Број: СТРАНА 335. OLDAL szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám"

Átírás

1 Број: СТРАНА 335. OLDAL szám A Magyarkanizsai Községi Gazdaságfejlesztési Alap (a továbbiakban: alap) létrehozásáról szóló rendelet 11. szakasza és az alap alapszabályának 9. és 12. szakasza alapján az alap igazgatóbizottsága augusztus 22-én tartott ülésén meghozta A Magyarkanizsai Községi Gazdaságfejlesztési Alap évi P R O G R A M J Á T I. ALAPCÉLOK A Magyarkanizsai Községi Gazdaságfejlesztési Alap 2013-ban az alábbi célok elérése révén összpontosítja tevékenységét a gazdaság fejlesztésére: a vállalkozások, kis és közepes vállalatok fejlesztésének serkentése, a foglalkoztatottság növelése, a műszaki és technológiai fölszereltség javítása, a versenyképesség növelése, a megújulási készség fokának növelése, az új technológiák kifejlesztésének serkentése, az energiahatékonyság fokának növelése. II. PÉNZELLÁTÁSI MODELLEK ÉS FELTÉTELEK A 2013-ban rendelkezésre álló térítésmentes ösztönzőket az alap pályázati úton osztja ki. Az alap ösztönzőinek igénybevételére pályázók a pénzellátás tárgyának költség-előirányzati, azaz számlaértékének legalább 50%-át, illetve a beruházás költség-előirányzati, azaz számlaértékének 50%-át kötelesek biztosítani. Az alap térítésmentes ösztönzői föld- és építményvásárlás pénzellátására nem fordíthatók. Az alap igazgatóbizottsága térítésmentes eszközöket legalább ,00 dinár, legföljebb pedig ,00 dinár összegben oszt ki, amelyet közvetlenül a kezdeményezett számlájára utal. Az alap ösztönzőinek kedvezményezettjei a beruházás költség-előirányzati, számla- vagy szerződés szerinti értékének 50%-át kötelesek biztosítani. Pályázni nem jogosultak: A Magyarkanizsai Községi Gazdaságfejlesztési Alap igazgató- és felügyelőbizottságának tagjai, valamint a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal és a helyi önkormányzat alkalmazottai; csőd és felszámolás alatt álló vagy fizetésképtelen, illetve az utóbbi három évben veszteséges vállalatok és vállalkozók; akit január 1. után vettek cégjegyzékbe; akinek kettőnél kevesebb alkalmazottja van. III. AZ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁBAN ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK: az új munkahelyek létesítését biztosító programok, a tervezett kifizetődőségben magasabb színvonalat, illetve egységnyi ráfordítás után magasabb gazdasági hatékonyságot és a befektetett eszközök gyorsabb megtérülését biztosító programok, az iparágazat beruházási programjai, a mezőgazdasági ágazat feldolgozókapacitásai, a technológiai újítások alkalmazását biztosító programok, a nagyobb energiahatékonyságot biztosító programok, egyéb feltételek azonossága esetén a pénzellátás szerkezetében az alap eszközeihez képest nagyobb mértékű önerő-részesedést tartalmazó programok. IV. A PROGRAMOK MÉRLEGELÉSÉNEK MÉRCÉI A Magyarkanizsai Községi Gazdaságfejlesztési Alap évi programjában foglalt eszközök szétosztásának mércéi és követelményei: A pályázó pénzügyi stabilitása és emberi erőforrásai, a projektum kihatása a foglalkoztatásra (legföljebb 55 pont)

2 Број: СТРАНА 336. OLDAL szám Energiatakarékosság, másodlagos nyersanyagok fölhasználása, környezet-védelem (legföljebb 10 pont) Nagyobb önerő, nagyobb bankrészesedés az igényelt eszközökhöz képest (legföljebb 15 pont) Hozzájárulás a magyarkanizsai községi fejlesztési stratégiához (legföljebb 20 pont). Az odaítélt eszközöket az alap a kedvezményezett pályázóval való szerződéskötés után fizeti ki. V. AZ ALAP ÁLTAL ODAÍTÉLT ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK FELTÉTELEI A pénzellátásnak alapja lehet minden olyan 2013-ban végrehajtott beszerzés vagy befektetés, amelynek kifizetése számla alapján teljes körűen megtörtént, vagy pedig a beszerzés folyamatban van, amit proforma számlával vagy bankszámlakivonattal kell igazolni. A térítésmentes eszközök szétosztására irányuló pályázat kiírásáról az alap igazgatóbizottsága hoz döntést. Az év folyamán szükség szerint többször is kiírható pályázat mindaddig, amíg a rendelkezésre álló eszközök el nem fogynak. A pályázaton részt venni jogosultak a területén bejegyzett, kettős könyvelést vezető és a megelőző két évben nem veszteséges vállalkozók és korlátolt felelősségű társaságok. A munkáltató minden újonnan fölvett alkalmazottat legalább 12 hónapig köteles munkaviszonyban tartani. A megítélt eszközök kifizetése a pályázati kedvezményezett és az alap közötti szerződés aláírása után történik. A térítésmentes eszközök odaítélése iránti kérelemhez csatolandó okmányok: kitöltött pályázati jelentkezés és a projektum megvalósítási tervének formanyomtatványa, az előző 3 év pénzügyi beszámolója, 6 hónapnál nem régibb cégkivonat, az adóterhek lerovásának igazolása, proforma számla/szerződés/számla, az előző hároméves adóperiódusban kapott minden egyéb de minimis állami támogatásról tett nyilatkozat. VI. ZÁRÓRENDELKEZÉS Ezt a programot a Községi Tanácstól kapott jóváhagyás után közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Konstantin Supić s. k., az igazgató bizottság elnöke Az óvodás és általános iskolás gyermekek ingyenes étkeztetéséhez való jogosultság érvényesítésének feltételeiről és módjáról szóló rendelet 10. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 7/10. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Tanács 38. ülésén meghozza az alábbi a 2013/2014. tanévben ingyenes tízóraira jogosult óvodás és általános iskolás gyermekek számának és a tízórai árának megállapításáról I. Az óvodai és általános iskolai tízórai árát a Községi Tanács naponta gyermekenként 50,00 dinárban állapítja meg. II. Az egyhavi tízórai árát a gyermekenkénti napi árnak a hónapban levő munkanapok számával való beszorzásával kell megállapítani. III. Ingyenes tízóraira az intézményben szeptember 1-jén levő teljes gyermeklétszám 17%-a jogosult.

3 Број: СТРАНА 337. OLDAL szám Kivételesen a horgosi Október 10. Általános Iskolában az iskola működésében előállt nehézségek áthidalására irányuló cselekvési terv megvalósítása érdekében ingyenes tízóraira további 50 tanuló jogosult. IV. Az iskoláskor előtti intézményt és az általános iskolákat a Községi Tanács kötelezi, hogy szeptember 1-ei állapot szerinti az intézménybe járó gyermekek teljes létszámára vonatkozó adatokat küldjék meg a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatalnak. V. A tízórainak e határozat 1. pontjában megállapított ára szeptember 1-jétől alkalmazandó. VI. Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Vajdaság Autonóm Tartomány Községi Tanács Szám: /2013 I/C Kelt: én Nyilas Mihály s. k., a Községi Tanács elnöke A évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet 9. és 10. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 22/12. sz.), a költségvetési rendszerről szóló törvény 69. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11. és 93/12. sz.) és Маgyarkanizsa község alapszabálya 71. szakasz 1. bekezdésének 3. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 19/12. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 14/13. sz.) alapján a magyarkanizsai polgármester meghozza az alábbi a folyó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról 1. A évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelettel a 2. költséghelyrend, 1. fejezet, 130-as jogcímcsoport, es közgazdasági osztályozás alatt а folyó költségvetési tartalék keretében megállapított eszközökből ,76 dinár összértékű eszköz átcsoportosítását engedélyezem. 2. Az e határozat 1. pontja szerinti eszközök a 2. költséghelyrend, fejezet, 160-as jogcímcsoport, 425-ös közgazgazdasági osztályozás, 9218-as tétel аlatt kapnak helyet, és velük együtt az előirányzat összege ,76 dinár. 3. Az eszközök szigorúan céleszközök. 4. E határozat végrehajtásáról a költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási főosztály fog gondoskodni. 5. Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Vajdaság Autonóm Tartomány Nyilas Mihály s. k. Polgármester Szám: /2013-I/A Kelt: én A évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet 9. és 10. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 22/12. sz.), a költségvetési rendszerről szóló törvény 69. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10.,

4 Број: СТРАНА 338. OLDAL szám 101/11. és 93/12. sz.) és Маgyarkanizsa község alapszabálya 71. szakasz 1. bekezdésének 3. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 19/12. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 14/13. sz.) alapján a magyarkanizsai polgármester meghozza az alábbi a folyó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról 1. A évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelettel a 2. költséghelyrend, 1. fejezet, 130-as jogcímcsoport, es közgazdasági osztályozás alatt а folyó költségvetési tartalék keretében megállapított eszközökből ,00 dinár összértékű eszköz átcsoportosítását engedélyezem. 2. Az e határozat 1. pontja szerinti eszközök a 2. költséghelyrend, 1.fejezet, 451-es jogcímcsoport, 541-es közgazgazdasági osztályozás, 5301-es tétel аlatt kapnak helyet, és velük együtt az előirányzat összege ,00 dinár. 3. Az eszközök szigorúan céleszközök. 4. E határozat végrehajtásáról a költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási főosztály fog gondoskodni. 5. Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Vajdaság Autonóm Tartomány Nyilas Mihálys. k. Polgármester Szám: /2013-I/A Kelt: án A évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet 10. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 22/12. sz.), a költségvetési rendszerről szóló törvény 70. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11. és 93/12. sz.) és Маgyarkanizsa község alapszabálya 71. szakasz 1. bekezdésének 3. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 19/12. sz. egységes szerkezetbe foglalt szövegés 14/13. sz.) alapján a magyarkanizsai polgármester meghozza az alábbi az állandó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról 1. A évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelettel a 2. költséghelyrend, 1. fejezet, 130-as jogcímcsoport, es közgazdasági osztályozás az alatt állandó költségvetési tartalék keretében megállapított eszközökből ,00 dinár összértékű eszköz átcsoportosítását engedélyezem. 2. Az e határozat 1. pontja szerinti eszközök a 2. költséghelyrend, 1. fejezet, 220-as jogcímcsoport, 426-os közgazgazdasági osztályozás, 3801-es tétel аlatt kapnak helyet, és velük együtt az előirányzat összege ,90 dinár. 3. Az eszközök szigorúan céleszközök. 4. E határozat végrehajtásáról a költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási főosztály fog gondoskodni. 5. Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

5 Број: СТРАНА 339. OLDAL szám Vajdaság Autonóm Tartomány Nyilas Mihály s. k. Polgármester Szám: /2013-I/A Kelt: án A politikai tevékenység pénzellátásáról szóló törvény 17. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 43/2011. sz.) és a évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet 4. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 22/12. sz.) alapján a meghozza az alábbi a politikai szereplők rendes működésére szolgáló pénzeszközök elosztásáról Ssz. 1. Az 1. költséghelyrend 1. fejezet 110-es jogcímcsoport es közgazdasági osztályozás terhére engedélyezem ,00 dinár átutalását a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testületben tagokkal rendelkező politikai szereplők rendes működésének támogatására. 2. А politikai szereplőknek járó pénzeszközöket a politikai szereplők által szerzett az eszközelosztás alapjául szolgáló szavazatszám arányában kell elosztani. 3. Az 1. pont szerinti pénzeszközöket a jelen határozat 2. pontja szerinti mércének megfelelően a következő politikai szereplők részére kell elosztani: Választási lista neve A választási listára leadott szavazat Együttható Százalék Havi összeg (3*4) Demokrata Párt Boris Tadić , ,96% ,32 2. VMSZ Együtt Magyarkanizsáért , ,04% ,14 3. Vajdasági Szociáldemokrata Liga Nenad Čanak 793 1, ,85% ,90 4. Eljött az ébredés ideje UKROK Francsik József/Lékó Lajos , ,99% ,51 5. Magyar Remény Mozgalom László Bálint 491 1,5 736,5 6,36% 9.544,69 6. Válassz utat állampolgári csoport Bacskulin István , ,79% ,44 Összesen: ,5 100,00% ,00 4. A Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási főosztálya a politikai szereplőknek az előző hónapra járó eszközöket legkésőbb a folyó hó tizedik napjáig utalja át. 5. A politikai szereplők rendes működésére szolgáló pénzeszközök a politikai tevékenység pénzellátásáról szóló törvény 19. szakaszával (Az SZK Hiv. Közlönye, 43/2011. sz.) összhangban használhatók föl. 6. Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

6 Број: СТРАНА 340. OLDAL szám Vajdaság Autonóm Tartomány Мagyarkanizsai polgármester Szám: /2013 I/A Kelt: én Nyilas Mihály s. k., T A R T A L O M A Magyarkanizsai Községi Gazdaságfejlesztési Alap évi PROGRAMJA HATÁROZAT a 2013/2014. tanévben ingyenes tízóraira jogosult óvodás és általános iskolás gyermekek számának és a tízórai árának megállapításáról HATÁROZAT a folyó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról HATÁROZAT a folyó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról HATÁROZAT az állandó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról HATÁROZAT a politikai szereplők rendes működésére szolgáló pénzeszközök elosztásáról Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint. Kiadó: Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület, Magyarkanizsa, Fő tér 1., Telefon: / 220-аs mellék Felelős szerkesztő: Marija Milovanović képviselő-testületi titkár Készült a KanizsaInfó Kft. nyomdájában

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (A Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakaszának 6. és

Részletesebben

Број: 1. 15.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL 2014.01.15. 1. szám

Број: 1. 15.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL 2014.01.15. 1. szám Број: 1. 15.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL 2014.01.15. 1. szám A tervezés- és építésügyi törvény 96. szakasz 10. bekezdésének 2. pontja és 97. szakaszának 4., 5. és 7. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09.,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. május 22., szerda Tartalomjegyzék 2013. évi LIX. törvény A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 24., szerda Tartalomjegyzék 242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási

Részletesebben

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei 2010. évi CLXXXII. törvény a Bethlen Gábor Alapról Az Országgyűlés - a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi

Részletesebben

206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről

206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről OptiJus Opten Kft. I. 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések 1 A rendelet

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben