BESZÁMOLÓ. (Genf, május 4-8) dr. Matolcsy Mátyás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. (Genf, 2009. május 4-8) dr. Matolcsy Mátyás"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG) 96. ülésérıl (Genf, május 4-8) dr. Matolcsy Mátyás

2 2 96. GRSG ülés Genf, Nemzetek Palotája 2009 május RÉSZTVEVİK Belgium 1 fı Románia 1fı Csehország Dél-Afrika Finnország Spanyolország Svédország Szlovénia Franciaország 2 ISO 1 Hollandia 1 USA 1 India 2 UK (Anglia) 1 Japán 5 Európai Unió 1 Kanada 1 CLEPA 1 Lengyelország 3 IMMA 3 Luxemburg 1 IRU 1 Magyarország 1 OICA 6 Németország 5 CLCCR 2 Norvégia 1 ELA 1 Olaszország 2 EC 1 Oroszország 4 AEGPL 1 Összesen 60 fı Az elnök Erario úr volt, a titkárok Ramos és A. Lagrange úrnak, az utóbbi új tagja a titkárságnak. 2. TERVEZETT NAPIREND Az elızetes napirendet WD-1 tartalmazta, ezt az ülés elején módosítottuk az alábbiak szerint: 2.1. R.66. elıírás módosítása (buszok tetıszilárdsága) 2.2. R.107. elıíráshoz tartozó témák (autóbuszok általános kérdései) Újabb módosítási javaslatok Ragasztott ablaküvegek autóbuszokon Autóbuszok tetıszilárdsága Ajtók, ablakok, vészkijáratok 2.3. Autóbuszok homlokütközése Új elıírás tervezet 2.4. R.118 elıírás továbbfejlesztése (anyagok égési tulajdonságai) 2.5. R. 34. elıírás módosítása (tőzbiztonság) 2.6. R.43. Elıírás (biztonsági üvegek) 2.7. R.46. elıírás továbbfejlesztése (indirekt látás eszközei) 2.8. R.73. elıírás módosítása (oldal aláfutás gátló) 2.9. R.97. elıírás módosítása (jármő riasztó rendszerek) R.110. elıírás módosítása (gázüzem speciális elemei) R.116. elıírás módosítása (jogtalan használat megakadályozása) R.125 elıíráshoz javaslatok (vezetı elıre látása) R.67 elıírás (cseppfolyós gáz üzemanyag berendezései) Új GTR kidolgozása motorbiciklik kezelı szerveire

3 Elıírások hatályának általános kérdései Non Road Mobile Machinery definíciója Indításgátlás alkohol érzékelésénél Jóváhagyások módosítása és kiterjesztése Egyéb ügyek R.93 elıírás módosítása R.E.3-hoz módosító javaslat R.121 elıírás módosítása 3. ÚJ DOKUMENTUMOK A tavaly októberi GRSG ülés óta az alábbi dokumentumok láttak napvilágot a GRSG munkájához kapcsolódóan. Mindezek megtalálhatók a Genfi Titkárság honlapján Hivatalos munkaanyagok (Working document, WD) A hivatalos számozásuk ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2009/x, ahol x a futó sorszám. Az alábbiakban csak azt adom meg, a szövegben pedig hivatkozáskor a WD-x jelölést használom. 1. Elızetes napirend a GRSG üléshez (Titkárság) 2. Újabb kiegészítések az R.207 elıíráshoz (OICA) 3. kiegészítés R.110 elıíráshoz (OICA) 4. Módosítási javaslat R.46 elıíráshoz (holland) 5. Módosítási javaslat R.66 elıíráshoz (német) 6. Módosítási javaslat R.118 elıíráshoz (francia-német) 7. Kiegészítés R.67 elıíráshoz (AEGPL) 8. Módosítási javaslat R.43 elıíráshoz (német) 9. Módosítási javaslat R.118 elıíráshoz (norvég-svéd) 10. Módosítási javaslat R.107 elıíráshoz (belga) A fentieken túl említeni kell a GRSG tavaly októberi ülésérıl készült jegyzıkönyvet: ECE/TRANS/WP.29/GRSG/ Nem hivatalos dokumentumok (Informal document, ID) Ezen anyagok hivatalos számozása: GRSG-96-x, ahol x a futó sorszám. Az alábbi felsorolásban csak ezt adom meg, a szöveg-közi hivatkozásnál ID-x jelölést használom. 1. Az ülés idıbeli tervezett napirendje (Titkárság) 2. Javaslat az R.73 elıíráshoz (francia) 3. Korrekció az R.107 elıíráshoz (orosz) 4. Az R.66 elıírás módosított változata (német) 5. R.118 elıírás módosítások összesített változata (francia-német) 6. Az EGB elıírások hatályának szerkezete és tartalma (magyar-orosz) 7. Javaslat az R.125 elıíráshoz (holland) 8. Korrekció javaslata R.107 elıírásban (francia) 9. Kis korrekció R.93 elıírásban (francia) 10. További módosítások R.66 elıíráshoz (magyar) 11. Módosítási javaslat R elıíráshoz (orosz) 12. Jóváhagyások kiterjesztése és revíziója R.46 elıíráshoz (OICA) 13. ToR az IG/CMS csoport munkájához (holland) 14. IG/CMS jelentése elsı két ülésérıl (holland)

4 4 15. Módosítás R.E.3 definícióhoz (orosz) 16. Alkolock rendszerek alkalmazása Svédországban (svéd) 17. Módosítási javaslat R.107 elıíráshoz (spanyol) 18. Javaslatok vezetı védelmére buszok homlokütközésekor (magyar) 19. Vezetı védelme homlokütközéskor buszokon (magyar) 20. Korrekciós javaslat R.121 elıíráshoz (kanadai) 21. Korrekciós javaslat R elıíráshoz (orosz) 22. Javaslat R elıírás-változathoz (német) 23. Módosítási javaslat R.67 elıíráshoz (OICA) 24. Napirend módosítása (Titkárság) 25. Megfontolások a ragasztott ablaküveg használatához (indiai) 26. India álláspontja vészkijáratok ügyében (indiai) 27. Módosítási javaslat R.118 elıíráshoz (indiai) 28. Babakocsik szállítása buszokon, R.107 elıírás (német-francia) 29. Vészkijáratokkal foglalkozó csoport jelentése (lengyel) 30. Jármő tüzek statisztikája (angol) 31. Vezetı elırelátása, javaslat R.125 elıíráshoz (japán) 32. Összesített módosító javaslat R.66 elıíráshoz (Titkárság) 33. P.P. prezentáció autóbusz homlokütközés elıíráshoz (magyar) 4. TÉNYLEGES MUNKA 4.1. R.66 elıírás módosítása (Autóbuszok tetıszilárdsága) Az általam vezetett IG/R.66 javaslata alapján GRSG elfogadta az elıírás hatályának (scope) javasolt kiterjesztését. Az ehhez szükséges tételes módosításokat egy, a németekkel közös anyagban próbáltuk kidolgozni, azonban nem jött létre közös elıterjesztés, mert az általam szükségesnek vélt módosításoknak csak kb. harmadát fogadták el (WD-5), így én is elıterjesztettem további javaslataimat (ID-10) A vita érdekesen alakult, néhány fontosabb eleme: Bár az írásos anyagban nem szerepelt, szóban azt javasolták a németek, hogy kis buszokra (M2) csak 16 utasnál nagyobb befogadóképességő jármővekre legyen kötelezı az elıírás alkalmazása. Ezt a gondolatot többen támogatták (Anglia, Franciaország, OICA, European Commission = EC) a lengyelek, oroszok és én elleneztük. Végül kisebbségben maradtunk. A gyártók kérésére történı jóváhagyást viszont kiterjesztettük minden, eddig nem érintett busz kategóriára (így pl. Class I-re és Class A-ra) is. Az én különálló javaslataim közül néhány továbbit elfogadott a GRSG, négyre az volt a vélemény, hogy további tanulmányozásukhoz idı kell, ezért ezekbıl hivatalos anyag lesz a következı ülésre. Az elfogadott változatból a Titkárság egységes anyagot készít, az megy a WP.29 novemberi ülésére EC fenntartását jelentette be az átmeneti periódussal kapcsolatban. 4.2 R.107 elıíráshoz (autóbuszok követelményei) tartozó témák Újabb módosítási javaslatok az elıíráshoz Sok munkaanyag kapcsolódott ehhez a napirendi ponthoz. Röviden összefoglalva a történteket:

5 5 OICA visszavonta WD-2 javaslatát, amiben igen sok kisebb jelentıségő korrekciót, módosítást foglaltak össze, októberre hoznak egy módosított anyagot Az oroszok egy orosz nyelvő hibára hívták fel a figyelmet (ID-21) azonban kiderült, hogy ez a korrekció már végre lett hajtva korábban. Belgium új definíciót akar bevezetni az olyan magas padlós turista buszokra, amelyekben a vezetı és kísérı ülések fölött is van utas-ülés (overdeck vehicle) és ezen típusnál az utasfolyósó megkívánt magasságát 1900 mm-rıl 1680 mm-re kívánják csökkenteni (WD-10). Nagy vita alakult ki a definícióról, ennek a jármőtípusnak a viszonyáról az emeletes buszhoz, megegyezés nem született. Ígértem a belga delegátusnak, hogy segítek a probléma tisztázásában a következı GRSG ülésre. Az oroszok javasolták, hogy trolibuszon ne lehessen tetı vészkijárat (ID-3) A következı ülésre hivatalos anyag lesz belıle. Az oroszok pontosították a tolókocsik részére szolgáló háttámla terhelésvizsgálatánál az erı irányát (ID-11) A javaslatot elfogadtuk, megy a WP.29 novemberi ülésére. A spanyolok mivel az R.107 elıírásból kikerült a tetıszilárdságra vonatkozó melléklet törölni javasolták a mellékletre utaló bennmaradt paragrafusokat. (ID-17). Munkaanyag lesz belıle a következı ülésre. India a kis buszok vészkijárataira, a náluk felvetıdött problémákra hívta fel a figyelmet (ID-26). Javaslatomra ez az anyag a vészkijáratokkal a jövıben foglalkozó IG asztalára kerül. Spanyol kezdeményezésre az európai ombudsman felkérte a Commission-t (EC), hogy dolgozzanak ki babakocsik autóbuszon történı szállítására, rögzítésére mőszaki elıírásokat, követelményeket. EC ezt a kérést tolmácsolta (ID-28). Nagy vita alakult ki, hogy ez reális mőszaki igény-e? Végül GRSG azt kérte EC-tıl, hogy konkrét javaslatokat hozzon a következı ülésre Ragasztott ablaküvegek autóbuszokon India írásban szólt hozzá (ID-25) az EC korábbi javaslatához, mely szerint meg kellene engedni, hogy az oldalablakok is ragasztott üvegbıl készüljenek. India nem helyesli ezt a törekvést. Nagy vita alakult ki a kérdésben, ugyanis a ragasztott üveg alkalmazása a leghatásosabb módszer borulásos balesetnél a kiesés megakadályozására. Ha a felépítmény elég szilárd (nem omlik rá az utasokra) akkor a kiesés okozza a legtöbb halálos és súlyos sérülést. Ragasztott üvegnél viszont a hagyományos (kitörhetı) vészkijárati ablakok nem alkalmazhatók. Javaslatomra ezt a témát is áttettük a vészkijárati IG programjába Autóbuszok tőzvédelme Az elızı GRSG ülésen német és magyar javaslatok alapján megegyeztünk a motortéri és főtıláda tüzek detektálásának és jelzésének mőszaki követelményeirıl, de nyitva maradt az átmeneti periódusok kérdése. Erre hoztak most a németek javaslatot (ID-22). Ezen nagy vita volt, végül megegyezés született, így a WP.29 novemberi ülésére egy komplett javaslat megy. EC fenntartását jelentette be Ajtók, ablakok, vészkijáratok buszokon A lengyel kollegával beszámoltunk a januári varsói ülésrıl (ID-29), amelyen a vészkijáratok kérdése volt napirenden, részben mint az IG/R.66-nak korábban kiadott feladat (mivel lehet tovább növelni az autóbusz utasok biztonságát borulásos baleseteknél?), másrészt a lengyelek által felvetett konkrét példa kapcsán (egy felborult kisbuszból nem volt használható vészkijárat a menekülésre, miközben a busz megfelelt(?) az érvényes elıírásoknak). A vitában javasoltam, hogy a vészkijáratok kérdését válasszuk le az IG/R.66 tevékenységrıl:

6 6 A csoport megtette javaslatát az R.66 hatályának módosítására, amit GRSG bizonyos kiegészítésekkel el is fogadott A vészkijáratok kérdése nem az R.66, hanem az R.107 elıírás hatáskörébe tartozik és nem csak a borulásos, hanem az összes lehetséges baleseti szituációt vizsgálni kell. Ezt GRSG elfogadta, és javaslatot tesz WP.29-nek a júniusi ülésen egy ilyen IG megalakítására lengyel vezetéssel. A Varsóban elfogadott javaslatot, hogy a csoport következı ülése június 9.-én legyen Hollandiában, GRSG támogatta azzal, hogy várhatóan WP.29 is jóváhagyja majd a csoport megalakítását, de addig ez az ülés csak félhivatalos. Felkértük a javasolt elnököt (Kownacki urat) hogy készítse el a WP.29-hez elıterjesztendı ToR-t (Terms of Reference) 4.3. Autóbuszok homlokütközése (Új elıírás tervezete) A németek korábban benyújtott elıírás tervezetét amely alapvetıen az elavult, régi R.29 elıírás adaptálásán alapul már két ülésen keresztül vitattuk. Két dokumentumot terjesztettem elı: ID-18-ban felsoroltam azt a tíz fontos kérdést, amiben GRSG-nek döntenie kellene, állást kellene foglalnia, ezt követıen egy-két önkéntes már meg tudja fogalmazni a szövegtervezetet ID-19-ben szakmai, mechanikai, baleset-statisztikai és kísérleti érveket mutattam be (a belgrádi Science and Vehicle 2009 konferencián e tárgyban elhangzott elıadásom) a kérdések megválaszolásának megalapozásához. A két anyagból egy Power Point prezentációt készítettem, ezt bemutattam. (ez ID-33 számon szintén egy munkaanyag lesz) A vita megint parttalan volt, az angolok bejelentették, hogy ez ugyan egy fontos kérdés, de náluk prioritást élvez a gyalogosok védelme, elızetes cost/benefit elemzést tart szükségesnek. Nagy meglepetésemre a spanyolok! (ık kezdeményezték az elıírás kidolgozását 5-6 éve; igaz akkor más volt a delegátus személye) is ezzel értettek egyet, India is ilyen véleményt fogalmazott meg. A gyártók (OICA, CLCCR) és az olaszok a német javaslatot támogatva kétlépéses megközelítést javasoltak: elsı lépésben fogadjuk el a német tervezetet, majd második lépésben módosítsuk azt. A svédek világosan elmondták, hogy a buszvezetı védelmétıl nem lehet várni a közúti baleseti statisztikák (halálozás, súlyos sérülés) kimutatható javulását, ez nem általános közlekedésbiztonsági kérdés, hanem a busz vezetınek és rajta keresztül, áttételesen az utasoknak a biztonságát növeli. Kiindulásként az R.29 szóbajöhet, de a magyar észrevételeket, javaslatokat mindenképpen figyelembe kell venni. Felvetette egy ezzel a kérdéssel foglalkozó IG megalakításának gondolatát. A norvégok, oroszok és finnek is egyetértettek a svéd véleménnyel. A lengyelek elmondták, hogy a vezetı védelme nagyon fontos kérdés, támogatják a német javaslatot(?). A vitát a következı ülésen folytatjuk R.118 elıírás továbbfejlesztése (anyagok égési tulajdonságai) Elkészült egy közös német-francia-svéd-norvég munkaanyag (ID-27), amely az eddigi összes javaslatot magába foglalja, így az összes korábbi hivatalos és nem hivatalos anyagot felülírja. A javaslat: Nem csak vízszintes, hanem függıleges éghetıségi vizsgálatot is megkövetel Szigetelı anyagokra, kenıanyagokra is kiterjesztik a vizsgálatot A beépítési módot is figyelembe kell venni a vizsgálatnál

7 7 A javaslatból a következı ülésre hivatalos anyag készül. A munka tovább folyik a toxicitás vizsgálati feltételeinek, határértékeinek meghatározására, a tőzjelzés követelményeinek kidolgozására R.34 elıírás módosítása (tőzvédelem növelése) Az ígért holland javaslat nem készült el. Anglia bemutatott egy statisztikát jármő tüzekrıl (ID- 30) amiben autóbuszokra vonatkozó adatok is találhatók. Várjuk a holland elıterjesztést R.43 elıírás módosítása (biztonsági üvegezés) A német elıterjesztés (WD-8) kiterjesztené az elıírást Merev mőanyag szélvédıkre Ragasztott (laminált) merev mőanyag ablakokra, amik nem szélvédık Két új Annex-et készítettek ezen elemek vizsgálatára. CLEPA is ígért egy anyagot erre az ülésre, de az nem készült el. A spanyolok a szélvédıvel kapcsolatos aggályaikat hangsúlyozták, az USA is emlegetett aggályokat, a franciák nem látják tisztán az ablaktörés, fagymentesítés anyagainak esetleges hatását, OICA, IRU, EC az elvet támogatják, de fejjel való ütközés, UV sugárzás hatását nem látják tisztázottnak. Arra a német válaszra, hogy az ipar semmi negatívumot nem lát ezen anyagok alkalmazásában, az EC azzal válaszolt, hogy nem az ipar, hanem a felhasználók véleménye a döntı. Az elnök megemlítette, hogy a GRSG azt a feladatot kapta WP.29-tıl, hogy R.43 és GTR-6 elıírásokat összhangba kellene hozni. A vitát a következı ülésen folytatjuk R.46 elıírás módosítása (indirekt látás eszközei) Az EC javaslata a vezetı szempont helyzetének korrigálására ha vezetıülés háttámlája nem állítható egy egyszerő geometriai konstrukció. Az elmúlt ülésen sem foglalkoztunk vele, most is a következı ülésre halasztottuk. A hollandok az elıírás hatályát javasolták módosítani a kötelezı és az opcionális berendezések megnevezés bevezetésével (WD-4). A jó megfogalmazáson nagy vita volt. OICA ígért októberre egy korrekt javaslatot. Az elnök javaslatára elfogadtuk a holland elıterjesztést, hogy az a WP.29 novemberi ülése elé kerülhessen, azzal, hogy októberben az OICA elıterjesztéssel majd korrigáljuk azt. Hollandia elkészítette a ToR-t az IG/CMS szakértıi csoport tevékenységéhez (ID-13) és beszámolt a csoport elsı ülésérıl (ID-14), amelyen ISO-val együttmőködve megkezdték a Camera Monitor System-ek (CMS) követelményeinek, vizsgálati módszereinek kidolgozását. Anglia beszámolt arról, hogy vizsgálatokat végeztek nehéz tgk-k vak zónáiról, amelyek sávváltáskor balesetet okozhatnak. Május végére lesz kész s vizsgálati jelentés, június 22.-én Londonban tartanak e kérdésrıl egy egynapos szimpóziumot R.73 elıírás módosítása (oldal aláfutás-gátló) Az elızı ülésre CLCCR készített egy javaslatot, hogy az oldal aláfutás-gátlót (LPD) önálló gyártmányként is jóvá lehessen hagyatni, majd ezt követıen a beépítést. A franciák, CLCCRrel együttmőködve egy továbbfejlesztett javaslatot hoztak (ID-2). Igen sok kérdés, kifogás, javaslat fogalmazódott meg a vitában az OICA, EC UK részérıl. A következı ülésre francia- CLCCR-OICA közös javaslat készül az ülésen elhangzottak figyelembevételével. EC képviselıje bejelentette, hogy a WP.29-ben felveti a virtuális vizsgálatok problémáját.

8 R.97 elıírás módosítása (jármő riasztó rendszerek) A korábbi japán módosítási javaslatok párhuzamosan érkeztek ehhez és az R.116 elıíráshoz, a továbbiakat lásd 4.11 pontban R.110 elıírás módosítása (gázüzem speciális alkatrészei) Az ISO elıterjesztette a gázüzemő nehéz gépjármővek üzemanyaggal (gázzal) való feltöltéséhez szükséges szabványos csatlakozót (WD-3) Kis vita után mennyire kell részletesnek lennie egy elıírásba kerülı ábrának? a javaslatot elfogadtuk, ez megy a WP.29 novemberi ülésére R.116 elıírás módosítása (jogtalan használat megakadályozása) Japán két üléssel ezelıtt párhuzamos módosító javaslatot terjesztett elı R.97 és R.116 elıíráshoz. Nem volt világos, mit akarnak, csakúgy, mint az elızı ülésen. Most a napirend tárgyalásakor két paragrafust visszavontak javaslatukból, de így sem volt világos a módosítás célja, lényege. UK, CLEPA, a franciák aggályaikat fejezték ki, kérdéseket tettek fel, amikre a japánok nem tudtak érdemi választ adni. Az elnök javasolta, hogy a vitában résztvevık a következı ülésre készítsenek egy közös javaslatot R.125 elıírás módosítása (vezetı látómezeje elıre) Az elızı ülés vitája alapján Hollandia módosított javaslatát (a vizsgálatokhoz az állítható kormánykerék pozíciójának egyértelmő meghatározása, ID-7) amit elfogadtunk, így megy a WP.29. novemberi ülésére R.67 elıírás módosítása (cseppfolyós gázüzem speciális alkatrészei) AEGPL elıterjesztett egy módosítást, ami nagyobb lakókocsikra is lehetıvé teszi a jóváhagyást (3,5 t felett) a főtıberendezés LPG-vel való üzemeltetésére vonatkozóan is (WD-7). Kis vita volt (OICA ID-23), hogy ez további módosításokat is igényelhet, de az elnök javaslatára elfogadtuk a javaslatot azzal, hogy ha szükséges további módosítás, azt OICA októberben GRSG elé terjeszti és egyetértés esetén az még kiegészítés képen csatolható a novemberi WP.29 elıterjesztéshez Új GTR motorkerékpárok kezelıszerveire. IMMA igen alapos P.P prezentációban foglalta össze a kérdéskör történetét, jelenlegi állását, mit lehet elérni egy új GTR keretein belül. Nemzetközi szakértıi csoport dolgozik a témán, USA, EC, Kanada támogatta a munkát, felvetıdött egy IG létrehozása. IMMA a következı ülésre tervezetet ígért, javaslatot a program lefutására, GRSG ez alapján dönthet az IG felállításának szükségességérıl. A téma technikai szponzora Olaszország, neki kellene EC szerint a munkát vezetnie, koordinálnia. Olaszország ehhez nem ragaszkodik. Szeptemberig minden érdekelt küldje meg javaslatait az új GTR-rel kapcsolatban IMMA-nak EGB elıírások hatályának (Scope) általános kérdései. A probléma az R.66 elıírás (autóbuszok tetıszilárdsága) kapcsán keletkezett három éve, mikor is spanyol javaslatra bekerült a Scope -ba, hogy a gyártó kérésére olyan autóbusz kategóriák

9 9 is jóváhagyhatók, amelyek nem tartoznak az elıírás hatálya alá. Magyar és orosz ellenvélemény kapcsán az ügy megjárta már a WP.29-et is, onnan ismét visszautalták a GRSG-hez. Erre az ülésre közös magyar-orosz munkaanyag készült (ID-06), amit az ülésen ismertettem. Fıleg a gyártók részérıl (OICA) volt morgolódás, hogy ez csak egy elméleti kérdés. Arra a felvetésünkre, hogy ki állapítja meg, hogy milyen elméleti kérdéssel lehet megsérteni az as Genfi Egyezmény elıírását, nem tudtak válaszolni. Idıt kértek a probléma tanulmányozására, így az októberi ülésen újra napirenden lesz a kérdés. Úgy látom, jók a pozícióink, de nincs lefutva az ügy. A probléma alapvetıen nem mőszaki kérdés, hanem jogi, lehet-e az 58-as Egyezmény paragrafusaival ellentétes gyakorlatot folytatni. Felvetettük az oroszokkal, hogy ha szükségesnek tartják, küldjék el az általunk összeállított dokumentumot New Yorkba az ENSZ jogi részlegéhez (Legal Office) Non road mobile machinery (NRMM) definíciója) A GRSG több üléssel ezelıtt kapta a feladatot WP.29-tıl a definíció kidolgozására. NRMMnek nem tudom a magyar megfelelıjét (nem közúti mozgóképes gép?) OICA korábban ígérte, hogy megpróbál valami információt összeszedni, de most is azt jelentette, hogy nem tudják mi a kifejezés jelentéstartalma, milyen gépek tartoznak ide. Vélelmezték, hogy bizonyos belsı égéső motorral hajtott daruk tartoznak ide. Az elnök kért mindenkit információk győjtésére Alkolock, mint indításgátló Svédek beszámoltak ezen a téren elért eredményeikrıl (ID-16). Tíz év alatt több mint jármőbe (veszélyes árút szállító tgk, buszok, taxik) építették be a rendszert önkéntes alapon, a biztosítók támogatásával. A technológia kialakult, továbbfejlesztésén dolgoznak (motor indítható, de a jármő nem, adott idıtartamra szóljon a korlátozás, újraindítás más személy által, stb.) Javasolták, hogy alakuljon egy szakértıi csoport, ami a rendszerrel szemben támasztott követelményeket (elıírást) dolgozná ki, a kötelezı alkalmazást nem javasolják. A vitában az elvi egyetértés mellett a munka konkrét támogatása nem volt erıs. A svédek a következı ülésre javaslaot hoznak a szakértıi csoport feladatára vonatkozóan. (ToR) Jóváhagyások módosítása és kiterjesztése. Minden elıírásban szerepelnek ezek az adminisztratív követelmények, WP.29 kérte ezek egységes rendszerbe foglalását. OICA készített egy tervezetet (ID-12) mintaként, de konkrétan az R.46 elıírásra alkalmazva. A javaslat széleskörő támogatást kapott, következı ülésre hivatalos dokumentum lesz belıle, azt terjeszti GRSG majd WP.29 elé, s ha ott megfelelınek minısül, minden munkacsoport fel lesz kérve a hatókörébe tartozó elıírások ezen pontjainak megfelelı átdolgozására Egyéb ügyek R.93 elıírás módosítása (mellsı aláfutásgátló) Francia javaslatra (ID-09) két apró módosítást, korrekciót fogadtunk el, megy a WP.29 novemberi ülésére Autóbusz definícióik módosítása R.E.3-ban Oroszok javasolták, hogy M2 és M3 definíciójában ne az ülések száma, hanem a befogadóképesség szerepeljen, mivel az állóutas is utas. Támogattam a javaslatot, de többen idıt

10 10 kértek a javaslat tanulmányozásához, mert annak lehetnek több elıírást is érintı vonzatai. Októberben visszatérünk a kérdésre R.121 elıírás módosítása (Kezelıszervek, jelzı berendezések) Kanada néhány kisebb hiba, pontatlanság korrekcióját kérte (ID-20), ezeket elfogadtuk, a javaslat megy a wp-29 novemberi ülésére. 5. FONTOSABB, KIEMELENDİ INFORMÁCIÓK, TENNIVALÓK 5.1. A mostani GRSG ülésen az alábbi elıírásokhoz fogadtunk el módosításokat: R.46, R.66, R.67, R.93, R.107 (2 db), R.110, R.121, R.125. Ezek az elıterjesztések magyar részrıl elfogadhatók A júniusi WP.29 ülésen készen kell lennünk a tájékoztatásra (vitára), ha a GRSG ülésrıl elhangzó beszámoló kapcsán a magyar-orosz probléma felvetés (elıírások hatálya, lásd 3.15 pontot) szóbakerül. Az oroszokkal célszerő elıtte nem hivatalosan egyeztetni. A következı, októberi GRSG ülésre célszerő lesz velük stratégiát egyeztetni Brüsszelben is célszerő jelezni, hogy ez az akció folyamatban van, számítunk a megfontolásukra, támogatásukra. El kellene kerülni, megelızni azt a helyzetet, amibe az R.66 elıírás hatályának vitájakor belefutottunk, t.i. az EU elıbb foglalt állást a kérdésben, mintsem megismerte volna a magyar álláspontot s ezért nekünk kellett visszakoznunk A következı GRSG ülésre el kell készítenem azokat az anyagokat, elıterjesztéseket, amelyeket vállaltam az R.66 és R.107 (overdeck bus), autóbuszok homlokütközése témákban Továbbra is képviselni kell, az autóbusz vészkijáratokkal kapcsolatos a varsói szakértıi megbeszélésen elhangzott magyar javaslatot. Erre a megalakuló új IG lengyel vezetıje külön megkért. Budapest, Dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2010. október 19-22) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2010. október 19-22) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2008. október 21-24.) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2008. október 21-24.) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2012. október 2-5) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2012. október 2-5) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2013. október 8-11) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2013. október 8-11) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2007. április 16-20.) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2007. április 16-20.) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2014. május 5-9) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2014. május 5-9) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2015. máj.4.- 8) Dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2015. máj.4.- 8) Dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, október 17-20) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, október 17-20) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2005. október 11-14) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2005. október 11-14) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2006. április 23-28) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2006. április 23-28) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

Az érintett ENSZ-EGB elıírás

Az érintett ENSZ-EGB elıírás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2008. április 21-25.) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2008. április 21-25.) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2007. október 23-26) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2007. október 23-26) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.)

BESZÁMOLÓ. a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.) BESZÁMOLÓ a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részérıl (EGB és GTR elıírások módosításai, új elıírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2004. ápr. 19-23) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2004. ápr. 19-23) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, április ) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, április ) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

Beszámoló a 46. GRSP ülésrıl. Összeállította: Szeitl Norbert

Beszámoló a 46. GRSP ülésrıl. Összeállította: Szeitl Norbert Beszámoló a 46. GRSP ülésrıl Összeállította: Szeitl Norbert Röviden az ülésrıl A filozófiai viták és a különbözı munkacsoportok beszámolói töltötték ki többségében a rendelkezésre álló idıkeretet. Több

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, október 18-21) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, október 18-21) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, okt.12-15) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, okt.12-15) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

I. ÖSSZEFOGLALÓ. A részletes beszámolóból külön kiemelésre érdemes:

I. ÖSSZEFOGLALÓ. A részletes beszámolóból külön kiemelésre érdemes: 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

A hivatalos értekezletet megelızıen, ad.hoc munkacsoportokban, öt téma elızetes megvitatására került sor az alábbiak szerint:

A hivatalos értekezletet megelızıen, ad.hoc munkacsoportokban, öt téma elızetes megvitatására került sor az alábbiak szerint: U T I J E L E N T É S az ENSZ EGB GRPE 50. sz. ülésérıl (2005. május 30. június 3.) Az értekezlet Genfben a Nemzetek Palotájában került megrendezésre. A tárgyaláson a következı országok képviselıi vettek

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, április 18-22) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, április 18-22) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

A témák és munkaanyagok Internet címe:

A témák és munkaanyagok Internet címe: BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT Committee) Gépjármű előírásokat Összehangoló Világfórum (WP29) Keretén belül működő Világítási Szakértői

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza.

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza. 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, április 16-20) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, április 16-20) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és környezeti Igazgatóság Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ EU- és ENSZ EGB Jámű-műszaki Koordináció B E S Z Á M OLÓ

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2014. szept. 30-okt.3.) Dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2014. szept. 30-okt.3.) Dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül működő Világítási Szakértői

Részletesebben

ÚTIJELENTÉS. az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 48. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2008. szeptember 1-3.)

ÚTIJELENTÉS. az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 48. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2008. szeptember 1-3.) ÚTIJELENTÉS az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 48. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2008. szeptember 1-3.) Az értekezleten az alábbi országok és szervezetek képviseltették magukat: Amerikai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2013. április 15-19) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2013. április 15-19) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ. az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum 2007. november 13-16. között Genfben megtartott

B E S Z Á M OLÓ. az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum 2007. november 13-16. között Genfben megtartott 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ E.K.K. B E S Z Á M OLÓ az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum 2007.

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül működő Világítási Szakértői

Részletesebben

2. Elfogadtuk a 6. számú, biztonsági üvegekre vonatkozó GTR 1. számú helyesbítését (lásd a beszámoló 14.1 szakaszát)

2. Elfogadtuk a 6. számú, biztonsági üvegekre vonatkozó GTR 1. számú helyesbítését (lásd a beszámoló 14.1 szakaszát) 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

Beszámoló a GRSP 48. ülésérıl

Beszámoló a GRSP 48. ülésérıl Beszámoló a GRSP 48. ülésérıl Genf, 2010. december 7-10. Összeállította: Szeitl Norbert 1/7. oldal 1. A napirend és a kapcsolódó dokumentumok Napirendi pont az elızetes napirend alapján Elıírás sz. Témakör

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az ülés kezdetekor egyhangúlag újraválasztottuk a GRRF elnökét, Ian Yarnold urat (UK).

BESZÁMOLÓ. Az ülés kezdetekor egyhangúlag újraválasztottuk a GRRF elnökét, Ian Yarnold urat (UK). BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (TRANS) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP29) keretében mőködı Fék- és Futómő Szakértıi Csoport (GRRF) 56. ülésérıl (Genf,

Részletesebben

JELENTÉS. Egri István Pollák Iván Pongrácz Károly Schuchtár Endre Szabó Sándor dr. Szoboszlay Miklós

JELENTÉS. Egri István Pollák Iván Pongrácz Károly Schuchtár Endre Szabó Sándor dr. Szoboszlay Miklós JELENTÉS A jelentés készítıjének intézménye TÜV NORD-KTI Kft (GKM Közúti Közlekedési Fıosztály) A jelentés készítıjének neve és Brett Gábor elérhetısége brett@tuvnord.hu, tel.:371-5950, 06-30-9522-915,

Részletesebben

ÚTIJELENTÉS. az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 40. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, szept )

ÚTIJELENTÉS. az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 40. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, szept ) ÚTIJELENTÉS az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 40. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2004. szept. 23.-24.) Az értekezleten az alábbi országok és szervezetek képviseltették magukat: Amerikai Egyesült

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

JELENTÉS. Deák János Egri István Pollák Iván Pongrácz Károly Schuchtár Endre Szabó Sándor

JELENTÉS. Deák János Egri István Pollák Iván Pongrácz Károly Schuchtár Endre Szabó Sándor JELENTÉS A jelentés készítıjének intézménye TÜV NORD-KTI Kft (GKM Közúti Közlekedési Fıosztály) A jelentés készítıjének neve és Brett Gábor elérhetısége brett@tuvnord.hu, tel.:371-5950, 06-30-9522-915,

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

Beszámoló a GRRF 69. ülésérıl

Beszámoló a GRRF 69. ülésérıl Beszámoló a GRRF 69. ülésérıl Genf, 2011. január 31. - február 4. Elnök: Ian Yarnold Department for Transport, Anglia Összeállította: Finszter Ferenc TÜV NORD-KTI KFT 1 I. Napirend 1. A napirend elfogadása

Részletesebben

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.18. COM(2016) 156 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következő javaslathoz: A Tanács határozata az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbusmegállapodással

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

e) Hidrogén/tüzelıanyagcella meghajtású jármővek (Hydrogen) munkacsoport

e) Hidrogén/tüzelıanyagcella meghajtású jármővek (Hydrogen) munkacsoport U T I J E L E N T É S az ENSZ EGB GRPE (gépjármővek levegıtisztasági és energia kérdéseivel foglalkozó munkacsoport) 49. sz. ülésérıl (2005. január 10-15.) Az értekezlet Genfben a Nemzetek Palotájában

Részletesebben

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl EMLÉKEZTETİ a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl Helyszín: Hotel Római tárgyalóterme, Budapest, 1039 Szent János u. 16. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Levezetı elnökök: Gál Rezsı

Részletesebben

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza.

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza. 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

JELENTÉS. Deák János Egri István Pollák Iván Pongrácz Károly Schuchtár Endre Szabó Sándor

JELENTÉS. Deák János Egri István Pollák Iván Pongrácz Károly Schuchtár Endre Szabó Sándor JELENTÉS A jelentés készítıjének intézménye TÜV NORD-KTI Kft (GKM Közúti Közlekedési Fıosztály) A jelentés készítıjének neve és Brett Gábor elérhetısége brett@tuvnord.hu, tel.:371-5950, 06-30-9522-915,

Részletesebben

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.11.15. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS A TANÁCS HATÁROZATA (2006. november 7.) a 77/388/EGK irányelv 28. cikke (6) bekezdésében

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı. 20. hazai Egyeztetı Fórumról

E m l é k e z t e t ı. 20. hazai Egyeztetı Fórumról 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı a közúti jármővek nemzetközi mőszaki követelményei tárgyában 2010.június

Részletesebben

3. ENSz-EGB beszámolók

3. ENSz-EGB beszámolók 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı az EU és ENSz-EGB Közúti jármő Mőszaki Koordinációs Központ által 2006. május 31-én

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 154. WP.29 ülésrıl (Genf, 2011. június 21-24.)

BESZÁMOLÓ. a 154. WP.29 ülésrıl (Genf, 2011. június 21-24.) BESZÁMOLÓ a 154. WP.29 ülésrıl (Genf, 2011. június 21-24.) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részérıl (EGB és GTR elıírások módosításai, új elıírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı (1.változat )

E m l é k e z t e t ı (1.változat ) 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı (1.változat ) az EU és ENSz-EGB Közúti jármő Mőszaki Koordinációs Központ

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 118/2007. (X.31.) kt. határozat: A 2007. október 31-ei ülés napirendjének elfogadása. 119/2007. (X.31.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 102 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához

Részletesebben

TERVEZET! MUNKAANYAG. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1028/2009. /KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS/ Budapest, 2009.

TERVEZET! MUNKAANYAG. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1028/2009. /KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS/ Budapest, 2009. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1028/2009. TERVEZET! MUNKAANYAG az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X.

Részletesebben

Beszámoló a GRRF fék-, futómű szakértői munkacsoport 74. üléséről

Beszámoló a GRRF fék-, futómű szakértői munkacsoport 74. üléséről TÜV NORD-KTI KFT Beszámoló a GRRF fék-, futómű szakértői munkacsoport 74. üléséről Genf, 2013.február 19-22. Elnök: Mr. Bernard FROST Department for Transport, Anglia Összeállította: Finszter Ferenc 1

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

SZMSZ. JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl

SZMSZ. JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl Szám: 2-6 /2007 Melléklet: Jelenléti ív SZMSZ JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl Az ülés helye és idıpontja: Gyır (Megyeháza, Díszterem), 2007. január 12. Jelen

Részletesebben

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 101 final ANNEX 1 MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV a következőhöz: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi március 5. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi március 5. napján tartott ülésérıl 562-6/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. március 5. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı

E m l é k e z t e t ı 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı az EU és ENSz-EGB Közúti jármő Mőszaki Koordinációs Központ által 2007. június

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı

E m l é k e z t e t ı Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ E m l é k e z t e t ı az EU és ENSZ-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ (EKK) 3. hazai Egyeztetı Fórumán,

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı. 17. hazai Egyeztetı Fórumról

E m l é k e z t e t ı. 17. hazai Egyeztetı Fórumról 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı a közúti jármővek nemzetközi mőszaki követelményei tárgyában 2009. június

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/2/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: ülésén, 2009. február 9-én /hétfı/ 17

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı

E m l é k e z t e t ı 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı az EU és ENSz-EGB Közúti jármő Mőszaki Koordinációs Központ által 2007. november

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı

E m l é k e z t e t ı 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı az EU és ENSz-EGB Közúti jármő Mőszaki Koordinációs Központ ( E.K.K.) 6. hazai

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl Jegyzıkönyv Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i nyílt ülésérıl Tartalomjegyzék 134/2013. (XI. 28.) Kt. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 4.o. 2013. október

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl

Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Dr. Szabadkai

Részletesebben

Összefoglaló - Jármőipari biztonságtechnikai szakmai nap

Összefoglaló - Jármőipari biztonságtechnikai szakmai nap Összefoglaló - Jármőipari biztonságtechnikai szakmai nap 2010 október 26. kedd 09:30 INNONET elıadóterme - 9027 Gyır, Gesztenyefa u. 4. 09:30 09:35 Köszöntı Kabács Zoltán NYDRFÜ által felkért külsı szakértı

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I

A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I P7_TA-PROV(2011)0212 A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I Az Európai Parlament 2011. május 11-i jogalkotási állásfoglalása a kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. 1 COLIPED (Európai Kerékpáralkatrész és -felszerelés Gyártókat Összekötő Bizottság összesen 1 Megfigyelőként

BESZÁMOLÓ. 1 COLIPED (Európai Kerékpáralkatrész és -felszerelés Gyártókat Összekötő Bizottság összesen 1 Megfigyelőként BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (UN ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármű Szerkezeti Munkacsoport (WP.29) keretén belül működő Passzív Biztonság Szakértői

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje Az Ügyvezetõ Bizottság (a továbbiakban: ÜB) ügyrendje 1. A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezetõ

Részletesebben