I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása. 1.3 Következtetések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása. 1.3 Következtetések"

Átírás

1 III./B. A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK MECHANIZMUSA

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések II. Tanácsadó rész 2.1 Stratégiai tanácsok 2.2 Taktikai tanácsok 2.3 Informatikai megoldások

3 1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása

4 1.1.1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 1. Demokratikus rendszerekben a hatalomgyakorlás két részbőláll 1 : egyrészt az operatív hatalmi működésből, másrészt e működés társadalmi,civil iilkontrolljából. 2. A hatalom döntéseinek legitimitása kormányzati és önkormányzati szinten egyaránt nagymértékben függ a civil kontroll működésétől. 3. Ugyanakkor a nonprofit szervezetek a társadalmi problémák kezelésében is aktív szerepet vállalnak.

5 1.1.1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 4. A mindenkori i kormánynak k és az önkormányzatoknak k k tehát érdeke, hogy az állami és a nonprofit szektor között átlátható, világosan szabályozott, a civil szervezetek sokszínűségéhez igazodó kapcsolat- és együttműködési rendszer alakuljon ki. 1 Harsányi Gábor nonprofit kutató

6 1.1.2 VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK Alkotmány 63. (1) A Magyar Köztársaságban az egyesülési jog alapján mindenkinek joga van a törvény által nem tiltott célra szervezeteket létrehozni, illetőleg azokhoz csatlakozni. Az évi II. törvény az egyesülési jogról 1. Az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amelyet a Magyar Köztársaság elismer, és biztosítja tja annak a zavartalan a gyakorlását. Az egyesülési jog alapján mindenkinek joga van arra, hogy másokkal szervezeteket, illetőleg közösségeket hozzon létre vagy azok tevékenységében részt vegyen.

7 1.1.2 VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2. (1) Az egyesülési jog alapján a magánszemélyek, a jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei - tevékenységük célja és alapítóik szándéka szerint - társadalmi szervezetet hozhatnak létre és működtethetnek

8 1.1.2 VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK évi LXV. Törvény a helyi önkormányzatokról A települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel. A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában áb határozza meg, mely önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körében tanácskozási jog a képviselő-testület és bizottsága ülésein.

9 1.1.2 VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK évi L. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról civil szervezet: az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján létrejött társadalmi szervezet, valamint a PláiTö Polgári Törvénykönyvről szóló éiiv évi IV. törvény alapján létrejött alapítvány, illetve e szervezetek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (kivéve a pártot, a párt által alapított alapítványt, a párt részvételével létrehozott egyesületet, a létesítő okirata szerint munkaadói, munkavállalói vagy gazdasági g érdekképviseletet ellátó szervezetet, a biztosító egyesületet és a közalapítványt);

10 1.1.3 A NONPROFIT SZEKTORRAL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS ELŐNYEI 1. A nonprofit szervezetek képesek pótlólagos források bevonására 2. Gazdálkodásuk rugalmasabb 3. Kevésbé bürokratikusak 4. Szélesebb felhasználói kört érnek el

11 1.1.3 A NONPROFIT SZEKTORRAL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS ELŐNYEI 5. Működésük polgárközelibb 6. Függetlenek a politikától 7. Több teret adnak a kreativitásnak, i k vonzóbbak a kiváló szakemberek számára 8. Innovációs készségük nagyobb 9. Egyszóval jól menedzselve és támogatva a helyi hatóság jól manőverező kiegészítő szervezetei lht lehetnek: ehhez azonban némi odafigyelésre dfi van szükségük

12 1.1.4 KAPCSOLAT A VÁLLALKOZÓKKAL 1. Hogyan lehet bevonni a vállalkozókat az önkormányzat munkájába? Ez sokkal egyszerűbb annál, mint hinnénk. A megoldás kl kulcsa: a folyamatos kapcsolattartás, a kommunikáció. David R. Froessler düsseldorfi URBACT-szakértő

13 1.1.5 AMIRE VÁLASZT KERESÜNK 1. Hogyan támogatja az önkormányzat a civileket és mennyire alapoz rájuk az önként és kötelezően vállalt feladatai kapcsán? 2. A civil iil szférának van-e bl beleszólása a döntések előkészítésébe, gyakorolják-e ellenőrző funkciójukat? 3. Az önkormányzat és a vállalkozások közötti viszony vizsgálata

14 1. Elemző rész 1.2 Helyzetelemzés

15 1.2.1 HELYZETELEMZÉS 1. Nonprofit szervezetek száma Magyarországon összesen: darab 2. Magyarország népessége megközelítőleg 10 millió fő 3. Ezek alapján: egy szervezetre 163,5 fő jut 4. Tehát 75 darab civil szervezetnek kéne lenni Tolnán a statisztikai átlag szerint - a valóságban ennél jóval több van (Ez nem baj!)

16 1.2.1 HELYZETELEMZÉS 6. A Tolnán bejegyzett civil szervezetek száma 69 csak a Szociális és Munkaügyi Minisztérium adatbázisa szerint A iil k ö é l ki úl 7. A civilszektor összetétele nagyon kiegyensúlyozott, a hagyományos egyesület típusok mellett sok érdekes szervezet is van a városban, így a civil szféra felépítése igen egyenletes

17 1.2.1 HELYZETELEMZÉS 8. A civil szervezetek fő tevékenységi köre Tolnán a sport (17%) 9. Ezen kívül meglehetősen sok szervezet foglalkozik klúá kultúrával,oktatássall k á lésszabadidőstevékenységekkel. bdidő ék é kk 10. Környezetvédelemmel 4 szervezet foglalkozik 11. A legmeghatározóbb szervezeti forma Tolnán az egyesület (74%), majd az alapítvány és közalapítvány

18 1.2.1 HELYZETELEMZÉS 12. Három közalapítvány működik a településen Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítványt 13. Megszüntetésüket már többször napirendre tűzték 14. A jogalkotó szakaszos megszűnésükkel számol, ugyan is közalapítványt augusztus 24. napja után nem lehet alapítani; az ekkor már létező közalapítványok külön törvény korlátozó - szabályai szerint működhetnek tovább.

19 1.2.1 HELYZETELEMZÉS ben jött létre a Tolnai Civil Kerekasztal, amit 23 tolnai szervezet alapított meg 16. Ebben az évben született egy egyezség a civil szervezetek és az önkormányzat között, melynek főbb pontjai az alábbiak: 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a teljes körű tájékozódás és tájékoztatás érdekében a TCK-val együttműködésben aktualizálja a városi székhelyű vagy telephelyű, működő civil szervezetek, tk alapítványok és egyesületek egységes nyilvántartását.

20 1.2.1 HELYZETELEMZÉS A Képviselő-testület annak érdekében, hogy az eddigieknél is szélesebb körben ismerhesse meg a civil társadalom véleményét, hogy szélesebb kör számára biztosítson a döntések előkészítésére való bk bekapcsolódás lh lehetőségétő éé - véleményezési é é céllal l - tájékoztatja a TCK elnökségét a civil szférát érintő elképzeléseiről, a képviselő-testületet elé kerülő határozat-tervezetekről Pályázati lehetőség a civil szervezetek részére a Képviselő-testület által. A támogatás formái:

21 1.2.1 HELYZETELEMZÉS kd kedvezményes térítésű éíéű létesítmény, é intézmény, é közösségiö tér használat program finanszírozás pályázat alapján ingyenes létesítmény, intézmény, közösségi tér használata

22 1.2.1 HELYZETELEMZÉS A minél nagyobb információ szolgáltatás céljából az önkormányzat a Tolnai Hírlapban és a város hivatalos honlapján, a biztosít megjelenési lehetőséget atck számára 23. A fent említettek az elmúlt időszakban javarészt megvalósultak

23 1.2.1 HELYZETELEMZÉS 24. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában az alábbi pontok foglalkoznak a civil szektorral történő kapcsolattartással: Titkársági á i Osztály 1. Főbb feladatai: a) szervezi a lakosság és a polgármesteri hivatal kapcsolattartását, b) elősegíti a város közművelődési, egészségnevelési, tömegsport ésegyesületi életéneké megszervezését. éé

24 1.2.1 HELYZETELEMZÉS A képviselő-testület önként vállalt feladatai: a) városi rendezvényeket szervez, b) gyermek-és tömegsport pályázatot ír ki, c)) közművelődésiű pályázatot á ír ki, d) a sportegyesületek részére a versenyeztetéshez nyújt d) a sportegyesületek részére a versenyeztetéshez nyújt támogatást a sportfinanszírozás keretén belül

25 1.2.1 HELYZETELEMZÉS 25. A nonprofit szervezetek rendezvényeinek ad helyet a városban található két Civil Ház 26. A civil il témájú cikkeknek kn k nincs saját fórumuk, de a helyi újságban, a Tolnai Hírlapban rendszeresen helyet kapnak 27. Az 1 százalékos kampány idején csak néhány szervezet hirdetése jelent meg a Tolnai Hírlapban 28. Az önkormányzat rendelkezik egy listával a civil szervezetekről, amit rendszeresen aktualizálnak 29. A civileknek nincs saját előadójuk, de van olyan munkatárs, aki saját feladatain kívül, ezzel is foglalkozik

26 1.2.1 HELYZETELEMZÉS 30. Ettől a munkatárstól a civilek iilkis kaphatnak k segítséget, tanácsot 31. Az előző évben közművelődési célokra 3.4 millió forintra, gyermek és tömegsporttal gp kapcsolatosan pedig 1.7 millió forintra lehetett pályázni 32. A civilek iilka pályázatértékelésbenincseneká ték lé kbevonva 33. Nem jellemző a kötelező és önként vállalt önkormányzati tevékenységek átadása

27 1.2.1 HELYZETELEMZÉS 34. Van olyan testületi tag, aki civil szervezeti vezető is egyben 35. Nagyobb megbeszélést évente egyszer hív össze a városvezetés a civilek számára

28 1.2.2 CIVILEK A VILÁGHÁLÓN 1. Tolna weblapján található egy civil menüpont, ahol 70 szervezet található a listán. A felsorolásban van olyan is, amelyik nincs bejegyezve, ilyenek például a klubok 2. A listán szereplő szervezetek mellett megtalálhatjuk az alapadatokat: a vezető nevét, a címet, telefonszámot, sok esetben címet is szervezet rendelkezik honlappal, ez is fel van tüntetve egy link segítségével 4. Bemutatkozó szöveget nem tettek közzé a szervezetek

29 1.2.3 KAPCSOLATTARTÁS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL 1. A városban az iparűzési adóalanyok száma HIPA bevétel 2008-ban 205 millió 792 ezer 3. Ez a teljes költségvetésben 6.66 százalékot tesz ki 4. A kis és nagyvállalkozók számára a ciklus elején még volt egy fórum 5. A fontosabb rendezvényekre meghívják a 5. A fontosabb rendezvényekre meghívják a nagyadózókat is

30 1.2.3 KAPCSOLATTARTÁS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL 6. Minden évben átadják az év vállalkozója díjat 7. A településen működik Iparkamara 8. A vállalkozói szférának nincs lehetősége beleszólni a költségvetés tervezésébe és a fejlesztési tervek megvitatásába, pedig előnyös lenne mindegyik félnek 9. Vállalkozói szinten a sport támogatása a jellemző 10. Néhány egyéni vállalkozó is részt vállal a testületben 11 Jellemzően napi szintű a személyes kapcsolat a 11. Jellemzően napi szintű a személyes kapcsolat, a formális jóval ritkább

31 1.2.4 VÁLLALKOZÁSOK A HONLAPON 1. A hivatalos városi weboldalon 31 vállalkozás szerepel 2. Feltüntetik a címüket és telefonszámukat 3. Néhány vállalkozás adatainál megtalálhatjuk a pár szavas bemutatkozó szövegüket, nyitvatartási idejüket és címüket 4. A honlapon lehetőség van a vállalkozások profilja szerinti keresésre

32 1.2.4 VÁLLALKOZÁSOK A HONLAPON 5. Azoknak a vállalkozásoknak, akik szerepelni szeretnének a honlapon egy jelentkezési ívet kell kitölteniük 6. Hiányosságá viszont a hli helyi gazdaság és a hlb helyben meghatározó cégek, vállalkozások bemutatása 7. Ez nagy hibája a honlapnak, hiszen a város iránt érdeklődők, a befektetők és a helyiek számára is fontosak lehetnek ezek az információk 8 Gazdasággal kapcsolatos információk újdonságok is 8. Gazdasággal kapcsolatos információk, újdonságok is találhatók esetenként az oldalon

33 1. Elemző rész 1.3 Következtetések

34 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK 1. Vélhetően az épülő M6-os út felélénkíti majd Tolna városának gazdasági életét 2. Ezért a városnak más taktikát kell majd alkalmaznia, legfőképpen a bfk befektetők megnyerését. éé Nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a már elért értékekre, hangsúlyoznia kell a megtelepedés pozitívumait. 3. A helyi gazdaság g aktuális résztvevőinek pozíciója ezért a jövőben fel fog értékelődni: figyelni kell rájuk, kikérni a véleményüket.

35 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK 4. Jelenleg nincs szervezett kommunikációs viszony a település és a vállalkozók között, ez még csak jellemzően informális. Lassan a településméret azonban meg fogja követelni a formális utakat. 5. A civil iil szféra és az önkormányzat kapcsolatában nincsenek kihasználva a lehetőségek, amiket a nonprofit szektor alkalmaz, bár a kapcsolat közöttük az átlagosnál magasabb, a környező településekéhez viszonyítva szignifikánsan jobb. 6 A civilekkel együttműködve sok kisebb dolgot lehetne 6. A civilekkel együttműködve sok kisebb dolgot lehetne kiaknázni, hiszen a fundamentumot már lerakták

36 2. Tanácsadó rész 2.1 Stratégiai tanácsok

37 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSOK 1. A vállalkozókkal való viszonyt mindenképpen intézményes keretek közé kellene terelni, előadót, kapcsolattartót kell kijelölni e célra. 2. Fontos a cégek rendszeres tájékoztatása az adóbevételek flh felhasználásáról, álááól a tervezetekrőlt és a felmerülő problémákról: hírlevél vagy RSS-t támogató blog lenne erre a legmegfelelőbb eszköz. 3. Enyomán a település számíthat arra, hogy a gazdasági g szereplők a város javát is szem előtt fogják tartani 4 A vállalkozók kapjanak szerepet a stratégiai 4. A vállalkozók kapjanak szerepet a stratégiai döntésekben: meg kell őket hívni egyes értekezletekre

38 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSOK 5. A város ügyeire valós betekintést kell engedni a vállalkozóknak és ki kell kérni a véleményüket a választási helyzetekben : mindezeket legalább 1 képviselőjük szintjén 6. A civil il szféra feladatokat t is át tud vállalni l az önkormányzattól, amely így akár eredményesebb és költséghatékonyabbk islehet 7. A nonprofit szektorra jellemző az egyedi jogi és adózási rendszer, továbbá a nagy spektrumú pályázati mód. Ezt a tulajdonságát az önkormányzat könnyen a saját érdekében használhatná fel.

39 2. Tanácsadó rész 2.2 Taktikai tanácsok

40 2.2.1 TAKTIKAI TANÁCSOK - CIVILEK 1. A civil szférának adott tényleges jogkörök vizsgálta, lehetőség szerinti tágítása. 2. Valódi beleszólást kell a civil szférának biztosítani a döntések kidolgozásánál á ál és ellenőrző ő ő funkciójuk k alkalmazásánál: kapcsolattartó személyt kell kijelölni a hivatalnál, a civilek és a vállalkozók érdekképviseleteinél.

41 2.2.1 TAKTIKAI TANÁCSOK - CIVILEK 3. A lehetséges jogosítványok, amelyek a civileknek adhatók : tárgyalás véleményezés egyeztetés állásfoglalás l lá ajánlás együtt-döntés megállapodás a döntés részleges átengedése

42 2.2.1 TAKTIKAI TANÁCSOK - CIVILEK 4. A bizottsági és testületi üléseken a civil szervezetek csak meghívás alapján vehetnek részt. Sajnos csak oda kapnak invitálást, ahova úgy gondolják, hogy ott kompetensek. Javaslat, hogy minden ülésre hívják meg őket, bízzanak rájuk döntéseket 5. Az előzőnél is lényegesebb, hogy kellő figyelmet fordítsanak apályázatokra, á főleg azokra, amelyeken a civilek és az önkormányzat közösen indulhatna. É 6. Érdemes lenne az eseményekről havi vagy heti hírlevél formájában értesíteni a civileket es gyakorlat helyett.blog szintén megfelelne erre a célra.

43 2.2.1 TAKTIKAI TANÁCSOK - CIVILEK 7. Civilek bevonása a pályázat útján nyert összegek elosztásánál: ehhez egy pusztán ezzel foglalkozó civil munkatárs felvétele 8. A helyi intézmények érdeke, hogy eredményesebben támogassa az 1%-os kampányt, hiszen az alapítványokon át ők is jelentősen részesülnek ebből a bevételből 9. Éves díjat lehetne alapítani az év legjobb civil szervezetének, illetve a civileket leginkább támogató vállalkozásoknak. Az elnevezése célszerűen kötődjön Tolnához, a helyi hagyományokhoz. 10. Civil tanácsadó Testület megalkotása a polgármester mellett: rendszeres véleményezés a vízióalkotásnál.

44 2.2.2 TAKTIKAI TANÁCSOK - VÁLLALKOZÓK 1. Ténylegesen bevonni a vállalati szférát az önkormányzat feladataiba: vélemények kikérése, internetes zárt fórum. Helyi alvállalkozók preferálása. 2. Invitálás számukra a testületi és bizottsági i ülésekre, a javaslatokról való állásfoglalásuk kikérése, ötleteik meghallgatása, bevonni őket a stratégiai projektbe 3. A város által beszedett adók hasznosításáról értesítések szétküldése: ez a tolnai polgárok számára is hitelesítő erejű.

45 2.2.2 TAKTIKAI TANÁCSOK - VÁLLALKOZÓK 4. Az időszerű önkormányzati ügyek és a vállalkozók számára lényeges hírek (például aktuális pályázatok) elektronikus levélben való elküldése hetente egyszer 5. Nagyadózók ók fogadása, köszöntéseö minden éb évben egyszer: ünnepség, vállalkozói díjak, kitüntetések kiosztása. Emellett rendszeres stratégiai egyeztetések. 6. A hivatali folyamatok során a nagyadózói kör különleges kezelése (Hívószámot a kosárba!) 7 Egy polgármester melletti Vállalkozói Tanácsadó 7. Egy polgármester melletti Vállalkozói Tanácsadó Testület, havonta vízióalkotó összejövetellel.

46 2.2.2 TAKTIKAI TANÁCSOK - VÁLLALKOZÓK 9. Egy Szentlőrincen már működő jó ötlet, melyet Tolna is átvehetne: Lobbi parti, melyre az egész Dél- Dunántúlról jönnek édklődők érdeklődők. Ott évente megrendezik ezt a nagy hatású összejövetelt. Országgyűlési képviselők, polgármesteri hivatalok, minisztériumi tisztviselők, gazdálkodó szervezetek, kamarák, egyletek teszik itt tiszteletüket, hogy a szabadban készített ételek és a hozott italok mellett módot nyújtsanak egy könnyű hangvételű találkozásra, pontosabban lobbizásra! Tolnán legalább ennyire sikeres és hasznos lehetne a másutt bevált gyakorlat.

47 2.2.2 TAKTIKAI TANÁCSOK - VÁLLALKOZÓK 12. Szentlőrincen a cégeknek sátranként tízezer forintot kell befizetniük, és mindenki maga hozza az ételt és az italt. A rendezvényt már tizedik alkalommal l l tartják meg. Munkanapokon zajlik, zártkörű és a részvétel csak meghívóval lehetséges. 13. Tolnának ki kell dolgozni egy hasonló, ám az önképére formált és eredeti, jó hangulatú rendezvényt az egyeztetésre.

48 2. Tanácsadó rész 2.3 Informatikai megoldások

49 2.3 INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK 1. Hasznos lenne a Civil Kerekasztal honlapját újra beüzemelni (régen volt, most elérhetetlen). 2. Itt fel lehetne használni a web 2.0-ás megoldásokat is, mint például l a blogokat, online-interjúkat, i videókat és hangfile-okat. 3. A közösségi oldalakat is be kell vonni az aktív kapcsolattartásba (facebook, iwiw).

50 2.3 INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK 4. Motiválni kell a szervezeteket a saját weboldalkészítésre, ugyanis ez jelen pillanatban nem anyagi, inkább hozzáállásbeli kérdés. 5. A tolnai civilek iilkösszefoglaló ló oldalán lá szerepelnie kll kell majd a következőknek: Befektetési információk A település gazdasági életének bemutatása Nagyobb cégek részletes bemutatkozása

51 III./A. SZERVEZETI MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSE A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ ÉS FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA, A DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁ Á TÉTELÉRE É

52 TARTALOMJEGYZÉK I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések II. Tanácsadó rész 2.1 Stratégiai tanácsok 2.2 Taktikai tanácsok 2.3 Lehetséges informatikai megoldások

53 1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása

54 1.1.1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA Azt a társadalmi kört, ahol a véleményüket kifejthetik a polgárok a köz ügyeivel kapcsolatban, nyilvánosságnak nevezzük. E álj h kö ü k iá íá dö é k Ez garantálja, hogy a közügyek irányítása, a döntések a polgárok érdekeit szolgálják

55 1.1.1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA Kevés tehát csupán arra koncentrálni, hogy a kötelező tájékoztatási elemek megjelenjenek arra is szükség van, hogy visszajelzés érkezhessen az olvasói, lakossági oldalról

56 1.1.1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA Ha a nyilvánosság jól működik, az támasza a hatalomnak is, hiszen érzékenyebben odafigyelhet a lakosságot érdeklő kérdésekre, problémákra éppen ezért kell kétirányúnak lennie, mert két, egymásra utalt társadalmi szervezetet köt össze. Ha Tolnán misszió a lk lakosság jobb kiszolgálása, céljainak pontos teljesítése, akkor ez a szoros egymásrautaltság nem hatalmi gát, hanem működési segítség.

57 1.1.1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA Az információcsere és a tájékoztatás mellett abban is jó a helyi média, hogy önazonosságot képez, segít egyedi, saját és elfogadott arculatot adni a városnak, önképfejlődést és fenntarást biztosít. Vannak olyan helyi kérdések, amelyek már a megyei lapokat sem édklik érdeklik, aváros számára á viszont fontosak: ezeket nem lehet máshol közölni, mint a helyi újságban vagy új eszközként az interneten.

58 1.1.2 EGY ISMERETLEN NEM TOLNAI - FÓRUMOZÓ A LÁTSZATOKRÓL ÉS A VALÓSÁGRÓL A mi településünkön ü is vanhli helyi nyilvánosság. á A hli helyi tévé közvetíti a képviselő-testület üléseit, az önkormányzatnak saját honlapja és havonta megjelenő újságja van. Vagyis teljesíti tájékoztatási kötelezettségét. A probléma abból adódik, hogy az önkormányzat úgy véli, a nyilvánosság ennyi és nem több. Elég, ha ők beszélnek. Így lesz a helyi nyilvánosságból egyirányú, látszat-nyilvánosság nyilvánosság. Amikor az egy-utas nyilvánosság kirekeszti, mert nem tűri el a különvéleményt, akkor

59 1.1.2 EGY ISMERETLEN NEM TOLNAI - FÓRUMOZÓ A LÁTSZATOKRÓL ÉS A VALÓSÁGRÓL átalakul látszat nyilvánossággá. Látszólag ugyanis van nyilvánosság, hiszen lám itt vannak a tárgyi eszközei: a kamera, a honlap, a havi újság, de mégsincs, mert az információk csak fentről lefelé jönnek, de lentről felfele nem mennek. Az információk egyirányú áramlása miatt a város vezetői, képviselői abba a tévhitbe eshetnek, hogyha nincs lakossági ellenvélemény, akkor a rossz döntésük is jó döntés. Innen pedig már csak egy lépés, hogy azt higgyék magukról, tévedhetetlenek. A nyilvánosság semmit sem ér a vélemények és gondolatok szabadsága nélkül.

60 1.1.3 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR Ez avélemény é nem a városból származik, célja csupán érzékeltetni: a lakosság vágyik az ilyen jellegű információcserére. Néhol nyilván kissé erősen fogalmaz, de való igaz, hogy ahogy a munkaszervezetben a gondolkodásnak is kétirányúnak kell lenni, úgy atelepülésvezetés és a kommunikáció esetében ugyanez elvárható. Alkotmány 61. (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű kű adatokat megismerje, illetőleg terjessze

61 1.1.3 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: szerv) a feladatkörébe tartozóügyekben-ígykülönösenazállamiésönkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását

62 1.1.3 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Alkotmány 61. -ából nemcsak az egyéni véleménynyilvánítási é á i szabadság bdá szubjektív, alanyi joga következik, hanem a demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek és működése fenntartásának biztosítására irányuló állami kötelezettség is. A szabad véleménynyilvánításhoz való jog tehát nem csupán alapvető alanyi jog, hanem e jog objektív, intézményes oldalának elismerése egyben a közvélemény, mint alapvető politikai intézmény garantálását is jelenti. [AB határozat, 36/1994. (VI. 24.)]

63 1.1.4 AMIRE VÁLASZT KERESÜNK 1. Melyek azok a lépések, melyek az információ áramlásának kétirányúsítását elősegíthetik? 2. Vannak erre innovatív eszközök, különleges lh lehetőségek, ő új utak? 3. Hogyan növelhető az interaktivitás a helyi nyilvánosságban? 4 Milyen lépésekkel segítheti az önkormányzat a lokális 4. Milyen lépésekkel segítheti az önkormányzat a lokális tájékoztatás független létét?

64 1. Elemző E rész 1.2 Helyzetelemzés

65 1.2.1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A polgármester (9) A Tolnai Hírlappal kapcsolatos feladatai: a. / ellátja a felelős kiadói feladatokat, b. / megjelenteti a város lakosságát érintő jelentős rendeleteket, határozatokat, c. / egyéb fontos os kérdésekben ds a folyóiraton oyó o keresztül tájékoztatja a lakosságot a képviselőtestület döntése alapján

66 1.2.1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. A jegyző m. / a Tolnai Hírlapban megjelenteti a város lakosságát érintő jelentős rendeleteket, határozatokat, valamint a képviselőtestület döntése alapján tájékoztatja j az állampolgárokat egyéb fontos kérdésekről. A képviselő-testület önként vállalt feladatai: a) kiadja a Tolnai Hírlapot

67 1.2.2 ÖNKORMÁNYZATI MÉDIA 3. Tolnai Hírlap Havonta jelenik meg Korábban 16 oldalas volt most 20 oldalon jelenik meg (sok volt a hirdetés, és eltolódott hirdetések és a szöveg aránya) Nincs felmérés az olvasói elégedettségről, nincs ellenirányú kommunikáció 5 ezer példányban jelenik meg, helyi igény szerint

68 1.2.2 ÖNKORMÁNYZATI MÉDIA Ingyenes A képviselő-testületi ülésekhez igazítják a megjelenést, hogy közölhessék a döntéseket Az önkormányzat 2008-ban 2 millió 756 ezer Ft-tal támogatta Ugyanebben az évben a hirdetési bevétel 1 millió 411 ezer Ft volt

69 1.2.2 ÖNKORMÁNYZATI MÉDIA A polgármester a hatályos jogszabályok alapján nem lehetne felelős kiadója a helyi újságnak A helyi önkormányzati képviselőkjogállásánakegyes kérdéseiről szóló éixcvi évi XCVI. törvény 5. j) pontja, illetve a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.) 33/A. (1) bekezdésének s) pontja szerint önkormányzati képviselő, illetve polgármester nem lehet egyebek mellett lapkiadó, lapterjesztő vezetője, j, vezető testületének tagja, ügyvezetője, j, ezek vezető állású alkalmazottja.

70 1.2.2 ÖNKORMÁNYZATI MÉDIA 4. Tolnai Népújság A Tolnai Népújság képviselteti magát a képviselő- testületi üléseken, és rendszeresen tudósítanak róla A Tolnai Népújságban és a TEOL.hu oldalon l gyakran, az országos médiában nagyon keveset szerepel a polgármester. Ez nem feltétlenül rossz, a legfontosabb, hogy városi szinten informálja a polgárokat a terveiről.

71 1.2.3 KÁBELTÉVÉ 1. A szekszárdi székhelyű Tolnatáj Televízió rendszeresen sugároz kábeltévés adásokat, perces műsorokat, amelyeket többször megismételnek 2. Az önkormányzat 2 millió 10 ezer forintot fizet ezért évente től 2007 őszéig közvetítették kábeltelevízión a testületi üléseket. Megszüntettük,mert a politikusok szereplési lehetőségnek tekintették. Azóta sokkal rövidebbek öidbbkaz ülések. 4. Most is felveszik egy normál kamerával, de csak videó- jegyzőkönyvként ké funkcionál

72 1.2.4 INTERNET A város hivatalos honlapja a helyi hírekről, programokról jól tájékoztat 2. Áttekinthető, könnyen el lehet igazodni az oldalon, jól strukturált 3. A képviselők elérhetőségei között nincsenek feltüntetve az címek 4. A honlapon elérhető a helyi lap PDF-ben 5. Kérdéseket lehet feltenni ben 6. Nem lehet jól tájékozódni a testületi ülésekről

73 1.2.4 INTERNET Nem tölthetők le a honlapról a Tolnatáj adásai 8. Rendeletek nem kereshetők, bár a kategóriák közötti választási lehetőségek segítséget nyújtanak 9. Honlap nézettsége napi látogató között mozog 10. Nincs pontos adat az internetes ellátottságról, á sem arról, hogy jelenleg hány háztartásban tudják nézni a kábeltelevízió l adását á

74 1.2.5 INFORMÁCIÓSZABADSÁG 1. A évi XC. elektronikus információszabadság törvény és a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet alapján 2. Az önkormányzat honlapján 59 féle adatot kell megjeleníteni jl 3. Ebből Tolna honlapján összesen: 28 kategória szerepel 31 hiányzik

75 1.2.6 KÖZADATTÁR 1. A közadattár adatbázisa alapján: 2. Tolna összes intézménye (három darab), elérhetőséggel, intézményvezetővel együtt megtalálható a honlapon

76 1.2.7 A TÁJÉKOZTATÁS EGYÉB ESZKÖZEI 1. Képviselői és polgármesteri fogadóórák 2. Lakossági fórumok 3. Évente többszöri közmeghallgatás, amit nagyobb projektek, például a városközpont megújítási terve indokolt 4. Ez az előbbi három kétirányú kommunikációra ad lehetőséget. 5. Hirdetőtáblák és oszlopok (néhány)

77 1.2.7 A TÁJÉKOZTATÁS EGYÉB ESZKÖZEI 5. A képviselők 2007-ben laptopokat p kaptak az önkormányzattól 6. Mindenki CD-n kpj kapja meg az előterjesztéseket té t a testületi ülések előtt 7. Szórólapokat is használ az önkormányzat időnként, például közmeghallgatás, g fórumok, lomtalanítás meghirdetésére

78 1.2.7 A TÁJÉKOZTATÁS EGYÉB ESZKÖZEI 8. A városban három e-magyarország pont (könyvtár, családsegítő, idősek klubja) működik és a Mözsi Civil Házban is van nyilvános internet elérési lehetőség 9. Nincsen rendszeresen megjelenő műsorfüzet a kulturális programokról 10. A Szekszárdi Est viszont ingyenesen közli a tolnai programokat

79 1.2.8 HIÁNYOSSÁGOK 1. A város honlapjáról hiányzik a fórumozási lehetőség, amit nem pótol, hogy kérdést lehet feltenni ban 2. A portál látogatói szinte semmiféle segítséget nem kapnakk a különböző ő ügyek intézéséhez, ééh a honlap használatához 3. Nincsenek sem ügyleírások, sem letölthetőűrlapok 4 Praktikus tanácsok helyet csak csak az SZMSZ-ből 4. Praktikus tanácsok helyet csak csak az SZMSZ ből átvett alapinformációk vannak

80 1.2.9 KÖVETKEZTETÉSEK 1. A sokféle kommunikációs ió csatorna alkalmazása l mutatja, hogy van törekvés az önkormányzatban a nyitott, átlátható, szolgáltató önkormányzat kiépítésére 2. Ennek ellenére a lakosság tájékoztatására jórészt csak a hagyományos, kötelező -nek tekinthető eszközöket használja 3. A helyi lap ugyan teljesíti a tájékoztatás funkcióját, de nem tekinthető függetlennek és kritikus szellemiségűnek. Pedig ez a sajtó létének lényege 4. Egy ilyen típusú lap hiányzik a településről

81 1.2.9 KÖVETKEZTETÉSEK 5. Bár a város honlapjának sok erénye van, nem tükrözi azt, hogy az utóbbi években mennyire felértékelődött az internetes technológia szerepe. A fiatalabb korosztályok kizárólag innen tájékozódnak, ezért muszáj lépésté tartani a korral 6. A kommunikációban kevés az interaktív elem, alig léteznek csatornák arra, hogy a településen élők kifejthessék essé véleményüket, é et, megfogalmazhassák a assá javaslataikat. A hagyományos lakossági fórumok nyújtotta lehetőségekkel általában csak egy szűk réteg él részben az időhiány miatt

82 1.2.9 KÖVETKEZTETÉSEK 7. Nincs a hivatalban kizárólag a nyilvánosság ügyeivel foglalkozó, speciálisan képzett szakember, PR- munkatárs 8. A hivatal és az önkormányzat általl flü felügyeltl intézményrendszer működésében nincsenek olyan mechanizmusok, amelyek a tájékoztatás folyamatos javítását szolgálják 9. Nem érződik az erőfeszítés a lakossággal való kapcsolattartás új eszközeinek felkutatására és alkalmazására

83 2. Tanácsadói rész 2.1 Stratégiai tanácsok

84 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSOK Nem lh lehetséges a fjl fejlesztés anélkül, hogy azt a döntésre jogosultak, tehát a testület vagy a polgármester ne támogatnák ezért nyilván mindenképpen fontos az ő kommunikációs víziójuk figyelembe vétele is. Emellett a másik tényező: legyen objektív tények gyűjteménye y ahelyimédiafogyasztással kapcsolatban mert nem szabad abba a csapdába esni, hogy olyan területet fejlesztünk, mely nem kihasznált. Ehhez előzetes, Tolna-szintű felmérésre van szükség, az internet-penetráció bizonytalansága miatt rövid, postázott kérdőív formájában.

I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása. 1.3 Következtetések

I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása. 1.3 Következtetések III./A. CECE SZERVEZETI MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSE A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ ÉS FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA, Á A DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁ TÉTELÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2

Részletesebben

I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések. II. Tanácsadó rész 2.1 Stratégiai tanácsok 2.2 Taktikai tanácsok

I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések. II. Tanácsadó rész 2.1 Stratégiai tanácsok 2.2 Taktikai tanácsok III./B. A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK MECHANIZMUSA I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések II. Tanácsadó rész 2.1 Stratégiai

Részletesebben

Civil és/vagy nonprofit

Civil és/vagy nonprofit Módszertan A civil ifjúsági szektor és kapcsolatai Módszertan A fejezet a hazai ifjúsági civil szervezetek életre hívásáról, létrehozásáról, az önálló szektorrá válást befolyásoló folyamatokról szól.

Részletesebben

A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA

A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat public relations szakirány A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Nagy Andrea Budapest,

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év 1. számú melléklet GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év I. BEVEZETÉS Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fontosnak tartja, és támogatja

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet

TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet Bevezetés Törökbálint Város Önkormányzata többszörös előkészítés után elkészítette az Önkormányzat civil koncepcióját, ám ez nem kizárólag az önkormányzati feladatokat

Részletesebben

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI Civil_Szemle_2012_1_beliv 3/6/12 5:32 AM Page 23 A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN MA GYAR OR SZÁ GON fókuszban a civil/nonprofit szervezetek Reisinger Adrienn Témafelvetés Tanulmányom

Részletesebben

Nyílt Lapok 2002/1 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata. A civil szervezetek együttműködése Székesfehérváron.

Nyílt Lapok 2002/1 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata. A civil szervezetek együttműködése Székesfehérváron. Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata A civil szervezetek együttműködése Székesfehérváron Domokos Tamás Copyright Echo Nonprofit Network, 2002 A Nyílt Lapok az Echo Innovációs Műhely közhasznú

Részletesebben

Somberek Körjegyzőség Szervezetfejlesztése

Somberek Körjegyzőség Szervezetfejlesztése Somberek Körjegyzőség Szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0228 21. célterület Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Zirc Város Civil Koncepciója Előadó: Németh Gábor bizottsági tag Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

CNNy MÁSODIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért

CNNy MÁSODIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért CNNy MÁSODIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért A kézirat lezárva: 2005. szeptember 30. A jelentés az Ökotárs Alapítvány

Részletesebben

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben

MIT ÉRDEMES TUDNI A kormányzati szakembereknek A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL?

MIT ÉRDEMES TUDNI A kormányzati szakembereknek A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL? MIT ÉRDEMES TUDNI A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL? A Gyakorlat és Kutatás Program támogatója a Charles Stewart Mott Foundation A Program Tanácsadó Testülete Benkô Ágota Csizmár Gábor Czike Klára Farkas István

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

AJÁNLÁSOK. a területfejlesztési folyamatokban részt vevő civil szervezetek és a területfejlesztési tanácsok munkaszervezetei részére

AJÁNLÁSOK. a területfejlesztési folyamatokban részt vevő civil szervezetek és a területfejlesztési tanácsok munkaszervezetei részére AJÁNLÁSOK a területfejlesztési folyamatokban részt vevő civil szervezetek és a területfejlesztési tanácsok munkaszervezetei részére Független Ökológiai Központ Alapítvány Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

EGY LÉPÉS ELÔRE KÉRDÔÍVES FELMÉRÉS A CIVIL KAMARÁRÓL. Egy lépés elôre Kérdôíves felmérés a Civil Kamaráról

EGY LÉPÉS ELÔRE KÉRDÔÍVES FELMÉRÉS A CIVIL KAMARÁRÓL. Egy lépés elôre Kérdôíves felmérés a Civil Kamaráról B1 EGY LÉPÉS ELÔRE KÉRDÔÍVES FELMÉRÉS A CIVIL KAMARÁRÓL B2 Barabás Miklós, Európa Ház Sebestény István, Civitalis Egyesület Nagy Renáta, Civitalis Egyesület A kiadványban megjelentetett elemzés a 2009.

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011.

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011. CIVIL KONTROLL MANKÓ Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve Nagyrév, 2011. A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre.

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011. JÚLIUS A KUTATÁS A BATORY FOUNDATION

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT 2007 Készítette: Hrabovszky

Részletesebben

Interjú Kiss Péterrel

Interjú Kiss Péterrel Interjú Kiss Péterrel Kiadja a Híd Európában Közhasznú Egyesület TISZTELT OLVASÓK, KEDVES KOLLÉGÁK! AKTUÁLIS Üdvözlök mindenkit Civiliában, az itt lakókat és a látogatóba érkezôket egyaránt! Sok idôt

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL. KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL. KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei NIOK ALAPÍTVÁNY, 2008 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat TANULMÁNY

Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat TANULMÁNY TANULMÁNY A program a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg. TARTALOM: I. kötet... 4 1. Előzmények...

Részletesebben