TÁMOP /1. Együtt az alapszolgáltatások. fejlesztéséért

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP 5.4.9.-11/1. Együtt az alapszolgáltatások. fejlesztéséért"

Átírás

1 TÁMOP /1 Együtt az alapszolgáltatások fejlesztéséért Jelzőlapok elektronikus használatának módszertani útmutatója /31

2 TARTALOMJEGZYÉK TÁMOP /1 TARTALOMJEGZYÉK... 2 I. BEVEZETÉS PROJEKT ÁLTAL ÉRINTETT ELLÁTÁSI TERÜLET BEMUTATÁSA... 3 II. A PROJEKT ÁLTAL LEFEDETT TELEPÜLÉSEKEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK BEMUTATÁSA SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (SZÉKHELY: 8700 MARCALI, DÓZSA GY. U. 9.) SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (SZÉKHELY: 8713 KÉTHELY, ADY E. U. 1.) ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT (SZÉKHELY: BALATONKERESZTÚR, ISKOLA U. 3.)... 5 III. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 6 IV. JELZÉS ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSI REND ALAPFOGALMAK JELZÉSEK ELJÁRÁS SZOKÁSOS MENETE... 9 V. AZ ELEKTRONIKUS JELZŐLAPOK HASZNÁLATA ÚTMUTATÓ AZ ELEKTRONIKUS JELZŐLAP KITÖLTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ ELEKTRONIKUS VISSZAJELZŐLAP KITÖLTÉSÉHEZ VI. POZITÍV, NEGATÍV TAPASZTALATOK A JELZŐRENDSZERI TEVÉKENYSÉG SORÁN VII. AZ ELEKTRONIKUS JELZŐRENDSZER HASZNÁLATA A JELZŐLAP, VISSZAJELZŐ LAP ELÉRÉSE AZ ADOBE READER PROGRAM TELEPÍTÉSE, FRISSÍTÉSE A JELZŐLAP ÉS A VISSZAJELZŐLAP MEGNYITÁSA A JELZŐLAP ÉS A VISSZAJELZŐLAP MENTÉSE A JELZŐLAP ELKÜLDÉSE AZ ILLETÉKES SZOLGÁLATNAK /31

3 I. BEVEZETÉS TÁMOP / Projekt által érintett ellátási terület bemutatása A projektet a Dél-dunántúli régióban, azon belül a Marcali Kistérség 15 településén (Marcali, Balatonújlak, Kelevíz, Nagyszakácsi, Sávoly, Főnyed, Szegerdő, Pusztakovácsi, Libickozma, Táska, Somogyfajsz, Somogysámson, Somogyzsitfa, Csákány, Szőkedencs) valósítjuk meg től a fent említett 15 település közül 7 település (Balatonújlak, Főnyed, Szegerdő, Pusztakovácsi, Libickozma, Táska, Somogyfajsz) a marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ helyett másik két intézménytől veszi igénybe az alapszolgáltatások egy részét. Marcali kistérségben január 1-től a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások szervező tevékenységgel történő biztosítására öt mikrotérségi megállapodás van életben. Marcali, Kéthely, Böhönye, Balatonkeresztúr, Mesztegnyő mikrotérségi központtal. A szociális és gyermekjóléti ellátás valamennyi mikrotérségben a gesztor település szociális intézményén keresztül történik. A Marcali központú mikrotérségi intézményt ettől az időponttól a Marcali Kistérségi Társulás közvetlen intézményfenntartással biztosítja. 3/31

4 II. TÁMOP /1 A PROJEKT ÁLTAL LEFEDETT TELEPÜLÉSEKEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI IN- TÉZMÉNYEK BEMUTATÁSA 2.1. Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ (Székhely: 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.) Személyes gondoskodást nyújtó felnőtt- és gyermekvédelmi, valamint egyes egészségügyi alapfeladatokat ellátó integrált szociális és egészségügyi intézmény. Önállóan gazdálkodó, egy személyi vezető által irányított szervezet. Az intézmény ellátási területén, a projekt megvalósítása szempontjából releváns szolgáltatások, és az általa ellátott települések az alábbiak: Személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekvédelmi alapellátások: Gyermekjóléti szolgáltatás: 10 településen (Marcali és csatolt településrészei - Bize, Boronka, Horvátkút, Gyótapuszta -, Kelevíz, Nagyszakácsi, Sávoly, Szőkedencs, Somogysámson, Somogyzsitfa, Csákány, illetve Nemesvid, Somogysimonyi ez utóbbi kettő jelen projektben nem vesz részt) Gyermekek napközbeni ellátása; Bölcsőde: Marcali Kistérség 38 településén Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatások: Tanyagondnoki szolgáltatás: Marcali-Gyótapusztán Étkeztetés: Marcali, Kelevíz településeken Házi segítségnyújtás 10 településen (Marcali és csatolt településrészei - Bize, Boronka, Horvátkút, Gyótapuszta -, Kelevíz, Nagyszakácsi, Sávoly, Szőkedencs, Somogysámson, Somogyzsitfa, Csákány, illetve Nemesvid, Somogysimonyi ez utóbbi kettő jelen projektben nem vesz részt) Családsegítés: 10 településen (Marcali és csatolt településrészei - Bize, Boronka, Horvátkút, Gyótapuszta -, Kelevíz, Nagyszakácsi, Sávoly, Szőkedencs, Somogysámson, Somogyzsitfa, Csákány, illetve Nemesvid, Somogysimonyi ez utóbbi kettő jelen projektben nem vesz részt) Idősek nappali ellátása; Idősek Klubja I.-II. (Marcali és csatolt településrészei - Bize, Boronka, Horvátkút, Gyótapuszta -, Kelevíz, Nagyszakácsi, Sávoly, Szőkedencs, Somogysámson, Somogyzsitfa, Csákány, illetve Nemesvid, Somogysimonyi ez utóbbi kettő jelen projektben nem vesz részt) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Marcali Kistérség 38 településén Támogató szolgáltatás: Marcali Kistérség 38 településén Közösségi pszichiátriai ellátás: Marcali Kistérség 38 településén Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális szakosított ellátások: Idősek Otthona: Marcali településen Idősek Gondozóháza: Marcali településen 2.2. Szociális Szolgáltató Központ (székhely: 8713 Kéthely, Ady E. u. 1.) Integrált intézmény. Önálló jogi személy, melynek élén Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete által határozatlan időre kinevezett magasabb vezető beosztású intézményvezető áll, aki az intézmény dolgozói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat, azzal a kitétellel, hogy a foglalkoztatási létszám változtatásához a társulási tanács jóváhagyása szükséges. Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény pénzügyi- gazdasági, számviteli feladatait Kéthely Község Önkormányzata látja el. 4/31

5 A projekt megvalósítása szempontjából releváns szolgáltatások és az általa ellátott települések az alábbiak: Személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekvédelmi alapellátások: Gyermekjóléti szolgáltatás: Balatonújlak, Pusztakovácsi, Libickozma, Somogyfajsz, Táska településeken Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatások: Étkeztetés: Önkormányzati szervezéssel; saját óvodai vagy iskolai konyháról megoldott, vagy vásárolt szolgáltatás Házi segítségnyújtás: Balatonújlak, Pusztakovácsi, Libickozma, Somogyfajsz, Táska településeken Családsegítés: Balatonújlak, Pusztakovácsi, Libickozma, Somogyfajsz, Táska településeken Idősek nappali ellátása; Idősek Klubja: Balatonújlak, Pusztakovácsi, Libickozma, Somogyfajsz, Táska településeken 2.3. Alapszolgáltatási Központ (székhely: Balatonkeresztúr, Iskola u. 3.) Személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekvédelmi alapellátások: Gyermekjóléti szolgáltatás: Főnyed, Szegerdő településeken Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatások: Családsegítés: Főnyed, Szegerdő településeken Házi segítségnyújtás: Főnyed, Szegerdő településeken Étkeztetés: Főnyed, Szegerdő településeken 5/31

6 III. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR TÁMOP /1 Az évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 64.. (2) A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. (3) A (2) bekezdés szerint kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés (4) bekezdésben megjelölt céljáról, tartalmáról. 1/2000. (I.07.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 30. (1) A családsegítés az Szt ának (2) bekezdésében meghatározott jelzőrendszer működtetése körében a) a jelzésre köteles szervezeteket felhívja a veszélyeztetettség jelzésére, krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra, b) tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről, c) fogadja a beérkezett jelzéseket, és felkeresi az érintett személyt, illetve családot a családsegítés szolgáltatásairól való tájékoztatás érdekében, d) a veszélyeztetettség, illetve a krízishelyzet megszüntetése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, e) az intézkedések tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt, f) folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szociális ellátások és szociális szolgáltatások iránti szükségleteit évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 7. (1) Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, c) a köznevelési intézmények, d) a rendőrség, e) az ügyészség, f) a bíróság, g) a pártfogó felügyelői szolgálat, h) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, i) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, j) az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek, k) a munkaügyi hatóság. 2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények és személyek kötelesek a) jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, 6/31

7 b) hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni ) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, c) az a) pontban, valamint a 17. (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása 40. (2) a) pontja alapján a gyermekjóléti szolgálat: folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. 15/ IV. 30.) NM rendelet 14. (1) A települési önkormányzat a településen élő gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését a gyermekjóléti szolgáltatás útján szervezi. (2) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan észlelő- és jelzőrendszert működtet, amely lehetővé teszi a gyermekeket általában veszélyeztető okok feltárását, valamint az egyes gyermek veszélyeztetettségének időben történő felismerését. Ennek keretében figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek a) életkörülményeit és szociális helyzetét, b) gyermekjóléti és egyéb szociális ellátások iránti szükségletét, c) gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét. (3) A gyermekjóléti szolgálat a) kezdeményezi, szervezi és összehangolja a Gyvt ában meghatározott, valamint másérintett személyek és szervezetek részvételét az észlelő- és jelzőrendszerben, b) felhívja a Gyvt ában meghatározott személyeket és szerveket jelzési kötelezettségük írásban - krízishelyzet esetén utólagosan - történő teljesítésére, (4) A gyermekjóléti szolgálat az észlelő- és jelzőrendszer részét képező, a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó személyek és intézmények bármely gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzését fogadja, és a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében. A gyermekjóléti szolgálat az intézkedéséről tájékoztatja a jelzést tevőt. 15. (1) A gyermekjóléti szolgálat működésének megkezdéséről, tevékenységének céljáról és tartalmáról, továbbá elérhetőségéről, valamint szolgáltatásai igénybevételének módjáról tájékoztatja a települési, településrész lakosságát, továbbá a 14. (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott személyeket és intézményeket. (2) A 14. (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés, valamint tevékenységük összehangolása érdekében a gyámhivatal kezdeményezésére a gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszélést tart. Az esetmegbeszélés történhet a) lehetőség szerint a családot és a családdal foglalkozó szakembereket is bevonva, esetkonferencia, egy adott család ügyében tartott megbeszélés, 7/31

8 b) a gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer tagjainak képviselői között, előre meghatározott témakörben, évente legalább hat alkalommal megrendezésre kerülő szakmaközi megbeszélés keretében. (7) A gyermekjóléti szolgálat minden év március 31-ig tanácskozást szervez, amelyen a) a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését, b) áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására. 8/31

9 IV. JELZÉS ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSI REND TÁMOP / Alapfogalmak Jelzőrendszer: Az egyének, családok, helyi közösségek életét, életminőségét, működését alapjaiban befolyásoló problémák, jelenségek észlelésére, azonosítására, jelzésére, valamint megelőzésére és kezelésére alakult helyi hálózat. Együttműködés: A jelzőrendszer működése alapvetően az együttműködésen alapszik. Az együttműködés nem csak a jelzőrendszer kialakítása, valamint a problémák jelzése esetén fontos, de a problémák értelmezésére, a megoldási alternatívák kidolgozására, valamint a problémakezelésére is érvényes alapelv Jelzések Jelzéssel élhet a jelzőrendszeri tag Jelzéssel élhet a jelzőrendszeri tag az évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról alapján, 1/2000. (I.07.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 30.. alapján Veszélyhelyzet észlelésekor kötelesek írásos jelzést tenni a területileg illetékes gyermekjóléti szolgálatnak az évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ben felsorolt jelzőrendszeri tagok. Jelzéssel élhet a lakosság A lakosságtól érkező jelzéseket a szakmai vezetők fogadják, majd esetelosztás után az illetékes szakember megteszi a veszélyeztetettség-, illetve a krízishelyzet súlyossága szerint megfelelő intézkedéseket. Szükség esetén a szakemberek felveszik a kapcsolatot más jelzőrendszeri tagokkal (pld. háziorvos, védőnő, Pszichiátria, kórház, stb.) is. Ezt követően a jelzést tevőt tájékoztatja a megtett intézkedésről. Elektronikus jelzőrendszer bevezetése A projekt eredményeként, a SZESZK honlapjának fejlesztésével, egy elektronikus rendszer került kifejlesztésre, mely alkalmas, a jelzőrendszeri tagok kommunikációjának gyorsítására, az internetesen elérhető jelzőlapok egyszerű kitöltésére és gyors továbbítására a célszervezet felé Eljárás szokásos menete 1) Jelzés beérkezése a) Írásban, jelzőlapon érkező jelzés iktatásra majd továbbításra kerül. b) Írásban, de nem jelző lapon kapott jelzések A jelzésről, ki kell tölteni a jelző lapot, majd iktatni. Ebben az esetben, a jelző lap kitöltését a jelzést fogadó családgondozó végzi. c) Jelzés személyesen, vagy telefonon Amennyiben valaki személyesen, de nem írásban teszi meg jelzését, abban az esetben fel kell kérni, hogy írásban jelző lapon is erősítse azt meg. (ebben a családgondozó segítségére lehet). Ha nem kíván írásban is megerősítést adni, illetve nem képes kitölteni a jelző lapot, akkor azt a jelzést vevő családgondozónak kell kitöltenie. Telefonon kapott jelzés esetén is jelző lapot kell kitölteni. Valamennyi jelzési formában a jelzést tevő anonimitását biztosítani kell, amennyiben azt a jelzést tevő kéri. Ebben az esetben visszajelzésre nincs lehetőség. 9/31

10 2) A jelzést fogadó szervezet általi iktatása TÁMOP /1 3) ügyféllel a kapcsolat felvétele 2-5 munkanapon belül Az érintett személy vagy család felkeresése, tájékoztatása az igénybe vehető szolgáltatásokról. Krízishelyzet esetén 2 munkanapon belül, egyéb esetben 5 munkanapon belül kell a jelzéssel érintett személlyel, családdal a kapcsolatot felvenni. A kapcsolatfelvétel során tájékoztatni kell a problémájával kapcsolatban - az igénybe vehető szolgáltatásokról. Ha szükséges további szakember, vagy tanácsadás, illetve más szociális vagy egészségügyi intézmény bevonása a probléma megoldásába, akkor ezt a családgondozó kezdeményezi, illetve bonyolítja le, ha erre a kliens nem képes (különösen krízis esetében). A jelzőrendszer által jelzett esetekben is a családgondozási folyamat a szociális munka eszközeivel és módszereivel történik. 4) visszajelző lap kitöltése 15 napon belül Ha a jelzést adó kiléte, pontos címe rendelkezésre áll, akkor a visszajelzésről írásban 15 napon belül értesíteni kell (visszajelző lapon). 5) visszajelző lap iktatása 6) visszajelző lap megküldése a jelző felé 10/31

11 V. AZ ELEKTRONIKUS JELZŐLAPOK HASZNÁLATA TÁMOP /1 Az elektronikus adatlap funkciója A projektben együttműködő szolgáltatókhoz érkező jelzésekkel kapcsolatos teendők leegyszerűsítése, felgyorsítása. Követendő eljárásrend Jelzés esetén ugyanazok a szabályok vonatkoznak az elektronikus formára is, mint a fent már ismertetett módszertanra Útmutató az elektronikus jelzőlap kitöltéséhez Iktatószám: a fogadó intézmény, az érkezés napján a küldeményt érkezteti, és ellátja a szükséges jelzéssel: érkezés időpontja: év, hónap, nap, óra, perc sorszám: a küldeménnyel érintett szolgálat jele, a küldemény sorszáma/évszám Jelzés ideje: az az időpont, amikor a jelzőlap kitöltésre kerül. A jelzőlap kitöltésének az időpontját jelzőlapon megadott helyre kell beírni. év, hónap, nap, óra, perc Sürgősség foka: A sürgősség arra utal, hogy a jelzett eset, az ügyintézőtől milyen gyors intézkedést igényel. A jelzést vevő köteles, a jelzést tevő által megjelölt sürgősségnek megfelelő időintervallumon belül eljárni, és a visszajelzését megtenni. A kódkockában X jelet kell tenni. sürgős (2 munkanap) normál ügyintézés keretében (5 munkanap) A jelzést tevő adatai: A jelzés beazonosításához, és az esetlegesen szükséges pontosításhoz, további adatok kéréséhez elengedhetetlen a jelzést tevő elérhetőségének tisztázása, melyhez az alábbi adatok megadása szükséges: név (A jelzést tevő vezeték és utóneve) jelzést tevő szervezet neve, (annak a szervezetnek a neve, ahol a jelzést tevő dolgozik) címe (A jelzést tevő személy vagy szervezet címe) telefonszáma (A jelzést tevő személy vagy szervezet telefonszáma) A jelzés A jelzéssel érintett egyén/család adatai: név (A jelzéssel érintett személy vezeték és utóneve) lakcím (A jelzéssel érintett egyén/család lakcíme) gyermek esetén szülő/gondviselő/gyám/törvényes képviselő neve (Annak a személynek a neve, aki a gyermek tartásáról gondoskodik) telefon (A jelzéssel érintett személynek, illetve a jelzéssel érintett gyermek szülőjének/gondviselőjének/gyámjának/törvényes képviselőjének telefonszáma) egyéb adatok (szükséges, egyéb fontos információ a jelzéssel érintett személlyel kapcsolatban pl.: krízishelyzet, egészségügyi állapot, lakhatási körülmények) A probléma részletezése Az eset rövid ismertetése: Ide írhatja le a jelzést tevő, az esettel kapcsolatos lényeges információit saját szavaival, az általa észlelt módon, tömören. Javasolt szolgáltatás formája 11/31

12 Ennél a kérdésnél, a jelző személy aláhúzással megjelölheti, hogy az általa észlelelt esetben, véleménye szerint milyen személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi alapellátás, vagy szakellátás igénybevétele lenne szükséges, az eset megoldásához. A jelzőlapon felsorolt ellátási formákból válasszon, válaszát jelölje x-szel! a). Szociális alapellátás: tanyagondnoki szolgáltatás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek nappali ellátása, közösségi ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás. b). Gyermekjóléti alapellátás: gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsődei ellátás. c). Szakosított ellátás: Idősek otthona, szenvedélybetegek otthona, hajléktalanok átmeneti szállása, kórház. d). Egyéb ellátás (Amennyiben a fentiekből nem tud választani, akkor az Ön által javasolt ellátási formát adja meg) Elintézési határidő: 201..év..hó.nap A jelzést tevő a sürgősség fokát is figyelembe véve jelölheti, hogy milyen időintervallum alatt látja szükségesnek a szolgáltató beavatkozását. Elintézési határidők: sürgős esetben két munkanap normál ügyintézés keretében öt munkanap A jelzésről az alábbi szervek, személyek értesülnek Abban az esetben, ha szükséges volt a jelzéssel egy időben más szerveket, személyeket is értesíteni, erről a jelzéssel érintett szervezetet is tájékoztatni kell, egyrészt a párhuzamosságok elkerülése, másrészt az ügyintézés egyszerűsítése érdekében Útmutató az elektronikus visszajelző lap kitöltéséhez Az adatlap funkciója A visszajelző lap funkciója, hogy a jelzést fogadó szervezet családgondozója tájékoztatást nyújtson a jelző számára a szolgáltatókhoz érkező jelzéseket követően a megtett intézkedéseiről. Amennyiben a személyes felkeresés során kiderül, hogy más szervezet hatáskörébe tartozik a probléma kezelése, akkor az adatlapot a hatáskörrel rendelkezős szervezet számára továbbítani kell. Iktatószám: a fogadó intézmény, az érkezés napján a küldeményt érkezteti, és ellátja a szükséges jelzéssel. Az intézkedés megtételéért felelős személy neve: Az adatlap kitöltője az esetfelelős. Az esetfelelős a szakmai vezető által kijelölt családgondozó vagy a területileg illetékes védőnő, háziorvos. A jelzés alapján kezdeményezett kapcsolatfelvételre vonatkozó információk: Jelzéssel érintett személlyel való kapcsolatfelvétel Ideje (Az az időpont, amikor a jelzéssel érintett személlyel felvette a kapcsolatot), Kapcsolatfelvétel helye (az a hely, ahol a jelzéssel érintett személlyel felvette a kapcsolatot), 12/31

13 Kapcsolatfelvétel módja (A kapcsolatfelvétel módja: személyesen, telefonon, -ben, válaszát jelölje X- szel). Visszajelzés időpontja: év, hónap, nap. Kérjük, a megadott helyre írja be azt az időpontot, amelyik napon a visszajelző lapot kitölti. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a visszajelzés határideje a jelzés fogadását követő 15 nap. Megtett intézkedések: Az alábbi felsorolásból válassza ki és jelölje X-szel a megtett vagy javasolt intézkedési formát. Választható lehetőségek: információnyújtás ügyintézés vagy a következő szolgáltatások igénybevétele javasolt: Szociális alapellátás: tanyagondnoki szolgáltatás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek nappali ellátása, közösségi ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás. Gyermekjóléti alapellátás: gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsődei ellátás. Szakosított ellátás: Idősek otthona, szenvedélybetegek otthona, hajléktalanok átmeneti szállása, kórház. Egészségügyi alapellátásba való irányítás. Kérelem felvétele megtörtént/folyamatban van: Kérem, részletezze, hogy a fent megnevezett ellátási formák közül mely esetén van kérelem felvétele folyamatban. Kérelem felvételének dátuma (Az az időpont, amikor a kérelem felvétele megtörtént) A jelzés továbbítása megtörtént a hatáskörrel rendelkező szervezet felé: jelölje X- szel, hogyha a szolgáltatást nem az Ön szervezete nyújtja, majd jelölje, hogy mely szervezetnek továbbította a jelzést. Járási Hivatal, Önkormányzat, Munkaügyi Kirendeltség, Egyéb (kórház, más családsegítő/gyermekjóléti szolgálat, rendőrség, polgári védelem, katasztrófavédelem, stb.) 13/31

14 VI. TÁMOP /1 POZITÍV, NEGATÍV TAPASZTALATOK A JELZŐRENDSZERI TE- VÉKENYSÉG SORÁN Intézményen belüli kapcsolatok, intézmények közötti kapcsolatok: A marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központon belül a különböző szolgálatok egymás közötti kapcsolatának jellemzői a családsegítő szolgálatnak napi kapcsolata van az étkeztetéssel, házi segítségnyújtással, jelzőrendszeres házi segítségnyújtással, idősek klubjával, gyermekjóléti szolgálattal. A gyermekjóléti szolgálatnak rendszeres kapcsolata van a védőnői szolgálattal, azonban az intézmény többi szolgálatával nincs rendszeres kapcsolata. A marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központnak kéthelyi és a balatonkeresztúri szociális központok különböző szolgáltatásaival való kapcsolata csak a minimális információcserére szorítkozik: a jogszabályi kötelezettség fennáll, a marcali szociális központ által a szándék megvan. Pld. területi illetékesség hiányában át kell adniuk az ügyet. Felveszik a kapcsolatot a szolgáltatóval, visszajelzés azonban nem, vagy csak ritkán érkezik. Egyik szolgáltatónak sincs arra forrása, hogy közös szervezésű fórumokon információt tudjon cserélni, hiányzik a szolgáltatók közötti megfelelő kommunikáció. A kommunikációt szervezetépítéssel, informatikai fejlesztéssel, elektronikus jelzőlap kidolgozásával, az esetvitel dokumentált szabályozásával és rendszeres team munka elindításával kívánjuk javítani. Az egyes szociális szolgáltatók és a helyi egészségügyi szolgáltatást nyújtók között a kapcsolat általában egyoldalú, ami azt jelenti, hogy például a szociális igénybevételi kérelmeket megbeszélik (pl. étkeztetés, házi segítségnyújtás esetén), de az egészségügyben dolgozó szakemberek visszafelé csak nagyon ritkán jeleznek önállóan, segítségre szoruló személyeket, illetve a lakosság tájékoztatásában is csak ritkán vesznek részt. A szociális intézmények együttműködése is inkább csak formai, ahogy az az 1. számú ábrán látható. Mindenki tiszteletben tartja a másik intézmény területét, végzi a maga dolgát a területén, azzal, hogy ami nem rá tartozik, inkább nem foglalkozik, mert annak nincsenek kidolgozva az eljárási protokolljai. Az intézmények, alapellátást nyújtó szervezetek között nem működnek sem szakmai teamek, sem közös szakmai fórumok. 14/31

15 Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ (Marcali) Szociális Szolgáltató Központ (Kéthely) Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (Mesztegnyő) Családsegítő Szolgálat SZESZK Gyermekjóléti Szolgálat SZESZK Családsegítő Szolgálat Kéthely Családsegítő Szolgálat Mesztegnyő Étkeztetés SZESZK Étkeztetés Kéthely Étkeztetés Mesztegnyő Házi segítségnyújtás SZESZK Házi segítségnyújtás Kéthely Házi segítségnyújtás Mesztegnyő Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás SZESZK Idősek klubja Kéthely Idősek klubja Mesztegnyő Támogató szolgálat SZESZK Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás Idősek klubja SZESZK Védőnői Szolgálat Fogorvosi, gyermekfogorvosi ellátás 1. ábra: Ellátás szervezési organogram (a projekt megvalósítása előtt) A projekt keretében szeretnénk megerősíteni a területi ellátáson belül a jelzőrendszeri tagok egymás közötti kapcsolatát. Az együttműködés személyi és időbeli korlátainak lebontását szervezetépítéssel, informatikai fejlesztéssel, helyi szakemberek területi kommunikációba történő bevonásával kívánjuk megoldani. A projekt eredményeként javul a három mikrokörzeti szociális alapszolgáltatásokban dolgozók együttműködése (2. számú ábra), a projekttel érintett települések vonatkozásában a lakossági tájékoztatás, a helyi szociális szükségletek észlelésének hatékonysága, az esetjelzés és esetvitel részletes szabályozása, a felelősség szabályozása. Az egészségügyi szolgáltatókkal kialakul egy rendszeres információs rendszer a szolgáltatásokról, az együttműködés eredményeként megvalósul az általuk ellátottak szociális szükségletei mentén a jelzés-, visszajelzés rendszere. 15/31

16 Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ (Marcali) Szociális Szolgáltató Központ (Kéthely) Alapszolgáltatási Központ (Balatonkeresztúr) Családsegítő Szolgálat SZESZK Gyermekjóléti Szolgálat SZESZK Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Kéthely Családsegítő Szolgálat Balatonkeresztúr Gyermekjóléti Szolgálat Balatonkeresztúr Étkeztetés SZESZK Étkeztetés Balatonkeresztúr Étkeztetés Kéthely Házi segítségnyújtás SZESZK Házi segítségnyújtás Balatonkeresztúr Házi segítségnyújtás Kéthely Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás SZESZK Idősek klubja Kéthely Nappali ellátás Balatonkeresztúr Támogató szolgálat SZESZK Idősek klubja SZESZK Védőnői Szolgálat Védőnő Védőnő Közösségi ellátás SZESZK Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás Háziorvosi ellátás 2. ábra: Ellátás szervezési organogram (a projekt megvalósítása után) Háziorvosi ellátás A kommunikáció és a lakossági tájékoztatás javítása együttesen javítja a területen élő célcsoport (idősek, gyermekes családok) életesélyeit, hozzájárul, hogy az érintettek mind tovább megőrizhessék önálló életvitelüket saját lakókörnyezetükben. 16/31

17 VII. TÁMOP /1 AZ ELEKTRONIKUS JELZŐRENDSZER HASZNÁLATA Az elektronikus jelzőrendszer kidolgozásának célja, hogy a szolgáltatók szervezeti együttműködését egy olyan belső kétoldalú kommunikációs csatorna létrehozásával támogassa, melyen keresztül megvalósulhat a napi szintű belső kommunikáció, valamint a szolgáltatási igényeknek megfelelően gyors intézkedést lehet megvalósítani A jelzőlap, visszajelző lap elérése Az adatlapok a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ honlapján (www.szocialiskozpont.hu) érhetőek el a jelző és visszajelző lapok A honlap bal oldalán megjelenő menüpontok közül kérem, válassza a 7. menüpontot (3. számú ábra 1. pontja). Erre kattintva kinyílik a jelzőrendszer ablaka. Azon belül két lehetőség jelenik meg, melyek közül választhat (jelzőlap, visszajelző lap, 4. számú ábra) és ekkor megjelenik a kiválasztott adatlap (5. számú ábra), melyet el kell mentenie a saját gépére. 3. ábra: A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ honlapja (www.szocialiskozpont.hu) 17/31

18 4. ábra: A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ honlapja (www.szocialiskozpont.hu) Azért szükséges az adatlapot elmentenie a saját gépére, mert a kitöltött adatlap csak ebben az esetben lesz elmenthető és továbbküldhető. A mentést az alábbi módokon teheti meg: 18/31

19 1. Kattintson az 5. számú ábrán látható ikonra, majd mentse le a fájlt egy Ön által kiválasztott helyre (7. számú ábra) 2. Kattintson az egér jobb gombjával a jelzőlapra, majd a felugró menüből (6. számú ábra) válassza a Mentés másként. lehetőséget. Előfordulhat, hogy más böngésző esetében más szöveg van itt. Pl. Chrome-ban: "Link mentése másként...", Internet Explorerben: "Cél mentése másként...". 5. ábra: A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ honlapján kinyitott jelzőlap (http://szocialiskozpont.hu/files/jelzorendszer/jelzolap.pdf) 6. ábra: A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ honlapján kinyitott jelzőlap (http://szocialiskozpont.hu/files/jelzorendszer/jelzolap.pdf) 19/31

20 7. ábra: A jelzőlap mentése a saját gépre, egy szabadon választott helyre Az adatlapok a dokumentumtárból is lementhetőek, melyet honlapunkon a Jelzőrendszer menüpontra kattintva a lap jobb alsó szegmensében talál (8. számú ábra). Ebben az esetben a fájlok a böngészőben beállított mappába kerülnek mentésre. Letöltéshez kattintson a Jelzőlap.pdf vagy a Visszajelzőlap.pdf szavakra. 1) A Fórumon keresztül 8. ábra: A Dokumentumtár megjelenése a honlapon 20/31

21 Intézményünk honlapján a 10. menüpontra kattintva (3. számú ábra 2. pontja) kinyílik a Fórum ablak (9. számú ábra). Amennyiben Ön regisztrált tag, a 9. számú ábrán látható helyre írja be felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson a Belépés gombra. Ha még nem regisztrált, ezt tegye meg. 9. ábra: Fórum - Belépés Belépést követően láthatóvá válik a Jelzőrendszeri tagok fóruma, ahol válassza ki a Letölthető adatlapok (jelző és visszajelző) témát (10. számú ábra). 10. ábra: Letölthető adatlapok elérése a Fórumon A 11. számú ábrán látható, hogy megjelennek a jelzőlap illetve a visszajelzőlap témák. Kattintson a kívánt témára (11. számú ábra 1. és 2. pontja). 21/31

22 11. ábra: Jelzőlap és visszalezőlap elérése a Fórumon A téma kiválasztása után kattintson a 12. illetve a 13. számú ábrán látható jelzőlap.pdf vagy a visszajelzőlap.pdf fájlra, amely automatikusan letöltődik a saját gépére. A mentés helye böngészőnként eltérő lehet. 12. ábra: A jelzőlap elérése a Fórumon (http://www.szocialiskozpont.hu/forum/viewtopic.php?f=6&t=6) 22/31

23 13. ábra: A visszajelzőlap elérése a Fórumon (http://www.szocialiskozpont.hu/forum/viewtopic.php?f=6&t=7) 7.2. Az Adobe Reader program telepítése, frissítése A jelző és visszajelzőlap megnyitásához és kitöltéséhez az Adobe Reader program friss verziója szükséges, amelyet ingyenesen tölthet le. A program letöltéséhez vezető hivatkozás megtalálható az intézmény honlapján. Eléréséhez kattintson a bal oldalon található Jelzőrendszer szóra, majd a megjelenő lap közepén kattintson az aláhúzott Adobe Reader szövegre (14. számú ábra). Ha más PDF megjelenítőt használ, előfordulhat, hogy a kitöltött adatlapot nem fogja tudni elmenteni. 14. ábra: Hivatkozás az Adobe Reader letöltésére a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ honlapján A böngésző továbbirányítja az Adobe Reader honlapjára (15. számú ábra), ahol a jobb alsó sarokban látható Telepítés most gombra kell kattintania. 23/31

24 15. ábra: Az Adobe Reader honlap megjelenése (get.adobe.com/hu/reader/) 16. ábra: A telepítés gombra kattintás után a letöltött telepítő fájl megnyitása A 16. számú ábrán látható, hogy a Telepítés most gombra kattintást követően a telepítő fájl letöltődik a saját gép egy mappájába (böngészőnként eltérő lehet a mentés helye). A fájl megnyitását követően megkezdődik a telepítés, itt kövesse az instrukciókat. Amennyiben az Adobe Reader program korábban telepítve volt a számítógépére, úgy a jelzőlap és visszajelzőlap használatához szükséges frissítenie azt, melyet a program megnyitását követően a Súgó menüben érhet el (17. számú ábra). Kattintson a Frissítések keresése szövegre, majd kövesse az instrukciókat. 24/31

25 17. ábra: Adobe Reader frissítések keresése menü 7.3. A jelzőlap és a visszajelzőlap megnyitása Nyissa meg az Adobe Reader programot, majd válassza a kezdőképernyőről a Megnyitás lehetőséget (18. számú ábra). 18. ábra: Az Adobe Reader kezdőképernyője, a Megnyitás parancs A felugró ablakban válassza ki a megnyitni kívánt fájlt, majd kattintson a Megnyitás gombra (19. számú ábra) 25/31

26 19. ábra: Az Adobe Reader programban a megnyitni kívánt fájl kiválasztása, megnyitása A 20. számú ábra szerint kapcsolja be a Meglévő mezők kiemelése gombot, így láthatóvá válnak a kitölthető részei a dokumentumnak (21. számú ábra). 20. ábra: Meglévő mezők bekapcsolása az Adobe Reader programban 26/31

27 21. ábra: A kitölthető mezők kék színnel vannak jelölve 7.4. A jelzőlap és a visszajelzőlap mentése A kitöltött adatlapot mentse el az Adobe Reader, Fájl menü, Mentés paranccsal (22. számú ábra) a saját gépére. 22. ábra: Adobe Reader Fájl menü, Mentés parancs 27/31

28 Válassza ki a mentés helyét és nevezze át a fájlt (23. számú ábra). TÁMOP /1 23. ábra: Adatlap mentése az Adobe Reader programban 7.5. A jelzőlap elküldése az illetékes szolgálatnak A kitöltött és lementett jelzőlapot a honlapunkon keresztül küldheti vissza. A 24. számú ábra szerint kattintson a Jelzőrendszer fülre, majd a jelzés alanyának lakóhelye szerint illetékes szolgálatnak továbbítsa a kitöltött és elmentett jelzőlapot. A továbbításhoz kattintson a Jelzés küldése parancsra. 24. ábra: Jelzés küldése az intézmény honlapján keresztül (http://szocialiskozpont.hu/?content=27) 28/31

29 A Jelzés küldése parancs kiválasztását követően a saját megszokott ező programja fog elindulni. Kérem, ne felejtse el csatolni az hez a kitöltött adatlapot, amit korábban elmentett. 29/31

30 MELLÉKLET TÁMOP /1 1. számú melléklet Jelzőlap 30/31

31 2. számú melléklet Visszajelzőlap 31/31

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. ) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS családsegítő

MUNKAKÖRI LEÍRÁS családsegítő Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 6090 Kunszentmiklós Felsőszenttamás 8. CSALÁD ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT Ágazat telephelye : 6090 KUNSZENTMIKLÓS, Damjanich u. 17/D sz.. TELEFON: 76/550-257 I.

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer vizsgálatának összegzése

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer vizsgálatának összegzése Család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer vizsgálatának összegzése Budapest, 2016. október 4. Bulyáki Tünde szakmafejlesztési szakreferens Szociális Szakmafejlesztési,

Részletesebben

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működése, tevékenysége

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működése, tevékenysége Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működése, tevékenysége Gyermekjóléti Szolgálat A gyermekjóléti szolgálat tevékenységét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. tv.

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség Egységes

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.1-11/1 XXI. századi közoktatás Technikai tudnivalók a jelentkezéshez Regisztráció A regisztráció az OFI honlapon elérhető A pályázók kizárólag elektronikusan úton jelentkezhetnek az innen elérhető

Részletesebben

Védőnői jelentés összesítője modul. eform Felhasználói kézikönyv

Védőnői jelentés összesítője modul. eform Felhasználói kézikönyv Védőnői jelentés összesítője modul eform Felhasználói kézikönyv 1. ÁNTSZ eform Védőnői jelentés modul... 3 1.1 Bejelentkezés... 3 1.2. Az eform alkalmazás használata... 4 1.2.1 Területi védőnői jogkörrel

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 Zomba község Önkormányzati képviselő-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város önkormányzata Közgyűlésének 14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól

Részletesebben

Tanúsítvány igénylése sportegyesületek számára

Tanúsítvány igénylése sportegyesületek számára Microsec Számítástechnikai Fejlesztő zrt. Tanúsítvány igénylése sportegyesületek számára Felhasználói útmutató ver. 1.0 Budapest, 2017. január 04. 1 A Microsigner telepítő letöltése A telepítés megkezdéséhez

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27 2.sz. Melléklet Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 5420 Túrkeve, Széchenyi út 27 Tel.:56-554-354 Kétpói telephely 5411 Kétpó, Almásy

Részletesebben

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról N a p p a l i S z o c i á l i s K ö z p o n t é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t V e z e t ő j é t ő l 3 7 2 0. S a j ó k a z a, P e t ő f i ú t 1-3. T e l : 4 8 / 5 0 5-2 0 9, 4 8 / 5 0 5-2

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.1 KELT:

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.1 KELT: AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.1 KELT: 2010.08.18. Tartalom 1. A dokumentum célja... 3 2. Akiknek segítséget kívánunk nyújtani...

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA Körösladány Város Önkormányzat Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 5516 Körösladány, Wenckheim Béla u. 1. Tel./fax: 06-66/475-125 E-mail: klcssgyj@gmail.com

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01.

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01. AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01. Tartalom 1. A dokumentum célja... 3 2. Akiknek segítséget kívánunk nyújtani...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

2015. november 4-i rendes nyílt ülésére

2015. november 4-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 3/ 22-22/2015. Tárgy: Az integrált családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás ügye. ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 4-i rendes nyílt ülésére

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. sz. melléklet Okirat száma: RKTÖT/9-2/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján arinyamenti Szociális Szolgáltató

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Telepítés hajlékonylemezről panelen kattintson az OK gombra.

A Telepítés hajlékonylemezről panelen kattintson az OK gombra. Mivel a Windows 95, 98 és Millenium Edition operációs rendszerek még nem tartalmazzák az ún. PPPoE kapcsolathoz szükséges programot, ezért azt le kell tölteni. Az alábbi tájékoztató a http://www.raspppoe.com/

Részletesebben

1 Rendszerkövetelmények

1 Rendszerkövetelmények 1 Rendszerkövetelmények 1.1 Operációs rendszer Az i-deal2 ajánlatadó alkalmazás a Microsoft.Net és Click Once technológiáin alapul. Ezek használatához legalább Microsoft Windows XP SP2 (Szervízcsomag 2),

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A képviselő-testület a 2015. június 18-i-én ülésére az önkormányzati társulások céljáról, helyzetéről

T Á J É K O Z T A T Ó. A képviselő-testület a 2015. június 18-i-én ülésére az önkormányzati társulások céljáról, helyzetéről VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/501-000 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 6251/1//2015 1. számú előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É K O

Részletesebben

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése Telepítő fájl letöltése honlapunkról A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése A honlapunkon (www.novitax.hu) található telepítő fájlt (novitax2007-setup.exe) le kell tölteni a számítógép egy

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez

Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez Tisztelt Ügyfelünk! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az elektronikus

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 90. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról Az Informatikai Igazgatóság minden aktív egyetemi hallgató és munkaviszonnyal rendelkező egyetemi dolgozó részére úgynevezett proxy

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Vépi Családsegítő Szolgálat

Vépi Családsegítő Szolgálat Vépi Családsegítő Szolgálat Szakmai programja Családsegítő Szolgáltatás 1. A szolgálat célja, feladatai A családsegítő szolgálat a preventív és korrektív rendszerszemléletű szociális munka keretében komplex

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben