BESZÁMOLÓ. (Genf, október 11-14) dr. Matolcsy Mátyás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. (Genf, 2005. október 11-14) dr. Matolcsy Mátyás"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG) 89. ülésérıl (Genf, október 11-14) dr. Matolcsy Mátyás

2 2 89. GRSG ülés Genf, Nemzetek Palotája 2005 október RÉSZTVEVİK Belgium 3 fı Spanyolország 5 fı Csehország 1 Svédország 2 Franciaország 3 Törökország 1 Finnország 1 UK (Anglia) 4 Hollandia 1 USA 1 Japán 4 CLCCR 1 India 2 Európai Unió 2 Kanada 1 CLEPA 5 Korea 3 IMMA 2 Lengyelország 1 IRU 1 Luxemburg 1 OICA 8 Magyarország 1 ISO 2 Németország 5 Norvégia 1 Olaszország 1 Összesen: 65 fı Oroszország 4 Az elnök Erario úr volt, a titkárok Ramos és Dzintars urak voltak. Elsı alkalommal vett részt a GRSG ülésén Törökország. Az utóbbi évek új szabályának és gyakorlatának (3-4 éve van így) megfelelıen a GRSG megerısítette egyhangú szavazással az elnököt (Erario úr) és az alelnököt (engem) pozíciójában 2006-ra 2. AZ ÜLÉS TERVEZETT NAPIRENDJE Az elızetes napirendet (WD.12 lásd 4.1-ben) a helyszínen módosítva az alábbi napirenddel indult az ülés Régi autóbusz elıírások (R.36, R.52) 2.2. Egyesített autóbusz elıírás (R ) módosítási javaslatok tetı nélküli városnézı buszok alvó buszok (ágyak, aggyá alakítható ülések) tolókocsis utasok biztonsága ajtó környéki tér megvilágítása 2.3. Autóbuszok tetıszilárdsága (R.66) 2.4. Autóbuszok homlokütközése 2.5. Ellentmondások az autóbusz elıírások kategóriáinál, definícióknál 2.6. Jogtalan jármő használat elleni védelem (R.18) 2.7. Visszapillantó tükrök (R.46) 2.8. Jármő riasztó rendszerek (R.97) 2.9. Jogtalan jármőhasználat, összevont elıírás (R.116).

3 Vezetı látómezeje, elıírás-tervezet Kezelıszervek, jelzı mőszerek elhelyezése és láthatósága. EGB elıírás tervezet és GTR R.34 elıírás, tőz elleni védelem GTR tervezet: biztonsági üvegezés Adatrögzítı berendezés (EDR) elıírás-tervezete Horizontális elıírás tervezete (EU javaslatra) EGB elıírások érvényességi körének tisztázása (EU javaslatra) ITC kerekasztal (közlekedés biztonsága) elıkészítése. Az ülés folyamán még az alábbi témák kerültek napirendre: Ragasztott biztonsági üvegezés autóbuszok oldalablakainál Autóbuszok tőzbiztonsága Új EGB mőködési irányelvek alkalmazása 3. A TÉNYLEGES MUNKA 3.1. Az R.36 (nagy autóbuszok) és R.52 (kis autóbuszok) elıírások megszüntetése Az autóbusz elıírások egységesítése, az R.107/Rev.1. kidolgozása után többször szóvá tettem a régi és az egységesített autóbusz elıírások között a jövıben várható eltérések problémáját, nem sok sikerrel. Most az OICA terjesztett elı olyan módosítási javaslatot, felismerve, hogy a gyártóknak is problémát okozhat a jövıben kétféle elıírás szerint gyártani és jóváhagyatni a buszokat hogy a két elıírás átmeneti rendelkezések paragrafusában fel kell venni olyan kitételt, hogy az R107/Rev.-2 hatálybalépését követı 36 hónap után ezen elıírások alapján nem adható ki jóváhagyás, forgalomba állítási engedély. (ID-11; ID-13) Az országok a fenti hatálybalépéstıl új típus elsı jóváhagyását megtagadhatják. A GRSG támogatta ezt a javaslatot, de vita van még a konkrét dátumokban. Ennek a módosítási javaslatnak az elfogadása okafogyottá teszi az én korábbi, itthon szorgalmazott javaslatomat, hogy Magyarország mondja fel az R.36 és R.52-höz történt csatlakozását Az egységesített R.107 autóbusz-elıírással kapcsolatos dolgok. E témakör kapcsán több, egymástól független, önmagában is jelentıs kérdéssel foglalkoztunk az alábbiak szerint: Az R107/Rev.1. további módosításai. Azért, hogy az egyesített R.107/Rev.1. elıírás megfeleljen az egységes EU autóbusz direktíváknak és az EU csatlakozása csak egy jogi procedúra legyen, a három eredeti autóbusz elıírást (R.36, R.52, R.107) vissza kellett butítani a kb as szintre, az azóta bekövetkezett módosításokat törölni kellett. A következı lépés az új elıírás visszamódosítása ( okosítása ) az eredeti szintre. Mint ismert, idıközben vita támadt az ENSZ és az EU között, hogy az EU csatlakozott-e az R.107/Rev.1.-hez, ki kit nem értesített a megfelelı módon, stb. Ez a vita, úgy tőnik, elviekben megoldódott, de még nem tudni, hogy az EU csatlakozása mikor lesz joghatályos. OICA elkészítette a Rev.2. tervezetét, (WD9) ezt megvitattuk, néhány kisebb módosítással kiegészítettük (ID4, ID5) és elfogadtuk. Ez az anyag a WP.29 márciusi ülésén kerül elıterjesztésre. Elkezdtük az R.107/Rev.2 módosítását is (suplement 1) OICA, svéd, német javaslatok kerültek megvitatásra, ez a munka folytatódik. A németek be akarják vezetni a hatóságilag engedélyezett maximális tömeg és tengelynyomás fogalmát, ezzel kapcsolatban többen (Anglia, Franciaország, Magyarország) aggályunkat fejeztük ki. Ismét vita

4 4 volt a tolókocsik részére fenntartott hellyel kapcsolatban: figyelembe kell-e venni állóhelyként? Tetı nélküli buszok (városnézı buszok) A spanyolok készítettek az eddigi viták, javaslatok alapján egy összefoglaló anyagot (WD.10) ezt kisebb módosításokkal elfogadtuk, része lesz a suplement 1.-nek Alvó buszok (ággyal felszerelt buszok) Az oroszok beterjesztették annak a szabványnak egy részét, amely alapján náluk az ilyen buszokat tervezik, építik (ID2). Én is beterjesztettem egy anyagot kínai tapasztalataim alapján, bemutatva azt, hogy gyakorlatilag az egész R.107-et át kellene dolgozni, ha ezekre a buszokra is alkalmazni akarjuk (ID.9) A másik lehetséges megoldás, hogy ezeket a buszokat kizárjuk az R.107 érvényességi körébıl és jóváhagyásukat nemzeti hatáskörbe utaljuk. Mivel kevés ismeretünk van még ezekrıl a buszokról, én az utóbbit javasoltam. Vita után a GRSG ezt az álláspontot fogadta el. A következı ülésre ígértem egy írásos javaslatot a Scope ilyen irányú módosítására Tolókocsis utasok biztonsága autóbuszokon. Angol vezetéssel dolgozik egy munkacsoport ezen a problémán már évek óta. Beszámoltak eddigi tevékenységükrıl. Az ígért dokumentumokat most sem terjesztették elı, ismét a következı ülésre ígérték Utasajtók elıtti külsı tér megvilágítása A svédek terjesztettek elı egy javaslatot (WD.5), hogy ha alkalmazásra kerül olyan lámpa, amely az utasajtók elıtti teret megvilágítja, az milyen követelményeknek feleljen meg. (A lámpa maga nem kötelezı) Náluk az utóbbi idıben két halálos baleset is volt: az utas nem látta jól leszálláskor a havas terepet, megcsúszott, elesett. A vezetı pedig ezt nem látta, amikor az ajtó becsukódott. Nagy vita alakult ki a kérdés körül, OICA szerint a GRE is foglalkozik a kérdéssel. A következı ülésen folytatjuk a vitát egy új közös svéd-oica javaslat alapján Autóbuszok tőzbiztonsága A svédek beszámoltak arról, hogy kétéves programot kezdtek ( ) az autóbuszok tőzbiztonságának fokozása érdekében (ID23) Vetítettképes tájékoztatást adtak az eddigi vizsgálataikról, amelyben azt mutatták be, hogy az ISO szabvány alapján végzett éghetıségi vizsgálatok nem adnak megfelelı eredményt az egyes anyagok (ülések, oldalfal burkolatok, stb.) égési tulajdonságaival kapcsolatban. Nem volt idı a kérdés érdemi tárgyalására, a vitát a következı ülésen folytatjuk Ragasztott oldalablakok alkalmazásának kérdései Az autóbuszok tetıszilárdságának tárgyalásakor állandóan visszatérı kérdés, javaslat, hogy az utasok kiesésének megakadályozására ragasztott oldalablakokat kellene alkalmazni. Közös magyar-svéd elıterjesztésben bemutattuk, hogy ennek ma már minden mőszaki feltétele adott, az alkalmazást költség/haszon elemzés alapján lehet eldönteni (ID.10) A svédek bemutattak vetített képek illusztrálásával egy súlyos borulásos balesetet, ahol egy busz 2 m-es szintkülönbségrıl leborult az útról. A tetı lényegében nem deformálódott, mégis 6 halott és 11 súlyos sebesült volt (49 utasból) azért, mert az utasok kiestek a kitört ablakokon és a busz alá kerültek. (ID.24) A balesettel kapcsolatban felhívták a figyelmet a vészkijáratok fontosságára, a tőzoltóknak a tetıt kellett kivágniuk, hogy az utasokat, sérülteket ki tudják menteni a buszból. Érdemi vitára már nem volt idı. OICA aggályait fejezte ki a várható költség és súlynövekedés miatt R.66. elıírás, autóbuszok tetıszilárdsága Két anyagot terjesztettem elı (ID.6 és ID.7), ez utóbbit power-point vetítéssel egybekötve: az elsı 282 borulási baleset statisztikai kiértékelését tartalmazta, a másik egy idei svájci borulásos baleset részletes mőszaki elemzését. Mindkét beszámolót élénk

5 5 vita követte, OICA, IRU megkérdıjelezték a média információk megbízhatóságát, OICA szerint a svájcban felborult autóbusz nem 3,6 m magas volt, hanem 3,1, OICA bemutatott egy videót a felborult busz borítóvizsgálattal történt jóváhagyásáról, azonban kiderült, hogy a vizsgált busz 12 m hosszú volt (a balesetet szenvedett 10,6 m) és 3,4 m magas. A németek fontosnak tartanák az információt, vajon a statisztikában szereplı buszok jóvá voltak-e hagyva R.66 szerint; Kanada a biztonsági öv használatáról szeretne több információt. Az angolok hasznosnak tartják az adatokat, alapul szolgálhatnak további információk győjtéséhez. Megalakult az információs munkacsoport (informal group) a vezetésemmel az R.66 elıírás érvényességi körének kiterjesztésére. Hosszú vita után GRSG elfogadta az általunk elıterjesztett feladat meghatározását (ToR). Nagy az érdeklıdés a munka iránt, ilyen nagy létszámú informális munkacsoport még nem mőködött. 12 ország (Anglia, Németország, Hollandia, Finnország, Svédország, Norvégia, Spanyolország, Csehország, Olaszország, Franciaország, Magyarország, Lengyelország) és három szervezet (OICA, CLCCR és EC) jelentette be részvételét. Nagy viták várhatók, az elızményekbıl látható, hogy vannak akik finoman szólva nem lelkesednek a kiterjesztés gondolatáért (OICA, Anglia, Németország), de résztvesznek a munkában.. Nem állunk könnyő feladat elıtt. A spanyolok felvetették, hogy az R.66/Rev.1 kinyomtatott szövegébıl kimaradt a Scope -hoz tartozó lábjegyzet. Az új szabályzat szerint ezt csak hivatalos módosítási javaslattal lehet korrigálni. A spanyolok a következı ülésre írásos javaslatot tesznek Autóbuszok homlokütközése A téma megtárgyalására nem jutott idı. Kettınk közötti megegyezés szerint a beszámolót a spanyol fél (Prof. Aparicio tartotta) volna, ı azonban nem tudott eljönni az ülésre más irányú elfoglaltsága miatt Ellentmondások az autóbusz elıírások kategóriáinál Elkészítettem a GRSG által kért elıterjesztést (ID.8), megvitatására azonban idı hiányában nem került sor Jogtalan jármőhasználat elleni védelem (R.18) Korábbi német javaslatot az OICA módosította, kiegészítette (ID.20) Vitatott kérdés volt, hogy a rögzítı féket a kocsi álló, parkoló helyzetében fel lehet-e használni ellopás ellen, elektronikus vezérlés, programozás segitségével. Többen annak adtak hangot, hogy nem jó, ha a kocsitolvaj a fékkel babrál. Kérni kellene GRRF véleményét. A következı ülésen folytatjuk a vitát Visszapillantó tükrök (R.46) Az angolok módosító javaslatát (WD.6) a többség elvetette. Az OICA módosító javaslatával kapcsolatban (ID.12) több kérdés vetıdött fel, mások idıt kértek a tanulmányozásra. Az OICA elıterjesztésbıl a következı ülésre WD lesz, csak úgy, mint az EC anyagából (ID.25) Japán bemutatta, melyek azok a fıbb általános problémák, amik akadályozzák, hogy Japán elfogadja az elıírást. (ID.26) Az elnök kérésére ígérték, hogy a következı ülésre konkrét javaslatokat dolgoznak ki Jármő riasztó rendszerek (R.97) Német (WD.13) és kanadai (WD.6 és WD.22) kisebb módosító javaslatokat elfogadtunk, ezek a WP.29 márciusi ülésén kerülnek elıterjesztésre. Ezek a módosítások az R.116 elıírásnál is elfogadásra kerültek (lásd a következı pontban)

6 Jogtalan használat megakadályozása (R.116). Kanadai javaslatra (WD.6 és WD.22) módosítottuk a riasztás megkezdéséig tartó idıt 5 percrıl 1 percre és elfogadtuk az átmeneti rendelkezésekre vonatkozó elıterjesztést. Az OICA elıterjesztését (ID.17) hogy az elıírás bizonyos pontokban hivatkozzon az R.18 és R.97 elıírásokra elvetettük azzal, hogy a kívánt módosításokat ezekben az elıírásokban kell végrehajtani Vezetı látómezeje, új elıírás-tervezet. India módosítási javaslata (WD.18) a tervezethez az elıterjesztı távollétéban nem került vitára, többen kidolgozatlannak ítélték a javaslatot. Japán a következı ülésre ígért egy dokumentumot Kezelıszervek, jelzıberendezések, mőszerek elhelyezése és azonosíthatósága. Ebben a témában két elıírás is készülıben van: GTR, amelyet az USA javaslatára készítettünk, de éppen az USA-ban bukott meg az elfogadása. A belsı viták folyzatódnak, errıl tájékoztatott az amerikai delegátus. Közben Kanada több módosítást javasolt a tervezeten (ID.18), a következı ülésre hivatalos dokumentum lesz a módosított tervezetbıl. Ebben a témában a két éve a WP.29 által elfogadott EGB elıíráshoz (állítólag a száma R.121) Kanada nyújtott be kis korrekciós javaslatot (ID.18), míg az OICA új elıírásról lévén szó az átmeneti rendelkezések helyett bevezetési rendelkezéseket (WD.13) Ezt a delegátusok támogatták, az EU képviselıje fenntartását fejezte ki. Az elnök a problémát informálisan a WP.29 elé terjeszti a 2005 novemberi ülésen Tőzvédelem (R.34) A svédek által felvetett kérdést végül az autóbusz tárgykörben tárgyaltuk.(lásd pontban) Biztonsági üvegezés, GTR tervezet A németek vezette informális munkacsoport júniusban Washingtonban ülésezett, kiderült, hogy még nagyon sok a nyitott kérdés, így csak jövı ıszre várható a tervezet elkészülte. (Problémaként említették, hogyan jelöljék majd a GTR-nek megfelelı üvegeket.) Elıírás tervezet elektronikus adatrögzítırıl (EDR) E témakörben a franciák által vezetett informális munkacsoport dolgozik. Megpróbálják meghatározni a rögzítendı adatok listáját. Állítólag a brüsszeli 6. keretprogramban egy kétéves project fut hasonló témában. ( Veronica ), ennek eredményeit is szeretnék felhasználni, és az ISO közremőködését is várják. A következı GRSG ülésen prezentációt tartanak a témáról Horizontális EGB elıírás Az EC elıterjesztette javaslatát az új Horizontális elıírásra (WD.15) amely az R.E.3. 7.Annex-ét váltaná fel és alapja lenne az egységes jármőkategóriák, méretek, tömegek stb. minden elıírásban azonos módon történı alkalmazásának. Elkezdtük a javaslat elsı olvasását, de idı hiányában nem értünk a végére. Mindenkit felszólított az elnök írásos észrevételek benyújtására, én ígértem ilyen anyagot Meglévı elıírások Scope -jának tisztázása Az EC módosítási javaslatokat terjesztett elı a GRSG feladatkörébe tartozó elıírások érvényességi körének pontosítására, tisztázására, az EU direktívákkal való összhangba ho-

7 7 zására. (WD.14) Kilenc elıírásról volt szó (R.35, R.43, R.46, R.60, R.61, R.62, R.73, R.80 és R.81) Többségükben megegyeztünk, a következı ülésen folytatjuk a vitát ITC kerekasztal a közeledés biztonságáról A WP.29 által szervezett jövı évi kerekasztal megbeszélés és biztonság (security) kérdéskörrel, így GRSG-nek nem kell felkészülnie egy elıadásra Új EGB mőködési irányelvek alkalmazása A Titkárság tájékoztatást adott arról, hogy a WP.29 elfogadott két irányelvet, s a jövıben ezeket alkalmazni kell a munka során: TRANS/WP.29/1042 Munka dokumentumok elkészítésének és elıterjesztésének elvei TRANS/WP.29/1044 Elıírások és átmeneti rendelkezések elkészítésének és elıterjesztésének elvei 4. A GRSG DOKUMENTUMOK Az utolsó GRSG ülés óta az alább felsorolt hivatalos (WD) és nem hivatalos (ID) munkaanyagok jelentek meg. Ezek hozzáférhetık az interneten, ( a GRSG-nél Working document és Informal document címszavak alatt 4.1. Hivatalos dokumentumok (HD) 1. TRANS/WP.29./GRSG/2005/12 Az októberi ülés napirendje (Titkárság) 2. TRANS/WP.29./GRSG/2005/13 Német javaslat R.97-hez 3. TRANS/WP.29./GRSG/2005/14 Német javaslat az R.116-hoz. 4. TRANS/WP.29./GRSG/2005/15 Horizontális elıírás (EC anyag) 5. TRANS/WP.29./GRSG/2005/16 Kiegészítés R.107-hez (Svéd) 6. TRANS/WP.29./GRSG/2005/17 Módosítási javaslat R.46-hoz (UK) 7. TRANS/WP.29./GRSG/2005/18 Indiai anyag vezetı látómezejéhez 8. TRANS/WP.29./GRSG/2005/19 Belga javaslat R.107-hez 9. TRANS/WP.29./GRSG/2005/20 O2 kiegészítés R.107-hez (OICA) 10. TRANS/WP.29./GRSG/2005/21 Tetı nélküli buszok R.107 (spanyol). 11. TRANS/WP.29./GRSG/2005/22 Átmeneti rendelkezés R.97-hez (Kanada) 12. TRANS/WP.29./GRSG/2005/23 Átmeneti rendelkezés R.116-hoz (Kanada) 13. TRANS/WP.29./GRSG/2005/24 Kiegészítés a kezelıszervek.. tervezethez (OICA) 14. TRANS/WP.29./GRSG/2005/25 Elıírások érvényességi körének módosítása (EC) 15. TRANS/WP.29./GRSG/67 A 88. ülés jegyzıkönyve 16. TRANS/WP.29./1042 Irányelvek EGB dokumentumok készítésére 17. TRANS/WP.29./1044 Irányelvek új elıírások kidolgozásához, átmeneti rendelkezések elıírásához 4.2. Nem hivatalos dokumentumok (ID) 1. az ülés tervezett idıbeosztása (elnök) 2. Alvó buszok mőszaki követelményei (orosz) 3. piktrogamok R höz (német) 4. ábramódosítás R höz (német) 5. módosítási javaslat R höz (német) 6. Autóbuszok borulásos baleseteinek statisztikája VI. (magyar)

8 8 7. Egy súlyos borulásos baleset technikai elemzése (magyar) 8. Inkonzisztencia az autóbuszok definícióinál (magyar) 9. Információk alvó buszokról (magyar) 10. Ragasztott oldalablakok autóbuszoknál (magyar-svéd) 11. Javaslat R.36 megszüntetésére (OICA) 12. Módosítási javaslat R.46-hoz (OICA) 13. Javaslat R.52 megszüntetésére (OICA) 14. Javaslat R.107 változtatásához (OICA) 15. Javaslat R.107 változtatásához (OICA) 16. Javaslat R.107 változtatásához (OICA) 17. Javaslat R.116 kiegészítésére (OICA) 18. Javaslat R.121-hez (OICA) 19. A Kezelıszervek.. GTR tervezet új változata (Kanada) 20. Módosító javaslat R.18-hoz (OICA) 21. Class II. autóbuszok definíciójának pontosítása (svéd-norvég) 22. Információ a Kezelıszervek.. GTR-rel kapcsolatban (USA) 23. Autóbuszok tőzbiztonsága (svéd) 24. Autóbuszok borulása súlyos sérülési rizikó (svéd) 25. Kiegészítés javaslat R höz (EC) 26. Javaslat az R.46 módosításához, második lépéd (japán) 27. Javaslat R.107,02-höz (orosz) 28. Kiegészítés R.26-hoz (belga) 29. Módosítási javaslat R.97-hez (angol) 30. Módosítási javaslat R.116-hoz (angol) 31. Módosítási javaslat WD14-hez (OICA) 5. ÖSSZEFOGLALÓ, FONTOSABB KÉRDÉSEK, TEENDİK KIEMELÉSE 5.1. az általam korábban javasolt lépéseket az R.36 és R.52 autóbusz elıírások felmondása irányában fel kell függeszteni, mivel úgy tőnik az OICA akciója megoldja a problémát. (lásd 3.1. pont) 5.2. Az R107/Rev.2. módosítás a WP.29 márciusi ülésén lesz elıterjesztve, magyar részrıl támogatható. (lásd pontot) 5.3. Az alvó buszok kizárására az R.107/Rev.1-bıl vonatkozóan ígértem egy javaslatot, ezt el kell készíteni és kiküldeni. (lásd pont) Meg kell szerveznem az R.66 elıírás kiterjesztésével foglalkozó IG munkáját, elsı ülését. (lásd 3.3 pont) 5.5. Az R.97 elıírás módosítása a WP.29 márciusi ülésén napirendre kerül, támogatható (lásd 3.8 pont) Az R.121 elıírás módosítása a WP novemberi ülése kerül (nem hivatalos) mivel az EU fenntartását fejezte ki. Az országok delegátusai elfogadták a módosítást (én is) Nem kell résztvennünk a vitában. (lásd 3.11) Budapest, október 27. dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2010. október 19-22) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2010. október 19-22) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2007. április 16-20.) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2007. április 16-20.) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2008. október 21-24.) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2008. október 21-24.) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2006. április 23-28) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2006. április 23-28) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, október 17-20) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, október 17-20) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2012. október 2-5) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2012. október 2-5) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2004. ápr. 19-23) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2004. ápr. 19-23) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, okt.12-15) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, okt.12-15) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2013. október 8-11) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2013. október 8-11) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2007. október 23-26) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2007. október 23-26) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

Az érintett ENSZ-EGB elıírás

Az érintett ENSZ-EGB elıírás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, április 18-22) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, április 18-22) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2015. máj.4.- 8) Dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2015. máj.4.- 8) Dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2014. május 5-9) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2014. május 5-9) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2009. május 4-8) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2009. május 4-8) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2008. április 21-25.) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2008. április 21-25.) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.)

BESZÁMOLÓ. a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.) BESZÁMOLÓ a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részérıl (EGB és GTR elıírások módosításai, új elıírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

A hivatalos értekezletet megelızıen, ad.hoc munkacsoportokban, öt téma elızetes megvitatására került sor az alábbiak szerint:

A hivatalos értekezletet megelızıen, ad.hoc munkacsoportokban, öt téma elızetes megvitatására került sor az alábbiak szerint: U T I J E L E N T É S az ENSZ EGB GRPE 50. sz. ülésérıl (2005. május 30. június 3.) Az értekezlet Genfben a Nemzetek Palotájában került megrendezésre. A tárgyaláson a következı országok képviselıi vettek

Részletesebben

I. ÖSSZEFOGLALÓ. A részletes beszámolóból külön kiemelésre érdemes:

I. ÖSSZEFOGLALÓ. A részletes beszámolóból külön kiemelésre érdemes: 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

A témák és munkaanyagok Internet címe:

A témák és munkaanyagok Internet címe: BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT Committee) Gépjármű előírásokat Összehangoló Világfórum (WP29) Keretén belül működő Világítási Szakértői

Részletesebben

Beszámoló a 46. GRSP ülésrıl. Összeállította: Szeitl Norbert

Beszámoló a 46. GRSP ülésrıl. Összeállította: Szeitl Norbert Beszámoló a 46. GRSP ülésrıl Összeállította: Szeitl Norbert Röviden az ülésrıl A filozófiai viták és a különbözı munkacsoportok beszámolói töltötték ki többségében a rendelkezésre álló idıkeretet. Több

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza.

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza. 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, április ) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, április ) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és környezeti Igazgatóság Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ EU- és ENSZ EGB Jámű-műszaki Koordináció B E S Z Á M OLÓ

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül működő Világítási Szakértői

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az ülés kezdetekor egyhangúlag újraválasztottuk a GRRF elnökét, Ian Yarnold urat (UK).

BESZÁMOLÓ. Az ülés kezdetekor egyhangúlag újraválasztottuk a GRRF elnökét, Ian Yarnold urat (UK). BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (TRANS) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP29) keretében mőködı Fék- és Futómő Szakértıi Csoport (GRRF) 56. ülésérıl (Genf,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, október 18-21) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, október 18-21) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

2. Elfogadtuk a 6. számú, biztonsági üvegekre vonatkozó GTR 1. számú helyesbítését (lásd a beszámoló 14.1 szakaszát)

2. Elfogadtuk a 6. számú, biztonsági üvegekre vonatkozó GTR 1. számú helyesbítését (lásd a beszámoló 14.1 szakaszát) 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

ÚTIJELENTÉS. az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 40. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, szept )

ÚTIJELENTÉS. az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 40. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, szept ) ÚTIJELENTÉS az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 40. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2004. szept. 23.-24.) Az értekezleten az alábbi országok és szervezetek képviseltették magukat: Amerikai Egyesült

Részletesebben

ÚTIJELENTÉS. az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 48. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2008. szeptember 1-3.)

ÚTIJELENTÉS. az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 48. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2008. szeptember 1-3.) ÚTIJELENTÉS az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 48. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2008. szeptember 1-3.) Az értekezleten az alábbi országok és szervezetek képviseltették magukat: Amerikai

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ. az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum 2007. november 13-16. között Genfben megtartott

B E S Z Á M OLÓ. az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum 2007. november 13-16. között Genfben megtartott 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ E.K.K. B E S Z Á M OLÓ az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum 2007.

Részletesebben

Beszámoló a GRSP 48. ülésérıl

Beszámoló a GRSP 48. ülésérıl Beszámoló a GRSP 48. ülésérıl Genf, 2010. december 7-10. Összeállította: Szeitl Norbert 1/7. oldal 1. A napirend és a kapcsolódó dokumentumok Napirendi pont az elızetes napirend alapján Elıírás sz. Témakör

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, április 16-20) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, április 16-20) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2013. április 15-19) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2013. április 15-19) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül működő Világítási Szakértői

Részletesebben

Beszámoló a GRRF 69. ülésérıl

Beszámoló a GRRF 69. ülésérıl Beszámoló a GRRF 69. ülésérıl Genf, 2011. január 31. - február 4. Elnök: Ian Yarnold Department for Transport, Anglia Összeállította: Finszter Ferenc TÜV NORD-KTI KFT 1 I. Napirend 1. A napirend elfogadása

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl

Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Dr. Szabadkai

Részletesebben

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.18. COM(2016) 156 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következő javaslathoz: A Tanács határozata az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbusmegállapodással

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2014. szept. 30-okt.3.) Dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2014. szept. 30-okt.3.) Dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl EMLÉKEZTETİ a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl Helyszín: Hotel Római tárgyalóterme, Budapest, 1039 Szent János u. 16. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Levezetı elnökök: Gál Rezsı

Részletesebben

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza.

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza. 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı. 20. hazai Egyeztetı Fórumról

E m l é k e z t e t ı. 20. hazai Egyeztetı Fórumról 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı a közúti jármővek nemzetközi mőszaki követelményei tárgyában 2010.június

Részletesebben

JELENTÉS. Deák János Egri István Pollák Iván Pongrácz Károly Schuchtár Endre Szabó Sándor

JELENTÉS. Deák János Egri István Pollák Iván Pongrácz Károly Schuchtár Endre Szabó Sándor JELENTÉS A jelentés készítıjének intézménye TÜV NORD-KTI Kft (GKM Közúti Közlekedési Fıosztály) A jelentés készítıjének neve és Brett Gábor elérhetısége brett@tuvnord.hu, tel.:371-5950, 06-30-9522-915,

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı (1.változat )

E m l é k e z t e t ı (1.változat ) 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı (1.változat ) az EU és ENSz-EGB Közúti jármő Mőszaki Koordinációs Központ

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Standard Elıkészítı Testület (a továbbiakban: Testület) létrehozásáról és mőködtetésérıl a magyar számviteli

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni?

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni? J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. november 13-án az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság nyilvános ülésén Jelen vannak: Vrbovszki Viktor, a bizottság elnöke Hirka Tamás bizottsági tag Hrabovszki György

Részletesebben

e) Hidrogén/tüzelıanyagcella meghajtású jármővek (Hydrogen) munkacsoport

e) Hidrogén/tüzelıanyagcella meghajtású jármővek (Hydrogen) munkacsoport U T I J E L E N T É S az ENSZ EGB GRPE (gépjármővek levegıtisztasági és energia kérdéseivel foglalkozó munkacsoport) 49. sz. ülésérıl (2005. január 10-15.) Az értekezlet Genfben a Nemzetek Palotájában

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Beszámoló a GRRF fék-, futómű szakértői munkacsoport 74. üléséről

Beszámoló a GRRF fék-, futómű szakértői munkacsoport 74. üléséről TÜV NORD-KTI KFT Beszámoló a GRRF fék-, futómű szakértői munkacsoport 74. üléséről Genf, 2013.február 19-22. Elnök: Mr. Bernard FROST Department for Transport, Anglia Összeállította: Finszter Ferenc 1

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı

E m l é k e z t e t ı Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ E m l é k e z t e t ı az EU és ENSZ-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ (EKK) 3. hazai Egyeztetı Fórumán,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

JELENTÉS. Egri István Pollák Iván Pongrácz Károly Schuchtár Endre Szabó Sándor dr. Szoboszlay Miklós

JELENTÉS. Egri István Pollák Iván Pongrácz Károly Schuchtár Endre Szabó Sándor dr. Szoboszlay Miklós JELENTÉS A jelentés készítıjének intézménye TÜV NORD-KTI Kft (GKM Közúti Közlekedési Fıosztály) A jelentés készítıjének neve és Brett Gábor elérhetısége brett@tuvnord.hu, tel.:371-5950, 06-30-9522-915,

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e. az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl

11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e. az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl 11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl ( Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 10/2003. (IV.24.) K.r.sz. rendelettel) Fejér Megye Közgyőlése a helyi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 102 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

JELENTÉS. Deák János Egri István Pollák Iván Pongrácz Károly Schuchtár Endre Szabó Sándor

JELENTÉS. Deák János Egri István Pollák Iván Pongrácz Károly Schuchtár Endre Szabó Sándor JELENTÉS A jelentés készítıjének intézménye TÜV NORD-KTI Kft (GKM Közúti Közlekedési Fıosztály) A jelentés készítıjének neve és Brett Gábor elérhetısége brett@tuvnord.hu, tel.:371-5950, 06-30-9522-915,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-26/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2009. november 23-án 16 óra 30 perckor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

Leövey Klára Gimnázium

Leövey Klára Gimnázium 4 Leövey Klára Gimnázium Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából Az Önök iskolájának átlagos standardizált

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 248. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételérıl szóló

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Összefoglaló - Jármőipari biztonságtechnikai szakmai nap

Összefoglaló - Jármőipari biztonságtechnikai szakmai nap Összefoglaló - Jármőipari biztonságtechnikai szakmai nap 2010 október 26. kedd 09:30 INNONET elıadóterme - 9027 Gyır, Gesztenyefa u. 4. 09:30 09:35 Köszöntı Kabács Zoltán NYDRFÜ által felkért külsı szakértı

Részletesebben

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Balogh

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió

Részletesebben

TERVEZET! MUNKAANYAG. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1028/2009. /KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS/ Budapest, 2009.

TERVEZET! MUNKAANYAG. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1028/2009. /KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS/ Budapest, 2009. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1028/2009. TERVEZET! MUNKAANYAG az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X.

Részletesebben

KIVONAT. Mely készült Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl.

KIVONAT. Mely készült Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl. április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 15/2009. (IV.09.) CsKTT. 16-5911-1/2009. Tárgy: Közbeszerzési szabályzat módosítása Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa megtárgyalta a Társulás

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı

E m l é k e z t e t ı 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı az EU és ENSz-EGB Közúti jármő Mőszaki Koordinációs Központ ( E.K.K.) 6. hazai

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. A polgármester a meghívóban szereplı napirendi pontok elfogadását tette szavazásra.

JEGYZİKÖNYV. A polgármester a meghívóban szereplı napirendi pontok elfogadását tette szavazásra. JEGYZİKÖNYV Készült: Szajla Községi Önkormányzat képviselı-testületének 2010. április 27-én 17.30 órakor kezdıdı testületi ülésérıl. Jelen vannak: 1./ Vincze Imréné polgármester 2./ Ficzere János képviselı

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 4 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 18 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. osztály szövegértés 1 18

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET:- TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben