Gondolkodási kompetencia: Összegyűjtött adatok csoportosítása, rendszerezése. Anyanyelvi kompetencia: Helyzetfelismerés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gondolkodási kompetencia: Összegyűjtött adatok csoportosítása, rendszerezése. Anyanyelvi kompetencia: Helyzetfelismerés"

Átírás

1 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/ Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata áltál fenntartott intézményekben SUGOVICA Általános Művelődési Központ Kiscsávolyi Tagiskolája Baja, Malom u WEB: Tel: 79/ TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁSI BESZÁMOLÓ Kompetenciaterület: Szövegértés - szövegalkotás Évfolyam: 7. osztály Pedagógus: Siket Éva Óraszám /Idő Téma/ Tananyag Fejlesztendő kompetenciák (fejlesztési készségek, képességek, célok) Munkaformák Módszerek/ Egyéb 1-3. szept.1. Bevezető, a tankönyv témakörei, olvasmányok Frontális osztály, páros Irányított beszélgetés. Modul: Nyári házi olvasmány Fekete István: Tüskevár (Tér, idő, cselekmény a regényben). Modul: Nyári házi olvasmány Fekete István: Tüskevár (Jellemek, a természet szabályai) Helyzetfelismerés Narratív kompetencia: Érvelés szereplők magatartása mellett, ellen, páros 3-4 fős heterogén csoport Irányított beszélgetés, felolvasás Kooperatív technika (szóforgó) IKT 1.(laptopról filmrészlet vetítése)

2 4-5. szept szept. 8. Modul: Nyári házi olvasmány Daniel Defoe: Robinson Crusoe (Tér, idő, cselekmény a regényben) Modul: Nyári házi olvasmány Daniel Defoe: Robinson Crusoe (Az életben maradás lehetőségei) Modul: Különböző szövegek hangos olvasása Szókincsfejlesztés szógyűjtéssel Kognitív kompetencia: Szövegfeldolgozás fantázia, megfigyelés segítségével Szintfelmérés, páros Irányított beszélgetés, felolvasás 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (kettőskör) IKT 2.(laptopról képek kivetítése) Szintfelmérés 7. szept. 9. A hangos olvasás felmérése Modul: Különböző szövegek néma olvasása Szintfelmérés Szintfelmérés 8. szept szept. 15. Az értő olvasás felmérése Modul: Kisfiúk és nagyfiúk, kislányok és nagylányok Ismétlés: Hangok, betűk. Helyesírásunk alapjai Modul: Kisfiúk és nagyfiúk, kislányok és nagylányok A téma előkészítése Modul: Vámos Miklós: A pofon Magatartásminták, konfliktusmegoldás Modul: Vámos Miklós: A pofon Az elbeszélő helye a novellában Szociális kompetencia: Szerepek és normák a csoportban (közösségben) Szóbeli és írásbeli szövegalkotás Szociális kompetencia: A szereplők értékelése, átértékelődése 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (témaháló) IKT 3. (laptopról feladatok kivetítése) Frontális osztály, 3-4 fős csoportok Frontális osztály Páros, 3-4 fős csoportok Irányított beszélgetés Megszakításos felolvasás Kooperatív technika (ötletroham)

3 szept szept. 22. Modul: Vámos Miklós: A rajzlap Mondatkombinatórikai gyakorlatok Modul: Vámos Miklós: A rajzlap Ismétlés: Szavak, szófajok Modul: Párhuzamok a tanult novellákkal A mondat helyi értékének felismerése a kontextusba visszahelyezve A metakommunikáció eszközei, frontális osztály Frontális osztály, páros Felolvasás Kooperatív techn. (beszélgetőkör) IKT 4.(laptopról feladatkivetítés) Helyes ejtés Hangoztatás, megfigyelés 15. szept szept szept szept. 30. Ismétlés: Szavak, szófajok. Helyesírásuk Modul: Párhuzamok a tanult novellákkal Ismétlés: Szófajtan, alaktan Modul: Párhuzamok a tanult novellákkal Élménybeszámoló; lélektani kérdések A romantika jellemzői A reformkor Modul: Kölcsey F.: Himnusz Kölcsey Ferenc életútja Modul: Kölcsey F.: Himnusz Kölcsey Ferenc: Himnusz Modul: Kölcsey F.: Himnusz Ismétlés: A mondatok osztályozása Szociális kompetencia: A szereplők értékelése Képi asszociálás Képesség az önálló ismeretszerzésre Helyes ejtés, hangsúly 3-4 fős csoportok Általánosítás, konkretizálás IKT 5.(laptopról feladatkivetítés) 3-4 fős csoportok Kooperatív techn. (beszélgetőkör), páros Magyarázat 3-4 fős csoportok Kooperatív t. (igaz vagy hamis) IKT 6.(laptopról képek kivetítése) Frontális osztály Önálló olvasás, rendszerezés Felolvasás, magyarázat IKT 7. (laptopról zenehallgatás) 3-4 fős csoportok Rendezés, összehasonlítás

4 22. okt okt okt okt okt okt okt okt.21. Tanév eleji felmérés Hangtan, szófajtan, alaktan A felmérés tapasztalatai,javítása Hangtan, szófajtan, alaktan Mondatok különböző szövegekben Államok, népek himnuszai Államok, népek himnuszai Az egyszerű mondat fogalma, fajai Az alany és az állítmány A predikatív szószerkezet A kérdő mondatok fajtái(ismétlés), A főrészek fajtái A főrészek fajtái, kifejezőeszközei A tárgy és tárgyas szószerkezet Összefüggések felismerése, alkalmazása A nyelvi Feladatok megoldása Önellenőrzés 3-4 fős csoportok Kooperatív techn. (feladatküldés) IKT 8.(laptopról feladatkivetítés), páros, páros Irányított beszélgetés Rendezés, összehasonlítás IKT 9. (szavalat laptopról) Vázlatírás 3-4 fős csoportok Kooperatív techn. (kérdésháló) Lényegkiemelés Szabályalkotás Rendszerezés 3-4 fős csoportok Kooperatív techn. (a tanár beszél), páros Általánosítás, konkretizálás Rendezés, összehasonlítás 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (szóháló) IKT 10. (feladat laptopról) Rendezés, összehasonlítás

5 33. nov nov nov nov nov nov nov. 18. (Mit tudunk a mondatról?) A tárgy és tárgyas szószerkezet A jelölt és jelöletlen tárgy A jelölt és jelöletlen tárgy Modul: A költő és hazája Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (részlet) Modul: A költő és hazája Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (részlet) Modul: A költő és hazája Eredménytárgy, iránytárgy Modul: A költő és hazája Szövegalkotás szóban és írásban Modul: A költő és hazája A tárgy fajtái: eredménytárgy, iránytárgy Modul: A költő és hazája Határozott és határozatlan tárgy Modul: A költő és hazája Az alanyi és tárgyas ragozás ismétlése A felismert szabály alkalmazása Szókincsfejlesztés A nyelvi Képi asszociálás A szövegalkotási képesség fejlesztése A felismert szabály alkalmazása A tanulási képesség fejlesztése A nyelvi 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (azonoskülönböző), páros Rendezés, összehasonlítás 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (találj valakit ) IKT 11. (feladat laptopról) Felolvasás, magyarázat, páros Irányított beszélgetés IKT 12. (képek vetítése laptopról) 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (ötletelés) Szövegalkotás 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (szóháló), páros Általánosítás, konkretizálás 3-4 fős csoportok Rendezés, összehasonlítás IKT 13. (feladat laptopról)

6 43. nov nov nov dec dec dec dec. 8. Modul: A beszédpartnerrel való együttműködés Érvelés: érvek felkutatása Modul: Vörösmarty M.: Szózat Vörösmarty Mihály életútja Modul: Vörösmarty M.: Szózat Vörösmarty Mihály: Szózat Modul: Vörösmarty M.: Szózat Az alanyi és tárgyas ragozás ismétlése Modul: Szövegpárhuzamok A Himnusz és a Szózat összehasonlítása Modul: Szövegpárhuzamok Helyesírási gyakorlás Összefoglalás: Alany, állítmány, tárgy Összefoglalás: Alany, állítmány, tárgy Témazáró dolgozat: Alany, állítmány, tárgy A témazáró dolgozat javítása Modul: Szövegpárhuzamok Fogalmazás dolgozat előkészítése: Összehasonlító elemzés Helyzetfelismerés Képesség az önálló ismeretszerzésre Helyes ejtés, hangsúly Helyes ejtés, helyes írás 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (csoportmegbeszélés) Önálló olvasás, rendszerezés Frontális osztály Felolvasás, magyarázat IKT 14. (szavalat laptopról) 3-4 fős csoportok Rendezés, összehasonlítás Frontális osztály, egyéni Rendszerezés 3-4 fős csoportok Rendezés, összehasonlítás IKT 15. (feladat laptopról) Gondolkodási kompetencia Feladatok megoldása Önellenőrzés 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (önálló írás) IKT 16. (feladat laptopról)

7 dec dec dec dec dec jan. 5. Modul: Szövegpárhuzamok Fogalmazás dolgozat előkészítése: Összehasonlító elemzés Modul: Szövegpárhuzamok Fogalmazás dolgozat megírása: összehasonlító elemzés Modul: Szövegpárhuzamok A határozó fogalma Modul: Szövegpárhuzamok Fogalmazás dolgozat javítása Modul: A szóképek A rajzolható kifejezések Modul: A szóképek A határozók kifejezési lehetőségei Modul: A szóképek A költői kép Modul: A szóképek Hasonlat, metafora Modul: A szóképek A helyhatározó Modul: Nyelvtani ismeretek A helyhatározó kifejezési lehetőségei Írásbeli szövegalkotás fejlesztése Írásbeli szövegalkotás fejlesztése A tanulási képesség fejlesztése Írásbeli szövegalkotás fejlesztése Képi asszociálás Szókincsfejlesztés Képi asszociálás Képi asszociálás Szókincsfejlesztés Szövegalkotás Szövegalkotás 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (kerekasztal) Önellenőrzés 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (csoportmegbeszélés) IKT 17. (feladat laptopról) 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (kérdésháló) Frontális osztály IKT 18. (képek vetítése laptopról) 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (kóborlás a teremben), páros Rendezés, összehasonlítás

8 64. jan jan jan jan. 13. Modul: Nyelvtani ismeretek Nyelvhelyességi ismeretek Modul: Nyelvtani ismeretek A képes helyhatározó Modul: Házi olvasmány a téli szünetben Fekete István: Téli berek Tér, idő, cselekmény a regényben Modul: Házi olvasmány a téli szünetben Fekete István: Téli berek A jellemek fejlődése; a természet szabályai Modul: Házi olvasmány a téli szünetben Az időhatározó Modul: Házi olvasmány a téli szünetben A nyelvi Helyzetfelismerés Narratív kompetencia: Érvelés szereplők magatartása mellett, ellen A tanulási képesség fejlesztése Képi asszociálás, páros, páros 3-4 fős heterogén csoport IKT 19.(feladatok laptopról) Rendezés, összehasonlítás Irányított beszélgetés, felolvasás IKT 20. (képek az író életéről; vetítés laptopról) Kooperatív technika (forgószínpad) IKT 21. (téli táj; vetítés laptopról) 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (mit is mondott?) 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (ki vagyok?) 70. jan jan jan. 27. A szóképek gyakorlása Modul: Nyelvtani ismeretek A számhatározó Modul: Nyelvtani ismeretek A számhatározó helyesírása Modul: A ritmus Weöres S. költeményei A tanulási képesség fejlesztése Helyes ejtés, helyes írás Frontális osztály, 3-4 fős csoportok Általánosítás, konkretizálás Kooperatív technika (diákkvartett) IKT 22. (szavalat laptopról)

9 Modul: A ritmus Vers vagy próza 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (szóháló) jan febr. 8. Modul: Az ütemhangsúlyos verselés Petőfi S. költeményei Modul: Az ütemhangsúlyos verselés Petőfi S. költeményei Modul: Az ütemhangsúlyos verselés A határozók felismerése Modul: Ismeretterjesztő szöveg önálló olvasása és megértése A ritmus felismerése A felismert szabály alkalmazása Az értő olvasás fejlesztése Frontális osztály, 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (többen a táblánál) IKT 23.(szavalat laptopról) 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (kerekasztal) Önálló olvasás, rendszerezés 78. febr febr febr. 11 Ismeretterjesztő szöveg feldolgozása Modul: A beszédpartnerrel való együttműködés Érvelés: érvek felkutatása, vélemény Modul: Rímek, rímjátékok Rímképlet, ritmusképlet Modul: Rímek, rímjátékok Versfaragás Modul: A gondolatritmus Az álmok tartalma Helyzetfelismerés Szókincsfejlesztés A nyelvi Képi asszociálás 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (csoportmegbeszélés) 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (azonoskülönböző) IKT 24. (feladat laptopról) 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (ötletelés) 3-4 fős csoportok, páros Kooperatív technika (csoportinterjú)

10 84. febr febr febr febr. 24. Modul: A gondolatritmus Hasonló és ellentétes jelentések Modul: A gondolatritmus Gondolatritmus a költészetben Modul: Helyesírási ismeretek Helyesírási ismeretek gyakorlása Modul: Nyelvtani ismeretek A mód- és állapothatározó Modul: Nyelvtani ismeretek A mód- és állapothatározó kifejezőeszközei Modul: Az időmértékes verselés Vörösmarty M. és Petőfi S. versei Modul: Az időmértékes verselés Vörösmarty M. és Petőfi S. versei Helyes ejtés, helyes írás A tanulási képesség fejlesztése Szókincsfejlesztés A verstani szabályosságok felismerése Páros, páros IKT 25. (feladat laptopról) Önellenőrzés Rendezés, összehasonlítás IKT 26.(szövegkivetítés laptopról) 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (diákkvartett) febr. 25. Petőfi S. forradalmi lírái Petőfi S. forradalmi lírái A mód- és állapothatározó kifejezőeszközei Képi asszociálás Képi asszociálás A nyelvi 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (mozaik) IKT 27. (zenehallgatás laptopról) 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (kérdésháló) 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (ellenőrzés párban)

11 92. febr. 26. Modul: Helyesírási és nyelvhelyességi ismeretek A mód- és állapothatározó Helyes ejtés, helyes írás Önellenőrzés 93. márc márc márc márc márc. 12. Modul: Ez volnék én? Szerinted milyen vagy? Modul: Ez volnék én? Janikovszki Éva: Kire ütött ez a gyerek? Összefoglalás: Petőfi költészete Összefoglalás: Petőfi S. költészete Készülünk az iskolai ünnepélyre Készülünk az iskolai ünnepélyre Az eszköz- és a társhatározó Az eszköz- és a társhatározó helyesírása; a történelmi események, helyszínek helyesírása Önmagunk megismerése A kamaszkor jellemzői Az ismeretek Az ismeretek Nemzeti ünnepünk Nemzeti ünnepünk Nemzeti ünnepünk Nemzeti ünnepünk Érzelmiintelligencia-teszt 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (csoportmegbeszélés) 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (villámkártya) IKT28. (szavalat laptopról) 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (Igaz vagy hamis?) Frontális osztály 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (ötletelés) 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (csoportmegbeszélés) IKT 29. (képek vetítése laptopról) Egyéni, páros, összehasonlítás Egyéni, páros Kooperatív technika (Igaz vagy hamis?)

12 101. márc márc márc. 24. Modul: Kedves Naplóm! Adrian Mole titkos naplója Modul: Kedves Naplóm! Milyen a diáknyelv? Modul: Tudományos ismeretterjesztő szövegek Tapasztalatok a felnőttekről Modul: Tudományos ismeretterjesztő szövegek Kapcsolatrendszerek A diáknyelv szavai, kifejezései Vélekedés a felnőttekről Szókincsfejlesztés Egyéni, páros 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (ötletelés) 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (kérdésháló) IKT 30. (feladat laptopról) 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (kerekasztal) márc márc ápr. 7. A gyermekkor alkonya Modul: Karinthy: Skarlát Karinthy F.: Skarlát Modul: Karinthy: Skarlát Karinthy F.: Skarlát Modul: Karinthy: Skarlát Az ok- és célhatározó Modul: Nyelvtani ismeretek Az ok- és célhatározó kifejezőeszközei Modul: Min nevetünk? I. Köznapi példák Modul: Min nevetünk?ii. Néhány jellemző komikumforrás A családi konfliktusok megoldásai Üzenetek a novellából Önálló olvasás, megfigyelés 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (csoportmegbeszélés) Ismeretszerzés Egyéni, páros Rendszerezés Ismeretek Kifejezőképesség, fantázia Alkotóképesség, fantázia 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (megerősítő korongok) IKT31. (feladat laptopról) Frontális osztály Megbeszélés, megfigyelés 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (Mit is mondott?)

13 ápr ápr ápr ápr ápr ápr ápr.22 Modul: A komikum forrásai Elméletek a komikumról Modul: Mintakövető saját alkotások Rejtő Jenő: A három testőr Afrikában Modul: Mintakövető saját alkotások Rejtő Jenő: A három testőr Afrikában A részeshatározó A határozókról tanultak gyakorlása Az állandóhatározó A ritkábban használatos határozók Modul: Humor, szatíra, irónia Komikus Petőfi-versek Modul: Humor, szatíra, irónia A különböző szóalkotási módok megfigyelése Modul: A komikum forrásai Arany János: A fülemile Modul: A komikum forrásai Arany János: A fülemile Elvont gondolkodás Figyelem, koncentráció, szövegértés Lényegkiemelő képesség, kreativitás, szókincs bővítése Ismeretszerzés Ismeretek A nyelvi, páros Magyarázat IKT 32.(filmrészlet vetítése laptopról) 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (kérdésháló), páros, 3-4 fős csoportok, páros Általánosítás, konkretizálás Kooperatív technika (ellenőrzés párban) IKT33. (feladat laptopról) Ismeretszerzés Táblázatba rendezés A nyelvi Figyelem, koncentráció, szövegértés Alkotóképesség, fantázia, páros IKT 34.(szavalat laptopról) 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (ötletelés) Páros, 3-4 fős csoportok Önálló olvasás, megfigyelés Kooperatív technika (páros olvasás)

14 123. ápr máj máj máj máj máj máj. 17. Modul: A komikum forrásai Fogalmazás dolgozat előkészítése A fogalmazás dolgozat megírása Elbeszélés leírással A határozókról tanultak összefoglalása Témazáró dolgozat: A határozók Modul: Szóalkotási módok, összetétel, szóképzés A fogalmazás dolgozat javítása Hogyan jönnek létre új szavak? Modul: Szóalkotási módok, összetétel, szóképzés A szavak jelentése Modul: Szóalkotási módok, összetétel, szóképzés A toldalékok fajtái Modul: A komikus hatás nyelvi forrásairól, a szóalkotás A szóképzés Modul: A komikus hatás nyelvi forrásairól, a szóalkotás A szóképzés A témazáró dolgozat javítása A minőség- és mennyiségjelző Szövegalkotás, szókincs bővítése Szövegalkotás, szókincs bővítése Logikai és rendszerező képesség Összefüggések felismerése, alkalmazása Figyelem, alkotóképesség, a felismert szabály alkalmazása Logikai és rendszerező képesség Kreatív gondolkodás A nyelvi Ellenőrzés, megfigyelés 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (szóháló) IKT 35.(képek vetítése lapt.), 3-4 fős csoportok Egyéni, páros Írásbeli szövegalkotás Kooperatív technika (feladatküldés) Feladatok megoldása IKT 36. (feladat laptopról) Önellenőrzés 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (szóforgó) Egyéni, páros 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (szóháló) IKT 37. (feladat laptopról) 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (ki vagyok?) Önellenőrzés Ismeretszerzés Egyéni, páros Általánosítás, konkretizálás

15 133. máj máj máj máj máj jún jún. 2. A birtokos és értelmező jelző Modul: Különböző szövegek néma, értő olvasása Értő olvasás felmérése Összefoglalás: Jelzők Modul: Irodalmi ismeret Jókai Mór életútja; történelmi háttér Modul: Irodalmi ismeret A kőszívű ember fiai Modul: Irodalmi ismeret A kőszívű ember fiai Év végi összefoglalás: Mondatrészek Év végi összefoglalás: Mondatrészek Év végi felmérés: Mondatrészek Modul: Különböző szövegek hangos olvasása Hangos olvasás felmérése Ismeretszerzés 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (kérdésháló) IKT 38. (feladat laptopról) Szintfelmérés Ismeretek A romantika jellemzői Narratív kompetencia: Érvelés szereplők magatartása mellett, ellen Ismeretek Ismeretek Összefüggések felismerése, alkalmazása Szintfelmérés Szintfelmérés 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (szóháló) Frontális osztály egyéni Rendezés, összehasonlítás Egyéni, páros Rendszerezés 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (szóforgó) 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (igaz vagy hamis) IKT 39. (feladat laptopról) 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (feladatküldés) IKT 40. (feladat laptopról) Feladatok megoldása Szintfelmérés

16 jún jún.4. Év végi felmérés javítása (Mondatrészek) Modul: Irodalmi ismeret Az irodalmi ismeretek összefoglalása Modul: Irodalmi ismeret Az irodalmi ismeretek összefoglalása Czakó rémmeséje-humor, irónia Czakó rémmeséje Modul: Irodalmi ismeret Olvasmányok a vakáci Ellenőrzés, megfigyelés Ismeretek Ismeretek Vélekedés a felnőttekről, a társadalomról A nyelvi Önellenőrzés 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (találj valakit) 3-4 fős csoportok Kooperatív technika (ötletelés) Egyéni, 3-4 fős csoportok Frontális osztály egyéni Kooperatív technika (csoportmegbeszélés) Irányított beszélgetés, felolvasás IKT 41.(képek vetítése laptopról)

17

Gondolkodási kompetencia: Összegyűjtött adatok csoportosítása, rendszerezése. Anyanyelvi kompetencia: Értő olvasás fejlesztése

Gondolkodási kompetencia: Összegyűjtött adatok csoportosítása, rendszerezése. Anyanyelvi kompetencia: Értő olvasás fejlesztése Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/2. 2009-0094 Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata áltál fenntartott intézményekben

Részletesebben

TÁMOP / Tanmenet

TÁMOP / Tanmenet Tanmenet Készült a TÁMOP 3.1.4/ TÁMOP 3.1.4.-08/2-209-0128 keretében a Szövegértés, szövegalkotás 7. évfolyamához. Készítette: Ábrahám Judit 1. I.1.1. 2. I.2.1. 3. I.2.2. 4. I.2.3 5. I.3.1 6. I.3.2 7.

Részletesebben

Szövegértés szövegalkotás 7.évfolyam

Szövegértés szövegalkotás 7.évfolyam Szövegértés szövegalkotás 7.évfolyam Nincs bontásban a nyelvtan és az irodalom, egy jegyet kapnak a gyerekek félévkor és évvégén. Nincs irodalomtörténetet 9. évfolyamig. A tananyag témákra és modulokra

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) Minimumkövetelmények irodalomból 5. osztály

Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) Minimumkövetelmények irodalomból 5. osztály Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) HELYESÍRÁS: 1. Írása legyen rendezett, olvasható. 2. Megfelelő tempóban írjon diktálás esetén. 3. Kevés hibával másoljon 8-10 soros szöveget vagy 10-15

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP3.1.4/08/2. 20080121 A fejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák /Különbözeti, osztályozó és javítóvizsgák/ Magyar nyelv és irodalom

Tanulmányok alatti vizsgák /Különbözeti, osztályozó és javítóvizsgák/ Magyar nyelv és irodalom Tanulmányok alatti vizsgák /Különbözeti, osztályozó és javítóvizsgák/ Magyar nyelv és irodalom I. A VIZSGA LEÍRÁSA 1. A vizsga részei: A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A vizsgázó külön kap

Részletesebben

Tanmenet, 7. osztály, Irodalom, Nyelvtan, Magyar

Tanmenet, 7. osztály, Irodalom, Nyelvtan, Magyar Tanmenet, 7. osztály, Irodalom, Nyelvtan, Magyar Alföldy Jenı: Irodalom 7., Széplaki Erzsébet: Nyelvtan és helyesírás címő munkáltató tankönyvei, valamint Schiller Mariann: Szövegértés-szövegalkotás 7.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Irodalom. II. A Biblia 4. A Biblia jellemzői Szereplők és történetek a Bibliából (Bibliai kislexikon című rész a füzetből)

Irodalom. II. A Biblia 4. A Biblia jellemzői Szereplők és történetek a Bibliából (Bibliai kislexikon című rész a füzetből) Témakörök a javítóvizsgára magyar nyelv és irodalom tantárgyból SZÉ 12/1/E (A kihúzott tétel (irodalom és nyelvtan) 35%-os teljesítése esetén elégséges) 9. évfolyam Irodalom I. Az antikvitás irodalma 1.

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8a évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1 2 Ism Irodalomelméleti fogalmak Szövegértés felmérése Az

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok:

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok: Osztály: 5. Tananyag: Ha én felnőtt volnék - Janikovszky Éva (Mesetárban: 10p a felolvasás) Fejlesztési fókusz: Értő olvasás Domináns didaktikai feladat: Tanult ismeretek gyakorlása Hosszú távú célok:

Részletesebben

Irodalom A változat 5. évfolyam

Irodalom A változat 5. évfolyam Irodalom A változat 5. évfolyam Heti: 2 óra, Évi: 72 óra Célok és feladatok - Meseélmények, mesehősök, mesei fordulatok, mesei jellemzők rendszerezése - A János vitéz olvasása, feldolgozása, szereplők

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Gyerek, kamasz, felnőtt

Gyerek, kamasz, felnőtt szka105_06 É N É S A V I L Á G Gyerek, kamasz, felnőtt Mit üzennek a testünkből jövő kellemes és kellemetlen jelzések? Készítette: IFA Műhely Dr. Mihály Ottó, Dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf

Részletesebben

LATIN NYELV ÉS IRODALOM MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018

LATIN NYELV ÉS IRODALOM MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018 LATIN NYELV ÉS IRODALOM MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018 1. A munkaközösség tagjai: Jantos Szilvia Mikulás Rolandné Vassné Técsy Edit 2. Éves munkaprogram: Szeptember OKTV nevezés (szept. 22.) versenyek

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

IKT DÁTUM, TANÓRA TANANYAG IKT ESZKÖZ ANYAG. 1. szept. 14./8. Csoportbontás: 1. csop. könyvtári óra (a katalógus) 2. csop. A hangos olv.

IKT DÁTUM, TANÓRA TANANYAG IKT ESZKÖZ ANYAG. 1. szept. 14./8. Csoportbontás: 1. csop. könyvtári óra (a katalógus) 2. csop. A hangos olv. IKT DÁTUM, TANÓRA TANANYAG IKT ESZKÖZ ANYAG 1. szept. 14./8. Csoportbontás: 1. csop. könyvtári óra (a katalógus) 2. csop. A hangos olv. felmérése 2. okt.08./20. Csoportbontás: 1. csop.: a hangos olvasás

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

Magyar nyelv tanmenet. 7. osztály Óraszám: 72 óra

Magyar nyelv tanmenet. 7. osztály Óraszám: 72 óra Magyar nyelv tanmenet 7. osztály 2015-2016. Óraszám: 72 óra Kapcsolódó feladatok: - Válogatás a matematika-logika B programcsomag elemeiből - Differenciált és kooperatív tanulásszervezés folyamatos alkalmazása

Részletesebben

TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091 TÓSZEG, RÁKÓCZI ÚT 30. OM:

TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091 TÓSZEG, RÁKÓCZI ÚT 30. OM: TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091 TÓSZEG, RÁKÓCZI ÚT 30. OM: 035955 VIZSGAKÖVETELMÉNYEK MAGYAR IRODALOM 1-8. osztály A vizsga módja: 1-4. írásbeli, 5-8. szóbeli 1 Magyar irodalom 1.évfolyam Magyar nyelv és

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Digitális taneszközök használata a történelem órán ÓRALEÍRÁS Tantárgy: Történelem Évfolyam: 9. évfolyam Létszám: 20-30 fő Időkeret: 45 perc Tankönyvi kapcsolódás: Száray Miklós: Történelem I., középiskolák,

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

A HAGYOMÁNYOK SZEREPE A KÖZÖSSÉG ÉLETÉBEN

A HAGYOMÁNYOK SZEREPE A KÖZÖSSÉG ÉLETÉBEN É N É S M Á S I K HGYOMÁNYOK SZEREPE KÖZÖSSÉG ÉLETÉEN modul szerzôje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZK_103_07 70 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Magyar. Szövegértés szövegalkotás. Modulvázlat

Magyar. Szövegértés szövegalkotás. Modulvázlat Magyar Szövegértés szövegalkotás Modulvázlat Kapcsolatok 1. 6 óra Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Készítette: Hunya Jolán Gyomaendrőd, Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Cím: Gyomaendrőd, Fő út 181.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9/AJKP évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9/AJKP évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9/AJKP évfolyam A magyar nyelv és irodalom tanítása az alapozó évfolyamon egymást átható, tevékenység- és problémacentrikus folyamat. A feltárt hiányosságok ismeretében egyénre

Részletesebben

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció Óravázlat 1. Témakör: A barokk irodalom Az óra típusa: közlő Taneszközök: tankönyv Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály Az óra anyaga: Zrínyi Miklós Módszer:, egyéni Szemléltető eszközök: számítógép,

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

MAGYAR TÉTELEK. Témakör: MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL I. KÖTELEZŐ SZERZŐK Tétel: Petőfi Sándor tájlírája

MAGYAR TÉTELEK. Témakör: MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL I. KÖTELEZŐ SZERZŐK Tétel: Petőfi Sándor tájlírája MAGYAR TÉTELEK IRODALOM 1. Tétel: Petőfi Sándor tájlírája 2. Tétel: Arany János balladaköltészete 3. Tétel: Ady Endre emberi és költői arca a Léda-versek tükrében 4. Tétel: Babits Mihály: Jónás Könyve

Részletesebben

Bartók Béla életrajz zongora

Bartók Béla életrajz zongora TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél A pedagógus neve: Kovácsné Komáromi Éva Műveltségi terület: Anyanyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv Osztály: 10. A osztály Témakör: Szövegtípusok, stílusrétegek Óraterv Az óra témája: A hivatali levél

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola Helyi Tanterve magyar nyelv és irodalom tantárgyból a nyelvi előkészítő évfolyamon Készítette: a gimnázium magyar szakmai munkaközössége 2018.

Részletesebben

magyar nyelv és irodalom 3.o.

magyar nyelv és irodalom 3.o. ÓRATERV A pedagógus neve: Kiss Andrásné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: olvasás Évfolyam: 3. Résztvevők: a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 4. b osztályos

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória.

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. Műnemeink: epika líra dráma A líra: a költő gondolatait közvetlenül mondja el érzelmekkel erősen átfűtött mindig hangsúlyosan van jelen benne a lírai én

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 8.D évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra Az irodalmi művek Beszélgetés Kötelező olvasmány

Részletesebben

Osztály: Tananyag: A nagy kesztyűbe dudálás Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Célok:

Osztály: Tananyag: A nagy kesztyűbe dudálás Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Célok: Osztály: 4. Tananyag: Domboninneni mesék - részlet - A nagy kesztyűbe dudálás (Mesetárban: 5p a felolvasás) Fejlesztési fókusz: Értő olvasás Domináns didaktikai feladat: Tanult ismeretek gyakorlása Célok:

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉ- KELÉSÉHEZ Mind a szövegtani anyagot, mind a stilisztikát ajánlatos diagnosztizáló értékeléssel kezdeni, feltárni a tanulók előzetes tudását. A szövegtani

Részletesebben

TÁMOP / EGYÉNI FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ CSOPORT A KOOPERATÍV TECHNIKÁK BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSÁRA DIFFERENCIÁLT SZAKMAI MŰHELY

TÁMOP / EGYÉNI FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ CSOPORT A KOOPERATÍV TECHNIKÁK BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSÁRA DIFFERENCIÁLT SZAKMAI MŰHELY TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0019 EGYÉNI FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ CSOPORT A KOOPERATÍV TECHNIKÁK BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSÁRA DIFFERENCIÁLT SZAKMAI MŰHELY MUNKATERV -csoportvezető Somogyi Mónika Dég, 2010. január

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 22 Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához (8. osztály) TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ Néhány fontos megjegyzés a tanmenetjavaslatok használatához A tanmenet a NAT, a kerettanterv, az

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP / Mátészalka, szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete:

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP / Mátészalka, szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete: TANANYAGBEOSZTÁS A pályázat megnevezése, jelzete: TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149 Címe: A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Oláhné Borzován Edit

Részletesebben

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Debrecen, 2015. 10. 15. A jó gyakorlat célja Kompetenciaalapú

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata

Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata M e g ú j u l á s a k u l c s f o n t o s s á g ú t e r ü l e t e k e n! " M i n d e n k i m á s, e g y e d i é s f o n- t o s, Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata A

Részletesebben

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03 SZKB_105_03 Titkok a Titkok Kamrájából 1. Én és a MÁSIK mások helyzetének, érzelmeinek, rejtett mondanivalójának megértése modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI

Részletesebben

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú életpálya-építés 5. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú életpálya-építés 5. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Konczné Jeszenszki Éva Implementációs terület: Kompetencia

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 11. TANMENETJAVASLAT (heti 1, évi 37 óra) Taneszközök: Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 11. tankönyv (NT- 17337) Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit:

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Irodalom tételsor Középszintű érettségi vizsga 12.K osztály 2017.

Irodalom tételsor Középszintű érettségi vizsga 12.K osztály 2017. Irodalom tételsor Középszintű érettségi vizsga 12.K osztály 2017. Készítette: Imrik Gyöngyi szaktanár 1 1. Tétel Művek a magyar irodalomból Petőfi Sándor tájköltészete 2. Tétel Művek a magyar irodalomból

Részletesebben

Óraterv B változat. A pedagógus neve: Izsák Dávid...

Óraterv B változat. A pedagógus neve: Izsák Dávid... Óraterv B változat A pedagógus neve: Izsák Dávid... Műveltségi terület: Nemzetiségi német nyelv (nyelvoktató)... Tantárgy: Nemzetiségi német nyelv... Osztály: 4.a... Az óra témája: Was ist für wen?...

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul)

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul) Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Évfolyam: 5 Éves óraszám: 180 Tankönyv: a Sulinova Kht programcsomagja Támop 3.1.4 pályázat keretében Mohácsy Károly Abaffy Lászlóné: Irodalmi olvasókönyv

Részletesebben

Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Miskolc BESZÁMOLÓ

Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Miskolc BESZÁMOLÓ BESZÁMOLÓ A témahét résztvevője: az Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3/1.. osztályának valamennyi tanulója (27 fő) és pedagógusa (Kőfalvyné Tomory Zsuzsanna, Montovayné Igaz Gabriella).

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

2. modul MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN

2. modul MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 2. modul MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 2. modul: MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT PARTI NAGY LAJOS: LÉTBÜFÉ

ÓRAVÁZLAT PARTI NAGY LAJOS: LÉTBÜFÉ ÓRAVÁZLAT PARTI NAGY LAJOS: LÉTBÜFÉ A műveltségi terület: Kortárs magyar irodalom kompetenciaterület neve: kommunikációs kompetencia és kritikai fejlesztése Az óra címe: Parti Nagy Lajos Létbüfé Az évfolyam:

Részletesebben

Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca /

Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca / MAGYAR IRODALOM 5. osztály Népmesék, műmesék ismerete, fogalma A mese fogalma, mesei jellemzők (m.kezdés, m.befejezés, állandó kifejezések, m.számok, m.helyszínek, m.szereplők) Megismerni verses és prózai

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Angol IMPLEMENTÁCIÓ 5. a 1 csoport

Angol IMPLEMENTÁCIÓ 5. a 1 csoport 01. 03. 07. 10. 15. 21. 24. 28. 01. 02. Az éves megszervezése Ismétlés Üdvözlés, bemutatkozás Üdvözlés, köszönési formák Üdvözlés, udvarias érdeklődés 1. IKT Az a/ an névelők használata Gyakorlás- Az osztályban

Részletesebben

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4.

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4. SZK_104_12 É N É S M Á S I K NÉH NEHÉZ DÖNTENI modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM 146 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI MODULVÁZLT

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG É N É S M Á S I K ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG modul szerzôje: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_11 106 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

Tanári útmutató, módszertan

Tanári útmutató, módszertan Tanári útmutató, módszertan Dr. Hibbey oktatószoftverek Digitális magyar nyelvi és kommunikációs feladatgyűjtemény 5-8. osztály Tatabánya, 20. A Dr. Hibbey számítógépes oktatóprogramok kimondottan az általános

Részletesebben

HELYI TANTERV. Nyelvtan

HELYI TANTERV. Nyelvtan HELYI TANTERV Nyelvtan 9. évfolyam Kommunikáció, tömegkommunikáció 12 óra Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem

Részletesebben