Electrical equipment time norm + in Local language (bilingual form) Elektromos berendezések normaideje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Electrical equipment time norm + in Local language (bilingual form) Elektromos berendezések normaideje"

Átírás

1 MOL, INA, SLOVNAFT, TVK Static equipment time norm + in Local language GUIDELINE Útmutató Electrical equipment time norm + in Local language (bilingual form) Elektromos berendezések normaideje English - Hungarian version Angol - magyar verzió Prepared by: Összeállította Marek Hatala MOL Group Time Norms Project Leader Approved by: Jóváhagyta. name Local SSC Director. name Local Director of Production Unit COMPLIANCE SIGNATURES Megfeleőségi szignó Local maintenance Local Upstream Local Logistic... Name Name Name Relevant BU/FU Relevant BU/FU Relevant BU/FU... Name Name Name Date of issue, Kiadás dátuma : 19. September 014 Date of implementation, Bevezetés dátuma : 30 September 014 S//Cover letter=címlap

2 INTRODUCTION: Associated time norm indicated in this document integrated individual activities in consideration of required quality and value of work. Performance time norms are valid for activities executed for MOL Group. These time norms make provision for conditions occurred during execution of turnaround and routine maintenance activities and due to the fact that these performance standards are not substantiated, they can be verified and completed. The right to change or modify of these performance time norms belong to their issuer, after renegotiation and under authority of establishable changes of working, technological procedures, technical, HSE and organizational conditions. Total time specified in the time norm consists unit time of preparation, execution, completion, work order management and incidental time. BEVEZETŐ: Az ebben a dokumentumban bemutatott kapcsolódó normák az elvárt munkaminőség és érték figyelembe vételével készültek. Az itt bemutatott normák a MOL Csoport számára végzett munkák esetén alkalmazandók. Az itt bemutatott időnormák iránymutatást adnak a nagyleállások alatti tevékenységekre is, de amennyiben a végrahajtás alatti tényadatok ezt nem támasszák alá, a normaórák kiegészíthetők és módosíthatók. Az itt leírt normák megváltoztatásának kizárólagos joga egyedül a jelen normák kiadóját illeti meg, újratárgyalások, bekövetkező hatósági változások, műszaki eljárások, műszaki, EBK és szervezeti változások esetén és után. A táblázatban megadott Teljes idő tartalmazza a kivitelezési előkészületek, a megvalósítás és készreszerelés idejét, a rendelés kezelési és járulékos időket. Total repair time will consist of the sum of the individual times of activities that will be carried out according to the requirements specified in the work order for the repair or after acceptation from work order client side only. A teljes javítási idő tartalmazza mindazon tevékenységek idejének összegét, amelyet a megrendelési specifikáció követelményei szerint illetve a pót és többletmunka megrendelését követően elvégzésre kerül In Fact finding case that any activity takes longer because of objectively proveable causes is necessary to call the technician (work order client) for evaluation and acceptation. This case will continue as an extra work order. Activities performed the on the site are indicated in the parentheses as (on-site). All other activities mentioned in time norm are performed in the workshop. Activities specified as Custom are specific for each flagship, bussines and it is categorizes and defines as: Abban az esetben, ha a tevékenység elvégzése több időt vesz igénybe, és ez objektíven igazolható, akkor a technikust (üzemgépészt) (megrendelői kapcsolattartót) kell felkérni annak elfogadására és jóváhagyására. Ez a munkarész mint pótmunka megrendelés fog folytatódni. Az üzemi területen végzett tevékenységek a "(helyszíni, v. terepi)" zárójeles jelzéssel vannak ellátva, a többi tevékenység a műhelytevékenység. A "CUSTOM" (EGYEDI) normaidővel jelzett tevékenységek üzletspecifikusak, és a következő kategóriákba soroltak: depends on local system e.g. different issuing system of work permition; theritory - different area size from transfer; transport point of view A helyi viszonyoktól függ, pl. eltérő munkaengedélyezési rendszer; Területi - eltérő kiterjedtség, kiszállási és szállítási szemszögből CUSTOM_ depends on machine tool range and level in local SSC workshop; portable equipment avalaibility; different number of SSC staff based on the real spend time; local conditions; legislation CUSTOM_ A helyi SSC műhely szerszámozottságától függ; hordozható berendezések; eltérő SSC saját létszám A valós eltöltött időn alapuló; helyi feltételek; hatóságok Activities define as CUSTOM_ can be changed as a due to activity couldn t be provided by SSC directly, but through subcontractor as a Third party. Az CUSTOM_-vel jelzett tevékenységek, kezelhetők -ként, ha a tevékenységet az SSC nem tudja elvégezni, hanem alvállakozóval végezteti. Introduction_general=Általános -. / 13 -

3 Time duration Total time duration "Factor" is numerical designation of restriction implying for an increasing of activities time duration or decreasing in the case of repetitive activities. A "Faktor" egy korrekciós tényező, ami megjelölt körülmények esetén növeli, vagy csökkenti (pl.ismétlődő tevékenységek esetén) a tevékenység normaidejét Factor is used for the cases of: A szorzó a következő esetekben használandó: - Specific medium (e.g. bitumen, sulfur, quench oil, HF) - Meghatározott közeg (pl. bitumen, kén, kvencsolaj, HF) - Hand-operated lifting device - Kézi működtetésű emelő - Activities performed On-site (only for activities indicated by Factor) - A helyszínen végzett tevékenységek esetében (csak ahol a szorzó is jelöli) Factors and multipiers valid for electrical equipment are: A villamos berendezéseknél alkalmazott faktorok és szorzók: Factor Designation Multiplier Faktor Körülmény Szorzó 1 For bitumen, sulfur,quenchoil, polymer powder x Bitumen, kén, kvencsolaj, polimer por esetén x 1 For HF 1,5x HF 1,5x Hand-operated lifting device 1,5x Kézi emelő használata esetén 1,5x 3 On-site 1,5x 3 Helyszínen végzett tevékenység 1,5x Example: Példa: Factor Designation Activity or Operation Multiplier Faktor Körülmény Tevékenység, vagy művelet Szorzó Időtartam Teljes időtartam - In workshop Replacement of the bearings Műhelyben Csapágyak cseréje On-site Replacement of the bearings 1,5x 1 3 Helyszínen Csapágyak cseréje 1,5x 1 1,5 Time norm for electrical equipment includes UPS, Lighting, Electric motors, Power Transformers. A villamos normák a szünetmentes áramforrások, világítási rendszer, villamos motorok, és a teljesítmény transzformátorok normáit tartalmazzák. Maximal limit for Total time of Waiting for work permission for any number of persons is 45 minutes. A munkaengedélyre várakozási idő összesen maximum 45 perc lehet, létszámtól függetlenül. Actvities which are not included in the time norm are accounting separately within same work order. Transport outside of the company area is accounting separately. Azokat a tevékenységeket, amelyek nem szerepelnek a normatáblázatban, ugyanazon munkaszámon belül, de elkülönítve kell elszámolni. Az üzemi területen kívüli szállításokat külön kell elszámolni Introduction_general=Általános - 3. / 13 -

4 In case of extreme weather condition it will be proceed in accordance with Local Operative Regulation or local legislation and it will be subject of both side clarification (client and contractor). All time values stated in the time norm are in hours for Electric motors and minutes for UPS, Lighting, Power Transformers unless specified otherwise. Szélsőséges időjárásban végzett munka esetén a helyi operatív rendeletek és helyi jogyszabályok szerint kell a feleknek a részleteket tisztázni. (megrendelő és kivitelező) A megadott normaidők órában (h) értendők a villamos motoroknál, és percben (min) az UPS-nél, világításnál, transzformátoroknál. (hacsak nincs másképp megadva) Introduction_general=Általános - 4. / 13 -

5 MOL GROUP NORMS MOL CSOPORT NORMA Distribution electrical equipments into groups according to the type of Az energiaellátás villamos berendezéseinek típus szerinti csoportosítása 1. UPS 1. UPS-Szünetmentes áramforrás Kimeneti Output Power Capacity 1~ 0-3kVA 1~ 3-15kVA 1~ 0-3kVA 1~ 3-15kVA teljesítmény Redundancy non-redundant redundant non-redundant redundant Redundancia Nem redundáns Redundáns (párhuzamos) Nem redundáns Redundáns (párhuzamos) Output Power Capacity 3~ 0-15kVA 3~ 15-80kVA Kimeneti teljesítmény Redundancy non-redundant redundant non-redundant redundant Redundancia Nem redundáns 3~ 0-15kVA 3~ 15-80kVA Redundáns (párhuzamos) Nem redundáns Redundáns (párhuzamos). Lighting. Világítás Type Commercial Industrial Ex Típus Általános Ipari Ex 3. Electric motors 3. Villamos motor Power (kw) < , Teljesítmény (kw) < , Voltage (V) Feszültség (V) Power (kw) Teljesítmény (kw) Voltage (V) Feszültség (V) Power (kw) > 1000 Teljesítmény (kw) > 1000 Voltage (V) V 1000V V 1000V+ Feszültség (V) V 1000V V 1000V+ 4. Power Transformers 4. Erőátviteli transzformátor Type DRY OIL ( 6kV) OIL (>6 kv) Típus Száraz Olajszigetelésű ( 6kV) Olajszigetelésű (>6 kv) Introduction=Bemutató - 5. / 13 -

6 Power Transformers Teljesítmény transzformátor Electric motors Villamos motor Lighting Világítás UPS UPS Workflow associated operations. Folyamathoz társított műveletek 1. Preparation 1. Előkészületek Work permittion, waiting for work permission, waiting time for hot permit and (Entry) permit for confined space, usage of autonomous breathing device, securing observer person in case of work in confined space, study the documents, tools preparation, workplace adjustment, staff transfer to and back, clear identification of the equipment in the field, special working conditions in accordance with manipulation instruction (e.g. redudant type complicated manipulation). Ex-supporting documents, nameplate data, and registration reconciliation, relocation time to access another lamp, special working conditions (lighting accesibilty). Munkavégzési engedély előkészítése. Átalános, tűzgyújtási, beszállásos munkaengedélyre várkozás Frisslevegős készülék használata. Megfigyelő személyzet biztosítása (beszállásos munka esetén) Dolgozók szállítása a technolóiára és vissza Készülék egyértelmű beazonosítása az üzemi területen, Speciális munkakörülmények miatti időkorrekció Dokumentáció, munkaterület megismerése, előkészítése, szerszámok előkészítése Ex (Robbanásbiztos) háttérdokumentumok, adattábla, nyilvántartás. Átvonulási idő másik lámpatesthez, oszlophoz. Speciális munkakörülmények (hozzáférés pl. lámpatesthez).. A berendezés helyszníni leszerelése Putting out of operation the UPS, disconnecting the UPS cabinet (disconnecting the cables, lifting, preparation for transportation) /cabinet, related other activities (eg.scaffolding, mechanical, instrumentation), luminare dismounting /pcs, dismounting the support /pcs, electrical cabel disconnection from motor, discoupling, dismounting the motor from the basement, into transportation vehicle, dismounting the terminal box, covers disassambly. Az UPS lekapcsolása. Az UPS kikötése (kábelek lekötése emeléshez, szállításhoz) / egység (ház) Kapcsolódó más szakági tevékenység (pl. állványozás, gépészet, műszerész tevkenység) Lámpatest leszerelés/db, tartószerkezet, konzol leszerelése/db, kábel kikötése a motorból, szétkuplungolás. Motor leemelése az alapról, szállítójárműre. Sorkapocs doboz leszerelése. Burkolat, kerítés leszerlése (transzformátoroknál) 3. Transportation to the workshop 3. Szállítás a műhelybe Includes transport pumps to the workshop. Készülék, berendezés, alkatrészek szállítása a műhelybe 4. Disassembly of the equipment parts 4. A készülék szétszerelése Includes time for disassembly of parts, removing bolts (excluding fan motor), removing fan motor, disassembly of motor, rotor removal from stator, covers disassambly. Tartalmazza az alkatrészek szétszerelését. Alapcsavarok kihajtása (kivéve ventilátor), Ventilátor motor kiszerelése. Motor szétszerelése, forgórész kihúzása az állórészből, fedelek eltávolítása 5. Cleaning of the parts 5. Alkatrészek tisztítása Time includes cleaning all parts, external cleaning (per cabinet), the luminaires, interior cleaning (light deflector, bulb, connectors, Ex-proof surfaces, cable entries, glands, sealings), washing and drying of the internal stator winding, cleaning bushing insulators, spark gaps setting, recording, cleaning of the transformer, minor surface staining. Az idő tartalmaz mindenféle alkatrész tisztítást, külső tisztítást (/ház), lámpatest, Belső tisztítás (fényterelő, fényforrás, csatlakozók, Robbanásvédelmi felületek, kábelbevezetők, tömszelencék, tömítések) Az állórész tekercsek belső mosása, szárítása. Átvezető szigetelők tisztítása, szikraközök beállítása, transzformátor tisztítása, kisebb felületi festések. 6. Checking of the parts 6. Alkatrészek ellenőrzése Time includes measuring, finding obsolescence dismantled parts and repair design. Visual inspection of mechanical defects, checking of the ambient temperature, interior cleaning (ventillation too), visual inspection of the UPS wire, connectors, main circuit, control and signaling components, push buttons, switches, checking and thightening of connectors (incl. external and internal bypass). existence and integrity check of light source the protective glass, protective grids, barndoors, integrity check of luminaire mounting plate, mounting brackets, hooks, iron structures, tension wires, checking and fixing the PE connections, defect identification, service report, checking Ex protection according to standards, wire checking, junction box checking, lighting switch checking. Coupling inspection, feet flattness checking, measurement of mechanical dimensions, electrical parameter measurement of winding, reporting: list of defects, checking of the grommet bolts and grommet insulation, EX- measurement of protective air gap, checking, cleaning, grinding, lapping terminal housing, housing cover connection surfaces. Gas relay checking, cleaning, maintenance, oil level indicator cleaning, sealing, as necessary, checking the oil level, check the transformer oil tank and expanding container, the primary and secondary terminals of the wire connections cleaning, tightening, surface treatment, visual checking of grounding, visual checking the cooling surface deformation, support insulators cleaning re-tighten the screw, checking of Tapping switch control (OLTC), visual check of the coil bend deformation, visual check of warning signs. Tartalmazza az ellenőrző méréseket, leszerelt alkatrészek elhasználódásának megállapítását, javítási tervet A mechanikai sérülések, hibák feltárása szemrevételezéssel, környezeti hőmérséklet vizsgálata. Belső tisztítás (a ventilátort is), a vezetékek és csatlakozások szemrevételezése, a főáramkörben és a jelző, vezérlőkörben. Nyomógombok, kapcsolók ellenőrzése, csatlakozásuk utánhúzása (a külső és belső bypass ágon is) Lámpatest búrák, védőrácsok, fényforrás, fényterelők épségének, meglétének ellenőrzése Lámpatest felerősítő szerelvények, tartókarok, horgok felerősítő vasszerkezetek, feszítősodronyok épségének ellenőrzése Érintésvédelmi csatlakozások ellenőrzése, javítása Ex ellenőrzési tevékenységek vonatkozó szabványok szerint, hibakeresés, javítási jegyzőkönyv készítése Vezetékek, kötődoboz, kapcsolók ellenőrzése. Tengelykapcsoló ellenörzése, Talpsíkok ellenörzése, Mechanikai méretek ellenörzése, Tekercselés villamos paramétereinek ellenörzése, Hibafelvételi jegyzőkönyv felvétele, Checking of the grommet bolts and grommet insulation, RB résméretek ellenörzése, Kapocsház, kapocsház fedél illeszkedő felületek ellenörzése, tisztítása, felcsiszolása Gázrelé ellenőrzése, tisztítása, karbantartása, olajállás mutató tisztítása, szükség szerinti tömítése, az olajszint ellenőrzése, a transzformátor tartály és olajtáguló edény ellenőrzése, a primer és szekunder kapcsoknál a vezeték bekötések tisztítása, után húzása, felületi kezelés, földelésbekötések ellenőrzése, a hűtőfelület méretváltozásainak ellenőrzése, Tartószigetelők tisztítása, csavarok utánhúzása, fokozatkapcsoló ellenőrzése, a tekercs és kötés deformációk ellenőrzése, figyelmeztető táblák ellenőrzése szemrevételezéssel. Categoriz.of activity=tevékeny - 6 / 13 -

7 Power Transformers Teljesítmény trnaszformátor Electric motors Villamos motor Lighting Világítás UPS UPS Workflow associated operations. Folyamathoz társított műveletek 7. Renovation of the parts 7. Alkatrészek helyreállítása, felújítása Air-filter replacement /pcs, ventilation fan replacement /pcs, parts (except batteries) replacement, battery replacement, software upgrade (recommended by the manufacturer). Levegőszűrő cseréje/db, ventilátor cseréje/db, alkatrészek cseréje (akku nélkül), Akkumulátor csere, gyártó által javasolt szoftver frissítés Bulb replacement (/pcs), ignitor replacement (/pcs), luminaire assembly, replacement of missing screws (/ lamp), ID manufacturing, cleaning, replacement of Ids /pcs, replacement of parts (except bulb or ignitor), manufacturing the support, wire replacement and repair, junction box replacement* /box, junction box repair (seal replacement or terminal replacement or cable glands replacement)* /box, lighting switch replacement. Fényforrás csere/db, gyújtó csere/db, lámpa összeszerelése, hiányzó csavarok pótlása/lámpa, azonosító tábla gyártása, Felíratok, azonosítók tisztítása, cseréje /db, kötődoboz cseréje/doboz, kötődoboz javítása(tömítés, sorkapocs, tömszelence csere)/doboz, világítás-kapcsoló cseréje Mechanical refurbishment, part replacement,refurbishment (excluding bearings). Mechanikai felújítás, alkatrész csere, felújítás (csapágyak nélkül) Oil level indicator replacing, the leakage of transformer oil, eliminate dripping, replacing seals, dehumidification silica charge control, regeneration or replacement if necessary, transformer repair, replacement of warning signs. Olajszint mutató cseréje; olajfolyás megszűntetése; tömítés csere; páramentesítő szilikagél ellenőrzése, regenerálása,ha szükséges; transzformátor javítás; Figyelmeztető jlzések cseréje 8. Assembly of the equipment parts 8. A készülék összeszerelése Time includes cabinet assembly (per cabinet), highlight adjustment (direction), covers assembly. For motors also part replacement,refurbishment (excluding bearings), complete winding of stator -4 poles or stator 6+ poles, coilhead fixation, reinforcement, assembly of motor. 9. Tests in the workshop 9. Műhelyben végzett tesztek Az idő tartalmazza a szekrény összeszerelést; fénypont beállítást; burkolatok összeszerelését, a motoroknál az alkatrész cserét, felújítást (csapágyak nélkül); az állórész teljes tekercselését (-4 vagy 6 pólusnál); a tekercs rögzítését, megerősítését; a motor összeszerelését Time includes preparation for rotor balancing, balancing, electrical measurements after assembly, idle running test, vibration diagnostics, short circuit test, oil sampling, oil testing (laboratory) dissipation factor, water content, degree of mechanical impurities,oil testing dielectric strength, etc.. Tartalmazza a forgórész kiegyensúlyozásához szükséges előkészítést; a kiegyensúlyozást; összeszerelés utáni villamos méréseket; üresjárati próba; rezgésdiagnosztika; rövidzárlati teszt; olalminta vétel; olajvizsgálat (laboratóriumban): veszteségi tényező, víztartalom, mechanikai szennyeződés mértéke, stb.; 10. Paintcoating of the equipment 10. A készülék festékbevonatolása Time includes preparation, degreasing and external painting. Az idő tartalmazza az előkészítést, zsírtalanítást, külső festést 11. Transportation to the 11. Kiszállítás a helyszínre Includes transport electrical equipment to the. Tartalmazza a villamos készülékek szállítását a helyszínre Helyszíni felszerelés, beépítés Connecting the UPS cabinet (Connecting the cables, lifting) /cabinet, putting into operation the UPS, mounting of the support, luminaire mounting (/pcs), mounting fan motor, de-grounding cables, electrical cabel connection to motor, coupling. Az UPS szekrény visszaszerelése (beemelés, kábelek csatlakoztatása)/szekrény; a szünetmentes beüzemelése; tartószerkezet elhelyezése; lampa felszerelése/db; ventilátor motor felszerelése; kábel rövidrezárásának, földelésének megszüntetése; villamos kábel bekötése a motorba, összekuplungolás Categoriz.of activity=tevékeny - 7 / 13 -

8 Power Transformers Telj. Transzformátor Electric motors Villamos motor Lighting Világítás UPS UPS Workflow associated operations. Folyamathoz társított műveletek 13. Tests and handover on site 13. Helyszíni tesztek, átadás Capacity check of the AC/DC capacitors, checking of the inductivity of the coil of powercircuits, sort peak discharging test with report /UPS, battery capacity test according standards with report, measurement of the parameters, charging voltage, output voltage, SW settings, check digital outputs, DCS, SCADA communication test, download alarm list, functional testing of the UPS, thermocamera inspection with report, evaluating, preparation of reports, handing over, special working conditions in accordance with manipulation instruction (redudant type complicated manipulation). Kondenzátorok kapacitásának ellenőrzése; főáramköri fojtótekercs ellenőrzése; Akkumulátor teljesítmény gyorsteszt, dokumentációval /UPS; Akkumulátor szabvány szerinti kapacitáspróba, dokumentációval; Működési paraméterek, töltőfeszültség, kimeneti feszültség ellenőrzése, SW beállítása; Digitális kimenetek ellenőrzése; Hibalista kiolvasása; Kiértékelés, minősítés, dokumentáció elkészítése, átadása; speciális munkakörülmény a kezelési utasítás szerint (pl. redundáns rendszer bonyolult kezelése); Fault loop impedance test /loop. Hurok impedancia és zárlatvédelem ellenőrzése /mérőkör Shaft alignement (in cold status), shaft alignement (in hot status), switching on power supply, preparation for rotating direction test, preparing and handing over the documentation, special working conditions. Egytengelyűség beállítása (hideg állapotban), egytengelyűség beállítása (meleg állapotban); Motor villamos beszakaszolása; Forgásirány próbára való előkészület; Dokumentáció készítése, átadása; Speciális munkakörülmény Functional check of the fans, winding insulation resistance measurement, the transformer temperature protection control, operational tests (resistance Decade), transformer ratio measurement, preparation of documentation, handing over, transformer diagnostics. Ventillátorok üzemképességének ellenőrzése; tekercsek szigetelési ellenállás mérése; a transzformátor hőfokvédelmének ellenőrzése, működési próbák (ellenállás dekáddal); Dokumentáció készítése, átadása; Transzformátor diagnosztika 14. Others 14. Egyebek ECO Liquidation of batteries, transportation of the batteries for HSE storage place, survey report, transportation for material (warehouse), special working, conditions, venting, oil level refilling as necessary. Akkumulátor ártalmatlanítása; Akkumulátorok elszállítása EBK gyűjtőhelyre; Felmérési jegyzőkönyv készítése; Alkatészek beszerzése raktárból; Speciális munkakörülmények; Légtelenítés; Szükség szerint olaj utántöltés. Categoriz.of activity=tevékeny - 8 / 13 -

9 Categorization of activities Kategória 1~ 0-3kVA 1~ 3-15kVA 3~ 0-15kVA 3~ 15-80kVA UPS Szünetmentes áramforrás Workflow associated operations Folymat szerinti művelet non-redundant redundant non-redundant redundant non-redundant redundant non-redundant redundant Waiting for work permission /person Munkavégzési engedélyre várakozás /fő Waiting time for Hot permit and (Entry) Permit for Confined Tűzgyújtási és/vagy beszállási engedélyre várakozás Space /person /fő Usage of autonomous breathing device /person Frisslevegős készülék használata /fő Securing observer person in case of work in Confined Space Megfigyelő személyzet biztosítása (beszállásos or safety reason munka esetén) Related other activities (eg.scaffolding, mechanical, Kapcsolódó tevékenységek (pl.: szakipar, gépész, instrumentation) műszeres) Related norm table Related norm table Related norm table Related norm table Staff transfer to and back Személyzet szállítása a helyszínre és vissza Custom_1 Custom_1 Custom_1 Custom_1 Custom_1 Custom_1 Custom_1 Custom_1 Clear identification of the equipment in the field A berendezés egyértelmű beazonosítása a terepen Helyszíni leszerelés Putting out of operation the UPS UPS üzemen kívül helyezése Helyszíni leszerelés Helyszíni beépítés, felszerelés Disconnecting the UPS cabinet (disconnecting the cables, lifting, preparation for transportation) /cabinet Connecting the UPS cabinet (Connecting the cables, lifting) /cabinet Az UPS szekrény kiszerelése /szekrény Az UPS szekrény visszaszerelése /szekrény Visual inspection of mechanical defects Szemrevételezés: külső sérülések, mechanikus hibák felderítése Checking of the ambient temperature Környezeti hőmérséklet ellenőrzés, 5 Cleaning of the parts Alkatrészek ellenőrzése External cleaning (per cabinet) Külső tisztítás (szekrényenként) Disassembly of the equipment parts Alkatrészek szétszerelése Cabinet disassembly (per cabinet) Szekrény szétszerelése (szekrényenként) 8 Assembly of the equipment parts Alkatrészek összeszerelése Cabinet assembly (per cabinet) Szekrény összeszerelése (szekrényenként) Interior cleaning (ventillation too) (per cabinet) Belső tisztítás (szellőzés is) (szekrényenként) Visual inspection of the UPS wire, connectors, main circuit UPS vezetékeinek, csatlakozóinak, főáramköri,, control and signaling components, push buttons, vezérlő-, jelzőelemeinek, nyomógombok, kapcsolók switches, (per cabinet) vizuális ellenőrzése (szekrényenként) 7 Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Air-filter replacement /pcs Levegő szűrő csere /db Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Ventilation fan replacement /pcs Szellőző ventilátor csere /db Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása parts (except batteries) replacement Alkatrész (kivéve akkumulátor) cseréje Checking and thightening of connectors (incl. external and Csatlakozók ellenőrzése, szükség szerinti meghúzása internal bypass) (külső, belső bypass is) 13 Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Capacity check of the AC/DC capacitors Kondenzátorok kapacitásának ellenőrzése 13 Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Checking of the inductivity of the coil of powercircuits Fojtótekercs ellenőrzése 13 Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Sort peak discharging test with report /UPS Akkumulátor teljesítményteszt, dokumentációval /UPS 13 Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Battery capacity test according standards with report Akkumulátor kapacitáspróba (szabványos), dokumentációval 13 Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Measurement of the parameters, charging voltage, output Működési paraméterek, töltőfeszültség, kimeneti voltage, SW settings feszültség ellenőrzése, SW beállítása Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Check digital outputs Digitális kimenetek ellenőrzése Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás DCS, SCADA communication test Kommunikációs teszt a felsőszintű megjelenítő rendszerrel Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Download alarm list Hibakód kiolvasása Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Battery Replacement Akkumulátor csere 14 Others Egyéb ECO Liquidation of batteries Akkumulátor ártalmatlanítása 14 Others Egyéb Transportation of the batteries for HSE storage place Akkumulátorok elszállítása EBK gyűjtőhelyre Custom_1 Custom_1 Custom_1 Custom_1 Custom_1 Custom_1 Custom_1 Custom_1 7 Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Software upgrade (recommended by the manufacturer) A gyártó által ajánlott szoftver követés végrehajtása 13 Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Functional testing of the UPS UPS működéspróba Helyszíni beépítés, felszerelés Putting into operation the UPS UPS üzembehelyezése Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Thermocamera inspection with report Hőkamerás vizsgálat, jelentéssel Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Evaluating, preparation of reports, handing over Kiértékelés, minősítés, dokumentáció elkészítése, átadása Special working conditions in accordance with manipulation instruction at preparation phase (e.g. redudant type complicated manipulation) Az előkészítési fázis speciális munkakörülményei, összhangban a kezelési utasítással (pl. redundáns hálózaton végzett bonyolult kapcsolások) 13 Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Special working conditions in accordance with manipulation instruction at hand over phase (redudant type complicated manipulation) Átadási fázis speciális munkakörülményei, összhangban a kezelési utasítással (pl. redundáns hálózaton végzett bonyolult kapcsolások) Custom = Egyedi kategóriák depends on local system, theritory a helyi területi rendszertől függően CUSTOM_ based on local workshop equipment, staff a helyi üzemi felszereléstől és személyzettől függően based on the real spend time, local conditions, legislation valós ráfordított idő alapján, a helyi körülmények, jogszabályok figyelembevételével UPS - 9. / 13 -

10 Categorization of activities Kategória Lighting / Világítás Workflow associated operations Folymat szerinti művelet Commercial Industrial Ex Waiting for work permission /person Munkavégzési engedélyre várakozás /fő Waiting time for Hot permit and (Entry) Permit for Confined Space /person Tűzgyújtási és/vagy beszállási engedélyre várakozás /fő Usage of autonomous breathing device /person Frisslevegős készülék használata /fő Securing observer person in case of work in Confined Megfigyelő személyzet biztosítása (beszállásos munka Space esetén) Custom_1 Custom_1 Custom_1 Related other activities (eg.scaffolding, mechanical, Kapcsolódó tevékenységek (pl.: szakipar, gépész, Related norm Related norm Related norm instrumentation) műszeres) table table table Staff transfer to and back Személyzet szállítása a helyszínre és vissza Custom_1 Custom_1 Custom_1 Clear identification of the equipment in the field A berendezés egyértelmű beazonosítása a terepen Existence and integrity check of light source the Lámpatest búrák, védőrácsok, fényforrás, fényterelők protective glass, protective grids, barndoors /pcs épségének, meglétének ellenőrzése /db Lámpatest felerősítő szerelvények, tartókarok, horgok Integrity check of luminaire mounting plate, mounting felerősítő vasszerkezetek, feszítősodronyok épségének brackets, hooks, iron structures, tension wires /pcs ellenőrzése /db Checking based on nameplates/pcs Felirítozási hiányok feltárása /db Others Egyéb Survey report Felmérési jegyzőkönyv készítése 5 Cleaning of the parts Alkatrészek tisztítása External cleaning of the luminaires (/pcs) Lámpatest külső tisztítása (/db) Helyszíni leszerelés Luminare dismounting /pcs Lámpatest leszerelése Disassembly of the equipment parts Alkatrészek szétszerelése Luminaire disassembly (/pcs) Lámpatest szétszerelése (/db) 5 5 Cleaning of the parts Alkatrészek tisztítása Interior cleaning (light deflector, bulb, connectors, Exproof surfaces, cable entries, glands, sealings) (/pcs) Lámpatest belső tisztítása (fényvető, búra, fényforrás, csatlakozók, Rb-s felületek, kábelbevezetők, tömszelencék, tömítések) (/db) Electrical parts checking Belső elektronikai alkatrészek ellenőrzése Others Egyéb Transportation for material (warehouse) Alkatészek kiszállítása a raktárból Custom_1 Custom_1 Custom_1 7 Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Bulb replacement (/pcs) Fényforrás csere (/db) Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Ignitor replacement (/pcs) Gyújtó csere (/db) Assembly of the equipment parts Alkatrészek összeszerelése Highlight adjustment (direction) Fénypont beállítás Checking and fixing the PE connections /pcs Érintésvédelmi csatlakozások ellenőrzése, javítása /db Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Luminaire assembly, replacement of missing screws (/ lamp) Lámpatest összeszerelése, hiányzó csavarok pótlása (/db) 5 7 Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása ID manufacturing Azonosító gyártása 7 Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Cleaning, replacement of Ids /pcs Felíratok, azonosítók tisztítása, pótlása /db Ex-supporting documents, nameplate data, and RB-s gyártmány bizonylatainak, nyilvántartási és registration reconciliation adattábla adatainak egyeztetése Defect identification Hibakeresés 7 Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Replacement of parts (except bulb or ignitor) Alkatrész cseréje (kivéve fényforrás, gyújtó) Helyszíni leszerelés Dismounting the support /pcs Tartószerkezet leszerelése /db 5 7 Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Manufacturing the support Tartószerkezet gyártása 1 Helyszíni beépítés, felszerelés Mounting of the support Tartószerkezet felszerelése 5 1 Helyszíni beépítés, felszerelés Luminaire mounting (/pcs) Lámpatest felszerelése Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Fault loop impedance test /loop Hurok impedancia és zárlatvédelem ellenőrzése /mérőkör Relocation time to access another lamp Áttelepülési, átvonulási idő Custom Custom Service report /report Javítási jegyzőkönyv /jegyzőkönyv Checking Ex protection according to standards Ex ellenőrzési tevékenységek vonatkozó szabványok szerint Special working conditions (lighting accesibilty) Speciális munkakörülmények (hozzáférés korlátozva) Wire checking Kábel ellenőrzése 7 Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Wire replacement Kábel cseréje 7 Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Wire repair Kábel javítása Junction box checking* /pcs Kötődoboz ellenőrzése /db Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Junction box replacement* /boxx Kötődoboz cseréje* /doboz Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Junction box repair (seal replacement)* /boxx Kötődoboz javítása* (tömítés csere) /doboz Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Junction box repair* (terminal replacement) /boxx Kötődoboz javítása* (sorkapocs csere) /doboz Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Junction box repair* (cable glands replacement) /glands Kötődoboz javítása* (tömszelence csere) /tömszelence Lighting switch checking /pcs Világításkapcsoló ellenőrzése/db Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Lighting switch replacement Világításkapcsoló cseréje *: max. 170mmx170mm; 4 glands *: max. 170mmx170mm; 4 tömszelence Custom = Egyedi kategóriák depends on local system, theritory a helyi területi rendszertől függően CUSTOM_ based on local workshop equipment, staff a helyi üzemi felszereléstől és személyzettől függően based on the real spend time, local conditions, valós ráfordított idő alapján, a helyi körülmények, Lighting=Világít / 13 - legislation jogszabályok figyelembevételével

11 activities Kategória FACTOR Categorization of Workflow associated operations Power (kw) < , > 1000 Voltage (V) V 1000V V 1000V+ Waiting for work permission /person Munkavégzési engedélyre várakozás /fő Waiting time for Hot permit and (Entry) Permit Tűzgyújtási és/vagy beszállási engedélyre for Confined Space /person várakozás /fő Usage of autonomous breathing device /person Frisslevegős készülék használata /fő Securing observer person in case of work in Confined Space Non-regulary maintained motor extra time Folymat szerinti művelet Related other activities (eg.scaffolding, mechanical works, instrumentation) Study the documents, tools preparation, workplace adjustment Megfigyelő személyzet biztosítása (beszállásos munka esetén) Nem rendszeresen karbantartott motor extra időszükséglete Kapcsolódó tevékenységek (pl.: szakipar, gépész, műszeres) Staff transfer to and back Személyzet szállítása a helyszínre és vissza Submersible pump Dokumentáció, szerszámok, munkaterület 1,5 1,5 1,5 1,5,0,0,0 14 Others Egyéb On-site lubrication of bearings Csapágyak helyszíni zsírzása 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Switchinig off power supply Motor kiszakaszolása 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 Helyszíni leszerelés Electrical cabel disconnection from motor Kábel kikötése 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, ,5 1 1,5 Grounding cables disconnection from motor Kábel rövidrezárása, földelése 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 Disassembly of the equipment parts Alkatrészek szétszerelése Removing bolts (excluding fan motor) Alapcsavarok kihajtása (kivéve ventilátor) 0,5 0,5 0, Disassembly of the equipment parts Alkatrészek szétszerelése Removing fan motor Ventilátor motor kiszerelése Helyszíni leszerelés Discoupling Tengelykapcsoló szétbontása 0,5 0,50 0,5 1 1,5 1,5 1,5 Dismounting the motor from the basement, into Helyszíni leszerelés 1, transportation vehicle Motor kiemelése, szállító járműre rakása 0,5 0,5 0, ,5 3 Transportation to the workshop Szállítás a műhelybe Transport to the workshop Műhelybe szállítás 5 Cleaning of the parts Alkatrészek tisztítása 1 External cleaning Külső tisztítás, mosás 0,5 0,4 0, ,5 1,75 Coupling inspection Tengelykapcsoló ellenőrzése 0,15 0, 0,5 0,5 0,5 0,5 0, Feet flattness checking Talpsíkok ellenőrzése 0,15 0, 0,5 0,5 0, Disassembly of the equipment parts Alkatrészek szétszerelése Disassembly of motor Szétszerelés,0, Assembly of the equipment parts Alkatrészek összeszerelése 3 Replacement of the bearings Csapágyak cseréje 1,0 1, Measurement of mechanical dimensions Mechanikai méretek ellenőrzése 0,70 0, Electrical parameter measurement of winding Tekercselés villamos paramétereinek ellenőrzése 0,5 0,5 0, Reporting: list of defects Hibafelvételi jegyzőkönyv készítése 0,5 0,5 0,5 0, Disassembly of the equipment parts Alkatrészek szétszerelése Rotor removal from stator Forgórész kifűzése 0,1 0,0 0, Tests in the workshop Tesztelés a műhelyben Preparation for balancing Előkészítés egyensúlyozásra 0,5 0, , Tests in the workshop Tesztelés a műhelyben Balancing Egyensúlyozás Helyszíni leszerelés Dismounting the terminal boxx Kapocsház leszerelése 0, 0,5 0,5 1 1,5 1, Checking of the grommet bolts and grommet Átvezető szigetelők és átvezető csavarok 0, 0,5 0,5 0,5 0, insulation ellenőrzése EX: measurement of protective air gap RB résméretek ellenőrzése 0,5 0,50 0,5 0,5 1 1 Checking, cleaning, grinding, lapping terminal housing, housing cover connection surfaces 7 Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Mechanical refurbishment Mechanikai javítás 7 Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Part replacement,refurbishment (excluding bearings) Kapocsház, kapocsház fedél illeszkedő felületek ellenőrzése, tisztítása, felcsiszolása Alkatrész csere, javítás (kivéve csapágy) 5 Cleaning of the parts Alkatrészek tisztítása Washing and drying of the internal stator winding Állórész tekercselés belső tisztítás, szárítás Electric motors Villanymotor 0, 0,5 0,5 1 1, Assembly of the equipment parts Alkatrészek összeszerelése Complete winding of stator -4 poles Állórész teljes tekercselése -4 pólus 8 16, Assembly of the equipment parts Alkatrészek összeszerelése Complete winding of stator 6+ poles Állórész teljes tekercselése 6+ pólus 4 3, Assembly of the equipment parts Alkatrészek összeszerelése Coilhead fixation, reinforcement Tekercsfej rögzítés, megerősítés 1,0 1, Assembly of the equipment parts Alkatrészek összeszerelése Assembly of motor Összeszerelés,0, Paintcoating of the equipment Készülék festése Preparation for painting Festésre előkészítés 0,50 0,75 1 1,5 1, Paintcoating of the equipment Készülék festése External painting Külső festés 0,50 0,75 1 1,5 1, Related table Búvárszivattyú Electric motors / 13 -

12 activities Kategória FACTOR Categorization of Workflow associated operations Folymat szerinti művelet Electric motors Villanymotor Power (kw) < , > 1000 Voltage (V) V 1000V V 1000V+ 9 Tests in the workshop Tesztelés a műhelyben Electrical measurements after assembly Összeszerelés utáni villamos mérések 0, 0,5 0, ,5 1,5 1,5 1,5 9 Tests in the workshop Tesztelés a műhelyben Idle running test Üresjárati próba 1,0 1,0 1,5,5, Tests in the workshop Tesztelés a műhelyben Vibration diagnostics Rezgésdiagnosztika 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 9 Tests in the workshop Tesztelés a műhelyben Short circuit test Rövidzárlati teszt 0,5 0,5 0,5 11 Transportation to the Kiszállítás a helyszínre Transportation to site Villanymotor kiszállítása, beemelése 1 Helyszíni beépítés, felszerelés Mounting fan motor Ventilátor motor visszaszerelése 13 Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Shaft alignement (in cold status) Egytengelyűség beállítása (hideg állapotban) Rotating equipment norm table Forgógépes norma 13 Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Shaft alignement (in hot status) Egytengelyűség beállítása (meleg állapotban) Rotating equipment norm table Forgógépes norma 1 Kábel rövidrezárásának, földelésének Helyszíni beépítés, felszerelés De-grounding cables megszüntetése 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 Helyszíni beépítés, felszerelés Electrical cabel connection to motor Kábel visszakötése 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1,5,5 1,5,5 13 Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Switching on power supply Motor beszakaszolása 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0, Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Preparation for rotating direction test Előkészítés forgásirány próbára 0,4 0,4 0,5 1 1,5 1 Helyszíni beépítés, felszerelés Coupling Összekuplungolás 0,5 0,75 0,75 1, Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Preparing and handing over the documentation Dokumentáció készítése, átadása 0,5 0,5 0,5 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Submersible pump Búvárszivattyú Factor 1 Designation Megnevezés For bitumen, sulfur,quenchoil, polymer powder For HF Multiplier / Szorzó x 1,5x Hand-operated lifting device 1,5x 3 On-site 1,5x Megnevezés Bitumen, kén, kvencsolaj, polimer por esetén HF esetén Kézi mozgatás Területi munka Custom = Egyedi kategóriák CUSTOM_ depends on local system, theritory based on local workshop equipment, staf based on the real spend time, local conditions, legislation a helyi területi rendszertől függően a helyi üzemi felszereléstől és személyzettől függően valós ráfordított idő alapján, a helyi körülmények, jogszabályok figyelembevételével Electric motors - 1. / 13 -

13 Categorization of activities Power Transformers and Distribution Power Transformers / Transzformátor Workflow associated operations Folymat szerinti művelet DRY Száraz Waiting for work permission /person Munkavégzési engedélyre várakozás /fő Custom_1 Custom_1 Custom_1 OIL ( 6kV) Olajos OIL (>6 kv) Olajos Staff transfer to and back Személyzet szállítása a helyszínre és vissza Custom_1 Custom_1 Custom_1 Clear identification of the equipment in the field / A berendezés egyértelmű beazonosítása a terepen / workshop műhelyben 9 Tests in the workshop Tesztelés a műhelyben Oil Sampling Olajmintavétel Others Egyéb Venting Légtelenítés Disassembly of the equipment parts Alkatrészek szétszerelése Covers disassambly Burkolatok leszerelése 8 Assembly of the equipment parts Alkatrészek összeszerelése Covers assembly Burkolatok felszerelése 9 Tests in the workshop Tesztelés a műhelyben Oil Testing (laboratory) dissipation factor, water Olajvizsgálat: (laboratóriumban) veszteségi tényező, content, degree of mechanical impurities, Oil Testing víztartalom, mechanikai szennyeződés mértéke dielectric strength, etc. 5 Cleaning of the parts Alkatrészek tisztítása Cleaning bushing insulators, spark gaps setting, recording (per piece) Átvezető szigetelők tisztítása, szikraközök beállítása, rögzítése (db.) Gas relay checking, cleaning, maintenance (per piece) Gázrelé ellenőrzése, tisztítása, karbantartása (db.) Oil level indicator cleaning, sealing, as necessary (per Olajállás mutató tisztítása, szükség szerinti tömítése piece) (/db) Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Oil level indicator replacing Olajállás mutató cseréje 7 Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása The leakage of transformer oil, eliminate dripping A transzformátor olajszivárgásának, csepegésének megszüntetése 7 Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Replacing seals Tömítések cseréje 7 Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Dehumidification silica charge control, regeneration or Légszárító szilikagél töltésének ellenőrzése, szükség replacement if necessary. szerinti regenerálása vagy cseréje. Checking the oil level Olajszint ellenőrzése Others Egyéb Oil level refilling as necessary Olajutántöltés Check the transformer oil tank and expanding container A transzformátor tartály és olajtáguló edény ellenőrzése Cleaning of the parts Alkatrészek tisztítása Cleaning of the transformer A transzformátor szennyeződéstől való tisztítása Cleaning of the parts Alkatrészek tisztítása Minor surface staining Kisebb felületi festés The primary and secondary terminals of the wire A primer és szekunder kapcsoknál a vezeték bekötések connections cleaning, tightening, surface treatment tisztítása, után húzása, felületi kezelés Visual checking of grounding A földelésbekötések ellenőrzése Visual checking the cooling surface deformation A hűtőfelület méretváltozásainak ellenőrzése Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Functional check of the fans Ventillátorok üzemképességének ellenőrzése 10 Support insulators cleaning re-tighten the screws Tartószigetelők tisztítása, csavarok utánhúzása 30 Checking of Tapping switch control (OLTC) Megcsapolás átkapcsoló ellenőrzése Visual check of the coil bend deformation Tekercskötések deformációjának ellenőrzése (vizuális) 13 Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Winding insulation resistance measurement Tekercsek szigetelési ellenállásának mérése The transformer temperature protection control, A transzformátor hőfokvédelmének ellenőrzése, 13 Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás operational tests (resistance Decade) működési próbák (ellenállás dekáddal) 13 Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Transformer ratio measurement Áttételmérések elvégzése. 13 Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Preparation of documentation, handing over Dokumentáció elkészítése, átadása Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Transformer repair Transzformátor javítása 13 Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Transformer diagnostics Transzformátor diagnosztika Visual check of warning signs Figyelmeztető táblák ellenőrzése szemrevételezéssel Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Replacement of warning signs Figyelmeztető táblák cseréje, pótlása Note: OLTC -On Load Tap Changer Fokozatkapcsoló depends on local system, theritory a helyi területi rendszertől függően Custom = Egyedi kategóriák CUSTOM_ based on local workshop equipment, staff a helyi üzemi felszereléstől és személyzettől függően based on the real spend time, local conditions, legislation valós ráfordított idő alapján, a helyi körülmények, jogszabályok figyelembevételével Power Transformers / 13 -

Rotating equipment time norm + in Local language (bilingual form) Forgógépek normaideje. English - Hungarian version Angol - magyar verzió

Rotating equipment time norm + in Local language (bilingual form) Forgógépek normaideje. English - Hungarian version Angol - magyar verzió MOL, INA, SLOVNAFT, TVK Static equipment time norm + in Local language GUIDELINE Útmutató Rotating equipment time norm + in Local language (bilingual form) Forgógépek normaideje English - Hungarian version

Részletesebben

Training of Valves time norm Szerelvények norma

Training of Valves time norm Szerelvények norma Training of Valves time norm Szerelvények norma GUIDELINE 1 Útmutató Compiled by összeállította: Sóti Csaba Kántor Sándor, Molnár-Valkó Csaba Százhalombatta September 2014. project m./ IWE-EWE PETROLSZOLG

Részletesebben

Training of Static equipment time norms Statikus berendezések norma oktatás

Training of Static equipment time norms Statikus berendezések norma oktatás s Statikus berendezések norma oktatás Presented by összeállította: Marek Hatala SLOVNAFT, a.s. Százhalombatta, August 21 st 22 nd 2014 Sóti Csaba GUIDELINE 1 Útmutató PETROLSZOLG Ltd. 1 Agenda Program

Részletesebben

Valve time norm + in Local language (bilingual form) Szerelvények normaideje. English - Hungarian version Angol - magyar verzió

Valve time norm + in Local language (bilingual form) Szerelvények normaideje. English - Hungarian version Angol - magyar verzió MOL, INA, SLOVNAFT, TVK Static equipment time norm + in Local language GUIDELINE Útmutató Valve time norm + in Local language (bilingual form) Szerelvények normaideje English - Hungarian version Angol

Részletesebben

Instrumentation equipment time norm + in Local language (bilingual form) Műszeres berendezések normaideje

Instrumentation equipment time norm + in Local language (bilingual form) Műszeres berendezések normaideje MOL, INA, SLOVNAFT, TVK Static equipment time norm + in Local language GUIDELINE Útmutató Instrumentation equipment time norm + in Local language (bilingual form) Műszeres berendezések normaideje English

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Danfoss Link Link HC Hidronikus HC Hydronic szabályozó Controller Szerelési Installation útmutató Guide Danfoss Heating Solutions Szerelési útmutató Tartalomjegyzék

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

MSZ EN 50014:2001; MSZ EN 50020:2003, MSZ EN 50284:2000

MSZ EN 50014:2001; MSZ EN 50020:2003, MSZ EN 50284:2000 ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Testing Station for Explosion Proof Equipment 1/5 (1) Hungary, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@bki.hu EK-TípusVizsgálati

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 E-mail: info@fulleon.co.uk Web: www.cooperfulleon.co m TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 Termék azonosító kód: ROLP/SV és ROLP/SV/WP Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely

Részletesebben

EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány EC-Type Examination Certificate

EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány EC-Type Examination Certificate (1) EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE MINO V2 remote controlled MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE Mino V3 circuit board replacement Mino V2-V4 csere készlet ezüst Art# 59348S, Mino V2-V4 csere készlet fehér Art# 59348W V4 áramköri lap Art# 75914

Részletesebben

ELEKTROMOS MOTOROK ELEKTROMOS MOTOROK. Chiaravalli 220 01/01. www.tech-con.hu T E C H NOLÓGIA C O N TROL ALATT

ELEKTROMOS MOTOROK ELEKTROMOS MOTOROK. Chiaravalli 220 01/01. www.tech-con.hu T E C H NOLÓGIA C O N TROL ALATT ELEKTROMOS MOTOROK ELEKTROMOS MOTOROK Chiaravalli 220 01/01 LEÍRÁS CHT sorozatú motorokat úgy tervezték, hogy hajtóművekre szerelhetőek, ezért a mechanikus és elektromos jellemzőik az ilyen alkalmazásoknak

Részletesebben

TRANSZFORMÁTOROK FELÚJÍTÁSA A DIAGNOSZTIKAI EREDMÉNYEK TÜKRÉBEN

TRANSZFORMÁTOROK FELÚJÍTÁSA A DIAGNOSZTIKAI EREDMÉNYEK TÜKRÉBEN A DIAGNOSZTIKAI EREDMÉNYEK TÜKRÉBEN Ea: Varga András Központi Alállomás Létesítés Szakmai közremüködők: Mátéka László Sziva István TARTALOM 1. Trf.-ok szigetelőolajának kezelése és regenerálása 1.1. Az

Részletesebben

Nagykőrösi telephely részletes adatai

Nagykőrösi telephely részletes adatai Nagykőrösi telephely részletes adatai Details information about the property of Cím / Address: 2750 Nagykőrös, Téglagyári út 9. Helyrajzi szám / Geographical number: 3003/33 Leírás / Description Helyrajzi

Részletesebben

DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040

DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040 Page 1 of 4 DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040 1. Unique identification code of the product-type: Name: Item Number: UPONOR RENOVIS PANEL PACK 1.2/0.8; 5 M2 1062201 UPONOR RENOVIS PANEL PACK 1.2/0.8;

Részletesebben

Cég név: Készítette: Telefon: Fax: Dátum:

Cég név: Készítette: Telefon: Fax: Dátum: Pozíció Darab Leírás Egyszeri ár 1 ALPHA Pro 1540 130 Külön kérésre Cikkszám: 96283590 GRUNDFOS ALPHA Pro is a complete range of circulator pumps featuring: integrated differentialpressure control enabling

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES???????????????????????????? HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES???????????????????????????? HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES???????????????????????????? HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SPECCHIO BIFOCALE BIFOCAL MIRROR MIROIR BIFOCAL DREHBAR

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

(Melléklet) TP N 12/05

(Melléklet) TP N 12/05 TP N 12/05 Oxigénd ndús atmoszférák tűzveszélyei (Melléklet) MAGYAR IPARI GÁZ SZÖVETSÉG (MIGSZ) 1097 Budapest, Illatos u. 9-11. Tel: 06 (1) 347 4736 Fax: 06 (1) 347 4790 migsz@migsz.hu - www.migsz.org

Részletesebben

BTSZ 600 Special. Type

BTSZ 600 Special. Type Type BTSZ 600 Special Elpumps Kft. Fehérgyarmat, Szatmári u. 21. Tel.: +36-44/510-530 Fax.: +36-44/510-535 E-mail.: info@elpumps.hu Home Page: www.elpumps.hu Serial no. Description Order code Weight Piece

Részletesebben

Konferencia. robbanásbiztonság-technika haladóknak

Konferencia. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 Hírek a robbanásbiztonság-technika technika világából 2 MEE 2011-ben megalakult a MEE Robbanásbiztonság-technikai Munkabizottság Minden évben állásfoglalás független és szakmai 2012: oktatás 2013: felhasználói

Részletesebben

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EC-Type Examination Certificate

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EC-Type Examination Certificate (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD E-mail: info@fulleon.co.uk TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD-075441 Termék azonosító kód: Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely lehetővé teszi az építési termékek azonosítását

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD E-mail: info@ fu leon.co.uk TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD-075444 Termék azonosító kód: Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely lehetővé teszi az építési termékek azonosítását

Részletesebben

Forgógépes Norma oktatás. Előadók: Sóti Csaba, Erdélyi Miklós

Forgógépes Norma oktatás. Előadók: Sóti Csaba, Erdélyi Miklós Forgógépes Norma oktatás Előadók: Sóti Csaba, Erdélyi Miklós Napirendi pontok: 09:20-9:35 Norma bevezetése a MOL-csoportban - Erdélyi Miklós 09:35-12:00 Forgógépes Norma bemutatása - Sóti Csaba 12:00-12:30

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Serial no. Description Order code Weight Piece no. Ordering possibility Price Note Picture. BT612 1100 1 Yes. BT622 600 1 Yes Ø 154 mm cast iron disc

Serial no. Description Order code Weight Piece no. Ordering possibility Price Note Picture. BT612 1100 1 Yes. BT622 600 1 Yes Ø 154 mm cast iron disc Type BT6877K Special Elpumps Kft. Fehérgyarmat, Szatmári u. 21. Tel.: +36-44/510-530 Fax.: +36-44/510-535 E-mail.: info@elpumps.hu Home Page: www.elpumps.hu Serial no. Description Order code Weight Piece

Részletesebben

M10 A2, retaining nut for the impeller 9 Washer 1 No. 10 A2 Spring washer for the impeller retaining nut 10 Washer 1 No

M10 A2, retaining nut for the impeller 9 Washer 1 No. 10 A2 Spring washer for the impeller retaining nut 10 Washer 1 No VB25/ 1300 Inox Type Serial no. Description Order code Weight Piece no. Ordering possibility Price Note Picture 1 Pump case JPV413 730 1 Yes 2 Screw 1 No 3 O ring 17*3 OR8 1 No 4 Plastic cap 2 No 5 O ring

Részletesebben

AS-i illesztő-tápegység Pick-to Light rendszerekhez. Kábel keresztmetszet

AS-i illesztő-tápegység Pick-to Light rendszerekhez. Kábel keresztmetszet AS-I ILLESZTŐ-TÁPEGYSÉG PTL RENDSZEREKHEZ KVL-AGW01 FŐBB PARAMÉTEREK AS-i vezérlők illesztését végzi a KVL COMP által gyártott PTL rendszerekhez. 3 A terhelhetőségű AS-i tápegység. 5 A terhelhetőségű tápegység

Részletesebben

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01 Típus DS-TRD FOR EASYLAB FUME CUPBOARD CONTROLLERS Sash distance sensor for the variable, demand-based control of extract air flows in fume cupboards Sash distance measurement For fume cupboards with vertical

Részletesebben

Füstelszívó ventilátor típus ATC

Füstelszívó ventilátor típus ATC ATC Csőventilátor 250 Füstelszívó ventilátor típus ATC Füstgáz elszívó ventilátor. Használat æ Az ATC 250 C-os füstgáz elszívó ventilátorai olyan teljesítményűek, amelyek a nagyobb ipari/kereskedelmi létesítmények

Részletesebben

Pótalkatrész Katalógus Kuplungmatika

Pótalkatrész Katalógus Kuplungmatika Spare Part Catalog Clutch-matic System We ll Clutch for you! Pótalkatrész Katalógus Kuplungmatika General Notes / Általános Információk Spare Part catalog is available only in English and Hungarian Language.

Részletesebben

Kábelvédő csövek. Protective Conduits

Kábelvédő csövek. Protective Conduits Kábelvédő csövek és tartozékok Protective Conduits and Accessories flexibilis. Az Univolt kábelvédő csöveinek jellegzetes tulajdonsága, a nagy mechanikai terhelhetőség és tartós minőség- folyamatos igénybevétel

Részletesebben

Modbus kommunikáció légkondícionálókhoz

Modbus kommunikáció légkondícionálókhoz Modbus kommunikáció légkondícionálókhoz FJ-RC-MBS-1 Mobus szervezet: -> http://www.modbus.org (néha Modbus-IDA) -> Modbus eszköz kereső motor http://www.modbus.org/devices.php Modbus (RTU) - soros kommunikációs

Részletesebben

A katalógusban szereplő adatok változásának jogát fenntartjuk. 2015. 02-es kiadás

A katalógusban szereplő adatok változásának jogát fenntartjuk. 2015. 02-es kiadás RUGÓKATALÓGUS A Biotek Kft. több mint 20 év tudásával és tapasztalatával valamint kiváló minőségű rögzítéstechnikai és gépépítő elemek nagy választékával kínál megoldásokat termékek tervezéséhez és gyártásához.

Részletesebben

ASTRASUN HIBRID SZIGETÜZEMŰ INVERTEREK ÉS TÖLTÉSVEZÉRLŐK

ASTRASUN HIBRID SZIGETÜZEMŰ INVERTEREK ÉS TÖLTÉSVEZÉRLŐK Szerelési és üzemeltetési utasítás ASPI _._K HIBRID INVERTERHEZ 1. BEVEZETÉS Jelen leírás tartalmazza, az összes telepítéshez és üzemeltetéshez szükséges információt. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el

Részletesebben

Verification of the operation of resonance frequency charger with reference battery.

Verification of the operation of resonance frequency charger with reference battery. www.tuv.hu Oldal/ Page 2 / 40 Test report No.: 28231499 001 1. Measurement procedure Goal of testing Verification of the energy loaded into a battery, using the fast charger, and standard DC charger with

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

TERMÉK ADATLAP. *) Az IP védelmi osztályt, a hangszórót zárt dobozba szerelve, front irányú behatások szempontjából állapították meg.

TERMÉK ADATLAP. *) Az IP védelmi osztályt, a hangszórót zárt dobozba szerelve, front irányú behatások szempontjából állapították meg. R 10 SC 4 Ohm - Art. No. 2040 8 OHM - Art. No. 2041 Ø 10cm (4") mágnesesen árnyékolt, szélessávú közép-hangszóró, magas érzékenység és kiegyensúlyozott frekvenciamenet jellemzi. Vízlepergető membránnal

Részletesebben

Viktor Csernoch, PGIC RMS, MEE 60. Vándorgyűles, Transzformátorok fejlődése más szemszögből

Viktor Csernoch, PGIC RMS, MEE 60. Vándorgyűles, Transzformátorok fejlődése más szemszögből Viktor Csernoch, PGIC RMS, MEE 60. Vándorgyűles, 2013.09.11-13 Transzformátorok fejlődése más szemszögből ABB Átvezető szigetelők ABB Group September 19, 2013 Slide 2 Transformer kondenzátor-átvezetők

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

Training of Static equipment pipe - time norm Statikus készülékek csővezetékek norma

Training of Static equipment pipe - time norm Statikus készülékek csővezetékek norma Training of Static equipment pipe - time norm Statikus készülékek csővezetékek norma Compiled by összeállította: Sóti Csaba GUIDELINE 4 Útmutató Százhalombatta 2014.08.14 08.22 project m./ IWE-EWE PETROLSZOLG

Részletesebben

Formula Sound árlista

Formula Sound árlista MIXERS FF-6000; FF6000P Formula Sound 160 6 channel dual format DJ mixer with removable fader panel. (Supplied with linear faders) Formula Sound 160P As above but with PRO X crossfade fitted. Formula Sound

Részletesebben

ÁRLISTA 2015 EUREKA E36. with 12V-80Ah AKKUMULÁTOR, BEÉPÍTETT TÖLTŐ ÉS PPL KEFE. 649 440 Ft. E36 C cable powepiros 220-230V ÉS PPL KEFE.

ÁRLISTA 2015 EUREKA E36. with 12V-80Ah AKKUMULÁTOR, BEÉPÍTETT TÖLTŐ ÉS PPL KEFE. 649 440 Ft. E36 C cable powepiros 220-230V ÉS PPL KEFE. ÁRLISTA 2015 EUREKA E36 E36 B with 12V-80Ah AKKUMULÁTOR, BEÉPÍTETT TÖLTŐ ÉS PPL KEFE 649 440 Ft E36 C cable powepiros 220-230V ÉS PPL KEFE 524 160 Ft * AUTOMATIC MEGHAJTÁS * FEDÉLZETI AKKUMULÁTOR TÖLTŐ

Részletesebben

Out-Look. Display. Analog Bar. Testing Mode. Main Parameter. Battery Indicator. Second Parameter. Testing Frequency

Out-Look. Display. Analog Bar. Testing Mode. Main Parameter. Battery Indicator. Second Parameter. Testing Frequency Out-Look Display Analog Bar Testing Mode Battery Indicator 1. LCD Display 2. Power Key 3. Mode Key 4. HOLD Key 5. Function Keys 6. Component socket (5Wire) 7. 2Wire Input Terminals Testing Frequency Main

Részletesebben

H I T & MISS TARGET Használati utasítás

H I T & MISS TARGET Használati utasítás H I T & MISS TARGET Használati utasítás 1. Biztonsági tájékoztatások és fontos figyelmeztetések - Mielőtt a fegyvert használatba venné olvassa el figyelmesen a Használati utasítást. - A céltáblát úgy kell

Részletesebben

UROLOGY / UROLÓGIA PREPARATION OF INSTRUMENTS MŰSZEREK ELŐKÉSZÍTÉSE PRE_HU-EN_V.1./2010

UROLOGY / UROLÓGIA PREPARATION OF INSTRUMENTS MŰSZEREK ELŐKÉSZÍTÉSE PRE_HU-EN_V.1./2010 _ H-4032 Debrecen, Lóverseny u. 5. Tel./fax: + 36 52 486 034 e-mail: info@emd.hu U UROLOGY / TABLE OF CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK CHAPTERS PAGE/OLDAL FEJEZETEK TOOLS FOR CLEANING PRE 1 TISZTÍTÓ ESZKÖZÖK PRE

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Transzformátor felújítási gyakorlatok. Dr.Woynárovich Gábor Csépes Gusztáv Kassanin Dusán

Transzformátor felújítási gyakorlatok. Dr.Woynárovich Gábor Csépes Gusztáv Kassanin Dusán Transzformátor felújítási gyakorlatok Dr.Woynárovich Gábor Csépes Gusztáv Kassanin Dusán Felújítás: beavatkozás, amely élettartamot hosszabbít, funkciót bővít Állapot (esemény, vizsgálatok) Nagytranszformátorok:

Részletesebben

Catalyst 6500 Hogyan tovább?

Catalyst 6500 Hogyan tovább? Catalyst 6500 Hogyan tovább? Balla Attila CCIE #7264 Napirendi pontok Bevezető Történelmi áttekintés Újdonságok Hogyan tovább? Jövőkép 2 Bevezető Balatongyörök 2012. Catalyst 6500 egyik legnépszerűbb Campus

Részletesebben

Megfelelõségi Tanúsítvány / Certificate of Conformity Egyedi Ellenõrzés / Unit Verification

Megfelelõségi Tanúsítvány / Certificate of Conformity Egyedi Ellenõrzés / Unit Verification ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Testing Station for Explosion Proof Equipment 1/6 (1) (2) Hungary, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@bki.hu Megfelelõségi

Részletesebben

Zephyr használati utasítás

Zephyr használati utasítás Zephyr használati utasítás fontos óvintézkedések Ez a termék háztartási használatra készült. Elektromos termékek használatánál, különösen gyermekek jelenlétében, mindig be kell tartani a következő alapvető

Részletesebben

Magyar ISO 9001:2000. English

Magyar ISO 9001:2000. English Magyar ISO 9001:2000 English ISO 9001:2000 A z 1 9 9 3 - b a n a l a p í t o t t T E C. L A S r l. e g y 2 3 0 0 m 2- e s ü z e m m e l r e n d e l k e z õ, k o r l á t o l t f e l e l õ s s é g û t á

Részletesebben

Transformer Monitoring System. Kalocsai László, Füredi Gábor, Kispál István, Tóth Zoltán. B&C Diagnostics Ltd. 2005 Ver.En. 01. ikispal@bcdiag.

Transformer Monitoring System. Kalocsai László, Füredi Gábor, Kispál István, Tóth Zoltán. B&C Diagnostics Ltd. 2005 Ver.En. 01. ikispal@bcdiag. Transformer Monitoring System Kalocsai László, Füredi Gábor, Kispál István, Tóth Zoltán B&C Diagnostics Ltd. 2005 Ver.En. 01 ikispal@bcdiag.hu A pécsi alállomás 2 Miért monitoring? A monitoring rendszer

Részletesebben

PREPARATION OF INSTRUMENTS / MŰSZEREK ELŐKÉSZÍTÉSE

PREPARATION OF INSTRUMENTS / MŰSZEREK ELŐKÉSZÍTÉSE _ H-4032 Debrecen, Lóverseny u. 5. Tel./fax: + 36 52 486 034 e-mail: info@emd.hu U PREPARATION OF INSTRUMENTS / TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS, TÁROLÁS CLEANING, MAINTENANCE, STORAGE TABLE OF CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HAMBURG Használati útmutató Vezérlőmodul UKSM 24VDC Cikkszám: 260.033

HAMBURG Használati útmutató Vezérlőmodul UKSM 24VDC Cikkszám: 260.033 HABURG Használati útmutató Vezérlőmodul UKS 24VDC Cikkszám: 260.033 Brandschutz-Technik und Rauchabzug GmbH Schnackenburgallee 41d D-22525 Hamburg Germany +49 40 89 71 20-0 Fax: +49 40 89 71 20-20 Internet:

Részletesebben

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EC-Type Examination Certificate

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EC-Type Examination Certificate ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Testing Station for Explosion Proof Equipment 1/6 (1) Hungary, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@bki.hu EK-TípusVizsgálati

Részletesebben

Adatkezelő szoftver. Továbbfejlesztett termékvizsgálat-felügyelet Fokozott minőség és gyártási hatékonyság

Adatkezelő szoftver. Továbbfejlesztett termékvizsgálat-felügyelet Fokozott minőség és gyártási hatékonyság Adatkezelő szoftver ProdX Inspect szoftver Fokozott termelékenység Páratlan termékminőség Magas fokú biztonság Teljesen átlátható folyamatok Továbbfejlesztett termékvizsgálat-felügyelet Fokozott minőség

Részletesebben

W 100 S. 4 Ohm - Art. No. 9020. 8 OHM - Art. No. 9021 TERMÉK ADATLAP

W 100 S. 4 Ohm - Art. No. 9020. 8 OHM - Art. No. 9021 TERMÉK ADATLAP W 100 S 4 Ohm - Art. No. 9020 8 OHM - Art. No. 9021 Ø 10cm (4") Hi-Fi mély-közép hangszóró, lakkozott papír membrán, hajlékony gumi membránszél, 20 mm-es lengőtekercs, kiegyensúlyozott frekvenciamenet

Részletesebben

Pro sensors Measurement sensors to IP Thermo Professional network

Pro sensors Measurement sensors to IP Thermo Professional network Pro sensors Measurement sensors to IP Thermo Professional network T-05 Temperature sensor TH-05 Temperature, humidity sensor THP- 05 Temperature, humidity, air pressure, air velocity, wet sensors indoor

Részletesebben

MGE TM Galaxy TM 7000 160-500 kva

MGE TM Galaxy TM 7000 160-500 kva MGE TM Galaxy TM 7000 160-500 kva Használati utasítás Önálló szünetmentes tápegység ntegrált párhuzamos szünetmentes tápegység Párhuzamos szünetmentes tápegység statikus kapcsolószekrénnyel Frekvenciakonverterek

Részletesebben

MELLÉKLET / ANNEX. EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz for EU DECLARATION OF CONFORMITY

MELLÉKLET / ANNEX. EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz for EU DECLARATION OF CONFORMITY TRACON BUDAPEST KFT. TRACON BUDAPEST LTD. 2120 DUNAKESZI, PALLAG U. 23. TEL.: (27) 540-000, FAX: (27) 540-005 WWW.TRACON.HU EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT, a 79/1997. (XII. 31.) IKIM számú és a 374/2012.

Részletesebben

SUPERVISION PROGRAM OF YEAR 2007

SUPERVISION PROGRAM OF YEAR 2007 SUPERVISION PROGRAM OF YEAR 2007 Scope of validity: Administrative activity performed by the organisational units supervised by the Deputy President for Food Chain Safety and by the Directorates for Food

Részletesebben

Energia automatizálás

Energia automatizálás Energia automatizálás "Smart Metering" tapasztalatok és megoldások a Siemenstől Smart metering és smart grid összefüggő vagy különböző dolog??? Rendszer áttekintés AMIS (Automated Metering and Information

Részletesebben

KAPOSVÁRI VILLAMOSSÁGI GYÁR

KAPOSVÁRI VILLAMOSSÁGI GYÁR KAPOSVÁRI VILLAMOSSÁGI GYÁR EN 900 ISO Típusú Hengeres biztosító betétek Typ Zylindrische Sicherungseinsätze Type ilindrical fuse-links Az erõsáramú biztosító betétek villamos áramkörök, készülékek és

Részletesebben

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A dokumentum A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásában

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Vasúti villamos jármű szerelője szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 07 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

LINEÁRIS AKTUÁTOROK LINEAR ACTUATORS

LINEÁRIS AKTUÁTOROK LINEAR ACTUATORS LINEÁRIS AKTUÁTOROK LINEAR ACTUATORS LAT TÍPUS LAT TYPE Ez a típusú lineáris aktuátor egy rendkívül jól használható termék, a fő erőssége, hogy kis méretű (L33xA61xP80 mm) és axiális terhelése maximum

Részletesebben

Célszerű tervtartalmak szakáganként tervezési fázis szerinti bontásban

Célszerű tervtartalmak szakáganként tervezési fázis szerinti bontásban Célszerű tervtartalmak szakáganként tervezési fázis szerinti bontásban Oldal: 1 / 8 00_00 Bokk Műszaki terv Kiviteli terv Üzembehelyezési terv Átadási dokumentáció 1. Gépész szakterület 1_01_ P&I * 1_02_

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez A VEC egy olyan elszívó központi ventilátor család, amelyet kifejezetten a különböző lakó- és kereskedelmi

Részletesebben

Szigetelés- vizsgálat

Szigetelés- vizsgálat Szigetelésvizsgálat 1 Szigetelés vizsgálata DC vizsgálat elmélet Vizsgáló feszültségszintek Diagnosztikai eljárások 2 Elmélet 3 Mit okoz a szigetelés meghibásodása? Öt alaptényező ami a szigetelés letöréséhez

Részletesebben

A szoftver tesztelés alapjai

A szoftver tesztelés alapjai Szoftverellenőrzési technikák A szoftver tesztelés alapjai Micskei Zoltán, Majzik István http://www.inf.mit.bme.hu/ 1 Hol tartunk a félévi anyagban? Követelményspecifikáció ellenőrzése Ellenőrzések a tervezési

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

DM1101, DM1103, DM1104 DM1103-L, DM1103-S Kézi jelzésadó Oltás indító nyomógomb és Oltás blokkoló nyomógomb kollektív/synoline600

DM1101, DM1103, DM1104 DM1103-L, DM1103-S Kézi jelzésadó Oltás indító nyomógomb és Oltás blokkoló nyomógomb kollektív/synoline600 DM1101, DM1103, DM1104 DM1103-L, DM1103-S Kézi jelzésadó Oltás indító nyomógomb és Oltás blokkoló nyomógomb kollektív/synoline600 AlgoRex Synova Tűzjelző rendszer kollektív nyomvonalára illeszthető kézi

Részletesebben

Szelepek és szelepmozgatók

Szelepek és szelepmozgatók Szelepek és szelepmozgatók Összesítés 2004. április 2. V241 V311 V211 V341 V232 Adatlap Adatlap Egyutú, kétjáratú szelepek Kétutú, háromjáratú szelepek V241 Bronz F-20-50 V341 Bronz F-30-50 V211T Gömbgrafitos

Részletesebben

OCI611 Hibalista. 26 Közös előremenő vízhőmérséklet-érzékelő. 28 Füstgáz hőmérsékletérzékelő. 32 2. előremenő vízhőmérséklet-érzékelő

OCI611 Hibalista. 26 Közös előremenő vízhőmérséklet-érzékelő. 28 Füstgáz hőmérsékletérzékelő. 32 2. előremenő vízhőmérséklet-érzékelő OCI611 Hibalista # Hiba 10 Külsőhőmérséklet-érzékelő 11 Napérzékelő 12 Szélérzékelő 20 1. kazánérzékelő 22 2. kazánérzékelő 25 Fatüzelésű kazán vízhőmérséklet-érzékelő 26 Közös előremenő vízhőmérséklet-érzékelő

Részletesebben

KRIMPELŐ FOGÓK / Hand crimping tools

KRIMPELŐ FOGÓK / Hand crimping tools SZERSZÁMOK KRIMPELŐ FOGÓK / Hand crimping tools Szabvány / Relevant standard: EN50109-1 Súly / Weight: 600g STI 382 0,5-6 mm 2 STI 383 10-35 mm 2 Szigeteletlen szemes saruhoz / For non insulated cable

Részletesebben

Elektromos fűtők vezérlőegységei Kezelési és karbantartási útmutató

Elektromos fűtők vezérlőegységei Kezelési és karbantartási útmutató Elektromos fűtők vezérlőegységei Kezelési és karbantartási útmutató DTR-HE-ver. 3.4 (12.2012) A vezérlőszekrény az IEC/EN 60439-1 + AC Standard Kisfeszültségű elosztók és vezérlőberendezések szabvány követelményeinek

Részletesebben

SIEMENS. Sz C PR FDCL221 Short-circuit isolator FDCL221 Izolátor FDCL221

SIEMENS. Sz C PR FDCL221 Short-circuit isolator FDCL221 Izolátor FDCL221 DECLARATION OF PERFORMAN TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT according to Construction Products Regulation EU No 30512011 az építési termékekre vonatkozó EU 305/2011 sz. rendelet alapján Sz. 0786-C PR-20449 1. Unique

Részletesebben

TERMÉK ADATLAP FR 10 WP. Art. No Art. No Kapcsolat: Tel: +36/ Visaton FR 10 WP

TERMÉK ADATLAP FR 10 WP. Art. No Art. No Kapcsolat: Tel: +36/ Visaton FR 10 WP FR 10 WP 4Ω Art. No. 2110 Art. No. 2130 www.hangfalmania.hu - 1 - Visaton FR 10 WP Sósvíz-álló, Ø 10cm (4") szélessávú hangszóró, öntött műanyag membránnal, műanyag kosárral és ráccsal. Mágnese tokozott,

Részletesebben

SIEMENS. Sz C PR FDCAI221 Input/output device incl. short-circuit isolator FDCAI221 Kimeneti/bemeneti modul izolátorral

SIEMENS. Sz C PR FDCAI221 Input/output device incl. short-circuit isolator FDCAI221 Kimeneti/bemeneti modul izolátorral DECLARATION OF PERFORMAN TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT according to Construction Products Regulation EU No 305/2011 az építési termékekre vonatkozó EU 305/2011 sz. rendelet alapján 1. Unique identification code

Részletesebben

Central monitoring system: rubic mini

Central monitoring system: rubic mini Central monitoring system: rubic mini rubic mini RUBIC MINI CENTRAL UNIT Azokban az épületekben, ahol nagyszámú független biztonsági lámpa beszerelésére van szükség, mindig problémát okoz az ilyen berendezések

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV 1 Tőzsdekurzus A kurzus fókuszában - az elméleti bevezetőt követően

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ANGOL NYELVEN

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ANGOL NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 200. május 4. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 200. május 4. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 80 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

EU DECLARATION OF CONFORMITY. /in accordance with ISO/IEC 17050-1 Standard; and 2006/95/EU, as well as 2011/65/EU Directive/ Száma / No.

EU DECLARATION OF CONFORMITY. /in accordance with ISO/IEC 17050-1 Standard; and 2006/95/EU, as well as 2011/65/EU Directive/ Száma / No. TRACON BUDAPEST KFT. TRACON BUDAPEST LTD. 2120 DUNAKESZI, PALLAG U. 23. TEL.: (27) 540-000, FAX: (27) 540-005 WWW.TRACON.HU EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT a 79/1997. (XII. 31.) IKIM számú és a 374/2012.

Részletesebben

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal SABIANA SKYSTAR kazettás fan coil berendezések airtronics 1. oldal 2. oldal ALKALMAZÁS: FONTOS: A berendezés telepítése előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet A SkyStar berendezéseket kereskedelmi

Részletesebben

LED BULB IL-XC 3W E27

LED BULB IL-XC 3W E27 LED LIGHTS LED BULB IL-XC E27 3W INTEGRALED offers LED Bulbs manufactured of high quality materials and LED Chips to the European and International market. The INTEGRALED LED Bulbs are suitable for a variety

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Külvilági kapcsolat. UPS séma ábra, kétsoros LCD DISPLAY, 8db nyomógomb. A B C D E F G H

Külvilági kapcsolat. UPS séma ábra, kétsoros LCD DISPLAY, 8db nyomógomb. A B C D E F G H Külvilági kapcsolat. UPS séma ábra, kétsoros LCD DISPLAY, 8db nyomógomb. 3 KISEGITŐ hálózat INPUT MAINS hálózat FOGYASZTÓ LED 1 4 HIBA DISPLAY FUNKCIÓ nyomógombok LED INFORMÁCIÓ tartalom. A B C D E F G

Részletesebben

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Table of Contents Windows 7... 2 Windows 8... 6 Windows Phone... 11 Android... 12 iphone... 14 Linux (Debian)... 20 Sebők Márton

Részletesebben

Szervizeszközök Service Equipments

Szervizeszközök Service Equipments 749_756szervizeszk z k.qxd 2007.04.19. 10:47 Page 749 Szervizeszközök Service Equipments 749_756szervizeszk z k.qxd 2007.04.19. 10:47 Page 750 Pratika Bus 36 0 016 áramszükséglet: 220V, 50Hz térfogat:

Részletesebben

SC 4.7 ND. 4 Ohm - Art. No. 8047. 8 OHM - Art. No. 8048 TERMÉK ADATLAP

SC 4.7 ND. 4 Ohm - Art. No. 8047. 8 OHM - Art. No. 8048 TERMÉK ADATLAP SC 4.7 ND 4 Ohm - Art. No. 8047 8 OHM - Art. No. 8048 Mágnesesen árnyékolt ovális formájú, szélessávú hangszóró, nedvességtűrő membránnal, és fém kosárral. Jó érzékenység, kiegyensúlyozott frekvencia menet,

Részletesebben