BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE"

Átírás

1 HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a évi gazdálkodás végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. I. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. Az Önkormányzat költségvetési szervei: - Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal - Hetes Csombárd Községek Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény - Ezüstjuhar Nyugdíjas Otthon 2. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes évi költségvetési teljesítését Ezen belül: e Ft költségvetési bevétellel és e Ft finanszírozási bevétellel szemben e Ft költségvetési kiadással állapítja meg A működési célú bevételt A működési célú kiadásokat e Ft e Ft. Ebből: A személyi juttatások kiadásait A munkaadókat terhelő járulékokat A dologi és folyó kiadásait Működési célú támogatásokat ezer forintban ezer forintban ezer forintban ezer forintban

2 Ellátottak pénzbeni juttatása Kölcsönök nyújtása háztartásoknak Működési pénzeszközök átadása állháztartáson kívül Elvonások és befizetések ezer forintban 205 ezer forintban 845 ezer forintban ezer forintban A felhalmozási célú bevételt ezer forintban A felhalmozási célú kiadást ezer forintban állapítja meg. Ebből: A felújítás összegét ezer forintban Beruházás összegét ezer forintban A Finanszírozási bevételek ezer forintban ebből: - előző évi pénzmaradvány működési célú ezer forintban - felhalmozási célú hitel felvétel ezer forintban - államháztartáson belüli megelőlegezések ezer forintban A finanszírozási kiadást állapítja meg. 0 ezer forintban 3. (1) A képviselő-testület az 1. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat belső finanszírozási évi pénzmaradvány felhasználását. 4. (1) A képviselő-testület a 2. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését. 5. (1) A képviselő-testület a 3. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait feladatonként. 6. (1) A képviselő-testület a 4. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat által nyújtott közvetett és közvetlen támogatásokat. 7. (1) Az Önkormányzat és önállóan gazdálkodó Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait a 5. mellélet szerint fogadja el. (2) Az Önkormányzat és önállóan gazdálkodó Hetes Csombárd Községek Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait a 6.mellélet szerint fogadja el. (3) Az Önkormányzat és önállóan működő Ezüstjuhar Szociális Központ költségvetési szerv évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait a 7.mellélet szerint fogadja el. 8. Az Önkormányzat adósságállományát lejárat szerinti bontásban a 8. melléklet, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket számszerűsítését évenkénti bontásban a képviselő-testület a 9. melléklet szerint jóváhagyja. 9. Az önkormányzat vagyonát a képviselő-testület a 10. sz. melléklet szerint ezer forint összegben állapítja meg.

3 10..(1) A képviselő-testület a 11. melléklet szerint elfogadja az önkormányzat évi eredmény kimutatását e forint összegben. (2) Az Önkormányzat maradvány kimutatását költségvetési szervenként a 13. mellélet szerint fogadja el képviselő-testület. 11. Az önkormányzat évi állományi létszámát költségvetési szervenként 12. melléklet szerint állapítja meg. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 12. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2)E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. Hetes, április 29. Török Tiborné polgármester dr.lukács Zoltán jegyző A rendelet kihirdetve: Hetes, április 30. dr.lukács Zoltán jegyző

4 1. melléklet a(z) 6/2015.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradvány igénybevétele eft ei. mei. telj. Működési cél összeg összeg összeg Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra(dologi kiadásokra) eft Felhalmozási cél összeg összeg összeg Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú(felújításra)

5 2.melléklet a 6/2015.(IV. ) önkormányzati rendelethez Hetes Község Önkormányzata Egyszerűsített pénzforgalmi jelentése évről (adatok ezer forintban) A helyi önkormányzat bevételei ei. mei. telj. A helyi önkormányzat kiadásai ei. mei telj. I. Működési célú bevételek I. Működési célú kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások helyi önkormányzat működésének általános támogatása önk köznevelési feladat támogatás települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési Munkadókat terhelő járulékok és szociális feladatainak támogatása hozzájárulási adó települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről helyi önk kieg tám (ÖNHIKI)és egyéb közp.tám Dologi kiadások Közhatalmi bevételek készletbeszerzés értékesítési és forgalmi adók kommunikációs szolgáltatások vagyoni típusú adók szolgáltatási kiadások gépjárműadó kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások egyéb közhatalmi bevételek különféle befizetések,egyéb kiadások egyéb áruhasználati díj(talajterh) Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek családi támogatások szolgáltatások ellenértéke foglalkoztatással kapcs ellátás tulajdonosi bevételek lakhatással kapcsolatos ellátások ellátási díjak betegséggel kapcs ellátás kamatbevételek egyéb nem intézményi ellátások egyéb működési bevételek 0 4. Egyéb működési célú kiadások Áfa bevételek egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú átvett pénzeszköz pénzeszk átadás állh kivülre általános tartalék II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházási kiadások egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ingatlanok beszerzése, létesítése 0 informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 2. Felhalmozási bevételek 0 beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA immateriális javak értékesítése 0 gépek, berendezések beszerzése ingatlanok értékesítése 0 2. Felújítási kiadások egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 Hetesi 33 hrsz út felújítása részesedés értékesítése 0 Hetesi Mese-Vár Óvoda Felújítása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 470 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások 75 előző év költségvetési maradványának igénybevétele Hosszú lejáratú hitel törlesztése 750 Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel felvétele Külföldi finanszírozás kiadásai 0 Államháőztartáson belüli megelőlegezések BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

6 3. melléklet a(z) 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások célonként Feladat megnevezése eredeti előirányzat összege e Ft e Ft eft m.előirányzat teljesítés összege összege Hetes 33 hrsz út felújítása Hetesi Óvoda épület felújítása összesen A helyi önkormányzat beruházási kiadások célonként Feladat megnevezése e.előirányzat összege e Ft e Ft eft m.előirányzat teljesítés összege összege Traktor beszerzés, pótkocsi, tolólap Kisértékű tárgyi eszköz 60 db szék áfa összesen

7 4. melléklet a(z) 6/2015.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez (adatok ezer forintban) Közvetlen támogatás Kötelező feladat ellátáshoz Nem kötelező feladat ellátáshoz Államháztartáson belüli támogatás ei. mei. teljesítés ei. me. teljesítés Kaposmérő Önk. Szociális alapközpontra(szoc.étk) Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra Somogyjád Hetes, Csombárd Községek Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény Hetes Csombárd Mese-Vár Óvoda Társulás Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal Dolgozó támogatás (tanulmányi) Irányítószerv felé elvonás befizetés Kötelező feladatra támogatás Közvetlen támogatás Kötelező feladat ellátáshoz Nem kötelező feladat ellátáshoz Államháztartáson kívül támogatás ei. mei. teljesítés ei. mei. teljesítés Hetesi Sport Egyesület Őszinte Mosoly Alapítvány NEFELA Jégeső megelőzésre Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre Szent Erzsébet Gyermekalapítvány Törvényszéki letétbe helyezés (Csillag Ügyvédi Iroda) Összesen Kötelező feladat ellátáshoz Nem kötelező feladat ellátáshoz Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartásoknak(szoc.kölcs. nyújtás) Közvetett támogatás Kötelező feladat ellátáshoz Nem kötelező feladat ellátáshoz ei. mei. teljesítés ei. mei. teljesítés Közvetett támogatás

8 5. melléklet a(z) 6/2015(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Hetes Közös Önkormányzati Hivatal Bevételek ei. mei. teljesítés 1. Hivatalra normatíva 4 községre Bérkompenzáció kp-i támogatás Társ községek támogatása Finanszírozási bevétel Irányitó szerv 3. támogatás Intézményi bevétel(gazd munkáért) Működési támogatás közhatalmi bevételek közvetített szolgáltatások működési pénzeszköz Elöző évi pénzmaradvány Összesen bevétel Kidások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatása Munkáltatói közteher Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatás Kiadások összesen:

9

10 6. melléklet a(z) 6/2015.(IV..) önkormányzati rendelethez Hetes, Csombárd Község Térsége Beruházó és Kommunális Szennvízüzemeltető Költségvetési Intézmény ezer Ft Bevételek ei. mei. mei. 1. Intézmény bevétel Működési célú támogatások Elöző évi pénzmaradvány Összesen bevétel Kidások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatása 2. Munkáltatói közteher 3. Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 5. Kiadások összesen:

11

12 7. melléklet a(z) 6/2015(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Ezüstjuhar Szociális Központ Bevételek ei. mei. teljesítés 1. Nyugdíjas Otthon normatíva Bölcsöde normatíva Bölcsödei étkezésre személyre norm Bölcsödei étk dologi kia-ra norm Ágazati pótlék kp-i tám Bérkompenzáció Kp-i támogatás Hetes Község normatíván felüli támogatás bölcsödére Finanszírozási bevétel Irányitó szerv 8. támogatás Intézményi bevétel: ellátási díj Működési célú támogatás Államháztartáson kivülről átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Összesen bevétel Kidások 2. Foglalkoztatottak személyi juttatása Munkáltatói közteher Dologi kiadások Egyéb támogatás Felhalmozási kiadások 6. Kiadások összesen:

13

14 8. melléklet a(z) 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat adósság állomány bemutatása Adósság megnevezése 2014.évben felvett hosszúlejátú hitel Futam idő Lejárata dátum Felhalmozási hosszú lejáratú hitel törlesztés 33. hrsz út felújításához eft 10 év

15 9. melléklet a(z) 6/2015.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek évenkénti bontásban adatok ezer Ft-ban Kiadás 2014.év 2015.év 2016.év 2017.év 2018.év 2019.év év év 2022.év év 2024.év Összesen Felhalmozási hosszú lejáratú hitel törlesztés 33. hrsz út felújításához Felhalm.hitel kamata Állami ámogatás előleg visszafizetése Kiadás összesen:

16 10. melléklet a 6/2015.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Előző időszak Hetes Község Önkormányzat Összevont Mérlege évre ESZKÖZÖK 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek 03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 12 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 13 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 14 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 15 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 16 B/I Készletek 17 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 18 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 19 C) PÉNZESZKÖZÖK D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) 21 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 22 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) 23 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 26 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre Módosít Tárgyi időszak 27 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 28 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 30 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 31 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 32 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 33 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 35 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 36 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett 2 pénzeszközre (65>=66)

17 37 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú 2 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 38 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) D/III/1 Adott előlegek 40 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) 41 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 44 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 45 F/3 Halasztott ráfordítások 46 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 47 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK 49 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai 51 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 54 G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 57 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 58 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 60 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 62 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 63 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 64 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 65 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 68 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 69 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) H/III/1 Kapott előlegek H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 74 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 75 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 76 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 78 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

18 11.melléklet 6/2015.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Előző év Módosítá sok Tárgyi időszak Hetes Község Összevont Eredménykimutatása évről Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) (04= ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) (11= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) (16= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) (20= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-( )) Kapott (járó) osztalék és részesedés Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) a - ebből: árfolyamnyereség 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) (28= ) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) a - ebből: árfolyamveszteség 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) (33= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

19 12. melléklet a(z) 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma foglalkoztatottak szerint ei. mei. Költségvetési szerv HETES ÖNKORMÁNYZAT polgármester közalkamazott védőnő munkatörvénykönyves(1,75 kommunális és 1,75 isk.étk) közfoglalkoztatottak SZOCIÁLIS KOZPONT közalkalmazott fő fő fő közfoglalkoztatottak 3 3 HETESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL köztisztviselő tény Összesen: Közfoglalkoztatottak költségvetési szervek szerint Költségvetési szerv fő fő fő HETES ÖNKORMÁNYZAT közfoglalkoztatottak SZOCIÁLIS KOZPONT közfoglalkoztatottak HETESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL közfoglalkoztatottak Összesen:

20 13. melléklet az 6/2015.(IV. 30. )önkormányzati rendeletéhez évi MARADVÁNYKIMUTATÁS összevont szektoros összes Önk Szoc.kp Közös Hiv. Szennyvíz eft eft eft eft eft Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 15 C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 0 (=B*0 1) 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0 0 0

Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.) számú Rendelete A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.) számú Rendelete A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról A Pénzügyi, jogi, ügyrendi bizottság a rendeleti javaslatot ülésén megtárgyalta, a következő javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.)

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Rovatszám. Teljesítés 2014.12.

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Rovatszám. Teljesítés 2014.12. Sorszám Rovatszám Rovatszám I/1. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Részletesebben

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 7432 Hetes, Rákóczi u. 34. Telefon: 82/585-020, 585-021 Fax: 82/485-089 E-mail: polgarmester@hetes.hu HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET

Részletesebben

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

2014 Mérleg - III. negyedév

2014 Mérleg - III. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722854 1051 14 12/00 230858 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6721 Szeged

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2014 Összevont (konszolidált) beszámoló

2014 Összevont (konszolidált) beszámoló A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 735814 1254 01 0018 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1184 Budapest

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelete

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelete Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelete Értény Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról Értény

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

A nemzetiségi önkormányzat a 2011. évi CXCV. államháztartási törvény 91. alapján terjeszti a Képviselő-testület elé zárszámadási határozatát.

A nemzetiségi önkormányzat a 2011. évi CXCV. államháztartási törvény 91. alapján terjeszti a Képviselő-testület elé zárszámadási határozatát. Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat E l n ö k é t ő l 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Iktatószám: 1/392-1/2015/I. Ügyintéző: Kiss Erika Tárgy: Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásáról (zárszámadás)

Részletesebben

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XII.17. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II. 2) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.)

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben