MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/ , igazgató:36/ Fax: 36/ FÜZESABONY TANÉV Készítette: Turóczi Ilona tagint.vzetı

2 I. MI A MUNKATERV? Eszköz a célok eléréséhez szükséges tevékenységek, feladatok meghatározására és ütemezésére. Az éves intézményi feladatok-ellátás egyik szakmai dokumentuma. Véleményezi: szülői szervezet, dök Elfogadja: nevelőtestület II. INTÉZMÉNYI ELNEVEZÉS, CÍME: Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája Füzesabony, Szabadság út 33. MI AZ ISKOLA DOLGA? Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. ÓRA III. BECSEN- GETÉS CSENGETÉSI REND KICSEN- GETÉS (Szent-Györgyi Albert) SZÜNET ig ig ig ig ig ig

3 IV. NEVELÉSI-ÉS TANÉVELŐKÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG Alakuló nevelőtestületi értekezlet: augusztus 21. Javítóvizsga: augusztus Vizsgák eredményhirdetése: augusztus 30. Tankönyvosztás: augusztus Nevelőtestületi tanévnyitó értekezlet: augusztus 30. Tanévnyitó ünnepély: szeptember 02. Augusztus hónapban még az alábbi feladatokat láttuk el: jogi változások ismertetése, megismerése, tantárgyfelosztás véglegesítése, órarend elkészítése, véglegesítése, terembeosztás elkészítése, délutáni foglalkozások időbeosztásának elkészítése, termek hozzárendelése, sportcsarnok, tornaszoba beosztása, egri, füzesabonyi neveléssel-oktatással, jogszabályi változásokkal kapcsolatos értekezletek, megbeszélések, nyári munkálatok átvétele, javítások befejezése, teremrendezések, dekorálások, pedagógusok tanév-előkészítő tevékenysége, egyebek V. TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK évi CXC. Nemzeti köznevelési törvény egyes rendelkezéseinek hatálybalépése szeptember (12) b) hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetről 8.. (3) óvodai nevelés 13.. (4) b) köznevelési Hídprogram 14.. HÍD 25.. (7) óvoda, általános iskola csoportlétszámai 27.. (1-10) és (12-13) a tanítási év rendje, a tanítási, képzési idő, az egyéb foglalkozások (általános iskola, középiskola, szakképző iskola, gyógypedagógia) 28.. (1-4) a tanítási év rendje, a tanítási, képzési idő, az egyéb foglalkozások (kollégium) 29.. (1-3) a tanítási év rendje, a tanítási, képzési idő, az egyéb foglalkozások (alapfokú művészeti iskola) 35.. (1-4) erkölcstan, hittan 46.. (1) a) a tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a foglalkozáson 46.. (5) tankönyvek 55.. (1) igazgatói felmentés 61.. (3) pedagógusok és alkalmazottak száma 61.. (5) pedagógusok és alkalmazottak száma 62.. (3) pedagógusok munkaideje, kötelessége, jogai 62,. (5-14) pedagógusok munkaideje, kötelessége, jogai 64.. pedagógusok előmeneteli rendszere 69.. (5-6) intézményvezető munkaideje 88.. (4-5) finanszírozás 89.. (1-2) csoport,- osztályszervezés Valamint a mellékletek 1. számú melléklet 2. számú melléklet 4. számú melléklet 5. számú melléklet 6. számú melléklet 7. számú melléklet

4 8. számú melléklet szeptember (2) óvodakezdésre vonatkozó korhatár 53.. (1) a-b-c) óvodai elhelyezés megszűnése VI. A TANÉV, A TANÍTÁSI ÉV Első tanítási napja szeptember 2. (hétfő) és utolsó tanítási napja június 13. (péntek). A tanítási napok száma - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - száznyolcvan nap. A tanítási év lezárását követően az iskola - amennyiben az iskola fenntartója azzal egyetért és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja - a tanulói részére pedagógiai célú foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemében kezdeményezheti. A tanév első féléve január 17-ig tart. Az iskolák január 24-ig értesítik a gyerekeket, szülőket. Az első és a második félév (a tanítási év utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok Öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. 5. (1) Az őszi szünet október 28-tól október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő). (2) A téli szünet december 23-tól január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap január 6. (hétfő). (3) A tavaszi szünet április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda). A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának - szükség esetén - gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat. VII. A VIZSGÁK RENDJE január, június, augusztus javító és osztályozó vizsgákat jelent oktatási intézményünkben, ill. alkalomszerűen mód van köztes vizsgára. 65. (1) A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni. Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.

5 VIII. HÍD PROGRAM Minden osztályfőnök figyelmét 6. o-tól felhívom a programra azzal együtt, hogy a gyerekek továbbtanulásának ez is egy lehetséges útvonala. Ehhez bővebb információ majd később társul ill., de néhány ismérvvel hagy támasszam alá. A HÍD 1. Programról (8. o.) Az a tanköteles korú tanuló, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de középfokú iskolába nem nyert felvételt, tanulmányait az általános iskola kezdeményezésére a HÍD 1. programban folytathatja. A HÍD 1. programban az egy éves képzési időben, 8 10 fős kiscsoportos munkaformában az egyéni képességekre és szükségletekre épülő differenciált fejlődési utak biztosításával teremt lehetőséget a továbbtanuláshoz szükséges, de hiányzó alapvető ismeretek, kompetenciák pótlására. A HÍD 1. program során a képzési idő 40%-a, vagyis heti 2 nap a munka világára való közvetlen felkészítés, olyan módon, hogy egyik napot az iskolában töltik a tanulók. Ezen a napon az Alapvető munkavállalói és életpálya-építő modulok által ajánlott anyag kerül feldolgozására, illetve a Munka világa modulok szakmacsoportjaival való ismerkedésre kerül sor. A második napon a munkahelyi megfigyeléssel, később munkatapasztalat szerzés előkészítésével, majd a szerzett élmények feldolgozásával foglalkoznak. A hét fennmaradó 3 napját a nemzeti alaptanterv műveltségterületeihez kapcsolódó modulokkal való tevékenységekre fordítják (Eger, Gyöngyös, Lőrinci). A diákok a sikeres tanév után tanúsítványt kapnak, és felvételizhetnek középiskolába. Az általános iskola kezdeményezi a tanuló felvételét a Híd 1. programba az osztályfőnökök és a szülő (írásos) javaslata, kérelme alapján. A HÍD 2. Programról (6. o.) A Híd 2. programban a lemorzsolódott vagy az iskolai kudarcok miatt lassabban haladó, de tanköteles korú vagy idősebb általános iskolai végzettség nélküli fiatalok jelentkezését jelenti. Elsődleges cél a későbbi foglalkoztathatóság érdekében a szakképzésbe történő bekapcsolódás biztosítása, de legalább a munkavállalásra felkészítés a részszakképesítés megszerzésének lehetőségének biztosításával. Ha a tanköteles tanuló alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, abban a tanévben, amelyben tizenötödik életévét betölti, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, az általános iskola kezdeményezi a tanuló felvételét a Híd 2. programba az osztályfőnökök és a szülő (írásos) javaslata, kérelme alapján. IX. A TANULMÁNYI VERSENYEK Kérek minden nevelőt, hogy pontosan tájékozódjon az országos, megyei, járási nagyobb vagy kisebb versenyekről a kiírásoknak megfelelően, hogy soha ne ismétlődjenek meg lemaradások, kimaradások. Úgy gondolom, hogy ebben az iskolában is vannak minden tantárgyat érintő felkészült tanulók még ott is, ahol ez heti 1-2 órát jelent. Tehát a továbbiakban itt is várom a versenyekre felkészült tanulókat. Folytassátok a hagyományokat, de ne feledkezzetek meg az újakról sem. Fontos hírnevünk megőrzése, s fontos, hogy ezen a megmérettetéseken ott legyünk és sikeresen szerepeljünk. Nem lemondani kell könnyedén, hanem vállalni a megmérettetést. Ami információkat kapunk ezekkel kapcsolatban kihelyezésre kerül a tanáriba, ill. formájában a munkaközösségvezetőkhöz jut el, akik továbbítják pedagógus kollégák számára. Ez természetesen nemcsak a versenyinformációkra vonatkozik, hanem az azon kívüliekre is. Itt kérem továbbá, hogy a felelősök jelenjenek meg a munkatervekben. Ehhez sikert kívánok mindenkinek!

6 X. ORSZÁGOS MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS Hatodik, a nyolcadik évfolyamokat érint: május 28-án A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére november 22-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. (4) A Hivatal február 27-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek. A Hivatal az országos elemzést megküldi az EMMI-nek, amely azt április 30-ig a kormányzati honlapon nyilvánosságra hozza. Az általános iskolák október 11-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók október 25-ig - a Hivatal által meghatározott módon - jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Leadási határidő: Október 14. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal december 6-ig kell elvégezniük. Gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési-oktatási intézményeknek április 2. és május 27. között kell megszervezniük a korábbi években rendelkezésükre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján. (várható, hogy ezzel kapcsolatban jön a központi menetrend) január 2. és április 1. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a magántanulóvá nyilvánítással kapcsolatos eljárást a tanügyi nyilvántartásokra és egyéb dokumentumokra alapozva az általános és a középiskolákban. Az ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készített jelentést december 31-ig kell megküldeni az oktatásért felelős miniszter részére szeptember 1-jétől lép hatályba a köznevelési törvény számos olyan előírása, amely alapvetően változtatja meg a nevelési intézmények vezetőinek a munkaidő beosztásával kapcsolatos lényeges feladatait. A köznevelési törvény módosítására augusztus utolsó napjaiban került sor az Országgyűlés rendkívüli ülésén szeptember 1-jén lép hatályba a köznevelési törvény végrehajtási rendeleteként A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló kormányrendelet, amely fenntartótól függetlenül a köznevelési törvény hatálya alá tartozó minden intézményre vonatkozik majd. A rendelet augusztus végi megjelenésével a köznevelési intézményekre vonatkozóan hatályát veszti a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet szeptember 1-jétől alapvetően átalakul a pedagógusok munkaidejének beosztási rendje. A vezetők kivételével megszűnik a kötelező óraszám fogalma, és helyére a nevelésseloktatással lekötött munkaidő kerül, amelynek mértéke a munkáltató döntésétől függően heti óra között lehet.

7 Új kategóriaként jelenik meg a pedagógusok kötött munkaidejének fogalma, amelynek mértékét teljes státusban történő alkalmazás esetében heti 32 órában határozza meg a köznevelési törvény. XI. TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK A Nkt. értelmében 5 tanítás nélküli munkanap áll rendelkezésre. 5 tanítás nélküli munkanap felhasználása: 1 nap: dök május nap: szakmai nap - október 1 nap: nevelési értekezlet - december 1 nap: nevelési értekezlet - február 1 nap: szakmai nap - április Szülői értekezlet: szeptember, február, május osztálytermekben Fogadó napok/órák: Tagint. vezető: hétfő óráig igazgatói iroda Tagint. vezhelyettes: kedd óráig igazgató helyettesi iroda Iskolatitkár: szerda óráig titkári iroda Fogadó nap: november 19 és március ig. helye: kijelölt Gyermekvéd.felügy.: kedd óra tanári szoba Gyógypedagógus: hétfő óráig szaktantermében Fejlesztő pedagógus: hétfő óráig szaktantermében Nyílt nap: március hónap XII. EGYÉB Iskola nyitva tartása: 7.30-tól 19 óráig gyermek ügyelete megoldott Iskolai könyvtár nyitva tartása: minden hétfőn ig Étkezési befizetések: Füzesabonyi Gazdasági Iroda, Ifjúság út 17. Étkezés megrendelése, lemondása: csak előző nap 12 óráig levélben, telefonon ( ) XIII. RENDEZVÉNYEINK, MEGEMLÉKEZÉSEINK Iskolánkban nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét és példáját őrző megemlékezéseket, valamint az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapokat, megemlékezéseket tartunk, melyeket a havi/napi lebontású programunk tartalmaz. XIV. TÁRGYI FELTÉTELEINK A mögöttünk álló tanévhez képest, a nyár folyamán megpróbáltuk felfrissíteni intézményünket. A nyári nagytakarítás, ablaktisztítás, függönymosás mindenhol lezajlott, tisztán és a lehetőségeinkhez képest felújítva várjuk iskolánkba diákjainkat. Iskolánk helyiségeiben több részen is történt javítás, festés. Tantermek, folyosók, szertár, ebédlő, táblák, ebédlő felöli lépcső lejárat kijavítása, burkolása, előtetővel való ellátása, csatornavíz elvezetés. Új él védők felszerelése, bejárati ajtónál kis ablak beépítése. Munkálatokat a Füv. Kft. végezte anyagköltség áron.

8 A MAVIR Zrt. csapata szintén rengeteg munkát végzett el önkénteseivel ingyen és bérmentve. Kerítések rendbetétele (javítás, festés, drótháló pótlása, kapu beépítése), bejárati lépcső, korláttal való ellátása, udvari ülőkék rendbetétele (fa lécek cseréje, javítása, festése) Vásárlásra kerültek irodaszerek, patronok, 2 számítógépasztal. Sajnos a hosszú évek alatt mindezek kikoptak, elhasználódtak. Az év folyamán levő javítások folyamatosak, viszont költségfüggő. XV. SZEMÉLYI HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: 292 fő, év végéhez képest 21 fő csökkenés. 14 tanuló elment /költözködés, iskolaváltás/), 1 tanuló érkezett 31 ovis jött (2 fő ismét első osztályos) 30 nyolcadikos gyerek tanul tovább 7 fő (16 életévét betölti (törvény írja elő)) - miatt is változik, ill. tankötelezettsége is megszűnt Alsó tagozat: 147 fő Felső tagozat: 144 fő Tanulócsoportok száma napközivel együtt: 17 Egész napos iskolai foglalkozás csoportszáma: 3 Egész napos osztály: 1. B, 2. B, 3. B Pedagógus létszám: 29 fő Alsós munkaközösség vezető: Bartókné Tolnai Katalin Felsős humán munkaközösség vezető: Fejes Ildikó Felsős reál munkaközösség vezető: Sulyok István DÖK patronáló tanár: Sulyok István Gyermekvédelemmel foglalkozó tanár: Sulyok István Iskolatitkár /közös alkalmazott/: - fő Titkárnő: - ideiglenes 1 fő Portás: - ideiglenes: - fő Takarító /alkalmazott/+ideiglenes: 3+2/+1 fő Fűtő-karbantartó /alkalmazott közös az óvodával/ 1 fő Fontos, hogy mindenki tudja, mi a dolga, s célja csak egy lehet, iskolánk színvonalát fejleszteni, a tanulók magatartását stabilizálni, a tudásvágy növelésére ösztönözni, új tanulókat behozni az iskolába, problémákat megoldani, kreatívnak lenni. Az áttanítás továbbra is fennáll, de lényeges változás, hogy csak 3 nevelő tekintetében. A gimnáziumban 6 óra (1 nevelő), műv. isk. 9 óra (1 nevelő), és Dormándra 2 óra (1 nevelő). Tantárgyi óraellátottságunk sokkal jobb, mint az előző években volt. Iskolánkból 1 fő tanító, angol szakos tanár távozott. 3 új kolléganővel gazdagodtunk. Tantárgyi vonatkozásban ez angolt, ének-zenét, fizikát, magyart, matematikát, történelmet érintett. Nemcsak azt kívánom, hogy érezzék jól magukat itthon, hanem dolgozzanak azon, hogy sokáig itt érezhessék önmagukat. Minden kollégámtól pedig ugyan ezt joggal várom el a tanév teljes ideje alatt.

9 Ez a tanév új mindenkinek. Minden felnőttnek és minden gyereknek. Nem konfliktusmentes. Ezeket az előttünk álló feladatokat meg kell oldani még akkor is, ha ezek nehezek, ismeretlenek. Mindenkitől türelmet, toleranciát várok,. Nagy megmérettetés, erőpróba lesz ez a tanév mindenkinek. Minden kolléga felelőssége, feladata, hogy a rábízott gyerekek problémáit megoldja, akár szaktanár, akár napközis nevelő, akár osztályfőnök, akár gyermekvédelemmel foglalkozó kolléga. Ugyan ezek az irányelvek a szülői közösségekre is vonatkoznak. Mindenki teljes joggal felel azért, akit rábíztak az iskolai nyitva tartás ideje alatt. A mások sikere a te sikered is lehet, és a te sikeres tevékenységed is növeli mindenki sikerét. Legyünk tehát sikeres iskola, merjünk, és akarjunk is sikeresek lenni. XVI. KIEMELT OKTATÁSI-NEVELÉSI CÉLJAINK, TERÜLETEINK A tehetséges tanulók számára többet nyújtani. A gyengén teljesítők segítése, fejlesztése Év közbeni iskolai és országos mérésre való maximális felkészítés A szép magyar nyelv megismertetése, az idegen nyelvi és informatikai ismeretek magasabb szintre emelése Kreatív pedagógiai munka, az innováció keresése, mindezek megmutatása másoknak, hogy beépíthető legyen a mindennapok munkánkba. Nevelői, oktatómunka hatékonyságának növelése, különös tekintettel a tanulólétszám növelése érdekében Új elemek beépítése iskolai munkánkba testvérkapcsolatok kiépítésének más Teleki-s iskolával vagy országhatárhoz közeli iskolával szakmai, térségi munkaközösségek kapcsolatkiépítése SZMK tényszerű munkák fogadóórák tartása az osztálytermekben és szaktermekben PR tevékenység - marketing munka nyilvánosság, média kihasználása, felhasználása az iskolai pozitív kép kialakításában Teleki blogjának, fejlesztése, gondozása. iskolakórus versenytalálkozó megrendezése interaktív tananyag jelenléte a tanórákon emelt szintű oktatás sporttagozat és/vagy informatikatagozat és/vagy nyelvtagozat, akár 3. o-tól történő átgondolása, bevezetése (közös megbeszélés tárgya az év folyamán) vagy más elképzelések felvetése pályázatok megírása, beadása XVII. A ES TANÉV BEINDÍTÁSA FORDULÓPONT ISKOLÁNK ÉLETÉBEN

10 Tanórán kívüli foglalkozásainkat- melyek szorosan épülnek a tantárgyakra, ugyanakkor kikapcsolódást, szórakozást is jelent- a pedagógus létszámhoz mérten tudjuk meghatározni. A különböző foglalkozásokra csak a kiadott formanyomtatványokon lehet majd jelentkezni a gyermeknek. A jelentkezés egyúttal elkötelezettséget is jelent a teljes tanévre a gyermeknek. XVIII. ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETTÜK ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAMUNKAT Az elkövetkező években, az általános iskolákban a nevelő-oktató munka két pedagógiai program, és két helyi tanterv szerint folyik majd, hiszen a köznevelési törvény előírása szerint az iskola a pedagógiai programját vagy annak módosítását a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezetheti be, illetve a Nemzeti alaptanterv bevezetéséről szóló rendelet szabályozása alapján a 2012-ben kiadott NAT szeptember 1-jén az első, az ötödik és a kilencedik évfolyamon majd ezt követően minden tanévben felmenő rendszerben kerül bevezetésre. Ezért szeptember 1-jétől: az első, az ötödik és a kilencedik évfolyamon az iskolai nevelés és oktatás a most felülvizsgált és módosított pedagógiai program és helyi tanterv szerint folyik majd; míg a többi évfolyamon a jelenleg is hatályos pedagógiai program és helyi tanterv szerint kell majd megszervezniük nevelő-oktató munkájukat. Az egyes évfolyamokon a különféle tantervek szerinti oktatást a következő táblázatban foglaltuk össze: TANÉV ÉVFOLYAM Ez adja alapját tanévtől a munkaterv elkészítésének, azzal a kiegészítéssel, hogy továbbra is alkalmazzuk lemenő rendszerben a régi Pedagógiai programot.

11 Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget. Ennek érdekében: biztosítjuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a képességkibontakoztató foglalkozásokat, lehetővé teszi számukra a sikeres integrációt, hogy képesek legyenek megfelelni a sikeres társadalmi beilleszkedés követelményeinek ellátjuk és gondoskodunk az sni és btmn-es tanulók neveléséről-oktatásáról jó képességű tanulóink számára több ismeretet nyújtó, magas színvonalú oktatást biztosítunk, előtérbe helyezzük a differenciált oktatást, a kooperatív módszerek alkalmazását, a projektmódszert, témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok, az interaktív eszközök magas szintű használatát, az egész napos foglalkozások keretén belül iskolaotthont működtetünk az első 3 évfolyamon, napközi otthont 1-4. évfolyamig, tanulószobát az 5-8. évfolyamok számára, évfolyamokon 5 testnevelés órát tartunk délelőtt, míg délután az iskola valamennyi tanulója számára egyéb foglalkozásokon való részvételt biztosítunk. Tantárgyi óráinkon kívül gyerekeink rengeteg foglalkozáson vehetnek részt, melynek felosztása a tantárgyi órák alatt megtalálhatók Mindezek teszik teljessé iskolánk működését, valamint pedagógusaink lelkiismeretes munkája a mindennapok folyamán. Fejlesztési területek nevelési célok 1-8. o. Egységesen, egymásra épülve történik iskolánkban, figyelembe véve az életkori sajátosságokat. Az erkölcsi nevelés Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés A testi és lelki egészségre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés A tanulás tanítása Pedagógiai munkánk alapvető feladata, Az élet tisztelete, védelme. Az ember testi és lelki egészsége. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. A világ megismerésének igénye. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás.

12 Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. A tanórán kívüli iskolai feladatok: Fontos feladat az iskola névadójának Teleki Blanka emlékének ápolása. Hagyományőrző tevékenységek, iskolai ünnepségek, megemlékezések, programok szervezése a következő alkalmakhoz kötötten: Tanévnyitó, Október 6., Október 23., Botond-nap, Pályaválasztási Fórum, Mikulás, Karácsony, Magyar Kultúra napja, Farsang, Nőnap, Március 15., Ki Mit Tud, Költészet napja, Nemzeti Összetartozás Napja, A Föld Napja, kirándulások, Gyermeknap, Pedagógusnap, Iskolanap, Ballagás, Tanévzáró, Táborok Napközi otthon, tanulószoba Diákétkeztetés - Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások - Képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés Fontosnak tartjuk szabadidős tevékenységeinket: Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok - Az iskolai sportkör Szakkörök - Versenyek, vetélkedők, bemutatók - Tanulmányi kirándulások Osztálykirándulások - Szabadidős foglalkozások - Erdei Iskolák, táborozások - Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás - Iskolai könyvtár - Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata - Hit- és vallásoktatás Szorosan kapcsolódik az IFJÚSÁGVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSA a fentiekhez és az alábbiak megvalósítása 1. Felzárkóztató és tehetséggondozó programok 2. Drog és bűnmegelőzési programok 3. Mentálhigiénés programok 4. Pályaorientációs tevékenység 5. Fesztiválok, bemutatók 6. Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről 7. Reggel fél 8 órától tanári ügyeletet biztosítunk. Ilyen programok és rendezvények mellett csak szeretni lehet a Telekit! Az ovisoknak Gólyatábort szerveztünk augusztus hónapban. Ezen kívül meghívjuk őket egyéb rendezvényeinkre. Így látható, hogy az ovisaink számára sem lehet idegen az iskolai élet vagy azok számára sem, akik iskolánkat válasszák továbbtanuló iskolának. XIX. SZÜLŐK ÉS NEVELŐK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS A szülői értekezletek (3 alkalom) Fogadóóra (2) Előadások szervezése (változó) Pályaválasztási tanácsadás (változó) Egyéni megbeszélés (esetfüggő) Családlátogatás (esetfüggő) Nyílt tanítási nap (1) Írásbeli tájékoztató (folyamatos) Szülőkkel történő kapcsolattartást biztosítja iskolánk blogja is:

13 XX. BLOGCÍM Ez a cím csak azok számára fontos, akik szeretnének tájékozódni iskolánk életéről, mert valóban érdekli őket, hogy mi történik Füzesabonyban a TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN. RENGETEGEN JÁRTAK MÁR ITT HAZÁNK FIAI ÉS HATÁRON TÚLIAK EGYARÁNT, HÁT LÉGY TE IS RÉSZESE ÉLETÜNKNEK ÉS KERESS MINKET LELKESEN! XXI. ÓRASZÁMOK TANÉVBEN 1 4. ÉVFOLYAMON KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ÉS MINIMÁLIS ÓRASZÁMOK AZ Óraterv a kerettantervekhez 1 4. évfolyam től től tól től Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Magyar nyelv és irodalom ,5 6+1 Idegen nyelvek (angol, német) +1 2 Matematika ,5 4+1 Erkölcstan Környezetismeret Ének-zene Vizuális kultúra Életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport Szabadon tervezhető órakeret Rendelkezésre álló órakeret Választható órakeret ebből felhasznált ebből még szabadon választható óraszám (2) (2) (2) (2) Összes óraszám egész napos osztály az első három évfolyamon működik és napközi otthonos ellátást biztosítunk 1-4 évfolyamig. TANTÁRGYI RENDSZEREK ÉS ÓRASZÁMOK Az 1-4. osztály tantárgyi rendszere és az óraszámok

14 Régi, de még használatban van! Évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam Érvényessége Nem érvényes tanévtől Még érvényes tanévre Még érvényes tanévtől Még érvényes tanévtől Tantárgy T V Ö T V Ö T V Ö T V Ö Magyar nyelv és irodalom (dráma) ,5 7,5 7 7 Idegen nyelv (német/angol) Matematika ,5 4,5 3 1,5 4.5 Informatika 1 1 Környezetismeret Ének-zene Rajz és vizuális kultúra ,5 1 Technika és életvitel Testnevelés és sport Osztályfőnöki 0,5 Heti kötelező óra ,5 1,5 24 Heti összes óra Magyarázat a táblázathoz: T : ajánlott tantárgyi óraszám V : választható órakeretből hozzáadott óra Ö : összes heti óraszám XXII. FELKÍNÁLT LEHETŐSÉGEK DÉLUTÁNRA 1-4. évfolyam számára

15 Egész napos osztály 8-16 óráig B osztályokban Elsősegélynyújtó Informatika Kézműves szakkör Matematika kompetencia Futball Játék szabadidő Környezetismeret tehetséggondozás Matematika tehetséggondozás Idegen nyelv Játékos sportvetélkedő felkészítő Magyar kompetencia Napközis foglalkozás Népi játékok Színjátszó Tömegsport Ügyelet biztosítása 17 óráig XXIII. ÓRASZÁMOK TANÉVBEN 5 8. ÉVFOLYAMON KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ÉS MINIMÁLIS ÓRASZÁMOK 5 8. ÉVFOLYAMON Óraterv a kerettantervekhez 5 8. évfolyam től től tól től Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvek (angol, német) Matematika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Erkölcstan Természetismeret Biológia-egészségtan Fizika Kémia Földrajz Ének-zene Vizuális kultúra Dráma és tánc/hon- és népismeret* 1 Informatika Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport

16 Osztályfőnöki Szabadon tervezhető órakeret Rendelkezésre álló órakeret Választható órakeret Ebből felhasznált Ebből még szabadon választható óraszám (3) (3) (4) (4) Összes óraszám évfolyamig tanulószobai foglalkozást, tanulást biztosítunk az arra rászoruló gyerekeknek. Az 5-8. osztály tantárgyi rendszere és az óraszámok Régi, de még használatban van! Évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Érvényessége Még Még Nem érvényes Még érvényes érvényes érvényes tanévtől tanévre tanévtől tanévtől Tantárgy T V Ö T V Ö T V Ö T V Ö Magyar nyelv és irodalom (dráma) Történelem és állampolg.-i ismeretek (hon és népismeret) Idegen nyelv (német/angol) Matematika Informatika 0,5 0, Természetismeret Fizika 1 1 1,5 0,5 2 1,5 0,5 2 Biológia és egészségtan ,5 0,5 2 1,5 0,5 2 Kémia 1,5 0,5 2 1,5 0,5 2 Földrajz ,5 0,5 2 1,5 0,5 2 Ének-zene Rajz és vizuális kultúra (Mozgóképkult. és médiaismeret) 1,5 0,5 2 1,5 0,

17 Technika és életvitel (Mozgóképkult. és médiaismeret) Testnevelés és sport (Tánc) Osztályfőnöki (Ember és társ. ismeret, etika) ,5 0,5 3 2,5 0,5 5 2,5 0,5 3 2,5 0, ,5 0, Heti kötelező óra 22,5 2, ,5 3, Heti összes óra XXIV. FELKÍNÁLT LEHETŐSÉGEK DÉLUTÁNRA 5-8. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Tanulószoba Állampolgári ismeretek Énekkar Tanulószoba Magyar kompetencia Matematika továbbtanulási előkészítő Asztalitenisz Futball szakkör Informatika Magyar továbbtanulási előkészítő Színjátszó Tömegsport Ügyelet biztosítása 17 óráig Elsősegély-nyújtó Idegen nyelvek/ angol; német / Kézilabda szakkör Matematika kompetencia Természetjáró Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk el: az idegen nyelvet, az informatikát, a technikát A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik. Iskolánkban minden évfolyamon tavasszal történik tanulóink fizikai állapotának felmérése. A tavaszi időszakban erre két hónap áll rendelkezésre (április, május) A tanulók mozgásfejlesztésével, állóképességével kapcsolatos mérési eredmények a Hungarofit (Módszertani szakanyag a tanulók fizikai állapotának egységes méréséhez és minősítéséhez; es próba), melyet évente 1-szer (máj.27-ig) végzünk.

18 2014. április 2. és május 27. között kell megszervezniük XXV. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban. Munkánk során kiemelten kezeljük a sajátos nevelési igényű; a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő; a kiemelten tehetséges; a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztését. XXVI. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK (SNI) - - az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. - - Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés és oktatás keretében valósítható meg. Az aláhúzott részek biztosítottak iskolánkban! SNI - enyhe értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) oligofrén pedagógia szakos tanár rendelkezésre áll = ellátás rendben SNI középsúlyos értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott) - oligofrénpedagógia szakos tanár rendelkezésre áll, de az integráció nem működik ( csak magántanulóként elképzelhető a képzés) SNI testi fogyatékos: sem tárgyi feltételek, sem szakember nem áll rendelkezésre SNI érzékszervi fogyatékosok: I. hallássérült 1. súlyosan nagyothalló és siket: a tárgyi feltételek nem állnak rendelkezésre 2. nagyot halló szurdopedagógiai tanár rendelkezésre áll II. látássérült 1. alig látó és vak - sem tárgyi feltételek, sem szakember nem áll rendelkezésre

19 2. gyengén látó - szakember nem áll rendelkezésre, de enyhe esetben megoldható SNI - beszédfogyatékos - szakember nem áll rendelkezésre SNI autista - szakember nem áll rendelkezésre SNI halmozottan fogyatékos - sem tárgyi feltételek, sem szakember nem áll rendelkezésre SNI - a megismerő funkciók tartós és súlyos / súlyos rendellenességével küzdő tanulók: diszlexia, diszgráfia, - szakember rendelkezésre áll (gyógypedagógus és fejlesztő ped.) diszkalkulia képzésre szükség lenne, de gyógypedagógus elláthatja SNI a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos / súlyos rendellenességével küzdő tanulők: magatartászavar, hiperaktivitás, figyelemzavar gyógypedagógus elláthatja, de vajon integrációban működik-e? Ezért egyéni eset elbírálása alá kerül. Nagyon nehezen! Enyhébb esetben - SNI/b megoldható. - Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, integrált formában folyik. - A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógus vezetésével habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben egyéni fejlesztési terv alapján terápiás fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. - Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe veszi az illetékes pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények szolgáltatásait. - A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek: gyógypedagógus végzettségű pedagógus alkalmazása, az Irányelvek figyelembevételével készített eltérő tanterv része az iskola helyi tantervének, a fogyatékosság típusának megfelelő tankönyvek, tanulási segédletek, a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás, egyéni értékelési formák alkalmazása, tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök, képességfejlesztő játékok, eszközök, számítógépek fejlesztő programokkal. Részükre a fogyatékosság típusának megfelelő habilitációs foglalkozást gyógypedagógus végzi. Bekapcsolódik ebbe a munkába más pedagógus is. Munkájukat a fogyatékosság típusának megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógus segíti. Gyógypedagógus végzettsége: oligofrén - szurdopedagógiai szak A szakértői véleményükben megfogalmazott fejlődési zavar kezelésére fejlesztő órákat biztosítunk. Fejlesztésüket, az állapotuknak megfelelő ellátást fejlesztő pedagógussal biztosítjuk. Nem minden sni-s tanulók oktatásához-neveléséhez rendelkezünk a szükséges pedagógiai és tárgyi feltételekkel. XXVII. BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ GYERMEK, TANULÓ (BTMN)

20 - - az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. BTMN teljes körű ellátást tudunk biztosítani iskolánkban. A gyerekek egy része úgy kerül az első osztályba, hogy tanulási, beilleszkedési nehézségekkel, magatartási problémákkal küzd. Iskolánkban nagyon is indokolt ezzel a kérdéssel foglalkozni. Nevelési tanácsadás keretében kell szakvéleményt készíteni a beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel küzdő gyermek, tanuló óvodai, illetőleg iskolai nevelésével kapcsolatos feladatok meghatározása céljából. XXVIII. A TEHETSÉG, A KÉPESSÉGEK KIBONTAKOZ- TATÁSÁT AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉGEK SEGÍTIK A TEHETSÉGES TANULÓK SZÁMÁRA (THT) - az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; - a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások; - egyéni foglalkozások; - képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés; - iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.); - az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata; - a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; - iskolai sportkör, szakkörök; - a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek, szünidei programok); - szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások). A pedagógusok nevelő-oktató munkájának a lehetőségekhez mért legnagyobb mértékben igazodnia kell a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. Iskolánk az alapkészségek biztos elsajátíttatása, tanulóink alap- és általános műveltségének biztosítása mellett fontos feladatának tartja a tehetséggondozást, a kiemelkedő képességű tanulók munkájának támogatását. XXIX. HÁTRÁNYOS ÉS HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK (HH/HHH)

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

Felsős Munkaközösség

Felsős Munkaközösség Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola VERPELÉT Felsős Munkaközösség MUNKATERV 2016/2017. tanév A Felsős Munkaközösség tagjai: A pedagógus neve: Tantárgyai, feladata: Osztályok:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A os tanév helyi rendje

A os tanév helyi rendje Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2071 Páty, Bocskai utca 9. Telefon/Fax: 23/343-537 e-mail: bocskai9@freestart.hu OM azonosító: 032447 A 2015-16-os tanév helyi rendje Jogszabályi

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Általános iskola

Különös Közzétételi Lista Általános iskola Különös Közzétételi Lista Általános iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma Végzettsége Szakképzettsége

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI Készült: a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet, valamint a nevelőtestület, a diákönkormányzat javaslata

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN A 2016/2017-es tanévre tervezett rendezvények, események A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉV MUNKATERVE ALAPJÁN 1 1. A szorgalmi idő 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. alapján:

Részletesebben