Újvidék március szám LXVI. évfolyam. 2. szakasz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "133. 134. Újvidék. 2010. március 23. 3. szám LXVI. évfolyam. 2. szakasz"

Átírás

1 Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék március szám LXV évfolyam Évi előfizetés 4300 dinár. Reklamálási határidő 15 nap. Szerkesztőség és ügykezelés: Novi Sad, Vojvode Mišića 1. YU ISSN COBISS.SR-ID szakasz A Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőházi képviselőinek megválasztásáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 12/04, 20/08., 5/09*. és 18/09 címmódosítás) 51. szakasza alapján hozok VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA KÉPVISELŐJÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRA PÓTVÁLASZTÁSOK KIÍRÁSÁRÓL 1. Pótválasztásokat írok ki Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza képviselőjének Zsablya község 13 Žabalj választókörzetből való megválasztására. 2. A választások megtartásának időpontja május A választási határidők kezdete március E határozatot közzé kell tenni Vajdaság AT Hivatalos Lapjában. 01. Szám: 013-3/10. Újvidék, március Egeresi Sándor s.k., VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK ELNÖKE Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 37. szakaszának 4. bekezdése, 50. szakasza és 34. szakasza 1. bekezdésének 2. fordulata alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza március 23-i ülésén TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET AZ ÉRDEKÖSSZEÜTKÖZÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY SZERVEIBEN Alaprendelkezések 1. szakasz A jelen tartományi képviselőházi rendelet (a továbbiakban: rendelet) szabályozza Vajdaság Autonóm Tartomány (a továbbiakban: Vajdaság AT) szerveiben, valamint a Vajdaság AT által alapított közvállalatokban, intézményekben, alapokban, igazgatóságokban és más szervezetekben a közmegbízatások betöltésével kapcsolatban felmerülő érdekösszeütközés megakadályozására vonatkozó szabályokat, és meghatározza az érdekösszeütközésnek minősülő tisztségeket és feladatköröket. Érdekösszeütközés áll fenn, amikor a közéleti tisztséget betöltő tisztségviselőnek magánérdeke a közérdeket veszélyeztető módon befolyásolja, befolyásolhatja vagy azt a látszatot kelti, hogy befolyásolja magatartását tisztségének ellátása során. 3. szakasz A jelen rendelettel összhangban, közmegbízatásnak minősül a Vajdaság AT szerveiben, valamint a Vajdaság AT által alapított közvállalatok, intézmények, alapok, igazgatóságok és más szervezetek szerveiben megválasztott, munkakörbe helyezett vagy kinevezett tisztségviselő által ellátott tisztség. Más közmegbízatás, hivatás és tevékenységek végzésének Vajdaság AT Képviselőházának képviselőire vonatkozó tilalma 4. szakasz Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának (a továbbiakban: Vajdaság AT Képviselőháza) képviselője nem lehet a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlésének képviselője, a Szerb Köztársaság Kormányának tagja és Vajdaság Autonóm Tartomány Kormányának (a továbbiakban: Tartományi Kormány) tagja és tartományi köztisztviselő. A képviselő nem lehet polgármester, illetve községi polgármester, alpolgármester, illetve községi alpolgármester, városi vagy községi képviselő-testületi elnök, városi, illetve községi tanácstag, városi, illetve községi közigazgatási hivatal vezetője. A képviselő nem lehet Vajdaság AT által alapított közvállalat, intézmény, alap, igazgatóság és más szervezet igazgatója, elnöke, illetve igazgatóbizottsági és felügyelő bizottsági tagja. Kivételesen, a Korrupcióellenes Ügynökség jóváhagyása és a Vajdaság AT Képviselőházának Adminisztratív és Mandátumvizsgáló-Mentelmi Bizottságától beszerzett egyetértő vélemény alapján a képviselő lehet Vajdaság AT által alapított közvállalat, intézmény, alap, igazgatóság és más szervezet elnöke, illetve igazgatóbizottsági és felügyelő bizottsági tagja. A képviselő foglalkozhat tudományos kutatómunkával, taníthat, folytathat művelődési és művészeti, valamint sporttevékenységet, ha ez nem veszélyezteti közmegbízatásának elfogulatlan ellátását és tekintélyét. A Vajdaság AT Képviselőházában állandó munkaviszonyban levő képviselő közmegbízatásának ellátása idején nem foglalkozhat olyan más hivatással vagy tevékenységgel, mely munkaviszony létesítésével jár. Más közmegbízatás, hivatás és tevékenységek végzésének a Tartományi Kormány tagjaira, illetve a tartományi titkárokra és helyetteseikre vonatkozó tilalma 5. szakasz A Tartományi Kormány elnöke, a Tartományi Kormány alelnökei, a Tartományi Kormány tagjai, illetve a tartományi titkárok és helyetteseik, a Szerb Köztársaság szerveiben nem tölthetnek be tisztséget, és nem lehetnek állami tisztviselői jogállásban.

2 282 oldal - 3. szám HIVATALOS LAPJA VAT március 23. A jelen szakasz 1. bekezdésében említett személyek nem tölthetnek be polgármesteri, illetve községi polgármesteri, alpolgármesteri, illetve községi alpolgármesteri, városi vagy községi képviselő-testületi elnöki, városi, illetve községi tanácstag, városi, illetve községi közigazgatási hivatali vezetői tisztséget. A jelen szakasz 1. bekezdésében említett személyek nem tölthetik be Vajdaság AT által alapított közvállalat, intézmény, alap, igazgatóság és más szervezet igazgatója, elnöke, illetve igazgatóbizottsági és felügyelő bizottsági tagjának tisztségét. A Tartományi Kormány elnöke, a Tartományi Kormány alelnökei, a Tartományi Kormány tagjai, illetve a tartományi titkárok akkor kötelesek betölteni az intézmény, alap, igazgatóság és más szervezet igazgató bizottsági és felügyelő bizottsági elnöke és tagja tisztségét is, ha azt az alapítói okirat előírja. Átmeneti és záró rendelkezések 6. szakasz Vajdaság AT Képviselőházának a május 11-i választásokon a többségi választási rendszer szerint megválasztott képviselői, akik a jelen rendelet meghozatalának napján több közmegbízatást töltenek be, Vajdaság AT Képviselőháza folyó mandátumának lejártáig láthatják el tisztségüket. 7. szakasz A Vajdaság AT szerveiben, valamint a Vajdaság AT által alapított intézményekben, alapokban, igazgatóságokban és más szervezetekben kinevezett és tisztségbe helyezett személyek folytatják más tisztségük ellátását is, ha Vajdaság AT aktusai e tisztségek betöltését kötelező érvénnyel előírják. A Vajdaság AT szerveiben, valamint a Vajdaság AT által alapított intézményekben, alapokban, igazgatóságokban és más szervezetekben kinevezett és tisztségbe helyezett személyek a Vajdaság AT Képviselőháza képviselőválasztási eljárásában a Tartományi Választási Bizottságban és a Tartományi Választási Bizottság által kinevezett választáslebonyolító szervekben betölthetik az elnöki, tag, titkári vagy helyetteseik tisztségét. 8. szakasz Vajdaság AT Képviselőházának Adminisztratív és Mandátumvizsgáló-Mentelmi Bizottsága véleményt nyilvánít a képviselők és a Vajdaság AT Képviselőháza által választott, tisztségbe helyezett és kinevezett személyekre vonatkozóan más közmegbízatás végzéséről, a Korrupcióellenes Ügynökség jóváhagyásának megszerzése végett. A Tartományi Kormány véleményt nyilvánít a Tartományi Kormány által tisztségbe helyezett és kinevezett személyekre vonatkozóan más közmegbízatás ellátásáról, a Korrupcióellenes Ügynökség jóváhagyásának megszerzése végett. 9. szakasz A jelen határozat a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon lép hatályba. VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA 01. Szám: 020-7/10. Újvidék, március Egeresi Sándor s.k., VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK ELNÖKE A Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőházi képviselőinek megválasztásáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 12/04., 20/08., 5/09. és 18/09. szám elnevezés módosulás) 16. szakasza alapján, Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza március 23-i ülésén A TARTOMÁNYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÉS ELNÖKHELYETTESÉNEK KINEVEZÉSÉRŐL A Képviselőház a Tartományi Választási Bizottságba kinevezi: - elnöknek DARKO RUDIĆ újvidéki ügyvédet, - elnökhelyettesnek MIODRAG PARLAĆ péterváradi ügyvédet. Ezt a határozatot közzé kell tenni Vajdaság AT VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA 01. Szám: 013 7/08. Újvidék, március Egeresi Sándor, VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK ELNÖKE A Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőházi képviselőinek megválasztásáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 12/04., 20/08., 5/09. és 18/09. szám elnevezés módosulás) 16. szakasza alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza március 23-i ülésén A TARTOMÁNYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TAGJAINAK ÉS TITKÁRÁNAK, VALAMINT HELYETTESEIK KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL A Tartományi Választási Bizottság tagjainak és titkárának, valamint helyetteseik kinevezéséről szóló határozat (Vajdaság Hivatalos Lapja, 21/08. 24/08. és 20/09. szám) szakasza az alábbiak szerint módosul: 1. A 4. fordulatban a Képviselőház kinevezi: - Ljubomir Jokić péterváradi okleveles jogászt Nemanja Aleksić magiszter helyett Ezt a határozatot közzé kell tenni Vajdaság AT VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA 01. Szám: 013 7/08. Újvidék, március Egeresi Sándor, VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK ELNÖKE Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakaszának 2. fordulata, A közszolgálatokról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/05. más törvény, 81/05. más törvény kiigazítás, 83/05. szám más törvény kiigazítás) 4. szakasza, A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságának védelméről szóló törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/02. szám) 19. szakaszának 7. bekezdése és A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak megalakításáról szóló törvény (A

3 2010. március 23. HIVATALOS LAPJA VAT 3. szám oldal Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/09. szám) 16. szakaszának 2. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február16-i ülésén és a Román Nemzeti Tanács március 2-i ülésén H A T Á R O Z A T O T A VAJDASÁGI ROMÁN MŰVELŐDÉSI INTÉZET MEGALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. szakasz A Román Művelődési Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/08. szám) 2. szakaszának 2. bekezdése az alábbira módosul: Az Intézet székhelye: Nagybecskerek, Miroslav Tirš u. 4. szám. 2. szakasz Ez a határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba. VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA 01. Szám: /07. Újvidék, február 16. Szám: 44/ Egeresi Sándor s.k., VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK ELNÖKE ROMÁN NEMZETI TANÁCS Daniel Petrovici s.k., A ROMÁN NEMZETI TANÁCS ELNÖKE Az államigazgatási szervekben való munkaviszonyról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 48/91., 66/91., 44/98., 49/99., 34/01. és 34/02. szám) 75. szakasza és A tartományi köztisztviselőkről szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 5/07., 8/07., 5/09., 9/09. és 18/09. szám az aktus címének módosulása) 1. szakaszának 2. bekezdése alapján Vajdaság AT Képviselőházának Adminisztratív és Mandátumvizsgáló-Mentelmi Bizottsága március 4-i ülésén h o z o t t A TARTOMÁNYI KÖZTISZTVISELŐK ÉS KÖZALKALMAZOTTAK VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZÁNAK SZOLGÁLATÁBA MUNKAVISZONYBA VALÓ FELVÉTELÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 1. szakasz A tartományi köztisztviselők és közalkalmazottak Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának Szolgálatába munkaviszonyba való felvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 9/2009. szám) 5. szakaszának 1. bekezdése az alábbira módosul: A Képviselőház titkárhelyettesét és a Képviselőház elnökének kabinetfőnökét, a Képviselőház titkárának javaslatára, az illetékes bizottság (Adminisztratív Bizottság) nevezi ki. A 2. bekezdés törlendő. Az eddigi 3. bekezdés 2. bekezdés lesz. 2. szakasz A 12. szakasz 1. bekezdése után az alábbi új bekezdés kerül: A Képviselőház elnökének kabinetjében dolgozó tanácsosok az Adminisztratív Bizottság határozatával összhangban létesítenek munkaviszonyt. Az eddigi 2. bekezdés 3. bekezdés lesz. 3. szakasz A jelen határozat meghozatalának napján lép hatályba, és közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZÁNAK ADMINISZTRATÍV ÉS MANDÁTUMVIZSGÁLÓ-MENTELMI BIZOTTSÁGA 18. Szám: /2009. Újvidék, március Miloš Gagić s.k., A BIZOTTSÁG ELNÖKE A tartományi köztisztviselőkről szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 5/07., 8/07., 5/09., 9/09. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 18/09. szám az aktus címének módosulása) 1. szakaszának 2. bekezdése alapján és Az állami köztisztviselőkről szóló törvénnyel (Az SZK Hivatalos Közlönye, 79/2005., 81/2005. kiigazítás, 64/2007. és 67/2007. szám - kiigazítás) összhangban, valamint Az államigazgatási szervekben való munkaviszonyról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 48/91., 66/91., 44/98., 49/99., 34/01. és 34/02. szám) 75. szakasza alapján Vajdaság AT Képviselőházának Adminisztratív és Mandátumvizsgáló-Mentelmi Bizottsága március 4-i ülésén h o z o t t A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZÁNAK SZOLGÁLATÁBAN LEVŐ MUNKAKÖRÖK BESOROLÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 1. szakasz A Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának Szolgálatában levő munkakörök besorolásáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 9/09. szám) 4. szakaszában a 2., 4., 5., 6. és 7. fordulat törlendő. 2. szakasz Az 5. szakasz az alábbira módosul: A végrehajtói munkaköröket a következő rangokba kell sorolni: tartományi tanácsos, főtanácsos, önálló tanácsos, önálló szakmunkatárs, fő szakmunkatárs, szakmunkatárs, főmunkatárs, munkatárs, fő előadó és előadó. A Képviselőház Szolgálata szűkebb belső egységeinek vezetőire vonatkozó elnevezések a következők: - osztályvezető - irodavezető - részlegvezető - csoportvezető. 3. szakasz A 7. szakaszban A rangok besorolásához szükséges feltételek a következők: szavak után az alábbi fordulat következik: - tartományi tanácsos - az akadémiai tanulmányok második fokozatán szerzett egyetemi végzettség (akadémiai diploma tanulmányok

4 284 oldal - 3. szám HIVATALOS LAPJA VAT március 23. master fokozat, szakosított akadémiai tanulmányok), illetve a legalább négyéves tartamú alapozó tanulmányokon szerzett végzettség, a szakmában eltöltött legalább tíz év munkatapasztalat, valamint a közigazgatási szervben való munkavégzéshez szükséges szakvizsga, és az 1. fordulat után a következő fordulat következik: - önálló tanácsos - az akadémiai tanulmányok második fokozatán szerzett egyetemi végzettség (akadémiai diploma tanulmányok master fokozat, szakosított akadémiai tanulmányok), illetve a legalább négyéves tartamú alapozó tanulmányokon szerzett végzettség, a szakmában eltöltött legalább hét év munkatapasztalat, valamint a közigazgatási szervben való munkavégzéshez szükséges szakvizsga, 3. szakasz A jelen határozat meghozatalának napján lép hatályba, és közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZÁNAK ADMINISZTRATÍV ÉS MANDÁTUMVIZSGÁLÓ-MENTELMI BIZOTTSÁGA 18. Szám: /2009. Újvidék, március Miloš Gagić s.k., A BIZOTTSÁG ELNÖKE A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 2. szakaszának 2. pontja alapján és a Vajdaság Autonóm Tartomány demográfiai fejlesztési programjának meghozataláról szóló határozat és a végrehajtásra irányuló intézkedések (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 3/05. szám) 2. szakaszának 1. bekezdésével kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya március 10-én megtartott ülésén A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY ÉVI DEMOGRÁFIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRA IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEK TELJESÍTÉSÉNEK TERVÉRŐL 1. szakasz A Kormány ezzel a határozattal megállapítja a Vajdaság Autonóm Tartomány évi demográfiai fejlesztési programjának végrehajtására irányuló intézkedések teljesítésének tervét, a terv végrehajtására irányuló intézkedések fajtáit, eszközeit és felosztásuk módját. 2. szakasz Az e határozat 1. szakaszában említett terv a határozat szerves része. 3. szakasz E határozatot közzé kell tenni Vajdaság AT Szám: /2010. Újvidék, március 10. A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY ÉVI DEMOGRÁFIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRA IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEK TELJESÍTÉSÉNEK TERVE Ez a terv megállapítja a Vajdaság Autonóm Tartomány évi demográfiai fejlesztési programjának végrehajtására irányuló intézkedések fajtáit, eszközeit és felosztásuk módját. A évben folytatódik a következő intézkedések foganatosítása: 1. az elégtelen születési szám problémája lehetséges megoldásainak csoportjából: - a születési sorrenden harmadik, illetve negyedik gyermek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodási költségei egy részének megtérítése - szülői pótlék az első gyermek után, 2. pénzsegély olyan családoknak, amelyekben hármas- illetve négyes ikrek születtek, 3. pénzsegély olyan családoknak, amelyekben ikrek születtek. I A Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet a Vajdaság Autonóm Tartomány évi demográfiai fejlesztési programjában megállapított intézkedések megvalósításához ,00 dináros teljes összegben tervez eszközöket. IV. Az eszközök felosztása a következő módon fog történni: 1. a születési sorrenden a harmadik, illetve a negyedik gyermek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodási költségei egy részének megtérítésére ,00 dinár összegben, 2. az első gyermek után járó szülői pótlékra ,00 dinár összegben, 3. olyan családoknak járó pénzsegélyre, amelyekben hármas- illetve négyes ikrek születtek ,00 dinár összegben, 4. olyan családoknak járó pénzsegélyre, amelyekben ikrek születtek ,00 dinár összegben. V. A Vajdaság Autonóm Tartomány évi demográfiai fejlesztési programjának végrehajtására irányuló intézkedések teljesítése tervének végrehajtásához szükséges eszközök felosztását és kifizetését a Tartományi Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság végzi a születési sorrenden a harmadik, illetve a negyedik gyermek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodási költségei egy részének megtérítéséről szóló határozattal, az első gyermek után járó szülői pótlékra való jogosultságról szóló határozattal, a családok, amelyekben hármas, illetve négyes ikrek születtek pénzbeli támogatására jogosultságáról szóló határozattal és a családok, amelyekben ikrek születtek pénzbeli támogatására jogosultságáról szóló határozattal összhangban A tartományi köztisztviselőkről szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 9/09. és 18/09. szám) 118. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 25. szakaszának 1. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya március 17 i ülésén H A T Á R O Z A T O T h o z o t t A TARTOMÁNYI KÖZTISZTVISELŐK ÉVI ÁLTALÁNOS SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 1. szakasz Ez a határozat megállapítja a tartományi köztisztviselők évi általános szakmai továbbképzésének és kiképzésének programját.

5 2010. március 23. HIVATALOS LAPJA VAT 3. szám oldal 2. szakasz Az e határozat 1. szakaszában foglalt program a határozat szerves része. 3. szakasz Az e határozat 1. szakaszában foglalt program végrehajtásához a Humán Erőforrást Irányító Szolgálatnak, a Vajdaság Autonóm Tartomány Kormányának jóváhagyásával, külön aktusban elő kell írnia a évi szakmai továbbképzés és kiképzés éves tervét. 4. szakasz Az e határozat 1. szakaszában foglalt program realizálásához szükséges eszközöket Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetésében kell biztosítani. Az e határozat 1. szakaszában említett programban foglalt egyes képzések realizálásához szükséges eszközöket a képzés szervezéshez pénzügyi támogatást nyújtó szervezetek költségvetésében kell biztosítani. 5. szakasz Ez a határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való megjelenésének napjától számított nyolcadik napon lép hatályba. Szám: /2010. Újvidék, március 17. Anna Tomanová Makanová s.k., A TARTOMÁNYI KÖZTISZTVISELŐK ÉVI ÁLTALÁNOS SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK ÉS KIKÉPZÉSÉNEK PROGRAMJA B E V E Z E T Ő A Humán Erőforrást Irányító Szolgálat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 18/2006. szám) megalakításáról szóló határozat megállapítja, hogy a tartományi közigazgatási szervek, szervezetek és szolgálatok humán erőforrásainak irányításával kapcsolatos szakteendőket a Szolgálat látja el. Munkájának alapvető tevékenységi köre a szervekben foglalkoztatottak szakmai továbbképzésének, kiképzésnek és kiegészítő oktatásának megszervezése és koordinálása. A Szolgálat korábbi tapasztalatai alapján és a program meghozatalának időpontjában igen korlátozott anyagi lehetőségekkel összhangban, összesen 12 képzést választottunk ki: 1. Az Európai Unió szervei és döntéshozatal az Unióban 2. Az Európai Unió regionális politikája 3. Projektírás az Európai Unió alapjainál való pályáztatáshoz 4. Informatikai tanfolyam (ECDL képzés) 5. Nyelvtanfolyamok 6. Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma, a Statútummal kapcsolatos aktusok kimunkálása és alkalmazása 7. A közbeszerzéssel kapcsolatos új jogszabályok alkalmazása A közbeszerzésről szóló törvény és a kísérő szabályzatok 8. Közigazgatási eljárás és közigazgatási per 9. A költségvetés előkészítése, tervezése és végrehajtása (költségvetés) 10. A csapat vezetése és irányítása 11. Kommunikációs képességek és konfliktus-megoldási képességek 12. A prezentációs képességek és nyilvános fellépési képességek fejlesztése. Valamennyi képzés általános célja a tartományi köztisztviselők munkájának tökéletesítése új ismeretek és képességek megszerzése, valamint a meglevő tudás felújítása révén, a tartományi közigazgatás működésének javítása céljából. A képzéseket Vajdaság AT Kormánya és Képviselőháza épületének rendelkezésre álló termeiben, valamint a munka- és protokolláris szükségletekre szolgáló más létesítményekben (Vojvodina villa, Čortanovci és a Vajdasági Gazdasági és Technológiai Fejlesztési Központ, Andrevlje) tartják. Úgyszintén, a szükségletekkel összhangban, a képzések és a szemináriumok az említett létesítményeken kívül, illetve Újvidéken kívül is megszervezhetők. Az előadók az egyes területek szakemberei lesznek, de azok a tartományi köztisztviselők is, akik a tartományi szervekben végzett munka folyamán megszerzett ismeretekkel és többéves tapasztalattal rendelkeznek. Feltételezhető ugyanis, hogy azokra a kérdésekre és kételyekre, amelyeket a tartományi köztisztviselőknek meg kell oldaniuk, legjobban a «gyakorlat» emberei válaszolhatnak. A képzés pénzügyi részének ésszerűsítése céljából egyes képzésekre más tartományi titkárságokkal, valamint nem kormányzati szervekkel együttműködésben kerül sor. A képzések előadások és műhelymunka kombinációja, melynek elvárása a részvevők/hallgatók tevékeny részvétele a munkában. A szükségletek és az érdeklődés függvényében az egyes képzéseket az év folyamán többször megszervezik. A képzésre jelentkezhetnek a tartományi szervekben végrehajtói és vezetői munkakörbe beosztott tartományi köztisztviselők azzal, hogy minden egyes képzés a tartományi köztisztviselők egy adott kategóriájára vonatkozik. A tartományi köztisztviselők bizonyos képzés iránti érdeklődésén kívül a részvételre vonatkozó végleges döntést a tartományi közigazgatási szerv vezetője hozza meg. Jelentkezni a Humán Erőforrást Irányító Szolgálat internetes oldalán közzétett, valamint a tartományi szervekhez intézett írásbeli meghívásra lehet. A befejezett képzésről a részvevők bizonyítványt kapnak. 1. A KÉPZÉS ELNEVEZÉSE: AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEI ÉS DÖNTÉSHOZATAL AZ UNIÓBAN 1.1. A KÉPZÉS CÉLJA A hallgatók ismereteket szereznek az Európai Unió szerveiről és az Unióban a döntéshozatal módjáról A KÉPZÉS MEGTARTÁSÁNAK INDOKAI A stabilizációs folyamat és a Szerb Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamata formálisan 2001-ben kezdődött meg. A Szerb Köztársaság Nemzetgyűlése szeptember 9-én becikkelyezte A Stabilizációs és Társulási Egyezményt és az Átmeneti Kereskedelmi Egyezményt. Továbbá a Szerb Köztársaság december 22-én benyújtotta az Európai Unióba való csatlakozási kérelmét. Más szóval, a Szerb Köztársaság lépéseket tesz annak érdekében, hogy az Európai Unió tagjává váljon, ezért a tartományi köztisztviselőknek feltétlenül meg kell ismerkedniük az EU intézményeivel és az uniós döntéshozatali móddal CÉLCSOPORT Valamennyi tartományi köztisztviselő, 60 hallgató 1.4. A KÉPZÉS TARTALMA - Az EU alapítói aktusai és a reformszerződés (Lisszaboni szerződés) - Az EU szervei - Az EU jogszabályainak meghozatalára vonatkozó eljárások és az EU jogszabályai (az EU elsődleges és másodlagos jogforrásai, az EU szervei által meg jogszabályok és egyéb aktusok) - Az EU tagságába való felvétel kritériumai - Az EU-tag státus megszerzésére irányuló eljárás

6 286 oldal - 3. szám HIVATALOS LAPJA VAT március IDŐTARTAMA Kétszer öt nap 1.6. ELŐADÓK Az említett terület szakemberei 1.7. KIADÁSOK Az alkalmazott előadók tiszteletdíjának költségei. A hallgatók/részvevők, szervezők és előadók étkeztetési, felfrissülési költségei. Az előadók útiköltsége. A részvevők számára tananyag (kézikönyvek nyomtatása, anyag kidolgozása elektronikus formában, CD stb.) kidolgozásának költségei. Egyéb előre nem tervezhető költségek. A képzést Vajdaság Autonóm Tartomány kormányépületének ECDL-tantermeiben bonyolítják le. A képzés a nem kormányzati szervezetekkel együttműködésben valósul meg, és a költségek nagyobb részét az említett szervezetek fedezik, a tananyag (kézikönyv nyomtatása, az anyag elektronikus formában, CD-n való megjelenítése stb.) kidolgozásának költségeit pedig a Humán Erőforrást Irányító Szolgálat viseli. 2. AZ EURÓPAI UNIÓ REGIONÁLIS POLITIKÁJA 2.1. A KÉPZÉS CÉLJA A tartományi köztisztviselők ismereteket szereznek az Európai Unió regionális politikájáról és a nem európai uniós tagország államok rendelkezésére álló alapokról A KÉPZÉS MEGTARTÁSÁNAK INDOKAI Az Európai Unió egyik legfontosabb közös politikája a regionális politikai, a többi között az EU költségvetéséből a regionális politikára lekülönített eszközök mértéke (a költségvetés kb. 35%-a). A regionális politika érvényesítésének célja, hogy a különféle alapok és eszközök segítségével csökkentsék az Európai Unió tagországai közötti elsősorban gazdasági különbségeket. E politikának az uniós tagországok tekintetében való jelentőségén túl nagy fontossága van a nem tagországok tekintetében is. Ugyanis a regionális politika az EU jogi vívmányai három fejezetének egyike, azaz az aquis communautaire, melyet az EU-tagsággal kapcsolatos tárgyalási folyamatban Középés Kelet-Európa államai zártak le, valamint a nem tagállam országok rendelkezésére álló alapok miatt CÉLCSOPORT Valamennyi tartományi köztisztviselő, 30 hallgató 2.4. A KÉPZÉS TARTALMA - a regionális politika története - a regionális politika tekintetében jelentős dokumentumok - ismeretszerzés a különféle politikai instrumentumok sajátos logikájáról és az eszközök megpályázásának és az Európai Unió alapjaiból finanszírozott projektumok teljesítésének módjáról a helyi önkormányzatok, régiók és közintézmények részéről - előcsatlakozási alapok, amelyek a nem Európai Uniós tagországok és a tagjelölt országok rendelkezésére állnak - az európai uniós projektpályázás módjai és mechanizmusai 2.5. IDŐTARTAMA Öt nap 2.6. ELŐADÓK A szóban forgó terület szakemberei 2.7. KIADÁSOK Az alkalmazott előadók tiszteletdíjának költségei. A hallgatók/részvevők, szervezők és előadók étkeztetési, felfrissülési költségei. Az előadók útiköltsége. A részvevők számára tananyag (kézikönyvek nyomtatása, anyag kidolgozása elektronikus formában, CD stb.) kidolgozásának költségei. Egyéb előre nem tervezhető költségek. A képzést Vajdaság Autonóm Tartomány kormányépületének ECDL-tantermeiben bonyolítják le. A képzés a nem kormányzati szervezetekkel együttműködésben valósul meg, és a költségek nagyobb részét az említett szervezetek fedezik, a tananyag (kézikönyv nyomtatása, az anyag elektronikus formában, CD-n való megjelenítése stb.) kidolgozásának költségeit pedig a Humán Erőforrást Irányító Szolgálat viseli. 3. A KÉPZÉS ELNEVEZÉSE: PROJEKTÍRÁS AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJAINÁL VALÓ PÁLYÁZTATÁSHOZ 3.1. A KÉPZÉS CÉLJA A hallgatók ismeretszerzése a Szerb Köztársaság számára hozzáférhető alapokról, mielőtt az Európai Unió tagjelöltje lenne és tagjelöltté válása után, valamint az alapokhoz benyújtott projektek megírásának elsajátítása A KÉPZÉS MEGTARTÁSÁNAK INDOKAI A Szerb Köztársaság még nem európai uniós tagjelölt ország, ennek ellenére lehetősége van, hogy igénybe vegyen néhány uniós alapot, melyek anyagi támogatásban részesítenek nem tagállam, sőt nem is tagjelölt országokat. Az Európai Unió előírta a projektumok formarendszerét, ezért a tartományi köztisztviselőknek el kell sajátítani a projektírást és a pályáztatás folyamatát CÉLCSOPORT Valamennyi tartományi köztisztviselő, 30 hallgató 3.4. A KÉPZÉS TARTALMA - ismerkedés a nem európai uniós tagállam országok rendelkezésére álló alapokkal - pályázatírás az európai uniós alapok pályázataira - a projektek benyújtásának eljárása 3.5. IDŐTARTAMA Öt nap ELŐADÓK Az szóban forgó terület szakemberei 3.7. KIADÁSOK Az alkalmazott előadók tiszteletdíjának költségei. A hallgatók/részvevők, szervezők és előadók étkeztetési, felfrissülési költségei. Az előadók útiköltsége. A részvevők számára tananyag (kézikönyvek nyomtatása, anyag kidolgozása elektronikus formában, CD stb.) kidolgozásának költségei. Egyéb előre nem tervezhető költségek. A képzést Vajdaság Autonóm Tartomány kormányépületének ECDL-tantermeiben bonyolítják le. A képzés a nem kormányzati szervezetekkel együttműködésben valósul meg, és a költségek nagyobb részét az említett szervezetek fedezik, a tananyag (kézikönyv nyomtatása, az anyag elektronikus formában, CD-n való megjelenítése stb.) kidolgozásának költségeit pedig a Humán Erőforrást Irányító Szolgálat viseli. 4. A KÉPZÉS ELNEVEZÉSE: INFORMATIKAI TANFOLYAM 4.1. A KÉPZÉS CÉLJA A tartományi köztisztviselőknek a számítógépes munkára való kiképzése, illetve az ECDL vizsgára való felkészítés.

7 2010. március 23. HIVATALOS LAPJA VAT 3. szám oldal 4.2. A KÉPZÉS MEGTARTÁSÁNAK INDOKAI A tartományi közigazgatás működésének eddigi módja nem elégíti ki a hatékony és gazdaságos közigazgatás iránti szükségletet, mert nagy emberállomány és papír bekapcsolódását jelenti a dokumentumok kidolgozásába és egyéb teendők elvégzésébe. Ezért szükséges a számítógépes ügyvitel bevezetése és alkalmazása. Ennek előfeltétele a tartományi köztisztviselők és vezetők számítógépes munkára való kiképzése. A tartományi köztisztviselők naponta használják munkájukban a számítógépet. Az ECDL-képzés és vizsga után a tartományi köztisztviselők számítógépes írástudást és erről bizonyítványt szereznek CÉLCSOPORT Valamennyi tartományi köztisztviselő és vezető A PROGRAM TARTALMA Az előadások látogatása és az ECDL-vizsgára való felkészülés IDŐTARTAMA A év folyamán ELŐADÓK Az e területen működő, bizonylattal rendelkező előadók KIADÁSOK A költségeket a Tartományi Szervek Általános és Közös Ügyintéző Szolgálata fedezi. 5. A KÉPZÉS ELNEVEZÉSE: NYELVTANFOLYAMOK 5.1. A KÉPZÉS CÉLJA A tartományi köztisztviselők idegennyelv-vizsgára való felkészítése, valamint a tartományi köztisztviselőknek a szerv szükségleteivel összhangban levő idegen nyelven folyó sikeres kommunikációra való felkészítése A KÉPZÉS MEGTARTÁSÁNAK INDOKAI A tartományi köztisztviselőknek a Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság által alakított bizottság előtt való idegennyelv-vizsga letételére való felkészítése A közigazgatási szervekben való munkavégzéshez szükséges idegen nyelvi és nemzeti kisebbségi nyelvi vizsgáról szóló tartományi képviselőházi rendelettel (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 14/2003., 2/2006. és 18/2009. szám az aktus elnevezésének módosulása) és Az idegennyelv- és a nemzeti kisebbségi nyelvtudás felmérésének módjáról szóló szabályzattal (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 6/2004. szám) összhangban. Figyelembe véve a mind intenzívebb nemzetközi integrációs folyamatot, valamint a nemzetközi szervezetekkel való egyre élénkebb együttműködést, az idegennyelvtudás egyik alapvető feltétel a tartományi szervek teendőinek hatékony és ésszerű ellátásában, különös tekintettel a külföldiekkel gyakran kommunikáló munkavállalókra CÉLCSOPORT A tartományi köztisztviselők minden szinten, elsőbbségben részesítve azokat a tartományi köztisztviselőket, akik gyakran vannak kapcsolatban külföldiekkel és akiknek a munkahelyek rendszeresítéséről szóló aktusban a munkaköri leírása egyik feltételként szabja meg az idegen nyelv ismeretét A KÉPZÉS TARTALMA - vizsgára való felkészítés minden szinten (alapfokú, középfokú, felső fokú), - az idegen nyelv nyelvtana, - speciális szótárral való munka (jogi és közigazgatási szakterminológia), - hivatalos levelek megfogalmazása, - üléseken és tárgyalásokon való részvétel, társalgás (alapfokú, üzleti) IDŐTARTAMA Az előadások szemeszterek szerint folynak, téli és nyári szemeszterenként tanóra ELŐADÓK Idegen nyelvi iskolák előadói 5.7. KIADÁSOK A tanításra előirányozott térítési költségek. A szakirodalom költségei (könyv, munkafüzet, kézikönyv és a közigazgatási-jogi terminológiai szótár). A költségeket azon tartományi közigazgatási szervek fedezik, amelyek a tartományi köztisztviselőket a 2009/2010. évben idegennyelvtanfolyamra utalták, a 2010/2011. évre pedig a Humán Erőforrást Irányító Szolgálat. A Humán Erőforrást Irányító Szolgálat a Vizsgabizottsággal együttműködésben meghatározta azt az idegennyelvi-iskolát, amely eleget tesz az idegennyelv-vizsgára való felkészítés feltételeinek, összhangban A közigazgatási szervekben való munkavégzéshez szükséges idegennyelvi- és nemzeti kisebbségi nyelvi nyelvvizsgáról szóló tartományi képviselőházi rendelettel és Az idegennyelv- és nemzeti kisebbségi nyelvtudás felmérésének módjáról szóló szabályzattal. A tanítás a Vajdaság AT Képviselőházának és Kormányának rendelkezésre álló termeiben folyik. 6. A KÉPZÉS ELNEVEZÉSE: VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY STATÚTUMA, A STATÚTUMMAL KAPCSOLATOS AKTUSOK KIMUNKÁLÁSA ÉS ALKALMAZÁSA 6.1. A KÉPZÉS CÉLJA A normatív tevékenységgel kapcsolatos új ismeretek szerzése és a meglevők felújítása Vajdaság Autonóm Tartománynak a Statútum elfogadásával kapott új hatáskörei és a jogszabályozásban bekövetkező változások tekintetében A KÉPZÉS MEGTARTÁSÁNAK INDOKAI Vajdaság Autonóm Tartomány statútumának elfogadásával normatív, az aktusok meghozatalában pedig új hatásköri változások fognak bekövetkezni, ezért a tartományi köztisztviselőknek meg kell ismerniük a változásokat, és tisztázni kell az aktusok kidolgozásában felmerülő esetleges kételyeket. Mivel Vajdaság AT Képviselőházának joga van törvényeket és törvénymódosító javaslatokat előterjeszteni, a jogászoknak/tartományi köztisztviselőknek feltétlenül meg kell ismerkedni az ilyen fajta jogszabály kidolgozásával CÉLCSOPORT Tartományi köztisztviselők jogászok A KÉPZÉS TARTALMA - Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma - Tartományi képviselőházi rendelet Vajdaság Autonóm Tartomány statútumának végrehajtásáról 6.5. IDŐTARTAMA Két nap 6.6. ELŐADÓK A Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárságban foglalkoztatott tartományi köztisztviselők, akik normatív-jogi teendőket végeznek és a jogszabályok kimunkálásában sokéves tapasztalattal rendelkező jogászok, valamint a szóban forgó szakterület kiemelkedő szakemberei (pl. egyetemi tanárok), továbbá az illetékes köztársasági szervekben foglalkoztatottak.

8 288 oldal - 3. szám HIVATALOS LAPJA VAT március KIADÁSOK Az alkalmazott előadók tiszteletdíjának költségei. A megtartott képzéshez szükséges helyiség bérleti költségei, abban az esetben, ha a képzés megtartásának időszakában nem állnak rendelkezésre Vajdaság AT Képviselőházának és Kormányának termei, sem a munka- és protokolláris szükségletekre szolgáló egyéb helyiségek (Vojvodina villa, Čortanovci és a Vajdasági Gazdasági és Technológiai Fejlesztési Központ, Andrevlje). A hallgatók/részvevők, szervezők és előadók elszállásolási és étkeztetési, felfrissülési költségei. Útiköltségek. A részvevők számára tananyag (kézikönyvek nyomtatása, anyag kidolgozása elektronikus formában, CD stb.) kidolgozásának költségei. Egyéb előre nem tervezhető költségek. A hallgatók/részvevők, szervezők és előadók elszállásolási és étkeztetési, felfrissülési költségeit azok a tartományi közigazgatási szervek fedezik, amelyek a tartományi köztisztviselőt a képzésre utalták. Az egyéb költségeket a Humán Erőforrást Irányító Szolgálat fedezi. 7. A KÉPZÉS ELNEVEZÉSE: A KÖZBESZERZÉSSEL KAPCSOLATOS ÚJ JOGSZABÁLYOK ALKALMAZÁSA A KÖZBESZERZÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY ÉS A KÍSÉRŐ SZABÁLYZATOK 7.1. A KÉPZÉS CÉLJA A közbeszerzésekről szóló új törvény szerinti közbeszerzési eljárások végrehajtása gyakorlati ismereteinek megszerzése és a meglevő ismeretek felújítása A KÉPZÉS MEGTARTÁSÁNAK INDOKAI 2009 januárjában hatályba lépett a közbeszerzésekről szóló új törvény, ezért a tartományi köztisztviselőknek képzés keretében kell megismerkedni a törvényben foglalt új jogszabályokkal és megoldásokkal. A törvény hatályba lépését követően meghozták a törvény alkalmazásához elengedhetetlen kísérő szabályzatokat, melyekkel a tartományi köztisztviselőknek szintén meg kell ismerkedniük. A szemináriumon lehetőség nyílik a közbeszerzéssel foglalkozó tartományi köztisztviselők tapasztalatcseréjére és a munkájuk során felmerülő kételyek eloszlatására CÉLCSOPORT A közbeszerzési eljárások végrehajtására alakított bizottságok munkájában résztvevő jogászok és közgazdászok, valamint, a közbeszerzési eljárások végrehajtásához szükséges dokumentumok beszerzésében közvetlenül résztvevő más tartományi köztisztviselők A KÉPZÉS TARTALMA - a közbeszerzés fajtái, - az ajánlatok begyűjtésére irányuló felszólítások formája és tartalma (kötelező elemek), - a kötelező dokumentumok, amelyeket be kell szerezni az ajánlattevőtől, - a legjobb ajánlattevő kiválasztásának kritériumai és döntéshozatal, - a szervek kötelezettségei a lefolytatott eljárás után (a szerződés, a jelentés, a jegyzőkönyv, az értesítés stb. kidolgozása) IDŐTARTAMA Két nap ELŐADÓK A Tartományi Szervek Általános és Közös Ügyintéző Szolgálatából a közbeszerzési eljárások végrehajtásában többéves tapasztalattal rendelkező tartományi köztisztviselők, a közbeszerzési eljárások végrehajtása felett felügyeletet gyakoroló tartományi köztisztviselők, az illetékes köztársasági szervek szakemberei KIADÁSOK Az alkalmazott előadók tiszteletdíjának költségei. A megtartott képzéshez szükséges helyiség bérleti költségei, abban az esetben, ha a képzés megtartásának időszakában nem állnak rendelkezésre Vajdaság AT Képviselőházának és Kormányának termei, sem a munka- és protokolláris szükségletekre szolgáló egyéb helyiségek (Vojvodina villa, Čortanovci és a Vajdasági Gazdasági és Technológiai Fejlesztési Központ, Andrevlje). A hallgatók/részvevők, szervezők és előadók elszállásolási és étkeztetési, felfrissülési költségei. Úti költségek. A részvevők számára tananyag (kézikönyvek nyomtatása, anyag kidolgozása elektronikus formában, CD stb.) kidolgozásának költségei. Egyéb előre nem tervezhető költségek. A hallgatók/részvevők, szervezők és előadók elszállásolási és étkeztetési, felfrissülési költségeit azok a tartományi közigazgatási szervek fedezik, amelyek a tartományi köztisztviselőt a képzésre irányították. Az egyéb költségeket a Humán Erőforrást Irányító Szolgálat fedezi. 8. A KÉPZÉS ELNEVEZÉSE: KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ÉS KÖZIGAZGATÁSI PER 8.1. A KÉPZÉS CÉLJA Az ismeretek felújítása és a közigazgatási dolgokban való döntéshozatalkor jelentkező kételyek eloszlatása A KÉPZÉS MEGTARTÁSÁNAK INDOKAI A tartományi közigazgatási szervek első és másodfokon döntenek a közigazgatási ügyekben. A közigazgatási eljárásokat, elsősorban a jogászok folytatják le, de lefolytathatják nem jogász képesítésű személyek is. A közigazgatási eljárás lefolytatásának előrelendítése és a kételyek eloszlatása céljából, a képzést két szinten kell folytatni: kezdő tanfolyam elméleti tudással rendelkező, de gyakorlati tapasztalat nélküli tartományi köztisztviselők számára, haladó tanfolyam az évek óta ezeken a teendőkön dolgozó tartományi köztisztviselők számára, akiknek bizonyos kételyeik vannak. A fenti képzés megtartásának indoka az is, hogy a tartományi titkárságokban/tartományi szervekben elvégezzék a gyakorlattal való összehangolást CÉLCSOPORT Jogászok és nem jogász tartományi köztisztviselők, akik hivatalos személy minőségben döntenek a közigazgatási ügyekben, vagy bizonyos cselekményeket végeznek az eljárásban A KÉPZÉS TARTALMA Alaptanfolyam: - a közigazgatási eljárás elvei, - az ügyfél minősítése az eljárásban, - a tartományi közigazgatási szervek meghatalmazása az elsőfokú határozat meghozatalában és döntéshozatal másodfokon, - a közigazgatási eljárás folyamata, - a közigazgatási aktus végrehajtása, - a közigazgatási eljárás korszerűsítésének irányelvei. Haladó tanfolyam: - a közigazgatási eljárás elvei, - az ügyfél minősítése az eljárásban, - a tartományi közigazgatási szervek meghatalmazása az elsőfokú határozat meghozatalában és döntéshozatal másodfokon, - a közigazgatási eljárás folyamata, - a közigazgatási aktus végrehajtása, - a munkaviszony létesítésének eljárásában való döntéshozatal, - közigazgatási per IDŐTARTAMA Alaptanfolyam két nap, Haladó tanfolyam két nap.

9 2010. március 23. HIVATALOS LAPJA VAT 3. szám oldal 8.6. ELŐADÓK A közigazgatási eljárás folytatásában többéves tapasztalattal rendelkező tartományi köztisztviselők, a szóban forgó szakterület kiemelkedő szakemberei (pl. egyetemi tanárok), az illetékes köztársasági minisztériumokban foglalkoztatottak, a Közigazgatási Bíróság bírái KIADÁSOK Az alkalmazott előadók tiszteletdíjának költségei. A megtartott képzéshez szükséges helyiség bérleti költségei, abban az esetben, ha a képzés megtartásának időszakában nem állnak rendelkezésre Vajdaság AT Képviselőházának és Kormányának termei, sem a munka- és protokolláris szükségletekre szolgáló egyéb helyiségek (Vojvodina villa, Čortanovci és a Vajdasági Gazdasági és Technológiai Fejlesztési Központ, Andrevlje). A hallgatók/részvevők, szervezők és előadók elszállásolási és étkeztetési, felfrissülési költségei. Útiköltségek. A részvevők számára tananyag (kézikönyvek nyomtatása, anyag kidolgozása elektronikus formában, CD stb.) kidolgozásának költségei. Egyéb előre nem tervezhető költségek. A hallgatók/részvevők, szervezők és előadók elszállásolási és étkeztetési, felfrissülési költségeit azok a tartományi közigazgatási szervek fedezik, amelyek a tartományi köztisztviselőt a képzésre utalták. Az egyéb költségeket a Humán Erőforrást Irányító Szolgálat fedezi. 9. A KÉPZÉS ELNEVEZÉSE: A KÖLTSÉGVETÉS ELŐKÉSZÍTÉSE, TERVEZÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA 9.1. A KÉPZÉS CÉLJA Gyakorlati ismeretek szerzése és felújítása a költségvetés előkészítésének, tervezésének és végrehajtásának területéről. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos aktusok kidolgozása A KÉPZÉS MEGTARTÁSÁNAK INDOKAI Valamennyi tartományi titkárságban/szervben van egy vagy két pénzügyekkel megbízott személy, akiknek munkaköri leírásában szerepel a tartományi költségvetési javaslat kidolgozása. Ezen a teendőkön végzett munka során felmerült kételyeket a képzéssel ki lehetne küszöbölni CÉLCSOPORT A költségvetés előkészítésén és végrehajtásán dolgozó személyek A KÉPZÉS TARTALMA - a pénzügyi kötelezettségek teljesítésére vonatkozó pénzügyi dokumentáció előkészítése és realizálása, - a költségvetésről szóló tartományi képviselőházi rendelet előkészítésével kapcsolatos bevételek és kiadások pénzügyi tervének előkészítése, - a költségvetés teljesítése, - a jelentések kidolgozása, - számvevőségi teendők IDŐTARTAMA Két nap ELŐADÓK A Tartományi Pénzügyi Titkárságon foglalkoztatott tartományi köztisztviselők és ezen teendőkön eltöltött többéves tapasztalattal rendelkező más tartományi köztisztviselők KÖLTSÉGEK Az alkalmazott előadók tiszteletdíjának költségei. A megtartott képzéshez szükséges helyiség bérleti költségei, abban az esetben, ha a képzés megtartásának időszakában nem állnak rendelkezésre Vajdaság AT Képviselőházának és Kormányának termei, sem a munka- és protokolláris szükségletekre szolgáló egyéb helyiségek (Vojvodina villa, Čortanovci és a Vajdasági Gazdasági és Technológiai Fejlesztési Központ, Andrevlje). A hallgatók/részvevők, szervezők és előadók elszállásolási és étkeztetési, felfrissülési költségei. Szállítási költségek. A részvevők számára tananyag (kézikönyvek nyomtatása, anyag kidolgozása elektronikus formában, CD stb.) kidolgozásának költségei. Egyéb előre nem tervezhető költségek. A hallgatók/részvevők, szervezők és előadók elszállásolási és étkeztetési, felfrissülési költségeit azok a tartományi közigazgatási szervek fedezik, amelyek a tartományi köztisztviselőt a képzésre utalták. Az egyéb költségeket a Humán Erőforrást Irányító Szolgálat fedezi. 10. A KÉPZÉS ELNEVEZÉSE: CSAPATVEZETÉS ÉS IRÁNYÍTÁS A KÉPZÉS CÉLJA A csapatmunka kialakítására és megszervezésére vonatkozó ismeretek megszerzése, az irányítás módozataival (stílusaival) és a tárgyalási és döntéshozatali képességgel együtt A KÉPZÉS MEGTARTÁSÁNAK INDOKAI A csapatmunka hatékonyabb és jobb munkavégzési lehetőséget nyújt. Figyelembe véve a korszerű irányvételeket, hogy a munka elvégzését bizonyos csapatra kell bízni, feltétlenül szükséges, hogy a vezetők megismerkedjenek a csapatirányítás elveivel. Úgyszintén, léteznek különféle vezetési stílusok, amelyek megnyilvánulnak a teendők ellátásának hatékonyságában. Mindkettő serkentésének érdekében a vezető beosztású munkahelyekre beosztott tartományi köztisztviselőknek feltétlenül fejleszteni kell vezetői ismereteiket, valamint bizonyos készségeket kell elsajátítaniuk, mint a tárgyalási és a döntéshozatali készség CÉLCSOPORT A vezetői munkakörbe beosztott tartományi köztisztviselők A KÉPZÉS TARTALMA - a csapat sajátossága, - a csapat kialakítása és vezetése, - vezetési stílusok, - tárgyalási készségek, - döntéshozatali készség IDŐTARTAMA Két nap ELŐADÓK Üzleti pszichológiával foglalkozó szervezetek szakemberei KÖLTSÉGEK Az alkalmazott előadók tiszteletdíjának költségei. A megtartott képzéshez szükséges helyiség bérleti költségei, abban az esetben, ha a képzés megtartásának időszakában nem állnak rendelkezésre Vajdaság AT Képviselőházának és Kormányának termei, sem a munka- és protokolláris szükségletekre szolgáló egyéb helyiségek (Vojvodina villa, Čortanovci és a Vajdasági Gazdasági és Technológiai Fejlesztési Központ, Andrevlje). A hallgatók/részvevők, szervezők és előadók elszállásolási és étkeztetési, felfrissülési költségei. Útiköltségek. A részvevők számára tananyag (kézikönyvek nyomtatása, anyag kidolgozása elektronikus formában, CD stb.) kidolgozásának költségei. Egyéb előre nem tervezhető költségek. A hallgatók/részvevők, szervezők és előadók elszállásolási és étkeztetési, felfrissülési költségeit azok a tartományi közigazgatási szervek fedezik, amelyek a tartományi köztisztviselőt a képzésre utalták. Az egyéb költségeket a Humán Erőforrást Irányító Szolgálat fedezi.

10 290 oldal - 3. szám HIVATALOS LAPJA VAT március A KÉPZÉS ELNEVEZÉSE: KOMMUNIKÁCIÓS ÉS KONFLIKTUSMEGOLDÓ KÉSZSÉGEK A KÉPZÉS CÉLJA A tartományi köztisztviselők ismeretszerzése a kommunikáció elveiről és a konfliktus megoldásához szükséges készségekről A KÉPZÉS MEGTARTÁSÁNAK INDOKAI Munkájuk során a tartományi köztisztviselők nagy számú ügyféllel kerülnek kapcsolatba, ezért kommunikációjuk javítása céljából ezen a területen szükséges a képzés, mégpedig a polgárok közigazgatási szolgáltatások iránti szükségleteinek kielégítése céljából. A tartományi köztisztviselők a munkájuk során is naponta kommunikálnak egymással. Némelykor a rossz kommunikáció miatt kerül sor a szerven belüli konfliktusra, ami kihat a munkalégkörre, ennek folytán pedig magára a munka elvégzésére is. Az ilyen jellegű problémák megelőzése és a kommunikáció javítása céljából képzésre van szükség CÉLCSOPORT A végrehajtói és vezetői munkakörbe beosztott valamennyi tartományi köztisztviselő A KÉPZÉS TARTALMA - a kommunikáció elvei, - az én beszéd, - tényszerű fogalmazás, - empátia, - konfliktusmegoldás IDŐTARTAMA két nap ELŐADÓK Üzleti pszichológiával foglalkozó szervezetek szakemberei KÖLTSÉGEK Az alkalmazott előadók tiszteletdíjának költségei. A megtartott képzéshez szükséges helyiség bérleti költségei, abban az esetben, ha a képzés megtartásának időszakában nem állnak rendelkezésre Vajdaság AT Képviselőházának és Kormányának termei, sem a munka- és protokolláris szükségletekre szolgáló egyéb helyiségek (Vojvodina villa, Čortanovci és a Vajdasági Gazdasági és Technológiai Fejlesztési Központ, Andrevlje). A hallgatók/részvevők, szervezők és előadók elszállásolási és étkeztetési, felfrissülési költségei. Úti költségek. A részvevők számára tananyag (kézikönyvek nyomtatása, anyag kidolgozása elektronikus formában, CD stb.) kidolgozásának költségei. Egyéb előre nem tervezhető költségek. A hallgatók/részvevők, szervezők és előadók elszállásolási és étkeztetési, felfrissülési költségeit azok a tartományi közigazgatási szervek fedezik, amelyek a tartományi köztisztviselőt a képzésre irányították. Az egyéb költségeket a Humán Erőforrást Irányító Szolgálat fedezi. 12. A KÉPZÉS ELNEVEZÉSE: A PREZENTÁCIÓS KÉPESSÉGEK ÉS A NYILVÁNOS FELLÉPÉS KÉSZSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE A KÉPZÉS CÉLJA A tartományi köztisztviselők prezentációs képességének és a nyilvános fellépési készségének fejlesztése A KÉPZÉS MEGTARTÁSÁNAK INDOKAI A tartományi köztisztviselőknek, főként a vezetői munkakört betöltő személyeknek gyakran nagyobb közönség előtt kell előadást tartaniuk. Mivel a sikeres fellépéshez bizonyos tudásra és jártasságra van szükségük, a köztisztviselőknek feltétlenül képzésben kell részesülniük CÉLCSOPORT Valamennyi tartományi köztisztviselő, előnyben részesülnek a munkakörükből eredően prezentációkat tartó és nyilvánosan fellépő, valamint a vezető beosztású tartományi köztisztviselők A KÉPZÉS TARTALMA - a prezentáció előkészítése, - a prezentáció módszerei, - a technikai támogatás kiválasztása, - prezentációs eszközök felhasználása a számítógépen, - nagyobb számú hallgató előtti fellépés elsajátítás nyilvános fellépés IDŐTARTAMA Két nap ELŐADÓK A szóban forgó terület szakemberei KÖLTSÉGEK Az alkalmazott előadók tiszteletdíjának költségei. A megtartott képzéshez szükséges helyiség bérleti költségei, abban az esetben, ha a képzés megtartásának időszakában nem állnak rendelkezésre Vajdaság AT Képviselőházának és Kormányának termei, sem a munka- és protokolláris szükségletekre szolgáló egyéb helyiségek (Vojvodina villa, Čortanovci és a Vajdasági Gazdasági és Technológiai Fejlesztési Központ, Andrevlje). A hallgatók/részvevők, szervezők és előadók elszállásolási és étkeztetési, felfrissülési költségei. Úti költségek. A részvevők számára tananyag (kézikönyvek nyomtatása, anyag kidolgozása elektronikus formában, CD stb.) kidolgozásának költségei. Egyéb előre nem tervezhető költségek. A hallgatók/részvevők, szervezők és előadók elszállásolási és étkeztetési, felfrissülési költségeit azok a tartományi közigazgatási szervek fedezik, amelyek a tartományi köztisztviselőt a képzésre utalták. Az egyéb költségeket a Humán Erőforrást Irányító Szolgálat fedezi A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. 17/03. és 18/09. szám) 2. szakaszának 13. pontja és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján, és a Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 20/09. szám) 6. szakaszával kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya március 2-i ülésén H A T Á R O Z A T O T Ez a határozat megállapítja a mezőgazdaság fejlesztésének a Vajdaság autonóm tartományi mezőgazdasági szakszolgálatok tanácsadói munkája révén való évi intézkedési programját, valamint a program végrehajtásához szükséges eszközök keretét, felosztásuk és felhasználásuk módját. Az e határozat pontjában foglalt program a határozat szerves része.

11 2010. március 23. HIVATALOS LAPJA VAT 3. szám oldal I Szám: /2010. Anna Tomanová Makanová s. k., a A MEZŐGAZDASÁG FEJLESZTÉSÉNEK A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI SZAKSZOLGÁLATOK TANÁCSADÓI MUNKÁJA RÉVÉN VALÓ ÉVI INTÉZKEDÉSI PROGRAMJA A mezőgazdaság fejlesztésének a Vajdaság autonóm tartományi mezőgazdasági szakszolgálatok tanácsadói munkája révén való évi intézkedési programja megállapítja a mezőgazdaság fejlesztésének teendőit tanácsadói munka révén (mezőgazdasági tanácsadás), a mezőgazdasági tanácsadás fejlesztése és előmozdítása szempontjából jelentős teendőket, az egész mezőgazdasági termelés fejlesztésével kapcsolatos projekteket, amelyek realizálásával hozzájárulnak az általános tájékozottság szintjének és a mezőgazdasági termelők tudásszintjének emeléséhez, a birtokok jobb szervezettségéhez és irányításához, valamint a környezetvédelemhez. Az intézkedési program pontjában foglalt teendők hordozói a következő mezőgazdasági szakszolgálatok: 1. Mezőgazdasági Állomás Mezőgazdasági Tanácsadói Szolgálat Kft., Újvidék; 2. Vršac Mezőgazdasági Tanácsadói Szolgálat Kft., Versec; 3. Bačka Topola Mezőgazdasági Tanácsadói Szolgálat Kft., Topolya; 4. Ruma Mezőgazdasági Tanácsadói Szolgálat Kft., Ruma; 5. Sombor Mezőgazdasági Tanácsadói Szolgálat Kft., Zombor; 6. PDS Tamiš Intézet, Pancsova; 7. Senta Mezőgazdasági Tanácsadói Szolgálat Kft., Zenta; 8. Subotica Mezőgazdasági Tanácsadói Szolgálat Kft., Szabadka; 9. Vrbas Mezőgazdasági Tanácsadói Szolgálat Kft., Verbász; 10. Zrenjanin Mezőgazdasági Tanácsadói Szolgálat Kft., Nagybecskerek; 11. Mezőgazdasági Állomás Kft., Nagykikinda; 12. Sremska Mitrovica Mezőgazdasági Tanácsadói Szolgálat Kft., Mitrovica; 13. Önológiai Állomás Kft., Versec. I A mezőgazdaság fejlesztésének a Vajdaság autonóm tartományi mezőgazdasági szakszolgálatok tanácsadói munkája révén való évi intézkedési program megvalósítására az eszközöket a Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelettel (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 20/09. szám) terveztük ,00 dinár összegben (01 00 finanszírozási forrás költségvetési bevételek). IV. A I pontban foglalt eszközök részét, azaz ,00 dinárt a mezőgazdaság fejlesztésének a Vajdaság autonóm tartományi mezőgazdasági szakszolgálatok tanácsadói munkája révén való intézkedési program (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/09. és 16/09. szám) nem realizált részének megvalósítására irányoztuk elő. Az említett eszközök ,00 dinárt kitevő része a év IV. negyedévében az alapprogramokból megvalósított teendők kifizetésére vonatkozik, a következő módon történő felosztás szerint: Mezőgazdasági szakszolgálatok Mezőgazdasági Állomás Mezőgazdasági Tanácsadói Szolgálat Kft., Újvidék; Vršac Mezőgazdasági Tanácsadói Szolgálat Kft., Versec; Bačka Topola Mezőgazdasági Tanácsadói Szolgálat Kft., Topolya; Kovin Mezőgazdasági Tanácsadói Szolgálat Kft., Kevevára Ruma Mezőgazdasági Tanácsadói Szolgálat Kft., Ruma; Sombor Mezőgazdasági Tanácsadói Szolgálat Kft., Zombor; Összegek (dinárban) , , , , , ,00 7. PDS Tamiš Intézet, Pancsova; , Senta Mezőgazdasági Tanácsadói Szolgálat Kft., Zenta; Subotica Mezőgazdasági Tanácsadói Szolgálat Rt., Szabadka; Vrbas Mezőgazdasági Tanácsadói Szolgálat Kft., Verbász; Zrenjanin Mezőgazdasági Tanácsadói Szolgálat Kft., Nagybecskerek; , , , , Mezőgazdasági Állomás Kft., Nagykikinda; , Sremska Mitrovica Mezőgazdasági Tanácsadói Szolgálat Kft., Mitrovica; ,00 ÖSSZESEN: ,00 Az eszközök ,00 dinárt kitevő összege a évben realizált külön programok kifizetésére vonatkozik. Ezek az eszközök a következőképpen kerülnek felosztásra: Sorszám Sorszám KÜLÖN PROGRAMOK Szemináriumok és konferenciák megtartása a tanácsadók részére A Vajdaság AT szolgálatában levő Mezőgazdasági Szakszolgálat munkájának médiabemutatása Eszközök (dinárban) , , Vajdaság számára jelentős projektek , Monitoring és a vajdasági mezőgazdasági tanácsadás információs rendszeréhez tartozó adatok elemzése GIS technológiák alkalmazása a gyakorlatban a terepen való tanácsadói munka segítségével A mezőgazdasági tanácsadók és mezőgazdasági termelők továbbképzési rendszerének kialakítása , , ,00 ÖSSZESEN : ,00 V. A Vajdaság autonóm tartományi mezőgazdasági szakszolgálatok tanácsadói munkája révén való évi intézkedési program alap- és külön programokból áll, amelyek realizálására összesen ,00 dinárt terveztünk. V Az alapprogram a mezőgazdasági szolgálatról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 61/91. szám) értelmében a Vajdaság AT

12 292 oldal - 3. szám HIVATALOS LAPJA VAT március 23. területén folyó mezőgazdasági termelés fejlesztése szempontjából fontos átruházott teendőket öleli fel. Az alapprogram megvalósítására ,00 dinár összegű eszközöket irányoztunk elő. A mezőgazdasági tanácsadói teendőket a év folyamán a Vajdaság AT Mezőgazdasági Tanácsadói Szakszolgálatát képező 13 mezőgazdasági szakszolgálatban foglalkoztatott 90 tanácsadó végzi. Az alapprogram megvalósításával kapcsolatos teendők a következők: tanácsadói szolgáltatások a kiválasztott birtokokon a termelési technológiával és a mezőgazdasági termelést érintő más problémakörrel, valamint a birtok fejlesztésével kapcsolatban; a termelés valamennyi területével kapcsolatos és a mezőgazdasági termelők érdeklődésére számot tartó tanácsadói szolgáltatások a többi mezőgazdasági termelőnek; a mezőgazdasági termelők képzése előadások, tanfolyamok és téli iskolák keretében a termelők mezőgazdasági termeléssel és agrárpolitikával kapcsolatos érdeklődésének megfelelő témakörben; tudományos adatok gyakorlati ellenőrzésével kapcsolatos szakmunka a mezőgazdasági gyakorlatba kísérletek (demokísérletek) által újdonságok és új technológiák bevezetése céljából; a vetés védelmét szolgáló növényvédő szerek kiválasztásával és helyes alkalmazásával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; a termelők értesítése a káros szervezetek megjelenésének kritikus pillanatairól és azok figyelemmel kísérése terepjáráskor és a birtok látogatásakor; a jelentési-előrejelzési teendőkkel megbízott növényvédő szakemberekkel való együttműködés; a falun élő és dolgozó egyesületekkel és más társadalmi csoportokkal való foglalkozás; meghatározott paraméterek begyűjtését a terepen a titkárság számára adatbázis kialakítása, az adatok elemzése vagy egyes projektek megvalósítása céljából; tanácsadói szolgáltatások a szerves és integrális mezőgazdasági termeléssel, a környezetvédelemmel, a szabványok termelésbe való bevezetésével, a mezőgazdasági birtokon nyilvántartás bevezetésével, a falufejlesztéssel stb. kapcsolatban. V A külön programok lehetővé teszik: a tanácsadók és a mezőgazdasági termelők szemináriumok, tanfolyamok, szakmai látogatások és konferenciák általi képzését és továbbképzését, a tanácsadói munka médiabemutatását propaganda és edukációs brosúrák, szórólapok, utasítások és más anyag kidolgozása révén, valamint a Vajdaság AT Mezőgazdasági Tanácsadói Szolgálata portáljának karbantartását és fejlesztését, a Vajdaság autonóm tartományi Mezőgazdasági Tanácsadói Szolgálat hazai és külföldi kiállításokon való részvételét, a Vajdaság autonóm tartományi Mezőgazdasági Tanácsadói Szolgálat munkájának monitoringját és értékelését, a mezőgazdasági tanácsadás fejlesztésének érdekét szolgáló projektek megvalósítását, a környezet megőrzésére vonatkozó tudományos ismeretek alkalmazását, az agro-ökobio-turizmus és az egész falufejlesztéshez való mindennemű hozzájárulás fejlesztését, a mezőgazdasági termelés egyes sajátosságainak megőrzését Vajdaság AT területén, a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos kutatásokat, a termékek minőségének javítását, stb., a GIS technológia terjesztését a gyakorlatban. Az alapprogramok megvalósítására ,00 dinárt irányoztunk elő. VI A pontban foglalt teendők hordozói által megvalósítandó külön programok és az egy-egy program megvalósításához szükséges eszközök összege az alábbi táblázatban található: 2. KÜLÖN PROGRAMOK Eszközök (dinárban) 2.1. A mezőgazdasági tanácsadók és mezőgazdasági termelők továbbképzési ,00 rendszerének kialakítása 2.2. A Vajdaság autonóm tartományi Mezőgazdasági Szakszolgálat munkájának ,00 médiabemutatása 2.3. A Vajdaság autonóm tartományi Mezőgazdasági Tanácsadói Szolgálat az Újvidéki Nemzetközi Vásáron és más ,00 kiállításokon való részvételének a szervezése 2.4. Vajdaság számára jelentős projektek , Monitoring és a vajdasági mezőgazdasági tanácsadás információs rendszeréhez tartozó ,00 adatok elemzése GIS technológia alkalmazása a gyakorlatban a 2.6 terepen való tanácsadói munka segítségével ,00 ÖSSZESEN ( ) ,00 IX. Az eszközök felhasználásának módját a teendők hordozója és a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság között szerződéssel kell szabályozni. Az e program megvalósításához szükséges eszközök kifizetését a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság végzi, összhangban a megkötött szerződés rendelkezéseivel és a költségvetés fizetőképességi lehetőségeivel. X. A Vajdaság AT költségvetésének nem megfelelő fizetőképessége esetén a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság a évi programban előirányzott alap- és külön programok megvalósításában prioritásokat határoz meg A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 2. szakaszának 13. pontja alapján és a Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 20/09. szám) 9. szakaszával kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya március 2- i ülésén E határozat megállapítja az eszközöknek a évben történő többrendeltetésű vízhasználatra és vízvédelemre való felosztási és felhasználási programját, valamint a program végrehajtásához szükséges eszközök keretét és az eszközök felosztásának és felhasználásának módját. Az e határozat pontjában foglalt program a határozat szerves része.

13 2010. március 23. HIVATALOS LAPJA VAT 3. szám oldal I Szám: / Anna Tomanová-Makanová s. k., AZ ESZKÖZÖKNEK A ÉVBEN TÖRTÉNŐ TÖBBRENDELTETÉSŰ VÍZHASZNÁLATRA ÉS VÍZVÉDELEMRE VALÓ FELOSZTÁSI ÉS FELHASZNÁLÁSI PROGRAMJA A évi többrendeltetésű vízhasználati és vízvédelmi program (a továbbiakban: program) realizálásához az eszközöket a vízhasználati díjból, a vízvédelmi térítésből és a vízfolyásokból kiaknázott anyag utáni térítésből biztosítjuk. A program végrehajtására szolgáló eszközöket a évben ,00 dinár összegben terveztük. A vízgazdálkodási térítésekből tervezett eszközök felosztása A vízügyi törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 46/91., 53/93., 67/93., 48/94., 54/96. és 101/05. más törvény, szám) 103., 104. és 105. szakaszában megállapított rendeltetésükkel összhangban történt. a) A vízhasználati díjból eredő eszközök felosztása és felhasználása A vízhasználati díjból eredő eszközöket a évre ,00 dinár összegben terveztük (finanszírozási forrás: A költségvetési eszközök felhasználóinak saját bevétele), amely a tervek kidolgozásának finanszírozására, valamint a települések és az ipar vízellátását szolgáló műtárgyak kiépítésének, felújításának és karbantartásának társfinanszírozására kerül felhasználásra, éspedig: 1. A települések és az ipar vízellátását szolgáló műtárgyak kiépítésére (a vízkiemelő műtárgyak, a vízminőség javítását szolgáló műtárgyak és felszerelés kiépítésének és felújításának társfinanszírozása a lebonyolított nyilvános pályázat alapján) ,00 dinár 2. Vízellátó projektek kidolgozására (a vízellátásra vonatkozó projektdokumentáció kidolgozásának finanszírozása a lebonyolított nyilvános pályázat alapján) ,00 dinár 3. A vízgazdálkodási térítések elszámolásának kiadási szolgáltatásai ,00 dinár 4. A regionális vízgazdálkodási rendszerek kiépítésére, felújítására és szanálására ,00 dinár 5. Kettős rendeltetésű rendszerekre (csatornázás és öntözés) ,00 dinár 6. A vízgazdálkodási regionális rendszerek és kis védőgátak beruházásos karbantartására ,00 dinár 7. Véderdők felújítására a vízgazdálkodás területén ,00 dinár 8. Vízgazdálkodási védőlétesítmények rendszeres karbantartási munkálatainak finanszírozására ,00 dinár 9. Árvízvédelmi munkálatok finanszírozására ,00 dinár Az A.1. és A.2. alpontokban előirányzott eszközfelhasználók a községek, helyi közösségek, közművesítési közvállalatok és más, a közművesítési területről átruházott teendőket végző gazdasági társaságok. Az A.3.-A.9. alpontokban előirányzott eszközöket a Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalat évi gazdálkodási programjával előirányzott munkálatok finanszírozására szántuk, amely program által valósul meg. b) A vízvédelmi díjból eredő eszközök felosztása és felhasználása A vízvédelmi díjból eredő eszközöket a évre ,00 dinár összegben terveztük (finanszírozási forrás: A költségvetési eszközök felhasználóinak saját bevétele), amelyek a következőképpen kerülnek felosztásra: 1. Szennyvízelvezető és -tisztító létesítmények és csapadékelvezető létesítmények tervi és műszaki dokumentációja kidolgozásának finanszírozására ,00 dinár A fenti eszközök egy részét ,00 dinár összegben a évben lebonyolítandó nyilvános pályázat szerint történő felosztásra szántuk, a ,00 dinár összegű rész pedig a évben lebonyolított pályázat alapján a pályázati bizottság határozata szerint kerül felosztásra a következő felhasználók között és összegekben: Parrag Helyi Közösségnek Mohol Helyi Közösségnek Szárcsa Helyi Közösségnek Begaszentgyörgy Helyi Közösségnek Istvánfölde Helyi Közösségnek Vogány Helyi Közösségnek ,00 dinár; ,00 dinár; ,00 dinár; ,00 dinár; ,00 dinár és ,00 dinár. c) A vízfolyásokból kiaknázott anyag utáni térítésből eredő eszközök felosztása és felhasználása A vízfolyásokból kiaknázott anyag utáni térítésből eredő eszközöket a évre ,00 dinár összegben terveztük (finanszírozási forrás: A költségvetési eszközök felhasználóinak saját bevétele) a vízfolyások rendezésére, a következő felosztásban: 1. A Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalat évi gazdálkodási programjának nem realizált része ,49 dinár 2. A vízfolyások rendezése (szabályozási és szanálási munkálatok) ,51 dinár 3. A vízfolyásokból kiaknázott sóder és homok ellenőrzése ,00 dinár A B.1. alponttal előirányzott eszközöket a Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalat évi gazdálkodási programjával és a évi többrendeltetésű vízhasználati és vízvédelmi programmal (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 06/09. és 11/09. szám) tervezett munkálatok megvalósítására szántuk, éspedig a következő alpontokra: 2.1. A Duna folyó medrében és part mentén végzett szabályozási és szanálási munkálatok ,50 dinár; 2.2. A Tisza folyó medrében és part mentén végzett szabályozási és szanálási munkálatok ,99 dinár; 2.3. A Száva folyó medrében és part mentén végzett szabályozási és szanálási munkálatok ,04 dinár; 2.4. A többi vízfolyás medrében és part mentén végzett szabályozási és szanálási munkálatok ,96 dinár.

14 294 oldal - 3. szám HIVATALOS LAPJA VAT március 23. A B.2. alponttal előirányzott eszközöket a Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalat évi gazdálkodási programjával előirányzott munkálatok finanszírozására szántuk, amely a program által valósul meg. A B.3. alponttal előirányzott eszközöket a vízfolyásokból kiaknázott sóder és homok a mitrovicai Regulacije Vízgazdálkodási Vállalat részéről történő ellenőrzési szolgálatokra szántuk. ÖSSZESEN: A+B+C= ,00 dinár Az pont A.1., A.2. és B.1. alpontjaiban foglalt eszközök felosztását a Tartományi Mezőgazdasági, Víz-és Erdőgazdálkodási Titkárság a lebonyolított pályázat alapján állapítja meg. Az eszközök felhasználására vonatkozó jogokat és kötelezettségeket az eszközfelhasználók és a Tartományi Mezőgazdasági, Víz-és Erdőgazdálkodási Titkárság között szerződéssel kell szabályozni Az egészségvédelemről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 107/05. szám) 130. szakaszának 3. bekezdése, a Vajdaság AT területén kórházi, szakorvosi és sajátos szakorvosi egészségvédelmi szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmények alapítói jogainak és kötelezettségeinek az átvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/02. és 11/02. szám) pontja és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya március 2-án megtartott ülésén A Kormány dr. MIROSLAV MILOSAVLJEVIĆ orvost, transzfúziós szakorvost felmenti a Vajdasági Vértranszfúziós Intézet megbízott igazgatói tisztsége alól, amelyre Vajdasági Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 9-én kelt, /2009. számú határozatával nevezte ki. Szám: / Az egészségvédelemről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 107/05. szám) 130. szakaszának 3. bekezdése, a Vajdaság AT területén kórházi, szakorvosi és sajátos szakorvosi egészségvédelmi szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmények alapítói jogainak és kötelezettségeinek az átvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/02. és 11/02. szám) pontja és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya március 2-án megtartott ülésén A Kormány dr. MIROSLAV MILOSAVLJEVIĆ orvost, transzfúziós szakorvost négyéves időszakra kinevezi a Vajdasági Vértranszfúziós Intézet igazgatójává. Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 2. szakaszának 21. pontja. 24. szakasza és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormány március 2-án megtartott ülésén A Kormány jóváhagyja a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet statútumának módosítását és kiegészítését, amelyet a péterváradi székhelyű Tartományi Műemlékvédelmi Intézet igazgatóbizottsága február 1-én, I összetételének V. ülésén meg. Szám: / A Vajdasági Horvát Művelődési Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/08. és 6/09. szám) 18. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 2. szakaszának 21. pontja és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya március 2-án megtartott ülésén A Kormány jóváhagyja a Vajdasági Horvát Művelődési Intézet évi pénzügyi tervét, amelyet az Intézet igazgatóbizottsága meg december 29-én megtartott ülésén.

15 2010. március 23. HIVATALOS LAPJA VAT 3. szám oldal Szám: / A Vajdasági Horvát Művelődési Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/08. és 6/09. szám) 18. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 2. szakaszának 21. pontja és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya március 2-án megtartott ülésén A Kormány jóváhagyja a Vajdasági Horvát Művelődési Intézet évi munkaprogramját, amelyet az Intézet igazgatóbizottsága meg december 29-én megtartott ülésén. Szám: / A közszolgálatokról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94. és 79/05. szám) 18. szakaszának 1. bekezdése, A szociális védelemről és a polgárok szociális biztonságának szavatolásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/91., 79/91., 33/93., 53/93., 67/93., 46/94., 48/94., 52/96., 29/01., 84/04., 101/05. és 115/05. szám) 69.b szakaszának 12. bekezdése és Az elszállásolási szolgáltatást nyújtó veterniki Fogyatékos Gyermekek és Ifjúság Otthona szociális védelmi intézmény feletti alapítói jogok és kötelezettségek átruházásáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) alapján, valamint a Vajdaság Autonóm Tartományi hatásköreinek megállapításáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 99/09. szám) 53. szakasza 1. bekezdésének 4. pontjával és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdésével kapcsolatban az elszállásolási szolgáltatást nyújtó veterniki Fogyatékos Gyermekek és Ifjúság Otthona szociális védelmi intézmény megbízott igazgatójának felmentési eljárásában Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya március 2-i ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T A Kormány MIŠKO ŠEKULARAC újvidéki okleveles defektológust felmenti az elszállásolási szolgáltatást nyújtó veterniki Fogyatékos Gyermekek és Ifjúság Otthona szociális védelmi intézmény megbízott igazgatói tisztségéről, amelyre Vajdaság Autonóm Tartomány a Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetéséből a szociálpolitika és demográfia területére szánt eszközöknek a Tartományi Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság (a továbbiakban: Titkárság) nyilvános pályázata útján való odaítélésére vonatkozó eljárást. a szeptember 30-án kelt, /2009. számú határozatával nevezte ki. Szám: / A közszolgálatokról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94. és 79/05. szám) 18. szakaszának 1. bekezdése, A szociális védelemről és a polgárok szociális biztonságának szavatolásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/91., 79/91., 33/93., 53/93., 67/93., 46/94., 48/94., 52/96., 29/01., 84/04., 101/05. és 115/05. szám) 69.b szakaszának 12. bekezdése és Az elszállásolási szolgáltatást nyújtó veterniki Fogyatékos Gyermekek és Ifjúság Otthona szociális védelmi intézmény feletti alapítói jogok és kötelezettségek átruházásáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) alapján, valamint a Vajdaság Autonóm Tartományi hatásköreinek megállapításáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 99/09. szám) 53. szakasza 1. bekezdésének 4. pontjával és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdésével kapcsolatban az elszállásolási szolgáltatást nyújtó veterniki Fogyatékos Gyermekek és Ifjúság Otthona szociális védelmi intézmény megbízott igazgatójának kinevezési eljárásában Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya március 2-i ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T A Kormány dr DRAGAN MILOŠEVIĆ újvidéki orvost - legfeljebb egy éves időtartamra k i n e v e z i az elszállásolási szolgáltatást nyújtó veterniki Fogyatékos Gyermekek és Ifjúság Otthona szociális védelmi intézmény megbízott igazgatójának tisztségére. Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján és a Vajdaság Autonóm Tartomány Nonprofit Szektora Fejlesztési Alapjának megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 6/03.

16 296 oldal - 3. szám HIVATALOS LAPJA VAT március 23. szám) 8. szakaszának 3. bekezdésével kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya március 2-i ülésén h o z o t t VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY NONPROFIT SZEKTORA FEJLESZTÉSI ALAPJA MEGBÍZOTT IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL A Kormány ANA SEGEDINSKIT felmenti a Vajdaság Autonóm Tartomány Nonprofit Szektora Fejlesztési Alapja megbízott igazgatójának tisztsége alól. Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján és a Vajdaság Autonóm Tartomány Nonprofit Szektora Fejlesztési Alapjának megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 6/03. szám) 8. szakaszának 2. és 3. bekezdésével kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya március 2-i ülésén h o z o t t VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY NONPROFIT SZEKTORA FEJLESZTÉSI ALAPJA IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL A Kormány ANA SEGEDINSKI okleveles közgazdászt kinevezi Vajdaság Autonóm Tartomány Nonprofit Szektora Fejlesztési Alapja igazgatójának tisztségére. Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány Garanciaalapjának megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/03. és 3/06. szám) 10. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya március 2-i ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T A Kormány j ó v á h a g y j a a Vajdaság Autonóm Tartomány Garanciaalapjának évi pénzügyi jelentéseit, amelyeket Vajdaság Autonóm Tartomány Garanciaalapjának igazgatóbizottsága február 24-i, 9. ülésén fogadott el. Szám: / Anna Tomanová Makanová s.k., Az egészségvédelemről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 107/05. szám) 141. szakaszának 2. bekezdése alapján és Az újvidéki Veszettség Elleni Védelmi Intézet Pasteur Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 11/06. és 1/10. szám) 1. szakaszának 2. bekezdésével kapcsolatban, valamint a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya március 2-án megtartott ülésén A Kormány jóváhagyja az újvidéki Louis Pasteur Veszettség Elleni Védelmi Intézet alapszabályát módosító és kiegészítő határozatot, melyet az újvidéki Louis Pasteur Veszettség Elleni Védelmi Intézet igazgatóbizottsága február 9-i ülésén meg. Ez a határozat közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában. Szám: / Az azon családok, amelyekben hármas vagy négyes ikrek születtek pénzsegélyre való jogosultságáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/05. szám) 6. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya március 2-i ülésén

17 2010. március 23. HIVATALOS LAPJA VAT 3. szám oldal A Kormány a családoknak, amelyekben hármas vagy négyes ikrek születtek járó pénzsegély évi nominális összegét ,00 dinár (betűkkel: hatszázezer dinár és 00/100) összegben állapítja meg. Ez a határozat közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában. Szám: / Az azon családok, amelyekben ikrek születtek pénzsegélyre való jogosultságáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 9/06. szám) 6. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya március 2-i ülésén A Kormány a családoknak, amelyekben ikrek születtek járó pénzsegély évi nominális összegét ,00 dinár (betűkkel: négyszázezer dinár és 00/100) összegben állapítja meg. Ez a határozat közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában. Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány területére vízgazdálkodási közvállalat megalakításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) 12. szakaszának 4. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 2. szakaszának 14. pontja és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya március 2-i ülésén H A T Á R O Z A T O T h o z o t t A Kormány j ó v á h a g y j a az újvidéki székhelyű Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalat évi gazdálkodási programját, amelyet a Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalat igazgatóbizottsága február 26-i ülésén meg. Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03 és 18/09. szám) 2. szakasza 16. pontjának 10. fordulata és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya március 10-i ülésén AZ ÚJVIDÉKI EGYETEMISTA KÖZPONT INTÉZMÉNY IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL A Kormány JOVAN BJELOBABA újvidéki okleveles jogászt április 16-i hatállyal felmenti az Újvidéki Egyetemista Központ Intézmény igazgatójának tisztsége alól. Szám: /2010. Újvidék, március A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03 és 18/09. szám) 2. szakasza 16. pontjának 10. fordulata és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya március 10-i ülésén AZ ÚJVIDÉKI EGYETEMISTA KÖZPONT INTÉZMÉNY IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL A Kormány JOVAN BJELOBABA újvidéki okleveles jogászt kinevezi az Újvidéki Egyetemista Központ Intézmény igazgatójának tisztségére. Az Újvidéki Egyetemista Központ Intézmény igazgatójának megbízatási ideje négy évre szól, és április 17 étől esedékes.

18 298 oldal - 3. szám HIVATALOS LAPJA VAT március 23. Szám: /2010. Újvidék, március Az Izdavački zavod Forum Forum Könyvkiadó Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/08. szám) 18. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 2. szakaszának 21. pontja és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya március 10 - ülésén H A T Á R O Z A T O T h o z o t t A Kormány j ó v á h a g y j a az Izdavački zavod Forum za izdavanje knjiga i časopisa, Novi Sad Forum Könyvkiadó Intézet Könyvés Folyóirat Kiadó, Újvidék évi pénzügyi tervét, amelyet az Intézet igazgatóbizottsága január 29-i ülésén fogadott el. Szám: /2010. Újvidék, március Az Izdavački zavod Forum Forum Könyvkiadó Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/08. szám) 18. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 2. szakaszának 21. pontja és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya március 10 - ülésén H A T Á R O Z A T O T h o z o t t A Kormány j ó v á h a g y j a az Izdavački zavod Forum za izdavanje knjiga i časopisa, Novi Sad Forum Könyvkiadó Intézet Könyv- és Folyóirat Kiadó, Újvidék évi munkatervét és -programját, amelyet az Intézet igazgatóbizottsága január 29-i ülésén meg. Szám: /2010. Újvidék, március Az egészségvédelemről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 107/05. szám) 141. szakasza 2. bekezdésnek alapján, A pancsovai székhelyű Južni Banat Egészségügyi Központ felosztása következtében a pancsovai székhelyű Pancsovai Közkórház megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 3/09. szám) 1. szakaszának 2. bekezdésével kapcsolatban és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelt (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 1/95., 3/02., 17/02. és 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya március 10-i ülésén A Kormány jóváhagyja a pancsovai székhelyű Pancsovai Közkórház alapszabályát módosító határozatot, melyet a pancsovai székhelyű Pancsovai Közkórház ideiglenes igazgatóbizottsága február 23-i ülésén meg. Szám: /2010. Újvidék, március A Menekült, Elüldözött és Széttelepített Személyek részére Segélyalap létrehozásáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 19/06. szám) 13. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján, a Menekült, Elüldözött és Széttelepített Személyek Segélyalapja igazgatójának felmentési eljárásában Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya március 10-i ülésén H A T Á R O Z A T O T h o z o t t A Kormány felmenti DEJAN PAVLOVIĆ újvidéki okl. pszichológust a Menekült, Elüldözött és Széttelepített Személyek Segélyalapja igazgatójának tisztségéből, amelyre Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa január 12-én kelt, /2007. számú határozatával nevezte ki.

19 2010. március 23. HIVATALOS LAPJA VAT 3. szám oldal Szám: /2010. Újvidék, március A Menekült, Elüldözött és Széttelepített Személyek részére Segélyalap létrehozásáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 19/06. szám) 13. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján, a Menekült, Elüldözött és Széttelepített Személyek Segélyalapja megbízott igazgatójának kinevezési eljárásában Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya március 10-i ülésén H A T Á R O Z A T O T h o z o t t A Kormány JOVAN ĐERIĆ újvidéki okl. jogászt legfeljebb egyéves időtartamra - kinevezi a Menekült, Elüldözött és Széttelepített Személyek Segélyalapja megbízott igazgatójának Szám: /2010. Újvidék, március A szociális védelemről és a polgárok szociális biztonságának szavatolásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/91., 79/91., 33/93., 53/93., 67/93., 46/94., 48/94., 52/96., 29/01., 84/04., 101/05. és 115/05. szám) 69b. szakaszának 2. bekezdése és Az elszállásolási szolgáltatást nyújtó moravicai Otthon Szellemi Fogyatékosok Otthona szociális védelmi intézmény alapítói jogainak és kötelezettségeinek az átvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) alapján, valamint a Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek megállapításáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 99/09. szám) 53. szakasza 1. bekezdésének 4. pontjával és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdésével kapcsolatban az elszállásolási szolgáltatást nyújtó bácskossuthfalvai OTTHON Szellemi Fogyatékosok Otthona szociális védelmi intézmény igazgatója felmentésének eljárásában Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya március 10-i ülésén A Kormány f e l m e n t i BUDAI GYÖNGYI topolyai okl. szociális gondozót az elszállásolási szolgáltatást nyújtó bácskossuthfalvai OTTHON Szellemi Fogyatékosok Otthona szociális védelmi intézmény igazgatói tisztsége alól, amelyre Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa 2004 augusztus 18-án kelt, / számú határozatában nevezte ki. Szám: /2010. Újvidék, március Anna Tomanová-Makanová s. k., A szociális védelemről és a polgárok szociális biztonságának szavatolásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/91., 79/91., 33/93., 53/93., 67/93., 46/94., 48/94., 52/96., 29/01., 84/04., 101/05. és 115/05. szám) 69b. szakaszának 12. bekezdése és Az elszállásolási szolgáltatást nyújtó moravicai Otthon Szellemi Fogyatékosok Otthona szociális védelmi intézmény alapítói jogainak és kötelezettségeinek az átvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) alapján, valamint a Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek megállapításáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 99/09. szám) 53. szakasza 1. bekezdésének 4. pontjával és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdésével kapcsolatban az elszállásolási szolgáltatást nyújtó bácskossuthfalvai OTTHON Szellemi Fogyatékosok Otthona szociális védelmi intézmény megbízott igazgatója kinevezésének eljárásában Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya március 10-i ülésén A Kormány SZTANKÓ ZSUZSANNA bácskossuthfalvai okl. közgazdászt legfeljebb egyéves időtartamra - k i n e v e z i az elszállásolási szolgáltatást nyújtó bácskossuthfalvai OTTHON Szellemi Fogyatékosok Otthona szociális védelmi intézmény megbízott igazgatójának. Szám: /2010. Újvidék, március Anna Tomanová-Makanová s. k., A Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek megállapításáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 99/09. szám) 36. szakasza 1. bekezdésének 12. pontja és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 2. szakasza 16. pontjának 10. fordulata és 25. szakaszának 4. bekezdése, valamint a nagykikindai székhelyű Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon alapszabályának (1993. július és június 19.) 25. szakasza alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya március 17 i ülésén

20 300 oldal - 3. szám HIVATALOS LAPJA VAT március 23. H A T Á R O Z A T O T h o z o t t A NAGYKIKINDAI SZÉKHELYŰ NIKOLA VOJVODIĆ KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL A Kormány ĐORĐE LUJINOVIĆ nagykikindai okl. közgazdászt március 17-i hatállyal felmenti a nagykikindai székhelyű Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon igazgatójának tisztsége alól. Szám: /2010. Újvidék, március Anna Tomanová-Makanová s. k., A Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek megállapításáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 99/09. szám) 36. szakasza 1. bekezdésének 12. pontja és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 2. szakasza 16. pontjának 10. fordulata és 25. szakaszának 4. bekezdése, valamint a nagykikindai székhelyű Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon alapszabályának (1993. július és június 19.) 25. szakasza alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya március 17 i ülésén H A T Á R O Z A T O T h o z o t t A NAGYKIKINDAI SZÉKHELYŰ NIKOLA VOJVODIĆ KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL A Kormány GORAN KRSTIĆ nagykikindai okl. defektológust, osztálytanító tanárt kinevezi a nagykikindai székhelyű Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon megbízott igazgatójának tisztségére. Nevezett a megbízott igazgatói tisztséget az igazgató megválasztásáig, március 18-ától kezdve legfeljebb egy évig látja el. Szám: /2010. Újvidék, március Anna Tomanová-Makanová s. k., A Vajdasági Pedagógiai Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 14/03. szám) 12. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02, 17/03. és 18/09. szám) 2. szakaszának 21. pontja és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya március 17-én megtartott ülésén A Kormány jóváhagyja a Vajdasági Pedagógiai Intézet évi zárszámadását, amelyet a Vajdasági Pedagógiai Intézet igazgatóbizottsága február 16-án megtartott ülésén fogadott el. Szám: /2010 Újvidék, március Anna Tomanová-Makanová s. k., A Tartományi Szociális Védelmi Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 1/06. szám) 17. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02, 17/03. és 18/09. szám) 2. szakaszának 21. pontja és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya március 17-én megtartott ülésén A Kormány jóváhagyja a Tartományi Szociális Védelmi Intézet évi munkaprogramját, amelyet a Tartományi Szociális Védelmi Intézet ideiglenes igazgatóbizottsága február 25-én megtartott ülésén meg. Szám: /2010 Újvidék, március Anna Tomanová-Makanová s. k., A Vajdaság Autonóm Tartomány Nonprofit Szektora Fejlesztési Alapjának megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 6/03. szám) 7. szakaszának 3. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02, 17/03. és 18/09. szám) 2. szakaszának 21. pontja és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya március 17-én megtartott ülésén

Újvidék. 2011. február 2. 1. szám LXVII. évfolyam

Újvidék. 2011. február 2. 1. szám LXVII. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 1. Újvidék 2011. február

Részletesebben

217. 219. 218. Újvidék

217. 219. 218. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2009. május

Részletesebben

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ /Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak a védelméről szóló törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/02. szám) 1. szakaszának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2012. OKTÓBER 17. ZENTA 203. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 56. szakasza, az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló

Részletesebben

164. 165. Újvidék. 2008. március 26. 6. szám LXIV. évfolyam

164. 165. Újvidék. 2008. március 26. 6. szám LXIV. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2008. március

Részletesebben

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16.

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. A Szerb Köztársaság alkotmánya (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/06.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 02. SZÁM 2012. JANUÁR 27. ZENTA 11. Az állami szervekben létesített munkaviszonyokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 48/91., 66/91., 44/98. másik törvény, 49/99. másik törvény,

Részletesebben

409. 410. Újvidék. 2008. szeptember 23. 19. szám LXIV. évfolyam. 5. szakasz

409. 410. Újvidék. 2008. szeptember 23. 19. szám LXIV. évfolyam. 5. szakasz Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 409. Újvidék 2008.

Részletesebben

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN A Zenta községben az élsport és a sportdíjak finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 27/2015. szám) 8. szakasza alapján az élsport finanszírozására irányuló nyilvános

Részletesebben

3. szám 34. oldal 2015.04.28

3. szám 34. oldal 2015.04.28 3. szám 34. oldal 2015.04.28 9. Az utakon levő közlekedési biztonságról szóló törvény ( SZK 41/09-es, 53/10-es és 101/11-es számú Hivatalos Közlönye ) 18. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja, Csóka község

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2005. szeptember 15. Broј 7. 15.09.2005. СТРАНА 108. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a csökkent munkaképeségű személyek

Részletesebben

FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET ALAPSZABÁLYÁT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. szakasz. 2. szakasz

FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET ALAPSZABÁLYÁT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. szakasz. 2. szakasz A Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottsága A közhivatalokról szóló törvény 21. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 1991. évi 42., 1994. évi 71. és 2005. évi 81. száma módosítás és 2005. évi 83. száma

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. SZEPTEMBER 8. Z E N T A 111. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 2. szám 2003. május 13. Broј 2. 13.05.2003. СТРАНА 49. OLDAL 2003.05.13. 2. szám 34.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2012. NOVEMBER 10. ZENTA 259. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, Zenta

Részletesebben

58. Újvidék. 2010. február 26. 2. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz. A Közvállalat tevékenységi köre:

58. Újvidék. 2010. február 26. 2. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz. A Közvállalat tevékenységi köre: Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. február

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVII 30. јун 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 7. szám, 2015. június 30. Број 7. 30.06.2015. СТРАНА 341. OLDAL 2015.06.30.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 350251 1251 05 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3525 Miskolc

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

362. 364. 363. Újvidék. 2009. június 24. 9. szám LXV. évfolyam

362. 364. 363. Újvidék. 2009. június 24. 9. szám LXV. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2009. június

Részletesebben

325. 327. 326. 328. Újvidék

325. 327. 326. 328. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 325. Újvidék 2011.

Részletesebben

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE. Sorszám Tartalom Szám/oldal

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE. Sorszám Tartalom Szám/oldal ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK 2008. ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE Sorszám Tartalom Szám/oldal 16 A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEK ÁRJEGYZÉKÉBEN SZEREPLŐ DINÁRÉRTÉKEK ÖSSZEHANGOLÁSA 4/35 35 A MOHOLI HELYI KÖZÖSSÉG ALAPSZABÁLYZATA

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai kapcsolódó fő összesen I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 000010 országgyűlési képviselő 01 000011 Európai Parlament magyarországi képviselői 02 000020 köztársasági elnök 03 000021 alkotmánybíró 04

Részletesebben

547. Újvidék. 2010. október 29. 19. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz

547. Újvidék. 2010. október 29. 19. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. október

Részletesebben

269. 270. Újvidék. 2006. május 31. 8 szám LXII évfolyam

269. 270. Újvidék. 2006. május 31. 8 szám LXII évfolyam VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. AUGUSZTUS 29. Z E N T A 54. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakaszának 1. pontja és Zenta község statútumának (Zenta Község

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2013. MÁJUS 8. Z E N T A 79. A közúti közlekedésben való szállításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 46/1995., 66/2001., 91/2005., 62/2006. és 31/2011. sz.) 7. és 36. szakaszának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. MÁRCIUS 17. Z E N T A Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és az iskolai sport finanszírozásának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2016. ÁPRILIS 12. Z E N T A 60. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és a falusi sport finanszírozásának

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXXIII 23. новембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, 2011. november 23. Број 10. 23.11.2011.

Részletesebben

J a v a s l a t az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd, 2017. október 26. Ózd

Részletesebben

607. Újvidék. 2010. november 25. 21. szám LXVI. évfolyam

607. Újvidék. 2010. november 25. 21. szám LXVI. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. november

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Z E N T A 110. А Zenta Község egyetemi hallgatói ösztöndíjalapja eszközeinek a felosztásáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2009. és 17/2010. szám) 4. szakaszának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 3. szám 2003. május 20. Broј 3. 20.05.2003. СТРАНА 58. OLDAL 2003.05.20. 3. szám 42.

Részletesebben

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 08 - Adatszolgáltatás a személyi és a foglalkoztatottak, választott összetételéréről 01 miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 02 miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 03 kormánybiztos,

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 38/2001 (X.19) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Módosította: 37/2003.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXXIII 28. април 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. Број 5. 28.04.2011. СТРАНА 91. OLDAL

Részletesebben

SZABADKA VÁROS. meghirdeti az alábbi PÁLYÁZATOT KÖZMUNKÁK SZERVEZÉSÉRE SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN A ÉVBEN

SZABADKA VÁROS. meghirdeti az alábbi PÁLYÁZATOT KÖZMUNKÁK SZERVEZÉSÉRE SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN A ÉVBEN A foglalkoztatásról és a munkanélküliség elleni biztosításról szóló törvény 57. és 59. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2009, 88/2010 és 35/2015 száma) alapján, és a Nemzeti foglalkoztatási akciótervvel,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 17. Z E N T A 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. sz. és 101/2010.sz.) 85. szakaszának 2. bekezdése, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN A Z E L M É L E T T Ő L A G Y A K O R L A T I G, A Z A Z A S T R A T É G I Á T Ó L A V A L Ó S E R E D M É N Y E K I G K I S E B B S É G V É D E L E M E U R Ó

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2012. JÚLIUS 02. ZENTA 93. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Ifjúsági Tanács Iktatószám: 016-40/2012-I Kelt: 2012. június

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 490012 1251 01 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1052 Budapest Városház utca 9-11

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' '

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' ' Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése írh^lzlíml-- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' ' JEGYZŐJE,,... (...,. ^ Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Újvidék április szám LXIX. évfolyam

Újvidék április szám LXIX. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2013. április

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2009. NOVEMBER 17. Z E N T A 137. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 46. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009.11.16-án

Részletesebben

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ RENDELETTERVEZET a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Készítette: Papp Gyuláné humánpolitikai vezető

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015.

Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015. Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015. Szakmai Program 15. sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. I. A személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartása A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLV 28. август 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. Број 9. 28.08.2013. СТРАНА 395.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások. illetmény-pótlékok. Érték típus: Ezer Forint

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások. illetmény-pótlékok. Érték típus: Ezer Forint 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészít ések Nyelvpótlék Egyéb kötelező

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2014. DECEMBER 1. Z E N T A 130. A Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

Tájékoztató a Tartományi Választási Bizottság munkájáról

Tájékoztató a Tartományi Választási Bizottság munkájáról Tájékoztató a Tartományi Választási Bizottság munkájáról Újvidék, 2015. október Tartalom Tartalom...2 1.Alapvető adatok a Tájékoztatóról...3 2.Alapvető adatok a Tartományi Választási Bizottságról...4 3.1.

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bírósági közvetítés

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

VÉLEMÉNY. SZERB KÖZTÁRSASÁG POLGÁRI JOGVÉDŐ /11. B e l g r á d. Iktatószám: Dátum:

VÉLEMÉNY. SZERB KÖZTÁRSASÁG POLGÁRI JOGVÉDŐ /11. B e l g r á d. Iktatószám: Dátum: SZERB KÖZTÁRSASÁG POLGÁRI JOGVÉDŐ 16-2987/11. B e l g r á d Iktatószám: 21307 Dátum: 2011.11.4. A Polgári Jogvédőről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 79/05. és 54/07. szám) 1. szakaszának 2. bekezdésével

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás MAROS MEGYEI TANÁCS

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás MAROS MEGYEI TANÁCS A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás MAROS MEGYEI TANÁCS 107. számú HATÁROZAT 2016. július 28-i A Maros Megyei Tanács 2015.05.28/62 sz. Határozatának a Maros Megyei Tanács

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 630061 1051 20 1600 035213 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1096 Budapest

Részletesebben

Újvidék március szám LXVIII. évfolyam. 5. szakasz

Újvidék március szám LXVIII. évfolyam. 5. szakasz Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 192. Újvidék 2012.

Részletesebben

195. 196. Újvidék. 2006. április 28. 5 szám LXII évfolyam. 4. szakasz

195. 196. Újvidék. 2006. április 28. 5 szám LXII évfolyam. 4. szakasz VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem õrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

705. 707. 706. Újvidék

705. 707. 706. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 2009. december 18

Részletesebben

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szerzői Jogi Főosztály Nemzetközi Szerzői Jogi Osztályára.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szerzői Jogi Főosztály Nemzetközi Szerzői Jogi Osztályára. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. (1) bekezdése, a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

DÖNTÉST A 2016/2017. TANÉVRE AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL

DÖNTÉST A 2016/2017. TANÉVRE AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZERB KÖZTÁRSASÁG ZENTA KÖZSÉG ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE SZÁM: 451-24/2016-IV-02 Kelt 2016. december 29-én ZENTA А helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014.

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 9100 10 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó ai I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 000010 000020 000021 000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke 000023

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS július 5-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS július 5-i rendes ülésére 7. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: A képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 000010 országgyűlési képviselő 000020 köztársasági elnök 01 02 000021 alkotmánybíró 03 000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke 04 000023 legfőbb ügyész 05 000024 országgyűlési

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 0000 000020 000021 000023 000025 000029 egyéb választott tisztségviselő (vezető) polgármester, polgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja 000033 megyei

Részletesebben

1/2013.(I.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT

1/2013.(I.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, Bénye Község Önkormányzat Képviselő-testéletének és Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII.

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 329343 1051 20 1600 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben