A Részönkormányzat február hónapban nem tartott ülést.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Részönkormányzat február hónapban nem tartott ülést."

Átírás

1 1 1/2006.(I.23.) számú Részönkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a évi költségvetés-tervezettel ( I. forduló ) - - az elhangzott kiegészítésekkel, melyben a közterület-fenntartás -ra tervezett összeg hivatalos 3,5 %-kal történő kiegészítését kéri - egyetért, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 2/2006.(I.23.) számú Részönkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat az IKARUS Üdülő megosztásáról készült előterjesztés javaslatai közül az 1 változattal ért egyet azzal a módosítással, hogy a megjelölt telkeket a közterület terhére meg kell növelni. A Részönkormányzat február hónapban nem tartott ülést. 3/2006.(III.24.) számú Részönkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat egyetértve az Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával, melyben a Bizottság javasolja a luxusadó bevezetéséről szóló rendelet-tervezetet, tehát javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet írásos előterjesztés szerinti elfogadását. 4/2006.(III.24.) számú Részönkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat az s elmúlt időszakban a Jankovich-telepen a Vejtey sétányon történt árvízkárokkal kapcsolatban függetlenül Balatonboglár Város Önkormányzatától - külön kérelemmel fordul a Vis maior Bizottsághoz.

2 2 5/2006.(IV.26.) számú Részönkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a zárszámadási rendelet megalkotásáról, Balatonboglár Város Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről szóló előterjesztést elfogadja. 6/2006.(IV.26.) számú Részönkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat az ingatlanértékesítésről ( Ikarusz üdülő értékesítése ) szóló tájékoztatót elfogadja. 7/2006.(IV.26.) számú Részönkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a vis maior pályázatról szóló tájékoztatót elfogadja. 8/2006.(IV.26.) számú Részönkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat úgy határoz, hogy amennyiben a partvédőműnek nem történik meg a végleges helyreállítása, úgy kéri annak elkerítését az Önkormányzat illetékes hatóságától tekintettel arra, hogy a Részönkormányzat az esetleges ennek következtében bekövetkezett balesetekért semmilyen felelősséget nem tud felvállalni. 9/2006.(IV.26.) számú Részönkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a minden évben szokásos Jankovich-Telepi Nap ünnepséget melyet július első szombatjára terveztek augusztus 13-ára ( vasárnap ) a közmeghallgatás napjára teszi át. 10/2006.(IV.26.) számú Részönkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat javasolja, hogy a lomtalanítás keretében a már megállapított napokon túl pótnapként ütemezze be május 15-ét is. 11/2006.(IV.26.) számú Részönkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat javasolja, hogy az üdülőtulajdonosok az állandó lakcímre kapjanak értesítést a lomtalanítás pontos időpontjáról. 12/2006.(IV.26.) számú Részönkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat javasolja, hogy az Önkormányzat évek hosszú folyamatára előre tűzze ki a lomtalanítás időpontját.

3 3 13/2006.(V.24.) számú Részönkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat Szilák András (vállalkozó) által benyújtott ajánlatával egyetért azzal, hogy a két alternatíva közül az újra füvesítés ill. gyeptéglázásra vonatkozóan a gyeptégla alkalmazását javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a part megrongálódott részeinek helyreállítására. Amennyiben a Részönkormányzat a gyeptéglázást nem tudja elvégezni, akkor a strand minősítését vissza kell vonni, tekintettel arra, hogy a Részönkormányzat az esetlegesen bekövetkezett balesetekért nem tudja vállalni a felelősséget. 14/2006.(V.24.) számú Részönkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat Dezső József úrnak tisztelettel megköszöni a Részönkormányzat részére ajándékként biztosított növényeket, egyben a további életéhez jó erőt, egészséget kíván. 15/2006.(V.24.) számú Részönkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat sajnálatosan állapítja meg, hogy az általa megfogalmazott és többségi határozattal elfogadott állampolgároknak szóló április 29-én kelt levelét Balatonboglár város jegyzőjének utasítására a Polgármesteri Hivatal nem kézbesítette az állampolgárok lakóhelyére. Ezzel Balatonboglár város Jegyzője megsértette az Ötv évi LV. tv-ben foglalt jogszabályt, ezzel az állampolgároknak a tájékozódáshoz való jogát megvonta. Kéri a Részönkormányzat testülete, hogy Balatonboglár város Jegyzője a törvényi kötelezettségéből fakadó mulasztását 15 napon belül pótolja. 16/2006.(V.24.) számú Részönkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat úgy határoz, hogy június hónapban csak halaszthatatlan napirend kapcsán tart ülést, azonban júliusban az augusztusi programok megtárgyalása céljából megtartja ülését, melynek időpontjáról a szokásos módon - előzetesen értesítést küld az érintetteknek. A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat június-július hónapokban tartott ülésén nem hozott határozatot.

4 4 A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat augusztus 13-án közmeghallgatást tartott. 17/2006.(VIII.16.) számú Részönkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat Szilák András vállalkozóval a Jankovich-telep területén lévő Vejtey sétány és Szent István tér, a Fonyódi út a kamionparkolóval, valamint egyéb parkok üzemeltetési és fenntartási munkáinak elvégzésére kötött, december 31-ig szóló megbízási szerződését a becsatolt szerződéssel, annak mellékletével január 01-től december 31-ig terjedő időszakra javasolja meghosszabbítani azzal a kiegészítéssel, hogy a szerződés 1.) pontjában felsorolt közterületek számában és méretében beálló esetleges későbbi változások jelen szerződésben, azok beálltakor átvezettessenek. 18/2006.(VIII.16.) számú Részönkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat írásos megkeresést nyújt be a Magyar Köztársaság Adatvédelmi Biztosához, melyben állásfoglalást kér abban, hogy a Részönkormányzat rendelkezésére lehet-e bocsátani a Jankovich-telepi részen élő üdülők, valamint állandó lakosok állandó lakcímét tartalmazó listát. 19/2006.(VIII.16.) számú Részönkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a Vejtey sétányon a megsérült partvédőmű esetében semmiféle ideiglenes megoldást nem tart célszerűnek, ezért azt nem támogatja. 20/2006.(VIII.16.) számú Részönkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat testülete kéri, hogy Balatonboglár város Polgármestere az Ikarusz üdülő bontásából származó faház megvételének összege Ft a polgármesteri keretből Szilák András vállalkozó részére kerüljön kiegyenlítésre. A Részönkormányzat szeptember, október, november hónapban nem tartott ülést.

5 5 21/2006.(XII.14.) számú Részönkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat testülete egyetért azzal a javaslattal, mely szerint a évi Jankovich-telepi Nap, valamint a közmeghallgatás egy napon kerüljön megrendezésre (melynek pontos dátuma a következő ülésen kerül meghatározásra) és ennek támogatására az Önkormányzat a múlt évhez hasonlóan a költségvetésében Ft (egyszeri) támogatást biztosítson. 22/2006.(XII.14.) számú Részönkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának Részönkormányzatra vonatkozó részének felülvizsgálatát, illetve feladat- és hatáskörét a Részönkormányzat januári ülésén tárgyalja meg. 23/2006.(XII.14.) számú Részönkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a helyi adókról szóló rendelet-módosítást a Képviselő-testületnek tárgyalásra alkalmasnak találja. 24/2006.(XII.14.) számú Részönkormányzat határozata 1) A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a hulladékszállításra vonatkozóan az azzal kapcsolatos mindenre kiterjedő pontos tájékoztatások egész Balatonboglár területén élő állandó lakosok, illetve üdülőtulajdonosok részére kerüljön kiküldésre és ennek bekerülési költségét a város évi költségvetésében tervezze. 2) A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat javasolja a Képviselő-testületnek, hogy amennyiben aktuális lesz a Jankovich-telepen a 7-es főútvonal É-i és D-i oldalán zöldsziget kerüljön elhelyezésre. 3) A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről szóló rendelet-módosítást tárgyalásra alkalmasnak találja. 25/2006.(XII.14.) számú Részönkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat kezdeményezi a Balatonbogláron kiadható önkormányzati tulajdonban lévő értékesíthető szálláshely célját szolgáló helyiségek kiadási módjának egységesen történő leszabályozását. Határidő: januári bizottsági, ill. Képviselő-testületi ülés

6 6 26/2006.(XII.14.) számú Részönkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a Jankovich Üdülőtelepi strandon elvégzett javítási munkák szükségességével egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a évi költségvetésében a vállalkozó üzemeltetési szerződésében nem szereplő, de a rendelkezés szerinti strand üzemeltetése érdekében a strandi létesítmények felújítási munkáinak elvégzéséhez a szükséges forrást biztosítja. 27/2006.(XII.14.) számú Részönkormányzat határozata 1) A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat kéri amennyiben szükséges az egyeztetést követően a január 01-től Szilák Andrással kötött - érvényben lévő szerződés egészüljön ki a felújítás, illetve a karbantartás konkrét elvárásaira vonatkozóan, hogy a szerződés kiegészítésre kerüljön a további félreértések elkerülése érdekében. 2) A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat felkéri a Jegyzőt, hogy a Részönkormányzat kérését tolmácsolja, hogy a két ajánlat vonatkozásában a szakági bizottság a következő bizottsági ülésen mindkét ajánlattevő meghallgatása után - vizsgálja meg az anyagokat és tegyen javaslatot a partvédőmű teljes felújítására vonatkozóan. Határidő: januári bizottsági, illetve Képviselő-testületi ülés 1/2007.(I.25.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat az ülés napirendjét és tárgyalási sorrendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Az önkormányzat évi költségvetése I. forduló (valamennyi bizottság) Előadó: Dr. Kovács Miklós polgármester 2. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata (ÜB, RÖNK) Előadó: Dr. Illyés Erzsébet jegyző 3. Az önkormányzat évi munkaterve (valamennyi bizottság) Előadó: Dr. Kovács Miklós polgármester 4. Strandi szolgáltatások tartós bérlete (PÜB, VTB, RÖNK) Előadó: Vanya László referens 5. Károlyi köz 2139 hrsz-ú ingatlan értékesítése (PÜB, VTB, RÖNK) Előadó: Vanya László referens 6. Egyéb ügyek

7 7 ZÁRT ÜLÉS Kitüntető díjak adományozása Előadó: Vásárhelyi Tibor referens 2/2007.(I.25.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat javasolja a évi költségvetésében tervezni az útiköltség térítést 11 alkalomra. 3/2007.(I.25.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat kezdeményezi a Szent István téren pénzérmével működő nyilvános telefonfülke létesítését, melynek üzembe helyezését követően a kisháznál lévő Matáv vonalat javasolja megszüntetni. 4/2007.(I.25.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat indokoltnak tartja a nyári időszakban az üdülőtelepen önálló közterület-felügyelő foglalkoztatását. 5/2007.(I.25.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat javasolja a Vejtei sétány közvilágítását, szabadtéri bútorzattal történő ellátását, a füves sávon burkolt járófelület kialakítását a településkép javítását szolgáló pályázati forrás igénybevételével a költségvetés lehetőségeinek függvényében megvalósítani. 6/2007.(I.25.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a részönkormányzat évi költségvetéstervezetét a 2,3,4,5/2007.(I.25.) számú határozatokban foglaltakkal elfogadásra javasolja. 7/2007.(I.25.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat javasolja, hogy az SZMSZ 36. (4) bek. e) pontja egészüljön ki Az ebből származó bevételek a településrészi önkormányzat saját bevételét képezik. szövegrésszel. 8/2007.(I.25.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat javasolja, hogy az SZMSZ 36 (2) bek. egészüljön ki i) illetékességi területén a közhasználatú zöldterületek növelésére. szövegezésű ponttal. 9/2007.(I.25.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat az SZMSZ részönkormányzatra vonatkozó tervezetét a 7,8/2007.(I.25.) számú határozatokban foglaltakkal elfogadásra javasolja.

8 8 10/2007.(I.25.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat egyetért a módosító indítvánnyal és javasolja a képviselő-testület évi munkatervét kiegészíteni a Boglári Szüret rendezvényeiről készített írásos beszámolóval, valamint a strandfenntartók írásos beszámolójával. A településrészi önkormányzat üléseit a testületi ülés hetének hétfőjén tartja délután 14,00 órai kezdettel. 11/2007.(I.25.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat javasolja a strandi szolgáltatások meghirdetését a helyi médián keresztül az üdülőtelepre vonatkozóan is vizibicikli kölcsönzés, jégkrém, pattogatott kukorica, üdítő, vattacukor árusítás, testfestés tevékenységekre. 12/2007.(I.25.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a Károlyi köz 2139 hrszú ingatlan értékesítésével egyetért, az írásos előterjesztés határozati javaslatainak elfogadását javasolja. Z Á R T ÜLÉS 13/2007.(I.25.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat Tóthpál Tamást Pro parte urbis Jankovich coloniae kitüntető elismerésben javasolja részesíteni. 14/2007. (II.19.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat az önkormányzat évekre szóló ciklusprogramját a jegyzőkönyvbe foglalt észrevételekkel, kiegészítésekkel a Képviselőtestületnek tárgyalásra alkalmasnak tartja. 15/2007. (II.19.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata 1) A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a évi költségvetés-tervezetét ( II. forduló ) az alábbi kiegészítéssel, javaslattal fogadja el. A költségvetés-tervezet 29.sz. mellékletében szereplő Jankovich üdülőtelep felújítására betervezett eft-ot a következőkben felsoroltak szerint kívánja felhasználni: a leendő Jankovich-telepi sétány tervezési költségére Ft-ot, a fennmaradó összeget a Szent István Király téri kosárlabda pálya felújítására, melynek kivitelezéséhez árajánlat kérése szükséges és eleve úgy készült el, hogy gumi téglával befedhető legyen. 2) A Részönkormányzat a költségvetés-tervezetéből kihúzásra javasolt Ft-ot, amely a Jamai patak karbantartására tervezett összegből maradt fenn az esetlegesen ilyen célra megjelenő pályázati önrészre kívánja fordítani a tartalékalap terhére.

9 9 16/2007. (II.19.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat javasolja, illetve kezdeményezi a Képviselőtestületnek a Jankovich-telepen a Szabadság ligeten lévő veszélyes nyárfák szakemberek bevonásával történő felülvizsgálatát, majd az eredmény ismeretében, amennyiben szükséges és indokolt, az említett fák kivágását a balesetek elkerülése érdekében. 17/2007. (II.19.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a Részönkormányzat évi költségvetését (II. fordulóban) a jegyzőkönyvben rögzítettek figyelembevételével elfogadja és tárgyalásra alkalmasnak tartja. 18/2007. (II.19.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat javasolja, hogy Balatonboglár város területén történő lomtalanítástól függetlenül a Jankovich - telepről augusztus utolsó hetében kerüljön megszervezésre a lomtalanítás. 19/2007. (II.19.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a Részönkormányzat évi munkatervét a következőkkel egészíti ki: - június hónap: Jankovich-telepi bejárás megtartása (Szilák András, Zics Imre, Vanya László részvételével) - természetvédelmi értékekről történő, valamint az Ordacsehi Nemzeti Parkhoz való csatlakozás lehetőségeiről szóló tárgyalás. (Felkéri Vásárhelyi Tibor referenset az üdülőtulajdonosok értesítésére). - Jankovich-telepi fórum megtartása. 20/2007. (II.19.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat javasolja, hogy a 7.sz. főút déli oldalánál a Jamai patak mellett lévő háromszög alakú közterület megnevezésű telek a Rendezési Terv módosításával egyidőben kerüljön be átminősítés céljából. 21/2007. (II.19.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat javasolja, hogy a március 15-i ünnepség keretében a városi kitüntető díjak adományozásával egyidejűleg kerüljön sor a Pro parte urbis Jankovich coloniae kitüntető elismerés odaítélésére is, ezzel egyidejűleg javasolja a Képviselőtestületnek a kitüntető díjak adományozásáról szóló rendelet ennek megfelelő - módosítását.

10 10 22/2007. (III.26.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat javasolja, hogy a Médiacontact Kft. Balatonboglár strandjain beleértve a Jankovich-telep strandját május 15-től szeptember 15-ig kizárólagossággal helyezzen el öltözőparavánokat (13 db.) és azok palástján a hirdetési felületet önállóan értékesítse Ft/éves díj megfizetése ellenében. Egyetért továbbá azzal, amennyiben a Kft. nem fizeti meg a bérleti díjat, a Képviselő-testület nem járul hozzá a kihelyezéshez és a Közterület-felügyelet begyűjti az öltözőket a közterületek használatára vonatkozó rendeletnek megfelelően (tárolja, majd feldolgozza). Határidő: április 20. Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester 23/2007. (III.26.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat egyetért az előterjesztés határozati javaslatával, melyben a Képviselő-testület elfogadja a Hunguest Vagyonkezelő Zrt. által felajánlott hrsz-ú saját használatú út megnevezésű ingatlan értékesítésére tett ajánlatát és meg kívánja vásárolni az ingatlant Ft-ért. Határidő: április 30. Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester 24/2007. (III.26.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a Vejtey sétánnyal kapcsolatos járda terveztetésével kapcsolatban a következőket javasolja: 1) A Részönkormányzat a sétányt az eddigi tervezett szilárd burkolat helyett - a Balatonfenyvesen megvalósított homokos korzóval azonos szerkezetű és szélességű sétány tervezésével, illetőleg kivitelezésével ért egyet azzal a kikötéssel, hogy a kis-öbölnél viszont U alakban szilárd burkolat készüljön (a kerítés és az öböl közötti részen). 2) A Részönkormányzat a sétányra tervezett napelemes kandeláberek elhelyezésével kapcsolatban mindenre kiterjedő információ beszerzését kéri, majd ennek ismeretében kerül sor a konkrét döntésre. 25/2007. (III.26.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat egyetért azzal, hogy amennyiben a 7-es főközlekedési úton a fehér színű helységnév jelző tábla áthelyezésének feltételei kedvezőek, illetőleg

11 11 adottak, a Részönkormányzat az erre vonatkozó javaslatát megtárgyalja és Képviselő-testület elé terjeszti. Ennek érdekében előzőleg tisztázni kell a szervízút, a közvilágítás, valamint az ezzel kapcsolatban felmerülő egyéb kérdéseket. Határidő: áprilisi ülés 26/2007. (III.26.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat pontos információt kér a Jankovich-telepen lévő tér úszótelkes formában történő beépíthetőségének lehetőségéről, valamint a kerthelyiség közterület-használattal való igénybevételére. Határidő: áprilisi ülés 27/2007. (IV.23.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a Részönkormányzatra vonatkozó zárszámadási rendelet alkotásáról, a költségvetés évi végrehajtásáról szóló előterjesztéssel az ülésen elhangzottak figyelembevétel egyetért. A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a hrsz-ú gyalogút megvásárlására tett Ft/m 2 nettó összegű árajánlatot - 3 ellenszavazattal - nem fogadja el. 28/2007. (IV.23.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a Képviselő-testület 46/2007. (I.29.) KT. sz. határozatában foglalt vételár összegét, amely a hrsz-ú gyalogút megvásárlási kérelmére vonatkozik Ft/m 2 + ÁFA összegre javasolja módosítani. Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester Határidő: április /2007. (IV.23.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat kéri, hogy a Jankovich-telepen elhelyezett 15 db. pad előtti járdalapok két sorban történő 120 db betonlap lehelyezéséhez a Képviselő-testület a város költségvetésének felújítási keret terhére Ft + munkadíj összegét szíveskedjen biztosítani. Határidő: járdalapok megrendelésére azonnal. Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester 30/2007. (IV.23.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a Jankovich-telepi Vejtey sétány közvilágításának megoldására javasolja hálózatos közvilágításra vonatkozó terv készíttetését.

12 12 31/2007. (IV.23.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a balatonboglári Vejtey sétányra javasolt kb. 2 m. szélességű homokos sétálóút megvalósításáról szóló döntést a jegyzőkönyvben rögzített információkra tekintettel a Részönkormányzat májusban tartandó ülésére elnapolja. 32/2007. (IV.23.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat javasolja, hogy az Önkormányzat jelöljön ki egy területet - a Balatonból, illetőleg az e célból indokolt és a területileg illetékes vizes helyekről kiszedett iszapos uszadék kiszárítására. 33/2007.(V.29.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat az ülés napirendjét és tárgyalási sorrendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Jankovich Üdülőtelep Napja rendezvény meghívója Előadó: Vásárhelyi Tibor referens 2. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kihelyezése (PÜB, RÖNK, VTB) 18. Előadó: Vanya László referens 3. Öltözőparavánok ügye (ajánlat) (PÜB, RÖNK, VTB) 19. Előadó: Vanya László referens 4. Egyéb ügyek 34/2007.(V.29.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat az üdülőtelep napjára szóló, a protokoll vendégek számára küldendő meghívó grafikáját elfogadja. Az ingatlantulajdonosokat fekete-fehér kivitelű szórólap kijuttatásával, továbbá plakátokon, a helyi kábeltelevízión, a városi honlapon keresztül tájékoztatva hívja meg a rendezvényre. 35/2007.(V.29.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat június 25-én 12,30 órai kezdettel a Szent István térről indulva helyszíni bejárást tart, melyet kihelyezett üléssel zár a kisház -nál. 36/2007.(V.29.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat egyetértve a PÜB és a VTB állásfoglalásával, a szelektív hulladékgyűjtő szigetek kihelyezését évben nem támogatja, javasolja a Zöldfok Zrt. tervezze a évi hulladékszállítási díjakban 4 szelektív hulladékgyűjtő sziget elhelyezésének költségét. 37/2007.(V.29.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a későbbiek folyamán elhelyezendő szelektív hulladékgyűjtő szigetek közül egyre az üdülőterület számára igényt tart, melynek pontos helyére a későbbiekben tesz javaslatot.

13 38/2007.(V.29.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat az öltözőparavánok elhelyezésével kapcsolatban támogatja a VTB, PÜB állásfoglalását, és az ajánlott bérleti díj mellett a szerződést csak egy évre javasolja megkötni a Médiacontact Kft-vel. 39/2007.(V.29.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat javasolja a Balatonboglár, Szent István téren lévő vendégház hasznosítására vonatkozó megállapodás megkötését a V&V Travels Bt-vel úgy, hogy a 8. pontban szerepeljen az ágynemű és egy törölköző, továbbá a helyiségek takarításának biztosítása. 40/2007.(V.29.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat nem javasolja a strandi sétány lefedését se viakolorral, se homokos szórással, a kandelláberek elhelyezésének nyomvonala azonban ne akadályozza egy a későbbekben esetleg kialakítandó sétány lehetőségét /2007.(V.29.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat javasolja, hogy a városi tv, honlap, a helyi újság útján szükség esetén rendszeres ismétlésekkel a város egész területére vonatkozó hulladékszállítási időpontokat, a közterület használatának szabályait, a tilalmakat, a rendbontókkal szemben kiszabható bírság tényét, mértékét. 42/2007.(V.29.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat javasolja a rendezési terv módosítását annak érdekében, hogy a Jamai patak mellett a nagy Siesta Vendéglővel szemben elhelyezkedő két ingatlan, melyeket magasfeszültség, gázvezeték, vízvezeték érint szolgalmi joggal értékesíthetővé váljanak. Javasolja továbbá a Csalogány utcáig érő rövidke benyíló burkolatlan utak közművesítésének, pormentes burkolattal történő lefedésének költségeit tisztázni a évi költségvetési koncepció kialakítását megelőzően. 43/2007.(V.29.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat intézkedést kér annak érdekében, hogy a Jamai patak medrének tisztására még az idegenforgalmi szezon megkezdése előtt kerüljön sor. 44/2007.(V.29.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat intézkedést kér, hogy a Posta közből a 7-es főközlekedési útra történő balesetveszélyes kihajtás elkerülése érdekében megállási tilalmat elrendelő tábla kihelyezésére kerüljön sor a 7-es főút érintett szakaszán.

14 14 45 /2007.(VI.25.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat elfogadja az ülés napirendjét és a helyszíni bejárást követően a Szent István téri vendégháznál összegzik a tapasztalatokat. 46 /2007.(VI.25.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat az üdülőtelepen tapasztaltak alapján a következő feladatokat határozza meg: 1. a költségvetési koncepciót megelőzően a novemberi testületi ülésre a hivatal készítse elő a Madár és a Fa elnevezésű utcákra vonatkozóan a víz-, csatorna-, csapadékvíz elvezetésének megoldását lakossági hozzájárulás igénybevételével. 2. a szerződés alapján tisztázni kell, hogy a volt Ikarus üdülő kerítésének bontása, a kapubejáró áthelyezése kinek a feladata. A felszabadult terület karbantartását kinek kell végezni. A kerékpárút jelen állapotában balesetveszélyes! 3. tisztázni kell Szilák András vállalkozóval, hogy a Jankovich telepi közterületek fenntartására vonatkozó szerződése mely területekre terjed ki. 4. a részönkormányzat javasolja, hogy az ÁFÉSZ tulajdonában lévő Nyárfa utcai ABC melletti önkormányzati területet ajánlja fel a képviselő-testület megvételre az ÁFÉSZnek, illetve az Alkotás utcai út területének cseréje kapcsán a terület értéke kerüljön beszámításra. 5. a részönkormányzat kéri, hogy készüljön szórólap a szemétszállítás rendjéről, valamint a hulladékszállításban évben bekövetkező változásokról, továbbá az ingatlanok karbantartásával kapcsolatos önkormányzati rendeletről. Gondoskodni kell arról, hogy minden ingatlantulajdonoshoz eljusson a tájékoztatás. 6. kéri, hogy az építés hatóság fokozottabban ellenőrizze a motorszalon építkezését annak érdekében, hogy tevékenységükkel a lakosság és az üdülővendégek nyugalmát ne zavarják. 7. tisztázni kell a buszmegálló mögötti háromszög alakú terület tulajdonjogát és a tulajdonost fel kell hívni az ingatlan rendben tartására. 8. a Jamai patak medrének kitisztítása érdekében sürgősen intézkedni kell. 9. kéri, hogy a strandra vezető kis utcáknál kerékpárral, motorkerékpárral behajtani tilos feliratú táblát helyezzenek el. 10. megállni tilos táblát kér elhelyeztetni a 7-es mellett a kispostával szemben. 11. a Fonyódi utca Balaton felőli oldalán elhelyezkedő vasút és 7-es út közti sáv kaszálására a szükséges intézkedést meg kell tenni. 12. MÁV bakterház területének rendbetételére az illetékesek tegyék meg a szükséges intézkedést. 47 /2007.(VII.24.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat elfogadja az ülés napirendjét az alábbiak szerinti tárgyalási sorrendben:

15 15 1. A József Attila utca burkolatának felújítása, a forgalomlassító fekvőrendőrök megszüntetése 2. Szent István téri vendégház hasznosításának lehetősége 3. Szabályozási terv módosítására javaslat (kishajó kikötő létesítésének lehetősége) 4. Jankovich telep napjának megrendezésével kapcsolatos konkrét szervezési kérdések 48 /2007.(VII.24.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat kéri, hogy a József Attila utca burkolat-felújítási munkálataival egyidejűleg a forgalomlassító fekvőrendőrök megszüntetésére is kerüljön sor. 49 /2007.(VII.24.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a Szent István téri vendégház hasznosítása érdekében egy éttermi szolgáltatást nyújtó vállalkozás részére történő bérbeadás lehetőségét szándékozik megvizsgálni, figyelemmel az ehhez szükséges átalakítások elvégzésére. 50 /2007.(VII.24.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat javasolja a KT-nek, hogy a szabályozási terv soron következő módosításakor az üdülőtelep területén, a Jamai patak torkolatánál egy kishajó és csónak kikötő megvalósításának lehetőségét szerepeltesse. 51 /2007.(VII.24.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat az üdülőhely napjának lebonyolítására vonatkozó részletes feladatok meghatározásával (meghívottak névsora, közreműködők, étel, ital, műsor) egyetért. A Részönkormányzat augusztus hónapban közmeghallgatást tartott. 52/2007.(IX.10.) sz. Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról készült írásos tájékoztatót a jegyzőkönyvben foglalt észrevételek figyelembevételével tárgyalásra alkalmasnak tartja. Határidő: értelem szerint Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester 53/2007.(IX.10.) sz. Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a Szent István tér 1. sz. alatti (2087/1. hrszú) vendégház éttermi szolgáltatást nyújtó egységgé történő átalakításáról szóló Részönkormányzat által meghirdetésre szánt - pályázati felhívás megszövegezésével a jegyzőkönyvbe foglalt módosítások figyelembevételével egyetért, a Képviselő-testületnek javasolja elfogadásra.

16 Javasolja a Képviselő-testület hozzájárulását, hogy az megjelenjen a balatonlellei és a helyi újságban, a városi honlapon, továbbá a Boglár TV-ben, valamint a Supra TV-ben. Határidő: szeptember 15. (meghirdetésre) október 10. ( pályázat beérkezésének határideje ) október 25. (döntésre) Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester 16 54/2007.(IX.10.) sz. Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat köszönetét fejezi ki mindazoknak, ( Dr. Kovács Miklós polgármester úrnak, Dr. Illyés Erzsébet Jegyző Asszonynak, Plébános Úrnak, Zics Imrének, Feikus Ferencnek, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak ), akik az ilyen módon megrendezésre került Jankovich-telepi Nap szervezésében, rendezésében részt vettek. Külön köszönetét fejezi ki Schaig Ferenc úrnak a Dani vendéglő tulajdonosának önzetlen segítségét arra vonatkozóan, hogy engedélyezte az épület használatát a Jankovich-telepi Napon. 55/2007.(IX.10.) sz. Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat szükségesnek tartja a Jankovich-telepen a közterület ellenőrzésének folyamatos ellátását, május 15. napjáig terjedő időszakra. Javasolja, hogy a Képviselő-testület a személyi kiadásokra biztosítson Ft/hó + járulékai összeget a és évi költségvetésében. 56 /2007.(X.17.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat az ülés napirendjét az alábbiak szerinti tárgyalási sorrendben határozza meg: 1. A Vejtei sétány térvilágítása (szóbeli) 2. Szent István téri vendégház hasznosításának lehetősége 3. Strandfenntartók beszámolója (VTB, RÖNK) 4. A évi költségvetés előkészítése (szóbeli) 5. Egyéb ügyek 57 /2007.(X.17.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a Szent István téri vendégház hasznosítása érdekében közzétett pályázatot ismételten meg kívánja jelentetni úgy, hogy az ajánlatokat a beadási határidő lejártát követően a decemberi ülésén tárgyalja meg. 58 /2007.(X.17.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat elismerését és köszönetét fejezi ki Szilák András vállalkozónak az üdülőtelep közterületeinek, strandjainak karbantartása, üzemeltetése érdekében végzett munkájáért.

17 17 59 /2007.(X.17.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat elismerését és köszönetét fejezi ki Feikus Ferenc közterület-ellenőrnek az üdülőtelep teljes területén végzett hathatós és eredményes munkájáért. 60 /2007.(X.17.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat kezdeményezi: 1. a konténer WC-k helyére 2 db szilárd építésű WC + zuhanyzó létesítését, melyek megvalósításának költségeit a turisztikai pályázati csomagból javasolja finanszírozni 2. Szilák András készítsen ajánlatot 2 db kerékpártárolóra, továbbá 3. 2 db homokozó létesítésére 4. a zöldhulladék elhelyezésének kérdése akár zöldjáratok indításával, akár komposztáló telep létesítésével kerüljön megoldásra 5. a MÁV nyomvonalán keletkezett szerves anyag megsemmisítésére kerüljön sor 6. az üdülőtelep területén lévő 4 db önkormányzati hirdetőtábla cseréje történjék meg 7. a Jamai patak tisztántartása ügyében az önkormányzat keresse meg a Balatoni Kirendeltségen Fejér Vilmos urat 8. Szilák András szerződésében nem szereplő többletmunkák elvégzésének ,- Ft-os költségét a Leiland fák beszerzési költségeiből fennmaradó összeg terhére egyenlítse ki az önkormányzat 9. Szilák András állítsa össze a szerződésében nem szereplő egyéb munkák évre vonatkozóan várható költségeit 61 /2007.(X.17.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat kéri, hogy a közterület-felügyelők létszámát 4 főre megemelve, közülük nevesítve Feikus Ferencet a Jankovich Üdülőtelep területére nevezze ki éves viszonylatban. 62 /2007.(XI.26.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat az ülés napirendjét az alábbiak szerinti tárgyalási sorrendben határozza meg: évi költségvetési koncepció (valamennyi bizottság) 5. a) Balatonszemesi Beszédjavító Általános Iskola támogatási kérelme b) Gyermekkert Alapítvány támogatási kérelme c) Út, járda, csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása d) Hóeltakarítás és síkosság elleni védelem e) Közalapítvány a Somogyi Egyetemistákért és Főiskolásokért tanulmányi támogatás Előadó: Dr. Kovács Miklós polgármester 2.Az önkormányzat intézményei és a polgármesteri hivatal átvilágításával kapcsolatban tett javaslatok (szóbeli) (valamennyi bizottság) 2. Előadó: Dr. Győry László ÜBB elnöke 3.Tájékoztató a évi I-III. né költségvetés végrehajtásáról (valamennyi bizottság) 3. Előadó: Dr. Kovács Miklós polgármester

18 4.Helyi adórendelet felülvizsgálata (PÜB, ÜBB) 7. Előadó: Dr. Illyés Erzsébet jegyző 5.A kéményseprő-ipari közszolgáltatások ellátásáról és igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata (PÜB, ÜBB, VTB) 10. Előadó: Dr. Illyés Erzsébet jegyző 6.Hulladékszállítás évi díja (PÜB, ÜBB, VTB) 13. Előadó: Vanya László referens 7.Közterület-használati díjak évre (PÜB, ÜBB, VTB) 14. Előadó: Vanya László referens évi rendezvényterv I. forduló (OKSB, VTB) 21. Előadó: Vásárhelyi Tibor referens /2007.(XI.26.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a évi költségvetési koncepciót a kiegészítő javaslatokkal és módosításokkal együtt. 64 /2007.(XI.26.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat javasolja, hogy a évi költségvetési koncepcióban szerepeljenek a következők: - a József A. utcai fasor kivágása, - a Gömbkilátó vonzáskörzetében a Balatoni Borúthoz kapcsolódó vendéglátó egység engedélyezése, - a könyvtár keleti oldalán lévő terület felparcellázása és értékesítése. 65 /2007.(XI.26.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat javasolja, hogy a Jankovich-telepi Nap rendezvény maradvány összege fakivágásra kerüljön felhasználásra, olyan módon, hogy a vállalkozó személyéről a polgármester úr döntsön. 66 /2007.(XI.26.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat tárgyalásra alkalmasnak ítéli a évi I-III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 67 /2007.(XI.26.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat javasolja, hogy a helyi adórendelet rendelkezzen arról, hogy aki nem rendelkezik vendéglátói engedéllyel, köteles a rendeletben meghatározott nyilvántartást vezetni. 68 /2007.(XI.26.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a tartózkodás után fizetendő idegenforgalmi adó mértékéről nem foglal állást, egyeztetést javasol Balatonlelle Önkormányzatával. 69 /2007.(XI.26.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat az elhangzott módosítások figyelembevételével elfogadásra javasolja a helyi adórendelet módosítását. 70 /2007.(XI.26.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat javasolja rendeletmódosítás készítését a magánszemélyek tulajdonában lévő egy telek adómentességének megszüntetésére, továbbá a

19 19 Közigazgatási Hivatal körlevele alapján az épületek utáni idegenforgalmi adótételek egységesítésére tett javaslatot illetően. 71 /2007.(XI.26.) RÖNK számú határozat A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a kéményseprő-ipari közszolgáltatások ellátásáról és igénybevételéről szóló 3/1999.(I.29.) számú rendelet módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja. 72/2007. (XI.26.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat javasolja és kéri, hogy a Részönkormányzat területén a már kijelölt helyen kerüljön elhelyezésre egy zöldsziget. 73/2007. (XI.26.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a évi közterület-használati díjról szóló előterjesztéssel melyben a közterületek rendeltetésüktől eltérő célra történő használatáról alkotott 5/2000. (III.31.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról szól -, egyetért, a Képviselő-testületnek javasolja elfogadásra. Határidő: értelem szerint Felelős: Dr. Illyés Erzsébet jegyző 74/2007. (XI.26.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a évi rendezvénytervet elfogadja azzal, hogy ki kell egészíteni: a Jankovich-telepi Nap, Pedagógus Nap, valamint a Köztisztviselői Nap rendezvényekkel. 75/2007. (XI.26.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a kivágandó fasor visszapótlásával egyetért, és kéri, hogy a jövő évi költségvetésbe - a hozzávetőlegesen Ft-os erre szánt összeg kerüljön tervezésre. 76/2007. (XI.26.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a Jankovich-telepen 2 db. homokozó létesítésével egyetért és kéri, hogy a jövő évi költségvetés-tervezésekor a hozzávetőlegesen Ft-os bekerülési költség kerüljön beépítésre a költségvetés tervezetbe. 77/2007. (XI.26.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a Jankovich-telepen kerékpártárolók létesítés ével egyetért és kéri, hogy a jövő évi költségvetés-tervezésekor a hozzávetőlegesen Ft-os bekerülési költség kerüljön beépítésre a költségvetés tervezetbe.

20 20 78/2007. (XI.26.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat Jankovich-telepen 4 db. önkormányzati hirdetőtábla cseréjével egyetért és kéri, hogy a jövő évi költségvetés-tervezésekor a hozzávetőlegesen Ft-os bekerülési költség kerüljön beépítésre a költségvetés tervezetbe. 79/2007. (XII.17.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a luxusadóról szóló 9/2006. (IV.1.) KT. számú rendelet módosítással melyben az egyes adótörvények módosításáról szóló évi CXXVI.tv. változása szerint a luxusadó alanya évtől már nem csak a magánszemély lesz, hanem valamennyi 100 millió forint számított értéket elérő lakás, illetőleg üdülő tulajdonosa egyetért, a Képviselőtestületnek javasolja elfogadásra. Határidő: értelem szerint Felelős: Dr. Illyés Erzsébet jegyzőnő 80/2007. (XII.17.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a hulladékszállítás évi díjára vonatkozó 49/2001. (XII.20.) KT. számú rendelet-módosításban szereplő árakkal nem ért egyet, a Képviselőttestületnek nem javasolja elfogadásra. Határidő: értelem szerint Felelős: Dr. Illyés Erzsébet jegyzőnő 81/2007. (XII.17.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat javasolja, hogy a Zöldfok Zrt. külön a 60 literes és külön a 110 literes szeméttároló edényekre vonatkoztatva bérmentesítés nélkül biztosítson különböző színű matricákat, melyeket az adott edényhez illő zsákra történő ráragasztással a szolgáltató szállítson el oly módon, hogy a hulladéktároló edényzet nélkül kerüljön kihelyezésre. 82/2007. (XII.17.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat javasolja, hogy a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről a köztisztaság biztosításáról és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 49/2001. (XII.20.) KT. sz. rendelet-módosítás 2. (10) bekezdéséből amely a MOLOK hulladékgyűjtők használatát szabályozza - a következő szövegrész kerüljön kihúzásra: kivéve egyedi megállapodás alapján.

21 21 A Részönkormányzat ezzel összefüggésben javasolja, hogy a rendeletben kerüljön nevesítésre, hogy egy adott helyen lévő MOLOK hulladékgyűjtőt a rendeletben nevesített helyen lévő vállalkozók használhatják, a költségét ők viselik, javasolja továbbá, hogy a jegyzőkönyvben rögzített konkrét két helyszín ( Premier Üzletház mögötti és a Platán strand megjelölt épülete mögötti ) MOLOK hulladékgyűjtő kerüljön megjelölésre. 83/2007. (XII.17.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat javasolja, hogy a hulladékszállítás évi díjára vonatkozó 49/2001. (XII.20.) KT. sz. rendelet-módosításban szereplő 3. (7) bekezdése, amely arra vonatkozik, hogy a növényi maradványok és az ágnyesedék szervezett elszállítására minden évben kétszer, április és október hónapban kerüljön sor - maradjon ki. 84/2007. (XII.17.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat javasolja a zöld sziget kihelyezésének helyszíneként az ABC és a nagy Siestával szembeni szabad parkoló sarkán történő kijelölését, javasolja továbbá, hogy azok a város más pontján is kerüljenek elhelyezésre. 85/2007. (XII.17.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről szóló rendelet-tervezet 3. (7) bekezdésében foglaltakkal melyben a zöld szállítás került meghatározásra egyetért. 86/2007. (XII.17.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a hulladékszállítás évi díjára vonatkozó 49/2001. (XII.20.) KT. számú rendelet-módosítással a jegyzőkönyvben rögzítettek figyelembe vételével (a megjelölt ár miatt) nem ért egyet, a Képviselő-testületnek nem javasolja elfogadásra. Határidő: értelem szerint Felelős: Dr. Illyés Erzsébet jegyzőnő 87/2007. (XII.17.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat az utcák elnevezéséről készült előterjesztéssel kapcsolatban javasolja, hogy vizsgálják át Balatonboglár város neves személyeinek névsorát és a napirend kerüljön vissza tárgyalás céljából a január hónapban tartandó bizottsági, illetve Képviselő-testületi ülésre. 88/2007. (XII.17.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat a Körzeti Központi Ügyeleti Ellátás munkájáról készült beszámolóval egyetért, egyben megköszöni az Egészségügyi Központ Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatának munkáját. 89/2007. (XII.17.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat javasolja Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Jankovich-telepen lévő Szabadság ligeti fák kivágására fordítandó

22 22 árajánlatának összegét amely megközelítőleg 2 millió forint biztosítsa a jövő évi költségvetésében ez évi felhasználással. 90/2007. (XII.17.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat javasolja, hogy a Jankovich-telepi Szent István téren lévő ping-pong asztal alatti terület lefedése céljából betonlapos burkolat elkészítéséhez Ft bekerülési költség kerüljön tervezésre a következő évi költségvetésben. 91/2007. (XII.17.) Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat határozata A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat javasolja, hogy Szilák András úr - vállalkozó parkfenntartó által karbantartott plusz területek jövő évi ellátási költsége, amely a jelen szerződésén felül van kerüljön tervezésre a jövő évi költségvetésben évi költségvetés-tervezet ( I. forduló ) 1/2006. (I.23.) évi I-III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató 66/2007. (XI.26.) évi Jankovich-telepi Nap, közmeghallgatás időpontjának meghatározása 21/2006. (XII.14.) évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról 52/2007. (IX.10.) évi költségvetés-tervezet 15/2007.(II.19.) évi munkaterv kieg. 10/2007. (I.25.) évi költségvetési koncepció 63/2007. (XI.26.) /2007. (XI.26.) évi közterület-használati díjról 73/2007. (XI.26.) évi rendezvényterv 74/2007. (XI.26.) hrszú ingatlan értékesítésére tett ajánlat 23/2007. (III.26.) es főközlekedési útra történő balesetveszélyes kihajtás 44/2007. (V.29.) A,Á Állampolgároknak szóló levél kiküldésének ügye 15/2006. (V.24.) augusztus 13 KÖZMEGHALLGATÁS B Balatoni Borúthoz kapcsolódó vendéglátó egység engedélyezése 64/2007. (XI.26.) buszmegálló mögötti háromszög alakú terület tulajdonjog 46/2007. (VI.25.) C Ciklusprogram 14/2007. (II.19.)

23 Cs Csalogány utcáig érő rövidke benyíló burkolatlan utak közművesítése 42/2007. (V.29.) D Dezső József ajándéka 14/2006. (V.24.) E,É Értékesíthető szálláshely célját szolgáló helyiségek kiadási módja 25/2006. (XII.14.) F fasor visszapótlás 75/2007. (XI.26.) Feikus Ferenc közterület-ellenőrnek köszönetnyilvánítás 59/2007. (X.17.) G Gömbkilátó vonzáskörzetében vendéglátó egység 64/2007. (XI.26.) Gy gyalogút megvásárlás gyalogút megvásárlási kérelem 28/2007. (IV.23.) H Helyi adókról szóló rendelet-módosítás 23/2006. (XII.14.) helyi adórendelet 67/2007. (XI.26.) helyi adórendelet módosítás 69/2007. (XI.26.) Helyi hulladékkezelési közszolgáltatás - rend.mód. 24/2006. (XII.14.) helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről 85/2007. (XII.17.) Helységnév jelző tábla áthelyezésének feltételei 25/2007. (III.26.) helyszíni bejárás 35/2007. (V.29.) hirdetőtábla cseréje 78/2007. (XI.26.) Homokos korzó kialakításának lehetősége 24/2007. (III.26.) homokos sétálóút megvalósításáról szóló döntés 31/2007. (IV.23.) homokozó létesítés 60/2007. (X.17.) hulladékszállítás évi díjára vonatkozó rend.mód /2007. (XII.17.) /2007. (XII.17.) hulladékszállítás évi díjára vonatkozó rendelet módosítás 86/2007. (XII.17.) hulladékszállítási időpontok közzététele 41/2007. (V.29.) Hulladékszállításra vonatkozó tájékoztatás 24/2006. (XII.14.) Hunguest Vagyonkezelő Zrt. által felajánlott ingatlanértékesítés 23/2007. (III.26.) I,Í idegenforgalmi adó mértékéről 68/2007. (XI.26.) Ikarus üdülő kerítésének bontása 46/2007. (VI.25.) IKARUS Üdülő megosztása 2/2006. (I.23.) Ikarusz üdülő bontásából származó faház megvételi összegéről döntés 20/2006. (VIII.16.) Ingatlanértékesítésről szóló tájékoztató 6/2006. (IV.26.) J Jamai patak medrének kitisztítása 46/2007. (VI.25.) Jamai patak medrének tisztása 43/2007. (V.29.) Jamai patak mellett a nagy Siesta Vendéglővel szemben elhelyezkedő két ingatlan értékesítése 42/2007. (V.29.) Jamai patak mellett lévő háromszög alakú közterület 20/2007.(II.19.) Jamai patak tisztántartása 60/2007. (X.17.) Jankovich telepi közterületek fenntartására vonatkozó szerződés 46/2007. (VI.25.) Jankovich Üdülőtelepi strandon elvégzett javítási munkák 26/2006. (XII.14.) Jankovich-telepen 2 db. homokozó létesítés 76/2007. (XI.26.) Jankovich-telepen elhelyezett 15 db. pad előtti járdalapok 29/2007. (IV.23.) Jankovich-telepen kerékpártárolók létesítése 77/2007. (XI.26.) Jankovich-Telepi Nap megtartásának időpontja 9/2006. (IV.26.) Jankovich-telepi Nap rendezvény maradvány összege fakivágásra történő felhasználása 65/2007. (XI.26.) Jankovich-telepi Nap szervezésében, rendezésében részt vettek részére köszönetnyilvánítás 54/2007. (IX.10.) Jogszabály sértés 15/2006. (V.24.) József A. utcai fasor kivágás 64/2007. (XI.26.) József Attila utca burkolat-felújítási munkálatai 48/2007. (VII.24.)

BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal. Dr. Tárnoki Richárd jegyző. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére

BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal. Dr. Tárnoki Richárd jegyző. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal POLGÁRMESTERI HIVATAL nem ellentétes POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Dr. Tárnoki Richárd jegyző Szám:.../2005. Előkészítő: Lipták János

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komlói hulladéklerakó melletti erdőterület termelésből való kivonása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 2016. április 20-án a Fischl-házban (8630 Balatonboglár, Erzsébet

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Kalász Zoltán alpolgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Dr.

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Fogalom-meghatározások

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Fogalom-meghatározások Törökbálint Város 1 Önkormányzata 20/2004.(IV.16.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról a módosító 24/2005.(X. 21.), 6/2008.(II.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. december 18-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011. január 17. napján tartott nyílt ülésérıl

JEGYZİKÖNYV A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011. január 17. napján tartott nyílt ülésérıl JEGYZİKÖNYV A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011. január 17. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: Varga Kálmán PVB elnök Vadasfalvi János PVB tag Csere Andrea PVB tag Bors Miklósné PVB

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2007. (XII. 1.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Biharnagybajom

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének a 10/2009./II.13./ sz. rendelettel módosított 2/1999. /I.28./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

30 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE

30 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K É PVISELŐ-TESTÜ L E T É N EK 30 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL Balatonszemes Község Önkormányzatának 30/2003.(XII.15.) számú rendelete a köztisztaságról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 1-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 1-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 1-i üléséről. Határozat számok: 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,

Részletesebben

Algyő Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 2/2014. (II.28.) Kt. sz. rendelete. a köztisztaságról. / egységes szerkezetben /

Algyő Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 2/2014. (II.28.) Kt. sz. rendelete. a köztisztaságról. / egységes szerkezetben / Algyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.28.) Kt. sz. rendelete a köztisztaságról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2014. március 1.-től Algyő Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009.szeptember 7.napján megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009.szeptember 7.napján megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009.szeptember 7.napján megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dolgos János polgármester, Kárpáti József, Kovács Zsolt, Kurdiné

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Budakalász Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (VI. 6.) Kt. számú R E N D E L E T E

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (VI. 6.) Kt. számú R E N D E L E T E Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (VI. 6.) Kt. számú R E N D E L E T E A közterület-használat engedélyezéséről, a közterületetek használati díjáról, az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-46/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Algyő Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 7/1998. (II.27.) Kt. sz. rendelete. a köztisztaságról. / egységes szerkezetben /

Algyő Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 7/1998. (II.27.) Kt. sz. rendelete. a köztisztaságról. / egységes szerkezetben / Algyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1998. (II.27.) Kt. sz. rendelete a köztisztaságról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2014. február 28.-tól (Algyő Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Jászladány Nagyközség Önkormányzata 17/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról valamint a települési szilárd és folyékony

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területére

A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területére Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 46 /1997.(09.25) számú rendelete a települési folyékony kommunális hulladék ideiglenes elhelyezéséről, gyűjtéséről, elszállításáról, ártalommentes végleges elhelyezéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 7-i ülésére. Tárgy: A Balatonfüred, Csárda utca melletti ingatlanok (5. tömb) belterületbe vonása

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 7-i ülésére. Tárgy: A Balatonfüred, Csárda utca melletti ingatlanok (5. tömb) belterületbe vonása BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: Előkészítő: Melléklet: Geiszler Éva Vázrajzok ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Város 1 Önkormányzata 20/2004.(IV.16.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról a módosító 24/2005. (X. 21.), 6/2008.(II.

Részletesebben

Nagyközségi Önkormányzat 8624 Balatonszárszó Hősök tere 1. Telefon: 84/362-501, 362-598, fax: 84/ 362-901

Nagyközségi Önkormányzat 8624 Balatonszárszó Hősök tere 1. Telefon: 84/362-501, 362-598, fax: 84/ 362-901 Nagyközségi Önkormányzat 8624 Balatonszárszó Hősök tere 1. Telefon: 84/362-501, 362-598, fax: 84/ 362-901 Tisztelt Ingatlantulajdonosok, tisztelt Ügyfeleink! Az előző évekhez hasonlóan ez évben is tájékoztatást

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 1-jén (szerda) 8 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 1-jén (szerda) 8 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Beszámoló Komárom város 2005. évi költségvetése I- III. negyedéves végrehajtásáról Előadók: Zatykó János polgármester 219

JEGYZŐKÖNYV. 2. Beszámoló Komárom város 2005. évi költségvetése I- III. negyedéves végrehajtásáról Előadók: Zatykó János polgármester 219 Komárom Város Polgármesteri Hivatala Komárom, Szabadság tér 1. Tel.541-300. Szám: JEGYZŐKÖNYV Készült Komárom Város Képviselő-testülete 2005. november hó 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: a csatolt

Részletesebben

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2006.(XII.29.) sz. rendelete A SZENNYVÍZCSATORNA SZOLGÁLTATÁS DÍJÁRÓL

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2006.(XII.29.) sz. rendelete A SZENNYVÍZCSATORNA SZOLGÁLTATÁS DÍJÁRÓL KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) sz. rendelete A SZENNYVÍZCSATORNA SZOLGÁLTATÁS DÍJÁRÓL Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

Igazgatási Osztályvezető megjelent. Meghívott: Dr. Nagy Szabina Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Hivatalvezető

Igazgatási Osztályvezető megjelent. Meghívott: Dr. Nagy Szabina Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Hivatalvezető JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. november 25-én, 17 órakor kezdődő, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott nyilvános üléséről. A Képviselő-testületi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

K I V O N A T. A rendelet hatálya 1..

K I V O N A T. A rendelet hatálya 1.. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 6561/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 5/2014.(II.21) sz. rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről a 4/2013.(II.14.) és a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 70. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. júniusi ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) ÖKT. rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-i ülésére. 6. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-i ülésére. 6. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-i ülésére 6. napirendhez Tárgy: házszámozásról és a házszám, valamint a helyrajzi szám megjelölésének módjáról szóló

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-193/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 8/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Balatonlelle Város Önkormányzata 14/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Balatonlelle Város Önkormányzata

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, dr. Szűcs Andrea mb. aljegyző, meghívott intézményvezetők

Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, dr. Szűcs Andrea mb. aljegyző, meghívott intézményvezetők ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:../2008. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: dr. Varga

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.202/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2006. október 27-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.202/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2006. október 27-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.202/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. október 27-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: 2006. évi költségvetésről

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-87/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i

Részletesebben

Az óvodai körzetek, a felvétel rendje

Az óvodai körzetek, a felvétel rendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1994. április 14-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Költségvetési koncepciót előkészítő irányelvek kidolgozása - A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 30. számú JEGYZŐKÖNYVE. 2013. december 19-ei. nyilvános üléséről

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 30. számú JEGYZŐKÖNYVE. 2013. december 19-ei. nyilvános üléséről 1 BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 30. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. december 19-ei nyilvános üléséről Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2012. március 26-án tartott rendes ülésérıl 7.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009. (XII. 17.) sz. és 10/2010. (V.27.) sz. rendeletével módosított 14/2008. (12.04.) sz. rendelete a közterületek rendjéről Erdőkertes község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.29.) számú r e n d e l e t e Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló 1 Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban: Önkormányzat - a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. 1 Ikt. szám: 1/1240-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs Markó Péter

Részletesebben

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u.

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. 200-as ivóvízvezeték bővítése és cseréje, valamint Kozármisleny Kossuth-Petőfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről Tartalmazza a : 73/2015.(V.28.)

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1999. (II.25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról Balatonfüred

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról 1 (HÉSZ)

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról 1 (HÉSZ) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2002.(IX.30.)Kt. rendelete a nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról 1 (HÉSZ) ZÁRADÉK Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteléül: Maglód,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné,

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 6.SZÁM 2005. JÚNIUS/2

XV.ÉVFOLYAM 6.SZÁM 2005. JÚNIUS/2 XV.ÉVFOLYAM 6.SZÁM 2005. JÚNIUS/2 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

14/2005.(IV. 20.) sz. rendelet a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és azok díjáról Egységes szerkezetben

14/2005.(IV. 20.) sz. rendelet a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és azok díjáról Egységes szerkezetben 14/2005.(IV. 20.) sz. rendelet a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és azok díjáról Egységes szerkezetben Nagytarcsa Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők Jegyzőkönyv Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. július 6-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Csányi László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 14-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 14-i nyilvános ülésén. - 1 - ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 27-165/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1..

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 2. Magdolna Negyed Program I. / 2008. I. féléves beszámoló (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 2. Magdolna Negyed Program I. / 2008. I. féléves beszámoló (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. december 11-én 12.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

Lakossági tájékoztató

Lakossági tájékoztató Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Lakossági tájékoztató Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Tisztelt Ügyfeleink! Az előző évekhez hasonlóan ez évben is tájékoztatást adunk az önkormányzat illetékességi

Részletesebben

A rendelet célja 1. 1 2. 2. A közterület-elnevezés általános szabályai. (1) A közterületnév előtagból és a közterület jellegére utaló utótagból áll.

A rendelet célja 1. 1 2. 2. A közterület-elnevezés általános szabályai. (1) A közterületnév előtagból és a közterület jellegére utaló utótagból áll. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 18/1997.(VI.30.) Ör. sz. rendelete a közterület elnevezések megállapításáról változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla állítás rendjéről (Egységes

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2010 MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 2 szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 2 TARTALOMJEGYZÉK I MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 14-33oldal II

Részletesebben

A K Ö Z T E R Ü L E T E K E L N E V E Z É S É N E K, A H Á Z S Z Á M O K M E G Á L L A P Í T Á S Á N A K S Z A B Á L Y A I R Ó L

A K Ö Z T E R Ü L E T E K E L N E V E Z É S É N E K, A H Á Z S Z Á M O K M E G Á L L A P Í T Á S Á N A K S Z A B Á L Y A I R Ó L M Á R K Ó K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E LŐ-TESTÜLETÉNEK 7 / 2 0 1 4. ( I X. 2. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E A K Ö Z T E R Ü L E T E K E L N E V E Z É S É N E K, A H

Részletesebben

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII.

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) sz., 10/2010. (V.27.) sz., 9/2011. (IV.1.) sz., 6/2012. (IV.10.) és 14/2012. (XII. 18.) számú

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás.

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás. PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 11. szám 2004. november A TARTALOMBÓL Önkormányzati hírek Népszavazás Talentis sajtó Mûvelõdési ház mûsora Keksz helyett Egyházi hírek Anyakönyv

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. DECEMBER 19-20-ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK 1996. DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ?

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. DECEMBER 19-20-ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK 1996. DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ? BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. DECEMBER 19-20-ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK 1996. DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ?KÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Hrabovszki György önkormányzati képviselő

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelete. a köztisztaságról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelete. a köztisztaságról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. július 1.-től Algyő Nagyközség Képviselő-testülete

Részletesebben

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá

Részletesebben

6/2000.(II.24.) önkormányzati rendelete

6/2000.(II.24.) önkormányzati rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 5/2003.(IV.01.), - 9/2004.(VII.18.), - 13/2009.(VII.08.), 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendeletekkel módosított 6/2000.(II.24.) önkormányzati

Részletesebben

Hk-2010-09-09. Változat: 1. Sorszám: 11. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. szeptember 9-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Hk-2010-09-09. Változat: 1. Sorszám: 11. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. szeptember 9-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete Hk-2010-09-09. Változat: 1. Sorszám: 11. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. szeptember 9-én megtartott

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések TERVEZET Vál Közég Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III. 28.) rendelete a köztisztaságról, a parkok és fák, valamint a közterületek védelméről Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

"BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/1991. (XII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/1991. (XII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL Tárgy: Centrum Áruház által alapított korlátolt felelősségű társaságban való részvétel - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, míg a 2./ pontját 14 igen szavazattal,

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (X. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (X. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (X. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/I/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán) du. 14 órai kezdettel

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. október 25-én megtartott nyílt testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. október 25-én megtartott nyílt testületi ülésén. 37/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. október 25-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 11 fő képviselő a jelenléti ív szerint Dr. Csutoráné dr.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. október 25-i rendes ülésérıl, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

Város Képviselő-testülete

Város Képviselő-testülete Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról A 21/2005. (IX. 30.), a 28/2005. (XII. 22.) és a 27/2006. (XII. 21.)

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántód Anita jegyző, Fehérné Salamon Edina jkv. vezető

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántód Anita jegyző, Fehérné Salamon Edina jkv. vezető Ikt. szám: 1/1258-1/2014. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben