E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület szeptember 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjárati díjak megállapításáról szóló rendelet elfogadása, valamint az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi járatos személyszállítási tevékenységre pályázat kiírása Ács János polgármester Önkormányzati Iroda Benczik Zsolt irodavezető Vagyongazdálkodási és Műszaki Iroda Németh Lilla Emőke előadó Ügyrendi Bizottság Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság Pénzügyi Bizottság Barta János vezérigazgató Somló Volán Zrt. Szabó József termelési igazgató Somló Volán Zrt. 3/A. Napirend: A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjárati díjak megállapításáról szóló rendelet elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV tv. 28. (2) bekezdését az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi LXI tv (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, ezzel megszűnt a kedvezményes termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás.az Áfa kulcs szeptember 1-től 15%-ról 20 %-ra történő megemelése a helyi közlekedésben igen jelentős problémák elé állítja a Somló Volán Zrt-t. Az Áfa kulcs 5%-os emelkedése önmagában is 4,17 %-os bevétel csökkenést eredményezne, a nettó bevétel csökkenés a teljesárú és kedvezményezett jegyeknél, a bérleteknél valamint az árkiegészítésnél is megjelenik. A fentiek figyelembevételével a Somló Volán Zrt. vezetése kezdeményezte a menetdíjak emelését a gazdálkodási egyensúlyának megtartása érdekében. A helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási közlekedést biztosító gazdasági társaság kimutatása alapján a szeptember 1-ével életbe lépett 5 %-os Áfa emelkedés hatását nem elégséges csak a menetjegyek és a bérletjegyek közel 5 %-os mértékű emelésével kompenzálni, mert figyelembe kell azt is venni, hogy a fogyasztói árkiegészítés nettó 1487 Ft/hó/db-ról az Áfa változása miatt 1425 Ft/hó/db értékre csökkent. Ha a szolgáltatás eddigi finanszírozását kívánjuk biztosítani, akkor a kedvezményes bérletek esetében minimum 11,8 %-os mértékű emelést elvégezését kérte a közszolgáltatással megbízott.

2 2 Tapolca város közigazgatási területén a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés szolgáltatási díjtétel évi díját, az ÁFÁ változása miatti árat, valamint a szolgáltató által kért áremelést tartalmazza az alábbi táblázat: Menetjegyek évi díj Ft I. javaslat Áfa tartalom változása II. javaslat szolgáltató által kért áremelés szerint díjak - Szakaszhatár nélküli vonaljegy + 145,- 151,- 145,- biztosítás - Összvonalas havi bérlet 2.800, , ,- Tanuló, nyugdíjas bérletek: - Tanuló, nyugdíjas havi bérlet 1.130, , ,- - Tanuló, nyugdíjas negyedéves bérlet 3.390, , ,- Dolgozó bérletek: - Heti - Félhavi 1.870, , ,- - Havi 2.800, , ,- - Negyedéves Egyéb díjak: - Iskolák és tanintézetek által rendelt 270,-Ft/km 282,- 300,- helyi különjárat - Bérletigazolvány kiállítási díja 185,- 193,- 205,- - Elrontott, megrongálódott bérletek 185,- 193,- 205,- cseredíja -Kutyaszállítás díja (kivéve vakvez. és 145,- 151,- 145,- rendőr) Pótdíjak: - Jármű beszennyezés 940,- 940, ,- - Jegy nélküli utazás 3.600, , ,- - Késedelmi díj pótdíjon felül további 9.400, , ,- - Bérlet bemutatás díja 300,- 300,- 335,- A hatályos ÁFA-törvény értelmében a pótdíjak nem tartoznak az ÁFA körbe 3/B. Napirend: az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi járatos személyszállítási tevékenységre pályázat kiírása Tisztelt Képviselő-testület! Tapolca város közigazgatási területén a helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenységet, valamint a személyszállítási tevékenységgel összefüggő előkészítési, irányítási és ellenőrzési feladatokat december 31-ei lejárattal, közszolgáltatási szerződés alapján, a Somló Volán Zrt. végzi. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban Amsz.) 6. (1) bekezdése kimondja, hogy belföldi menetrend szerinti személyszállítással a szolgáltató kizárólag közszolgáltatási szerződés keretében bízható meg.

3 3 Közszolgáltatási szerződés a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki számára biztosító nyilvános pályázati eljárás nyertesével köthető. Tapolca Város Önkormányzata az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi járatos személyszállítás szolgáltatójának kiválasztására, a szolgáltatás január 1-jétől történő ellátására pályázatot kíván kiírni. A pályázati felhívást meg kell jelentetni a Belügyminisztérium hivatalos lapjában október 2-án, a helyi napilapban, a Naplóban és Tapolca Város honlapján. A pályázati felhívásban tájékoztatást adunk a pályázaton való részvétel és a pályázati kiírás beszerzési lehetőségének feltételeiről, az ajánlattétel határidejéről, az elbírálás módjáról és szempontjáról, az eredményhirdetésről és a szerződéskötés legkésőbbi időpontjáról, a szolgáltatás megkezdésének határnapjáról, valamint a szereződés időtartamáról. A felhívás az előterjesztés 1. számú melléklete. Az Amsz. 9. (1) bekezdése kimondja, hogy a közszolgálati szerződés határozott időtartamra, de legfeljebb a tevékenység megkezdésének napjától számított 8 évre köthető meg, a meghosszabbítás lehetősége nélkül. A pályázati kiírásban a közszolgáltatási szerződés időtartamát 4 évben határoztuk meg, mivel a fent megjelölt jogszabály lehetőséget ad a közszolgálatást megrendelő részére a szerződés időtartamának rá tekintve kedvezően történő meghatározására. Sajnos az elmúlt évek tapasztalati azt mutatják, hogy egyre kevesebb normatív támogatást kap Tapolca Város Önkormányzata a helyi közforgalmi közlekedés finanszírozására azonban évről-évre többet kell az Önkormányzat költségvetéséből biztosítani. Az alábbi táblázat mutatja az állami támogatás csökkenését, illetve az önkormányzati támogatás növekedését. Helyi közforgalmi közlekedés finanszírozására (e Ft-ban) Év Állami támogatás VL % (előző év bázison) Önkormányzati támogatás VL% (előző év bázison) , , ,92 Mivel a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1)-(4) bekezdés tartalmazza a települési önkormányzat hatáskörébe ellátandó önként vállalható és kötelezően ellátandó feladatokat ennek értelmében a helyi tömegközlekedésre vonatkozó feladatok ellátását maga határozza meg, eltérő törvény hiányában. Az önkormányzat a fentiek figyelembevételével a szolgáltatást igénybevevők számának alakulása és igénye alapján rövidebb időre is megkötheti a közszolgálati szerződést. Az eredményhirdetést 2006 december 4-ig, a szerződéskötést legkésőbb december 15- ig kell elvégezni. A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a felhívásban szereplő információkon túl, az Amsz. 6. (3) bekezdésében foglaltakat. Az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza Tapolca város közigazgatási határain belül a menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbuszos személyszállítási közlekedés bonyolításának feltételeit.

4 4 Amennyiben Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2007, 2008, 2009 és 2010 évi költségvetésében nem tudja biztosítani a helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási közlekedést, akkor január 1-jétől Tapolca város közigazgatási területén a helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási közlekedés megszüntetéséről is dönthet. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. HATÁROZATI JAVASLAT I/A. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjárati díjak megállapításáról szóló./2006. (....) Kt. rendeletét az I. változat szerint elfogadja és rendeletei közé iktatja. Felelős: polgármester Határidő: szeptember 15. I/B. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjárati díjak megállapításáról szóló./2006. (....) Kt. rendeletét a II. változat szerint elfogadja és rendeletei közé iktatja Felelős: polgármester Határidő: szeptember 15. II. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási közlekedés biztosításáról szóló pályázat kiírását elfogadja. Megbízza Tapolca Város Polgármesterét, hogy a helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási közlekedés biztosításáról szóló pályázati kiírást közzétegye. A pályázat eredményét a Képviselőtestület elé terjessze. Felelős: polgármester Határidő: december 15. Tapolca, szeptember 7. Ács János sk. polgármester

5 5 I. változat TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2006. (.....) Kt. rendelete (tervezet) a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjárati díjak megállapításáról Az árak megállapításáról szóló többször módosított évi LXXXVII. tv. 7.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a következőket rendeli el: 1. Tapolca város közigazgatási területén a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés szolgáltatási díjtételének legmagasabb ÁFÁ-s árát az alábbiak szerint állapítja meg: Menetjegyek évi díj Ft - Szakaszhatár nélküli vonaljegy + biztosítás 151,- - Összvonalas havi bérlet 2.922,- Tanuló, nyugdíjas bérletek: - Tanuló, nyugdíjas havi bérlet 1.180,- - Tanuló, nyugdíjas negyedéves bérlet 3.537,- Dolgozó bérletek: - Heti - Félhavi 1.951,- - Havi 2.922,- - Negyedéves Egyéb díjak: - Iskolák és tanintézetek által rendelt helyi különjárat 282,-Ft/km - Bérletigazolvány kiállítási díja 193,- - Elrontott, megrongálódott bérletek cseredíja 193,- -Kutyaszállítás díja (kivéve vakvez. és rendőr) 151,- Pótdíjak: - Jármű beszennyezés 940,- - Jegy nélküli utazás 3.600,- - Késedelmi díj pótdíjon felül további 9.400,- - Bérlet bemutatás díja 300,- A hatályos ÁFA-törvény értelmében a pótdíjak nem tartoznak az ÁFA körbe

6 6 2. (1) E rendelet október 01-én lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 41/2005 (XII.21.) Kt. rendelet hatályát veszti. JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK 3. Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető évi I. törvény 3. -ával összhangban az Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Tapolca, szeptember 15. Ács János polgármester dr. Imre László jegyző Kihirdetve: Tapolca, dr. Imre László jegyző

7 7 II. változat TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2006. (.....) Kt. rendelete (tervezet) a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjárati díjak megállapításáról Az árak megállapításáról szóló többször módosított évi LXXXVII. tv. 7.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a következőket rendeli el: 1. Tapolca város közigazgatási területén a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés szolgáltatási díjtételének legmagasabb ÁFÁ-s árát az alábbiak szerint állapítja meg: Menetjegyek évi díj Ft - Szakaszhatár nélküli vonaljegy + biztosítás 145,- - Összvonalas havi bérlet 2.940,- Tanuló, nyugdíjas bérletek: - Tanuló, nyugdíjas havi bérlet 1.185,- - Tanuló, nyugdíjas negyedéves bérlet 3.555,- Dolgozó bérletek: - Heti - Félhavi 1.960,- - Havi 2.940,- - Negyedéves Egyéb díjak: - Iskolák és tanintézetek által rendelt helyi különjárat 300,-Ft/km - Bérletigazolvány kiállítási díja 205,- - Elrontott, megrongálódott bérletek cseredíja 205,- -Kutyaszállítás díja (kivéve vakvez. és rendőr) 145,- Pótdíjak: - Jármű beszennyezés 1045,- - Jegy nélküli utazás 4.000,- - Késedelmi díj pótdíjon felül további ,- - Bérlet bemutatás díja 335,- A hatályos ÁFA-törvény értelmében a pótdíjak nem tartoznak az ÁFA körbe

8 8 2. (3) E rendelet október 01-én lép hatályba. (4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 41/2005 (XII.21.) Kt. rendelet hatályát veszti. JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK 3. Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető évi I. törvény 3. -ával összhangban az Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Tapolca, szeptember 15. Ács János polgármester dr. Imre László jegyző Kihirdetve: Tapolca, dr. Imre László jegyző

9 9 1. sz. melléklet Tapolca Város Önkormányzata pályázatot hirdet autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi járatos személyszállítás szolgáltatójának kiválasztása tárgyában 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma: Tapolca Város Önkormányzata 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Telefon: (87) , fax: (87) Az eljárás tárgya, illetve mennyisége: Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi tömegközlekedés ellátása Tapolca város vonatkozásában közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a szükséges menetrend, jegyek és bérletek biztosítása. A személyszállítást meghatározott számú és helyű megállóhelyet tartalmazó menetrend szerint kell végezni. A megállóhelyek számát és nevét, valamint a járatok indulás időintervallumát, a részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza. 3. A szerződés meghatározása: közszolgáltatási szerződés 4. A szerződés időtartama: január december A szolgáltatás megkezdésének napja: január A teljesítés helye: Tapolca Város közigazgatási területe 7. Ajánlattételi határidő: november Az eredményhirdetés időpontja: 2006.december Szerződéskötés tervezett időpontja: december Elbírálás módja: az ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján az ajánlatkérő a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köt szerződést. 11. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei: beszerzésének határideje: november 20. Ár: ,- Ft+ÁFA A fizetés feltételei és módja: a kiírás ellenértékét az ajánlattevő átutalással teljesítheti az ajánlatkérő OTP Bank Rt számú bankszámlaszámára. A rendelkezésre bocsátás módja: a pályázati kiírás az 1. pontban meghatározott címen, hétfőcsütörtökig 8-16-ig, ill. pénteken 8-12-ig személyesen beszerezhető, illetve kérésre postai, úton kerül megküldésre ajánlattevők részére, amennyiben ellenértékének megtérítését az ajánlattevő igazolja. A pályázati kiírás megvétele feltétele az eljárásban való részvételnek.

10 10 2. sz. melléklet Tapolca város közigazgatási határain belül a menetrendi szerinti helyi közforgalmú autóbuszos személyszállítási közlekedés bonyolításának feltételei - Helyi járati szolgáltatás területe: Tapolca Tapolca - Diszel - Minimális szolgáltatási időszak Munkanapokon Szabadnapokon Munkaszüneti napokon - Vonalak száma - Járatok átlagos száma Iskolai időszakban munkanapokon Iskolai időszakban szabadnapokon Iskolai időszakban munkaszüneti napokon Tanszünetben munkanapokon Tanszünetben szabadnapokon Tanszünetben munkaszüneti napokon - Egy időben közlekedtetett autóbuszjáratok maximális száma - Szükséges tartalék autóbuszok minimális száma - Szállítandó utasszám várhatóan 1 év alatt - Megteendő hasznos km várhatóan 1 év alatt - Menetjegyekből és bérletekből várhatóan befolyó bevétel - Az árkiegészítésből várhatóan befolyó bevétel - A helyi közlekedés normatív támogatásából befolyó egyéb bevétel - A Személyszállító vállalkozó által javasolt tarifaszint emelés a pályázott időszakban évenként - A Személyszállító vállalkozó által igényelt Önkormányzati támogatás mértéke a pályázott időszakban évenként - Éves árbevételből fejlesztésre fordítandó összeg - Járművek és szolgáltatási infrastruktúra színvonala

11 11 Tapolca helyi járati autóbusz közlekedésének vonalhálózata (2) Iskolajárat (2) Dobó tér Kazinczy tér Járásbíróság Dobó tér (2 V) Dobó tér Vasútállomás Kazinczy tér Járásbíróság Dobó tér (3) Autóbusz-állomás Diszel és vissza (4) Dobó tér Egry utca és vissza (4 V) Dobó tér Vasútállomás Egry utca és vissza (4 T) Dobó tér TESCO Egry utca és vissza (4 VT) Dobó tér Vasútállomás TESCO Egry utca és vissza Egry J. utca Járásbíróság Autóbusz-állomás Kazinczy tér Dobó tér Fő tér Kossuth L. u. Tapolca-Diszel Tesco Vasútállomás

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1008-1/2012/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 253 MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat a Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerzıdés módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: A helyi autóbusz-közlekedés ellátására közszolgáltatási szerződés megkötése Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14 Döntéshozatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 25.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz közbeszerzési tanácsadó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési feladatai saját erejének

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: A civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Bugyi Nagyközség Önkormányzata 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. Tel.: 29-547-502, Fax: 29-348-464 J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült, a Bugyi Polgármesteri Hivatalban a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére Tárgy: 2012. évi Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat-tervezete

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 25/2002. (X. 22.) 3, A

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2013. (VII.19.)

Részletesebben

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01.

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Tartalomjegyzék I. Rész... 3 Általános rendelkezések... 3 I. A szabályzat célja, alanyi hatálya... 3 II. Az ajánlatkérő jogállása...

Részletesebben

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyszállítási közszolgáltatás saját társasággal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

Bihartorda Község Önkormányzatának

Bihartorda Község Önkormányzatának Bihartorda Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6 -a alapján 2009. 1 Jóváhagyta Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 71/2009.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére Tartalomjegyzék 1. A közúti közösségi közlekedés jogszabályi háttere... 3 1.1. A tevékenység végzés jogszabályi feltételei... 3 1.2. A közszolgáltatási szerződés... 3 2. A viteldíjak, a kedvezményrendszer

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzata. Közbeszerzési szabályzata. Érvényes: 2012. március 01-től

Sajólászlófalva Község Önkormányzata. Közbeszerzési szabályzata. Érvényes: 2012. március 01-től a Érvényes: 2012. március 01-től Tartalomjegyzék I. fejezet A célja, hatálya... 4 II. fejezet Általános rendelkezések, alapelvek... 5 Alapelvek... 5 Dokumentálás, iratkezelés... 5 Hirdetmények feladása,

Részletesebben

GYENESDIÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szabályozás száma: S Z 37. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. május 1. napjától CZIBOR ZOLTÁNNÉ Jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a Rábakecöl Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról Előadó: Magyar István ÖTE elnök

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a Rábakecöl Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról Előadó: Magyar István ÖTE elnök Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2010. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2010. június 28-án (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 4. Napirend Ügyiratszám: 13/5557/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Helyi adókról szóló rendelet

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 5/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 6/2014.

Részletesebben