UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS DÉL- ALFÖLD KFT. BAJA VÁROS HELYI MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAIN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS DÉL- ALFÖLD KFT. BAJA VÁROS HELYI MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAIN"

Átírás

1 UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS DÉL- ALFÖLD KFT. BAJA VÁROS HELYI MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAIN I. Utazási jogosultság 1. Helyi forgalomban az utasok elszállítása jelentkezésük sorrendjében történik. 2. Az autóbuszjáraton a következő kivételekkel és feltételekkel bárki utazhat: Az utazásban fertőző beteg nem vehet részt. 6 éven aluli gyermek, valamint magatehetetlen személy csak kísérővel utazhat. 6 éven aluli gyermekek csoportos utazásánál minden 10 fő gyermekhez legalább egy fő kísérőt kell biztosítani Az utazásból kizárható: a) az ittas személy, b) aki botrányosan viselkedik, vagy más hasonló okból utastársai terhére van, c) aki a közlekedési vállalat által közzétett utazási feltételeket nem tartja meg. 3. Az autóbuszjáratot csak érvényes menetjeggyel, bérlettel, illetve az utazási jogosultság egyéb módon történő igazolásával (továbbiakban együtt: utazási igazolvány) vehető igénybe. Egyes utazási igazolványok fajtáit jogszabály illetve jelen tájékoztató II. pontja tartalmazza, azok használatát jogszabály vagy a Díjszabás" különböző jogosultságokhoz köti. Az olyan utazási igazolványok, amelyek használatához a jogosultság igazolása is szükséges, csak a megfelelő igazolással együtt érvényesek. 4. Érvényes utazási igazolvánnyal nem rendelkező utasnak legkésőbb az autóbuszra felszálláskor felhívás nélkül menetjegyet vagy azt megelőzően előreváltott bérletet kell váltania. 5. Az utazási igazolvánnyal rendelkező utasnak szintén legkésőbb felszálláskor kell utazási igazolványát kezelnie, kezeltetnie, ellenőrzéskor felmutatnia. 6. A különböző jogosultságokhoz kötött utazási igazolványokat a jogosultságot igazoló igazolásokkal együtt kell a jegykezelőnek felmutatni, illetve átadni. Utazási feltételek Baja tömegkölekedési autóbusz járatokra doc Oldal: 1/9

2 7. A megváltott, illetve a kezelt, kezeltetett, felmutatott utazási igazolványt az utazás tartama alatt meg kell őrizni. 8. Az utazási igazolványt ellenőrzés céljából az utazás tartama alatt, illetve leszálláskor az autóbuszjárat személyzete vagy az ellenőr felhívására fel kell, mutatni vagy át kell adni. 9. Az az utazási igazolvány, amely annyira megrongálódott, hogy emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált, utazásra érvénytelen. 10. Ugyancsak érvénytelen az olyan utazási igazolvány melynek adatait illetéktelenül megváltoztatták. 11. Az ilyen utazási igazolványokat a szolgáltató bevonja, az utasnak pedig helyette menetjegyet kell váltania. 12. Az utazási igazolvány kizárólag arra a vonalra, viszonylatra, területre, autóbuszjáratra és időtartamra, illetve utazási alkalomra érvényes, amelyre azt kiadták, illetve érvényesítették. 13. Az utazási igazolványokat az azzal történő utazás megkezdése után átruházni nem lehet. 14. A jogosulatlanul használt utazási igazolványok vagy azok, amelyekhez a jogosultságot igazolni nem tudják, érvénytelenek. 15. Az utazási igazolvány nélkül, illetve érvénytelen utazási igazolvánnyal utazó személy a Díjszabásban meghatározott pótdíjat köteles fizetni. Aki érvényes bérlettel rendelkezik, azonban azt a jegyellenőrzésnél felmutatni nem tudja, viszont 2 munkanapon belül a közlekedési vállalat által kijelölt helyen (Baja, Vonatkerti Autóbuszállomás) bemutatja mentesül a pótdíj fizetése alól. Ez esetben bérletbemutatási díjat köteles megfizetni. Utazási feltételek Baja tömegkölekedési autóbusz járatokra doc Oldal: 2/9

3 II. Utazási igazolvány 1. Menetjegy: Bárki által megvásárolható, a vonal teljes hosszán vagy a vonal egy szakaszán egyszeri utazásra jogosít. Át nem ruházható. 2. Napijegy: Bárki által megvásárolható. Az érvényesített napon korlátlan számú utazásra jogosít. 3. Bérletjegyek: A helyi autóbuszjáratra rendszeresített egy vonalra, vagy összes vonalra szóló helyi járati havi bérletjegyet bárki válthat, használatához azonban a bérletigazolvány, tanuló bérlet esetén érvényes diákigazolvány szükséges. a. Összvonalas heti bérlet Érvényes: az érvényesítés napján és az azt követő hat napon. Csak személyi igazolvánnyal (vagy vele egyenértékű személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal) együtt érvényes és annak számát az első utazás előtt a megfelelő rovatba tintával, jól olvashatóan fel kell tüntetni. Az összvonalas heti bérletjegy tulajdonosa valamennyi helyi járati autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosult. Bárki által megvásárolható, személyi igazolványhoz kötött, és nem átruházható! b. Összvonalas félhavi bérlet I. félhavi érvényessége: tárgyhó 01-én 0.00 órától tárgyhó 15-én óráig. II. félhavi érvényessége: tárgyhó 16-án 0.00 órától a tárgyhó utolsó napján óráig. Az összvonalas félhavi bérlet tulajdonosa valamennyi helyi járati autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosult. Bárki által megvásárolható, bérletigazolványhoz kötött, és nem átruházható! c. Összvonalas havi bérlet Érvényessége: tárgyhó első napjának 0.00 órájától a tárgyhót követő 04- én óráig. Az összvonalas havi bérlet tulajdonosa valamennyi helyi Utazási feltételek Baja tömegkölekedési autóbusz járatokra doc Oldal: 3/9

4 járati autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosult. Bárki által megvásárolható, bérletigazolványhoz kötött, és nem átruházható! d. Összvonalas negyedéves bérlet Érvényessége: a vásárlás hónapjának első napján 0,00 órától az azt követő harmadik hónap 4. napján 24,00 óráig. Az összvonalas negyedéves bérlet tulajdonosa valamennyi helyi járati autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosult. Bárki által megvásárolható, bérletigazolványhoz kötött, és nem átruházható! e. Tanuló/nyugdíjas havi bérlet Érvényessége: tárgyhó első napjának 0.00 órájától a tárgyhót követő hó 04-én óráig bármely járaton korlátlan számú utazásra. Nyugdíjas havi bérlet esetén bérletigazolványhoz kötött, és nem átruházható! Tanuló havibérlet esetén érvényes diákigazolvány szükséges, át nem ruházható. f. Tanuló/nyugdíjas negyedéves bérlet Érvényessége: a vásárlás hónapjának első napján 0,00 órától az azt követő harmadik hónap 4. napján 24,00 óráig. Nyugdíjas negyedéves bérlet esetén bérletigazolványhoz vagy személyi igazolványhoz kötött, és nem átruházható! Tanuló negyedéves bérlet esetén érvényes diákigazolvány szükséges, át nem ruházható. III. Díjtalan utazásra jogosultak 1. Életkor alapján (a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007.(IV.25.) Korm. rendelet): Utazási feltételek Baja tömegkölekedési autóbusz járatokra doc Oldal: 4/9

5 a. felnőtt kíséretében utazó gyermek a 6. életéve betöltéséig, illetve iskolai tanulmányainak megkezdéséig b. 65 évnél idősebb magyar állampolgár c. 65 évnél idősebb EU tagállam állampolgára d. 65 évnél idősebb magyar nyugellátású külföldi e. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) hatálya alá tartozó 65. életévét betöltött külföldi állampolgár f. a 65 éven felüli menekült. 2. Fogyatékos személyek utazási kedvezménye: (a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007.(IV.25.) Korm. rendelet): a. vak személy b. hallássérült személy c. a magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint az évi XXVI. Törvény szerint súlyosan fogyatékos személy d. a magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint az évi XXVI. Törvény szerinti súlyosan fogyatékos személy, vak személy és hallássérült személy 1 fő kísérője e. hadirokkant és hadiözvegy f. hadirokkant kísérője g. legalább 75%-os rokkant hadirokkant családtagja. 3. Várandóság harmadik hónapjába lépett kismamák, illetve a két év alatti gyermekkel utazó édesanyák. A kismamabérlet igénybevételére való jogosultságot a szolgáltató a bérlet kiváltásakor ellenőrzi. A várandós/kisgyermekes családok helyi közösségi közlekedési támogatására, és ezáltal a kedvezményes bérletigazolvány kiváltására jogosult az a bajai lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Baján tartózkodó szülő, törvényes képviselő, aki a kérelem benyújtásának időpontjában: a. Terhesgondozásban vesz részt, vagy b. saját háztartásában egy, vagy több második életévét be nem töltött gyermeket nevel és két év alatti gyermeke rendelkezik bajai lakóhellyel, és Baján tartózkodik, Utazási feltételek Baja tömegkölekedési autóbusz járatokra doc Oldal: 5/9

6 A támogatásra való jogosultságot a szolgáltató a határozat meghozatalát követő 6 hónapra, de legfeljebb annak a hónapnak az utolsó napjáig állapítja meg, amikor a gyermek a 2. életévét betölti. A közlekedési szolgáltató a jogosultságot megállapító határozat alapján egyszeri, a díjszabásban rögzített díj befizetése ellenében, olyan igazolványt állit ki amellyel a jogosult az Orangeways által üzemeltetett helyi autóbuszjáratokat térítésmentesen igénybe veheti, amennyiben a kedvezményre jogosító gyermek(ek)kel együtt utazik. A feltételek fennállása esetén az Orangeways az igazolványt térítésmentesen újraérvényesíti. A kismama/kisgyermekes bérlet igényléséhez (bemutatni) szükséges okmányok: c. várandósság esetén a terhesgondozási kiskönyv d. a kérelmező, illetve a gyermek bejelentett lakhelyét igazoló hatósági igazolvány, e. a törvényes képviseletet igazoló (születési anyakönyvi kivonat, gyámkirendelő határozat stb.) okmány Az ügyben csak személyesen lehet eljárni, Baja Vonatkerti Autóbuszállomáson. Utazási feltételek Baja tömegkölekedési autóbusz járatokra doc Oldal: 6/9

7 IV. Díjak A menetjegyek és más utazási igazolványok díjait, az alkalmazott kedvezményeket, az igénybevételük és használatuk feltételeit a közlekedési vállalat a Díjszabásban teszi közzé, melynek szövegét a közlekedési vállalatnak a településen működő szolgálati helyein, hivatalos órák alatt valamint a címen lehet megtekinteni.. V. Poggyászszállítás 1. Az utasok kézipoggyászt - 2 db 40X50X80 cm méretet meg nem haladó egy személy által hordozható, fel-és leszállást nem akadályozó - vihetnek magukkal. 2. Kézipoggyászként nem szállítható: a) olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tíltja, b) olyan tárgy, amely méreténél vagy súlyánál fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el, vagy a többi utas egészségében, testi épségében, ruházatában, kézipoggyászában kárt okozhat, c) töltött lőfegyver. 3. A közlekedési vállalat megtagadhatja olyan tárgy kézipoggyászként való szállítását, amely a) az utasoknak kényelmetlenséget okozhat, b) a járművet megrongálhatja, vagy beszennyezheti. 4. A kézipoggyász őrzése az utas feladata. A kézipoggyászban bekövetkezett, valamint a kézipoggyász által harmadik személynek okozott kárért a szolgáltató csak jogszabály alapján vagy vétkesség esetén felelős. 5. Annak az utasnak, aki kézipoggyászként be nem vihető tárgyat az autóbuszba bevisz, a Díjszabásban meghatározott pótdíjat kell fizetnie. Emellett felelős a szabály megsértéséből származó károkért. 6. Az autóbuszjárat személyzete a kézipoggyászt az utas jelenlétében megvizsgálhatja, ha alapos gyanú merül fel, hogy az utas kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz az autóbuszba. Utazási feltételek Baja tömegkölekedési autóbusz járatokra doc Oldal: 7/9

8 VI. Autóbuszba bevihető állatok ORANGEWAYS Dél-Alföld Kft. 1. csak szájkosárral, pórázzal és oltási igazolvánnyal ellátott kutya 2. kalitkában elhelyezett kisebb élő madarak, papagájok, galambok, 3. kézipoggyásznak tekinthető kosárban, ládában, vagy más alkalmas tartóban macska, naposcsibe, egy élő baromfi, vagy 1 db egyéb apró állat. Az állatok szállítására használt eszközök (tartály, kalitka, láda stb.) tömege, terjedelme stb. nem haladhatja meg a kézipoggyászok szállítási feltételeire meghatározottakat. A szolgáltató közegészségügyi, valamint forgalmi okból az élő állatok szállítását korlátozhatja. Az autóbuszba bevitt élő állatra az utasnak kell felügyelni. Ha az élő állat az utasokat magatartásával zavarhatja, vagy számukra kellemetlenséget okoz, az állat a szállításból kizárható. Beteg állat az autóbuszba nem vihető be. Az élő állatban bekövetkezett, valamint az élő állat által harmadik személynek okozott kárért a szolgáltató csak jogszabály és vétkessége esetén felel. A kutya szállításáért ide nem értve a vakvezető valamint a rendőrkutyát fizetni kell. Díja: azonos a vonaljegy árával. VII. Forgalmi zavar 1. Ha útközben a járat tovább haladását valamilyen körülmény akadályozza, a közlekedési vállalat köteles a rendelkezésre álló más járművel az utasok továbbszállításáról gondoskodni. 2. Ha a menetrendben közzétett járat közlekedése - átmenetileg - egyáltalán nem vagy csak kerülő útvonalon lehetséges, a közlekedési vállalat erről az utasokat tájékoztatja. A tájékoztatás a lehetséges és a helyileg szokásos módon történik. VIII. Menetdíj visszatérítése 1. Az elővételben váltott teljes áru menetjegy díját a közlekedési vállalat visszatéríti, ha az utas menetjegyét utazásra nem használta fel. 2. Az utazásból kizárt (az autóbuszról leszállított) utas részére a közlekedési vállalat a menetdíjat vissza nem téríti, ugyancsak a utazásból kizárt állat menetdíját sem. 3. Elveszett menetjegyért, bérletért visszatérítés nem jár. Utazási feltételek Baja tömegkölekedési autóbusz járatokra doc Oldal: 8/9

9 A személyszállítást a közlekedési vállalat a Polgári Törvénykönyv, a közúti személyszállítási feltételekről szóló 20/1981. (VI. 19.) Mt rendelet, valamint a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007.(IV.25.) Korm. rendelet továbbá ettől eltérő saját kiegészítő utazási feltételei alapján végzi. Jóváhagyta: Budapest, április 30. Kovács Miklós György ügyvezető Utazási feltételek Baja tömegkölekedési autóbusz járatokra doc Oldal: 9/9

módosította: 70/2012. (XII.21)

módosította: 70/2012. (XII.21) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37 /2004. (XII. 17) önkormányzati rendelete a menetrendszerinti autóbusz-közlekedés díjáról és az utazási feltételekről módosította: 70/2012. (XII.21)

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK A VÁROSI (HELYI) MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE. ÜZLETSZABÁLYZAT

UTAZÁSI FELTÉTELEK A VÁROSI (HELYI) MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE. ÜZLETSZABÁLYZAT UTAZÁSI FELTÉTELEK A VÁROSI (HELYI) MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE. ÜZLETSZABÁLYZAT Az üzletszabályzat..seregélyes-kapuvár..település közigazgatási határain belül hatályos IP/PM/NS/A/51/7/2013

Részletesebben

Utazási feltételek- Helyközi (kivonat)

Utazási feltételek- Helyközi (kivonat) Utazási feltételek- Helyközi (kivonat) UTAZÁSI FELTÉTELEK A VOLÁN TÁRSASÁGOK MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉRE A VOLÁN EGYESÜLÉS tagjai

Részletesebben

MARTONGAZDA KFT. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETISZABÁLYZATA

MARTONGAZDA KFT. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETISZABÁLYZATA MARTONGAZDA KFT. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETISZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2013. március 1. NAPJÁTÓL 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Jogi háttér 3. 2. Fogalomtár 3. 3. Utazási feltételek 5. 4. Utas tájékoztatás szabálya 12.

Részletesebben

1. MELLÉKLET. (A dőlt betűvel szedett szöveg jogszabály szövege.) I. Utazási jogosultság, utazási szerződés, menetjegyváltás

1. MELLÉKLET. (A dőlt betűvel szedett szöveg jogszabály szövege.) I. Utazási jogosultság, utazási szerződés, menetjegyváltás 1. MELLÉKLET UTAZÁSI FELTÉTELEK A VOLÁN TÁRSASÁGOK MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉRE (A dőlt betűvel szedett szöveg jogszabály szövege.)

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK A VOLÁN TÁRSASÁGOK MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉRE

UTAZÁSI FELTÉTELEK A VOLÁN TÁRSASÁGOK MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉRE UTAZÁSI FELTÉTELEK A VOLÁN TÁRSASÁGOK MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉRE (A dőlt betűvel szedett szöveg jogszabály szövege.) A VOLÁN

Részletesebben

Ózd helyi közlekedés utazási feltételei 2015. október 1-től. I. Fejezet Az Utazási feltételek hatálya

Ózd helyi közlekedés utazási feltételei 2015. október 1-től. I. Fejezet Az Utazási feltételek hatálya 1. melléklet a /2015. (IX.24.) határozathoz 3. melléklet Ózd helyi közlekedés utazási feltételei 2015. október 1-től I. Fejezet Az Utazási feltételek hatálya 1. Jelen Utazási feltételek az Észak-magyarországi

Részletesebben

I. ÜZLETSZABÁLYZAT. I.1. Az Üzletszabályzat tárgya

I. ÜZLETSZABÁLYZAT. I.1. Az Üzletszabályzat tárgya A TRANS VONAL KÖZLEKEDÉSI KFT ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETRENDSZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013. 1 Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT 3 I.1.

Részletesebben

HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 2. sz. melléklet HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA Tartalomjegyzék Általános határozmányok... 2 1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai... 2 2. Utazási igazolványokra vonatkozó közös szabályok...

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Az 1997. évtől érvényes helyi autóbusz-közlekedési viteldíjak megállapításáról.* (Egységes szerkezetben) 1..

Részletesebben

Érvényes: 2013. május

Érvényes: 2013. május PÉNZES GÉZA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA TERVEZET 2013. március Érvényes: 2013. május -től

Részletesebben

AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA HELYI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA hatályos: 2013.0626. napjától Az Üzletszabályzatot

Részletesebben

A/ RÉSZ. I. Fejezet Az Utazási feltételek hatálya

A/ RÉSZ. I. Fejezet Az Utazási feltételek hatálya 23 A/ RÉSZ Utazási feltételek az ALBA VOLÁN Zrt. menetrend szerinti autóbuszjáratainak belföldi országos, regionális és elővárosi, valamint a határon átmenő forgalomban történő igénybevételére I. Fejezet

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1008-1/2012/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Balassagyarmat város helyi közösségi autóbusz-közlekedésének biztosítása érdekében, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 24. évi

Részletesebben

I. ÜZLETSZABÁLYZAT. I.1. Az Üzletszabályzat tárgya

I. ÜZLETSZABÁLYZAT. I.1. Az Üzletszabályzat tárgya Trans-Tour A TRANS TOUR 90 KÖZLEKEDÉSI KFT ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETRENDSZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 2015. 1 Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Az MVK Zrt. utazási feltételei 2013. szeptember 1-től

Az MVK Zrt. utazási feltételei 2013. szeptember 1-től Az MVK Zrt. utazási feltételei 2013. szeptember 1-től I. Általános tudnivalók A Személyszállítási szerződés az utas és az MVK Zrt. között akkor lép hatályba, amikor az utas utazási szándékkal felszáll

Részletesebben

T A R T A L O M J E GY Z É K

T A R T A L O M J E GY Z É K T A R T A L O M J E GY Z É K AZ ÜZLETSZABÁLYZATBAN, AZ ABBAN FOGLALT UTAZÁSI FELTÉTELEKBEN ÉS A MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ DÍJSZABÁSBAN HASZNÁLT EGYES FOGALMAK E HELYEKRE VONATKOZÓ ÉRTELMEZÉSE BEVEZETŐ FOGALOMTÁR

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város helyi személyszállítási közszolgáltatásának utazási feltételei

Kecskemét Megyei Jogú Város helyi személyszállítási közszolgáltatásának utazási feltételei Kecskemét Megyei Jogú Város helyi személyszállítási közszolgáltatásának utazási feltételei 1. Általános tudnivalók A Polgári Törvénykönyv 216. (1) bekezdése értelmében a Személyszállítási szerződés az

Részletesebben

BÜKI LOKOMOTÍV KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT

BÜKI LOKOMOTÍV KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT BÜKI LOKOMOTÍV KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT Tervezete A KÖZFORGALMÚ HELYI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Készítette: Nagy László Jóváhagyta: Csordás

Részletesebben

VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2013. május 9-tıl. Jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ IP/PM/NS/A/53/6/2013.

VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2013. május 9-tıl. Jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ IP/PM/NS/A/53/6/2013. 149 2. számú MELLÉKLET a HAJDÚ VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK

Részletesebben

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A KAPOSVÁRI TÖMEGKÖZLEKEDÉSI Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 2. SZ. MÓDOSÍTÁS Érvényes: 2015. január 01.

Részletesebben

fl...?.\... ~.~. ...Q...~... (.,~ ~ ) NY REGYHÁZA ...!.:-!...

fl...?.\... ~.~. ...Q...~... (.,~ ~ ) NY REGYHÁZA ...!.:-!... NyíREGYHÁZA 4400 NYíRE:.GYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS THEFON: -i36 42524-500; FAX: +36 42524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARME:STE:.R@NYIREGYHAZA.HU KOVACS.FERENC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 3. számú melléklet

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 3. számú melléklet I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

TANDARI-BUSZ Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2013. május 23-tól. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta:

TANDARI-BUSZ Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2013. május 23-tól. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: TANDARI-BUSZ Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013. május 23-tól Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az IP/PM/NS/A/142/4/2013. számú határozatával 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT SZIA 2000 Bt. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. augusztustól Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az IP/PM/NS/A/229/1/2014. számú határozatával. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 1. sz. melléklet ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA Tartalomjegyzék Általános határozmányok... 3 1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai... 3 2. Utazási igazolványokra

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL A menetdíj megfizetése A menetdíjat az utazás megkezdése előtt, legkésőbb az autóbuszon kell

Részletesebben