Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére"

Átírás

1 660-92/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére Tárgy: A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat további működtetése Kerekegyházán Az előterjesztést készítette: Dr. Endre Mónika tanácsos Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző 1

2 Döntési javaslat: határozati javaslat Döntési változatok száma: 2 Melléklet: 1. sz. Rév Szolgálat kistérségi működési támogatása évre Tájékoztató adatok a kistérség településein 2009-ben végzett tevékenységről 2. sz. Lakosságarányos települési hozzájárulás Kerekegyháza Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére Tárgy: A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat további működtetése Kerekegyházán Tisztelt Képviselő-testület! A Főplébániai Karitász Alapítvány a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat segítségével (a továbbiakban: Szolgálat) 2008-tól integrált intézmény formájában az alábbi feladatokat látja el: - Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali intézménye (30 fő) - Szenvedélybetegek közösségi ellátása - Pszichiátriai betegek közösségi ellátása - Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű közösségi ellátása évben a közösségi ellátások biztosítására a Társulást alkotó tagönkormányzatok feladat-ellátási szerződést kötöttek a Főplébániai Karitász Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal (továbbiakban: RÉV). Az egész kistérségre kiterjedő működési engedéllyel azonban nemcsak e három feladatra (szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása és szenvedélybetegek alacsonyküszöbű közösségi ellátása), hanem a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátására is rendelkezik a RÉV től a közösségi ellátások bizto- 2

3 sítása nem kötelező önkormányzati feladat, azonban a főt meghaladó települések esetében a nappali ellátás igen. A Társulási Tanács január 28-i ülésén döntött arról, hogy január 01. napjától a Társulás feladatellátási szerződést köt a kistérség egészére kiterjedően pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására. Az elmúlt időszak tapasztalatai bizonyítják a feladatellátás szükségességét. Molnár Ferenc úr, a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat vezetője elkészítette a jövő évi finanszírozási tervet és a kistérség településein 2009-ben végzett tevékenységre vonatkozó tájékoztató adatokat, mely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. Az állami finanszírozásra re szerződésük van a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvénytervezetben foglaltak alapján a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátására nem igényelhető kistérségi kiegészítő normatíva, azonban ez az ellátás továbbra is beszámítható a kötelezően ellátandó szociális feladatok közé, így azon települések (Lakitelek, Szentkirály) is jogosulttá válnak kistérségi kiegészítő normatív támogatásra, amelyek csak egy szociális feladatellátásban vesznek részt évben a Társulás 600 eft kistérségi kiegészítő normatívát biztosított a feladatellátásra, mely összeget évben az előzetesen lefolytatott egyeztetések alapján, Tiszakécse és Lajosmizse Város Önkormányzata által megtérítve biztosítaná a Társulás. Az idei évhez hasonló módon külön az önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján - további eft támogatást kér a települési önkormányzatoktól a feladatellátó szervezet a közösségi ellátások évi finanszírozására. A lakosságarányos települési hozzájárulás összegét az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. A Kerekegyháza településre jutó hozzájárulás összege évben ,- Ft. Kerekegyházán, Lajosmizsén, Helvécián és Tiszakécskén, az ún. mikrokörzet központokban szeptember 1-jétől látja el a Szolgálat a közösségi ellátásokat, a mikrokörzet központokhoz tartozó települések közigazgatási területére is kiterjedően. A feladatellátáshoz szükséges ügyeleti helyiséget a gesztor önkormányzatok biztosítják. A Szolgálat Kerekegyházán a Fő u. 43. számú épület egyik helyiségét használja szeptember 1-je óta. A Képviselő-testület 4/2009. (II. 11.) sz. határozatával a Fő utca 43. szám alatti önkormányzati ingatlant határozott időre, december 31. napjáig térítésmentesen használatba adta közcélra a kecskeméti Főplébániai Karitász Alapítványnak azzal a feltétellel, hogy az ingatlant a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Csoportjával és a Kerekegyházi Gyermek és Felnőttvédelmi Alapítvánnyal közösen, jó gazda módjára, a közüzemi díj kiadásokkal történő szigorú takarékosságra figyelve hasznosítja, valamint az ingyenesen használt helyiségben a szükséges tisztasági festést saját költségén elvégzi. A tisztasági festést a Főplébániai Karitász Alapítvány elvégezte, a 3

4 kerekegyházi ügyfelek ellátása érdekében az ügyeleti helyiséget térítésmentesen igénybe venni. továbbra is szeretnék Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a lakosságarányos települési hozzájárulás megfizetésére vonatkozó döntését meghozni szíveskedjen. Kerekegyháza, december 8. Dr. Kelemen Márk polgármester Határozati javaslat../2009. (XII. 16.) sz. Kth. A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat további működtetése Kerekegyházán Határozat 4

5 A változat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a közösségi ellátások (szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása és szenvedélybetegek alacsonyküszöbű közösségi ellátása) biztosítását Kerekegyháza város közigazgatási területére kiterjedően a évben. 2. A határozat 1. pontjában foglalt feladatok ellátására feladatellátási szerződést köt a Főplébániai Karitász Alapítvány Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal. Egyben felhatalmazza dr. Kelemen Márk polgármestert a feladatellátási szerződés aláírására. 3. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fő utca 43. szám alatti önkormányzati ingatlant határozott időre, december 31. napjáig térítésmentesen használatba adja közcélra a kecskeméti Főplébániai Karitász Alapítványnak azzal a feltétellel, hogy az ingatlant a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Csoportjával és a Kerekegyházi Gyermek és Felnőttvédelmi Alapítvánnyal közösen, jó gazda módjára, a közüzemi díj kiadásokkal történő szigorú takarékosságra figyelve hasznosítja, valamint az ingyenesen használt helyiségben az esetlegesen szükséges tisztasági festést saját költségén elvégzi. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használatba adásra vonatkozó megállapodás aláírására. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: január Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a határozat 1. pontjában foglalt feladatok biztosításához szükséges ,- Ft lakosságarányos települési hozzájárulás összegének megfizetését évi költségvetése terhére biztosítja. Felkéri Vincze Miklós jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet előkészítésekor a fenti összeget vegye figyelembe. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen 5

6 B változat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem vállalja a közösségi ellátások (szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása és szenvedélybetegek alacsonyküszöbű közösségi ellátása) biztosítását és a feladatok ellátásához szükséges ,- Ft lakosságarányos települési hozzájárulás összegének megfizetését a évben. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző, és általa - Kistérségi Iroda - Főplébániai Karitász Alapítvány - Pénzügyi Iroda 6

7 Főplébániai Karitász Alapítvány Kecskemét 1. sz. melléklet Plébánia köz Tel./fax.: 76/ ; Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Dr. Zombor Gábor elnök úr Tárgy: Rév Szolgálat kistérségi működési támogatása évre Kecskemét Kossuth tér Tisztelt Elnök Úr! A Főplébániai Karitász alapítvány fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2009-ben a kistérség minden településére kiterjesztette szolgáltatásait. Kérem, hogy az elmúlt évhez hasonlóan a Rév Szolgálat Forintos támogatási kérelmét a Kistérségi Társulási Tanácsban támogatni szíveskedjék. A következő évre is Ft. támogatást kérünk a négy közösségi ellátás biztosítására, és Ft. támogatást a nappali ellátás biztosítására (Lajosmizse, Tiszakécske városok ellátására). Az elmúlt évi fő célkitűzésünk a kistérségben a szolgáltatás megismertetése és az államilag finanszírozott feladatmutatók folyamatos emelése volt. Ennek eredményeképpen 2009-re elértük, hogy az alábbi feladatmutatók szerinti teljesítményt finanszírozza a központi költségvetés: Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Szenvedélybetegek közösségi ellátása Ellátottak december Ellátottak december Állami finanszírozás 2009-ben Tervezett állami finanszírozás

8 Szenvedélybetegek közösségi ellátása alacsony küszöbű ellátás Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali intézménye 1 szolgálat 2 szolgálat Összesen: A RÉV teljes éves ráfordításai összességében Forint. A teljesítménymutatók szerinti ráfordítás Kecskemét város és a Kistérség között kb % arányban oszlik meg. Az állami finanszírozásra re szerződésünk van a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal. A évi várható finanszírozást a évi alapján tervezzük. A évi költségvetést a évi kiadásokkal számolva az alábbi tervezett bevételekre és támogatásokra építjük Állami finanszírozás Kecskemét M. J. V. Önkormányzata Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (A Megyei Kórházzal való együttműködés és a megye egyéb területein való feladatok támogatására.) Fenntartó alapítvány hozzájárulása hazai és nemzetközi pályázatok, saját forrás (kért: ) kb kb Összesen kb kb Tájékoztató adatok a Kistérség településein 2009-ben végzett tevékenységünkről 8

9 (Az adatok nem teljes körűek és nem véglegesek) A pszichiátria betegek és szenvedélybetegek közösségi ellátásában, valamint a nappali ellátásban részt vevők száma pontos, az alacsony küszöbű ellátásban részt vevők száma csak becsülhető az alacsony küszöbű információs és megkeresés adatai csak az évi végi adataok beérkezése után arányosítható. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 2009 Megkeresések Kliens kontakt Települések Önkormányzat szoc. Oszt. Családsegítő Szolg. Gyermekjóléti Szolg. Rendőrség Iskolák Orvosi Rendelő Diákotthon Lakóotthon Telefonon Ellátottak száma Ágasegyháza 1 1 Ballószög 1 1 Helvécia 1 2 Kerekegyháza Ladánybene 1 1 Lajosmizse

10 Nyárlőrinc 2 2 Orgovány 1 1 Tiszakécske Városföld 1 1 Izsák (ell.ter.kívül) 1 1 Összesen: ben az ellátásban lévők száma 104 fő, ebből 20 fő kistérségben él. A kistérségben jelenleg is ellátásban lévők száma 20 fő. Csoportfoglalkozásra /pszichoedukáció/, heti rendszerességgel 2 fő jár kistérségből. Útiköltség támogatást kapnak a bejutáshoz. Ügyelet Kerekegyháza: 2 hetente, hétfőn 9-12 ügyeleti helyiség, illetve családlátogatás Nyárlőrinc: 2 hetente, hétfőn családlátogatás Helvécia-Ballószög-Orgovány: 2 hetente, szerda ügyeleti helyiség, illetve családlátogatás Tiszakécske: 2 hetente, csütörtök ügyeleti helyiség, illetve családlátogatás Lajosmizse: 2 hetente hétfő ügyeleti helyiség, illetve családlátogatás Addiktológiai betegek közösségi ellátása 2009 Megkeresések Kliens kontakt Települések Önkormányzat szoc. Oszt. Családsegítő Szolg. Gyermekjóléti Szolg. Rendőrség Iskolák Orvosi Rendelő Diákotthon Lakóotthon Telefonon Ellátottak száma Alsólajos Ballószög Felsőlajos Helvécia

11 Jakabszállás Kerekegyháza 1 3 Kiskunfélegyháza (ell.ter.kiv.) 1 2 Lajosmizse Lakitelek Szentkirály Tiszakécske Ügyelet Kerekegyháza: 2 hetente, kedden ügyeleti helyiség, illetve családlátogatás Nyárlőrinc: 2 hetente, hétfőn családlátogatás Helvécia-Ballószög-Orgovány: 2 hetente, szerda ügyeleti helyiség, illetve családlátogatás Tiszakécske, hetente hetente csütörtökönként: ügyeleti helyiség, illetve családlátogatás Lajosmizse: 2 hetente kedden ügyeleti helyiség, illetve családlátogatás Szenvedélybeteg közösségi ellátottak 2009-ben összesen : 146 fő, ebből kistérségben ellátott: 35 fő. Prevenciós munka Kistérségben 2009 Megkeresések Kliens kontakt Települések Pályázat megnevezése Családsegítő Szolg. Gyermekjóléti Szolg. Rendőrség Iskolák Orvosi Rendelő Diákotthon Lakóotthon Telefonon Ellátottak száma 11

12 Ágasegyháza Ballószög Támop FB Diák otthon 5 diák Helvécia Kerekegyháza KAB- IPP diák Ladánybene Lajosmizse Támop SOSU 10 diák Nyárlőrinc Orgovány Tiszakécske Támop kollégium 20 diák Városföld Izsák (ell.ter.kívül) KAB- IPP diák KAB_IPP_ diák Összesen: 828 diák 2010 első negyedévében a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet szakmai vezetésével a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat közreműködésével, Kecskemét M.J.V. Önkormányzata, a Szociális és Családügyi Minisztérium, valamint a Főplébániai Karitász összesen Ft támogatásával a kistérség összes 8. és 10. osztályos diákjainak, valamint minden pedagógusnak a bevonásával reprezentatív felmérés készül. Megelőző-felvilágosító szolgáltatás (kábítószerrel való visszaélés miatt meggyanúsított, terhelt, illetve vádolt fiataloknak nyújtott szolgáltatás) 12

13 Települések Elterelés megkeresések Kliens kontakt Önkormányzat szoc. Oszt. Családsegítő Szolg. Gyermekjóléti Szolg. Rendőrség Iskolák Orvosi Rendelő Diákotthon Lakóotthon Telefonon Személyesen/alkalom Ágasegyháza Lajosmizse Városföld Összesen: ben az ellátásban lévők száma 28 fő, ebből 5 fő kistérségben él. A kistérségből kétheti rendszerességgel járnak a kliensek a megelőző-felvilágosító szolgáltatásra. Nappali ellátás a kecskeméti kistérségben A nappali ellátásban 2009-évben az engedélyezett férőhelyszám 30, ebből 25 a finanszírozott férőhelyek száma. Ebben az ellátási formában szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek részesülnek. A év első napján 29 fő megállapodással rendelkező ellátottunk volt. Jelenleg a megállapodással rendelkező ellátottak száma 27 fő. Az ellátást igénybevevők köre az első félévben 1 fő tiszakécskei lakos kivételével kecskeméti lakosokból tevődött össze. Ebben a félévben megtörtént a szolgáltatás elérhetővé tételének megszervezése a kistérség tiszakécskei és lajosmizsei lakosai részére is. Ez szükségessé tette, eddig meg nem lévő problémák megoldását, pl. hogy a kistérségi ellátottak intézménybe jutását saját gépjárművünkkel kell megoldani. Ennek érdekében átvizsgáltuk a nappali ellátást igénybevevők szükségleteit. Egyeztetéseket, esetmegbeszéléseket folytattunk a települések családsegítő szolgálataival, az intézményvezető kapcsolatépítést folytatott a települések jegyzőivel, polgármestereivel. Hónap Július hónaptól folyamatosan növeltük a kistérségi ellátottak számát: Július 6 Augusztus 6 Szeptember 6 Október 6 November 5 Megállapodással rendelkezők száma (fő) 13

14 Az ellátottak közül 3 fő tiszakécskei és 4 fő lajosmizsei lakos. A kistérségi nappali ellátást igénybevevők által leggyakrabban igénybevett szolgáltatásaink a mentálhigiénés tanácsadás és az ügyintézésben való segítségnyújtás. A szolgáltatást igénybe vevők közül 2 fő pszichiátriai és 5 fő szenvedélybeteg. Az első kapcsolatfelvételre rendszerint a kistérségi irodahelységünkben (Tiszakécskén csütörtöki,lajosmizsén pedig keddi napokon) vagy Kecskeméten kerül sor. A jelentkező kliensek közül 4 fő önállóan 3 fő a kistérségi családsegítő szolgálat közbenjárásával vette fel a kapcsolatot intézményünkkel. A Kecskemétre történő bejáráshoz igény szerint személygépkocsinkkal nyújtunk segítséget. Kecskemét, december 7. Molnár Ferenc sk. a fenntartó képviselője 14

15 2. sz. melléklet Lakosságarányos települési hozzájárulás Támogatási öszszeg: Ft Település Lakosságszám Lakosságarány Közösségi ellátások - 3 szolgáltatás (arányosítva) Lebontva egy-egy szolgáltatásra Ágasegyháza ,09% , ,90 Ballószög ,34% , ,02 Felsőlajos 997 1,60% , ,86 Fülöpháza 911 1,46% , ,48 Helvécia ,07% , ,72 Jakabszállás ,44% , ,07 Kerekegyháza ,27% , ,41 Kunbaracs 664 1,07% , ,90 Ladánybene ,74% , ,45 Lajosmizse ,76% , ,46 Lakitelek ,50% , ,38 Nyárlőrinc ,89% , ,55 Orgovány ,50% , ,94 Szentkirály ,16% , ,57 Tiszakécske ,92% , ,89 15

16 Tiszaug 990 1,59% , ,32 Városföld ,59% , ,74 Összesen: , ,67 16

Rév. Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

Rév. Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat FŐPLÉBÁNIAI KARITÁSZ ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét Plébánia köz 1. Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Éves munkabeszámoló - 2013 Készítette: Kecskemét, 2015. január 14. (Molnár Ferenc) intézményvezető Rév

Részletesebben

Rév. Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

Rév. Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat FŐPLÉBÁNIAI KARITÁSZ ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét Plébánia köz 1. Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Éves munkabeszámoló - 2014 Készítette: Kecskemét, 2015. január 13. (Molnár Ferenc) intézményvezető Rév

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére ELŐTERJESZTÉS 8. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2011. II. félévi tevékenységéről Ikt. sz{m: 298-19/2012. Előterjesztés jellege:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2013. évrıl szóló szakmai beszámolójának elfogadása

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Budapest, 2013. július

Budapest, 2013. július EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 34610-4/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. július 24-én E L Ő T E

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi- Szociális Központ 2008-ban végzett munkájáról

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi- Szociális Központ 2008-ban végzett munkájáról Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi- Szociális Központ 3100 Salgótarján, Füleki út 41. Tel/Fax: 32/431-349 e-mail: eszk@salgotarjan.hu Ikt. sz.: 143/2009 Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről Biatorbágy Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásiról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III tv-ben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (Husznay

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

Melléklet Keszthely Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának módosítása (A 2004. évben elfogadott és 2007. áprilisában, 2009. decemberében, 2011. novemberében módosított alapkoncepció

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére 4790-1/2012. E LŐ T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére Tárgy: Folyószámla-hitelkeret és munkabérhitel felvétel szerződés felülvizsgálata Előterjesztő:

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése C É L F E L A D A T Készítette: dr. Marosi-Rácz Julianna

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-ei ülésére 8727-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-ei ülésére Tárgy: Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület önkormányzati tűzoltóságként történő további

Részletesebben

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL POLGÁRMESTER JEGYZŐ 8292 Öcs, Béke u. 35. 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 (88) 521-100 fax:(88) 212-794 Ügyszám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, valamint javaslat a Közösségi Ház használati szabályzatának elfogadására

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10165-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: A BÁCSVÍZ Zrt-vel megkötött ISPA víziközművagyon üzemeltetési szerződés 2. sz. módosítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben