ZALAVÁRI ÓVODA 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZALAVÁRI ÓVODA 2013."

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ZALAVÁRI ÓVODA 2013.

2 TARTALOM BEVEZETÉS... 2 A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI ÓVODÁNK BEMUTATÁSA PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK RENDSZERÁBRÁJA AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, ALAPELVEI ÓVODAI NEVLÉSÜNK CÉLJAI ÓVODÁNK NEVELÉSI ELVEI GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP GYERMEKKÉPÜNK ÓVODAKÉPÜNK AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA, EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM AZ ÉRZELMI, AZ ERKÖLCSI ÉS A KÖZÖSSÉGI NEVELÉS AZ ANYANYELVI, AZ ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSA AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI SZEMÉLYI FELTÉTELEINK TÁRGYI FELTÉTELEINK AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE PEDAGÓGIAI DOKUMENTUMAINK, A NEVELÉS FEJLESZTÉS TERVEZÉSE ÓVODÁNKBAN AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI JÁTÉK A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE VERSELÉS, MESÉLÉS ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA MOZGÁS MUNKAJELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS GYERMEKVÉDELEM A GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK, SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYERMEKEK NEVELÉSE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSE, HABILITÁCIÓS, REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK KIEMELTEN TEHETSÉGES GYERMEKEK NEMZETISÉGI NEVELÉS A GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE AZ ISKOLÁBA LÉPÉS FELTÉTELEI A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK ÓVODÁNK KAPCSOLATAI AZ ÓVODA ÉS A CSALÁD KAPCSOLATA ÓVODA ISKOLA KAPCSOLATA TOVÁBBI KAPCSOLATAINK ZÁRÓRENDELKEZÉSEK LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK MELLÉKLETEK PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK MEGVELÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK: FELHASZNÁLT IRODALOM

3 BEVEZETÉS unkat a köznevelésről szóló évi CXC. törvény rendelkezéseit szem előtt tartva, az Óvodai nevelés országos alapprogramja (363/2012. (XII.17.) sz. Korm. rendelet) alapján készítette óvodánk nevelőtestülete. A Program elkészítése során figyelembe vettük a helyi társadalmi környezetünk elvárásaiból felmerülő feladatokat, valamint megfogalmaztuk az óvodánkban folyó nevelőmunka eddigi eredményeire építve: - a jövőbeli céljainkat, feladatainkat, - azt a formát, amelyben óvodánk teljesíteni kívánja az Óvodai nevelés országos alapprogramját, - mindazokat az elvárásokat, amellyel szemben a fenntartó kötelezettséget vállalt, illetve megfogalmazott az óvodai nevelést illetően. Intézményünk a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. A mi feladatunk az, hogy minden gyermek számára egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelést biztosítsunk. Csináljon bármit, Ami nyitogatja szemét és eszét, Szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi csak játszik. De mi tudjuk mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, Eleven eszű, tevékeny ember váljék belőle! (Varga Domonkos) 2

4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE Alapító Okirat A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 363/2012.(XII.17.) sz. Kormányrendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 32/2012.(X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve Egyezmény a gyermekek jogairól Egyesült Nemzetek UNICEF 2003.évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 2011.évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól évi XXXI. törvény a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 3

5 1 ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA 1.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI Az óvoda neve : Zalavári Óvoda címe : 8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 61. Telefon/fax. : 83 / OM azonosító : Fenntartó : Zalavár Községi Önkormányzat címe : 8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 1. Telefon : 83/ Az óvodai csoportok száma: 2 Férőhelyek száma: 35 Az óvodai nevelés nyelve: magyar Alapító okirat száma, kelte: 42/2013. (V.30.) sz. Képviselőtestületi határozat 1.2 ÓVODÁNK BEMUTATÁSA Óvodánk Zala megyében, a Kis-Balaton szomszédságában, Zalavár községben található, melyet természeti és történelmi kincsekben gazdag környezet, többek között a Kis-Balaton növény- és állatvilága, szigetei- köztük a kedvelt kirándulóhely, Kányavár-, a Kis-Balaton Emlékház, a Cirill-Metód Emlékoszlopok, a Szent István Emlékmű és Kápolna, a IX. századi bazilika romjai vagy a Sármellék-Zalavár repülőtér övezi. Óvoda már 1953-tól működik a településen. Az akkori épület eredetileg is óvodának épült a falu lakosainak összefogásával. Jelenlegi óvodánk az 1992-ben átalakított régi iskola épületében kapott helyet. A községünkben lakó óvodáskorú gyermekeken kívül szívesen fogadjuk az itt dolgozó, ill. a környező településeken élő, dolgozó szülők gyermekeit is. Óvodánk két óvodai csoportban tudja a kisgyermekek nevelését-fejlesztését biztosítani. Csoportszobáink alapterülete m2. Többfunkciósak: a játékra, a különféle tevékenységekre, és az étkezésre, szolgálnak. Bútorzatuk felújított, a gyermekek méretéhez, számához megfelelő. A csoportszobák esztétikusak, egyediek, tükrözik az ott dolgozók egyéniségét. A gyermekek számára nyugalmat, otthonosságot sugároznak. Természetes anyagokat felhasználva rendeztük be csoportszobáinkat, ahol a gyermekek számára minden játéktevékenységnek külön kialakított helye van. Játékszereink mind mennyiségben, mind minőségben megfelelnek, az elhasználódott játékokat folyamatosan cseréljük. 4

6 A 2006-ban hozzáépítéssel kialakított tornaszoba alapterülete 49 m2, amely a mozgásos tevékenységek végzésére, mozgásfejlesztésre és a délutáni pihenésre, illetve óvodai rendezvények tartására szolgál. Eszközökben jól felszerelt. Fejlesztési eszközeink száma jelentős, melyek minőségben is megfelelőek. Nevelő-oktatómunkánkat egyéb eszközök (TV, videó, magnós rádió, CD-lejátszó, diavetítő, projektor, írásvetítő, számítógép, laptop) segíti. A gyermekek ruháinak, cipőinek tárolására szolgáló, egymástól elkülönített öltözőpadok, fogasok, valamint a jellel ellátott, egymástól elkülönített törölköző és fogmosó-felszerelés tartók a folyosón találhatók. A két csoportnak egy közös gyermekmosdó-wc áll a rendelkezésére. Egyéb helyiségek: fejlesztő szoba az egyéni fejlesztéshez és a logopédiai foglalkozásokhoz, iroda, felnőtt öltöző - mosdó helyiség. Az óvoda udvar területe kb. 800 m2, fűvel borított, napos és árnyékos részei vannak, zöld növények veszik körül. Udvari játékaink, fejlesztő eszközeink többsége fából készült jogszabályi előírásoknak megfelelőek, folyamatosan szükséges a karbantartásuk. Az étkeztetéshez az ételt az önkormányzati főzőkonyháról kapjuk. A szállítást az önkormányzat biztosítja, az étel óvodai kiosztását a dajkák végzik. A melegítő konyha felszereltsége a HACCP előírásoknak megfelelő. Óvodai csoportjainkat vegyes életkorú gyermekek alkotják. Óvodásainkat 5 fős személyzet látja el: 3 fő óvodapedagógus és 2 fő dajka. Óvodapedagógusaink megfelelő képzettséggel, szakértelemmel, több éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Szakmailag nyitottak, innovatívak, tájékozottak és alapos, elmélyült pedagógiai, pszichológiai ismereteik vannak. Fontosnak tartjuk az óvodapedagógusok állandó továbbképzését, a módszertani, pszichológiai ismeretek folyamatos korszerűsítését. Továbbképzési programunkban továbbra is szorgalmazott a helyi nevelési gyakorlatokhoz szükséges ismeret és tudás megszerzése, a megfelelő szakmai, módszertani kultúra gyarapítása. Dajkáink szakképzettek, több éve óvodánk dolgozói. Nevelési céljainkkal, elveinkkel teljes mértékben azonosulnak, megfelelnek a szakmában olyan általánosan elfogadott elvárásoknak, mint tolerancia, nyitottság, innovatív szemlélet, elfogadó attitűd, szeretetteljesség, következetesség stb. Mindketten aktív segítői az óvodapedagógusoknak. A nevelő-oktató munka segítése mellett ők látják el a melegítőkonyhai teendőket is ben a TÁMOP pályázat keretében mindkét csoportunkban bevezetésre került a Kompetencia alapú óvodai nevelés, amelyet a helyi nevelési gyakorlatunkkal összhangban alkalmazunk. Környezeti nevelőmunkánk elismeréseként óvodánk immár két alkalommal (2009- ben és 2012-ben) nyerte el a megtisztelő Zöld óvoda címet. 5

7 1.3 PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK RENDSZERÁBRÁJA Cél, feladat rendszer A nevelés keretei Az egészséges életmód alakítása, egészségfejlesztő program Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés A tevékenységek kerete - környezeti nevelés - Tevékenységformák - Játék - A külső világ tevékeny megismerése - Verselés, mesélés - Ének, zene, énekes játék, gyermektánc - Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka - Mozgás - Munka jellegű tevékenység - Tevékenységekben megvalósuló tanulás Az óvodai élet megszervezése Feltételrendszer Gyerekvédelem Sajátos feladatok Kapcsolatok A fejlődés jellemzői 6

8 2 AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, ALAPELVEI 2.1 ÓVODAI NEVLÉSÜNK CÉLJAI Az óvodás korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése az életkori, egyéni sajátosságok, az egyenlő hozzáférés figyelembevételével, a családi nevelés kiegészítése, játékba ágyazott tevékenykedtetésen alapuló képességfejlesztés, környezeti és környezettudatosságra nevelés, hátránykompenzálás és tehetséggondozás, inkluzív nevelés. Értékek, amelyek közvetítését vállaljuk céljaink elérése érdekében: - Szeretet - Biztonság - Elfogadás, tisztelet és bizalom - Erkölcsi normák - Egészséges életmód - Anyanyelvi kultúra - Tudás - Viselkedés kultúra - Rendszeretet - Esztétikai érzék - Természetvédelem-környezettudatosság - Környezetünk természeti és kulturális értékei - Hagyományaink 2.2 ÓVODÁNK NEVELÉSI ELVEI - A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi. - Alapvető követelmény a kisgyermekek emberi méltóságának, jogainak biztosítása. A gyermekek érdekei elsődlegesek, mindenekfelett állóak. - A gyermekek védelme, esélyegyenlőség biztosítása, jogaik érvényre juttatása a nevelés és a törvények adta eszközökkel. Egyenlő hozzáférés biztosítása minden gyermek számára. - Kompetencia alapú pedagógiai szemlélet. - Pedagógiai programunk a gyermek alapvető tevékenységére, a játékra és a külső világ tevékeny megismerésére épít. Óvodai nevelésünk tartalma a környezetünkből származó ismeret, élmény, tapasztalat. - Innovatív pedagógiai törekvések érvényesítése a gyermekek érdekében. 7

9 - A differenciált bánásmód, a gyermekek egyéni adottságainak, képességeinek, fejlettségi szintjének figyelembe vétele. A gyermek önmagához képest való fejlesztése. - Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára a szükséges segítség, gondozás, nevelés biztosítása. - Gondoskodunk az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítéséről. - Megismertetjük óvodásainkat lakóhelyünk és szűkebb-tágabb környezetünk természeti és történelmi kincseivel, természetvédelmi értékeinkkel, néphagyományainkkal, megalapozzuk a természet szeretetének és védelmének igényét. - Ápoljuk és erősítjük a nemzetiséghez tartozók identitástudatát, biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. - A hazájukat elhagyni kényszerülő (migráns) családok gyermekeinek biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. - Lehetőséget biztosítunk a reális szülői igények megvalósítására. - A hatékony és eredményes nevelőmunka érdekében fontosnak tartjuk a szülőkkel való együttműködést. - A pedagógiai etika elveit figyelembe véve biztosítjuk a szülőket a titoktartásról és tiszteletben tartjuk a családok belső szokásait, ügyeit. - Óvodánk dolgozói együttműködve, egymást erősítve, kiegészítve, segítve végzik nevelő-fejlesztő munkájukat. Személyiségük, magatartásuk, tevékenységük modellt nyújt a gyermekek számára. - Az óvodai nevelés kulcsszereplője az óvodapedagógus, de munkája csak a dajkák segítő közreműködésével lehet eredményes. Fontosnak tartjuk az egymástól való tanulást és kihasználjuk a benne rejlő lehetőségeket, valamint törekszünk szakmai ismereteink folyamatos bővítésére. 8

10 3 GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP 3.1 GYERMEKKÉPÜNK Az óvodáskor az alapvető beállítódások kora. Ebben az életszakaszban minden elkezdődik, de semmi sem fejeződik be. Az óvodás gyermekfejlődő, egyéni, sajátos személyiség, akinek világra rácsodálkozó szeme csupa kérdés, csupa érdeklődés, amely által tájékozódó-kutató tevékenysége kerül előtérbe. Elsősorban arra figyel, ami érzelmileg megragadja, ami számára érdekes. Erre emlékszik, ez foglalkoztatja képzeletét, ezen gondolkodik. Életkori sajátosságaiból adódó nagyfokú érdeklődésére, kíváncsiságára, megismerési vágyára, gazdag érzelemvilágára alapozva, fontos a gyermeki cselekedtetés, élmény- és tapasztalatszereztetés, amelyek megteremtik a személyisége fejlesztésének lehetőségeit. Erre legjobb eszköz a játék, amely ennek az életszakasznak a legfontosabb és legalapvetőbb tevékenysége. Ha hagyjuk eleget és elmélyülten játszani, akkor fejlődése biztosított. Alapfeltétel a gyermekközpontú, befogadó, jó hangulatú, oldott légkör, kellemes közérzet megteremtése, szerető és értő figyelem, amely a gyermeket óvodába lépésének első percétől kezdve körül kell, hogy vegye. A gyermek ilyen környezetben, személyiségének tiszteletben tartása mellett, az egyenlő hozzáférés biztosításával olyan gyermekké válik, aki - alapvetően vidám, kedves és kiegyensúlyozott - nyitott a környezete által nyújtott információk befogadására - érzelmi megnyilvánulásaikor őszinte - képes saját maga és mások megbecsülésére - képes a helyzeteknek megfelelő kommunikációra, együttműködésre - életkorának megfelelő fejlettségű esztétikai érzékkel, önfegyelemmel, szabálytudattal ás a társadalmi normákhoz való alkalmazkodó képességgel rendelkezik - korának megfelelő szinten képes az önmegismerésre, önmagáért való felelősségre, önállóságra. 3.2 ÓVODAKÉPÜNK A gyermeki tulajdonságok, készségek és képességek alakítása optimális feltételekkel, vidám, boldog, örömteli, szabad, játékos, bizalmas óvodai életben valósulhat meg, minden esetben igazodva a gyermek személyiségéhez, szükségleteihez, képességeihez. Az óvoda három főszereplője, a gyermek, az óvodapedagógus, a szülő. Az óvoda kiegészíti a család nevelési feladatainak ellátását. 9

11 Nyitottak vagyunk: - a szülők felé a hagyományos és rendszeres kapcsolattartáson túl a Szülői Szervezet működtetésével, - a szakmai szolgáltató szervezetek felé, amelyek nevelő-fejlesztő munkánkban segítséget nyújtanak óvodánknak, - az integrált nevelés biztosítására, - a nevelés-fejlesztés változásaira, társadalmi környezetünk kihívásaira. Az óvodánk dolgozói, az óvodapedagógusok és a dajkák is megtalálják az óvodások fejlesztésének szépségét, egyediségét, valóra tudják váltani emberi és pedagógiai törekvéseiket, valamint átlátják a nevelés távlati céljait is. Nevelőtestületünk szakmai tudására, saját emberi erőforrására, adottságára, végzettségére támaszkodva, a mai kor társadalmi igényeinek megfelelően korszerű, a nevelés távlatait is figyelembevevő óvodai nevelőmunkát végez. Azt a lehetőséget választottuk, hogy saját ot írunk, melyben részletesen kifejtjük konkrét nevelési elképzeléseinket. Óvodánk az Alapító Okiratában és az Országos Óvodai Alapprogramban meghatározott alapvető óvodai funkciók ellátását valósítja meg: - óvó védő, - szociális, - nevelő és személyiségfejlesztő funkciók. Óvodánkban sok szeretettel, barátságos légkörben, életkoronként differenciáltan, az egyéni testi-lelki szükségleteket figyelembe véve végezzük nevelőmunkánkat. Kiemelt figyelmet fordítunk a külső világ tevékeny megismerésére, megismertetésére, az egészséges életmód szokásainak megalapozására. Mindennapjainkat igyekszünk változatos élmények biztosításával megszervezni. Ünnepeink során gyermekeinket megismertetjük néphagyományaink szépségeivel. Célunk, hogy minden szülővel elfogadtassuk nevelési értékeinket: egyéni bánásmód, tolerancia, erkölcsi normák, szeretet, biztonság. Az óvoda közvetlenül segíti az iskolai beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését, segíti a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását. A migráns és a nemzetiségi gyermekek nevelése esetén biztosítja az önazonosság megőrzését és ápolását, nyelvi nevelését, a multikulturális nevelésen alapuló integrációját. Óvodánkban a nevelés-fejlesztés rugalmasan alkalmazkodik partnereink igényeihez. Ezen belül elsősorban a szülői, gyermeki, a fenntartói igényekhez. Igényeljük, hogy közvetlen partnereink véleménynyilvánítással segítsék nevelőfejlesztő munkánkat és lehetőségeik szerint aktívan vegyenek részt céljaink megvalósításában. Folyamatosan keressük a jobbítás, a minőségi munka megvalósításának lehetőségét. 10

12 4 AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI Alapvető feladatunk az óvodás gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése. 4.1 AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA, EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM Cél: Egyéni szükségleteik kielégítésével a gyermekek növekedésének, fejlődésének elősegítése, egészséges életre nevelés, az egészség megtartására, megerősítésére történő felkészítés. Az óvodás korosztályra jellemző fiziológiai, életkori sajátosságokat figyelembe véve a gondozási tevékenységek, a mozgásigény-kielégítés feltételeinek, az egészség védelmének tervezése. Az egészségfejlesztő tevékenység során az egészségi állapot pozitív irányú változásának elősegítése. Környezettudatos magatartás megalapozása. Alapelvek: - a gyermek eredményes gondozása érdekében együttműködés a családdal, szakemberekkel - következetesség a gondozási szokások kialakulása, rögződése érdekében - a gyermekek tevékenységének rendszeres ellenőrzése, értékelése - egyéni sajátosságok, szükségletek figyelembe vétele - balesetek megelőzése, elkerülése Feladatok - biztonságos, egészséges környezet biztosítása; - a gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése; - megfelelő egészségügyi szokások elsajátíttatása, helyes higiéniai szokások kialakítása; - harmonikus, összerendezett mozgásfejlődés elősegítése; - a gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése, alkalmazkodó képességének kialakítása; - testi képességek fejlesztése; - egészséges életvitel megalapozása; - az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása; - a helyes étrend kialakításához tanácsadás a szülőknek, élelmezésvezetőnek; - a nyugodt alvás, pihenés feltételeinek megteremtése; - a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, környezettudatos magatartás megalapozása; - szükség szerint speciális gondozó, prevenciós, korrekciós testi nevelési feladatok ellátása szakember bevonásával; 11

13 Az egészségfejlesztést segítő tevékenységek: Testápolás tisztálkodás (kéz- és körömápolás, arcmosás, szappan, körömkefe, törölközőhasználat), WC-használat, hajápolás (hajkefe- és fésűhasználat), fogmosás (megfelelő fogkefehasználat), helyes orrfúvás és zsebkendőhasználat), testápolás során használt eszközök tisztán tartása A napirend keretei között elegendő időt biztosítunk a gondozási teendők egyéni tempó szerinti végzésére. Tisztálkodási folyamat során megismertetjük óvodásainkat a helyes sorrendiséggel és technikával, egészségügyi szokásokkal. A tisztaság alapvető fontosságának, a betegség megelőzés és fertőzések megelőzésének jelentőségét életkor specifikus módszerekkel tudatosítjuk a gyermekekben. Ezen belül a test tisztántartásán értjük a bőr, fogak, szájüreg, haj, érzékszervek, körmök ápolását. A ruházat higiéniája a mosás, tárolás feladatait is tartalmazza, illetve a közvetlen környezetünk tisztántartására is hangsúlyt fektetünk. A megvalósításban fejlettség szerint segítséget nyújtunk, miközben fokozatosan kialakítjuk az önállóságot. Táplálkozás kulturált étkezés szabályai, evőeszközök és edények használata (kanál, villa, kés, pohár, tányérok, szalvéta), önkiszolgálás étkezésnél (ételszedés, terítőhasználat, folyadéköntés, étkezési eszközök és edények asztalra, étkezés után a kijelölt helyre helyezése) Az óvodásgyermekek egészséges táplálkozási szokásainak megerősítését és az óvodai étkeztetés otthoni kiegészítésének (komplettálásának) szorgalmazását szolgálja. A fejlődés alapfeltételei között kiemelt jelentőségű a gyermek egészséges táplálása. Az óvodai étkeztetés napjainkban - minden igyekezet ellenére - sem tudja az egészséges táplálkozás minden követelményét teljesíteni. A teljesítés nemcsak anyagiakon (élelmezési normán), de szemléleten (étrendösszeállításon), óvónői leleményességen (egészségpedagógiai kulturáltságon) és a szülők segítő együttműködésén (a kiegészítő táplálkozáson) is múlik. Az óvoda étkezését biztosító Önkormányzati Konyha vezetőjével havonta egyeztetünk az étlap összeállításáról, az ANTSZ ajánlás figyelembe vételével. A gyermeknek az egészséges táplálkozás érdekében naponta az öt alapélelmiszer-csoport mindegyik tagjából kell fogyasztania Az alapélelmiszercsoportok között a következőket tartjuk számon: 12

14 (1) kenyér, pékáru, tésztaféle, rizs (2) gyümölcs, zöldség, (3) hús, hal, tojás, (4) tej és tejtermék, (5) olaj, margarin, vaj, zsír. Az óvodai élelmezés jelenleg nem tudja biztosítani a gyermekek számára az egész napra szóló élelmiszerek szükségességét. A helyzet javítása érdekében az óvodapedagógus és a dajka kulturált körülmények között a fogásokat folyamatosan felszolgálja (várakozási időt kerüli). Az étkezés végén az asztalok rendjének helyreállítását irányítja. Megkedvelteti az ízeket, intenzív rágásra ösztönöz, folyamatosan folyadékot biztosít. Életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően kanál, villa és kés helyes használatával ismerteti meg a gyerekeket. A táplálék-érzékeny gyermekek diétáját a család biztosítja. Óvodai napirend keretében ismertetik meg a gyermekeket új ízekkel, addig ismeretlen étel-és italféleségekkel. Az étkezést örömtelivé teszik, jó hangulatot teremtenek az ételek elfogyasztásához. A szülőkkel, támogatókkal közösen hetenként egy-két gyümölcs- és zöldségnapot szervezünk. Szülői fórumokon tanácsot adunk, hogy az óvodai étrendet otthon milyen ételféleségekkel egészítsék ki: - Kerüljék a családi étkezés során a haszontalan ételek és italok étrendbe állítását, így a cukros, sós, zsíros ételeket és italokat. - Töröljék étkezési szokásrendjükből a cukrozott szörpöket, befőtteket, kólaféléket, a kekszet, a ropit, a chipset. - Szerepeljen a családi étrendben kevesebb füstölt hús, felvágott, húskonzerv, állati zsiradék, és annál több alacsony zsírtartamú tej, tejföl, sajt, hal, baromfi (bőr nélkül), barna kenyér. Játékos alkalmat teremtünk arra, hogy a gyermekek maguk is részesei legyenek egyszerűbb ételek elkészítésének (pl. salátakészítés, tízórai összeállítás). Az egészséges táplálkozás egészségre gyakorolt hatásai adnak alapot a foglakozásoknak. Így a gyerekek őszi piacot, zöldséges üzletet, kerteket látogatnak meg. Ismerkednek gyümölcsökkel, zöldségfélékkel. Készítenek gyümölcscentrifuga segítségével különféle ivóleveket zöldség és gyümölcs felhasználásával. Minden érzékszervet megmozgatnak a tapasztalatszerzés során, mindezeket versekkel, mondókákkal, mesékkel, körjátékokkal kísérve teszik még vonzóvá a gyermekek részére az óvodapedagógusok. Tejtermékekkel is ismerkednek. A boltokban kapható tejtermékeket az óvodában kóstolják végig. Beszélgetnek a tej fontosságáról, hogy miért is fontos az emberi szervezet számára, kiemelve a csontok, és a fogak egészségét. Öltözködés - ruha felvétele-levétele szükségletnek megfelelően, sorrendre ügyelve - gombolás ki-be - cipő felhúzása, levetése, befűzése, cipőfűző megkötése 13

15 - sálak, szalagok megkötése - ruhájuk, holmijuk, ágyneműjük rendben tartása, cipőjük letisztítása Elegendő időt és szükséges segítséget biztosítunk a gyermekek számára az öltözködésben és a ruházat elhelyezésében a saját polcukon. A megfelelő viselet kiválasztásában az óvodapedagógus összefüggéseket tár fel a gyermekekkel az időjárás és tevékenységek között. Fokozatosan alakítja ki az önállóságot. A szülőkkel való kapcsolattartás során a megfelelő mennyiségű és minőségű ruházat és cipő biztosítására javaslatot teszünk. Például: műszálas anyagok kerülése, váltóruhák, lábboltozatot és lábfejet védő cipők biztosítása, lógó alkatrészek eltávolítása. Környezet rendben tartása (a környezet tisztántartása, a rend megőrzése) - játékszerek, különféle eszközök használat utáni helyre tétele - rendtartás maguk körül - fogasuk, polcuk rendben tartása - udvar rendben tartása - ajtók csendes nyitása, csukása - lábtörlőhasználat Az óvodás gyermek saját testi gondozásának megtanítása és mozgásigényének kielégítése csak egészséges környezetben történhet. Ennek érdekében a dajkák munkájához tartozik a mindennapos portalanítás, felmosás, fertőtlenítés, szellőztetés a higiéniás szabályok betartatása a gyermekekkel. Mozgás, edzés - különböző mozgásos játékok - séták, kirándulások - légfürdőzés - vizes edzés (fürdés, permetező zuhany, lábfürdő) - mozgáskoordinációt fejlesztő különféle tevékenységek (labdázás, szánkózás, csúszkálás a jégen stb.) A változatos napi- és heti rendben biztosítja a gyermek mozgásigényének folyamatos kielégítését. Az óvodapedagógusok minden nap szerveznek mozgástevékenységet (tornaszobában vagy udvaron). Heti 1 kötelező testnevelés foglalkozást vezetnek. Edzési lehetőséget a testnevelés, környezet, levegő, nap kihasználásával biztosítanak. Megtervezik a helyet, időt és a mozgást fokozatos terheléssel, figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait. Időjárástól függően (köd, -5 fok, eső, viharos szél esetén nem) napi 1-3 órát levegő- és napfényedzést biztosítunk, a fokozatosságot betartva. A nyári napirendet az egész napos levegőn való tartózkodásra építjük. 14

16 Pihenés, alvás - egyéni szükségleteknek megfelelően nyugodt alvás, pihenés biztosítása, társak zavarása nélkül - a zavaró belső és külső ingerek megszüntetése Ebéd után a csoportokat összevonva, a gyermekek szükségleteinek megfelelően biztosítjuk a nyugodt pihenés feltételeit. Ellenőrizzük a terem szellőzetését, az ágyak megfelelő elhelyezését (a lehető legnagyobb távolságban). A gyermekek elalvását segíti biztonságot adó szokásrendszerrel, pl. mesével, énekkel, zenehallgatással, testi közelséggel, puha tárgyakkal. Pihenés időtartamát a gyermekek egyéni szükségleteihez igazítjuk. Az ágyneműről és annak tisztításáról a szülők gondoskodnak, általában kéthetente és a gyermek minden megbetegedése alkalmával. Testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése A gyermekek szükséglete szerint (szülők bevonásával) speciális szakemberek bevonásáról gondoskodunk az orvos, fogorvos, védőnő, szakszolgálatok segítségével. A logopédus hetente kétszer tart foglalkozásokat óvodánkban. A nevelési év elején a logopédus felméri a beszédhibás gyermekeket, s az órarendjében a fejlesztő foglalkozásokat megtervezi. A Szakértői Bizottság szakemberei szükség szerint megvizsgálja a fejlődésben akadályoztatott gyermekeket, javaslatot ad az egyéni bánásmódra és a fejlesztésre, valamint speciális pszichológiai terápiára fogadja őket. Az óvodapedagógus a javaslatokat beépíti az egyéni fejlesztő munkába. A dohányzás megelőzésében és visszaszorításában jelentős szerep jut az óvodapedagógusoknak és a dajkáknak. Az óvoda felnőtt dolgozói modellt, mintát jelentenek a gyermekek számára. Az óvodában a gyermek előtt dohányzó felnőtt nagyobb hatást gyakorol a gyermekre, mint egyéb szocializációs helyzet, ezért az óvoda dolgozói nagyobb felelősséggel tartoznak személyes példamutatásukért. Az óvoda feladata minden olyan helyzet elkerülése, amely a gyermeknek kedvezőtlen mintaként szolgálhat. A dohányzás megelőzésére szolgálhatnak a gyermekek önkéntes részvételén alapuló szabad beszélgetések. A beszélgetés kezdeményezője lehet az óvodapedagógus, de lehet maga gyermek is. A dohányzás ártalmainak elemzésére szolgáló szabad beszélgetések kezdeményezésére alkalmasak pl. a kirándulási élmények feldolgozása, gyermeki vélemények a dohányzással kapcsolatos tapasztalataikról vagy média reklámban látottak, hallottak. Ezek az alkalmak lehetőséget adnak arra, hogy beszélgessünk a dohányzás káros hatásairól, a dohányzással kapcsolatos tapasztalataikról, leszokásról, nem dohányzók védelméről, viselkedési szabályokról stb. 15

17 Lehetőségünk van az Óvodai Dohányzás Megelőzési Program alkalmazására is, melynek keretében játékos eszközök és módszerek segítségével a gyermekekben kialakul a dohányzás elutasításáért felelős attitűdváltozás, a dohányzás káros hatásaival kapcsolatos tudásbővülés, valamint a passzív dohányzás elleni fellépés képessége. A bántalmazás, erőszak megelőzése A WHO definíciója: A gyermek bántalmazása és elhanyagolása (rossz bánásmód) magában foglalja a fizikai és/vagy érzelmi rossz bánásmód, a szexuális visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját, mely a gyermek egészségének, túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy potenciális sérelmét eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy hatalmon alapul. Elhanyagolást jelent, ha a szülő vagy a gondviselő rendszeresen elmulasztja a gyermek alapvető szükségleteinek kielégítését, védelmét, felügyeletét, amely súlyos ártalmat okoz, vagy ennek veszélyével fenyeget bármelyik területen: egészség, oktatás, érzelmi fejlődés, táplálkozás, lakhatás és biztonságos körülmények, amely veszélyt jelent, vagy nagy valószínűséggel jelenthet a gyermek egészségi állapotára, mentális, lelki és spirituális, erkölcsi és szociális fejlődésére. Figyelembe kell venni ennek megítélésekor, hogy milyen mértékben adottak a feltételek a család rendelkezésére álló erőforrásai tekintetében. Minden olyan mulasztás vagy baj okozása, amely jelentősen árt a gyermek egészségének vagy lassítja, akadályozza szomatikus, mentális és érzelmi fejlődését. Érzelmi elhanyagolást jelent az érzelmi biztonság, az állandóság, a szeretetkapcsolat hiánya, a gyermek érzelmi kötődésének durva mellőzése, elutasítása, a gyermek jelenlétében történő erőszakos, durva, támadó magatartás más családtaggal szemben. Fizikai elhanyagolást jelent az alapvető fizikai szükségletek, higiénés feltételek hiánya, a felügyelet hiánya, a gyermek védelmének elmulasztása olyan esetekben, amikor veszélynek van kitéve. Ide sorolható az orvosi ellátás késleltetése, az orvosi utasítások be nem tartása, a védőoltások beadatásának indokolatlan elmulasztása, késleltetése. A gyermekbántalmazás azt jelenti, ha valaki sérülést, fájdalmat okoz egy gyermeknek, vagy ha a gyermek sérelmére elkövetett cselekményt - bár tud róla, vagy szemtanúja nem akadályozza meg, illetve nem jelenti. Fizikai bántalmazás az a szándékos cselekedet, vagy gondatlanság (így különösen ütés, rázás, mérgezés, égés, fulladás, közlekedési baleset, stb.), amely a gyerek fizikai sérüléséhez, halálához vezet vagy vezethet. Ide sorolható a közlekedés során elkövetett gondatlan veszélyeztetés (gyermekülés hiánya, ittas vezetés, kivilágítatlan kerékpár stb.) Az érzelmi bántalmazás azt a rendszeres, hosszú időn át tartó érzelmi rossz bánásmódot jelenti, amely súlyos, és tartósan káros hatással van a gyermek 16

18 érzelmi fejlődésére. Ez magában foglalhatja annak közvetítését a gyermek felé, hogy értéktelen, el nem fogadott, nem kívánt és nem szeretett. Jelenthet az életkornak, vagy a fejlettségnek nem megfelelő elvárások támasztását a gyermekkel szemben (pl. a szobatisztaság idő előtti erőltetése, a képességekhez nem igazodó követelmények). Ide tartozik a gyermekekben állandó félelemérzet, vagy szorongás keltése, megszégyenítés, állandó kritizálás, az érzelmi zsarolás, a gyermek kihasználása. Az érzelmi bántalmazás súlyos formája az olyan élethelyzet, amelyben a gyermek szem- és fültanúja más bántalmazásának. Az érzelmi bántalmazás mindezen komponenseket magában foglalhatja, de egymagában is jelentkezhet. Szexuális bántalmazás a gyermek bevonását jelenti olyan szexuális aktivitásba, amelyet a gyermek nem képes megérteni, felfogni, amelyhez nem tudhatja az érdemi beleegyezését adni, vagy amelyre a gyerek koránál, fejlettségi állapotánál fogva nem érett, továbbá amelyet tilt az adott társadalom/közösség jog- és szokásrendje, illetve az adott környezetben elfogadott tabuk. A szexuális visszaélés létrejöhet felnőtt és gyermek vagy olyan korú gyermek és gyermek között, ahol a kapcsolat a kor és a fejlettség okán, a kapcsolat felelősségén, bizalmon vagy hatalmi helyzeten alapszik és a tevékenység az agresszor szükségleteinek kielégítését, vagy megelégedettségét szolgálja. Ez magában foglalhatja, de nem feltétlenül korlátozódik: egy gyermek kényszerítése, vagy késztetése bármilyen törvénytelen szexuális aktivitásra, a gyermek kizsákmányolása gyermekprostitúció, vagy más jogellenes szexuális aktivitás formájában, - a gyermek felhasználása és kizsákmányolása pornográf anyagok, videó felvételek vagy előadások, megnyilvánulások formájában. Különleges ellátást és kezelést igényel, ha gyermek bántalmaz gyermeket. Ezekben az esetekben egy gyermeket egy másik gyermek, vagy gyermekek csoportja a konfliktusok szokásos kezelésén túl - ismételten - fizikailag, lelkileg bántalmaz, vagy szexuálisan molesztál. A probléma kezelésénél igen fontos, hogy az áldozat és az elkövető egyaránt kapjon megfelelő segítséget. Speciális terület a testvérbántalmazás, annak érzelmi vonatkozásai, indulati tartalma miatt. A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy közreműködjön a gyermekés ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. Az óvoda ellátja a tehetségkutatással és tehetséggondozással, a korai tanulási, beilleszkedési nehézségek korrekciójával, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásával, valamint a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat; felderíti a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat, és pedagógiai eszközökkel törekszik a káros hatások megelőzésére, illetőleg ellensúlyozására. Szükség esetén a gyermek érdekében intézkedést kezdeményez. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását a gyermekjóléti szolgálat segíti. 17

19 Az óvoda közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. Ha a nevelési intézmény a gyermekeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól. A gyermekek szüleit a nevelési év kezdetekor írásban tájékoztatni kell a gyermekés ifjúságvédelmi felelős személyéről (óvodavezető), valamint arról, hogy milyen időpontban és hol kereshető fel. A kisgyermek minden erőszakos cselekvéssel kapcsolatosan "érzékeny". Nemcsak az erős fizikai ingerek okoznak az óvodás gyermeknél egészségkárosodást, hanem az erőszakos cselekmények (brutalitás, vérengzés, gyilkosság) látványa is. Mindezek megelőzésére nem elég a szülőket felvilágosítani, de a védekezés helyes módszereinek alkalmazására sarkallni is szükséges. Ennek megvalósítása érdekében a szülői értekezletekre megbeszélési anyagként alkalmazzuk az erőszakot sugárzó tömeghírközlések kivédését. Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás Fontos, hogy rájöjjenek az óvodások; egy kis odafigyeléssel és óvatossággal rengeteg baleset és a vele járó fájdalom elkerülhető lenne. A gyerekek megismerkednek a vészhelyzetek, vagy balesetek során elvégzendő legfontosabb teendőkkel, illetve ezek közül is azzal, amit ők el is tudnak végezni. Ide tartozik a segítséghívás (felnőtt értesítése, vagy esetleg mentőhívás), a beteggel való kapcsolatteremtés és a könnyebb sérülések ellátása. A gyerekek megtanulják, hogy egy-egy hétköznapi tárgy (pl.: bicikli, mászóka, autó, gyógyszer) milyen veszélyforrásokat hordoz magával, illetve mire érdemes odafigyelniük a balesetek megelőzése érdekében. Módszere a szerepjáték, mesélés, bábozás, könyv és képolvasás, társasjátékok, beszélgetés. Az óvodapedagógusok balesetmegelőző munkáját segíti az OVI-Zsaru program is. Ezeken a foglalkozásokon bábok segítségével ismernek meg, sajátítanak el szabályokat a gyerekek. A gyermekekkel az óvodai nevelési év kezdetén, valamint szükség szerint a foglalkozás, kirándulás stb. előtt ismertetni kell a következő védő-óvó előírásokat: - az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírások, - a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások, - a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése. A védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell ismertetni. Az ismertetés ténye és tartalma a csoportnaplóban kerül dokumentálásra. A balesetveszély elkerülése érdekében a gyermekek által használt eszközöket fokozott odafigyeléssel kell kezelni, szükség esetén kezdeményezni kell a javítását, cseréjét. Különösen az udvari, vagy játszótéri játékoknál. Sétán fel kell hívni a gyermekek figyelmét a helyes eszközhasználatra, biztonságos közlekedés szabályaira. A kirándulásra szülői segítséget kérhet az óvodapedagógus. 18

20 Az óvoda berendezései, eszközei csak a baleset-megelőzés szempontjai alapján történt vizsgálat után kerülnek használatba, állapotuk folyamatosan ellenőrzésre kerül, ez az udvari eszközök esetében szakértői felülvizsgálattal egészül ki. Az óvoda házirendjében vannak meghatározva azok a védő, óvó előírások, amelyeket a gyermekeknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. A gyermekbalesetek megelőzése érdekében, illetve bekövetkezésekor ellátandó feladatok az SZMSZ ben kerültek rögzítésre. Elsősegély doboz a folyosón lévő szekrényben található. A környezettudatos magatartás megalapozása A környezettudatos magatartás kialakításának, megalapozásának fő színtere az óvodában, a külső világ tevékeny megismerése, mint tevékenységforma, de benne rejlik valamennyi óvodai tevékenységben. Nevelőmunkánkat óvodánkban segíti a Flupi környezetvédelmi programcsomag használata is. A kis állatfigura, madár hal báb, videofilm, dominó, plakát segítségével ismerhetik meg a gyerekek a környezet (levegő, talaj, víz) szennyezésének káros hatásait. A környezettudatos magatartás megalapozásának, a fenntarthatóságnak az elvei, a környezet védelmének szabályai: - a környezet ismerete, megbecsülése, megóvása, - a természethez való pozitív érzelmi viszony kialakítása - a tisztaság megőrzése - az élő környezet védelme: életfeltételekről való gondoskodás, ne rongáljanak és pusztítsanak - tiszteletet mind a természeti, mind a társadalmi környezet iránt - az élet tisztelete: minden élőlénynek joga van az élethez - növények és állatok óvása, védése, gondozása - tolerancia és segítő életmód - az idősek tisztelete, a kisebbek és a gyengébbek védelme - a felnőttek munkájának megbecsülése - mintaadó környezetvédő magatartás mind az óvodai dolgozók, mind a szülők részéről - tapasztalatok szereztetése a környezetkárosító jelenségekkel kapcsolatba - szemléletformálás - rendszerszemlélet - optimista életszemlélet - együttműködés szülőkkel, szakemberekkel Feladatok, tevékenységek: - a rendszeres élményszerző napokon a közvetlen környezeti értékek megismertetése, megismerése - értékőrzés, természetvédelmi feladatok - a környezettel, természettel kapcsolatos témák feldolgozása képességfejlesztő tevékenység formájában - környezettudatos életmód elemeinek szocializációja (szelektív hulladékgyűjtés, 19

21 - lakó- és óvodai környezet közös megóvása - személyes higiéné elsajátíttatása - az egészséget befolyásoló környezeti tényezők felismertetése - egészséges étkezés - anyag és energiatakarékos óvodaüzemeltetés és az óvodai dolgozók példamutatása - csoportszoba, folyosók, mellékhelyiségek, udvar tisztasága, - az óvodán kívüli ismeretterjesztés lehetőségeinek kihasználása Egészséget Mindenkinek! témahét Az egészséges életmód alakítását segíti óvodánkban a minden év november hónapjában az Egészséget Mindenkinek! témahét, melynek keretében mindennap más-más egészségnevelő programot szervezünk szülők, szakemberek bevonásával gyermekeknek és szülőknek egyaránt. A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére A gyermek - szokásává, természetes igényévé válik a tisztálkodás (kézmosás, fogmosás, körömtisztítás), melyet önállóan végez - rendben tartja a haját - önállóan használja a WC-t - helyesen fújja az orrát, a zsebkendőt megfelelően használja, szükségletének megfelelően - önállóan használja a tisztálkodáshoz szükséges eszközöket, tisztántartja azokat, használat után a helyére teszi, vigyáz a mosdó-wc rendjére - önálló az étkezésben, a kimerítendő étel mennyiségének megítélésében - biztonságosan, rendeltetésszerűen használja az evőeszközöket - (kanál, villa, kés) - elsajátítja a kulturált étkezés szokásait (pl. csukott szájjal rág, nem szórja le - az ételt, használja a szalvétát stb.) - étkezés előtt leteríti az asztalt, étkezés közben ügyel az asztal rendjére, étkezés után az evőeszközöket, tányért, poharat a kijelölt helyre teszi. - szükség szerint önállóan öltözik-vetkőzik, képes megválasztani a helyes sorrendet, ki-begombolja ruháját - gondosan bánik ruhaneműjével, vigyáz rá, rendben tartja - befűzi cipőjét, megköti a cipőfűzőt, a sálat, a szalagot - használja a lábtörlőt, szükség szerint letisztítja cipőjét, csizmáját - ügyel saját személye és környezete rendjére, gondozottságára, a rendetlenséget igyekszik megszüntetni - az ajtókat csendesen nyitja, csukja, csendben közlekedik - változatos mozgástevékenységeket végez egyéni teherbíró-képességének megfelelően - tekintettel van a még alvó, pihenni vágyó társaira, nem zavarja őket 20

22 4.2 AZ ÉRZELMI, AZ ERKÖLCSI ÉS A KÖZÖSSÉGI NEVELÉS Cél: A gyermekek egyéni érdekinek, tulajdonságainak, képességeinek kibontakoztatása a közösségen belül, a csoport normái alapján. A szocializáció serkentése, önismeretük, önértékelésük kialakulásának segítése, önállóságra nevelés, akarati tulajdonságaik fejlesztése, döntésképesség megalapozása és a közösen átélt, együttes tevékenységek révén örömforrás biztosítása. Alapelvek: - a szülők szakmai segítése, pozitív irányú befolyásolása gyermekük nevelésében - a szülők egyéni és közös kéréseinek, javaslatainak figyelembe vétele - az önérvényesítő mechanizmusok ösztönzése (alku, elutasítás, kompromisszum készség) - a gyermekekben annak tudatosítása, hogy a türelem nem lemondás, csak a kívánt tevékenység késleltetése - differenciált értékelés a pozitív személyiségjegyek kiemelésével, a kevésbé elfogadhatóak háttérbe szorításával - elfogadó, segítő, megértő magatartás tanúsítása - életkori és egyéni sajátosságokhoz való alkalmazkodás Feladatok: - biztonságos, barátságos, derűs, otthonos, szeretetteljes, élményekben gazdag, kiegyensúlyozott légkör biztosítása, amelyben a gyermek jól érzi magát, figyelmesség és segítségnyújtás veszi körül; - pozitív érzelmi attitűd, kapcsolat kialakítása az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az alkalmazottak között; - a nevelés folyamatában az óvodapedagógus, a dajka megnyilvánulásaiban, viselkedésében a modellhatás érvényesítése; - stabil szokásrendszer kialakítása, egyszerűbb illemszabályok elsajátíttatása; - a befogadás, a közösségbe történő beilleszkedés segítése, megkönnyítése, egyéni sajátosságok figyelembevétele; - körültekintő, türelmes, gyöngéd bánásmód; - a közösségi-erkölcsi igényekkel, kívánalmakkal való azonosulás segítése; - a baráti kapcsolatok, az egymáshoz közeledő gyermekek játékának támogatása; - közös élményekre épülő közös tevékenységek biztosítása; - az én-tudat erősítése, az én-kép differenciálódásának segítése reális önismeret alakulásának elősegítése; - a felnőttekkel, idősebbekkel, egymással, társaikkal szembeni tiszteletadás kialakítása; 21

23 - együttérzés, segítőkészség, szociális érzékenység kialakítása, a mások iránti figyelmesség, a segítségnyújtás, a tapintatos viselkedés gyakoroltatása; - a különbözőségek elfogadására, tiszteletére nevelés; - a gyermekek érzelmi-akarati tulajdonságainak fejlesztése; - a csoporttagok érzelmi értelmi - fejlődési eltéréseinek elfogadtatása a gyermekekkel; - kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében együttműködés a speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel; - a természeti és társadalmi környezet megbecsülésének megalapozása (óvják, védjék az értékeket), hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés erősítése. A megvalósítást segítő tevékenységek: - Gondozás, egészséges életmód alakítása, egészségfejlesztés - Játék - Munkajellegű tevékenységek - Tevékenységekben megvalósuló tanulás - Távlatok, a holnap örömei - Hagyományok - Ünnepek, ünnepélyek - Közös élmények A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére A gyermek - igényévé válnak a szokások, amelyeknek természetes módon tesz eleget - tevékenységeiben önálló - aktívan részt vesz a közös tevékenységekben - elfogadja a megkívánt magatartásformákat - tisztelettel viselkedik a felnőttekkel, társaival, vigyáz munkájuk eredményére - örül a közösen elért sikernek, ébredezik benne a közösségi öntudat - együtt érez társaival, érdeklődik irántuk, megértő velük szemben - keresi a segítségnyújtás lehetőségeit, megfelelő formáit - bízik önmagában, társaiban és a felnőttekben - kísérletet tesz az óvoda közösségi életét zavaró megnyilvánulások megoldására - felfogja a metakommunikatív jelzéseket (elismerés, nemtetszés, öröm, biztatás, szomorúság stb.) - önként vagy kérésre a közösség számára hasznos feladatot végez - felelősséget érez a vállalt munkáért és azt felszólítás nélkül befejezi - elfogadja az együttműködés során a tennivalóktól függő alá-, fölé- és mellérendelési viszonyokat - szükség esetén képes saját kívánságait, törekvéseit módosítani, elhalasztani - vállalkozik az önálló véleményalkotásra, választ és dönt ismert helyzetekben - igazat mond - alakul a csoport közhangulata, közvéleménye. 22

24 4.3 AZ ANYANYELVI, AZ ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSA Cél: A gyermekek önkifejezésének, gondolkodásának, a környezettel való kommunikációjának, beszédkészségének, anyanyelvi kultúrájának fejlesztése. Változatos tevékenységformákon keresztül a gyermekek megismerkedése természeti és társadalmi környezetükkel, melynek segítségével képesek lesznek eligazodni az őket körülvevő világban, miközben fejlődnek értelmi és anyanyelvi képességeik. Alapelvek: - minél több érzékszervre ható tapasztalatszerzés, megfigyelési lehetőség biztosítása a természeti és társadalmi környezetből - az óvodapedagógus, a dajka beszéde mindig modell értékű, utánzásra méltó jó példa legyen a gyermek és a szülő számára egyaránt - a gyermekek egyéni képességeinek, beszédsajátosságainak figyelembe vétele, tiszteletben tartása - az anyanyelvi kultúra folyamatos fejlesztése Feladatok: - az anyanyelvi nevelés minden tevékenységben, konkrét cselekvés által történő megvalósítása; - az anyanyelv ismeretére, szeretetére, megbecsülésére nevelés, a nyelv kifejezőerejének, szépségének megéreztetése; - a családok anyanyelvi beszédkultúrájának, táj- és rétegnyelvi jellemzőinek megismerése; - beszédkedv fenntartása, gondolataik és érzéseik kifejezésére való ösztönzés; - kommunikációs képességek kialakítása, a kommunikációs helyzeteknek megfelelő hanglejtés, hangszín alkalmazása - beszédkedv, beszédviselkedés (mimika, pontomimika, vokális mimika, proxemika) és metakommunikáció fejlesztése, nyelvi játékok alkalmazása; - a beszédészlelés és a hallási diszkrimináció fejlesztése; - a beszédhibák folyamatos kiküszöbölése, a helyes artikuláció kialakítása szükség esetén szakember (logopédus) segítségével; - összefüggő beszéd gyakoroltatása, a helyes mondatszerkesztésre, árnyaltabb kifejezésformák használatára ösztönzés, párbeszédes helyzetek teremtése; - a kommunikáció különböző formáinak alakítása: mintaadás, szabályközvetítés (óvodapedagógus-gyermek, dajka-gyermek, gyermek-gyermek, felnőtt-felnőtt között) 23

25 - értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és kreativitás fejlesztése, önálló feladatmegoldásra késztetés; - fejlesztési feladatok meghatározása; - a gátlásos gyermekek bátorítása, aktivizálása - a szókincs folyamatos bővítése, gazdagítása - nonverbális kommunikáció fejlesztése A megvalósítást segítő tevékenységek: Minden szervezett és spontán adódó tevékenység, alkalom. A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére A gyermek - elemi ismeretekkel rendelkezik az őt körülvevő világról, felismer összefüggéseket - probléma helyzetben törekszik a megoldás keresésére, szívesen kísérletezik - képes időrendiséget felállítani - képes minden hangot helyesen képezni, tisztán ejteni - képes helyes szórendben mondatalkotásra, logikus és folyamatos, mások számára is érthető beszédre, kommunikációra - megérti mások beszédét - helyesen használja a névmásokat, névutókat, jövő idejű igeidőt, az igemódokat - végighallgatja az óvónőt, általában kivárja társa megnyilatkozását - beszéde megfelel anyanyelvünk követelményeinek, többnyire megfelelő tagoltsággal, hangsúlyozással, hanglejtéssel, hangerővel és sebességgel beszél - folyamatosan, összefüggő mondatokkal fejezi ki magát. - olyan szókinccsel rendelkezik, amely lehetővé teszi számára, gondolatainak érthető kifejezését - beszédét természetes gesztusokkal, arcjátékkal kíséri - megfelelő beszédfordulatokkal és viselkedési formákkal megteremti és fenntartja a kapcsolatot a különböző beszédhelyzetekben - néhány mesét, verset, mondókát képes emlékezetből felidézni - képről mondatokban beszél - képes egyszerű történetek elmondására, rövid szöveg visszamondására 24

A ZALASZENTIVÁNI FÜLES MACKÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A ZALASZENTIVÁNI FÜLES MACKÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A ZALASZENTIVÁNI FÜLES MACKÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Nevelőtestülete Hatályos: 2013. szeptember 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK I.Bevezetés 4 II.Óvodai nevelés célja, alapelvei 6 III.Gyermekkép,

Részletesebben

Az óvoda adatai: Mezőkomárom 8137. Petőfi S. u. 68. : (06)25/246-251. Mezőkomárom 8137. Petőfi S. u. 74. : (06)25/246-013

Az óvoda adatai: Mezőkomárom 8137. Petőfi S. u. 68. : (06)25/246-251. Mezőkomárom 8137. Petőfi S. u. 74. : (06)25/246-013 Az óvoda adatai: Az óvoda neve: Mezőkomáromi Sióparti Óvoda Mezőkomárom 8137 Petőfi S. u. 68. : (06)25/246-251 Az óvoda fenntartója: Mezőkomárom Önkormányzat Mezőkomárom 8137 Petőfi S. u. 74. : (06)25/246-013

Részletesebben

Kommunikációra épülő személyiségközpontú, képességfejlesztő PEDAGÓGIAI PROGRAM

Kommunikációra épülő személyiségközpontú, képességfejlesztő PEDAGÓGIAI PROGRAM Kommunikációra épülő személyiségközpontú, képességfejlesztő PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Óvodánk adatai...3. 2.Óvodánk bemutatása...4. 2.1 Gyermekképünk...4. 2.2. Óvodánk sajátos arculata, szerkezetének

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Program Taksony

Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Program Taksony Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Program Taksony Intézmény OM azonosítója: 032980 Készítette: Olasz Erika óvodavezető Legitimációs eljárás,- az érvényességet igazoló aláírások: Az 58/2013 (VIII.27) határozatszámon

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvoda működését meghatározó és a szakmai dokumentumok 1.1. Az óvoda működését meghatározó jogszabályok 1.2. Szakmai dokumentumok

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

NAGY JENŐNÉ: ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL című program adaptációja

NAGY JENŐNÉ: ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL című program adaptációja OSTERMAYER NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAGY JENŐNÉ: ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL című program adaptációja Jelen módosítás alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

Acsai Pitypang Óvoda. Helyi Pedagógiai Program 2014.

Acsai Pitypang Óvoda. Helyi Pedagógiai Program 2014. Acsai Pitypang Óvoda Helyi Pedagógiai Program 2014. Hatályos: 2014. szept. 1-től Jelen módosítás alapja a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 363/2012. (XII.17) Kormányrendelet az Óvodai

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 1 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetkép...

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉSE ÉS KEZELÉSE A GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSBAN

GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉSE ÉS KEZELÉSE A GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSBAN GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉSE ÉS KEZELÉSE A GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSBAN Munkaanyag Összeállította: Varga Bea Kristóf Pál Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2015. Kedves Kollégák! Válogatásunk

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 4 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 5 I. BEVEZETŐ... II. GYERMEKKÉP... 1. Gyermekkép...

Részletesebben

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT 2015 OM azonosító: 201933 ÖNÁLLÓAN MKÖDÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 1 LURKÓFALVA ÓVODA Nevelési Programja OM azonosító: 201933 FÜZESGYARMAT 2015. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

J Á T É K V A R Á Z S

J Á T É K V A R Á Z S KÖLCSEY UTCAI ÉS LIGETI SORI ÓVODA J Á T É K V A R Á Z S PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Békéscsaba JÁTÉKVARÁZS Pedagógiai Program Tartalom Az Óvoda adatai 4. Törvényi szabályozások....6. Alapelveink....7. I.

Részletesebben

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015.

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015. "Vigyük be gyermekeink életébe azt a biztonságot adó szeretetet, megértést és megbecsülést, ami egyedüli remény arra, hogy belőlük is boldog és igaz emberek legyenek" (Hermann Alice) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Az Intézmény jellemző adatai... 2 1. Az intézmény neve... 2 2. A pedagógiai program jogháttere... 3 II. Bevezető...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi háttér... 4 Az óvoda

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ 3. oldal BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6. oldal Intézmény adatai 6. oldal Intézmény szervezeti felépítése 9. oldal Az óvoda jellemzői

Részletesebben

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA TŰZ ben fa parazsa volnék. VÍZ - ben puha moha volnék LÉG - ben jegenyefa volnék FÖLD - ön anyám fia volnék. ( Weöres Sándor) APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA:

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért)

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért) PEDAGÓGIAI PROGRAM Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért) Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 1.1. Alapprogram elve 4 2. HELYZETKÉP

Részletesebben

Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda

Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Pedagógiai Program Mottó: Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettre kész, szép célokért hevülő és

Részletesebben

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281 HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 OM: 201281 1 TARTALOMJEGYZÉK Törvényi háttér 2.o. I. Bevezetés, az óvoda bemutatása 3.o. II. Közösen megállapított értékeinken alapuló gyermekkép,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Szombathelyi Napsugár Óvoda Sonnenstrahl Kindergarten. Óvodai Pedagógiai Program OM azonosító: 036471

Szombathelyi Napsugár Óvoda Sonnenstrahl Kindergarten. Óvodai Pedagógiai Program OM azonosító: 036471 Szombathelyi Napsugár Óvoda Sonnenstrahl Kindergarten Óvodai Pedagógiai Program OM azonosító: 036471 Készítette: Óvoda Nevelőtestülete Szombathely, 2013. augusztus 28. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. B E V E Z E

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁS

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁS Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium 6300.Kalocsa Asztrik tér 1. Tel:(78) 462-380 Mellék:252,253 Fax:(78)466-950 E-mail cím: nagyasszonyunkovi@gmail.com OM azonosító:027743 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Intézmény neve: BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény 3240 Parád, Kossuth L. u. 128. Tel., Fax:

Részletesebben

Hatályos: 2014.05.06-tól

Hatályos: 2014.05.06-tól Hatályos: 2014.05.06-tól A Pedagógiai Program alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 363/2012 (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról Kedves Olvasó!

Részletesebben

ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL

ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezet 2013. augusztus 27. T ARTALOMJEGYZÉK BEVEZET... 2 ADATLAP... 3 HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 Pedagógiai Program Terney Béla Kollégium 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 2. HELYZETFELTÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység. SZAKMAI PROGRAM Tartalomjegyzék: I. Az intézmény adatai: 3.o. II. A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 4.o. III. Az intézmény

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek!

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! Az intézmény OM azonosítója: 034454 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 1 / 2016. ( 03.01.)

Részletesebben

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Pedagógiai program 1. sz. melléklet ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha meg tudjuk engedni a gyereknek, hogy azonos legyen önmagával és barátunk legyen anélkül, hogy megkísérelnénk őt felsőbbrendű tudásunkkal

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM 2010-2015 A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények

Részletesebben

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja Alsóvárosi Óvoda OM 032742 * 2600. Vác, Vám u. 11. ( /Fax: 06-27/317-092 E-mail: ovoda.alsovarosi@gmail.com Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja I. BEVEZETŐ Az óvodai nevelés országos alapprogramja

Részletesebben

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat 3 I. Bevezető 5 I.1. Óvodánk bemutatása 5 II. Gyermekképünk, Óvodaképünk 9 II.1. Gyermekképünk 9 II.2.

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012.

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012. KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Rábatamási, 2012. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. GYERMEKKÉPÜNK 1.2. ÓVODAKÉPÜNK 1.3. PEDAGÓGUSKÉPÜNK: ÓVÓNŐI ATTITŰD 2. BEMUTATKOZÁS 2.1. AZ ÓVODA

Részletesebben

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3 2. Jövőképünk....6 3. Óvodai nevelésünk sajátos jellemzői.7 4. Óvodai nevelésünk feladatai... 9

Részletesebben

GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja

GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja Készült: 2015.09.01. 1 TARTALOM 1.Intézmény feladata, tevékenysége o 1.1Intézmény alapfeladata o 1.2.Az alapellátás mellett működő

Részletesebben

NAGYKANIZSA KÖZPONTI RÓZSA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Hatályos: 2013.szeptember 01.

NAGYKANIZSA KÖZPONTI RÓZSA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Hatályos: 2013.szeptember 01. NAGYKANIZSA KÖZPONTI RÓZSA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályos: 2013.szeptember 01. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 1. ADATLAP... 4 1.2. A helyi nevelési program módosításának törvényi háttere... 5 2. AZ

Részletesebben

CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 2013.

CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 2013. CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 033012 Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2013. Tartalomjegyzék 1. Az óvoda jellemző adatai 4. old. 1.1. Az óvoda hivatalos neve,

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta 2015 A nagykátai Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja a Komplex prevenciós program adaptálásával Tartalomjegyzék I. Pedagógiai

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2013. 1 TARTALOM ADATLAPOK 3 I. BEVEZETÉS 6. II. GYERMEKKÉP 7. III. BEMUTATKOZÁS 8 IV. ÓVODA

Részletesebben

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2017 1 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény hivatalos neve: Mályi Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Székhely: 3434 Mályi Móra Ferenc utca

Részletesebben

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 AZ ÓVODA ADATAI... 3 1. BEVEZETÉS... 4 1. 1. ÓVODAKÉP... 4 1. 2. ÓVODÁNK CÉLJA... 4 1. 3. AZ ÓVODA ALAPVETŐ

Részletesebben

2013. SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK

2013. SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5919 Pusztaföldvár Táncsics u. 65.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ...5 1.1. A pedagógiai program célja, feladata...6 1.2. Jogszabályi

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM 036464 Szombathely, Gagarin út 10. 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető I. Az óvodai nevelésünk célja, feladata, rendszere, elvei 1.1. Gyermekkép,

Részletesebben