HATÁROZATI JAVASLAT. az Egyesület Cafetéri Szabályzatának módosítására

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁROZATI JAVASLAT. az Egyesület Cafetéri Szabályzatának módosítására"

Átírás

1 3. NAPIRENDHEZ HATÁROZATI JAVASLAT az Egyesület Cafetéri Szabályzatának módosítására A Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület Közgyűlése egyetért az Egyesület Cafetéri Szabályzatának módosítására vonatkozó javaslattal és azt a beterjesztett egységes szerkezetben jóváhagyja, a cafetéria optimalizálási javaslat decemberi alkalmazását utólagosan tudomásul veszi, tekintettel arra, hogy még ez által sem merítette ki a munkaszervezet a 30/2012. (III.24.)VM rendelet 3.sz. melléklet e) pontja alapján adható teljes egyéni cafetéria keretet.

2 JAVASLAT A ZEMPLÉNI TÁJAK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET május 24-én tartott Közgyűlése által elfogadott - A TERMÉSZETBENI, VALAMINT - VÁLASZTHATÓ, BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK RENDSZERÉRŐL SZÓLÓ - CAFETERIA SZABÁLYZATA módosítására (egységes szerkezetben)

3 2 Tartalomjegyzék Oldalszám: I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 3 1. A cafeteria rendszer célja, alapelvei 3 2. A szabályzat hatálya 3 II. A CAFETERIA RENDSZERRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 4 1. A juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása 4 2. Tájékoztatás a juttatások éves keretösszegéről, az egyes választható elemekről 4 3. Eljárás a munkaviszony megszűnése és túlfizetés esetén 5 III. A CAFETERIA RENDSZERBE TARTOZÓ JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK 1. Erzsébet utalvány 5 2. Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás 6 3. Önkéntes kölcsönös egészségpénztári hozzájárulás 6 4. Utazási költségtérítés, munkába járás költsége 7 5. Látást javító szemüveg 7 IV. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 7 V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK sz. mellékletek 9-14

4 3 A Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület (a továbbiakban ZTVE) Közgyűlése a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 71. (1) bekezdés b) g) pontjában, valamint a (3) bekezdés a) b) pontjában, továbbá a 30/2012. (III. 24.)VM rendelet 3.sz. mellékletében meghatározott juttatások egységes alkalmazása érdekében a természetbeni, valamint választható béren kívüli juttatások rendszerét (a továbbiakban: cafeteria rendszer) a következők szerint szabályozza: I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A cafeteria rendszer célja, alapelvei 1.1 A cafeteria rendszer célja a ZTVE munkavállalói részére egységes elvek alapján szabályozott, de az egyéni igényekhez igazodó szociális és jóléti juttatások biztosítása. 1.2 A cafeteria rendszer a ZTVE Közgyűlése által jóváhagyottan, évenként előre meghatározott keretösszegen és juttatási formákon belül egyénileg, szabadon választott lehetőséget biztosít a jelen szabályzatban megjelölt formák között. 2. A szabályzat hatálya 2.1 Jelen szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) személyi hatálya kiterjed a ZTVE határozatlan idejű, főállású munkavállalói jogviszonyban (teljes, valamint részmunkaidős /javasolt módosítás/ munkaviszonyban) álló munkavállalóira (továbbiakban: munkavállaló). 2.2 Nem jogosult a cafeteria rendszerbe tartozó juttatások igénybevételére a munkavállaló az alábbiakban felsorolt esetekben: a) a szülési szabadság; a gyermekgondozási díj; a gyermekgondozási segély folyósításának időtartamára; amennyiben nem előzi meg hosszan tartó betegállomány a szülési szabadságot, utoljára a szülés hónapjában jogosult a dolgozó a cafeteria juttatásra, b) 30 napot meghaladó időtartamú, bármilyen jogcímen igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartamára a 31. naptól, c) 30 napon túli keresőképtelenség (tartós betegállomány) időtartamára a 31. naptól - kivéve az üzemi balesetet szenvedett dolgozó, akit a betegállomány teljes idejére megillet a cafeteria keret -, d) ha a munkavállaló a munkavégzési kötelezettség alól jogszabály, vagy a munkáltató intézkedése alapján mentesül, e) tartós külszolgálat időtartamára, f) megbízásos jogviszony idejére, 2.3 A cafeteria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő béren kívül adható juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet utalvány, b) önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás,

5 4 c) önkéntes egészségpénztári hozzájárulás (módosítással érintett pont kiegészítés) d) jogszabály alapján adómentes mértékig fizetett költségtérítések - munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés e) látást javító védőszemüveg 2.4 A munkavállaló a cafeteria rendszeren belül a 2.3) pont szerinti hozzájárulás formáját igény szerint választja ki. Erre figyelemmel a juttatások választható elemeinek együttes összege nem haladhatja meg az egyénre a 30/2012. (III. 24.)VM rendelet 3.sz. mellékletében megállapított éves keretösszeget jelenleg munkavállalónként bruttó ,- Ft-ot (vö.: IV. fejezet 1.b. pont egyéni cafeteria keret). 2.5 A munkavállaló a tárgyévben a ZTVE-nél fennálló határozatlan idejű főállású munkaviszonya teljes időtartamára jogosult a cafeteria rendszerbe tartozó, általa választott juttatások igénybe vételére. 2.6 Jelen szabályzat hatálya visszavonásig érvényes és nem terjed ki a munkavállalóknak jogszabály szerint kötelezően járó egyéb juttatásokra. II. A CAFETERIA RENDSZERRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. A juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása 1.1 A juttatásokra igénybe vehető éves keretösszeget a ZTVE költségvetési lehetőségeinek, a személyi jövedelemadóról szóló törvény és a 30/2012. (III. 24.)VM rendelet 3.sz. melléklete figyelembe vételével évente az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés hagyja jóvá. 1.2 Az éves keretösszeg egy naptári évben a jelen szabályzatban meghatározott juttatási formák igénybe vételére használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett keret nem vihető át a következő évre. 1.3 Az éves keretösszeg, a tárgyévben ZTVE-nél munkaviszonyban töltött idővel, valamint a munkaidővel (javasolt törlés) arányosan kerül megállapításra, amennyiben a jogosult munkavállaló a) részmunkaidőben foglalkoztatott, illetve b) akinek a ZTVE-nél fennálló munkaviszonya év közben keletkezik vagy szűnik meg. 2. Tájékoztatás a juttatások éves keretösszegéről, az egyes választható elemekről 2.1 A juttatások éves keretösszegéről, a választható elemekről és összegeikről a munkavállalók tájékoztatása a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg, illetve folyamatosan - évente, legkésőbb a tárgyév január 31-éig megtörténik. 2.2 A munkavállaló, írásban köteles nyilatkozni a tárgyévre vonatkozóan a részére megállapított keretösszeg felhasználásáról, az általa választott juttatási elemekről és

6 5 azok mértékéről a szabályzat mellékletét képező nyilatkozat- illetve adatlap minták alkalmazásával. A munkavállaló által kitöltött és saját kezűleg aláírt Nyilatkozatok egy példányát a munkaszervezet a könyvvezetést, a személyzeti és munkaügyi feladatot végző BÁNSZERVA Kft. részére küldi meg. 2.3 Az év közben a ZTVE-nél munkaviszonyt létesítő, valamint az a munkavállaló, akinek a jogosultsága év közben keletkezik, az első munkában töltött napját követő 30 napon belül köteles nyilatkozni a részére - a munkaszervezet által - kiszámított keretösszeg felhasználásáról, az általa választott juttatások formájáról és mértékéről. 2.4 A cafeteria rendszerbe tartozó juttatásokra vonatkozó választás érvényessége a naptári évre, illetve a munkaviszony, vagy jogosultság évközi megszűnéséig szól, annak módosítására év közben nincs lehetőség. 3. Eljárás a munkaviszony megszűnése és túlfizetés esetén 3.1 Ha a munkavállaló munkaviszonya év közben megszűnik, köteles a részére nyújtott cafeteria összeggel az utolsó munkában töltött napon a munkaszervezetnél elszámolni. 3.2 Amennyiben a munkavállaló a tárgyévben a juttatási keret munkaviszonya időtartamával időarányosan megállapított, felhasználható mértékénél többet vett igénybe, úgy a különbözet utolsó illetményéből levonásra kerül. 3.3 Nyugdíjba vonulás, létszámleépítés, haláleset miatt bekövetkező munkaviszony megszűnése esetén megállapított cafeteria juttatás többlet igénybevétel (túlfizetés) nem kerül visszavonásra. 3.4 Amennyiben nincs lehetőség a cafeteria juttatás többlet igénybevétel bérből történő levonására, fizetési értesítés után a tartozás összegét átutalással/csekken kell befizetni a ZTVE számlájára. III. A CAFETERIA RENDSZERBE TARTOZÓ JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK 1. Erzsébet utalvány 5.1 A ZTVE a cafeteria rendszeren belül választandó juttatási elemként havonta Erzsébet utalványt biztosít a munkavállalók részére. 5.2 Az Erzsébet utalvány munkavállaló részére kifizethető mértéke egyéni választás alapján havonta azonos, 8 000,- Ft-os értékben lehetséges. 2.5 Az Erzsébet utalványokat a munkaszervezet a tárgyhónapban biztosítja. Az Erzsébet utalvány beszerzését az Erzsébet Utalványforgalmazó Kft. (cégnév módosulása miatt átvezetendő változás) elektronikus felületén és átadás-átvételét a munkaszervezet végzi.

7 6 2. Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás 2.1 Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári támogatás keretében a ZTVE munkáltatói tagdíj-hozzájárulást fizet annak a munkavállalónak, aki a) önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár tagja, b) ezt a juttatási formát választja, illetve c) a juttatási forma választásával egyidőben leadja a záradékolt önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári belépési nyilatkozatát. 2.2 Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárnak utalható munkáltatói hozzájárulás havonta azonos összegű 4.000,- Ft de legfeljebb ,- Ft összegig terjedhet, amennyiben a munkavállaló más választható cafeteria elemet nem kíván igénybe venni. A juttatás választott összegének meghatározásánál figyelemmel kell lenni az éves egyéni cafeteria keretösszegre. 2.3 A munkáltatói tagdíj-hozzájárulás önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba történő átutalásáról havonta a munkaszervezet intézkedik. 2.4 Abban az esetben, ha a munkavállaló olyan önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárnak a tagja, amellyel a ZTVE még nem kötött együttműködési szerződést, munkaszervezet a szerződéskötés érdekében felveszi, a kapcsolatot az érintet pénztárral, és szerződéskötést kezdeményez. 3. Önkéntes kölcsönös egészségpénztári hozzájárulás 2.5 Az önkéntes kölcsönös egészségpénztári támogatás keretében a ZTVE munkáltatói tagdíj-hozzájárulást fizet annak a munkavállalónak, aki d) önkéntes kölcsönös egészségpénztár tagja, e) ezt a juttatási formát választja, illetve f) a juttatási forma választásával egyidőben leadja a záradékolt önkéntes kölcsönös egészségpénztári belépési nyilatkozatát. 2.6 Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárnak utalható munkáltatói hozzájárulás havonta azonos összegű 4.000,- Ft de legfeljebb ,- Ft összegig terjedhet, amennyiben a munkavállaló más választható cafeteria elemet nem kíván igénybe venni. A juttatás választott összegének meghatározásánál figyelemmel kell lenni az éves egyéni cafeteria keretösszegre. 2.7 A munkáltatói tagdíj-hozzájárulás önkéntes kölcsönös egészségpénztárba történő átutalásáról havonta a munkaszervezet intézkedik. 2.8 Abban az esetben, ha a munkavállaló olyan önkéntes kölcsönös egészségpénztárnak a tagja, amellyel a ZTVE még nem kötött együttműködési szerződést, munkaszervezet a szerződéskötés érdekében felveszi, a kapcsolatot az érintet pénztárral, és szerződéskötést kezdeményez.

8 7 3. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés 3.1 A ZTVE a cafeteria rendszeren belül, de külön jogszabályban - a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. (2) bekezdésében meghatározottak szerint, azon munkavállalónak, akinek lakhelye/tartózkodási helye nem Sátoraljaújhely közigazgatási területén van (amely a munkaszervezet székhelye), a munkába járáshoz VOLÁN helyközi havi bérletetet bocsát rendelkezésre, melynek teljes költsége a ZTVE-t terheli, nem része az egyéni cafeteria keretnek. 3.2 A bérletszelvények beszerzését és átadását a munkaszervezet végzi. 3.3 A munkavállaló a lejárt bérletszelvényt a következő havi bérletszelvény átvételével egy időben köteles leadni a munkaszervezetnek. 4. Látást javító védőszemüveg 4.1 A ZTVE a 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 3. sz. mellékletének d) pontja alapján a munkavállaló igénylése szerint legfeljebb bruttó Ft/db/fő/év értékben látást javító védőszemüveget biztosít a munkavállalók részére, tekintettel arra, hogy a képernyő előtt végzett munka, napi átlagban a 4 órát meghaladó mértékű. 4.2 A ZTVE legfeljebb a ,- Ft-os keretösszegig terjedő költséget téríti, amely nem része az egyéni cafeteria keretnek. Ha a munkavállaló a minimálisan szükségesnél drágább szemüveget vásárol, akkor a költségkereten felüli részt a munkavállaló fizeti. 1. Jelen szabályzat alkalmazásában IV. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK a) a munkaviszony: a Munka Törvénykönyvéről szóló július 1-jén hatályba lépett I. törvényben meghatározott jogviszony; b) egyéni cafeteria keret: a mindenkor hatályos 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 3.sz. mellékletének e) pontjában meghatározott keretösszeg, jelenleg munkavállalónként és naptári évenként legfeljebb bruttó forint erejéig elszámolható a munkavállalót megillető kifizetett/átutalt összeget és a fizetendő adókat/járulékokat tartalmazó - összeg. 2. A szabályzat rendelkezéseit az irányadó jogszabályokkal különösen a 30/2012. (III. 24.) VM rendelettel, valamint a kifizetési kérelmek benyújtására vonatkozó mindenkor hatályos MVH közleményekkel együtt kell alkalmazni. 3.

9 8 V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. Jelen CAFETERIA SZABÁLYZAT május 25-én lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-től visszamenőleg kell alkalmazni. 2. A cafeteria rendszerre vonatkozó részletszabályokat így különösen a juttatásokra igénybe vehető éves keretösszeget, az egyes juttatások mértékét, évente a mindenkor hatályos 30/2012. (III. 24.) VM rendelet, az Irányító Hatósági közlemény, a ZTVE költségvetési lehetőségei, a személyi jövedelemadóról szóló törvény és egyéb irányadó jogszabályok figyelembe vételével az elnökség felülvizsgálja és a szükséges módosításokat legkésőbb az éves pénzügyi és szakmai beszámolót tárgyaló Közgyűlés elé terjeszti. 3. Amennyiben a 30/2012. (III. 24.) VM rendelet módosítja a maximálisan adható cafetéria keretet, annak teljes mértékű nyújtására felhatalmazást kap az Elnökség a tárgyév december hónapjában - a pénzügyi-likviditási helyzet függvényében. (Javasolt kiegészítés) 4. A módosítások egyéb rendelkezéseit az adott naptári év január 1-jétől kell alkalmazni. 5. Jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a képernyő előtti éleslátást biztosító szemüveg térítéséről szóló, június 1-jén hatályba lépett szabályzat. Mellékletek: 1. sz. Nyilatkozat a választható cafeteria elemekről 2. sz. Nyilatkozat Erzsébet utalvány igénybevételéhez 3. sz. Nyilatkozat Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás igénybevételéhez 4. sz. Nyilatkozat látást javító védőszemüveg igénybevételéhez 5. sz. Nyilatkozat a béren kívül adható juttatások elszámoláshoz 6. sz. Nyilatkozat Önkéntes kölcsönös egészségpénztári hozzájárulás igénybevételéhez Záradék: Jelen Cafeteria Szabályzat módosítást a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület május 30-án tartott Közgyűlésén elfogadott /2013. (05.30.) közgyűlési határozatával jóváhagyta. Sátoraljaújhely, május 30. Dr. Kiss István elnök

10 9 1. sz. melléklet MVH Reg.szám: MVH hat.szám: Támogatás elszámolására benyújtásra került NYILATKOZAT a választható cafeteria elemekről 20.. évre Munkavállaló neve: Adóazonosító jele:. Kijelentem, hogy az Egyesület által biztosított választható cafeteria elemek közül tárgyévre az alábbiakat és itt megjelölt értékben választom: Erzsébet utalvány: Ft/hó Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás:.. Ft/hó Önkéntes egészségpénztári hozzájárulás:. Ft/hó Sátoraljaújhely,.... Előttünk, mint tanúk előtt:.. aláírás

11 10 2. sz. melléklet MVH Reg.szám: MVH hat.szám: Támogatás elszámolására benyújtásra került NYILATKOZAT Erzsébet utalvány igénybevételéhez 20.. évre Munkavállaló neve: Adóazonosító jele:. Kijelentem, hogy más kifizetőtől Erzsébet utalvány juttatásban részesültem: igen nem (Megfelelő válasz aláhúzandó) Más kifizetőtől az adóévben a nyilatkozatot megelőzően ellenérték nélkül átvett Erzsébet utalvány értéke:.. Sátoraljaújhely,.. Előttünk, mint tanúk előtt:.. aláírás

12 11 3. sz. melléklet MVH Reg.szám: MVH hat.szám: Támogatás elszámolására benyújtásra került NYILATKOZAT Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás igénybevételéhez 20.. évre Munkavállaló neve:. Adóazonosító jele:... Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár megnevezése:. Adószáma: Munkavállaló azonosítója az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárnál: Kijelentem, hogy más kifizetőtől önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás juttatásban részesültem: igen nem (Megfelelő válasz aláhúzandó) Más kifizetőtől az adóévben a nyilatkozatot megelőzően ellenérték nélkül igénybe vett juttatás értéke:.. Sátoraljaújhely,.. Előttünk, mint tanúk előtt:.. aláírás

13 12 4. sz. melléklet MVH Reg.szám: MVH hat.szám: Támogatás elszámolására benyújtásra került NYILATKOZAT Látást javító védőszemüveg igénybevételéhez 20.. évre Munkavállaló neve: Adóazonosító jele:. Alulírott kijelentem, hogy a cafeteria rendszer részét képező juttatásként látást javító védőszemüveget igénylek. Tudomásul veszem, hogy a védőszemüveg árából legfeljebb ,- Ft-ot térít meg a munkáltató. Sátoraljaújhely,. Előttünk, mint tanúk előtt:.. aláírás

14 13 MVH Reg.szám: MVH hat.szám: Támogatás elszámolására benyújtásra került 5. sz. melléklet NYILATKOZAT a béren kívül adható juttatások elszámolásához 20. évre Munkavállaló neve: Szervezeti egység: Alulírott nyilatkozom, hogy amennyiben a munkaviszonyom időtartamával időarányosan megállapított, felhasználható tárgyévi juttatási keret mértékénél többet vettem igénybe, akkor a különbözet, utolsó illetményemből történő levonásához hozzájárulok. Amennyiben a túlfizetés a munkabéremből nem vonható le, az értesítéstől számított 8 napon belül a ZTVE számlájára befizetem. Sátoraljaújhely,... Aláírás Előttünk, mint tanúk előtt:

15 14 6. sz. melléklet MVH Reg.szám: MVH hat.szám: Támogatás elszámolására benyújtásra került NYILATKOZAT Önkéntes kölcsönös egészségpénztári hozzájárulás igénybevételéhez 20.. évre Munkavállaló neve:. Adóazonosító jele:... Önkéntes kölcsönös egészségpénztár megnevezése:. Adószáma: Munkavállaló azonosítója az önkéntes kölcsönös egészségpénztárnál: Kijelentem, hogy más kifizetőtől önkéntes kölcsönös egészségpénztári hozzájárulás juttatásban részesültem: igen nem (Megfelelő válasz aláhúzandó) Más kifizetőtől az adóévben a nyilatkozatot megelőzően ellenérték nélkül igénybe vett juttatás értéke:.. Sátoraljaújhely,.. Előttünk, mint tanúk előtt:.. aláírás

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez. Tisztelt Közgyűlés!

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez. Tisztelt Közgyűlés! Egyesület Elnökétől Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1. sz. Száma: 3/2013. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Tisztelt Közgyűlés! Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület 2013. évi cafetériaszabályzatának

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 14/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. A Testnevelési Egyetem Szenátusa a Testnevelési

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata

TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata A Szenátus elfogadta a 10/2017. (II.23.) számú határozatával. A 2017. november 30 ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata

TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata A Szenátus elfogadta a 10/2017.(II.23.) számú határozatával. A Testnevelési Egyetem (továbbaikban: Egyetem) Szenátusa a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT melléklete

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT melléklete Ikt.sz.: 47110/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT melléklete A béren kívüli

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak Választható Béren Kívüli Juttatásainak rendszeréről szóló Szabályzat elfogadásáról

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában Gárdonyi Polgármesteri Hivatal KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában Jóváhagyta: Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2018. (.) számú határozatával Tóth István polgármester

Részletesebben

Nyirádi Nyitnikék Óvoda Cafeteria Szabályzata 2017.

Nyirádi Nyitnikék Óvoda Cafeteria Szabályzata 2017. Nyirádi Nyitnikék Óvoda Cafeteria Szabályzata 2017. Készítette: Szabóné Kecskés Mária óvodavezető Hatályos: 2017. január 01-től 2 Nyirádi Nyitnikék Óvoda Cafeteria Szabályzata 2017. A szabályzattal Nyirádi

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 13.) függeléke

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 13.) függeléke Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 13.) függeléke Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 49/F. a, a személyi jövedelemadóról szóló

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzata Pécs 2009. 2015. január 1. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzata Pécs 2009. 2017. január 1. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a közalkalmazottak

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 13-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 13-án tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 13-án tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette megjegyzés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata. Cafeteria Szabályzata 2017.

Szőc Község Önkormányzata. Cafeteria Szabályzata 2017. TERVEZET Szőc Község Önkormányzata Cafeteria Szabályzata 2017. 2 A szabályzattal Szőc Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) figyelembe véve a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Cafetéria Szabályzata

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Cafetéria Szabályzata Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Cafetéria Szabályzata 1. A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011.évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 151. (3) bekezdése alapján

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete A köztisztviselők által választható, béren kívüli juttatások rendszeréről A köztisztviselők jogállásáról szóló

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata

TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli szabályzata A Szenátus elfogadta a 10/2017. (II.23.) számú határozatával. A 2018. február 8 ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok:

Részletesebben

Egységes Közszolgálati Szabályzat. 1/2010. sz. módosítása. a kerekegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a

Egységes Közszolgálati Szabályzat. 1/2010. sz. módosítása. a kerekegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a Egységes Közszolgálati Szabályzat 1/2010. sz. módosítása a kerekegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a Cafeteria Szabályzat kiadásáról 1. A köztisztviselő k jogállásáról szóló 1992. évi

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től)

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) XXV-1/618-1/2015. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A polgármester cafetéria-juttatása éves keretösszegének megállapítása Előadó dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság év december hónap 06. napi ülés ére

ELŐTERJESZTÉS. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság év december hónap 06. napi ülés ére ,', 2600 Vác, KCMmtn utca :2t..Te~ 30/583-6767. fax: 27/510-900). ;,:" estvee$tv.hu ww.estv.hu. "1' ELŐTERJESZTÉS Napirend: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság 2018.

Részletesebben

2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT

2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT 2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT a Cserepes Sori Piac Piac KFT. cafeteria-rendszeréről Hatályba lépés: 2017. január 01. Jóváhagyta: Rácz Attila ügyvezető igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. Választható

Részletesebben

AZ I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZATA GYŐR, 2015. 01.01

AZ I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZATA GYŐR, 2015. 01.01 AZ I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZATA GYŐR, 2015. 01.01 FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZAT Fizetési előleget az a munkavállaló kérvényezhet, akinek legalább 1 évi

Részletesebben

1. Bevezetés... 3 2. A szabályzat személyi hatálya... 3 3. A szabályzat tárgyi hatálya... 3 4. Cafetéria juttatás... 4

1. Bevezetés... 3 2. A szabályzat személyi hatálya... 3 3. A szabályzat tárgyi hatálya... 3 4. Cafetéria juttatás... 4 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A szabályzat személyi hatálya... 3 3. A szabályzat tárgyi hatálya... 3 4. Cafetéria juttatás... 4 4.1. A cafetéria keret mértéke... 4 4.2. Választható cafetéria elemek...

Részletesebben

! #! % &# () &! # %& () )! + & # () +,.% /0 1! 2, 3. + 2.% 40 / 1! 2, 3. 56 % % %, 1 3, 1 44, 1 2, 3. 7 + 2.%40/ % 11 2, 3. %# 8 1! 2, 3. +#!! & 4, 1!, 1 2, 3.. 9 : 4 2: ;# # ##? #!? #!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2011. február. készítette: látta: jóváhagyta: dr. Csire Péter dr. Szerencsi Judit dr. Kéméndy Mónika dr.

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2011. február. készítette: látta: jóváhagyta: dr. Csire Péter dr. Szerencsi Judit dr. Kéméndy Mónika dr. BELÜGYMINISZTÉRIUM BM-1473/2011. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011. 02. 17-én ELŐTERJESZTÉS a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya

Részletesebben

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) Fax: (88) Ikt.sz.: 57-3/2016.

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) Fax: (88) Ikt.sz.: 57-3/2016. HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 57-3/2016.. napirendi pont Tárgy: Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg

Részletesebben

II. fejezet. A cafetéria-juttatásokra vonatkozó közös szabályok. A cafetéria-juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása.

II. fejezet. A cafetéria-juttatásokra vonatkozó közös szabályok. A cafetéria-juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása. A belügyminiszter 4/2011. (II. 11.) BM utasítása a Belügyminisztérium hivatali szervezete Cafetéria Szabályzatának kiadásáról A kormánytisztvisel k jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 2. (1) bekezdése,

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 1.) melléklete 12.) függeléke

Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 1.) melléklete 12.) függeléke Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 1.) melléklete 12.) függeléke Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A közszolgálati tisztvisel kr l szóló 2011.

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 9. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Tárgy: Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere

Részletesebben

A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉNEK ÉS A MUNKÁBA JÁRÁSSAL KAPCSOLATOS UTAZÁS KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉNEK ÉS A MUNKÁBA JÁRÁSSAL KAPCSOLATOS UTAZÁS KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉNEK ÉS A MUNKÁBA JÁRÁSSAL KAPCSOLATOS UTAZÁS KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYBA LÉPÉSE: 2018.05.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Benedek Ágnes bér- és

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzata Pécs 2009. 2011. január 1. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a közalkalmazottak

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Illetményelőleg szabályzat

SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Illetményelőleg szabályzat SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Illetményelőleg szabályzat Intézmény neve: Kisvárdai Szakképzési Centrum Szabályzat típusa: ILLETMÉNYELŐLEG SZABÁLYZAT Intézmény címe: 4600 Kisvárda, Mártírok útja 8. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 13.) függeléke. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Cafetéria Szabályzata

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 13.) függeléke. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Cafetéria Szabályzata A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 13.) függeléke Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Cafetéria Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1)

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester cafetéria-juttatásairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság év december hónap 06. napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság év december hónap 06. napi ülésére 2600 Vác, Köztársaság úl 34. Telefon: 271510 107. 30/477-9446' Fax: 27/510-10S' info@vacholding.hu.www.vacholding.hu ELŐTERJESZTÉS Napirend: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a polgármester cafetéria-juttatásáról

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában Gárdonyi Polgármesteri Hivatal KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában Jóváhagyta: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete... számú határozatával Tóth István polgármester Kovácsné

Részletesebben

2600 Vác Zrínyi u. 9. Tel/Fax: ELŐTERJESZTÉS

2600 Vác Zrínyi u. 9. Tel/Fax: ELŐTERJESZTÉS ~ Váci Távhö Nonl)rofit Közhasznú Kft. 2600 Vác Zrínyi u. 9. Tel/Fax: 27-510-135 510-125 www.vactavho.hu E-mail: vactavho@vacholding.hu 11742094-20154620 Banksz.: OTP ELŐTERJESZTÉS Vác Váras Önkormányzat

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

Cafetéria szabályzat. Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMÚ FÜGGELÉK SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cafetéria szabályzat. Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMÚ FÜGGELÉK SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018.02.01. Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 33. SZÁMÚ FÜGGELÉK SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3/2018.( II. 1.) számú jegyzői utasítás Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 1 VÁLASZTHATÓ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200. Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-011, Fax: 88/545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALÁNAK FŐJEGYZŐJE 8200.

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata a polgármester cafetéria - juttatásairól

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata a polgármester cafetéria - juttatásairól K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 19-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester cafetéria

Részletesebben

Nyirádi Szociális Segítő Központ. Cafeteria Szabályzata 2017.

Nyirádi Szociális Segítő Központ. Cafeteria Szabályzata 2017. Nyirádi Szociális Segítő Központ Cafeteria Szabályzata 2017. 2 A szabályzat a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt (a továbbiakban: Szja tv.), a Nyirádi Szociális Segítő Központ fenntartójának

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak Választható Béren Kívüli Juttatásainak rendszerérıl szóló Szabályzat elfogadásáról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Tájékoztató. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi CLXII. törvény (4) bekezdése alapján a közterheket is magába foglaló

Tájékoztató. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi CLXII. törvény (4) bekezdése alapján a közterheket is magába foglaló Tájékoztató az Országos Bírósági Hivatal elnökének 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás 8. számú mellékletéhez a bírákat megillető 2019. évi cafetéria-juttatás választható elemeiről A bírák jogállásáról és javadalmazásáról

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/4. szám Budapest, 2009. február 20. Szám:6727/2009.ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 7/2009. (OT 4.) ORFK utasítás a Rendőrség személyi

Részletesebben

a kiadmány hiteléül Frisch Ferencné jegyzőkönyvvezető

a kiadmány hiteléül Frisch Ferencné jegyzőkönyvvezető K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 53/2010 (03.29.)Öh. sz. határozata A polgármesteri cafetéria-szabályzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2017.(III.15.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a közszolgálati tisztviselők szociális, jóléti, kulturális,

Részletesebben

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult. A Tolna Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (8-II. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

15 / (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL

15 / (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15 / 2001. (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL 1 Balatonszemes község Önkormányzati

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK. (Cafeteria) SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK. (Cafeteria) SZABÁLYZATA Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK (Cafeteria) SZABÁLYZATA 2012. - 1 - I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. Bevezetés 1.1. Eplény Községi Önkormányzat (továbbiakban: Munkáltató)

Részletesebben

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre 1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzat (továbbiakban: Cafeteria szabályzat) 1. (2) bekezdése

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL BUDAPEST 2016. Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Rektori

Részletesebben

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ , ELŐTERJESZTÉS

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ ,  ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) Önkorm. rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzatáról

Közszolgálati Szabályzatáról MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE 2462 Martonvásár, Budai út 13. Telefon: (22) 460-004 Fax: (22) 460-229 e-mail: jegyzo@martonvasar.hu MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: Ph/1312/2011. Martonvásár

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

Szakály Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Szakály Község Önkormányzata Képviselőtestületének Szakály Község Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2004. (XII.31.) RENDELETE A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető, szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Részletesebben

A SZJA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI Mi változik 2019-ban? Készítette: Szűcs Krisztina

A SZJA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI Mi változik 2019-ban? Készítette: Szűcs Krisztina A SZJA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI Mi változik 2019-ban? Készítette: Szűcs Krisztina Adómentes juttatások 2019- ben MEGSZŰNIK az adómentes juttatások közül: - munkáltatói lakáscélú támogatás, - mobilitási célú

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait

Részletesebben

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról Tájékoztató egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról I. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2013. január 01. és december 31. közötti időszakra

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról (Egységes szerkezetben a 24/2004.(X.01.)Önk.sz. rendelettel.) A 24/2004.(X.01.)Önk.sz.

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/5

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Nyirádi Szociális Segítő Központ. Cafeteria Szabályzata 2016.

Nyirádi Szociális Segítő Központ. Cafeteria Szabályzata 2016. Nyirádi Szociális Segítő Központ Cafeteria Szabályzata 2016. 2 A szabályzat a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt (a továbbiakban: Szja tv.), a Nyirádi Szociális Segítő Központ fenntartójának

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított 45/2003. (XII.16.) r e n d e l e t e a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,

Részletesebben

Könyvelői Praktikum ( :34:29 IP: Copyright 2018 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva.

Könyvelői Praktikum ( :34:29 IP: Copyright 2018 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva. Munkabér előleg Időállapot: 2017-01-01-2017-12-31 Szerző: Varga Ferenc, Lektor: Zatik László, Módosítva: 2017-01-03 14:57:11 Tartalomjegyzék: 1. A munkabérelőleg elszámolásának gyakorlata 2. Adózás 3.

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2001. (XI.4.) Önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről / egységes

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről. Székhely:. Adószám: Számlavezető bank:. Bankszámlaszám: Cégjegyzék száma: KSH száma: TB törzsszám:.. Levelezési cím:. Képviseletre jogosultak:

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2009. (XII. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2009. (XII. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2009. (XII. 31.) ÖR. rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti

Részletesebben

Tájékoztató a kompenzációs rendszer keretében választható juttatások köréről Forrás: ORFK intranet (2009.01.28. szerda 14:12) 1. Melegétkezési utalvány Étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkezés, közétkeztetés

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék. 1. 9/2019. (II. 27.) ORFK utasítás a évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék. 1. 9/2019. (II. 27.) ORFK utasítás a évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról 2019/7. szám Budapest, 2019. február 28. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 9/2019. (II. 27.) ORFK utasítás a 2019. évi választható béren kívüli

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2001. (XII.15.) sz. Kt. rendelete a 11/2003. (XII.11.) számú Kt. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők

Részletesebben

Dokumentum adatlap. Előkészítő ügyintéző vezető EGFI Dr. Thürmer Andrea Dr. Reichert Péter. Társelőkészítő ügyintéző vezető

Dokumentum adatlap. Előkészítő ügyintéző vezető EGFI Dr. Thürmer Andrea Dr. Reichert Péter. Társelőkészítő ügyintéző vezető Dokumentum adatlap Szervezet neve: Dokumentum címe: Iktatószám: Elfogadó: Semmelweis Egyetem A Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak béren kívüli juttatásáról szóló szabályzat 124636-11/KEEGF/2018

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (XII. 17.) határozatához Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 2015. - 1 - I. RÉSZ

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről. Székhely:. Adószám: Számlavezető bank:. Bankszámlaszám: Cégjegyzék száma: KSH száma: TB törzsszám:.. Levelezési cím:. Képviseletre jogosultak:

Részletesebben

2/2011. (I. 11.) Főjegyzői utasítás. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről

2/2011. (I. 11.) Főjegyzői utasítás. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről 2/2011. (I. 11.) Főjegyzői utasítás A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a köztisztviselők cafetériajuttatásának

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2013.

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet tartalmazza. A rendelet

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályzata

Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályzata ... egyházi gazdálkodó szervezet neve, címe Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályzata Hatályos:.. Készítette:. gazdasági feladatokkal megbízott Jóváhagyta:..... A törvény által előírtak

Részletesebben