapjának megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/03. és 3/06. szám) 10. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya január 26-i ülésén H A T Á R O Z A T O T h o z o t t A Kormány j ó v á h a g y j a Vajdaság Autonóm Tartomány Garanciaalapjának évi pénzügyi tervét, amelyet Vajdaság Autonóm Tartomány Garanciaalapjának igazgatóbizottsága január 18-án megtartott 20. ülésén fogadott el. Szám: /2011. Újvidék, január Az újvidéki Vajdasági Városépítési Intézet Területi és Városépítési Tervezési Közvállalat megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/02. szám) 13. szakaszának 12. pontja és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya január 19-i ülésén A Kormány jóváhagyja az újvidéki Vajdasági Városépítési Intézet Területi és Városépítési Tervezési Közvállalat 2011 évi gazdálkodási programját, amelyet az újvidéki Vajdasági Városépítési Intézet Területi és Városépítési Tervezési Közvállalat igazgatóbizottsága december 28-án megtartott IX. ülésén meg.

13 2011. február 2. HIVATALOS LAPJA VAT 1. szám - 13 oldal Szám: 023-7/2011. Újvidék, január A Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 30. szakaszának 11. pontja, 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján, valamint Az egészségvédelemről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 107/05., 72/09. másik törvény és 88/10. szám) 141. szakaszának 2. bekezdésével és a Pancsovai Közegészségügyi Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 11/06. szám) 1. szakaszának 2. bekezdésével kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya január 19-i ülésén H A T Á R O Z A T O T A Kormány jóváhagyja a Pancsovai Közegészségügyi Intézet alapszabályát módosító és kiegészítő határozatot, amelyet a Pancsovai Közegészségügyi Intézet igazgatóbizottsága meg október 21-i ülésén. Szám: /2011. Újvidék, január A Vajdaság Autonóm Tartomány által alapított művelődési intézmények alapítói jogainak Vajdaság Autonóm Tartomány kormányára való átruházásáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 18/2010. szám) 1. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 30. szakaszának 11. pontja, 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya január 26-i ülésén meghozta az alábbi A Kormány jóváhagyja a Pavle Beljanski Emlékgyűjtemény alapszabályát, amelyet a Pavle Beljanski Emlékgyűjtemény igazgatóbizottsága január 6-án megtartott ülésén fogadott el. Ezt a határozatot közzé kell tenni Vajdaság AT Szám: /2011. Újvidék, január 26. Szám: /2011. Újvidék, január A Vajdaság Autonóm Tartomány által alapított művelődési intézmények alapítói jogainak Vajdaság Autonóm Tartomány kormányára való átruházásáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 18/2010. szám) 1. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 30. szakaszának 11. pontja, 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya január 19-i ülésén meghozta az alábbi A Kormány jóváhagyja a Vajdasági Színházmúzeum alapszabályát, amelyet a Vajdasági Színházmúzeum igazgatóbizottsága december 17-én megtartott ülésén meg. Ezt a határozatot közzé kell tenni Vajdaság AT 29. A Vajdaság Autonóm Tartomány által alapított művelődési intézmények alapítói jogainak Vajdaság Autonóm Tartomány kormányára való átruházásáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 18/2010. szám) 1. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 30. szakaszának 11. pontja, 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya január 26-i ülésén meghozta az alábbi A Kormány jóváhagyja a Rajko Mamuzić Képzőművészeti Emlékgyűjtemény Képtár alapszabályát, amelyet a Rajko Mamuzić Képzőművészeti Emlékgyűjtemény Képtár igazgatóbizottsága január 11-én megtartott ülésén fogadott el. Ezt a határozatot közzé kell tenni Vajdaság AT Szám: 022-6/2011. Újvidék, január 26.

14 14 oldal - 1. szám HIVATALOS LAPJA VAT február Az egészségvédelemről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 107/05., 72/09. másik törvény, 88/2010. és 99/2010. szám) 130. szakaszának 3. bekezdése, a Vajdaság Autonóm Tartomány területén kórházi, szakorvosi és sajátos szakorvosi egészségvédelmi szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmények alapítói jogainak és kötelezettségeinek az átvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/02. és 11/02. szám) pontja és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya január 26-án megtartott ülésén A Kormány személyes kérésükre - felmenti a melencei Rusanda Rehabilitációs Szakkórház igazgatóbizottságában betöltött tisztségük alól, amelyre Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa február 27-én kelt, /2008. számú határozatával nevezte ki: - az elnököt: Jelena Radaković okl. politológust, Nagybecsekerek, - tagot: Damir Petromanjancot, a műszaki tudományok magiszterét, Nagybecskerek. A Kormány a melencei Rusanda Rehabilitációs Szakkórház igazgatóbizottságába kinevezi: - elnöknek: Nikola Guteša nagybecskereki okl. közgazdászt, Vajdaság AT Árutartalékainak Igazgatóságából, az alapító képviseletében, - tagnak: Dr. Miodrag Damjanov nagybecskereki ortopédia szakorvost, a nagybecskereki Đorđe Joanović Közkórházból, az alapító képviseletében. I Szám: /2011. Újvidék, január A tartományi köztisztviselőkről szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 9/09. és 18/09. szám) 35. szakaszának 2. bekezdése és 62. szakasza, valamint a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya január 26-i ülésén A TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI SEGÉDTITKÁR KINEVEZÉSÉRŐL A Kormány DUŠAN KUNOVACOT négyéves időszakra kinevezi tartományi mezőgazdasági, víz- és erdőgazdálkodási segédtitkárnak. Szám: 02-13/2011. Újvidék, január A Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 30. szakaszának 11. pontja, 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése, valamint a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza által alapított közvállalatokkal szembeni egyes meghatalmazások Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsára való átruházásáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 3/06. szám) 1. szakasza alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya február 2-i ülésén A Kormány jóváhagyja a péterváradi székhelyű Vojvodinašume Közvállalat évi éves gazdálkodási programját, amelyet az igazgatóbizottsága december 30-án megtartott XI ülésén meg. Ezt a határozatot közzé kell tenni a Vajdaság Autonóm Tartomány Szám: 023-1/ A születési sorrendben harmadik, illetve negyedik gyermek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodási költségei egy részének megtérítéséhez szükséges eszközök felosztásáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 5/05., 15/05., 2/06. és 2/10. szám) 2. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya február 2-i ülésén

15 2011. február 2. HIVATALOS LAPJA VAT 1. szám - 15 oldal A születési sorrendben harmadik, illetve negyedik gyermek iskoláskor előtti intézményben, illetve általános iskolában való tartózkodási költségei egy részének megtérítése az iskoláskor előtt intézményre szeptember 1-jétől kezdődően megállapított gazdasági ár 50%-a. A születési sorrendben harmadik, illetve negyedik gyermek iskoláskor előtti intézményben, illetve általános iskolában való egész napos, illetve félnapos tartózkodási költségei egy részének megtérítése a január-decemberi időszakban történik. I Szám: 60-1/ A Roma Felzárkóztatási Hivatal megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/06. szám) 14. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya február 2-i ülésén A Kormány j ó v á h a g y j a az újvidéki székhelyű Roma Felzárkóztatási Hivatal alapszabályát módosító és kiegészítő határozatot, amelyet az újvidéki székhelyű Roma Felzárkóztatási Hivatal igazgatóbizottsága október 29-én megtartott ülésén meg. Ezt a határozatot közzé kell tenni a Vajdaság Autonóm Tartomány Szám: / A Vajdasági Pedagógiai Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 14/03. szám) 12. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya február 2-i ülésén A Kormány j ó v á h a g y j a a Vajdasági Pedagógiai Intézet évi pénzügyi tervét, amelyet a Vajdasági Pedagógiai Intézet igazgatóbizottsága január 25-én megtartott ülésén fogadott el. Ezt a határozatot közzé kell tenni a Vajdaság Autonóm Tartomány Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 30. szakasza 1. bekezdésének 11. pontja alapján és a Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 99/09. szám) 36. szakasza 1. bekezdésének 11. pontjával kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya február 2 i ülésén H A T Á R O Z A T O T h o z o t t A Kormány felmenti tisztségük alól a nagykikindai székhelyű Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon igazgatóbizottsági elnökét és tagját: - elnök: Olivera Kantar okleveles jogász, Nagykikinda, - a foglalkoztatottakat képviselő tag: Slavica Bogunović tanár, az Otthon nevelője. Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 30. szakasza 1. bekezdésének 11. pontja alapján és a Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 99/09. szám) 36. szakasza 1. bekezdésének 11. pontjával kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya február 2 i ülésén

16 16 oldal - 1. szám HIVATALOS LAPJA VAT február 2. H A T Á R O Z A T O T h o z o t t A Kormány a nagykikindai székhelyű Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon igazgatóbizottsági elnökének és tagjának kinevezi: - elnök: Dragan Stojanović gépésztechnikus, Szenthubert, - a foglalkoztatottakat képviselő tag: Vlada Solarov biológia tanár, az Otthon gondnoka. Szám: / A Vajdaság autonóm tartományi székhelyű diákotthonok és középiskolák mellett működő diákotthonok munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/03. és 8/06. szám) 8. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya február 2 i ülésén H A T Á R O Z A T O T h o z o t t A Kormány jóváhagyja az újvidéki Középiskolai Diákotthon alapszabályát, amelyet az újvidéki Középiskolai Diákotthon igazgatóbizottsága október 18-i ülésén meg. Szám: / A Vajdaság autonóm tartományi székhelyű diákotthonok és középiskolák mellett működő diákotthonok munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/03. és 8/06. szám) 8. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya február 2 i ülésén H A T Á R O Z A T O T h o z o t t A Kormány jóváhagyja a zombori Középiskolai Diákotthon alapszabályát, amelyet a zombori Középiskolai Diákotthon igazgatóbizottsága október 18-i ülésén meg. Szám: / Az egészségvédelemről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 107/05., 72/09. másik törvény, 88/10. és 99/10. szám) 130. szakaszának 3. bekezdése, a zentai Dr. Gerő István Egészségügyi Központ felosztásával zentai székhelyű Zentai Közkórház megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 2/08. és 8/08. szám) 1. szakaszának 2. bekezdésével kapcsolatban és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya február 2 i ülésén meghozta a következő A Kormány felmenti tisztségük alól a zentai székhelyű Zentai Közkórház ideiglenes igazgatóbizottságának tagjait: elnök: Slobodan Borđoški zentai tanárt, tagok: 1. Lazić Éva zentai okleveles közgazdászt, 2. Domány Zoltánt, a technológia magiszterét, Zenta, 3. Tóth Eleonóra zentai okl. építőmérnököt, 4. Dr. Dragiša Zeković zentai pszichiáter szakorvost, 5. Dr. Czabafi Zoltán zentai általános sebész szakorvost és 6. Tóth-Csantavéri Ilona zentai ápolónőt. A Kormány a zentai székhelyű Zentai Közkórház igazgatóbizottságába kinevezi: elnök: Mirjana Mandić zentai nyugalmazott okl. közgazdászt, az alapító képviseletében, tagok: 1. Ivana Ćirković zentai okleveles jogász, a zentai Hófehérke Iskoláskor Előtti Intézményből, az alapító képviseletében, 2. Domány Zoltán, a technológia magisztere, Zenta, az Altex Srbijából, az alapító képviseletében, 3. Tóth Eleonóra zentai okl. építőmérnök, a Községi Közigazgatási Hivatalból, a foglalkoztatottak képviseletében, 4. Dr. Dragiša Zeković zentai pszichiáter szakorvos, a

17 2011. február 2. HIVATALOS LAPJA VAT 1. szám - 17 oldal foglalkoztatottak képviseletében, 5. Dr. Farkas Emil primárius, magiszter, zentai általános sebész szakorvos, a foglalkoztatottak képviseletében, 6. Sterbik Timea adai főápolónő, a foglalkoztatottak képviseletében. Az igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak kinevezése négyéves időszakra szól. I Szám: / Az egészségvédelemről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 107/05., 72/09. másik törvény, 88/10. és 99/10. szám) 130. szakaszának 3. bekezdése, a zentai Dr. Gerő István Egészségügyi Központ felosztásával zentai székhelyű Zentai Közkórház megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 2/08. és 8/08. szám) 1. szakaszának 2. bekezdésével kapcsolatban és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya február 2 i ülésén meghozta a következő A Kormány felmenti tisztségük alól a zentai székhelyű Zentai Közkórház ideiglenes felügyelő bizottságának tagjait: - az elnököt Srđan Nedović zentai jogászt, - a tagokat: 1. Gion Erzsébet zentai nyugdíjast, 2. Nikola Trampa zentai okl. közgazdászt, 3. Dr. Vékony-Fajka Gizella zentai gyermekgyógyászszakorvost, neonatológus szubspecialistát, 4. Dr. Milan Šarac óbecsei általános sebész szakorvost. A Kormány a zentai székhelyű Zentai Közkórház felügyelő bizottságába kinevezi: - elnök Srđan Nedović zentai jogász, a Köztársasági Foglalkoztatási Szolgálat Nagykikindai Fiókszolgálatából, az alapító képviseletében, - a tagokat: 1. Ladányi Emese zentai okl. közgazdász, az AIK Bankból, az alapító képviseletében, 2. Nikola Trampa zentai okl. közgazdász, a zentai JTI Dohánygyárból, az alapító képviseletében, 3. Dr. Vékony-Fajka Gizella zentai gyermekgyógyászszakorvos, neonatológus szubspecialista, a foglalkoztatottak képviseletében, 4. Dr. Milan Šarac óbecsei általános sebész szakorvos, a foglalkoztatottak képviseletében. A felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak kinevezése négyéves időszakra szól. I Szám: / A Tartományi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 3/01. szám) 10. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya február 2-i ülésén A Kormány jóváhagyja a Tartományi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap évi munkaprogramját, amelyet az Alap Tanácsa január 20-án megtartott ülésén meg. Szám: / A Tartományi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 3/01. szám) 10. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya február 2-i ülésén A Kormány jóváhagyja a Tartományi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap évi pénzügyi tervét, amelyet az Alap Tanácsa január 20-án megtartott ülésén meg.

18 18 oldal - 1. szám HIVATALOS LAPJA VAT február 2. Szám: / A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/08. szám) 18. szakasza és A Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya február 2-i ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T A Kormány j ó v á h a g y j a a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet évi munkaprogramját, amelyet az Intézet igazgatóbizottsága október 5-i ülésén meg. Szám: / A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/08. szám) 18. szakasza és A Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya február 2-i ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T A Kormány j ó v á h a g y j a a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet évi pénzügyi tervét, amelyet az Intézet igazgatóbizottsága október 5-i ülésén meg. Szám: / A Forum Könyvkiadó Intézet Izdavački zavod Forum megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/08. szám) 18. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya február 2-án megtartott ülésén A Kormány j ó v á h a g y j a az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet Izdavački zavod Forum évi munkatervét és programját, amelyet az Intézet igazgatóbizottsága november 22-én megtartott ülésén meg. Szám: / A Forum Könyvkiadó Intézet Izdavački zavod Forum megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/08. szám) 18. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya február 2-án megtartott ülésén A Kormány j ó v á h a g y j a az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet Izdavački zavod Forum évi pénzügyi tervét, amelyet az Intézet igazgatóbizottsága november 22-én megtartott ülésén meg. Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 30. szakaszának 11. pontja, 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján, valamint a Misao Lapkiadói Intézmény feletti alapítói

19 2011. február 2. HIVATALOS LAPJA VAT 1. szám - 19 oldal jogok és kötelezettségek átvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 13/03. szám) 1. szakaszával kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya február 2-án megtartott ülésén H A T Á R O Z A T O T h o z o t t A Kormány j ó v á h a g y j a a Misao Kiadói Intézmény évi munkaprogramját, amelyet az Intézmény igazgatóbizottsága január 20-án megtartott ülésén fogadott el. Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 30. szakaszának 11. pontja, 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján, valamint a Misao Lapkiadói Intézmény feletti alapítói jogok és kötelezettségek átvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 13/03. szám) 1. szakaszával kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya február 2-án megtartott ülésén H A T Á R O Z A T O T h o z o t t A Kormány j ó v á h a g y j a a Misao Kiadói Intézmény évi pénzügyi tervét, amelyet az Intézmény igazgatóbizottsága január 20-án megtartott ülésén fogadott el. Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 30. szakaszának 11. pontja, 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján, valamint a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza által alapított művelődési intézmények alapító jogainak Vajdaság Autonóm Tartomány kormányára való átruházásáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 18/2010. szám) 1. szakaszával kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya február 2-án megtartott ülésén A Kormány jóváhagyja a Vajdasági Művelődési Intézet évi munkaprogramját, amelyet az Intézet igazgatóbizottsága január 24-én megtartott ülésén fogadott el. Szám: / A Vajdasági Művelődési Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/03. és 8/06. szám) 13a. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya február 2-án megtartott ülésén A Kormány jóváhagyja a Vajdasági Művelődési Intézet évi pénzügyi tervét, amelyet az Intézet igazgatóbizottsága január 24-én megtartott ülésén fogadott el. Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza által alapított művelődési intézmények alapító jogainak Vajdaság Autonóm Tartomány kormányára való átruházásáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 18/2010. szám) 1. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 30. szakaszának 13. pontja, 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya február 2 i ülésén H A T Á R O Z A T O T h o z o t t AZ ÚJVIDÉKI VAJDASÁGI MÚZEUM MEGBÍZOTT IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL A Kormány VLADIMIR MITROVIĆOT f e l m e n t i az újvidéki Vajdasági Múzeum megbízott igazgatójának tisztsége alól.

20 20 oldal - 1. szám HIVATALOS LAPJA VAT február 2. Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza által alapított művelődési intézmények alapító jogainak Vajdaság Autonóm Tartomány kormányára való átruházásáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 18/2010. szám) 1. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 30. szakaszának 13. pontja, 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya február 2 i ülésén H A T Á R O Z A T O T h o z o t t AZ ÚJVIDÉKI VAJDASÁGI MÚZEUM MEGBÍZOTT IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL A Kormány UGLJEŠA BELIĆ történész magisztert k i n e v e z i az újvidéki Vajdasági Múzeum megbízott igazgatójának tisztségére. Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza által alapított művelődési intézmények alapító jogainak Vajdaság Autonóm Tartomány kormányára való átruházásáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 18/2010. szám) 1. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 30. szakaszának 13. pontja, 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya február 2 i ülésén H A T Á R O Z A T O T h o z o t t AZ ÚJVIDÉKI VAJDASÁGI MÚZEUM IGAZGATÓBIZOTTSÁGA TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL A Kormány felmenti tisztségük alól az újvidéki Vajdasági Múzeum igazgatóbizottságának tagjait: Vera Petrov elnököt, történelemtanárt, Dr. Györe Zoltánt, az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Történelem Tanszékének tanárát, Ljiljana Čubrić múzeumi tanácsost, Mészáros Zoltán okl. történészt, Gordana Despotov ügyvédet, Ljiljana Trifunović okl. etnológust, Suzana Milovanović okl. történészt. A Kormány négyéves időtartamra kinevezi az újvidéki Vajdasági Múzeum igazgatóbizottságának tagjait: Dr. Branka Kulić elnök, művészettörténész, Dragan Jovanović magiszter archeológus, Darko Krčmar okl. nemzetközi viszonyügyi politológus, Saša Ljevar történelemtanár, Dévavári Zoltán történelemtanár, Jovan Koledin magiszter, főcustos archeológus, Snežana Dobrić pedagógus. I Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza által alapított művelődési intézmények alapító jogainak Vajdaság Autonóm Tartomány kormányára való átruházásáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 18/2010. szám) 1. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 30. szakaszának 13. pontja, 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya február 2 i ülésén H A T Á R O Z A T O T h o z o t t AZ ÚJVIDÉKI VAJDASÁGI MÚZEUM FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL A Kormány felmenti tisztségük alól az újvidéki Vajdasági Múzeum felügyelő bizottságának tagjait: Obren Markov elnököt, okl. matematikus informatikust, Ilija Komnenović okl. történészt, Maja Pešić okl. közgazdászt. A Kormány négyéves időtartamra kinevezi újvidéki Vajdasági Múzeum felügyelő bizottságának tagjait: Marijana Pujin elnök, okl. jogász, Aleksandra Dickov okl. közgazdász, Ljubica Otić múzeumi tanácsos - történész.

133. 134. Újvidék. 2010. március 23. 3. szám LXVI. évfolyam. 2. szakasz

133. 134. Újvidék. 2010. március 23. 3. szám LXVI. évfolyam. 2. szakasz Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. március

Részletesebben

217. 219. 218. Újvidék

217. 219. 218. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2009. május

Részletesebben

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ /Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak a védelméről szóló törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/02. szám) 1. szakaszának

Részletesebben

164. 165. Újvidék. 2008. március 26. 6. szám LXIV. évfolyam

164. 165. Újvidék. 2008. március 26. 6. szám LXIV. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2008. március

Részletesebben

3. szám 34. oldal 2015.04.28

3. szám 34. oldal 2015.04.28 3. szám 34. oldal 2015.04.28 9. Az utakon levő közlekedési biztonságról szóló törvény ( SZK 41/09-es, 53/10-es és 101/11-es számú Hivatalos Közlönye ) 18. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja, Csóka község

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 2. szám 2003. május 13. Broј 2. 13.05.2003. СТРАНА 49. OLDAL 2003.05.13. 2. szám 34.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2012. OKTÓBER 17. ZENTA 203. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 56. szakasza, az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló

Részletesebben

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16.

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. A Szerb Köztársaság alkotmánya (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/06.

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

NYILVÁNOS HIRDETMÉNYT ADA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉPÍTÉSI TELEK ELTULAJDONÍTÁSÁRA ÍRÁSBELI AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSE ÚTJÁN

NYILVÁNOS HIRDETMÉNYT ADA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉPÍTÉSI TELEK ELTULAJDONÍTÁSÁRA ÍRÁSBELI AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSE ÚTJÁN Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 60. szakaszának 3v pontja, valamint az építési telkek elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozat

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a csökkent munkaképeségű személyek

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 3. szám 2003. május 20. Broј 3. 20.05.2003. СТРАНА 58. OLDAL 2003.05.20. 3. szám 42.

Részletesebben

269. 270. Újvidék. 2006. május 31. 8 szám LXII évfolyam

269. 270. Újvidék. 2006. május 31. 8 szám LXII évfolyam VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET ALAPSZABÁLYÁT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. szakasz. 2. szakasz

FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET ALAPSZABÁLYÁT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. szakasz. 2. szakasz A Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottsága A közhivatalokról szóló törvény 21. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 1991. évi 42., 1994. évi 71. és 2005. évi 81. száma módosítás és 2005. évi 83. száma

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. SZEPTEMBER 8. Z E N T A 111. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza

Részletesebben

325. 327. 326. 328. Újvidék

325. 327. 326. 328. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 325. Újvidék 2011.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

VFA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA d.о.о. Újvidék

VFA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA d.о.о. Újvidék VFA A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja d.o.o. Újvidék, 2015. évi munkaprogramjának és a felügyelő bizottságának határozata alapján, Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja d.о.о. Újvidék

Részletesebben

547. Újvidék. 2010. október 29. 19. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz

547. Újvidék. 2010. október 29. 19. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. október

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVII 30. јун 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 7. szám, 2015. június 30. Број 7. 30.06.2015. СТРАНА 341. OLDAL 2015.06.30.

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2005. szeptember 15. Broј 7. 15.09.2005. СТРАНА 108. OLDAL

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Újvidék április szám LXIX. évfolyam

Újvidék április szám LXIX. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2013. április

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben

Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében

Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében Dr. Szalma Mária Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében I. A Szerb Köztársaság Bíróságokról szóló törvénye 1 értelmében az ország legfelsőbb

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 02. SZÁM 2012. JANUÁR 27. ZENTA 11. Az állami szervekben létesített munkaviszonyokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 48/91., 66/91., 44/98. másik törvény, 49/99. másik törvény,

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

2010. május szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK. 53/2010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának

2010. május szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK. 53/2010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának 010. május 13. 7. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 53/010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának átadás-átvétele 54/010. (V. 13.) Kgy. Szigetvár

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 48. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

Újvidék március szám LXVIII. évfolyam. 5. szakasz

Újvidék március szám LXVIII. évfolyam. 5. szakasz Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 192. Újvidék 2012.

Részletesebben

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN A Z E L M É L E T T Ő L A G Y A K O R L A T I G, A Z A Z A S T R A T É G I Á T Ó L A V A L Ó S E R E D M É N Y E K I G K I S E B B S É G V É D E L E M E U R Ó

Részletesebben

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN A Zenta községben az élsport és a sportdíjak finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 27/2015. szám) 8. szakasza alapján az élsport finanszírozására irányuló nyilvános

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

megnevezésű szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és

megnevezésű szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és 233/2010. (XII. 15.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Veszprém Megyei a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt által kezdeményezett intézményen belüli

Részletesebben

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban, Aranyosiné Borsodi Éva Közokt.szakértő 06 30 847 33 73 Segítségnyújtás Felmerült kérdések? Az egy-két évet határozott idővel, vagy kinevezéssel foglalkoztatott pedagógusok esetében mi a jogszabályi háttér,hogyan

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS 4.1. Cím: Csapatépítő és együttműködést fejlesztő tréning A csoport tagjai tudatosan foglalkoznak a csoport állapotával, fejlődésével. Megtapasztalják saját és társaik szerepét

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara felvételt hirdet Infrastrukturális

Részletesebben

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai Markhard József Ágazati irányítás Irányító szerv Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Államtitkárság Szakképzés

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP 1.) A pályázat teljes címe: Trénerképző, tréner továbbképző tanfolyam: Képzők képzése»train the trainer program«2.) A pályázat kiírója és a képzési program jogtulajdonosa:

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2012. NOVEMBER 10. ZENTA 259. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, Zenta

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I..) számú önkormányzati rendelete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény végrehajtásáról. Orfű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

607. Újvidék. 2010. november 25. 21. szám LXVI. évfolyam

607. Újvidék. 2010. november 25. 21. szám LXVI. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. november

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

Dunaszerdahely Város 2016/... sz. általános érvényű rendelete

Dunaszerdahely Város 2016/... sz. általános érvényű rendelete Város az önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 6. (1) bekezdése, a közoktatásról szóló 2003. évi 596. törvény 6. (2) bek. és (12) bek. d) pontja, a közigazgatás költségvetési szabályairól szóló

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

PÁLYÁZAT PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZAT PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány TARTOMÁNYI OKTATÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG PÁLYÁZAT Vajdaság autonóm tartományi etnikai közösségek szervezetei támogatására 2013-ban

Részletesebben

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS MUNKAÜGYI SZAKREFERENS 340020 GAZDASÁGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPESÍTÉSEK 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz középfokú végzettség szükséges,

Részletesebben

2010. évi CIII. törvény. a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról

2010. évi CIII. törvény. a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról 2010. évi CIII. törvény a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról Az Országgyűlés a hírközlési- és a médiafelügyelet integrált hatósági rendszerének kialakítása érdekében, biztosítva

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő

Részletesebben

Vasúti Erősáramú Konferencia

Vasúti Erősáramú Konferencia Vasúti Erősáramú Konferencia 2015. NOVEMBER 17-19. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2016-2025 A MÁV Zrt. 2016-ra tervezett

Részletesebben

A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia. Tanulmányi szabályzat

A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia. Tanulmányi szabályzat A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia Tanulmányi szabályzat TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia üzleti terület Cím: 1132 Budapest, Váci út 48 / A - B. Telefon: 461-1240 Fax: 461-1199. E-mail: akademia@hu.tuv.com

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ME 06 TOVÁBBKÉPZÉSI FOLYAMATOK (Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Dr. Francsovics Anna dékánhelyettes

Részletesebben

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.)

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

VFA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA Kft. Újvidék

VFA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA Kft. Újvidék A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft., Újvidék, 2015. évi munkaprogramjának és a felügyelő bizottságának határozata alapján, Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft., Újvidék PÁLYÁZATOT

Részletesebben

Újvidék. 2009. december 23. 20. szám LXV. évfolyam 725.

Újvidék. 2009. december 23. 20. szám LXV. évfolyam 725. Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2009. december

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

Az újvidéki Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft évi munkaprogramja és Felügyelő Bizottságának határozata alapján

Az újvidéki Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft évi munkaprogramja és Felügyelő Bizottságának határozata alapján Az újvidéki Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft. 2017. évi munkaprogramja és Felügyelő Bizottságának határozata alapján Az újvidéki Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft. PÁLYÁZATOT

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.09. 8:53 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a polgármestert, hogy a köztisztviselők teljesítménykövetelményeit a kiemelt célok alapján határozzák meg.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a polgármestert, hogy a köztisztviselők teljesítménykövetelményeit a kiemelt célok alapján határozzák meg. b/ felkéri a Polgármestert, hogy a Kbt. 91. a alapján a nyertes ajánlattevővel kössön szerződést Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat kezelésében lévő közúthálózat (útpálya, járda és úttartozék) 2004.

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 308746 1051 20 0500 037789 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1053 Budapest

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXXIII 28. април 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. Број 5. 28.04.2011. СТРАНА 91. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

A PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSI ÉS LEHETŐSÉGEI. dr. Nagy Viktor jogtanácsos Dunaújvárosi Tankerület

A PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSI ÉS LEHETŐSÉGEI. dr. Nagy Viktor jogtanácsos Dunaújvárosi Tankerület A PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSI ÉS LEHETŐSÉGEI Előadó: dr. Nagy Viktor jogtanácsos Dunaújvárosi Tankerület viktor.nagy@klik.gov.hu Per definitionem A továbbképzés azoknak az ismereteknek és

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben