BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA BÜNTETÉS- Országos Parancsnok Gazdasági és Informatikai Helyettese VÉGREHAJTÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA BÜNTETÉS- Országos Parancsnok Gazdasági és Informatikai Helyettese VÉGREHAJTÁS"

Átírás

1 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA BÜNTETÉS- Országos Parancsnok Gazdasági és Informatikai Helyettese VÉGREHAJTÁS Budapest, Steindl Imre utca 8. Postacím: Budapest, : Szám: Tárgy: Választható illetményen kívüli juttatási rendszer bevezetése Ügyintéző: Farsang Tamás bv. százados Telefon: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság Szervezeti elemek vezetői részére Helyben Tisztelt Vezető Asszony/Úr! Tájékoztatom, hogy a Szolgálati Jogviszonyban állók Fóruma Kormányzati és Munkavállalói oldala között megállapodás születetett 2008 decemberében a hivatásos és szerződéses szolgálati viszonyban állók évi kereset csökkenés kompenzációjáról. A megállapodás nyomán tárgyalt az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a munkavállalói oldal érdekképviseleti szerveivel a évben felfüggesztésre kerülő 13. havi illetmény és az elmaradó illetményemelésből eredő reálkereset csökkenés ellentételezéséről. A tárgyalást lezáró megállapodásban rögzítettek szerint a kompenzációra a természetben adható juttatások elemei, illetve az azok összegzését jelentő cafeteria rendszer kialakítása fognak szolgálni. Az említettek fedezetére a minisztérium munkavállalóként ,- Ft-ot biztosított, valamint a reáljövedelem szinten tartására vállalta továbbá ,- Ft értékű ruházati ellátmány természetbeni biztosítását az egyenruha viselésére kötelezett állomány részére. A választható illetményen kívüli juttatási rendszer kapcsán az érdekképviseletek több éve folyamatosan kezdeményezést tettek, amely összhangban állt a büntetés-végrehajtás vezetésének elképzeléseivel, tekintettel arra, hogy a szervezet egyik legmeghatározóbb problémája a személyi állomány elvándorlása, amely mértékének csökkentéséhez az egyik rendelkezésre álló lehetőség az említett rendszer kidolgozása és bevezetése. Összhangban a büntetés-végrehajtási szervezet Felelősen Felkészülten című fejlesztési programjában megfogalmazottakkal, a rendszer bevezetésével, a jelenlegi bérezési rendszer átalakításával az állománymegtartó képesség tovább erősíthető, valamint egy igazságos, mindenkit pozitívan érintő rendszer az érdekvédelmi szervek részéről is jelentős támogatással bír. A választható illetményen kívüli juttatási rendszer alapgondolata az, hogy a szervezet munkavállalói a munkáltató által biztosított költségkeretből és az adott juttatásokból a saját pillanatnyi élethelyzetüknek, motivációjuknak, távlati céljainknak és igényeiknek megfelelően állíthassák össze egyéni juttatás-portfoliójukat.

2 2 A választható illetményen kívüli juttatás nem más, mint egy választható elemekből összeállított juttatási csomag. A csomag nagysága adott (a juttatás kerete előre meghatározott), de az elemeit mindenki saját igényei szerint szabadon állíthatja össze, ha akarja, az összeg egészét felhasználhatja egyetlen juttatásra, illetve a különböző juttatások közül az arányt is szabadon megválaszthatja. A munkavállalók szempontjából a rendszer népszerűsége a jövedelem kiegészítésén túl az egyedi igények kihasználásának jobb lehetőségével magyarázható. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a megállapodást követően felmérte a természetbeni juttatások jelenleg biztosított formáit, illetve azok forrásainak nagyságát, majd ezek összegzését követően alakult ki az összesített ,- Ft-os mindenki számára biztosított éves, személyes választható illetményen kívüli juttatási keret. A személyes keret nem tartalmazza az eddig is biztosított munkáltatói önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulást (havi 3%, illetve 4%), valamint az adómentes iskolakezdési támogatást (2009. évben , Ft/gyermek), amelyeket a munkáltató az érdekképviseletei szervekkel is rögzített módon a évben továbbra is választható illetményen kívüli juttatási rendszeren kívül biztosítani fog. Az előzőekkel ellentétben az eddig juttatásként megkapott élelmiszer beváltására szolgáló étkezési utalvány (2009-ben 6.000,- Ft) viszont a rendszerbe beemelésre került, így évben az csak akkor járhat a munkavállaló részére, ha azt az éves személyes keretéből magának biztosítja, a juttatási lista elmei közül választja. A rendszerre való felkészülés, technikai háttér megteremtése, valamint a szükséges eljárások lefolytatása következtében a cafeteria rendszer indításának ideje az érdekképviseleti szervekkel történő egyeztetést, és megállapodást követően március 01-je. A választható illetményen kívüli juttatási rendszer működtetésének alapelvei A rendszerbe tartozó állomány tagjai az éves keretösszeg mértékéig (2009. évben ,- Ft csökkentve a már kiadott januári, illetve a kiadandó február havi hideg étkezési utalvány összegével, azaz a szabadon felhasználható keret ,- Ft ,- Ft = ,- Ft) választhatnak a felkínált javadalmazási elemek közül. A juttatási keret összértékének, illetve az egyes elemek értékének meghatározása a személyi jövedelemadó, továbbá az egyént, illetőleg a szervezetet terhelő járulékok, illetve költségek figyelembe vételével történik. Az állomány tagjai a részükre biztosított keretből, eltérő összegekben választhatnak, egyéni igényeiknek megfelelően. A választás egy évre szól, tárgyévenként egy változtatási lehetőség van, különös méltányolást érdemlő élethelyzetben, az országos parancsnokság, és az érdekképviseleti szervek kijelölt képviselőinek jóváhagyásával. A számlával igazolandó szolgáltatások esetében előfordulhat, hogy a munkavállaló magasabb összegről hoz számlát, ebben az esetben a munkáltató kizárólag az előre kiválasztott és bejelölt összeget téríti meg a munkavállaló részére. Amennyiben a jogosultság év közben kezdődik, vagy szűnik meg, az állomány tagját időarányosan megillető keretösszeget az éves keretösszeg és a jogosultság időtartamára eső naptári hónapok alapján kell megállapítani.

3 3 Nem jogosult az a munkavállaló a választható illetményen kívüli juttatási keretéből a fizetés nélküli szabadság, valamint az annak minősülő GYED, GYES időtartamára, ha az a 30 napot meghaladja. Esetleges kerettúllépés esetén a jogosulatlanul felvett juttatás visszatérítendő vagy az utolsó havi bérből levonásra kerül az értéke. A juttatási lista kialakítása Tekintettel a rendszer által nyújtott előnyök teljes kihasználására, miszerint a választható illetményen kívüli juttatási rendszer mind a munkavállaló érdekeit (választhatóság stb.), mind pedig a munkáltató érdekeit (adómentesen adható plusz juttatás) kell, hogy szolgálja, a szakszervezetekkel történő egyeztetést követően azok az elemek kerültek a rendszerbe bevonásra, amelyek adó,- és a munkavállaló részére költségmentesen juttathatók az állomány részére. Azon elemeknél, ahol a szolgáltatás megrendelését, biztosítását költség terheli - például üdülési csekk esetében, ott a terheket a munkáltató átvállalja. A juttatási listába tehát a következő elemek kerültek bevonásra: Juttatás formája Hideg étkezési hozzájárulás Meleg étkezési hozzájárulás Önkéntes kölcsönös egészségpénztár munkáltatói hozzájárulás Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári extra befizetés Üdülési csekk Kultúra utalvány Csekély értékű ajándék utalvány Internet otthoni igénybevétele hozzájárulás Helyi közlekedés térítése Adómentességi határ 2009-ben 6.000,- Ft/hó ,- Ft/hó ,- Ft/hó ,- Ft/hó ,- Ft/ év ,- Ft/év ,- Ft/év korlátlan korlátlan 1. számú táblázat Az egyes juttatási elemek részletezése Hideg Étkezési Hozzájárulás A juttatás rövid ismertetése: A büntetés-végrehajtási szervezetben eddig is alkalmazott természetbeni juttatásként a munkavállalók részére a legismertebb juttatásai forma. A munkáltató a természetben nyújtott kizárólag fogyasztásra alkalmas készétel vásárlására fordítható étkezési utalványból legfeljebb havi 6.000,- Ft-ot juttathat a munkavállaló részére, tehát a Nyilatkozatban havi maximum 6.000,- Ft, összesen (január havi már kifizetésre, február havi kifizetésre fog kerülni választható illetményen kívüli juttatási rendszeren kívül) éves szinten maximálisan 10*6.000,- Ft, azaz ,- Ft szerepelhet. Az utalvány értéke havonta 100,- Ft-ra kerekített összegben kerülhet meghatározásra, akár havonta eltérő összegben is, de minimum 200,- Ft értékben. Az étkezési hozzájárulás kapcsán korlátozó tényező, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjainak egyes illetményen kívüli járandóságairól, szociális juttatásairól és

4 4 támogatásáról szóló 6/1997. (III. 26.) IM rendelet 14. -a az étkezési hozzájárulás juttatási formát kötelezővé teszi a hivatásos állomány tagjaira. Következésképp kötelezően választandó elemként kell, hogy szerepeljen a munkavállaló választása szerinti hideg, vagy meleg étkezési hozzájárulás. Figyelembe véve azonban a választási lehetőségek szélesítését, a mérték megválasztásával amelynek alsó határa 200,- Ft az ezen juttatási elemekre eső kötelező rész minimalizálható. Kifizetés módja: A kifizetés történhet utalvány, vagy un. cafeteria kártya formájában. Az utalvány kiadása a már megszokott módon történik, a cafeteria-kártya esetében a munkáltató a szolgáltatónak utalja át a választott természetbeni juttatás havi ellenértékét, amelyet a munkavállaló vehet igénybe vásárláskor a kártya használatával, költségmentesen, kényszervásárlás nélkül (annyit vonnak le, amennyi a vásárlás értéke). Meleg Étkezési Hozzájárulás A munkáltató a természetben nyújtott (étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés) étkezés értékéből személyi-jövedelemadó mentesen 2008-ban havi ,- Ft-ot juttathat a munkavállalónak, következésképp a nyilatkozatban havi maximum ,- Ft, összesen éves szinten maximum 10*12.000,- Ft, azaz ,- Ft szerepelhet. Az utalvány értéke havonta 100 Ft-ra kerekített összegben kerülhet meghatározásra, akár havonta eltérő összegben is, de minimum 200,- Ft értékben. A munkavállaló havonta vagylagosan választhat hideg vagy meleg étkezési utalványt, azaz a hideg, illetve a meleg étkezés térítése ugyanazon hónapban nem választható együttesen. Az étkezési hozzájárulás kapcsán korlátozó tényező, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjainak egyes illetményen kívüli járandóságairól, szociális juttatásairól és támogatásáról szóló 6/1997. (III. 26.) IM rendelet 14. -a az étkezési hozzájárulás juttatási formát kötelezővé teszi a hivatásos állomány tagjaira. Következésképp kötelezően választandó elemként kell, hogy szerepeljen a munkavállaló választása szerinti hideg, vagy meleg étkezési hozzájárulás. Figyelembe véve azonban a választási lehetőségek szélesítését, a mérték megválasztásával amelynek alsó határa 200,- Ft az ezen juttatási elemekre eső kötelező rész minimalizálható. Kifizetés módja: A kifizetés történhet utalvány, vagy un. cafeteria kártya formájában. Az utalvány kiadása a már megszokott módon történik, a cafeteria-kártya esetében a munkáltató a szolgáltatónak utalja át a választott természetbeni juttatás havi ellenértékét, amelyet a munkavállaló vehet igénybe vásárláskor a kártya használatával, költségmentesen, kényszervásárlás nélkül (annyit vonnak le, amennyi a vásárlás értéke). Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás A juttatás rövid ismertetése: Az önkéntes egészségpénztár a társadalombiztosítási ellátásokat kiegészítő, az egészség védelmét elősegítő juttatásokat szervező és finanszírozó intézmény, mely a magánszemély tag részére, tagdíjbefizetés ellenében az egészségügyi juttatások kedvezményes igénybevételét teszi lehetővé, továbbá egészségügyi célú önsegélyező juttatásokat is nyújthat. A működő, nyílt önkéntes

5 5 egészségpénztárakról a választást megelőzően az internetről (www.pszaf.hu) szerezhetnek információt az érdeklődők. Az egészségpénztárak juttatásait részletesen az adott pénztár alapszabálya tartalmazza. A juttatások az adott pénztárral szerződéses kapcsolatban lévő elfogadóhelyeken vehetőek csak igénybe. Néhány példa a juttatásokra: - fogászati gyógyító-megelőző kezelések, - optikai, szemészeti kezelések, - egyéb, társadalombiztosítás által nem finanszírozott ellátások, - egészséges életmóddal kapcsolatos juttatások, - sporttevékenységgel összefüggő juttatások, - keresőképtelenség esetén kiesett jövedelem pótlása, - gyógyszerek, gyógyhatású készítmények árkiegészítése, - pénztártag halála esetén a hátramaradottak támogatása. Az igénybevétel feltétele és módja: Abban az esetben, ha az egyéni csomag összeállításánál e juttatási forma került megjelölésre, akkor a dolgozó által meghatározott összeg utalására mindig a tárgyhót követő 15-ig kerül sor. Amennyiben a dolgozó szeretné igénybe venni ezt a juttatási elemet, úgy a pénztárba történő belépés előtt: - javasolt, hogy tájékozódjon az önkéntes egészségpénztárak szolgáltatásairól, szervezetéről, a beváltóhelyekről, működési elveiről, - válassza ki a legmegfelelőbb egészségpénztárt és jelölje meg választása leadásakor a választott pénztárat, - a rendszerben közreműködő külső szolgáltató az adatok összesítése után elkészíti a belépési nyilatkozatokat, amiket aláírás után eljuttat a pénztárhoz, - amennyiben már rendelkezik önkéntes egészségpénztári tagsággal, akkor a munkavállaló adja le a nyilatkozatok kitöltésével egyidejűleg a záradékolt önkéntes egészségpénztári belépési nyilatkozatát. Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztári extra befizetés A juttatás rövid ismertetése: Az önkéntes nyugdíjpénztár lehetőséget ad a nyugdíj előtakarékosság megvalósításához. A pénztár non-profit szervezet, melynek működését a törvényi, rendeleti előírások mellett a közgyűlés által elfogadott alapszabály határozza meg. A nyugdíjpénztár a tag egyéni számláján összegyűjtött összeget (hozammal növelt értékét) a dolgozó nyugállományba vonulásakor, vagy az alapszabályban meghatározott várakozási idő leteltét követően folyósítja a tag választása alapján egy összegben, vagy járadék formájában. A pénztártag jogait és kötelezettségeit, a pénztár által nyújtott juttatások körét, fajtáit részletesen az adott pénztár alapszabálya határozza meg. Az igénybevétel és az utalás módja: Abban az esetben, ha az egyéni csomag összeállításánál e juttatási forma került megjelölésre, akkor a dolgozó által meghatározott összeg utalására a bevezetés hónapjában kerül sor. Az összeg utalása a dolgozó nyugdíjpénztárnál vezetett, egyéni fedezeti számlájára történik. Amennyiben a dolgozó még nem tagja önkéntes nyugdíjpénztárnak, de szeretné igénybe venni ezt a juttatási elemet, úgy a pénztárba történő belépés előtt: - javasolt, hogy a munkavállaló tájékozódjon az önkéntes nyugdíjpénztárak szolgáltatásairól, szervezetéről, működési elveiről,

6 6 - válassza ki a legmegfelelőbb nyugdíjpénztárt és és jelölje meg választása leadásakor a választott pénztárat, - a rendszerben közreműködő külső szolgáltató az adatok összesítése után elkészíti a belépési nyilatkozatokat, amiket aláírás után eljuttat a pénztárhoz, - amennyiben már rendelkezik a munkavállaló önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal, akkor adja le a nyilatkozatok kitöltésével egyidejűleg záradékolt önkéntes nyugdíjpénztári belépési nyilatkozatát. Üdülési csekk: A dolgozó a nevére szóló üdülési csekkeket a Nemzeti üdülési Szolgálat Kft-vel szerződéses viszonyban álló elfogadóhelyeken (jelenleg több mint db) használhatja fel fizetési eszközként, az alábbi szolgáltatások igénybevétele esetén: - belföldi szállásszolgáltatás és ahhoz közvetlenül kapcsolódó egyéb szolgáltatások, - szálláshelyi szolgáltatáshoz kapcsolódó, szálláshely szolgáltatás nélkül is igénybe vehető szolgáltatások, - elfogadóhelyi szerződéssel rendelkező utazási irodák által szervezett belföldi turisztikai szolgáltatások, - belföldi utazásnál a menetjegy vásárláshoz a MÁV, a Volánbusz, a Balaton Hajózási Rt. menetrend szerinti járatain, valamint a GYSEV belföldi járatain (bérlet vásárlásához nem vehető igénybe), - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés széles körét felölelő szolgáltatások, - sport- és szabadidős szolgáltatások, - kulturális szolgáltatások, - állat- és növénykerti belépőjegy, - étkezés, - horgászengedély, - Hungaroring belépőjegy, - Hungexpo belépőjegy, - szabadidős cikk kölcsönzés. Készpénzre nem váltható át, a csekken feltüntetett érvényességi időn belül használható fel. Az üdülési csekk kapcsán korlátozó tényező, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjainak egyes illetményen kívüli járandóságairól, szociális juttatásairól és támogatásáról szóló 6/1997. (III. 26.) IM rendelet 3. -a az üdülési hozzájárulást csak azon állomány részére teszi hozzáférhetővé, amely szolgálati viszonya a kifizetés időpontjában legalább hat hónapja fennáll. Következésképp az újonnan felvett hivatásos állományú tag a fenti juttatási formát csak olyan korláttal választhatja, hogy azt igénybe venni csak a hat hónap leteltével lesz lehetősége. Igénybevétel mértéke: Üdülési csekket a testület tagja és közeli hozzátartozója az Szja. alapján maximum ,- Ft/fő értékben veheti igénybe. Közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér. Az üdülési csekk névre szóló juttatás, azt csak az veheti igénybe, akinek a nevére kiállították. ennek megfelelően az igényléskor fel kell tüntetni, hogy kinek a nevére és milyen összegben igényel a dolgozó üdülési csekket. Az igénylést követően a felhasználó módosítására nincs lehetőség.

7 7 Az igénybevétel és a kifizetés módja: A BVOP Gazdasági Főosztály a beérkezett, üdülési utalványra vonatkozó igényeket összesíti, majd az igényelt csekkeket összerendezve, átadási jegyzék csatolásával küldi meg az adott szerv állományába tartozó valamennyi testületi tagnak. Csekély értékű ajándék utalvány A csekély értékű ajándék utalvány a következő termékcsoportok esetében használható fel: - élelmiszer (fogyasztásra kész élelmiszerek), - ruházat, - műszaki cikk és lakberendezés (műszaki- és elektronikai cikkek, szórakoztató elektronika, barkács- és hobbigépek, háztartási gépek, számítástechnika, mobil- és telekommunikációs eszközök, világítástechnika, bútorok, lakberendezési termékek, háztartási eszközök, konyhafelszerelés), - kozmetika, vegyi áru és egészség (kozmetikai és szépségápolási cikkek, illatszerek, háztartási vegyi áru, egészségmegőrzést elősegítő termékek és szolgáltatások), - könyv és szabadidő (könyvek, hanghordozók videó, DVD, játékok, sportfelszerelési cikkek és eszközök, valamint kulturális szolgáltatások, sporttevékenységek is igénybe vehetőek. Csekély értékű ajándék utalványt a testület tagja és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója éves szinten ,- Ft/fő értékben veheti igénybe (egy alkalommal saját névre, három alkalommal kérhető közeli hozzátartozókra). Közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér. A csekély értékű ajándék utalvány választása esetén további korlátozó tényező, hogy a év végén az állomány részére ugyanezen címen juttatott természetbeni ellátás technikailag a évet terheli, így az saját részre 7.150,- Ft értékben már csak egyszer választható. A kifizetés módja: A kifizetés történhet utalvány, vagy un. cafeteria kártya formájában. Az utalvány kiadása a már megszokott módon történik, a cafeteria-kártya esetében a munkáltató a szolgáltatónak utalja át a választott természetbeni juttatás havi ellenértékét, amelyet a munkavállaló vehet igénybe vásárláskor a kártya használatával, költségmentesen, kényszervásárlás nélkül (annyit vonnak le, amennyi a vásárlás értéke). Kultúra utalvány A Kultúra utalvány, egy országszerte, különböző kulturális intézményekben jegy,- és bérletvásárlásra felhasználható utalványforma. Az utalvány a közművelődési intézmények széles spektrumában vehető igénybe: színházak, múzeumok, mozik, illetve természetesen számos jegyirodában is elfogadják. A kultúra utalványt a testület tagja és közeli hozzátartozója éves szinten ,- Ft/fő értékben veheti igénybe. Közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér.

8 8 A kifizetés módja: A kifizetés történhet utalvány, vagy un. cafeteria kártya formájában. Az utalvány kiadása a már megszokott módon történik, a cafeteria-kártya esetében a munkáltató a szolgáltatónak utalja át a választott természetbeni juttatás havi ellenértékét, amelyet a munkavállaló vehet igénybe vásárláskor a kártya használatával, költségmentesen, kényszervásárlás nélkül (annyit vonnak le, amennyi a vásárlás értéke). Internet otthoni igénybevétele hozzájárulás A támogatás bármely szolgáltatóval megkötött egyedi, már meglévő, vagy ezután megkötésre kerülő, bármely típusú Internet hozzáférési formájára vonatkozik, az Szja. törvényben meghatározottak szerint (adómentes juttatás).a támogatás felhasználható mind a havi díjak (előfizetési), mind a forgalmi díj (korláton felüli letöltési díj) megfizetésére, ezen díjak telefonbeszélgetéstől, kábeltelevízió előfizetéstől való elkülönítésével. A hozzájárulás utalvány formájában kerül biztosításra Igénybevételének szabályai: Internet előfizetéssel rendelkező dolgozók esetén a Nyilatkozatban az egész évre számított előfizetési díj megadása indokolt. Lehetősége van az előfizetés meghatározott részének igénylésére is. Az előfizetésnek a dolgozó nevére kell szólnia. A kifizetés módja: Elszámolható a szolgáltatási szerződésben meghatározott belépési, előfizetési és/vagy forgalmi díj, de legfeljebb a rendelkezésre álló keret összege. A kifizetés történhet utalvány, vagy un. cafeteria kártya formájában. Az utalvány kiadása a már megszokott módon történik, a cafeteriakártya esetében a munkáltató a szolgáltatónak utalja át a választott természetbeni juttatás havi ellenértékét, amelyet a munkavállaló vehet igénybe vásárláskor a kártya használatával, költségmentesen, kényszervásárlás nélkül (annyit vonnak le, amennyi a vásárlás értéke). Helyi közlekedés térítése A béren kívüli juttatások terhére a testületi tag választhatja tárgyévre érvényes helyi bérlet (Budapesten az egyesített BKV bérlet is ide tartozik) a munkáltató által nem térített részének megtérítését. A kifizetés módja: A munkáltató által levonásra kerülő havi összeg nem kerül az illetmény kifizetésekor havi részletekben levonásra. Jelen tájékoztató levelemet, az irányítása alatt álló teljes személyi állománnyal ismertetni szíveskedjen. A választható illetményen kívüli juttatási rendszer bevezetése során, a munkavállaló által elvégzendő feladatok kapcsán tájékoztatom, hogy a választás elektronikus formában kerül rögzítésre, egy külső szolgáltató által biztosított webes felület alkalmazásával.

9 9 A webes felület címe: webster.no-ip.org/gowebcafe_bvop A webes felületre január 29-től mindenki egyéni azonosítója alapján léphet be, majd a juttatási listáját a saját egyéni választása szerint töltheti ki. Az egyéni azonosítók zárt borítékban a pénztárban aláírás ellenében átvehetőek (szervezeti egységenként a vezető által megbízott személy). A választás után a 2 példányban kinyomtatott és aláírt nyilatkozatokat a Közgazdasági Főosztályra szíveskedjenek eljuttatni, amelyből egy példány a munkáltatói ellenjegyzést követően kiosztásra kerül. A kitöltéshez segítséget nyújtó tájékoztató anyagot csatoltan megküldöm. Budapest, január 28. Tisztelettel: DR. TÓTH LÁSZLÓ bv. vezérőrnagy bv. főtanácsos

Tájékoztató a kompenzációs rendszer keretében választható juttatások köréről Forrás: ORFK intranet (2009.01.28. szerda 14:12) 1. Melegétkezési utalvány Étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkezés, közétkeztetés

Részletesebben

3. szám A MÁV Zrt. Értesítője

3. szám A MÁV Zrt. Értesítője 3. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1 3. szám 126. évfolyam 2011. február 11. Tartalom Oldal Utasítások 3/2011. (II. 11. MÁV Ért. 3.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. választható béren kívüli

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 24. szám 126. évfolyam 2011. november 11. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 45/2011. (XI. 11. MÁV Ért. 24.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. választható

Részletesebben

Béren kívüli juttatások

Béren kívüli juttatások Üzleti Navigátor Füzetek Begella Zoltánné - Badak Béla Béren kívüli juttatások Opten Kft. Budapest, 2007 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A polgármester cafetéria-juttatása éves keretösszegének megállapítása Előadó dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. TARTALOM. 1.3.

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. TARTALOM. 1.3. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások TARTALOM Oldal Mellékletek Oldal 7/2014. (III.21. MÁV Ért. 4.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 8. szám 128. évfolyam 2013 március 15 ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény Oldal 17/2013. (III. 15. MÁV Ért. 8.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Bucsa Ecsegfalva Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségi Hivatala KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2011.(02.15.

Bucsa Ecsegfalva Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségi Hivatala KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2011.(02.15. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2010.(02.10.) sz. KT határozatának 1. sz. melléklete Bucsa Ecsegfalva Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségi Hivatala KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK

SZOCIÁLIS ÉS BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZOCIÁLIS ÉS BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK A MUNKAHELYEKEN Készítette : Tarsoly Imréné Lektorálta : Hódi Zoltán Szerkesztette : Fogarasi László VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG 2007. március 1 SZOCIÁLIS ÉS BÉREN

Részletesebben

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kereset-kiegészítése

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kereset-kiegészítése A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kereset-kiegészítése A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti keresetkiegészítéséről szóló 316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében

Részletesebben

2/2013. (II.15.) Főjegyzői utasítás. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről

2/2013. (II.15.) Főjegyzői utasítás. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről 2/2013. (II.15.) Főjegyzői utasítás A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény, a közszolgálati tisztviselők részére

Részletesebben

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre 1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzat (továbbiakban: Cafeteria szabályzat) 1. (2) bekezdése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2015.

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2015. TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2015. 1 1 Bevezető... 3 2 A VBKJ keretösszeg... 3 3 A VBKJ rendszer főbb alapelvei... 3 4 Nyilatkozattétel ideje,

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (XII. 17.) határozatához Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 2015. - 1 - I. RÉSZ

Részletesebben

VONATKOZÓ HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK

VONATKOZÓ HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK VONATKOZÓ HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK Adómentesen adható természetbeni juttatások köre lehet: 1. számú melléklet az 1995. évi CXVII. Törvényhez Az adómentes bevételekrõl 8. A természetbeni juttatások közül adómentes:

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK. (Cafeteria) SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK. (Cafeteria) SZABÁLYZATA Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK (Cafeteria) SZABÁLYZATA 2012. - 1 - I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. Bevezetés 1.1. Eplény Községi Önkormányzat (továbbiakban: Munkáltató)

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 49/F. a, a személyi jövedelemadóról szóló

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (8-II. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének

Részletesebben

Cafetéria-szabályzatáról

Cafetéria-szabályzatáról Beleg Község Önkormányzata 7543 Beleg, Kossuth utca 97. Telefon:82/385-454 Telefax:82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu 2/2015. (III.16.) számú polgármesteri utasítás Beleg Község Önkormányzata Cafetéria-szabályzatáról

Részletesebben

Cafetéria-szabályzatáról

Cafetéria-szabályzatáról Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 1/2015. (III.16.) számú polgármesteri utasítás Segesd Község Önkormányzata Cafetéria-szabályzatáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2014. VBKJ

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2014. VBKJ TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2014. VBKJ Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszer a MÁV-START Zrt. munkavállalói részére 3 TARTALOMJEGYZÉK I. A 2014. évi VBKJ rendszerrôl...................... 4 II. Nyilatkozattétel

Részletesebben

6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás. a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról

6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás. a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról 6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról Szám: 6/2013. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI ISMERTETŐ

MUNKÁLTATÓI ISMERTETŐ 1146 Budapest, Thökölyi út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 W W W. G R E E N PA S S. P R O MUNKÁLTATÓI ISMERTETŐ A béren felüli juttatások alkalmazásához Green Pass 2 Verziószám: IC11 ELSŐ LÉPÉS: A SZABÁLYZAT

Részletesebben

KÖZ-ÉRDEK. 2015. január. a Közúti Közlekedési Szakszervezet hírlevele ÖSSZEFOGÁS ERŐ VÉDETTSÉG. Cafeteria. Béren kívüli juttatások 2015-ben TARTALOM:

KÖZ-ÉRDEK. 2015. január. a Közúti Közlekedési Szakszervezet hírlevele ÖSSZEFOGÁS ERŐ VÉDETTSÉG. Cafeteria. Béren kívüli juttatások 2015-ben TARTALOM: 2015. január Emberhez méltó jelent és biztos jövőt mindenkinek! KÖZ-ÉRDEK a Közúti Közlekedési Szakszervezet hírlevele ÖSSZEFOGÁS ERŐ VÉDETTSÉG TARTALOM: Cafeteria Közúti Közlekedési Szakszervezet Béren

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 9. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Tárgy: Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere

Részletesebben

1/2015. (II. 16.) ORFK

1/2015. (II. 16.) ORFK 606 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 8. szám Az országos rendőrfőkapitány 1/2015. (II. 16.) ORFK utasítása az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2015.

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2013. január 2013. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Fata László Cafeteria Kisokos-2015. Alapismeretek a béren kívüli juttatások alkalmazásához

Fata László Cafeteria Kisokos-2015. Alapismeretek a béren kívüli juttatások alkalmazásához Fata László Cafeteria Kisokos-2015. Alapismeretek a béren kívüli juttatások alkalmazásához Frissítve: 2014. 12. 10. Ha szeretne értesülni a kiadvány frissítéseiről, és még nem regisztrált e-mail címével

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2014. január 2014. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben