BESZÁMOLÓ. (Genf, április ) dr. Matolcsy Mátyás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. (Genf, 2007. április 16-20.) dr. Matolcsy Mátyás"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG) 92. ülésérıl (Genf, április ) dr. Matolcsy Mátyás

2 2 92. GRSG ülés Genf, Nemzetek Palotája április RÉSZTVEVİK Belgium 1 fı Olaszország 1fı Csehország Dél-Afrika 2 1 Oroszország Spanyolország 5 5 Dánia Franciaország 1 2 Svédország Svájc 2 1 Finnország 1 UK (Anglia) 2 Hollandia 1 USA 1 Japán 6 India 3 Európai Unió 2 Kanada 1 CLEPA 4 Kína 2 IMMA 3 Korea 3 IRU 2 Lengyelország 3 OICA 11 Luxemburg 1 CLCCR 1 Magyarország 1 Németország 5 Összesen: 75 fı Norvégia 1 Az elnök Erario úr volt, a titkárok Ramos és Dzintars és Genotti urak voltak. Elıször vett részt a GRSG ülésén kínai delegáció. 2. AZ ÜLÉS NAPIRENDJE 2.1. R.66 Busz tetıszilárdság 2.2. R.107 Autóbusz elıírás módosítása, továbbfejlesztése További módosítási javaslatok Alvó buszok Tolókocsik biztonsága Ajtók környékének megvilágítása Biztonsági üvegezés Tőzbiztonság Buszok homlokütközése Vészkijáratok Vezetı munkahelye 2.3. R.18 Jogtalan használat elleni védelem 2.4. R.34 Tőzbiztonság 2.5. R.43 Biztonsági üvegezés 2.6. R.46 Indirekt látás eszközei 2.7. R.58 Hátsó aláfutásgátló 2.8. R.116 Jogtalan használat elleni védelem 2.9. R.118 Anyagok égési tulajdonságai

3 R.121 Kezelı és jelzı berendezések Vezetı látásmezeje elıre Horizontális elıírás as egyezmény, GTR-ek Kezelıszervek, jelzıberendezések, GTR tervezet Biztonsági üvegezés, GTR tervezet Egyéb ügyek EDR adatrögzítı berendezés Nehéz jármővek tőzveszélye Szállítás és biztonság 3. A TÉNYLEGESEN ELVÉGZETT MUNKA 3.1. Autóbuszok tetıszilárdsága (R.66 elıírás). NHD-4 alapján szóbeli tájékoztatást adtam az IG/R.66 budapesti ülésérıl (2007. jan ), amit GRSG köszönettel tudomásul vett. Az EU képviselıje kiemelte, hogy véleményük szerint az emeletes buszokra is érvényesnek kell lennie az R.66-nek. Véglegessé vált, hogy a következı ülés június án lesz Prágában. GRSG kérte, hogy az angol NHD-20 anyagot is tőzze napirendjére a csoport. Ez az anyag az utasok kiesésének megakadályozásával foglalkozik borulás esetén. A cseh kollegákkal megegyeztünk a szervezés legfontosabb kérdéseiben. Az angolok beszámoltak két éves baleseti vizsgálatukról elemzésükrıl, 10 év alatt csak 10 emeletes buszborulást regisztráltak. Szerintük szemben a magyar megállapítással az emeletes buszok nincsenek túl reprezentálva a borulásos balesetekben. A spanyol javaslat (HD-2) az R.66 elıírás hatályának módosítását célozta a véletlenül kimaradt lábjegyzet visszaállításának kapcsán. Nagy vita alakult ki a kérdésben, s többen azt javasolták, hogy ez egy jó alkalom az R.66 és az R.107/Rev.1.-ben lévı 4. Mellékletben szereplı tetıszilárdsági követelmények hatályának egységesítésére. Erre vonatkozóan készült el az NHD-31 javaslat, amit én elsı olvasatban elleneztem, mondván, hogy visszalépés az eredeti célhoz és gyakorlathoz képest és idıt kértem az alaposabb elemzéshez, az oroszok támogattak. A következı ülésen visszatérünk a kérdésre R.107 Autóbusz elıírás módosítása, továbbfejlesztése Módosítási javaslatok autóbuszokra (R.107 elıírás) Két módosító javaslatot vitattunk meg az R.107 elıírással kapcsolatban, mindkét esetben hosszú vita alakult ki. A fontosabb megállapításokat az alábbiakban rögzítem: az OICA a súlyokkal, tömegekkel, befogadóképességgel kapcsolatban egy terjedelmes anyagot terjesztett elı (NHD-21), ami egy korábbi javaslatunknak az átdolgozott változata. Idı kell az áttanulmányozáshoz, a következı ülésre hivatalos munkaanyag készül belıle. A németek korábbi módosító javaslatukat is módosították a tetıvészkijáratok elhelyezésére vonatkozóan (NHD-16). Ennek az általánosított, kiterjesztett változatát javasoltam (NHD-6), amit végül nem fogadott el a GRSG. A német javaslat megy WP.29 elé novemberben Alvó buszok A dán elıterjesztés (HD-3) általánosan tárgyalja az alvó buszok biztonsági problémáit, különösen a fekvı utas biztonsági öv használatára koncentrálva. Szükségesnek és lehetségesnek tartják az alvó buszok szabályozását. Hosszú vita alakult ki, de csak az általános elvek szint-

4 4 jén. Én hangsúlyoztam, hogy elsı lépésként definiálni kellene az alvó buszt. Az elnök konkrét javaslatokat kért Tolókocsik biztonsága autóbuszokon Az angolok vezette szakértıi csoport már az elızı évben elkészítette javaslatát, amelyet már vitattunk.a munkaanyaghoz a németek módosítást terjesztettek elı (NHD 17) amit módosításokkal elfogadtunk. A már korábban elfogadott változtatásokat is figyelembe véve a Titkárság készít egy végleges dokumentumot, ami a WP.29 elé kerül novemberben Utasajtó külsı környezetének megvilágítása A svédek korábbi kezdeményezésére, az OICA közremőködésével készült egy javaslat (HD 15) ami autóbuszoknál az utasajtó külsı környezetének megvilágítását szabályozza. Az ilyen lámpa opcionális, de ha alkalmazásra kerül, akkor ki kell elégítenie az itt rögzített követelményeket. AA németek módosító javaslatot készítettek (HD 5), ez azonban nem lett elfogadva. A svéd javaslat a WP.29 novemberi ülésére kerül Biztonsági üvegezés Egy angol vizsgálat (NHD 3) szerint Angliában 3 autóbusz utas halt meg és 184 sebesült meg súlyosan borulás közbeni kiesés következtében. Számítógépes szimulációt végeztek laminált oldalablakok hatásosságának vizsgálatára. Megállapították, hogy az oldalablakok leválnak, kiesnek, ezért nem hatásosak, nem tartják vissza az utasokat a kieséstıl. Szerintük a 3 pontos biztonsági öv a legjobb megoldás. A svédek kételkedtek az eredményben, a németek szerint a 2 pontos öv jobb a 3 pontosnál. Az USA ismét megigérte, hogy hoz információt a csukósan függesztett vészkijárati ablakokról. (FMVSS 17) Tőzbiztonság Német javaslat (HD 6) motortéri tőzjelzı berendezés kötelezı beépítését írná elı, de semmi követelményt nem ad meg hozzá. Én a javaslatot támogatva bizonyos követelményeket fogalmaztam meg (NHD 14). A franciák, angolok, svédek, az USA ígért anyagokat ebben a témában a következı ülésre. Az elnök kért mindenkit, hogy tőzjelzık (füst és hımérséklet érzékelık) követelményeirıl, vizsgálati módszereirıl próbáljunk információkat szerezni. Az IRU sürgette GRSG-t, hogy lépjen ezen a téren Buszok homlokütközése Az októberi ülésen tett felajánlásom szerint elkészítettem egy anyagot (NHD - 7) olyan javaslattal, amely elımozdítaná a probléma megoldását. (Egy éve nincs elırelépés az ügyben). Ez egy lépéstıl lépésre (step by step) munkát jelentene. A spanyolok rövid anyagukban (NHD 26) arról tájékoztattak, hogy a GRSG által tavaly az EEVC hez elküldött felkérésre ott egy éves kutatómunkába kezdtek, melynek javaslatait GRSG elé terjesztik. Az angolok beszámoltak arról, hogy két éves balesetelemzı programjukat befejezték, a busz homlokütközésekre vonatkozó adataikat majd beterjesztik. Fontosnak nyilvánítva a témát GRSG örömmel halasztotta el a döntést, megvárva az ígért információkat Vészkijáratok Az utasajtók vészkijáratként történı mőködtetése esetére megfogalmazott követelmények pontosítására külön a németek (HD 7), valamint a hollandok is készítettek javaslatot. Hoszszú vita után, kisebb módosításokkal mindkettıt elfogadtuk, elıterjesztésre kerülnek a WP.29. novemberi ülésén. E témában az oroszok is elıálltak egy javaslattal (NHD 10), de ugyanebben a dokumentumban az elektromos áramkörök biztosításával kapcsolatban is tettek javaslatot. A következı ülésre két önálló hivatalos munkaanyag készül.

5 Vezetıtér A németek egy évvel korábbi felvetésére a franciák készítettek egy javaslatot (HD 8) a témában és én is benyújtottak egy kiegészítést (NHD 15). Hosszú vita után körvonalazódott egy javaslat, amit a franciák a következı ülésre új formába öntenek. 3.3 Jogtalan használat elleni védelem (R.18 elıírás) Francia javaslatra (NHD-3) bekerül az elıírásba a kerékzár lehetısége is, az elektromosan mőködtetett rögzítıféken keresztül. Megegyezés közeli állapothoz jutottunk, de többen idıt kértek a javasolt szöveg tanulmányozására. Kanada jelezte, hogy náluk és az USÁ ban ilyen megoldás nem lenne elfogadható, de ık nem csatlakoztak az elıíráshoz Tőz elleni védelem (R.34 elıírás) OICA egy teljesen átdolgozott elıírást terjesztett elı (NHD -3), amiben figyelembe vették a korábbi módosításokat és az üzemanyagtartályt önálló egységként jóváhagyandó egységnek tekintik. A terjedelmes anyagon csak átszaladtunk, következı ülésre hivatalos dokumentum készül belıle. 3.4 Biztonsági üvegezés. Francia javaslat (HD-9). Az M1 jármőbıl kialakított N1 jármővek azonos jóváhagyásának, illetve egyéb kategóriákra történı alkalmazásának feltételeit foglalta össze. Kis módosításokkal a javaslatot elfogadtuk, WP.29. elé lesz terjesztve novemberben 3.6. Indirekt látás eszközei (R.46) IMMA javasolta, hogy a tükör elıírás legyen a motorkerékpárokra is kiterjesztve (HD -14) Az elvvel GRSG egyetértett, de sok módosító javaslat hangzott el, ezért IMMA a következı ülésre új anyagot készít. Egy holland módosító javaslatot (HD -10) és egy németet is (HD -16) elfogadtunk Több további javaslatot (holland, német) is megvitattunk, miközben kiderült, hogy 2004 ben WP:29. elé rossz elıterjesztés került, így rossz anyag lett jóváhagyva, elfogadva. A Titkárság készít egy új supplement 2 t, ami a hibákat kijavítja és az új módosításokat is tartalmazza és ez megy WP.29 elé novemberben Hátsó aláfutásgátló (R.58 elıírás) Francia és EU (HD-12) valamint egy japán kiegészítı javaslat (HD -12) összedolgozásával elfogadtunk egy módosító javaslatot, amely figyelembe veszi a tehergépkocsik hátfalán lévı emelılifteket, valamint a 2 m -nél nem szélesebb tgk -k esetén adódó problémákat. A javaslat a WP:29 novemberi ülése elé kerül Jogtalan használat elleni védelem (R.116 elıírás) Az R.18 elıíráshoz tett francia módosítási javaslat. szó szerint azonosan ehhez az elıíráshoz is elıterjesztésre került, végsı döntés itt is a következı ülésre maradt Anyagok égési tulajdonságai (R.118. elıírás) A svédek és norvégok közös anyagban számoltak be két éves kutatásukról. Autóbuszaik 1 1,5% -a minden évben kigyullad, leginkább a motortérben keletkezik a tőz. Az ISO 3795 szerinti éghetıségi vizsgálat nem jó, nem elegendı. Füst és gázképzıdést is vizsgálni kellene 8(ISO 5659/IMO) Autóbuszoknál is a hajóknál, vonatoknál alkalmazott követelményeket, vizsgálati módszereket, anyagokat kellene alkalmazni. OICA és az angolok az ilyen anyagok árait festegették, az EU sürgette a lépést ezen a területen. Svédek felajánlották, hogy készítenek konkrét javaslatot, ha GRSG igényli azt.

6 Kezelıszervek, jelzıberendezések (R.121 elıírás) A franciák a francia szövegben találtak hibákat,, amelyeket kijavítottak (NHD -.11), ezt elfogadtuk, WP.29. elé kerül novemberben. Az OICA módosító javaslataiból (NHD -24) a következı ülésre hivatalos munkaanyag less Vezetı látómezeje elıre India tájékoztatást adott arról, hogy dolgoznak a nemzeti elıírásukon, amelyben a követelményeket M2, M3, valamint N1, N2, és N3 kategóriákra is ki fogják terjeszteni. Japán felajánlotta együttmőködését, Hollandia pedig a náluk érvényes autóbuszokra vonatkozó - követelményeket. Többen (Dánia, UK, EU, Oroszország) bejelentették érdekeltségüket a témába Horizontális elıírás Érdemi elırelépés nem történt, új, új anyag nem lett elıterjesztve. (lásd még 5.1 pontban) IMMA tiltakozott az L6 és L7 jármőkategóriák bevezetése ellen, ezek nem közúti jármővek, az egyes országok kezeljék ıket, ahogy akarják. Többen felvetették OICA, UK, Magyarország) az elıírás jelen formájának értelmét as egyezmény, GTR-ek Kezelıszervek, jelzıberendezések GTR tervezete Japán készített egy javaslatot (NHD 19) arról a tartományról, amit a vezetı kényelmesen el tud érni kezeivel (mindkét irányban 600 mm) A következı ülésre ebbıl hivatalos dokumentum lesz. Az USA elkészítette ú GTR tervezetét (NHD 25), amit otthon már el tudnak fogadtatni az érintett partnerekkel. Ezt a helyszínen kaptuk meg, nem volt idı a tanulmányozásra. Következı ülésre ebbıl is hivatalos dokumentum készül. Ezzel párhuzamosa fogjuk tárgyalni a korábbi kanadai változatot Biztonsági üvegezés GTR tervezete Mostanra sem készült el az ígért anyag (lásd még az 5.2. pontban), így az októberi ülésre tolódott az ígért tervezet megvitatása Egyéb ügyek Nehéz jármővek tőzveszélye Wp.29. kérte fel GRSG t a probléma vizsgálatára. Egyelıre nagy a tanácstalanság, támogatjuk GRRF -et az abroncs-nyomás ellenırzésének, mint követelménynek általánossá tételében. Az autóbuszok tőzbiztonságának növelésében GRSG -nek önálló akciója van Szállítás- közlekedés és biztonság WP.29-tıl jött a kérés ennek a témának a tanulmányozására. Cél a terrorista veszély csökkentése a közlekedésben. Az ITC n belül alakult egy ad hoc bizottság, elsı feladata egy probléma öszszegyőjtés és felsorolás lenne. Elnökünk felkérte az országokat javaslataik elıterjesztésére, illetve közvetlen csatlakozásukra az ad hoc bizottsághoz. 4. DOKUMENTUMOK, MUNKAANYAGOK A tavaly októberi GRSG ülés óta elkészült és közzétett anyagokat a téma és a hivatkozási szám megjelölésével az alábbiakban foglalom össze. Mindezek megtalálhatók a Titkárság honlapján: A tavaly októberi GRSG ülés jegyzıkönyve: ECE/TRANS/WP.29/GRSG/70 szintén megtalálható a világhálón.

7 Hivatalos dokumentumok (HD) Erre az ülésre készült hivatalos dokumentumok számozása ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2007/x ahol az x a sorszám, ami alapján az alábbi lista készült. 1. Javaslat R.66 hatályának módosítására spanyol 2. Alvó buszok, általános munkaanyag dán 3. Tolókocsik biztonsága buszokon, módosító javaslat német 4. Ajtótér megvilágítása, módosító javaslat német 5. Tőzjelzı busz motortérben, R.107-hez német 6. Vészkijáratok módosítás R.107-hez német 7. Vezetıtér autóbuszokhoz (R.107) francia 8. Módosítási javaslat R.43-hoz (biztonsági üvegezés) francia 9. Módosítási javaslat R.46-hoz (indirekt látás eszközei) holland 10. Módosítási javaslat R.46-hoz (indirekt látás eszközei) holland 11. Módosítási javaslat R.58-hoz (hátsó aláfutásgátló) francia 12. Módosítási javaslat R.58-hoz (hátsó aláfutásgátló) japán 13. Módosító javaslat R.46.hoz (indirekt látás eszközei) OICA 14. Utasajtó környezetének megvilágítása (R.107-hez) svéd 15. Módosítási javaslat R.46-hoz (indirekt látás eszközei) német 16. GRSG 92. ülésének tervezett napirendje titkárság 4.2. Nem hivatalos dokumentumok (NHD) Erre az ülésre készült munkaanyagok jelölése GRSG-92-x, ahol x a sorszám, ami alapján az alábbi lista készült. 1. elızetes napirend idıbeli tervezete elnök 2. Kiegészítés az R.107-hez (busz vészkijárati ajtó) holland 3. Kiegészítés R.18-hoz (kerékzár) francia 4. Beszámoló az IG/R.66 budapesti ülésrıl magyar 5. Kiegészítés az R.66 scope -jához magyar 6. Kiegészítés a német javaslathoz, R07 (tetıvészkijárat) magyar 7. Buszok homlokütközése magyar 8. Módosítás R.46-hoz (indirekt látás eszközei) német 9. Módosítás R.46-hoz (indirekt látás eszközei) holland 10. Javaslatok R.107-hez (autóbuszok) orosz 11. Korrekció a francia szövegben, R.121 francia 12. Kiegészítés R.116-hoz (kerékzár) francia 13. Vezetık látásmezeje buszoknál indiai 14. Motortér tőzjelzı buszoknál (R.107) magyar 15. Autóbusz vezetıtér, kiegészítés a német javaslathoz magyar 16. Tetı vészkijárat helyzete buszoknál (R.107) német 17. Módosítás az angol elıterjesztéshez (tolókocsik buszokon) német 18. Autóbuszok tőzbiztonsága svéd 19. Kezelıszervek elérhetısége a vezetı által japán 20. Autóbusz utasok kiesésének megakadályozása boruláskor angol 21. Autóbusz elıíráshoz módosítási javaslat OICA 22. Módosítási javaslatok R.34-hez (tőzbiztonság) OICA 23. Kiegészítés R.46-hoz (indirekt látás eszközei) OICA 24. Kiegészítés R.21-hez (kezelıszervek, jelzıberendezések) OICA 25. Javaslat a kezelıszervek GTR tervezethez USA

8 8 26. Buszok ütközése spanyol 27. Státus riport a horizontális elıírásról EU 28. Horizontális elıírás, tervezet EU 29. Státusz riport a horizontális elıírásról EU 30. Javaslat R.46-hoz (indirekt látás eszközei) angol 31. Módosított javaslat az R.66 hatályának megváltoztatására spanyol 5. EGYEBEK 5.1. Részvettem bár megkésve érkeztem a horizontális elıíráson dolgozó csoport ülésén. Az egész kérdést eddig szorgalmazó, menedzselı Kohler úr távozott a pozíciójából, munkáját Lagrange úr vette át, aki érthetıen nem volt úgy képben, mint elıdje. Az ülés eredménytelenül zárult abból a szempontból, hogy semmilyen anyagot nem tudott letenni GRSG asztalára. A GRSG ülés után fenn lesz a világhálón három NHD anyag (27., 28., és 29, lásd 4.2. pontban) beszámoló a csoport tevékenységérıl, az eddigiek alapján elkészített javaslat, amit a következı ülésen GRSG megtárgyalhat Ugyancsak meglátogattam a GRSG ülés elıtt tartott a biztonsági üvegezés GTR-en dolgozó IG ülést azért, hogy lássam, más szakértıi bizottságban hogyan folyik a munka. Ez a csoport már több GRSG ülésen ígért vitaanyagot a következı ülésre, most is az lett az eredmény, ígéret a következı ülésre. 6. ÖSSZEFOGLALÓ, FONTOSABB KÉRDÉSEK, TEENDİK június án Prágában lesz az IG/R.66 szakértıi csoport következı ülése, ennek megszervezése, elıkészítése fontos feladatom Az alábbi elıírásokhoz fogadtunk el módosításokat: R.43, R.46, R.107, R.121. Ezek a WP.29 novemberi ülésén kerülnek napirendre, magyar részrıl elfogadhatók, támogathatók A következı GRSG ülésre fel kell készülni ha kell nem hivatalos munkaanyagok elıterjesztésével a Horizontális elıírás, az R.66 elıírás hatálya és az R.107 elıírás OICA által készített, a tömegeket, befogadóképességet érintı javaslat vitájára. Budapest, április 28. Dr. Matolcsy Mátyás

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 113. AC/2 és a 161. WP.29 ülésről (Genf, 2013. november 10-15)

BESZÁMOLÓ. a 113. AC/2 és a 161. WP.29 ülésről (Genf, 2013. november 10-15) BESZÁMOLÓ a 113. AC/2 és a 161. WP.29 ülésről (Genf, 2013. november 10-15) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részéről (EGB és GTR előírások módosításai, új előírások kezdeményezése,

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármű Műszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében működő Gépjármű előírásokat összehangoló -WP. 29 jelű - Világfórum

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 157. WP.29 ülésről (Genf, 2012. június 26-30)

BESZÁMOLÓ. a 157. WP.29 ülésről (Genf, 2012. június 26-30) BESZÁMOLÓ a 157. WP.29 ülésről (Genf, 2012. június 26-30) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részéről (EGB és GTR előírások módosításai, új előírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ

HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ 1.1 tevékenység Készítették: Márta Hodász és Geraldine Scullion HU2004/IB/SO01-TL számú Twinning Light projekt

Részletesebben

Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS. a Befektetı-védelmi Alap 2008. évi tevékenységérıl. 2009. május

Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS. a Befektetı-védelmi Alap 2008. évi tevékenységérıl. 2009. május Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS a Befektetı-védelmi Alap 2008. évi tevékenységérıl 2009. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETİ... 3 II. A BEFEKTETİ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

A Húsipari Üzemek Egyesülése és a Vállalkozó Húsiparosok és Húskereskedık Szövetsége közös. közgyőlésének beszámolója

A Húsipari Üzemek Egyesülése és a Vállalkozó Húsiparosok és Húskereskedık Szövetsége közös. közgyőlésének beszámolója A Húsipari Üzemek Egyesülése és a Vállalkozó Húsiparosok és Húskereskedık Szövetsége közös közgyőlésének beszámolója Tisztelt Közgyőlés! A Húscéh elnökségének beszámolója a 2006.évi tevékenységrıl és a

Részletesebben

Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl

Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl I. Bevezetés A magyar Nemzeti Tanácsadó Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

Jelen voltak: A csatolt (1-3. számú mellékletek) jelenléti ívek szerint.

Jelen voltak: A csatolt (1-3. számú mellékletek) jelenléti ívek szerint. Szám: 5-27 / 2011 Szám: 3-60 / 2011 Melléklet: 1. MTT jelenléti ív 2. TFT jelenléti ív 3. Meghívottak jelenléti íve 4. Láng István elıadása 5. Janák Emil 1. elıadása 6. Janák Emil 2. elıadása 7. Sajtóközlemény

Részletesebben

SIPOS ISTVÁN: A HATÁRİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓVAL ÉS A NATO-VAL

SIPOS ISTVÁN: A HATÁRİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓVAL ÉS A NATO-VAL SIPOS ISTVÁN: A HATÁRİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓVAL ÉS A NATO-VAL Az Európai Unióban folyó bel-és igazságügyi együttmőködésben való részvétel elıkészítését a Kormány továbbra is a csatlakozás

Részletesebben

Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS. a Befektetı-védelmi Alap 2009. évi tevékenységérıl. 2010. május

Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS. a Befektetı-védelmi Alap 2009. évi tevékenységérıl. 2010. május Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS a Befektetı-védelmi Alap 2009. évi tevékenységérıl 2010. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETİ... 3 II. A BEFEKTETİ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

Darmos István: Az egyéb ügyek között a kispataki útépítéssel kapcsolatban kíván néhány szót szólni.

Darmos István: Az egyéb ügyek között a kispataki útépítéssel kapcsolatban kíván néhány szót szólni. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 14280-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 13. évfolyam 1. szám 2008. május Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2008. május A

Részletesebben

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével nyertes pályázóinak eredményvizsgálata A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatómőhelyében

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 03-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 03-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 03-án megtartott ülésérıl Határozatok száma:59-64. TARTALOMJEGYZÉK 59/2008.(XI.03.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak:

Részletesebben

a természettudományi szakos hallgatóknak

a természettudományi szakos hallgatóknak A kétciklusú képzés bevezetése a magyar felsıoktatásban a természettudományi szakokon Alkalmazkodás a munkaerıpiac igényeihez KÖRNYEZETAUDITÁLÁS a természettudományi szakos hallgatóknak oktatási segédnyag

Részletesebben

KAPACITÁSBİVÍTÉS AZ OKTATÁS TERÉN A KÖZELGİ MAGYAR ELNÖKSÉG KAPCSÁN (Az OKM megrendelésére a TÁRKI-TUDOK által végzett kutatás beszámolója)

KAPACITÁSBİVÍTÉS AZ OKTATÁS TERÉN A KÖZELGİ MAGYAR ELNÖKSÉG KAPCSÁN (Az OKM megrendelésére a TÁRKI-TUDOK által végzett kutatás beszámolója) KAPACITÁSBİVÍTÉS AZ OKTATÁS TERÉN A KÖZELGİ MAGYAR ELNÖKSÉG KAPCSÁN (Az OKM megrendelésére a TÁRKI-TUDOK által végzett kutatás beszámolója) Írták: Gáti Annamária és Lannert Judit 2009. május 31. 1 A tanulmány

Részletesebben

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u.

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének beszámolója az Akadémia tevékenységérıl a 2010. évi 180. rendes közgyőlésen

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének beszámolója az Akadémia tevékenységérıl a 2010. évi 180. rendes közgyőlésen A Magyar Tudományos Akadémia elnökének beszámolója az Akadémia tevékenységérıl a 2010. évi 180. rendes közgyőlésen A Magyar Tudományos Akadémia tevékenységérıl szólva három, a munka jellegét tekintve különbözı

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

Emlékeztetı. Tisza Vízgyőjtı-gazdálkodási Fórum Szolnok, Megyeháza Nagyterme, Kossuth Lajos út 2. 2008. június 26. 10.00

Emlékeztetı. Tisza Vízgyőjtı-gazdálkodási Fórum Szolnok, Megyeháza Nagyterme, Kossuth Lajos út 2. 2008. június 26. 10.00 Emlékeztetı Tisza Vízgyőjtı-gazdálkodási Fórum Szolnok, Megyeháza Nagyterme, Kossuth Lajos út 2. 2008. június 26. 10.00 Az EU Víz Keretirányelvének megfelelıen vízgyőjtı-gazdálkodási terv készül a Dunamedencére

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Harmadik jelentés Magyarországról

Harmadik jelentés Magyarországról CRI(2004)25 Version hongroise Hungarian version Európai Rasszizmus és Intolerancia- Ellenes Bizottság Harmadik jelentés Magyarországról Elfogadva: 2003. december 5. Strasbourg, 2004. június 8. Az Európai

Részletesebben