(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport (Working Party on Passive Safety (GRSP)) 41. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, május 7-11.) Résztvevık Fı Kormányzati szakértık ENSZ EGB tagországok Cseh Köztársaság 2 Egyesült Államok 2 Egyesült Királyság 1 Franciaország 3 Görögország 1 Hollandia 2 Kanada 1 Lengyelország 1 Magyarország 1 Német Szövetségi Köztársaság 7 Norvégia 1 Olaszország 2 Orosz Föderáció 5 Spanyolország 2 Svájc 1 Svédország 1 EB (Európai Bizottság) 1 összesen 34 Kormányzati szakértık nem ENSZ EGB tagországok Ausztrália 1 Kína 3 India 4 Japán 7 Koreai Köztársaság 3 Dél-afrikai Köztársaság 1 összesen 19 Nem kormányzati szervezetek szakértıi CI (Nemzetközi Fogyasztóvédelmi Szövetség) 3 OICA (Autógyártók Nemzetközi Szervezete) 12 CLEPA (Autó-alkatrészgyártók Európai Szövetsége) 6 összesen 21 Mindösszesen: 71 A témák és munkaanyagok Internet címe: A munkaanyagokkal kapcsolatban érdeklıdni lehet Bády Lászlónál a telefonszámon, a es faxszámon, vagy a -címen. A GRSP 41. ülése S. Meyerson elnök asszony (USA) és Romain Hubert titkár úr GRSP titkárság, Genf vezetésével, az elnök asszony üdvözlı szavaival és az elızetes program ismertetésével kezdıdött meg. 1/10. oldal

2 Az ülés elızetes programja: Napirendi pont A hivatkozott munkaanyagok megnevezése 1. Napirend elfogadása 2. Gyalogosvédelem 2.1. Világelıírás tervezet a gyalogosvédelemrıl TRANS/WP.29/GRSP/40, 3-7. bek Rugalmas láb ütközı GTR tervezet ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2006/ GTR tervezet módosítási javaslatok ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2006/7 3. Fejtámaszok 3.1. Világelıírás tervezet a fejtámaszokról TRANS/WP.29/GRSP/40, bek Javaslat a tervezetre ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2006/14 ECE/TRANS/WP.29/2007/ Állapotjelentés 4. Ajtózárak és rögzítı elemek sz. világelıírás az ajtózárakról és -rögzítı elemekrıl TRANS/WP.29/GRSP/40, 11. bek Módosítási javaslatok az 1. sz. világelıíráshoz TRANS/WP.29/GRSP/2005/11 5. Oldalütközés 5.1. Eszmecsere az oldalütközésrıl TRANS/WP.29/GRSP/40, 12. bek. 6. Hidrogén- és tüzelıanyagcellás jármővek 6.1. Biztonsági alcsoport (HFCV-SGS) TRANS/WP.29/GRSP/40, bek sz. elıírás (ajtózárak és csuklópántok) 7.1. Hozzáigazítás az 1. sz. világelıíráshoz TRANS/WP.29/GRSP/40, 20. bek sz. elıírás (biztonság övek rögzítési pontjai) 8.1. ISOFIX rögzítési pontok TRANS/WP.29/GRSP/40, bek Biztonsági övek rögzítési pontjainak kötelezı kialakítása Class II buszoknál TRANS/WP.29/GRSP/40, bek. ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2007/7 ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2007/ sz. elıírás (biztonsági övek) 9.1. Módosítási javaslatok TRANS/WP.29/GRSP/40, 28. bek Biztonsági övek rögzítési pontjainak kötelezı ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2007/8 kialakítása Class II buszoknál ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2007/ Adatlap ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2007/ sz. elıírás (haszonjármővek vezetıfülkéi) sorozatú módosítási javaslatok TRANS/WP.29/GRSP/40, bek. ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2006/5 ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2007/ sz. elıírás (gyermekvisszatartó rendszerek) Módosítási javaslatok TRANS/WP.29/GRSP/40, bek. 2/10. oldal

3 Napirendi pont 12. Elıírástervezet (tartozék vagy csere üléshuzatok) Javaslat új, tartozék vagy csere üléshuzatok elıírásról A hivatkozott munkaanyagok megnevezése TRANS/WP.29/GRSP/ bek. 13. Megfontolások a hatályokkal és közös meghatározásokkal kapcsolatban Módosítási javaslatok a 14. és 16. sz. elıírásokhoz TRANS/WP.29/GRSP/40, 43. bek. ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2007/ sz. elıírás (ülésszilárdság) Módosítási javaslatok TRANS/WP.29/GRSP/40, bek. ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2007/ sz. elıírás (ülésszilárdság buszokban) Módosítási javaslatok TRANS/WP.29/GRSP/40, 47. bek sz. elıírás (frontális ütközés) Fej gyorsulás TRANS/WP.29/GRSP/40, 48. bek. ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2007/ Módosítási javaslatok TRANS/WP.29/GRSP/40, 49. bek. ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2007/ sz. elıírás (oldalütközés) Módosítási javaslatok TRANS/WP.29/GRSP/40, 50. bek. ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2007/6 18. Autóbuszok Frontális ütközés autóbuszoknál TRANS/WP.29/GRSP/40, 51. bek Gyermekvédelem autóbuszokban TRANS/WP.29/GRSP/40, 52. bek Kerekesszékes utasok biztonsága autóbuszokban TRANS/WP.29/GRSP/40, 53. bek Alvó utasokat szállító buszok biztonsága 19. Egyéb kérdések Információcsere a passzív biztonság nemzeti és nemzetközi követelményeirıl ECE/TRANS/WP.29/GRSP/40, 54. bek Hátsó ütközés ECE/TRANS/WP.29/GRSP/40, 55. bek Jármővek ütközési kompatibilitása Tényleges napirend 1. Napirend elfogadása GRSP elfogadta a beterjesztett napirendet. A titkár bemutatta az elsıként résztvevı kínai és az új US küldöttet. 2. Gyalogosvédelem 2.1. Világelıírás tervezet a gyalogosvédelemrıl Rugalmas láb ütközı J küldötte beszámolt a FLEX mőszaki kiértékelı informális csoport munkájáról a 9. sz. informális dokumentumban. Meghatározták a továbbfejlesztett GT típusjelő lábforma mőszaki specifikációját, valós ütközési vizsgálatokat végeztek több vizsgálóintézetnél, elemezve többek között a kezelhetıséget és a használhatóságot is. Ez a típus jobban követi az emberi láb tulajdonságait, a vele végzett vizsgálatok 3/10. oldal

4 eredményei megbízhatóbbak. Többször felhasználható, nem kell minden vizsgálathoz új ütközı. A munka folytatódik a megadott ütemterv szerint további értékelı vizsgálatokkal, következı ülésen újra beszámolnak az eredményekrıl. Az ülés szünetében bemutattak egy példányt az ütközıbıl GTR tervezet Folytatódott az elızı ülésen megkezdett vita. Ennek egyik pontja a GTR hatálya volt, amit az US szeretne kiterjeszteni a 3,5 t feletti jármávekre is. OICA készített egy vizsgálatot, aminek során elemezték az észak-amerikai, európai, japán és koreai piacot, ezen belül mintegy 40 millió jármővet. A évi adatok alapján megállapították, hogy ezeknek csak mintegy 1,6%-a esik a 3,5 t feletti kategóriába, és ezek lényegében az USA-ban találhatóak, tehát olyan kicsi az arány és csak egy piacra jellemzı, hogy nem indokolt a GTR hatályát kiterjeszteni ezekre a jármővekre. A 2,5 3,5 t közötti jármővekre hosszabb átmeneti idıszakot javasoltak, ezek között több az olyan, amelynél az orr kialakítás magasabb az átlagosnál, ill a jármő mellsı része közel sík kialakítású, az ilyenek kezelése a GTR-ben gondot okoz. A kérdés tárgyaláskor a jármő alakot fontosabb szempontnak kell tekinteni, mint a tömeget. J 29. sz. informális dokumentuma hasonló javaslattal élt, szintén kizárná a sík homlokfelülető jármőveket a hatályból. US a 32. sz. informális dokumentumban beszámolt több jármővön végzett valós gyalogosvédelmi vizsgálatról, azok megfelelıségét elemezve. Számításokat is végeztek a szükséges költségekre vonatkozóan, ezek szerint fajlagosan a legolcsóbb a védelem a nagyobb jármőveknél egy megmentett életre számítva. EB szintén azt hangsúlyozta, hogy a jármő alakja a fontos. Mivel a gyalogosbalesetek lakott területen gyakoribbak, itt viszont ritkábbak a nagyobb jármővek, ezért ezek felvételét a GTR hatályába nem támogatják, 2,5 t lenne a felsı határ GTR tervezet módosítási javaslatok Az OICA-n kívül (ld. elızı pont) J (19. sz. inf.) és az EB (14, és 15. sz. inf.) nyújtott be a tervezethez szövegmódosítási javaslatot, ezeket egybedolgozva tartalmazta a 33. sz. informális dokumentum. Ez az anyag még több tisztázatlan pontot tartalmazott, de a küldöttek alapvetıen jó kompromisszumnak tartották, a vita újrakezdését senki nem akarta. A szünetekben EB, J és US tovább finomították a tervezetet, de a hatályra nem született egységes álláspont. Hasonlóan fenntartotta korábbi tartózkodását NL a GTR tervezet és a jelenlegi EU irányelv néhány különbsége miatt. Ezekkel a megjegyzésekkel a GRSP elfogadta a GTR tervezetet és munkacsoport beszámolót, és alkalmasnak tartotta, hogy az a WP.29 elé kerüljön. 3. Fejtámaszok 3.1. Világelıírás tervezet a fejtámaszokról Javaslat a tervezetre Az elnök asszony szokatlan módon, a WP.29 márciusi ülésére beterjesztett WP.29/2007/47 sz. dokumentumot kezdte részletesen tárgyalni, pontonként felolvasva a szöveget. Több küldött kifogásolta, hogy a napirenden nem ez a szövegváltozat, hanem a GRSP/2006/14 van. Szintén kifogásolták, hogy az elıkészítı csoport nem véglegesítette a preambulum szövegét, a javaslat nem tartalmazza az informális csoport javaslataira történı hivatkozásokat, nem megfelelı a magassági adatokra történı hivatkozás, folyamatban vannak még EU és mások által támogatott kutatások, amelyeknek az eredménye befolyásolhatja a végleges szöveget, összefoglalva: a szöveg még nincsen abban az állapotban, hogy GRSP a végleges változatot elfogadja és WP.29-nek, ill. AC.3-nak továbbítsa. Az elnök asszony szándéka láthatóan ez volt. OICA kifogásolta, hogy a szöveg nem egységes, azonos fogalomra több kifejezést használ. Elnök asszony megígérte, hogy az ülésszak végéig kijavítják ezeket a hibákat is. A 21. sz. informális dokumentumban OICA bemutatott egy zsindelyes elnevezéső hátsó feljtámla megoldást. Ha nincs hátul utas, akkor a hátralátás érdekében a fejtámla alaphelyzetbe van leeresztve és az elülsı rész zsindelyszerően takarja a háttámla felsı részét, kiemelkedve annak síkjából. Vizsgálták azt, hogy a hátra beülı utasok milyen arányban állítják megfelelı helyzetbe a fejtámlát. Ennél a megoldásnál a beállítási arány igen magas volt, mert leeresztettt helyzetben különben kényelmetlenül nyomta az utas hátát. 4/10. oldal

5 A 3 sz. informális dokumentumban J bemutatta azt az összehasonlító vizsgálatot, aminek során a H-pont és R-pont vizsgálatokat mérték össze. Ennek ereményeként az R-pont vizsgálatok eredményei sokkal kisebb szórást mutattak, mint a H-pontté, az ismételhetıség jobb volt. OICA 23. sz. informális dokumentumban bemutatott vizsgálata megerısített az elızı vizsgálat eredményeit. A két prezentáció nem igazolta, hogy a tervezet szövegében javasolt két módszer egyenértékő. Több küldött hivatkozott arra, hogy a felhozott példák igazolják, miszerint a szöveg nincs abban az állapotban, hogy az AC.3 elé lehessen terjeszteni. Az elnök asszony szerint AC.3 kérte a javaslat elkészítését a következı WP.29 ülésre. További vita volt a dinamikus vizsgálatokról. Az aktív rendszereket nem lehet statikusan vizsgálni, mert a védelmi potenciáljuk a dinamikus viselkedésben rejlik, tehát a vizsgálatnak is ilyennek kell lennie. Több küldött jelezte, hogy részt vesznek és anyagilag támogatják az EEVC-t a dinamikus vizsgálathoz alkalmas próbabábú kifejlesztésében. Ez a munka még nincs azon a szinten, hogy elıírásba lehetne foglalni. Az USA a 26. sz. informális dokumentumban javasolta törölni az összes, a dinamikus vizsgálatokra történı intézkedést a javaslatból addig, amíg nem lesz erre mindenki által elfogadható módszer valamint bábú, és bejelentette, hogy ık továbbra is alkalmazni fogják az FVMSS-nek a törölttel megegyezı szabályozását. OICA kifogásolta a törlést, nagyon fontosnak tartja a dinamikus vizsgálatokat. OICA bemutatta a 27. sz. informális dokumentumban a dinamikus rendszerek próbapadi vizsgálatainak problémáit. A kritikus kérdés, hogy a dinamikus rendszer aktiválási szintje hogyan legyen beállítva: a túl magas aktiválási szint alacsony szintő védelmet fog okozni, a túl alacsony szint pedig megnöveli a téves, hibás aktiválások számát. Gondot jelent az is, hogy az aktiváláshoz kapcsolódó fogalmak nincsenek meghatározva a GTRben. Ki kell dolgozni azt a rendszert, aminél alacsony az aktiválási, ezáltal magas a védelmi szint, de nincsenek téves aktiválások. J a 4. sz. informális dokumentumban egy informális munkacsoport megalakítására tett javaslatot, amelynek a feladata a következı 2. szakaszban a dinamikus vizsgálatok meghatározása, kidolgozása lenne Állapotjelentés Az elnök asszony bemutatta a 34. sz. informális dokumentumot, az állapotjelentést, összefoglalva az elızı pontban említett vitát, hogy GRSP nem tudott megegyezni a GTR szövegezésében és idıt kér a további munkára. 4. Ajtózárak és rögzítı elemek sz. világelıírás az ajtózárakról és -rögzítı elemekrıl Módosítási javaslatok az 1. sz. világelıíráshoz Az US küldött ismertette a WP.29 következı ülésére készült WP.29/2007/40 sz. dokumentumukat, ami a GTR 1 módosítására tett javaslatot. Az USA fel kívánja venni nemzeti elıírásai közé a GTR 1-et, ennek a hivatalos folyamatában bárkinek hozzá lehet szólnia. A módosítási javaslatok a különbözı autógyártók, - képviseletek és egyéb hozzászólók megjegyzései alapján születtek, amelyet a WP.29-ben mutatnak be, majd azt követıen kerül napirendre a GRSP következı ülésén. Nem került megtárgyalásra a napirenden lévı 2005/11 sz. dokumentum és J 24. sz. informális dokumentuma (szerkesztési javaslatok) sem, ezek anyagát bele fogják dolgozni a késıbb a GRSP elé kerülı módosítási javaslatba. 5. Oldalütközés 5.1. Eszmecsere az oldalütközésrıl Elıterjesztett anyag nem volt. Az US küldött megemlítette, hogy felülvizsgálat alatt van az oldalütközés elıírásuk. 6. Hidrogén- és tüzelıanyagcellás jármővek 6.1. Biztonsági alcsoport (HFCV-SGS) 5/10. oldal

6 WP.29 AC.3 döntése értelmében a GRPE megkezdte a hidrogén és tüzelıanyag-cellás jármővekre vonatkozó GTR kifejlesztését. Szintén az AC.3 döntése értelmében két alcsoportot kell alakítani, ezek közül az egyik a biztonsági alcsoport, ebben vesz részt a GRSP. A tervezett GTR fejlesztésrıl D küldötte tartott egy prezentációt (szponzorok: J, USA, D). Az alcsoport hatáskörébe tartoznak a fenti jármővek biztonsággal kapcsolatos kérdései: - utasvédelem ütközés esetén, - tüzelıanyagellátó rendszer védelme ütközés esetén, - tüzelıanyagellátó rendszer általános biztonsági és rendszer követelményei, - komponensekre vonatkozó követelmények, - elektromos szigetelés és biztonság. Szintén AC3 döntése volt, hogy a hasonló témákkal foglalkozó R100-at GRSP hatáskörébe utalta. Az alcsoport megalakítása ez év nyarán történik meg, az elnök asszony kérte az érdeklıdık jelentkezését. Az alcsoport elsı, alakuló ülését összel tartja, ahol meghatározzák a cselekvési és idıtervet, ami szerint az alcsoport dolgozni fog sz. elıírás (ajtózárak és csuklópántok) 7.1. Hozzáigazítás az 1. sz. világelıíráshoz Elıterjesztett anyag nem volt, az elnök asszony közölte, hogy a következı ülésre várható, elnapolva sz. elıírás (biztonság övek rögzítési pontjai) 8.1. ISOFIX rögzítési pontok Az elızı ülésen D beterjesztett egy anyagot, amiben az ISOFIX felsı heveder felsı bekötési pontjainak megfelelı jelölésére tett javaslatot. CI 18. sz. informális dokumentuma alátámasztotta a korábbi felvetést, sok negatív példát mutatva be a heveder rossz rögzítésére. D kész a témát folytatni, új anyagot készíteni, ha OICA feladja az elızı ülésen mutatott ellenkezését. J az 5. sz. informális dokumentumban a biztonsági öv és ISOFIX bekötési pontok vizsgálatánál az erıkifejtés idıtartamát harmonizálja. A küldöttek alapvetıen egyetértettek a felvetéssel, a következı ülésen hivatalos dokumentumként meg fogja kapni a szükséges támogatást az elfogadáshoz Biztonsági övek rögzítési pontjainak kötelezı kialakítása Class II buszoknál D a 2007/7 sz. dokumentumban javasolta az elıírás szövegének kiegészítését az öv beépítési követelmények kivételeinél a Class II (csak alacsonypadlós) jármővekre, azaz a nem alacsonypadlós ilyen kategóriájú autóbuszokat el kell látni övvel. A javaslat indoka, hogy az ilyen alacsonypadlós Class II autóbuszok többnyire a Class I leszármazottai és több bennük az álló utasok számára kialakított hely. EU küldött kifogásolta a meghatározást (Class II), ellentétes az EU irányelvvel, ezt a GRSG-nek kellene jó irányba módosítania. NL küldött nem értett egyet az öv kötelezı beépítéssel, náluk a kis távolságok miatt az utasok biztosan nem használnák az övet. A rögzítési pontok kötelezı kialakítását elfogadja, aztán az illetı ország döntse el, hogy kötelezıvé teszi-e az öv beépítést és használatot. I 2007/10 sz dokumentuma kiveszi a kivételekbıl a Class II buszokat, harmonizál az EU ide vonatkozó elıírásaival. I nagyon fontosnak tartja az övek beépítését, mert ezzel csökkenteni lehetne a buszbalesetek során kiesı utasok számát. Döntés nem született, marad a napirenden sz. elıírás (biztonsági övek) 9.1. Módosítási javaslatok Vizsgálatok igazolták, hogy a korábbi lassulásos vizsgálati eljárás jól helyettesíthetı gyorsulásos módszerrel. F az elıkészítéssel megbízott ad-hoc csoport nevében javaslatot nyújtott be (2005/5/Rev.1), ami a gyorsulásos módszert beépíti az elıírásba. A jelenlegi javaslat a korábbi viták és megjegyzések alapján (2006/18 is) módosított változat. GRSP elfogadta a javaslatot és továbbította WP.29-nek. 6/10. oldal

7 9.2. Biztonsági övek rögzítési pontjainak kötelezı kialakítása Class II buszoknál Ld. a 8.2. pontot Adatlap NL a 2007/4. sz. dokumentumban az adatközlı lapnak a biztonsági övek beépítésére vonatkozó részét korrigálta, kiegészítve a hiányzó, vizsgálóállomásra vonatkozó szöveggel. GRSP a javaslatot elfogadta és továbbította WP.29-nek sz. elıírás (haszonjármővek vezetıfülkéi) sorozatú módosítási javaslatok Régóta idıszerő az elıírás frissítése, erre korábban alakult egy RU vezette informális csoport. Ennek munkaanyaga igen lassan készült, és GRSP nem fogadta egyértelmő lelkesedéssel, közben született egy javaslat GTR készítésére (WP.29 nem engedélyezte) és OICA is elkészítette a maga tervezetét (2007/2). Jelenleg a két javaslat egymás mellett fut, GRSP inkább az OICA változatot preferálja, mert ez az alapoktól tervezi átalakítani az elıírást, elıször az elvek lefektetésével: baleseti adatok elemzése, ezek alapján vizsgálati módszerek és végül a szövegezés. RU változata (2. sz. informális dokumentum) a szövegezésre épül, kevesebb súlyt fektetve az elvi felépítésre. A tényleges munka az OICA vezette csoportban folyik, itt nem tárgyalták RU anyagát. RU ragaszkodott a javaslatához, a kompromisszum érdekében ennek megtárgyalását és lehetséges beépítését az OICA anyagba több küldött támogatta. S is benyújtott egy informális anyagot (11. sz. informális dokumentum), de GRSP egyik dokumentumot sem tárgyalta érdemben, ez a következı ülésre maradt sz. elıírás (gyermekvisszatartó rendszerek) Módosítási javaslatok CI a 17. sz. informális dokumentumban beszámolt arról a vizsgálatról, amelyet a gyermek visszatartó rendszerekkel kapcsolatban végeztek, fogyasztóbarát szempontból. A vizsgálat több negatív pontot tárt fel: - címkézés, - súlycsoportok, ill. a megfelelı ülés kiválasztása a kornak, tömegnek megfelelıen, - lábtér mérete, - védelem oldalütközésnél, - vizsgálati feltételek, stb. Szükség lenne az elıírás teljes és részletes átdolgozására, fogyasztóbaráttá tételére. F egy informális csoport felállítását javasolta, ami elvégezné a munkát. D bejelentette, hogy egy EEVC munkacsoport hosszabb ideje dolgozik már ezen a feladaton, tisztában vannak a jelenlegi elıírás korlátaival. Rövidesen jelentkeznek az eddigi eredményekkel, további lépés lehetne az F szerinti informális csoport. Felhívta a figyelmet a vizsgálatok költségeire, mind a vizsgálóbábúk, mind az egyéb eszközök meglehetısen drágák. Fontos a megfelelı bábú, a gyerekek tömege nıtt az utóbbi idıben. CLEPA is foglalkozik a kérdéssel, szerinte azt globálisan szabad csak kezelni, nem szabad kivenni részleteket, pl. a gyorsulás, vagy a próbabábú kérdését. F vállalta, hogy a novemberi WP.29 ülésre elkészít egy javaslatot a további tennivalókra vonatkozóan. AUS képviselı is ígérte, hogy a következı ülésen beszámol a témával kapcsolatos ausztrál kutatásokról. F 10. sz. informális dokumentuma az elıre nézı, nem integrált, elıkével ellátott, felnıtt övvel együtt használt ISOFIX rögzítéső gyerekülés kompatibilitási problémájára javasolt helyesbítést. A javaslatot elfogadta GRSP és a fontosságára való tekintettel továbbította WP.29-nek. 12. Elıírástervezet (tartozék vagy csere üléshuzatok) Javaslat új, tartozék vagy csere üléshuzatok elıírásról D a korábbi ülésen elıírás-tervezetet nyújtott be a csere üléshuzatokra vonatkozóan. Akkor nem született döntés. EK küldött bejelentette, hogy a rövidesen elkészülı új keretirányelv fogja kezelni az ilyen jellegő alkatrészeket és tartozékokat, nem támogatja új elıírás készítését. 7/10. oldal

8 13. Megfontolások a hatályokkal és közös meghatározásokkal kapcsolatban Módosítási javaslatok a 14. és 16. sz. elıírásokhoz F a 2007/3 sz. dokumentumban javasolta az elıírás hatályát kiterjeszteni az M 2 és M 3 jármőkategóriákra is. Az R14 és 16, valamint R44 hatálya nem egyértelmő, míg az utóbbi köztudottan M 1 és N 1 -et takarja. A másik két elıírás vonatkozik a többi kategóriára is. F kérte a küldötteket, hogy a következı ülésig küldjék el hozzászólásaikat, ezek alapján módosítják majd a javaslatukat. Az elnök elnapolta a kérdést a következı ülésre sz. elıírás (ülésszilárdság) Módosítási javaslatok A közös I és F 2007/12 dokumentum célja az elıírás harmonizálása az oldalra nézı ülések tekintetében a 2005/39/EK irányelvvel. EU küldött kifogásolta, hogy a szöveg átvétele nem teljes, hiányzik az idıkorlát. A kérdés elnapolva a következı ülésre. EK küldötte a 16. sz. informális dokumentummal szerette volna felhívni a figyelmet, hogy a késıbb elkészülı fejtámla GTR mőszaki követelményeit be kell majd építeni az R17-be. Nem szándékozott most megtárgyalandó módosítási javaslatot benyújtani, az anyag csak emlékeztetı sz. elıírás (ülésszilárdság buszokban) Módosítási javaslatok J a 6. sz. informális dokumentumban az 1. melléklet néhány hibájának javítására tett javaslatot. A dokumentum megtárgyalására hivatalos anyagként a következı ülésen kerül sor sz. elıírás (frontális ütközés) Fej gyorsulás A HIC követelmények tisztázása érdekében nyújtotta be AUS a 2007/9 sz. dokumentumot. A javaslatot több küldött támogatta, GRSP elfogadta és továbbította WP.29-nek Módosítási javaslatok J a 2007/5 sz. dokumentumban a H pont készülék beállításánál alkalmazandó néhány adatot javasolta korrigálni. Több küldött megjegyezte, hogy az eredeti hiba nem itt van, hanem másból ered, ezeket tisztázni kell. J vállalta, hogy a következı ülésre még egyszer ellenırzi az adatokat és szükség szerint új javaslatot készít sz. elıírás (oldalütközés) Módosítási javaslatok J a 2007/6 dokumentumban más szabványok, ezzel más adatszőrık használatát javasolja, aminek hatására a vizsgálatok során a görbe nem ugrik ki a vizsgálati folyosóból. IND ellenezte, szerinte adatvesztés lehet az eredmény, inkább a folyosót javsolta módosítani. A folyosó módosítását mindenki ellenezte. GRSP végül elfogadta a J javaslatot és továbbította WP.29-nek. 18. Autóbuszok Frontális ütközés autóbuszoknál E küldötte tájékoztatt a GRSP-t, hogy beszámoltak a GRSG-ben a régóta ígért vizsgálatokról a buszok frontális ütközése tárgyában. Ígérete szerint ez a beszámoló a GRSP következı ülésén is elhangzik majd Gyermekvédelem autóbuszokban Nem volt elıterjesztés Kerekesszékes utasok biztonsága autóbuszokban GRSG dolgozik a témán, nem volt elıterjesztés. 8/10. oldal

9 18.4. Alvó utasokat szállító buszok biztonsága GRSG továbbította véleménykérés céljából a témát: egyes cégek olyan buszokat szándékoznak forgalombaállítani, amelyek alvó utasokat szállítanának. GRSP hivatalosan a következı ülésen fogja tárgyalni, de az elızetes megjegyzések szerint vannak ellenvetések: Európában jelenleg csak sérült utasok szállíthatók fekve. D küldötte beszámolt róla, hogy több kísérletet végeztek a tárgyban, ezek eredménye, hogy a jelenleg alkalmazott védelmi rendszerekkel fekvı utasok nem védhetık meg, nem rögzíthetıek biztonságosan. Lehetne megfelelı berendezést kialakítani, de ennek költsége igen magas lenne és kétséges az alkalmazhatósága. 19. Egyéb kérdések Információcsere a passzív biztonság nemzeti és nemzetközi követelményeirıl Elıterjesztés nem volt. Az US küldött beszámolt az oldalütközés vizsgálóbábujával kapcsolatos vizsgálatokról Hátsó ütközés Külön elıterjesztés nem volt, a fejtámla témánál érintılegesen szó volt ide tartozó kérdésekrıl Jármővek ütközési kompatibilitása D küldötte a 25. sz. informális dokumentumban beszámolt az EEVC 15. sz. munkacsoportjának a jármővek ütközési kompatibilitása tárgyában végzett munkájának a jelenlegi állásáról. A munka célja az ütközési kompatibilitás megítélésére alkalmas vizsgálatok kidolgozása és olyan feltételrendszer kidolgozása, aminek alapján a kompatibilitás mértéke meghatározható. A csoport irányító testülete az EU által támogatott VC COMPAT projektnek. A projekt fıbb céljai: - vizsgálati eljárások szgk szgk, és - szgk tgk ütközési kompatibilitásához, - integrált mellsı ütközési vizsgálatok (beleértve a kompatibilitást) meghatározása, - teljes szélességő és eltolt vizsgálatok, - cél a kompatibilitási követelmények többlépcsıs bevezethetısége. Konkrét lépések: - jármővek szerkezeti elemzése (méret, kialakítás, stb.), adatbázis felépítése, - baleseti adatok elemzése, költség-haszon elemzés, a bevezetéstıl remélhetı megtakarítások becslése, - valós ütközési vizsgálatok több laboratóriumban, - flotta modellezés, - eredmények összevetése. Még sok tennivaló van hátra, ez eredményekrıl majd idıben beszámolnak. 9/10. oldal

10 20. Informális dokumentumok Sorszám Tárgy Benyújtotta 1 Megjegyzések az alvóbuszokhoz titk. 2 Módosítási javaslat az R29-hez RU 3 Vizsgálati program, R-pont H-pont háttámla vizsgálatok J 4 Javaslat munkacsoport felállítására J 5 Helyesbítési javaslat az R14-hez J 6 Helyesbítési javaslat a 80. sz. elıíráshoz J 7 Módosítási javaslat a GRSP/2006/2 dokumentumhoz OICA 8 További megjegyzések a GRSP/2006/2 dokumentumhoz OICA 9 Jelentés a FLEX PLI értékelı csoport munkájáról J 10 Helyesbítési javaslat az R44-hez F 11 Módosítási javaslat a 29. sz. elıíráshoz S 12 Fejtámla GTR US sz. GTR US 14 Javaslatok a GTR tervezethez EB 15 Javaslatok a GTR tervezethez EB 16 Módosítási javaslat az R17-hez EB 17 R44 fogyasztói szempontból CI 18 ISOFIX felsı bekötési pont használati felmérés CI 19 GTR tervezet, gyalogosbiztonság J 20 Módosítási javaslatok a fejtámla GTR tervezethez US 21 Állítható hátsó fejtámla OICA 22 Háttámla határ US 23 Háttámla mérési módszerek OICA 24 Szerkesztési javítások J 25 Jármő kompatibilitás EEVC 26 Módosítási javaslatok a fejtámla GTR tervezethez US 27 Aktív rendszerek aktivizálása a vizsgálatok során OICA 28 Globális Regiszter EB 29 Javaslat a GTR hatályára vonatkozóan J 30 Tájékoztató a HFC-SGS projektrıl D 31 Utasbiztonság alvóbuszokban J 32 Gyalogos biztonsági GTR, fej és láb ütközési vizsgálatok US 33 Módosítási javaslatok a gyalogosvédelmi GTR tervezethez EB, J, US 34 Informális munkacsoport helyzetjelentése a GTR-rıl US Budapest, május 25. Bády László 10/10. oldal

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármű Műszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében működő Gépjármű előírásokat összehangoló -WP. 29 jelű - Világfórum

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 157. WP.29 ülésről (Genf, 2012. június 26-30)

BESZÁMOLÓ. a 157. WP.29 ülésről (Genf, 2012. június 26-30) BESZÁMOLÓ a 157. WP.29 ülésről (Genf, 2012. június 26-30) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részéről (EGB és GTR előírások módosításai, új előírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

Filyó Janka. Kkv-k számviteli beszámolási rendszere 1

Filyó Janka. Kkv-k számviteli beszámolási rendszere 1 Filyó Janka Kkv-k számviteli beszámolási rendszere 1 TM 35.sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT 1 A mőhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 azonosítójú

Részletesebben

HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ

HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ 1.1 tevékenység Készítették: Márta Hodász és Geraldine Scullion HU2004/IB/SO01-TL számú Twinning Light projekt

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

Emlékeztetı. Tisza Vízgyőjtı-gazdálkodási Fórum Szolnok, Megyeháza Nagyterme, Kossuth Lajos út 2. 2008. június 26. 10.00

Emlékeztetı. Tisza Vízgyőjtı-gazdálkodási Fórum Szolnok, Megyeháza Nagyterme, Kossuth Lajos út 2. 2008. június 26. 10.00 Emlékeztetı Tisza Vízgyőjtı-gazdálkodási Fórum Szolnok, Megyeháza Nagyterme, Kossuth Lajos út 2. 2008. június 26. 10.00 Az EU Víz Keretirányelvének megfelelıen vízgyőjtı-gazdálkodási terv készül a Dunamedencére

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı

E m l é k e z t e t ı 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı az EU és ENSz-EGB Közúti jármő Mőszaki Koordinációs Központ által 2009.

Részletesebben

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A tanulmányt a Public Policy and Management Institute készítette, és nem tükrözi a Régiók Bizottságának hivatalos álláspontját. Az Európai Unióról és a Régiók Bizottságáról

Részletesebben

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ELİSZÓ Az EUROSAI-ról Az EUROSAI (Legfıbb Ellenırzı Intézmények Európai Szervezete) a Legfıbb Ellenırzı

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

SIPOS ISTVÁN: A HATÁRİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓVAL ÉS A NATO-VAL

SIPOS ISTVÁN: A HATÁRİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓVAL ÉS A NATO-VAL SIPOS ISTVÁN: A HATÁRİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓVAL ÉS A NATO-VAL Az Európai Unióban folyó bel-és igazságügyi együttmőködésben való részvétel elıkészítését a Kormány továbbra is a csatlakozás

Részletesebben

Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS. a Befektetı-védelmi Alap 2008. évi tevékenységérıl. 2009. május

Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS. a Befektetı-védelmi Alap 2008. évi tevékenységérıl. 2009. május Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS a Befektetı-védelmi Alap 2008. évi tevékenységérıl 2009. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETİ... 3 II. A BEFEKTETİ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések 1 RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Formázott: Balra

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2006. november 30-án tartott, k ö z m e g- h a l l g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR SZAKDOLGOZAT Fehér Kálmán Gábor Nappali tagozat Számvitel szak Vállalkozási szakirány 2007 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI

Részletesebben

PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége

PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK Szerkesztette: Szécsi György személy- és vagyonır alelnök 2004. május 2 Tartalom

Részletesebben

Útmutató az IT biztonsági szintek meghatározásához ÚTMUTATÓ AZ IT BIZTONSÁGI SZINTEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ

Útmutató az IT biztonsági szintek meghatározásához ÚTMUTATÓ AZ IT BIZTONSÁGI SZINTEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ ÚTMUTATÓ AZ IT BIZTONSÁGI SZINTEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer

Részletesebben

A hatástanulmány környezet-egészségügyi szempontból sem vizsgálja a potenciális országhatáron átterjedı hatásokat.

A hatástanulmány környezet-egészségügyi szempontból sem vizsgálja a potenciális országhatáron átterjedı hatásokat. A magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által a kormányzati szervek és a magyar hatóságok véleménye alapján összeállított, a kiegészítı dokumentációk és a konzultáció alapján felülvizsgált észrevételek

Részletesebben

KAPACITÁSBİVÍTÉS AZ OKTATÁS TERÉN A KÖZELGİ MAGYAR ELNÖKSÉG KAPCSÁN (Az OKM megrendelésére a TÁRKI-TUDOK által végzett kutatás beszámolója)

KAPACITÁSBİVÍTÉS AZ OKTATÁS TERÉN A KÖZELGİ MAGYAR ELNÖKSÉG KAPCSÁN (Az OKM megrendelésére a TÁRKI-TUDOK által végzett kutatás beszámolója) KAPACITÁSBİVÍTÉS AZ OKTATÁS TERÉN A KÖZELGİ MAGYAR ELNÖKSÉG KAPCSÁN (Az OKM megrendelésére a TÁRKI-TUDOK által végzett kutatás beszámolója) Írták: Gáti Annamária és Lannert Judit 2009. május 31. 1 A tanulmány

Részletesebben

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez KEOP támogatáshoz 2009. március Készítette: a COWI Magyarország Kft. Módszertani

Részletesebben

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok 2 Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat köteteinek címei: 1. Az egészségfejlesztés

Részletesebben

Második esély típusú intézmények és programjaik

Második esély típusú intézmények és programjaik Második esély típusú intézmények és programjaik Készült az Equal program Ifjúság tematikus hálózat megrendelésére Készítette: Di Benedetto, Dario Erdei Gábor Györgyi Zoltán Kiss Ákos Budapest Debrecen,

Részletesebben