R E N D E L E T - T E R V E Z E T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "R E N D E L E T - T E R V E Z E T"

Átírás

1 R E N D E L E T - T E R V E Z E T NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013 () önkormányzati rendelete a 2012 évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 91 81) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2012 évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja 1 (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012 évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást E Ft Költségvetési bevétellel hagyja jóvá E Ft Költségvetési kiadással E Ft helyesbített maradvánnyal (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el (2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 21 és a 22 melléklet szerint fogadja el 2 A képviselő-testület az Önkormányzat 2012 évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 3 és a 4 melléklet szerint hagyja jóvá (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5 melléklet szerint fogadja el (3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6, 71, 72, 73 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá (4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8, 9, 10, 11, 12 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2012 évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 131, 132, 133 mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá (6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 14 mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi 1

2 3 (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2013 évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek 4 A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse 5 Ez a rendelet án lép hatályba jegyző polgármester 2

3 1 sz táblázat Sorszám Bevételi jogcím 1sz melléklet a /2013( ) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K Eredeti előirányzat 2012 évi Módosított előirányzat Teljesítés I Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2 I/1 Önkormányzat sajátos működési bevételei ( ) 21 Helyi adók Illetékek 23 Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek 26 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3 I/2 Intézményi működési bevételek ( ) 31 Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II Közhatalmi bevételek III Támogatások, kiegészítések ( ) 51 Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 53 Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 56 Címzett és céltámogatások 57 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 58 Egyéb támogatás IV Támogatásértékű bevételek (61+62) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) 611 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 612 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett 362 3

4 pénzeszköz 613 Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 614 EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) 621 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 622 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 623 Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 624 EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7 V Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 72 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 73 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI Átvett pénzeszközök (81+82) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 82 Felhalmozási célú pénzeszk átvétel 27 államháztartáson kívülről 9 VII Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 11 VIII Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) 111 Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 112 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12 IX Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) 121 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) 1211 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 1212 Hitelek felvétele 1213 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 1214 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 1215 Betét visszavonásából származó bevétel 1216 Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 4

5 122 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) 1221 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 1222 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1223 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1224 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 1225 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 1226 Betét visszavonásából származó bevétel 1227 Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13 Költségvetési bevételek+maradvány+finanszírozási bevételek ( ) 14 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)

6 K I A D Á S O K 2 sz táblázat Sorszám Kiadási jogcímek 2012 évi Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat I Működési költségvetés kiadásai ( ) 11 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 15-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 17 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás 19 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások II Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 21 Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás 24 Lakásépítés 25 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 26 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 27 Egyéb felhalmozási célú kiadások a 27-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 29 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 3 III Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4 IV Tartalékok (41+42) 41 Általános tartalék

7 42 Céltartalék 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) 6 VI Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (61+62) 61 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) 611 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 612 Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 616 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 617 Betét elhelyezése 618 Egyéb 62 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) 621 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 622 Hitelek törlesztése 623 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 624 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 625 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 626 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 627 Betét elhelyezése 628 Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7 Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

8 Sorszám Megnevezés I Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások 2011 évi tény 2012 évi mód ei 2012 évi teljesítés Megnevezés 2011 évi tény 2012 évi mód ei Ezer forintban! 2012 évi teljesítés Önkormányzatok sajátos Személyi juttatások működési bevételei 2 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Munkaadókat terhelő járulék Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések Egyéb működési célú kiadások 5 Támogatásértékű bevételek Tartalékok 6 EU támogatás Támogért műk kiadás Működési célú Műkc pénzeszköz átadás pénzeszközátvétel 8 Működési célú kölcsön Társ És szoc Juttatás visszatérítése, igénybevétele Ell Pénzbjuttatásai pénzfnélkkiadás Műkc pénzeszköz kiadás pénzfnélkkiadás Költségvetési bevételek összesen: 14 Előző évi műk célú pénzm igénybev Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása melléklet a /2013 ( ) önkormányzati rendelethez 8

9 15 Előző évi váll maradv igénybev Likviditási hitelek törlesztése 16 Értékpapír kibocsátása, Rövid lejáratú hitelek értékesítése tölresztése 17 Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18 Kapott kölcsön, nyújtott Kölcsön törlesztése, adott kölcsön visszatér kölcsön 19 Forgatási célú belf, külf Befektetési célú belf, értékpapírok kibocsátása, külf értékpapírok értékesítése vásárlása 20 Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 21 Egyéb működési finanszírozási Betét elhelyezése célú bevétel 22 Egyéb Finanszírozási célú bevételek ( ) 26 Költségvetési bevételek+maradvány+ Finanszírozási bevételek: ( ) Finanszírozási célú kiadások ( ) Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25) Függő, átfutó, kiegyenlítő 31 Függő, átfutó, bevételek: kiegyenlítő kiadások: 28 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK (26+27) ÖSSZESEN (26+27) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet:

10 10

11 Sorszám II Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Megnevezés 2011 évi tény 2012 évi mód ei 2012 évi teljesítés Megnevezés 2011 évi tény 2012 évi mód ei Ezer forintban! 2012 évi teljesítés Tárgyi eszközök, immateriális Intézményi beruházási javak értékesítése kiadások Vagyoni értékű jogok 846 Felújítások értékesítése, hasznosítása 3 Pénzügyi befektetésekből 406 Lakástámogatás származó bevétel 4 Címzett és céltámogatások Lakásépítés Egyéb központi támogatás EU-s forrásból finansz támogatással megv progr, projektek kiadásai 6 Központosított előirányzatokból támogatás EU-s forrásból finansz, önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai 7 Támogatásértékű bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 Átvett pénzeszközök Tartalékok államháztartáson kívülről 9 EU-s támogatásból származó fh Peátadás melléklet a /2013 ( ) önkormányzati rendelethez 11

12 forrás 10 sajátos fhbev fh C kamat Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások összesen: összesen: Előző évi felh célú pénzm igénybev Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13 Értékpapír kibocsátása, Hitelek törlesztése értékesítése 14 Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15 Hosszú lejáratú hitelek Hosszú lejáratú hitelek felvétele törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 17 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18 Betét visszavonásából Betét elhelyezése származó bevétel 19 Egyéb felhalmozási Egyéb hitel, kölcsön kiadásai finanszírozási célú bevétel Finanszírozási célú bevételek ( ) Finanszírozási célú kiadások (12++21) Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek ( ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: 25 Bevételek összesen: (23+24) Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: Kiadások összesen: (23+24)

13 26 Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet:

14 Az önkormányzat beruházási célú kiadásai 3 sz melléklet a /2013( ) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2011 XII31-ig 2012 évi módosított előirányzat 2012 évi teljesítés Összes teljesítés 2012 dec 31-ig =(4+6) Vladár féle ingatlanok Gépek vásárlása 2011 évben Érkezett központi tám Terhére Komposztáló építése Gépbeszerzés mintaprojekt Bútorgarnitúra védőnő Földterület Juha vételár részlet ÖSSZESEN:

15 15

16 4 sz melléklet a /2013( ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat fejlesztési célú kiadásai Felújítás megnevezése ÖSSZESEN: Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2011 XII31-ig 2012 évi módosított előirányzat 2012 évi teljesítés Ezer forintban! Összes teljesítés 2012 dec 31-ig =(4+6) - 16

17 5 sz melléklet a /2013( ) önkormányzati rendelethez Kimutatás az EU-s forrásokból megvalósuló projektekről Megítélt támogatás Érkezett támösszeg 2012dec31- ig 2012dec31- ig felhasznált összeg Pályázat ebből előleg Megnevezés száma TÁMOP Esély egyintáltisk / Kistérségi roma / Brikettáló /1-2F Tanórán kívüli 3211/ HH Blháza kistkonz /1/A Könyvtár képz, eszk 324A/11/ TIOP Támszolgfelúj / Infrstrukfejl / Szocotthon korsz ÉAOP Idősek nappali fejl 413/A Óvoda bővítés 411/A Inttelepfejl II 511/G KEOP NapkollÁltIsk 420/A/ NapkollSzocOtth 420/A/

18 6 melléklet a /2013 ( ) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Ezer Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosít ott forintban! Teljesítés előirányzat Bevételek 1 I Önkormányzatok működési bevételei (2+3) I/1 Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek 23 Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 26 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3 I/2 Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 33 Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel 37 Működési célú hozam- és 33 kamatbevételek 38 Egyéb működési célú bevétel II Közhatalmi bevételek 26 5 III Támogatások, kiegészítések ( ) 51 Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 53 Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás

19 55 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 56 Címzett és céltámogatások 57 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 58 Egyéb támogatás, kiegészítés IV Támogatásértékű bevételek (61+62) 61 Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist társulástól, jogi szem társulástól átvett pénzeszköz Egyéb működési célú 5 támogatásértékű bevétel 62 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) EU támogatás Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7 V Felhalmozási célú bevételek ( ) 71 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

20 72 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 73 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8 VI Átvett pénzeszközök (81+82) 81 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 82 Felhalmozási célú pénzeszk átvétel államháztartáson kívülről 9 VII Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) 11 VIII Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa ( ) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12 IX Finanszírozási célú pénzügyi műv bevételei ( ) 121 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 122 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 13 Költségvetési bevételek+maradvány+fin anszírozási bevételek: ( ) 14 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 15 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14) Kiadások 1 I Működési költségvetés

21 kiadásai ( ) 11 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 16 - az 15-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 17 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 18 - Működési célú pénzmaradvány átadás 19 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 21 Intézményi beruházási kiadások 22 Felújítások Lakástámogatás 24 Lakásépítés 25 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 26 EU-s forrásból finansz támogatással megv pr, projektek önk hozzájárulásának kiadásai 27 Egyéb felhalmozási célú kiadások 28 - a 27-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

22 29 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 3 III Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4 IV Tartalékok (41+42) Általános tartalék 42 Céltartalék V Költségvetési szervek finanszírozása 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) 7 VI Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (71+72) 71 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 72 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 8 Költségvetési + Finanszírozási kiadások: (6+7) 9 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: 10 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztat ottak létszáma (fő)

23 71 melléklet a /2013 ( ) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Polgármesteri hivatal 02 megnevezése Feladat megnevezése Ezer Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése forintban! Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Bevételek 1 I Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 12 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 13 Bérleti díj 14 Intézményi ellátási díjak 15 Alkalmazottak térítése 16 Általános forgalmi adó bevétel 17 Osztalék, hozambevétel 18 Kamatbevétel 2 II Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 21 Támogatásértékű működési bevételek 22 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 23 EU-s forrásból származó bevételek 24 Működési célú pénzeszközátvétel 3 III Felhalmozási célú egyéb bevételek 4 IV Közhatalmi bevételek 5 V Kölcsön 6 VI Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa (61+62) 61 Előző évi pénzmaradvány

24 igénybevétele 62 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 7 VII Önkormányzati támogatás 8 VIII Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1 I Működési költségvetés kiadásai ( ) 11 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 21 Intézményi beruházási kiadások 22 Felújítások 23 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 24 Egyéb fejlesztési célú kiadások 3 III Kölcsön 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám

25 előirányzat (fő) Közfoglalkoztat ottak létszáma (fő) 25

26 72 melléklet a /2013 ( ) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Polgármesteri hivatal 02 megnevezése Feladat megnevezése Igazgatási feladatok 01 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredet i Módosítot t Teljesítés megnevezése előirányzat Bevételek 1 I Intézményi működési bevételek ( ) 11 Áru- és készletértékesítés 12 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 13 Bérleti díj 14 Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 16 Általános forgalmi adó bevétel 17 Osztalék, hozambevétel 18 Kamatbevétel 2 II Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 21 Támogatásértékű működési bevételek 22 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 23 EU-s forrásból származó bevételek 24 Működési célú pénzeszközátvétel 3 III Felhalmozási célú egyéb bevételek 4 IV Kölcsön 5 V Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa (51+52) 51 Előző évi 26

27 pénzmaradvány igénybevétele 52 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6 VI Önkormányzati támogatás 7 VII Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1 I Működési költségvetés kiadásai ( ) 11 Személyi juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 24 Egyéb fejlesztési célú kiadások 3 III Kölcsön 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

28 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

29 73 melléklet a /2013 ( ) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Polgármesteri hivatal 02 megnevezése Feladat megnevezése Szociális gondoskodás 02 Ezer Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti Módosítot t megnevezése előirányzat Bevételek 1 I Intézményi működési bevételek ( ) 11 Áru- és készletértékesítés 12 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 13 Bérleti díj 14 Intézményi ellátási díjak 15 Alkalmazottak térítése 16 Általános forgalmi adó bevétel 17 Osztalék, hozambevétel 18 Kamatbevétel 2 II Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 21 Támogatásértékű működési bevételek 22 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 23 EU-s forrásból származó bevételek 24 Működési célú pénzeszközátvétel 3 III Felhalmozási célú egyéb bevételek 4 IV Kölcsön 5 V Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa (51+52) 51 Előző évi pénzmaradvány forintban! Teljesítés 29

30 igénybevétele 52 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6 VI Önkormányzati támogatás 7 VII Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1 I Működési költségvetés kiadásai ( ) 11 Személyi juttatások 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 24 Egyéb fejlesztési célú kiadások 3 III Kölcsön 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat

31 (fő) Közfoglalkoztatotta k létszáma (fő) 31

32 8 melléklet a /2013 ( ) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Patay István Általános Iskola 03 megnevezése Feladat megnevezése Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, Eredeti Módosított Teljesítés kiemelt előirányzat előirányzat megnevezése Bevételek 1 I Intézményi működési bevételek ( ) 11 Áru- és készletértékesítés 12 Nyújtott szolgáltatások 62 ellenértéke 13 Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel 17 Osztalék, hozambevétel 18 Kamatbevétel II Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 21 Támogatásértékű működési bevételek 22 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 23 EU-s forrásból származó bevételek 24 Működési célú pénzeszközátvétel 3 III Felhalmozási célú egyéb bevételek 4 IV Kölcsön 5 V Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa (51+52) 51 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 52 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6 VI Önkormányzati támogatás 7 VII Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

33 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1 I Működési költségvetés kiadásai ( ) 11 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 21 Intézményi beruházási kiadások 22 Felújítások 23 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 24 Egyéb fejlesztési célú kiadások 3 III Kölcsön 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatotta k létszáma (fő)

34 9 melléklet a /2013 ( ) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Napsugár Óvoda 04 megnevezése Feladat megnevezése Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti Módosítot t Teljesítés megnevezése előirányzat Bevételek 1 I Intézményi működési bevételek ( ) 11 Áru- és készletértékesítés 12 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 13 Bérleti díj 14 Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 16 Általános forgalmi adó bevétel 17 Osztalék, hozambevétel 18 Kamatbevétel 1 2 II Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 21 Támogatásértékű működési bevételek 22 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 23 EU-s forrásból származó bevételek 24 Működési célú pénzeszközátvétel 3 III Felhalmozási célú egyéb bevételek 4 IV Kölcsön 5 V Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa (51+52) 51 Előző évi pénzmaradvány 34

35 igénybevétele 52 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6 VI Önkormányzati támogatás 7 VII Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1 I Működési költségvetés kiadásai ( ) 11 Személyi juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Intézményi beruházási kiadások 22 Felújítások 23 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 24 Egyéb fejlesztési célú kiadások 3 III Kölcsön 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett

36 létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatotta k létszáma (fő) 36

37 10 melléklet a /2013 ( ) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Szociális Ápolási- Gondozási Központ 05 megnevezése Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Bevételek 1 I Intézményi működési bevételek ( ) 11 Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 13 Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 18 Kamatbevétel 3 2 II Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 21 Támogatásértékű működési bevételek 22 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 23 EU-s forrásból származó bevételek 24 Működési célú pénzeszközátvétel 3 III Felhalmozási célú egyéb bevételek 4 IV Kölcsön 5 V Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa (51+52) 51 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 52 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6 VI Önkormányzati támogatás VII Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1 I Működési költségvetés kiadásai ( ) 11 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 37

38 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 21 Intézményi beruházási kiadások 22 Felújítások 23 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 24 Egyéb fejlesztési célú kiadások 3 III Kölcsön 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztato ttak létszáma (fő)

39 11 melléklet a /2013 ( ) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti 06 megnevezése Szolgálat Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Bevételek 1 I Intézményi működési bevételek ( ) 11 Áru- és készletértékesítés 12 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 13 Bérleti díj 14 Intézményi ellátási díjak 15 Alkalmazottak térítése 16 Általános forgalmi adó bevétel 17 Osztalék, hozambevétel 18 Kamatbevétel 2 II Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 21 Támogatásértékű működési bevételek 22 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 23 EU-s forrásból származó bevételek 24 Működési célú pénzeszközátvétel 3 III Felhalmozási célú egyéb bevételek 4 IV Kölcsön 5 V Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa (51+52) 51 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 52 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6 VI Önkormányzati támogatás VII Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1 I Működési költségvetés kiadásai ( ) 11 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 39

40 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 21 Intézményi beruházási kiadások 22 Felújítások 23 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 24 Egyéb fejlesztési célú kiadások 3 III Kölcsön 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

41 12 melléklet a /2013 ( ) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény 07 megnevezése Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Bevételek 1 I Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 12 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 13 Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 15 Alkalmazottak térítése 16 Általános forgalmi adó bevétel 8 17 Osztalék, hozambevétel 18 Kamatbevétel 2 II Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek 22 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 23 EU-s forrásból származó bevételek 24 Működési célú pénzeszközátvétel III Felhalmozási célú egyéb bevételek 4 IV Kölcsön 5 V Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa (51+52) 51 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 52 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6 VI Önkormányzati támogatás VII Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1 I Működési költségvetés kiadásai ( ) 11 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 21 Intézményi beruházási kiadások 22 Felújítások 23 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 41

42 projektek kiadásai 24 Egyéb fejlesztési célú kiadások 3 III Kölcsön 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkozta tottak létszáma (fő)

43 131 sz melléklet a /2013( ) önkormányzati rendelethez E S Z K Ö Z Ö K NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 2012 ÉV Ezer forintban! Auditálási Auditálási eltérések eltérések ( ± ) ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 I Immateriális javak II Tárgyi eszközök III Befektetett pénzügyi eszközök lvüzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 6 B) FORGÓESZKÖZÖK l Készletek ll Követelések lll Értékpapírok 10 IVPénzeszközök V Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

44 F O R R Á S O K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Tartós tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék 17 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I Költségvetési tartalékok II Vállalkozási tartalékok 20 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I Hosszú lejáratú kötelezettségek II Rövid lejáratú kötelezettségek III Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 24 FORRÁSOK ÖSSZESEN

45 132 sz melléklet a /2013( ) önkormányzati rendelethez NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012 ÉV Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 05 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése ből likvid hitelek kiadása 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 19 Finanszírozási kiadások összesen ( ) 20 Pénzforgalmi kiadások (13+19) Pénzforgalom nélküli kiadások 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 23 Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele 26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb

46 támogatások 27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási 27 pénzeszközátvételek 32 Támogatások, kiegészítések ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele ból likvid hitelek bevétele 40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 42 Finanszírozási bevételek összesen ( ) 43 Pénzforgalmi bevételek (36+42 ) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 47 Bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] 49 Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)] Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege ( ) 46

47 Ezer forintban! Sorszám Megnevezés NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 2012 ÉV Auditálási eltérések ( ± ) 133 sz melléklet a /2013( ) önkormányzati rendelethez Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) 01 Záró pénzkészlet Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 02 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 03 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) 04 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 05 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - ) 06 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3 4 5) 07 Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± ) 09 Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 47

48 11 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) 12 Módosított pénzmaradvány (9±10±11) A 12 sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa 14 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány 48

49 Sorszám Költségvetési szerv neve 14 sz melléklet a /2013( ) önkormányzati rendelethez Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása Ezer forintban! Helyesbített pénzmarad -vány Elvonás, kiegészítés ± Intézményt megillető pénzmaradvány Összesen Összesből működési Összesből felhalmozási =(3±4) Általános Iskola 2 Óvoda Művelődési Ház SzocÁp Gond Kp Szoc Támogató Polg Hivatal Önkormányzat Összesen:

50 1 sz táblázat Sorszám Bevételi jogcím 1 sz tájékoztató tábla a /2013( ) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 2011 évi tény Eredeti előirányzat 2012 évi Módosított előirányzat Teljesítés I Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2 I/1 Önkormányzat sajátos működési bevételei ( ) 21 Helyi adók Illetékek 23 Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek 26 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3 I/2 Intézményi működési bevételek ( ) 31 Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II Közhatalmi bevételek III Támogatások, kiegészítések ( ) 51 Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 53 Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 56 Címzett és céltámogatások 57 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 58 Egyéb támogatás IV Támogatásértékű bevételek (61+62) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) 611 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 612 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett 362 pénzeszköz 613 Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 614 EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 62 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( )

51 621 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 622 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 623 Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 624 EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7 V Felhalmozási célú bevételek ( ) 71 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 72 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 73 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI Átvett pénzeszközök (81+82) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 82 Felhalmozási célú pénzeszk átvétel államháztartáson kívülről 9 VII Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 11 VIII Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) 111 Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 112 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12 IX Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) 121 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) 1211 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 1212 Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 1214 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 1215 Betét visszavonásából származó bevétel 1216 Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 122 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése 1222 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1223 Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 1225 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 1226 Betét visszavonásából származó bevétel 1227 Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13 Költségvetési bevételek+maradvány+finanszírozási bevételek ( )

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: 2011. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 1 Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testület a Magyarország helyi

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( )

B E V É T E L E K. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) 1 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított 1.1.sz. melléklet Ezer forintban Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 138 186 138 186 174 575

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sor - szám Bevételi jogcím Er edeti előir ányzat 2012.

Részletesebben

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról Sajóbábony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K évi előirányzat. I. sz. módosítás

Borsodnádasd Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K évi előirányzat. I. sz. módosítás Borsodnádasd Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K I. sz. I 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének teljesítése

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének teljesítése 1.1. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2015. év költségvetésének teljesítése 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Bevételi jogcímek 1 2 3 4

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Borsodnádasd Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bevételi jogcím 10/2012. (XI.16.) önkormányzati rendelet 1.sz.melléklete 1 2 3 7 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012.(X.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(III.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

9/2013. sz. Készült: 2 példányban.. példány

9/2013. sz. Készült: 2 példányban.. példány 170 9/2013. sz. Készült: 2 példányban.. példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2013. április 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a. jegyzőkönyve b. 46-52/2013/IV.23.) határozata c. 6/2013.(V.01.)

Részletesebben

Marcaltő Község Önkormányzati Képviselőtestületének. 1/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Marcaltő Község Önkormányzati Képviselőtestületének. 1/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Marcaltő Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Marcaltő Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony Község

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő): Engedélyezett létszám

3.. (1) Az önkormányzat évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő): Engedélyezett létszám Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai

A költségvetés bevételei és kiadásai Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő testületének 12/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 2/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Rábapatona

Részletesebben

(1) Az önkormányzat 2013. évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő):

(1) Az önkormányzat 2013. évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő): Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014.(IV.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

5/2014. Készült: 1 példányban

5/2014. Készült: 1 példányban 178 5/2014 Készült: 1 példányban Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2014 április 29-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a) jegyzőkönyve b) 32-34/2014(IV29) határozata c) 5/2014(V07) önkormányzat

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Z Á H O N Y VÁROS. Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2014. (V.07.) Önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Z Á H O N Y VÁROS. Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2014. (V.07.) Önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról Z Á H O N Y VÁROS Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2014 (V07) Önkormányzati rendelete a 2013 évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/2013.(IV.25.)

Részletesebben

1 1. 2 2. 3 2.1. 4 2.2. 5 2.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+ +.2.6.) 13 980 Helyi adók 10 800 önként vállalt, önkormányzati Illetékek Átengedett központi adók 2 400 kötelező, önkormányzati

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

df) számítógépek (1) Az önkormányzat évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő):

df) számítógépek (1) Az önkormányzat évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő): Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/03.(V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

3. Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának meghatározására.

3. Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának meghatározására. 135 ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24-én megtartott nyilvános ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 31-40. D./ RENDELETEI: 8-10. Száma: 1-49/2013. T

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop

Részletesebben

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/214. (III. 4.) önkormányzati rendelete Sárospatak Város Önkormányzatának 213. évi költségvetéséről szóló 3/213. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai

A költségvetés bevételei és kiadásai Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2013. (II.28) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 2/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Rábapatona

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

Verőce Község Önkormányzata 13/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Verőce Község Önkormányzata 13/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelete Verőce Község Önkormányzata 13/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelete Verőce Község Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) rendeletének módosításáról Verőce Község

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 30-án tartott nyilvános ülésének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 30-án tartott nyilvános ülésének 81 Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014 április 30-án tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 2 példányban Kapják: 2 példányt Községi Könyvtár, Jármi Rendelet: 6-7/2014(IV30)

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

E Ft Költségvetési bevétellel E Ft Költségvetési kiadással E Ft helyesbített pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.

E Ft Költségvetési bevétellel E Ft Költségvetési kiadással E Ft helyesbített pénzmaradvánnyal hagyja jóvá. Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról Rohod Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

1 melléklet a 5/214(V8) önkormányzati rendelethez Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, igazgatási feladatok szerint Ezer forintban

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Berente Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Berente Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti Módosított 2013. IX. 30. teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai. R 11.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7.1. számú melléklete,

A költségvetés bevételei és kiadásai. R 11.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7.1. számú melléklete, Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő testületének 8/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Rábapatona

Részletesebben

2/2012. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

2/2012. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLET 2/2012. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik,

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2013. (II.13.) ÖNKORMÁNYZATI rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2013. (II.13.) ÖNKORMÁNYZATI rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2013. (II.13.) ÖNKORMÁNYZATI rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

B E V É T E L E K. 2012. évi előirányzat

B E V É T E L E K. 2012. évi előirányzat 1. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi előirányzat

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2013. (II.15.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2013. (II.15.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2013. (II.15.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 4/2013. (II.13.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 4/2013. (II.13.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2013. (II.13.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.

Részletesebben