A norvég szociális párbeszéd

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A norvég szociális párbeszéd"

Átírás

1 A norvég szociális párbeszéd Dr. Pásztor Miklós LIGA Szakszervezetek, Norvég projekt, 2013/14

2 Tartalom 1. BEVEZETÉS. A TÉMA MEGHATÁROZÁSA A NORVÉG TÁRSADALMI MODELL A MODERN VEGYESGAZDASÁG ÉS A NEOKORPORATÍV MODELL A TÖRTÉNELMI HÁTTÉR, AMI SEGÍT A MAI ÁLLAPOTOT ÉRTELMEZNI A GLOBALIZÁCIÓ KORA A szociális paktumok A NORVÉG SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD TÖRTÉNETI HÁTTÉR NORVÉG SZOCIÁLIS PAKTUMOK JOGI KERETEK A MEGÁLLAPODÁSOK RENDSZERE ÉS A VITA RENDEZÉS INTÉZMÉNYEI EGYÜTTMŰKÖDÉS A MUNKÁLTATÓK SZERVEZETEIVEL KÖLCSÖNÖSSÉG ÉS EGYÜTTDÖNTÉS VÁLLALATI SZINTEN A MEGÁLLAPODÁSOK SZEREPLŐI A MEGÁLLAPODÁS TÉMÁI A SZAKSZERVEZETEK, JOGAIK, MŰKÖDÉSÜK EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZAKSZERVEZETEK KÖZÖTT A SZAKSZERVEZETI JOGOK A SZAKSZERVEZETEK MŰKÖDÉSE Kitekintés az energetikai szakszervezetekre A SZAKSZERVEZETEK KIEMELT TÉMÁI NAPJAINKBAN, A VÁLSÁG UTÁN TANULSÁGOK A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK ÉS MÁS ÉRDEKVÉDŐK SZÁMÁRA A NORVÉG RENDSZER TAPASZTALATAI NORVÉGIA ÉS AZ OLAJ FELHASZNÁLT IRODALOM

3 1. Bevezetés. A téma meghatározása. Jelen dolgozat feladata, hogy bemutassa a norvég szociális párbeszéd természetét, működését és a magyar szociális párbeszédben hasznosítható tanulságait. Szociális párbeszédként azonosítjuk a munkaadók és a szakszervezetek közötti rendszeres vitákat és megbeszéléseket. Ezek célja a munkabérek és a munkakörülmények meghatározása, így a munkahelyi béke megteremtése. Az állam ebben a folyamatban nem főszereplő, de külső tényező, aki folyamatosan figyeli a folyamatokat, és ha szükséges, valamint a felek igénylik, akkor jogi aktusokkal és egyéb eszközökkel segíti a megegyezést. A társadalmi párbeszéd ezzel szemben biztosítja minden szervezett társadalmi csoport részvételét és véleményének becsatornázását az állam jogalkotási folyamatába. Így a szereplők igen sokrétűek és sokfajta témát hozhatnak be a tárgyalásokba. Mindazonáltal a társadalmi párbeszéd nem része jelen dolgozatnak, csak akkor, ha elkerülhetetlenül beleütközünk a vizsgálódás folyamán. Erre az ütközésre azért kerülhet sor, mert a két folyamat egyes helyeken vagy összekeveredett, vagy párhuzamos intézmények alakultak ki. Ilyennek tekinthető egyes államokban a szakszervezetek és a munkáskamarák léte, ahol az előző az érdekképviseletet jelenti, míg utóbbi a törvényhozáshoz kapcsolódó konzultációs eszköz. Ennek a kettősségnek sajátos megjelenése az üzemi tanács vállalati szinten. Másik lehetőség, hogy ún. szociális-gazdasági tanácsokat hoznak létre. Ezek ma már részben uniós követelményként jelennek meg. Ebben a rendszerben alapvetően szintén jogi aktusok konzultációja folyik főleg gazdasági/költségvetési témákban. Sajátosságuk, hogy bennük az ellentétes vagy csak eltérő érdekű csoportok együttesen kell, hogy egységes véleményt nyilvánítsanak a kormányzat tevékenységéről. A véleményben ugyan megjelenhetnek kisebbségi álláspontok, ha vannak, de ezek figyelembevétele már nem befolyásolható a felek részéről. A kormány általában nincs benne a tanácsban, viszont a tudomány képviselői gyakran igen. E csoport altípusaiként fogalmazhatóak meg a következőek: o A tanácsokon belül létezik érdekegyeztetés a munkavállalók és a munkaadók szervezetei között munkaügyi kérdésekben, egyfajta albizottsági formában. (A mai magyar rendszer is ekként jellemezhető.) Léteznek olyan megoldások is, ahol ez az érdekegyeztetés külön intézményrendszerben zajlik (például az uniós szinten is.) o Sajátos elfajulás volt a fasiszta korporációk rendszere, ahol a munkavállalók és a munkaadók egy érdekképviseletben voltak, nem független szereplőkként tárgyaltak egymással. Itt a munkaadók szükségképpen fölényben voltak, különösen, hogy az állam a szakszervezeteket üldözte. Emellett az állam gyámkodott e szervezetek felett. Ennek ellenére a korporációnak létezik demokratikus felfogása is. Azokat a társadalmakat nevezik így, ahol a politika bizonyos képviselői és a munkavállalók közötti intézményes kapcsolatok léteznek, és ez kihat a kormányzat tevékenységére is. Norvégiát ide sorolják, így ezt a formát később részletesen ismertetjük. 3

4 A téma kifejtése során a teljesség kedvéért meg kell emlékezni a kamarákról. A kamarák szintén terepei az érdekképviselet és az állami szabályozás szintjeinek összekeveredésére: A kötelező kamarák célja a gazdaságszabályozás önszabályozás útján. Erkölcsi kódexek, piaci képviseletek, piacra lépési és piacon maradási feltételek kialakítása és ezek ellenőrzése. Ezzel egyben átvesz állami feladatokat. Miután elvárt, hogy minden érintett tagja legyen, ezért gyakran átcsúszik érdekvédelembe is, ezt azonban csak ellentmondásosan tudja megtenni. Ide értendő az a munkavállalókat tömörítő kamara is, amely kötelező szakmai funkciókat kell, hogy teljesítsen, mint a létrejött magyar állami foglalkoztatottakat tömörítő karok. A nem kötelező kamarák sajátos helyzetet jelentenek, mert az állami szabályozás átvételére nem alkalmasak, érdekvédelemre pedig szűkösek a lehetőségeik. A fő feladatuk a piacszerzés, piacbefolyásolás. Ebbe a kormány befolyásolása is beletartozhat, de ez már a társadalmi párbeszéd terepe és nem a szociálisé. A fentiek, természetesen nem jelentenek teljes körű felsorolást, erre nincs is szükség, mert a témánkhoz nem tartozik hozzá valamennyi.. Az is igaz továbbá, hogy ez a szerző álláspontját tükrözi és az ő munkáját segítő fogalomrendszer. Mások máshogyan is rendezhetik ezeket az intézményeket. Témánk tehát a norvég szociális párbeszéd. Magyarország csak annyiban része a dolgozatnak, amennyiben a norvég tapasztalatokból adódó tanulságokat itt bemutatjuk Norvégia a mai világ sajátos pontja, mert: A világ egyik leggazdagabb országa. Rendelkezik magas jövedelmet biztosító természeti erőforrással, amelyre mindenki vágyik. Végül fontos megemlíteni, hogy a legmegelégedettebb társadalom 3. a rangsorban, ahol Kanada és Dánia előzi meg, - magas várható élettartammal, közepes ökológiai lábnyommal. Abban a régióban helyezkedik el, ahol a társadalmi kapcsolatokat a folyamatos párbeszéd és a társadalmi szereplők kompromisszumkészsége határozza meg. Ezzel a demokrácia olyan modelljét testesíti meg, amely igen népszerű. E sok pozitívum mellett meg kell említeni a kedvezőtlen tényeket is: o Földrajzi elhelyezkedése egyfajta visszafogottságot hoz mintaadásában, hiszen az északi területek a hideghez és a sötéthez kötődnek a képzetekben, így csökkentve Norvégia kívánatosságát általában. (Ez persze csak részben igaz, hiszen a Golf-áramlat itt is hat, csökkentve a déli területek hűvösét, nem véletlen, hogy az északi részek ritkásan lakottak.) Ezért is lehet, hogy a népessége folyamatosan nő a gazdasági vonzereje mellett, ritka kivételként a fejlett területek között. A fenti pontok egyben e munka vázlatát is jelentik. Így először a gazdasági-társadalmi hátteret járjuk körbe, hogy bizonyos hiteket/tévhiteket eloszlassunk. Utána térünk rá a szűkebb témánkra a szociális párbeszéd intézményeire és azok nálunk hasznosítható tanulságaira. 2. A norvég társadalmi modell 4

5 2.1. A modern vegyesgazdaság és a neokorporatív modell Bár az előzőekben a dolgozat vázlatát úgy adtuk meg, hogy először a norvég társadalom és gazdaság egészéről beszélünk és utána térünk rá a szociális párbeszédre, de a két téma már az elején szükségképpen némileg összekeveredik. Bizonyos modelleket ugyanis ehhez be kell mutatni, s köztük a különbségeket meg kell határozni. A közgazdasági- politikai gazdaságtani szakirodalom 1 a norvég társadalmat ugyanis a vegyes gazdaságon belül a tárgyalásos (neokorporatív) vegyesgazdaság egyik reprezentánsának tartja. A tárgyalásos vegyesgazdaság a piacgazdaság azon típusához tartozik, amelyikben az állam jelentős szerepet játszik a gazdasági életben, de nem uralja azt. Helyet enged a gazdasági szereplők önmozgásának, mintegy moderálja és segíti azt. A szociális párbeszéd így nem kiegészítő vagy kísérő jelensége a gazdasági-társadalmi életnek és fejlődésnek, hanem meghatározó eleme, sajátos szervezési elve. A vegyesgazdaság másik két típusától, a piac által vezérelt és az állam által vezérelt gazdaságtól, nem abban különbözik, hogy azokban ne lenne párbeszéd vagy azok a jóléti rendszerek lényegében kisebb fokát képviselnék. A gazdasági élet alapjelenségeinek a megszervezésében van különbség, a célok nagyjából azonosak és az intézmények is hasonlóak, de súlyuk, befolyásuk eltérő. A vegyes gazdaság mindegyik formája ugyanakkor szemben áll a szabadversenyes piacgazdasággal - amely szabadversenyes forma a korai piacgazdaságok jellemzője, a XVIII- XIX. századé, a korai iparosodásé - annyiban, hogy benne a családi magántulajdon háttérbe szorul, a nagyvállalatok, az intézményi befektetők és az állam a meghatározó tulajdonosok; szabályozott, gyakran oligopolisztikus verseny a meghatározó az atomizált konkurensek vetélkedésével szemben; és az állam aktív szerepet játszik a gazdaságban, kilép éjjeliőr szerepéből, a közjavak előállítója és a többi szereplő gazdálkodási feltételeinek alakítójává válik, néhol folyamatszabályozást is alkalmaz a társadalmi őszhatékonyság érdekében. Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy politikai életében a demokratikus jogállam a meghatározó. Így a vegyesgazdasághoz a nyílt vagy puha diktatúrákat nem számítjuk hozzá, még ha a közvetlen gazdasági életük hasonló is azokhoz. 2 A piac által vezérelt vegyesgazdaság az állam által legkevésbé beavatkozó gazdaság. Tipikus formája az angolszász társadalom Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia. A jóléti állam itt is kialakul bár az USA-ban csak most jött létre az egészségügyi ellátás teljes közösségi formája -, de a gazdasági szereplők, különösen a tőkebirtokosok saját maguk hozzák meg a döntéseiket a saját cégük vonatkozásában. A tőkepiac jelentős, s az állam és a bankok szerepe ebben kevésbé meghatározó. Az bankok a rövidtávú hitelezésben érdekeltek, a vállalatok üzletmenetében szerepük nem meghatározó, tulajdont sem igen birtokolnak azokban. 1 Gedeon Péter A modern kapitalizmus, in: Gazdasági rendszerek, országok, intézmények,, szerk.: Bara Z.- Szabó K., Aula 2004., o. 2 Mondhatnánk, hogy a diktatúrák az állam által vezérelt vegyesgazdasághoz tartoznak. Ugyanakkor a demokratikus állam részleteiben mégis másképpen szervezi a gazdaságot, mint a diktatatórikus, különösen a munkavállalók szempontjából, de gyakran a céljai is másik egy szűk uralkodó réteg hatalmának védelme, mint Dél-Amerikában vagy Ázsia sok országában. 5

6 A tőzsde a fő vezérlő mechanizmus. Ezekben a társadalmakban a szociális párbeszéd is főként helyi szinten zajlik és az ágazatokban, ha van ott fóruma. A szakszervezetek inkább politikai pártokhoz kötődnek mint a Szivárvány-koalíció a Demokrata Pártnál, vagy a TUC a Munkáspárt mögött, de egyéb fórumok sincsenek magasabb szinten. A munkaadók és munkavállalók viszonyát is inkább a magánviták kategóriájába sorolják és akként ítélik meg a kollektív szerződést is, míg az állam csak a vészhelyzeteket kívánja szabályozni, mint például a munkavédelmet. Az állam által vezérelt vegyesgazdaság klasszikus modellje Japán és őt követően a fejlettebb ázsiai országok, például Dél-Korea. Európában, bizonyos megkötésekkel idesorolható Franciaország is. Itt érdemes arra felhívni a figyelmet, hogy a demokratizálás a gazdasági fellendülést követte, még Japánnál is, ahol a II. világháború hozott fordulatot, ugyanis azt megelőzően a nehéziparral jellemezhető elsődleges iparosodás még monarchikus-puha diktatúrás keretekben játszódott le. Egyedül Szingapúr őrzött meg fejletten is némi diktatórikus vonást. Ennél a csoportnál az állam belenyúl a vállalati folyamatokba, szelektíven fejleszt egyes iparágakat, és az innovációt is igyekszik támogatni. Ezt azonban nem közvetlenül teszi, hanem a bankokon keresztül, ezzel biztosítva a piaci működést is. A tőke piacot az állam és a bankok együttesen határozzák meg azzal, hogy a bankok főként az állam tulajdonában vannak, jelentős vállalati tulajdonnal rendelkeznek, s főként közép- és hosszú távú hiteleket nyújtanak. A tőzsde másodlagos. A szociális párbeszéd sajátos itt is, inkább magánjogi jellegű. Ugyanakkor a demokratizálást erős szakszervezeti harcok, sokszor utcai összeütközések kísérték erős politikai felhangokkal. A munkaadók válasza erre az erős szakszervezet-ellenesség a munkaszervezés közösségi, valamint a szociális ellátások vállalati formáinak elterjesztése volt. 3 Joggal merül fel a kérdés, hogy a gyors felzárkózásnak feltétele-e a diktatúra állami és vállalati szinten. A fenti példa inkább azt mutatja, hogy a felzárkózás során, a történeti hagyományokból egy diktatórikus fejlesztés következik, amelyet azonban demokratikus fejlődés követ, megőrizve a gazdaság kissé központosított, de egyre piacosabb működtetését. A vállalati szinten is ki kell alakítani valamifajta konszenzust, ha nem is olyat, mint Európában. 4 A neokorporatív vegyesgazdaság ezzel szemben olyan megoldást jelent, ahol nem az állam önmagában szerepel, mint piacbefolyásoló szereplő, hanem abba a szociális partnereket is közvetlenül bevonja. Az állam nem a bankokat vagy a magánpiaci szabályozást használja befolyásolásra, hanem a korporatív tárgyalást. Sokan ezt, különösen liberális szerzők, mint az állam foglyul ejtését értelmezik az érdekcsoportok részéről. Ugyanakkor e jellemzőt óvatosan kell használni, mert ellenérdekű felek foglyáról van szó, akik az államon keresztül ellentétes célokat 3 E munkaszervezési formákat a japán vállalatokhoz kötik, de ők csak a II. világháborúban alkalmazott amerikai technikákat vették át, némileg szakszervezete-ellenes éllel, ahogyan azt egy konferencián beismerték. Lásd Japán termelési Központ megnyitásán elhangzott beszéd 1995 nyarán. 4 Mindez nem jelenti a probléma teljes kifejtését, inkább a szerző álláspontját, amire a továbbiakban még kitérünk a magyar helyzet kapcsán. 6

7 kívánnak megvalósítani. Így az állam vagy szabadon mozoghat közöttük vagy keretet biztosít a vitának. E típus az utóbbit valósítja meg. 5 E rendszerben az érdekcsoportok centralizáltan szerveződnek és csúcsaik az állammal közösen döntenek a szabályozás kérdéseiről. E kompromisszum a politikai szereplőket is érinti, az alkuknak részesei, kormányon és ellenzékben egyaránt, ha felelősségük eltérő is. A centralizáltság egyúttal biztosítja, hogy kevés számú szereplő vegyen részt a kompromisszumkeresésben, de jól definiált és a saját szervezete által is támogatott feltételekkel és célokkal. Ebben a típusban a döntések piaci jelzéseket követnek, elsősorban a világpiac jelzéseit. A rendszer az alkalmazkodást segíti és nem önálló mechanizmus, éppen ezért alapvetően a kicsi, nyitott gazdaságok működési mechanizmusa. Két altípusa ismert: o Liberális korporatizmus jellemző Svájc, Belgium és Hollandia társadalmára. o Szociális korporatizmus uralja Ausztriát, Dániát és Norvégiát. o Vegyes rendszerként jellemezhető Svédország és Németország. Miután Norvégia a fő témánk, ezért érdemes részletesen feltárni a korporatizmus jellemzőit. Táblázatban 6 összefoglalva a következőt láthatjuk: Társadalmi koalíció a) Tőke b) Szakszervezetek c) Állam Politikai hálózat a) Intézményi szerkezet b) Gazdaságpolitikai folyamat c) Az alku módja Politikai következmény Liberális korporatizmus -nemzetközi, erős -decentralizált, gyenge -globális alkalmazkodás és magán kompenzáció -kevésbé centralizált, stabil, effektív -széles, de beruházás és foglalkoztatás nem tárgya -kétoldalú, implicit engedmények Szűkíti a politikai ellenfelek közötti egyenlőtlenséget Szociális korporatizmus -nemzeti, gyenge -centralizált, erős -nemzeti alkalmazkodás és állami kompenzáció centralizált, stabil, effektív szűkebb, de a beruházás és a foglalkoztatás is téma - háromoldalú, explicit engedmények Szűkíti a politikai ellenfelek közötti egyenlőtlenséget A táblázatból látható, hogy a szociális korporatizmus, így a norvég modell is, a nemzeti tőke viszonylagos gyengeségére épül. Ez azt jelenti, hogy a világgazdasági pozíciói gyengék, nem a hazaiak. Ezért maga is szívesen támaszkodik az államra, ha versenyképességét javítani akarja. A szakszervezetek erősek, így jobb pozícióban vannak, mint a másik modell esetében, de ők is csak belül erősek. A liberális típusnál - korábban és részben még ma is - erős a pártok és az ideológiailag hasonuló szakszervezetek szimbiózisa, míg másutt az erősebb baloldaliság a 5 A gazdaságtan közösségi gazdaságtan ága a foglyul ejtést vagy szabályozási csapdát az egyik kormányzati kudarcként írja le. Bárhol előfordulhat, ha az állam vagy egyik intézménye egy gazdasági-tulajdonosi-iparági érdekcsoport kívánsága alapján cselekszik. Ennyiben a fentieknél tágabb kategória. A szerző úgy gondolja, hogy a fenti kiterjesztés már ezért is jogosulatlan. 6 Katzenstein: P.J.: Small States in World Market, Cornell UP, 1985, 129.o. Idézi i.m., 118.o. 7

8 meghatározó. Ez azért is fontos, mert a modell kialakulásában a politikai szituációnak meghatározó szerepe volt. Az állam szerepe is lényegesen eltér a két esetben. Formailag a szociális típusnál maga is része a szociális párbeszédnek, az ugyanis háromoldalú és az állami eszközökkel történik a kompromisszumkészség szükséges ellentételezése. A liberális modellnél kétoldalú tárgyalások folynak és az állam feltételeket ad ehhez, az állam gazdaságpolitikájában igazodik, de a vállalati folyamatoktól inkább távol marad. A tőkepiac az utóbbinál kissé szabadabb, ezért nem része a tárgyalásoknak a beruházás, ami a munkaadók kompetenciája; és a foglalkoztatás, ami inkább az államé A történelmi háttér, ami segít a mai állapotot értelmezni. A fenti modellek mögött mindenesetben kimutatható a történeti helyzetek specializáltsága. Ez két tényező együttes hatását mutatja: egyrészt a modern piacgazdaságba történő átmenet időpontja volt meghatározó, illetve a nemzet nagysága, nevezetesen az, hogy mennyire volt képes a nemzetközi piacot befolyásolni, vagy csak követni volt képes azt A gazdaságtörténet - és így a gazdaságelmélet is - a modern piacgazdaságba történő átmenetnél korai és kései iparosodási folyamatokról beszél. A korai iparosodás együtt járt a piacgazdaság korai kialakulásával, a mezőgazdaság háttérbe szorulásával, az azt képviselő hagyományos uralkodó osztályok hanyatlásával, és új életmódok megjelenésével a saját célra termelés eltűnésével, a kisméretű termelési egységek háttérbe szorulásával. E folyamat döntően az Atlanti-óceán mentén zajlódott, annak két partján. Ebben meghatározó volt Nagy-Britannia, Franciaország, Hollandia, Belgium és részben Svájc is, illetve az óceán másik partján, az Egyesült Államok. Ennek sajátosságai, jellemzői: A nagy államok képesek voltak a kicsik háttérbe szorítására, így azok ugyan erős tőketulajdonosi csoportokkal bírtak, de erős politikai befolyásra nem törekedtek, hiszen az államtól keveset várhattak. Ugyanakkor kialakult egy erős nemzeti összetartozás tudata, amely az államot egyfajta konszenzusos működésre késztette, megalapozva a liberális korporatizmust. A nemzetközi piacot a britek és részben a franciák határozták meg. A nagy államok csoportjában az állam is erős volt, de részben alárendelt, mint éjjeli őr állam és a gyarmatok biztosítója. A liberális állam alól kivétel Franciaország, ahol az állam hagyományosan történetileg erős, így az állam által vezérelt piacgazdaság korai megtestesítőjévé vált. Az amerikai piac nagysága miatt önálló volt, az első korszakban csak ritkásan érintkezett a világ többi részével. A kései, vagy utolérő iparosodást megélő gazdaságok esetében mindenképpen arról kell beszélni, hogy az állam nélkül e folyamat nehezen zajlódhatott volna le, így az erős állami befolyás volt meghatározó. Ennek sajátosságai, jellemzői: 8

9 A nagy államok, mint Németország és Japán 7 erősen támaszkodott az állami segítségre. Különböző technikákat alkalmaztak erre, de a cél azonos volt, az erők koncentrálása. Ebben jelentős szerepet játszottak a hagyományos uralkodó csoportok, amelyek az államba menekültek a piac nyomása elől, és ezért az állam igen agresszív és militáns útra lépett, gyorsítandó a növekedést. Ez azonban nem vezetett sehova és végül ennek az útnak a feladására kényszerültek. o Japán folytatta az erős állami beavatkozást, erősen figyelve az Egyesült Államokra, annak utolérését tűzve ki társadalmi célként. o Németország mint NSZK pedig a korporatizmus nagyállami formájával vált az európai gazdaság központjává. Az államát feldarabolta és ezzel a szociális párbeszéd és egyezkedés decentralizált rendszerét hozta létre. A kisállamok pedig kialakították a szociális korporatizmust. Ebben segítette őket, hogy a régi uralkodó osztályok különböző okokból eleve gyengék voltak, hasonlóan a tőketulajdonosokhoz: o Dánia, bár időnként nagyhatalomként is viselkedett még Norvégiával szemben is végül is Németország árnyékába szorult, korán kialakította demokráciáját és az államot használta fejlődéséhez. A demokratikus állam, a földbirtokosok gyengesége és a militáns politika lehetetlensége okán a mélykonzervatív oldalt nélkülözi, így könnyebben kiegyezik a szakszervezetekkel és a baloldallal. o Norvégia annyiban más, hogy állami önállóságát későn nyerte el, már piacosodott, iparosodott állapotában. o Ausztria a német utat követte mind gazdasági, mind politikai területen. Igazán a II világháború után lesz lehetőség a kiegyezésre, addig heves és gyakran véres politikai csatározások jellemzik. Végül a modellek kialakulásában meghatározónak tekintik az 1930-as nagy világválságot. Ez minden társadalomban új utat nyitott és ezzel új gazdasági korszakot. A két fejlődési utat bejáró csoport a korai és kései iparosodású- a válságra összeért és a keynesiánus gazdaságelmélet és gazdaságpolitika az államot és a szociális jogokat és intézményeket is felértékelte. E felértékelést az egyes államok persze különböző módon érték meg. Lényegében a II. világháború után alakultak ki a mai modellek. Az összeérés azt jelentette, hogy gazdasági fejlettségben hasonultak, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok a fogyasztói társadalomban megtermelhető áruk választékának növelését, a nemzeti márkák versenyét hozták. Bár a nagy gazdasági egységek meghatározóak voltak, de súlya lett a helyi színnek és változatnak, így a kisgazdaságok is képesek voltak a nagyokkal versenyezni, akár nemzeti vállalataikat felnövesztve, azokat nemzetközivé téve, megőrizve a központokat saját területükön. A kisállamoknál, különösen a skandináv államoknál a baloldali pártok sikeresen uralták a politikai mezőt, akár évtizedekig is, így a szakszervezetek számára megfelelő erőt tudtak biztosítani a tárgyalásokon. Felszámolódott a mindenütt azért meglevő állami represszió a szakszervezetek ellen, de nem váltott át a rendszer parancsgazdasággá. Az állam megmaradt a 7 Olaszország sajátos helyzetet jelent észak-déli megosztottsága okán. Észak inkább követi a liberális korporatív mintát, korai iparosító kisállami szerepe miatt, míg dél a kései kapcsolódók egyik deformált alfaját hordozza. Mindez kapcsolódik némi nagyhatalmi vággyal. 9

10 szociális szolgáltatásoknál, a kedvezőtlen helyzetek kompenzálójaként és nem lett a társadalom szocialista tervgazdálkodója A globalizáció kora A jóléti államot működtető vegyesgazdaság aranykora és így a fenti modellek működésének csúcspontja az ötvenes-nyolcvanas évek közé esett. Mint írtuk, ekkorra a rendszerek összecsiszolódása lezajlott, megtörtént a kölcsönös előnyök kihasználása és a maguk javára fordítása. Ennek sajátosságai, jellemzői: Ebbe az is belefért, hogy az Egyesült Államokra hárult a hadigazdaság és a hadiköltségvetés magasan tartása, ezzel védőhálót vonva az atlanti szövetségesek köré. Ez következett nagyságából és abból, hogy a szabadpiaci versenyszelleme kisebb jóléti kiadással párosulhatott. Ez utóbbit ugyanis bőven kompenzálta az adományozó szféra - amely ennek a szellemnek jobban megfelelt - és a GDP 10%-át osztotta el! 8 A többiek csiszolgathatták jóléti rendszereiket és finomíthatták alkalmazkodási mechanizmusaikat. Hangsúlyozni kell, hogy itt nem csak a szociális költekezés folyt, hanem a tényleges értéktermelés fokozatos finomítása, már nemzetközi rendszerek szintjén, amihez az állami beavatkozás maga is hozzájárult a modelleknél leírt módon. Kevesen szokták hangsúlyozni, hogy ebben a korszakban nem arról volt szó, hogy hátradőlve költjük a pénzt, hanem a közösen fejlesztett termelés erőteljes többletértékének egyenlőségelvűbb elosztásáról. Itt mind a két oldal fontos a többlettermelés és annak elosztása. A jóléti állam nem osztogat, hanem többletértéket hoz létre, amit egyenlőbben oszt el. Jól látható ez a hetvenes évek eleji olajsokk esetében. Bár kezdetben megrengette ezeket a gazdaságokat, de végső elszámolásban győztesként kerültek ki a küzdelemből. Ennek oka, hogy az olajra költött többletpénzeket tulajdonosaik csak náluk tudták beváltani árura, luxuscikkekre éppen úgy, mint napi fogyasztásra. A nyolcvanas évek végi válság, ma már tudjuk más természetű volt. Bár a jóléti állam csődje -ként is szokták jellemezni, de teljesen új helyzet jött akkor létre, amelynek csak kísérője volt a válság. Az új fenyegetés a globalizáció nevet kapta. Legfőbb tulajdonsága, hogy a tőke kiszabadult a nemzeti keretek közül, az olcsóbb árakra törekvés céljából a harmadik világba szervezte a termelés operatív részét, azaz a végrehajtó fizikai munkát, megtartva a mérnöki és marketing tevékenységet a központokban, és ezzel a munkavállalók jelentős tömegeinek létfeltételeit tette kérdésessé. 8 Ez a legmagasabb arány a világon. A következő ország Nagy-Britannia, talán a fentiek miatt nem véletlenül, hiszen maga is a piac által vezérelt gazdaság modelljét követi, de csak 3%-nyi adományon keresztüli újraelosztással. Nyugat-Európa többi országa 1-3% között teszi ezt, megfelelően az állam jóléti szerepvállalásának. Míg a kontinens keleti fele 0,5% körüli mértékben adakozik.. 10

11 Sokan a drágaságot a jóléti kiadásokkal magyarázták. Hamar kiderült, hogy a jóléti költségek eltörlésével sem lenne versenyképes a termelés az új társadalmak alacsony béreivel. Más utakat kell keresni: Az egyik út a piacosítás, azaz a piaci erők erőteljesebb érvényesülésének utat engedni, ahogyan azt az angol-szász politikai vezetők megfogalmazták, követve saját hagyományaikat. Ez együtt járt a munkafeltételek rontásával, a szakszervezetek elleni fellépéssel, az állam szerepének csökkentésével. Mindazonáltal a jóléti államnak az itt megfigyelhető terjedelme nem csökkent, például M. Theacher az angol állami egészségügyet nem akarta vagy nem merte megszüntetni. A másik út a korábbi mechanizmusok működtetése: új kompromisszumok kötése az új helyzetre a régi gépezettel. Itt a korporatizmus intézményeire kell gondolni, amely már korábban is bevált. Mindazonáltal nehezedtek a politikai feltételek, mert erősödtek a jobboldali, piac- és munkaadópárti politikai csoportok. Az államok gazdasági beavatkozásának módja megváltozott mindenütt. Erősödött a fiskális szigor és nőtt a nem-keynesiánus beavatkozási mód, előtérbe került a kínálat oldali beavatkozás és a monetáris politika A szociális paktumok A globalizációs kihívásra a szociális partnerek válasza persze a munkaadói oldalról indítva a foglalkoztatás megváltoztatása volt. Ezt hívjuk flexecuritynak. A korábbi merev, munkavállaló-barát politikát egy rugalmasabb rendszer váltsa fel, ahol a foglalkoztatás költségei csökkennek, de elvárás, hogy az állam gondoskodjon jobban és hatékonyabban a munkanélküliekről, azaz fokozza az aktív munkaerő-piaci beavatkozást. A költségcsökkentés elsősorban a vállalatok foglalkoztatási költségeinek csökkentését jelenti, nem a szociális/jóléti csökkentéseket. Ilyen költség például a szabadság szabályozása, az elbocsájtás könnyítése, stb. (A jóléti költségek csökkentése inkább fiskális és adóügyi probléma.) A munkavállalók a foglalkoztatásban lettek érdekeltek, az új munkahelyek teremtésében. A biztonság nem az adott vállalatnál biztosított munkahely és munkakör biztonságát jelenti már, hanem a foglalkoztatást bárhol a gazdaságban. Ehhez változatlanul kell állami szerepvállalás beruházás-ösztönzés, piacfejlesztés és foglalkoztatáspolitika. A kilencvenes években születtek meg az erre szóló kompromisszumok. Két út lehet 9 ehhez, természetesen erősen kötődve a párbeszéd hagyományos módjaihoz: Dereguláció egyoldalú kormányzati aktussal, Szociális paktum a szociális partnerek bevonásával. M. Regini, akit a továbbiakban követünk, a következőképpen foglalta táblázatba a folyamatokat: Témák Megoldás típusai Munkapiaci szabályok: belépés, kilépés - rugalmasság Bérmegállapodás intézménye a) ellenőrzött kivétel I, D, F, EN, E b) általános alapelv GB, EI, NL, DK, (S) a) centralizáltan I, NL N EI Jóléti juttatások: nyugdíj, táppénz, munkanélküli segély 9 Marino Regini: Between De-regulation and Social Pacts, Fundacion Juan March Working Paper 1999/133, 11

12 b) decentralizáltan GB, F, E, DK, (S) a) csökkentés megállapodás által b) csökkentés egyoldalúan I, E, EI, DK, S, N GB, F, D, NL D=NSZK, DK=Dánia, E=Spanyolország, EI=Franciaország, GB=Nagy-Britannia, I= Olaszország, N=Norvégia, NL=Hollandia, S=Svédország A táblázatból látható, hogy nincs egységes megoldás és az egyes országok is csak részben következetesek. A három fő témában igen eltérő formákat választottak. Nagy-Britannia és Norvégia képviseli a két szélső, stabil pontot, azaz a britek a piac által vezérelt piacgazdaság liberális elveit követik, míg a norvégok a tripartit korporatizmus központosított megállapodását használják a válság megoldására. Mindenki más: hol így lép, hol úgy. Norvégia vonatkozásában így összegezhető a helyzet: A flexibilitást támogatták a kilencvenes évek közepéig és az atipikus szerződések alkalmazásával elérték a foglalkoztatottak 14%-át ben vezettek be korlátozásokat a határozott idejű szerződéseknél és a kilépés/kiléptetés rugalmassága igen alacsony ban meghiúsult a munkaadói akarat a decentralizált bértárgyalásokra a svéd példát követendő ban, az ötéves szociális paktum keretében megerősítették a központi koordinációt a jövedelempolitikában, amelynek keretében majd lehetőség nyílt a munkaadói követelés részleges teljesülésére a decentralizációt illetően. Az 1992-ben kötött szociális paktumban ( Szolidaritása Alternatíva ) garantálták a szakszervezetek számára, hogy a jóléti juttatások, különösen a táppénz megmaradnak. Nagy-Britannia intézkedéseit érdemes hasonlóképpen áttekinteni: A kormányzat a munkapiaci szabályokat már 1980-ban és 1985-ben rugalmasította, amellyel létrejött legkevésbé védett munkapiac Európában. Így az atipikus foglalkoztatás nem volt vonzó a munkaadók számára. Szintén a nyolcvanas évek intézkedései a decentralizált bértárgyalásokat bátorították, és a vállalati szintű tárgyalásokat csaknem kizárólagossá tették, az ipari szintű kollektív megállapodások csak a foglalkoztatottak 10%-ra terjednek ki. A jog ma az egyéni alkut állítja középpontba. Az 1995-ben hozott Munkakeresési Törvény (Job Seekers Act) a munkanélküli segélyt nemcsak helyettesítette egy kevésbé nagyvonalú támogatással, de az egyéni szerződésen alapul és így kikerült a szakszervezeti kontroll alól is. Látható, hogy nagy a különbség, nemcsak a két megoldási módban, de annak eredményeiben is. Mindazonáltal a fenti országok megoldották az alkalmazkodás újabb feladatát, s egészen a 2008-as válságig jól prosperáltak. A globalizációs nyomás azonban nem állt le, talán még fokozódott is. J. Freyssinet 10 foglalja össze a következő évek folyamatait a következőképpen. Már 2001-ben, egy újabb, bár kisebb méretű globalizációs válság megoldásában visszaszorult általában is az országos szintű megállapodásos rendszer, helyét a vállalati, ritkán az ágazati megállapodások vették át. A 2008-ban kitört válság brutálisan megerősítette ezt a trendet ben még találhatóak tripartit kompromisszumok a gazdaság felpörgetését és a recesszió társadalmi költségeinek csökkentését célozva től azonban prioritás lesz az egyes országokban és európai szinten 10 Jacques Freyssinet: Evolution of Social Pacts And Bargaining Decentralisation, 30/09/2013, Social Europe Journal, 12

SZOCIÁLPOLITIKA ÉS SZOCIÁLIS

SZOCIÁLPOLITIKA ÉS SZOCIÁLIS SZOCIÁLPOLITIKA ÉS SZOCIÁLIS GAZDASÁGTAN Pásztor Miklós BCE Közszolgálati Tanszék A tananyag a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0003 "Képzés- és tartalomfejlesztés a Budapesti Corvinus Egyetemen" projekt keretében

Részletesebben

A harmadik út Brüsszelbe vezet? A svéd modell és az európai integráció kölcsönhatása

A harmadik út Brüsszelbe vezet? A svéd modell és az európai integráció kölcsönhatása Magyarország egyetlen egyetemisták által szerkesztett külügyi magazinja POLGÁR TAMÁS A harmadik út Brüsszelbe vezet? A svéd modell és az európai integráció kölcsönhatása 2 0 0 5 ezen tanulmánya a 2005.

Részletesebben

ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK

ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK MAGYAR SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK Tankönyv az alapszervezeti tisztségviselők oktatásához ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK Tankönyv az alapszervezeti tisztségviselők oktatásához

Részletesebben

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC):

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): MUNKAFÜZET 13 BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): AZ ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS EURÓPAI MODELLJEI:A MEDITERRÁN, A SKANDINÁV, AZ ANGOLSZÁSZ, VALAMINT A NÉMET- FRANCIA KONTINENTÁLIS MODELL TANULSÁGOK

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

A hazai foglalkoztatás helyzete,

A hazai foglalkoztatás helyzete, Foglalkoztatás A hazai foglalkoztatás helyzete, A FOGLALKOZTATOTTSÁG NÖVELÉSÉNEK LEHETSÉGES ÚTJAI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁ- GI PROBLÉMÁINKNAK SOK VONATKOZÁSBAN KIVÁLTÓ OKA ÉS EGYBEN KÖVETKEZ- MÉNYE IS A HAZAI

Részletesebben

a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására

a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására Kézikönyv a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására A kiadványt szerkesztette és az összehasonlító

Részletesebben

BUDAPEST-MODELL. Egy liberális várospolitikai kísérlet. Szerkesztette. Pallai Katalin. Konzulensek. Atkári János, Láng László, Tóth Sándor

BUDAPEST-MODELL. Egy liberális várospolitikai kísérlet. Szerkesztette. Pallai Katalin. Konzulensek. Atkári János, Láng László, Tóth Sándor BUDAPEST-MODELL Egy liberális várospolitikai kísérlet Szerkesztette Pallai Katalin Konzulensek Atkári János, Láng László, Tóth Sándor Borítófotók Demszky Gábor Budapest, 2003 Felelõs kiadó: Nyílt Társadalom

Részletesebben

LAKY TERÉZ: AZ ATIPIKUS FOGLAKOZÁSOKRÓL

LAKY TERÉZ: AZ ATIPIKUS FOGLAKOZÁSOKRÓL LAKY TERÉZ: AZ ATIPIKUS FOGLAKOZÁSOKRÓL A tanulmány 3 fő részből áll. Az első rész rövid gazdaságtörténeti áttekintést ad a foglalkozási viszonyok folyamatos változásáról, s ennek során a ma már "hagyományosnak",

Részletesebben

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában. A LIGA Szakszervezetek 2006. november 23-24-i konferenciája előadásainak szerkesztett változata.

Részletesebben

ICEG VÉLEMÉNY XXII. Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai. 2005.

ICEG VÉLEMÉNY XXII. Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai. 2005. ICEG VÉLEMÉNY XXII Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 4 I. Írország 5 II. Olaszország 10 III.

Részletesebben

SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD A KERESKEDELEMBEN 1

SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD A KERESKEDELEMBEN 1 SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD A KERESKEDELEMBEN 1 ( Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése c. PHARE projekt megrendelésére készült ágazati összegző tanulmány) Az ágazat definíciója, határai A Kereskedelem,

Részletesebben

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Nemzetközi Tanulmányok Intézet Témavezető: Prof. Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár A bíráló bizottság névsora: Sasvári Nóra 2

Részletesebben

Emberi erőforrás-gazdálkodás. Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna

Emberi erőforrás-gazdálkodás. Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna Emberi erőforrás-gazdálkodás Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Emberi erőforrás-gazdálkodás Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna Eger, 2013 Korszerű információtechnológiai

Részletesebben

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1.1 A reformkortól a II. világháborúig Az első olyan egyesületek, amelyeket már a szó mai értelmében is nonprofit szervezeteknek lehet tekinteni, a XVIII. század utolsó évtizedeiben

Részletesebben

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében Kulcsár László, Domokos Tamás Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott CIVIL SZERVEZETEK A

Részletesebben

Ferencz Jácint. Doktori értekezés

Ferencz Jácint. Doktori értekezés Ferencz Jácint Az atipikus munkaviszonyok komplex megközelítése Doktori értekezés Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Témavezető: Társ-témavezető: Dr. Hágelmayer Istvánné, CSc.

Részletesebben

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ!

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ! Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ! Jelen kötet a Miniszterelnöki Hivatal Magyar Tudományos Akadémia Stratégiai Kutatások 2005 megállapodás keretében került finanszírozásra. Stratégiai

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja A tartalomból STUDIUM ARANY TÓTH MARIANN BANKÓ ZOLTÁN DUX LÁSZLÓ KUN ATTILA RÚZS MOLNÁR KRISZTINA: Munkajogi kodifikációs megoldások

Részletesebben

CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ GESZTI JUDIT * CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ I. CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK Az önkéntes szerveződések szerepe a civil társadalom létrejöttében KUTI ÉVA a non-profit szervezetek

Részletesebben

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl Európa a jövônk, Magyarország a hazánk Vitairat az európai újraegyesítésrôl 2002 Az ezredforduló lehetôsége és felelôssége A szovjet uralom alól felszabadulva, a polgári demokrácia megteremtésével Magyarországnak

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

A kapitalista piacgazdaság néhány modellje és a magyar gazdaság mozgástere. Major Iván MTA Közgazdaságtudományi Kutató Központ

A kapitalista piacgazdaság néhány modellje és a magyar gazdaság mozgástere. Major Iván MTA Közgazdaságtudományi Kutató Központ A kapitalista piacgazdaság néhány modellje és a magyar gazdaság mozgástere Major Iván MTA Közgazdaságtudományi Kutató Központ Bevezetés: a feladat körülhatárolása Miközben a politikai és a gazdasági átalakulás

Részletesebben

EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK

EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET CENTER FOR EU ENLARGEMENT STUDIES EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK Szerkesztette Balázs Péter és Szemlér Tamás 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Részletesebben

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Bancsók József, Kiss Ibolya A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Civil Európa Civil Magyarország

Civil Európa Civil Magyarország B1 KUTI ÉVA: CIVIL EURÓPA CIVIL MAGYARORSZÁG Kuti Éva Európa Ház A kiadvány kereskedelmi céllal a jogtulajdonosok engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható. A kiadvány részei non-profit

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben