KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KIEGÉSZÍTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KIEGÉSZÍTÉSE"

Átírás

1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KIEGÉSZÍTÉSE a évi fogyasztói árkiegészítés számú szolgáltatáscsoportos részletezettségű éves összesítő bevallásához, valamint a fogyasztói árkiegészítés számú szolgáltatáscsoportos részletezettségű negyedéves összesítő bevallásához A fogyasztói árkiegészítésről szóló évi LXXXVII. törvényt (a továbbiakban: Fát.) július 1-jei hatállyal módosította a évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: módosító törvény). A jogszabályváltozás folytán felmerülő egyes kérdéseket a június végén értékesített, de július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatásokat a korábbi évek gyakorlatának megfelelően szükséges kezelni (évváltás). Főbb változások: A módosító törvény kiterjeszti a kedvezményes utazásokat a félhavi bérletekre vonatkozóan, bővíti az ingyenes utazásra jogosultak körét az Európai Gazdasági Térség állampolgárai tekintetében - új jogosultak az életkoruk alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államnak az állampolgárai, valamint az Európai Közösség és tagállamai, továbbá az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött külön nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államnak állampolgáraival azonos jogállású személyek -, valamint megszünteti az országgyűlési képviselők ingyenes utazási lehetőségét. A vasúti személyszállítás és a HÉV közlekedés esetében az utazási távolság és az 5 hányadosát kell alapul venni az eddigi 10 helyett, valamint a melléklet számos ponton módosult. A módosító törvény mellékletében a távolsági tömegközlekedés menetjegyeire vonatkozó 1. utazási kedvezmény a korábbi 1. és 5. kedvezmény, a 2. utazási kedvezmény a korábbi 3. és 7. kedvezmény összevonásából adódott. A bérletek esetében a 4. utazási kedvezmény a korábbi 4. és 8. kedvezmény összevonásával került kialakításra, a 3. utazási kedvezmény pedig új elem a rendszerben: ezen típusú bérlet kedvezmény az új 4. utazási kedvezményből arányosítással adódott 67,5/90-es arány alkalmazásával. A helyi tömegközlekedés, valamint a komp- és révközlekedés kedvezményei nem változtak, mindössze számozásuk módosult. Hatály: A Fát. módosító törvénnyel megállapított rendelkezéseit a július 1. napjától nyújtott fogyasztói árkiegészítésre jogosító szolgáltatások alapján keletkező igénylésre kell alkalmazni, a módosító törvénnyel megállapított melléklet 3. és a felsőoktatási hallgatók esetében a melléklet 4. pontjában foglaltak kivételével. Abban az esetben, ha az árkiegészítés alanya szolgáltatására május 1. napjától olyan utazási kedvezményt biztosít, amelyre a módosító törvény mellékletének 3. pontja lenne alkalmazandó, jogosult e törvény hatálybalépésének napjától - a módosított Fát. egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül - az előzőekben meghatározott szolgáltatása után is árkiegészítést igényelni. A módosító törvény mellékletével megállapított melléklet 3. pontja augusztus 31. napján hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit a augusztus 31. napjáig nyújtott, fogyasztói árkiegészítésre jogosító szolgáltatások alapján keletkező igénylésre még alkalmazni kell. A nappali és esti tagozatos felsőoktatásban tanulók iskola-lakhely közötti utazására szeptember 1. napjától december 31. napjáig nyújtott, fogyasztói

2 árkiegészítésre jogosító szolgáltatások után keletkező igénylésre a Fát. mellékletének a módosító törvény mellékletével megállapított 4. pontját kell alkalmazni. A bevallás új szabályai: A jogszabály különböző hatálybalépési időpontokat határoz meg a módosító törvénnyel megállapított melléklet 3. és a felsőoktatási hallgatók esetében a melléklet 4. pontjában foglaltakra. A módosító törvénnyel megállapított melléklet szerinti kategóriákhoz az adóhatóság új kódszámokat állapított meg és a módosító törvényben meghatározott hatálynak megfelelően a hatályukat vesztő kódszámokat kiiktatja. Az új kódszámok a jelen dokumentum végén találhatók meg. Éves bevallásra kötelezett adóalanyok esetében - a sz. lapon - a módosító törvénnyel nem érintett időszakban nyújtott fogyasztói árkiegészítésre jogosító szolgáltatások esetén a Kitöltési Útmutató a évi fogyasztói árkiegészítés számú szolgáltatáscsoportos részletezettségű éves összesítő bevalláshoz című dokumentumban szereplő kódszámokat kell a következőkben leírtak figyelembe vételével alkalmazni. A módosító törvénnyel megállapított melléklet szerint nyújtott fogyasztói árkiegészítésre jogosító szolgáltatások után jelen dokumentum végén szereplő - új bevallási kódszámot kell a szolgáltatáscsoport bevallási kódszáma sorban feltüntetni. A negyedéves bevallásra kötelezett adóalanyok részére rendszeresített sz. bevallásnyomtatvány nem változik, a fent részletezetteknek megfelelő kódszámot szükséges az adott hónaphoz rendelni. A fogyasztói árkiegészítésre jogosító szolgáltatások nyújtása esetében az igénylés továbbra is a 0711-es bevallásban történik. Abban az esetben, ha az árkiegészítés alanyára a módosító törvény és az abban foglalt melléklet 3. pontja a Fát. július 1-éig hatályos rendelkezéseinél kedvezőbb szabályokat állapít meg, a jogosult az alábbiakban részletezett módon járhat el. Abban az esetben, ha a jogosult a Fát. július 1-ig hatályos szabályai alapján a második negyedévre július 20-ig benyújtotta a ös bevallást, azonban a módosító törvény alapján kedvezőbb igénylési jogosultság nyílt meg a számára - a május 1-től nyújtott olyan fogyasztói árkiegészítésre jogosító szolgáltatása után, melyre a módosító törvény mellékletének 3. pontja vonatkozik -, a jogosult a harmadik negyedévre október 20-ig benyújtott ös bevallásban vallhatja be a július 1-ig hatályos szabályok alapján számított, és a módosító törvénnyel megállapított melléklet 3. pontja alapján számított összegek különbözetét. A különbözet bevallása során a sz. bevallási nyomtatványon a részletező tábla a rovatában a szolgáltatáscsoporthoz tartozó - az adóhatóság által megállapított új kódszámot (220), a b rovatában a szolgáltatáscsoport megnevezését (Fát tv. szerinti 3. kategória - utazási kedvezmény, vasúti és távolsági autóbusz bérlet (SZJ és , beleértve HÉV-közlekedés, kivéve járműszállítás a ból, SZJ )) kell feltüntetni. Figyelem! A különbözet bevallása során is szükséges a részletező tábla c és d rovatának kitöltése a május, június hónapokban közforgalmú személyszállítás esetén értékesített jegyek, bérletek darabszámának, illetve a hatósági áras különjárati autóbusz-szolgáltatás esetén a kilométerben meghatározott utazási távolságnak megfelelően. Abban az esetben, ha a jogosult május, június hónapok tekintetében már nyújtott be igénylést a 0711-es nyomtatványon, azonban a módosító törvény alapján - a fent

3 részletezett - kedvezőbb igénylési jogosultság nyílt meg a számára, az adott 0711-es bevallását a számú, az önellenőrzéssel történt helyesbítésről szóló bevallással tudja önellenőrizni, és ezáltal a különbözetet igényelni. Abban az esetben, ha a jogosult a tárgyévben a második negyedéves ös bevallását elmulasztotta benyújtani, a pótlást a kedvezőbb szabályoknak megfelelően a ös nyomtatványon nyújthatja be a tárgyévet követő év január 31-éig. Ezt követően a pótolt bevallást a pótlás évében érvényes 32. számú nyomtatványon kell benyújtani. A fentiek szerint tehát a harmadik negyedéves ös bevallásban a 220 bevallási kódszámon lehet bevallani a május és június hónapokra vonatkozó különbözetet, valamint a módosító törvény mellékletének 3. pontja szerint július és augusztus hónapokra vonatkozó adatokat. A módosító törvény mellékletének 3. pontja augusztus 31. napján hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit a augusztus 31. napjáig nyújtott, fogyasztói árkiegészítésre jogosító szolgáltatások alapján keletkező igénylésre még alkalmazni kell. A 220 bevallási kódszám tehát kizárólag az október 20-ig benyújtandó harmadik negyedéves ös bevallásban szerepeltethető. A módosító törvény mellékletével megállapított melléklet 4. pontja (bevallási kódszáma: 221) a 18 év alatti diákok tekintetében július 1-jén lép hatályba, azonban a nappali és esti tagozatos felsőoktatásban tanulók iskola-lakhely közötti utazására nyújtott, fogyasztói árkiegészítésre jogosító szolgáltatások után keletkező igénylésre szeptember 1. napjától december 31. napjáig lehet alkalmazni. A kitöltési útmutató a jelen dokumentumban foglaltakon túl nem változik, a két dokumentumot együttesen szükséges alkalmazni. A szolgáltatáscsoport Hatály bevallási kódszáma július 1-ig július 1-ig július 1-ig július 1-ig július 1-ig július 1-ig július 1-ig július 1-ig július 1-ig 212 Hatályban marad (2007. július 1. után is alkalmazandó) 213 Hatályban marad (2007. július 1. után is alkalmazandó) 214 Hatályban marad (2007. július 1. után is alkalmazandó) 215 Hatályban marad (2007. július 1. után is alkalmazandó) 216 Hatályban marad (2007. július 1. után is alkalmazandó) 217 Hatályban marad (2007. július 1. után is alkalmazandó) 218 Új! július 1-től hatályos 219 Új! július 1-től hatályos 220 Új! május 1-től augusztus 31-ig 221 Új! július 1-jétől hatályos a 18 év alatti diákok tekintetében; szeptember 1-től december 31-ig hatályos a nappali és esti tagozatos felsőoktatásban tanulók iskola-lakhely közötti utazására nyújtott, fogyasztói árkiegészítésre jogosító szolgáltatások után keletkező igénylésre

4 222 Új! július 1-től hatályos Az egyes kategóriák szerint igénybe vehető fogyasztói árkiegészítés tételek Bevallási kódszám Szolgáltatáscsoport Árkiegészítés mértéke 218. Fát tv. szerinti 1. kategória - utazási kedvezmény, vasúti és távolsági autóbusz menetjegy (SZJ és , beleértve HÉV-közlekedés, kivéve járműszállítás a ból, SZJ , SZJ ) Ft/5 /db , , , , , , , Fát tv. szerinti 2. kategória - utazási kedvezmény, vasúti és távolsági autóbusz menetjegy (SZJ és , beleértve HÉV-közlekedés, kivéve járműszállítás a ból, SZJ , SZJ ) Ft/5 /db , , , , , , , Fát tv. szerinti 3. kategória - utazási kedvezmény, vasúti és távolsági autóbusz bérlet (SZJ és , beleértve HÉV-közlekedés, kivéve járműszállítás a ból, SZJ ) Ft/5 /hó/db , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

5 260, , , , , , , Fát. tv. szerinti 4. kategória - utazási kedvezmény, vasúti és távolsági autóbusz bérlet (SZJ és , beleértve HÉV-közlekedés, kivéve járműszállítás a ból, SZJ ) Ft/5 /hó/db , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Fát tv. szerinti 5. kategória - utazási kedvezmény, helyi bérlet (SZJ ből és ből) Ft/hó/db Budapest (a Helyiérdekű Vasúttal, az 3580 országos közforgalmi vasúttal és a helyközi autóbuszjáratokkal együtt a közigazgatási határon belül) Megyei jogú városokra: kizárólag autóbuszra 2030 kizárólag villamosra 1330 kizárólag trolibuszra 1330 villamosra és trolibuszra 1380 autóbuszra, villamosra és trolibuszra 2520 (kombinált) Egyéb településekre (autóbuszra) utazási kedvezmény, ezen belül: 212. Komp- (SZJ ből) és a révközlekedési (SZJ ből) menetjegy 213. Komp- (SZJ ből) és a révközlekedési (SZJ ből) 65 Ft/db 620 Ft/hó/db

6 bérlet 214. Hatósági áras különjárati autóbuszközlekedésben az egy autóbusz által megtett: utazási távolságnak megfelelően kilométerenként 50 forint legfeljebb napi forint 215. Helyközi tömegközlekedésben az ingyenes utazás GKM által meghatározott összeg 216. Helyi tömegközlekedésben az ingyenes utazás GKM által meghatározott összeg 217. Komp- és révközlekedésben az ingyenes utazás GKM által meghatározott összeg

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 1. oldal 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási ekről A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Fát.) 9. -ának (4) bekezdésében

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL A menetdíj megfizetése A menetdíjat az utazás megkezdése előtt, legkésőbb az autóbuszon kell

Részletesebben

Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról. Érvényes: 2012 szeptember 1-től

Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról. Érvényes: 2012 szeptember 1-től Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról Érvényes: 2012 szeptember 1-től Az országos, regionális és elővárosi személyszállítás szolgáltatások díjai A

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

Az utazási kedvezmények igénybevételéhez szükséges dokumentumok a személyszállításban

Az utazási kedvezmények igénybevételéhez szükséges dokumentumok a személyszállításban Kakuk Györgyi Az utazási kedvezmények igénybevételéhez szükséges dokumentumok a személyszállításban A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása A követelménymodul

Részletesebben

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés) Az utazási költségtérítést, az arra való jogosultság megállapításának, igazolásának módját több jogszabály együttesen határozza meg. Az alábbiak az igénybe vett közlekedési mód - közforgalmú személyszállítás

Részletesebben

eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni lekötött tartalékot adott napi utolsó jegyzett árfolyamot fizetős

eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni lekötött tartalékot adott napi utolsó jegyzett árfolyamot fizetős Hírlevél 2010. /02. w w w. sinkatax.hu Változik a munkába járással kapcsolatos költségtérítés 2010. május 1-én lép hatályba a 39/2010.(II.26.) Kormányrendelet, amely a munkába járással kapcsolatos utazási

Részletesebben

VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE

VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE 108 VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE A Szolgáltató pénztáraiban megvásárolt bérletek minden adatot

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

1. Személyi jövedelemadó

1. Személyi jövedelemadó Adónaptár 2011 / 2012 - Adónaptár a fontos adóbevallási, adófizetési határidőkről - Bérkalkulátor 2011 / B Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről. Adónaptár 2011 / 2012 - Adónaptár

Részletesebben

I. Teljes árú menetdíjak. A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik.

I. Teljes árú menetdíjak. A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik. DÍJSZABÁSI TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOKHATÓSÁGI DÍJAIRÓL ÉS KEDVEZMÉNYEIRŐL ÉRVÉNYES 2012. ÁPRILIS 1-TŐL I. Teljes árú menetdíjak A teljes árú menetdíjak

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015/1. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben és a törvény

Részletesebben

HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 2. sz. melléklet HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA Tartalomjegyzék Általános határozmányok... 2 1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai... 2 2. Utazási igazolványokra vonatkozó közös szabályok...

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

E -AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. május X. évfolyam 5. szám. Közvetítői tevékenység adózása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA 3 ART

E -AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. május X. évfolyam 5. szám. Közvetítői tevékenység adózása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA 3 ART E -AdóTanácsadó Szakmai folyóirat 2014. május X. évfolyam 5. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Közvetítői tevékenység adózása Írta: Bonácz Zsolt adószakértő

Részletesebben

A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ cégcsoporthoz tartozó A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSAIRA ÉS AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2005. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

ÚTMUTATÓ a 2005. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2005. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ I. A bevallás jellege Az Art. többféle esetben ír elő bevallás-benyújtási kötelezettséget. A bevallási nyomtatvány

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Székhelynek

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához  Székhelynek 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Az éves bevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2011. évi iparűzési adó bevallásához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2011. évi iparűzési adó bevallásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2011. évi iparűzési adó bevallásához Az éves bevallást május 31-ig kell benyújtani és az adókülönbözetet megfizetni.

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről (2014. február 25-től hatályos állapot) Az Országgyűlés a korábbi időszak

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A 2011. június 28., kedd

MAGYAR KÖZLÖNY. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A 2011. június 28., kedd MAGYAR KÖZLÖNY A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A 2011. június 28., kedd 71. szám Tar ta lom jegy zék 2011. évi LXXV. törvény A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl

Részletesebben

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015.

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó rendszerébe 2015. január 1-jétől bevezetett új konstrukció, a rendelkezés az adóról

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2013. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 2013. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 2013. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz Az iparűzési adóbevallás benyújtására kötelezettek köre Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2010/6 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az új parlament a várakozásnak megfelelően intenzív munkába kezdett. Több jelentős törvénymódosítás is elfogadásra került az elmúlt két hónapban. A szolgáltatási

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Budapest Főváros Közgyűlésének 74/2009. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként

Részletesebben