Electrical equipment time norm + in Local language (bilingual form) Elektromos berendezések normaideje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Electrical equipment time norm + in Local language (bilingual form) Elektromos berendezések normaideje"

Átírás

1 MOL, INA, SLOVNAFT, TVK Static equipment time norm + in Local language GUIDELINE Útmutató Electrical equipment time norm + in Local language (bilingual form) Elektromos berendezések normaideje English - Hungarian version Angol - magyar verzió Prepared by: Összeállította Marek Hatala MOL Group Time Norms Project Leader Approved by: Jóváhagyta. name Local SSC Director. name Local Director of Production Unit COMPLIANCE SIGNATURES Megfeleőségi szignó Local maintenance Local Upstream Local Logistic... Name Name Name Relevant BU/FU Relevant BU/FU Relevant BU/FU... Name Name Name Date of issue, Kiadás dátuma : 19. September 014 Date of implementation, Bevezetés dátuma : 30 September 014 S//Cover letter=címlap

2 INTRODUCTION: Associated time norm indicated in this document integrated individual activities in consideration of required quality and value of work. Performance time norms are valid for activities executed for MOL Group. These time norms make provision for conditions occurred during execution of turnaround and routine maintenance activities and due to the fact that these performance standards are not substantiated, they can be verified and completed. The right to change or modify of these performance time norms belong to their issuer, after renegotiation and under authority of establishable changes of working, technological procedures, technical, HSE and organizational conditions. Total time specified in the time norm consists unit time of preparation, execution, completion, work order management and incidental time. BEVEZETŐ: Az ebben a dokumentumban bemutatott kapcsolódó normák az elvárt munkaminőség és érték figyelembe vételével készültek. Az itt bemutatott normák a MOL Csoport számára végzett munkák esetén alkalmazandók. Az itt bemutatott időnormák iránymutatást adnak a nagyleállások alatti tevékenységekre is, de amennyiben a végrahajtás alatti tényadatok ezt nem támasszák alá, a normaórák kiegészíthetők és módosíthatók. Az itt leírt normák megváltoztatásának kizárólagos joga egyedül a jelen normák kiadóját illeti meg, újratárgyalások, bekövetkező hatósági változások, műszaki eljárások, műszaki, EBK és szervezeti változások esetén és után. A táblázatban megadott Teljes idő tartalmazza a kivitelezési előkészületek, a megvalósítás és készreszerelés idejét, a rendelés kezelési és járulékos időket. Total repair time will consist of the sum of the individual times of activities that will be carried out according to the requirements specified in the work order for the repair or after acceptation from work order client side only. A teljes javítási idő tartalmazza mindazon tevékenységek idejének összegét, amelyet a megrendelési specifikáció követelményei szerint illetve a pót és többletmunka megrendelését követően elvégzésre kerül In Fact finding case that any activity takes longer because of objectively proveable causes is necessary to call the technician (work order client) for evaluation and acceptation. This case will continue as an extra work order. Activities performed the on the site are indicated in the parentheses as (on-site). All other activities mentioned in time norm are performed in the workshop. Activities specified as Custom are specific for each flagship, bussines and it is categorizes and defines as: Abban az esetben, ha a tevékenység elvégzése több időt vesz igénybe, és ez objektíven igazolható, akkor a technikust (üzemgépészt) (megrendelői kapcsolattartót) kell felkérni annak elfogadására és jóváhagyására. Ez a munkarész mint pótmunka megrendelés fog folytatódni. Az üzemi területen végzett tevékenységek a "(helyszíni, v. terepi)" zárójeles jelzéssel vannak ellátva, a többi tevékenység a műhelytevékenység. A "CUSTOM" (EGYEDI) normaidővel jelzett tevékenységek üzletspecifikusak, és a következő kategóriákba soroltak: depends on local system e.g. different issuing system of work permition; theritory - different area size from transfer; transport point of view A helyi viszonyoktól függ, pl. eltérő munkaengedélyezési rendszer; Területi - eltérő kiterjedtség, kiszállási és szállítási szemszögből CUSTOM_ depends on machine tool range and level in local SSC workshop; portable equipment avalaibility; different number of SSC staff based on the real spend time; local conditions; legislation CUSTOM_ A helyi SSC műhely szerszámozottságától függ; hordozható berendezések; eltérő SSC saját létszám A valós eltöltött időn alapuló; helyi feltételek; hatóságok Activities define as CUSTOM_ can be changed as a due to activity couldn t be provided by SSC directly, but through subcontractor as a Third party. Az CUSTOM_-vel jelzett tevékenységek, kezelhetők -ként, ha a tevékenységet az SSC nem tudja elvégezni, hanem alvállakozóval végezteti. Introduction_general=Általános -. / 13 -

3 Time duration Total time duration "Factor" is numerical designation of restriction implying for an increasing of activities time duration or decreasing in the case of repetitive activities. A "Faktor" egy korrekciós tényező, ami megjelölt körülmények esetén növeli, vagy csökkenti (pl.ismétlődő tevékenységek esetén) a tevékenység normaidejét Factor is used for the cases of: A szorzó a következő esetekben használandó: - Specific medium (e.g. bitumen, sulfur, quench oil, HF) - Meghatározott közeg (pl. bitumen, kén, kvencsolaj, HF) - Hand-operated lifting device - Kézi működtetésű emelő - Activities performed On-site (only for activities indicated by Factor) - A helyszínen végzett tevékenységek esetében (csak ahol a szorzó is jelöli) Factors and multipiers valid for electrical equipment are: A villamos berendezéseknél alkalmazott faktorok és szorzók: Factor Designation Multiplier Faktor Körülmény Szorzó 1 For bitumen, sulfur,quenchoil, polymer powder x Bitumen, kén, kvencsolaj, polimer por esetén x 1 For HF 1,5x HF 1,5x Hand-operated lifting device 1,5x Kézi emelő használata esetén 1,5x 3 On-site 1,5x 3 Helyszínen végzett tevékenység 1,5x Example: Példa: Factor Designation Activity or Operation Multiplier Faktor Körülmény Tevékenység, vagy művelet Szorzó Időtartam Teljes időtartam - In workshop Replacement of the bearings Műhelyben Csapágyak cseréje On-site Replacement of the bearings 1,5x 1 3 Helyszínen Csapágyak cseréje 1,5x 1 1,5 Time norm for electrical equipment includes UPS, Lighting, Electric motors, Power Transformers. A villamos normák a szünetmentes áramforrások, világítási rendszer, villamos motorok, és a teljesítmény transzformátorok normáit tartalmazzák. Maximal limit for Total time of Waiting for work permission for any number of persons is 45 minutes. A munkaengedélyre várakozási idő összesen maximum 45 perc lehet, létszámtól függetlenül. Actvities which are not included in the time norm are accounting separately within same work order. Transport outside of the company area is accounting separately. Azokat a tevékenységeket, amelyek nem szerepelnek a normatáblázatban, ugyanazon munkaszámon belül, de elkülönítve kell elszámolni. Az üzemi területen kívüli szállításokat külön kell elszámolni Introduction_general=Általános - 3. / 13 -

4 In case of extreme weather condition it will be proceed in accordance with Local Operative Regulation or local legislation and it will be subject of both side clarification (client and contractor). All time values stated in the time norm are in hours for Electric motors and minutes for UPS, Lighting, Power Transformers unless specified otherwise. Szélsőséges időjárásban végzett munka esetén a helyi operatív rendeletek és helyi jogyszabályok szerint kell a feleknek a részleteket tisztázni. (megrendelő és kivitelező) A megadott normaidők órában (h) értendők a villamos motoroknál, és percben (min) az UPS-nél, világításnál, transzformátoroknál. (hacsak nincs másképp megadva) Introduction_general=Általános - 4. / 13 -

5 MOL GROUP NORMS MOL CSOPORT NORMA Distribution electrical equipments into groups according to the type of Az energiaellátás villamos berendezéseinek típus szerinti csoportosítása 1. UPS 1. UPS-Szünetmentes áramforrás Kimeneti Output Power Capacity 1~ 0-3kVA 1~ 3-15kVA 1~ 0-3kVA 1~ 3-15kVA teljesítmény Redundancy non-redundant redundant non-redundant redundant Redundancia Nem redundáns Redundáns (párhuzamos) Nem redundáns Redundáns (párhuzamos) Output Power Capacity 3~ 0-15kVA 3~ 15-80kVA Kimeneti teljesítmény Redundancy non-redundant redundant non-redundant redundant Redundancia Nem redundáns 3~ 0-15kVA 3~ 15-80kVA Redundáns (párhuzamos) Nem redundáns Redundáns (párhuzamos). Lighting. Világítás Type Commercial Industrial Ex Típus Általános Ipari Ex 3. Electric motors 3. Villamos motor Power (kw) < , Teljesítmény (kw) < , Voltage (V) Feszültség (V) Power (kw) Teljesítmény (kw) Voltage (V) Feszültség (V) Power (kw) > 1000 Teljesítmény (kw) > 1000 Voltage (V) V 1000V V 1000V+ Feszültség (V) V 1000V V 1000V+ 4. Power Transformers 4. Erőátviteli transzformátor Type DRY OIL ( 6kV) OIL (>6 kv) Típus Száraz Olajszigetelésű ( 6kV) Olajszigetelésű (>6 kv) Introduction=Bemutató - 5. / 13 -

6 Power Transformers Teljesítmény transzformátor Electric motors Villamos motor Lighting Világítás UPS UPS Workflow associated operations. Folyamathoz társított műveletek 1. Preparation 1. Előkészületek Work permittion, waiting for work permission, waiting time for hot permit and (Entry) permit for confined space, usage of autonomous breathing device, securing observer person in case of work in confined space, study the documents, tools preparation, workplace adjustment, staff transfer to and back, clear identification of the equipment in the field, special working conditions in accordance with manipulation instruction (e.g. redudant type complicated manipulation). Ex-supporting documents, nameplate data, and registration reconciliation, relocation time to access another lamp, special working conditions (lighting accesibilty). Munkavégzési engedély előkészítése. Átalános, tűzgyújtási, beszállásos munkaengedélyre várkozás Frisslevegős készülék használata. Megfigyelő személyzet biztosítása (beszállásos munka esetén) Dolgozók szállítása a technolóiára és vissza Készülék egyértelmű beazonosítása az üzemi területen, Speciális munkakörülmények miatti időkorrekció Dokumentáció, munkaterület megismerése, előkészítése, szerszámok előkészítése Ex (Robbanásbiztos) háttérdokumentumok, adattábla, nyilvántartás. Átvonulási idő másik lámpatesthez, oszlophoz. Speciális munkakörülmények (hozzáférés pl. lámpatesthez).. A berendezés helyszníni leszerelése Putting out of operation the UPS, disconnecting the UPS cabinet (disconnecting the cables, lifting, preparation for transportation) /cabinet, related other activities (eg.scaffolding, mechanical, instrumentation), luminare dismounting /pcs, dismounting the support /pcs, electrical cabel disconnection from motor, discoupling, dismounting the motor from the basement, into transportation vehicle, dismounting the terminal box, covers disassambly. Az UPS lekapcsolása. Az UPS kikötése (kábelek lekötése emeléshez, szállításhoz) / egység (ház) Kapcsolódó más szakági tevékenység (pl. állványozás, gépészet, műszerész tevkenység) Lámpatest leszerelés/db, tartószerkezet, konzol leszerelése/db, kábel kikötése a motorból, szétkuplungolás. Motor leemelése az alapról, szállítójárműre. Sorkapocs doboz leszerelése. Burkolat, kerítés leszerlése (transzformátoroknál) 3. Transportation to the workshop 3. Szállítás a műhelybe Includes transport pumps to the workshop. Készülék, berendezés, alkatrészek szállítása a műhelybe 4. Disassembly of the equipment parts 4. A készülék szétszerelése Includes time for disassembly of parts, removing bolts (excluding fan motor), removing fan motor, disassembly of motor, rotor removal from stator, covers disassambly. Tartalmazza az alkatrészek szétszerelését. Alapcsavarok kihajtása (kivéve ventilátor), Ventilátor motor kiszerelése. Motor szétszerelése, forgórész kihúzása az állórészből, fedelek eltávolítása 5. Cleaning of the parts 5. Alkatrészek tisztítása Time includes cleaning all parts, external cleaning (per cabinet), the luminaires, interior cleaning (light deflector, bulb, connectors, Ex-proof surfaces, cable entries, glands, sealings), washing and drying of the internal stator winding, cleaning bushing insulators, spark gaps setting, recording, cleaning of the transformer, minor surface staining. Az idő tartalmaz mindenféle alkatrész tisztítást, külső tisztítást (/ház), lámpatest, Belső tisztítás (fényterelő, fényforrás, csatlakozók, Robbanásvédelmi felületek, kábelbevezetők, tömszelencék, tömítések) Az állórész tekercsek belső mosása, szárítása. Átvezető szigetelők tisztítása, szikraközök beállítása, transzformátor tisztítása, kisebb felületi festések. 6. Checking of the parts 6. Alkatrészek ellenőrzése Time includes measuring, finding obsolescence dismantled parts and repair design. Visual inspection of mechanical defects, checking of the ambient temperature, interior cleaning (ventillation too), visual inspection of the UPS wire, connectors, main circuit, control and signaling components, push buttons, switches, checking and thightening of connectors (incl. external and internal bypass). existence and integrity check of light source the protective glass, protective grids, barndoors, integrity check of luminaire mounting plate, mounting brackets, hooks, iron structures, tension wires, checking and fixing the PE connections, defect identification, service report, checking Ex protection according to standards, wire checking, junction box checking, lighting switch checking. Coupling inspection, feet flattness checking, measurement of mechanical dimensions, electrical parameter measurement of winding, reporting: list of defects, checking of the grommet bolts and grommet insulation, EX- measurement of protective air gap, checking, cleaning, grinding, lapping terminal housing, housing cover connection surfaces. Gas relay checking, cleaning, maintenance, oil level indicator cleaning, sealing, as necessary, checking the oil level, check the transformer oil tank and expanding container, the primary and secondary terminals of the wire connections cleaning, tightening, surface treatment, visual checking of grounding, visual checking the cooling surface deformation, support insulators cleaning re-tighten the screw, checking of Tapping switch control (OLTC), visual check of the coil bend deformation, visual check of warning signs. Tartalmazza az ellenőrző méréseket, leszerelt alkatrészek elhasználódásának megállapítását, javítási tervet A mechanikai sérülések, hibák feltárása szemrevételezéssel, környezeti hőmérséklet vizsgálata. Belső tisztítás (a ventilátort is), a vezetékek és csatlakozások szemrevételezése, a főáramkörben és a jelző, vezérlőkörben. Nyomógombok, kapcsolók ellenőrzése, csatlakozásuk utánhúzása (a külső és belső bypass ágon is) Lámpatest búrák, védőrácsok, fényforrás, fényterelők épségének, meglétének ellenőrzése Lámpatest felerősítő szerelvények, tartókarok, horgok felerősítő vasszerkezetek, feszítősodronyok épségének ellenőrzése Érintésvédelmi csatlakozások ellenőrzése, javítása Ex ellenőrzési tevékenységek vonatkozó szabványok szerint, hibakeresés, javítási jegyzőkönyv készítése Vezetékek, kötődoboz, kapcsolók ellenőrzése. Tengelykapcsoló ellenörzése, Talpsíkok ellenörzése, Mechanikai méretek ellenörzése, Tekercselés villamos paramétereinek ellenörzése, Hibafelvételi jegyzőkönyv felvétele, Checking of the grommet bolts and grommet insulation, RB résméretek ellenörzése, Kapocsház, kapocsház fedél illeszkedő felületek ellenörzése, tisztítása, felcsiszolása Gázrelé ellenőrzése, tisztítása, karbantartása, olajállás mutató tisztítása, szükség szerinti tömítése, az olajszint ellenőrzése, a transzformátor tartály és olajtáguló edény ellenőrzése, a primer és szekunder kapcsoknál a vezeték bekötések tisztítása, után húzása, felületi kezelés, földelésbekötések ellenőrzése, a hűtőfelület méretváltozásainak ellenőrzése, Tartószigetelők tisztítása, csavarok utánhúzása, fokozatkapcsoló ellenőrzése, a tekercs és kötés deformációk ellenőrzése, figyelmeztető táblák ellenőrzése szemrevételezéssel. Categoriz.of activity=tevékeny - 6 / 13 -

7 Power Transformers Teljesítmény trnaszformátor Electric motors Villamos motor Lighting Világítás UPS UPS Workflow associated operations. Folyamathoz társított műveletek 7. Renovation of the parts 7. Alkatrészek helyreállítása, felújítása Air-filter replacement /pcs, ventilation fan replacement /pcs, parts (except batteries) replacement, battery replacement, software upgrade (recommended by the manufacturer). Levegőszűrő cseréje/db, ventilátor cseréje/db, alkatrészek cseréje (akku nélkül), Akkumulátor csere, gyártó által javasolt szoftver frissítés Bulb replacement (/pcs), ignitor replacement (/pcs), luminaire assembly, replacement of missing screws (/ lamp), ID manufacturing, cleaning, replacement of Ids /pcs, replacement of parts (except bulb or ignitor), manufacturing the support, wire replacement and repair, junction box replacement* /box, junction box repair (seal replacement or terminal replacement or cable glands replacement)* /box, lighting switch replacement. Fényforrás csere/db, gyújtó csere/db, lámpa összeszerelése, hiányzó csavarok pótlása/lámpa, azonosító tábla gyártása, Felíratok, azonosítók tisztítása, cseréje /db, kötődoboz cseréje/doboz, kötődoboz javítása(tömítés, sorkapocs, tömszelence csere)/doboz, világítás-kapcsoló cseréje Mechanical refurbishment, part replacement,refurbishment (excluding bearings). Mechanikai felújítás, alkatrész csere, felújítás (csapágyak nélkül) Oil level indicator replacing, the leakage of transformer oil, eliminate dripping, replacing seals, dehumidification silica charge control, regeneration or replacement if necessary, transformer repair, replacement of warning signs. Olajszint mutató cseréje; olajfolyás megszűntetése; tömítés csere; páramentesítő szilikagél ellenőrzése, regenerálása,ha szükséges; transzformátor javítás; Figyelmeztető jlzések cseréje 8. Assembly of the equipment parts 8. A készülék összeszerelése Time includes cabinet assembly (per cabinet), highlight adjustment (direction), covers assembly. For motors also part replacement,refurbishment (excluding bearings), complete winding of stator -4 poles or stator 6+ poles, coilhead fixation, reinforcement, assembly of motor. 9. Tests in the workshop 9. Műhelyben végzett tesztek Az idő tartalmazza a szekrény összeszerelést; fénypont beállítást; burkolatok összeszerelését, a motoroknál az alkatrész cserét, felújítást (csapágyak nélkül); az állórész teljes tekercselését (-4 vagy 6 pólusnál); a tekercs rögzítését, megerősítését; a motor összeszerelését Time includes preparation for rotor balancing, balancing, electrical measurements after assembly, idle running test, vibration diagnostics, short circuit test, oil sampling, oil testing (laboratory) dissipation factor, water content, degree of mechanical impurities,oil testing dielectric strength, etc.. Tartalmazza a forgórész kiegyensúlyozásához szükséges előkészítést; a kiegyensúlyozást; összeszerelés utáni villamos méréseket; üresjárati próba; rezgésdiagnosztika; rövidzárlati teszt; olalminta vétel; olajvizsgálat (laboratóriumban): veszteségi tényező, víztartalom, mechanikai szennyeződés mértéke, stb.; 10. Paintcoating of the equipment 10. A készülék festékbevonatolása Time includes preparation, degreasing and external painting. Az idő tartalmazza az előkészítést, zsírtalanítást, külső festést 11. Transportation to the 11. Kiszállítás a helyszínre Includes transport electrical equipment to the. Tartalmazza a villamos készülékek szállítását a helyszínre Helyszíni felszerelés, beépítés Connecting the UPS cabinet (Connecting the cables, lifting) /cabinet, putting into operation the UPS, mounting of the support, luminaire mounting (/pcs), mounting fan motor, de-grounding cables, electrical cabel connection to motor, coupling. Az UPS szekrény visszaszerelése (beemelés, kábelek csatlakoztatása)/szekrény; a szünetmentes beüzemelése; tartószerkezet elhelyezése; lampa felszerelése/db; ventilátor motor felszerelése; kábel rövidrezárásának, földelésének megszüntetése; villamos kábel bekötése a motorba, összekuplungolás Categoriz.of activity=tevékeny - 7 / 13 -

8 Power Transformers Telj. Transzformátor Electric motors Villamos motor Lighting Világítás UPS UPS Workflow associated operations. Folyamathoz társított műveletek 13. Tests and handover on site 13. Helyszíni tesztek, átadás Capacity check of the AC/DC capacitors, checking of the inductivity of the coil of powercircuits, sort peak discharging test with report /UPS, battery capacity test according standards with report, measurement of the parameters, charging voltage, output voltage, SW settings, check digital outputs, DCS, SCADA communication test, download alarm list, functional testing of the UPS, thermocamera inspection with report, evaluating, preparation of reports, handing over, special working conditions in accordance with manipulation instruction (redudant type complicated manipulation). Kondenzátorok kapacitásának ellenőrzése; főáramköri fojtótekercs ellenőrzése; Akkumulátor teljesítmény gyorsteszt, dokumentációval /UPS; Akkumulátor szabvány szerinti kapacitáspróba, dokumentációval; Működési paraméterek, töltőfeszültség, kimeneti feszültség ellenőrzése, SW beállítása; Digitális kimenetek ellenőrzése; Hibalista kiolvasása; Kiértékelés, minősítés, dokumentáció elkészítése, átadása; speciális munkakörülmény a kezelési utasítás szerint (pl. redundáns rendszer bonyolult kezelése); Fault loop impedance test /loop. Hurok impedancia és zárlatvédelem ellenőrzése /mérőkör Shaft alignement (in cold status), shaft alignement (in hot status), switching on power supply, preparation for rotating direction test, preparing and handing over the documentation, special working conditions. Egytengelyűség beállítása (hideg állapotban), egytengelyűség beállítása (meleg állapotban); Motor villamos beszakaszolása; Forgásirány próbára való előkészület; Dokumentáció készítése, átadása; Speciális munkakörülmény Functional check of the fans, winding insulation resistance measurement, the transformer temperature protection control, operational tests (resistance Decade), transformer ratio measurement, preparation of documentation, handing over, transformer diagnostics. Ventillátorok üzemképességének ellenőrzése; tekercsek szigetelési ellenállás mérése; a transzformátor hőfokvédelmének ellenőrzése, működési próbák (ellenállás dekáddal); Dokumentáció készítése, átadása; Transzformátor diagnosztika 14. Others 14. Egyebek ECO Liquidation of batteries, transportation of the batteries for HSE storage place, survey report, transportation for material (warehouse), special working, conditions, venting, oil level refilling as necessary. Akkumulátor ártalmatlanítása; Akkumulátorok elszállítása EBK gyűjtőhelyre; Felmérési jegyzőkönyv készítése; Alkatészek beszerzése raktárból; Speciális munkakörülmények; Légtelenítés; Szükség szerint olaj utántöltés. Categoriz.of activity=tevékeny - 8 / 13 -

9 Categorization of activities Kategória 1~ 0-3kVA 1~ 3-15kVA 3~ 0-15kVA 3~ 15-80kVA UPS Szünetmentes áramforrás Workflow associated operations Folymat szerinti művelet non-redundant redundant non-redundant redundant non-redundant redundant non-redundant redundant Waiting for work permission /person Munkavégzési engedélyre várakozás /fő Waiting time for Hot permit and (Entry) Permit for Confined Tűzgyújtási és/vagy beszállási engedélyre várakozás Space /person /fő Usage of autonomous breathing device /person Frisslevegős készülék használata /fő Securing observer person in case of work in Confined Space Megfigyelő személyzet biztosítása (beszállásos or safety reason munka esetén) Related other activities (eg.scaffolding, mechanical, Kapcsolódó tevékenységek (pl.: szakipar, gépész, instrumentation) műszeres) Related norm table Related norm table Related norm table Related norm table Staff transfer to and back Személyzet szállítása a helyszínre és vissza Custom_1 Custom_1 Custom_1 Custom_1 Custom_1 Custom_1 Custom_1 Custom_1 Clear identification of the equipment in the field A berendezés egyértelmű beazonosítása a terepen Helyszíni leszerelés Putting out of operation the UPS UPS üzemen kívül helyezése Helyszíni leszerelés Helyszíni beépítés, felszerelés Disconnecting the UPS cabinet (disconnecting the cables, lifting, preparation for transportation) /cabinet Connecting the UPS cabinet (Connecting the cables, lifting) /cabinet Az UPS szekrény kiszerelése /szekrény Az UPS szekrény visszaszerelése /szekrény Visual inspection of mechanical defects Szemrevételezés: külső sérülések, mechanikus hibák felderítése Checking of the ambient temperature Környezeti hőmérséklet ellenőrzés, 5 Cleaning of the parts Alkatrészek ellenőrzése External cleaning (per cabinet) Külső tisztítás (szekrényenként) Disassembly of the equipment parts Alkatrészek szétszerelése Cabinet disassembly (per cabinet) Szekrény szétszerelése (szekrényenként) 8 Assembly of the equipment parts Alkatrészek összeszerelése Cabinet assembly (per cabinet) Szekrény összeszerelése (szekrényenként) Interior cleaning (ventillation too) (per cabinet) Belső tisztítás (szellőzés is) (szekrényenként) Visual inspection of the UPS wire, connectors, main circuit UPS vezetékeinek, csatlakozóinak, főáramköri,, control and signaling components, push buttons, vezérlő-, jelzőelemeinek, nyomógombok, kapcsolók switches, (per cabinet) vizuális ellenőrzése (szekrényenként) 7 Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Air-filter replacement /pcs Levegő szűrő csere /db Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Ventilation fan replacement /pcs Szellőző ventilátor csere /db Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása parts (except batteries) replacement Alkatrész (kivéve akkumulátor) cseréje Checking and thightening of connectors (incl. external and Csatlakozók ellenőrzése, szükség szerinti meghúzása internal bypass) (külső, belső bypass is) 13 Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Capacity check of the AC/DC capacitors Kondenzátorok kapacitásának ellenőrzése 13 Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Checking of the inductivity of the coil of powercircuits Fojtótekercs ellenőrzése 13 Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Sort peak discharging test with report /UPS Akkumulátor teljesítményteszt, dokumentációval /UPS 13 Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Battery capacity test according standards with report Akkumulátor kapacitáspróba (szabványos), dokumentációval 13 Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Measurement of the parameters, charging voltage, output Működési paraméterek, töltőfeszültség, kimeneti voltage, SW settings feszültség ellenőrzése, SW beállítása Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Check digital outputs Digitális kimenetek ellenőrzése Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás DCS, SCADA communication test Kommunikációs teszt a felsőszintű megjelenítő rendszerrel Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Download alarm list Hibakód kiolvasása Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Battery Replacement Akkumulátor csere 14 Others Egyéb ECO Liquidation of batteries Akkumulátor ártalmatlanítása 14 Others Egyéb Transportation of the batteries for HSE storage place Akkumulátorok elszállítása EBK gyűjtőhelyre Custom_1 Custom_1 Custom_1 Custom_1 Custom_1 Custom_1 Custom_1 Custom_1 7 Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Software upgrade (recommended by the manufacturer) A gyártó által ajánlott szoftver követés végrehajtása 13 Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Functional testing of the UPS UPS működéspróba Helyszíni beépítés, felszerelés Putting into operation the UPS UPS üzembehelyezése Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Thermocamera inspection with report Hőkamerás vizsgálat, jelentéssel Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Evaluating, preparation of reports, handing over Kiértékelés, minősítés, dokumentáció elkészítése, átadása Special working conditions in accordance with manipulation instruction at preparation phase (e.g. redudant type complicated manipulation) Az előkészítési fázis speciális munkakörülményei, összhangban a kezelési utasítással (pl. redundáns hálózaton végzett bonyolult kapcsolások) 13 Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Special working conditions in accordance with manipulation instruction at hand over phase (redudant type complicated manipulation) Átadási fázis speciális munkakörülményei, összhangban a kezelési utasítással (pl. redundáns hálózaton végzett bonyolult kapcsolások) Custom = Egyedi kategóriák depends on local system, theritory a helyi területi rendszertől függően CUSTOM_ based on local workshop equipment, staff a helyi üzemi felszereléstől és személyzettől függően based on the real spend time, local conditions, legislation valós ráfordított idő alapján, a helyi körülmények, jogszabályok figyelembevételével UPS - 9. / 13 -

10 Categorization of activities Kategória Lighting / Világítás Workflow associated operations Folymat szerinti művelet Commercial Industrial Ex Waiting for work permission /person Munkavégzési engedélyre várakozás /fő Waiting time for Hot permit and (Entry) Permit for Confined Space /person Tűzgyújtási és/vagy beszállási engedélyre várakozás /fő Usage of autonomous breathing device /person Frisslevegős készülék használata /fő Securing observer person in case of work in Confined Megfigyelő személyzet biztosítása (beszállásos munka Space esetén) Custom_1 Custom_1 Custom_1 Related other activities (eg.scaffolding, mechanical, Kapcsolódó tevékenységek (pl.: szakipar, gépész, Related norm Related norm Related norm instrumentation) műszeres) table table table Staff transfer to and back Személyzet szállítása a helyszínre és vissza Custom_1 Custom_1 Custom_1 Clear identification of the equipment in the field A berendezés egyértelmű beazonosítása a terepen Existence and integrity check of light source the Lámpatest búrák, védőrácsok, fényforrás, fényterelők protective glass, protective grids, barndoors /pcs épségének, meglétének ellenőrzése /db Lámpatest felerősítő szerelvények, tartókarok, horgok Integrity check of luminaire mounting plate, mounting felerősítő vasszerkezetek, feszítősodronyok épségének brackets, hooks, iron structures, tension wires /pcs ellenőrzése /db Checking based on nameplates/pcs Felirítozási hiányok feltárása /db Others Egyéb Survey report Felmérési jegyzőkönyv készítése 5 Cleaning of the parts Alkatrészek tisztítása External cleaning of the luminaires (/pcs) Lámpatest külső tisztítása (/db) Helyszíni leszerelés Luminare dismounting /pcs Lámpatest leszerelése Disassembly of the equipment parts Alkatrészek szétszerelése Luminaire disassembly (/pcs) Lámpatest szétszerelése (/db) 5 5 Cleaning of the parts Alkatrészek tisztítása Interior cleaning (light deflector, bulb, connectors, Exproof surfaces, cable entries, glands, sealings) (/pcs) Lámpatest belső tisztítása (fényvető, búra, fényforrás, csatlakozók, Rb-s felületek, kábelbevezetők, tömszelencék, tömítések) (/db) Electrical parts checking Belső elektronikai alkatrészek ellenőrzése Others Egyéb Transportation for material (warehouse) Alkatészek kiszállítása a raktárból Custom_1 Custom_1 Custom_1 7 Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Bulb replacement (/pcs) Fényforrás csere (/db) Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Ignitor replacement (/pcs) Gyújtó csere (/db) Assembly of the equipment parts Alkatrészek összeszerelése Highlight adjustment (direction) Fénypont beállítás Checking and fixing the PE connections /pcs Érintésvédelmi csatlakozások ellenőrzése, javítása /db Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Luminaire assembly, replacement of missing screws (/ lamp) Lámpatest összeszerelése, hiányzó csavarok pótlása (/db) 5 7 Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása ID manufacturing Azonosító gyártása 7 Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Cleaning, replacement of Ids /pcs Felíratok, azonosítók tisztítása, pótlása /db Ex-supporting documents, nameplate data, and RB-s gyártmány bizonylatainak, nyilvántartási és registration reconciliation adattábla adatainak egyeztetése Defect identification Hibakeresés 7 Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Replacement of parts (except bulb or ignitor) Alkatrész cseréje (kivéve fényforrás, gyújtó) Helyszíni leszerelés Dismounting the support /pcs Tartószerkezet leszerelése /db 5 7 Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Manufacturing the support Tartószerkezet gyártása 1 Helyszíni beépítés, felszerelés Mounting of the support Tartószerkezet felszerelése 5 1 Helyszíni beépítés, felszerelés Luminaire mounting (/pcs) Lámpatest felszerelése Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Fault loop impedance test /loop Hurok impedancia és zárlatvédelem ellenőrzése /mérőkör Relocation time to access another lamp Áttelepülési, átvonulási idő Custom Custom Service report /report Javítási jegyzőkönyv /jegyzőkönyv Checking Ex protection according to standards Ex ellenőrzési tevékenységek vonatkozó szabványok szerint Special working conditions (lighting accesibilty) Speciális munkakörülmények (hozzáférés korlátozva) Wire checking Kábel ellenőrzése 7 Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Wire replacement Kábel cseréje 7 Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Wire repair Kábel javítása Junction box checking* /pcs Kötődoboz ellenőrzése /db Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Junction box replacement* /boxx Kötődoboz cseréje* /doboz Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Junction box repair (seal replacement)* /boxx Kötődoboz javítása* (tömítés csere) /doboz Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Junction box repair* (terminal replacement) /boxx Kötődoboz javítása* (sorkapocs csere) /doboz Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Junction box repair* (cable glands replacement) /glands Kötődoboz javítása* (tömszelence csere) /tömszelence Lighting switch checking /pcs Világításkapcsoló ellenőrzése/db Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Lighting switch replacement Világításkapcsoló cseréje *: max. 170mmx170mm; 4 glands *: max. 170mmx170mm; 4 tömszelence Custom = Egyedi kategóriák depends on local system, theritory a helyi területi rendszertől függően CUSTOM_ based on local workshop equipment, staff a helyi üzemi felszereléstől és személyzettől függően based on the real spend time, local conditions, valós ráfordított idő alapján, a helyi körülmények, Lighting=Világít / 13 - legislation jogszabályok figyelembevételével

11 activities Kategória FACTOR Categorization of Workflow associated operations Power (kw) < , > 1000 Voltage (V) V 1000V V 1000V+ Waiting for work permission /person Munkavégzési engedélyre várakozás /fő Waiting time for Hot permit and (Entry) Permit Tűzgyújtási és/vagy beszállási engedélyre for Confined Space /person várakozás /fő Usage of autonomous breathing device /person Frisslevegős készülék használata /fő Securing observer person in case of work in Confined Space Non-regulary maintained motor extra time Folymat szerinti művelet Related other activities (eg.scaffolding, mechanical works, instrumentation) Study the documents, tools preparation, workplace adjustment Megfigyelő személyzet biztosítása (beszállásos munka esetén) Nem rendszeresen karbantartott motor extra időszükséglete Kapcsolódó tevékenységek (pl.: szakipar, gépész, műszeres) Staff transfer to and back Személyzet szállítása a helyszínre és vissza Submersible pump Dokumentáció, szerszámok, munkaterület 1,5 1,5 1,5 1,5,0,0,0 14 Others Egyéb On-site lubrication of bearings Csapágyak helyszíni zsírzása 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Switchinig off power supply Motor kiszakaszolása 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 Helyszíni leszerelés Electrical cabel disconnection from motor Kábel kikötése 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, ,5 1 1,5 Grounding cables disconnection from motor Kábel rövidrezárása, földelése 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 Disassembly of the equipment parts Alkatrészek szétszerelése Removing bolts (excluding fan motor) Alapcsavarok kihajtása (kivéve ventilátor) 0,5 0,5 0, Disassembly of the equipment parts Alkatrészek szétszerelése Removing fan motor Ventilátor motor kiszerelése Helyszíni leszerelés Discoupling Tengelykapcsoló szétbontása 0,5 0,50 0,5 1 1,5 1,5 1,5 Dismounting the motor from the basement, into Helyszíni leszerelés 1, transportation vehicle Motor kiemelése, szállító járműre rakása 0,5 0,5 0, ,5 3 Transportation to the workshop Szállítás a műhelybe Transport to the workshop Műhelybe szállítás 5 Cleaning of the parts Alkatrészek tisztítása 1 External cleaning Külső tisztítás, mosás 0,5 0,4 0, ,5 1,75 Coupling inspection Tengelykapcsoló ellenőrzése 0,15 0, 0,5 0,5 0,5 0,5 0, Feet flattness checking Talpsíkok ellenőrzése 0,15 0, 0,5 0,5 0, Disassembly of the equipment parts Alkatrészek szétszerelése Disassembly of motor Szétszerelés,0, Assembly of the equipment parts Alkatrészek összeszerelése 3 Replacement of the bearings Csapágyak cseréje 1,0 1, Measurement of mechanical dimensions Mechanikai méretek ellenőrzése 0,70 0, Electrical parameter measurement of winding Tekercselés villamos paramétereinek ellenőrzése 0,5 0,5 0, Reporting: list of defects Hibafelvételi jegyzőkönyv készítése 0,5 0,5 0,5 0, Disassembly of the equipment parts Alkatrészek szétszerelése Rotor removal from stator Forgórész kifűzése 0,1 0,0 0, Tests in the workshop Tesztelés a műhelyben Preparation for balancing Előkészítés egyensúlyozásra 0,5 0, , Tests in the workshop Tesztelés a műhelyben Balancing Egyensúlyozás Helyszíni leszerelés Dismounting the terminal boxx Kapocsház leszerelése 0, 0,5 0,5 1 1,5 1, Checking of the grommet bolts and grommet Átvezető szigetelők és átvezető csavarok 0, 0,5 0,5 0,5 0, insulation ellenőrzése EX: measurement of protective air gap RB résméretek ellenőrzése 0,5 0,50 0,5 0,5 1 1 Checking, cleaning, grinding, lapping terminal housing, housing cover connection surfaces 7 Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Mechanical refurbishment Mechanikai javítás 7 Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Part replacement,refurbishment (excluding bearings) Kapocsház, kapocsház fedél illeszkedő felületek ellenőrzése, tisztítása, felcsiszolása Alkatrész csere, javítás (kivéve csapágy) 5 Cleaning of the parts Alkatrészek tisztítása Washing and drying of the internal stator winding Állórész tekercselés belső tisztítás, szárítás Electric motors Villanymotor 0, 0,5 0,5 1 1, Assembly of the equipment parts Alkatrészek összeszerelése Complete winding of stator -4 poles Állórész teljes tekercselése -4 pólus 8 16, Assembly of the equipment parts Alkatrészek összeszerelése Complete winding of stator 6+ poles Állórész teljes tekercselése 6+ pólus 4 3, Assembly of the equipment parts Alkatrészek összeszerelése Coilhead fixation, reinforcement Tekercsfej rögzítés, megerősítés 1,0 1, Assembly of the equipment parts Alkatrészek összeszerelése Assembly of motor Összeszerelés,0, Paintcoating of the equipment Készülék festése Preparation for painting Festésre előkészítés 0,50 0,75 1 1,5 1, Paintcoating of the equipment Készülék festése External painting Külső festés 0,50 0,75 1 1,5 1, Related table Búvárszivattyú Electric motors / 13 -

12 activities Kategória FACTOR Categorization of Workflow associated operations Folymat szerinti művelet Electric motors Villanymotor Power (kw) < , > 1000 Voltage (V) V 1000V V 1000V+ 9 Tests in the workshop Tesztelés a műhelyben Electrical measurements after assembly Összeszerelés utáni villamos mérések 0, 0,5 0, ,5 1,5 1,5 1,5 9 Tests in the workshop Tesztelés a műhelyben Idle running test Üresjárati próba 1,0 1,0 1,5,5, Tests in the workshop Tesztelés a műhelyben Vibration diagnostics Rezgésdiagnosztika 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 9 Tests in the workshop Tesztelés a műhelyben Short circuit test Rövidzárlati teszt 0,5 0,5 0,5 11 Transportation to the Kiszállítás a helyszínre Transportation to site Villanymotor kiszállítása, beemelése 1 Helyszíni beépítés, felszerelés Mounting fan motor Ventilátor motor visszaszerelése 13 Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Shaft alignement (in cold status) Egytengelyűség beállítása (hideg állapotban) Rotating equipment norm table Forgógépes norma 13 Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Shaft alignement (in hot status) Egytengelyűség beállítása (meleg állapotban) Rotating equipment norm table Forgógépes norma 1 Kábel rövidrezárásának, földelésének Helyszíni beépítés, felszerelés De-grounding cables megszüntetése 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 Helyszíni beépítés, felszerelés Electrical cabel connection to motor Kábel visszakötése 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1,5,5 1,5,5 13 Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Switching on power supply Motor beszakaszolása 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0, Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Preparation for rotating direction test Előkészítés forgásirány próbára 0,4 0,4 0,5 1 1,5 1 Helyszíni beépítés, felszerelés Coupling Összekuplungolás 0,5 0,75 0,75 1, Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Preparing and handing over the documentation Dokumentáció készítése, átadása 0,5 0,5 0,5 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Submersible pump Búvárszivattyú Factor 1 Designation Megnevezés For bitumen, sulfur,quenchoil, polymer powder For HF Multiplier / Szorzó x 1,5x Hand-operated lifting device 1,5x 3 On-site 1,5x Megnevezés Bitumen, kén, kvencsolaj, polimer por esetén HF esetén Kézi mozgatás Területi munka Custom = Egyedi kategóriák CUSTOM_ depends on local system, theritory based on local workshop equipment, staf based on the real spend time, local conditions, legislation a helyi területi rendszertől függően a helyi üzemi felszereléstől és személyzettől függően valós ráfordított idő alapján, a helyi körülmények, jogszabályok figyelembevételével Electric motors - 1. / 13 -

13 Categorization of activities Power Transformers and Distribution Power Transformers / Transzformátor Workflow associated operations Folymat szerinti művelet DRY Száraz Waiting for work permission /person Munkavégzési engedélyre várakozás /fő Custom_1 Custom_1 Custom_1 OIL ( 6kV) Olajos OIL (>6 kv) Olajos Staff transfer to and back Személyzet szállítása a helyszínre és vissza Custom_1 Custom_1 Custom_1 Clear identification of the equipment in the field / A berendezés egyértelmű beazonosítása a terepen / workshop műhelyben 9 Tests in the workshop Tesztelés a műhelyben Oil Sampling Olajmintavétel Others Egyéb Venting Légtelenítés Disassembly of the equipment parts Alkatrészek szétszerelése Covers disassambly Burkolatok leszerelése 8 Assembly of the equipment parts Alkatrészek összeszerelése Covers assembly Burkolatok felszerelése 9 Tests in the workshop Tesztelés a műhelyben Oil Testing (laboratory) dissipation factor, water Olajvizsgálat: (laboratóriumban) veszteségi tényező, content, degree of mechanical impurities, Oil Testing víztartalom, mechanikai szennyeződés mértéke dielectric strength, etc. 5 Cleaning of the parts Alkatrészek tisztítása Cleaning bushing insulators, spark gaps setting, recording (per piece) Átvezető szigetelők tisztítása, szikraközök beállítása, rögzítése (db.) Gas relay checking, cleaning, maintenance (per piece) Gázrelé ellenőrzése, tisztítása, karbantartása (db.) Oil level indicator cleaning, sealing, as necessary (per Olajállás mutató tisztítása, szükség szerinti tömítése piece) (/db) Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Oil level indicator replacing Olajállás mutató cseréje 7 Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása The leakage of transformer oil, eliminate dripping A transzformátor olajszivárgásának, csepegésének megszüntetése 7 Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Replacing seals Tömítések cseréje 7 Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Dehumidification silica charge control, regeneration or Légszárító szilikagél töltésének ellenőrzése, szükség replacement if necessary. szerinti regenerálása vagy cseréje. Checking the oil level Olajszint ellenőrzése Others Egyéb Oil level refilling as necessary Olajutántöltés Check the transformer oil tank and expanding container A transzformátor tartály és olajtáguló edény ellenőrzése Cleaning of the parts Alkatrészek tisztítása Cleaning of the transformer A transzformátor szennyeződéstől való tisztítása Cleaning of the parts Alkatrészek tisztítása Minor surface staining Kisebb felületi festés The primary and secondary terminals of the wire A primer és szekunder kapcsoknál a vezeték bekötések connections cleaning, tightening, surface treatment tisztítása, után húzása, felületi kezelés Visual checking of grounding A földelésbekötések ellenőrzése Visual checking the cooling surface deformation A hűtőfelület méretváltozásainak ellenőrzése Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Functional check of the fans Ventillátorok üzemképességének ellenőrzése 10 Support insulators cleaning re-tighten the screws Tartószigetelők tisztítása, csavarok utánhúzása 30 Checking of Tapping switch control (OLTC) Megcsapolás átkapcsoló ellenőrzése Visual check of the coil bend deformation Tekercskötések deformációjának ellenőrzése (vizuális) 13 Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Winding insulation resistance measurement Tekercsek szigetelési ellenállásának mérése The transformer temperature protection control, A transzformátor hőfokvédelmének ellenőrzése, 13 Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás operational tests (resistance Decade) működési próbák (ellenállás dekáddal) 13 Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Transformer ratio measurement Áttételmérések elvégzése. 13 Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Preparation of documentation, handing over Dokumentáció elkészítése, átadása Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Transformer repair Transzformátor javítása 13 Tests and handover on site Próbák, és helyszíni átadás Transformer diagnostics Transzformátor diagnosztika Visual check of warning signs Figyelmeztető táblák ellenőrzése szemrevételezéssel Renovation of the parts Alkatrészek helyreállítása Replacement of warning signs Figyelmeztető táblák cseréje, pótlása Note: OLTC -On Load Tap Changer Fokozatkapcsoló depends on local system, theritory a helyi területi rendszertől függően Custom = Egyedi kategóriák CUSTOM_ based on local workshop equipment, staff a helyi üzemi felszereléstől és személyzettől függően based on the real spend time, local conditions, legislation valós ráfordított idő alapján, a helyi körülmények, jogszabályok figyelembevételével Power Transformers / 13 -

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents WDD 9640

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents WDD 9640 Instructions for use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. GB GB English,1 HU Magyar,13 TR Türkçe,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity

Részletesebben

Megbízható partner az energetikában

Megbízható partner az energetikában Megbízható partner az energetikában A Reliable Partner in Energetics MVM OVIT Zrt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) 414-3200 Fax: (+36-1) 415-5815 kommunikacio@ovit.hu www.ovit.hu

Részletesebben

Okos Mérés -val KNX. Smart Metering with KNX

Okos Mérés -val KNX. Smart Metering with KNX Okos Mérés -val KNX Smart Metering with KNX Inhalt / Content A KNX es fogyasztásmérés okos KNX Metering is Smart 4 A KNX Mérés műszaki meghatározása Az egyetlen vila KNX Metering Specification The only

Részletesebben

Több mint egy ok a DECSA termékek választása mellett More than one reason to choose Decsa Products EVAPORATIVE COOLING

Több mint egy ok a DECSA termékek választása mellett More than one reason to choose Decsa Products EVAPORATIVE COOLING Több mint egy ok a DECSA termékek választása mellett More than one reason to choose Decsa Products EVAPORATIVE COOLING Evaporatív hűtés Evaporative Cooling EVAPORATIVE COOLING 40 ÉV FEJLŐDÉSE A TERVEZÉSTŐL

Részletesebben

ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény. (borítólap)

ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény. (borítólap) ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény (borítólap) 2013 1 Köszönetnyilvánítás A magyar kiadás elkészítésében való közreműködésért szeretnénk köszönetet mondani: Fordítómunkáért: Grafikai munkáért: Véleményezésért:

Részletesebben

3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD)

3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD) AD 0.6-1 MILAIP HUNGARY 17 OCT 2013 3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD) AD 0.6 A 3. RÉSZ TARTALOMJEGYZÉKE AD 0.6 TABLE OF CONTENTS TO PART 3 Oldalszám Page AD 1 REPÜLŐTEREK/HELIPORTOK - BEVEZETÉS

Részletesebben

Hôszigetelô üveggyártó gépek telepítési elhelyezési rajza. Location Plan For Insulating Glass Manufacturing Line

Hôszigetelô üveggyártó gépek telepítési elhelyezési rajza. Location Plan For Insulating Glass Manufacturing Line TARTALOMJEGYZÉK CONTENTS MG 1600 TOTAL 4 Függôleges üvegmosó gép Vertical Glass Washing Machine MG 1800 2200 TOTAL 6 Függôleges üvegmosó gép Vertical Glass Washing Machine MGHP 1600-1800 FULL 8 típusú

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. RT-N12 sorozat. Szupersebességű vezeték nélküli N router

Felhasználói kézikönyv. RT-N12 sorozat. Szupersebességű vezeték nélküli N router Felhasználói kézikönyv RT-N12 sorozat Szupersebességű vezeték nélküli N router HUG7901 Első kiadás v1 December 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva! Az ASUSTeK COMPUTER INC.

Részletesebben

Terminológiajegyzék: ACCEPTANCE Elfogadás. ACCEPTANCE CRITERIA Elfogadási feltételek. ACCEPTANCE TEST Elfogadási teszt

Terminológiajegyzék: ACCEPTANCE Elfogadás. ACCEPTANCE CRITERIA Elfogadási feltételek. ACCEPTANCE TEST Elfogadási teszt Terminológiajegyzék: ACCEPTANCE Elfogadás kifejezések ACCEPTANCE CRITERIA Elfogadási feltételek ACCEPTANCE TEST Elfogadási teszt ACCRUED COSTS Halmazati hátralék ACQUISITION STRATEGY Beszerzési stratégia

Részletesebben

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS A PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI A RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ EGYEDI BÉRLETI SZERZŐDÉSEKNEK AZ ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK MINDEN ESETBEN A MELLÉKLETÉT KÉPEZIK PAPP LÁSZLÓ

Részletesebben

Copyright 2001 NEC Computers International BV 1

Copyright 2001 NEC Computers International BV 1 * Optional - Optionnel - Opcional - Optioneel - Opzionale - Valmulighed - Valmöjlighet Details of the product may vary from those illustrated. Dettagli dei prodotti possone variare de quelli illustrati.

Részletesebben

LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA NATIONAL TYPOLOGY MAGYARORSZÁGON OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY

LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA NATIONAL TYPOLOGY MAGYARORSZÁGON OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA MAGYARORSZÁGON NATIONAL TYPOLOGY OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY Csoknyai Tamás PhD, Hrabovszky-Horváth Sára, Seprődi-Egeresi Márta, Szendrő Gábor date: 13.10.2014 ELŐSZÓ Épületeink

Részletesebben

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN Iceland, Kazakhstan, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Ukraine, or a member state of the European Union VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE

Részletesebben

Field Connect telematikai szerz dés

Field Connect telematikai szerz dés Field Connect telematikai szerz dés A John Deere - ISG vállalat különböz telematikai rendszereket fejleszt és értékesít. Ezek telematikai hardverekb l, szoftverekb l és szolgáltatásokból állnak össze (a

Részletesebben

ITIL szakkifejezések és rövidítések. magyarul

ITIL szakkifejezések és rövidítések. magyarul ITIL magyar szakkifejezés-gyűjtemény, v1.0, 2011. október 16. a v1.0-ös, 2011. július 29-i angol szakkifejezés-gyűjtemény alapján ITIL szakkifejezések és rövidítések magyarul Ez a szakkifejezés-gyűjtemény

Részletesebben

AD 2. REPÜLŐTEREK AERODROMES LHBP BUDAPEST/FERIHEGY

AD 2. REPÜLŐTEREK AERODROMES LHBP BUDAPEST/FERIHEGY AD 2-LHBP-1 AIP MAGYARORSZÁG/HUNGARY 13 APR 2006 1 ARP koordináták és helye a repülőtéren ARP coordinates and site at AD 2 Távolság és irány (a várostól) Distance and direction from (city) 3 Tengerszint

Részletesebben

Kellemes karácsonyi ünnepeket, békés, boldog új esztendôt kívánunk!

Kellemes karácsonyi ünnepeket, békés, boldog új esztendôt kívánunk! COLAS HUNGÁRIA Kellemes karácsonyi ünnepeket, békés, boldog új esztendôt kívánunk! A világon elôször Debrecenben Leonardo da Vinci: A Sforza emlékmû First in the world in Debrecen Leonardo da Vinci: Sforza

Részletesebben

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség Biztonsági Elemzési és Kutatási Osztály Ügyvezető Igazgatóság

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség Biztonsági Elemzési és Kutatási Osztály Ügyvezető Igazgatóság Biztonsági Elemzési és Kutatási Osztály Ügyvezető Igazgatóság 2007 A biztonsági ajánlások éves áttekintése 1/57. oldal 2007 A biztonsági ajánlások éves áttekintése A dokumentum hivatkozási száma: Státusz

Részletesebben

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 7335, Ft

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 7335, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök 42. szám Ára: 7335, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 66/2009. (IV. 2.) Korm. ren de let A kí sér le ti és egyéb tu do má nyos cé lok

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS ENERGETIKAI MEGOLDÁSOK INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS AZ ENER G CÉGCSOPORT A nemzetközi ENER G cégcsoport fenntartható és energiahatékony technológiákat kínál ügyfelei számára világszerte. ENER G megtervez,

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény 1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény protection of personal data and the data of public interest a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról The parliament - the Republic of

Részletesebben

2. RÉSZ ÚTVONALON PART 2 EN-ROUTE (ENR)

2. RÉSZ ÚTVONALON PART 2 EN-ROUTE (ENR) ENR 0.6-1 MILAIP HUNGARY 17 OCT 2013 2. RÉSZ ÚTVOLON PART 2 EN-ROUTE (ENR) ENR 0.6 A 2. RÉSZ TARTALOMJEGYZÉKE ENR 0.6 TABLE OF CONTENTS TO PART 2 Oldalszám Page ENR 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS ELJÁRÁSOK ENR

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 Tisztelt Ügyfelünk! ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 A kötelező legkisebb havi minimálbér teljes foglalkoztatás esetén 101 500 forintról 105 000 forintra, a garantált

Részletesebben

1. REPORT TEMPLATE Project Reference (From EasyWay Work plan): CS421 A.4.2.1. HU4-06 Project Name: Improvement of the national traffic information centre (TIC): Organising the individual traffic control

Részletesebben

KORONGLÖVÉSZET SZABÁLYAI SHOTGUN RULES FOR. Trap Trap Automata Trap. Automatic Trap. Dupla Trap. Double Trap. Skeet. Skeet

KORONGLÖVÉSZET SZABÁLYAI SHOTGUN RULES FOR. Trap Trap Automata Trap. Automatic Trap. Dupla Trap. Double Trap. Skeet. Skeet I S S F International Shooting Sport Federation Internationaler Schiess-Sportverband e.v. Fédération Internationale de Tir Sportif Federación Internacional de Tiro Deportivo KORONGLÖVÉSZET SZABÁLYAI SHOTGUN

Részletesebben

Film letöltés / Movie Download

Film letöltés / Movie Download Zöld ház 2 Film letöltés / Movie Download Green Buildings www.knx.org KNX Association cvba 2008 KNX is registered trademark of KNX Association cvba February 2008 A füzet teljes tartalma film formában három

Részletesebben

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 OLAJ MAGYARORSZÁGON Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 PETROLEUM IN HUNGARY Encosed: Annual Report of the Hungarian Petroleum Association 2003 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y TARTALOM

Részletesebben

Üzleti Jelentés. Annual Report

Üzleti Jelentés. Annual Report Üzleti Jelentés Annual Report 2009 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ANNUAL REPORT 2009 3 Tartalomjegyzék Table of contents A vezérigazgató előszava Preface by the Chief Executive Officer 4-5 Felsővezetés

Részletesebben

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 TARTALOMJEGYZÉK Hervé Le Bouc a COLAS új elnök-vezérigazgatója / 3 Szenvedély és elképzelés 24 év az útépítés szolgálatában / 4 Interjú Hervé Le Bouc úrral / 7 Alkalmazkodás

Részletesebben