A Polgármesteri Hivatal évi bevételei (eredeti elıirányzat) APEH - Illetékhivatal átutalásai Épületek, építmények adója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételei (eredeti elıirányzat) APEH - Illetékhivatal átutalásai 1.000.000. Épületek, építmények adója 1.900."

Átírás

1 (eredeti ) Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányirodai bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Bírság bevétele Bírságok Egyéb saját bevétel Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Bérleti és lízingdíj bevételek Bérleti díj bevétel Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggı bev.-kiad. beépítése (INSZOL Zrt., technikai tétel) ÁF-bevételek, -visszatérülések Bérleti és lízingdíj bevételek Egyéb saját bevétel Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁF Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggı bérleti díjhoz kapcsolódó ÁF Fürdıközpont üzemeltetésével összefüggı bérleti díjhoz kapcsolódó ÁF Kiszámlázással kapcsolatos ÁF Pannon-Víz Zrt. - közmővekkel kapcsolatos bérleti befizetés - kapcsolódó ÁF Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. lapra 421/2006. Kgy. hat. - kapcs. ÁF Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁF Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája Épületek, építmények, telkek stb. értékesítési bevételéhez kapcsolódó ÁF bevétel Hozam- és kamatbevételek Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája ÁF-bevételek, -visszatérülések Egyéb származó kamat, árfolyamnyereség Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel Egyéb származó kamat, árfolyamnyereség Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Intézményi mőködési bevételek oldal, összesen 7

2 (eredeti ) Illetékek Illetékek PEH - Illetékhivatal átutalásai Helyi adók Illetékek Illetékek Építményadó Épületek, építmények adója Építményadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalommal kapcsolatos adó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparőzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után Helyi iparőzési adó bevétel Iparőzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után Helyi adók Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Személyi jövedelemadó helyben maradó része Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-) Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-) Gépjármőadó Gépjármőadó Gépjármőadó Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó Termıföld bérbeadásával kapcsolatos adó 150 Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó 150 Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság Környezetvédelmi bírság Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Talajterhelési díj oldal, összesen 7

3 (eredeti ) Talajterhelési díj Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Mőködési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Norm. hj. - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Norm. hj. - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Gyıri Balett - balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása Gyıri Nemzeti Színház - mővészeti ösztönzı részhozzájárulás Gyıri Nemzeti Színház, Vaskakas Bábszínház - fenntartói ösztönzı részhozzájárulás Vaskakas Bábszínház - mővészeti ösztönzı részhozzájárulás Helyi önkormányzatok színházi támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat támogatása Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok támogatása Tőzoltóság állami támogatás Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások oldal, összesen 7

4 (eredeti ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termıföld kivételével) Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele Önkormányzati garázsok értékesítési bevétele Ingatlanok értékesítése (termıföld kivételével) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.) Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.) Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggı bérleti díj Fürdıközpont üzemeltetésével összefüggı bérleti díj Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl, koncesszióból származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl, koncesszióból származó bevétel Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. lapra 421/2006. Kgy. hat Pannon-Víz-Zrt., közmőbérl. kapcs. bevétel Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl, koncesszióból származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl, koncesszióból származó bevétel Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Osztalék- és hozambevétel Önkorm.i (rész) tulajdonú gazd.társ. osztaléka - Gyırhı Kft. befiz. energ.tak. panelfelúj.fedezetére 4. oldal, összesen

5 (eredeti ) Osztalék- és hozambevétel Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékő bevétel Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl "Travel-Plan" projekthez pályázati támogatás - 262/2007. Kgy. hat Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt pályázati támogatás 750 Gyır "Szolgálati kerékpár program"-hoz kapcsolódó KEOP 6.2.0/ pályázat 270 Promotion EU projekthez pályázati forrás - 237/2007.Kgy. hat TISZK -TÁMOP /2-2F pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) TISZK -TIOP / pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) Támogatásértékő felhalmozási bevétel Támogatásértékő beruházási bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő beruházási bevétel központi költségvetési szervtıl "Széchenyi tér és környezete funkcióbıvítı fejlesztése" projekt megvalósítása, pályázati támogatás - 192/2007. Kgy. hat góra-pólus pályázattal összefüggı bevétel (Strat.) Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt pályázati támogatás GKM útpénztár - közl. bizt. kerékpárút -Gyır-Szentiván-Gönyő pályázati támogatás Gyır "Szolgálati kerékpár program"-hoz kapcsolódó KEOP 6.2.0/ pályázat Gyır-Szabadhegy III. ütem csapadékvíz elvezetés és útburkolat helyreállítás József. lktp. III. sz. tározótó körüli futópálya megépítése - NYRFT megítélt támogatása Ménfıcsanaki óvoda bıvítés - NYDOP pályázati támogatás Önkorm. - Volán Zrt; közösségi közlekedés fejlesztése NYDOP 321/B pályázati támogatás TISZK -TÁMOP /2-2F pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) TISZK -TIOP / pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) Támogatásértékő beruházási bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásértékő beruházási bevétel Támogatásértékő felújítási bevétel 0 Támogatásértékő felhalmozási bevétel Támogatásértékő bevétel oldal, összesen 7

6 (eredeti ) Felújítási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülrıl Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.) Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Fejlesztések, beruházások (városépítés): áthúzódó feladatokkal összefüggı kötelezettségek fedezete Fejlesztések, beruházások (városstratégia): áthúzódó feladatokkal összefüggı kötelezettségek fedezete Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Hitelek Belföldi hitelek felvétele Hitelfelvétel 6. oldal, összesen 7

7 (eredeti ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hitelfelv.: 2010-tıl megnyílt szerzıdésen alapuló hitelkeret Hitelfelv.: Korábbi szerzıdéseken alapuló hitelkeret Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hitelfelvétel Belföldi hitelek felvétele Hitelek BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: oldal, összesen 7

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 21.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) 1. sz. melléklet 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi Srsz Kiadási előirányzat-csoport

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete. módosításáról

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete. módosításáról RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(11.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Répcelak Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 214. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 54-521 Pénzügyi

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 0200 48 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 4. sz. melléklet Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím ezerft 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 4 729 498 2. I/1. Önkormányzat

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 29/2011. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 29/2011. (VI.28.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/. (VI..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /.(III..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Számlakerettükör 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 112. Immateriális

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei adatok eft-ban A B C D E F G H I

Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei adatok eft-ban A B C D E F G H I 1. melléklet a /2015. ( ) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei A B C D E F G H I Kiemelt 2013. évi eredeti 2015. évi eredeti Előir. csop. előir. tény

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMLARENDJE (Hivatal, Helyi önkormányzat, Helyi nemzetiségi önkormányzat) Hatályos: 2013. március 1-jétől. S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben