Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain"

Átírás

1 Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain Érvényes: május 1-től Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy a Volán társaságok menetrend szerinti regionális és országos autóbuszjáratain az alábbi kedvezményeket vehetik igénybe Kedvezményben részesülnek: Igénybevétel feltételei: Kedvezmény mértéke, száma: Jogosultság igazolása, feltétele: Gyermek felnőtt kíséretében 6 éves korig Szülő személyi ig., vagy a gyerek saját nevére szóló, életkorra utaló adatot tartalmazó igazolványa Gyermek 6-14 éves kor között 50 %-os menetjegy Érvényes diákigazolvány 65 évnél idősebb magyar állampolgár és az EU más tagállamának állampolgára, illetve a 65 évnél idősebb külföldi nemzetközi szerződés alapján Személyi igazolvány, vagy más személyi azonosításra alkalmas okmány felmutatása 65 évnél idősebb magyar nyugellátású külföldi Nyugdíjfolyósító szerv által megállapított nyugellátás A Szátv. hatálya alá tartozó 65. életévét betöltött külföldi állampolgár és 65. életévét betöltött hozzátartozója A Szátv. hatálya alá tartozó 6-65 év közötti külföldi állampolgár 6-65 év között évente 4 alkalommal Nyugdíjfolyósító szerv igazolása és bármely, a személyi azonosításra alkalmas okmány Névre kiállított Magyar igazolvány, illetve Magyar hozzátartozói igazolvány Névre kiállított Magyar igazolvány illetve Magyar hozzátartozói igazolvány 6 éven felüli óvodás 6. életév betöltésétől 90 %-os kiemelt kedvezményű bérlet Óvoda igazolása alapján kiállított igazolvány, Volán által kiállított Tanulók igazolványa Nappali és esti tagozatos tanuló középiskola végéig Iskola-lakhely közötti utazásra 90 %-os kiemelt kedvezményű bérlet vagy 50 %-os menetjegy Nappali és esti tagozatos tanuló középiskola végéig Bármely viszonylatú utazásra 90%-os kedvezményes bérlet vagy Nappali és esti tagozatos felsőoktatásban tanuló Iskola-lakhely közötti utazásra 90 %-os kedvezményes bérlet vagy által kiállított Igazolás a diákok kedvezményes utazásának viszonylatairól által kiállított Igazolás a tanulók általános kedvezményű bérletes által kiállított Igazolás a tanulók általános kedvezményű bérletes

2 Nappali és esti tagozatos felsőoktatásban tanuló Bármely viszonylatú utazásra 50 %-os menetjegy Levelező tanrendben a középiskola végéig és a Iskola-lakhely közötti utazásra felsőoktatásban tanuló Szátv. hatálya alá tartozó nappali és esti tagozatos tanuló, hallgató Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók intézmény tanulója és legfeljebb 2 kísérője (szülő vagy megbízottja) Szociális intézményben bentlakó vagy bejáró gondozott és legfeljebb két kísérője Nyugdíjasok saját, vagy hozzátartozói nyugellátásban, özv. járadékban, növelt összegű özv. járadékban, rendszeres szociális, átmeneti, rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesülő személy, külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban, nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy, gyám és gyámolt személy, valamint gondnok és gondnokolt személy Átképzésben részesülő álláskereső, aki a Munkaerő Alapból támogatott képzésen vesz részt (EU-s forrásból) Menekültkénti elismerést kérő személy tartózkodási engedéllyel Menekültkénti elismerést kérő személy Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazolásával Költségvetési szerv foglalkoztatottja, egyházi intézmények, társadalmi szervezetek, alapítványok dolgozója Bármely viszonylatú utazásra Intézmény székhelye (telephelye) és a lakóhely (tartózkodási hely) között Igazolványon feltüntetett megállóhelyek közötti utazásra Tárgyév április 1. napjáig a 65. életévét nem tölti be Lakóhely és képzés helye között Bármely viszonylatban Az igazoláson feltüntetett viszonylatban Bármely viszonylatban, amit az utazás megkezdésekor bejegyeznek az Utazási utalványra 50 %-os menetjegy 50 %-os menetjegy évi 16 utazás, vagy két 50 %-os utazási lehetőség összevonásával. Valamennyi felhasználása után + két 90 %-os kedvezményes utazás. 1 alkalommal évente 12 alkalommal menettérti utazásra Érvényes diákigazolvány Érvényes diákigazolvány illetve diákigazolvány és a VOLÁN által kiállított Igazolás diákok kedvezményes utazásának viszonylatairól Érvényes diákigazolvány és névre kiállított Magyar igazolvány illetve Magyar hozzátartozói igazolvány Gyermek és kísérője részére Igazolvány fogyatékos gyermek, tanuló és kísérője részére, tanuló nélkül utazó kísérő Betétlap fogyatékos gyermek, tanuló kísérője részére sz. utazási igazolványhoz. Ezeket az intézmény állítja ki. Gondozott részére Igazolvány a szociális intézmény gondozottja részére, kísérő részére Igazolvány a szociális intézményben elhelyezett személy látogatója (kísérője) részére utazási kedvezmény igénybevételére. Ezeket a szociális intézmény állítja ki. Nyugdíjas utazási utalvány + személyi igazolvány. Az oda- és vissza út külön-külön kedvezményes utazásnak minősül. Személyi igazolvány és a munkaügyi központ által kiadott igazolás Személyazonosságot igazoló okirat és tartózkodási engedély Személyazonosságot igazoló okirat és Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium engedélye Személyi igazolvány és Utazási utalvány

3 Vak személy Hallássérült személy A magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, illetve az évi XXVI. tv. szerint súlyosan fogyatékos személy Vak személy és hallássérült személy, a magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek és súlyosan fogyatékos személy 1 fő kísérője Hadirokkant és hadiözvegy, hadirokkant kísérője Vak személyi járadékban részesül Vakok és Gyengénlátók Orsz. Szöv. arcképes ig.rend. Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének érvényes igazolványával rendelkezik Emelt összegű családi pótlék folyósításáról igazolás, Magyar Államkincstár határozata Kizárólag együttes utazás esetén 90 %-os kedvezményes menetjegy Igazolás Vakok és Gyengénlátók Országos zövetsége arcképes igazolványa, Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének érvényes igazolványa, Emelt összegű családi pótlék folyósításáról igazolás, Magyar Államkincstár határozata, A kedvezményezettel együtt élő házastárs (élettárs) és gyermek Hadigondozotti igazolvány Legalább 75%-os rokkant hadirokkant családtagja Személyi igazolvány és a jogosultságot megalapozó okmány Legalább 10 főből álló óvodás csoport, + 10 gyermekenként 3 fő nevelő Óvoda kiállított és igazolt utaslistája 10 éven aluli gyermek legalább 6 főből álló csoportja és 2 fő kísérő (10-nél több gyermek esetén további 2 fő kísérő) Együtt utazás, utazásszervező előzetes megrendelése 50 %-os menetjegy Megrendelő visszaigazolása, az utazó gyermekek diákigazolványával Nappali tagozatos diákok utazásakor 10 fő dákonként egy fő kísérő Állami gondozott gyermekek 3 fős csoportja + 2 fő nevelő (10 gyermekenként további 2 fő nevelő) Szátv. hatálya alá tartozó 18 éven aluli személyek legalább 10 főből álló csoportja és 2 fő 18. életévét betöltött kísérő Csoportos utazást szervező előzetes megrendelése 50 % évi 1 alkalom A diákokkal történő együttes utazás Gyermekközpont által az utazás napjára kiállított utaslista Magyar igazolvány, illetve Magyar hozzátartozói igazolvány (Az utazás megkezdésének helyét, idejét az ig. mellékletébe be kell jegyezni.) Szülő (szülők) és a vele (velük) utazó legalább 3 gyermek 18 éven aluli vagy 26 éven aluli nappali tagozatos vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülő Személyi igazolvány, diákigazolvány illetve emelt összegű családi pótlékra való jogosultság igazolása

4 Szátv. = Szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény EU = Európai Unió Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy a bérlet a diákigazolvány kivételével csak a Volán által érvényesített, megfelelő típusú Igazolvány -nyal együtt érvényes utazásra. Az Igazolvány kiállítása és érvényesítése az autóbusz-állomások jegypénztárainál történik. Kiemelt kedvezményű bérlet csak Igazolás diákok kedvezményes vagy igazolással, általános kedvezményű bérlet pedig Igazolás a tanulók általános kedvezményű bérletes igazolással együtt érvényes. Ezeket az igazolásokat az autóbusz-állomások jegypénztárai állítják ki és érvényesítik. Egyéb esetekben a kedvezményre való jogosultságot a menetjegy megváltása előtt gépkocsivezető, elővételi pénztár kell igazolni. Az utazási kedvezmények csak egy jogcímen vehetők igénybe! NÓGRÁD VOLÁN Zrt.

5 A február 7-től hatályos Üzletszabályzatban az 1. számú melléklet, Az országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratok Díjszabása III. fejezet (Kedvezmények) fejezet az alábbiakban kerül kiegészítésre: 2.3 Tanulók iskolába járási kedvezménye A kedvezményes bérlet használatára vonatkozó jogosultság pontjának harmadik mondata az alábbiakra módosul: A bérlettel történő első utazás megkezdése előtt arra a használójának nevét és/vagy az azzal való együttes érvényességre való utalásként a Szolgáltatónál kiváltott (érvényesített) a Szolgáltató által az Üzletszabályzatban erre meghatározott igazolvány, azonosító vagy jogosító kártya bérlettel való összetartozást kifejező megjelölését (sorszám, egyéb azonosító jel) tollal vagy golyóstollal fel kell tüntetni. A A 6. életévüket be nem töltött gyermekek és a 65. életévüket betöltött személyek kedvezménye A kedvezmény mértéke pont szövege az alábbiakra módosul: Az emelt szintű országos autóbuszjárat, illetve kötelező helybiztosítással közlekedő autóbuszjárat igénybevételéért fizetendő kiegészítő díjból, illetve a helybiztosítás díjából kedvezmény nem vehető igénybe, kivéve a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermeket. Ezért az emelt szintű országos autóbuszjárat, illetve kötelező helybiztosítással közlekedő autóbuszjárat igénybevételekor az igénybevételért a kiegészítő díjat, illetve a helybiztosítás díját II/1.2 pont) a díjtalan utazásra jogosult személyeknek is a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermek kivételévelutazási alkalmanként és járatonként külön, teljes áron meg kell fizetniük.