10. Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10. Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére"

Átírás

1 10. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 16-i ülésére Tárgy: Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása, valamint közösségi ellátások biztosítása Az előterjesztést készítette: Nagy Judit Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda irodavezető Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Pénzügyi Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Törvényességi ellenőrzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Kutasiné Nagy Katalin s.k. jegyző

2 Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 16-i ülésére Tárgy: Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása, valamint közösségi ellátások biztosítása Ikt.sz: I./8033/8/2009. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 3/2009.(I. 21.) határozatában döntött arról, hogy vállalja a közösségi ellátások (szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása és szenvedélybetegek alacsonyküszöbű közösségi ellátása) biztosítását évre. A határozatban foglaltaknak megfelelően a feladat ellátására feladat-ellátási szerződést kötöttünk a Főplébániai Karitász Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal. A közösségi ellátások biztosításához szükséges Ft lakosságarányos települési hozzájárulás összegére a évi költségvetésében fedezetet biztosítottunk. Jogszabályi háttér: I. A nappali ellátás egyes formáinak biztosítása A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény (a továbbiakban: Szt.). 86. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével önkormányzatunk az alábbi szociális ellátásokat köteles biztosítani január 01. napjától: - étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - családsegítés, - nappali ellátások. A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, - tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, - tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, - harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. Fentiekből kitűnik,, hogy a nappali ellátás három fő területre terjed ki, melyek közül Lajosmizse Város Önkormányzata csak az idősek nappali ellátásáról gondoskodik. Megoldásra váró feladat volt a másik két ellátásról történő gondoskodás, illetve ezen feladatok ellátása. Ezek közül a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátására a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás január 01. napjától feladatellátási-szerződést kötött a kistérség egészére kiterjedően. A Társulás elnöke levelében (előterjesztés 1. melléklete) tájékoztatott arról, hogy a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvénytervezetben foglaltak alapján a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátására nem igényelhető kistérségi kiegészítő normatíva 2

3 2009. évben a Társulás Ft kistérségi kiegészítő normatívát biztosított a feladatellátásra, mely összeget évben az előzetesen lefolytatott egyeztetések alapján, Tiszakécske és Lajosmizse Város Önkormányzata által megtérítve biztosítaná a Társulás. Az idei évhez hasonló módon külön az önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján - további Ft támogatást kér a települési önkormányzatoktól a feladatellátó szervezet a közösségi ellátások évi finanszírozására évtől a közösségi ellátások biztosítása nem kötelező önkormányzati feladat, azonban a főt meghaladó települések esetében a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása igen. A fentiek alapján javasolom, hogy a Képviselő-testület évre is vállalja fel a közösségi ellátások biztosítását. Az elmúlt időszak tapasztalatai bizonyítják a feladatellátás szükségességét, és nemcsak jogszabályi kötelezettség miatt, de szakmai, és költséghatékonysági szempontok figyelembevételével továbbra is indokolt kistérségi szinten a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása. A kért támogatás pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása (kötelező feladat) Ft-tal, a közösségi ellátások Ft-tal összesen Ft-tal terhelné Lajosmizse Város Önkormányzatának költségvetését. A Főplébániai Karitász Alapítványnak a Rév Szolgálat évre vonatkozó kistérségi működési támogatásra vonatkozó levele az előterjesztés 2. melléklete. Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem T. Képviselő-testület elé: I. Határozat tervezet /2009. ( ) ÖH Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása Határozat 1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátását évben is a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás útján biztosítja. 2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.) pontban foglalt ellátások biztosításához szükséges Ft hozzájárulás összegére a évi költségvetésében fedezetet biztosít, melyet átad a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulásnak. Felelős: Képviselő-testület Határidő: december 16. 3

4 II. Határozat tervezet /2009. ( ) ÖH Közösségi ellátások biztosítása Határozat 1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a közösségi ellátások (szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása és szenvedélybetegek alacsonyküszöbű közösségi ellátása) biztosítását évre. 2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1 pontjában foglalt feladat ellátására feladat-ellátási szerződést köt a Főplébániai Karitász Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal, melynek aláírásra felhatalmazza a polgármestert. 3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a közösségi ellátások biztosításához szükséges Ft lakosságarányos települési hozzájárulás összegére a évi költségvetésében fedezetet biztosít. Felelős: Képviselő-testület, polgármester Határidő: december 16. Lajosmizse, december 11. Basky András s.k. polgármester 4

5 Előterjesztés 1. melléklete Tárgy: Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása évben Valamennyi Települési Önkormányzat Polgármesterének S z é k h e l y é n Tisztelt Cím! évben a közösségi ellátások biztosítására a Társulást alkotó tagönkormányzatok feladat-ellátási szerződést kötöttek a Főplébániai Karitász Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal (továbbiakban: RÉV). Az egész kistérségre kiterjedő működési engedéllyel azonban nemcsak e három feladatra (szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása és szenvedélybetegek alacsonyküszöbű közösségi ellátása), hanem a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátására is rendelkezik a RÉV től a közösségi ellátások biztosítása nem kötelező önkormányzati feladat, azonban a főt meghaladó települések esetében a nappali ellátás igen. A Társulási Tanács január 28-i ülésén döntött arról, hogy január 01. napjától a Társulás feladatellátási szerződést köt a kistérség egészére kiterjedően pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására. Az elmúlt időszak tapasztalatai bizonyítják a feladatellátás szükségességét. Molnár Ferenc úr, a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat vezetője elkészítette a jövő évi finanszírozási tervet, melyet jelen levelünkhöz mellékelve megküldünk. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvénytervezetben foglaltak alapján a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátására nem igényelhető kistérségi kiegészítő normatíva, azonban ez az ellátás továbbra is beszámítható a kötelezően ellátandó szociális feladatok közé, így azon települések (Lakitelek, Szentkirály) is jogosulttá válnak kistérségi kiegészítő normatív támogatásra, amelyek csak egy szociális feladatellátásban vesznek részt évben a Társulás 600 eft kistérségi kiegészítő normatívát biztosított a feladatellátásra, mely összeget évben az előzetesen lefolytatott egyeztetések alapján, Tiszakécse és Lajosmizse Város Önkormányzata által megtérítve biztosítaná a Társulás. Az idei évhez hasonló módon külön az önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján - további eft támogatást kér a települési önkormányzatoktól a feladatellátó szervezet a közösségi ellátások évi finanszírozására (lakosságarányos számítás csatolva). Kérem a Tisztelt Polgármester Asszonyt/Urat, szíveskedjen a képviselő-testülettel megtárgyaltatni azt, hogy vállalja-e az önkormányzat évben a közösségi ellátások (szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása és szenvedélybetegek alacsonyküszöbű közösségi ellátása) biztosításához szükséges lakosságarányos települési hozzájárulás megfizetését. A fentiekre vonatkozó határozato(ka)t, szíveskedjen legkésőbb december 30-ig megküldeni a Kistérségi Iroda részére. Kecskemét, december 7. Tisztelettel: Dr. Zombor Gábor sk. 5

6 Előterjesztés 2. melléklete Főplébániai Karitász Alapítvány Kecskemét Plébánia köz Tel./fax.: 76/ ; Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Dr. Zombor Gábor elnök úr Tárgy: Rév Szolgálat kistérségi működési támogatása évre Kecskemét Kossuth tér Tisztelt Elnök Úr! A Főplébániai Karitász alapítvány fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2009-ben a kistérség minden településére kiterjesztette szolgáltatásait. Kérem, hogy az elmúlt évhez hasonlóan a Rév Szolgálat Forintos támogatási kérelmét a Kistérségi Társulási Tanácsban támogatni szíveskedjék. A következő évre is Ft. támogatást kérünk a négy közösségi ellátás biztosítására, és Ft. támogatást a nappali ellátás biztosítására (Lajosmizse, Tiszakécske városok ellátására). Az elmúlt évi fő célkitűzésünk a kistérségben a szolgáltatás megismertetése és az államilag finanszírozott feladatmutatók folyamatos emelése volt. Ennek eredményeképpen 2009-re elértük, hogy az alábbi feladatmutatók szerinti teljesítményt finanszírozza a központi költségvetés: Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Szenvedélybetegek közösségi ellátása Szenvedélybetegek közösségi ellátása alacsony küszöbű ellátás Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali intézménye Ellátottak december Ellátottak december Állami finanszírozás 2009-ben Tervezett állami finanszírozás szolgálat 2 szolgálat Összesen:

7 A RÉV teljes éves ráfordításai összességében Forint. A teljesítménymutatók szerinti ráfordítás Kecskemét város és a Kistérség között kb % arányban oszlik meg. Az állami finanszírozásra re szerződésünk van a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal. A évi várható finanszírozást a évi alapján tervezzük. A évi költségvetést a évi kiadásokkal számolva az alábbi tervezett bevételekre és támogatásokra építjük Állami finanszírozás Kecskemét M. J. V. Önkormányzata Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (A Megyei Kórházzal való együttműködés és a megye egyéb területein való feladatok támogatására.) Fenntartó alapítvány hozzájárulása hazai és nemzetközi pályázatok, saját forrás (kért: ) kb kb Összesen kb kb Tájékoztató adatok a Kistérség településein 2009-ben végzett tevékenységünkről (Az adatok nem teljes körűek és nem véglegesek) A pszichiátria betegek és szenvedélybetegek közösségi ellátásában, valamint a nappali ellátásban részt vevők száma pontos, az alacsony küszöbű ellátásban részt vevők száma csak becsülhető az alacsony küszöbű információs és megkeresés adatai csak az évi végi adataok beérkezése után arányosítható. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 2009 Megkeresések Kliens kontakt Települések Önkormányzat szoc. Oszt. Családsegítő Gyermekjóléti Rendőrség Iskolák Orvosi Rendelő Diákotthon Lakóotthon Telefonon Ellátottak száma Ágasegyháza 1 1 Ballószög 1 1 7

8 Helvécia 1 2 Kerekegyháza Ladánybene 1 1 Lajosmizse Nyárlőrinc 2 2 Orgovány 1 1 Tiszakécske Városföld 1 1 Izsák (ell.ter.kívül) 1 1 Összesen: ben az ellátásban lévők száma 104 fő, ebből 20 fő kistérségben él. A kistérségben jelenleg is ellátásban lévők száma 20 fő. Csoportfoglalkozásra /pszichoedukáció/, heti rendszerességgel 2 fő jár kistérségből. Útiköltség támogatást kapnak a bejutáshoz. Ügyelet Kerekegyháza: 2 hetente, hétfőn 9-12 ügyeleti helyiség, illetve családlátogatás Nyárlőrinc: 2 hetente, hétfőn családlátogatás Helvécia-Ballószög-Orgovány: 2 hetente, szerda ügyeleti helyiség, illetve családlátogatás Tiszakécske: 2 hetente, csütörtök ügyeleti helyiség, illetve családlátogatás Lajosmizse: 2 hetente hétfő ügyeleti helyiség, illetve családlátogatás Addiktológiai betegek közösségi ellátása 2009 Megkeresések Kliens kontakt Települések Önkormányzat szoc. Oszt. Családsegítő Gyermekjóléti Rendőrség Iskolák Orvosi Rendelő Diákotthon Lakóotthon Telefonon Ellátottak száma Alsólajos 1 Ballószög Felsőlajos 2 4 8

9 Helvécia Jakabszállás 1 3 Kerekegyháza Kiskunfélegyháza (ell.ter.kiv.) Lajosmizse Lakitelek Szentkirály Tiszakécske Ügyelet Kerekegyháza: 2 hetente, kedden ügyeleti helyiség, illetve családlátogatás Nyárlőrinc: 2 hetente, hétfőn családlátogatás Helvécia-Ballószög-Orgovány: 2 hetente, szerda ügyeleti helyiség, illetve családlátogatás Tiszakécske, hetente hetente csütörtökönként: ügyeleti helyiség, illetve családlátogatás Lajosmizse: 2 hetente kedden ügyeleti helyiség, illetve családlátogatás Szenvedélybeteg közösségi ellátottak 2009-ben összesen : 146 fő, ebből kistérségben ellátott: 35 fő. Prevenciós munka Kistérségben 2009 Megkeresések Kliens kontakt Települések Pályázat megnevezése Családsegítő Gyermekjóléti Rendőrség Iskolák Orvosi Rendelő Diákotthon Lakóotthon Telefonon Ellátottak száma Ágasegyháza Ballószög Támop FB Diák otthon 5 diák Helvécia Kerekegyháza Ladánybene KAB- IPP diák 9

10 Lajosmizse Támop SOSU 10 diák Nyárlőrinc Orgovány Tiszakécske Támop kollégium 20 diák Városföld Izsák (ell.ter.kívül) KAB- IPP diák KAB_IPP_ diák Összesen: 828 diák 2010 első negyedévében a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet szakmai vezetésével a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat közreműködésével, Kecskemét M.J.V. Önkormányzata, a Szociális és Családügyi Minisztérium, valamint a Főplébániai Karitász összesen Ft támogatásával a kistérség összes 8. és 10. osztályos diákjainak, valamint minden pedagógusnak a bevonásával reprezentatív felmérés készül. Megelőző-felvilágosító szolgáltatás (kábítószerrel való visszaélés miatt meggyanúsított, terhelt, illetve vádolt fiataloknak nyújtott szolgáltatás) Elterelés megkeresések Kliens kontakt Települések Önkormányzat szoc. Oszt. Családsegítő Gyermekjóléti Rendőrség Iskolák Orvosi Rendelő Diákotthon Lakóotthon Telefonon Személyesen/alk alom Ágasegyháza Lajosmizse Városföld Összesen: ben az ellátásban lévők száma 28 fő, ebből 5 fő kistérségben él. A kistérségből kétheti rendszerességgel járnak a kliensek a megelőző-felvilágosító szolgáltatásra. 10

11 Nappali ellátás a kecskeméti kistérségben A nappali ellátásban 2009-évben az engedélyezett férőhelyszám 30, ebből 25 a finanszírozott férőhelyek száma. Ebben az ellátási formában szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek részesülnek. A év első napján 29 fő megállapodással rendelkező ellátottunk volt. Jelenleg a megállapodással rendelkező ellátottak száma 27 fő. Az ellátást igénybevevők köre az első félévben 1 fő tiszakécskei lakos kivételével kecskeméti lakosokból tevődött össze. Ebben a félévben megtörtént a szolgáltatás elérhetővé tételének megszervezése a kistérség tiszakécskei és lajosmizsei lakosai részére is. Ez szükségessé tette, eddig meg nem lévő problémák megoldását, pl. hogy a kistérségi ellátottak intézménybe jutását saját gépjárművünkkel kell megoldani. Ennek érdekében átvizsgáltuk a nappali ellátást igénybevevők szükségleteit. Egyeztetéseket, esetmegbeszéléseket folytattunk a települések családsegítő szolgálataival, az intézményvezető kapcsolatépítést folytatott a települések jegyzőivel, polgármestereivel. Július hónaptól folyamatosan növeltük a kistérségi ellátottak számát: Hónap Megállapodással rendelkezők száma (fő) Július 6 Augusztus 6 Szeptember 6 Október 6 November 5 Az ellátottak közül 3 fő tiszakécskei és 4 fő lajosmizsei lakos. A kistérségi nappali ellátást igénybevevők által leggyakrabban igénybevett szolgáltatásaink a mentálhigiénés tanácsadás és az ügyintézésben való segítségnyújtás. A szolgáltatást igénybe vevők közül 2 fő pszichiátriai és 5 fő szenvedélybeteg. Az első kapcsolatfelvételre rendszerint a kistérségi irodahelységünkben (Tiszakécskén csütörtöki,lajosmizsén pedig keddi napokon) vagy Kecskeméten kerül sor. A jelentkező kliensek közül 4 fő önállóan 3 fő a kistérségi családsegítő szolgálat közbenjárásával vette fel a kapcsolatot intézményünkkel. A Kecskemétre történő bejáráshoz igény szerint személygépkocsinkkal nyújtunk segítséget. Kecskemét, december 7. Molnár Ferenc sk. a fenntartó képviselője 11

12 Támogatási összeg: Ft Település Lakosságszám Lakosságarány Közösségi ellátások - 3 szolgáltatás (arányosítva) Lebontva egy-egy szolgáltatásra Ágasegyháza ,09% , ,90 Ballószög ,34% , ,02 Felsőlajos 997 1,60% , ,86 Fülöpháza 911 1,46% , ,48 Helvécia ,07% , ,72 Jakabszállás ,44% , ,07 Kerekegyháza ,27% , ,41 Kunbaracs 664 1,07% , ,90 Ladánybene ,74% , ,45 Lajosmizse ,76% , ,46 Lakitelek ,50% , ,38 Nyárlőrinc ,89% , ,55 Orgovány ,50% , ,94 Szentkirály ,16% , ,57 Tiszakécske ,92% , ,89 Tiszaug 990 1,59% , ,32 Városföld ,59% , ,74 Összesen: , ,67

Rév. Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

Rév. Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat FŐPLÉBÁNIAI KARITÁSZ ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét Plébánia köz 1. Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Éves munkabeszámoló - 2013 Készítette: Kecskemét, 2015. január 14. (Molnár Ferenc) intézményvezető Rév

Részletesebben

Rév. Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

Rév. Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat FŐPLÉBÁNIAI KARITÁSZ ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét Plébánia köz 1. Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Éves munkabeszámoló - 2014 Készítette: Kecskemét, 2015. január 13. (Molnár Ferenc) intézményvezető Rév

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére ELŐTERJESZTÉS 8. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2011. II. félévi tevékenységéről Ikt. sz{m: 298-19/2012. Előterjesztés jellege:

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2013. évrıl szóló szakmai beszámolójának elfogadása

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

JAVASLAT. a Pásztói Gondozási Központ tevékenységének felülvizsgálatára

JAVASLAT. a Pásztói Gondozási Központ tevékenységének felülvizsgálatára VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-181 / 2013. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT a Pásztói Gondozási

Részletesebben

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi- Szociális Központ 2008-ban végzett munkájáról

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi- Szociális Központ 2008-ban végzett munkájáról Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi- Szociális Központ 3100 Salgótarján, Füleki út 41. Tel/Fax: 32/431-349 e-mail: eszk@salgotarjan.hu Ikt. sz.: 143/2009 Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Budapest, 2013. július

Budapest, 2013. július EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 34610-4/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. július 24-én E L Ő T E

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése C É L F E L A D A T Készítette: dr. Marosi-Rácz Julianna

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata A Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Részletesebben

250/2011. (XII. 29.) MÖK

250/2011. (XII. 29.) MÖK 250/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2011. évi felülvizsgálatáról

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben