BESZÁMOLÓ. (Genf, április ) dr. Matolcsy Mátyás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. (Genf, 2007. április 16-20.) dr. Matolcsy Mátyás"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG) 92. ülésérıl (Genf, április ) dr. Matolcsy Mátyás

2 2 92. GRSG ülés Genf, Nemzetek Palotája április RÉSZTVEVİK Belgium 1 fı Olaszország 1fı Csehország Dél-Afrika 2 1 Oroszország Spanyolország 5 5 Dánia Franciaország 1 2 Svédország Svájc 2 1 Finnország 1 UK (Anglia) 2 Hollandia 1 USA 1 Japán 6 India 3 Európai Unió 2 Kanada 1 CLEPA 4 Kína 2 IMMA 3 Korea 3 IRU 2 Lengyelország 3 OICA 11 Luxemburg 1 CLCCR 1 Magyarország 1 Németország 5 Összesen: 75 fı Norvégia 1 Az elnök Erario úr volt, a titkárok Ramos és Dzintars és Genotti urak voltak. Elıször vett részt a GRSG ülésén kínai delegáció. 2. AZ ÜLÉS NAPIRENDJE 2.1. R.66 Busz tetıszilárdság 2.2. R.107 Autóbusz elıírás módosítása, továbbfejlesztése További módosítási javaslatok Alvó buszok Tolókocsik biztonsága Ajtók környékének megvilágítása Biztonsági üvegezés Tőzbiztonság Buszok homlokütközése Vészkijáratok Vezetı munkahelye 2.3. R.18 Jogtalan használat elleni védelem 2.4. R.34 Tőzbiztonság 2.5. R.43 Biztonsági üvegezés 2.6. R.46 Indirekt látás eszközei 2.7. R.58 Hátsó aláfutásgátló 2.8. R.116 Jogtalan használat elleni védelem 2.9. R.118 Anyagok égési tulajdonságai

3 R.121 Kezelı és jelzı berendezések Vezetı látásmezeje elıre Horizontális elıírás as egyezmény, GTR-ek Kezelıszervek, jelzıberendezések, GTR tervezet Biztonsági üvegezés, GTR tervezet Egyéb ügyek EDR adatrögzítı berendezés Nehéz jármővek tőzveszélye Szállítás és biztonság 3. A TÉNYLEGESEN ELVÉGZETT MUNKA 3.1. Autóbuszok tetıszilárdsága (R.66 elıírás). NHD-4 alapján szóbeli tájékoztatást adtam az IG/R.66 budapesti ülésérıl (2007. jan ), amit GRSG köszönettel tudomásul vett. Az EU képviselıje kiemelte, hogy véleményük szerint az emeletes buszokra is érvényesnek kell lennie az R.66-nek. Véglegessé vált, hogy a következı ülés június án lesz Prágában. GRSG kérte, hogy az angol NHD-20 anyagot is tőzze napirendjére a csoport. Ez az anyag az utasok kiesésének megakadályozásával foglalkozik borulás esetén. A cseh kollegákkal megegyeztünk a szervezés legfontosabb kérdéseiben. Az angolok beszámoltak két éves baleseti vizsgálatukról elemzésükrıl, 10 év alatt csak 10 emeletes buszborulást regisztráltak. Szerintük szemben a magyar megállapítással az emeletes buszok nincsenek túl reprezentálva a borulásos balesetekben. A spanyol javaslat (HD-2) az R.66 elıírás hatályának módosítását célozta a véletlenül kimaradt lábjegyzet visszaállításának kapcsán. Nagy vita alakult ki a kérdésben, s többen azt javasolták, hogy ez egy jó alkalom az R.66 és az R.107/Rev.1.-ben lévı 4. Mellékletben szereplı tetıszilárdsági követelmények hatályának egységesítésére. Erre vonatkozóan készült el az NHD-31 javaslat, amit én elsı olvasatban elleneztem, mondván, hogy visszalépés az eredeti célhoz és gyakorlathoz képest és idıt kértem az alaposabb elemzéshez, az oroszok támogattak. A következı ülésen visszatérünk a kérdésre R.107 Autóbusz elıírás módosítása, továbbfejlesztése Módosítási javaslatok autóbuszokra (R.107 elıírás) Két módosító javaslatot vitattunk meg az R.107 elıírással kapcsolatban, mindkét esetben hosszú vita alakult ki. A fontosabb megállapításokat az alábbiakban rögzítem: az OICA a súlyokkal, tömegekkel, befogadóképességgel kapcsolatban egy terjedelmes anyagot terjesztett elı (NHD-21), ami egy korábbi javaslatunknak az átdolgozott változata. Idı kell az áttanulmányozáshoz, a következı ülésre hivatalos munkaanyag készül belıle. A németek korábbi módosító javaslatukat is módosították a tetıvészkijáratok elhelyezésére vonatkozóan (NHD-16). Ennek az általánosított, kiterjesztett változatát javasoltam (NHD-6), amit végül nem fogadott el a GRSG. A német javaslat megy WP.29 elé novemberben Alvó buszok A dán elıterjesztés (HD-3) általánosan tárgyalja az alvó buszok biztonsági problémáit, különösen a fekvı utas biztonsági öv használatára koncentrálva. Szükségesnek és lehetségesnek tartják az alvó buszok szabályozását. Hosszú vita alakult ki, de csak az általános elvek szint-

4 4 jén. Én hangsúlyoztam, hogy elsı lépésként definiálni kellene az alvó buszt. Az elnök konkrét javaslatokat kért Tolókocsik biztonsága autóbuszokon Az angolok vezette szakértıi csoport már az elızı évben elkészítette javaslatát, amelyet már vitattunk.a munkaanyaghoz a németek módosítást terjesztettek elı (NHD 17) amit módosításokkal elfogadtunk. A már korábban elfogadott változtatásokat is figyelembe véve a Titkárság készít egy végleges dokumentumot, ami a WP.29 elé kerül novemberben Utasajtó külsı környezetének megvilágítása A svédek korábbi kezdeményezésére, az OICA közremőködésével készült egy javaslat (HD 15) ami autóbuszoknál az utasajtó külsı környezetének megvilágítását szabályozza. Az ilyen lámpa opcionális, de ha alkalmazásra kerül, akkor ki kell elégítenie az itt rögzített követelményeket. AA németek módosító javaslatot készítettek (HD 5), ez azonban nem lett elfogadva. A svéd javaslat a WP.29 novemberi ülésére kerül Biztonsági üvegezés Egy angol vizsgálat (NHD 3) szerint Angliában 3 autóbusz utas halt meg és 184 sebesült meg súlyosan borulás közbeni kiesés következtében. Számítógépes szimulációt végeztek laminált oldalablakok hatásosságának vizsgálatára. Megállapították, hogy az oldalablakok leválnak, kiesnek, ezért nem hatásosak, nem tartják vissza az utasokat a kieséstıl. Szerintük a 3 pontos biztonsági öv a legjobb megoldás. A svédek kételkedtek az eredményben, a németek szerint a 2 pontos öv jobb a 3 pontosnál. Az USA ismét megigérte, hogy hoz információt a csukósan függesztett vészkijárati ablakokról. (FMVSS 17) Tőzbiztonság Német javaslat (HD 6) motortéri tőzjelzı berendezés kötelezı beépítését írná elı, de semmi követelményt nem ad meg hozzá. Én a javaslatot támogatva bizonyos követelményeket fogalmaztam meg (NHD 14). A franciák, angolok, svédek, az USA ígért anyagokat ebben a témában a következı ülésre. Az elnök kért mindenkit, hogy tőzjelzık (füst és hımérséklet érzékelık) követelményeirıl, vizsgálati módszereirıl próbáljunk információkat szerezni. Az IRU sürgette GRSG-t, hogy lépjen ezen a téren Buszok homlokütközése Az októberi ülésen tett felajánlásom szerint elkészítettem egy anyagot (NHD - 7) olyan javaslattal, amely elımozdítaná a probléma megoldását. (Egy éve nincs elırelépés az ügyben). Ez egy lépéstıl lépésre (step by step) munkát jelentene. A spanyolok rövid anyagukban (NHD 26) arról tájékoztattak, hogy a GRSG által tavaly az EEVC hez elküldött felkérésre ott egy éves kutatómunkába kezdtek, melynek javaslatait GRSG elé terjesztik. Az angolok beszámoltak arról, hogy két éves balesetelemzı programjukat befejezték, a busz homlokütközésekre vonatkozó adataikat majd beterjesztik. Fontosnak nyilvánítva a témát GRSG örömmel halasztotta el a döntést, megvárva az ígért információkat Vészkijáratok Az utasajtók vészkijáratként történı mőködtetése esetére megfogalmazott követelmények pontosítására külön a németek (HD 7), valamint a hollandok is készítettek javaslatot. Hoszszú vita után, kisebb módosításokkal mindkettıt elfogadtuk, elıterjesztésre kerülnek a WP.29. novemberi ülésén. E témában az oroszok is elıálltak egy javaslattal (NHD 10), de ugyanebben a dokumentumban az elektromos áramkörök biztosításával kapcsolatban is tettek javaslatot. A következı ülésre két önálló hivatalos munkaanyag készül.

5 Vezetıtér A németek egy évvel korábbi felvetésére a franciák készítettek egy javaslatot (HD 8) a témában és én is benyújtottak egy kiegészítést (NHD 15). Hosszú vita után körvonalazódott egy javaslat, amit a franciák a következı ülésre új formába öntenek. 3.3 Jogtalan használat elleni védelem (R.18 elıírás) Francia javaslatra (NHD-3) bekerül az elıírásba a kerékzár lehetısége is, az elektromosan mőködtetett rögzítıféken keresztül. Megegyezés közeli állapothoz jutottunk, de többen idıt kértek a javasolt szöveg tanulmányozására. Kanada jelezte, hogy náluk és az USÁ ban ilyen megoldás nem lenne elfogadható, de ık nem csatlakoztak az elıíráshoz Tőz elleni védelem (R.34 elıírás) OICA egy teljesen átdolgozott elıírást terjesztett elı (NHD -3), amiben figyelembe vették a korábbi módosításokat és az üzemanyagtartályt önálló egységként jóváhagyandó egységnek tekintik. A terjedelmes anyagon csak átszaladtunk, következı ülésre hivatalos dokumentum készül belıle. 3.4 Biztonsági üvegezés. Francia javaslat (HD-9). Az M1 jármőbıl kialakított N1 jármővek azonos jóváhagyásának, illetve egyéb kategóriákra történı alkalmazásának feltételeit foglalta össze. Kis módosításokkal a javaslatot elfogadtuk, WP.29. elé lesz terjesztve novemberben 3.6. Indirekt látás eszközei (R.46) IMMA javasolta, hogy a tükör elıírás legyen a motorkerékpárokra is kiterjesztve (HD -14) Az elvvel GRSG egyetértett, de sok módosító javaslat hangzott el, ezért IMMA a következı ülésre új anyagot készít. Egy holland módosító javaslatot (HD -10) és egy németet is (HD -16) elfogadtunk Több további javaslatot (holland, német) is megvitattunk, miközben kiderült, hogy 2004 ben WP:29. elé rossz elıterjesztés került, így rossz anyag lett jóváhagyva, elfogadva. A Titkárság készít egy új supplement 2 t, ami a hibákat kijavítja és az új módosításokat is tartalmazza és ez megy WP.29 elé novemberben Hátsó aláfutásgátló (R.58 elıírás) Francia és EU (HD-12) valamint egy japán kiegészítı javaslat (HD -12) összedolgozásával elfogadtunk egy módosító javaslatot, amely figyelembe veszi a tehergépkocsik hátfalán lévı emelılifteket, valamint a 2 m -nél nem szélesebb tgk -k esetén adódó problémákat. A javaslat a WP:29 novemberi ülése elé kerül Jogtalan használat elleni védelem (R.116 elıírás) Az R.18 elıíráshoz tett francia módosítási javaslat. szó szerint azonosan ehhez az elıíráshoz is elıterjesztésre került, végsı döntés itt is a következı ülésre maradt Anyagok égési tulajdonságai (R.118. elıírás) A svédek és norvégok közös anyagban számoltak be két éves kutatásukról. Autóbuszaik 1 1,5% -a minden évben kigyullad, leginkább a motortérben keletkezik a tőz. Az ISO 3795 szerinti éghetıségi vizsgálat nem jó, nem elegendı. Füst és gázképzıdést is vizsgálni kellene 8(ISO 5659/IMO) Autóbuszoknál is a hajóknál, vonatoknál alkalmazott követelményeket, vizsgálati módszereket, anyagokat kellene alkalmazni. OICA és az angolok az ilyen anyagok árait festegették, az EU sürgette a lépést ezen a területen. Svédek felajánlották, hogy készítenek konkrét javaslatot, ha GRSG igényli azt.

6 Kezelıszervek, jelzıberendezések (R.121 elıírás) A franciák a francia szövegben találtak hibákat,, amelyeket kijavítottak (NHD -.11), ezt elfogadtuk, WP.29. elé kerül novemberben. Az OICA módosító javaslataiból (NHD -24) a következı ülésre hivatalos munkaanyag less Vezetı látómezeje elıre India tájékoztatást adott arról, hogy dolgoznak a nemzeti elıírásukon, amelyben a követelményeket M2, M3, valamint N1, N2, és N3 kategóriákra is ki fogják terjeszteni. Japán felajánlotta együttmőködését, Hollandia pedig a náluk érvényes autóbuszokra vonatkozó - követelményeket. Többen (Dánia, UK, EU, Oroszország) bejelentették érdekeltségüket a témába Horizontális elıírás Érdemi elırelépés nem történt, új, új anyag nem lett elıterjesztve. (lásd még 5.1 pontban) IMMA tiltakozott az L6 és L7 jármőkategóriák bevezetése ellen, ezek nem közúti jármővek, az egyes országok kezeljék ıket, ahogy akarják. Többen felvetették OICA, UK, Magyarország) az elıírás jelen formájának értelmét as egyezmény, GTR-ek Kezelıszervek, jelzıberendezések GTR tervezete Japán készített egy javaslatot (NHD 19) arról a tartományról, amit a vezetı kényelmesen el tud érni kezeivel (mindkét irányban 600 mm) A következı ülésre ebbıl hivatalos dokumentum lesz. Az USA elkészítette ú GTR tervezetét (NHD 25), amit otthon már el tudnak fogadtatni az érintett partnerekkel. Ezt a helyszínen kaptuk meg, nem volt idı a tanulmányozásra. Következı ülésre ebbıl is hivatalos dokumentum készül. Ezzel párhuzamosa fogjuk tárgyalni a korábbi kanadai változatot Biztonsági üvegezés GTR tervezete Mostanra sem készült el az ígért anyag (lásd még az 5.2. pontban), így az októberi ülésre tolódott az ígért tervezet megvitatása Egyéb ügyek Nehéz jármővek tőzveszélye Wp.29. kérte fel GRSG t a probléma vizsgálatára. Egyelıre nagy a tanácstalanság, támogatjuk GRRF -et az abroncs-nyomás ellenırzésének, mint követelménynek általánossá tételében. Az autóbuszok tőzbiztonságának növelésében GRSG -nek önálló akciója van Szállítás- közlekedés és biztonság WP.29-tıl jött a kérés ennek a témának a tanulmányozására. Cél a terrorista veszély csökkentése a közlekedésben. Az ITC n belül alakult egy ad hoc bizottság, elsı feladata egy probléma öszszegyőjtés és felsorolás lenne. Elnökünk felkérte az országokat javaslataik elıterjesztésére, illetve közvetlen csatlakozásukra az ad hoc bizottsághoz. 4. DOKUMENTUMOK, MUNKAANYAGOK A tavaly októberi GRSG ülés óta elkészült és közzétett anyagokat a téma és a hivatkozási szám megjelölésével az alábbiakban foglalom össze. Mindezek megtalálhatók a Titkárság honlapján: A tavaly októberi GRSG ülés jegyzıkönyve: ECE/TRANS/WP.29/GRSG/70 szintén megtalálható a világhálón.

7 Hivatalos dokumentumok (HD) Erre az ülésre készült hivatalos dokumentumok számozása ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2007/x ahol az x a sorszám, ami alapján az alábbi lista készült. 1. Javaslat R.66 hatályának módosítására spanyol 2. Alvó buszok, általános munkaanyag dán 3. Tolókocsik biztonsága buszokon, módosító javaslat német 4. Ajtótér megvilágítása, módosító javaslat német 5. Tőzjelzı busz motortérben, R.107-hez német 6. Vészkijáratok módosítás R.107-hez német 7. Vezetıtér autóbuszokhoz (R.107) francia 8. Módosítási javaslat R.43-hoz (biztonsági üvegezés) francia 9. Módosítási javaslat R.46-hoz (indirekt látás eszközei) holland 10. Módosítási javaslat R.46-hoz (indirekt látás eszközei) holland 11. Módosítási javaslat R.58-hoz (hátsó aláfutásgátló) francia 12. Módosítási javaslat R.58-hoz (hátsó aláfutásgátló) japán 13. Módosító javaslat R.46.hoz (indirekt látás eszközei) OICA 14. Utasajtó környezetének megvilágítása (R.107-hez) svéd 15. Módosítási javaslat R.46-hoz (indirekt látás eszközei) német 16. GRSG 92. ülésének tervezett napirendje titkárság 4.2. Nem hivatalos dokumentumok (NHD) Erre az ülésre készült munkaanyagok jelölése GRSG-92-x, ahol x a sorszám, ami alapján az alábbi lista készült. 1. elızetes napirend idıbeli tervezete elnök 2. Kiegészítés az R.107-hez (busz vészkijárati ajtó) holland 3. Kiegészítés R.18-hoz (kerékzár) francia 4. Beszámoló az IG/R.66 budapesti ülésrıl magyar 5. Kiegészítés az R.66 scope -jához magyar 6. Kiegészítés a német javaslathoz, R07 (tetıvészkijárat) magyar 7. Buszok homlokütközése magyar 8. Módosítás R.46-hoz (indirekt látás eszközei) német 9. Módosítás R.46-hoz (indirekt látás eszközei) holland 10. Javaslatok R.107-hez (autóbuszok) orosz 11. Korrekció a francia szövegben, R.121 francia 12. Kiegészítés R.116-hoz (kerékzár) francia 13. Vezetık látásmezeje buszoknál indiai 14. Motortér tőzjelzı buszoknál (R.107) magyar 15. Autóbusz vezetıtér, kiegészítés a német javaslathoz magyar 16. Tetı vészkijárat helyzete buszoknál (R.107) német 17. Módosítás az angol elıterjesztéshez (tolókocsik buszokon) német 18. Autóbuszok tőzbiztonsága svéd 19. Kezelıszervek elérhetısége a vezetı által japán 20. Autóbusz utasok kiesésének megakadályozása boruláskor angol 21. Autóbusz elıíráshoz módosítási javaslat OICA 22. Módosítási javaslatok R.34-hez (tőzbiztonság) OICA 23. Kiegészítés R.46-hoz (indirekt látás eszközei) OICA 24. Kiegészítés R.21-hez (kezelıszervek, jelzıberendezések) OICA 25. Javaslat a kezelıszervek GTR tervezethez USA

8 8 26. Buszok ütközése spanyol 27. Státus riport a horizontális elıírásról EU 28. Horizontális elıírás, tervezet EU 29. Státusz riport a horizontális elıírásról EU 30. Javaslat R.46-hoz (indirekt látás eszközei) angol 31. Módosított javaslat az R.66 hatályának megváltoztatására spanyol 5. EGYEBEK 5.1. Részvettem bár megkésve érkeztem a horizontális elıíráson dolgozó csoport ülésén. Az egész kérdést eddig szorgalmazó, menedzselı Kohler úr távozott a pozíciójából, munkáját Lagrange úr vette át, aki érthetıen nem volt úgy képben, mint elıdje. Az ülés eredménytelenül zárult abból a szempontból, hogy semmilyen anyagot nem tudott letenni GRSG asztalára. A GRSG ülés után fenn lesz a világhálón három NHD anyag (27., 28., és 29, lásd 4.2. pontban) beszámoló a csoport tevékenységérıl, az eddigiek alapján elkészített javaslat, amit a következı ülésen GRSG megtárgyalhat Ugyancsak meglátogattam a GRSG ülés elıtt tartott a biztonsági üvegezés GTR-en dolgozó IG ülést azért, hogy lássam, más szakértıi bizottságban hogyan folyik a munka. Ez a csoport már több GRSG ülésen ígért vitaanyagot a következı ülésre, most is az lett az eredmény, ígéret a következı ülésre. 6. ÖSSZEFOGLALÓ, FONTOSABB KÉRDÉSEK, TEENDİK június án Prágában lesz az IG/R.66 szakértıi csoport következı ülése, ennek megszervezése, elıkészítése fontos feladatom Az alábbi elıírásokhoz fogadtunk el módosításokat: R.43, R.46, R.107, R.121. Ezek a WP.29 novemberi ülésén kerülnek napirendre, magyar részrıl elfogadhatók, támogathatók A következı GRSG ülésre fel kell készülni ha kell nem hivatalos munkaanyagok elıterjesztésével a Horizontális elıírás, az R.66 elıírás hatálya és az R.107 elıírás OICA által készített, a tömegeket, befogadóképességet érintı javaslat vitájára. Budapest, április 28. Dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2010. október 19-22) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2010. október 19-22) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, október 17-20) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, október 17-20) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2008. október 21-24.) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2008. október 21-24.) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2006. április 23-28) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2006. április 23-28) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2005. október 11-14) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2005. október 11-14) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2007. október 23-26) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2007. október 23-26) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

Az érintett ENSZ-EGB elıírás

Az érintett ENSZ-EGB elıírás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2004. ápr. 19-23) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2004. ápr. 19-23) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2008. április 21-25.) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2008. április 21-25.) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2009. május 4-8) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2009. május 4-8) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2012. október 2-5) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2012. október 2-5) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2013. október 8-11) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2013. október 8-11) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, okt.12-15) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, okt.12-15) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, április 18-22) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, április 18-22) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2014. május 5-9) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2014. május 5-9) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2015. máj.4.- 8) Dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2015. máj.4.- 8) Dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

Beszámoló a 46. GRSP ülésrıl. Összeállította: Szeitl Norbert

Beszámoló a 46. GRSP ülésrıl. Összeállította: Szeitl Norbert Beszámoló a 46. GRSP ülésrıl Összeállította: Szeitl Norbert Röviden az ülésrıl A filozófiai viták és a különbözı munkacsoportok beszámolói töltötték ki többségében a rendelkezésre álló idıkeretet. Több

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

I. ÖSSZEFOGLALÓ. A részletes beszámolóból külön kiemelésre érdemes:

I. ÖSSZEFOGLALÓ. A részletes beszámolóból külön kiemelésre érdemes: 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.)

BESZÁMOLÓ. a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.) BESZÁMOLÓ a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részérıl (EGB és GTR elıírások módosításai, új elıírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, április ) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, április ) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, október 18-21) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, október 18-21) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és környezeti Igazgatóság Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ EU- és ENSZ EGB Jámű-műszaki Koordináció B E S Z Á M OLÓ

Részletesebben

A témák és munkaanyagok Internet címe:

A témák és munkaanyagok Internet címe: BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT Committee) Gépjármű előírásokat Összehangoló Világfórum (WP29) Keretén belül működő Világítási Szakértői

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

A hivatalos értekezletet megelızıen, ad.hoc munkacsoportokban, öt téma elızetes megvitatására került sor az alábbiak szerint:

A hivatalos értekezletet megelızıen, ad.hoc munkacsoportokban, öt téma elızetes megvitatására került sor az alábbiak szerint: U T I J E L E N T É S az ENSZ EGB GRPE 50. sz. ülésérıl (2005. május 30. június 3.) Az értekezlet Genfben a Nemzetek Palotájában került megrendezésre. A tárgyaláson a következı országok képviselıi vettek

Részletesebben

2. Elfogadtuk a 6. számú, biztonsági üvegekre vonatkozó GTR 1. számú helyesbítését (lásd a beszámoló 14.1 szakaszát)

2. Elfogadtuk a 6. számú, biztonsági üvegekre vonatkozó GTR 1. számú helyesbítését (lásd a beszámoló 14.1 szakaszát) 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza.

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza. 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, április 16-20) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, április 16-20) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az ülés kezdetekor egyhangúlag újraválasztottuk a GRRF elnökét, Ian Yarnold urat (UK).

BESZÁMOLÓ. Az ülés kezdetekor egyhangúlag újraválasztottuk a GRRF elnökét, Ian Yarnold urat (UK). BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (TRANS) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP29) keretében mőködı Fék- és Futómő Szakértıi Csoport (GRRF) 56. ülésérıl (Genf,

Részletesebben

ÚTIJELENTÉS. az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 48. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2008. szeptember 1-3.)

ÚTIJELENTÉS. az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 48. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2008. szeptember 1-3.) ÚTIJELENTÉS az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 48. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2008. szeptember 1-3.) Az értekezleten az alábbi országok és szervezetek képviseltették magukat: Amerikai

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ. az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum 2007. november 13-16. között Genfben megtartott

B E S Z Á M OLÓ. az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum 2007. november 13-16. között Genfben megtartott 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ E.K.K. B E S Z Á M OLÓ az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum 2007.

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül működő Világítási Szakértői

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2014. szept. 30-okt.3.) Dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2014. szept. 30-okt.3.) Dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

Beszámoló a GRSP 48. ülésérıl

Beszámoló a GRSP 48. ülésérıl Beszámoló a GRSP 48. ülésérıl Genf, 2010. december 7-10. Összeállította: Szeitl Norbert 1/7. oldal 1. A napirend és a kapcsolódó dokumentumok Napirendi pont az elızetes napirend alapján Elıírás sz. Témakör

Részletesebben

Beszámoló a GRRF 69. ülésérıl

Beszámoló a GRRF 69. ülésérıl Beszámoló a GRRF 69. ülésérıl Genf, 2011. január 31. - február 4. Elnök: Ian Yarnold Department for Transport, Anglia Összeállította: Finszter Ferenc TÜV NORD-KTI KFT 1 I. Napirend 1. A napirend elfogadása

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2013. április 15-19) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2013. április 15-19) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

ÚTIJELENTÉS. az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 40. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, szept )

ÚTIJELENTÉS. az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 40. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, szept ) ÚTIJELENTÉS az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 40. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2004. szept. 23.-24.) Az értekezleten az alábbi országok és szervezetek képviseltették magukat: Amerikai Egyesült

Részletesebben

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza.

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza. 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl

Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Dr. Szabadkai

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül működő Világítási Szakértői

Részletesebben

JELENTÉS. Deák János Egri István Pollák Iván Pongrácz Károly Schuchtár Endre Szabó Sándor

JELENTÉS. Deák János Egri István Pollák Iván Pongrácz Károly Schuchtár Endre Szabó Sándor JELENTÉS A jelentés készítıjének intézménye TÜV NORD-KTI Kft (GKM Közúti Közlekedési Fıosztály) A jelentés készítıjének neve és Brett Gábor elérhetısége brett@tuvnord.hu, tel.:371-5950, 06-30-9522-915,

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Balogh

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 84-11/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 154. WP.29 ülésrıl (Genf, 2011. június 21-24.)

BESZÁMOLÓ. a 154. WP.29 ülésrıl (Genf, 2011. június 21-24.) BESZÁMOLÓ a 154. WP.29 ülésrıl (Genf, 2011. június 21-24.) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részérıl (EGB és GTR elıírások módosításai, új elıírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl EMLÉKEZTETİ a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl Helyszín: Hotel Római tárgyalóterme, Budapest, 1039 Szent János u. 16. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Levezetı elnökök: Gál Rezsı

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 102-6/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

TÜV Rheinland-KTI Kft. H-1119 Budapest, Thán Károly u H-1519 Budapest, Pf.: 327.

TÜV Rheinland-KTI Kft. H-1119 Budapest, Thán Károly u H-1519 Budapest, Pf.: 327. EU előírások: Irányelv 70/157 Zajszint és kipufogó berendezések Pótalkatrész kipufogó berendezés 70/220 Károsanyag kibocsátás, légszennyezés Műszaki terület 715/2007 692/2008 Károsanyag-kibocsátás 70/221

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

Beszámoló a GRRF fék-, futómű szakértői munkacsoport 74. üléséről

Beszámoló a GRRF fék-, futómű szakértői munkacsoport 74. üléséről TÜV NORD-KTI KFT Beszámoló a GRRF fék-, futómű szakértői munkacsoport 74. üléséről Genf, 2013.február 19-22. Elnök: Mr. Bernard FROST Department for Transport, Anglia Összeállította: Finszter Ferenc 1

Részletesebben

e) Hidrogén/tüzelıanyagcella meghajtású jármővek (Hydrogen) munkacsoport

e) Hidrogén/tüzelıanyagcella meghajtású jármővek (Hydrogen) munkacsoport U T I J E L E N T É S az ENSZ EGB GRPE (gépjármővek levegıtisztasági és energia kérdéseivel foglalkozó munkacsoport) 49. sz. ülésérıl (2005. január 10-15.) Az értekezlet Genfben a Nemzetek Palotájában

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Összefoglaló - Jármőipari biztonságtechnikai szakmai nap

Összefoglaló - Jármőipari biztonságtechnikai szakmai nap Összefoglaló - Jármőipari biztonságtechnikai szakmai nap 2010 október 26. kedd 09:30 INNONET elıadóterme - 9027 Gyır, Gesztenyefa u. 4. 09:30 09:35 Köszöntı Kabács Zoltán NYDRFÜ által felkért külsı szakértı

Részletesebben

1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1

1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1 MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2012 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1 A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai szerint 2012 decemberében a kereskedelmi szálláshelyet

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 2

MagyarOK 1.: munkalapok 2 1. Bemutatkozás munkalap Egészítse ki a szavakat! Maria Fernandes v _. Portugál vagyok. Portugáliában é _. Portói vagyok, de Lisszabonban é _. 54 (Ötvennégy) é _ vagyok. Spanyolul és portugálul b _. Most

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.18. COM(2016) 156 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következő javaslathoz: A Tanács határozata az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbusmegállapodással

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

A biztonsági gyermekbiztonsági gi rendszerek szerepe

A biztonsági gyermekbiztonsági gi rendszerek szerepe Gégény István A biztonsági öv és s a gyermekbiztonsági gi rendszerek szerepe Gyır, 2009. Szeptember 30. A biztonsági öv v törtt rténete Kezdetek: 30-as évek - amerikai orvosok követelései Kétpontos övek

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. ÖSSZEFOGLALÓ. A részletes beszámolóból külön kiemelésre érdemes:

B E S Z Á M OLÓ I. ÖSSZEFOGLALÓ. A részletes beszámolóból külön kiemelésre érdemes: 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A fıvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. (1) bekezdésének

Részletesebben

3. ENSz-EGB beszámolók

3. ENSz-EGB beszámolók 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı az EU és ENSz-EGB Közúti jármő Mőszaki Koordinációs Központ által 2006. május 31-én

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi március 5. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi március 5. napján tartott ülésérıl 562-6/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. március 5. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

Szám: 11-11/2009 Melléklet: 1. Jelenléti ív 2. Költségvetési táblázat (2008) 3. Költségvetési táblázat (2009) 4. Munkaterv

Szám: 11-11/2009 Melléklet: 1. Jelenléti ív 2. Költségvetési táblázat (2008) 3. Költségvetési táblázat (2009) 4. Munkaterv Szám: 11-11/2009 Melléklet: 1. Jelenléti ív 2. Költségvetési táblázat (2008) 3. Költségvetési táblázat (2009) 4. Munkaterv Az ülés helye: Gyır, Megyeháza Gobelin terem Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

SZERVIZKÖZLEMÉNY SZÁRÍTÓGÉP

SZERVIZKÖZLEMÉNY SZÁRÍTÓGÉP SZERVIZKÖZLEMÉNY SZÁRÍTÓGÉP Elégtelen szárítás a hőszivattyús szárítógépeknél A HIBA ISMERTETÉSE: Bizonyos esetekben az ügyfelek arra panaszkodhatnak, hogy a szárítógép elégtelenül szárítja meg a ruhaneműt.

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı. 20. hazai Egyeztetı Fórumról

E m l é k e z t e t ı. 20. hazai Egyeztetı Fórumról 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı a közúti jármővek nemzetközi mőszaki követelményei tárgyában 2010.június

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008. NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.) alapján A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA január - december

BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA január - december Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA 2007. január - december Veszprém, 2008. február Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság, 2008 Igazgató:

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2008.(I.22.) PBH.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A hivatkozott munkaanyagok

BESZÁMOLÓ. A hivatkozott munkaanyagok BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (UN ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármű Szerkezeti Munkacsoport (WP.29) keretén belül működő Zaj Munkacsoport (Working Party

Részletesebben

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Tárgy: A képviselı-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselı-testület! Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról

Részletesebben

JELENTÉS. Egri István Pollák Iván Pongrácz Károly Schuchtár Endre Szabó Sándor dr. Szoboszlay Miklós

JELENTÉS. Egri István Pollák Iván Pongrácz Károly Schuchtár Endre Szabó Sándor dr. Szoboszlay Miklós JELENTÉS A jelentés készítıjének intézménye TÜV NORD-KTI Kft (GKM Közúti Közlekedési Fıosztály) A jelentés készítıjének neve és Brett Gábor elérhetısége brett@tuvnord.hu, tel.:371-5950, 06-30-9522-915,

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben