I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása. 1.3 Következtetések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása. 1.3 Következtetések"

Átírás

1 III./B. A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK MECHANIZMUSA

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések II. Tanácsadó rész 2.1 Stratégiai tanácsok 2.2 Taktikai tanácsok 2.3 Informatikai megoldások

3 1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása

4 1.1.1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 1. Demokratikus rendszerekben a hatalomgyakorlás két részbőláll 1 : egyrészt az operatív hatalmi működésből, másrészt e működés társadalmi,civil iilkontrolljából. 2. A hatalom döntéseinek legitimitása kormányzati és önkormányzati szinten egyaránt nagymértékben függ a civil kontroll működésétől. 3. Ugyanakkor a nonprofit szervezetek a társadalmi problémák kezelésében is aktív szerepet vállalnak.

5 1.1.1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 4. A mindenkori i kormánynak k és az önkormányzatoknak k k tehát érdeke, hogy az állami és a nonprofit szektor között átlátható, világosan szabályozott, a civil szervezetek sokszínűségéhez igazodó kapcsolat- és együttműködési rendszer alakuljon ki. 1 Harsányi Gábor nonprofit kutató

6 1.1.2 VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK Alkotmány 63. (1) A Magyar Köztársaságban az egyesülési jog alapján mindenkinek joga van a törvény által nem tiltott célra szervezeteket létrehozni, illetőleg azokhoz csatlakozni. Az évi II. törvény az egyesülési jogról 1. Az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amelyet a Magyar Köztársaság elismer, és biztosítja tja annak a zavartalan a gyakorlását. Az egyesülési jog alapján mindenkinek joga van arra, hogy másokkal szervezeteket, illetőleg közösségeket hozzon létre vagy azok tevékenységében részt vegyen.

7 1.1.2 VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2. (1) Az egyesülési jog alapján a magánszemélyek, a jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei - tevékenységük célja és alapítóik szándéka szerint - társadalmi szervezetet hozhatnak létre és működtethetnek

8 1.1.2 VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK évi LXV. Törvény a helyi önkormányzatokról A települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel. A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában áb határozza meg, mely önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körében tanácskozási jog a képviselő-testület és bizottsága ülésein.

9 1.1.2 VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK évi L. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról civil szervezet: az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján létrejött társadalmi szervezet, valamint a PláiTö Polgári Törvénykönyvről szóló éiiv évi IV. törvény alapján létrejött alapítvány, illetve e szervezetek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (kivéve a pártot, a párt által alapított alapítványt, a párt részvételével létrehozott egyesületet, a létesítő okirata szerint munkaadói, munkavállalói vagy gazdasági g érdekképviseletet ellátó szervezetet, a biztosító egyesületet és a közalapítványt);

10 1.1.3 A NONPROFIT SZEKTORRAL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS ELŐNYEI 1. A nonprofit szervezetek képesek pótlólagos források bevonására 2. Gazdálkodásuk rugalmasabb 3. Kevésbé bürokratikusak 4. Szélesebb felhasználói kört érnek el

11 1.1.3 A NONPROFIT SZEKTORRAL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS ELŐNYEI 5. Működésük polgárközelibb 6. Függetlenek a politikától 7. Több teret adnak a kreativitásnak, i k vonzóbbak a kiváló szakemberek számára 8. Innovációs készségük nagyobb 9. Egyszóval jól menedzselve és támogatva a helyi hatóság jól manőverező kiegészítő szervezetei lht lehetnek: ehhez azonban némi odafigyelésre dfi van szükségük

12 1.1.4 KAPCSOLAT A VÁLLALKOZÓKKAL 1. Hogyan lehet bevonni a vállalkozókat az önkormányzat munkájába? Ez sokkal egyszerűbb annál, mint hinnénk. A megoldás kl kulcsa: a folyamatos kapcsolattartás, a kommunikáció. David R. Froessler düsseldorfi URBACT-szakértő

13 1.1.5 AMIRE VÁLASZT KERESÜNK 1. Hogyan támogatja az önkormányzat a civileket és mennyire alapoz rájuk az önként és kötelezően vállalt feladatai kapcsán? 2. A civil iil szférának van-e bl beleszólása a döntések előkészítésébe, gyakorolják-e ellenőrző funkciójukat? 3. Az önkormányzat és a vállalkozások közötti viszony vizsgálata

14 1. Elemző rész 1.2 Helyzetelemzés

15 1.2.1 HELYZETELEMZÉS 1. Nonprofit szervezetek száma Magyarországon összesen: darab 2. Magyarország népessége megközelítőleg 10 millió fő 3. Ezek alapján: egy szervezetre 163,5 fő jut 4. Tehát 75 darab civil szervezetnek kéne lenni Tolnán a statisztikai átlag szerint - a valóságban ennél jóval több van (Ez nem baj!)

16 1.2.1 HELYZETELEMZÉS 6. A Tolnán bejegyzett civil szervezetek száma 69 csak a Szociális és Munkaügyi Minisztérium adatbázisa szerint A iil k ö é l ki úl 7. A civilszektor összetétele nagyon kiegyensúlyozott, a hagyományos egyesület típusok mellett sok érdekes szervezet is van a városban, így a civil szféra felépítése igen egyenletes

17 1.2.1 HELYZETELEMZÉS 8. A civil szervezetek fő tevékenységi köre Tolnán a sport (17%) 9. Ezen kívül meglehetősen sok szervezet foglalkozik klúá kultúrával,oktatássall k á lésszabadidőstevékenységekkel. bdidő ék é kk 10. Környezetvédelemmel 4 szervezet foglalkozik 11. A legmeghatározóbb szervezeti forma Tolnán az egyesület (74%), majd az alapítvány és közalapítvány

18 1.2.1 HELYZETELEMZÉS 12. Három közalapítvány működik a településen Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítványt 13. Megszüntetésüket már többször napirendre tűzték 14. A jogalkotó szakaszos megszűnésükkel számol, ugyan is közalapítványt augusztus 24. napja után nem lehet alapítani; az ekkor már létező közalapítványok külön törvény korlátozó - szabályai szerint működhetnek tovább.

19 1.2.1 HELYZETELEMZÉS ben jött létre a Tolnai Civil Kerekasztal, amit 23 tolnai szervezet alapított meg 16. Ebben az évben született egy egyezség a civil szervezetek és az önkormányzat között, melynek főbb pontjai az alábbiak: 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a teljes körű tájékozódás és tájékoztatás érdekében a TCK-val együttműködésben aktualizálja a városi székhelyű vagy telephelyű, működő civil szervezetek, tk alapítványok és egyesületek egységes nyilvántartását.

20 1.2.1 HELYZETELEMZÉS A Képviselő-testület annak érdekében, hogy az eddigieknél is szélesebb körben ismerhesse meg a civil társadalom véleményét, hogy szélesebb kör számára biztosítson a döntések előkészítésére való bk bekapcsolódás lh lehetőségétő éé - véleményezési é é céllal l - tájékoztatja a TCK elnökségét a civil szférát érintő elképzeléseiről, a képviselő-testületet elé kerülő határozat-tervezetekről Pályázati lehetőség a civil szervezetek részére a Képviselő-testület által. A támogatás formái:

21 1.2.1 HELYZETELEMZÉS kd kedvezményes térítésű éíéű létesítmény, é intézmény, é közösségiö tér használat program finanszírozás pályázat alapján ingyenes létesítmény, intézmény, közösségi tér használata

22 1.2.1 HELYZETELEMZÉS A minél nagyobb információ szolgáltatás céljából az önkormányzat a Tolnai Hírlapban és a város hivatalos honlapján, a biztosít megjelenési lehetőséget atck számára 23. A fent említettek az elmúlt időszakban javarészt megvalósultak

23 1.2.1 HELYZETELEMZÉS 24. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában az alábbi pontok foglalkoznak a civil szektorral történő kapcsolattartással: Titkársági á i Osztály 1. Főbb feladatai: a) szervezi a lakosság és a polgármesteri hivatal kapcsolattartását, b) elősegíti a város közművelődési, egészségnevelési, tömegsport ésegyesületi életéneké megszervezését. éé

24 1.2.1 HELYZETELEMZÉS A képviselő-testület önként vállalt feladatai: a) városi rendezvényeket szervez, b) gyermek-és tömegsport pályázatot ír ki, c)) közművelődésiű pályázatot á ír ki, d) a sportegyesületek részére a versenyeztetéshez nyújt d) a sportegyesületek részére a versenyeztetéshez nyújt támogatást a sportfinanszírozás keretén belül

25 1.2.1 HELYZETELEMZÉS 25. A nonprofit szervezetek rendezvényeinek ad helyet a városban található két Civil Ház 26. A civil il témájú cikkeknek kn k nincs saját fórumuk, de a helyi újságban, a Tolnai Hírlapban rendszeresen helyet kapnak 27. Az 1 százalékos kampány idején csak néhány szervezet hirdetése jelent meg a Tolnai Hírlapban 28. Az önkormányzat rendelkezik egy listával a civil szervezetekről, amit rendszeresen aktualizálnak 29. A civileknek nincs saját előadójuk, de van olyan munkatárs, aki saját feladatain kívül, ezzel is foglalkozik

26 1.2.1 HELYZETELEMZÉS 30. Ettől a munkatárstól a civilek iilkis kaphatnak k segítséget, tanácsot 31. Az előző évben közművelődési célokra 3.4 millió forintra, gyermek és tömegsporttal gp kapcsolatosan pedig 1.7 millió forintra lehetett pályázni 32. A civilek iilka pályázatértékelésbenincseneká ték lé kbevonva 33. Nem jellemző a kötelező és önként vállalt önkormányzati tevékenységek átadása

27 1.2.1 HELYZETELEMZÉS 34. Van olyan testületi tag, aki civil szervezeti vezető is egyben 35. Nagyobb megbeszélést évente egyszer hív össze a városvezetés a civilek számára

28 1.2.2 CIVILEK A VILÁGHÁLÓN 1. Tolna weblapján található egy civil menüpont, ahol 70 szervezet található a listán. A felsorolásban van olyan is, amelyik nincs bejegyezve, ilyenek például a klubok 2. A listán szereplő szervezetek mellett megtalálhatjuk az alapadatokat: a vezető nevét, a címet, telefonszámot, sok esetben címet is szervezet rendelkezik honlappal, ez is fel van tüntetve egy link segítségével 4. Bemutatkozó szöveget nem tettek közzé a szervezetek

29 1.2.3 KAPCSOLATTARTÁS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL 1. A városban az iparűzési adóalanyok száma HIPA bevétel 2008-ban 205 millió 792 ezer 3. Ez a teljes költségvetésben 6.66 százalékot tesz ki 4. A kis és nagyvállalkozók számára a ciklus elején még volt egy fórum 5. A fontosabb rendezvényekre meghívják a 5. A fontosabb rendezvényekre meghívják a nagyadózókat is

30 1.2.3 KAPCSOLATTARTÁS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL 6. Minden évben átadják az év vállalkozója díjat 7. A településen működik Iparkamara 8. A vállalkozói szférának nincs lehetősége beleszólni a költségvetés tervezésébe és a fejlesztési tervek megvitatásába, pedig előnyös lenne mindegyik félnek 9. Vállalkozói szinten a sport támogatása a jellemző 10. Néhány egyéni vállalkozó is részt vállal a testületben 11 Jellemzően napi szintű a személyes kapcsolat a 11. Jellemzően napi szintű a személyes kapcsolat, a formális jóval ritkább

31 1.2.4 VÁLLALKOZÁSOK A HONLAPON 1. A hivatalos városi weboldalon 31 vállalkozás szerepel 2. Feltüntetik a címüket és telefonszámukat 3. Néhány vállalkozás adatainál megtalálhatjuk a pár szavas bemutatkozó szövegüket, nyitvatartási idejüket és címüket 4. A honlapon lehetőség van a vállalkozások profilja szerinti keresésre

32 1.2.4 VÁLLALKOZÁSOK A HONLAPON 5. Azoknak a vállalkozásoknak, akik szerepelni szeretnének a honlapon egy jelentkezési ívet kell kitölteniük 6. Hiányosságá viszont a hli helyi gazdaság és a hlb helyben meghatározó cégek, vállalkozások bemutatása 7. Ez nagy hibája a honlapnak, hiszen a város iránt érdeklődők, a befektetők és a helyiek számára is fontosak lehetnek ezek az információk 8 Gazdasággal kapcsolatos információk újdonságok is 8. Gazdasággal kapcsolatos információk, újdonságok is találhatók esetenként az oldalon

33 1. Elemző rész 1.3 Következtetések

34 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK 1. Vélhetően az épülő M6-os út felélénkíti majd Tolna városának gazdasági életét 2. Ezért a városnak más taktikát kell majd alkalmaznia, legfőképpen a bfk befektetők megnyerését. éé Nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a már elért értékekre, hangsúlyoznia kell a megtelepedés pozitívumait. 3. A helyi gazdaság g aktuális résztvevőinek pozíciója ezért a jövőben fel fog értékelődni: figyelni kell rájuk, kikérni a véleményüket.

35 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK 4. Jelenleg nincs szervezett kommunikációs viszony a település és a vállalkozók között, ez még csak jellemzően informális. Lassan a településméret azonban meg fogja követelni a formális utakat. 5. A civil iil szféra és az önkormányzat kapcsolatában nincsenek kihasználva a lehetőségek, amiket a nonprofit szektor alkalmaz, bár a kapcsolat közöttük az átlagosnál magasabb, a környező településekéhez viszonyítva szignifikánsan jobb. 6 A civilekkel együttműködve sok kisebb dolgot lehetne 6. A civilekkel együttműködve sok kisebb dolgot lehetne kiaknázni, hiszen a fundamentumot már lerakták

36 2. Tanácsadó rész 2.1 Stratégiai tanácsok

37 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSOK 1. A vállalkozókkal való viszonyt mindenképpen intézményes keretek közé kellene terelni, előadót, kapcsolattartót kell kijelölni e célra. 2. Fontos a cégek rendszeres tájékoztatása az adóbevételek flh felhasználásáról, álááól a tervezetekrőlt és a felmerülő problémákról: hírlevél vagy RSS-t támogató blog lenne erre a legmegfelelőbb eszköz. 3. Enyomán a település számíthat arra, hogy a gazdasági g szereplők a város javát is szem előtt fogják tartani 4 A vállalkozók kapjanak szerepet a stratégiai 4. A vállalkozók kapjanak szerepet a stratégiai döntésekben: meg kell őket hívni egyes értekezletekre

38 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSOK 5. A város ügyeire valós betekintést kell engedni a vállalkozóknak és ki kell kérni a véleményüket a választási helyzetekben : mindezeket legalább 1 képviselőjük szintjén 6. A civil il szféra feladatokat t is át tud vállalni l az önkormányzattól, amely így akár eredményesebb és költséghatékonyabbk islehet 7. A nonprofit szektorra jellemző az egyedi jogi és adózási rendszer, továbbá a nagy spektrumú pályázati mód. Ezt a tulajdonságát az önkormányzat könnyen a saját érdekében használhatná fel.

39 2. Tanácsadó rész 2.2 Taktikai tanácsok

40 2.2.1 TAKTIKAI TANÁCSOK - CIVILEK 1. A civil szférának adott tényleges jogkörök vizsgálta, lehetőség szerinti tágítása. 2. Valódi beleszólást kell a civil szférának biztosítani a döntések kidolgozásánál á ál és ellenőrző ő ő funkciójuk k alkalmazásánál: kapcsolattartó személyt kell kijelölni a hivatalnál, a civilek és a vállalkozók érdekképviseleteinél.

41 2.2.1 TAKTIKAI TANÁCSOK - CIVILEK 3. A lehetséges jogosítványok, amelyek a civileknek adhatók : tárgyalás véleményezés egyeztetés állásfoglalás l lá ajánlás együtt-döntés megállapodás a döntés részleges átengedése

42 2.2.1 TAKTIKAI TANÁCSOK - CIVILEK 4. A bizottsági és testületi üléseken a civil szervezetek csak meghívás alapján vehetnek részt. Sajnos csak oda kapnak invitálást, ahova úgy gondolják, hogy ott kompetensek. Javaslat, hogy minden ülésre hívják meg őket, bízzanak rájuk döntéseket 5. Az előzőnél is lényegesebb, hogy kellő figyelmet fordítsanak apályázatokra, á főleg azokra, amelyeken a civilek és az önkormányzat közösen indulhatna. É 6. Érdemes lenne az eseményekről havi vagy heti hírlevél formájában értesíteni a civileket es gyakorlat helyett.blog szintén megfelelne erre a célra.

43 2.2.1 TAKTIKAI TANÁCSOK - CIVILEK 7. Civilek bevonása a pályázat útján nyert összegek elosztásánál: ehhez egy pusztán ezzel foglalkozó civil munkatárs felvétele 8. A helyi intézmények érdeke, hogy eredményesebben támogassa az 1%-os kampányt, hiszen az alapítványokon át ők is jelentősen részesülnek ebből a bevételből 9. Éves díjat lehetne alapítani az év legjobb civil szervezetének, illetve a civileket leginkább támogató vállalkozásoknak. Az elnevezése célszerűen kötődjön Tolnához, a helyi hagyományokhoz. 10. Civil tanácsadó Testület megalkotása a polgármester mellett: rendszeres véleményezés a vízióalkotásnál.

44 2.2.2 TAKTIKAI TANÁCSOK - VÁLLALKOZÓK 1. Ténylegesen bevonni a vállalati szférát az önkormányzat feladataiba: vélemények kikérése, internetes zárt fórum. Helyi alvállalkozók preferálása. 2. Invitálás számukra a testületi és bizottsági i ülésekre, a javaslatokról való állásfoglalásuk kikérése, ötleteik meghallgatása, bevonni őket a stratégiai projektbe 3. A város által beszedett adók hasznosításáról értesítések szétküldése: ez a tolnai polgárok számára is hitelesítő erejű.

45 2.2.2 TAKTIKAI TANÁCSOK - VÁLLALKOZÓK 4. Az időszerű önkormányzati ügyek és a vállalkozók számára lényeges hírek (például aktuális pályázatok) elektronikus levélben való elküldése hetente egyszer 5. Nagyadózók ók fogadása, köszöntéseö minden éb évben egyszer: ünnepség, vállalkozói díjak, kitüntetések kiosztása. Emellett rendszeres stratégiai egyeztetések. 6. A hivatali folyamatok során a nagyadózói kör különleges kezelése (Hívószámot a kosárba!) 7 Egy polgármester melletti Vállalkozói Tanácsadó 7. Egy polgármester melletti Vállalkozói Tanácsadó Testület, havonta vízióalkotó összejövetellel.

46 2.2.2 TAKTIKAI TANÁCSOK - VÁLLALKOZÓK 9. Egy Szentlőrincen már működő jó ötlet, melyet Tolna is átvehetne: Lobbi parti, melyre az egész Dél- Dunántúlról jönnek édklődők érdeklődők. Ott évente megrendezik ezt a nagy hatású összejövetelt. Országgyűlési képviselők, polgármesteri hivatalok, minisztériumi tisztviselők, gazdálkodó szervezetek, kamarák, egyletek teszik itt tiszteletüket, hogy a szabadban készített ételek és a hozott italok mellett módot nyújtsanak egy könnyű hangvételű találkozásra, pontosabban lobbizásra! Tolnán legalább ennyire sikeres és hasznos lehetne a másutt bevált gyakorlat.

47 2.2.2 TAKTIKAI TANÁCSOK - VÁLLALKOZÓK 12. Szentlőrincen a cégeknek sátranként tízezer forintot kell befizetniük, és mindenki maga hozza az ételt és az italt. A rendezvényt már tizedik alkalommal l l tartják meg. Munkanapokon zajlik, zártkörű és a részvétel csak meghívóval lehetséges. 13. Tolnának ki kell dolgozni egy hasonló, ám az önképére formált és eredeti, jó hangulatú rendezvényt az egyeztetésre.

48 2. Tanácsadó rész 2.3 Informatikai megoldások

49 2.3 INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK 1. Hasznos lenne a Civil Kerekasztal honlapját újra beüzemelni (régen volt, most elérhetetlen). 2. Itt fel lehetne használni a web 2.0-ás megoldásokat is, mint például l a blogokat, online-interjúkat, i videókat és hangfile-okat. 3. A közösségi oldalakat is be kell vonni az aktív kapcsolattartásba (facebook, iwiw).

50 2.3 INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK 4. Motiválni kell a szervezeteket a saját weboldalkészítésre, ugyanis ez jelen pillanatban nem anyagi, inkább hozzáállásbeli kérdés. 5. A tolnai civilek iilkösszefoglaló ló oldalán lá szerepelnie kll kell majd a következőknek: Befektetési információk A település gazdasági életének bemutatása Nagyobb cégek részletes bemutatkozása

51 III./A. SZERVEZETI MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSE A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ ÉS FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA, A DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁ Á TÉTELÉRE É

52 TARTALOMJEGYZÉK I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések II. Tanácsadó rész 2.1 Stratégiai tanácsok 2.2 Taktikai tanácsok 2.3 Lehetséges informatikai megoldások

53 1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása

54 1.1.1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA Azt a társadalmi kört, ahol a véleményüket kifejthetik a polgárok a köz ügyeivel kapcsolatban, nyilvánosságnak nevezzük. E álj h kö ü k iá íá dö é k Ez garantálja, hogy a közügyek irányítása, a döntések a polgárok érdekeit szolgálják

55 1.1.1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA Kevés tehát csupán arra koncentrálni, hogy a kötelező tájékoztatási elemek megjelenjenek arra is szükség van, hogy visszajelzés érkezhessen az olvasói, lakossági oldalról

56 1.1.1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA Ha a nyilvánosság jól működik, az támasza a hatalomnak is, hiszen érzékenyebben odafigyelhet a lakosságot érdeklő kérdésekre, problémákra éppen ezért kell kétirányúnak lennie, mert két, egymásra utalt társadalmi szervezetet köt össze. Ha Tolnán misszió a lk lakosság jobb kiszolgálása, céljainak pontos teljesítése, akkor ez a szoros egymásrautaltság nem hatalmi gát, hanem működési segítség.

57 1.1.1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA Az információcsere és a tájékoztatás mellett abban is jó a helyi média, hogy önazonosságot képez, segít egyedi, saját és elfogadott arculatot adni a városnak, önképfejlődést és fenntarást biztosít. Vannak olyan helyi kérdések, amelyek már a megyei lapokat sem édklik érdeklik, aváros számára á viszont fontosak: ezeket nem lehet máshol közölni, mint a helyi újságban vagy új eszközként az interneten.

58 1.1.2 EGY ISMERETLEN NEM TOLNAI - FÓRUMOZÓ A LÁTSZATOKRÓL ÉS A VALÓSÁGRÓL A mi településünkön ü is vanhli helyi nyilvánosság. á A hli helyi tévé közvetíti a képviselő-testület üléseit, az önkormányzatnak saját honlapja és havonta megjelenő újságja van. Vagyis teljesíti tájékoztatási kötelezettségét. A probléma abból adódik, hogy az önkormányzat úgy véli, a nyilvánosság ennyi és nem több. Elég, ha ők beszélnek. Így lesz a helyi nyilvánosságból egyirányú, látszat-nyilvánosság nyilvánosság. Amikor az egy-utas nyilvánosság kirekeszti, mert nem tűri el a különvéleményt, akkor

59 1.1.2 EGY ISMERETLEN NEM TOLNAI - FÓRUMOZÓ A LÁTSZATOKRÓL ÉS A VALÓSÁGRÓL átalakul látszat nyilvánossággá. Látszólag ugyanis van nyilvánosság, hiszen lám itt vannak a tárgyi eszközei: a kamera, a honlap, a havi újság, de mégsincs, mert az információk csak fentről lefelé jönnek, de lentről felfele nem mennek. Az információk egyirányú áramlása miatt a város vezetői, képviselői abba a tévhitbe eshetnek, hogyha nincs lakossági ellenvélemény, akkor a rossz döntésük is jó döntés. Innen pedig már csak egy lépés, hogy azt higgyék magukról, tévedhetetlenek. A nyilvánosság semmit sem ér a vélemények és gondolatok szabadsága nélkül.

60 1.1.3 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR Ez avélemény é nem a városból származik, célja csupán érzékeltetni: a lakosság vágyik az ilyen jellegű információcserére. Néhol nyilván kissé erősen fogalmaz, de való igaz, hogy ahogy a munkaszervezetben a gondolkodásnak is kétirányúnak kell lenni, úgy atelepülésvezetés és a kommunikáció esetében ugyanez elvárható. Alkotmány 61. (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű kű adatokat megismerje, illetőleg terjessze

61 1.1.3 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: szerv) a feladatkörébe tartozóügyekben-ígykülönösenazállamiésönkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását

62 1.1.3 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Alkotmány 61. -ából nemcsak az egyéni véleménynyilvánítási é á i szabadság bdá szubjektív, alanyi joga következik, hanem a demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek és működése fenntartásának biztosítására irányuló állami kötelezettség is. A szabad véleménynyilvánításhoz való jog tehát nem csupán alapvető alanyi jog, hanem e jog objektív, intézményes oldalának elismerése egyben a közvélemény, mint alapvető politikai intézmény garantálását is jelenti. [AB határozat, 36/1994. (VI. 24.)]

63 1.1.4 AMIRE VÁLASZT KERESÜNK 1. Melyek azok a lépések, melyek az információ áramlásának kétirányúsítását elősegíthetik? 2. Vannak erre innovatív eszközök, különleges lh lehetőségek, ő új utak? 3. Hogyan növelhető az interaktivitás a helyi nyilvánosságban? 4 Milyen lépésekkel segítheti az önkormányzat a lokális 4. Milyen lépésekkel segítheti az önkormányzat a lokális tájékoztatás független létét?

64 1. Elemző E rész 1.2 Helyzetelemzés

65 1.2.1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A polgármester (9) A Tolnai Hírlappal kapcsolatos feladatai: a. / ellátja a felelős kiadói feladatokat, b. / megjelenteti a város lakosságát érintő jelentős rendeleteket, határozatokat, c. / egyéb fontos os kérdésekben ds a folyóiraton oyó o keresztül tájékoztatja a lakosságot a képviselőtestület döntése alapján

66 1.2.1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. A jegyző m. / a Tolnai Hírlapban megjelenteti a város lakosságát érintő jelentős rendeleteket, határozatokat, valamint a képviselőtestület döntése alapján tájékoztatja j az állampolgárokat egyéb fontos kérdésekről. A képviselő-testület önként vállalt feladatai: a) kiadja a Tolnai Hírlapot

67 1.2.2 ÖNKORMÁNYZATI MÉDIA 3. Tolnai Hírlap Havonta jelenik meg Korábban 16 oldalas volt most 20 oldalon jelenik meg (sok volt a hirdetés, és eltolódott hirdetések és a szöveg aránya) Nincs felmérés az olvasói elégedettségről, nincs ellenirányú kommunikáció 5 ezer példányban jelenik meg, helyi igény szerint

68 1.2.2 ÖNKORMÁNYZATI MÉDIA Ingyenes A képviselő-testületi ülésekhez igazítják a megjelenést, hogy közölhessék a döntéseket Az önkormányzat 2008-ban 2 millió 756 ezer Ft-tal támogatta Ugyanebben az évben a hirdetési bevétel 1 millió 411 ezer Ft volt

69 1.2.2 ÖNKORMÁNYZATI MÉDIA A polgármester a hatályos jogszabályok alapján nem lehetne felelős kiadója a helyi újságnak A helyi önkormányzati képviselőkjogállásánakegyes kérdéseiről szóló éixcvi évi XCVI. törvény 5. j) pontja, illetve a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.) 33/A. (1) bekezdésének s) pontja szerint önkormányzati képviselő, illetve polgármester nem lehet egyebek mellett lapkiadó, lapterjesztő vezetője, j, vezető testületének tagja, ügyvezetője, j, ezek vezető állású alkalmazottja.

70 1.2.2 ÖNKORMÁNYZATI MÉDIA 4. Tolnai Népújság A Tolnai Népújság képviselteti magát a képviselő- testületi üléseken, és rendszeresen tudósítanak róla A Tolnai Népújságban és a TEOL.hu oldalon l gyakran, az országos médiában nagyon keveset szerepel a polgármester. Ez nem feltétlenül rossz, a legfontosabb, hogy városi szinten informálja a polgárokat a terveiről.

71 1.2.3 KÁBELTÉVÉ 1. A szekszárdi székhelyű Tolnatáj Televízió rendszeresen sugároz kábeltévés adásokat, perces műsorokat, amelyeket többször megismételnek 2. Az önkormányzat 2 millió 10 ezer forintot fizet ezért évente től 2007 őszéig közvetítették kábeltelevízión a testületi üléseket. Megszüntettük,mert a politikusok szereplési lehetőségnek tekintették. Azóta sokkal rövidebbek öidbbkaz ülések. 4. Most is felveszik egy normál kamerával, de csak videó- jegyzőkönyvként ké funkcionál

72 1.2.4 INTERNET A város hivatalos honlapja a helyi hírekről, programokról jól tájékoztat 2. Áttekinthető, könnyen el lehet igazodni az oldalon, jól strukturált 3. A képviselők elérhetőségei között nincsenek feltüntetve az címek 4. A honlapon elérhető a helyi lap PDF-ben 5. Kérdéseket lehet feltenni ben 6. Nem lehet jól tájékozódni a testületi ülésekről

73 1.2.4 INTERNET Nem tölthetők le a honlapról a Tolnatáj adásai 8. Rendeletek nem kereshetők, bár a kategóriák közötti választási lehetőségek segítséget nyújtanak 9. Honlap nézettsége napi látogató között mozog 10. Nincs pontos adat az internetes ellátottságról, á sem arról, hogy jelenleg hány háztartásban tudják nézni a kábeltelevízió l adását á

74 1.2.5 INFORMÁCIÓSZABADSÁG 1. A évi XC. elektronikus információszabadság törvény és a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet alapján 2. Az önkormányzat honlapján 59 féle adatot kell megjeleníteni jl 3. Ebből Tolna honlapján összesen: 28 kategória szerepel 31 hiányzik

75 1.2.6 KÖZADATTÁR 1. A közadattár adatbázisa alapján: 2. Tolna összes intézménye (három darab), elérhetőséggel, intézményvezetővel együtt megtalálható a honlapon

76 1.2.7 A TÁJÉKOZTATÁS EGYÉB ESZKÖZEI 1. Képviselői és polgármesteri fogadóórák 2. Lakossági fórumok 3. Évente többszöri közmeghallgatás, amit nagyobb projektek, például a városközpont megújítási terve indokolt 4. Ez az előbbi három kétirányú kommunikációra ad lehetőséget. 5. Hirdetőtáblák és oszlopok (néhány)

77 1.2.7 A TÁJÉKOZTATÁS EGYÉB ESZKÖZEI 5. A képviselők 2007-ben laptopokat p kaptak az önkormányzattól 6. Mindenki CD-n kpj kapja meg az előterjesztéseket té t a testületi ülések előtt 7. Szórólapokat is használ az önkormányzat időnként, például közmeghallgatás, g fórumok, lomtalanítás meghirdetésére

78 1.2.7 A TÁJÉKOZTATÁS EGYÉB ESZKÖZEI 8. A városban három e-magyarország pont (könyvtár, családsegítő, idősek klubja) működik és a Mözsi Civil Házban is van nyilvános internet elérési lehetőség 9. Nincsen rendszeresen megjelenő műsorfüzet a kulturális programokról 10. A Szekszárdi Est viszont ingyenesen közli a tolnai programokat

79 1.2.8 HIÁNYOSSÁGOK 1. A város honlapjáról hiányzik a fórumozási lehetőség, amit nem pótol, hogy kérdést lehet feltenni ban 2. A portál látogatói szinte semmiféle segítséget nem kapnakk a különböző ő ügyek intézéséhez, ééh a honlap használatához 3. Nincsenek sem ügyleírások, sem letölthetőűrlapok 4 Praktikus tanácsok helyet csak csak az SZMSZ-ből 4. Praktikus tanácsok helyet csak csak az SZMSZ ből átvett alapinformációk vannak

80 1.2.9 KÖVETKEZTETÉSEK 1. A sokféle kommunikációs ió csatorna alkalmazása l mutatja, hogy van törekvés az önkormányzatban a nyitott, átlátható, szolgáltató önkormányzat kiépítésére 2. Ennek ellenére a lakosság tájékoztatására jórészt csak a hagyományos, kötelező -nek tekinthető eszközöket használja 3. A helyi lap ugyan teljesíti a tájékoztatás funkcióját, de nem tekinthető függetlennek és kritikus szellemiségűnek. Pedig ez a sajtó létének lényege 4. Egy ilyen típusú lap hiányzik a településről

81 1.2.9 KÖVETKEZTETÉSEK 5. Bár a város honlapjának sok erénye van, nem tükrözi azt, hogy az utóbbi években mennyire felértékelődött az internetes technológia szerepe. A fiatalabb korosztályok kizárólag innen tájékozódnak, ezért muszáj lépésté tartani a korral 6. A kommunikációban kevés az interaktív elem, alig léteznek csatornák arra, hogy a településen élők kifejthessék essé véleményüket, é et, megfogalmazhassák a assá javaslataikat. A hagyományos lakossági fórumok nyújtotta lehetőségekkel általában csak egy szűk réteg él részben az időhiány miatt

82 1.2.9 KÖVETKEZTETÉSEK 7. Nincs a hivatalban kizárólag a nyilvánosság ügyeivel foglalkozó, speciálisan képzett szakember, PR- munkatárs 8. A hivatal és az önkormányzat általl flü felügyeltl intézményrendszer működésében nincsenek olyan mechanizmusok, amelyek a tájékoztatás folyamatos javítását szolgálják 9. Nem érződik az erőfeszítés a lakossággal való kapcsolattartás új eszközeinek felkutatására és alkalmazására

83 2. Tanácsadói rész 2.1 Stratégiai tanácsok

84 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSOK Nem lh lehetséges a fjl fejlesztés anélkül, hogy azt a döntésre jogosultak, tehát a testület vagy a polgármester ne támogatnák ezért nyilván mindenképpen fontos az ő kommunikációs víziójuk figyelembe vétele is. Emellett a másik tényező: legyen objektív tények gyűjteménye y ahelyimédiafogyasztással kapcsolatban mert nem szabad abba a csapdába esni, hogy olyan területet fejlesztünk, mely nem kihasznált. Ehhez előzetes, Tolna-szintű felmérésre van szükség, az internet-penetráció bizonytalansága miatt rövid, postázott kérdőív formájában.

I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása. 1.3 Következtetések

I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása. 1.3 Következtetések III./A. CECE SZERVEZETI MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSE A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ ÉS FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA, Á A DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁ TÉTELÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2

Részletesebben

Bevezető I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés. II. Tanácsadó rész. 2.2 Taktikai tanácsok 2.3 Lehetséges informatikai megoldások

Bevezető I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés. II. Tanácsadó rész. 2.2 Taktikai tanácsok 2.3 Lehetséges informatikai megoldások III./A. SOMOGYVÁR SZERVEZETI MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSE A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ ÉS FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA, A DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁ TÉTELÉRE TARTALOMJEGYZÉK Bevezető I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0227 ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV

ÁROP 1.A.2/A-2008-0227 ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV I. Kommunikációs lehetőségek: Az önkormányzatok egyik legalapvetőbb funkciója a helyi társadalom életének szervezése. Ennek hatékonysága

Részletesebben

I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések. II. Tanácsadó rész 2.1 Stratégiai tanácsok 2.2 Taktikai tanácsok

I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések. II. Tanácsadó rész 2.1 Stratégiai tanácsok 2.2 Taktikai tanácsok III./B. A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK MECHANIZMUSA I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések II. Tanácsadó rész 2.1 Stratégiai

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

amihez mi is szeretnénk hozzájárulni hirdetésünkkel!

amihez mi is szeretnénk hozzájárulni hirdetésünkkel! Tisztelt Leendő Partnerünk, Hirdetőnk! Sikeres 3,5 évet tudhatunk magunk mögött, a pécelinfo.hu növekvése a mai napig töretlen. A 2009-es induláshoz képest 2011-re már elértük a 40-45 folyamatos péceli

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

A tehetség nem tör utat magának! A TALENT. A TALENT n Konferencia a La femme 50 tehetséges t magyar fiatal program

A tehetség nem tör utat magának! A TALENT. A TALENT n Konferencia a La femme 50 tehetséges t magyar fiatal program A tehetség nem tör utat magának! Támogatni, ösztönözni kell és megmutatkozási lehetőséget biztosítani számára. A TALENT n Konferencia ezért jött létre. Ram Colosseum, 2013. szeptember 26. A TALENT n Konferencia

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

munkájának, ez a folyamat elsődlegesen a Fontos eleme a tájékoztatásnak, illetve az ügyfélérdeklődések, a panaszok kezelésének a

munkájának, ez a folyamat elsődlegesen a Fontos eleme a tájékoztatásnak, illetve az ügyfélérdeklődések, a panaszok kezelésének a III./A. SZERVEZETI MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSE A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ ÉS FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA, A DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁ TÉTELÉRE -BEVEZETŐ- A naprakész tájékoztatás fontos eleme a hivatal munkájának,

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. (1) bekezdése értelmében A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra,

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. jelentése

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. jelentése Ügyszám: NAIH-1921-12/2013/V. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jelentése Monorierdő Község Önkormányzatának közzétételi kötelezettsége elmulasztásának tárgyában A bejelentő közérdekű

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba 2010 Projektvázlat 1. Jegyzői egyeztetés 2. Célok, elvárások A helyi újság tartalmával

Részletesebben

Bevezető I. Elemző rész. 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések

Bevezető I. Elemző rész. 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések III./B. A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK MECHANIZMUSA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető I. Elemző rész 1.11 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Bevezető Magyarország Kormánya stratégiai célként fogalmazta meg az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének erősítését. Az

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat célja... 3 A szabályzat hatálya... 3 Közérdekű adatok köre...

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére Tárgy: Az Életfa Kulturális Alapítványnak Békés Város Önkormányzatával együttműködési megállapodás megkötésére irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság:

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27.

ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27. Budapest, 2014. január 27. ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27. 1. Mi a www.tetalap.hu címen elérhető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA A civil koncepció célja: A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása. A kapcsolat jellemzője

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés?

Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés? Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés? - Szelektív hulladékgyűjtési kommunikációs szakmai nap 2010.február 4. Simányi Zsuzsanna Hulladéksors szakmai folyóirat

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

13. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL

13. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL Száma: 17329-11/2016. 13. Előkészítők: Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző, Dr. Nagy Attila pályázatkezelési ügyintéző Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:

Részletesebben

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Önkormányzati döntéshozók az e-önkormányzatban Konferencia Miskolc - 2004. február 25. Laky Csaba Ügyvezetõ www.municipium.hu

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Kommunikációs, vezetői szerepek 2009. FOGYASZTÓ SZOLGÁLTATÓ Végrehajtás Döntés

Részletesebben

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2009. november 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 13/2009. (XI. 6.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/2009. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása

Részletesebben

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS Közvélemény-kutatás, 27 október Újpesti Média Kht részére TARTALOM A kutatás paraméterei Eredmények: Tájékozódási szokások Újpest TV lakossági megítélése Újpesti Napló lakossági megítélése

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázati felhívás 2014. évi sporttámogatásra Előterjesztő:

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

!!5'. számú előterjesztés

!!5'. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere!!5'. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i ülésére Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i ülésére 3. Tárgy: Kommunikációs együttműködés a Bács-kiskun Megyei Önkormányzattal Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 107/2016. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve: Grégerné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013.

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013. Alumni szabályzat Dunaújváros, 2013. A Dunaújvárosi Főiskola (továbbiakban Főiskola) Rektori Tanácsa a Főiskolán, illetve annak jogelőd intézményeiben végzett hallgatók, valamint a Főiskolával és jogelődjeivel

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 5/1

Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 5/1 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza a civil körrel és a vállalkozói szférával fenntartott kapcsolat módját, dokumentálását.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18687350-2-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60044 2600 Vác, Katona L. utca 17. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009.

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat 8/2006. (II.15.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat 8/2006. (II.15.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 8/2006. (II.15.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata időszaki lapjának és hivatalos honlapjának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 (egységes szerkezetben

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA AZ ELŐADÁS TARTALMA A helyi problémák Felelősségvállalás

Részletesebben

MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Confederation of Hungarian Employers and Industrialists

MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Confederation of Hungarian Employers and Industrialists MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Confederation of Hungarian Employers and Industrialists 1 Tisztelt Olvasó! Dr. Futó Péter elnök A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Hogyan segítik a modern információs technológiák a szakszervezetek kommunikációs munkáját? Kovács László VDSZ 2014. Október 15.

Hogyan segítik a modern információs technológiák a szakszervezetek kommunikációs munkáját? Kovács László VDSZ 2014. Október 15. Hogyan segítik a modern információs technológiák a szakszervezetek kommunikációs munkáját? Kovács László VDSZ 2014. Október 15. Kommunikáció - Egyirányú / kétirányú - Belső / külső körnek - Cél szempontjából:

Részletesebben

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10.

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. 2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

Autisták Országos Szövetsége 1053 Budapest Fejér György u. 10. Tel.: (1) 354-1073 E-mail: elnok@esoember.hu

Autisták Országos Szövetsége 1053 Budapest Fejér György u. 10. Tel.: (1) 354-1073 E-mail: elnok@esoember.hu A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! CSAK AZ AOSZ TAGSZERVEZETEITŐL KÉRDEZHETŐ! Tisztelt Válaszadó! A kérdőíves felmérés az NCTA-2014-8316-C azonosítószámú Vidéki tagszervezetek országos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében Kovács Ibolya - Vincze Viktória Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Az információ

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Közösségi marketing 2015-ben. Facebook kommunikáció miért kell?

Közösségi marketing 2015-ben. Facebook kommunikáció miért kell? Közösségi marketing 2015-ben Facebook kommunikáció miért kell? Hidasi Judit Író (Húsz éve ír és szerkeszt, öt regényt írt közben) Kommunikátor (PR és Közösségi Marketing szakértő Uzine Communications)

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Működési Szabályzat ajánlás a regionális koordinációk részére. Egyesületi Elnökség által jóváhagyva: 2011.

Részletesebben

Hídépítés és integráció sokszínű társadalmakban

Hídépítés és integráció sokszínű társadalmakban Tisztelt résztvevő, Köszönjük, hogy támogatja kutatásunkat és segít megtalálni az államok és etnikailag sokszínű csoportok vagy egyéb kisebbségi közösségek (beleértve a nyelvi, vallási, kulturális, és

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE (PL.3346) Érdekvédelem, érdekegyeztetés az Európai Unióban és Magyarországon I. Rácz-Káté Mónika CIMET - a civil világ fűszere TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013

Részletesebben

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 19./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: Megtárgyalta: Partnerségi egyeztetés szabályainak

Részletesebben

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján 1. Kistérségi információk hatékony koordinációja Amennyiben Tata a jelenlegi bázisán valóban erősíteni

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar

Részletesebben