Újvidék március szám LXVIII. évfolyam. 5. szakasz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újvidék március szám LXVIII. évfolyam. 5. szakasz"

Átírás

1 Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint Újvidék március 7 5. szám LXVII évfolyam Évi előfizetés 6300 dinár. Reklamálási határidő 15 nap. Szerkesztőség és ügykezelés: Novi Sad, Vojvode Mišića 1. YU ISSN COBISS.SR-ID szakasz A Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 30. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja és 35. szakaszának 1. bekezdése alapján, a Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának megszűnéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 3/12. szám) 6. szakaszával, valamint a Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja eszközeinek átutalására költségvetési alap létrehozásáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/12. szám) 3. szakaszának 1. bekezdésével kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya március 7-i ülésén hozott VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYNAK A VAJDASÁGI FEJLESZTÉSI BANK RT. TŐKÉJÉBEN VALÓ RÉSZESEDÉSÉNEK RÉSZVÉNYEK MEGVÁSÁRLÁSÁVAL VALÓ NÖVELÉSÉRŐL 1. szakasz Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya (a továbbiakban: Tartományi Kormány) megvásárolja, illetve bejegyzi és befizeti a VAJDA- SÁGI FEJLESZTÉSI BANK RT., Újvidék (a továbbiakban: Bank) részvényeit, és ily módon növeli Vajdaság Autonóm Tartománynak a Bank tőkéjében való részesedését. 2. szakasz Vajdaság Autonóm Tartomány birtokolja a Szerb Nemzeti Bank án kelt, G számú, a közvetlen tulajdonjog megszerzéséről szóló végzését, amely lehetővé teszi számára a Metals banka a.d., Újvidék szavazati jogainak több mint 50%-ával való rendelkezését, A bankokról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 107/05. és 91/10. szám) 94. szakaszával összhangban. 3. szakasz A Tartományi Kormány a Vajdaság Autonóm Tartomány nevében és számlájára megveszi, illetve bejegyzi és befizeti az általános részvényeket, kvalifikált beruházó minősítésében, A tőkepiacról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 31/2011. szám) 12. szakasza 1. bekezdésének 1. pontjával és 14. szakasza 1. bekezdésének 2) pontjával összhangban. 4. szakasz A vásárlás tárgya a Bank részvényei, mégpedig darab általános részvény, a XXVII kibocsátásból, CFI kód: ESVUFR, ISIN szám: RSMETBE A részvényeket dinárért vásárolják részvényenként, tehát összértéke: ,00 dinár. A jelen határozat 4. szakasza szerinti részvények megvásárlásához szükséges pénzeszközöket a Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetésének módosításáról szóló tartományi képviselőházi rendelet a Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjából a Költségvetési Alapba átruházott pénzeszközökből biztosítja. 6. szakasz Vajdaság Autonóm Tartomány mint kvalifikált beruházó, illetve Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya, amely Vajdaság Autonóm Tartomány nevében és számlájára megvásárolja a részvényeket, valamint a Bank, mint kibocsátó közötti viszonyokat szerződés fogja szabályozni. 7. szakasz A jelen határozatban szereplő részvényeket A XXVII kibocsátásból származó általános részvények kvalifikált beruházónak való bejegyzéséről szóló nyilatkozat aláírásával jegyzik be, a kibocsátó ajánlata és a jelen határozat 6. szakasza szerinti szerződés alapján. A Kormány meghatalmazza a tartományi Kormány alelnökasszonyát, hogy írja alá a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti nyilatkozatot. A Kormány meghatalmazza a tartományi Kormány alelnökasszonyát, hogy a jelen határozat szerinti részvények megvásárlásához szükséges egyéb dokumentumokat is aláírja. 8. szakasz A határozat tárgyát képező részvények megvásárlásához szükséges pénzeszközöket a Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjából a Költségvetési Alapba átruházott pénzeszközökből külön számlára fizetik ki, a Bank utasításával összhangban. 9. szakasz Ez a határozat a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba. Szám: 422-5/ Anna Tomanová-Makanová s. k., A Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése, és a Vajdaság Autonóm

2 494 oldal - 5. szám HIVATALOS LAPJA VAT március 7 Tartomány évi költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 23/2011. szám) 10. szakasza alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya március 7-i ülésén meghozta az alábbi Ez a határozat megállapítja a Vajdaság autonóm tartományi helyi önkormányzatokban a közlekedési világító jelzőberendezések (villanyrendőrök) felállításának társfinanszírozására szolgáló eszközök felosztásának és felhasználásának évi programját, valamint a program végrehajtására szolgáló eszközök terjedelmét, felosztásuk és felhasználásuk módját. Az pontban foglalt program a határozat szerves része. I II Szám: /2012. Anna Tomanová-Makanová s.k., Vajdaság AT Kormányának A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI HELYI ÖNKORMÁNYZATOKBAN A KÖZLEKEDÉSI VILÁGÍTÓ JELZŐBERENDEZÉSEK (VILLANYRENDŐRÖK) FELÁLLÍTÁSÁNAK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK ÉVI FELOSZTÁSI ÉS FELHASZNÁLÁSI PROGRAMJA A program előírja a Tartományi Gazdasági Titkárság által 2012-ben a privatizációból megvalósított, a Vajdaság Autonóm Tartományban a közlekedési világító jelzőberendezések (villanyrendőrök) felállítására szánt eszközök felhasználásának felosztását. A Tartományi Gazdasági Titkárság, Vajdaság Autonóm Tartományban a közlekedés színvonalának növelése és biztonságának fokozása céljából a helyi önkormányzatokkal együtt a Vajdaság autonóm tartományi településeken a közlekedési világító jelzőberendezések (villanyrendőrök) felállítását fogja társfinanszírozni. A program végrehajtásához szükséges eszközöket a Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendeletben, a 05 rovatrend A Tartományi Gazdasági Titkárság, 107 költséghelyrend, 463 gazdasági besorolás egyéb hatalmi szintek átutalásai, 4632 egyéb hatalmi szintek nagybefektetési átutalásai, 1204 finanszírozási forrás a folyósított hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából származó bevételek a magánosításból származó bevételekből terveztük, ,00 dinár összegben. Az összes szükséges eszköz ,00 dinár(áfával). I A jelen program pontjában említett eszközöket az alábbiakra fordítják: 1. A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI HELYI ÖNKORMÁNYZATOKBAN A KÖZLEKEDÉSI VILÁGÍTÓ JELZŐBERENDEZÉSEK (VILLANYRENDŐRÖK) FELÁLLÍTÁSÁNAK A közlétesítmények (oktatási, nevelési, egészségügyi, vallási, adminisztratív, üzleti...) közelében lévő közlekedési jelzőberendezések a helyi önkormányzatokkal társfinanszírozva való felállításának célja a közlekedésbiztonság szintjének emelése, a közlekedési balesetek számának csökkentése a településeken, a közlekedésben résztvevők legveszélyeztetettebb kategóriájának védelme, valamint a közlekedési infrastruktúra fejlesztése. A közlekedés a közlétesítmények közelében a legélénkebb, ez különösen a legveszélyeztetettebb kategóriákra, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, valamint a gyermekek minden korosztályára, az idős személyekre és főképpen a sajátos igényű személyekre vonatkozik. Sajnos, számos vajdasági településen a távolsági és a helyi érdekű közlekedés a központi utcákon zajlik, ami annak a következménye, hogy hosszú évekig a közlekedési infrastruktúrába nem fektettek be megfelelően, a helyi önkormányzatok pedig nem képesek önállóan finanszírozni a megfelelő közlekedési jelzőberendezés felállítását, valamint a közlekedési infrastruktúra fejlesztését. A közlekedési jelzőberendezéssel kapcsolatos projektek Vajdaság Autonóm Tartomány egész területének érdekeit szolgálják. A várható hatások: testi sérüléssel járó közlekedési balesetek, valamint nagy anyagi kárral járó balesetek számának csökkenése, az élet minőségének javulása, a közlekedés résztvevői nagyobb biztonságának eredményeként, a közlekedés külső költségeinek csökkenése, a közlekedési balesetek száma csökkenésének eredményeként, a helyi közösségekben való beruházások vonzerejének növelése, a biztonságosabb közlekedés eredményeként, a járművek kisebb idővesztesége a mellékirányokon. A társfinanszírozás kritériumai: a község/város fejlettsége, a pályázat szerint kért eszközök összege, a község/város önrésze (részesedés), a közút fajtája, amely mentén a közlekedési jelzőberendezés felállítását tervezik, közúti baleseti kockázat 2010-ben közlekedési baleseti kockázat 2010-ben útkereszteződésen életüket vesztettek száma (2007., 2008., 2009., és 2011.) útkereszteződésen súlyosan megsérültek száma (2007., 2008., 2009., és 2011.) Általános feltételek: a Vajdaság autonóm tartományi helyi önkormányzatokban a közlekedési világító jelzőberendezések (villanyrendőrök) felállításának társfinanszírozására szolgáló visszatérítés nélküli pénzeszközök odaítélésére kiírt pályázaton való részvételre a Vajdaság autonóm tartományi községek és városok jogosultak. A pályázat résztvevői kizárólag egy projekttel pályázhatnak a fenti rendeltetésre. Kizárólag a főprojekteket veszik figyelembe. A résztvevők kötelesek a közbeszerzési eljárásokat lefolytatni a törvénnyel összhangban. A pályázat alapján jóváhagyott pénzeszközök rendeltetése kizárólag a Vajdaság Autonóm Tartomány lakott településein való közlekedési világító jelzőberendezések (villanyrendőrök) felállítása. Az eszközök felhasználási feltételeit szerződés fogja meghatározni, a szerződés pontosítani fogja a társfinanszírozás arányait, a teljesítési határidőket, a felügyeletet, és az esetleg felhasználatlan eszközök visszajuttatásának határidejét stb. A társfinanszírozás feltétele a helyi önkormányzat irányválasztása önrész fizetésének előnyben részesítésére. Az eszközöket a Tartományi Gazdasági Titkárság fogja felosztani a kiírt pályázat alapján. Az előző pályázatokon elnyert pénzeszközök rendeltetésszerű felhasználásáról szóló jelentések kellő időben történő benyújtása. A pénzeszközök összege áfával: ,00 dinár A jelen Program 1. pontja szerinti projektekre előirányzott eszközök teljes összege ,00 dinár.

3 2012. március 7 HIVATALOS LAPJA VAT 5. szám oldal 194. A Vajdaság Autonóm Tartomány Költségvetési Vízalapjának megalakításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 22/10. szám) 4. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 33. és 35. szakasza alapján, valamint a Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 23/11. és 3/12. szám - módosítás) 8. szakaszával és A vizekről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 30/10. szám) 190. szakaszával kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya március 7-i ülésén h o z o t t E határozat megállapítja a Vajdaság Autonóm Tartomány Költségvetési Vízalapja eszközei felhasználásának évi programját, a program végrehajtásához szükséges eszközkeretet, valamint az eszközök felosztásának módját. Az pontban foglalt program a határozat szerves része. I II Szám: /2012. Anna Tomanová-Makanová s.k., A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÖLTSÉGVETÉSI VÍZALAPJA ESZKÖZEI FELHASZNÁLÁSÁNAK ÉVI PROGRAMJA A Vajdaság Autonóm Tartomány Költségvetési Vízalapjának évi bevételei A Vajdaság Autonóm Tartomány Költségvetési Vízalapja eszközei felhasználása évi programjának (a továbbiakban: Program) megvalósításához szükséges eszközöket a vízjárulékok utáni bevételekből kell biztosítani, A vizekről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 30/10. szám) 189. szakaszával összhangban, az alábbiak szerint: Befizető számla Járulék Összeg Járulék a vízi javak használata után , Járulék a kieresztett víz után , Vízelvezetés utáni járulék természetes személyektől - az adóhivatal végzése alapján , Vízelvezetés utáni járulék jogi személyektől , Járulék vízi létesítmények és rendszerek használata után , Járulék vízgyűjtő vizek után természetes személyektől - az adóhivatal végzése alapján , Járulék vízgyűjtő vizek után jogi személyektől ,00 ÖSSZESEN: ,00 A program megvalósítására szolgáló eszközöket A Vajdaság autonóm Tartomány évi költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendeletben (Vajdaság AT Hivatalos lapja, 23/11. és 3/12. szám - módosítás) tervezték, ,00 dinár összértékben a költségvetési bevételek-rendeltetésszerű bevételek finanszírozási forrásból. Az eszközök felosztása I A vízjárulékok utáni tervezett eszközöket A vizekről szóló törvény szakaszában megállapított rendeltetésekkel összhangban osztották fel, az alábbiak szerint: 1. A köztulajdonban lévő vízi létesítmények kiépítésére és rekonstruálására: ,00 dinár 2. A légköri csapadéklevezető-csatorna kiépítésére és felújítására: ,00 dinár 3. A vízfolyásokból kiemelt anyag mennyisége megállapításának szolgáltatására: ,00 dinár 4. Vízjárulék elszámolása kiadásának szolgáltatatására: ,00 dinár 5. A Vode Vojvodine Közvállalat évi gazdálkodási programja szerinti munkálatokra és tevékenységekre: ,00 dinár 6. Szennyvízcsatorna kiépítésére Fehértemplom község Körtéd helyi közösségében: ,00 dinár ÖSSZESEN (1-6) ,00 DINÁR II Az eszközök felhasználásának módja és a járulékok, amelyekből használják őket A köztulajdonban lévő vízi létesítmények kiépítését és felújítását (a jelen Program I pontjának 1. alpontja) a vízvagyon használata utáni járulékból finanszírozzák. A légköri csapadék-levezetőcsatorna kiépítését és felújítását (a jelen Program I pontjának 2. alpontja) a kiengedett víz utáni járulékból finanszírozzák. A I pont 1. és 2. alpontjában említett eszközök felosztását a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdőgazdasági Titkárság fogja megállapítani a lebonyolított nyilvános pályázatok alapján. Az eszközök felhasználásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket az eszközfelhasználók és a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási

4 496 oldal - 5. szám HIVATALOS LAPJA VAT március 7 és Erdőgazdasági Titkárság közötti szerződés fogja szabályozni. A I pont 1. és 2. alpontjában előirányzott eszközök felhasználói a helyi közösségek, a kommunális vállalatok és egyéb gazdasági társaságok, amelyek a közművesítés tevékenység terén megbízott teendőket látják el. A felhasználók az eszközöket a Vajdaság AT területén lévő községek és városok révén kapják meg. A vízfolyásokból kivont anyagok mennyisége megállapításának szolgáltatását (a jelen Program I pontjának 3. alpontja) a vízvagyon használatáért fizetett járulékból fogják finanszírozni. Vízjárulék elszámolása kiadásának szolgáltatatását (a jelen program I pontjának 4. alpontja) az újvidéki székhelyű Vode Vojvodine Közvállalatra bízzák, és a vízi javak használata utáni járulékból fogják finanszírozni. A munkálatokat és tevékenységeket a Vode Vojvodine Közvállalat bonyolítja le a Vode Vojvodine Közvállalat évi gazdálkodási programja szerint (a jelen Program I pontjának 5. alpontja), A vizekről szóló törvénnyel (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 30/10. szám) összhangban. A munkálatokat és tevékenységeket a vízelvezetés, a vízi létesítmények használata, a vízgyűjtő vizek utáni járulékból, részben pedig a vízi javak használata utáni járulékból fogják finanszírozni. A szennyvízcsatorna kiépítését Fehértemplom község Körtéd helyi közösségében, (a jelen Program I pontjának 6. alpontja) a kieresztett víz utáni járulékból fogják finanszírozni A Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 30. szakaszának 7. pontja, 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján, Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/09. 52/11. szám) 29. szakaszának 5. bekezdésével és 166. szakaszának 1. bekezdésével kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya március 7-i ülésén meghozta az alábbi A Kormány jóváhagyja a Szabadka város területén székhellyel rendelkező általános iskolák hálózatáról szóló határozatot, amelyet Szabadka Város Képviselő-testülete december 28-i ülésén hozott meg. I Szám: / Anna Tomanová-Makanová s.k., A Vajdasági Művelődési Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/03. és 8/06. szám) 13a. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya március 7-i ülésén meghozta az alábbi A Kormány jóváhagyja a Vajdasági Művelődési Intézet évi zárszámadását, amelyet a Vajdasági Művelődési Intézet igazgatóbizottsága február 24-ei ülésén fogadott el. I Szám: / Anna Tomanová-Makanová s.k., A Vajdasági Horvát Művelődési Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/08. és 6/09. szám) 18. szakaszának és A Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya március 7-i ülésén meghozta az alábbi A Kormány j ó v á h a gy j a a Vajdasági Horvát Művelődési Intézet Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata évi zárszámadását, amelyet A Vajdasági Horvát Művelődési Intézet igazgatóbizottsága a február 3-i ülésén fogadott el. I Szám: / Anna Tomanová-Makanová s. k., A Vajdasági Szimfonikus Zenekar megalakításáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 21/10. szám) 15. szakaszának 1. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya március 7-i ülésén meghozta a következő HATÁROZATOT A Kormány jóváhagyja a Vajdasági Szimfonikus Zenekar évi zárszámadását, amelyet a Vajdasági Szimfonikus Zenekar igazgatóbizottsága a február 27-i ülésén fogadott el. I

5 2012. március 7 HIVATALOS LAPJA VAT 5. szám oldal Szám: / Anna Tomanová-Makanová s. k., A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/08. szám) 18. szakaszának és A Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya március 7-i ülésén meghozta az alábbi A Kormány j ó v á h a gy j a a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet évi munkaprogramját, amelyet a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatóbizottsága a december 2-i ülésén hozott meg. I Szám: / Anna Tomanová-Makanová s. k., A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/08. szám) 18. szakaszának és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya március 7-i ülésén meghozta az alábbi A Kormány j ó v á h a gy j a a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet évi pénzügyi tervét, amelyet az Intézet igazgatóbizottsága a december 2-i ülésén hozott meg. I Szám: /2012. Anna Tomanová-Makanová s. k., 201. A Vajdasági Pedagógiai Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 14/03. szám) 12. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) 33. szakasza és 35. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya március 7-i ülésén meghozta az alábbi A Kormány j ó v á h a gy j a a Vajdasági Pedagógiai Intézet belső szervezetéről és munkahelyeinek rendszeresítéséről szóló szabályzatot módosító és kiegészítő szabályzatot, amelyet a Vajdasági Pedagógiai Intézet igazgatója december 12-én hozott meg. I Szám: / Anna Tomanová-Makanová s. k., A Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőházi képviselőinek megválasztásáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 3/12. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 18. és 65. szakasza alapján a Tartományi Választási Bizottság március 5-én megtartott ülésén HATÁROZATOT hozott A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZI KÉPVISELŐINEK MEGVÁLASZTÁSÁRA 2012-BEN MEGTARTANDÓ VÁLASZTÁSOKON A SZAVAZÓLAPOK ÉS ELLENŐRZŐ LAPOK NYOMTATÁSÁRA SZOLGÁLÓ PAPÍR SZÍNÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 1. szakasz A képviselőknek a részarányos választási rendszer szerinti választására a szavazólapokat világossárga színű papíron nyomtatják. A szavazóurna szabályosságának ellenőrzésére szolgáló ellenőrző lapokat a képviselőknek a részarányos választási rendszer szerinti választására világosszürke színű papíron nyomtatják. 2. szakasz A képviselőknek a többségi választási rendszer szerinti választására a szavazólapokat világoszöld színű papíron nyomtatják. A szavazóurna szabályosságának ellenőrzésére szolgáló ellenőrző lapokat a képviselőknek a többségi választási rendszer szerinti választására világos rózsaszínű papíron nyomtatják. 3. szakasz A jelen határozatot közzé kell tenni Vajdaság AT

6 498 oldal - 5. szám HIVATALOS LAPJA VAT március 7 TARTOMÁNYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2. szakasz Szám: /2012. Újvidék, március Darko Rudić s.k., A BIZOTTSÁG ELNÖKE A 3. szakasz 1. bekezdésében a 180 szám 175 számra változik. A 3. szakasz 2. bekezdésében a 170 szám 165 számra változik. A 3. szakasz 4. bekezdésében az 52 szám 44 számra változik. A 3. szakasz 5. bekezdésében a 47 szám 50 számra változik, a 37 szám pedig 40 számra változik. 3. szakasz Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és 52/11. szám) 88. szakaszának 5. bekezdése alapján, 166. szakaszának 1. bekezdésével kapcsolatban, továbbá A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. és 4/11. szám) 21. szakaszának és 36. szakaszának 2. bekezdése alapján a tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár SZABÁLYZATOT hoz A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI SZÉKHELYŰ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 2011/2012. TANÉVRE VONATKOZÓ ISKOLA NAPTÁRÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 1. szakasz A Vajdaság autonóm tartományi székhelyű általános iskolák 2011/2012. tanévre vonatkozó iskola naptárról szóló szabályzat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 9/11. és 1/12. szám) 2. szakaszának 3. bekezdése a következőképpen módosul: A második félév január 16-án, hétfőn kezdődik és június 19-én, kedden fejeződik be az I-VI osztályos tanulók számára, a tanítási napok száma 94, június 5-én, kedden fejeződik be a VII osztályos tanulók számára, a tanítási napok száma 84. A 6. szakasz 5. bekezdése a következőképpen módosul: Az I VI osztályos tanulók számára a nyári szünidő június 20-án, szerdán kezdődik és augusztus 31-én, pénteken fejeződik be. A VII osztályos tanulók számára a nyári szünidő június 6- án, szerdán kezdődik és augusztus 31-én, pénteken fejeződik be. 4. szakasz A hiányzó tanítási napokat az iskola lehetőségeivel összhangban kell pótolni, az órarend összehangolásával, a tananyag tömörítésével (szükség szerint a tanítási szombatok legfeljebb két szombat bevonásával), éspedig a törvényi rendelkezésekkel összhangban a napi és heti óraszám szerint. 5. szakasz Ez a szabályzat a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való megjelenését követő napon lép hatályba, és Az államigazgatásról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 79/05., 101/07. és 95/10. szám) 53. szakaszának 2. bekezdésével összhangban közzé kell tenni a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében. Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság Szám: / Újvidék, Deli Andor magiszter s.k., TARTOMÁNYI TITKÁR MÁSODIK FÉLÉV (94 tanítási nap) (január 16-tól június 19-ig) 3. NEGYEDÉV (44 tanítási nap) január 11 1 ** 2 ** 3 ** ** február ** 16 **

7 2012. március 7 HIVATALOS LAPJA VAT 5. szám oldal március NEGYEDÉV (50 tanítási nap) 4. NEGYEDÉV (50 tanítási április nap) NEGYEDÉV (50 tanítási április nap) 15 T.H. H. 2 K. 3 4 CS. 5 P. 6 7 V április T.H. 2H. 3K. 4 5CS. 6P. 7 8V * * * május május 1 ** 2 ** T.H. 7H. 8K. CS. P. V ** 92 * * június június T.H. 4H. 5K. CS. P. V * * 29 30

8 500 oldal - 5. szám HIVATALOS LAPJA VAT március 7 NYÁRI SZÜNIDŐ július H. K. CS. P. V augusztus H. K. CS. P. V Jelmagyarázat: Szünidő, munkaszüneti és nem tanítási napok A tanítás első és utolsó napja Tanítási napok * Ünnepnap tanítási nap ** Ünnepnap nem tanítási nap 204. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09. és 52/11. szám) 88. szakaszának 5. bekezdése alapján, 166. szakaszának 1. bekezdésével kapcsolatban, továbbá A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. és 4/11. szám) 21. szakaszának és 36. szakaszának 2. bekezdése alapján a tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár SZABÁLYZATOT hoz A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TERÜLETÉN SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ KÖZÉPISKOLÁK 2011/2012. TANÉVRE VONATKOZÓ ISKOLA NAPTÁRÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 1. szakasz A Vajdaság Autonóm Tartomány területén székhellyel rendelkező középiskolák 2011/2012. tanévre vonatkozó iskola naptárról szóló szabályzat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 9/11. és 1/12. szám) 2. szakaszának 3. bekezdés a következőképpen módosul: A második félév január 16-án, hétfőn kezdődik és - a gimnáziumok IV. osztályos tanulói számára május 29-én, kedden fejeződik be, a tanítási napok száma 79, - a négyéves oktatásban a IV. osztályos tanulók és a hároméves szakközépiskolák II osztályos tanulói számára pedig június 5- én, kedden fejeződik be, a tanítási napok száma 84, - a gimnáziumok, I és II osztályos tanulói és a hároméves szakközépiskolák és I osztályos tanulói számára június 26- án, kedden fejeződik be, a tanítási órák száma szakasz A 3. szakasz 1. bekezdésének 1. fordulatában a 185 szám 180 számra, a 165 szám pedig 160 számra változik. A 3. szakasz 1. bekezdésének 2. fordulatában a 185 szám 180 számra, a 170 szám pedig 165 számra változik. A 3. szakasz 2. bekezdésében az 52 szám 44 számra változik. A 3. szakasz 3. bekezdése a következőképpen módosul: A gimnáziumok, I és II osztályos tanulói számára és a hároméves szakközépiskolák és I osztályos tanulói számára a negyedik negyedév tanítási napjainak száma 55, a három, illetve a négyéves szakközépiskolák II és IV. osztályos tanulói számára a negyedik negyedév tanítási napjainak száma 40, a gimnáziumok IV. osztályos tanulói számára pedig a tanítási napok száma szakasz A 6. szakasz 5. bekezdése a következőképpen módosul: A gimnáziumok IV. osztályos tanulói számára a nyári szünidő május 30-án, szerdán kezdődik. A négyéves szakközépiskolák IV. osztályos tanulói és a hároméves szakközépiskolák II osztályos tanulói számára a nyári szünidő június 6-án, szerdán kezdődik. A gimnáziumok, I és II osztályos tanulói számára és a hároméves szakközépiskolák és I osztályos tanulói számára a nyári szünidő június 27-én, szerdán kezdődik és augusztus 31-én, pénteken fejeződik be. 4. szakasz A hiányzó tanítási napokat az iskola lehetőségeivel összhangban kell pótolni, az órarend összehangolásával, a tananyag tömörítésével (szükség szerint a tanítási szombatok legfeljebb két szombat bevonásával), éspedig a törvényi rendelkezésekkel összhangban a napi és heti óraszám szerint.

9 2012. május ** 2 ** március 7 HIVATALOS LAPJA VAT 5. szám oldal 5. szakasz Ez a szabályzat a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való megjelenését követő napon lép hatályba és Az államigazgatásról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 79/05., 101/07. és 95/10. szám) 53. szakaszának 2. bekezdésével összhangban közzé kell tenni a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében. Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság Szám: / Újvidék, MÁSODIK FÉLÉV (98 tanítási nap) (január 16-tól június 26-ig) MÁSODIK FÉLÉV (98 tanítási nap) Deli Andor magiszter s.k., TARTOMÁNYI TITKÁR 3. NEGYEDÉV (44 tanítási nap) 3. NEGYEDÉV (44 tanítási nap) (január 16-tól június 26-ig) január január NEGYEDÉV (55 tanítási nap) ** ** 2 ** 3 ** ** ** február ** ** 16 ** ** március NEGYEDÉV (55 tanítási nap) április * ** 1 **

10 * oldal - 5. szám HIVATALOS LAPJA VAT március május május 22 T.H. H. K. 29 ** ** CS. P. V ** 2 ** * * június * NYÁRI NYÁRI SZÜNIDŐ SZÜNIDŐ NYÁRI SZÜNIDŐ július július H. H. K. K. CS. CS. P. P. V. V augusztus augusztus H. H. K. K. CS. CS. P. P. V. V Jelmagyarázat: Jelmagyarázat: Jelmagyarázat: Szünidő, munkaszüneti és nem tanítási napok 205. Tanítási Szünidő, Szünidő, napok munkaszüneti munkaszüneti és és nem nem tanítási tanítási napok napok * Ünnepnap tanítási nap A tanítás tanítás első első és és utolsó utolsó napja napja ** Ünnepnap nem tanítási nap Tanítási Tanítási napok napok * Ünnepnap Ünnepnap tanítási tanítási nap nap A tanítás első és utolsó napja A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. és 4/2011. szám) 21. és 58. szakasza és a Vajdaság autonóm tartomány évi költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 23/2011. szám) 23. és 24. szakasza alapján

11 2012. március 7 HIVATALOS LAPJA VAT 5. szám oldal A TARTOMÁNYI ENERGETIKAI ÉS ÁSVÁNYI NYERSANYAGÜGYI TITKÁRSÁG PÁLYÁZATOT ír ki eszközök odaítélésére a nem kormányzati szervezetek és nonprofit intézmények részére Vajdaság AT területén a megújuló energiaforrásokról és az energia ésszerű használatáról szerzett ismeretek alkalmazási területeinek fejlesztésére A Tartományi Energetikai és Ásványi Nyersanyagügyi Titkárság a megújuló energiaforrásokról szerzett ismeretek fejlesztése céljából részt vesz Vajdaság AT területén a megújuló energiaforrásokról és az energia ésszerű használatáról szerzett ismeretek alkalmazási területei fejlesztési programjainak társfinanszírozásában. A nem kormányzati szervezetek és nonprofit intézmények részére Vajdaság AT területén a megújuló energiaforrásokról és az energia ésszerű használatáról szerzett ismeretek alkalmazási területein odaítélendő támogatási eszközöket a Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 23/2011. szám) összesen ,00 dinár összegben tervezi. Pályázati feltételek 1. Pályázhatnak nem kormányzati szervezetek és polgári egyesületek, valamint egyéb nem kormányzati szervezetek a megújuló energiaforrások alkalmazása, a feltalálók, kutatók és ifjú tehetségek promóciója, Vajdaság AT területén az új energiaforrásokkal és az energia ésszerű hasznosításával kapcsolatos edukáció területén, melyeknek céljai, tevékenysége, programjai és projektjei az energetikai szektorra irányulnak. 2. Minden egyes pályázó egy pályázatot nyújthat be. A legmagasabb támogatási összege ,00 dinár. 3. A pályázatra március 27-éig lehet jelentkezni. 4. A pályázati jelentkezéseket a többi szükséges dokumentummal együtt zárt borítékban az alábbi címre kell megküldeni: Tartományi Energetikai és Ásványi Nyersanyagügyi Titkárság, Újvidék, Mihajlo Pupin sugárút 16. szám, a boríték előlapján kötelezően fel kell tüntetni: Nem nyitható ki - Pályázat nem kormányzati szervezetek részére nyújtott támogatásra, postán, vagy személyesen a tartományi szervek iktatója révén kell benyújtani. A boríték hátlapján fel kell tüntetni a pályázó elnevezését, címét, telefon- és faxszámát, valamint a kapcsolattartó személy nevét. A pályázati jelentkezéshez (a kötelező formanyomtatvány letölthető a Titkárság honlapjáról: vagy átvehető a Tartományi Energetikai és Ásványi Nyersanyagügyi Titkárságon I emelet 59. számú iroda) kötelezően mellékelni kell: - a Gazdasági Regiszterek Ügynökségétől beszerzett kivonatot, - a pályázó alapszabályát. 5. A megjelölt határidő után benyújtott jelentkezéseket és a hiányos dokumentumokat nem vitatjuk meg. 6. A eszközök odaítéléséről szóló határozatot a Tartományi Energetikai és Ásványi Nyersanyagügyi Titkárság hozza meg a pályázati bizottság javaslata alapján. 7. Az eszközök igénybe vevője a Tartományi Energetikai és Ásványi Nyersanyagügyi Titkársággal szerződést köt az eszközök igénybe vételéről, mely megállapítja a felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, az eszközök teljes összegét, a fizetés módját és feltételeit, a tevékenységekre vonatkozó jelentés benyújtását, valamint a szóban forgó eszközök igénybe vételével kapcsolatos egyéb kérdéseket. A pályázattal kapcsolatos további tájékoztatás a Tartományi Energetikai és Ásványi Nyersanyagügyi Titkárságon kapható, telefonszám: 021/

12 504 oldal - 5. szám HIVATALOS LAPJA VAT március 7 Sorszám Tárgy Oldal VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KORMÁNYA T A R T A L O M Sorszám Tárgy Oldal szóló szabályzatot módosító és kiegészítő szabályzat jóváhagyásáról Határozat Vajdaság Autonóm Tartomány az újvidéki Vajdasági Fejlesztési Bank Rt. tőkéjében való részesedésének részvények megvásárlásával való növeléséről 193. Határozat a Vajdaság autonóm tartományi helyi önkormányzatokban a közlekedési világító jelzőberendezések (villanyrendőrök) felállításának társfinanszírozására szolgáló eszközök évi felosztási és felhasználási programjának megállapításáról 194. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Költségvetési Vízalapja eszközei évi felhasználási programjának megállapításáról 195. Határozat a Szabadka város területén székhellyel rendelkező általános iskolák hálózatáról szóló határozat jóváhagyásáról 196. Határozat a Vajdasági Művelődési Intézet évi zárszámadásának jóváhagyásáról 197. Határozat a Vajdasági Horvát Művelődési Intézet Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata évi zárszámadásának jóváhagyásáról 198. Határozat a Vajdasági Szimfonikus Zenekar évi zárszámadásának jóváhagyásáról 199. Határozat a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet évi munkaprogramjának jóváhagyásáról 200. Határozat a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet évi pénzügyi tervének jóváhagyásáról 201. Határozat a Vajdasági Pedagógiai Intézet belső szervezetéről és munkahelyeinek rendszeresítéséről TARTOMÁNYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 202. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőházi képviselőinek megválasztására 2012-ben megtartandó választásokon a szavazólapok és ellenőrző lapok nyomtatására szolgáló papír színének megállapításáról TARTOMÁNYI OKTATÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG 203. Szabályzat a Vajdaság autonóm tartományi székhelyű általános iskolák 2011/2012. tanévre vonatkozó iskola naptáráról szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről 204. Szabályzat a Vajdaság autonóm tartományi székhelyű középiskolák 2011/2012. tanévre vonatkozó iskola naptáráról szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről TARTOMÁNYI ENERGETIKAI ÉS ÁSVÁNYI NYERSANYAGÜGYI TITKÁRSÁG 205. Pályázat eszközök odaítélésére a nem kormányzati szervezetek és nonprofit intézmények részére Vajdaság AT területén a megújuló energiaforrásokról és az energia ésszerű használatáról szerzett ismeretek alkalmazási területeinek fejlesztésére ELVESZÍTETT OKMÁNYOK ÉRVÉNYTELENÍTÉSE: 250 dinár Folyószámla: /hivatkozási szám 13/ Magyar Szó Kft., Novi Sad, Vojvode Mišića 1. A hirdetés szövegét a befizetésre vonatkozó elismervénnyel /egy példány vagy a befizetőlap fénymásolata/ az alábbi címre kell elküldeni: Službeni list APV, Magyar Szó Kft., Vojvode Mišića 1., Novi Sad, Kiadja: Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság. Felelős szerkesztő: Ksenija Jovanović, tel.: 021/ Nyomtatja: Magyar Szó Kft., FORUM Nyomda, Vojvode Mišića 1., Novi Sad. Telefonszámok: szerkesztőség (021) , előfizetési osztály (021) , hirdetőosztály (021) ,

Újvidék április szám LXIX. évfolyam

Újvidék április szám LXIX. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2013. április

Részletesebben

PÁLYÁZAT PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZAT PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány TARTOMÁNYI OKTATÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG PÁLYÁZAT Vajdaság autonóm tartományi etnikai közösségek szervezetei támogatására 2013-ban

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. MÁRCIUS 17. Z E N T A Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és az iskolai sport finanszírozásának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2016. ÁPRILIS 12. Z E N T A 60. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és a falusi sport finanszírozásának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2012. NOVEMBER 10. ZENTA 259. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, Zenta

Részletesebben

B) AZ ENGEDÉLYEZTETÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ÉPÜLET ADATAI

B) AZ ENGEDÉLYEZTETÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ÉPÜLET ADATAI Az építtető teljes neve (természetes személyek esetén) A jogi személy elnevezése (jogi személy esetén) ÉPÍTÉSI, LAKÁSÜGYI KOMMUNÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONJOGÜGYI OSZTÁLY Topolya Községi

Részletesebben

325. 327. 326. 328. Újvidék

325. 327. 326. 328. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 325. Újvidék 2011.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2012. JÚLIUS 02. ZENTA 93. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Ifjúsági Tanács Iktatószám: 016-40/2012-I Kelt: 2012. június

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2014. DECEMBER 1. Z E N T A 130. A Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és a sportösztöndíjak odaítéléséről szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2016. szám) 7. szakasza

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2009. NOVEMBER 17. Z E N T A 137. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 46. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009.11.16-án

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Z E N T A 110. А Zenta Község egyetemi hallgatói ösztöndíjalapja eszközeinek a felosztásáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2009. és 17/2010. szám) 4. szakaszának

Részletesebben

3. szám 34. oldal 2015.04.28

3. szám 34. oldal 2015.04.28 3. szám 34. oldal 2015.04.28 9. Az utakon levő közlekedési biztonságról szóló törvény ( SZK 41/09-es, 53/10-es és 101/11-es számú Hivatalos Közlönye ) 18. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja, Csóka község

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2012. OKTÓBER 17. ZENTA 203. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 56. szakasza, az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló

Részletesebben

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN A Zenta községben az élsport és a sportdíjak finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 27/2015. szám) 8. szakasza alapján az élsport finanszírozására irányuló nyilvános

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben

NYILVÁNOS HIRDETMÉNYT ADA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉPÍTÉSI TELEK ELTULAJDONÍTÁSÁRA ÍRÁSBELI AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSE ÚTJÁN

NYILVÁNOS HIRDETMÉNYT ADA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉPÍTÉSI TELEK ELTULAJDONÍTÁSÁRA ÍRÁSBELI AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSE ÚTJÁN Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 60. szakaszának 3v pontja, valamint az építési telkek elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozat

Részletesebben

pályázatot hirdet külön sportprogramok finanszírozására vagy támogatására

pályázatot hirdet külön sportprogramok finanszírozására vagy támogatására Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Szabadka Város POLGÁRMESTER Iratszám: II-401-56/2012 Kelt 2012.01.18-án Szabadka A sporttörvény 138. szakaszának 2. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2005. szeptember 15. Broј 7. 15.09.2005. СТРАНА 108. OLDAL

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

699. 701. 700. 702. Újvidék

699. 701. 700. 702. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 699. Újvidék 2013.

Részletesebben

685. 687. 686. 688. Újvidék

685. 687. 686. 688. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2013. augusztus

Részletesebben

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE. Sorszám Tartalom Szám/oldal

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE. Sorszám Tartalom Szám/oldal ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK 2008. ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE Sorszám Tartalom Szám/oldal 16 A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEK ÁRJEGYZÉKÉBEN SZEREPLŐ DINÁRÉRTÉKEK ÖSSZEHANGOLÁSA 4/35 35 A MOHOLI HELYI KÖZÖSSÉG ALAPSZABÁLYZATA

Részletesebben

Újvidék

Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 722. Újvidék 2013.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXXIII 23. новембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, 2011. november 23. Број 10. 23.11.2011.

Részletesebben

547. Újvidék. 2010. október 29. 19. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz

547. Újvidék. 2010. október 29. 19. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. október

Részletesebben

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ /Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak a védelméről szóló törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/02. szám) 1. szakaszának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 3. szám 2003. május 20. Broј 3. 20.05.2003. СТРАНА 58. OLDAL 2003.05.20. 3. szám 42.

Részletesebben

SZABADKA VÁROS. meghirdeti az alábbi PÁLYÁZATOT KÖZMUNKÁK SZERVEZÉSÉRE SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN A ÉVBEN

SZABADKA VÁROS. meghirdeti az alábbi PÁLYÁZATOT KÖZMUNKÁK SZERVEZÉSÉRE SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN A ÉVBEN A foglalkoztatásról és a munkanélküliség elleni biztosításról szóló törvény 57. és 59. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2009, 88/2010 és 35/2015 száma) alapján, és a Nemzeti foglalkoztatási akciótervvel,

Részletesebben

A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA Kft. Újvidék

A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA Kft. Újvidék A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA Kft. Újvidék Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft. Újvidék felügyelő bizottságának 2015. október 22-én megtartott 30. ülésén a felügyelő bizottsági

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

VFA VАJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA Kft. Újvidék

VFA VАJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA Kft. Újvidék A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft. Újvidék 2015. évi munkaterve és a Felügyelő Bizottságának határozata alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft. Újvidék PÁLYÁZATOT írki

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2013. MÁJUS 8. Z E N T A 79. A közúti közlekedésben való szállításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 46/1995., 66/2001., 91/2005., 62/2006. és 31/2011. sz.) 7. és 36. szakaszának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

Általános szabályzatot. Általános rendelkezések

Általános szabályzatot. Általános rendelkezések Az alapítványokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 88/2010. és 99/2011. szám) 34. szakasza és A Prosperitati Alapítvány alapszabálya (meghozva 2016. január 21-én) 10. szakaszának 1.

Részletesebben

Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám

Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám A szociális védelemrıl szóló törvény 213. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 24/11. sz.) és a szociális védelmi jogosultságok érvényesítésérıl

Részletesebben

Újvidék. 2009. december 23. 20. szám LXV. évfolyam 725.

Újvidék. 2009. december 23. 20. szám LXV. évfolyam 725. Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2009. december

Részletesebben

VFA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA d.о.о. Újvidék

VFA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA d.о.о. Újvidék VFA A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja d.o.o. Újvidék, 2015. évi munkaprogramjának és a felügyelő bizottságának határozata alapján, Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja d.о.о. Újvidék

Részletesebben

409. 410. Újvidék. 2008. szeptember 23. 19. szám LXIV. évfolyam. 5. szakasz

409. 410. Újvidék. 2008. szeptember 23. 19. szám LXIV. évfolyam. 5. szakasz Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 409. Újvidék 2008.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 2015. SZEPTEMBER 30. Z E N T A 140. A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06., 69/08. és 41/09. szám) 64. szakaszának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 17. Z E N T A 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. sz. és 101/2010.sz.) 85. szakaszának 2. bekezdése, valamint

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a csökkent munkaképeségű személyek

Részletesebben

11. Üzlethelyiség Szabadkán a Rudics utca 2. szám alatt, területe 25,71 m², extra üzleti övezet, a bérleti díj kikiáltási ára 7.200,00 dinár.

11. Üzlethelyiség Szabadkán a Rudics utca 2. szám alatt, területe 25,71 m², extra üzleti övezet, a bérleti díj kikiáltási ára 7.200,00 dinár. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Szabadka Város A polgármester Iratszám: II-00-361-689/2015 Kelt: 2015.11.25. S z a b a d k a Szabadság tér 1. A Szabadka Város üzlethelyiségeinek bérbeadásáról

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVII 30. јун 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 7. szám, 2015. június 30. Број 7. 30.06.2015. СТРАНА 341. OLDAL 2015.06.30.

Részletesebben

FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET ALAPSZABÁLYÁT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. szakasz. 2. szakasz

FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET ALAPSZABÁLYÁT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. szakasz. 2. szakasz A Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottsága A közhivatalokról szóló törvény 21. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 1991. évi 42., 1994. évi 71. és 2005. évi 81. száma módosítás és 2005. évi 83. száma

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T O T a köztájékoztatás területéről szóló médiatartalmak gyártását célzó projektumok 2015. évi társtámogatására

P Á L Y Á Z A T O T a köztájékoztatás területéről szóló médiatartalmak gyártását célzó projektumok 2015. évi társtámogatására SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TOPOLYA KÖZSÉGI ELNÖKE Szám: 453-62/2015-V Kelt: 2015.07.27. Topolya A köztájékoztatásról és médiumokról szóló törvény 18. és 19. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A évi felosztható támogatási alap összege: E Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A évi felosztható támogatási alap összege: E Ft. Kiíró: Felsőcsatár Község Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pályázat címe: Helyi civil szervezetek támogatása Pályázhatnak: Helyi tevékenységet folytató egyesületek A fenti körbe nem tartozó szervezetek

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

VFA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA Kft. Újvidék

VFA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA Kft. Újvidék A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft., Újvidék, 2015. évi munkaprogramjának és a felügyelő bizottságának határozata alapján, Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft., Újvidék PÁLYÁZATOT

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM 2016. AUGUSZTUS 15. Z E N T A 109. A Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 62/06., 69/08. és 41/09. szám) 64. szakaszának 3. bekezdése és Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterület bérbeadásával

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 62/06., 69/08. és 41/09. szám) 64. szakaszának 3. bekezdése és Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterület bérbeadásával

Részletesebben

Újvidék. 2010. január 28. 1. szám LXVI. évfolyam

Újvidék. 2010. január 28. 1. szám LXVI. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. január

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 2. szám 2003. május 13. Broј 2. 13.05.2003. СТРАНА 49. OLDAL 2003.05.13. 2. szám 34.

Részletesebben

Újvidék. 2008. december 29. 25. szám LXIV. évfolyam. alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa 2008. Szám: 02-00133/2008. 597.

Újvidék. 2008. december 29. 25. szám LXIV. évfolyam. alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa 2008. Szám: 02-00133/2008. 597. Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2008. december

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

Dunaszerdahely Város 2016/... sz. általános érvényű rendelete

Dunaszerdahely Város 2016/... sz. általános érvényű rendelete Város az önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 6. (1) bekezdése, a közoktatásról szóló 2003. évi 596. törvény 6. (2) bek. és (12) bek. d) pontja, a közigazgatás költségvetési szabályairól szóló

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2015. JÚNIUS 1. Z E N T A 90. A Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM 2016. AUGUSZTUS 11. Z E N T A 108. A Zenta Község Mezőgazdaság-fejlesztési Költségvetési Pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

Újvidék. 2012. február 27. 3. szám LXVIII. évfolyam

Újvidék. 2012. február 27. 3. szám LXVIII. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2012. február

Részletesebben

412. Újvidék. 2011. július 18. 12. szám LXVII. évfolyam. - a Vajdaság AT kormányelnöke kabinetfőnökének, - a Vajdaság AT kormányelnöke tanácsosának,

412. Újvidék. 2011. július 18. 12. szám LXVII. évfolyam. - a Vajdaság AT kormányelnöke kabinetfőnökének, - a Vajdaság AT kormányelnöke tanácsosának, Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2011. július

Részletesebben

2. szám 8. oldal 2014.03.05.

2. szám 8. oldal 2014.03.05. 2. szám 8. oldal 2014.03.05. 4. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakaszának 9. pontja és Csóka község Statútumának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos

Részletesebben

VFA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA d.о.о. Újvidék

VFA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA d.о.о. Újvidék VFA A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja d.o.o. Újvidék, 2015. évi munkaprogramjának és a felügyelő bizottságának határozata alapján, Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja d.о.о. Újvidék

Részletesebben

A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft. Újvidék, évi munkaprogramjának és a felügyelőbizottságának határozata alapján,

A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft. Újvidék, évi munkaprogramjának és a felügyelőbizottságának határozata alapján, A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft. Újvidék, 2015. évi munkaprogramjának és a felügyelőbizottságának határozata alapján, Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft. Újvidék PÁLYÁZATOT

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR 27. Z E N T A 1. A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06., 69/08. és 41/09. szám) 64. szakaszának 3.

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

DÖNTÉST A 2016/2017. TANÉVRE AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL

DÖNTÉST A 2016/2017. TANÉVRE AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZERB KÖZTÁRSASÁG ZENTA KÖZSÉG ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE SZÁM: 451-24/2016-IV-02 Kelt 2016. december 29-én ZENTA А helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014.

Részletesebben

SZABADKA VÁROS PÁLYÁZATOT HIRDET KÖZMUNKÁK SZERVEZÉSÉRE SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN A 2015. ÉVBEN I. A PROGRAM LEÍRÁSA ÉS A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

SZABADKA VÁROS PÁLYÁZATOT HIRDET KÖZMUNKÁK SZERVEZÉSÉRE SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN A 2015. ÉVBEN I. A PROGRAM LEÍRÁSA ÉS A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE A foglalkoztatásról és a munkanélküliség elleni biztosításról szóló törvény 57., 59. és 60. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2009 és 88/2010 száma) alapján, és a Nemzeti foglalkoztatási akciótervvel,

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

5. A Szabadka Község Népszaporulatösztönző Lakáshitel Alapjának alapításáról és az alap eszközei

5. A Szabadka Község Népszaporulatösztönző Lakáshitel Alapjának alapításáról és az alap eszközei Szabadka Város Képviselő-testülete ügyrendjének 64. és 130. szakasza (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 29/08 száma) alapján a Szabadka Város Képviselő-testületének az alapszabályzati kérdéseket, szervezést

Részletesebben

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből Isaszeg Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kivonat Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből 184/2013.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXXIII 28. април 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. Број 5. 28.04.2011. СТРАНА 91. OLDAL

Részletesebben

Az újvidéki Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft évi munkaprogramja és Felügyelő Bizottságának határozata alapján

Az újvidéki Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft évi munkaprogramja és Felügyelő Bizottságának határozata alapján Az újvidéki Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft. 2017. évi munkaprogramja és Felügyelő Bizottságának határozata alapján Az újvidéki Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja Kft. PÁLYÁZATOT

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

195. 196. Újvidék. 2006. április 28. 5 szám LXII évfolyam. 4. szakasz

195. 196. Újvidék. 2006. április 28. 5 szám LXII évfolyam. 4. szakasz VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem õrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLV 28. август 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. Број 9. 28.08.2013. СТРАНА 395.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

A közmunkákat a munkáltató a közmunka kivitelezője hajtja végre, akit a helyi önkormányzat jelöl ki, nyilvános pályázat alapján.

A közmunkákat a munkáltató a közmunka kivitelezője hajtja végre, akit a helyi önkormányzat jelöl ki, nyilvános pályázat alapján. A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a csökkent munkaképességű személyek

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

58. Újvidék. 2010. február 26. 2. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz. A Közvállalat tevékenységi köre:

58. Újvidék. 2010. február 26. 2. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz. A Közvállalat tevékenységi köre: Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. február

Részletesebben

PÁLYÁZAT TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE TENYÉSZÁLLATOK ÉS MÉHEK VÁSÁRLÁSÁRA. Referenciaszám: M-02/2016-I

PÁLYÁZAT TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE TENYÉSZÁLLATOK ÉS MÉHEK VÁSÁRLÁSÁRA. Referenciaszám: M-02/2016-I PÁLYÁZAT TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE TENYÉSZÁLLATOK ÉS MÉHEK VÁSÁRLÁSÁRA Referenciaszám: M-02/2016-I 1. A pályázat célja Támogatási eszközök odaítélése mezőgazdasági termelők számára minőséges tenyészállatok,

Részletesebben

607. Újvidék. 2010. november 25. 21. szám LXVI. évfolyam

607. Újvidék. 2010. november 25. 21. szám LXVI. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. november

Részletesebben

A Vajdaság AT Garanciaalapjának igazgatóbizottsága 2015. 04. 21-én hozott 01-IV/-40-3. számú határozata alapján P Á L Y Á Z A T O T ÍR KI

A Vajdaság AT Garanciaalapjának igazgatóbizottsága 2015. 04. 21-én hozott 01-IV/-40-3. számú határozata alapján P Á L Y Á Z A T O T ÍR KI A Vajdaság AT Garanciaalapjának igazgatóbizottsága 2015. 04. 21-én hozott 01-IV/-40-3. számú határozata alapján P Á L Y Á Z A T O T ÍR KI garancia jóváhagyására a törpe-, kis- és középvállalatok, vállalkozók

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

403. 404. Újvidék. 2009. július 22. 10. szám LXV. évfolyam

403. 404. Újvidék. 2009. július 22. 10. szám LXV. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2009. július

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. SZEPTEMBER 8. Z E N T A 111. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

133. 134. Újvidék. 2010. március 23. 3. szám LXVI. évfolyam. 2. szakasz

133. 134. Újvidék. 2010. március 23. 3. szám LXVI. évfolyam. 2. szakasz Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. március

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ROMA TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ROMA TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ROMA TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati felhívást tesz közzé az alábbiak szerint: Pályázat célja: Beleg Község Roma Nemzetiségi

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy:

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy: Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Tájékoztató a koncesszió odaítéléséről A közbeszerzési

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ 1. Az elszámolás szabályai A megítélt támogatásra vonatkozóan a Pályázónak elszámolási kötelezettsége van, melyért felelősséggel tartozik!

Részletesebben