Mérleg-jelentés R - A 1. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, OLD Intézmény megnevezése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mérleg-jelentés R - A 1. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, OLD Intézmény megnevezése"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, OLD Intézmény megnevezése Mérleg-jelentés 1 - R - A szektor fejezet cím/alcím PIR-törzsszám pénzintézeti azonosító számlatulajdonos azonosító Államháztartási szakágazat adatközlő adatközlés időpontja év időszak Sor- Allomány Állományváltozás Állományváltozás Egyéb Állomány I. Immateriális javak (nettó érték) ( ,118) I/a Ebből: Immateriális javakra adott előlegek (118) 2 II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12,13,14,15) II/a Ebből: Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 4 1. Tulajdoni részeesedést jelentő befektetések (17111, 1791) 5 1/a. Vállalkozásokban (17111, 1791) 6 1/b. pénzügyi vállalkozásokban (17112, 1792) 7 1/c. jegybankban 8 2. Hitelviszonyt megtestesítö értékpapírok (1721,1731,1741,1752) 9 2/a. államkötvények (1731, 175-ből) 1 2/b. helyi önkormányzatok kötvényei (17411, 175-ből) Tartósan adott kölcsönök (19111,19211,19311,1941-ből,1951,198) 12 3/a. államháztartáson belülre (19111,19211,1951-ből) 13 3/b. külföldre (19416, 1931-ből) Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 15 4/a. devizabetétek (178-ból) Egyéb hosszú lejáratú követelések (1951, 1982) 17 IIl. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) 18 IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncsesszióba átadott eszközök (16) 19 IV/a. Ebből: koncesszióba adott eszközök (163,164) 2 A. Befektetett eszközök összesen ( )

2 1 - R - A 2 Sor- Allomány Állományváltozás Állományváltozás Egyéb Állomány I. Készletek (21-26, 241, 242, 243, 244, 245) I/a. Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233,245) Követelés áruszállításból és szolgáltatásból (vevök) ( ,2883,2884) Adósok (281,2881 ) Rövid lejáratú kölcsönök (27) 26 3/a. Rövid lejáratú kölcsönökből: államháztartáson belülre (2711,2721) 27 3/b. Rövid lejáratú kölcsönökből: külföldre (2731-bál, 2741-bôl) Egyéb követelések (283,284,289) 29 4/a. támogatási program előlege 3 II. Követelések összesen ( ) Egyéb részesedések (2951, 2982) 32 2/1. Kárpótlási jegyek (2911,2981 ) 33 2/2. Kincstárjegyek (2921,298-ból) 34 2/3. Kötvények (2931,298-ból ) 35 2/3/a. Kötvényekből: államkötvények (29311) 36 2/3/b. Kötvényekből: helyi önkormányzatok kötvényei (29312) 37 2/4 Forg.c. hitelviszonyt megtestesítő egyéb értékpapírok (2941, 298-ból) 38 III. Értékpapírok összesen ( ) 39

3 1 - R - A 3 Sor- Allomány Állományváltozás Állományváltozás Egyéb Állomány 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) /a. Pénztárakból: valutapénztár és árkülönbözetek (332,339) Költségvetési bankszámlák (34) 42 2/a. Bankszámlákból: devizabetét számla és árkülönbözetek(344,349) Elszámolási számlák (35) 44 3/a. Nemzetközi tám.programok megelőlegezési számlái (356) Idegen pénzeszközök számlái (36) 46 4/a. Nemz.tám.programok lebonyolitási számlái ( ) 47 4/b. Nemz.tám.programok devizaszámlája (368) 48 IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függö elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) /a. Nemz.tám.kapcsolatos költségvetési átfutó kiadások (398) Költtségvetési aktiv kiegyenlitő elszámolások (394) Költségvetésen kivüli aktiv pénzügyi elszámolások (399) 54 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B. Forgóeszközök összesen ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (21+56)

4 1 - R - A 4 Sor- Allomány Állományváltozás Állományváltozás Egyéb Állomány D. Saját tőke (41) ( (/21-15/ ) ) E. Tartalékok (42) ( ) Hosszú lejáratra kapot kölcsönök (43511,43611) 6 1/a. Egyéb hosszú lej köt.:álamháztartáson belül (43511,43611) Tartozás fejl.célú kötvénykibocsátásból (434111,434121) 62 2/a. Tartozások kötvénykibocsátásból külföldre (434121) Hosszú lejáratú hitelek (43111,43211,433111,433121,433131,433141) 64 3/a. Fejl.célú hit.:nemzetközi szervezetektől hit. (433111) 65 3/b. Fejl.célú hit.:külföldi pénzintézetektől felvett hitelek (433131) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ( ) 67 4/a. részletre vásárlás, halasztott fiz. kötelezettsége (43821,43831) 68 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 7 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 71 2/a. működési célú hit. államháztartáson belül (4531,4541) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ) /a. Tárgyévi költségvetést terhelő kötelezettségek ebből: beruh.szállítók (44111,44112,44211,44212,44311,44312) 75 3/b. Tárgyévet követő évet terhelő kötelezettségek 76 ebből: beruh.szállítók (44113,44213,44313) R - A 5

5 Sor- Allomány Állományváltozás Állományváltozás Egyéb Állomány 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43,4551, ) 78 4/a. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból (4551) 79 4/b. Váltótartozások (444) 8 4/c. H.lej.hit.köv. évet terh.törl. (43112,43212,433112,433122,433132,433142) 81 4/d. Fejl.c.kötv.köv. évet terh.törl. (434112,434122) 82 4/e. H.lej.köt.köv. évet terh. törl. (43512,43612,43822,43832) 83 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függö elszámolások (481 ) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482) Költségvetési passzív kiegyenlítö elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív elszámolások ( ) 88 4/a. Passzív letéti elszámolások (4887) 89 4/b. Nemzetközi tám. programok deviza elszámolásai (4888) 9 Ill. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F. Kötelezettségek összesen ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) Dátum: Mohács, P.H. Schopper Judit Gazdasági igh.

6 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, OLD szektor megye településtípus PIR-törzsszám év időszak Államháztartási szakágazat adatközlő Költségvetési jelentés Megnevezés Sor- Eredeti Módosított Teljesítés a főkönyvi számlákra való hivatkozással szám előirányzat Rendszeres személyi juttatás (511 ) (=2/9) Nem rendszeres személyi juttatás ( ) (=2/42 ) Külsö személyi juttatások (52) (=2/49) Személyi juttatások (51-52) (=2/5) (4=1+2+3) Társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék éstáppénz-hozzájárulás(531, 532, 534, 535, 536)(=2/ ) Egészségügyi hozzájárulás (533) (=2/53) Dologi kiadások Áfa nélkül és realizált veszteségek (54-56,574 kivéve 561) (=3/43-3/35+3/59) Dologi kiadások Áfája (561) (=3/35) Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, előző évi maradvány visszafizetése nélkül)(57 ű, kivéve 57111, 57121, 573, 574) (=3/51+3/55-3/44) Előző évi maradvány visszafizetése (57111,57121)(=3/44) 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) (=4/19) Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek (372-ból) (=4/3-ból) 12 Működési célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésü el6irányzatnak (372-ból) (=4/3-ból) 13 Múködési célú pénzeszközátadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=4/3-ból) 14 Működési célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=4/3-ból) 15 Működési célú pénzeszközátadás helyi önkormányzatoknak (372-ből) (=4/3-ból) Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többiségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=4/2-ből, =21/12) Múködési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=4/2-ből, =21/13) Működési célú a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (17+18) (=21/14 Működési célú, a 17. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=4/2-ből, =21/1+21/16) Működési céíú, a 18. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak 374-ből) (=4/2-ből, =21/ ) adatközlés időpontja adatközlés sorszáma Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak ( )(=21/1+21/17) 22 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyě vállalkozásoknak (374-ből) (=4/2-ből) 23 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (374-ből) (=4/2-ből) 24 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (374-ből) (=4/2-ből) 25 Működési célú pénzeszközátadás külföldre (374-ből) (=4/2-ből) 26 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (381 ) (=4/12) 27 Tervezett maradvány, eredmény, tartalék ( , 5941 ) (=6/74) 28 Egyéb működési célú támogatások, kiadások ( ) Kamatkiadások (573) (=3/58) 3 Felújítás (124,126,134,136,144,146,181) (=5/6) 31 Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül(113,115,123,125,1313,1315,1325,143,145)(=5/13) Beruházások Áfája (182-ből, 183)(=5/27+31) Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek (373-ból)(=4/5-ből) 34 Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű elöirányzatnak(373-ból)(=4/5-ből) 35 Felhalmozási célú pénzeszközátadás elkülönített állami pénzalapnak(373-ból)(=4/5-ből) 36 Felhalmozási célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapnak(373-ból)(=4/5-ből) 37 Felhalmozási célú pénzeszközátadás helyi önkormányzatoknak (373-ból) (=4/5-ből) adatok Ezer forintban 21

7 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, OLD Költségvetési jelentés szektor megye településtípus PIR-törzsszám év időszak Államháztartási szakágazat adatközlő adatközlés időpontja 4 adatközlés sorszáma adatok Ezer forintban Megnevezés Sor- Eredeti Módosított Teljesítés a főkönyvi számlákra való hivatkozással szám előirányzat Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=4/4-ből, =21/37) 39 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=4/4-ből, =21/38) Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (39+4) (=21/39) Felhalmozási célú, a 39. sorba nem tartozó pénzeszközátadás öńkormányzati többségi tullajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=4/4-ből, =21/35-ből+21/4) Felhalmozási célú, a 4. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=4/4-ből, =21/35-ből+21/41) Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak ( ) (=21/35+21/42) 44 Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (375-b6l) (=4/4-ből) 45 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (375-ből) (=4/4-ből) 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (375-ből) (=4/4-ből) 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (375-ből) (=4/4-ből) 48 Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszközátadás államháztartáson belülre (377) (4/6) 49 Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (378) (4/7) 5 Felhalmozási kiadások ( ) Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ( bol, ből) (=6/13) 52 Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ( ből, ből) (=6/39) 53 Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre ( ból, ből) (=6/52) 54 Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (171) (=5/34) 55 Felügyelet alá tartozó köitségvetési szerveknek folyósított támogatás (371) (=4/O1) 56 KIADÁSOK ( ) Intézményi működési bevételek Áfa nélkül (91, kivéve 916,919) (=7/ ) Áfa bevételek, visszatérülések (919)(=7/25) 59 Kamatbevételek (916) (=7/32) 6 Gépjármüadó (923-ból) (=16/15) 61 Helyi adók (922-ből) (=16/1) 62 ebből: Építményadó (922-ből) (=16/2) 63 Telekadó (922-ből)(=16/3) 64 Vállalkozók kommunális adója (922-ből)(=16/4) 65 Magánszemélyek kommunális adója (922-ből(=16/5) 66 Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből)(=16/6) 67 Idegenforgalmi adó épület után (922-ből)(=16/7) 68 Iparúzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből)(=16/8) 69 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből)(=16/9) 7 Illetékek (921) (=16/O1) 71 Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/ ) 72 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (16/16) 73 43

8 Egyéb átengedett adók, adó jellégű bevételek (923-ból) (=16/17) 74 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, OLD Költségvetési jelentés szektor megye településtípus PIR-törzsszám év időszak Államháztartási szakágazat adatközlő adatközlés időpontja adatközlés sorszáma adatok Ezer forintban Megnevezés Sor- Eredeti Módosított a főkönyvi számlákra való hivatkozással szám előirányzat Teljesítés Talajterhelési díj (=16/23) 75 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 925, 929) (=16/ ) 76 Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztositasi alapoktol (462-ból) (=9/13-ból) 77 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól (462-ből) (=9/13-ból) 78 Költségvetési kiegészitések, visszatérülések (461 ) (=9/11 ) 79 Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetésí szervt6l (462-ből) (=9/13-ból) 8 Működési célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (462-ből) (=9/13-ból) 81 Működési célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól (462-ből) (=9/13-ból) 82 Működési célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (464-ből) (=9/12-ből) 83 Működési célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól (464-ből) (=9/12-ből) 84 Működési célra átvett pénzeszközök háztartásoktól (464-ből) (=9/12-ből) 85 Működési célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (464-ből) (=9/12-ből) 86 Működési célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektöl (464-ből) (=9/12-ből) 87 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (464-ből) (=9/12-ből) 88 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek ( ) 89 6 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől (463-ból) (=9/15-ből) 9 Felhalmozási célú pénzeszközátvéiel az elkülönített állami alapoktól (463 ból) (9/15-ből) 91 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931 ) (=8/6) 92 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtöl (463-ból) (=9/15-ből) 93 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésú elöirányzattól (463-ból) (=9/15-ből) 94 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól (463-ból) (=9/15-ből) 95 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (465-ből) (=9/14-ből) 96 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól (465-ből) (=9/14-ből) 97 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök háztartásoktól (465-ből) (=9/14-ből) 98 Felhalmozásě célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl (465-ből) (=9/14-ből) 99 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektöl (465-ből) (=9/14-ből) 1 Felhalmozási célra kapott juttatások Európai Unió költségvetéséből (465-ből)(=9/14-ből) 11 Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól (465-ből)(=9/14-ből) 12 Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről (nem kormányoktól és nem nemzetközi szervezetektől) (465-ből) (=9/14-ből) 13 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök külföldi forrásból ( ) 14 Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszközátvétel államháztartáson belülről (466) (9/16) 15 Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (467) (9/17) 16 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből)(=16/26+27) 17 Privatizációból származó bevételek (932-ből)(=16/28) 18 Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből)(=16/29) 19 Vagyoni értékű jog értékesítéséböi, egyéb vagyonhasznosításból származó bevélel (932-ből) (=16/ ) (vagy 11/1+2+3) 11

9 Felhalmozási bevételek ( ) 111 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, OLD Költségvetési jelentés szektor megye településtípus PIR-törzsszám év időszak Államháztartási szakágazat adatközlő adatközlés időpontja 4 adatközlés sorszáma adatok Ezer forintban Megnevezés Sor- Eredeti Módosított Teljesítés a főkönyvi számlákra való hivatkozással szám előirányzat Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülröl ( ból, ből) (=1/31+37) 112 Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülröl ( ból, ből) (=1/25) 113 Kölcsönök igenybevetele allamhaztartason belülröl ( ból, ből) (1/43+49) 114 Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=8/8+16/33)(vagy 11/4) 115 Pénzügyi befektetések bevételeiböl részesedések (933-ból) (=8/9) 116 Saját bevételek ( ) Önkormányzat költségvetési támogatása ( ) (=9/5=16/53) (vagy 11/6+9) 118 Felügyeleti szervtól kapott támogatás (941) (=9/4) Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege ( ) EIőző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=1/75) Rövid lejáratú hitelek törlesztése ( ből) (=6/ ) 122 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése ( b6l) (=6/54+55) 123 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása (455-ből) (=6/62) 124 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása (291,292,293-ból,294-ből,295-ből) (=6/63) 125 Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=6/61) 126 Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-ből,173,174-ből) (=5/ ) 127 Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=6/65) 128 Hiteltörlesztés külföldre (433) (=6/ ) 129 Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=6/78) Finanszírozási kiadások ( ) Rövid lejáratú hitelek bevételei ( ből) (=1/ ) 132 Hosszú lejáratú hitelek bevételei ( ből) (=1/51+54) 133 Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=1/62 ) 134 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése (291,292,293-ból,294-ből,295-ből) (=1/61 ) 135 Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=1/63) 136 Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=8/ ) 137 Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=1/66) 138 Hitelfelvétel külföldröl (433) (=1/ ) 139 Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=1/79) Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozás összesen ( =12) Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (33-34)( ) Pénzkészlet január 1-jén Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (33-34) ( ) Foglalkoztatottak létszáma (fö) - idöszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

cím/alcím/ településtípus Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés állománya Fekvőhely sz.

cím/alcím/ településtípus Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés állománya Fekvőhely sz. Feladatmutatók állománya lapszám Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórház szerv megnevezése 3 3 0 0 3 5 1 2 5 1 3 0 0 0 3 7 2 0 0 3 2 PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye Szakfeladat megnevezése

Részletesebben

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat # Megnevezés Eredeti Módosított ből 01 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 2 957 186 3 118 601 2 949 110 0 02 Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 484 659 639 926 601 202 0 03 Külső

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:439534 Pénzügyi k.:0100 MISKOLC SZENT FERENC KORHÁZ. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:439534 Pénzügyi k.:0100 MISKOLC SZENT FERENC KORHÁZ. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350712 Pénzügyi k.:0100 TOKAJI MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350712 Pénzügyi k.:0100 TOKAJI MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

2013 PMINFO - II. negyedév

2013 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 680978 1251 01 0013 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1133 Budapest Jakab J. utca 2-4

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

lapszám Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

lapszám Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai lapszám Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 3 3 0 0 0 4 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 7 5 1 1 5 3 3 4 2 0 0 5 3 PIR-törzsszám szektor

Részletesebben

2012 Mérleg - IV. negyedév

2012 Mérleg - IV. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 722700 1051 14 07/00 220284 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2094 Nagykovácsi Nagykovácsi

Részletesebben

Negyedéves mérlegjelentés

Negyedéves mérlegjelentés 001. Immateriális javak (111,112,117,118,119) (=01/07) 847 818,00-86 399,00 761 419,00 002. - Ebböl beruházásra adott elölegek (1127,118) (=01/05) 003. Tárgyi eszközök (12,13,14,15) (=01/16) 93 911 847,00-1

Részletesebben

ESZKÖZÖK. cím/alcím/ településtípus. szakágazat űrlap év időszak szerv megnevezése. Ezer forintban Sor- Előző év Tárgyév szám

ESZKÖZÖK. cím/alcím/ településtípus. szakágazat űrlap év időszak szerv megnevezése. Ezer forintban Sor- Előző év Tárgyév szám 1 KÖNYVVITELI MÉRLEG 3 3 0 5 6 3 1 2 5 1 0 2 3 0 0 0 8 5 3 1 2 0 0 1 2 0 0 4 2 településtípus szakágazat űrlap év időszak ESZKÖZÖK Ezer forintban Sor- Előző év Tárgyév szám állományi érték 1 2 3 4 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 597924 1051 06 01/00 254801 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 4025 Debrecen Széchenyi utca

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 01/00 033495 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban

KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban KÖNYVVITELI MÉRLEG WESSELÉNYI MIKLÓS KÁRTALANÍTÁSI ALAP 5 9 7 6 5 9 6 8 8 9 2 8 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak 3. Vagyoni értékű jogok (3., 23.). Szellemi termékek (., 2.) 5. Immateriális

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

2013 Mérleg - I. negyedév

2013 Mérleg - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel T110103 1051 11 03/00 338839 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: Mérlegjelentés - I. negyedév

Részletesebben

2012 Mérleg - I. negyedév

2012 Mérleg - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 792954 1051 10 08/02 747987 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye ESZKÖZÖK.

KÖNYVVITELI MÉRLEG PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye ESZKÖZÖK. KÖNYVVITELI MÉRLEG 1 3 3 0 0 6 8 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 1 4 0 0 1 2 0 0 4 2......... településtípus szakágazat űrlap év időszak ESZKÖZÖK Ezer forintban Sor- Előző év Tárgyév szám állományi érték 1 2 3 4

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban. cím/alcím/ település-típus. PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye. szakágazat. űrlap év időszak.

KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban. cím/alcím/ település-típus. PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye. szakágazat. űrlap év időszak. KÖNYVVITELI MÉRLEG Nemzeti Kulturális Alap 5 9 8 2 6 2 0 9 9 6 7 0 0 0 0 8 4 9 4 0 2 0 0 8 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak ESZKÖZÖK Előző év állományi érték Tárgyév 2 3 4. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 735638 1254 01 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1052 Budapest Városház utca 9-11

Részletesebben

2013 Mérleg - III. negyedév

2013 Mérleg - III. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 329530 1051 20 16/00 211639 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1097 Budapest Gyáli út 2-6

Részletesebben

2013 Mérleg - IV. negyedév

2013 Mérleg - IV. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 722898 1051 14 12/00 230892 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3300 Eger Klapka György utca

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 28 Típus: Költségvetések Táblatípus : 2 28.3 éves költségvetés Készült : 28.6.4 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 111 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése (20

Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése (20 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatott személyi juttatásai Besorolási osztály Alap Illetmé illetmény kiegészit 31 IGAZGATO (FÖIGAZGATO) (84) 5518 31 IGAZGATO-HELYETTES (FÖIGAZGATO-HELYETTES)

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( időszak) Intézményszintü kiiratás

Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( időszak) Intézményszintü kiiratás 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2002. ÉVI TERVEZÉSE (2002. 3. IDŐSZAK) 17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Államháztartási egyedi azonosító. Sorszám

Államháztartási egyedi azonosító. Sorszám szerv, megnevezése Személyi juttatások (51-52) (=2/49) Társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás és korkedvezmény-biztosítási járulék (531,532,534,535,536,537,538) (=2/5+51+52+54+55+56)

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( időszak) 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat KÖNYVVITELI MÉRLEG 4 0 2 7 2 3 1 2 5 1 1 5 0 0 7 6 8 6 1 0 0 0 0 1 2 0 0 9 2 szakágazat űrlap év időszak ESZKÖZÖK állományi érték Előző év Tárgyév 1 2 3 4 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111.,

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 02

KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 02 KÖNYVVITELI MÉRLEG 5 9 8 2 7 0 9 9 6 5 8 4 9 4 0 2 0 0 2 ESZKÖZÖK. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (., 2.) 2 0 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (2., 22.) 02 3. Vagyoni értékű jogok (3., 23.)

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek félévi beszámoló ( időszak)

MÁK PF.II. program Készült: óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek félévi beszámoló ( időszak) 1.Lap Szükített lista elölapja 2004.09.23-án 12:01:26-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám 330080 Űrlap 80 2.Lap 1. Rendszeres személyi juttatás 187927 189137 89993 2. Nem rendszeres személyi juttatás

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: számjel 3 1 1 4 8 7 1 0 5 1 0 6 0 1 0 0 8 4 2 3 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( időszak) Intézményszintü kiiratás

Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( időszak) Intézményszintü kiiratás 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb

Részletesebben

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A fejezet megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv:......... Oktatási és Kulturális Minisztérium számjel 5 9 7 6 4 9 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat

Részletesebben

Szükített lista elölapja. 2009.08.26-án 12:34:54-kor készített szűkítés szempontjai. Űrlap 01, 35, 37, 80

Szükített lista elölapja. 2009.08.26-án 12:34:54-kor készített szűkítés szempontjai. Űrlap 01, 35, 37, 80 https://eadat.allamkincstar.gov.hu/download.php?id=6521982 MÁK program Készült: 2009.08.26 12 óra 35 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Szükített lista

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének teljesítése

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének teljesítése 1.1. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2015. év költségvetésének teljesítése 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Bevételi jogcímek 1 2 3 4

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 490650 1251 01 9100 910400 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1146 Budapest

Részletesebben

2011 Mérleg - IV. negyedév

2011 Mérleg - IV. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 329804 1051 20 05/00 230254 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1085 Budapest Üllői út 26 Mérlegjelentés

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 2 2 1 3 cím/alcím Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A fejezet megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: LXXII. Egészségbiztosítási Alap Budapest Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest számjel 3 2 7 8 8 8 1 0 5 1 7 2 0 5 0 2 7 5 3 0 2 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 313326 1091 01 04/00 256990 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest

Részletesebben

szakágazat űrlap év időszak

szakágazat űrlap év időszak Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 07/04 Egyéb saját bevétel 07/14 ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/19 Hozam- és kamatbevételek 07/23 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/26 Támogatásértékű

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 566708 1247 13 1000 841106 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2300 Ráckeve

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

PIR: Éves beszámoló Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Fejezet: 04/00 zaradek.cim01/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012.

PIR: Éves beszámoló Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Fejezet: 04/00 zaradek.cim01/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329727 1051 20 06/00 229726 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest

Részletesebben

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) lapszám Kecskeméti Főiskola 3 2 9 8 4 8 0 5 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 2 2 0 2 3 PIR-törzsszám szektor

Részletesebben

TARTALOM. x 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

TARTALOM. x 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése TARTALOM száma A) Űrlapok Jelzés megnevezése 1 Könyvviteli mérleg x 2 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése x 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Óvoda eredeti Óvoda módos. Közösségi Ház és könyvtár eredeti 1. melléklet Pilisszentkereszt Község 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (E Ft) Közösségi Ház és könyvtár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

Éves beszámoló Éves beszámoló

Éves beszámoló Éves beszámoló A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 57671 1251 16 42 9329 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: CSERKESZŐLŐ FÜRDŐ

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A fejezet megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: X. MINISZTERELNÖKSÉG MINISZTERELNÖKI HIVATAL BUDAPEST BUDAPEST KOSSUTH TÉR 1-3. számjel 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 PIR-törzsszám szektor fejezet

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 503545 1251 01 0003 881000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: BUDAPEST, III.

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Foglalkoztató Intézete Darvastó 0 1 4 9 3 2 7 7 1 2 5 1 0 1 1 0 0 0 8 7 3 0 0 0 0 2 2 0 1 0 3 cím/alcím Alapilletmények

Részletesebben

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) lapszám Kecskeméti Főiskola 3 2 9 8 4 8 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 2 1 2 0 1 2 3 PIR-törzsszám

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 735265 1254 12 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3100 Salgótarján

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 440743 1251 13 0200 932900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2030 Érd Alsó

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 467265 1251 08 2000 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9022 Győr Czuczor

Részletesebben

AHH KNYAF program Készült: óra 41 perc Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( időszak)

AHH KNYAF program Készült: óra 41 perc Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( időszak) 1.Lap Szükített lista elölapja 2004.09.23-án 11:40:54-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám 330080 Űrlap 34, 35, 37, 80 2.Lap 34 Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidöben foglalkoztatottak

Részletesebben

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 799799 1051 20 1002 335184 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1032 Budapest

Részletesebben

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 597319 1051 06 0100 243523 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6721 Szeged

Részletesebben

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) MÁK program Készült: 2008.03.05 14 óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE fejezet összesítő ( Szektorok együtt ) ***

Részletesebben

2009 Éves beszámoló (fejezeti)

2009 Éves beszámoló (fejezeti) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 21 04/00 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest Szentkirályi

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 775915 1250 12 0207 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3044 Szirák

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 511247 1251 01 0011 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1115 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492917 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2100 Gödöllő

Részletesebben