BESZÁMOLÓ. (Genf, ápr ) dr. Matolcsy Mátyás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. (Genf, 2004. ápr. 19-23) dr. Matolcsy Mátyás"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG) 86. ülésérıl (Genf, ápr ) dr. Matolcsy Mátyás

2 2 86. GRSG ülés Genf, Nemzetek Palotája 2004 április RÉSZTVEVİK Belgium 2 fı Svédország 2 fı Csehország 1 UK (Anglia) 5 Franciaország 2 USA 1 Hollandia 1 Japán 5 CLCCR 1 India 2 Európai Unió 1 Kanada 1 CLEPA 1 Lengyelország 1 IRU 1 Magyarország 1 CEA 1 Németország 5 OICA 9 Norvégia 1 ISO 1 Olaszország 1 Oroszország 4 Összesen: 57 fı Spanyolország 2 Elıször vett részt a GRSG ülésén India képviselıje. Az elnök Erario úr volt, a titkárok Ramos, Huber és Rabár urak voltak. 2. TERVEZETT NAPIREND 2.1. R.36-os elıírás (nagy autóbuszok) 2.2. R.52-es elıírás (kis autóbuszok) 2.3. R.107-es és R.107/Rev.1. elıírások (emeletes autóbuszok és összevont busz elıírás) 2.4. R.66-os elıírás (autóbuszok tetıszilárdsága) 2.5. GTR tervezet a biztonsági üvegekrıl 2.6. Új elıírás tervezete a jogtalan használat megakadályozásáról 2.7. R.97-os elıírás (jármő riasztó rendszerek 2.8. R.46-os elıírás (visszapillantó tükrök) 2.9. GTR-O tervezete (határozat a tömegek, fı méretek, jármőkategóriák definíciójáról) GTR tervezet a kezelıszervek, jelzıberendezések azonosításáról Új elıírás-tervezet a jármővezetı látásmezejérıl R.26 elıírás (jármővek külsı felületei szerelvényei) Rule No.2. tervezete (az 1997-es bécsi egyezmény része, jármővek idıszakos felülvizsgálatának mőszaki követelményei) R.E.3. határozat (jármőkategóriák, fıméretek) Autóbuszok homlokütközése R.105 elıírás (ADR jármővek) Tőzoltó készülékek EDR elıírás kidolgozása (jármő adatrögzítı berendezés) Biztonsági övek bekapcsolását jelzı berendezések. Az elızetesen megküldött napirend igen sok helyen módosult, kiegészült új témakörökkel és új dokumentumokkal.

3 3 3. TÉNYLEGESEN VÉGZETT MUNKA 3.1. R.36-os elıírás (Nagy autóbuszok) Nem érkezett be módosítási javaslat, illetve minden új javaslat már az összevont autóbusz elıíráshoz érkezett be (lásd R.107/Rev.1.) Még az elmúlt GRSG ülésen is párhuzamosan kezeltük a két elıírást (ugyanazt a módosítást itt is, ott is elvégeztük) most abban maradtunk, hogy ha szükséges lesz(?) akkor a módosításokat visszavezetjük a régi elıírásokra is. Nincs kialakult, egységes álláspont sem a GRSG-ben, sem WP.29- ben, hogyan kezeljük ezt a kérdést R.52-es elıírás (Kis autóbuszok) Azonos a helyzet, mint az R.36-nál. Az elmúlt ülésrıl volt egy orosz kérdésfelvetés az paragrafus tisztázására vonatkozóan, erre az angolok megoldási javaslatot adtak mind R.52 mind R.107/Rev.1. részére R.107 és R.107/Rev.1. elıírások Az adminisztratív helyzet még bonyolultabb, mint az elızı két esetben, mert R.107 csak az emeletes buszokra vonatkozik, R.107/Rev.1. pedig új, összevont autóbusz elıírást fedi. Az emeletes buszokról külön most már nem volt szó, a munka kizárólag az új, öszszevont busz elıírásra korlátozódott. Az érdekesebb kérdések: Elsı lépésben elkészült az R.107/Rev.1. (vagy R ) ami a megfelelı EU direktíva (majdnem) tükörmásolata. Ezt már a WP.29 is elfogadta. Közben az OICA összegyőjtötte azokat a változtatásokat, amelyeket a három különálló busz elıíráson vissza kellett butítani ahhoz, hogy az összevont elıírás tükörmásolata lehessen az EU direktívának. Ezen változtatások képezik az R.107/Rev.2 alapját, amikhez becsatlakoznak az idıközben beérkezett és elfogadott módosítások. OICA felvetette, hogy néhány olyan követelményt (pl. tőzbiztonság, visszapillantó tükör, stb.) amelyre van önálló elıírás, vegyünk ki ebbıl az elıírásból és helyezzük át azokba. Ezt egyelıre elvetettük. Szükség lenne a vészkijáratok nemzetközileg egységesített jelölésére OICA felvetette, hogy olyan kis buszoknál, amelyek részleges áruszállításra is konvertálhatók, a hátsó ajtóra kellene valamilyen követelmény. Az angolok vezetésével dolgozik egy munkacsoport a mozgáskorlátozottakkal kapcsolatos követelmények bıvítésén. Több javaslatot terjesztettek elı, amelyeket elvileg elfogadtunk, belekerülnek a Rev.2.-be tervezett módosítások közé. A munkacsoport folytatja tevékenységét. Nem hivatalos munkaanyag keretében (ID-25) javasoltam annak megfontolását, hogy töröljük az elıírásból az autóbusz felépítmény, mint önálló technikai egység (STU) jóváhagyási lehetıségét. A követelmények jelentıs része (tömeg, tengelynyomás, súlypont helyzet, oldalstabilitás, tetıszilárdság, fordulási jellemzık, rámpák, liftek, stb.) eleve nem vizsgálhatók alváz nélküli, dummy felépítményen, másik nagy csoportja (befogadóképesség, lépcsıméretek, ülés pozíciók, utasfolyosó, stb.) pedig szükségszerően módosul a felépítménynek egy adott alvázra történı adaptálásakor. A javaslat elutasításra került, mondván, hogy ez a lehetıség a multi-stage approval elvének alkalmazása érdekében, a kis karosszálók költségkímélésére került be az elıírásba. Ilyen jóváhagyás még nem történt Európában, nincs rá tapasztalat, várjunk néhány évet és tapasztalatok birtokában térjünk vissza a kérdésre.

4 4 A spanyolok benyújtottak egy javaslatot (ID-31) a tetı nélküli emeletes városnézı autóbuszok speciális követelményeire vonatkozóan. Javasoltam a követelmények kiterjesztését nem emeletes buszokra is. Többen fontosnak tartották e kérdés rendezését, újabb kiegészítéseket ígértek. A következı ülésen folytatjuk a vitát. Több kisebb jelentıségő módosítást, korrekciót elfogadtunk. OICA a következı ülésre ígért egy olyan összefoglaló anyagot, ami tartalmazza mindazt, amiben már megegyeztünk R.66 elıírás (autóbuszok tetıszilárdsága) Folytattuk az AHEG által (vezetésemmel) készült új elıírás-tervezet részletes vitáját. Négy hivatalos dokumentumban (spanyol, belga, holland, cseh) érkeztek be pontosítási javaslatok, ezek nagy része hasznos, a szöveget pontosító javaslat volt. Négy lényeges kérdés maradt nyitva: az EU képviselıje kevesli a biztonsági övvel bekötött utasok tömegének 50%-os figyelembevételét. én nem tartottam elfogadhatónak a 9. Mellékletben a számítógépes borítási szimulációra megfogalmazott követelményeket. (németek, angolok és OICA nem támogatták a módosítást) a kvázi statikus számítási módszernél a hollandok javasolták két alparagrafus törlését (a németek, OICA, olaszok támogatták azt) én azonban veszélyesnek tartottam ezt olyan esetekben, amikor a túlélési tér nem egyszerő hasáb, hanem változik az alakja a busz hossza mentén. OICA ígérte, hogy javaslatot készít az átmeneti periódusra vonatkozóan (Ezt az AHEG nem vállalta fel, mert nem mőszaki kérdés) A fentiektıl eltekintve a tervezet elfogadásra került. Elıterjesztettem a WP.29-ben már tárgyalt és támogatott, az R.66 elıírás jövıbeni kiterjesztésére vonatkozó javaslatot (ID-8), mely szerint az elıírásnak ki kellene terjednie a kis és az emeletes buszokra is és meg kellene oldani a magaspadlós turista buszok ma létezı problémáját. A franciák, olaszok, spanyolok támogatták a javaslatot, az OICA elvileg nem ellenezte, de további evidenciákat tart szükségesnek. Megállapodtunk abban amit a WP.29 is kért hogy ez a munka nem zavarhatja az R.66. most folyó módosítását, ez egy hosszú távú harmadik lépés e témában. Én ígértem egy munkaindító javaslatot, amit a GRSG vagy a következı (ez elég zsúfolt programúnak ígérkezik) vagy az azt követı ülésen tárgyal meg GTR tervezet a biztonsági üvegezésrıl Német vezetéssel dolgozik egy munkacsoport a témán, eddig már 9 ülésük volt. A következı ülésre várható az anyag. Két változatot készítenek: csak üvegekre, és üvegekre meg mőanyagokra. Az elnök tájékoztatta a csoportot, hogy az USA nem hajlandó a mőanyagokkal foglalkozni, OICA ezt nehezményezte Új elıírás tervezete a jogtalan jármő használat megakadályozására Német vezetéssel dolgozik egy munkacsoport ezen a témán is, a következı ülésre tudnának anyagot adni, de lejárt a csoport mandátuma. Az elnök kérni fogja WP.29-tıl a mandátum meghosszabbítását R.97-es elıírás, jármő riasztó rendszerek Ez a téma párhuzamosan fut az elıbbivel, készültek új munkaanyagok (ID-21, ID-32), de a végsı megoldás az elıbbi témának a függvénye. Érdemi elırelépés nem történt.

5 R.46-os elıírás visszapillantó tükrök A hollandok által kezdeményezett módosítások célja, hogy az elıírás mindenben megegyezzen a vonatkozó EU direktívával. Módosítani kell az átmeneti rendelkezések dátumait. Ugyanakkor kiderült, hogy az új javaslatok között szerepel olyan is, ami eltérést (továbbfejlesztést) jelent az EU direktívához képest, ez ellen azonban az EU képviselıje tiltakozott. Japán támogatja az EU direktívával való megegyezést, az attól való eltérés már legyen egy új GTR része. A következı ülésen visszatérünk a témára GTR O határozat a jármőkategóriákról, tömegekrıl, fı méretekrıl India terjesztett elı újabb javaslatokat (ID-16) ezeket azonban a GRSG leszavazta. Az elnök bejelenti a következı WP.29 ülésen, hogy a GRSG-nek nincs észrevétele a tervezettel kapcsolatban GTR tervezet a kezelıszervekrıl Az USA képviselıje beszámolt az elıírás tervezettel kapcsolatos hazai ellenállásról. India új visszajelzések bevezetését javasolta a nem hagyományos üzemanyagok menynyiségének jelzésére, az ISO kifogásolta olyan jelölések alkalmazását, amelyeket az ISO nem használ, ezzel szemben néhány ISO jelölés bevezetését javasolta. A téma egyelıre leállt, várjuk az amerikai fejleményeket Új elıírás-tervezet a jármővezetık látómezejérıl. Belgium ígéri folyamatosan az új tervezetet, a következı ülésre megint kaptunk egy ígéretet. Megint vita volt arról, hogy mért csak M1 kategóriára vonatkozik a tervezet hogy megfeleljen a vonatkozó EU direktíváknak de itt épen az EU képviselıje kérdıjelezte meg ezt a célt. India javaslatot terjesztett elı (ID-14). Felvetette, hogy ha a jármő világításával (fényszórók) egységes követelmény van minden jármőre, akkor a vezetı látómezejére mért nincs? Bemutattak egy videót, amely szemléletesen mutatta, hogy egy Suzuki Wagon R+ A oszlopa milyen veszélyes kitakarást tud okozni a vezetı látómezejébıl R.26 elıírás, jármővek külsı felületei, szerelvényei Francia, cseh, japán, német és OICA részvétellel készült egy módosítási javaslat, amely általánosan minden a jármő külsı felületére szerelt antennára fogalmaz meg követelményeket. A javaslatokat vita után, kisebb módosításokkal elfogadtuk, erre vonatkozó elıterjesztés készül a WP.29 novemberi ülésére Rule No.2. az 1997-es bécsi egyezményben: idıszakos jármő felülvizsgálat mőszaki követelményei. Németország, Oroszország, a franciák és India küldött írásbeli módosítási javaslatokat. OICA hangsúlyozta, hogy WP.29. felkérte az összes WG-t, hogy a maga területén tegye meg az észrevételeket. Oroszok hiányolták a vizsgálati módszerek és következmények leírását, így nagyon szubjektív az ellenırzés. Az elnök javaslatára miután kiderült, hogy az országok csak a GRSG-hez nyújtottak be javaslatokat, mégha azok más WG hatáskörbe tartoznak is a más WG-t érintı javaslatokat a Titkárság közvetíti, Németország pedig vállalta, hogy a következı ülésre készít egy egyesített GRSG javaslatot R.E.3 határozat, jármőkategóriák, fı-méretek, tömegek ECE elıírásokhoz Oroszország készített javaslatot a négynél kevesebb kerekő jármővek kategorizálására (ID-3) Az EU képviselı nehezményezte, hogy az nem azonos az EU direktívában rög-

6 6 zítettekkel. Az anyagból hivatalos dokumentum lesz és a következı ülésen visszatérünk rá Autóbuszok homlokütközése. Beszámoltam a témában tartott két madridi ülésrıl, amelyeken 6 országból 12 fı vett részt, s további 5 fı írásban segítette a munkát. A közremőködök között öt GRSG delegátus és két GRSP delegátus is volt. Ismertettem az ülésrıl készült összevont jelentést (ID-13) A jelentés mellékletét képezi a szakértıi csoport javaslata, hogy mely területeken milyen elıírásokra (újakra, illetve meglévık kiterjesztésére) van lehetıség és szükség. Bemutattam továbbá a 2. madridi ülés négy magyar munkaanyagát (ID-11, ID-12, ID-23, és ID-24) amelyek hasznos adatokat, információkat tartalmaznak a további munkához. Az anyagok tanulmányozásához idı kell, így GRSG úgy határozott, hogy októberi ülésén folytatja a kérdéskör tárgyalását. Tájékoztattam a GRSG-t, hogy Magyarországon tervezzük egy workshop megszervezését szeptemberben ebben a témában, az EU 6. keretprogram APSN rendszerén belül. Az erre vonatkozó egyeztetések elindultak R.105. elıírás, veszélyes árút szállító jármővek (ADR) OICA kis módosításokat hajtott végre javaslatán (HD7), összhangba hozta az átmeneti rendelkezéseket a gyors bevezetés igényével. A javaslatot GRSG elfogadta, az elıterjesztésre kerül a WP.29. novemberi ülésén Tőzoltó készülékek WP.1. korábbi kérésére áttekintettük a kérdést, van-e szükség tőzoltó készülékre vonatkozó nemzetközi elıírásra. Általános vélemény volt, hogy: van többféle szabvány (ISO is) tőzoltó készülékekre az egyes nemzeti hatóságok írják elı, milyen jármőhöz milyen típusú tőzoltó készüléket kell alkalmazni az autóbusz elıírás tartalmazza, hogy hol milyen helyet kell biztosítani tőzoltó készülékek számára a nagy alagút tüzeknek nem a jármő tőzoltó készülékek hiánya vagy mőködésképtelensége volt az oka. GRSG nem tartja szükségesnek újabb elıírás kidolgozását Új EDR elıírás kidolgozása A franciák az elmúlt WP.29. ülésen felvetették, hogy szükséges lenne elıírás kidolgozása adatrögzítı berendezésre (Events Data Recorder = EDR) amelynek alkalmazása megkönnyítené a balesetek elemzését, rekonstruálását. WP.29. a GRSG-hez utalta a kérdést. A franciák készítettek egy bevezetı anyagot (ID-28). A javaslat lényege: eltérıen a repülık fekete dobozától, beszéd nem lenne rögzítve, csak bizonyos mőszaki paraméterek, azok is csak egy-két perces tárolással egyelıre csak M1 kategóriára lenne alkalmazva az autókban már meglévı elektronikus jeladókra kellene alapozni, nem bonyolult készülékeket kitalálni. A vitában érdekes kérdések vetıdtek fel: kinek az érdeke ilyen berendezések alkalmazása (biztosító társaságok, rendırség?) kinek a tulajdonában vannak a rögzített adatok, ki mire használhatja ıket (az egyes országok maguk dönthetik el?)

7 7 mért csak M1 kategóriára lenne kidolgozva (nehéz haszonjármőveken van tachográf, de az helyettesíti-e ezt a berendezést?) A franciák dolgoznak az elıírás tervezetén, az ISO ás Anglia jelezte érdeklıdését A biztonsági öv bekapcsolását jelzı berendezések Új elıírás kidolgozására tett javaslatot Japán, bemutatva a náluk alkalmazott követelményeket (ID-26) Jelzılámpa és hangjelzés mutatja, ha a vezetı és/vagy az utas biztonsági öve nincs bekapcsolva. Felvetıdött, hogy ez a GRSP profilja lehet, de aztán abban maradtunk, hogy többi jelzıberendezésrıl is a GRSG dolgozott ki elıírást. A franciák felajánlották együttdolgozásukat a japánokkal. Várjuk a tervezet elkészülését. 4. A GRSG ÜLÉS DOKUMENTUMAI Az alábbiakban felsorolt hivatalos és nem hivatalos dokumentumok megtalálhatók a WP.29 honlapján 4.1. Hivatalos GRSG dokumentumok (HD) Az utolsó GRSG ülés óta az alábbi dokumentumok készültek, kerültek fel a világhálóra, s ezekbıl is dolgoztunk az ülésen 1. TRANS/WP.29./GRSG/2004/1 Orosz kérdés R.52-vel kapcsolatban 2. TRANS/WP.29./GRSG/2004/2 Holland javaslatok az új R.66-hoz 3. TRANS/WP.29./GRSG/2004/3 Spanyol javaslatok az új R.66-hoz 4. TRANS/WP.29./GRSG/2004/4 Cseh javaslatok az új R.66-hoz 5. TRANS/WP.29./GRSG/2004/5 A 86. ülés napirendje 6. TRANS/WP.29./GRSG/2004/6 Belga javaslatok az új R.66-hoz 7. TRANS/WP.29./GRSG/2004/7 OICA javaslat R.105-höz 8. TRANS/WP.29./GRSG/2004/8 OICA javaslat R.26-hoz 9. TRANS/WP.29./GRSG/2004/9 Angol javaslat R.107/Rev.1-hez 10. TRANS/WP.29./GRSG/2004/10 OICA javaslat R höz 11. TRANS/WP.29./GRSG/2004/11 Kanadai hozzászólás R.97-hez 12. TRANS/WP.29./GRSG/64 A GRSG 85. ülés jegyzıkönyve 13. TRANS/WP.29./GRSG/2003/22/Rev.1. OICA összegyőjtött javaslatai R.107/Rev.1-hez 4.2. Nem hivatalos dokumentumok (Informal documents, ID) Új számozási rendszert vezetett be a Titkárság a nem hivatalos munkaanyagokra, a dokumentumok a fenti számokon megtalálhatók az interneten, a Titkárság honlapján. GRSG-86-1 ISO Észrevételek a kezelıszervek, jelzık GTR-hez GRSG-86-2 GRSG-AWG Jegyzıkönyv a tolószékes utasok biztonságával foglalkozó munkacsoport ülésérıl (2003. dec.) GRSG-86-3 GRSG-AWG A fenti témában összegyőlt dokumentumok jegyzéke. GRSG-86-4 ECBOS Adatok a halálos és súlyos sérüléseket okozó közúti balesetekrıl GRSG-86-5 Titkárság Az ülés javasolt napirendje GRSG-86-6 Orosz R.E.3. Annex 7. módosított szövege GRSG-86-7 Orosz R.46 vitájához való hozzászólás GRSG-86-8 magyar a WP.29.-hez benyújtott anyag GRSG-86-9 svájci információ a Svájcban alkalmazott adatrögzítésrıl GRSG magyar Hozzászólás és javaslat Reg.66. Annex 9-hez GRSG magyar Baleseti statisztika autóbuszok homlokütközésére

8 8 GRSG magyar GRSG magyar GRSG japán GRSG-86-14/Rev1 indiai GRSG belga GRSG-86-15/Rev1 belga GRSG indiai GRSG indiai GRSG indiai GRSG indiai GRSG orosz GRSG OICA GRSG-86-21/Rev1 OICA GRSG OICA GRSG magyar GRSG magyar GRSG magyar GRSG japán GRSG indiai GRSG francia GRSG francia GRSG német GRSG spanyol GRSG angol GRSG angol GRSG OICA Autóbuszok homlokütközés vizsgálata Madridi ülések összevont jegyzıkönyve Hozzászólás a vezetı látómezejéhez Hozzászólás a vezetı látómezejéhez Hozzászólás a vezetı látómezejéhez Hozzászólás a vezetı látómezejéhez Hozzászólás a GTR O -hoz Hozzászólás R.46 (visszapillantó tükör) elıíráshoz Hozzászólás R.52 (kisbuszok) elıíráshoz Hozzászólás a Rule 2. tervezetéhez Hozzászólás a Rule 2. tervezetéhez Javaslatok R.97 (riasztó rendszerek) elıíráshoz Javaslatok R.97 (riasztó rendszerek) elıíráshoz Javaslatok az összevont busz elıíráshoz Tipikus autóbusz homlokütközési balesetek Védendı személyek és rendszerek autóbuszok homlokütközésénél Észrevételek, javaslat az összevont autóbusz elıíráshoz (R.107/Rev.1.) tervezet a biztonsági öv bekapcsolását jelzı elıíráshoz kezelıszervek, jelzık GTR-hez javaslat javaslat Events Data Recorder (EDV) kidolgozására Rule 2.-höz (1997 egyezmény) francia módosítási javaslatok Módosítási javaslat R107/Rev.1.-hez Módosítási javaslat R107/Rev.1.-hez Módosítási javaslat 97.-hez Módosítási javaslat R97-hez Kiegészítı javaslatok R.105-höz (ADR jármővek) 5. KIEMELENDİ INFORMÁCIÓK 5.1. Az R.26 és R.105 elıírásokhoz jóváhagyott módosítási javaslatok a WP.29. novemberi ülésén kerül elıterjesztésre, a magyar delegáció támogathatja azok elfogadását Az R.66 autóbusz tetıszilárdság elıírás minden autóbusz kategóriára való kiterjesztését célzó magyar javaslatra meginduló munkát a magyar delegáció, ha szükséges és lehetséges továbbra is támogassa a WP.29.-ben Az autóbuszok homlokütközésével kapcsolatos eddigi munkát, az elkészült munkaanyagokat a GRSP delegátusokkal is meg kell ismertetni és a GRSP magyar delegátusa a lehetıségeihez mérten támogassa azt. Budapest, április dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2010. október 19-22) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2010. október 19-22) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2005. október 11-14) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2005. október 11-14) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, okt.12-15) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, okt.12-15) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2008. október 21-24.) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2008. október 21-24.) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2007. április 16-20.) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2007. április 16-20.) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2006. április 23-28) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2006. április 23-28) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

Az érintett ENSZ-EGB elıírás

Az érintett ENSZ-EGB elıírás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, április 18-22) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, április 18-22) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

Beszámoló a 46. GRSP ülésrıl. Összeállította: Szeitl Norbert

Beszámoló a 46. GRSP ülésrıl. Összeállította: Szeitl Norbert Beszámoló a 46. GRSP ülésrıl Összeállította: Szeitl Norbert Röviden az ülésrıl A filozófiai viták és a különbözı munkacsoportok beszámolói töltötték ki többségében a rendelkezésre álló idıkeretet. Több

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2015. máj.4.- 8) Dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2015. máj.4.- 8) Dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2009. május 4-8) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2009. május 4-8) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2007. október 23-26) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2007. október 23-26) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2008. április 21-25.) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2008. április 21-25.) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, október 17-20) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, október 17-20) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2013. október 8-11) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2013. október 8-11) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2014. május 5-9) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2014. május 5-9) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.)

BESZÁMOLÓ. a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.) BESZÁMOLÓ a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részérıl (EGB és GTR elıírások módosításai, új elıírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2012. október 2-5) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2012. október 2-5) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

Beszámoló a GRSP 48. ülésérıl

Beszámoló a GRSP 48. ülésérıl Beszámoló a GRSP 48. ülésérıl Genf, 2010. december 7-10. Összeállította: Szeitl Norbert 1/7. oldal 1. A napirend és a kapcsolódó dokumentumok Napirendi pont az elızetes napirend alapján Elıírás sz. Témakör

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, április ) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, április ) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

I. ÖSSZEFOGLALÓ. A részletes beszámolóból külön kiemelésre érdemes:

I. ÖSSZEFOGLALÓ. A részletes beszámolóból külön kiemelésre érdemes: 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

A hivatalos értekezletet megelızıen, ad.hoc munkacsoportokban, öt téma elızetes megvitatására került sor az alábbiak szerint:

A hivatalos értekezletet megelızıen, ad.hoc munkacsoportokban, öt téma elızetes megvitatására került sor az alábbiak szerint: U T I J E L E N T É S az ENSZ EGB GRPE 50. sz. ülésérıl (2005. május 30. június 3.) Az értekezlet Genfben a Nemzetek Palotájában került megrendezésre. A tárgyaláson a következı országok képviselıi vettek

Részletesebben

A témák és munkaanyagok Internet címe:

A témák és munkaanyagok Internet címe: BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT Committee) Gépjármű előírásokat Összehangoló Világfórum (WP29) Keretén belül működő Világítási Szakértői

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, október 18-21) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, október 18-21) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

Baleseti adatrögzítő rendszer UDS

Baleseti adatrögzítő rendszer UDS Baleseti adatrögzítő rendszer UDS Vida Gábor Gépjárművek üzeme I. laboratóriumi gyakorlat Cél: Esetleges balesetek esetén a későbbi rekonstrukció, a felelősségi kérdések tisztázásához szükséges adatok,

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és környezeti Igazgatóság Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ EU- és ENSZ EGB Jámű-műszaki Koordináció B E S Z Á M OLÓ

Részletesebben

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza.

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza. 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

ÚTIJELENTÉS. az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 40. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, szept )

ÚTIJELENTÉS. az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 40. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, szept ) ÚTIJELENTÉS az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 40. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2004. szept. 23.-24.) Az értekezleten az alábbi országok és szervezetek képviseltették magukat: Amerikai Egyesült

Részletesebben

ÚTIJELENTÉS. az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 48. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2008. szeptember 1-3.)

ÚTIJELENTÉS. az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 48. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2008. szeptember 1-3.) ÚTIJELENTÉS az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 48. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2008. szeptember 1-3.) Az értekezleten az alábbi országok és szervezetek képviseltették magukat: Amerikai

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

Beszámoló a GRRF 69. ülésérıl

Beszámoló a GRRF 69. ülésérıl Beszámoló a GRRF 69. ülésérıl Genf, 2011. január 31. - február 4. Elnök: Ian Yarnold Department for Transport, Anglia Összeállította: Finszter Ferenc TÜV NORD-KTI KFT 1 I. Napirend 1. A napirend elfogadása

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 154. WP.29 ülésrıl (Genf, 2011. június 21-24.)

BESZÁMOLÓ. a 154. WP.29 ülésrıl (Genf, 2011. június 21-24.) BESZÁMOLÓ a 154. WP.29 ülésrıl (Genf, 2011. június 21-24.) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részérıl (EGB és GTR elıírások módosításai, új elıírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

2. Elfogadtuk a 6. számú, biztonsági üvegekre vonatkozó GTR 1. számú helyesbítését (lásd a beszámoló 14.1 szakaszát)

2. Elfogadtuk a 6. számú, biztonsági üvegekre vonatkozó GTR 1. számú helyesbítését (lásd a beszámoló 14.1 szakaszát) 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül működő Világítási Szakértői

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ. az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum 2007. november 13-16. között Genfben megtartott

B E S Z Á M OLÓ. az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum 2007. november 13-16. között Genfben megtartott 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ E.K.K. B E S Z Á M OLÓ az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum 2007.

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı. 20. hazai Egyeztetı Fórumról

E m l é k e z t e t ı. 20. hazai Egyeztetı Fórumról 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı a közúti jármővek nemzetközi mőszaki követelményei tárgyában 2010.június

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az ülés kezdetekor egyhangúlag újraválasztottuk a GRRF elnökét, Ian Yarnold urat (UK).

BESZÁMOLÓ. Az ülés kezdetekor egyhangúlag újraválasztottuk a GRRF elnökét, Ian Yarnold urat (UK). BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (TRANS) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP29) keretében mőködı Fék- és Futómő Szakértıi Csoport (GRRF) 56. ülésérıl (Genf,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

JELENTÉS. Egri István Pollák Iván Pongrácz Károly Schuchtár Endre Szabó Sándor dr. Szoboszlay Miklós

JELENTÉS. Egri István Pollák Iván Pongrácz Károly Schuchtár Endre Szabó Sándor dr. Szoboszlay Miklós JELENTÉS A jelentés készítıjének intézménye TÜV NORD-KTI Kft (GKM Közúti Közlekedési Fıosztály) A jelentés készítıjének neve és Brett Gábor elérhetısége brett@tuvnord.hu, tel.:371-5950, 06-30-9522-915,

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül működő Világítási Szakértői

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

e) Hidrogén/tüzelıanyagcella meghajtású jármővek (Hydrogen) munkacsoport

e) Hidrogén/tüzelıanyagcella meghajtású jármővek (Hydrogen) munkacsoport U T I J E L E N T É S az ENSZ EGB GRPE (gépjármővek levegıtisztasági és energia kérdéseivel foglalkozó munkacsoport) 49. sz. ülésérıl (2005. január 10-15.) Az értekezlet Genfben a Nemzetek Palotájában

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, április 16-20) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, április 16-20) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Összefoglaló - Jármőipari biztonságtechnikai szakmai nap

Összefoglaló - Jármőipari biztonságtechnikai szakmai nap Összefoglaló - Jármőipari biztonságtechnikai szakmai nap 2010 október 26. kedd 09:30 INNONET elıadóterme - 9027 Gyır, Gesztenyefa u. 4. 09:30 09:35 Köszöntı Kabács Zoltán NYDRFÜ által felkért külsı szakértı

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2013. április 15-19) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2013. április 15-19) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2014. szept. 30-okt.3.) Dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2014. szept. 30-okt.3.) Dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.18. COM(2016) 156 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következő javaslathoz: A Tanács határozata az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbusmegállapodással

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Beszámoló a GRRF fék-, futómű szakértői munkacsoport 74. üléséről

Beszámoló a GRRF fék-, futómű szakértői munkacsoport 74. üléséről TÜV NORD-KTI KFT Beszámoló a GRRF fék-, futómű szakértői munkacsoport 74. üléséről Genf, 2013.február 19-22. Elnök: Mr. Bernard FROST Department for Transport, Anglia Összeállította: Finszter Ferenc 1

Részletesebben

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl EMLÉKEZTETİ a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl Helyszín: Hotel Római tárgyalóterme, Budapest, 1039 Szent János u. 16. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Levezetı elnökök: Gál Rezsı

Részletesebben

JELENTÉS. Deák János Egri István Pollák Iván Pongrácz Károly Schuchtár Endre Szabó Sándor

JELENTÉS. Deák János Egri István Pollák Iván Pongrácz Károly Schuchtár Endre Szabó Sándor JELENTÉS A jelentés készítıjének intézménye TÜV NORD-KTI Kft (GKM Közúti Közlekedési Fıosztály) A jelentés készítıjének neve és Brett Gábor elérhetısége brett@tuvnord.hu, tel.:371-5950, 06-30-9522-915,

Részletesebben

Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl

Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Dr. Szabadkai

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı (1.változat )

E m l é k e z t e t ı (1.változat ) 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı (1.változat ) az EU és ENSz-EGB Közúti jármő Mőszaki Koordinációs Központ

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

3. ENSz-EGB beszámolók

3. ENSz-EGB beszámolók 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı az EU és ENSz-EGB Közúti jármő Mőszaki Koordinációs Központ által 2006. május 31-én

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Standard Elıkészítı Testület (a továbbiakban: Testület) létrehozásáról és mőködtetésérıl a magyar számviteli

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza.

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza. 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 102 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-i ülésére Elıterjesztés 13. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı. 17. hazai Egyeztetı Fórumról

E m l é k e z t e t ı. 17. hazai Egyeztetı Fórumról 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı a közúti jármővek nemzetközi mőszaki követelményei tárgyában 2009. június

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet

57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi

Részletesebben

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások Elfogadás, hatályba lépés Az alábbi figyelemfelhívó szakmai ajánlást a Magyar Aktuárius

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi Közbeszerzési tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

Szövetségi Fizikai-Mőszaki Intézet Braunschweig és Berlin. EWG típusjóváhagyás. A jóváhagyás birtokosa: Tczew Lengyelország

Szövetségi Fizikai-Mőszaki Intézet Braunschweig és Berlin. EWG típusjóváhagyás. A jóváhagyás birtokosa: Tczew Lengyelország EWG típusjóváhagyás A jóváhagyás birtokosa: Metrix SA Lengyelország Jogi vonatkozás: a mérés- és hitelesítés-ügyrıl szóló, 1992. március 23-án kelt törvény (hitelesítési törvény) 13. (BGBI. I, 711. oldal)

Részletesebben

Felvonó felújítás, modernizálás helyzete Magyarországon

Felvonó felújítás, modernizálás helyzete Magyarországon Felvonó felújítás, modernizálás helyzete Magyarországon Siófok 2014. május 05. Gyökér Imre tanúsítási csoportvezetı Tel: 30 / 530-2592 30 / 267-6383 E-mail: gyoker.imre@emi-tuv.hu Gyors áttekintés Az országban

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte.

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 39-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 13-án 17,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják.

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 2012. október 24-én 17 óra 10 perckor kezdettel megkezdett 17 óra 45 percig, majd 19 óra

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-13/2012. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.5. COM(2014) 338 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A Tanács határozata az OTIF felülvizsgálati bizottságának 25. ülésén a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezménynek

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 13/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 43-46. TARTALOMJEGYZÉK 43/2011.(X.24.) PBH.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 84-11/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.../2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben