E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 25-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet, kapcsolódó határozati javaslatok Szavazás módja: minősített többség, illetve egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Bakony Volán Zrt., Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam: Sümegi Attila jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjait a többször módosított 39/2001.(XII.31.) ÖK. rendelet határozza meg. Az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény április 1-jei hatállyal történő módosítása következtében a menetrend szerinti helyi személyszállítás díja már nem hatósági áras, így arról a közszolgáltatási szerződésben kell rendelkezni. Erről rendelkezik a Személyszállításról szóló évi XLI.. törvény is (Törvény). A törvény 4.. (4) bekezdés d) pontja szerint a települési önkormányzat feladata a helyi közlekedés díjainak szerződés keretében történő megállapítása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítése, valamint a szolgáltatások teljesítésének ellenőrzése, A közszolgáltatási szerződésben kell rendelkezni a személyszállítási közszolgáltatások díjairól, pótdíjakról, és azok megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezményekről, valamint a jegy- és bérletrendszerrel valamint azok ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról (Törvény 25. (3) bekezdés h) és j) pontok). A jogszabályváltozás értelmében a jelenleg még hatályban lévő 31/2012. (XII.18.) önkormányzati rendelettel módosított a menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.31.) önkormányzati rendeletet a Tisztelt Képviselőtestületnek hatályon kívül kell helyeznie. A menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítást január 1. és december 31. közti időszakban, közszolgáltatási szerződés alapján a Bakony Volán Zrt. (Szolgáltató) végzi városunkban. A Szolgáltató a évi díjakra az alábbi javaslatot teszi: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! I. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete és a BAKONY VOLÁN Zrt. között január 1-jétől hatályos közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeket társaságunk teljesítette. Hivatkozva a felek között érvényben lévő Közszolgáltatási Szerződés 6. pontjában foglaltakra, részvénytársaságunk január 01. napjától tervezett díjtételek vonatkozásában az alábbi szakmai javaslatot adja: A közszolgáltatási szerződés 4.3. pontja értelmében az utasoktól származó díjbevétel, a jogszabály szerinti utazási kedvezmények miatti fogyasztói árkiegészítés és az önkormányzatoknak nyújtott normatív támogatásnak kell fedezetet biztosítani a közszolgáltatás során felmerült indokolt költségek, ráfordítások megtérülésére. Társaságunk Felügyelő Bizottsági határozata alapján a helyi járati közszolgáltatással ellátott városok önkormányzatainak (megrendelőinek) negyedévente be kell mutatni az üzletág eredmény-kimutatását. Negatív üzleti eredmény esetén a szerződő feleknek intézkedni kell a veszteség megszüntetésére.

3 II. A évi helyi autóbusz-közlekedési díjtételek tervezésekor az alábbi tényezők figyelembevétele indokolt: 1.) Az értékesített tanuló és nyugdíjas bérletjegyek, valamint a díjmentes utazások után igénybe vehető szociálpolitikai menetdíj-támogatás (korábban: fogyasztói árkiegészítés) összege várhatóan évben nem emelkedik. 2.) Az üzemanyagár évben is a legnagyobb kockázati elemként vehető figyelembe. A költségek tervezésénél a gázolaj átlagár 2,4 %-os emelkedésével kalkuláltunk. 3.) Az autóbusz üzemeltetéséhez szükséges fenntartási anyagok árainak 2,4 %-os emelkedésével számoltunk. 4.) A kötelező gépjármű-felelősség biztosítás díjai várhatóan a évi inflációs előrejelzés (2,4 %) mértékével emelkednek. 5.) A bér- és bérjellegű ráfordítások 4,4 %-os emelkedése várható. (A 2, 3. pontokban feltüntetett költségtényezők az eredmény-kimutatásban a évben végrehajtott intézkedések áthúzódó 1,5 %-os teljesítménymegtakarításának költségcsökkentő hatásával kerültek figyelembevételre.) III. Tarifa javaslat (A évre elfogadásra kerülő helyi járati tarifa a Közszolgáltatási szerződés 2. sz. mellékletét képezi.) A évi tarifaemelésre vonatkozóan két változat került kidolgozásra. 1.) sz. változat: 3,0 %-os átlagos tarifaemelés esetén a jelenlegi menetrend alapján számított 1,5 %-os teljesítmény-kibocsátás és 1,0 %-os utasszám csökkenéssel kalkulálva az üzletág pozitív eredménye E Ft önkormányzati üzemeltetési támogatással biztosítható. 2.) sz. változat: A évi tarifák megtartása esetén a jelenlegi menetrend alapján számított 1,5 %-os teljesítmény-kibocsátás csökkenéssel és változatlan utasszámmal kalkulálva az üzletág pozitív eredménye E Ft önkormányzati üzemeltetési támogatással biztosítható évi tarifajavaslatunk a következő:

4 1. sz. változat 2. sz. változat Egyvonalas havi bérlet Összvonalas havi bérlet Tanuló bérlet Nyugdíjas bérlet Menetjegy autóbuszon Átlagos tarifaemelés: 3,0 % 0 % Önkormányzati üzemeltetési támogatás: E Ft E Ft Üzletág várható eredménye: 53 E Ft 53 E Ft Az egyes változatokhoz tartozó bevételi adatokat az A., illetve az eredménykimutatásokat a B. jelzésű mellékletek szemléltetik. IV. Pótdíjak. Társaságunk a évben alkalmazott pótdíjak megtartását javasolja január 1-jétől a helyi autóbusz közlekedésben az alábbiak szerint: 1.) 6.000,- Ft pótdíjat fizet az, aki a.) jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, vagy érvénytelen utazási igazolványnyal kíséreli meg az utazást; b.) tovább utazik annál a távolságnál, mint amelyre a jegye érvényes; c.) a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi; d.) az utazási feltételek megsértésével olyan tárgyat (vagy élő állatot) visz be az autóbuszba, amely kézipoggyászként nem szállítható. 2.) 9.000,- Ft pótdíjat fizet az, aki az 1.) bekezdésben meghatározott fizetési kötelezettségének 8 napon belül nem tesz eleget. Kérjük a Tisztelt Testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására, illetve önkormányzati rendeletekben történő közzétételre: A Képviselő Testület elfogadja - az előterjesztés sz. változatában szereplő, menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés legmagasabb szolgáltatási díjait; - az alkalmazott pótdíjak legmagasabb összegét; - az sz. változatban szereplő önkormányzati üzemeltetési támogatás összegét; -,hogy az üzletág negyedévenkénti értékelésekor felmerülő esetleges negatív eredmény képződésekor a Szolgáltatóval együttműködik a veszteség elkerülése érdekében szükséges intézkedések meghatározásában. Pápa, november. Tisztelettel Papp László Vezérigazgató

5 BAKONY VOLÁN ZRT. ZIRC 1/A. sz. melléklet H e l y i a u t ó b u s z k ö z l e k e d é s adatok ezer Ft-ban hó VÁRHATÓ hó TERV Index M E G N E V E Z É S UTAS SZOCIÁL POL. NETTO UTAS SZOCIÁL POL. NETTO nettó Nettó MENETDIJ TÁM. BEVÉTEL Nettó MENETDIJ TÁM. BEVÉTEL bevét. Egyvonalas havi bérlet ,3 Összvonalas havi bérlet ,3 Tanuló bérlet ,0 Nyugdíjas bérlet ,1 Menetjegy autóbuszon ,9 Díjt.utazás(65 éven felüli) ,9 HELYI ÁRBEVÉTEL ,6 Üzemeltetési támogatás ,8 BEVÉTEL ÖSSZES ,9 MENETJEGY ÉS hó VÁRHATÓ hó TERV Index BÉRLETÁRAK Ft/db Menet- ÁFA VÉTEL- Menet- ÁFA VÉTEL- Menetdíj díj ÁR díj ÁR % Egyvonalas havi bérlet ,2 Összvonalas havi bérlet ,4 Tanuló bérlet ,8 Nyugdíjas bérlet ,8 Menetjegy autóbuszon ,0 ÁTLAGOS TARIFAEMELÉS (%): 103,0 Tény/Terv

6 BAKONY VOLÁN ZRT. ZIRC 1/B. sz. melléklet E r e d m é n y k i m u t a t á s Sor- Megnevezés hó hó eltérés Index szám VÁRHATÓ TERV ( e.ft ) % 1 Árbevétel (utas fizet) ,9 2 Szociál pol.menetdij tám ,3 3 NETTÓ ÁRBEVÉTEL ( 1+2 ) ,6 4 Üzemeltetési támogatás ,8 5 Egyéb,rendkívüli bevétel ,0 6 BEVÉTEL ÖSSZESEN (3+4+5) ,9 0 7 Anyagjellegű ráfordítások ,4 8 - Gázolaj ,9 9 - Fenntartási anyag kts , Igénybe vett szolgáltatások értéke ,4 11 Személyi jellegű ráfordítások , Bérköltség , Személyi jellegű kifizetések , TB. járulék ,5 15 Értékcsökkenési leírás ,4 16 Egyéb ráfordítás ,3 17 Költség, ráfordítás összesen ( ) , ÜZLETÁG EREDMÉNYE (6-17) Helyi km ,99 98,5 1 km-re jutó gázolaj költség 74,99 76,80 1,82 102,4 FORGALOM ALAKULÁSA hó hó eltérés Index (bérlet-és menetjegy db-szám) VÁRHATÓ TERV ( db ) % Egyvonalas havi bérlet ,00 Összvonalas havi bérlet ,00 Tanuló bérlet ,00 Nyugdíjas bérlet ,00 Menetjegy autóbuszon ,00

7 BAKONY VOLÁN ZRT. ZIRC 2/A. sz. melléklet H e l y i a u t ó b u s z k ö z l e k e d é s adatok ezer Ft-ban hó VÁRHATÓ hó TERV Index M E G N E V E Z É S UTAS SZOCIÁL POL. NETTO UTAS SZOCIÁL POL. NETTO nettó Nettó MENETDIJ TÁM. BEVÉTEL Nettó MENETDIJ TÁM. BEVÉTEL bevét. Egyvonalas havi bérlet ,2 Összvonalas havi bérlet ,0 Tanuló bérlet ,8 Nyugdíjas bérlet ,0 Menetjegy autóbuszon ,0 Díjt.utazás(65 éven felüli) ,9 HELYI ÁRBEVÉTEL ,0 Üzemeltetési támogatás ,1 BEVÉTEL ÖSSZES ,9 MENETJEGY ÉS hó VÁRHATÓ hó TERV Index BÉRLETÁRAK Ft/db Menet- ÁFA VÉTEL- Menet- ÁFA VÉTEL- Menetdíj díj ÁR díj ÁR % Egyvonalas havi bérlet ,0 Összvonalas havi bérlet ,0 Tanuló bérlet ,0 Nyugdíjas bérlet ,0 Menetjegy autóbuszon ,0 ÁTLAGOS TARIFAEMELÉS (%): 100,0 Tény/Terv

8 BAKONY VOLÁN ZRT. ZIRC 2/B. sz. melléklet E r e d m é n y k i m u t a t á s Sor- Megnevezés hó hó eltérés Index szám VÁRHATÓ TERV ( e.ft ) % 1 Árbevétel (utas fizet) ,0 2 Szociál pol.menetdij tám ,9 3 NETTÓ ÁRBEVÉTEL ( 1+2 ) ,0 4 Üzemeltetési támogatás ,1 5 Egyéb,rendkívüli bevétel ,0 6 BEVÉTEL ÖSSZESEN (3+4+5) ,9 0 7 Anyagjellegű ráfordítások ,4 8 - Gázolaj ,9 9 - Fenntartási anyag kts , Igénybe vett szolgáltatások értéke ,4 11 Személyi jellegű ráfordítások , Bérköltség , Személyi jellegű kifizetések , TB. járulék ,5 15 Értékcsökkenési leírás ,4 16 Egyéb ráfordítás ,3 17 Költség, ráfordítás összesen ( ) , ÜZLETÁG EREDMÉNYE (6-17) Helyi km ,99 98,5 1 km-re jutó gázolaj költség 74,99 76,80 1,82 102,4 FORGALOM ALAKULÁSA hó hó eltérés Index (bérlet-és menetjegy db-szám) VÁRHATÓ TERV ( db ) % Egyvonalas havi bérlet ,00 Összvonalas havi bérlet ,00 Tanuló bérlet ,00 Nyugdíjas bérlet ,00 Menetjegy autóbuszon ,00

9 Zirc Városi Önkormányzat évben a 273/2012. (XII.17.) határozat értelmében ,- Ft vissza nem térítendő üzemeltetési támogatást biztosított a szolgáltatónak. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. Zirc, november 15. Ottó Péter polgármester

10 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2013.(.) önkormányzati rendelete a menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontja által megállapított feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. Hatályát veszti a menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.) önkormányzati rendelet. 2. (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Zirc, Ottó Péter polgármester Sümegi Attila jegyző

11 Kapcsolódó határozati javaslatok: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (.) határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés évi üzemeltetési költségeihez 1. számú változat: ,- Ft összeggel 2. számú változat ,- Ft összeggel járul hozzá, mely összeget a évi költségvetésében biztosítja. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban leírt üzemeltetési hozzájárulás Bakony Volán Zrt. részére történő átadására. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ pont esetében: december / pont esetében: folyamatos Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (.) határozata Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi járat üzemeltetésének negyedévenkénti értékelésekor felmerülő esetleges negatív eredmény képződésekor a Szolgáltatóval Bakony Volán Zrt. - együttműködik a veszteség elkerülése érdekében szükséges intézkedések meghatározásában. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: negyedévet követő Képviselő-testületi ülés

12 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (.) határozata 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony Volán Zrt.-vel a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletének módosítását az alábbiak szerint fogadja el: A január 1-jétől érvényes helyi járati díjak: 1. számú változat Egyvonalas havi bérlet: 3 230,- Ft Összvonalas havi bérlet 4 250,- Ft Tanuló bérlet: 1 090,- Ft Nyugdíjas bérlet: 1 090,- Ft Menetjegy gépkocsivezetőnél: 200,- Ft 2. számú változat Egyvonalas havi bérlet: Összvonalas havi bérlet Tanuló bérlet: Nyugdíjas bérlet: Menetjegy gépkocsivezetőnél: 3 130,- Ft 4 150,- Ft 1 030,- Ft 1 030,- Ft 200,- Ft A díjak az ÁFA összegét tartalmazzák január 1-jétől a helyi autóbusz közlekedésben alkalmazott pótdíjak: 6.000,- Ft pótdíjat fizet az, aki a.) jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kíséreli meg az utazást; b.) tovább utazik annál a távolságnál, mint amelyre a jegye érvényes; c.) a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi; d.) az utazási feltételek megsértésével olyan tárgyat (vagy élő állatot) visz be az autóbuszba, amely kézipoggyászként nem szállítható ,- Ft pótdíjat fizet az, aki az 1.) bekezdésben meghatározott fizetési kötelezettségének 8 napon belül nem tesz eleget. 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1) pont szerinti közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1. pont esetében azonnal 2. pont esetében november 29.

13 Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 24/2002.(XII.31.), 45/2003.(XII.09.), 11/2004.(III.01.),38/2004.(XII.14.), 32/2005.(XII.13.), 18/2006.(IX.4.),28/2006.(XII.18.), 23/2007.(XI.26.), 21/2009.(VI.25.) rendeletekkel,a 47/2009.(XII.21.), a 28/2010.(XII.21.), a 33/2011.(XI.29.) és a 31/2012.(XII.18.) önkormányzati rendeletekkel módosított 39/2001.(XII.31.) önkormányzati rendelete a menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól egységes szerkezetben

14 Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló többször módosított évi LXXXVII. törvény 7.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazásából eredő kötelezettségének eleget téve a BAKONY VOLÁN Rt. kezdeményezésére Zirc város illetékességi területén a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés díjairól a következőket rendeli: 1. Zirc város egész területén a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés szolgáltatásainak legmagasabb díjait az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint határozza meg a Pénzügyminisztérium hozzájárulásával. 2. (1) A különböző havi bérletjegyek a naptári hónap, az év első napjától az adott időszakot követő hónap 5-én 24 óráig érvényesek. (2) A félhavi összvonalas bérletjegy érvényességi ideje az alábbi: 1. félhó - a tárgyhó negyedik napjának 0,00 órájától 20-án 24,00 óráig; 2. félhó - a tárgyhó 19-én 0,00 órától a következő hónap 5. napjának 24,00 órájáig. 3. A kutyaszállítás díja azonos a szakaszhatár nélküli vonaljegy árával, azaz 90,- Ft, kivétel a vakvezető kutya és a rendőrségi kutya, amelynek szállítása díjtalan. Az autóbuszra történő felszálláskor a kutyákat szájkosárral el kell látni. A helyi menetrend szerint közlekedő autóbuszokon díjmentesen utazhatnak: 4. - a gyermekek (felnőtt kíséretében) 6 éves korig, illetve általános iskolai tanulmányaik megkezdéséig; - a vakok személyi járadékában részesülők, illetve a Vakok és Gyengénlátók Szövetsége igazolványával rendelkezők; - a 65. életévét betöltött magyar állampolgár; - a hadköteles katona, illetőleg polgári szolgálatot teljesítő személy az igazolványa felmutatásával; - országgyűlési képviselő képviselői igazolványa felmutatásával; - hadirokkant és hadiözvegy, továbbá a hadirokkant kísérője a hadigondozási igazolvány felmutatásával.

15 5. A helyi tömegközlekedési eszközökön minden utas legfeljebb 2 db 40x50x80 cm méretet meg nem haladó, egy személy által hordozható, a fel- és leszállást nem akadályozó kézipoggyászt, illetve 1 db szánkót, 1 pár sílécet, 1 köteg facsemetét, 1 db gyermekkocsit szállíthat díjmentesen. 6. 1, 2 A megállapított viteldíjon felül: 1.) 6.000,- Ft pótdíjat fizet az, aki a.) jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kíséreli meg az utazást; b.) tovább utazik annál a távolságnál, mint amelyre a jegye érvényes; c.) a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi; d.) az utazási feltételek megsértésével olyan tárgyat (vagy élő állatot) visz be az autóbuszba, amely kézipoggyászként nem szállítható. 2.) 9.000,- Ft pótdíjat fizet az, aki az 1.) bekezdésben meghatározott fizetési kötelezettségének 8 napon belül nem tesz eleget. Az 1. -ban meghatározott díjak (mint hatósági árak) január 1-jétől alkalmazhatók E rendelet január 1. napján lép hatályba, s egyidejűleg a 30/2000.(XII.12.) ÖK. rendelet hatályát veszti. Közzétételéről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 1 Módosította a 28/2006.(XII.18.) rendelet 1. -a. Hatályos január 1-től. 2 Módosította a 47/2009.(XII.21.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos január 1. napjától.

16 1. számú melléklet *1, 2, 3 a 39/2001.(XII.31) önkormányzati rendelethez a menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjai február 1-jétől Egyvonalas havi bérlet: Összvonalas havi bérlet Tanuló bérlet: Nyugdíjas bérlet: Menetjegy gépkocsivezetőnél: 3 130,- Ft 4 150,- Ft 1 030,- Ft 1 030,- Ft 200,- Ft A díjak az ÁFA összegét tartalmazzák. * Módosította a 38/2004.(XII.14.) rendelet 1. -a. Hatályos január 1-től. 1 Módosította a 32/2005.(XII.13.) rendelet 1. -a. Hatályos január 1-től. 2 Módosította a 23/2007.(XI.26.) rendelet 1. -a. hatályos december 9-től. 3 Módosította a 31/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos február 1. napjától

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Az 1997. évtől érvényes helyi autóbusz-közlekedési viteldíjak megállapításáról.* (Egységes szerkezetben) 1..

Részletesebben

Általános rendelkezés 1.

Általános rendelkezés 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.25.) számú rendelete a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 650-2/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 650-2/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 650-2/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A helyi közforgalmú

Részletesebben

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon 2/3. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Veszprém megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Pápa, Várpalota, Zirc, Balatonfűzfő, Veszprém, Balatonfüred, Ajka) 1. A menetjegyek

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1008-1/2012/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 253 MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat a Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerzıdés módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 39.901/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2006. szeptember 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A menetrend

Részletesebben

módosította: 70/2012. (XII.21)

módosította: 70/2012. (XII.21) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37 /2004. (XII. 17) önkormányzati rendelete a menetrendszerinti autóbusz-közlekedés díjáról és az utazási feltételekről módosította: 70/2012. (XII.21)

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Balassagyarmat város helyi közösségi autóbusz-közlekedésének biztosítása érdekében, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 24. évi

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 2. sz. melléklet HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA Tartalomjegyzék Általános határozmányok... 2 1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai... 2 2. Utazási igazolványokra vonatkozó közös szabályok...

Részletesebben

fl...?.\... ~.~. ...Q...~... (.,~ ~ ) NY REGYHÁZA ...!.:-!...

fl...?.\... ~.~. ...Q...~... (.,~ ~ ) NY REGYHÁZA ...!.:-!... NyíREGYHÁZA 4400 NYíRE:.GYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS THEFON: -i36 42524-500; FAX: +36 42524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARME:STE:.R@NYIREGYHAZA.HU KOVACS.FERENC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám

Részletesebben

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT SZIA 2000 Bt. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. augusztustól Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az IP/PM/NS/A/229/1/2014. számú határozatával. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I/738-1/2012/I. Üi.: Varga I. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló

Részletesebben

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 3. SZ. MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2014. január 16. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

J A V A S L A T. A Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó szolgáltatások 2007. január 1-től érvényes árának megállapítására

J A V A S L A T. A Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó szolgáltatások 2007. január 1-től érvényes árának megállapítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Melléklet: 11 db J A V A S L A T A Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó szolgáltatások 2007. január 1-től érvényes árának megállapítására Összeállította:..

Részletesebben

Tájékoztató A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről

Tájékoztató A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről.. Vitézy Dávid vezérigazgató Budapest, 2012. 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 5 2. ELŐZMÉNYEK 6 3. JOGI ELŐREHALADÁS 16 3.1. Cégjogi

Részletesebben

Az MVK Zrt. utazási feltételei 2013. szeptember 1-től

Az MVK Zrt. utazási feltételei 2013. szeptember 1-től Az MVK Zrt. utazási feltételei 2013. szeptember 1-től I. Általános tudnivalók A Személyszállítási szerződés az utas és az MVK Zrt. között akkor lép hatályba, amikor az utas utazási szándékkal felszáll

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 6. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 22., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 6. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 22., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 22., péntek 6. szám Tartalomjegyzék 7/2010. (I. 22.) Korm. rendelet 4/2010. (I. 22.) KHEM rendelet 2/2010. (I. 22.) ÖM rendelet 4/2010.

Részletesebben

Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról. Érvényes: 2012 szeptember 1-től

Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról. Érvényes: 2012 szeptember 1-től Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról Érvényes: 2012 szeptember 1-től Az országos, regionális és elővárosi személyszállítás szolgáltatások díjai A

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város helyi személyszállítási közszolgáltatásának utazási feltételei

Kecskemét Megyei Jogú Város helyi személyszállítási közszolgáltatásának utazási feltételei Kecskemét Megyei Jogú Város helyi személyszállítási közszolgáltatásának utazási feltételei 1. Általános tudnivalók A Polgári Törvénykönyv 216. (1) bekezdése értelmében a Személyszállítási szerződés az

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 3. számú melléklet

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 3. számú melléklet I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

Old./össz. old.: 1/30 Általános tudnivalók A Személyszállítási szerződés az utas és az MVK Zrt. között akkor lép hatályba, amikor az utas utazási szándékkal felszáll a menetrend szerint közlekedő járműre.

Részletesebben

2. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSÁRÓL

2. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSÁRÓL 2. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSÁRÓL Az aktuális teljes árú és kedvezményes menetdíjak, a bérletek árai, az útipoggyász fuvarozás és

Részletesebben

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 55/2015 Tárgy: Rendeletalkotás gyermekjóléti alapellátásokról valamint a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előterjesztő

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyszállítási közszolgáltatás saját társasággal

Részletesebben

Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-t l. I. Fejezet Menetjegy

Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-t l. I. Fejezet Menetjegy 4. sz. melléklet Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-tl I. Fejezet Menetjegy A menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra megválthatja. Annak az utasnak, aki utazásához más érvényes utazási

Részletesebben