1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon"

Átírás

1 2/3. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Veszprém megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Pápa, Várpalota, Zirc, Balatonfűzfő, Veszprém, Balatonfüred, Ajka) 1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon Az elővételben megváltott és még fel nem használt, de valamilyen oknál fogva (pl. a menetdíj változás miatt) érvénytelenné vagy felhasználhatatlanná vált menetjegyeket a Szolgáltató kicseréli. Tarifaváltozást követően a korábban elővételben megváltott menetjegyek a tarifa életbe lépésének hónapjának utolsó napjáig felhasználhatóak. A fel nem használt menetjegyek a Szolgáltató elővételi pénztáraiban a jegyárkülönbözet megfizetésével új jegyre cserélhetők a tarifa életbe lépését követő egy évig. Egyvonalas bérlet csak a bérleten feltüntetett viszonylaton érvényes korlátlan számú utazásra. Összvonalas bérlet a város közigazgatási határán belül közlekedő bármely helyi járatra érvényes. A napijegy a város közigazgatási határán belül közlekedő bármely helyi járatra, a rajta feltüntetett naptári napon, korlátlan számú utazásra érvényes. Menetjegy és bérletárak a helyi járati autóbuszjáratokon (forintban) Menetjegyek, bérletek Pápa Várpalota Zirc Balatonfűzfő Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Egyvonalas havi bérlet Összvonalas havi bérlet Összvonalas félhavi bérlet Felmutatós bérlet Tanuló havi bérlet Nyugdíjas havi bérlet Menetjegy elővételben Menetjegy autóbuszon Összvonalas heti bérlet Napijegy Az összegek az ÁFA összegét is tartalmazzák. Pótdíjak

2 6.000,- Ft pótdíjat fizet az, aki - jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kíséreli meg az utazást; - tovább utazik annál a távolságnál, mint amelyre a jegye érvényes; - a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi; - az utazási feltételek megsértésével olyan tárgyat (vagy élő állatot) visz be az autóbuszba, amely kézipoggyászként nem szállítható ,- Ft pótdíjat fizet az, aki a pótdíjfizetési kötelezettségének 8 napon belül nem tesz eleget. Az utólagos bemutatási díj: 1.300,- Ft. 2. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a veszprémi városi (helyi) autóbuszjáratokon A helyközi autóbusz járatok a helyi vonallal megegyező szakaszain az elővételben megváltott helyi járati menetjegyek utazásra érvényesek. A 23. sz. helyi járati vonalra (Veszprém-Gyulafirátót) a menetjegyen kívül kizárólag az összvonalas bérlet jogosít utazásra. Jogi személyek részére kiadott bérlet: Jogosultság A bérleten feltüntetett szervezet (hivatal, intézmény, gazdálkodó, vagy társadalmi szervezet) egy alkalmazottja, vagy tagja használhatja. A bérlet ára A bérlet árát a díjszabás tartalmazza. Érvényességi terület A bérleten feltüntetett helység összes helyi járati autóbuszvonalán érvényes. Érvénytartam A tárgyhó első napjának 00:00 órájától a következő hónap 05. napjának 24:00 órájáig. Veszprém város helyi járati díjai (forintban) Megnevezés Ár (Ft/db) Menetjegy - elővételben autóbuszon vásárolva 330 Napijegy Egyvonalas bérlet - havi bérlet félhavi bérlet 3 500

3 Összvonalas bérlet - havi bérlet félhavi bérlet negyedéves bérlet Felmutatós bérlet (havi) Tanuló és nyugdíjas bérlet - havi bérlet félhavi bérlet negyedéves bérlet Kisgyermekes bérlet - havi negyedéves Az összegek az ÁFA összegét is tartalmazzák. Pótdíjak: jármű beszennyezés: érvényes jegy nélküli utazás: pótdíj 8 napon túli befizetése esetén: utólagos bemutatási díj: Ft Ft Ft Ft 3. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a balatonfüredi városi (helyi) autóbuszjáratokon Balatonfüred város helyi járati díjai (forintban) Megnevezés Ár (Ft/db) Menetjegy autóbuszon vásárolva 310 Napijegy 700 Összvonalas bérlet

4 - havi bérlet félhavi bérlet Tanuló és nyugdíjas bérlet - havi bérlet negyedéves bérlet Az összegek az ÁFA összegét is tartalmazzák. Pótdíjak: jármű beszennyezés: érvényes jegy nélküli utazás: pótdíj 8 napon túli befizetése esetén: utólagos bemutatási díj: Ft Ft Ft Ft 4. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai az ajkai városi (helyi) autóbuszjáratokon A bérletek, vonaljegyek váltásának feltételei: a) Az Összvonalas Tanuló és Nyugdíjas bérletek havi és negyedéves érvényességgel is válthatók. A havi bérlet érvényessége minden hó 1. napjának 0.00 órájától, a következő hó 5. napjának 24,00 órájáig jogosít az utazásra. A negyedéves bérlet érvényessége, a negyedév első hónapja 1. napjának 0.00 órájától, a negyedévet követő hónap 5. napjának 24,00 órájáig jogosít az utazásra. b) Összvonalas Dolgozó bérlet havi érvényességgel váltható. Dolgozó bérletnél fél hónapra is kiadható a bérlet minden hó 1. napjának 0,00 órájától 20. napjának 24,00 órájáig, illetve 19. munkanapjának 0,00 órájától a következő hónap 5. napjának 24,00 órájáig jogosít az utazásra. c) Az autóbuszon szállított kutya szállításáért a vonaljegy árával megegyező díjat kell fizetni. A segítő kutya (külön rendelet szerint meghatározva), továbbá a rendőrségi (vám, pénzügyőrség) szolgálati kutya szállítása díjtalan. d) A kézipoggyász szállítása díjtalan, méreteire az Utazási Feltételekben leírtak az irányadók, elhelyezésére az áthaladó helyközi járatok esetében a Távolsági (Helyközi) Utazási Feltételeket kell alkalmazni. A megállapított menetdíj (viteldíj) díján felül Pótdíjat köteles fizetni aki: a) autóbuszon tovább utazik annál a távolságnál (közigazgatási határnál), mint amelyre a vonaljegye, bérlete (menetjegye) érvényes, kivéve, ha az első jegyellenőrzést megelőzően a továbbutazás tényét önként jelzi a gépjárművezetőnek, és a távolság különbözetére a menetjegyet megváltja, b) autóbuszon jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást,

5 c) érvénytelen (pl. lejárt érvényességű) kedvezményre jogosító igazolvánnyal, igazolással veszi igénybe a kedvezményt, d) az utazási kedvezményt jogosulatlanul veszi igénybe, vagy jogosultságát az előírt módon igazolni nem tuja, e) a menetjegyet, vagy az egyéb utazásra jogosító igazolványt meghamisítva használja fel, f) a névre szóló menetjegyet, bérletet vagy más, utazásra vagy kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát, igazolását arra jogosulatlan részére felhasználásra átadja vagy a más nevére szóló ilyen okmányokat felhasználja, g) a jegyvizsgálatot megakadályozza, vagy a jegyvizsgálathoz szükséges személyes adatainak eltitkolása miatt hatósági eljárás igénybevételét teszi szükségessé, h) az utazási feltételeket a jelen mellékletben külön nem szabályozott módon megsérti, különösen, ha olyan tárgyat vagy élő állatot visz be a járműbe, amely kézi poggyászként nem szállítható. A helyi tömegközlekedési eszközön az utas legfeljebb 2 db 40x50x80 cm méretet meg nem haladó egy személy által hordozható, a fel- és leszállást nem akadályozó kézipoggyászt, illetve 1 db ródlit, 1 köteg facsemetét, 1 db gyermekkocsit szállíthat. i) a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi, j) aki a dohányzási tilalmat megszegi a járműben vagy állomási területen (megállóban, autóbusz állomáson) dohányzik. A megállapított menetdíj vagy pótjegy díján felül, a pótdíj késedelmes megfizetésére meghatározott pótdíjat fizeti az, aki pótdíjazásra kerül, és meghatározott fizetési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget. A pótdíj helyett utólagos bemutatási díjat köteles fizetni aki, az utazásakor már korábban megváltott - félhavi bérlettel, - havi és negyed évre szóló bérlettel - vagy más érvényes utazási igazolvánnyal - vagy kedvezményre jogosító, jogszabály alapján kiadott, - vagy a szolgáltató belső szabályzatában meghatározott igazolvánnyal, igazolással rendelkezik, - de azt az utazás alkalmával az ellenőrzéskor felmutatni nem tudja, feltéve, ha azt utólag, az utazás napjától számított 15 napon belül a szolgáltató üzletszabályzatában előírt módon bemutatja. Bemutatási díj megfizetése esetén is meg kell fizetni a még meg nem fizetett menetdíjat. A szolgáltató a bemutatás során visszatéríti a megfizetett menetdíj, pótdíj, és a helyes menetdíj vagy bemutatási díj különbözetét. Az egyes menetjegyek, bérletek és más utazási igazolványok érvénytelenségének eseteit részletesen a Szolgáltató Üzletszabályzatának Díjszabása tartalmazza. Ajka város helyi autóbusz közlekedés díjai Menetjegy (elővételben hírlapárusoknál, boltokban) Menetjegy (vonaljegy) autóbuszon Tanuló havi összvonalas bérlet Tanuló negyedéves összvonalas bérlet Ft Ft Ft Ft

6 Nyugdíjas havi összvonalas bérlet Nyugdíjas negyedéves összvonalas bérlet Dolgozó bérletek: Összvonalas Félhavi Havi Ft Ft Ft Ft Egyéb díjak A bérletigazolvány kiállítási díja költséggel együtt Ft Az elrontott vagy megrongálódott bérlet kicserélésének kezelési díja Ft Kutyaszállítás díja azonos a járműre érvényes vonaljegy árával Kivétel: a vakvezető kutya, rendőrségi kutya, melynek szállítása díjtalan. A menetjegyek és bérletek díjai forintban értendők és a hatályos adó jogszabályoknak megfelelő adót is tartalmazzák. Pótdíjak: Az utas poggyászként, csomagonként nem szállítható tárgyat visz be az autóbuszba, vagy kézipoggyásza, illetve élő állata az autóbuszt beszennyezi Ft. Az utas jegy nélkül vagy érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénybe Ft. Aki a fizetési kötelezettségének a helyszínen, illetve 30 napon belül nem tesz eleget, a pótdíjon felül Ft késedelmi díjat, köteles fizetni ( összesen Ft). A bérlet bemutatási díja Ft.

TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL A menetdíj megfizetése A menetdíjat az utazás megkezdése előtt, legkésőbb az autóbuszon kell

Részletesebben

Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról. Érvényes: 2012 szeptember 1-től

Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról. Érvényes: 2012 szeptember 1-től Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról Érvényes: 2012 szeptember 1-től Az országos, regionális és elővárosi személyszállítás szolgáltatások díjai A

Részletesebben

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 1. sz. melléklet ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA Tartalomjegyzék Általános határozmányok... 3 1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai... 3 2. Utazási igazolványokra

Részletesebben

2. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSÁRÓL

2. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSÁRÓL 2. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSÁRÓL Az aktuális teljes árú és kedvezményes menetdíjak, a bérletek árai, az útipoggyász fuvarozás és

Részletesebben

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELİVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2014. január 21-tıl

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELİVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2014. január 21-tıl 95 1. számú MELLÉKLET a HAJDÚ VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELİVÁROSI

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

I. Teljes árú menetdíjak. A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik.

I. Teljes árú menetdíjak. A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik. DÍJSZABÁSI TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOKHATÓSÁGI DÍJAIRÓL ÉS KEDVEZMÉNYEIRŐL ÉRVÉNYES 2012. ÁPRILIS 1-TŐL I. Teljes árú menetdíjak A teljes árú menetdíjak

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 2.1. számú melléklet

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 2.1. számú melléklet I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az önkormányzat vonatkozó határozata alapján külön kerülnek meghirdetésre. II. Utazási kedvezmények Az utazási kedvezményeket az üzletszabályzat III. fejezete tartalmazza.

Részletesebben

HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 2. sz. melléklet HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA Tartalomjegyzék Általános határozmányok... 2 1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai... 2 2. Utazási igazolványokra vonatkozó közös szabályok...

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 3. számú melléklet

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 3. számú melléklet I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁSA

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁSA A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁSA Budapest Főváros Önkormányzata és BKK Zrt. közötti feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keret-megállapodás 1. sz.

Részletesebben

VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2013. május 9-tıl. Jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ IP/PM/NS/A/53/6/2013.

VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2013. május 9-tıl. Jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ IP/PM/NS/A/53/6/2013. 149 2. számú MELLÉKLET a HAJDÚ VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 2.1. számú melléklet

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 2.1. számú melléklet I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az önkormányzat vonatkozó határozata alapján külön kerülnek meghirdetésre. II. Utazási kedvezmények Az utazási kedvezményeket az üzletszabályzat III. fejezete tartalmazza.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Budapest Főváros Közgyűlésének 74/2009. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 6. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 22., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 6. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 22., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 22., péntek 6. szám Tartalomjegyzék 7/2010. (I. 22.) Korm. rendelet 4/2010. (I. 22.) KHEM rendelet 2/2010. (I. 22.) ÖM rendelet 4/2010.

Részletesebben

Az MVK Zrt. utazási feltételei 2013. szeptember 1-től

Az MVK Zrt. utazási feltételei 2013. szeptember 1-től Az MVK Zrt. utazási feltételei 2013. szeptember 1-től I. Általános tudnivalók A Személyszállítási szerződés az utas és az MVK Zrt. között akkor lép hatályba, amikor az utas utazási szándékkal felszáll

Részletesebben

Old./össz. old.: 1/30 Általános tudnivalók A Személyszállítási szerződés az utas és az MVK Zrt. között akkor lép hatályba, amikor az utas utazási szándékkal felszáll a menetrend szerint közlekedő járműre.

Részletesebben

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től Utazási feltételek a KÖRÖS VOLÁN Zrt. menetrend szerinti autóbuszjáratainak belföldi országos, regionális és elővárosi,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1008-1/2012/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés

Részletesebben

TISZTELT UTASAINK! Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. 1

TISZTELT UTASAINK! Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. 1 TISZTELT UTASAINK! Szíves figyelmükbe ajánljuk ôszi/tavaszi menetrendi tájékoztatónkat, mely érvényes 2012-tôl kezdôdôen minden év nyári tanszünetét követő elsô tanítási naptól az azt követô év nyári tanszünetét

Részletesebben

AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA HELYI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA hatályos: 2013.0626. napjától Az Üzletszabályzatot

Részletesebben

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A KAPOSVÁRI TÖMEGKÖZLEKEDÉSI Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 2. SZ. MÓDOSÍTÁS Érvényes: 2015. január 01.

Részletesebben

Travel Masters Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2013 -tól. Az üzletszabályzatot jóváhagyta:nkh Piacfelügyeleti és Minöségbiztositási Főosztály

Travel Masters Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2013 -tól. Az üzletszabályzatot jóváhagyta:nkh Piacfelügyeleti és Minöségbiztositási Főosztály Travel Masters Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2013 -tól Az üzletszabályzatot jóváhagyta:nkh Piacfelügyeleti és Minöségbiztositási Főosztály A Nemzeti Közlekedési Hatóság IP/PM/NS/A/148/5/2013. számú határozatával

Részletesebben

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 3. SZ. MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2014. január 16. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

Az Állami Erdei Vasutak (Mátravasút) Személy-, Poggyász és Darabáru Díjszabásáról.

Az Állami Erdei Vasutak (Mátravasút) Személy-, Poggyász és Darabáru Díjszabásáról. 16/2012. sz. Főnöki Utasítás Az Állami Erdei Vasutak (Mátravasút) Személy-, Poggyász és Darabáru Díjszabásáról. Az Állami Erdei Vasutak (ÁEV) Mátravasút mint saját használatú vasút- az 1993. évi XCV. Törvény

Részletesebben

I. ÜZLETSZABÁLYZAT. I.1. Az Üzletszabályzat tárgya

I. ÜZLETSZABÁLYZAT. I.1. Az Üzletszabályzat tárgya Trans-Tour A TRANS TOUR 90 KÖZLEKEDÉSI KFT ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETRENDSZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 2015. 1 Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes:

Részletesebben

A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes: 010. június 1-től Az 1-3. módosítással

Részletesebben

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes: 2010. június 1-től Jóváhagyta

Részletesebben

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK SZÉCHENYI-HEGYI GYERMEKVASÚT

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK SZÉCHENYI-HEGYI GYERMEKVASÚT MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÉCHENYI-HEGYI GYERMEKVASÚT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2010. szeptember 1-tõl Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság KH/VA/NS/A/390/2/2010

Részletesebben