(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az mellékletekben foglaltaknak megfelelően

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően"

Átírás

1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról, a évi zárszámadásról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 42. -ában kapott felhatalmazása alapján, illetve az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 1. (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja e Ft költségvetési bevétellel e Ft költségvetési kiadással e Ft költségvetési többlettel e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevételekkel e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadásokkal e Ft összes bevétellel e Ft összes kiadással (2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. és 2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait az 3. melléklet szerint, a fejlesztési kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

2 3. Az Önkormányzat a működési és felhalmozási c. támogatások, valamint a szociális támogatások előirányzatának és teljesítésének jogcím szerinti alakulását a 5. és 7. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. (1) A Képviselő-testület a tartalékok jogcím szerinti alakulását 6. melléklet szerint elfogadja. (2) A 1/a melléklet a központi alrendszerből származó forrásokat elfogadja. 5. Az Önkormányzat a december 31.-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben szereplő adatok alapján e Ft-ban állapítja meg. (14. és 15. melléklet) 6. (1) A Képviselő-testület a évi alaptevékenység maradványát e Ftban hagyja jóvá, melynek felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően engedélyezi. (2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (3) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 7. A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

3 8. (1) Ez a rendelet május 05. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2014. (II.28.) rendelete. Budapest, április 30. Hassay Zsófia polgármester dr. Mogyorósi Sándor jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel április 30. napján kihirdetésre került. A közzététel időtartama 15 nap. dr. Mogyorósi Sándor jegyző

4 Mellékletek jegyzéke 1. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása évben. 1/a. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek központi alrendszerből származó forrásai évben 2. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása évben 3. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek felújítási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása évben 4. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek fejlesztési kiadásai feladatonként évben 5. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának egyéb működési/ felhalmozási támogatásai évben 6. melléklet Kimutatás az önkormányzati tartalékok alakulásáról évben 7. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat rendszeres és eseti támogatások és segélyek évi teljesítési adatai 8. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek működési, fejlesztési kiadásai és bevételei mérlegszerűen évben 9. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedése 10. melléklet Tájékoztató a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2014.évben 11. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi maradványának intézményenkénti összesítése 12. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszközeinek változása évben 13. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évi közvetett támogatásai (kedvezmények) 14. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi mérlege 15. melléklet Vagyonkimutatás év

5 1.melléklet a 10/2015.(IV. 30.) rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása évben ezer Ft-ban Sorszám szám ( 6/5 ) Rovat % Előirányzat megnevezése terv Módosított ei. Teljesítés A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( ) B Önkormányzatok működési támogatásai ( ) B Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B Helyi önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B Helyi önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támog. B Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B Működési c. központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei B #### 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B II. Közhatalmi bevételek ( ) Magánszemélyek jövedelem adói B #### 1. Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B Gépjárműadó B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B III. Működési bevételek ( ) B Áru-és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatás ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díj bevételek B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérülése B Kamatbevételek B Egyéb működési bevételek B IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B VI. Felhalmozási bevételek ( ) B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B #### VII. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről, társasházak ) B B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK VIII. Működési finanszírozási bevételek ( ) B Likviditási c. hitelek felvétele B #### 2. Maradvány igénybevétele B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Központi,irányító szervi támogatás B Irányítószervi támogatás korrekciója Betétek megszüntetése B IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( ) B Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele B #### 2. Maradvány igénybevétele B Központi,irányító szervi támogatás B #### 4. Irányítószervi támogatás korrekciója #### C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) Bevételek mindösszesen ( A+B+C ):

6 1/a. melléklet a 10/2015.(IV.30.) rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek központi alrendszerből származó forrásai évi CCXXX. törvény hivatkozás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása bd) Közutak fenntartásának támogatása c) Beszámítás összege (a+b-(elvárt bevétel)) I.1. a) I.1. b) 2. sz. melléklet I. 1. ba) 2. sz. melléklet I. 1. bb) 2. sz. melléklet I. 1. bd) I.1. c) 2. I.1. d) III. 2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési II feladatainak támogatása II. 1. II. 2. II. 3. II. 3.a) II. 3.b) III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Óvodaműködtetési támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás f) Időskorúak nappali intézményi ellátása g) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása j) Gyermekek napközbeni ellátása ja) Bölcsődei ellátás l) Gyermekek átmeneti intézményei Támogatások A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása a) Bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása III. 1. III. 3. III. 3.a) III. 3.c) III. 3.d) III. 3.f) III. 3.g) III. 3.j) III. 3.ja) III. 3.l) III. 5.a)

7 IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása IV. 1.g) 3. számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet 10. a) 3. számú melléklet számú melléklet A helyi önkormányzatok által felhasználható egyéb kötött felhasználású támogatások Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja 1090/2014.(II.28.) Korm.hat Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 1055/2014.(II.11.) Korm.hat "Itthon vagy-magyarország szeretlek" programsorozat 1494/2014.(Ix.4.) Korm.hat ÁSZ vizsgálat alapján póttámogatás Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok E-útdíj bevezetésével keletkező bevételkiesés ellentételezése Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Szerkezetátalakítási tartalék 4. számú melléklet Címzett és céltámogatások 1. számú melléklet IX. fejezet Központi források mindösszesen

8 2. melléklet a 10/2015.(IV.30.) rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása évben ezer Ft-ban Sorszám szám ( 6/5 ) Rovat % Előirányzat megnevezése terv Módosított ei. Teljesítés A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Személyi juttatások ( 1+2 ) K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Külső személyi juttatások K II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K III. Dologi kiadások ( ) K Készletbeszerzés K Kommunikációs szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetés,reklám,propaganda K Különféle befizetések és dologi kiadások K Kamat kiadások K IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K V. Egyéb működési célú kiadások ( ) K Elvonások és befizetések K Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre K Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre K Tartalékok K Általános tartalék Céltartalék A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( I.+ + V. ): B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások K VII. Felújítások K VIII. Egyéb felhalmozási kiadások ( ) K Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on belülre K Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök 2. nyújtása áht.-on kívülre K Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre K B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( VI.+VII.+VII. ): KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B ) C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK IX. Működési finanszírozási kiadások (1+ +4 ) K Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése K ##### 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Irányító szervi támogatás folyósítása K Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója K Pénzeszközök betétként elhelyezése K X. Felhalmozási finanszírozási kiadások ( ) K ##### 1. Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése K ##### 2. Irányító szervi támogatás folyósítása K ##### 3. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója K ##### C. FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( IX.+X. ) Kiadások összesen ( A+B+C ):

9 3. melléklet a 10/2015.(IV.30.) rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek felújítási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása évben Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat ezer Ft-ban Teljesítés Oktatási intézmények 1. Óvoda Szondi kazáncsere, hideg-meleg víz 2. Óvoda Szív u pince helyiségek (tornaszoba) szellőztetése 3. Szinyei M. Pál Gimnázium Strang csere és fűtéskorszerűsítés folytatása 4. Bajza utcai Ének-zene Tagozatos Általános Iskola megkezdett mosdóhelyiség-felújítási program folytatása 5. Terézvárosi Két Tannyelvű Általános Iskola tornaterem leválasztó klíma kiépítés 6. ÁFA Oktatási intézmények összesen: Szociális intézmények 7. Bölcsőde Szondi u. 88. báziskonyha hőmennyiségmérő beépítése, szennyvíz alapcsatorna felújítása sz. Bölcsőde Dózsa Gy. út fűtés részleges korszerűsítése sz. Bölcsőde Szondi u fűtés és hideg-meleg víz sz. Bölcsőde Városligeti fasor fűtés korszerűsítés sz. Bölcsőde Aradi u fűtés korszerűsítés 12. Terézvárosi Családsegítő Szolgálat Hegedű u ÁFA Szociális intézmények összesen:

10 Egészségügyi intézmények 14. Háziorvosi rendelő Szív u kazáncsere, kéménybélelés 15. Háziorvosi rendelő Szondi u Kazán, kéménybélelés, fűtés 16. Háziorvosi rendelő Eötvös u Kazán, hideg-meleg víz 17. ÁFA Egészségügyi intézmények összesen: Közterületi munkák 18. Lyra Pont (Hunyadi tér ) kialakítása Anker köz veszélyelhárítása Jókai tér bekerítése ZAK körüli terület felújítása Nyugati tér átépítése Kutyafuttató létesítése Hunyadi téri sportpálya burkolatának cseréje ÁFA Közterületi munkák összesen: Egyéb 26. Társasházi pályázat önrész KMOP Ingatlan felújítás Körzeti megbízottak irodáinak kialakítása Hivatali felújítások szennyvízcsatorna felújítása informatika felújítása II. ütem házasságkötő terem felújítása gondnokság: ablak javítás és festés, linóleum csere szervezési osztály festése, ajtók, ablakok mázolása VI. emelet 30. ÁFA TESZ

11 32. ACSI védőnők -akadálymentesítés Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia Szent Család templom előtti tér Eötvös Egyéb összesen: Mindösszesen:

12 Ágazat megnevezése Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának fejlesztési kiadásai feladatonként évben Fejlesztési feladat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Sorszám Teljesítés Önkormányzat Immateriális javak beszerzése, létesítése Térfigyelő rendszer, hang és üzenetrögzítő rendszer, egyéb tárgyi eszközök % (6/5) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Térfigyelő rendszer, hang és üzenetrögzítő rendszer, egyéb tárgyi eszközök 4. melléklet a 10/2015.(IV.30.) rendelethez ezer Ft-ban Ingatlanok beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Önkormányzat összesen: Oktatási intézmények Informatikai eszközök beszerzése, létesítése nyomtatók, számítógépek, laptop Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése vagyonvédelmi rendszer kiépítése, karbantartási eszközök és gépek,bútorok, mosógép, egyéb Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Oktatási intézmények összesen: Költségvetési szervek Önkormányzati Hivatal Immateriális javak beszerzése, létesítése vírusirtó, térinformatikai modulok, irodai programok, szkennelőprogramok, operációs Informatikai szerverek, notebookok, eszközök beszerzése, nyomtatók, létesítése hálózat szerelés, bővítés, központi tartalék switch, számítógépek Egyéb klíma berendezések, tárgyi eszközök számológépek, beszerzése, létesítése fényképezőgépek, bútorok, szalagfüggöny, telefon, párásító készülék, egyéb berendezések, felszerelések Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Önkormányzati Hivatal összesen:

13 Sorszám Ágazat Eredeti Módosított Teljesítés (6/5) % Fejlesztési feladat megnevezése megnevezése előirányzat előirányzat Terézvárosi Egészségügyi Szolg. Immateriális javak beszerzése, létesítése szoftverek licencdíja Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítástechnikai eszközök beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése orvosi gépek, műszerek beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat összesen: Terézvárosi Gondozó Szolg. Immateriális javak beszerzése, létesítése programok beszerzése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítástechnikai eszközök beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése lemez szekrény, egyéb felszerelések Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Terézvárosi Gondozó Szolgálat összesen: Terézvárosi Családsegítő Szolg. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítógépek, laptop vásárlása Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése egyéb felszerelések Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Terézvárosi Családsegítő Szolgálat összesen: Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítástechn. eszközök Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése egyéb felszerelések

14 Ágazat Eredeti Módosított Teljesítés (6/5) % Sorszám Fejlesztési feladat megnevezése megnevezése előirányzat előirányzat Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona összesen: Terézvárosi Gyermekjóléti Szolg. Immateriális javak beszerzése, létesítése db jogtiszta Office licenc Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítógépek beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése egyéb felszerelések Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat összesen: Terézvárosi Egyesített Bölcsődék Immateriális javak beszerzése, létesítése Lakoma program beszerzése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése laptop beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése udvari játékok, egyéb berendezések, felszerelések beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Terézvárosi Egyesített Bölcsődék összesen: Fasori Kicsinyek Óvodája Immateriális javak beszerzése, létesítése program beszerzése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítógép, szoftver beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése mosógép és egyéb felszerelések beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Fasori Kicsinyek Óvodája összesen:

15 Ágazat Eredeti Módosított Teljesítés (6/5) % Sorszám Fejlesztési feladat megnevezése megnevezése előirányzat előirányzat Játékvár Óvoda Immateriális javak beszerzése, létesítése program beszerzése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítógép, szoftver beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése konyhabútor, mosógép, mikró beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Játékvár Óvoda összesen: Szív Óvoda Immateriális javak beszerzése, létesítése program beszerzése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítógép, laptopok operációs rendszerrel Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése konyhabútor, fénymásológép Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Szív Óvoda összesen: Mesevilág Óvoda Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítógép szoftverrel Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése bútorok beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Munkácsy Óvoda összesen: Kincseskert Óvoda Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése tűzhely, szekrénysor és egyéb eszközök beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Kincseskert Óvoda összesen: Költségvetési szervek összesen: MINDÖSSZESEN:

16 5. melléklet a 10/2015.(IV.30.) rendelethez Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának egyéb működési / felhalmozási támogatásai évben ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés % (5/4) Egyéb működési támogatás 1. Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Óvodája Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt Civil szervezetek támogatása ( évente 2 x dönt róla a képviselő-testület ) 4. Máltai Szeretetszolgálat Fehér Kereszt Baráti Kör Egyesület Magyar Vöröskereszt Gyermekek Átmeneti Otthona működtetése Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány / TEKA / BRFK Térfigyelő rendszerrel kapcsolatos feladatok Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft Egyéb: Egyesület a Remény Kis Emberei Közösségért, Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány,Nemzetkőzi Gyermekmentő Alapítvány,Természetvédők Turista Egyesülete,Prófécia Alapítvány,Terézvárosi Kisebbségi Önkormányzatok,Terézváros Újlipótváros Gyermekekért és Ifj. Alapítvány,Szent Család Plébánia Alapítvány,Mozgássérülterk BP.-i Egyesülete,Rákóczi Szövetség,Terror Háza Múzeum,Vajdasági Ifj.Fórum,Bp.-i Atlétikai Szövetség,Bp.-i Városvédő Egyesületm,BVSC Zugló Közh.Egyesület,Közösségi Rádiózásért Egyesület,Egy a Remény Kis Emberei Közösség,Kölcsey Gimn.Alapítvány,Szent Család Plébánia,2013.évi pénzmaradvány,nemzeti Gyermekmentő Alapítvány,Főv.Szabó Ervin Könyvtár,Terézv.Vörösmarty Gimn.Alapítvány,Prófécia Alapítvány,TESZ, ÉNO,Nemzetiségi Önkormányzatok,Főv.Budapest Erzsébet- és Terézvárosi Ált.Ipartestület,Bajzások jövője Alapítvány,Aranycsapat Egyéb működési támogatás összesen: Egyéb felhalmozási támogatás 12. Helyi támogatás vissza nem térítendő Vissza nem térítendő társasházi pályázat Társasházi zöldfelület fejlesztés pályázat ,8 15. Egyházaknak ,2 16. Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft TESZ gyermekorvosi rendelő Egyéb felhalmozási támogatás összesen: MINDÖSSZESEN

17 6. melléklet a 10/2015.(IV. 30.) rendelethez KIMUTATÁS az önkormányzati tartalékok alakulásáról évben ezer Ft-ban Sorsz. Címrend 2014.évi előirányzat Változás Módosított ei. Rendelkezési jogot gyakorolja CÉLTARTALÉKOK 1. Polgármesteri keret Polgármester 2. Alpolgármesteri keret Polgármester 3. Rendőrségi dolgozók jutalma, kitüntetések Polgármester 4. Karácsonyi csomag Polgármester 5. Turizmus fejlesztési program ( INFO pultok ) Polgármester 6. Lakossági tanfolyamok Polgármester 7. Pedagógusdíjak,kitüntetések Polgármester Esélyegyenlőség Program ( 8. Középisk.jogosítvány szerzés ) Polgármester Intézményvezetők jutalmazása 9. (oktatás:3.000 eft, szociális:3.250 eft ) Polgármester Normatíva igénylés korrekciója (okt. és 10. szoc.intézmények együtt) Polgármester 11. Kerületi civil és kulturális rendezvények ( közm. ) Humán Bizottság Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Humán 12. ( közm.) Bizottság Humán 13. Köztéri műalkotások, emléktáblák( közm.) Bizottság 14. Helyi kitüntetések ( közm.) Polgármester Humán 15. Étkezés kiegészítés Bizottság Humán 16. Iskolai gyümölcsprogram kiegészítése Bizottság Humán 17. Tanulói tankönyvvásárlási támogatás Bizottság 18. Óvodai támogatás Polgármester 19. Polgármesteri elismerés pedagógusoknak Polgármester Humán 20. Óvodai gyümölcsprogram Bizottság Kiemelt kulturális rendezvények (Hunyadi 21. tér, operaház előtt) Polgármester 22. Munkácsy óvoda költöztetése Polgármester 23. Szociális ágazatban dolgozók kitüntetése Polgármester 24. Közfoglalkoztatás (pályázati önrész) Polgármester Szociális és Gyermekvédelmi törv.-ből Humán 25. eredő feladat Bizottság Egészségügyi, Szociális és Prevenciós 26. összeg Polgármester 27. Gyermekorvosok támogatása Polgármester 28. Intézményi tartalék Humán Bizottság 29. Pályázati önrész Képviselő - testület 30. Választás Jegyző Képviselő Hunyadi téri Csarnok felújítása testület

18 33. Andrássy út sz.alatti ingatlan életveszélyelhárításával kapcsolatos kiadások Városgazdálkod ási és Körny. Bizottság 34. Andrássy út sz.alatti ingatlan életveszélyelhárításával kapcsolatos kiadások Polgármester 35. Fejlesztési tartalék Városgazdálkod ási és Körny. Bizottság CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN: ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK 31. Egyéb általános tartalék BRFK túlszolgálat finanszírozása évi pénzmaradvány beemelése Hunyadi téri Csarnok felújítása Társasházi pályázatokra pótelőirányzat Terézvárosi Kártya által biztosított szolgáltatás meghosszabítása Egyszeri,személyenkénti bérenkívüli juttatás és járulékaniak kifizetése a szociális Nagymező és Munkácsy u. növénykazettáinak beépítése Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. részére pe. Átadás évi pénzmaradvány újbóli megállapítása Társasházi pályázatokra pótelőirányzat II. félévre Szent Család Templom bejárata elötti terület felújítása Születési támogatások és azok járulékainak kifizetése Zöld terület fejlesztési pályázat -300 Polgármesteri keret megemelése Hivatal Irattár bérlésének éves elirányzata Hivatal VI. emeletének felújítása VI. emeleti bútor és légkondicionáló berendezés beszerzése Idősek Világnapjára egyszeri támogatás és járulékok kifizetése Egyszeri természetbeni járulékmentes támogatás kifizetése szociálisan rászorulók részére Díszkivilágítás betervezett összegének megemelése a közbeszerzés miatt Karácsonyi csomagokra tervezett összeg megemelése a közbeszerzés miatt Andrássy út szám alatti ingatlan életveszélyelhárításával kapcsolatos kiadások ( Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe) Képviselő - testület

19 Andrássy út szám alatti ingatlan életveszélyelhárításával kapcsolatos kiadások ( Polgármester hatáskörébe) Fejlesztési tartalék képzés Szent Család Plébánia részére támogatás biztosítása -500 Kötött előirányzatok rendezése ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:

20 7. melléklet a 10/2015.(IV.30.) rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat rendszeres és eseti támogatások és segélyek előirányzatának és teljesítésének alakulása évben Szociális és Gyermekvédelmi Osztály Eredeti előirányzat Módosított előirányzat év Teljesítés ezer Ft-ban Támogatásban részesült (fő) Önkormányzati segély Ápolási díj méltányosság alapján (Bruttó) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Egyszeri kiegészítés (karácsonyi t.) Közgyógyellátás Köztemetés Gyógyszertámogatás Önkormányzati segély (méltányos) (HUMÁN, TECSASZO, TŰZ) Lakásfenntartási támogatás normatív TERMÉSZETBEN Lakbértámogatás RSZS (aktív korú) Adósságcsökkentési támogatás Fiatalok életkezdési támogatás Int. étkezési térítési díjhoz bizt.támogatás Mosható nadrágpelenka támogatás RSZS (egészségkárosodottak) Lakásfennt. tám. (adósságcs. tám.hoz) TERMÉSZETBEN Lakásfennt. tám. ( adósságcs. tám.hoz ) PÉNZBEN Lakásfenntartási támogatás normatív alapon PÉNZBEN Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ERZSÉBET U Idősek világnapja ERZS.ut.(8010 fő/5 eft), egyszeri szoc kieg. Erzs.ut.(1606 fő/10eft) Születési támogatás Fűtéstámogatás SZOCHO (idősek világnapj.szoc.tám. Erzs.ut. után) Kiadás összesen:( ) Felhalmozás célú visszatérítendő tám. ( K86) Helyi támogatás (helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatására nyújtott kölcsön) Felhalmozás célú tám. Államházt.-on kívülre összesen Helyi támogatás (Felúj.i célú pénzeszköz átadás ei.háztartásoknak, vissza nem térítendő) (K88) Kiadás mindösszesen:

1. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra. 2. Címrend és létszám

1. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra. 2. Címrend és létszám A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2015. (V. 18.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások (E Ft)

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások (E Ft) 1. melléklet ELŐIRÁNYZATOK Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások (E Ft) Rovat megnevezése Rovatszám eredeti ei. módosított ei. teljesítés teljesítésből kötelező feladatok Törvény szerinti illetmények,

Részletesebben

2014 Mérleg - III. negyedév

2014 Mérleg - III. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722854 1051 14 12/00 230858 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6721 Szeged

Részletesebben

2014 Mérleg - IV. negyedév

2014 Mérleg - IV. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 460947 1251 09 0200 900100 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 4024 Debrecen

Részletesebben

Mérleg adatok: ezer forintban

Mérleg adatok: ezer forintban 7. számú melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Mérleg adatok: ezer forintban Eszközök A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök Források I. Immateriális javak 335 1384 I. Nemzeti

Részletesebben

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban) Erdőtarcsa Község Önkormányzata Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat évi zárszámadása. A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Csabdi Község Önkormányzat évi zárszámadása. A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az előterjesztlésben kell bemutatni-nem a rendelet része Csabdi Község Önkormányzat zárszámadása A helyi önkormányzat

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

2015 Mérleg - I. negyedév

2015 Mérleg - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 722601 1051 14 0200 050984 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1101 Mérlegjelentés

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

/1/ A évi zárszámadásáról szóló 11/2016. (V.30.) rendelet 15. sz. és 16. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet sz. mellékletei lépnek.

/1/ A évi zárszámadásáról szóló 11/2016. (V.30.) rendelet 15. sz. és 16. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet sz. mellékletei lépnek. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/216. (VI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi zárszámadásáról szóló 11/216. (V.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Sorokpolány Önkormányzat évi zárszámadása

Sorokpolány Önkormányzat évi zárszámadása Sorokpolány Önkormányzat 214. évi zárszámadása Sorokpolány 1. melléklet a 6/215.(V.29.) önkormányzati rendelethez Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetés bevételei és kiadásai teljesítésének nettósított M É R L E G E

Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetés bevételei és kiadásai teljesítésének nettósított M É R L E G E 1. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetés bevételei és kiadásai teljesítésének nettósított M É R L E G E A B C D E F G H I J K L B E V É T E L E K K I A D ÁS O K 2014. Eredeti

Részletesebben

1. A évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.18.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. helyébe az alábbi bekezdés lép:

1. A évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.18.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. helyébe az alábbi bekezdés lép: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2016. (XI. 17.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II. 18.) rendeletének áról Budapest Főváros

Részletesebben

2015 Mérleg - I. negyedév

2015 Mérleg - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 325280 1091 30 0200 040112 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: Mérlegjelentés

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S . NAPIREND Ügyiratszám: 5/68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 27-i nyilvános ülésére. Tárgy: Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege. Ezer forintban. Sorszám. módosított előirányzat. Teljesítés

Tolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege. Ezer forintban. Sorszám. módosított előirányzat. Teljesítés Tolna Város Önkormányzatának 2014. évi összevont mérlege 1. sz. melléklet Ezer forintban Bevételi jogcímek %- ban 1 2 3 4 5 6 1 1. Önkormányzatok működési támogatása 508 471 788 475 788 475 100,00% 2 Helyi

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG. ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG. ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG. ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Jászágó Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2015 Mérleg - I. negyedév

2015 Mérleg - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 799656 1051 20 1800 335262 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 Budapest

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

2015 Mérleg - II. negyedév

2015 Mérleg - II. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 789268 1051 11 1200 297635 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5600 Békéscsaba

Részletesebben

2015 Mérleg - I. negyedév

2015 Mérleg - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 789268 1051 11 1200 297635 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5600 Békéscsaba

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről év 5.számú melléklet Adatok: ezer forintban ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti állományi érték 1 2 3 4 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.) számú Rendelete A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.) számú Rendelete A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról A Pénzügyi, jogi, ügyrendi bizottság a rendeleti javaslatot ülésén megtárgyalta, a következő javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.)

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év S. Megnevezés Zárszámadás kiemelt ainak és a hitelállomány részletezése Eredeti Módosított Éves teljesítés 1. számú melléklete meg- %-a oszlása 1 Működési célú támogatások államháztart.belülről 319 579

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

MAGYARPOLÁNYI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEG 1. MELLÉKELT ezer Ft A B D E Sorszám Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 ESZKÖZÖK 2 A/I Immateriális javak 0

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 2 884 2 746. 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 2 884 2 746

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 2 884 2 746. 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 2 884 2 746 Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték 1 2 3 4 5 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 2 884 2 746 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 2 884 2 746 1.1. Forgalomképtelen

Részletesebben

BEVÉTELEK. Bevételek I/a

BEVÉTELEK. Bevételek I/a BEVÉTELEK Megnevezés 2014. év 2014. év 2014. évi Teljesítés eredeti V. módosított teljesítés %-ban ÓVODA B405-00 096010 Intézményi ellátás díja 14 000 12 781 12 481 97,65% B402-00 900080 Alkalmazottak

Részletesebben

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi gazdálkodásáról

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi gazdálkodásáról Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Ft bevétellel ,- Ft kiadással fogadja el.

Ft bevétellel ,- Ft kiadással fogadja el. Szentpéterfölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(V.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról Szentpéterfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(V.10) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(V.10) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(V.10) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Buj község Önkormányzat Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

2015 Mérleg - II. negyedév

2015 Mérleg - II. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel 722854 1051 14 1200 230858 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6721 Szeged Berlini körút 16-18

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

2014 Összevont (konszolidált) beszámoló

2014 Összevont (konszolidált) beszámoló A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 731487 1254 14 3200 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8600 Siófok

Részletesebben

2015 Mérleg - I. negyedév

2015 Mérleg - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel 329530 1051 20 1600 211639 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1097 Budapest Albert Flórián

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben