I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása. 1.3 Következtetések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása. 1.3 Következtetések"

Átírás

1 III./A. CECE SZERVEZETI MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSE A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ ÉS FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA, Á A DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁ TÉTELÉRE

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések II. Tanácsadó rész 2.1 Stratégiai tanácsok 2.2 Taktikai tanácsok 2.3 Lehetséges informatikai megoldások

3 1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása

4 1.1.1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA A nyilvánosság az az intézményesült társadalmi szféra, amelyben lb az állampolgárok l á a közügyekről k nemcsak értesülhetnek, de azokat meg is vitathatják, és kialakíthatják róluk álláspontjukat A nyilvánosság biztosítja, hogy az állampolgárok y g j gy p g ellenőrzést gyakorolhassanak a közügyek intézése felett

5 1.1.1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA Nem elegendő tehát csakis és kizárólag tájékoztatni az állampolgárokat l á Az önkormányzatoknak emellett más platformokat is biztosítaniuk kell: Ezeknek kell lehetségessé tenni a szabad sajtó, vagyis, ha tágabban értelmezzük, a korlátozás nélküli nyilvánosság működését

6 1.1.1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA Ha a nyilvánosság megfelelő, az nemcsak az állampolgároknak jelent jót, hanem az önkormányzatnak is, hiszen az a nyilvánosságon keresztül juthat el oda, hogy jobban felismerje az állampolgárok problémáit, így erősítve saját legitimációját i iójá is Az ideális helyi nyilvánosság oda-vissza jellegű, két-, vagy többirányú kommunikációs folyamatokból tevődik össze

7 1.1.1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA A helyi társadalmak önszerveződésében a helyi nyilvánosságnak igen nagy szerepe van azért is, mert a helyi társadalmak önazonossága, illetve a közösségteremtés ma már elképzelhetetlen a helyi médiumok újságok, internetes portálok, közösségi televíziók iókésrádiók nélkül

8 1.1.2 EGY ISMERETLEN FÓRUMOZÓ A LÁTSZATOKRÓL ÉS A VALÓSÁGRÓL A mi tlpüléü településünkön is vanhli helyi nyilvánosság. á A hlité helyi tévéé közvetíti a képviselő-testület üléseit, az önkormányzatnak havonta megjelenő újságja van. Vagyis teljesíti tájékoztatási kötelezettségét. A probléma abból adódik, hogy az önkormányzat úgy véli, a nyilvánosság ennyi és nem több. Elég, ha ők beszélnek. Így lesz a helyi nyilvánosságból egyirányú, látszat- nyilvánosság. Amikor az egy-utas nyilvánosság kirekeszti, mert nem tűri el a különvéleményt, y, akkor átalakul látszat nyilvánossággá. Látszólag ugyanis van nyilvánosság, hiszen lám itt vannak a tárgyi eszközei: a kamera,ahaviújság, de még sincs, mert az információk csak fentről lefelé jönnek, de lentről felfele nem mennek.

9 1.1.2 EGY ISMERETLEN FÓRUMOZÓ A LÁTSZATOKRÓL ÉS A VALÓSÁGRÓL Az információk egyirányú áramlása miatt a város vezetői, képviselői abba a tévhitbe eshetnek, hogyha nincs lakossági ellenvélemény, akkor a rossz döntésük is jó döntés. Innen pedig már csak egy lépés, hogy azt higgyék magukról, tévedhetetlenek. A nyilvánosság semmit sem ér a vélemények és gondolatok dl szabadsága bdá nélkül. élkl

10 1.1.3 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR Alkotmány 61. (1) A Magyar Köztársaságban á mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, t valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: szerv) a feladatkörébe tartozó ügyekben -

11 1.1.3 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR - így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, á az állami iés önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és - személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény ypontos és gyors tájékoztatását

12 1.1.3 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR Az Alkotmánybíróság á megállapította, hogy az Alkotmány 61. -ából nemcsak az egyéni véleménynyilvánítási szabadság szubjektív, alanyi joga következik, hanem a demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek és működése fenntartásának biztosítására irányuló állami kötelezettség is. A szabad véleménynyilvánításhoz való jog tehát nem csupán alapvető alanyi jog, hanem e jog objektív, intézményes oldalának elismerése egyben a közvélemény, mint alapvető politikai i intézmény garantálását át is jelenti. [AB határozat, 36/1994. (VI. 24.)]

13 1.1.4 AMIRE VÁLASZT KERESÜNK Hogyan válhat eredményesebbé a nemcsak egy-, hanem immár kétirányú információáramlás a nagyközségben? Milyen új eszközök és szervezeti formák segíthetik elő e cél megvalósulását? lá á Hogyan fejleszthető, illetőleg növelhető az interaktivitás a helyi nyilvánosságban? Milyen eszközökkel bátoríthatja az önkormányzat a Milyen eszközökkel bátoríthatja az önkormányzat a helyi média függetlenebbé válását?

14 1. Elemző E rész 1.2 Helyzetelemzés

15 1.2.1 ÖNKORMÁNYZATI MÉDIA Az önkormányzat által megjelentetett újságokról nem kaptunk hírt, de a Bogárd és Vidéke Közéleti Hetilap nemcsak Cecére, de egy nagyobb körzetben szállítja az információkat Az újság csütörtökönként jelenik meg Körzeti hetilap

16 1.2.1 ÖNKORMÁNYZATI MÉDIA Vonatkozó jogszabály: 33/A. (1) A polgármester nem lehet: s) helyi és körzeti műsorszolgáltató, lapkiadó, lapterjesztő vezetője, vezetőő testületének tagja, ügyvezetője, ezek vezető állású alkalmazottja.

17 1.2.2 KÁBELTÉVÉ Ugyanez a helyzet a kábeltelevízióval A Bogárdi Tévé adásaiból a ceceiek is értesülhetnek az őket érintő ügyekről Nem közvetítik a képviselőtestületi ülést Ha megvizsgáljuk g a Bogárdi Tévé honlapját is, láthatjuk, hogy nemcsak a televízión, de az interneten keresztül is híreket kaphatunk a különböző településekről (linkek)

18 1.2.2 KÁBELTÉVÉ A Cecei Polgári Sportegyesületnek is van kamerája Ni k b dtk tk ó h Nincsenek azonban adatok arra vonatkozóan, hogy a településen hány embernek van internet hozzáférése, és arról sem, hogy mennyien rendelkeznek kábeltévé előfizetéssel

19 1.2.3 INTERNET CECENAGYKOZSEG.FW.HU A honlapot nem az önkormányzat üzemelteti, az önkormányzatnak saját honlapja nincs. A nagyközség hivatalosnak nem tekinthető weboldala is már kicsiti ódivatú, nem fi frissítik íik kllőké kellőképpen (az utolsó ló bejegyzés 2007-es) A településről, az önkormányzatról, a helyi civil és kulturális életről való alapvető információk nem találhatók meg az interneten A képviselőtestület munkájáról egyáltalán sem lehet p j gy tájékozódni

20 1.2.3 INTERNET CECENAGYKOZSEG.FW.HU A kábeltévé műsora az internetről nem tölthető le (legalábbis Cece Nagyközség nem hivatalos honlapjáról, ugyanis a tévé saját honlapján ezt kicsit szétszórva ugyan, de megtaláljuk) Ugyanez a helyzet az újsággal is: csak az újság saját honlapját hívhatjuk segítségül

21 1.2.4 INFORMÁCIÓSZABADSÁG A évi XC. elektronikus információszabadság törvény és a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet alapján Az önkormányzat honlapján 59 féle adatot kell megjeleníteni jl A honlapon ennél jóval kevesebb információ érhető el az önkormányzatról, ezért is lenne ajánlott asaját honlap létrehozása.

22 1.2.5 KÖZADATTÁR A közadattár adatbázisa alapján: Cece Nagyközség egyetlen intézménye sem szerepel a internetes oldalon, habár ennek az államilag fenntartott webhelynek a feltöltése törvényi kötelezettség

23 1.2.6 A TÁJÉKOZTATÁS EGYÉB ESZKÖZEI Az önkormányzat azonban egyéb módokat is igénybe vesz, hogy lakosait tájékoztathassa: Hirdetőtáblákat alkalmaznak az önkormányzati információk iókmegfelelő fllő közlésére é Szórólapokat is használnak

24 1.2.7 HIÁNYOSSÁGOK A hlil helyi lap gyakorlatilag nem létezik, körzeti lap van helyette, ami azonban nem kizárólag Cecével foglalkozik, így viszonylag kevés benne a kifejezetten az önkormányzatra irányuló információ A kábeltévé gyakran késve tájékoztat az aktuális eseményekről Nem közvetítik a képviselőtestületi üléseket A televízió, az újság és az internet adta lehetőségeket meglehetősen rosszul használja ki az önkormányzat a nagyközségben

25 1. Elemző rész 1.3 Következtetések

26 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK A lakosság tájékoztatására csak a hagyományos, kötelezőnek tekinthető eszközöket használják (pl. hirdetőtáblát) A h l i l k hé lj í i ájék á A helyi lap csak hézagosan teljesíti a tájékoztatás funkcióját, hiszen nemcsak a településsel kell foglalkoznia, hanem egy egész körzettel

27 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK A település nem hivatalos honlapja elavult, üzemeltetői nem veszik figyelembe, hogy az utóbbi években mennyire felértékelődött az internetes technológia szerepe Nem frissítik megfelelő időben (mint mondtuk, az utolsó frissítés 2007-ben következett be) A fiatalabb korosztályok szinte csak innen tájékozódnak, ezért mindenképpen muszáj lenne lépést tartani a korral 2010 től már az e közigazgatás több elemét is kötelező 2010-től már az e-közigazgatás több elemét is kötelező használni

28 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK A kommunikációban kevés az interaktív elem, alig léteznek csatornák arra, hogy a településen élők kifejthessék véleményüket, megfogalmazhassák javaslataikat Nem látszik, hogy próbálkoznának javítani a lakossággal való kapcsolattartást, hogy új eszközöket kutatnának fel és alkalmaznának

29 2. Tanácsadói rész 2.1 Stratégiai tanácsok

30 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSOK Amennyiben elfogadják az elemzésünkben lí leírtakat, és valóban szeretnék korszerűsíteni a tájékoztatást, mindenekelőtt a képviselőtestület, a hivatal és az intézményrendszer kulcsszereplőit kell megnyerniük Objektív információkhoz kell jutniuk arról, hogy a településen élőkhöz milyen csatornákon jutnak el az információk, mennyire elégedettek, milyen hték hatékonysággal működik a hli helyi média

31 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSOK Új alapokra kell helyezni a kommunikációt az önkormányzatnál mind az újság, mind a tévé tekintetében Biztosítani i kll kell az internetes technológiák fjl fejlesztésének éé anyagi és személyi feltételeit. Gondoskodni kell a folyamatos feedback-ről a részeredmények értékeléséről

32 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSOK Mindenképpen foglalkozni kell a belső kommunikáció fejlesztésével is, hiszen ez az alapfeltétele a külső kommunikációnak is A hi lb é i é é kb d l ók k A hivatalban és az intézményekben dolgozóknak legalább hetente egyszer jelezniük kellene azokat a témákat, amelyek a közvéleményre tartoznak

33 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSOK Ha az önkormányzat rendelkezne saját honlappal, akkor lehetne például hirdetéseket elhelyezni, így a honlap akár bevételt is termelhet Bá í i é á i k ll i d l l ól jö ő Bátorítani és támogatni kell minden alulról jövő médiakezdeményezést, amely nem egyoldalú és nem pártalapú.

34 2. Tanácsadói rész 2.2 Taktikai tanácsok

35 2.2 TAKTIKAI TANÁCSOK Közvélemény-kutatás lenne indokolt, amellyel megvizsgálnák a helyi médiahasználati szokásokat. Ezzel felmérhetnék az internetes és kábeltévés lefedettséget. Ebből kiindulva pedig elkészülhetne a stratégia az önkormányzati kommunikáció fejlesztésére

36 2.2 TAKTIKAI TANÁCSOK Az önkormányzatnak okvetlenül működtetnie kellene egy zöld számot, ahová telefonon lehet ingyenesen bejelentéseket tenni N h ék k bi l k k Nagyon hatékonynak bizonyultak azok a mobilrendszerek is, ahová a különböző észrevételeket SMS-ben lehet beküldeni

37 2. Tanácsadói rész 2.3 Informatikai megoldások

38 2.3 INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK A leglátványosabb változtatásokat az informatikai területen lehet elérni Érdemes is ide koncentrálni az erőket, mert szerepe, p évről-évre nő

39 2.3 INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK Cece önkormányzatának fontos lenne a világhálón való hivatalos megjelenés. Ebben az esetben néhány téma javaslat, melynek megjelenítése elengedhetetlen: Kereshető ő rendelettár dl Friss, fontos, praktikus helyi hírek Az információszabadság törvény által megkövetelt adatok jól látható közzététele

40 2.3 INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK Civil szervezetek megjelenítése a honlapon Az önkormányzat munkájának, a testületi-ülésekülések témáinak látványosabb és naprakész tálalása Az e-ügyintézés különböző szintjeinek fokozatos bevezetése, de legalábbis az ügyintézés jelenleginél jóval színvonalasabb és praktikusabb támogatása

Somberek Körjegyzőség Szervezetfejlesztése

Somberek Körjegyzőség Szervezetfejlesztése Somberek Körjegyzőség Szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0228 21. célterület Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁTLÁTHATÓSÁGA - KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN. HUSK/0901/1.5.1/0246. sz. projekt. Esettanulmány

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁTLÁTHATÓSÁGA - KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN. HUSK/0901/1.5.1/0246. sz. projekt. Esettanulmány A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁTLÁTHATÓSÁGA - KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN HUSK/0901/1.5.1/0246. sz. projekt Esettanulmány PANO PRESS Bt. Pécs, 2011. december 5. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető gondolatok,

Részletesebben

I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések. II. Tanácsadó rész 2.1 Stratégiai tanácsok 2.2 Taktikai tanácsok

I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések. II. Tanácsadó rész 2.1 Stratégiai tanácsok 2.2 Taktikai tanácsok III./B. A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK MECHANIZMUSA I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések II. Tanácsadó rész 2.1 Stratégiai

Részletesebben

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0198 A.4.2 Külső szervezeti kapcsolatok felülvizsgálata: civil szervezetek Helyzetértékelés és javaslattétel 2011. I. Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet

TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet Bevezetés Törökbálint Város Önkormányzata többszörös előkészítés után elkészítette az Önkormányzat civil koncepcióját, ám ez nem kizárólag az önkormányzati feladatokat

Részletesebben

A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA

A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat public relations szakirány A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Nagy Andrea Budapest,

Részletesebben

KÖRNYEZETI DEMOKRÁCIA MAGYARORSZÁGON. A TAI módszertannal végzett második magyar környezeti demokrácia felmérés eredményei

KÖRNYEZETI DEMOKRÁCIA MAGYARORSZÁGON. A TAI módszertannal végzett második magyar környezeti demokrácia felmérés eredményei KÖRNYEZETI DEMOKRÁCIA MAGYARORSZÁGON A TAI módszertannal végzett második magyar környezeti demokrácia felmérés eredményei 1. Bevezetés A környezetvédelmi problémák ma már olyan súlyosak, hogy a leggazdagabb

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

Civil és/vagy nonprofit

Civil és/vagy nonprofit Módszertan A civil ifjúsági szektor és kapcsolatai Módszertan A fejezet a hazai ifjúsági civil szervezetek életre hívásáról, létrehozásáról, az önálló szektorrá válást befolyásoló folyamatokról szól.

Részletesebben

ÁROP 3.a) SZERVEZETI MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSE A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ ÉS FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA, A DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁ TÉTELÉRE

ÁROP 3.a) SZERVEZETI MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSE A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ ÉS FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA, A DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁ TÉTELÉRE ÁROP 3.A.1/B-2008-0003 BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP 3.a) SZERVEZETI MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSE A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ ÉS FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA,

Részletesebben

Hamarné Szabó Mária dr. Szegvári Péter Szűcs Mihály: Közlekedéspolitika területfejlesztés államreform Az elmúlt másfél évtizedben a változó világhoz, az egyre élesebb nemzetközi verseny követelményeihez

Részletesebben

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007.

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007. ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 00. KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Kökényesi József II. fejezet:

Részletesebben

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI Civil_Szemle_2012_1_beliv 3/6/12 5:32 AM Page 23 A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN MA GYAR OR SZÁ GON fókuszban a civil/nonprofit szervezetek Reisinger Adrienn Témafelvetés Tanulmányom

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26. A projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

Közérdekű adatok Közzététele

Közérdekű adatok Közzététele Közérdekű adatok Közzététele Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodó Kft Készítette: Molnár Gábor és dr. Igari Béla Megvizsgáltuk a cég tevékenységét, működését és a közfeladat ellátás, valamint a közérdekű

Részletesebben

ÁROP 1.A.5-2013 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a Konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára

ÁROP 1.A.5-2013 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a Konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára Tevékenység: Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Dokumentum: Tanácsadói dokumentum Kapcsolódó indikátor 1: Támogató infrastrukturát, szerződéses kapcsolatokat bemutató tanulmány

Részletesebben

Mûkincs vagy mûködõ tõke?

Mûkincs vagy mûködõ tõke? Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 2006. október (902 918. o.) CSERES-GERGELY ZSOMBOR CSORBA GERGELY Mûkincs vagy mûködõ tõke? Gondolatok a kutatási célú adatok hozzáférhetõségérõl A cikk célja a közérdekû

Részletesebben

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011.

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011. CIVIL KONTROLL MANKÓ Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve Nagyrév, 2011. A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ADATVÉDELMI BIZTOS 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ ADATVÉDELMI BIZTOS 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ ADATVÉDELMI BIZTOS 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2 BESZÁMOLÓ AZ ADATVÉDELMI BIZTOS 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 4 Adatvédelmi Biztos Irodája Budapest, 2011 Kiadja az Adatvédelmi Biztos Irodája Felelős

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ADATVÉDELMI BIZTOS 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ ADATVÉDELMI BIZTOS 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ ADATVÉDELMI BIZTOS 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2 BESZÁMOLÓ AZ ADATVÉDELMI BIZTOS 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Adatvédelmi Biztos Irodája Budapest, 2011 4 Kiadja az Adatvédelmi Biztos Irodája Felelős

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA A Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület tanácsadói irodák számára.

KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA A Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület tanácsadói irodák számára. a társadalmi nyilvánosságért 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 12. tel.: 62/643-355 fax: 62/425-960 email: szo@szo-ter.hu www.szo-ter.hu KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA A Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület

Részletesebben

Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/21530-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása HATÁROZAT

Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/21530-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/21530-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL. KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL. KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei NIOK ALAPÍTVÁNY, 2008 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL

Részletesebben

AJÁNLÁSOK. a területfejlesztési folyamatokban részt vevő civil szervezetek és a területfejlesztési tanácsok munkaszervezetei részére

AJÁNLÁSOK. a területfejlesztési folyamatokban részt vevő civil szervezetek és a területfejlesztési tanácsok munkaszervezetei részére AJÁNLÁSOK a területfejlesztési folyamatokban részt vevő civil szervezetek és a területfejlesztési tanácsok munkaszervezetei részére Független Ökológiai Központ Alapítvány Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Projekt: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Dokumentum neve: File: A belső szervezeti egységek közötti együttműködés javítása SZFV_AROP_intranet_0_06 Verzió:

Részletesebben

FELBER ZSÓFIA AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN *

FELBER ZSÓFIA AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN * FELBER ZSÓFIA 1. évf. 2. szám: 2011/ 2. Feltöltve: 2011. december 20. AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN * Az új technológia itt van, vagy itt lesz,

Részletesebben

[Év] Újragondolt nyilvánosság Médiaszabályozási Médiaszab koncepció MÉDIASZABÁLYOZÁSI VITASOROZAT

[Év] Újragondolt nyilvánosság Médiaszabályozási Médiaszab koncepció MÉDIASZABÁLYOZÁSI VITASOROZAT MÉDIASZABÁLYOZÁSI VITASOROZAT [Év] Újragondolt nyilvánosság Médiaszabályozási Médiaszab koncepció Független Médiaközpont Mérték Médiaelemző Műhely gpolyak [Ide 2014.02.25. írhatja a cég nevét] [Válasszon

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

T/1382. számú. törvényjavaslat

T/1382. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/1382. számú törvényjavaslat a jogszabályok el őkészítésében való társadalmi részvételről Előadó: dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszte r Budapest,

Részletesebben