Az ember és kutya közötti kommunikáció evolúciós megközelítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ember és kutya közötti kommunikáció evolúciós megközelítése"

Átírás

1 Az ember és kutya közötti kommunikáció evolúciós megközelítése Miklósi Ádám Kivonat A kutya és az ember hosszú ideje él egymás környezetében. A szociális interakciójuk némelyik elemét kommunikációként írják le, melynek során mindkét faj befolyásolja egymás viselkedését meghatározott viselkedési minták révén. A legutóbbi kutatások célja a kutya és ember közötti kommunikatív interakció megjelenésének az evolúciós magyarázata. Jelen cikk összefoglalja, hogyan lehet óvatosan alkalmazott kísérleti módszerekkel megválaszolni a hasonló kutatási kérdéseket annak érdekében, hogy szétválasszák a különböző folyamatokat, melyek a kutya mentális képességeiért lehetnek felelősek. Bevezetés Az utóbbi időben számottevően növekedett a kutya (Canis familiaris) viselkedése iránti érdeklődés. Sok kutató tette meg a bátor lépést, hogy etológiai módszerekkel vizsgálja ezt a fajt (Miklósi 2007). A háziasítást evolúciós folyamatként értelmezték újra (Price 1984), s az ember és kutya együttélésére most olyan szelekciós események következményeként tekintenek, mely befolyásolta az ős faj, a farkas (Canis lupus) némely populációját. Fontos megjegyezni, hogy az etológiai megközelítés egyszerre alapul a viselkedésgeneráló alapvető és közvetlen folyamatokon. Előbbiek az ökológiai helyzetre és az evolúciós történetre vonatkozó okozati tényezőkre utalnak. Utóbbiak viszont a viselkedési mechanizmusok és a fejlődés hatásainak tanulmányozását takarják. Bár üdvözölni kell a kutyák iránti megnövekedett érdeklődést, az interdiszciplináris kutatás némely területén fennáll a régi tévedések felszínre kerülésének veszélye is. Érdekes módon a kutya vizsgálatát hátráltatta mind az antropomorfizmus, mind a behaviorizmus, valamint az illúzió, hogy a kutatók ismerik a kutyákat, hiszen mindig körülöttünk vannak. Valójában a kutyákat is ugyanannak az aprólékos, tudományos vizsgálatnak kell alávetni, mint a többi fajt. Megjegyzendő, hogy a kutya egyedülálló helyzetben van az állatvilágban a komplex szociális készségeinek köszönhetően. Sok más fajjal ellentétben (pl. csimpánzok, szürkepapagájok, delfinek stb.), melyeket általában kutatók egy exkluzív csoportja vizsgál néhány helyen, a kutyák mindenütt jelen vannak. Ez teremti meg annak a lehetőségét, hogy a kutya a szociális kognícióval kapcsolatos összehasonlító munka általános alanya legyen. Ebből kifolyólag fontos, hogy a kutyák vizsgálata esetén a kutatómunka elméletileg és módszertanilag is megbízható. A kommunikáció etológiája A kommunikáció emberi pszichológiában megfogalmazott definíciójával ellentétben mely a résztvevők közti információcserére összpontosít az etológiai definíció az ilyetén kommunikáció költségét emeli ki. Eszerint a küldő megváltoztatja a fogadó viselkedését (és belső állapotát) bizonyos viselkedési

2 minták ( jelek ) segítségével, és bizonyos időn belül ezek a cselekedetek legalább a küldőnek (vagy mindkét félnek) valamilyen haszonnal járnak (Krebs és Davis 1993). E definíció előnye az, hogy megkerüli az információ rejtélyes fogalmát, továbbá magyarázattal szolgál az emberi és állati kommunikáció végső okaira. Emellett az evolúciós nézet feltételezi, hogy a kommunikációra használt viselkedési minták erre a funkcióra választódtak ki, s ezeknek speciális történelme (eredete) van. Azonban ez nem zárja ki, hogy az ember és állat közötti kommunikatív interakció során tanult viselkedési komponenseket használjanak a felek. Az etológiai irodalom két folyamatot különböztet meg időtartam alapján, melyek a kommunikatív viselkedés kialakulásához vezettek. A korábbi evolúciós folyamatot ritualizációnak nevezik, mely több tízezer vagy millió év során zajlik le (Krebs and Davis 1993). A komplex egyedközi kommunikációra gyakran utalnak egyedfejlődési ritualizációként, mely az egyed élete során következik be (Tomasello and Call 1997). Az evolúciós ritualizáció célja leírni, hogyan alakulnak ki a jelek, valamint a fogadásukat lehetővé tevő eszközök egy fajon belül. Ahhoz, hogy a kommunikációs jelek elérjék a hatásukat, biológiailag hatást kell gyakorolniuk a fogadó félre, tehát annak belső állapotát fizikai behatás nélkül kell megváltoztatniuk. Néhány újabb keletű ellentmondás ellenére a kommunikatív jelekre a küldő belső állapotát kifejező jelzésekként tekintenek (őszinteség), ugyanakkor bizonyos esetekben manipulációra (félrevezető jelek) is sor kerülhet. Az állati jeleket többnyire a közvetlenül a küldő belső állapotára, valamint a környezet valamely aspektusára (referenciális jelek) utaló jelekként szokták csoportosítani. Előbbi csoportba sorolják általában az udvarlással, agresszióval, anyai viselkedéssel stb. kapcsolatos jeleket. Az utóbbi időben viták témájává vált a kérdés, hogy az állatok jelei milyen mértékben utalnak a környezetükben zajló eseményekre. Vegyük szemügyre a következő problémát: egy kutya alázatos viselkedést mutat (pl. lekonyuló farok és fülek stb.) egy közeledő ismeretlen kutya láttán. Az alárendeltség viselkedésmintáit egy környezeti tényező (a közeledő kutya) váltotta ki, ugyanakkor a kutya megváltozott belső állapotát is tükrözi. Senki sem vitatja, hogy az előbbi esetben a viselkedési jelek a belső állapotot tükrözik, azonban a kifejezetten a külső eseményekre vonatkozó kommunikatív jelek keresése során óvatosan kell eljárni. Ennek egyik módja annak a bebizonyítása, hogy legalább két vagy több típusú esemény létezik, melyek hasonló belső állapotot váltanak ki, mégis különböző viselkedési jelekkel kerülnek kifejezésre. Például sok faj vészjelzései különböző alanyokra (ragadozókra) utalnak, mégis feltételezhetően ugyanazt a belső állapotot ( félelmet ) váltják ki a küldőben. Sok kutató funkcionálisan referenciális alapon különbözteti meg ezeket a jeleket (Hauser 1996). A fajok közötti kommunikáció általános keretrendszere Az állati kommunikáció etológiai modellje a fajtársak közti interakciókra koncentrál. Azonban előfordul, hogy különböző fajok egyedei kommunikálnak egymással. Például a borzok a feketetorkú mézkalauz (indicator indicator) segítségével találnak rá a méhkaptárokra. A borz nagy távolságokon át követi a madarat a kaptárig, elfogyasztja a mézet, a viaszt és a lárvákat pedig meghagyja a madárnak eledelül. A legegyszerűbb esetben a kommunikatív viselkedés evolúciós homológiái, valamint a tanulás valamely formája vesznek részt a hasonló, mindkét faj számára előnyös interakciók kialakulásában. Hasonló magyarázatot lehet adni olyan esetekre, melyek során az állatok más fajok vészjelzéseire reagálnak.

3 Általában három, egymást nem kizáró mechanizmus működhet a fajok közti kommunikáció során. Először is, a rokon fajok hagyatkozhatnak olyan homológ kommunikatív jelekre, melyek valamilyen mértékben hasonlítanak egymásra. Például a különböző kutyafélék nagyon hasonló viselkedési jelkészletet használnak a versengés és megalázkodás kifejezésére. Továbbá a különböző fajok is rendelkezhetnek hasonló kommunikatív jelekkel, mivel ezek egy hasonló környezetben alakultak ki. Például a különböző vészjelzések hasonló akusztikus felépítéssel rendelkeznek a hasonló szelekciós nyomás miatt, melyek ezekre a viselkedésformákra hatnak. A közös szelekciós környezet egymáshoz közelítő (konvergens) jelzőviselkedéseket hoz létre, melyek így kommunikatív interakciókhoz vezethetnek a törzsfejlődésükben egymástól független fajok között. Végül a közös környezet szintén vezethet a kommunikatív jelek kölcsönös megtanulásához (például a páviánok és az antilopok megtanulják egymás vészjelzéseit). Elvileg bármilyen viselkedésforma kaphat kommunikatív szerepet, ha megbízhatóan előrejelzi a küldő jövőbeni cselekedetét vagy a környezetben lezajló eseményeket. A fajok közti kommunikáció tanulmányozása gyakran irányul a fenti mechanizmusok szerepének szétválasztására. Fontos hangsúlyozni, hogy a fajok közti interakciók során kommunikatív jelzésként használt viselkedések más szerepet tölthetnek be a küldő és a fogadó elméjében. Vegyünk egy egyszerű példát: egy kutya megtanulja, hogy leüljön az Ül! parancs ismételt elhangzására (és némi jutalomért). A jövőben ezt az interakciót kommunikációnak lehet tekinteni, mivel a küldő ember képes megváltoztatni a fogadó kutya viselkedését egy bizonyos viselkedési jelzéssel. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a jel különböző szerepet tölt be az ember és a kutya elméjében. Előbbi esetén az ül része a gazdag nyelvi rendszernek, melyben bizonyos absztrakt jelentésekkel rendelkezik. A kutyának az Ül! egy különleges akusztikus jel, mely egy adott testtartásra vonatkozik egy szűk kontextusban. A háziasítás gyakorlati megközelítése A kutyákon végzett legutóbbi kutatások fenntartják a nézetet, hogy a kutyák oly módon fejlődtek, ami növelte a túlélés esélyeit az emberközeli környezetben (Topál és mások 2009). Az emberekkel folytatott kommunikációra nézve ez azt jelenti, hogy a kutyák olyan készségeket fejlesztettek ki, melyek segítik az emberrel való kommunikációt. Ez a folyamat valószínűleg ezer éve kezdődött, és különböző fokozatokon esett át (Miklósi 2007). Kezdetben a kutyák ősei pusztán hozzácsapódtak az embercsoportokhoz, de a későbbiekben a két faj közti interakció erősödött, és néhány fosszília szerint a kutyák és emberek közötti kapcsolat individualizálódott. Mindezt megerősítik a ezer éves európai és közel-keleti temetkezési helyek (Morey 2006). Az utóbbi 5-10 ezer évben a kutyák nemesítésen is átestek annak érdekében, hogy segítsék az embereket különféle munkák (például vadászat, halászat, terelés, őrzés, szánhúzás) során. A kutatók feltételezése szerint ezzel egy időben tudatalatti és tudatos kiválasztási folyamat is zajlott, mely azokat a fejlett kommunikatív készségekkel rendelkező kutyákat részesítette előnyben, melyek megfeleltek az adott munkához. Így a könnyedség, mellyel (normál esetben) egy házi kutya kialakítja a kommunikatív kapcsolatot a gazdájával nem véletlen és nem is nélkülözi az evolúciós előzményeket. Meg kell jegyezni, hogy ez a nézet ellentétes a nemrégiben felvonultatott érvekkel (Udell és mások 2008), melyek szerint a kutyák kommunikatív képességei

4 pusztán az emberi környezetben végbe ment intenzív tanulás (operáns kondicionálás) eredménye. A tanulás (egyedfejlődési ritualizáció) fontosságának kétségbe vonása nélkül fenntartjuk, hogy a kutyák azért képesek komplex kommunikatív interakciót folytatni az emberekkel, mert az evolúciós folyamat előnyben részesített néhány olyan viselkedési (és mentális) tulajdonságot, melyek elősegítik a velünk folytatott interakciók megjelenését. Az előbb említett mechanizmusok (viselkedési homológiák, konvergenciák és egyedfejlődési ritualizáció) különböző szerepeket játszanak az ember-kutya kommunikációban. Talán a közös emlős származás alapján a kutyák és az emberek is hasonló mechanizmusokkal rendelkeznek, melyek a viselkedési jelek bizonyos formáit irányítják. Például mindkét faj esetén (csakúgy, mint a többi emlős esetén is) az alacsony frekvenciájú hangkiejtés versengő viselkedésre utal. Bár a tanulás szerepét nem lehet kizárni, az ilyen hangjelzésekre adott kölcsönös reakció része lehet a közös evolúciós hagyatéknak (Pongrácz és mások 2009). Feltehetően az emberi iránymutató gesztusok megértésének alapjául az a képesség szolgál, melynek segítségével a farkasok a préda irányát jelzik. Ez a konvergens evolúció egyik esete lehet, ha ez az elsődleges képesség olyan kiválasztódási folyamat alapjául szolgált, mely az emberi iránymutató jelek megértésének fejlődéséhez vezetett. Az emberek és kutyák közti kötődési viselkedés hasonlósága szintén a közös evolúció bizonyítéka (Topál és mások 2005). Végül az emberi gesztusok és hangjelzések használatát az egyedek függetlenül tanulják meg, továbbá az egyedek között számottevő különbségek vannak, melyek némelyike genetikai eredetű. Például néhány kutya kitűnik abban, hogy a nyelvi jeleket tárgyak neveiként használják (Kaminski és mások 2004). Az ember és kutya közti vizuális kommunikáció megfigyelésének kísérleti megközelítései A vizuális kommunikáció folyamata különböző szakaszokra bontható. Először a küldőnek magára kell vonnia a fogadó fél figyelmét, és meg kell bizonyosodnia arról, hogy létrejött a kölcsönös figyelem. Ezután a küldő félnek olyan jelet kell küldenie, mely képes a fogadó fél viselkedését befolyásolni. A kutya-ember kommunikáció esetén bizonyítékok támasztják alá mindegyik szakaszt. Mind a kutyák, mind az emberek képesek felhívni magukra a figyelmet bizonyos viselkedésminták segítségével, képesek eldönteni, hogy figyel-e rájuk a másik fél, valamint a gesztikulációs jelzések széleskörű választéka áll rendelkezésükre a vizuális kommunikáció során. Kutatások mutatták ki, hogy ha a kutyák megoldhatatlan feladattal vagy helyzettel szembesülnek, hosszas bámulással és tekintetváltásokkal kezdeményeznek kommunikatív interakciót az emberekkel (Miklósi és mások 2000; 2003). Úgy tűnik, ez a kommunikatív viselkedés a kutyákban fejlettebb, mint az azonos szinten emberhez szoktatott farkasokban. Feltehetőleg a kutyákat előnyben részesítő szelektív környezet elősegítette ennek a viselkedésnek a kialakulását. Más kutatások a kutyák figyelemmel kapcsolatos viselkedésminták iránti érzékenységét alapozták meg. Például Virányi és mások (2004) kimutatták, hogy a kutyák hajlandósága a feladatok végrehajtására attól függött, hogy merre nézett az ember. A legtöbb kutya figyelmen kívül hagyta a parancsot, ha az ember a parancs kiadása közben egy másik személyre nézett. Más környezetben a kutyákkal egy bizonyos távolságban lévő tárgyat hozattak parancsra a gazdájuk elé (Gácsi és

5 mások 2004). A kutyák számottevő része a gazdájuk elé hozta a tárgyat, még akkor is, ha a gazda hátat fordított a kutyájának. Továbbá a kutyák szívesebben könyörögnek élelemért olyan emberektől, akik feléjük fordulnak. A viselkedésük ugyancsak változik annak függvényében, hogy éppen figyelik őket vagy sem: Schwab és Huber (2006) kimutatták, hogy a kutyák jobban tartózkodtak a tiltott élelem elfogyasztásától abban az esetben, ha a gazda vagy a kísérletező figyelte őket. Végül a kutyák képesek megtalálni a rejtett élelmet, ha a megfigyelt ember a rejtekhelyet figyelte, viszont akkor nem mutattak hajlandóságot, ha az ember a szoba széle felé fordult és a fejével a plafont nézte (Soproni és mások 2001). E tények összegezve azt sejtetik, hogy a kutyák jó készséggel tudják meghatározni az ember figyelmi állapotát annak viselkedésmintái alapján. Több részletes tanulmány kutatta a kutyák abbéli képességét, hogy emberi gesztusmintákat használjanak fel egy kommunikatív kontextusban (összefoglalásért lásd Miklósi és Soproni 2006). A legtöbb feladat során a kutyának választania kell két egyforma tároló között valamilyen emberi gesztus alapján. Bizonyítható, hogy a kutyák képesek rövid, disztális mutatógesztusokra hagyatkozni, továbbá megértenek néhány szokatlan gesztust is, mint a lábbal való mutogatást (Lakatos és mások 2009). Habár nem áll rendelkezésre számottevő közvetlen bizonyíték, a kutyák emberközeli környezetben szerzett általános szociális tapasztalata feltehetően elősegíti a képességüket, hogy különféle, iránnyal kapcsolatos emberi gesztust megértsenek (pl. Miklósi és mások 1998). Továbbá néhány kísérleti munka kimutatja, hogy a kutyák e készsége jobb, mint az intenzíven szocializált farkasoké (Miklósi és mások 2003), ugyanakkor feltehető, hogy ez a különbség pusztán egy bizonyos fejlődési szakaszra vonatkozik (Gácsi és mások 2009a). A kutya fajközi kommunikatív képességei mögött rejlő mechanizmusok leírása A kutyák komplex fajközi kommunikatív képességeit gyakran tekintik a háziasítás folyamatának eredményének (lásd feljebb, valamit Hare és mások 2002). Azonban az utóbbi években vita kezdődött a mögöttes mechanizmusok pontos természetét és eredetét illetően. Alapvetően három, egymást nem kizáró lehetőség áll fenn. Talán a háziasítás közvetlenül hatott a kutyák azon kognitív képességeire, melyek az emberrel folytatott kommunikáció során működnek. Továbbá a háziasítás befolyásolhatta a kommunikatív képességeket segítő alárendelt mechanizmusokat is. Például Hare és Tomasello (2005) feltételezi, hogy a kutyák természetében lezajlott evolúciós változások ( emotionalit ) hozzájárulhattak a fejlett kommunikációs készségekhez, melyek nem haladják meg a farkasok kognitív képességeit. A legutóbbi fejlemények valószínűleg alátámasztják ezt a felvetést, mivel a fiatal, szocializált farkasok azért sikertelenek a kommunikatív gesztusok használatában, mert kevésbé hajlandók a kísérletezővel kommunikációt kezdeményezni (Gácsi és mások 2009a). Továbbá a kommunikatív interakció teljesítményét valószínűleg nagyban növelte a tény, hogy az emberrel való vizuális együttműködésre (pl. terelés) választották ki a kutyákat (Gácsi és mások 2009b). Udell és mások (2008) szerint a kutyák és farkasok közti különbség azzal magyarázható, hogy a kutyáknak több lehetőségük van az emberrel történő kommunikációra. Részletesebb kutatások hiányában egyik említett folyamat szerepe sem zárható ki, különösen azért nem, mert a különböző kutatások során használt módszerek alapjaikban különböznek.

6 Fontos megjegyezni, hogy nagyon nehéz megérteni, hogyan lehet a tanulást kísérlet céljából befolyásolni természetes rendszerekben, mint a házi kutyák és farkasok esetén. Továbbá az is valószínűtlen, hogy a kutyák hozzávetőlegesen rövid evolúciója nagymértékű változáshoz vezetett volna a kognitív képességek terén. Tehát valószínűbb, hogy a változások a kommunikációs képesség alapjait jelentő kiegészítő rendszereket érintették. Ezek közé sorolható a hosszabb figyelemtartomány, a hajlandóság, hogy odafigyeljenek és alávessék magukat a szociális kommunikatív ingereknek (pl. a kutyák az emberi szemkontaktust kezdeményezésként értelmezik), a kommunikatív jelként alkalmazható viselkedésminták bővülése, a viselkedés tiltó (önmegtartóztató) tendenciáinak fejlődése. Mindezen készségek hozzájárulhattak (függetlenül és ráadásként) a kutyák emberekkel folytatott kommunikációs sikeréhez a kooperatív helyzetek során, ellentétben a farkasokkal, még abban az esetben is, ha mindkét fajt hasonló szinten szocializálták és hasonló kognitív kapacitás áll rendelkezésükre a tanuláshoz. Végkövetkeztetés A legutóbbi kutatások kimutatták, hogy a háziasítás befolyással volt a kutyák kommunikációs képességeire, különösen az emberek iránt. A kutyák képesek kommunikatív interakciót kezdeményezni, vizuális emberi gesztusokra hagyatkozni és felismerni a vizuális figyelem egyszerűbb formáit. Bár feltételezzük, hogy ezek a készségek valamilyen mértékben hozzájárultak a kutyák sikeréhez az emberközeli környezetben, a készségeket meghatározó pontos viselkedési mechanizmusok még feltáratlanok, s a jövőben további precíz kutatásra lesz szükség. A cikket fordította: Ferencz Kitti

Magyar Tudomány 2006 2

Magyar Tudomány 2006 2 Magyar Tudomány A koponya tudósa, Lenhossék József Az agresszió képi kifejezése Társadalomföldrajz Határkutatás regionális tudományok A tudományos teljesítmény mérése Oktatáspolitika 2006 2 127 Magyar

Részletesebben

Evolúciós pszichológia: alapozó kurzus1. Bevezetés. Az elme megrontása: Az evolúciós pszichológia múltja és jelene

Evolúciós pszichológia: alapozó kurzus1. Bevezetés. Az elme megrontása: Az evolúciós pszichológia múltja és jelene Evolúciós pszichológia: alapozó kurzus1 Bevezetés Az evolúciós pszichológia kutatásainak célja az emberi elme szerkezetének felderítése és megértése; olyan megközelítés a pszichológián belül, amely az

Részletesebben

A CSOPORT MINT SZUPER- ORGANIZMUS... 15 5. A HUMÁN SZOCIALITÁS... 16 AZ EMBERI ÉS AZ ÁLLATI CSOPORT

A CSOPORT MINT SZUPER- ORGANIZMUS... 15 5. A HUMÁN SZOCIALITÁS... 16 AZ EMBERI ÉS AZ ÁLLATI CSOPORT AZ EMBERI TERMÉSZET CSÁNYI VILMOS: Az emberi természet. Humánetológia. [»Tudomány Egyetem«] Vince, Bp., 1999. * * * 1. AZ EMBERI VISELKEDÉS TER- MÉSZETTUDOMÁNYOS VIZSGÁLA- TA... 1 ÖRÖKLÖTT EMBERI VISELKEDÉS-

Részletesebben

Van ott valaki? Válogatott írások. Csányi Vilmos

Van ott valaki? Válogatott írások. Csányi Vilmos Van ott valaki? Van ott valaki? Válogatott írások Csányi Vilmos TYPOTEX KIADÓ 2000 A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta c Csányi Vilmos; Typotex, 2000 ISBN 963 9132 81 0 Kiadja a Typotex

Részletesebben

- 1. A KUTYA SZOCIÁLIS FEJLŐDÉSE

- 1. A KUTYA SZOCIÁLIS FEJLŐDÉSE Tartalom Csányi Vilmos előszava A szerző előszava A szerző előszava a második kiadáshoz Bevezetés Híres etológusok munkássága - a kutyára vonatkoztatható állatpszichológia rövid története 1. A KUTYA SZOCIÁLIS

Részletesebben

Bereczkei Tamás EVOLÚCIÓS PSZICHOLÓGIA

Bereczkei Tamás EVOLÚCIÓS PSZICHOLÓGIA Bereczkei Tamás EVOLÚCIÓS PSZICHOLÓGIA OSIRIS KIADÓ BUDAPEST, 2003 TARTALOM Előszó. Az új lélektan a kibontakozó lélek nyomában 9 1. rész. EVOLÚCIÓS PSZICHOLÓGIA: EGY ÚJ PARADIGMA 1.1. fejezet. TÖRTÉNETI

Részletesebben

Magyar Tudomány. A nyelvtudomány a társadalomtudományok tükrében Vendégszerkesztõ: Kenesei István

Magyar Tudomány. A nyelvtudomány a társadalomtudományok tükrében Vendégszerkesztõ: Kenesei István Magyar Tudomány A nyelvtudomány a társadalomtudományok tükrében Vendégszerkesztõ: Kenesei István Innovációs stratégiai dilemmák Holokauszt és bioetika Környezeti változások és az emberré válás 2006 4 383

Részletesebben

Az emberi természet biológiai gyökerei

Az emberi természet biológiai gyökerei CSÁNYI VILMOS Az emberi természet biológiai gyökerei Csányi Vilmos etológus, az MTA rendes tagja Összefoglalás A modern biológia sokszorosan igazolta azt a tényt, hogy az ember is az állatvilághoz tartozik:

Részletesebben

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben

4. fejezet A reprezentációs rendszerek eredete 1

4. fejezet A reprezentációs rendszerek eredete 1 4. fejezet A reprezentációs rendszerek eredete 1 Az l. fejezetben olyan gondolattal találkoztunk, amely sokak számára paradoxon lehet. Egyrészt a nyelv nem alakulhatott ki az állati kommunikációs rendszerekből,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása. Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában

SZAKDOLGOZAT. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása. Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi kar Matematikatanár szak SZAKDOLGOZAT A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában Témavezetők:

Részletesebben

A tudásfogalom ellentmondásai a közgazdaságtan és a pszichológia határán

A tudásfogalom ellentmondásai a közgazdaságtan és a pszichológia határán Buzás N. (szerk.) 2005: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2005/2. JATEPress, Szeged, 123-138. o. A tudásfogalom ellentmondásai a közgazdaságtan és

Részletesebben

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XLVIII. KÁLMÁN LÁSZLÓ TRÓN VIKTOR BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA Második, bővített kiadás TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 SEGÉDKÖNYVEK

Részletesebben

Az intelligencia amit tudunk róla és amit nem *

Az intelligencia amit tudunk róla és amit nem * Az intelligencia amit tudunk róla és amit nem * Ulric Neisser (elnök) Gwyneth Boodoo Thomas J. Bouchard, Jr. A. Wade Boykin Nathan Brody Stephen J. Ceci Diane F. Halpern John C. Loehlin Robert Perloff

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FOLYÓIRATA. ALAPÍTÁS ÉVE: 1840 CVIII. kötet Új folyam, XLVII. kötet, 2002/1. szám

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FOLYÓIRATA. ALAPÍTÁS ÉVE: 1840 CVIII. kötet Új folyam, XLVII. kötet, 2002/1. szám 135 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FOLYÓIRATA. ALAPÍTÁS ÉVE: 1840 CVIII. kötet Új folyam, XLVII. kötet, 2002/1. szám Fôszerkesztô: CSÁNYI VILMOS E szám vendégszerkesztôje: PLÉH CSABA Vezetô szerkesztô: SZENTGYÖRGYI

Részletesebben

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében 1 2 Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Szerkesztette: Havasi

Részletesebben

Pedagógusok attitűdváltozásának vizsgálata egy online szociogramkészítő program kapcsán

Pedagógusok attitűdváltozásának vizsgálata egy online szociogramkészítő program kapcsán Pedagógusok attitűdváltozásának vizsgálata egy online szociogramkészítő program kapcsán Gyüre Tamás pedagógia pszichológia szakos hallgató 2015. április 24. Kivonat Jelen dolgozatomban azt vizsgálom, hogy

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja Budapest 2006. Oktatási segédanyag a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja számára Készítette: Biró

Részletesebben

Farkas Zoltán AZ EGYÉN, A KÖRNYEZET ÉS A CSELEKVÉS

Farkas Zoltán AZ EGYÉN, A KÖRNYEZET ÉS A CSELEKVÉS Farkas Zoltán AZ EGYÉN, A KÖRNYEZET ÉS A CSELEKVÉS Miskolci Egyetem, 2004 TARTALOM 1. A cselekvés megközelítése 1.1. Az egyén és a környezet A) A személyiség és alakulása a) A személyiség fogalma b) A

Részletesebben

HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK

HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK 193 HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK Csányi Vilmos, Miklósi Ádám * (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Etológia Tanszék) Vezetői összefoglaló Humánetológiai kutatások

Részletesebben

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Csapó Benõ Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnõttképzési Intézet

Részletesebben

A szociális készségek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban

A szociális készségek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban Iskolakultúra Online, 2, (2008) 119-140 Iskolakultúra Online A szociális készségek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban Zsolnai Anikó Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar 1. Elméleti háttér:

Részletesebben

Az általános muzeológia kézikönyve Metamuzeológia, történeti muzeológia, elméleti muzeológia

Az általános muzeológia kézikönyve Metamuzeológia, történeti muzeológia, elméleti muzeológia Friedrich Waidacher Az általános muzeológia kézikönyve Metamuzeológia, történeti muzeológia, elméleti muzeológia ELTE BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest, 2011. Friedrich Waidacher: Az általános muzeológia

Részletesebben

Szűrőprogramok országos kommunikációja résztvevői kézikönyv. Kommunikációs szemináriumi segédanyag

Szűrőprogramok országos kommunikációja résztvevői kézikönyv. Kommunikációs szemináriumi segédanyag Szűrőprogramok országos kommunikációja résztvevői kézikönyv Kommunikációs szemináriumi segédanyag OFTEX által akkreditált szeminárium: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai

Részletesebben

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei Buda Béla A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei TARTALOM Előszó Előszó a harmadik kiadáshoz A második kiadás elé Az első kiadás előszava I. Problématörténeti áttekintés 1. A közvetlen emberi

Részletesebben

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei Buda Béla A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei 1 Dr. Buda Béla Elsõ kiadás: 1974 Második kiadás: 1979 Harmadik, bõvített kiadás: 1986 Jelen kötet a harmadik, bõvített kiadás változatlan utányomása

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

A TANULÁSI MOTIVÁCIÓ ÚJ KUTATÁSI IRÁNYA: A CÉLORIENTÁCIÓS ELMÉLET. Fejes József Balázs Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet

A TANULÁSI MOTIVÁCIÓ ÚJ KUTATÁSI IRÁNYA: A CÉLORIENTÁCIÓS ELMÉLET. Fejes József Balázs Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet MAGYAR PEDAGÓGIA 111. évf. 1. szám 25 51. (2011) A TANULÁSI MOTIVÁCIÓ ÚJ KUTATÁSI IRÁNYA: A CÉLORIENTÁCIÓS ELMÉLET Fejes József Balázs Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet Az utóbbi fél évszázadban

Részletesebben