K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-án megtartott rendes ülése jegyzőkönyvéből.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 26-án megtartott rendes ülése jegyzőkönyvéből."

Átírás

1 2011. január 26-án megtartott rendes ülése könyvéből 1/2011. (I. 26.) sz. Kth. A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat évi szakmai beszámolójának elfogadása és évi működtetése Kerekegyházán 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat évi szakmai beszámolóját. 2. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a közösségi ellátások (szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása és szenvedélybetegek alacsonyküszöbű közösségi ellátása) biztosítását Kerekegyháza város közigazgatási területére kiterjedően a évben. 3. A határozat 1. pontjában foglalt feladatok ellátására feladatellátási szerződést köt a Főplébániai Karitász Alapítvány Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal. Egyben felhatalmazza dr. Kelemen Márk polgármestert a feladatellátási szerződés aláírására. 4. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fő utca 43. szám alatti önkormányzati ingatlant határozott időre, december 31. napjáig térítésmentesen használatba adja közcélra a kecskeméti Főplébániai Karitász Alapítványnak azzal a feltétellel, hogy az ingatlant a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Csoportjával, a Bács-Kiskun Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal és a Kerekegyházi Gyermek és Felnőttvédelmi Alapítvánnyal közösen, jó gazda módjára, a közüzemi díj kiadásokkal történő szigorú takarékosságra figyelve hasznosítja, valamint az ingyenesen használt helyiségben az esetlegesen szükséges tisztasági festést saját költségén elvégzi.a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használatba adásra vonatkozó megállapodás aláírására. Határidő: február Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a határozat 1. pontjában foglalt feladatok biztosításához szükséges ,- Ft lakosságarányos települési hozzájárulás összegének megfizetését évi költségvetése terhére biztosítja. Felkéri t, hogy a költségvetési rendelet elkészítésekor a fenti összeget vegye figyelembe. Felelős: Határidő: értelemszerűen

2 2/2011. (I.26.) sz. Kth: Beszámoló elfogadásáról január 26-án megtartott rendes ülése könyvéből Kerekegyháza Város Képviselő-testülete a 117/2010. (V. 26.) 225/2010. (X.27.) sz, 227/2010. (X.27.) sz. és 261/2010. (XI.24.), 238/2010. (X. 27.) sz, 241/2010. (XI.17.) sz, 260/2010. (XI.24.) sz, 265/2010. (XII.08.) sz, 276/2010. (XII.15.) sz határozatok végrehajtásáról és a legfontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester

3 2011. január 26-án megtartott rendes ülése könyvéből 3/2011. (I.26.) sz. Kth: Városfejlesztési Bizottság megbízása a belterületi haszonállat tartás felülvizsgálata érdekében 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a hivatallal együttműködve mérje fel Az állattartásról és az állattartó épületek, építmények elhelyezéséről szóló 11/2003. (V. 05.) sz. önkormányzati rendeletünkben meghatározott, december 31-vel a 200 db-on felüli belterületi kishaszonállat tartást megtiltásának várható hatását. Az eredményt terjesszék a képviselő-testület elé, szükség esetén a módosítási javaslatokkal együtt. Felelős: Domján István elnök Határidő: június / Ennek érdekében a Képviselő-testület felkéri a Bizottságot, hogy a Polgármesteri Hivatallal együttműködve március 31-ig vizsgálja felül a belterületi állattartó telepeket a tartott állatok száma és a technológiai körülmények szempontjából, valamint az állattartó ezen tevékenységet meddig akarja a belterületen folytatni. Felelős: Domján István elnök Határidő: március 31.

4 4/2011. (I. 26.) sz. Kth.: Személyes érintettségről január 26-án megtartott rendes ülése könyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 14. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében Domján István és Csertő Attila képviselőket személyes érintettség miatt, nem zárja ki a Településünk fejlődéséért alapítvány Kuratóriuma összetételének megválasztása szavazásból.

5 2011. január 26-án megtartott rendes ülése könyvéből 5/2011. (I. 26.) sz. Kth.: A Településünk fejlődéséért Alapítvány Kuratóriuma összetételének megváltoztatása és alapító okiratának módosítása 1.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 232/2010. (X. 27.) sz. határozatát visszavonja. 2.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Magyar Lajos és Székely György lemondását a Településünk fejlődéséért Alapítvány kuratóriumi tagságáról. 3.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Településünk fejlődéséért Alapítvány Kuratóriumának két új tagjaként Horváth Gábort és Baracskai Lászlót megválasztja. 4.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt Településünk fejlődéséért Alapítvány alapító okiratának módosítását elfogadja és jóváhagyja. 5.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Kelemen Márk polgármestert, mint az alapító képviselőjét, hogy a módosított iratokat haladéktalanul küldje meg a Bács-Kiskun Megyei Bíróság részére, aki azokat felterjeszti a Szegedi Ítélőtáblához. A határozatról értesül: -, és általa - Forgó Ferenc alapítvány képviselője - Bács-Kiskun Megyei Bíróság

6 2011. január 26-án megtartott rendes ülése könyvéből 6/2011. (I. 26.) sz. Kth.: A Jövő záloga Alapítvány Kuratóriuma új tagjának megválasztása 1.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Bódis Imréné lemondását a Jövő záloga Alapítvány kuratóriumi tagságáról. 2.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jövő záloga Alapítvány Kuratóriumának új tagjaként Szakálné Galbavi Mártát megválasztja. 3.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Kelemen Márk polgármestert, mint az alapító képviselőjét, hogy az Alapítvány alapító okiratában bekövetkezett változásoknak a bírósági nyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. A határozatról értesül: -, és általa - Székely Klára alapítvány képviselője

7 2011. január 26-án megtartott rendes ülése könyvéből 7/2011. (I. 26.) sz. Kth.: Bölcsődevezetői pályázat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 20/A és 20/B -ai és a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII.26.) sz. Korm. rendelet alapján pályázatot ír ki bölcsődevezetői munkakörre az alábbiak szerint: Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a) pályázatot hirdet a Kerekegyerdő Bölcsőde (6041 Kerekegyháza, Erdő u. 31. ) bölcsődevezető (magasabb vezető ) álláshelyének teljes munkaidőben történő betöltésére. Munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az intézménybe járó gyermekek ellátásának megszervezése, az intézmény működése, a személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosítása, irányítása, a működtetés előkészítése. A költségvetési szervek vezetői számára jogszabályban előírt pénzügyi, gazdasági jogkörök felelősségteljes ellátása. Mivel az intézmény szeptember 1-től kezdi működését, az intézményvezető feladatkörébe tartozik az intézmény jogszabályokban előírt szakmai dokumentációjának kidolgozása is. A megbízáshoz szükséges feltételek: - A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének 2/B pontjában előírt képesítés: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális alapvégzettség, pedagógus és a) csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) b) bölcsődei szakgondozó (OKJ), c) csecsemő- és kisgyermek-gondozó (OKJ), d) csecsemő- és kisgyermeknevelő- gondozó (OKJ), e) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) vagy f) kisgyermekgondozó, - nevelői (OKJ) végzettség. - legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - felhasználó szintű számítástechnikai ismeret - büntetlen előélet A pályázat elbírálásakor előny: jó szervező, kommunikációs- és kapcsolatteremtőképesség A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó fényképes, részletes szakmai önéletrajzát, mely tartalmazza a motivációs céljait is az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

8 eddigi munkaviszonyokról, a szakmai gyakorlatról szóló igazolásokat a pályázó nyilatkozatát arról, hogy - a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással öszszefüggő kezeléséhez hozzájárul - mely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 15. -ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn - nyertes pályázóként vagyonnyilatkozatot tesz - a pályázatának nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e. Illetmény, juttatások: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. (Kjt.) és a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) sz. Kormányrendelet rendelkezései szerint. A magasabb vezetői megbízás időtartama: május 15-től június 30-ig szól. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezésbe kerül. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével. A KSZK internetes oldalán lévő közzététel napja: február 1. A pályázat benyújtásának határideje: március óra A pályázat benyújtásának módja és helye: 1 példányban, zárt borítékban, személyesen vagy postán nyújtható be pályázat Kerekegyháza Város Önkormányzata Jegyzőjének ( 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a) címezve, a borítékon feltüntetve a munkakör megnevezését Bölcsődevezető. A pályázat elbírálási határideje: április 15. A pályázatok elbírálásának módja: az előkészítő bizottság az érvényes pályázatot benyújtókat meghallgatja az Ügyrendi és Ifjúsági Bizottsággal együtt. Véleményezésüket követően a pályázatokról Kerekegyháza Város Képviselő-testülete dönt. A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető : 76/ telefonszámon, Verosztáné Csorba Mónika altől. 2. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Jegyzőt, hogy a pályázatot a KSZK portálon február 1-jei határidővel tegye közzé, a Szociális Közlönyben, valamint a helyben szokásos módon jelentesse meg. 3. A Képviselő-testület a pályázat előkészítője (Jegyző) által összehívásra kerülő bizottságba /257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A (9) bekezdés szerinti bizottságba/ az Ügyrendi Bizottság tagjait is delegálja. Felelős: Verosztáné Csorba Mónika al Határidő: pályázati kiírás és jogszabályok szerint

9 2011. január 26-án megtartott rendes ülése könyvéből 8/2011. (I. 26.) sz. Kth. Beszámoló elfogadása a tanyagondnoki szolgálatok évi működéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a tanyagondnokok évi működéséről szóló beszámolót. A Képviselő-testület lelkiismeretes munkájuk elismeréseként dicséretben részesíti Mozsárik Lajos és Horváth László tanyagondnokokat. Határidő:azonnal A határozatról értesül: Bartha Erika irodavezető, Mozsárik Lajos tanyagondnok, Horváth László tanyagondnok.

10 2011. január 26-án megtartott rendes ülése könyvéből 9/2011. (I. 26.) sz. Kth. A tanyagondnoki szolgáltató tevékenység nyilvántartása 1.) Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete mint fenntartó az általa fenntartott 2 tanyagondnoki szolgálat esetében a tevékenység nyilvántartásáról vezetendő tevékenységnaplóban január 27. naptól mellőzi a szolgáltatást igénybe vevők aláírásának vezetését. 2.) Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete mint fenntartó az általa fenntartott 2 tanyagondnoki szolgálat esetében a tevékenység nyilvántartásáról vezetendő tevékenységnaplóban a fenntartó teljesítést igazolni jogosult megbízottja, meghatalmazottja január 27. naptól a Polgármesteri Hivatal Igazgatási irodájának vezetője. A határozatról értesül: 1./ és általa: - Bartha Erika irodavezető, - Mozsárik Lajos tanyagondnok, - Horváth László tanyagondnok.

11 2011. január 26-án megtartott rendes ülése könyvéből 10/2011. (I. 26.) sz. Kth. A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. társasági szerződésének módosítása 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója az alábbi tulajdonosi döntést hozza: a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. székhelye 2011.február 15- től 6041 Kerekegyháza, Szent István tér 2.sz. 2./ A Képviselő-testület felkéri a Kft. ügyvezetőjét a fenti alapítói döntéssel kapcsolatos Cégbíróság előtti eljárásra. 3./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 6041 Kerekegyháza, Szent István tér 2.sz. ingatlant a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. székhelyként bejegyeztesse. Az ingatlant határozatlan időre, térítésmentesen bocsájtja a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. rendelkezésére. 4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a fenti döntéssel kapcsolatos bérleti szerződés aláírására. A határozatról értesül: -, és általa - Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft.

12 2011. január 26-án megtartott rendes ülése könyvéből 11/2011. (I.26.) sz. Kth. Éven belüli támogatás megelőlegező hitelfelvétel évben a folyamatban lévő bölcsőde építés finanszírozása érdekében 1./ Kerekegyháza Város Képviselő-testülete a folyamatban lévő "Kerekegyerdő Bölcsőde" - új bölcsőde építése a kerekegyházi Erdő utcában című, DAOP-4.1.3/C-2f azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió Kecskeméti Fiókjától ,- Ft. összegű, éven belüli lejáratú, támogatás megelőlegező hitelt vesz fel a évben a projekt befejezéséig felmerülő költségekre. A hitel fedezeteként az önkormányzat a megítélt támogatás összegét engedményezi a hitelintézet javára. Egyben felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. 2./ Kerekegyháza Város Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel felvételével, visszafizetésével kapcsolatos kiadásokat a futamidő alatti éves költségvetésekbe betervezi. A határozatról értesül:. -, és általa - Pénzügyi iroda - OTP Bank Nyrt.

13 2011. január 26-án megtartott rendes ülése könyvéből 12/2011. (I. 26.) sz. Kth. Bács-Kiskun Megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2010 véleményezése Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bács-Kiskun Megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció tárgyú előterjesztést és azzal kapcsolatban az alábbi véleményt alakította ki: - Részletesen tartalmazza a jogszabályban foglalt előírás szerinti adatokat. - Jól szerkesztett, adatokkal, táblázatokkal alátámasztott, realitásokra épülő. - Feltárja a területen élők jelenlegi körülményeit, hátrányait és az ebből fakadó várható ellátási igényeit is. - A feltárt problémákra megoldási javaslatokat tesz. Határidő: január 31. A határozatról értesül: 1./ és általa: - Igazgatási Iroda vezetője

14 2011. január 26-án megtartott rendes ülése könyvéből 13/2011. (I. 26.) sz. Kth. Rendelet alkotás a bérpótló juttatásban részesülő személyek lakókörnyezetének rendezettsége érdekében Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletet alkot a bérpótló juttatásra jogosult személyek lakókörnyezetének rendezettsége meghatározására az SZt. 35 (2) bekezdésében foglaltakra, a lakott lakás kivételével. A rendelet hatálybalépésének ideje: május 1. napja Határidő: március 31.

15 2011. január 26-án megtartott rendes ülése könyvéből 14/2011. (I. 26.) sz. Kth. Beszámoló a városi örökség megőrzése pályázat megvalósításával kapcsolatban Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a DAOP-5.1.2/B Kerekegyháza településképének javítása a városi identitás erősítése érdekében c. pályázat lebonyolításáról és elszámolásáról készített beszámolót.

16 2011. január 26-án megtartott rendes ülése könyvéből 15/2011. (I.26.) sz. Kth: Jegyző évi teljesítményértékeléséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete évi teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, és évi szakmai munkája elismeréseként dicséretben részesíti. ról értesül:

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére 195-5/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére Tárgy: A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2010. évi szakmai beszámolójának elfogadása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-ei ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-ei ülésére Iktató szám: 107/2015. Tárgy: Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 11. szám 2010. november 30. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén:

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2015. EK 4. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2015. EK 4. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2015.03.03 2015. EK 4. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2012. szeptember 26. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 10. szám 2011. október 26. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 4/2015.(I.29.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi naprendjére: Javaslat

Részletesebben

~ ~9. számú előterjesztés

~ ~9. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~ ~9. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére 660-92/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Tárgy: A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat további működtetése Kerekegyházán

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 9386-1/2013. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 462-2/2012. 1/2012. számú 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.)

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

Sényő Község Képviselőtestületének 2/2004.(II.11.) Kt. számú határozata

Sényő Község Képviselőtestületének 2/2004.(II.11.) Kt. számú határozata Sényő Község Képviselőtestületének 14/2004.(IV.08.) Kt. számú határozata A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratát az alábbiakban módosítja: Sényő Község Képviselőtestületének 2/2004.(II.11.)

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 21-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 21-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből. 210/2009. (X.21.) sz. Kth. Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2010. évre vonatkozóan 2009. október 21-én megtartott ülése könyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. sz. mellékletét

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2014. EüK. 5. szám pályázati felhívás 2 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2014. EüK. 5. szám pályázati felhívás 2 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.04.15 2014. EüK. 5. szám pályázati felhívás 2 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. december 17-én, szerdán 14,00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 27-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 27-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 27-én megtartott ülése könyvéből 1/2010.

Részletesebben

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE KÜLÖNKIADÁS 2012. ÁPRILIS BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 2012. I. NEGYEDÉVBEN MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZÕ ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEIN AZ ALÁBBI RENDELETEKET ALKOTTA, ILLETVE HATÁROZATOKAT

Részletesebben

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-700 Fax: (88) 513-705 KIVONAT

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-700 Fax: (88) 513-705 KIVONAT 2009. január 29.-i testületi ülésének könyvéből 4/2009. (I.29.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde közoktatási esélyegyenlőségi

Részletesebben

lléjsfs plqll Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest.,...

lléjsfs plqll Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest.,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbánya! Önkormányzat Képviselő-testület ülése lléjsfs plqll Budapest.,...

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 25-i az alábbi napirendet fogadta el:

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 25-i az alábbi napirendet fogadta el: Kihagyva a kihagyandókat! Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott ülése könyvéből 1/2015.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 12. szám 2010. december 30. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén:

Részletesebben

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 257/2009.(XI.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben