(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az mellékletekben foglaltaknak megfelelően

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően"

Átírás

1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról, a évi zárszámadásról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 42. -ában kapott felhatalmazása alapján, illetve az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 1. (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja e Ft költségvetési bevétellel e Ft költségvetési kiadással e Ft költségvetési többlettel e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevételekkel e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadásokkal e Ft összes bevétellel e Ft összes kiadással (2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. és 2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait az 3. melléklet szerint, a fejlesztési kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

2 3. Az Önkormányzat a működési és felhalmozási c. támogatások, valamint a szociális támogatások előirányzatának és teljesítésének jogcím szerinti alakulását a 5. és 7. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. (1) A Képviselő-testület a tartalékok jogcím szerinti alakulását 6. melléklet szerint elfogadja. (2) A 1/a melléklet a központi alrendszerből származó forrásokat elfogadja. 5. Az Önkormányzat a december 31.-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben szereplő adatok alapján e Ft-ban állapítja meg. (14. és 15. melléklet) 6. (1) A Képviselő-testület a évi alaptevékenység maradványát e Ftban hagyja jóvá, melynek felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően engedélyezi. (2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (3) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 7. A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

3 8. (1) Ez a rendelet május 05. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2014. (II.28.) rendelete. Budapest, április 30. Hassay Zsófia polgármester dr. Mogyorósi Sándor jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel április 30. napján kihirdetésre került. A közzététel időtartama 15 nap. dr. Mogyorósi Sándor jegyző

4 Mellékletek jegyzéke 1. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása évben. 1/a. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek központi alrendszerből származó forrásai évben 2. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása évben 3. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek felújítási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása évben 4. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek fejlesztési kiadásai feladatonként évben 5. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának egyéb működési/ felhalmozási támogatásai évben 6. melléklet Kimutatás az önkormányzati tartalékok alakulásáról évben 7. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat rendszeres és eseti támogatások és segélyek évi teljesítési adatai 8. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek működési, fejlesztési kiadásai és bevételei mérlegszerűen évben 9. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedése 10. melléklet Tájékoztató a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2014.évben 11. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi maradványának intézményenkénti összesítése 12. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszközeinek változása évben 13. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évi közvetett támogatásai (kedvezmények) 14. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi mérlege 15. melléklet Vagyonkimutatás év

5 1.melléklet a 10/2015.(IV. 30.) rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása évben ezer Ft-ban Sorszám szám ( 6/5 ) Rovat % Előirányzat megnevezése terv Módosított ei. Teljesítés A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( ) B Önkormányzatok működési támogatásai ( ) B Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B Helyi önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B Helyi önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támog. B Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B Működési c. központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei B #### 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B II. Közhatalmi bevételek ( ) Magánszemélyek jövedelem adói B #### 1. Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B Gépjárműadó B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B III. Működési bevételek ( ) B Áru-és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatás ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díj bevételek B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérülése B Kamatbevételek B Egyéb működési bevételek B IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B VI. Felhalmozási bevételek ( ) B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B #### VII. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről, társasházak ) B B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK VIII. Működési finanszírozási bevételek ( ) B Likviditási c. hitelek felvétele B #### 2. Maradvány igénybevétele B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Központi,irányító szervi támogatás B Irányítószervi támogatás korrekciója Betétek megszüntetése B IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( ) B Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele B #### 2. Maradvány igénybevétele B Központi,irányító szervi támogatás B #### 4. Irányítószervi támogatás korrekciója #### C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) Bevételek mindösszesen ( A+B+C ):

6 1/a. melléklet a 10/2015.(IV.30.) rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek központi alrendszerből származó forrásai évi CCXXX. törvény hivatkozás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása bd) Közutak fenntartásának támogatása c) Beszámítás összege (a+b-(elvárt bevétel)) I.1. a) I.1. b) 2. sz. melléklet I. 1. ba) 2. sz. melléklet I. 1. bb) 2. sz. melléklet I. 1. bd) I.1. c) 2. I.1. d) III. 2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési II feladatainak támogatása II. 1. II. 2. II. 3. II. 3.a) II. 3.b) III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Óvodaműködtetési támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás f) Időskorúak nappali intézményi ellátása g) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása j) Gyermekek napközbeni ellátása ja) Bölcsődei ellátás l) Gyermekek átmeneti intézményei Támogatások A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása a) Bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása III. 1. III. 3. III. 3.a) III. 3.c) III. 3.d) III. 3.f) III. 3.g) III. 3.j) III. 3.ja) III. 3.l) III. 5.a)

7 IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása IV. 1.g) 3. számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet 10. a) 3. számú melléklet számú melléklet A helyi önkormányzatok által felhasználható egyéb kötött felhasználású támogatások Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja 1090/2014.(II.28.) Korm.hat Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 1055/2014.(II.11.) Korm.hat "Itthon vagy-magyarország szeretlek" programsorozat 1494/2014.(Ix.4.) Korm.hat ÁSZ vizsgálat alapján póttámogatás Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok E-útdíj bevezetésével keletkező bevételkiesés ellentételezése Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Szerkezetátalakítási tartalék 4. számú melléklet Címzett és céltámogatások 1. számú melléklet IX. fejezet Központi források mindösszesen

8 2. melléklet a 10/2015.(IV.30.) rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása évben ezer Ft-ban Sorszám szám ( 6/5 ) Rovat % Előirányzat megnevezése terv Módosított ei. Teljesítés A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Személyi juttatások ( 1+2 ) K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Külső személyi juttatások K II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K III. Dologi kiadások ( ) K Készletbeszerzés K Kommunikációs szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetés,reklám,propaganda K Különféle befizetések és dologi kiadások K Kamat kiadások K IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K V. Egyéb működési célú kiadások ( ) K Elvonások és befizetések K Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre K Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre K Tartalékok K Általános tartalék Céltartalék A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( I.+ + V. ): B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások K VII. Felújítások K VIII. Egyéb felhalmozási kiadások ( ) K Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on belülre K Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök 2. nyújtása áht.-on kívülre K Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre K B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( VI.+VII.+VII. ): KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B ) C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK IX. Működési finanszírozási kiadások (1+ +4 ) K Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése K ##### 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Irányító szervi támogatás folyósítása K Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója K Pénzeszközök betétként elhelyezése K X. Felhalmozási finanszírozási kiadások ( ) K ##### 1. Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése K ##### 2. Irányító szervi támogatás folyósítása K ##### 3. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója K ##### C. FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( IX.+X. ) Kiadások összesen ( A+B+C ):

9 3. melléklet a 10/2015.(IV.30.) rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek felújítási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása évben Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat ezer Ft-ban Teljesítés Oktatási intézmények 1. Óvoda Szondi kazáncsere, hideg-meleg víz 2. Óvoda Szív u pince helyiségek (tornaszoba) szellőztetése 3. Szinyei M. Pál Gimnázium Strang csere és fűtéskorszerűsítés folytatása 4. Bajza utcai Ének-zene Tagozatos Általános Iskola megkezdett mosdóhelyiség-felújítási program folytatása 5. Terézvárosi Két Tannyelvű Általános Iskola tornaterem leválasztó klíma kiépítés 6. ÁFA Oktatási intézmények összesen: Szociális intézmények 7. Bölcsőde Szondi u. 88. báziskonyha hőmennyiségmérő beépítése, szennyvíz alapcsatorna felújítása sz. Bölcsőde Dózsa Gy. út fűtés részleges korszerűsítése sz. Bölcsőde Szondi u fűtés és hideg-meleg víz sz. Bölcsőde Városligeti fasor fűtés korszerűsítés sz. Bölcsőde Aradi u fűtés korszerűsítés 12. Terézvárosi Családsegítő Szolgálat Hegedű u ÁFA Szociális intézmények összesen:

10 Egészségügyi intézmények 14. Háziorvosi rendelő Szív u kazáncsere, kéménybélelés 15. Háziorvosi rendelő Szondi u Kazán, kéménybélelés, fűtés 16. Háziorvosi rendelő Eötvös u Kazán, hideg-meleg víz 17. ÁFA Egészségügyi intézmények összesen: Közterületi munkák 18. Lyra Pont (Hunyadi tér ) kialakítása Anker köz veszélyelhárítása Jókai tér bekerítése ZAK körüli terület felújítása Nyugati tér átépítése Kutyafuttató létesítése Hunyadi téri sportpálya burkolatának cseréje ÁFA Közterületi munkák összesen: Egyéb 26. Társasházi pályázat önrész KMOP Ingatlan felújítás Körzeti megbízottak irodáinak kialakítása Hivatali felújítások szennyvízcsatorna felújítása informatika felújítása II. ütem házasságkötő terem felújítása gondnokság: ablak javítás és festés, linóleum csere szervezési osztály festése, ajtók, ablakok mázolása VI. emelet 30. ÁFA TESZ

11 32. ACSI védőnők -akadálymentesítés Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia Szent Család templom előtti tér Eötvös Egyéb összesen: Mindösszesen:

12 Ágazat megnevezése Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának fejlesztési kiadásai feladatonként évben Fejlesztési feladat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Sorszám Teljesítés Önkormányzat Immateriális javak beszerzése, létesítése Térfigyelő rendszer, hang és üzenetrögzítő rendszer, egyéb tárgyi eszközök % (6/5) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Térfigyelő rendszer, hang és üzenetrögzítő rendszer, egyéb tárgyi eszközök 4. melléklet a 10/2015.(IV.30.) rendelethez ezer Ft-ban Ingatlanok beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Önkormányzat összesen: Oktatási intézmények Informatikai eszközök beszerzése, létesítése nyomtatók, számítógépek, laptop Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése vagyonvédelmi rendszer kiépítése, karbantartási eszközök és gépek,bútorok, mosógép, egyéb Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Oktatási intézmények összesen: Költségvetési szervek Önkormányzati Hivatal Immateriális javak beszerzése, létesítése vírusirtó, térinformatikai modulok, irodai programok, szkennelőprogramok, operációs Informatikai szerverek, notebookok, eszközök beszerzése, nyomtatók, létesítése hálózat szerelés, bővítés, központi tartalék switch, számítógépek Egyéb klíma berendezések, tárgyi eszközök számológépek, beszerzése, létesítése fényképezőgépek, bútorok, szalagfüggöny, telefon, párásító készülék, egyéb berendezések, felszerelések Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Önkormányzati Hivatal összesen:

13 Sorszám Ágazat Eredeti Módosított Teljesítés (6/5) % Fejlesztési feladat megnevezése megnevezése előirányzat előirányzat Terézvárosi Egészségügyi Szolg. Immateriális javak beszerzése, létesítése szoftverek licencdíja Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítástechnikai eszközök beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése orvosi gépek, műszerek beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat összesen: Terézvárosi Gondozó Szolg. Immateriális javak beszerzése, létesítése programok beszerzése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítástechnikai eszközök beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése lemez szekrény, egyéb felszerelések Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Terézvárosi Gondozó Szolgálat összesen: Terézvárosi Családsegítő Szolg. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítógépek, laptop vásárlása Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése egyéb felszerelések Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Terézvárosi Családsegítő Szolgálat összesen: Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítástechn. eszközök Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése egyéb felszerelések

14 Ágazat Eredeti Módosított Teljesítés (6/5) % Sorszám Fejlesztési feladat megnevezése megnevezése előirányzat előirányzat Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona összesen: Terézvárosi Gyermekjóléti Szolg. Immateriális javak beszerzése, létesítése db jogtiszta Office licenc Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítógépek beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése egyéb felszerelések Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat összesen: Terézvárosi Egyesített Bölcsődék Immateriális javak beszerzése, létesítése Lakoma program beszerzése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése laptop beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése udvari játékok, egyéb berendezések, felszerelések beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Terézvárosi Egyesített Bölcsődék összesen: Fasori Kicsinyek Óvodája Immateriális javak beszerzése, létesítése program beszerzése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítógép, szoftver beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése mosógép és egyéb felszerelések beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Fasori Kicsinyek Óvodája összesen:

15 Ágazat Eredeti Módosított Teljesítés (6/5) % Sorszám Fejlesztési feladat megnevezése megnevezése előirányzat előirányzat Játékvár Óvoda Immateriális javak beszerzése, létesítése program beszerzése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítógép, szoftver beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése konyhabútor, mosógép, mikró beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Játékvár Óvoda összesen: Szív Óvoda Immateriális javak beszerzése, létesítése program beszerzése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítógép, laptopok operációs rendszerrel Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése konyhabútor, fénymásológép Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Szív Óvoda összesen: Mesevilág Óvoda Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítógép szoftverrel Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése bútorok beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Munkácsy Óvoda összesen: Kincseskert Óvoda Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése tűzhely, szekrénysor és egyéb eszközök beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Kincseskert Óvoda összesen: Költségvetési szervek összesen: MINDÖSSZESEN:

16 5. melléklet a 10/2015.(IV.30.) rendelethez Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának egyéb működési / felhalmozási támogatásai évben ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés % (5/4) Egyéb működési támogatás 1. Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Óvodája Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt Civil szervezetek támogatása ( évente 2 x dönt róla a képviselő-testület ) 4. Máltai Szeretetszolgálat Fehér Kereszt Baráti Kör Egyesület Magyar Vöröskereszt Gyermekek Átmeneti Otthona működtetése Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány / TEKA / BRFK Térfigyelő rendszerrel kapcsolatos feladatok Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft Egyéb: Egyesület a Remény Kis Emberei Közösségért, Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány,Nemzetkőzi Gyermekmentő Alapítvány,Természetvédők Turista Egyesülete,Prófécia Alapítvány,Terézvárosi Kisebbségi Önkormányzatok,Terézváros Újlipótváros Gyermekekért és Ifj. Alapítvány,Szent Család Plébánia Alapítvány,Mozgássérülterk BP.-i Egyesülete,Rákóczi Szövetség,Terror Háza Múzeum,Vajdasági Ifj.Fórum,Bp.-i Atlétikai Szövetség,Bp.-i Városvédő Egyesületm,BVSC Zugló Közh.Egyesület,Közösségi Rádiózásért Egyesület,Egy a Remény Kis Emberei Közösség,Kölcsey Gimn.Alapítvány,Szent Család Plébánia,2013.évi pénzmaradvány,nemzeti Gyermekmentő Alapítvány,Főv.Szabó Ervin Könyvtár,Terézv.Vörösmarty Gimn.Alapítvány,Prófécia Alapítvány,TESZ, ÉNO,Nemzetiségi Önkormányzatok,Főv.Budapest Erzsébet- és Terézvárosi Ált.Ipartestület,Bajzások jövője Alapítvány,Aranycsapat Egyéb működési támogatás összesen: Egyéb felhalmozási támogatás 12. Helyi támogatás vissza nem térítendő Vissza nem térítendő társasházi pályázat Társasházi zöldfelület fejlesztés pályázat ,8 15. Egyházaknak ,2 16. Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft TESZ gyermekorvosi rendelő Egyéb felhalmozási támogatás összesen: MINDÖSSZESEN

17 6. melléklet a 10/2015.(IV. 30.) rendelethez KIMUTATÁS az önkormányzati tartalékok alakulásáról évben ezer Ft-ban Sorsz. Címrend 2014.évi előirányzat Változás Módosított ei. Rendelkezési jogot gyakorolja CÉLTARTALÉKOK 1. Polgármesteri keret Polgármester 2. Alpolgármesteri keret Polgármester 3. Rendőrségi dolgozók jutalma, kitüntetések Polgármester 4. Karácsonyi csomag Polgármester 5. Turizmus fejlesztési program ( INFO pultok ) Polgármester 6. Lakossági tanfolyamok Polgármester 7. Pedagógusdíjak,kitüntetések Polgármester Esélyegyenlőség Program ( 8. Középisk.jogosítvány szerzés ) Polgármester Intézményvezetők jutalmazása 9. (oktatás:3.000 eft, szociális:3.250 eft ) Polgármester Normatíva igénylés korrekciója (okt. és 10. szoc.intézmények együtt) Polgármester 11. Kerületi civil és kulturális rendezvények ( közm. ) Humán Bizottság Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Humán 12. ( közm.) Bizottság Humán 13. Köztéri műalkotások, emléktáblák( közm.) Bizottság 14. Helyi kitüntetések ( közm.) Polgármester Humán 15. Étkezés kiegészítés Bizottság Humán 16. Iskolai gyümölcsprogram kiegészítése Bizottság Humán 17. Tanulói tankönyvvásárlási támogatás Bizottság 18. Óvodai támogatás Polgármester 19. Polgármesteri elismerés pedagógusoknak Polgármester Humán 20. Óvodai gyümölcsprogram Bizottság Kiemelt kulturális rendezvények (Hunyadi 21. tér, operaház előtt) Polgármester 22. Munkácsy óvoda költöztetése Polgármester 23. Szociális ágazatban dolgozók kitüntetése Polgármester 24. Közfoglalkoztatás (pályázati önrész) Polgármester Szociális és Gyermekvédelmi törv.-ből Humán 25. eredő feladat Bizottság Egészségügyi, Szociális és Prevenciós 26. összeg Polgármester 27. Gyermekorvosok támogatása Polgármester 28. Intézményi tartalék Humán Bizottság 29. Pályázati önrész Képviselő - testület 30. Választás Jegyző Képviselő Hunyadi téri Csarnok felújítása testület

18 33. Andrássy út sz.alatti ingatlan életveszélyelhárításával kapcsolatos kiadások Városgazdálkod ási és Körny. Bizottság 34. Andrássy út sz.alatti ingatlan életveszélyelhárításával kapcsolatos kiadások Polgármester 35. Fejlesztési tartalék Városgazdálkod ási és Körny. Bizottság CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN: ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK 31. Egyéb általános tartalék BRFK túlszolgálat finanszírozása évi pénzmaradvány beemelése Hunyadi téri Csarnok felújítása Társasházi pályázatokra pótelőirányzat Terézvárosi Kártya által biztosított szolgáltatás meghosszabítása Egyszeri,személyenkénti bérenkívüli juttatás és járulékaniak kifizetése a szociális Nagymező és Munkácsy u. növénykazettáinak beépítése Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. részére pe. Átadás évi pénzmaradvány újbóli megállapítása Társasházi pályázatokra pótelőirányzat II. félévre Szent Család Templom bejárata elötti terület felújítása Születési támogatások és azok járulékainak kifizetése Zöld terület fejlesztési pályázat -300 Polgármesteri keret megemelése Hivatal Irattár bérlésének éves elirányzata Hivatal VI. emeletének felújítása VI. emeleti bútor és légkondicionáló berendezés beszerzése Idősek Világnapjára egyszeri támogatás és járulékok kifizetése Egyszeri természetbeni járulékmentes támogatás kifizetése szociálisan rászorulók részére Díszkivilágítás betervezett összegének megemelése a közbeszerzés miatt Karácsonyi csomagokra tervezett összeg megemelése a közbeszerzés miatt Andrássy út szám alatti ingatlan életveszélyelhárításával kapcsolatos kiadások ( Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe) Képviselő - testület

19 Andrássy út szám alatti ingatlan életveszélyelhárításával kapcsolatos kiadások ( Polgármester hatáskörébe) Fejlesztési tartalék képzés Szent Család Plébánia részére támogatás biztosítása -500 Kötött előirányzatok rendezése ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:

20 7. melléklet a 10/2015.(IV.30.) rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat rendszeres és eseti támogatások és segélyek előirányzatának és teljesítésének alakulása évben Szociális és Gyermekvédelmi Osztály Eredeti előirányzat Módosított előirányzat év Teljesítés ezer Ft-ban Támogatásban részesült (fő) Önkormányzati segély Ápolási díj méltányosság alapján (Bruttó) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Egyszeri kiegészítés (karácsonyi t.) Közgyógyellátás Köztemetés Gyógyszertámogatás Önkormányzati segély (méltányos) (HUMÁN, TECSASZO, TŰZ) Lakásfenntartási támogatás normatív TERMÉSZETBEN Lakbértámogatás RSZS (aktív korú) Adósságcsökkentési támogatás Fiatalok életkezdési támogatás Int. étkezési térítési díjhoz bizt.támogatás Mosható nadrágpelenka támogatás RSZS (egészségkárosodottak) Lakásfennt. tám. (adósságcs. tám.hoz) TERMÉSZETBEN Lakásfennt. tám. ( adósságcs. tám.hoz ) PÉNZBEN Lakásfenntartási támogatás normatív alapon PÉNZBEN Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ERZSÉBET U Idősek világnapja ERZS.ut.(8010 fő/5 eft), egyszeri szoc kieg. Erzs.ut.(1606 fő/10eft) Születési támogatás Fűtéstámogatás SZOCHO (idősek világnapj.szoc.tám. Erzs.ut. után) Kiadás összesen:( ) Felhalmozás célú visszatérítendő tám. ( K86) Helyi támogatás (helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatására nyújtott kölcsön) Felhalmozás célú tám. Államházt.-on kívülre összesen Helyi támogatás (Felúj.i célú pénzeszköz átadás ei.háztartásoknak, vissza nem térítendő) (K88) Kiadás mindösszesen:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Rovatszám. Teljesítés 2014.12.

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Rovatszám. Teljesítés 2014.12. Sorszám Rovatszám Rovatszám I/1. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Részletesebben

2014 Mérleg - III. negyedév

2014 Mérleg - III. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722854 1051 14 12/00 230858 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6721 Szeged

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0100 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelete

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelete Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelete Értény Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról Értény

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 0200 48 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. Vác Város Önkormányzat 21/2013. (IV.26.) sz. rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 5. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben