Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Tájékoztató a kompenzációs rendszer keretében választható juttatások köréről Forrás: ORFK intranet ( szerda 14:12) 1. Melegétkezési utalvány Étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkezés, közétkeztetés igénybevételére jogosító utalvány. Az adómentesen választható maximális juttatás a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 1. számú melléklet pontja értelmében havi ,- forint. A juttatás választása azt jelenti, hogy a jogosult lemond a 6.000,- forint összegű hidegétkezési utalványról, a felhasználható egyéni keretét azonban csak a 6.000,- forinton felüli rész terheli. Az egyéni keretből választható összeget úgy kell meghatározni, hogy a havi összeg 200,- illetve 500,- forintos címletekben kiadható legyen. A juttatás maximum 6 hónapra választható. 2. Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár lehetőséget ad a nyugdíj-előtakarékosság megvalósításához. Az önkéntes nyugdíjpénztár természetes személyek által létrehozott, a társadalombiztosítási ellátásokat kiegészítő, illetve ezeket helyettesítő szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezet, melynek működését a törvényi, rendeleti előírások mellett a közgyűlés által elfogadott alapszabály határozza meg. A nyugdíjpénztár a tag egyéni számláján összegyűjtött összeget, (annak hozammal növelt értékét) a pénztártag nyugállományba vonulásakor, vagy az alapszabályában meghatározott futamidő leteltét követően részére egy összegben kifizeti, vagy járadékként havonta folyósítja. A munkáltató számára a törvény ennél a juttatásnál lehetőséget biztosít arra, hogy a munkáltató munkáltatói hozzájárulás jogcímen kötelezettséget vállaljon. A választható maximális juttatás a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 7. (1) bekezdés kc) pontja értelmében a mindenkori minimálbér 50%-a havonta. E juttatás választásakor a havi munkáltatói hozzájárulás mértékét mind a 9 hónapra azonos összegben kell meghatározni 100 Ft-ra kerekítve. A választott összeg meghatározásakor figyelembe kell venni az alanyi jogon nyújtott munkáltatói hozzájárulás mértékét, ami a besorolás szerinti alapilletmény 3%-a.

2 Amennyiben a jogosult még nem tagja önkéntes nyugdíjpénztárnak, de tagsági jogviszonyt kíván létesíteni, ezt megteheti a pénztári szabályzatba foglalt jogosultsági és korlátozó feltételek betartásának figyelembevételével. A pénztárba történő belépés előtt - szükséges tájékozódni az önkéntes nyugdíjpénztárak szolgáltatásairól, szervezetéről, működési elveiről az interneten keresztül (www.pszaf.hu), - kiválasztani a legmegfelelőbb önkéntes nyugdíjpénztárt és tagsági jogviszonyt létesíteni. A belépést követően, illetve már meglévő tagsági viszony esetén a záradékolt önkéntes nyugdíjpénztári belépési nyilatkozat másolatát a választott juttatásokról szóló nyilatkozat mellékleteként kell leadni. A jogosultság keletkezését követően, a munkáltatói hozzájárulás havonta, utólag kerül átutalásra a jogosult egyéni számlájára. A juttatás igénybevételének feltételei A jogosult önkéntes nyugdíjpénztári tagságának igazolása, a pénztár által záradékolt belépési nyilatkozat másolatával. Amennyiben a dolgozó egyidejűleg több önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárnak tagja, a 2. sz. mellékletben fel kell tüntetni annak a pénztárnak a nevét, ahová a dolgozó a befizetést kéri. 3. Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás Az önkéntes kölcsönös egészségpénztár a társadalombiztosítási ellátásokat kiegészítő, az egészség védelmét elősegítő juttatásokat szervező és finanszírozó intézmény, mely a magánszemély tag részére, tagdíjbefizetés ellenében az egészségügyi juttatások kedvezményes igénybevételét teszi lehetővé, továbbá egészségügyi célú önsegélyező juttatásokat is nyújthat. A működő, nyílt önkéntes egészségpénztárakról a választást megelőzően a jogosultak az internetről (www.pszaf.hu) szerezhetnek információt. Az egészségpénztárak által nyújtott szolgáltatásokat alapszabályaik tartalmazzák, melyek többek között lehetnek: * gyógyszer és gyógyhatású készítmények árkiegészítése, * keresőképtelenség esetén kiesett jövedelem pótlása, táppénz kiegészítése, * fogászati gyógyító-megelőző kezelések, * optikai, szemészeti kezelések, * egyéb társadalombiztosítás által nem finanszírozott egészségügyi ellátások, * természetgyógyászati ellátások, * egészséges életmóddal kapcsolatos juttatások, * sporttevékenységgel kapcsolatos juttatások, * keresőképtelenség esetén kiesett jövedelem pótlása, táppénz kiegészítése, * gyógyászati segédeszközök árkiegészítése, * pénztártag halála esetén hátramaradottak támogatása.

3 A választható maximális juttatás az Szja tv. 7. (1) bekezdés kd) pontja értelmében a mindenkori minimálbér 30%-a havonta. E juttatás választásakor a havi munkáltatói hozzájárulás mértékét mind a 9 hónapra azonos összegben kell meghatározni 100 Ft-ra kerekítve. Az egyes egészségpénztárak különböző összegben határozhatják meg a minimális tagdíj mértékét. Amennyiben a munkáltatói hozzájárulás nem fedezi a jogosult által választott egészségpénztár által meghatározott minimális tagdíjat, úgy a különbözet a jogosultat terheli. Ezen tagi hozzájárulás levonásáról a jogosult a nyilatkozattétel során megbízást adhat a munkáltatónak. Amennyiben a jogosult még nem tagja önkéntes egészségpénztárnak, de tagsági jogviszonyt kíván létesíteni, ezt megteheti a pénztári szabályzatba foglalt jogosultsági és korlátozó feltételek betartásának figyelembevételével. A pénztárba történő belépés előtt - szükséges tájékozódni az önkéntes egészségpénztárak szolgáltatásairól, szervezetéről, működési elveiről az interneten keresztül (www.pszaf.hu), - kiválasztani a legmegfelelőbb önkéntes egészségpénztárt és tagsági jogviszonyt létesíteni. A belépést követően, illetve már meglévő tagsági viszony esetén a záradékolt önkéntes egészségpénztári belépési nyilatkozat másolatát a választott juttatásokról szóló nyilatkozat mellékleteként kell leadni. A jogosultság keletkezését követően, a munkáltatói hozzájárulás havonta, utólag kerül átutalásra a jogosult egyéni számlájára. A juttatás igénybevételének feltétele A jogosult egészségpénztári tagságának igazolása, a pénztár által záradékolt belépési nyilatkozat másolatával. Amennyiben a dolgozó egyidejűleg több önkéntes kölcsönös egészségpénztárnak tagja, a 2. sz. mellékletben fel kell tüntetni annak a pénztárnak a nevét, ahová a dolgozó a befizetést kéri. 4. Üdülési csekk A juttatási keretből belföldi üdülési, pihenési lehetőségek, illetve kapcsolt szolgáltatások vehetők igénybe. A juttatási keret terhére igényelhető, a Magyar Üdülési Alapítvány által kibocsátott, névre szóló üdülési csekk érvényességi időn (kiállítástól számított egy év) belül bármikor felhasználható. A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Üdülési és

4 Oktatásszervezési Igazgatóság és a Nemzeti Üdülési Szolgálat internetes honlapján a csekkelfogadó-helyek megtekinthetők (www.udules.meh.hu; A jogosultak, valamint az Szja tv. 1. sz. melléklet 8.3. pontja értelmében a közeli hozzátartozójuk számára maximálisan, a tárgyév január elsején érvényes minimálbér összegéig. Amennyiben a jogosult a maximum értéktől kevesebbet kíván igénybe venni, úgy ezer forintra kerekítve kell megállapítani az összeget, ami nem lehet kevesebb 5000 Ft-nál. Amennyiben a közeli hozzátartozó más kifizetőhelyen is igényel üdülési hozzájárulást, úgy összevontan kizárólag a minimálbér összegéig kapható a juttatás. Az igényelt üdülési csekkek évente egy alkalommal, a jogszabályi előírásoknak megfelelő címletezés szerint, június hónapban kerülnek kiosztásra. A kompenzációs rendszer juttatásaira év közben jogosultságot szerző e juttatási formát a fenti feltételekkel áprilisig igényelheti. E juttatási formában a jogosult akkor részesülhet, ha ezt a juttatási formát választja, valamint nyilatkozik az Szja tv.-ben meghatározott, ide vonatkozó adatokról, továbbá, hogy más kifizetőtől kapott-e üdülési hozzájárulást. Az üdülési csekk a kibocsátástól számított egy évig használható fel. Az érvényesség ideje meghosszabbítható, melynek költsége a jogosultat terheli. 5. Internethasználati-díj hozzájárulás A jogosult, vagy vele egy háztartásban élő házastársa által megkötött egyedi szolgáltatási szerződés - tartalma szerint internetelérés - költségeinek megtérítése havi szinten utólag történik. A támogatás bármely szolgáltatóval megkötött egyedi, már meglévő, vagy ezután megkötésre kerülő, bármely típusú internet-hozzáférési formára vonatkozik, az Szja tv. 1. sz. mellékletének pontjában meghatározottak szerint. A támogatás felhasználható mind a havi díjak (előfizetési), mind a forgalmi díj (korláton felüli letöltési díj) megfizetésére, ezen díjak telefonbeszélgetéstől, kábeltelevízió-előfizetéstől való elkülönítésével. A szolgáltatási szerződésben meghatározott belépési, előfizetési és/vagy forgalmi díj, de legfeljebb a rendelkezésre álló keretösszeg. A válaszható havi összeg határa nem lehet nagyobb a névre szóló szolgáltató szerződésben foglalt havi díjnál. Továbbá a munkatárs által

5 igényelt juttatásnak minden hónapban azonos összegűnek kell lennie 100 Ft-ban meghatározva. Az elszámolás a jogosult nevére kiállított számla ellenében történik. Ha a számla azonos szolgáltatótól más szolgáltatást (pl. telefon-előfizetés és -beszélgetés, vagy kábeltelevízióelőfizetés) is tartalmaz, az internethasználatot elkülönítetten kell szerepeltetni (részletes számla). Amennyiben a számlán az internethasználat/-előfizetés nem szerepel elkülönítetten, úgy a támogatás csak a jogszabályban előírt adók és járulékok felszámításával adható. Amennyiben az utólagos elszámolás alkalmával igazolódik, hogy a havonta átutalt összeg magasabb, mint a számlán szereplő, a különbözet a következő hónap illetményéből visszavonásra kerül. Internet-előfizetéssel rendelkező jogosult esetén a nyilatkozatban havi szintre számított előfizetési díj összegének megadása indokolt. Lehetősége van az előfizetés meghatározott részének támogattatására (résztámogatás) is. Abban az esetben, ha előfizetése forgalmidíj-köteles, az igénybe venni kívánt támogatás mértékébe a jogosult által kalkulált átlagos forgalmi díj is beszámítható (de nem kötelező). Amennyiben már meglévő szolgáltatásról van szó, a nyilatkozathoz csatolni kell az előfizetői szerződés, valamint egy három hónapnál nem régebbi számla másolatát. Amennyiben az előfizetői szerződés megkötésére a nyilatkoztatási időszakot követően kerül sor, úgy az előfizetői szerződés másolatát a juttatási elem igénybevételének első hónapjában le kell adni a GEI kijelölt munkatársának. 6. Ajándékutalvány A juttatási keretből a multikategória típusú ajándékcsekk, szépségápolásra, sportra, vegyi áru, ruházat, bútor, háztartási és elektronikai áru vásárlására utalvány formájában vehető igénybe. A mindenkori minimálbér 10%-a, mely évente három alkalommal igényelhető adómentesen. Az ajándékutalvány egy háztartásban élő közeli hozzátartozók számára is igényelhető évi három alkalommal. A jogosult az adómenetesen adható összeg felett is választhatja ezt a juttatási formát, átvállalva az adó- és járulékok megfizetését, ami a kompenzációs keret terhére levonásra kerül. Az igényelt ajándékutalványok évente három alkalommal kerülnek kiosztásra június 30-ig.

6 A kompenzációs rendszer juttatásaira év közben jogosultságot szerző e juttatási formát a fenti feltételekkel április 30-ig igényelheti. E juttatási elemben a jogosult akkor részesülhet, ha ezt a juttatási formát választja, valamint nyilatkozik az Szja tv.-ben meghatározott, ide vonatkozó adatokról. 7. Művelődési intézményi szolgáltatás juttatása utalványos formában Az Szja tv. 1. számú mellékletének 8.6. pontja szerint művelődési intézményi szolgáltatást nyújtó művelődési intézmények körébe a következők tartoznak: * könyvtári, levéltári szolgáltatás, * múzeumi szolgáltatás, kulturális örökség védelme, * előadóművészet, * filmvetítés, * állat-, növénykert, védett természeti értékek bemutatása, * közművelődési intézmény által nyújtott felnőtt- és egyéb oktatás. A juttatás maximálisan a mindenkori minimálbér összege. Az igényelt összeget 500 Ft-ra kerekítve kell meghatározni. Az igényelt utalványok évente három alkalommal, június 30-ig kerülnek kiosztásra.