Az ember és kutya közötti kommunikáció evolúciós megközelítése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ember és kutya közötti kommunikáció evolúciós megközelítése"

Átírás

1 Az ember és kutya közötti kommunikáció evolúciós megközelítése Miklósi Ádám Kivonat A kutya és az ember hosszú ideje él egymás környezetében. A szociális interakciójuk némelyik elemét kommunikációként írják le, melynek során mindkét faj befolyásolja egymás viselkedését meghatározott viselkedési minták révén. A legutóbbi kutatások célja a kutya és ember közötti kommunikatív interakció megjelenésének az evolúciós magyarázata. Jelen cikk összefoglalja, hogyan lehet óvatosan alkalmazott kísérleti módszerekkel megválaszolni a hasonló kutatási kérdéseket annak érdekében, hogy szétválasszák a különböző folyamatokat, melyek a kutya mentális képességeiért lehetnek felelősek. Bevezetés Az utóbbi időben számottevően növekedett a kutya (Canis familiaris) viselkedése iránti érdeklődés. Sok kutató tette meg a bátor lépést, hogy etológiai módszerekkel vizsgálja ezt a fajt (Miklósi 2007). A háziasítást evolúciós folyamatként értelmezték újra (Price 1984), s az ember és kutya együttélésére most olyan szelekciós események következményeként tekintenek, mely befolyásolta az ős faj, a farkas (Canis lupus) némely populációját. Fontos megjegyezni, hogy az etológiai megközelítés egyszerre alapul a viselkedésgeneráló alapvető és közvetlen folyamatokon. Előbbiek az ökológiai helyzetre és az evolúciós történetre vonatkozó okozati tényezőkre utalnak. Utóbbiak viszont a viselkedési mechanizmusok és a fejlődés hatásainak tanulmányozását takarják. Bár üdvözölni kell a kutyák iránti megnövekedett érdeklődést, az interdiszciplináris kutatás némely területén fennáll a régi tévedések felszínre kerülésének veszélye is. Érdekes módon a kutya vizsgálatát hátráltatta mind az antropomorfizmus, mind a behaviorizmus, valamint az illúzió, hogy a kutatók ismerik a kutyákat, hiszen mindig körülöttünk vannak. Valójában a kutyákat is ugyanannak az aprólékos, tudományos vizsgálatnak kell alávetni, mint a többi fajt. Megjegyzendő, hogy a kutya egyedülálló helyzetben van az állatvilágban a komplex szociális készségeinek köszönhetően. Sok más fajjal ellentétben (pl. csimpánzok, szürkepapagájok, delfinek stb.), melyeket általában kutatók egy exkluzív csoportja vizsgál néhány helyen, a kutyák mindenütt jelen vannak. Ez teremti meg annak a lehetőségét, hogy a kutya a szociális kognícióval kapcsolatos összehasonlító munka általános alanya legyen. Ebből kifolyólag fontos, hogy a kutyák vizsgálata esetén a kutatómunka elméletileg és módszertanilag is megbízható. A kommunikáció etológiája A kommunikáció emberi pszichológiában megfogalmazott definíciójával ellentétben mely a résztvevők közti információcserére összpontosít az etológiai definíció az ilyetén kommunikáció költségét emeli ki. Eszerint a küldő megváltoztatja a fogadó viselkedését (és belső állapotát) bizonyos viselkedési

2 minták ( jelek ) segítségével, és bizonyos időn belül ezek a cselekedetek legalább a küldőnek (vagy mindkét félnek) valamilyen haszonnal járnak (Krebs és Davis 1993). E definíció előnye az, hogy megkerüli az információ rejtélyes fogalmát, továbbá magyarázattal szolgál az emberi és állati kommunikáció végső okaira. Emellett az evolúciós nézet feltételezi, hogy a kommunikációra használt viselkedési minták erre a funkcióra választódtak ki, s ezeknek speciális történelme (eredete) van. Azonban ez nem zárja ki, hogy az ember és állat közötti kommunikatív interakció során tanult viselkedési komponenseket használjanak a felek. Az etológiai irodalom két folyamatot különböztet meg időtartam alapján, melyek a kommunikatív viselkedés kialakulásához vezettek. A korábbi evolúciós folyamatot ritualizációnak nevezik, mely több tízezer vagy millió év során zajlik le (Krebs and Davis 1993). A komplex egyedközi kommunikációra gyakran utalnak egyedfejlődési ritualizációként, mely az egyed élete során következik be (Tomasello and Call 1997). Az evolúciós ritualizáció célja leírni, hogyan alakulnak ki a jelek, valamint a fogadásukat lehetővé tevő eszközök egy fajon belül. Ahhoz, hogy a kommunikációs jelek elérjék a hatásukat, biológiailag hatást kell gyakorolniuk a fogadó félre, tehát annak belső állapotát fizikai behatás nélkül kell megváltoztatniuk. Néhány újabb keletű ellentmondás ellenére a kommunikatív jelekre a küldő belső állapotát kifejező jelzésekként tekintenek (őszinteség), ugyanakkor bizonyos esetekben manipulációra (félrevezető jelek) is sor kerülhet. Az állati jeleket többnyire a közvetlenül a küldő belső állapotára, valamint a környezet valamely aspektusára (referenciális jelek) utaló jelekként szokták csoportosítani. Előbbi csoportba sorolják általában az udvarlással, agresszióval, anyai viselkedéssel stb. kapcsolatos jeleket. Az utóbbi időben viták témájává vált a kérdés, hogy az állatok jelei milyen mértékben utalnak a környezetükben zajló eseményekre. Vegyük szemügyre a következő problémát: egy kutya alázatos viselkedést mutat (pl. lekonyuló farok és fülek stb.) egy közeledő ismeretlen kutya láttán. Az alárendeltség viselkedésmintáit egy környezeti tényező (a közeledő kutya) váltotta ki, ugyanakkor a kutya megváltozott belső állapotát is tükrözi. Senki sem vitatja, hogy az előbbi esetben a viselkedési jelek a belső állapotot tükrözik, azonban a kifejezetten a külső eseményekre vonatkozó kommunikatív jelek keresése során óvatosan kell eljárni. Ennek egyik módja annak a bebizonyítása, hogy legalább két vagy több típusú esemény létezik, melyek hasonló belső állapotot váltanak ki, mégis különböző viselkedési jelekkel kerülnek kifejezésre. Például sok faj vészjelzései különböző alanyokra (ragadozókra) utalnak, mégis feltételezhetően ugyanazt a belső állapotot ( félelmet ) váltják ki a küldőben. Sok kutató funkcionálisan referenciális alapon különbözteti meg ezeket a jeleket (Hauser 1996). A fajok közötti kommunikáció általános keretrendszere Az állati kommunikáció etológiai modellje a fajtársak közti interakciókra koncentrál. Azonban előfordul, hogy különböző fajok egyedei kommunikálnak egymással. Például a borzok a feketetorkú mézkalauz (indicator indicator) segítségével találnak rá a méhkaptárokra. A borz nagy távolságokon át követi a madarat a kaptárig, elfogyasztja a mézet, a viaszt és a lárvákat pedig meghagyja a madárnak eledelül. A legegyszerűbb esetben a kommunikatív viselkedés evolúciós homológiái, valamint a tanulás valamely formája vesznek részt a hasonló, mindkét faj számára előnyös interakciók kialakulásában. Hasonló magyarázatot lehet adni olyan esetekre, melyek során az állatok más fajok vészjelzéseire reagálnak.

3 Általában három, egymást nem kizáró mechanizmus működhet a fajok közti kommunikáció során. Először is, a rokon fajok hagyatkozhatnak olyan homológ kommunikatív jelekre, melyek valamilyen mértékben hasonlítanak egymásra. Például a különböző kutyafélék nagyon hasonló viselkedési jelkészletet használnak a versengés és megalázkodás kifejezésére. Továbbá a különböző fajok is rendelkezhetnek hasonló kommunikatív jelekkel, mivel ezek egy hasonló környezetben alakultak ki. Például a különböző vészjelzések hasonló akusztikus felépítéssel rendelkeznek a hasonló szelekciós nyomás miatt, melyek ezekre a viselkedésformákra hatnak. A közös szelekciós környezet egymáshoz közelítő (konvergens) jelzőviselkedéseket hoz létre, melyek így kommunikatív interakciókhoz vezethetnek a törzsfejlődésükben egymástól független fajok között. Végül a közös környezet szintén vezethet a kommunikatív jelek kölcsönös megtanulásához (például a páviánok és az antilopok megtanulják egymás vészjelzéseit). Elvileg bármilyen viselkedésforma kaphat kommunikatív szerepet, ha megbízhatóan előrejelzi a küldő jövőbeni cselekedetét vagy a környezetben lezajló eseményeket. A fajok közti kommunikáció tanulmányozása gyakran irányul a fenti mechanizmusok szerepének szétválasztására. Fontos hangsúlyozni, hogy a fajok közti interakciók során kommunikatív jelzésként használt viselkedések más szerepet tölthetnek be a küldő és a fogadó elméjében. Vegyünk egy egyszerű példát: egy kutya megtanulja, hogy leüljön az Ül! parancs ismételt elhangzására (és némi jutalomért). A jövőben ezt az interakciót kommunikációnak lehet tekinteni, mivel a küldő ember képes megváltoztatni a fogadó kutya viselkedését egy bizonyos viselkedési jelzéssel. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a jel különböző szerepet tölt be az ember és a kutya elméjében. Előbbi esetén az ül része a gazdag nyelvi rendszernek, melyben bizonyos absztrakt jelentésekkel rendelkezik. A kutyának az Ül! egy különleges akusztikus jel, mely egy adott testtartásra vonatkozik egy szűk kontextusban. A háziasítás gyakorlati megközelítése A kutyákon végzett legutóbbi kutatások fenntartják a nézetet, hogy a kutyák oly módon fejlődtek, ami növelte a túlélés esélyeit az emberközeli környezetben (Topál és mások 2009). Az emberekkel folytatott kommunikációra nézve ez azt jelenti, hogy a kutyák olyan készségeket fejlesztettek ki, melyek segítik az emberrel való kommunikációt. Ez a folyamat valószínűleg ezer éve kezdődött, és különböző fokozatokon esett át (Miklósi 2007). Kezdetben a kutyák ősei pusztán hozzácsapódtak az embercsoportokhoz, de a későbbiekben a két faj közti interakció erősödött, és néhány fosszília szerint a kutyák és emberek közötti kapcsolat individualizálódott. Mindezt megerősítik a ezer éves európai és közel-keleti temetkezési helyek (Morey 2006). Az utóbbi 5-10 ezer évben a kutyák nemesítésen is átestek annak érdekében, hogy segítsék az embereket különféle munkák (például vadászat, halászat, terelés, őrzés, szánhúzás) során. A kutatók feltételezése szerint ezzel egy időben tudatalatti és tudatos kiválasztási folyamat is zajlott, mely azokat a fejlett kommunikatív készségekkel rendelkező kutyákat részesítette előnyben, melyek megfeleltek az adott munkához. Így a könnyedség, mellyel (normál esetben) egy házi kutya kialakítja a kommunikatív kapcsolatot a gazdájával nem véletlen és nem is nélkülözi az evolúciós előzményeket. Meg kell jegyezni, hogy ez a nézet ellentétes a nemrégiben felvonultatott érvekkel (Udell és mások 2008), melyek szerint a kutyák kommunikatív képességei

4 pusztán az emberi környezetben végbe ment intenzív tanulás (operáns kondicionálás) eredménye. A tanulás (egyedfejlődési ritualizáció) fontosságának kétségbe vonása nélkül fenntartjuk, hogy a kutyák azért képesek komplex kommunikatív interakciót folytatni az emberekkel, mert az evolúciós folyamat előnyben részesített néhány olyan viselkedési (és mentális) tulajdonságot, melyek elősegítik a velünk folytatott interakciók megjelenését. Az előbb említett mechanizmusok (viselkedési homológiák, konvergenciák és egyedfejlődési ritualizáció) különböző szerepeket játszanak az ember-kutya kommunikációban. Talán a közös emlős származás alapján a kutyák és az emberek is hasonló mechanizmusokkal rendelkeznek, melyek a viselkedési jelek bizonyos formáit irányítják. Például mindkét faj esetén (csakúgy, mint a többi emlős esetén is) az alacsony frekvenciájú hangkiejtés versengő viselkedésre utal. Bár a tanulás szerepét nem lehet kizárni, az ilyen hangjelzésekre adott kölcsönös reakció része lehet a közös evolúciós hagyatéknak (Pongrácz és mások 2009). Feltehetően az emberi iránymutató gesztusok megértésének alapjául az a képesség szolgál, melynek segítségével a farkasok a préda irányát jelzik. Ez a konvergens evolúció egyik esete lehet, ha ez az elsődleges képesség olyan kiválasztódási folyamat alapjául szolgált, mely az emberi iránymutató jelek megértésének fejlődéséhez vezetett. Az emberek és kutyák közti kötődési viselkedés hasonlósága szintén a közös evolúció bizonyítéka (Topál és mások 2005). Végül az emberi gesztusok és hangjelzések használatát az egyedek függetlenül tanulják meg, továbbá az egyedek között számottevő különbségek vannak, melyek némelyike genetikai eredetű. Például néhány kutya kitűnik abban, hogy a nyelvi jeleket tárgyak neveiként használják (Kaminski és mások 2004). Az ember és kutya közti vizuális kommunikáció megfigyelésének kísérleti megközelítései A vizuális kommunikáció folyamata különböző szakaszokra bontható. Először a küldőnek magára kell vonnia a fogadó fél figyelmét, és meg kell bizonyosodnia arról, hogy létrejött a kölcsönös figyelem. Ezután a küldő félnek olyan jelet kell küldenie, mely képes a fogadó fél viselkedését befolyásolni. A kutya-ember kommunikáció esetén bizonyítékok támasztják alá mindegyik szakaszt. Mind a kutyák, mind az emberek képesek felhívni magukra a figyelmet bizonyos viselkedésminták segítségével, képesek eldönteni, hogy figyel-e rájuk a másik fél, valamint a gesztikulációs jelzések széleskörű választéka áll rendelkezésükre a vizuális kommunikáció során. Kutatások mutatták ki, hogy ha a kutyák megoldhatatlan feladattal vagy helyzettel szembesülnek, hosszas bámulással és tekintetváltásokkal kezdeményeznek kommunikatív interakciót az emberekkel (Miklósi és mások 2000; 2003). Úgy tűnik, ez a kommunikatív viselkedés a kutyákban fejlettebb, mint az azonos szinten emberhez szoktatott farkasokban. Feltehetőleg a kutyákat előnyben részesítő szelektív környezet elősegítette ennek a viselkedésnek a kialakulását. Más kutatások a kutyák figyelemmel kapcsolatos viselkedésminták iránti érzékenységét alapozták meg. Például Virányi és mások (2004) kimutatták, hogy a kutyák hajlandósága a feladatok végrehajtására attól függött, hogy merre nézett az ember. A legtöbb kutya figyelmen kívül hagyta a parancsot, ha az ember a parancs kiadása közben egy másik személyre nézett. Más környezetben a kutyákkal egy bizonyos távolságban lévő tárgyat hozattak parancsra a gazdájuk elé (Gácsi és

5 mások 2004). A kutyák számottevő része a gazdájuk elé hozta a tárgyat, még akkor is, ha a gazda hátat fordított a kutyájának. Továbbá a kutyák szívesebben könyörögnek élelemért olyan emberektől, akik feléjük fordulnak. A viselkedésük ugyancsak változik annak függvényében, hogy éppen figyelik őket vagy sem: Schwab és Huber (2006) kimutatták, hogy a kutyák jobban tartózkodtak a tiltott élelem elfogyasztásától abban az esetben, ha a gazda vagy a kísérletező figyelte őket. Végül a kutyák képesek megtalálni a rejtett élelmet, ha a megfigyelt ember a rejtekhelyet figyelte, viszont akkor nem mutattak hajlandóságot, ha az ember a szoba széle felé fordult és a fejével a plafont nézte (Soproni és mások 2001). E tények összegezve azt sejtetik, hogy a kutyák jó készséggel tudják meghatározni az ember figyelmi állapotát annak viselkedésmintái alapján. Több részletes tanulmány kutatta a kutyák abbéli képességét, hogy emberi gesztusmintákat használjanak fel egy kommunikatív kontextusban (összefoglalásért lásd Miklósi és Soproni 2006). A legtöbb feladat során a kutyának választania kell két egyforma tároló között valamilyen emberi gesztus alapján. Bizonyítható, hogy a kutyák képesek rövid, disztális mutatógesztusokra hagyatkozni, továbbá megértenek néhány szokatlan gesztust is, mint a lábbal való mutogatást (Lakatos és mások 2009). Habár nem áll rendelkezésre számottevő közvetlen bizonyíték, a kutyák emberközeli környezetben szerzett általános szociális tapasztalata feltehetően elősegíti a képességüket, hogy különféle, iránnyal kapcsolatos emberi gesztust megértsenek (pl. Miklósi és mások 1998). Továbbá néhány kísérleti munka kimutatja, hogy a kutyák e készsége jobb, mint az intenzíven szocializált farkasoké (Miklósi és mások 2003), ugyanakkor feltehető, hogy ez a különbség pusztán egy bizonyos fejlődési szakaszra vonatkozik (Gácsi és mások 2009a). A kutya fajközi kommunikatív képességei mögött rejlő mechanizmusok leírása A kutyák komplex fajközi kommunikatív képességeit gyakran tekintik a háziasítás folyamatának eredményének (lásd feljebb, valamit Hare és mások 2002). Azonban az utóbbi években vita kezdődött a mögöttes mechanizmusok pontos természetét és eredetét illetően. Alapvetően három, egymást nem kizáró lehetőség áll fenn. Talán a háziasítás közvetlenül hatott a kutyák azon kognitív képességeire, melyek az emberrel folytatott kommunikáció során működnek. Továbbá a háziasítás befolyásolhatta a kommunikatív képességeket segítő alárendelt mechanizmusokat is. Például Hare és Tomasello (2005) feltételezi, hogy a kutyák természetében lezajlott evolúciós változások ( emotionalit ) hozzájárulhattak a fejlett kommunikációs készségekhez, melyek nem haladják meg a farkasok kognitív képességeit. A legutóbbi fejlemények valószínűleg alátámasztják ezt a felvetést, mivel a fiatal, szocializált farkasok azért sikertelenek a kommunikatív gesztusok használatában, mert kevésbé hajlandók a kísérletezővel kommunikációt kezdeményezni (Gácsi és mások 2009a). Továbbá a kommunikatív interakció teljesítményét valószínűleg nagyban növelte a tény, hogy az emberrel való vizuális együttműködésre (pl. terelés) választották ki a kutyákat (Gácsi és mások 2009b). Udell és mások (2008) szerint a kutyák és farkasok közti különbség azzal magyarázható, hogy a kutyáknak több lehetőségük van az emberrel történő kommunikációra. Részletesebb kutatások hiányában egyik említett folyamat szerepe sem zárható ki, különösen azért nem, mert a különböző kutatások során használt módszerek alapjaikban különböznek.

6 Fontos megjegyezni, hogy nagyon nehéz megérteni, hogyan lehet a tanulást kísérlet céljából befolyásolni természetes rendszerekben, mint a házi kutyák és farkasok esetén. Továbbá az is valószínűtlen, hogy a kutyák hozzávetőlegesen rövid evolúciója nagymértékű változáshoz vezetett volna a kognitív képességek terén. Tehát valószínűbb, hogy a változások a kommunikációs képesség alapjait jelentő kiegészítő rendszereket érintették. Ezek közé sorolható a hosszabb figyelemtartomány, a hajlandóság, hogy odafigyeljenek és alávessék magukat a szociális kommunikatív ingereknek (pl. a kutyák az emberi szemkontaktust kezdeményezésként értelmezik), a kommunikatív jelként alkalmazható viselkedésminták bővülése, a viselkedés tiltó (önmegtartóztató) tendenciáinak fejlődése. Mindezen készségek hozzájárulhattak (függetlenül és ráadásként) a kutyák emberekkel folytatott kommunikációs sikeréhez a kooperatív helyzetek során, ellentétben a farkasokkal, még abban az esetben is, ha mindkét fajt hasonló szinten szocializálták és hasonló kognitív kapacitás áll rendelkezésükre a tanuláshoz. Végkövetkeztetés A legutóbbi kutatások kimutatták, hogy a háziasítás befolyással volt a kutyák kommunikációs képességeire, különösen az emberek iránt. A kutyák képesek kommunikatív interakciót kezdeményezni, vizuális emberi gesztusokra hagyatkozni és felismerni a vizuális figyelem egyszerűbb formáit. Bár feltételezzük, hogy ezek a készségek valamilyen mértékben hozzájárultak a kutyák sikeréhez az emberközeli környezetben, a készségeket meghatározó pontos viselkedési mechanizmusok még feltáratlanok, s a jövőben további precíz kutatásra lesz szükség. A cikket fordította: Ferencz Kitti

Kutyagondolatok nyomában

Kutyagondolatok nyomában Kutyagondolatok nyomában Gyorsuló tudomány Sorozatszerkesztõ: Szívós Mihály A sorozat kötetei: Pataki Béla: A technológia menedzselése (2005) Máté András: Magyar matematikusok és a filozófia (elõkészületben)

Részletesebben

A fajok közötti kommunikáció vizsgálata

A fajok közötti kommunikáció vizsgálata A fajok közötti kommunikáció vizsgálata Interspecifikus kommunikáció más faj vészjelzésének megértése?? mézkalauz méhészborz növények kártevő rovarok ellen predátorokat invitálnak kémiai jelekkel Emberközpontú

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

Ember állat interakciók. Társállatok etológiája

Ember állat interakciók. Társállatok etológiája Ember állat interakciók Társállatok etológiája 1. Az alkalmazott etológia helye és szerepe az etológiai kutatásokban Gazdasági és állatvédelmi szempontok Mi tekinthető társállatnak? Kulturális és ökológiai

Részletesebben

TARTALOM A KUTYA VISELKEDÉSKUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE ÉS ELMÉLETI ALAPVETÉSEI

TARTALOM A KUTYA VISELKEDÉSKUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE ÉS ELMÉLETI ALAPVETÉSEI TARTALOM Prológus: Comparare necesse est (Az eredeti angol kiadáshoz) 13 Elõszó a magyar kiadáshoz 17 1. fejezet A KUTYA VISELKEDÉSKUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE ÉS ELMÉLETI ALAPVETÉSEI 1.1 Bevezetés 19 1.2 A behaviorizmustól

Részletesebben

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között?

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus rokonok között A legtöbb másolat az adott génről vagy az egyed

Részletesebben

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között?

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus rokonok között A legtöbb másolat az adott génről vagy az egyed

Részletesebben

Kutya, ember, csimpánz: kognitív szempontok a fajok kommunikációs eltéréseinek értelmezésében Kis Anna Miklósi Ádám Topál József

Kutya, ember, csimpánz: kognitív szempontok a fajok kommunikációs eltéréseinek értelmezésében Kis Anna Miklósi Ádám Topál József Kutya, ember, csimpánz: kognitív szempontok a fajok kommunikációs eltéréseinek értelmezésében Kis Anna Miklósi Ádám Topál József Társas-kognitív nyelvészeti előadás-sorozat 2012. május 7. Mitől ember az

Részletesebben

Humánetológia Humán viselkedési komplex és kötődés. Miklósi Ádám, Etológia Tanszék

Humánetológia Humán viselkedési komplex és kötődés. Miklósi Ádám, Etológia Tanszék Humánetológia Humán viselkedési komplex és kötődés Miklósi Ádám, Etológia Tanszék Humán viselkedési komplex (Csányi 1999) Nem szekvenciális, hanem párhuzamos folyamatok az evolúcióban, egymástól részben

Részletesebben

Fizikai-ökológiai kogníció és problémamegoldás. Konok Veronika A kutyafélék evolúciója kurzus 2016

Fizikai-ökológiai kogníció és problémamegoldás. Konok Veronika A kutyafélék evolúciója kurzus 2016 Fizikai-ökológiai kogníció és problémamegoldás Konok Veronika A kutyafélék evolúciója kurzus 2016 Problémamegoldás Probléma: viszonylagos rendszerességgel jelentkező környezeti állapotok alternatív döntések

Részletesebben

Az állatok természetes élőhelyükön magányosan vagy csoportokban élnek. A csoportok rendkívül sokfélék lehetnek. Családot alkotnak a szülők és

Az állatok természetes élőhelyükön magányosan vagy csoportokban élnek. A csoportok rendkívül sokfélék lehetnek. Családot alkotnak a szülők és TÁRSAS VISELKEDÉS Az állatok természetes élőhelyükön magányosan vagy csoportokban élnek. A csoportok rendkívül sokfélék lehetnek. Családot alkotnak a szülők és utódaik, kolóniát a nagy telepekben élő családok,

Részletesebben

A LEGFONTOSABB FOGALMAK ÉS MEGHATÁROZÁSAIK

A LEGFONTOSABB FOGALMAK ÉS MEGHATÁROZÁSAIK kutyakonyv_korr.qxd 2006.11.01. 18:35 Page 191 A LEGFONTOSABB FOGALMAK ÉS MEGHATÁROZÁSAIK Adaptáció (adaptation) A szó szerinti jelentése: hozzáidomulás. Biológiai értelemben akkor nevezünk adaptívnak

Részletesebben

Az etológia módszere és fogalmai. A Humánetológia

Az etológia módszere és fogalmai. A Humánetológia Humánetológia Darwin evolúcióelmélete A fajok eredete (1859) az egyedek különböznek, és ezek a különbségek öröklődnek az egyedek versengenek A természetes kiválasztódás az a folyamat melynek során bizonyos

Részletesebben

A fajok közötti kommunikáció vizsgálata

A fajok közötti kommunikáció vizsgálata A fajok közötti kommunikáció vizsgálata Interspecifikus kommunikáció más faj vészjelzésének megértése?? mézkalauz méhészborz növények kártevő rovarok ellen predátorokat invitálnak kémiai jelekkel Emberközpontú

Részletesebben

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus V. Tanuláselméleti perspektíva Behaviorizmus Tanuláselméleti perspektíva Kiindulópont: az élettapasztalat nyomán változunk, törvényszerű, és előre jelezhető módon Személyiség: korábbi tapasztalatok nyomán

Részletesebben

állatok azon viselkedési vagy morfológiai tulajdonságai amelyek megváltoztatják a fogadó egyedek viselkedését

állatok azon viselkedési vagy morfológiai tulajdonságai amelyek megváltoztatják a fogadó egyedek viselkedését Kommunikáció A kommunikáció az állat olyan viselkedési aktusa, ami megváltoztatja egy másik állat magatartásának valószínűségi mintázatát olyan módon, hogy az a kommunikáló állat számára, nagyobb számú

Részletesebben

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész A kutya kiképzése Az alkalmazott etológia kérdései I. rész Tény: Az ember kb. i. e. 12000 évvel ezelőtt háziasította a kutyákat, az állatok közül vélhetőleg elsőként. - Mi hát az etológia? A tudomány szempontjából

Részletesebben

Hírlevél. Hírek: 2010. október. Családi Kutya Program. Szonda Tudományos magazin. Tudományos Diákköri Konferencia. Kutyaviselkedés-terápia szimpózium

Hírlevél. Hírek: 2010. október. Családi Kutya Program. Szonda Tudományos magazin. Tudományos Diákköri Konferencia. Kutyaviselkedés-terápia szimpózium Hírlevél 2010. október ELTE Etológia Tanszék Családi Kutya Program Szerkeszti: Turcsán Borbála és Kis Anna Hírek: Szonda Tudományos magazin A nemrégiben A kutya viselkedése, evolúciója és kogníciója címen

Részletesebben

Nyelv és zene az evolúció tükrében. Mészáros Anna Debreceni Egyetem BTK (MA)

Nyelv és zene az evolúció tükrében. Mészáros Anna Debreceni Egyetem BTK (MA) Nyelv és zene az evolúció tükrében Mészáros Anna Debreceni Egyetem BTK (MA) meeszaaros.anna@gmail.com Protonyelv-elméletek Generatív nyelvészet: az állatoktól a nyelv különböztet meg bennünket Derek Bickerton:

Részletesebben

A barátság etológiája

A barátság etológiája A barátság etológiája Miklósi Ádám ELTE TTK BI Etológia Tanszék amiklosi62@gmail.com NaCl A SR-E etológiája Miklósi Ádám Etológia Tanszék Együtt csináljuk! Tartalom A szociális csoportok szerkezetének

Részletesebben

Hírlevél. Hírek: 2012. február. Top Mancs Kutyaetológia Nyári Tábor 2012-ben is! Elektronikus formában a Kutyagondolatok nyomában című könyv

Hírlevél. Hírek: 2012. február. Top Mancs Kutyaetológia Nyári Tábor 2012-ben is! Elektronikus formában a Kutyagondolatok nyomában című könyv Hírlevél 2012. február ELTE Etológia Tanszék Családi Kutya Program Szerkeszti: Turcsán Borbála és Kis Anna Hírek: Top Mancs Kutyaetológia Nyári Tábor 2012-ben is! A korábbi évekhez hasonlóan idén nyáron

Részletesebben

Hírlevél. Hírek január. A Családi Kutya Program kutatásai az egyik legnevesebb biológiai szaklapban. Rádióadás. Tv adás

Hírlevél. Hírek január. A Családi Kutya Program kutatásai az egyik legnevesebb biológiai szaklapban. Rádióadás. Tv adás ELTE Etológia Tanszék Családi Kutya Program Hírlevél 2012. január Szerkeszti: Turcsán Borbála és Kis Anna Hírek A Családi Kutya Program kutatásai az egyik legnevesebb biológiai szaklapban Január 5-én jelent

Részletesebben

Kommunikáció. Szemethy László PhD

Kommunikáció. Szemethy László PhD Kommunikáció Szemethy László PhD A kommunikáció az állat olyan viselkedési aktusa, ami megváltoztatja egy másik állat magatartásának valószínűségi mintázatát olyan módon, hogy az a kommunikáló állat számára,

Részletesebben

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems)

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Christina Schwenck, Angelika Gensthaler Marcel Romanos Christine M. Freitag, Wolfgang Schneider, Regina

Részletesebben

Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak.

Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak. Evolúció Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak. Latin eredetű szó, jelentése: kibontakozás Időben egymást

Részletesebben

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson A nyelv és gondolkodás viszonya A nyelv fogalma: a legegyetemesebb jelrendszer. Egy nagyobb közösség, általában egy nemzet tulajdona. A külső és a belső valóságot minden más jelrendszernél pontosabban

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?!

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK Néhány gondolat a statisztikák kapcsán KUTYAHARAPÁSI STATISZTIKÁK - MAGYARORSZÁG Kevés pontos adat, W54 BNO kód

Részletesebben

Szakmai zárójelentés A kutyaszemélyiség mint az emberi személyiségvizsgálatok modellje: etológiai, pszichológiai és genetikai megközelítés

Szakmai zárójelentés A kutyaszemélyiség mint az emberi személyiségvizsgálatok modellje: etológiai, pszichológiai és genetikai megközelítés Szakmai zárójelentés A kutyaszemélyiség mint az emberi személyiségvizsgálatok modellje: etológiai, pszichológiai és genetikai megközelítés Bevezetés Korábbi támogatott pályázatok etológiai kutatatásai

Részletesebben

Nobel díj Karl von Frisch, Konrad Lorenz és Nikolas Tinbergen

Nobel díj Karl von Frisch, Konrad Lorenz és Nikolas Tinbergen ETOLÓGIA EGIA Az etológia az élőlények (elsősorban az állatok) viselkedésével foglalkozó tudomány tudomány. 1973 - Nobel díj Karl von Frisch, Konrad Lorenz és Nikolas Tinbergen Az állati (és emberi) viselkedés

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

Az állati viselkedés tanulmányozása

Az állati viselkedés tanulmányozása Az állati viselkedés tanulmányozása Viselkedési mintázatok és tanulási folyamatok vizsgálata Biológia BSc. B / Pszichológia BA gyakorlat A kísérleteket végezték:............ Gyakorlatvezető:... Időpont:...

Részletesebben

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK CZETŐ KRISZTINA A tudományos megismerés sajátosságai Tudatos, tervezett, módszeres információgyűjtés. Célja van: pl diagnosztikus cél fejlesztő

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Agresszió. olyan viselkedés, amelynek célja kár, vagy szenvedés előidézése

Agresszió. olyan viselkedés, amelynek célja kár, vagy szenvedés előidézése Agresszió olyan viselkedés, amelynek célja kár, vagy szenvedés előidézése Ösztöntan Mc Dougall (1908) 18 különböző ösztön Freud (1920) Örömelv, libidó Frusztráció Erosz (életösztön) Thanatosz (halálösztön)

Részletesebben

Szociális viszonyok és kooperáció

Szociális viszonyok és kooperáció Szociális viszonyok és kooperáció Különböző csoportszerkezetek Szaporodó pár a kölykeikkel Pl. vörös róka: hasonló etogram kutyához, farkashoz, de a hierarchiával kapcsolatos viselkedések hiányoznak (Tembrock,

Részletesebben

Az eszköz részletes leírása és eszköz kiosztandó/nyilvános anyagai (lista és mellékletek)

Az eszköz részletes leírása és eszköz kiosztandó/nyilvános anyagai (lista és mellékletek) Cím A tanár-diák kommunikáció alapjai Rövid leírás A hatékony és szakszerű tanári kommunikáció a diákokkal többet jelent a pusztán egymással való beszélgetésnél. Amit magában foglal: állandóan fejlődő

Részletesebben

Csépe Valéria. MTA TTK, Agyi Képalkotó Központ kutatóprofesszora * MTA Közoktatási Elnöki Bizottság elnöke

Csépe Valéria. MTA TTK, Agyi Képalkotó Központ kutatóprofesszora * MTA Közoktatási Elnöki Bizottság elnöke A kicsi, a nagy, a komplex és az integrált Csépe Valéria MTA TTK, Agyi Képalkotó Központ kutatóprofesszora * MTA Közoktatási Elnöki Bizottság elnöke MTA KÖZOKTATÁSI ELNÖKI BIZOTTSÁG TERMÉSZETTUDOMÁNY ÚJRAGONDOLVA

Részletesebben

Fajfenntartó viselkedés

Fajfenntartó viselkedés Fajfenntartó viselkedés Az állatok viselkedésének egyik alapvető megnyilvánulása a szaporodással kapcsolatos viselkedés. Ez az ivarérettséget elért egyedekre jellemző és a legtöbb fajnál meghatározott

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet

Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet Tanulunk és tanítunk, mi a haszna? LLL Könyvtári Szolgáltatások és eredményességük Komárom, 2011. június 24-én A kommunikáció lényege, hogy az egymással

Részletesebben

A hatékony és szakszerű kommunikáció a tanárok és diákok között többet jelent a pusztán egymással való beszélgetésnél.

A hatékony és szakszerű kommunikáció a tanárok és diákok között többet jelent a pusztán egymással való beszélgetésnél. Cím A tanár-diák kommunikáció alapjai Rövid leírás A hatékony és szakszerű kommunikáció a tanárok és diákok között többet jelent a pusztán egymással való beszélgetésnél. Amit magában foglal: állandóan

Részletesebben

Etológia. Irányzatok a biológiában. Pongrácz Péter, PhD Etológia Tanszék

Etológia. Irányzatok a biológiában. Pongrácz Péter, PhD Etológia Tanszék Etológia Irányzatok a biológiában Pongrácz Péter, PhD Etológia Tanszék Etológia helye a biológia vizsgálódás szintjei szerint Szerveződési szintek Populációk Egyedek Neurális szabályozás Sejtek DNS Tudományág

Részletesebben

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus Önnek bizonyára van elképzelése önmagáról mint személyes kommunikátorról, ezen belül arról, hogyan érzékeli önmaga kommunikációs módját, más szavakkal: kommunikációs

Részletesebben

ÉRVELÉSTECHNIKA-LOGIKA GYAKORLÓ FELADATOK, 1. ZH

ÉRVELÉSTECHNIKA-LOGIKA GYAKORLÓ FELADATOK, 1. ZH ÉRVELÉSTECHNIKA-LOGIKA GYAKORLÓ FELADATOK, 1. ZH 1. Mi a különbség a veszekedés és a racionális vita között? 2. Mit nevezünk premisszának a logikában? 3. Mi a hasonlóság és mi a különbség a veszekedés

Részletesebben

Magyar Tudomány 2006 2

Magyar Tudomány 2006 2 Magyar Tudomány A koponya tudósa, Lenhossék József Az agresszió képi kifejezése Társadalomföldrajz Határkutatás regionális tudományok A tudományos teljesítmény mérése Oktatáspolitika 2006 2 127 Magyar

Részletesebben

Mesterséges kommunikáció?

Mesterséges kommunikáció? Mesterséges kommunikáció? Az emberi nyelv evolúciója nyomában. Egyedi és csak ránk jellemző? Egyes összetevők, kritériumok megléte más fajokban bizonyítja, hogy? Modell technika - Alex Avian LEarning Experiment

Részletesebben

A maximum likelihood becslésről

A maximum likelihood becslésről A maximum likelihood becslésről Definíció Parametrikus becsléssel foglalkozunk. Adott egy modell, mellyel elképzeléseink szerint jól leírható a meghatározni kívánt rendszer. (A modell típusának és rendszámának

Részletesebben

A beszéd lateralizáció reorganizációjának nyomonkövetésea fmri-velaneurorehabilitációsorán

A beszéd lateralizáció reorganizációjának nyomonkövetésea fmri-velaneurorehabilitációsorán A beszéd lateralizáció reorganizációjának nyomonkövetésea fmri-velaneurorehabilitációsorán (klinikai tanulmány terv) Péley Iván, Janszky József PTE KK Neurológiai Klinika Az (emberi) agy egyik meghatározó

Részletesebben

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett Mi is a mutizmus? Az alkalmazkodó viselkedés zavara. A mutizmus némaságot jelent. Mutizmus során a beszédszervek épek, de súlyos viselkedéses gátlás (neurotikus zavar) alakul ki, és a gyermek nem beszél.

Részletesebben

Evolúció. Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet

Evolúció. Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet Evolúció Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet Mi az evolúció? Egy folyamat: az élőlények tulajdonságainak változása a környezethez való alkalmazkodásra Egy

Részletesebben

Az állatok szociális szerveződése, csoport vagy magány?

Az állatok szociális szerveződése, csoport vagy magány? Az állatok szociális szerveződése, csoport vagy magány? Csoport sok egyed együtt, fontosak az egyedek közötti kapcsolatok a csoport szervezettségében fokozatok vannak Az önző egyedeket csoportba kényszerítő

Részletesebben

Tuesday, 22 November 11

Tuesday, 22 November 11 Hogyan befolyásolta az írás a társadalmakat? Humánetológiai perspektívák Csányi Vilmos MTA A Humán viselkedési komplexum három dimenziója I. Szociális viselkedésformák II. Szinkronizációs viselkedési mechanizmusok

Részletesebben

Top Mancs Kutyaetológia nyári tábor

Top Mancs Kutyaetológia nyári tábor Hírlevél 2011. május ELTE Etológia Tanszék Családi Kutya Program Szerkeszti: Turcsán Borbála és Kis Anna Hírek Szilárd Leó Professzori Ösztöndíj Csányi Vilmos etológus, Gergely Pál biológus és Inzelt György

Részletesebben

Mech professzor előadása az ELTE-n

Mech professzor előadása az ELTE-n Hírlevél 2010. május ELTE Etológia Tanszék Családi Kutya Program Szerkeszti: Turcsán Borbála és Kis Anna Hírek: Tanszékünk volt munkatársa Hevesi Endre-díjat kapott Huszonharmadik alkalommal adták át a

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÁLLATVILÁGBAN

KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÁLLATVILÁGBAN KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÁLLATVILÁGBAN Az állatok közti kommunikáció történhet fajon belül, sőt fajok között is. A fizikai közeg sokkal változatosabb, mint az embernél. Az állatvilágban a legtöbb kommunikáció látás,

Részletesebben

Humánetológia. Humán viselkedési komplex. Miklósi Ádám Etológia Tanszék

Humánetológia. Humán viselkedési komplex. Miklósi Ádám Etológia Tanszék Humánetológia Humán viselkedési komplex Miklósi Ádám Etológia Tanszék Humán viselkedési komplex (Csányi 1999) Nem szekvenciális, hanem párhuzamos folyamatok az evolúcióban, egymástól részben független,

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. Fogalmazza meg, mi a helyi tanterv lényege! 5 pont 2. Mutassa be az óvodáskorú gyermek testi fejlődésének jellemzőit! Írjon 5 jellemzőt!

Részletesebben

Nem csal a szimat. molekulatípusokra specializálódnak, és egy-egy receptorsejt egyféle kötőfehérjével

Nem csal a szimat. molekulatípusokra specializálódnak, és egy-egy receptorsejt egyféle kötőfehérjével A kutya szaglóhámja mind abszolút, mind pedig relatív értelemben nagy felületű. Különböző tanulmányok becslései alapján a német juhászkutya szaglóhámja 150 170 négyzetcentiméteres, míg az emberé csak kb.

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Személyes konstrukciók Kiindulópont: A fizikai valóság, önmagunk és az események megtapasztalása személyenként jelentősen változik személyes képet alakítunk

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Véletlen vagy előre meghatározott

Véletlen vagy előre meghatározott Véletlen vagy előre meghatározott Amikor fejlődésről beszélünk, vagy tágabb értelemben a világban lezajló folyamatokról, akkor mindig felmerül az a filozófiai kérdés, hogy a jelenségek, történések vajon

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Óraszám Cím 1. Áttekintés Megjegyzés 2. Az élet természete rendezettség, szerveződés szintek 3. Az élet természete anyagcsere, szaporodás,

Részletesebben

Milyen tudományokra támaszkodik?

Milyen tudományokra támaszkodik? 3. Újabb eredmények Glosszogenetika Milyen tudományokra támaszkodik? Biológia (szociobiológia), etológia, anatómia Pszichológia Pszicholingvisztika Szemiotika Neurológia (agy evolúciójának kutatása) Nyelvészet

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója

TARTALOM. 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója GÉNEK ÉS VISELKEDÉS TARTALOM 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója 1. BEVEZETÉS Ok és Okozat 1 Agy Viselkedés DNS Környezet Test: mereven huzalozott szabályok; agy: plasztikus

Részletesebben

A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN

A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN Tóth Enikő Debreceni Gönczy

Részletesebben

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Az egyszázalékos felajánlások és a zsidó felekezetek 2008 Az egyházak illetve a civil szervezetek számára felajánlott egy százalékok terén a már tavaly is észlelt tendenciák

Részletesebben

Vadbiológiai kutatási módszerek

Vadbiológiai kutatási módszerek Vadbiológiai kutatási módszerek Kérdés Kutatás előzetes kérdésfeltevéssel indul (korábbi ismereteink, olvasmányaink, stb.) A kutatás elején a kérdések gyakran homályosak, szerteágazóak Egy kérdés több

Részletesebben

Pedagógusdinasztiák létjogosultsága pedagógus karrierpályák tükrében Magyarországon

Pedagógusdinasztiák létjogosultsága pedagógus karrierpályák tükrében Magyarországon Pedagógusdinasztiák létjogosultsága pedagógus karrierpályák tükrében Magyarországon Tanulmányom a pedagógusdinasztiák vizsgálatára koncentrál. 1 A tanulmányom elején olyan kérdésekre keresem a választ,

Részletesebben

Az állatok szociális szerveződése, csoport vagy magány?

Az állatok szociális szerveződése, csoport vagy magány? Az állatok szociális szerveződése, csoport vagy magány? Csoport sok egyed együtt, fontosak az egyedek közötti kapcsolatok a csoport szervezettségében fokozatok vannak Az önző egyedeket csoportba kényszerítő

Részletesebben

Az evolúciós gondolat fejlődése

Az evolúciós gondolat fejlődése Evolúciós pszichológia vagy társadalom-pszichológia? Az evolúciós gondolat fejlődése Darwin: in the distant future the study of human psychology would be based on an evolutionary footing (The Origin of

Részletesebben

Együttműködés evolúciója

Együttműködés evolúciója Együttműködés evolúciója Modell Eléggé hasonló, hogy tanulmányozásával valamit megértsünk a modellezett rendszer viselkedéséből. Alapkérdés Darwini dilemma Miért vállal egy egyed költséges (c 0) cselekedetet,

Részletesebben

Kognitív módszerek a vallástudományban és a hebraisztikában

Kognitív módszerek a vallástudományban és a hebraisztikában Kognitív módszerek a vallástudományban és a hebraisztikában Biró Tamás 2015. szeptember 16.: A hatvanas évek kognitív forradalma Praktikus dolgok: A kurzus honlapja: http://birot.web.elte.hu/courses/2015-csr/

Részletesebben

CSALÁDI KUTYA PROGRAM

CSALÁDI KUTYA PROGRAM CSALÁDI KUTYA PROGRAM HÍRLEVÉL - JÚNIUS Szerkesztette: Szánthó Flóra és Kovács Krisztina TARTALOM 1 2 3 Tanszéki események Do as I do szeminárium 52. Animal Behaviour Society konferencia, Alaszka SPARCS

Részletesebben

MEDIÁCIÓ. A viták békés rendezésének útja.

MEDIÁCIÓ. A viták békés rendezésének útja. MEDIÁCIÓ A viták békés rendezésének útja. Ha megtanulunk a szívünkből beszélni, az asztalra tenni a különbségeinket, és kölcsönös tisztelettel és méltósággal párbeszédet folytatni, annak a konfliktus megoldása

Részletesebben

Jegyzőkönyv a viselkedés okának feltárására Viselkedést korrigáló terv Interjú a tanárokkal és iskolai dolgozókkal a viselkedés okának feltárásához

Jegyzőkönyv a viselkedés okának feltárására Viselkedést korrigáló terv Interjú a tanárokkal és iskolai dolgozókkal a viselkedés okának feltárásához Jegyzőkönyv a viselkedés okának feltárására Viselkedést korrigáló terv Interjú a tanárokkal és iskolai dolgozókkal a viselkedés okának feltárásához Tanuló neve: Életkor: Osztály: Dátum: Válaszadó(k) neve:

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom. A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak

Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom. A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak ALAPKÉRDÉSEK TISZTÁZÁSA I. A gazdasági törvények lényege:

Részletesebben

SZERVEZETI VISELKEDÉS

SZERVEZETI VISELKEDÉS SZERVEZETI VISELKEDÉS DR. FINNA HENRIETTA EGYETEMI ADJUNKTUS MENEDZSMENT ÉS VÁLLALATGAZDASÁGTAN TANSZÉK FINNA@MVT.BME.HU Q.A.317. +36-1-463-4010 Meggyőzés és társai 1 http://tinyurl.com/kutatok2016 2 További

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

GONDOLKODÁS ÉS NYELV

GONDOLKODÁS ÉS NYELV GONDOLKODÁS ÉS NYELV GONDOLKODÁS A. Propozicionális B. Képzeleti Propozicionális gondolkodás Propozíció kijelentés, amely egy tényállásra vonatkozik, meghatározott viszonyban összekombinált fogalmakból

Részletesebben

A tanulás s az ember legnagyobb. Gondolkodás nélkül tanulni: kárba veszett munka. De tanulás nélkül gondolkodni veszélyes ( Konfucius )

A tanulás s az ember legnagyobb. Gondolkodás nélkül tanulni: kárba veszett munka. De tanulás nélkül gondolkodni veszélyes ( Konfucius ) A TANULÁS A tanulás s az ember legnagyobb erénye fejlodést störténete során Gondolkodás nélkül tanulni: kárba veszett munka. De tanulás nélkül gondolkodni veszélyes ( Konfucius ) Evolúciós elemek Gondolkozási

Részletesebben

Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana. Domokos Tamás, módszertani igazgató

Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana. Domokos Tamás, módszertani igazgató Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana Domokos Tamás, módszertani igazgató A helyzetfeltárás célja A közösségi kezdeményezéshez kapcsolódó kutatások célja elsősorban felderítés,

Részletesebben

A szelektív utánzás mint a kulturális tanulás eszköze

A szelektív utánzás mint a kulturális tanulás eszköze A szelektív utánzás mint a kulturális tanulás eszköze A kultúra megjelenése és átörökítése a szociális tanulás formáira támaszkodik. A kultúra lényegi jellemzője az ismeretek felhalmozása, melyhez találmányokra,

Részletesebben

Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai

Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az azt megismerni

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Ember-állat interakciók A társállatok etológiája II: Genetikai változások. Miklósi Ádám Etológia Tsz 2017

Ember-állat interakciók A társállatok etológiája II: Genetikai változások. Miklósi Ádám Etológia Tsz 2017 Ember-állat interakciók A társállatok etológiája II: Genetikai változások Miklósi Ádám Etológia Tsz 2017 Ausztráliai őslakosok és a dingo 30 ezer évvel ezelőtt népesült be emberrel 5000 évvel ezelőtt érkeztek

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

A neobehaviorizmus felismeri az embert körülvevő szociális mező jelentőségét.

A neobehaviorizmus felismeri az embert körülvevő szociális mező jelentőségét. 4_Teszt_próbavizsga Mely típusú tanulásnak felel meg az írástanulás? Perceptuális tanulás Motoros tanulás Verbális tanulás Nem szándékos tanulás Ki tekintette a tanulást feltételes reflexek sorozatának?

Részletesebben

Autizmusba zárt világ

Autizmusba zárt világ Autizmusba zárt világ Az autizmus története Egyidős az emberiséggel! A szindróma első leírása: Leo Kanner-1943 autisztikus magány Hans Asperger 1944 autisztikus pszichopátia A reciprok kommunikáció minőségi

Részletesebben