Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész)

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész)"

Átírás

1 Almássy Kornél*, Subert István* Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Az M70 Letenyei szakaszán épülő földmű és ágyazat rétegein összehasonlító méréseket végezhettük el a Bau-Teszt Laboratóriuma segítségével. A dinamikus méréseket a BME Út és Vasútépítési Tanszéke B&C típusú könnyűejtősúlyos tömörség- és teherbírásmérő berendezésével mértük. Vizsgálódásaink célja volt, hogy a dinamikus modulus és a statikus modulus közötti kapcsolatot különböző szempontok alapján vizsgáljuk és elemezzük, illetve az új dinamikus tömörségmérés módszerét tanulmányozzuk. A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés rohamosan terjed. A berendezés előnye kis súlya, jó mobilitása, terhelő gépkocsi szükségtelensége. A magyar szabályozásban az ÚT :1998, a német szabályozásban a TP BF StB (1997) Teil B 8.3 rögzíti a d=300 mm-es átmérőjű (p=0,1 MPa tárcsa alatti terhelésű) berendezésre vonatkozó mérési előírásokat ban megjelent a legújabb dinamikus mérőeszköz, a kistárcsás B&C az ÚT ÚME szabályozásában. Ez a módszer új ellenőrzési- és minősítési lehetőséget teremtett a minőségellenőrzésben és minőségtanúsításban Európa szerte. A dinamikus tömörség mérés további előnye, hogy egy méréssorozattal mind a dinamikus tömörségi fok, mind az dinamikus teherbírás meghatározható. A földművek, alapok teherbírása és tömörsége meghatározó minden építmény teljes további minőségére, ezért fokozott figyelmet érdemel. A minőségi előírásokra fokozott gondot fordító autópálya tendereknél megfigyelhető, hogy a töltés alapra már minimum 25 MPa tájékoztató teherbírási követelményt írnak elő. A tömöríthetőség feltétele ugyanis az anyagjellemzők megfelelőségén túl az, hogy a tömörítés megfelelő végrehajtásához kellő teherbírású ellenfelület szükséges. A minősítési határértékre általában jellemző (tender), hogy az E2 statikus alakváltozási modulusra vonatkozik, így a mért dinamikus modulus minősítése, elbírálása nehézkes. A dinamikus berendezést gyártó cégek ezért úgynevezett átszámításokat ajánlanak, melyek e probléma megoldására elterjedtek. Ezek olyan képletek (lásd 1 táblázat), melyek különböző adatbázisokból számítva, a korreláció szorosságának megjelölése nélkül keringenek kézről kézre. Általában jellemző, hogy ezek az átszámítások megbízhatósága esetleges ellenőrzéskor jellemzően gyenge, a korrelációs együttható jellemzően 0,60-65 körüli. Leginkább ismeretes ezek közül az átszámítási képletek közül az úgynevezett KTI, vagy gyakran Baksay-féle átszámításnak nevezett képlet, mely ugyan több akkreditált laboratórium jegyzőkönyvén szerepel, ugyanakkor egyetlen szabványban sem található. 1.sz. táblázat Dinamikus modulusok átszámítása statikus modulusra Sorsz Módszer neve Kifejezése 1 KTI (Baksay) módszer E2=(Evd-9,1)/0,52 2 Der Eisebahn-unterbau E2=(Evd-5,5)/0,42 3 Zorn 1. version (Georam) E2=0,005Evd 3-0,0636Evd 2 +4,582Evd-31,885 4 Zorn neue version E2=600ln(300/300-Evd)) Tervezet október.

2 Ezek az átszámítások nem vonatkoznak a B&C dinamikus modulusára, melynek 0,35 MPA nagyságú tárcsa alatti terhelése az MSZ szerinti statikus modulushoz való hasonlósága miatt szinte ahhoz hasonló, azonos értéket ad. A dinamikus teherbírás mérési módszer terjedését erősen gátolja a megfelelő határértékek hiánya. A statikus és dinamikus modulusok közötti összefüggés (ha erről egyáltalán beszélhetünk) hosszú évek kutatásai ellenére, még ma sem egyértelmű. A két eltérő modellhatású módszer, a statikus E v2 és dinamikus E vd közötti erőltetettnek tűnő átszámíthatóság nem tiszta, sőt az elterjedt közelítő képletek önmagukban is gyakran ellentmondásosak. A különböző tapasztalati összefüggésekkel átszámított értékek egymásnak akár háromszorosai is lehetnek, mely az átszámítások komolyságát megkérdőjelezi. A dinamikus mérések igen nagy előnye az, hogy a forgalom modellhatásával egyező a ténylegesen alkalmazott a dinamikus terhelés ideje. Az alkalmazott 18 ms terhelési idő a tárcsa 30cm-es átmérőjére vonatkoztatva 16,17 m/s azaz 60km/óra járműsebességnek megfelelő érték. Ezzel ellentétben a statikus tárcsás teherbírás mérésünk legföljebb csak a pályaszerkezet súlyának elviselését, vagy álló járművek terhének hordozását jellemezheti. Mérése lassú, nehézkes és jelentős tömegű ellensúlyt igényel. A statikus mérésnél a tárcsát 0,05MPa lépcsőkben terheljük p=0,3mpa (pályaszerkezeti rétegnél 0,5Mpa) terhelési szintig, majd két lépcsőben tehermentesítve, és a konszolidációs időt kivárva 0,1 MPa lépcsőkben újra terheljük a végterhelési szintig. Mivel a terhelés egyenletes kell legyen és az egy hidraulikus emelővel történik, a 0,05 Mpa terhelési lépcső ideje általában secundumnak vehető. Egy statikus teherbírás mérés egy felterhelése tehát a leolvasással együtt secundum (2-3 perc) felterhelési sebességű, mely alatt a konszolidáció egy bizonytalan része is lezajlik. Két szabványos felterheléssel számolva tehát a mérés 4-6 percre tehető. E2 - Evd átszámítások Evd- E2 átszámítási képletek E2 számított (MPa) Evd (MPa) KTI (Baksay) Eisebahn Zorn 1. Zorn új Tervezet október.

3 A dinamikus teherbírási modulust németországban az ÚT ÚME kifejezéséből, a német TP BF StB Teil B 8. (2.2.fejezet) egyszerűsített képlettel egyezően számoljuk: Evd=1,5. /s =22,5/s Ellentmondás, hogy a kifejezés az alkalmazott =0,5 Poisson-tényező és c=2,0 Boussinesq-féle hajlékony tárcsa-szorzóra semmilyen magyarázatot, vagy indoklást nem ad. A magyar ÚME egy helyen ugyan a tárcsára merevet mond, de végül hajlékonnyal számol: E vd c d 2 1 p a A kistárcsás B&C mérési módszerének lényege, hogy a Boussinesq-féle összefüggéssel a teherbírást jellemző dinamikus modulus meghatározásakor a valós tárcsaszorzóval és a Poisson-féle haránt-kontrakciós tényezőt 0,3-0,4-0,5 értékek közüli választható értéken vehetjük figyelembe. A és a C értékek megválasztása fontos, mert jelentős eltéréseket okoz (lásd 2. sz. táblázat). Ha a süllyedés átlaga 1,0mm lenne, akkor e táblázat közvetlenül a dinamikus modulus értékét adja. Jól látható, hogy ez a választott paraméterektől függően igen tág, 17,7-44,5 MPa közötti (!) lehet. Nyilvánvaló ebből, hogy ezek a paraméterek nem hanyagolhatók el. C =constans értékének alakulása a megválasztott paraméterektől függően 2.táblázat p din =0,1MPa, r=150mm = 0,3 0,4 0,5 Hajlékony tárcsa C = 2 27,3 25,2 22,5 Merev tárcsa C = /2 21,4 19,8 17,7 p din =0,3MPa, r=81,5mm = 0,3 0,4 0,5 Hajlékony tárcsa C = 2 44,5 41,4 36,7 Merev tárcsa C = /2 34,9 32,2 28,8 din Dinamikus tömörségmérés Az ÚT :2003 ÚME szerinti mérőberendezés a dinamikus modulus mérésén túl alkalmas a hagyományos tömörségi fokkal azonos, dinamikus tömörségi fok meghatározására is. Egy B&C berendezéssel egy BMGE tanulmány keretében nagyobb mennyiségű összehasonlító méréssorozatot végezhettünk. A dinamikus mérés a tömörödési görbe meghatározásán, az alakváltozás mérésén alapul. A leejtett ejtősúly a tárcsa alatti réteget tömöríti. Az ejtések során a tömörödés (süllyedési amplítúdó) egyre kisebb és egy constans értékhez tart. Ez a laboratóriumi Proctor-minta bedolgozása során tapasztalt viselkedéssel egyező, melyből a viszonyítási alap számítható a dinamikus tömörségi fok meghatározásához. Ehhez szükséges a számítása és ismerte, mely nagy számú vizsgálatok során -0,365 +/-0,025 közöttire adódott. Mivel a helyszíni méréskor a laboratóriumi Proctor-vizsgálattal egyező munkával történik a tömörítés, a tömörségi fok ezen összefüggésből számítható. A mért süllyedésből számítható a tömörségi állapotot az adott víztartalom mellett elérhető helyszíni relatív tömörség, mely a hengerlés hatékonyságát jellemzi. Ezt az optimális Tervezet október.

4 víztartalomhoz még viszonyítani kell, hogy a dinamikus tömörségi fokot megkapjuk. A helyszíni víztartalom és az optimális víztartalom eltérésének figyelembevételére szolgál a nedvességkorrekciós tényező: Trwi = di / dmax értéke <=1, (w opt -nál=1) A nedvességkorrekciós tényező kizárólag az anyag tömöríthetőségét jellemzi a víz hatására, tulajdonképpen a Proctor-görbe normalizált változata. Az anyagok eltérő viselkedését az eltérő görbület jellemzi, de minden görbe maximuma 1,0. Az alkalmassági vizsgálat részeként (a mérés előtt) már meghatározandó Trwi táblázat, ahol a Trwi értékeit a víztartalom függvényében kell megadni. A T rd % dinamikus tömörségi fokot tehát a relatív helyszíni tömörségi fok és a nedvességkorrekciós tényező szorzata adja T rd %= T re * T rw (%) A dinamikus tömörségmérési módszer lényeges eleme, hogy a tömörödési görbe mérésével a Proctor-vizsgálattal azonos mértékű munkával a tömörítést a helyszínen, az adott anyagon elvégezi minden esetben, minden mérésnél újra és újra. Ehhez a végértékhez viszonyítja az első ejtés előtti állapotot. Az M7-70 autópálya Letenyei szakaszán alkalmazott homokoskavics rétegen lehetőség nyílt a mérések elvégzésére és ar eredményekből tehető következtetések elemzésére. A F lineáris együttható értéke az ÚME előírásainak megfelelt. 3 sz. táblázat A lineáris összefüggés paraméterei Sorsz vizsg.száma dmax wopt% s Lineáris együttható korreláció. 1 _009 2,23 6,7 2,75 0,3810 0, _013 2,30 5,7 2,75 0,3749 0, _014 2,30 5,0 2,76 0,3668 0, _020 2,22 5,7 2,60 0,3652 0, _022 2,22 5,4 2,58 0,3773 0, _030 2,28 5,9 2,75 0,3829 0, _031 2,22 6,3 2,75 0,3850 0,9999 Valamennyi Letenyei HK védőréteg Proctor-vizsgálatát a térfogatváltozás szempontjából együtt dolgoztunk fel a 2.sz. ábrában, igen kedvező korrelációval. Tervezet október.

5 Tömörségi fok Trd% Tömörségi fok és alakváltozás mm összefüggése y = -0,3526x + 99,832 R 2 = 0,9981 y = 0,0013x 2-0,3923x + 99,993 R 2 = alakváltozás mm Az ÚT szerinti dinamikus tömörség mérés nagy előnye, hogy világosan jelzi az esetleges nem megfelelő tömörségi fok okát. Például, ha a TrE% értéke a %-ot elérte akkor a hengerlési munka megfelelő, elegendő volt. A relatív tömörséget e fölé már csak nagy tömörítési munkával lehetett emelni. A Trw nedvességkorrekciós tényező szerepe egyértelmű és a jelenlegi vizsgálódásaink szerint hihetetlenül fontos, jelentős hatású a tömörségi fokra. Durván azt lehet mondani, hogy a tömörségi fok nagysága tekintetében szinte kisebb jelentőségű a relatív tömörség, melyet a lelkiismeretes kivitelező rutinszerűen, szinte mindig elért a tömörítés folyamán. A nedvességkorrekciós tényező szerepe viszont mindig jelentős, azaz a megfelelő nedvesség, a megfelelő előkészítés a mérnöki munka elengedhetetlen része kell legyen. Nem hanyagolható el a folyamatos (rendszeres és pontos) helyszíni víztartalom mérés (Trident T-90 USA) A w opt -ra a beépítési víztartalom határok a legritkább esetben szimmetrikusak. Ezért hibás az olyan előírás, ami a wt értékének megengedett ingadozását ±3% sőt, egyes esetekben ±5% megengedett eltéréshez köti. E helyett javasolható a wopt,wa%, wf% Tervezet október.

6 jelöléssel annak előírása, hogy az alsó és felső beépítési víztartalom határokat az alkalmassági vizsgálatban már meg kell határozni. A dinamikus tömörség-mérés alakváltozás mérésén alapuló mérés módszerének gyakorlati elemzése azt igazolta, hogy az anyag sűrűségi inhomogenitása a mérési eredményeket nem befolyásolja, mint az izotópos mérésnél, ezért nagyságrenddel pontosabb és precízebb módszer. Az izotópos mérési eredményből is számítható a relatív tömörség a TrEiz%= Tr % / Trw kifejezéssel, mely nem más, mint az adott víztartalom mellett elért tömörségi fok, azaz az addig végzett hengerlési munka hatékonyságának mutatója. Ha az izotópos mérések eredményeiből %-nál nagyobb relatív tömörséget kapunk, az csak hibás mérés lehet, ezért a módszer az amúgy gyenge megbízhatóságú mérési mód ellenőrzésére is alkalmas. Az izotópos mérőeszközzel mért víztartalomnak a hibája magas. Ennek hatása még a tömörségi fokra is jelentős, mert a száraz sűrűség di= w*(1/(1+w)), melyet különböző víztartalmaknál az 3 sz. táblázatban számítottuk. 3 sz táblázat A víztartalom mérési hibájának hatása az izotópos tömörségi fokra wt% mért dw 1/(1+w) di Tr % számított Tr % hiba 2 2,18 0,980 2,137 96,7% + 4,1% 4 2,18 0,962 2,096 94,8% + 2,2% 6 2,18 0,943 2,055 93,0% + 0,4% 7 2,18 0,935 2,037 92,2% - 0,4% A jelenlegi izotópos tömörség mérési módszernél az alacsony víztartalom előnyös a jó eredményhez, mert akkor magasabb a tömörségi fok. Mivel a víztartalom mérése nem hitelesített, igazán nem is tudjuk mekkora eltérése lehet. Néhány mintát leellenőrizve szárító szekrényben 2-3%-os eltéréstől akár 6-10%-os eltérésig valószínűsíthető, mely a tömörségi fokban számítva elérheti a 4-5 Trg%-ot. Ha ehhez hozzátesszük, hogy a nedves sűrűség hibája is elérheti a 0,07 g/cm3 értéket, továbbá figyelembe vesszük, hogy a viszonyítási sűrűség is tartalmaz hibát, akkor az izotópos tömörségmérés hibája elérheti a +/- 6-8 Trg%-ot is. Az ÚT izotópos tömörségmérés a bemutatottak miatt az előírt 97%-os tömörség meghatározására az autópályákon gyakorlatilag tehát alkalmatlan. A Trd% dinamikus tömörségi fok akkor lehet 97% felett (reális körülmények között), ha a TrE% helyszíni relatív tömörség 97-% közötti és a Trw = (Trd% / TrE%) = 1,000-0,970 közötti. Ez is csak úgy, ha a relatív tömörség % felé, a Trw 0,970 felé tart. Ha a relatív tömörség eléri a 98% értéket, akkor a Trw= 0,990 kell legyen legalább. Ha a relatív tömörség 99-% közötti, akkor a Tr %>=97% -0% előírás alkalmazásához Trw>=0,980 kell legyen. Ez a homokos kavicsok esetében általában a wopt +/-2,5% beépítési víztartalom tartomány, mely csak igen gondos munkával és a víztartalom folyamatos ellenőrzésével állítható csak elő. Mindezek a földmű felső 1,0m alsó 0,5m részére - mivel itt a különösen jól tömöríthető homokos kavics anyag alkalmazása nincs is előírva - reménytelen teljesíteni a Tr %>=97% -0% tömörségi követelményt nagy felületen bármilyen intenzív tömörítéssel, víztartalom mérésével, vagy bármilyen pontos méréssel is. Tervezet október.

7 A 3.2/2005 ÉME-ben autópályákra előírt Trd%>=97% tömörségi követelmény a felső 50cm rétegben, a szabad ég alatti kivitelezési körülményeket figyelembe véve, maximális tömörítési technikával, erre alkalmas anyagból csak a legjobb homokos kavics anyagokkal -2%(20%) eltérés megengedésével tartható csak be, kellő méréstechnikai biztonsággal. A földmű felső 1,0m alsó 0,5m részében - mivel itt a kiváló földműanyag alkalmazása nem előírás - reménytelen tartósan teljesíteni a Trd%>97% tömörségi fok követelményt, egyszerű méréstechnikai megfontolások alapján. A statikus és dinamikus alakváltozási modulusok összehasonlíthatóságában, átszámíthatóságában egyre kevésbé hiszünk, a következők miatt: - a terhelési idő jelentősen eltérő a két modellnél (18msec < > sec) - eltérő a modellhatás (dinamikus modulus < > statikus modulus) - más anyagoknál sem azonos a dinamikus és statikus modulus (pl aszfalt) - terhelési idő alatti konszolidáció igen eltérő a két modellnél - szemeloszlási és granulometriai jellemzők hatása igen eltérő a két modellnél - dinamikus modulusok reprezentativitása eltérő - a statikus alakváltozási modulus reprezentativitásának elemzése hiányzik, nincs - a mért réteg magas telítettségénél a két modell jelentősen eltérően viselkedik - nem áll rendelkezésre két valóban összehasonlítható adathalmaz (a Poissontényező, a Boussinesq-szorzó és a terhelési szint a két mérésnél más és utólag azonosíthatatlan) A víztartalom fokozott figyelése a dinamikus méréseknél különösen indolkolt. A magas telítettség elérésekor ugyanis a telített réteg alakváltozás a 18 msec terhelési idő mérése alatt jelentősen lecsökken, azaz a valósnál magasabb teherbírás érték jelentkezik, mely természetesen NEM vehető figyelembe. Ezért a dinamikus teherbírás mérés a víztartalom mérése nélkül súlyos hibához, tévedésekhez vezethet. Összefoglalva, a részletes elemzéséből levonható általános következtetésünk, hogy a dinamikus modulus és a statikus modulus általános érvényű átszámítására való törekvést el kell vetni. A dinamikus és statikus jellemzők alapvetően eltérőek és alapvetően más műszaki követelményt támasztanak. Mind a statikus mind a dinamikus teherbírás értékeit sürgősen szabályozni szükséges, mert a statikus modulus a tartós terhek hatásainak, míg a dinamikus modulus a mozgó terhelés tartós hatásainak elviselésére kell megfelelő határértéket biztosítson. Tervezet október.

8 Almássy K.*, Subert I.* Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (II.rész) Az M70-M7 Letenyei szakaszán épülő földművön és védőrétegen összehasonlító méréseket végezhettük el a Bau-Teszt Laboratóriuma segítségével. A dinamikus méréseket a BME Út és Vasútépítési Tanszéke B&C típusú könnyűejtősúlyos tömörség- és teherbírásmérő berendezésével mértük. Vizsgálódásaink célja az volt, hogy a dinamikus modulus és a statikus modulus közötti kapcsolatot különböző szempontok alapján vizsgáljuk és elemezzük, valamint az új dinamikus tömörségmérés módszerét közelebbről tanulmányozhassuk. Vizsgálatok jellege Vizsgálatok száma Szabvány Proctor vizsgálat, dmax, wt, s 8 db MSZ Tárcsás teherbírás mérés, E2, E1, Tt 43 db MSZ Dinamikus modulusok, Ed, EdM 54 db ÚT Dinamikus tömörségi fok, Trd% 54 db ÚT Izotópos tömörségmérés, Tr %, wt,iz 54 db ÚT Általános megállapítások A Proctor vizsgálat jegyzőkönyveiből kitűnt, hogy a természetes víztartalom jóval az optimális alatt volt. Ez a védőréteg alacsony nedvességtartalmát általánosságban valószínűsítette. A Proctor vizsgálatok jellemzői jelentős szórást mutattak, mely rontja a vizsgálati megbízhatóságot az izotópos tömörség mérésénél is. Ha az lehetséges volt, több Proctor-mintát vontunk össze, egy görbébe. A dinamikus és statikus teherbírási modulusok összehasonlításában a d=300mm-es tárcsával és p=0,1 MPa tárcsaterheléssel közismerten gyenge, ezért jelenleg a kistárcsás dinamikus B&C berendezéssel mértünk. Ennél a tárcsa alatti terhelés p=0,35 MPa, azaz a statikushoz hasonló. Az izotópos berendezéssel a mért tömörségi fokból és a nedvességkorrekciós tényezőből számítottuk a TrE% helyszíni relatív tömörséget. Megbízhatóságának megítélésekor figyelembe kell venni, hogy a víztartalmat és a nedves sűrűséget egyszerre mérték. A dinamikus tömörségméréshez a Trw nedvességkorrekciós együtthatót a tömörítéskori állapotra kell meghatározni. Lehet, hogy a tömörítés és a mérés között jelentős száradás következett be. Ezért külön figyelemmel voltunk arra, hogy a nedvesség hatása nélküli relatív tömörséggel a mérés összhangban maradjon. A statikus teherbírás vizsgálatok és a dinamikus teherbírás vizsgálatok párhuzamosan, egymástól egy méterre, azonos időben készültek Statikus és dinamikus teherbírás összehasonlítása Az MSZ szerinti statikus teherbírás méréssel meghatározott teherbírási modulust és ezek arányait jellemző tömörségi tényezőt (E1, E2, Tt), valamint az ÚT ÚME Tervezet október.

9 szerinti Ed dinamikus modulust, Edv végmodulust mértük. Célunk volt az esetleges összefüggések feltárása, szorosságának megállapítása, általános, vagy eseti összefüggések igazolása. A dinamikus modulust B&C berendezéssel és mérési módszerrel határoztuk meg azért is, hogy a statikus modulusokhoz hasonló Poisson-tényező és Boussinesq szorzók eltérései ne terheljék hibaként a tervezett összehasonlítást és következtetéseinket. 4.sz. táblázat Teherbírási jellemzők statisztikai értékelése Vizsgált jellemző db Átlag Min-max Szórás Statikus alakváltozási modulus E1 (MPa), első felterhelés Statikus alakváltozási modulus E2 (MPa), második felterhelés Tömörségi tényező Tt=E2/E1 Dinamikus modulus Ed (MPa) Dinamikus végmodulus Ed vég (MPa) Dinamikus Tömöségi tényező Ttdin 43 52,2 16,0 135, ,7 37, ,9 1,0-3,1 0, ,5 1,0 3,1 0,4 Megállapítható volt a statikus és dinamikus modulusok összehasonlításából, hogy a statikus és dinamikus modulusok nagyságrendje egyező, a dinamikus modulusok mérési terjedelme szignifikánsan nagyobb, mint a statikus teherbírás vizsgálatnál. A statikus és dinamikus modulusok közötti átszámítás a szakirodalmi adatok szerint csak fenntartásokkal fogadható el, azonos anyagon, azonos vastagság mellett. Az egyezőség a jelenleg vizsgált halmazban áll fenn és vélhetően nem jelent általános átszámíthatóságot a statikus és dinamikus mérések között. A szélsőségeket egyedileg is megvizsgáltuk. Ed-E2 közötti összefüggések A statikus alakváltozási modulus E2 és az Ed dinamikus modulus (ÚT ) közötti összefüggés és a regresszió szorossága foka két szélső érték elhagyásával (az origón való áthaladást feltételként szabva) a szakirodalmi adatokhoz képest kiemelkedően jóra adódott. 200 E2 - Ed Összefüggése y = 8,906x 0,5238 R 2 = 0, E2 MPa Ed MPa Tervezet október.

10 E2=0,9291*E2 R 2 =0,2413 E2=8,906*Ed 0,5238 R 2 =0,7585 R=0,871 E2=44,260*ln(Ed)-101,74 R 2 =0,7179 R=0,847 E2=0,0034Ed 2 + 1,3655Ed R 2 =0,6646 R=0,815 Edvég-E2 közötti összefüggések Lényegesen hasonlóbb a második felterheléssel a dinamikus végmodulus. Az alakváltozási modulus E2 (MSZ ) és az Edvég (ÚT ) dinamikus végmodulus közötti összefüggések és a szorossági foka a két szélsőséges eredményt elhagyva még mindig megfelelő szorosságú korrelációs együtthatót mutat. E2=0,7697*E2 R 2 =0,5000 E2=6,4738*Ed 0,5626 R 2 =0,7050 R=0,840 E2=47,583*ln(Ed)-127,94 R 2 =0,6884 R=0,830 E2= -0,0020Ed 2 + 1,0665Ed R 2 =0,6902 R=0,831 E2 - Edvég összefüggése y = 6,4738x 0,5626 R 2 = 0,705 E2 MPa Edvég MPa Megállapítható volt, hogy a dinamikus végmodulusok és az E2 összefüggése, a regresszió szorossága valamennyi esetben hasonlóan fennállt, azaz igaznak tűnik az a feltevés, hogy az összefüggés ugyanúgy terhelt a statikus második felterhelésnek megfelelő szituáció hiányával, mint az első dinamikus mérésnél. Ezzel egyben magyarázható a nagyobb szorosság hiánya, főleg ha a két jelentősen eltérő modellhatást is figyelembe vesszük. Nem mutatkozott összefüggés az alábbi teherbírási jellemzők és paraméterek között: E2 alakváltozási modulus Tt tömörségi tényező között Tt statikus tömörségi tényező Tt dinamikus tömörségi tényező között Tr % izotópos tömörségi fok - Tt statikus tömörségi tényező között (!!!) TrE% din relatív dinamikus tömörségi fok Tt statikus tömörségi tényező között TrE% din relatív dinamikus Tt dinamikus tömörségi tényező között A dinamikus modulusra előírandó határértékeinek tekintetében tehát azt lehet ajánlani, hogy az ÚT szerinti B&C mérőeszközzel meghatározott teherbírási határértékek az eddig alkalmazott E2 határértékeknek 1,2-szorosa legyen. Tervezet október.

11 E2 - Edvég átszámítások E2 számított (MPa) Edvég (MPa) Lin. Edvég Hatvány Edvég p1^2/p2^2 átszámítás másodf.edvég Ln(x) Edvég Tömörségi fok összehasonlítása A tömörségi fok mellett a helyszíni relatív tömörséget és a nedvességkorrekciós tényezőt is vizsgáltuk mind az izotópos, mind a dinamikus tömörségi méréseknél. Az átlagok és terjedelem összehasonlításán túl, a megbízhatósági intervallumot is számítottuk =0,10 szignifikancia szinten. Elemeztük a dinamikus Tt és statikus Tt esetleges összefüggését, valamint az ÚT ban feltételezett Tr % tömörségi fok és a Tt statikus tömörségi fok összefüggését. 6 sz. táblázat Tömörségi jellemzők statisztikai értékelése Vizsgált jellemző db Átlag Min-max Szórás Megbízhatósági intervallum Tömörségi fok izotópos 45 97,2 91,2 99,9 1,8 97,2 +/- 3,0 Tömörségi fok dinamikus 47 91,1 82,7 97,2 3,9 91,1 +/- 6,4 Relatív töm.fok izotópos ,0 91,7 108,7 3,2 101,0 +/- 5,2 Relatív töm.fok dinamikus 47 94,8 84,7 99,5 3,1 94,8 +/- 5,1 Tömörségi fokok összehasonlítása Az adott adathalmazon az eltérés a két mérési módszer átlagértékei között első pillantásra nagyra 6,1 Trg% tömörségi fokra adódott. Az izotópos tömörségi fok azonban nem tűnik a többihez hasonló statisztikai halmaznak, mert szórása igen nagy. A két eltérő modellhatású mérési módszer megbízhatósági intervalluma a 94,2-97,5 Trd% között átfedi egymást, egyébként az izotópos mérés magasabb értékeket, míg a dinamikus tömörségi fok Tervezet október.

12 alacsonyabb (és mondjuk ki, reálisabb) értékeket mutat. A két tömörségmérési adathalmaz várható értékének azonossága =0,1 szignifikancia-szinten elfogadható volt. A relatív tömörségek elemzésénél kitűnik az izotópos mérésben előbb megjelenő hiba oka, ugyanis a relatív tömörség többször is jóval % feletti lett. A dinamikus tömörségi fok szimpatikusabb terjedelmet mutat a relatív tömörségben. Az izotópos tömörségi fokkal való jelentős eltérés okát keresve, az eseteket egyedileg is megvizsgáltuk. Megállapításunk szerint valamennyi esetben magyarázható volt a mérési eredmény és a dinamikus tömörségi fok elfogadhatósága jobbnak tűnt. A két tömörségi fok összefüggését ábrázolva jellemző sörétfoltot kapunk, mely a véletlenszerű összefüggést igazolja. Pontosabb elemzéseink is ezt igazolták, azaz a két mérés azonossága az igen eltérő szórás miatt csak a várható értékkel mutatható ki. Megállapítható volt a tömörségi fokok összehasonlításából, hogy a dinamikus tömörségi fok megbízhatósága, pontossága kedvezőbb, mint az izotópos mérésekből számított, mely a szakirodalmi adatokkal is egyező. 5. ábra Tömörségek összefüggése Relatív töm örségi fokok öf Tömörségi fokok öf TrEiz% ÚT Trg% ÚT TrE% ÚT Trd% ÚT Szélsőségek eseti vizsgálata Szélsőségek eseti elemzésére egy példát mutatunk be, melyet valamennyi esetre elvégeztünk. A kmsz-ben a 38.sz. mérésnél például a dinamikus relatív tömörség TrE%=85,9 igen alacsony. A Trw nedvességkorrekciós tényező a wt=2,2% viztartalom és a wopt=6,7% nagy eltérése miatt 0,963, emiatt a Trd%=82,7%. Az Ed=59 MPa, Edvég=240 MPa, az azonos helyen mért statikus alakváltozási modulus E2=71, E1=33 MPa, Tt=2,2. Az izotópos tömörségi fok Tr %=97,8%. Ha az izotópos relatív tömörségi foknál átlagban megállapított (6-7)%-ot figyelembe vennénk (kb Tr %=90%), akkor is nagy marad az eltérés a két tömörségi fok között. A mért izotópos tömörségi fok nem illik az általános megítélésbe, ezért újra ellenőriztük a dinamikus tömörségmérés során regisztrált alakváltozási görbét, mely nagy deformációt, komoly tömörödést mutat. Nem a víztartalom tehát az alacsony tömörségi fok oka. A TrE% értéke a helyes megítélésünk szerint és Tr % a hibás. Erre utal a végmodulus és a dinamikus modulus jelentős eltérése (240/59=4), a tömörödési görbe alakja és a magas Tt érték is. Tervezet október.

13 Süllyedési amplitudók No 38 No 42 No 45 No 52 No 72 s (mm*) ejtések száma Nem mutatkozott összefüggés: Tr % izotópos tömörségi fok - Trd% dinamikus tömörségi fokok között egyedenként TrE%iz izotópos tömörségi fok - TrE%din relatív dinamikus tömörségi fokok között Tt statikus Tt dinamikus tömörségi tényezők között Tr % izotópos tömörségi fok- Tt statikus tömörségi tényező között (!) TrE% dinamikus relatív tömörségi fok Tt statikus tömörségi tényező között TrE% dinamikus relatív tömörségi fok Tt dinamikus tömörségi tényező között Megállapítható volt, hogy az izotópos mérések mintegy 5-7%-os véletlenszerű mérési hibát tartalmaznak. Ez jól látszik abból, hogy a TrE% relatív tömörségre akár 108,7% is adódhat, ami nem elfogadható érték. A nedvességkorrekciós tényezők hatása a tömörségi fokra jelentős, mely a Proctor-vizsgálatok viselkedését tekintve indokolt is. Meglepő azonban a tekintetben, hogy az izotópos mérések alatt elszoktunk a nedvességtartalom ilyen célú figyelésétől. Nedvességkorrekciós együtthatók elemzése, értékelése Megállapítottuk, hogy a nedvességkorrekciós tényezők hatása a tömörségi fokra közepesen jelentős volt, mely a Proctor-vizsgálatok viselkedését tekintve indokolt is. Meglepő azonban a tekintetben, hogy az izotópos mérések miatt elszoktunk a nedvességtartalom ilyen célú figyelésétől, pedig a nedvességkorrekciós tényező hatása mind a tömörségre, mind a teherbírásra jelentős. Indokolt ezek alapján a szemcsés anyagok és földműanyagok nedvességtartalmának fokozottabb figyelemmel kísérése a bányabeli jövesztés szállítás - beépítés teljes folyamatában. Az alkalmassági vizsgálatnak fontos és kellően dokumentált része kellene legyen a nedvességkorrekciós tényező táblázata, mert az nem csak a dinamikus tömörségmérésnél, hanem attól függetlenül is használható, jellemző paramétere a bedolgozási feltételeknek. Az alkalmassági vizsgálatnak része kellene legyen továbbá a beépítési víztartalom határok megadása az adott anyagra, a telítettség víztartalomtól függő megadása, a wl% és az S=0,8-0,9-1,0 telítési vonal, valamint a s hézagnélküli anyagsűrűség korrekt mérésével, a mérési eredményének figyelembevételével. Tervezet október.

dinamikus tömörség- és teherbírásmérő berendezés előnyei TÖMÖRSÉG ÉS TEHERBÍRÁS EGY MÉRÉSSEL MEGHATÁROZHATÓ!

dinamikus tömörség- és teherbírásmérő berendezés előnyei TÖMÖRSÉG ÉS TEHERBÍRÁS EGY MÉRÉSSEL MEGHATÁROZHATÓ! dinamikus tömörség- és teherbírásmérő berendezés előnyei TÖMÖRSÉG ÉS TEHERBÍRÁS EGY MÉRÉSSEL MEGHATÁROZHATÓ! A B&C dinamikus berendezés mérési elve jelentősen különbözik az erre a célra használatos berendezésektől,

Részletesebben

Geotechika 2005 konferencia, Ráckeve A dinamikus tömörségmérés aktuális kérdései. Subert István AndreaS Kft.

Geotechika 2005 konferencia, Ráckeve A dinamikus tömörségmérés aktuális kérdései. Subert István AndreaS Kft. Geotechika 2005 konferencia, Ráckeve A dinamikus tömörségmérés aktuális kérdései Subert István AndreaS Kft. Hagyományos tömörség ellenőrző módszerek MSZ 15320 ÚT 2-3.103 MSZ 14043-7 Földművek tömörségének

Részletesebben

A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a. modulusok átszámíthatósági kérdései

A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a. modulusok átszámíthatósági kérdései A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a modulusok átszámíthatósági kérdései Subert István okl.ép.mérnök, okl.gazd.mérnök, ügyvezető ANDREAS Kft Budapest Az AndreaS Építőipari Fejlesztő

Részletesebben

A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a modulusok átszámíthatósági kérdései

A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a modulusok átszámíthatósági kérdései 28 A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a modulusok átszámíthatósági kérdései Subert István 1 A B&C dinamikus tömörség és teherbírás mérésére vonatkozó ÚT 2-2.124 Útügyi Mûszaki

Részletesebben

Dinamikus tömörségmérés európai és ázsiai tapasztalatai

Dinamikus tömörségmérés európai és ázsiai tapasztalatai Dinamikus tömörségmérés európai és ázsiai tapasztalatai ubert István Andreas Kft T.Q.Phong BME Geotechnika Tanszék Bükfürdő Beruházási konferencia Bevezetés Minden vonalas létesítmény földmunkája, szemcsés

Részletesebben

Minőségi változás a közműárok helyreállításban

Minőségi változás a közműárok helyreállításban Subert István Okl.építőmérnök, Okl.Közlekedésgazdasági Mérnök Andreas Kft Trang Quoc Phong Doktorandusz, BME, Geotechnikai Tanszék Minőségi változás a közműárok helyreállításban Bevezető A városi vonalas

Részletesebben

Burkolatsüllyedés elkerülése garanciával - B&C dinamikus tömörségmérés

Burkolatsüllyedés elkerülése garanciával - B&C dinamikus tömörségmérés Burkolatsüllyedés elkerülése garanciával - B&C dinamikus tömörségmérés Írta: Subert István Okl.építőmérnök, Okl.Közlekedésgazdasági Mérnök Ügyvezető igazgató - Andreas Kft 1. Bevezető Elégtelen tömörítés

Részletesebben

Új módszer a tömörségmérésre dinamikus könnyű-ejtősúlyos berendezéssel Előzmények

Új módszer a tömörségmérésre dinamikus könnyű-ejtősúlyos berendezéssel Előzmények Új módszer a tömörségmérésre dinamikus könnyű-ejtősúlyos berendezéssel SUBERT István Okl.építőmérnök, okl.közlekedés-gazdasági mérnök, Andreas Kft ügyvezető, kutatómérnök ANDREAS Kft Budapest Magyarország

Részletesebben

közúti és mélyépítési szemle kivonatok

közúti és mélyépítési szemle kivonatok közúti és mélyépítési szemle kivonatok A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a modulusok átszámíthatósági kérdései Subert István, Közúti és mélyépítési szemle 55.évf.1.szám Megjegyzések

Részletesebben

Tömörségmérések mérési hibája és pontossága

Tömörségmérések mérési hibája és pontossága Subert István okl.építőmérnök, okl.közlekedésgazdasági mérnök, Tömörségmérések mérési hibája és pontossága 1.) Bevezetés A mélyépítések földműveinél, alaprétegeinél alkalmazott tömörségmérésére Európában

Részletesebben

Proctor-vizsgálat új értelmezési lehetőségei

Proctor-vizsgálat új értelmezési lehetőségei Subert István Okl.építőmérnök, Okl.Közlekedésgazdasági Mérnök Andreas Kft Trang Quoc Phong Doktorandusz, BME, Geotechnikai Tanszék Proctor-vizsgálat új értelmezési lehetőségei 1 Bevezető, előzmények A

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1736/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: FUGRO Consult Kft Geotechnikai Vizsgálólaboratórium 1115 Budapest, Kelenföldi

Részletesebben

Az izotópos és dinamikus tömörségi fok szórás-analízise

Az izotópos és dinamikus tömörségi fok szórás-analízise Subert István Trang Quoc Phong, Andreas Kft. Az izotópos és dinamikus tömörségi fok szórás-analízise 1 Bevezetés Vasúti-, közúti-, vízépítési műtárgyaink környékén tapasztalt megsüllyedések elkerülése

Részletesebben

Próbatömörítés végrehajtásának eljárási utasítása és szabályai

Próbatömörítés végrehajtásának eljárási utasítása és szabályai Próbatömörítés végrehajtásának eljárási utasítása és szabályai M7 autópálya Balatonkeresztúr-Nagykanizsa szakasz Budapest 2006 Készítette: Subert István - 1 - Subert István Próbatömörítés eljárási utasítása

Részletesebben

Tömörség- és teherbírás mérés B&C berendezéssel, radioaktív izotóp nélkül. COLAS-KKK Korreferátum Subert

Tömörség- és teherbírás mérés B&C berendezéssel, radioaktív izotóp nélkül. COLAS-KKK Korreferátum Subert Tömörség- és teherbírás mérés B&C berendezéssel, radioaktív izotóp nélkül COLAS-KKK Korreferátum 2006.05.02 Subert Az EU tömörségmérési irányelvei nem szándékozik az izotópos mérést alkalmazni (lásd: FGSV-516)

Részletesebben

MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK ELEMZÉSE

MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK ELEMZÉSE FÖLDMÛVIZSGÁLATI MÓDSZEREK MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK ELEMZÉSE ÉZSIÁS LÁSZLÓ 1 1. Bevezetés A földmûvek megfelelôségének igazolása két paraméter, nevezetesen a tömörségi fok és a teherbírási modulus meghatározásával

Részletesebben

A viszonyításos (izotópos) tömörségmérés kérdőjelei

A viszonyításos (izotópos) tömörségmérés kérdőjelei Subert István Hatékony minőségellenőrzés dinamikus tömörségméréssel Egyre nyilvánvalóbb, hogy a közlekedés dinamikus terhelése, a valós igénybevételek pályaszerkezetre gyakorolt hatása már nem jellemezhető

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

Dinamikus tömörség- és teherbírás mérés könnyűejtősúlyos berendezéssel

Dinamikus tömörség- és teherbírás mérés könnyűejtősúlyos berendezéssel Dinamikus tömörség- és teherbírás mérés könnyűejtősúlyos berendezéssel Az ÚT 2-2.124 ÚME tárgya: Földművek, szemcsés talajjavító és védőrétegek, kötőanyag nélküli alaprétegek dinamikus tömörségének és

Részletesebben

Srségi korrekció alkalmazása dinamikus ejtsúlyos berendezéseknél

Srségi korrekció alkalmazása dinamikus ejtsúlyos berendezéseknél Srségi korrekció alkalmazása dinamikus ejtsúlyos berendezéseknél Subert I. T.Q. Phong Andreas Kft. 1 Bevezet, elzmények A dinamikus mérési módszerek alkalmazása gyorsan terjed a világon. A módszer nem

Részletesebben

KÖZÚTI FORGALOM IGÉNYBEVÉTELÉNEK MODELLEZÉSE ÚJ, DINAMIKUS TÖMÖRSÉG- ÉS TEHERBÍRÁSMÉRÉSSEL

KÖZÚTI FORGALOM IGÉNYBEVÉTELÉNEK MODELLEZÉSE ÚJ, DINAMIKUS TÖMÖRSÉG- ÉS TEHERBÍRÁSMÉRÉSSEL KÖZÚTI FORGALOM IGÉNYBEVÉTELÉNEK MODELLEZÉSE ÚJ, DINAMIKUS TÖMÖRSÉG- ÉS TEHERBÍRÁSMÉRÉSSEL FÁY MIKLÓS KIRÁLY ÁKOS SUBERT ISTVÁN Egyre nyilvánvalóbb, hogy a közlekedés, városi pályaszerkezetre gyakorolt

Részletesebben

HÁLÓZATI SZINTŰ DINAMIKUS BEHAJLÁSMÉRÉS MÚLTJA JELENE II.

HÁLÓZATI SZINTŰ DINAMIKUS BEHAJLÁSMÉRÉS MÚLTJA JELENE II. HÁLÓZATI SZINTŰ DINAMIKUS BEHAJLÁSMÉRÉS MÚLTJA JELENE II. MÉTA-Q Kft. Baksay János 2007. 06. 12. MAÚT ÚTÉPÍTÉSI AKADÉMIA 11. 1. FOGALOM: Teherbírás. Teherbíráson általában határ-igénybevételt értünk 2.

Részletesebben

Megjegyzések Subert István: A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a modulusok átszámíthatósági kérdései c.

Megjegyzések Subert István: A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a modulusok átszámíthatósági kérdései c. Megjegyzések Subert István: A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a modulusok átszámíthatósági kérdései c. cikkéhez 1 35 Dr. Boromisza Tibor 2 Subert István követ dobott az állóvízbe.

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1076/2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: ALTEX 99 Szolgáltató és Építő Kft. Laboratórium Telephelyek címe: Székesfehérvári

Részletesebben

KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL VÉGZETT MÉRÉSEK KÜLÖNBÖZŐ EJTÉSI MAGASSÁGOKBÓL

KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL VÉGZETT MÉRÉSEK KÜLÖNBÖZŐ EJTÉSI MAGASSÁGOKBÓL A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL VÉGZETT MÉRÉSEK KÜLÖNBÖZŐ EJTÉSI MAGASSÁGOKBÓL Makó Ágnes PhD. Hallgató, I. évfolyam Miskolci

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1076/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ALTEX 99 Szolgáltató és Építő Kft. Laboratórium (8000 Székesfehérvár, Új Csóri

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1495/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Innovia Minőségellenőrzési Technológiai és Innovációs Kft. I., II., III., IV

Részletesebben

Tömörség és Teherbírás mérő

Tömörség és Teherbírás mérő BC-1 Tömörség és Teherbírás mérő SP-LFWD A BC-1 készlet tartozékai vezetőrúd és ejtősúly terhelőtárcsa d=163 mm vezérlő-adattároló egység thermoszublimációs nyomtató szivacsos hordozó táska Parallel adatfeldolgozó

Részletesebben

Tömörség és Teherbírás mérés radioaktív izotóp nélkül

Tömörség és Teherbírás mérés radioaktív izotóp nélkül Tömörség és Teherbírás mérés radioaktív izotóp nélkül Az EU tömörségmérési irányelvei szerint nem szándékozik az izotópos mérést alkalmazni (lásd: FGSV-516) nem szeret négykézláb mérni (kiszúróhenger,

Részletesebben

A 3.1/2004 ÉME szerinti földm tömörségi elírások értékelése és módosítási javaslat

A 3.1/2004 ÉME szerinti földm tömörségi elírások értékelése és módosítási javaslat A 3.1/2004 ÉME szerinti földm tömörségi elírások értékelése és módosítási javaslat METROBER Kft Subert István Minségellenrzési vezet Az NA Rt felkérésére felülvizsgáltuk azokat az észrevételeket és tapasztalatokat,

Részletesebben

Földmunkák minősítő vizsgálatainak hatékonysági kérdései

Földmunkák minősítő vizsgálatainak hatékonysági kérdései Király Ákos H-TPA Székesfehérvári Laboratórium vezetője Morvay Zoltán Mélyépítő Laboratórium ügyvezető tulajdonos Földmunkák minősítő vizsgálatainak hatékonysági kérdései Bevezető A technika fejlődése

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1659/2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz Az IQC Mérnöki Kft. Vizsgáló laboratórium (1112 Budapest, Repülőtéri u. 2.) akkreditált területe Talaj

Részletesebben

METROBER SAM-rétegek kérdései

METROBER SAM-rétegek kérdései METROBER SAM-rétegek kérdései MAUT 2006.05.11. Subert 3.2/2005 ÉME 1.sz táblázat: Két egymásra merőleges irányban legalább 100 kn/m szakítószilárdságú és 1-5% szakadónyúlású műszaki textília hordozóanyagú

Részletesebben

dinamikus tömörségméréssel Útügyi Napok Eger 2006.09.13-15. Subert

dinamikus tömörségméréssel Útügyi Napok Eger 2006.09.13-15. Subert Hatékony minőség-ellenőrzés dinamikus tömörségméréssel Útügyi Napok Eger 2006.09.13-15. Subert Hagyományos tömörség-ellenőrző módszerek MSZ 15320 ÚT 2-3.103 MSZ 14043-7 Földművek tömörségének meghatározása

Részletesebben

FÖLDMŰVEK ÉS KÖTŐANYAG NÉLKÜLI ALAPRÉTEGEK TEHERBÍRÁSÁNAK ÉS TÖMÖRSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS MÓDSZEREKKEL

FÖLDMŰVEK ÉS KÖTŐANYAG NÉLKÜLI ALAPRÉTEGEK TEHERBÍRÁSÁNAK ÉS TÖMÖRSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS MÓDSZEREKKEL Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar FÖLDMŰVEK ÉS KÖTŐANYAG NÉLKÜLI ALAPRÉTEGEK TEHERBÍRÁSÁNAK ÉS TÖMÖRSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS MÓDSZEREKKEL Ph.D. értekezés tézisei

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1741/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Útlabor Laboratóriumi és Technológiai Kft. (9151 Abda, Bécsi út 15.) akkreditált területe

Részletesebben

HELYSZÍNI PROCTOR VIZSGÁLAT SP-LFWD BERENDEZÉSSEL KÍSÉRLETI TAPASZTALATOK. Subert István Andreas Kft

HELYSZÍNI PROCTOR VIZSGÁLAT SP-LFWD BERENDEZÉSSEL KÍSÉRLETI TAPASZTALATOK. Subert István Andreas Kft HELYSZÍNI PROCTOR VIZSGÁLAT SP-LFWD BERENDEZÉSSEL KÍSÉRLETI TAPASZTALATOK Subert István Andreas Kft ÖSSZEFOGLALÁS A mélyépítés fontos minősítő paramétere a tömörség, melyhez szükséges a laboratóriumi Proctor

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1046/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. HÓDÚT LABOR Telephelyek címe: Központi Mobil

Részletesebben

Dinamikus tömörségmérés SP-LFWD könnyű ejtősúlyos berendezéssel

Dinamikus tömörségmérés SP-LFWD könnyű ejtősúlyos berendezéssel Dinamikus tömörségmérés P-LFWD könnyű ejtősúlyos berendezéssel ubert István Andreas Kft. Bevezetés A dinamikus mérési módszerek alkalmazása gyorsan terjed a világon. Ez a módszer nem igényel ellensúlyt

Részletesebben

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011. BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011. 1 Mérési hibák súlya és szerepe a mérési eredményben A mérési hibák csoportosítása A hiba rendűsége Mérési bizonytalanság Standard és kiterjesztett

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2006 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1056/2006 számú akkreditált státuszhoz A H-TPA Innovációs és Minõségvizsgáló Kft. Pécs Laboratórium (7628 Pécs, Eperfás u. 6.; 8900 Zalaegerszeg,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1659/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1659/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1659/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IQC Mérnöki Kft. Vizsgáló laboratórium (1112 Budapest, Repülőtéri u. 2.) akkreditált területe

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1413/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: HE-DO Kft. Közúti Minőségvizsgáló Laboratórium 3261 Abasár, 339/5 hrsz. 2)

Részletesebben

TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE

TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE ALAPJÁN Dr. Móczár Balázs BME Geotechnikai Tanszék Szabványok MSz 14043/2-79 MSZ EN ISO 14688 MSZ 14043-2:2006 ISO 14689 szilárd kőzetek ISO 11259 talajtani

Részletesebben

ÚTPÁLYASZERKEZETEK TEHERBÍRÓ KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA Tárcsás vizsgálat

ÚTPÁLYASZERKEZETEK TEHERBÍRÓ KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA Tárcsás vizsgálat Magyar Köztársaság Országos Szabvány ÚTPÁLYASZERKEZETEK TEHERBÍRÓ KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA Tárcsás vizsgálat 625.72:624.07 MSZ 2509/3 1989 Az MSZ 2509/3 1987 helyett G 81 Испытаные конструкций дорожного

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az INNOTESZT Minőségvizsgáló, Technológiai és Fejlesztési Kft. Mobil Nagylabor

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 2008 PJ-MA SOIL MECHANICS Talajok tömörítése BME Geotechnikai Tanszék Tömörség értelmezése Építési terület D r T r r Tömörségi fok: e max e max r d helyszín r e d max e helyszín min 100 100 [%] [%] 2008

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület

Nemzeti Akkreditáló Testület Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1138/2014 számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság Útállapot vizsgálati osztály Szegedi Minőségvizsgálati

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1779/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MASTER WAY Építőipari Kft. Labor (Lakitelki Mobil Laboratórium: 2750 Nagykőrös, Széchenyi tér

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Juhász Károly Péter Betontechnológia 4 - Betondiagnosztika 2018 szakmérnöki előadás BME Vizsgálatok típusai Mikor van rá szükségünk? kivitelezés ellenőrzése nem ismert szerkezet teherbírásának meghatározása

Részletesebben

Rugalmas állandók mérése

Rugalmas állandók mérése Rugalmas állandók mérése (Mérési jegyzőkönyv) Hagymási Imre 2007. április 23. (hétfő délelőtti csoport) 1. Young-modulus mérése behajlásból 1.1. A mérés menete A mérés elméleti háttere megtalálható a jegyzetben

Részletesebben

AZ IZOTÓPOS ÉS DINAMIKUS TÖMÖRSÉGI FOK MÉRÉSÉNEK SZÓRÁSANALÍZISE

AZ IZOTÓPOS ÉS DINAMIKUS TÖMÖRSÉGI FOK MÉRÉSÉNEK SZÓRÁSANALÍZISE AZ IZOTÓPOS ÉS DINAMIKUS TÖMÖRSÉGI FOK MÉRÉSÉNEK SZÓRÁSANALÍZISE SUBERT ISTVÁN 1 TRANG QUOC PHONG 2 1. BEVEZETÉS A vasúti, közúti, vízépítési mûtárgyaink környékén tapasztalt megsüllyedések elkerülése

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1691/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Colas Hungária Építőipari Zrt. Technológiai Igazgatóság Keleti laboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1676/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. Minőségvizsgáló Laboratórium (6750 Algyő, Külterület

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1779/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MASTER WAY Építőipari Kft. MASTER WAY Labor 1 (Lakiteleki Mobil Laboratórium: 4272 Sáránd külterület 105

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT-1-1271/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MAÉPTESZT Magyar Építőmérnöki Minőségvizsgáló és Fejlesztő Kft. Minőségvizsgáló

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1046/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. HÓDÚT LABOR (6065 Lakitelek. külterület 0115/32. hrsz.; 5600 Békéscsaba, Berényi út 142.;

Részletesebben

A hálózati szintű dinamikus teherbírásmérés múltja és jelene

A hálózati szintű dinamikus teherbírásmérés múltja és jelene A hálózati szintű dinamikus teherbírásmérés múltja és jelene SZARKA ISTVÁN osztályvezető Országos Közúti Adatbank Magyar Közút Kht. MAÚT ÚTÉPÍTÉSI AKADÉMIA 11. A legfrissebb... 1 Statikus teherbírásmérés

Részletesebben

A vizsgált anyag ellenállása az adott geometriájú szúrószerszám behatolásával szemben, Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika

A vizsgált anyag ellenállása az adott geometriájú szúrószerszám behatolásával szemben, Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika Dunaújvárosi Főiskola Anyagtudományi és Gépészeti Intézet Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika Mechanikai anyagvizsgálat 2. Dr. Palotás Béla palotasb@mail.duf.hu Készült: Dr. Krállics György (BME,

Részletesebben

AZ EURÓPÁBAN HASZNÁLATOS TÖMÖRSÉG- és TEHERBÍRÁS MÉRÉSI MÓDSZEREK

AZ EURÓPÁBAN HASZNÁLATOS TÖMÖRSÉG- és TEHERBÍRÁS MÉRÉSI MÓDSZEREK AZ EURÓPÁBAN HASZNÁLATOS TÖMÖRSÉG- és TEHERBÍRÁS MÉRÉSI MÓDSZEREK Ráckevei Geotechnikai Konferencia 2008 1 BEVEZETÉS Andreas Kft. korábbi egyeztetések után meghívást kapott Prof. Dr. Antonió Gomez Correiatól,

Részletesebben

Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával

Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával Építőanyagok II - Laborgyakorlat Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával A tervezés elvei Cél: előírt nyomószilárdságú beton összetételének és keverési arányának megtervezése úgy,

Részletesebben

Cölöpalapozások - bemutató

Cölöpalapozások - bemutató 12. számú mérnöki kézikönyv Frissítve: 2016. április Cölöpalapozások - bemutató Ennek a mérnöki kézikönyvnek célja, hogy bemutassa a GEO 5 cölöpalapozás számításra használható programjainak gyakorlati

Részletesebben

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán Utak földművei Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör Dr. Ambrus Kálmán 1. Az utak földműveiről általában 2. A talajok vizsgálatánál használatos fogalmak 3. A talajok

Részletesebben

Európában használatos tömörség- és teherbírás mérési módszerek Subert István okl.építőmérök, okl.közlekedésgazdasági mérnök Andreas Kft.

Európában használatos tömörség- és teherbírás mérési módszerek Subert István okl.építőmérök, okl.közlekedésgazdasági mérnök Andreas Kft. Európában használatos tömörség- és teherbírás mérési módszerek Subert István okl.építőmérök, okl.közlekedésgazdasági mérnök Andreas Kft. Budapest Bevezető, előzmények A földművek, közúti- a vasúti- és

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1271/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MAÉPTESZT Magyar Építőmérnöki Minőségvizsgáló és Fejlesztő Kft. Minőségvizsgáló Laboratórium

Részletesebben

Kód Megnevezés Előírás. Geotechnikai (talaj és földmű) vizsgálatok. MSZ 14043-6:1980. 1.2.1 pontjai alapján 1.5 Szemeloszlás szitálással

Kód Megnevezés Előírás. Geotechnikai (talaj és földmű) vizsgálatok. MSZ 14043-6:1980. 1.2.1 pontjai alapján 1.5 Szemeloszlás szitálással Kód Megnevezés Előírás 1.1 Mintavétel vizsgálatokhoz MSZ 4488:1976 1.2 Mintavétel vizsgálatokhoz MSZ 140436:1981 1.3 Vizsgálati minta előkészítése MSZ 182841:1991 1.4 Víztartalom MSZ 140436:1980. 1.2.1

Részletesebben

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI MÉRÉSI EREDMÉYEK POTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI. A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk

Részletesebben

A MELLÉKÚTHÁLÓZAT TÖBB, MINT 40% - A A TEHERBÍRÁSI ÉLETTARTAM VÉGÉN, VAGY AZON TÚL JÁR

A MELLÉKÚTHÁLÓZAT TÖBB, MINT 40% - A A TEHERBÍRÁSI ÉLETTARTAM VÉGÉN, VAGY AZON TÚL JÁR ESETTANULMÁNY: PÁLYASZERKEZET ERŐSÍTÉS MÉRETEZÉS FWD EREDMÉNYEK FELHASZNÁLÁSÁVAL 1 1 A MELLÉKÚTHÁLÓZAT TÖBB, MINT 40% - A A TEHERBÍRÁSI ÉLETTARTAM VÉGÉN, VAGY AZON TÚL JÁR 2 2 1 ALKALMAZOTT MÉRETEZÉSI

Részletesebben

Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése

Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése 1. Intézményi és személyi adatok 1. Megbízó intézmény neve és címe 2. Megbízó képviselőjének neve és beosztása 3. A vizsgáló intézmény illetve laboratórium

Részletesebben

Utak tervezése, építése és fenntartása

Utak tervezése, építése és fenntartása BSc. - KÖZLEKEDÉSTERVEZÉS I. Utak tervezése, építése és fenntartása Dr. Timár András professor emeritus Pécsi Tudományegyetem - Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék Pécs, 2016 9. Előadás HAJLÉKONY

Részletesebben

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Rikker Tamás tudományos igazgató WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. január 17. Kis történelem 1920-as években, a Bell Laboratórium telefonjainak

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1168/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság Útállapot vizsgálati osztály Szekszárdi

Részletesebben

Statisztika I. 11. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 11. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 11. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Összefüggés vizsgálatok A társadalmi gazdasági élet jelenségei kölcsönhatásban állnak, összefüggnek egymással. Statisztika alapvető feladata: - tényszerűségek

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései VII. Városi Villamos Vasúti Pálya Napra Budapest, 2014. április 17. Major Zoltán egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem, Győr

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT-1-1383/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MÉLYÉPÍTŐ LABOR Műszaki Szolgáltató Kft. KÖZPONTI ÉS TERÜLETI LABORATÓRIUMOK

Részletesebben

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek 1. Felületi érdesség használata Felületi érdesség A műszaki rajzokon a geometria méretek tűrése mellett a felületeket is jellemzik. A felületek jellemzésére leginkább a felületi érdességet használják.

Részletesebben

A beton kúszása és ernyedése

A beton kúszása és ernyedése A beton kúszása és ernyedése A kúszás és ernyedés reológiai fogalmak. A reológia görög eredetű szó, és ebben az értelmezésben az anyagoknak az idő folyamán lejátszódó változásait vizsgáló műszaki tudományág

Részletesebben

I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE Komplex termékek gyártására jellemző, hogy egy-egy termékbe akár több ezer alkatrész is beépül. Ilyenkor az alkatrészek általában sok különböző beszállítótól érkeznek,

Részletesebben

2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma: 2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: 2008. 09. 17. Leadás dátuma: 2008. 10. 08. 1 1. Mérések ismertetése Az első részben egy téglalap keresztmetszetű

Részletesebben

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói mérés Műveletek összessége, amelyek célja egy mennyiség értékének meghatározása. mérési

Részletesebben

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Statisztika I. Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Boros Daniella OIPGB9 Kereskedelem és marketing I. évfolyam BA,

Részletesebben

A víztermelő kutak kivitelezésének minőségi értékelése

A víztermelő kutak kivitelezésének minőségi értékelése A víztermelő kutak kivitelezésének minőségi értékelése Siófok, 2010. március hó 24-25. Rózsa Attila (PÓRUSVÍZ Mérnöki Iroda) PÓRUSVÍZ Az előadás vázlata 1. Működést ellenőrző vizsgálatok (minőségi teljesítés);

Részletesebben

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ) Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ) KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR 2016. 10. Mai témáink o A hiba fogalma o Méréshatár és mérési tartomány M é r é s i h i b a o A hiba megadása o A hiba

Részletesebben

A kálium-permanganát és az oxálsav közötti reakció vizsgálata 9a. mérés B4.9

A kálium-permanganát és az oxálsav közötti reakció vizsgálata 9a. mérés B4.9 A kálium-permanganát és az oxálsav közötti reakció vizsgálata 9a. mérés B4.9 Név: Pitlik László Mérés dátuma: 2014.12.04. Mérőtársak neve: Menkó Orsolya Adatsorok: M24120411 Halmy Réka M14120412 Sárosi

Részletesebben

Statisztika I. 12. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 12. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 1. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Regresszió analízis A korrelációs együttható megmutatja a kapcsolat irányát és szorosságát. A kapcsolat vizsgálata során a gyakorlatban ennél messzebb

Részletesebben

ÖDOMÉTERES VIZSGÁLAT LÉPCSŐZETES TERHELÉSSEL MSZE CEN ISO/TS 17892-5 BEÁLLÍTÁS ADAT. Zavartalan 4F/6,0 m Mintadarab mélysége (m)

ÖDOMÉTERES VIZSGÁLAT LÉPCSŐZETES TERHELÉSSEL MSZE CEN ISO/TS 17892-5 BEÁLLÍTÁS ADAT. Zavartalan 4F/6,0 m Mintadarab mélysége (m) BEÁLLÍTÁS ADAT Minta leírás Barna iszap Előkészítési módszer magmintából Részecske-sűrűség (Mg/m³) 2.70 Feltételezett / Mért Feltételezett Betöltés sorrend információ Kezdeti mérések (gyűrű) Terhelési

Részletesebben

Többet ésszel, mint erővel!

Többet ésszel, mint erővel! Többet ésszel, mint erővel! Tóth Gergő Gradex Mérnöki és Szolgáltató Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 120. Telefon: +36-1/436-0990 www.gradex.hu Stabilizáció Mechanikai módszerek (tömörítés, víztelenítés,

Részletesebben

Kamarai TovábbképzésTatabánya 2019 Március 13 Tárczy László Gyula Subert István Okl.ép.m., Okl.közl.gazd.m.., CEO Andraes Kft, Alltest Kft

Kamarai TovábbképzésTatabánya 2019 Március 13 Tárczy László Gyula Subert István Okl.ép.m., Okl.közl.gazd.m.., CEO Andraes Kft, Alltest Kft KISELEMES BURKOLATOK Tömörség - Teherbírás - Élettartam Kamarai TovábbképzésTatabánya 2019 Március 13 Tárczy László Gyula Subert István Okl.ép.m., Okl.közl.gazd.m.., CEO Andraes Kft, Alltest Kft Fejlesztési

Részletesebben

A közlekedési igénybevétel vizsgálata a pályaszerkezet dinamikus teherbírás- és tömörség mérésével

A közlekedési igénybevétel vizsgálata a pályaszerkezet dinamikus teherbírás- és tömörség mérésével Fáy Miklós* - Subert István* - Király Ákos* A közlekedési igénybevétel vizsgálata a pályaszerkezet dinamikus teherbírás- és tömörség mérésével A közlekedés dinamikus hatása a pályaszerkezetre és a földmő-tükörre

Részletesebben

[Biomatematika 2] Orvosi biometria

[Biomatematika 2] Orvosi biometria [Biomatematika 2] Orvosi biometria Bódis Emőke 2016. 04. 25. J J 9 Korrelációanalízis Regresszióanalízis: hogyan változik egy vizsgált változó értéke egy másik változó változásának függvényében. Korrelációs

Részletesebben

Talajmechanika. Aradi László

Talajmechanika. Aradi László Talajmechanika Aradi László 1 Tartalom Szemcsealak, szemcsenagyság A talajok szemeloszlás-vizsgálata Természetes víztartalom Plasztikus vizsgálatok Konzisztencia határok Plasztikus- és konzisztenciaindex

Részletesebben

TALAJAZONOSÍTÁS Kötött talajok

TALAJAZONOSÍTÁS Kötött talajok 2008 PJ-MA SOIL MECHANICS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKAI TANSZÉK TALAJAZONOSÍTÁS Kötött talajok Előadó: Dr. Mahler András mahler@mail.bme.hu Tanszék: K épület, mfsz. 10. &

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK 2040 Budaörs, 1 www.viaconhungary.hu 1. BEÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK: A beépítés betartandó fő fázisai: - kitűzés - ágyazat- készítés -

Részletesebben

SOIL MECHANICS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKAI TANSZÉK KONSZOLIDÁCIÓ

SOIL MECHANICS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKAI TANSZÉK KONSZOLIDÁCIÓ 2008 PJ-MA SOIL MECHANICS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKAI TANSZÉK KONSZOLIDÁCIÓ Tanszék: K épület, mfsz. 10. & mfsz. 20. Geotechnikai laboratórium: K épület, alagsor 20. BME

Részletesebben

2. Rugalmas állandók mérése

2. Rugalmas állandók mérése 2. Rugalmas állandók mérése Klasszikus fizika laboratórium Mérési jegyzőkönyv Mérést végezte: Vitkóczi Fanni Jegyzőkönyv leadásának időpontja: 2012. 12. 15. I. A mérés célja: Két anyag Young-modulusának

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE

A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE Manninger M., Edelényi M., Jereb L., Pödör Z. VII. Erdő-klíma konferencia Debrecen, 2012. augusztus 30-31. Vázlat Célkitűzések Adatok Statisztikai,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1502/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MEOLIT" Minőségellenőrző és Minőségbiztosító, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Vizsgáló

Részletesebben

PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Gépszerkezettan Tanszék

PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Gépszerkezettan Tanszék PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Gépszerkezettan Tanszék Összeállította: Dr. Stampfer Mihály 2009. Segédlet az ékszíjhajtás méretezéséhez A végtelenített ékszíjak és ékszíjtárcsák több országban is szabványosítottak

Részletesebben

CSAPADÉK ÉS TALAJVÍZSZINT ÉRTÉKEK SPEKTRÁLIS ELEMZÉSE A MEZŐKERESZTES-I ADATOK ALAPJÁN*

CSAPADÉK ÉS TALAJVÍZSZINT ÉRTÉKEK SPEKTRÁLIS ELEMZÉSE A MEZŐKERESZTES-I ADATOK ALAPJÁN* A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 66. kötet, (2004) p. 103-108 CSAPADÉK ÉS TALAJVÍZSZINT ÉRTÉKEK SPEKTRÁLIS ELEMZÉSE A MEZŐKERESZTES-I ADATOK ALAPJÁN* Dr.h.c.mult. Dr. Kovács Ferenc az

Részletesebben