Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések- B komponens. c. pályázati felhívásához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések- B komponens. c. pályázati felhívásához"

Átírás

1 I. Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések- B komponens c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP /2 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

2 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE 1.1. A pályázati felhívás kódszáma TÁMOP /1 2. A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 2.1. A projekt címe (max. 250 karakter) FIATALOK HÁLÓZAT ÉS KÖLCSÖNÖS KONZULTÁCIÓS RENDSZER 2.2. A projekt megvalósulásának helyszíne Régió: Közép-Magyarország Kistérség: Megye: Budapest Település: Budapest Irányítószám: 1093 Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Lónyay Házszám: 58. Helyrajzi szám: 2.3. A projekt megvalósításának kezdete: 2009 év 03. hó 1. nap 2.4. A projekt megvalósításának befejezése: 2010 év 04. hó 30. nap A projekt tervezett hossza: 14 hó 2.5. A projekt elszámolható költségei összesen (Ft) Ft 2.6. Az igényelt támogatás összege (Ft) Ft 2.7. A támogatás mértéke (%) Kérjük adjon rövid összefoglalást a projektről (maximum 500 karakter) A Konzultációs, Képző és Életpálya Központ a hátrányos helyzetű fiatalok képzésével és segítésével komplex módon foglalkozó programokat szervezi hálózatba egységes szakmai szempontok alapján. Kialakítja a hálózati működés, a tudáscsere és a kölcsönös konzultációs képzés rendszerét és feladatait a Komplex Ifjúságsegítő Modell elemeinek bázisán. A modell alapján készített képzési terv, a csatlakozó intézmények és a szakmai műhelyeken, rendezvényeken résztvevők száma jelzik a projekt eredményeit.

3 3. A PÁLYÁZÓ ADATAI (Cégkivonat, vállalkozói igazolvány, éves beszámoló, alapító okirat EVA/SZJA bevallásban szereplő adatok alapján) 3.1. A pályázó teljes neve: Belvárosi Tanoda Alapítvány 3.2. A pályázó rövidített neve (amennyiben releváns): BTA 3.3. Gazdálkodási formakód: Önkormányzati törzsszám (amennyiben releváns): 3.5. Adószám: Bankszámlaszám: Statisztikai szám: Cégbírósági bejegyzés/ bírósági nyilvántartásba vétel/vállalkozói igazolvány száma: (önkormányzatok esetében ) 3.9. Alapítás időpontja (alapító okirat, önkormányzat esetén alakuló ülés dátuma): év 05. hó 14. nap Minősítési kód: Főtevékenység TEÁOR 08 száma és megnevezése 3.12.A pályázó tevékenységi köre (alapító okiratban): Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás Szociális ellátás elhelyezés nélkül c/3. tudományos tevékenység, kutatás c/4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés c/5. kulturális tevékenység c/10. gyermek és ifjúságvédelem c/11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése c/17. rehabilitációs foglalkoztatás c/18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, és a kapcsolódó szolgáltatások

4 3.13. A pályázó székhelye: Ország Magyarország Külföldi székhely esetén a teljes cím Megye: Budapest Település: Budapest Irányítószám: 1083 Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Szigony Házszám 37. Helyrajzi szám: A pályázó fióktelepe: (külföldi székhellyel rendelkező pályázók esetén) Megye: Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám Helyrajzi szám A pályázó postacíme Megye: Budapest Település: Budapest Irányítószám: 1093 Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Lónyay u. Házszám: 58. Helyrajzi szám: Postafiók irányítószám: Postafiók: Honlap: A pályázó hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai Név: Győrik Edit Beosztás: elnök Telefon 1: Telefon 2: Fax 1: Fax 2: edityouthopportunity.eu Név: Beosztás: Telefon 1: Telefon 2: Fax 1: Fax 2: Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai Név: Dobó Zoltán Beosztás: projekt menedzser Telefon 1: Telefon 2: Fax 1: Fax 2:

5 4. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 4.1.A A jelenlegi helyzet bemutatása (maximum 4000 karakter) Gazdasági társaságok/non-profit szervezetek esetén: Ismertesse a vállalkozás/szervezet történetét. (Mutassa be az alapítás és egyéb jogi státuszban bekövetkezett változásokat, dátummal együtt). Mutassa be a cég/szervezet termékeit/szolgáltatásait/tevékenységi körét és ezek piaci helyzetét!. Ismertesse főbb szervezeti/ vállalatpolitikai céljait és fejlődési lehetőségeit! Kérjük, amennyiben lehetséges, számszerűen adja meg céljait! Önkormányzatok esetében: A település földrajzi, gazdasági, közlekedési, demográfiai, foglalkoztatottsági, művelődési adatai. A település/célterület infrastrukturális ellátottsága, fejlődése-elmaradottsága, besorolása. Fejlődési trendek. Az 1990 óta folyamatosan működő Belvárosi Tanoda Alapítvány feladata és tevékenysége az intézményes ellátásból kihullott, deviáns, veszélyeztetett, középiskolából kimaradt, kallódó fiatalok komplex - gondozást, személyiségfejlesztést, oktatást, reintegrációt magába foglaló ellátása. Olyan komplex befogadó program és hely, amelyhez konkrétan megfogalmazott célok nélkül, a személyes támogatás, a közösségi lét és az egyéni fejlődés reményében is lehet fordulni. Tevékenységrendszerünkben reszocializációs folyamatot, a személyt teljes körűen befolyásoló hatásrendszert valósítunk meg. Alapítója a Belvárosi Ifjúsági Ház; megszüntetésekor (2001) az intézmény jogutódja, az Aranytíz Ifjúsági Centrum örökölte e jogkört ban az V. kerületi önkormányzat ezt az intézményt jogutód nélkül szüntette meg, így alapítónk a törvények értelmében a Fővárosi Bíróság. A megalakulástól kezdve folyamatosan működtetjük középiskolákból kimaradt fiatalok (eredetileg 40, mára 150 fő) számára szervezett, helyi műhelymunkában kidolgozott és kipróbált, integrált és személyközpontú módszerrel dolgozó, tandíjmentes középiskoláját. A túljelentkezés évente tízszeres! A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola állami normatívából és pályázati forrásokból tartja fenn tevékenységét. Jelentős tapasztalatokkal és eredményekkel, módszertani tudással rendelkezik a középfokú oktatásból lemorzsolódó fiatalok megkeresésében, képzésében és gondozásában. Évente ilyen fiatallal kerül kapcsolatba ügyeleti rendszerében, s többféle ellátási formában dolgozik velük: felkészítés az érettségire, szakképzés, mentálhigiénés-, pszichoszociális gondozás, életvezetési tanácsadás, esetkezelés, csoport foglalkozások és -terápiák, szabadidőszervezés, készségfejlesztés, pályaorientációs kurzusok. Az oktatási programon túl közösségi és szociális jellegű ellátást is biztosít. Az alábbi területeken hozott létre innovációkat, melyek mára önálló szervezeti keretek között működnek: - szenvedélybetegek oktatása, iskolai keretek közötti gondozása és nappali rehabilitációja; - fogvatartott és előzetes letartóztatásban lévő fiatalok oktatása és gondozása. Egyéb tevékenységek és eredmények - segítő szakemberek és pedagógusok tájékoztatása, képzése; - 9 fejezetből álló módszertani füzetek elkészítése (1996, támogató: Soros Alapítvány); - terepgyakorló hely a felsőoktatás pedagógus- és szociális munkás-képzésében; - program- és módszer-kiterjesztés, az országban működő rokon szervezetek megkeresése és összefogásának fejlesztése; - ifjúsági projektek szervezése és lebonyolítása; - hazai és nemzetközi együttműködések kialakítása hátrányos helyzetű fiatalokkal

6 foglalkozó szervezetek körében. (www.btabp.hu; Tevékenységeinket elsősorban projektek kereteiben végezzük óta főleg Európai Uniós projekteket valósítunk meg; kialakult és kiképződött egy jelenleg 5 fős menedzsment teamünk. Fejlesztési célok A BTA törekszik a hasonló tevékenységet végző civil szervezetek, intézmények ellátási hálózatba szervezésére. Jelenlegi célunk azon módszerek, jó gyakorlatok és intézmények összefogásának, fejlesztésének, tudáscseréjének és egységes fellépésének rendszerbe foglalása, melyek hatékonyan foglalkoznak a fiatalkori leszakadás és az iskolákban megjelenő problémás viselkedés kezelésével. Ennek érdekében kívánjuk megszervezni és irányítani azt az országos szakmai hálózatot, valamint kialakítani, nyilvánossá és adaptálhatóvá tenni azt az élő tudásbázist, melyek révén elérhető a területen dolgozó pedagógusok, ifjúsági munkások és a célcsoporttal foglalkozó más szakemberek folyamatos fejlődése, tudáscseréje, érdekképviselte és együttműködése. Szervezetünk e hálózati munka és konzultációs rendszerű képzés bázis szervezetévé kíván válni, s párhuzamosan minta gyakorlóhelyet működtetni; megtalálni azt a 7 régiós bázis intézményt, mely saját körzetében ellátja ezt a feladatot; megvalósítani a problémás fiatalokkal való foglalkozás hatékony és naprakész képzésének rendszerét. 4.1.B A szervezet/vállalkozás tulajdonosai/alapítói (non-profit szervezet esetén) /felügyeleti szerv (költségvetési szerv esetén). A kérdés nem értelmezhető a szervezetre: Tulajdonos/alapító/felügyeleti szerv neve Tulajdoni hányad (tulajdonos esetén) összeg (ezer Ft) százalék (%-ban) Alapító: Belvárosi Ifjúsági Ház Nem releváns Nem releváns 4.1 C Kérjük, röviden mutassa be a szervezet felépítését és a pályázatért felelős szervezeti egység/személy helyzetét, függetlenségét a szervezeten belül! (max. 400 karakter) Az Alapítványt 5 fős team műkodteti; elsősorban projektek lebonyolításán dolgoznak. Jelen projekt megvalósítása az alapítvány szakmai vezetőjének feladata. Hozzá csatlakozik az alapítvány menedzsmentjéből a projekt pénzügyi vezető, és a menedzser; kiválasztják és koordinálják a projektet megvalósító személyzetet, gyakorlóhely vezetőt, mentor-tanárokat, koordinátort, asszisztenst.

7 4.2. Ismertesse, hogy a pályázat miként járul hozzá a cég/szervezet 4.1 pontban leírt céljaihoz, fejlődési lehetőségeihez? (szöveges, és számszerű ismertetés, max karakter) Alapítványunk fejlesztésének stratégiai eleme a Komplex Ifjúságsegítő Modell terjesztése, s ennek alapján a Konzultációs- és Képző Központ megvalósítása; az Equal Tematikus Hálózati termékben 19 éves munkánk eredményeit, tapasztalatait összegeztük. Érzékeljük és tapasztaljuk, hogy az összefogás elengedhetetlen a területen, ezt bizonyították saját kutatásaink is az Equal projekt végrehajtása során. A BTA fejlődésében az alábbiakat várjuk: a szervezet szolgáltatásrendszere bővül (2-3 új szolgáltatás); újabb képzéseket tudunk akkreditálni (2 képzési terv); a szervezet kapcsolatrendszere országos viszonylatban bővül (30 személy, intézmény); humán erőforrásunk (10-12 fő) fejlődik ; új szakterületekkel ismerkedünk meg, adaptáljuk azokat; módszertani repertoárunk bővül (3-4 új eljárás) a jogi környezet közös befolyásolása esetén saját iskolánk számára is új lehetőségeket tudnk biztosítani. Projektünk a hátrányos helyzetű, lemorzsolódó fiatalok képzése-reintegrációja terén a következő többleteredményeket eredményezheti: rendszerbe szervezi és hozzáférhetővé teszi a felhalmozott szellemi tőkét és működő jó gyakorlatokat; regionális központok révén teszi a célcsoport számára hozzáférhetővé a szolgáltatásrendszert; a létező közoktatási intézmények belső fejlesztésén keresztül igyekszik a lemorzsolódást csökkenteni; számos szakembert tesz képessé a komplex reintegrációs program és módszer alkalmazására; alkalmazza az elmúlt évek uniós pályázati projektjeinek elért eredményeit; fejlődik a résztvevő partnerek munkájának minősége, a helyi ellátás, terjed az egyéni bánásmód megvalósulása ; javul a célcsoport ellátottsága, munkaerőpiaci reintegrációjának esélye; az oktatási rendszer fejlődik, a kimaradókért való felelősségvállalás szintjében és ellátásuk mértékének fejlsztésében; gyakorlati szemléletű együttműködés alakul ki; bővül az ellátó rendszer repertoárja; az összefogás és együttműködés hatást gyakorol a szakmapolitikára és érdekérvényesítésre Sorolja fel az elmúlt öt évben állami támogatásból megvalósított projekteket. Ha háromnál kevesebb állami támogatásból megvalósult projektje volt, akkor soroljon fel három, a szervezet életében jelentős projektet az elmúlt öt évből! Megnevezés Fiatalok Tematikus Hálózat TÁRSAS MŰKÖDÉSÜNK A A megvalósítás időpontja A projekt összes költsége (eft) Támogatott projekt esetén program neve e Ft EQUAL esélyteremtés a foglalkoztatásban Támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám A/ E FT Kábítószer-fogyasztókkal és kábítószer- KAB-PR-07-B- 0063

8 LOVAGLÁS TÜKRÉBEN Független játszmák - Drogprevenciós játékfilm prevencióval foglalkozó szervezetek komplex megelőző és egészségfejlesztési programjainak támogatására e Ft A kábítószer-probléma kezelésével kapcsolatos kommunikációs eszközök fejlesztésének támogatására KAB-KOM-07- A-0004 Esély a szertelen életre akiket kezd elveszíteni az élet Back to the life! Complex model of care of addiction youth EBBEN A KÖRBEN VAN HELYED! jan dec e Ft Szenvedélybetegek reszocializációját, reintegrációját elősegítő fejlesztések támogatására e Ft HUF ,61 EUR EQUAL esélyteremtés a foglalkoztatásban Phare Access Macro projekt e Ft Bűnmegelőzési modellprojektek megvalósítása KAB-RE-07-C A/ / Kérjük, ismertesse, hogy a projekt megvalósításának időpontjában milyen egyéb jelentős projektet valósít meg és ezek mekkora kapacitást igényelnek! Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - Civil szervezetek és az anti-diszkriminációs törvény végrehajtása Rád szükség van! c. projekt célja a személyközpontú pedagógiai-, és segítő metódus alkalmazásával követő iskola létrehozása Debrecenben, mely a célzott régióban hozzájárul a helyi társadalom marginalizálódott ifjúsági csoportjainak társadalmi reintegrációjához, s az attitűdformálás révén csökkenti az előítéletes magatartás mértékét. Ez az iskola egyben hálózatunk tagja lesz. A projekt 2009 augusztus 31-vel zárul, a BTA a projekt menedzselést végzi, mely 3 munkatárs havi órás munkaidejét köti le. Grundtvig Learning Partnership - LLP Longlife Learning Programmeof DG Education and Culture of European Union EURO EGUIDYA - European Career Guidance & Transnational Work-Related Exchange Programme for Disadvantaged Young Adults 9 ország részvételével elindított (24 hónapos ) projekt, melynek célja kidolgozni egy Európai szinten érvényes pályaorientációs útmutatót és transznacionális munkatapasztalat gyakorlócserét hátrányos helyzetű fiatalok számára. A projekt célja megismerkedni egymás alkalmazott módszereivel, eredményeivel és adaptálhatóvá tenni azokat helyi szinten, valamint bevonni a tevékenységbe minden országban a munkaerőpiaci szereplőket, a munkaadókat. E programban alpartnerként jelen projektünkkel egy időben veszünk részt, és tapasztalatait felhasználjuk helyi munkánkban. A projekt koordinátora egy jelen projektünktől független személy, aki önállóan végzi e munkát. Konkrét feladatot ezen túl az Alapítvány számára a 2009 áprilisára tervezett magyarországi 3 napos műhely lebonyolítása valamint a projekt végén a pénzügyi beszámoló elkészítése jelent.

9 4.4.1 Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást tud a projekt végrehajtásához rendelkezésre bocsátani! Jelölje meg a projekt megvalósításáért felelős projekt menedzsert! A projektben közvetlenül résztvevő személyek száma (fő) 15 A) Ebből a projekt végrehajtásához szükséges szakképzettséggel 15 rendelkezik összesen (fő) menedzseri szakképzettséggel rendelkezik (fő) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkezik (fő) 10 mentálhigiénés szakképzettséggel rendelkezik (fő) 2 könyvelői szakképzettséggel rendelkezik (fő) 1 B) Projekt menedzser, heti 36 órában: 1 C) Egyéb projekt asszisztens, website és online fórum adminisztrátor, 3 hálózati koordinátor A projektben résztvevő személyek részletesen: Név Munkatapasztalat (év) Képzettség Győrik Edit 26 ELTE-BTK népművelés-történelem, mentálhigiénés szakember, közoktatási vezető-szakpedagógus Dobó Zoltán 25 Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Orvostovábbképző kar - Narkológiai szakasszisztens BME Villamosmérnöki Kar - villamosmérnök Késmárky 26 ELTE BTK Nóra népművelés-magyar-lengyel kulturális menedzsment Kovács János 22 Érettségi 6 Gerhard 18 Művelődésszervező-menedzser 7 Katalin főiskolai diploma Gulyás Péter 18 Matematika-fizika tanár szakos 18 egyetemi diploma Molnár Gábor 6 Magyar nyelv és irodalom szakos 5 tanári és okleveles pszichológus egyetemi diplomák Mucsa Angéla 12 Fizika-kémia szakos tanári diploma, 4 drámapedagógusi és színész 2 OKJ oklevelek Oláh Dóra 11 Német szakos tanár egyetemi 4 diploma Dokumentumfilm készítő, felsőfokú OKJ oklevél Ökördi Réka 16 Magyar nyelv és irodalom szakos 11 tanári, francia nyelv és irodalom szakos tanári egyetemi diplomák Papp Péter 19 Matematika-fizika tanár szakos 19 egyetemi diploma Pitti Melinda 13 Földrajztanár, biológia-kémia szakos 13 tanár egyetemi diplomák Sándorné 13 Angol nyelv és irodalom szakos 5 Petrou Fédra tanári egyetemi diploma Thessalia Szebényi Csilla 24 Magyar-történelem szakos tanár, 13 Szervezetnél eltöltött idő (év)

10 Horváth Katalin egyetemi diploma 20 Mérlegképes könyvelő 14 Szöveges indoklás A Belvárosi Tanoda Alapítvány sok hazai és nemzetközi projekt tapasztalattal és számos innováció megvalósításával rendelkező szervezet. E munka során a BTA menedzsmentje professzionális szaktudásra tett szert a projekt lebonyolítások terén. Egy olyan összeszokott és hosszú ideje együtt dolgozó team alakult ki, melyben jól szervezett feladatmegosztással dolgozunk. Ebből a szakember gárdából 3 fő lesz felelős a projekt végrehajtásáért, mely tartalmazza: - a projekt szakmai és pénzügyi vezetését - a projekt koordinációját - a hálózat szervezését, működtetését - a gyakorlóhely szakmai felügyeletét - kapcsolattartást az együttműködő szervezetekkel, intézményekkel - a szakmai anyagok minőségének ellenőrzését, szakmai anyagok készítését - a hálózat fórumának taralmi minőségi működtetését - a projekt PR és kommunikációs teendőit - az előrehaladási jelentések és beszámoló elkészítését - az adminisztráció megszervezését - kapcsolattartást az Irányító Hatóságokkal A projekt dokumentáció elkészítése, rendben tartása, pénzügyi dokumentumok vezetése, valamint logisztikai feladatok ellátása egy projekt asszisztens feladata lesz. Szakmai tekintetben a projekt végrehajtásához rendelkezésünkre álló konkrét erőforrásaink: - kimunkált, kipróbált és működő módszertan, szaktudás; - 19 éves tapasztalat a kimaradók oktatásba és munkaerőpiacra való visszaillesztése terén - sok éves tapasztalat a pedagógusokkal és segítő szakemberekkel való konzultáció és képzés terén - széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer, partnerségi munka - felkészült szakemberek (segítő-pedagógusok, mentor-tanárok 10 fő) - elkészült szakmai anyagok (országos kutatás a jelenlegi helyzetről, kidolgozott módszertan, képzési terv és módszer, jó gyakorlatok tára, intézményi adatbázis) - együttműködő partnerek: Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, Mobilitas Ifjúsági Szolgálat, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Europien Assosiation of Cities, Institutions and Second Chance Schools. A minta gyakorlóhely folyamatos működtetésében részt vesz: 1 gyakorlóhely vezető 1 gyakorlat koordinátor 8 mentor-tanár Gondoskodnak arról, hogy a gyakorlatok személyközpontúsága megvalósuljon. A projekt futamideje alatt folyamatosan fogadják egyéni megállapodások alapján a terepgyakornokokat, szakmai látogatókat, módszer bemutatókat tartanak, hospitálásokat vezetnek, különböző időtartamú kurzsokat, tréningeket hajtanak végre, egyéni konzultációkat biztosítanak pedagógus, szociális munkás, ifjúságsegítő hallgatóknak és érdeklődő szakembereknek. Részt vesznek a hálózati találkozókon, valamint a konzultációs központ kialakításának folyamatában Ismertesse, hogy a projekt megvalósításához milyen, nem az elnyert támogatásból megvásárolt tárgyi vagy immateriális eszköz (pl.licencek, szoftverek),

11 ingatlan, vagy egyéb nem emberi erőforrás szükséges és ezek hogyan állnak rendelkezésére a projekt megvalósítási és fenntartási időtartama alatt? (max.500 karakter) Az Alapítvány tulajdonában a projekt folyamatos rendelkezésére áll: Szerver - belső hálózat és távoli elérés 2 db számítógép, 1 db. laptop 1 db. színes lézernyomtató 1 db. multifunkcionális eszköz: nyomtató+szkenner+fax 1 db. vezetékes telefon, Fiatalok Tematikus Hálózat weblapja, melyet a projekt keretében tovább működtetünk, fejlesztünk. Bútorok: 4 db munka asztal, 2 db tárgyaló asztal, 30 db szék, 2 polcrendszer Szükséges még: bérelt iroda, bérelt fénymásoló, internet, irodaszer Kérjük ismertesse, hogy a projekt tevékenységei közül melyiket végzi saját kivitelezésben és mely tevékenységekbe von be külső szállítót vagy egyéb együttműködő partner szervezetet! Kérjük, adja meg a bevont szállítók és partnerek tervezett számát is! (max. 400 karakter) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola: terep gyakorlóhely működtetés Mobilitas Ifjúsági Szolgálat, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, ELTE Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány hallgatók, látogatók szervezése, a Hálózat szakmai munkájának kialakítása, a szakmai anyagok szakértése.

12 5. A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA 5.1. Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt indokoltságát (maximum 4000 karakter). Kérjük, adja meg a projekt várt számszerűsíthető vagy egyéb módon meghatározható eredményét április-2008 december közti időszakban elvégeztük az országban működő hátrányos helyzetű fiatalokkal végzett jó gyakorlatok összegyűjtését, interjúkat készítettünk, nemzetközi anyagot gyűjtöttünk, s egy kutatásban összesítettük az adatokat és tapasztalatainkat. Ezek alapján megírtuk és kiadtuk a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertant, 6 filmmel kiegészítve. Megkezdtük a KIM- központ működésének kidolgozását, elkészítettünk egy a segítő-pedagógus képzési tervet és tananyagot, 20 intézményben interjút készítettünk a vezetővel, s végül ezen intézményeket hálózati találkozóra hívtuk. (lsd: A kutatás, az interjúk és a hálózati találkozón résztvevők egybehangzóan megállapították az alábbi problémákat, szükségleteket: az iskolákban egyre inkább olyan hátrányos helyzetű tanulók jelennek meg, akik különböző tanulási, magatartási, beilleszkedési problémákkal küzdenek. miközben mindenhol problémát jelent kezelésük vagy módszertan, vagy ötletek, vagy a gyakorlat hiányoznak a pedagógusok szakmai magárahagyatottságról beszélnek az iskolák túlnyomó többsége nincs kapcsolatban más, hasonló tevékenységet végző intézménnyel több innovatív megoldásra lenne szükség, mert a hagyományos módszerek egyre inkább kudarcot vallanak, a pedagógusképzésből szinte teljes mértékben hiányzik az egyéni bánásmódra való speciális felkészítés, teljesen esetleges ma Magyarországon, hogy hol, milyen segítő intézményrendszer működik. több helyen elfáradtak, kilátástalannak érzik a problémát a tanárok a növekvő tanulószámmal párhuzamosan csökken a normatíva egyes iskolákban nem álltak rá a pályázati vagy egyéb pénzforrásokra a normatíva rendszer bonyolult, nehézséget jelent az éves képességfejlesztési skála elérése, számos állami felügyelettel nehézkes az együttműködés a továbbképzések tapasztalatai nem mennek át minden esetben alkalmazásba a módszertanok, programok továbbadása utáni adaptációt nem követik maguk az intézmények sem rendkívül széles rétegek kerülnek életpályájuk korai szakaszán végleg a társadalom peremére. Ebben szerepet játszik az is, hogy az iskolarendszer által tömegesen kiszelektált vagy lemorzsolódott fiatalokat iskolarendszeren kívül is csak korlátozottan fogadja képző, fejlesztő, rehabilitáló rendszer Annak ellenére, hogy az Equal programokban sok innovatív kezdeményezés valósult meg, s a program egyik fő célkitűzése volt az eredményes kezdeményezések bevezetése a szakpolitikába, ez a folyamat megszakadni látszik. Szervezetünk szemszögéből 4 év munkája, a belefektetett humán és anyagi források energiák elvesznek, ha megkezdett tevékenységünket nem folytatjuk. Ugyanakkor továbbra sincs olyan speciális szervező erő, központ, amely összefogná az országszerte esetlegesen lemorzsolódók reintegrációjával foglalkozó kedeményezéseket, jó gyakorlatokat s nincs olyan módszertan, támogató intézmény sem, mely rendszerbe szervezné a területen dolgozó szakembereket illetve alternatívát kínálna, képzések révén az iskolákban dolgozó tanácstalan pedagógusoknak. A szerteágazó probléma kezeléséhez rugalmas megoldási stratégiákra, alternatívákra, volna szükség mind a formális mind a nem formális képzési-gondozási intézmény

13 kínálat terén. Az igazi megoldás, egy valóban toleráns környezet, a másság elfogadásának szemléletmódja volna. Projektünk egy ilyen gondolkodásmódú módszer és intézmény létrehozásának megalapozását és a módszer széleskörű terjesztését valósítja meg. A megkérdezett 24 iskola vezetői szerint: van igény az új ismeretek elsajátítására tudnak szakembereket fogadni felvállalnák a gyakorlóhelyként való működést szívesen bekapcsolódnak a hasonló szolgáltatásokat nyújtó intézmények hálózati együttműködésébe Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt célját (maximum 2000 karakter) Kérjük, adja meg a projekt hosszútávú és közvetlen céljait, valamint a várt számszerűsíthető vagy egyéb módon meghatározható eredményét. Hosszútávú célunk egy olyan Konzultációs, Képző és Életpálya Központ létrehozása, mely hálózatba szervezi és egységes szakmai szempontok alapján működteti a hátrányos helyzetű fiatalok képzésével és segítésével komplex módon foglalkozó intézményeket/programokat. Ennek eredménye: a lemorzsolódás, elkallódás s ennek következtében az élethosszig tartó eltartottgondozott statuszban élés csökkentése; e célcsoport elérésének, gondozásának-képzésének fejlesztése; a pedagógusok hozzáértésének fejlesztése a sajátos szükségletű és nevelési igényű diákok tanítása és gondozása érdekében; együttműködésben dolgozó beavatkozási és intézményi rendszer kialakítása a probléma kezelésére; az érintett korosztály (16-25 év) munkaerőpiaci integrációjának növelése, a középfokú oktatásba integrált módszertan a lemorzsolódás megakadályozása céljából. Közvetlen célunk kialakítani és megkezdeni a hálózati és gyakorlóhely működés, a tudáscsere és a kölcsönös konzultációs képzés rendszerét és feladatait azokkal az önként csatlakozó intézményekkel/szervezetekkel, melyek tudásuk és gyakorlatuk alapján elfogadják és alkalmazzák a Komplex Ifjúságsegítő Modell elemeit és módszereit. Várható eredmények: szervezet, intézmény csatlakozása a hálózathoz; 3 hálózati találkozó műhelymunkában; gyakorlóhely működés adaptációja legalább 1 intézményben; modell megismertetése a szakmával:10 modell bemutató; konzultáció szakemberekkel, szakember csoportokkal módszer bemutatók havi 1 alkalommal egy pedagógus képzési terv kipróbálása; 1-2 akkreditálható képzési terv elkészítése és szakértése; legalább 3 régiós bázisintézmény kiválasztása; minta gyakorlóhelyen 50 hallgató fogadása szakmai online fórum elindítása

14 5.3. A projekt által elért szervezetek Mutassa be a projekt közvetlen és közvetett hatását a módszereket alkalmazni kívánó szervezetekre nézve. (maximum 2000 karakter) Kérjük, ismertesse, milyen előzetes felmérés készült a projktre való igény felmérésére? milyen tevékenységeket folytat a tapasztalatok átadása érdekében? bevonta-e a projekt tervezésébe a módszereket átvenni kívánó szervezetet?? Az Equal TH munka termékét a Komplex Ifjúságsegítő Modell könyvet ápr. 28- án rendezett konferencián mutattuk be. Már ekkor megfogalmaztuk a hálózat, és regionális bázisok megszervezésének gondolatát. Különféle adatbázisokból országos lefedettséggel kiválasztottunk 24 szakiskolát, ahol interjút vettünk fel az intézményvezetőkkel. Feltérképeztük az adott iskola hátrányos helyzetű fiatalokkal végzett munkáját, segítő szolgáltatásait, rákérdeztünk problémáikra, felvetettük a hálózat gondolatát, megkérdeztük milyen igényeik vannak a hálózattal szemben, s hogy megosztanák-e szakmai anyagaikat, tapasztalataikat, miben igényelnek segítséget, mit tudnak ők beleadni a közös munkába. A 24 interjúzott intézményt hálózati találkozóra hívtuk én a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnáziumba. Itt nem csak abban állapodtunk meg, hogy működtetni és bővíteni fogjuk szakmai hálózatunkat, de összefoglaltuk közös igényeinket is: ne csak intézmény vagy módszertani bemutatkozás történjen, hanem a legjobb gyakorlatok, szakmai anyagok cseréje, adaptációja, értékelése; a szakmai munka segítésén túl bizonyos iskolák bevonása a forrásteremtő együttműködésbe - ez segíthetne pénzforrások felkutatásában, pályázati menedzsmentben is; személyes szakmai találkozók, beszélgetések, motiváció visszanyerése; gondot jelentenek az állami rendszerek, törvények, rosszul működő hatóságok, érdek képviselet, lobbizás, szakvélemények készítése, oktatásügyi rendelkezések befolyásolása lenne szükséges; egymás közötti szakember/diákcsere; probléma megbeszélés, közös fórum; az SNI fiatalok törvényi hátterének visszásságai ügyében közös lobby kigondolása; téma szerinti problémafelvetés, közös gondolkodás; folyamatos kapcsolattartás levelező listán, fórumon; javaslatként hangzott el, hogy vonjuk be a hálózatba az SZFP 1. és 2. projektekben részt vett projekt lezárultával gondozatlanul maradt iskolákat. A Belvárosi Tanoda Alapítvány vállalta a hálózat koordinálását, a forrásteremtést Mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát. (maximum 4000 karakter). Kérjük, hogy mindenképpen térjen ki a következőkre: a projekt fő tevékenységei, az egyes tevékenységek eredménye és hozzájárulása a projekt céljához a tevékenységek esetében érvényesítendő szakmai/műszaki követelmények/szabványok és az ezek érvényesülését biztosító előírások/tervek megléte az egyes tevékenységek esetében alkalmazott technológia/módszertan leírása (amennyiben értelmezhető) A Komplex Ifjúságsegítő Modell olyan alapstruktúra és működési mód, mely hosszú távon is alkalmazható a problémás fiatalok kezelésében, egészében vagy akár elemeiben is átvehető, alkalmazható. Célunk e működési mód terjesztése, a segítő-

15 pedagógia bevezetése a közoktatásba, a szakemberképzésbe, továbbképzésbe. E tudás birtokában a pedagógusok felkészíthetők az átlagostól eltérő nevelési igényű fiatalok viselkedésjegyeinek felismerésére, azok kezelésére, a lemorzsolódás megelőzésére. Az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg: Fiatalok Hálózat szervezése és működtetése - Biztos, hogy a lemorzsolódókkal való foglalkozásnak csak alternatívák bemutatásán alapuló, folyamatos szakmai, segítő-konzultatív rendszerű, tapasztalatcserén alapuló közös és állandóan megújuló útkeresés lehet a módja, és nem egységesített megoldási sablon. E tudás és jó gyakorlatok megosztását és fejlesztését célozza a hálózat munkája, melyet a már beont 24 intézménnyel kezdünk meg kialakítani, miközben új tagokat is igyekszünk elérni és bevonni. Folyamatos kapcsolattartást és szakmai konzultációt valósítunk meg. Kidolgozzuk a hálózat feladatait; Műhelytalálkozók 4 alkalommal rendezünk találkozót a Hálózat tagjainak részvételével, melyeken elsősorban szakmai problémáinkat és jó megoldásainkat osztjuk meg egymással, mindig más helyszínen. A beszélgetéseket online fórumon folytatjuk és tesszük nyilvánossá; Bázis intézmények kialakítása régiókként elkészítjük a bázis intézmény feladat leírását, és a gyakorlóhellyé válás kritérium rendszerét. 3 intézmény kiválasztását és kiképzését célozzuk elérni; Minta gyakorlóhely működetése a BTAG folyamatosan fogad pedagógus, szociális munkás és ifjúságsegítő képzésben résztvevő hallgatókat A segítő-fejlesztő pedagógiát kizárólag gyakorlati tapasztalatokon alapuló, saját élményű tanulással érdemes elsajátítani. Ehhez szükséges olyan bázis intézmények működése, ahol az elsődleges tevékenység hátrányos helyzetű, lemorzsolódott fiatalok komplex ellátása. Az ott dolgozó segítő-pedagógusok vállalják a kiképzést a modell továbbadására, terjesztésére. Kidolgozzuk a gyakorlóhellyé válás kritériumait; Intézmény- és módszer bemutatók szakembereknek a módszer széleskörű terjesztése érdekében a BTAG folyamatosan fogadja a szakembereket és meghívásokra prezentációkat tart; Segítő-pedagógus képzés 30 órás tréninget bonyolítunk le pedagógusnak és/vagy hallgatónak; Képzési terv elkészítünk 2 új akkreditálható képzési tervet a team működésről és az egyéni fejlődési terv alkalmazásáról; Módszertani konzultációk egyéni konzultációkat biztosítunk a területen dolgozó szakembereknek, intézményeknek; Módszer Tár gyűjtjük, lektoráljuk és a Hálózat weblapján elérhetővé tesszük a jó gyakorlatokat, módszertani leírásokat, szakmai információkat; Ped-net a hálózat weblapján nyilvános konzultációs fórumot működtetünk.

16 5.5. Mutassa be a projekt tevékenységek szerinti ütemezését (kérjük tervezett beszerzéseit is megjeleníteni). A tevékenységeket/beszerzéseket a projekt tényleges megkezdésétől számítva mutassa be, negyedéves bontásban A projekt tevékenységének ütemezése Tevékenység I. 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év Fiatalok Hálózat szervezése és működtetése x x x x x x Tevékenység II. Műhelytalálkozók x x x x Tevékenység III. Bázis intézmények kialakítása régiókként x x x Tevékenység IV. Minta gyakorlóhely működetése x x x x x Tevékenység V. Intézmény- és módszer bemutatók szakembereknek x x x x x Tevékenység VI. Segítő-pedagógus képzés x Tevékenység VII. Képzési terv x x Tevékenység VIII. Módszertani konzultációk x x x x x x Tevékenység IX. Módszer Tár x x x x x x Tevékenység X. Ped-net x x x x x x

17 5.6. A projekt költségvetése Elszámolható költségek és tevékenységek 2. számú mellékletben megadott sablont kitölteni A támogatható tevékenységek ütemezése 2. számú mellékletben megadott sablont kitölteni Források (Ft, illetve %) Forrás Ft % I. saját forrás 0 0 I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása 0 0 I/2. partnerek hozzájárulása 0 0 I/3. bankhitel 0 0 II. egyéb támogatás: III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás Összesen Megjegyzés: Az összes költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie!

18 5.7. Számszerűsíthető eredmények Mutassa be a projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit (projekt indikátorai). Kérjük, hogy a táblázatban az Általános Útmutatóban megadott mutatókat szerepeltesse évek szerinti bontásban, kumuláltan (amennyiben az évek szerinti bontás lehetséges!) Mutató neve Típus Mértékegység Minimálisan elvárt célérték EQUAL Program, a HEFOP és a ROP ESZA által finanszírozott programok keretében támogatott bevált módszerek/modellek disszeminációja rendezvényeken megvalósított tapasztalatátadási, szakmai műhelyek száma A rendezvényeken résztvevők száma Átadott, más szervezetek által adaptált módszerek/modellek száma Egy adott módszer/modell átadásának, adaptációjának száma Szabályozásmódosításra, jogszabálymódosításra tett konkrét javaslatok száma Fiatalok Hálózathoz csatlakozó intézmények száma KIM modell alapján készített képzési terv Célértéke elérésének időpontja kimenet db április 30. kimenet fő április 30. eredmény db április 30. eredmény db október 30. eredmény db A pályázatra nem vonatkozik. eredmény db április 30. eredmény db április 30. Mutató forrása Szakmai jelentés Szakmai jelentés Záró szakmai jelentés/ fenntartási jelentés Záró szakmai jelentés/ fenntartási jelentés Záró szakmai jelentés/ fenntartási jelentés Hálózati működési terv Képzési terv

19 6. Tájékoztatási követelmények Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén, a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. útmutatóban foglaltaknak megfelelően milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében, és hogyan fogják biztosítani, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak: A tájékoztatás során használt publikációs eszközök Eszköz Nem Célérték (darab) A típusú hirdetőtábla 0 B típusú hirdetőtábla 0 C típusú Tájékoztatási tábla 1 D típusú Emlékeztető tábla 0 Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) 10 Televízió 5 Rádió 5 Internet (banner) 0 Nyitórendezvény Záró-rendezvény 1 Egyéb rendezvény, konferencia Sajtótájékoztató 0 Sajtóközlemény 0 Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány 2000 PR-film 0 Önálló internetes honlap 1 Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat) DM-levélkampány 3 Telemarketing 0 Közvélemény-kutatás 0 Reklámtárgy 0 Egyéb: (megnevezés) 0

20 A tevékenységek rövid szöveges bemutatása, indoklása (max karakter) Tájékoztatási tábla - a központi irodában elhelyezve tájékoztatja a rendszer résztvevőit a programról, s arről, hogy az milyen támogatásnak köszönhetően valósul meg; Rádió Televízió - Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) a program ismertetésekor felhívjuk a figyelmet a támogatás forrására; Önálló internetes honlap a program eseményeinek, előrehaladásának, szakmai- és PR dokumentumainak közzétételére alkalmazzuk; itt működtetjük a Ped.net szakmai fórumot; DM-levélkampány a már meglévő ill. a proram során bővített szakmai adatbázisban szereplő kollégákat téjékoztatjuk a hálózat alakulásáról, lehetőségeiről, felkérvén őket arra, hogy az információ továbbításával segítsék munkánkat; Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány szakmai rendezvényeken, konferenciákon ilyen módon trerjesztjük programunkat; Záró-rendezvény célja a program eredményeinek összegzése, illetve a továbblépés irányának meghatározása. 7. Fenntarthatóság Ismertesse a projekt eredményeinek fenntartására vonatkozó elképzeléseit! Kérjük (amennyiben értelmezhető) térjen ki az alábbi szempontokra: A projekt keretében létrehozott fejlesztés finanszírozási igénye és a finanszírozás biztosítása a támogatás megszűnését követően (számszerűen alátámasztva) A projekthez szükséges emberi és egyéb erőforrások rendelkezésre állása a projektet követően A projekt keretében hasznosított technológia/módszertan várható elavulási ideje és a technológia/módszertan korszerűsítésére/frissítésére vonatkozó elképzelései Elképzelésünk, hogy a jelen projektben megvalósítandó fejlesztés egy hosszú távú működési mód és struktúra megalapozása. Olyan innováció, mely kidogozza, hogy az eredmények milyen struktúrában, intézményben és működési módban tarthatók fenn. A Fiatalok Hálózat kialakításával rendszerbe szervezzünk és könnyen hozzáférhetővé tesszük az érintett szakterületen felhalmozódott komoly szellemi tőkét és működő jó gyakorlatokat. A szakmai összefogáson túl a Hálózat a fenntarthatóság érdekében kidolgozza közös érdekképviseleti tevékenységét és menedzsmentjét is. Ez a közösen fenntartott menedzsment a jövőben a teljes Hálózat számára keresi és teremti meg a forrásokat. Az egyes tagintézmények belső szabályzataiban megjelenik a Hálózatban való részvétel és az avval kapcsolatos feladatok. A Hálózat folyamatos bővítése biztosítja az elterjedést. A régiós bázisok kialakítása lehetővé teszi, hogy területenként egyre több csatlakozót vonjanak be, valamint, hogy a hálózat feladatai a helyi igényekhez igazodjanak, és a célcsoport számára is könnyen hozzáférhetővé teszi a szolgáltatásrendszert. A Hálózat törekszik az intézményesülésre, amennyiben kifejezetten a hátrányos helyzetű, lemorzsolódó fiatalokkal foglalkozó intézményrendszer módszertani központjává válást célozzuk meg elérni, állami forrásokat hozzárendelve e feladathoz, a folyamatos pályázati munkán túl. A Belvárosi Tanoda Alapítvány beépíti saját tevékenységébe a Hálózat működtetés feladatát. A projekt alatt kikísérletezett és bevezetett alábbi tevékenységeket szándékozik a futamidő után is fenn- és megtartani, ellátni: segítő-konzultatív rendszerű, tapasztalatcserén alapuló közös és állandóan megújuló útkeresés koordinálása; jó gyakorlatok gyűjtése és megosztása a hálózat weblapján, Műhelytalálkozók szervezése, s ehhez pályázati források teremtése gyakorlóhely működetése szolgáltatásként intézmény- és módszer bemutatók szakembereknek meghívásra Segítő-pedagógus képzés szolgáltatásként, hálózati tagoknak térítésmentesen Akkreditákólt képzések indítása szolgáltatásként, hálózati tagoknak

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program Projekt adatlap a Környezet és Energia Operatív Program A Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek A komponens c. pályázati felhívásához

Részletesebben

Könnyített elbírálású projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Könnyített elbírálású projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. Könnyített elbírálású projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52.

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52. KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52. Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt műszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidőszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat,

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÉLŐHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE C. ELŐKÉSZÍTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ KÓDSZÁM: KEOP

Részletesebben

Projekt Adatlap. Társadalmi Megújulás Operatív Program. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához

Projekt Adatlap. Társadalmi Megújulás Operatív Program. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához I. Projekt Adatlap Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.A-12/1. 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE PROJEKT

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése c. kiemelt projekt konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2015-5.7.0 Érvényes: 2015. május

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS azonosító száma: TÁMOP3.4.38/2296 A (fő)kedvezményezett neve: Avastetõi Általános, MagyarAngol Két Tanítási Nyelvû skola és Alapfokú Mûvészetoktatási 1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁS JELENTÉS 1. Jelentés azonosító

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja c. pályázati felhívásához I. Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program PROJEKT ADATLAP a Környezet és Energia Operatív Program Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra c. pályázati felhívásához Kódszám: KEOP 7.9.0/12/A Érvényes: 2012. november.-től

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz.

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz. 1 I. PROJEKT ADATLAP a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: KMOP-2013-1.2.1/A 2 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

KÖZOP

KÖZOP KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 28. Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt műszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidőszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Helyi hő és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-4.10.0/A Érvényes: 2013.

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program A oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.3-11/1 Közép-magyarországi

Részletesebben

Projekt adatlap. a Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program

Projekt adatlap. a Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Projekt adatlap a Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért c. komponenséhez Kódszám: KDOP-4.1.1./F -11 NYDOP-4.1.1./D-11

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM 1. MELLÉKLET PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Megújuló energiaforrás hasznosítására irányuló beruházások finanszírozását szolgáló pénzügyi konstrukció (kedvezményes hitel program)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0 Érvényes: 2011.február

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12. Tényleges kezdet dátuma: 2009-02-12 Várható befejezés dátuma: 2010-08-31

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12. Tényleges kezdet dátuma: 2009-02-12 Várható befejezés dátuma: 2010-08-31 1. A JELETÉS AZOOSÍTÓ ADATA: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő azonosító száma: ÉAOP-4.1.1/2F-2f-29-28 3. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező

Részletesebben

Nyilatkozatok. Igen/Nem

Nyilatkozatok. Igen/Nem Nyilatkozatok 1. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozásom, illetve adók módjára behajtható köztartozásom az állam vagy az önkormányzat

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-2.1.1/B PROJEKT ADATLAP

Részletesebben

Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana

Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana Belvárosi Tanoda Alapítvány http://www.youthopportunity.eu/kim/index.htm Fiatalok Tematikus Hálózat (Támogatta: az EQUAL) 2009. május

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Vas- és Villamosipari

Részletesebben

Általános megjegyzések

Általános megjegyzések Általános megjegyzések Az intézkedésre vonatkozó rendelettervezet szerint a kedvezményezett kizárólag induló vállalkozás lehet. Igaz-e ez a korlátozás azokra a fiatal mezőgazdasági termelőkre is, akik

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel a projektekben Környezeti fenntarthatóság Esélyegyenlőség Jogkövetkezmények Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése A nemek közötti egyenlőség

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása. tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása. tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 2 PROJEKT

Részletesebben

Projekt Adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Projekt Adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. Projekt Adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben

Részletesebben

A) Esélyegyenlőség érvényesülése

A) Esélyegyenlőség érvényesülése Projekt Adatlap 3. számú melléklet A) Esélyegyenlőség érvényesülése A következő táblázat kitöltésével mutassa be, hogy a projekt végrehajtásának és fenntartásának időszakában miként kívánja erősíteni szervezete

Részletesebben

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

Projekt adatlap. Észak-magyarországi Operatív Program

Projekt adatlap. Észak-magyarországi Operatív Program Projekt adatlap Észak-magyarországi Operatív Program Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés c. pályázati felhíváshoz Kódszámok: ÉMOP-4.2.1/B-12 1 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 2016. évi pályázati adatlap Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó szervezet teljes neve: 1.2. A pályázó

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. BEVEZETŐ Tét Város Önkormányzata 10.819.200 forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati kiírás keretében a Polgármesteri

Részletesebben

Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló. energiaforrások felhasználásának lehetőségével

Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló. energiaforrások felhasználásának lehetőségével PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.4.0

Részletesebben

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek A partnerszervezetek nevei és rövidítése: Belvárosi Tanoda Alapítvány - BTA Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola Leo Amici 2002 Addiktológiai

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17. Tényleges kezdet dátuma: 2009-01-01 Várható befejezés dátuma: 2010-06-30

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17. Tényleges kezdet dátuma: 2009-01-01 Várható befejezés dátuma: 2010-06-30 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP Iktatószám:.../2012. /... Kategória:... 1.1 Alapadatok Pályázó megnevezése 1

PÁLYÁZATI ADATLAP Iktatószám:.../2012. /... Kategória:... 1.1 Alapadatok Pályázó megnevezése 1 1. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1.1 Alapadatok Pályázó megnevezése 1 Alapítás időpontja (év, hó, nap) - - Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: Adószám (8+1+2 jegyű): - - Fő tevékenység (TEÁOR) 2 : Számlavezető

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016 2016. évi pályázati adatlap Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó szervezet teljes neve: 1.2. A pályázó szervezet rövidített neve

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: xxx Térségi Integrált Szakképzõ Központ TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft.

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft. A (fő)kedvezményezett neve:paninform Kft. 2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP20081.2.1 ÉS A KMOP20081.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az

Részletesebben

SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA

SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA 2. számú melléklet SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA A szakképzési hozzájárulásra kötelezett vagyonvédelmi gazdálkodó szervezetek a Személy- és vagyonőr (32 861 01)/Magánnyomozó (52

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése (KHG) tárgyú pályázathoz.

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése (KHG) tárgyú pályázathoz. I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése (KHG) tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-3.2.1/KHG PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági

Részletesebben

VÁLLALATI FOLYAMATMENEDZSMENT BEVEZETÉSE A LAMON KFT-NÉL GOP-2.2.1-08/2-2008-0007 ESETTANULMÁNY A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

VÁLLALATI FOLYAMATMENEDZSMENT BEVEZETÉSE A LAMON KFT-NÉL GOP-2.2.1-08/2-2008-0007 ESETTANULMÁNY A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL VÁLLALATI FOLYAMATMENEDZSMENT BEVEZETÉSE A LAMON KFT-NÉL GOP-2.2.1-08/2-2008-0007 ESETTANULMÁNY A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. A cég adatai... 3 2. A cég bemutatása...

Részletesebben

Kommunikációs terv.

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

1083 Budapest, Szigony u. 37. tel./fax: 303 6574 www.btabp.hu info@btabp.hu LOGIKAI KERETMÁTRIX

1083 Budapest, Szigony u. 37. tel./fax: 303 6574 www.btabp.hu info@btabp.hu LOGIKAI KERETMÁTRIX LOGIKAI KERETMÁTRIX Általános célkitűzések A project célkitűzése Célok A munkaerőpiacról, képzésből és bármiféle intézményi ellátásból egyránt kiszorult, szenvedélybeteg és deviáns életvezetésű fiatalok

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma:

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.12.01 Záró dátum: 2012.06.01 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

Az adott kritérium értékelése során milyen további fejlesztés szükséges?

Az adott kritérium értékelése során milyen további fejlesztés szükséges? Projekt azonosítása (azonosító szám, név) vagy Tematikus Hálózat Termék azonosítása EQUAL termék validálási tábla a validálási fogalomtárral együtt használandó! FIATALOK Tematikus Hálózat Komplex Ifjúságsegítő

Részletesebben

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP-

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- Második esély program TÁMOP-3.3.9 D-12-2012-0008 Pályázat Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- 3.3.9.D-12-2012-0008) Pályázat adatai Pályázat száma TÁMOP-3.3.9.D-12-2012-0008

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM

TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM 1. oldal TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM Pályázat sorszáma A pályázat kódja A pályázó szervezet neve SZMM-TP-2007 2007. FEBRUÁR -1- 2. oldal PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 1.1 A pályázat

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

Minta. A pályázat azonosító száma:

Minta. A pályázat azonosító száma: Az NFA képzési alaprész decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló beruházások támogatásához kiírásra kerülő pályázathoz Pályázó azonosítója: OM: FI: Adószám: PÁLYÁZATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

FEJLESZTÉSI TERV BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY. Győrik Edit elnök, szakmai vezető. Készítette: Bp. 2009. május 16. Tartalom

FEJLESZTÉSI TERV BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY. Győrik Edit elnök, szakmai vezető. Készítette: Bp. 2009. május 16. Tartalom BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY FEJLESZTÉSI TERV Készítette: Győrik Edit elnök, szakmai vezető Bp. 2009. május 16. Tartalom 1. Előzmények 2. Szükséglet 3. Fejlesztési cél 4. Célcsoportok 5. Nyilvánosság, disszemináció

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PROJEKT ADATLAP a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése intézményi pályázatok című pályázati

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01. Tényleges kezdet dátuma: 2008-11-01 Tényleges befejezés dátuma: 2010-07-30

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01. Tényleges kezdet dátuma: 2008-11-01 Tényleges befejezés dátuma: 2010-07-30 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: kezdet

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye 1, Innovációs pályázati felhívás C.1.2. pontja a jogi szolgáltatások felsorolásakor az írja, hogy jogi szolgáltatásnak

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

EU-s pályázatírási alapismeretek. Előadó: Tóth István, igazgató Bács Kiskun megyei Civil Szolgáltató Központ

EU-s pályázatírási alapismeretek. Előadó: Tóth István, igazgató Bács Kiskun megyei Civil Szolgáltató Központ EU-s pályázatírási alapismeretek Előadó: Tóth István, igazgató Bács Kiskun megyei Civil Szolgáltató Központ A pályázati rendszer Projekt-kiválasztási eljárások nagyprojekt; kiemelt projekt; kétfordulós

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben