PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása Az óvoda jellemző adatai Rövid történeti háttér Intézményi Jógyakorlatok Az intézmény szakmai elismerései Az intézmény sikeres pályázatai A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda rendszerábrája... 9 III. Az óvoda helyi nevelési alapelvei, értékei, célja Értékeink, alapelveink Céljaink. 11 IV. Gyermekkép, óvodakép - a nevelés rendszere Gyermekkép Óvodakép. 12 V. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása; egészségfejlesztés Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 21 VI. Az óvodai élet megszervezés Személyi feltételek Tárgyi feltételek Az óvodai élet napi- és heti ritmusa.27 2

3 VII. Az óvoda kapcsolatrendszere Kapcsolat a családdal Kapcsolat külső intézményekkel 31 VIII. Az óvodai élet tevékenységformái és az óvodapedagógus feladata Játék Verselés, mesélés Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka Mozgás Külső világ tevékeny megismerése Munka jellegű tevékenységek A tevékenységekben megvalósuló tanulás.. 48 IX. Gyermekvédelem.. 50 X. A gyermekek esélyegyenlősége Esélyegyenlőségi intézkedési terv A hátrányos helyzetű gyermekek integrációja 55 XI. Az integrált óvodai nevelés XII. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése.. 60 XIII. Legitimációs záradék 61 3

4 I. Jogszabályi háttér - 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) évi IX. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról - 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról - 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról - 3/2015. (I.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII:28.) Korm. rendelet módosításáról - 89/2015. (IV.9.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló Évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet módosításáról - 143/2015. (VI.12.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet módosításáról - 20/2012. (VIII.3.1.) EMMI-rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről - 15/2013. (II.26.) EMMI-rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről - 13/2015. (III.6.) EMMI-rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről szóló 35/2014. (IV.30.) EMMIrendelet módosításáról - 32/2015. (VI.19.) EMMI-rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet módosításáról - 28/2015. (V.28.) EMMI-rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről - 12/2015. (II.27.) EMMI-rendelet az egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeleteknek a segélyezési rendszer átalakításával összefüggő módosításáról - 22/2015. (IV.21.) EMMI-rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet módosításáról - 18/2015. (III.31.) EMMI-rendelet a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III.13.) EMMI-rendelet módosításáról - A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló Évi XXXI. törvény 4

5 - A nemzeti köznevelésről szóló Évi CXC.törvény - A gyermekvédelem törvény 2013.szeptember 1-jétőlhatályos 67/A. -a évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló Évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról évi LXV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló Évi CXC. Törvény módosításáról 5

6 II. Intézményünk bemutatása 1. Az óvoda jellemző adatai: Az óvoda neve: Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Címe: Gyenesdiás, Bartók Béla u. 1. Telefon: 83/ Az óvoda vezetője: Világos Csabáné A csoportok száma: 6 Férőhelyek száma: 150 Fenntartója: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Címe: Gyenesdiás, Kossuth u. 97. Telefon: 83/ Rövid történeti háttér Községünk, Gyenesdiás a Keszthelyi-hegység lábánál fekszik, része a nyugat-balatoni régiónak. Helyzetéből adódóan nagy a térség idegenforgalma. A község lélekszáma 2015 re több mint 4 ezer fő. Ennek következtében a gyermeklétszám is folyamatosan emelkedik. A település jól kiépített infrastruktúrával rendelkezik, mely fokozatosan tovább fejlődik. A többnyire kétgenerációs családok megélhetését a vendéglátás biztosítja. A családok lakáskörülményei jók, csupán néhány százalékuk nem rendelkezik saját házzal. Jellemző az egy-két gyermek, egyre több a háromgyermekes család. Intézményünk 1968-ban nyári óvodaként kezdte meg működését szeptemberétől egész évben nyitva tartó óvodává vált tól két csoporttal, majd az 1980-ban történt bővítés után 3 csoporttal rendelkezett. A gyermeklétszám növekedése miatt mely főleg a beköltözésekből adódott a 75 férőhelyes óvodánk kicsinek bizonyult ban megtörténtek azok a bővítési, átalakítási munkálatok, melyek mellett zavartalanul végezhettük nevelőmunkánkat már 4 csoportban. Intézményünk 2004 szeptemberétől 5 csoportban fogadta a gyermekeket szeptemberétől Gyenesdiás Község Önkormányzata és Várvölgy Község Önkormányzata Intézményfenntartó Társulásban működtette tovább intézményeit, melynek székhelye Gyenesdiás lett től így összesen 7 csoportban folyt a nevelőmunka, Várvölgyön 2, Gyenesdiáson 5 óvodai csoport működött. 6

7 2008. október 27-től Gyenesdiás Önkormányzata létrehozott egy 1 csoportos bölcsődét, mint a gesztor óvoda szakmailag önálló intézményegységét. A bölcsőde munkáltatója az óvoda vezetője lett, a bölcsődében a szakmai tevékenységet egy megbízott szakmai vezető látja el. Az intézmény így, többcélú intézménnyé vált. A bölcsődei intézményegység önálló szakmai programmal rendelkezik szeptemberétől az óvodai túljelentkezések miatt egy kis létszámú, tiszta csoport létrehozása vált szükségessé, mely azóta is hasonlóan működik, mivel a szülők részéről igény mutatkozik az azonos életkorú gyermekek közé való beíratása. Így az intézmény 6 csoporttal rendelkezett szeptemberétől a meglévő intézményi társulás bővült, csatlakozott Zalavár Község Önkormányzata, így az intézmény már három óvodai feladatellátási hellyel működött tovább összesen 9 óvodai csoporttal június 30-ával megszűnt az Intézményfenntartó Társulás. A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda egy óvodai és egy bölcsődei feladatellátási hellyel működik, 6 óvodai és 2 bölcsődei csoporttal. Az 1996-ban megjelenő Országos Óvodai Alapprogram alapján írtuk meg önálló Helyi Nevelési Programunkat, melyben a sok évtizedes tapasztalatunk megfogalmazása, a reformpedagógia, a helyi sajátosságok, a kialakult jó gyakorlat kapott helyet óta kiemelt figyelemmel foglalkozunk a környezeti neveléssel, környezetvédelemmel. Az ezzel kapcsolatos ünnepek, szokások is immár hagyománnyá váltak tól a HEFOP projekt megvalósításával a kompetencia alapú nevelést valósíthattuk meg az Óvodai Programcsomag segítségével. A projekt megvalósítását a HOP átdolgozása követte. Az átdolgozott programban figyelembe vettük az SNI gyermekek nevelésének irányelveit, céljait, feladatait, biztosítva ezzel az egyenlő hozzáférés lehetőségét minden kisgyermek számára. Többször módosított nevelési programunk alapjaiban nem változott. Az átdolgozásnál a megvalósíthatóságot, a készség, képesség, attitűdfejlesztés lehetőségeit emeltük ki, teret engedve a pedagógiai szabadságnak. Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy gyermekeink szeretnek óvodába járni, érdeklődőek, kíváncsiak, nyitottak a környező világra, tevékenységükben kreatívak. Nevelési programunk eredményeként gyermekeink 6-7 éves korukra rendelkeznek azokkal az alapékességek, amelyek alkalmassá teszik őket az iskolakezdésre évben a Zala Megyei Közgyűlés Pedagógiai Nívódíjat adományozott a nevelőtestületnek kiváló és példaértékű nevelő-oktató munkájáért től ezt a munkát segítette tovább a TÁMOP projekt, mely megvalósításával tovább gazdagíthattuk nevelési gyakorlatunkat. 7

8 Programunk átdolgozásakor érvényesítettük a kompetenciaalapú program alapelveit, elméleti alapvetéseit. A fenntarthatóság biztosítása érdekében, óvodánk minden csoportjának, valamint a tagintézmény két csoportjának is lehetősége lett a kompetenciaalapú program gyakorlatának megismerésére, és bevezetésére. Egyes részeinek kipróbálására a kompetenciaalapú nevelést folytató csoportok óvodapedagógusainak segítségével, és belső továbbképzések megszervezésével vált lehetőség. Intézményünkben jógyakorlatok kidolgozására került sor, feltöltöttük az aktuális internetes felületre. 3. Intézményi Jógyakorlatok : Zöld hetek Zöld szemlélet elméletben és gyakorlatban HANGOLÓDÓ Óvoda-Iskola Átvezető Program Mozgással az egészségedért 4. Az intézmény szakmai elismerései: 2006 Zöld Óvoda cím 2007 Nívó díj 2008 Zöld Óvoda 2001 Zöld Óvoda 2013 Örökös Zöld Óvoda 2014 Minősített Referenciaintézmény 2014 Bázisóvoda 5. Az intézmény sikeres pályázatai: 2006: HEFOP Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra- Nyitottság, eredményesség, hatékony fejlesztő munka, szakmai kiválóság. 2009: HEFOP /B Játékosság és humor az óvodáskorú gyermekek megismerésének és fejlesztésének rendszerében. 2009: TÁMOP Gyenesdiási innováció a közoktatásban. 2010: TÁMOP Hálózati tanulás segítése, mintaadói tartalmak közvetítése. Kompetencia alapú oktatás óvodai programcsomag alkalmazása, és Zöld Hetek Zöld szemlélet elméletben és gyakorlatban. 2012: TÁMOP Gyenesdiási Óvodás Gyermekek Egészségmegőrző programja. 8

9 6. A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda rendszerábrája Célrendszer A fejlesztés tartalmi feladatai Az egészséges életmód alakítása, egészségfejlesztés program Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés Az anyanyelvi és értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása A gyermekek tevékenységformái Játék A tevékenységben megvalósuló tanulás: Verselés, mesélés Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka Mozgás A külső világ tevékeny megismerése Munka jellegű tevékenységek Az óvodai élet megszervezése Feltételrendszer Gyerekvédelem Kapcsolatok A fejlődés jellemzői 9

10 III. Az óvoda helyi nevelési alapelvei, értékei, céljai Az óvodai nevelés eddigi hazai eredményeinek figyelembevételével, a saját jógyakorlataink tapasztalataira építve fejlesztjük óvodánk nevelésében résztvevő gyermekeinket. 1. Értékeink, alapelveink: - Tiszteletben tartjuk a gyermekek szabadságjogait, a családi nevelésben meglévő hagyományokat s egymást megerősítve emberré nevelünk. - A gyermeki személyiség tiszteletén, szereteten alapuló gyermekközpontú nevelés. - A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be. - A gyermek megbecsülése, jogainak biztosítása. - Nagyon sajátos pedagógiai helyzetekben, személyiségünk teljességével hatunk a gyermeki személyiség egészére. - A pedagógus személyisége, modell. - A gyermekek joga, hogy a nekik megfelelő nevelést, gondoskodást kapják, olyan rugalmas rendszerben, amely igazodik egyéni szükségletükhöz, életkorukhoz, egyéni sajátosságaikhoz, fejlődési ütemükhöz különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre. - A gyermek fejlődésének alapja a biztonságérzet, amelyhez elengedhetetlen az egyéni bánásmód. - A játék önkéntes, a gyermek legelemibb pszichikus szükséglete, a legfőbb élményforrás, a személyiségfejlesztés színtere, a készségek, képességek, és kompetenciák fejlesztésének leghatékonyabb módja. - Az óvodapedagógus lehetőséget teremt, hogy a gyermek a játékon, az alkotómunkán keresztül szerezzen olyan élményeket, tapasztalatokat, amelyek a tanulás örömének átélését teszik lehetővé. - A valódi tudás az, amit cselekvésen keresztül sajátít el, a játékba integrált önkéntes és cselekvéses tanulás az óvodai tanulás útja. - Az óvodai nevelés komplex, hiszen az elméletileg elkülönült nevelési területek egységet alkotnak. - A pedagógiai etika elveit figyelembe véve biztosítjuk a szülőket a titoktartásról, és tiszteletben tartjuk a családok belső szokásait, ügyeit. - Tudatosan törekszünk a másság elfogadására és elfogadtatására, a konfliktustűrő egészséges tolerancia kialakítására. 10

11 - Az óvodáskorú gyermek érzelmileg túlfűtött, ezért fontos, hogy pozitív hatások, élmények érjék. - A gyermek találja meg helyét a közösségben, váljék igényévé az együttműködés. - A szokásrendszer biztonságot nyújt a gyermek számára, segít a szabályok elsajátításában, megalapozza következő fejlődési szakaszát, később a felnőtté válás feltétele. - A környezettudatos viselkedés magalapozása a felnőttek példáján keresztül. - A családi nevelés közelítése az óvodai neveléshez, hiszen a személyiségfejlődésben meghatározó az együttnevelés, az azonos szokásrend. 2. Céljaink: - Az óvodás gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a különleges gondozást igénylő gyermekek ellátását is). - A gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása. - A környezetében biztonságosan eligazodó, azzal harmóniában élő, azt szerető, a másságot elfogadó, hagyományainkat ápoló gyermekek nevelése. - A tanköteles korú gyermekek rendelkezzenek azokkal a kompetenciákkal, melyek alkalmassá teszik őket az iskolai élet megkezdésére. - Minden gyermek a mai kor elvárásainak megfelelő színvonalas nevelésben részesüljön. - A megfelelő életritmus, a helyes napirend kialakítása, a fokozott mozgásigény kielégítése. IV. Gyermekkép, óvodakép - a nevelés rendszere Osztani magad hogy így sokasodjál Kicsikhez hajolni hogy magasodjál, Hallgatni őket hogy tudd a világot, Róluk beszélni ha szólsz a világhoz (Váci Mihály) 1. Gyermekkép Sokoldalú, harmonikusan fejlett személyiségű gyermekek nevelése a célunk. 11

12 Arra törekszünk, hogy gyermekeink: Legyenek mindig derűsek és őrizzék meg sokáig őszinte mosolyukat. Őrizzék meg természetes kíváncsiságukat, óvják védjék, alakítsák környezetüket. Bontakozzon ki kreativitásuk, személyiségük Tiszteljék egymást és a felnőtteket. Valósítsák meg önmagukat A gyermekfejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. Ebben az életkorban az igazi ismeret az, amit a gyermek önmaga szerez meg. Mindennek az alapja, hogy a gyermek érdeklődésére és cselekvésére, előzetes tudására, tapasztalataira épüljön az ismeretanyagot is tartalmazó tevékenységrendszer. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyerek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. 2. Óvodakép Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépéséig. Az óvoda funkciói: * óvó-védő * szociális * nevelő-személyiségfejlesztő Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: - a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről; - a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról; a gyermeki közösségben végezhető sokszínű- az életkornak és fejlettségnek megfelelő tevékenységről, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető játékról. 12

13 E tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmakról, az emberi értékek közvetítéséről; a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről. Biztosítjuk az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását: - Az óvodában komplex nevelés folyik. A nevelési területek elméletileg differenciáltak, elkülönültek, a gyakorlatban azonban a tárgyi koncentráció elvének megfelelően egységet alkotnak. - Óvodánk pedagógiai gyakorlata, csakis a családi nevelésre építve, annak céljait és eredményeit figyelembe véve lehet eredményes. - Környezetünk gazdagsága kimeríthetetlen kincsestára az ismereteknek, tapasztalatok szerzésének. - Az egészséges életmódra neveléssel szemléletváltásra ösztönzünk. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a szülők képesek változtatni gyermekeik kedvéért. Az e téren elért eredményeinkre, hagyományainkra büszkék vagyunk. - Külső és belső környezetünket úgy alakítjuk, hogy az családias értékeket, érzelmeket sugárzó legyen. Legfőbb törekvésünk, hogy a ránk bízott kisgyermekek az óvodában töltött 3-4 év alatt boldogan, kiegyensúlyozottan, biztonságban éljenek! - Tájékoztatjuk a szülőket, hogy nyomon követhessék gyermekük óvodai fejlődését, lehetőséget biztosítunk, hogy megfigyelhessen, kérdezhessen, javasolhasson, kezdeményezhessen. A nevelés aktív közreműködője legyen! - Nem csak az egészséges gyerekeknek van joga a boldog gyermekkorhoz, ezért mi felvállaljuk azoknak az alapító okiratban felsorolt, enyhén sérült kisgyermekeknek a nevelését, akik közösségben foglalkoztathatók. - A speciális gondozást igénylő gyermekek fejlesztését szakemberek (gyógypedagógus, logopédus, fejlesztőpedagógus) végzik az előírt óraszámban, amelyhez biztosítjuk a feltételeket. - Programunk írásánál felhasználtuk eddigi tapasztalatainkat, az óvodapedagógia eredményeit. Abból az egyszerű megállapításból indultunk ki, hogy amióta óvoda létezik, központi törekvés a gyermeki személyiség fejlesztése, a tartalmi munka színvonalának javítása, ehhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása. 13

14 - Az óvodai nevelésünkben alkalmazott pedagógiai intézkedéseket a gyermek személyiségéhez igazítjuk. - A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (a továbbiakban: migráns) gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, a interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét. V. Az óvodai nevelés feladatai Feladatunk az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja három általános feladatot jelöl meg: az egészséges életmód alakítása, az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés, az anyanyelvi -, értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. 1. Az egészséges életmód alakítása; egészségfejlesztés Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel kialakítása ebben az életkorban megalapozó jelentőségű, éppen ezért kiemelten fontos! Segíti az óvodáskorú gyermek szükségleteinek kielégítését, növekedését, fejlődését, hozzájárul egészségének védelméhez, edzéséhez. Biztosítja a jó közérzetet, az óvodai egészségügyi szokások elsajátításával, gyakorlásával. Ahhoz, hogy egészséges gyermeket nevelhessünk, feltétlenül szükséges a megfelelő környezet biztosítása. Fontos, hogy óvodánk feltételrendszere, nevelési hatásai segítsék elő a gyermekek optimális fejlődését. Célja: - Testi lelki - szellemi harmónia kialakítása = egészség. - Olyan igény felkeltése, melynek eredménye az egészséges életszemlélet. 14

15 Feladatok: - Az gyermekek egészségének megőrzése, betegségek megelőzése. - Helyes életritmus kialakítása. - Egészségügyi szokások, készségek, képességek elsajátíttatása. - A gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése. - A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése. - A gyermeki testi képességek fejlődésének segítése. - A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése. - Az étkezés, testápolás és az öltözködés szokásainak alakítása. - A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása. - A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása. a) Egészséges környezet: - Megteremtjük a gyermek egészséges testi, lelki fejlődéséhez, biztonságához szükséges belső és külső környezeti feltételeket. - Biztosítjuk a mozgás, levegőzés mindennapi lehetőségét. - A csoportszobákban rendszeresen szellőztetünk. - A berendezés a gyermekek méretének megfelelő; - Intézményünkben jellemző a természetes anyagok dominanciája, az ízlésformáló, esztétikus környezet. - A környezet szépségét, az egészség védelmét csak tisztasággal lehet fenntartani, ezért elengedhetetlen a naponkénti alapos takarítás, fertőtlenítés. b) Preventív egészségmegőrzés: - Napi légfürdőzés, szabad mozgás biztosítása. - A beteg gyermek elkülönítése az erre kialakított elkülönítő szobában. - Veleszületett rendellenességek korai kiszűrése (nagyothallás, látásproblémák, stb.). - Tartási rendellenességek prevenciója, korrekciója (ld. mozgás). 15

16 c) Étkezés - Az étkezde és a szülők bevonásával próbálunk tenni azért, hogy a gyermek étrendje segítse az egészséges testi fejlődést. - A több éve bevezetett vitamin napok kibővítését tervezzük, heti salátatál készítésével. - Alkalmanként egészségnapokkal segítjük a családok étkezési szokásainak alakítását. - Az évszaknak megfelelően természetes vitaminok, zöldség, gyümölcs, gyógyteák rendszeres fogyasztását biztosítjuk a szülők bevonásával. - Hagyományápolásunkban vonzó feladat az ünnepre jellemző étel elkészítése a gyermekek közreműködésével (karácsonyi mézes, húsvéti kalács, salátatál, stb.) - Megteremtjük a kulturált étkezés feltételeit. - Elfogadjuk az egyéni különbségeket, különös tekintettel arra, ha azt betegség okozza. d) Testápolás - A testápolás a gyermekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását, rendszeres és szükség szerinti tisztálkodásukat és tisztaság iránti igényüket fejleszti. - Megteremtjük, elmélyítjük a gondozáshoz szükséges bensőséges kapcsolatot felnőtt és gyermek között. - A család gondozási szokásait igyekszünk összehangolni az óvoda gondozási szokásaival. - A gyermekeknek mindig annyi segítséget adunk, amennyire szükségük van. - Figyelmet fordítunk a gyermekek testi higiéniájára és egészségére. e) Öltözködés - A kényelmes, réteges öltözet a gyermekek egészségének megőrzését szolgálja. - A ruha fejleszti az ízlést, és hangsúlyozza a kislányos és fiús jegyeket. - Sarok nélküli, bokatartós cipő használata ajánlott és elfogadott. - Cserecipő, ruházat, fehérnemű a szülők által biztosított. f) Pihenés, alvás - A gyermek fejlődéséhez elengedhetetlen a megfelelő pihenés. 16

17 - Délutáni pihenés előtt mesével, énekkel altatunk, figyelünk a zaklatott, nyugtalan gyerekre. - Megteremtjük a nyugodt pihenés feltételeit. A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: - Testápolással kapcsolatos mindennapi szükségleteiket életkoruknak megfelelően, segítség nélkül végzik. - Kiszolgálják önmagukat, önállóan tevékenykednek. - Helyesen használják az evőeszközöket. - Igénylik az asztal esztétikus rendjét és étkezés közben kulturáltan viselkednek. - Öltözködésben önállóság és rendszeretet jellemzi őket. Saját személyük és környezetük gondozottságára, rendjére ügyelnek. Holmijukra vigyáznak. - Észreveszik elvégezhető feladataikat és segítséget nyújtanak társaiknak, valamint a felnőtteknek. - Igénylik a levegőn való tartózkodást, mozgást. 2. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés A szeretet szeretetet szül / Maslow/ A gyermeki magatartást az érzelmi dominancia jellemzi. Különösen ezért kötelességünk biztosítani számukra az érzelmi biztonságot, az otthonos, derűs, családias légkört, a szeretetteljes bánásmódot. Lehetőséget biztosítunk a gyermek szociális érzékenységének fejlődéséhez, én tudatának alakulásához és önérvényesítő törekvéseinek megvalósulásához. A személyes, bensőséges kapcsolat kialakításához egyéni, differenciált bánásmód szükséges, amely minden gyermeket megillet. Az óvodapedagógusok, az óvoda valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modellértékű a gyermekek és szüleik számára. Ahhoz, hogy a gyermekekben is kialakuljon a szeretet, őszintén, kedvesen forduljunk feléjük. Az én fejlődéséhez a 3-7 éves szakasz kiemelt jelentőségű. A 3-4 évesre jellemző önérvényesítő én es magatartásról a 7 éves korra eljut az együttműködő, kezdeményező szociális magatartás szintjére, ez csak csoportban valósítható meg. 17

18 Célja: A gyermek erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és akaratának (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat), szokás- és normarendszerének megalapozása. Feladatok: - Közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása. - Szűkebb és tágabb környezetük megismertetése - a szülőföldhöz való kötődés megalapozása. - A gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlesztése. - Az emberek különbözőségének megértetése, elfogadtatása. - A környezetünkben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére nevelés. a) Az érzelmi szocializáció és feltételeinek megteremtése: - A csoport légkörét a teljes és kölcsönös bizalom hassa át. - Otthonos környezet, megfelelő játszóhelyek kialakítása. - A rugalmas napirend, a derűs légkör a nyugalom biztosításának egyik feltétele. - Az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív érzelmi töltés jellemezze. - A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, enyhén érzékszervi vagy beszédfogyatékos gyermekek nevelése speciális ismereteket, sajátos törődést igényel, szükség esetén megfelelő szakember (pszichológus, logopédus, gyógypedagógus stb.) közreműködésével. b) Az érzelmi élet és a szocializáció színterei: Beszoktatás - Minden pedagógus és dajka azon fáradozik, hogy a gyermekek első napjait jó hangulatúvá, derűssé tegye, hiszen a későbbiekre nézve meghatározó élmény lehet. - Ismerkedési napon, ill. családlátogatás során (lehetőség szerint) megismerkedünk a gyermekekkel és szüleikkel. - A beszoktatás fokozatos, a gyermek egyéni érzékenységét, habitusát, alkalmazkodóképességét figyelembe véve történik. 18

19 Minden csoportban kialakult szokásrend van ezzel kapcsolatban, amelyet ismertetnek az óvodapedagógusok a szülőkkel az első találkozáskor. - A gyermek elhozhatja kedvenc játékait, tárgyait. Hagyományok, ünnepek: A hagyományokká vált visszatérő események megadják intézményünk egyéni arculatát. Programunkból adódóan úgy alakítottuk ki szokásainkat, hogy - a gyermekek életkoruknak megfelelően tudjanak bekapcsolódni a folyamatokba, - az óvoda mindennapjaitól eltérőek legyenek, - a szülők is az eseménytől függően aktívan közreműködhessenek. A hagyományok egy része egy-egy gyermekcsoportban kerül kialakításra (pl. sütés, kellékkészítés, kirándulás), más része több csoportra is kiterjed (pl. Tök parti, adventi gyertyagyújtás). Alkalmanként részt veszünk községi és regionális rendezvényeken. Célunk: olyan ünnepek és hagyományok kialakítása, mely a gyermek számára öröm. Tartózkodunk az ünnepeken való kötelezően merev, túlzott szerepeltetésektől, mely szorongást, félelmet kelthet a kisgyermekben. Ünnepek alkalmával az óvodát, magunkat és a szívünket is ünneplőbe öltöztetjük. Az ünnepek, hagyományok 3 témakörre épülnek: Gyermekek ünnepei (születésnap, gyermeknap stb.) Természettel összefüggő ünnepek (Madarak és fák napja, Föld Napja stb.) Társadalmi ünnepek (március 15.) A fejlődés főbb jellemzői óvodáskor végére: - Az eddig kialakult szokások a gyermekek igényévé válnak, amelyeknek természetes módon tesznek eleget. - A választott tevékenységben aktívan, örömmel vesznek részt. - Elfogadják az adott tevékenység által megkívánt magatartási formát. 19

20 - Figyelnek egymásra, észreveszik, ha a másik segítségre szorul. - Türelmesen, figyelmesen hallgatják társaikat, óvónőjüket. - Tisztelettel viselkednek a felnőttekkel, az óvoda dolgozóival, vigyáznak munkájuk eredményére. - Kialakul a csoport élete iránti érdeklődés. - Társaikkal szembeni empátia megjelenése - Elfogadjuk egymást olyannak, amilyenek. - Természetes módon kialakulnak a baráti kapcsolatok - A vállalt feladatért felelősséget éreznek, képesek az együttműködésre. - Alkalmazkodnak a szokásokhoz, tudják késleltetni szükségleteik kielégítését. - Készen állnak az iskolai élet elfogadására. - Feladattudatuk kialakul. Az értékelés és jutalmazás: Célja: A gyermek helyes megnyilvánulásainak kialakítása, pozitív motiváció biztosítása. Az óvodapedagógus feladatai: Az értékelést fontos személyiség-és közösségalakító tényezőként alkalmazza. Az óvodában a pozitív értékelés az elsődleges: a jutalmazás és ennek előlegezett formája, a biztatás. Ezzel erősíti leginkább a gyermek helyes megnyilvánulásait, és ezzel alakítja ki a pozitív motivációkat. A gyermekek szöveges, átfogó értékelését az óvodapedagógusok elvégzik évente minimum két alkalommal (ld. SzMSz). Elsődleges mérőeszköz a tudatos megfigyelés. A gyermekek jutalmazásának elvei és formái Óvodai gyakorlatunkban a jutalmazások körébe tartozik: a verbális és nonverbális kifejezések használata, a kommunikációs eszközök és érzelmek kifejezése, továbbá a kiemelt-megtisztelő feladatadás, vagy kedves tevékenység biztosítása. A jutalmazás 20

21 mindig konkrét, a gyermek számára érthető, és a társak számára is motiváló hatású. Tárgyi jutalmazást az óvodában nem alkalmazunk.. 3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása a) Anyanyelvi nevelés: Anyanyelvi nevelésünk áthatja óvodai életünk minden területét. Valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat A beszédkapcsolatok alapja a jó csoportlégkör. Barátságos, felszabadult hangulatban az óvodai élet bármely mozzanata kínálhat lehetőséget a gyerekek anyanyelvi fejlesztésére. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása az óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van. A fejlődési folyamat alakításánál- a javítgatásokat elkerülve- a beszélő környezeten, a helyes mintaadáson és szabályközvetítésen van a hangsúly. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére fokozott figyelmet kell fordítani. Az óvodai anyanyelvi nevelés megalapozza az iskolai olvasást és írást. Célja: - A gyermekek tisztán, szépen, nyelvtanilag helyesen használják a magyar nyelvet. - Bő szókinccsel, fejlett kommunikációs készséggel rendelkezzenek. Feladatok: - Az óvónők beszéde példamutató, nyelvhasználatuk pedig a hangok ejtésében is kifogástalan legyen. - A kommunikációkülönböző formáinak alakítása mintaadással, szabály közvetítéssel: óvodapedagógus-gyermek, dajka-gyermek, gyermek-gyermek, felnőtt-felnőtt között. - Minden adódó alkalmat használjanak fel a gyermekek alakítására, e kezdeményezések rövidek, játékosak legyenek. - Csoportjukban ismerjék fel a beszédhibákat, s a gyerekek egyénenkénti beszédsajátosságait, s ennek alakulását kísérjék figyelemmel. 21

22 - A többféle képzésű mássalhangzót hibásan ejtő gyerekek környezetét részletesebben ismerjék meg, így tárják fel a hiányosságok okát. - Fejlesztéseik során a türelem és a természetesség jellemezze őket. - Tervezőmunkájuknál vegyék figyelembe a csoport életkori sajátosságát, fejlettségét, az egyéni adottságokat és az óvodai tevékenységformákat. - Folyamatosan tartsák a kapcsolatot a családokkal, s ha szükséges, működjenek együtt a fejlesztések hatékonyságának érdekében. - Többször kezdeményezzenek csoportos beszélgetést, hogy a gyermekek összefüggő beszédének kialakulását elősegítsék, és beszédkultúrájukat, beszédfegyelmüket megalapozzák. - Anyanyelvi játékok vezetésével járuljanak hozzá az összefüggő beszéd és a párbeszéd fejlesztéséhez. - Az irodalmi anyag kiválasztásánál tudatosan és módszeresen gondolják át a művek anyanyelvi értékét is. - Anyanyelvi nevelésünk olyan észrevétlenül illeszkedjék a mindennapi oktatási és nevelési folyamatba, hogy azt a gyerekek spontánnak, természetesnek érezzék, s játékként esetenként maguk is kezdeményezzék. A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: - verbális együttműködés társaikkal és a felnőttekkel, - képesek kapcsolatok létesítésére, fenntartására, - aktívan használják szókincsüket összefüggő beszédre, párbeszédre, - végig hallgatják társaikat és a felnőtteket, - tisztán ejtik a beszédhangokat, - helyesen használják a névutókat, - a kommunikációs jelrendszert megfelelően használják, - képesek rövid szöveg visszamondására, - helyesen alkalmazzák az udvariassági szokások nyelvi formáit, - képesek kérdések feltevésére és válaszadásra. b) Értelmi fejlesztés és nevelés 22

23 Az óvodába érkező gyermek értelmi fejlettségének, észlelésének, megfigyelőképességének szintjéből indulunk ki, s ennek megfelelően végezzük azt a fejlesztést, mely a gyermek egészére irányul. Célja: Értelmi képességek kibontakoztatása, az önálló, az alkotó, az aktív gondolkodás megalapozása. Feladatok: A gondolkodási képesség fejlesztésekor alapfeladatnak tekintjük a gyermek problémalátásának, értésének fejlesztését, melyhez elengedhetetlen a gondolkodási műveletek analízis, szintézis, absztrahális összehasonlítás - a tevékenységek során történő fejlesztése. A figyelem fejlesztésére, mint a tanulás fontos feltételére, tudatosan figyelünk. - A tapasztalat és ismeretszerzés folyamatát a gyermek kíváncsiságára, érdeklődésére, megismerési vágyára, érzelmi beállítódására, önkéntes figyelmére hagyatkozva irányítjuk. - A gyermekek spontán megnyilvánulásainak felhasználása. - Alkalmazkodnunk kell a gyermekek életkori és egyéni sajátosságaihoz. - A gyermeket tevékenység közben juttassuk tapasztalathoz, játékos módszerek alkalmazásával. - A gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása. - Az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitás fejlesztése. A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: - Érzékszerveik segítségével cselekvéses tapasztalatokat szereznek az őket körülvevő környezetről. - Érzékelésük, észlelésük differenciálódik. - Tér- és időbeli tájékozottságuk megfelelő. - Önállóan végeznek megfigyeléseket. - Ok-okozati összefüggések ismernek fel. 23

24 - Szándékos figyelmük kellő ideig tart. - Általánosítani tudnak bizonyos lényeges jegyek alapján. - Megfelelő problémamegoldó képességgel rendelkeznek. - Tények és elemi információk ismerete. VI. Az óvodai élet megszervezése 1. Személyi feltételek Az óvodában a törvényi előírás figyelembe vételével a dolgozók száma 22 fő (+ bölcsőde 7 fő): 12 fő óvodapedagógus, 6 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő intézményvezető, 1 fő óvodatitkár, 1 fő udvaros. Alkalmazotti közösségünk főbb jellemzői: - Az azonos célokért, azonos elvek alapján, változatos módszerekkel végzett munka. - A pedagógiai önállóságot biztosítja, hogy az óvoda élén szakmailag független intézményvezető áll. - Biztos szakmai tudás csak rendszeresen tájékozódó pedagógusnál létezhet, ezért természetes számunkra a folyamatos önképzés, továbbképzés. - Pedagógiai programunkat megfelelő szakmai tudással rendelkező, lelkiismeretes, gyermekszerető óvodapedagógusok és szakképzett dajkák közreműködésével valósítjuk meg. - A továbbképzéseken összegyűjtött tapasztalatokat megosztjuk egymás között. - A gyerekek számára követendő minta az igényes nevelői magatartás. - Az óvoda vezetőjét hatékonyan segítik a nevelőmunka tervezésében, irányításában, ellenőrzésében, az intézményben dolgozó egyéb szakképesítéssel is rendelkező kollégák: munkaközösség-vezető szociálpedagógus drámapedagógus közoktatási vezető szaktanácsadó általános iskolai tanító fejlesztőpedagógus angol nyelv német nyelv 24

25 táncpedagógus - Drámajátékok alkalmazásával segítjük elő az oktatás és a nevelés hatékonyságát, az óvodaiskola átmenet nehézségeinek csökkentését. - Az egyes munkaközösség feladatait az aktualitások határozzák meg. - Szakmai megbízások munkánk hatékonyságát növelik. - A veszélyeztetett gyermekek érdekeit képviseli intézményi szinten a gyermekvédelmi felelős, ki az óvodánkban működő gyermekjóléti szolgálat vezetőjével állandó kapcsolatban áll. - Pedagógiai munkánkat logopédus és fejlesztőpedagógus segíti. - A gyermekek egészséges testi fejlődését rendszeresen ellenőrzi az óvoda védőnője és a prevenciós munkát végző fogorvos. - Óvodapedagógusok vezetik a játékos német és angol foglalkozásokat, beépítve a délelőtti tevékenységbe. - Legfőbb törekvésünk, hogy kivívjuk egymás tiszteletét, megbecsülését, s ezt úgy szakmai tekintéllyel, mint emberi értékeinkkel. - Óvodapedagógusainkra jellemző a szakmai igényesség, mely garantálja az eredményes pedagógiai munkát. Ennek érdekében rendszeresen képezik magukat, szervezett felkészítéseken akkreditált továbbképzéseken vesznek részt. - A dajkák munkájukat a gyerekek napirendjéhez igazítva, az óvodapedagógusok irányítása mellett végzik. A pedagógusok munkavégzésének alapja Rendelkezzenek a törvényben meghatározott 8 kompetenciával: 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. A tanulás támogatása 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 25

26 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 2. Tárgyi feltételek Óvodánk rendelkezik a pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. Az óvoda épületét, udvarát, kertjét, berendezéseit oly módon alakítottuk ki, hogy az a gyermekek biztonságát, kényelmét szolgálja. Lehetővé teszik mozgás- és játékigényük kielégítését. A gyermekek által használt tárgyi felszereléseket számukra hozzáférhető módon helyeztük el. Az eszközök biztonságos használatának követelményeit szem előtt tartjuk, ezért a játékokat folyamatosan bevizsgáltatjuk. A csoportszobák mindegyikében fenyőbútorok találhatók. A gyermekeket harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal vesszük körül. A játékok és a nevelést-oktatást segítő eszközök folyamatosan bővülnek. Korszerű technikai felszereltséggel, informatikai eszközellátottsággal rendelkezünk. Speciális fejlesztő eszközeink bővültek, udvari komplex fejlesztőjátékaink korszerűsödtek. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben meghatározott nevelési, oktatási intézmények kötelező (minimum) eszközök és felszerelések teljes körű beszerzésére sor került. A nevelési programunkhoz szükséges speciális felszerelésekkel rendelkezünk. Az intézmény helyiségei: Csoportszobák száma: 6-2 a földszinten, 3 az emeleten ( 54 m 2, 54 m 2, 49 m 2, 38 m 2, 50 m 2 ) a régi bölcsőde helyén 1 csoport, 49m 2 Öltözők száma: Mosdó, zuhanyozó, WC Elkülönítő Tornaszoba Nevelői: Vezetői iroda: 6 - a folyosón vannak elhelyezve a fogasok és a padok. 4-1 a földszinten, 2 az emeleten 1 külső épületben 1 - a beteg gyermekek számára az emeleten 1 - az emeleten 1 - az emeleten 1 - az emeleten 26

27 Ebédlő: 1 - a földszinten Felnőtt öltöző, zuhanyozó: 1 - az emeleten Udvari babaház: 1 3. Az óvodai élet napi- és heti ritmusa A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket, melyek a megfelelő időtartamú, párhuzamosan is végezhető, differenciált tevékenységek, valamint a gyermek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5 35 perces) csoportos foglalkozások tervezésével, szervezésével valósulnak meg. A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermeknek. A jó napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítása, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. A napi- és hetirendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki. Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk fejlődését, együttműködve a gondozást végző munkatársakkal. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a fejlődésük nyomon követését különböző kötelező dokumentumok szolgálják. Az óvodai nevelés csak a jóváhagyott pedagógiai program alapján valósulhat meg és a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében szervezhető meg, az óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és közreműködésével. Napirend Időtartam Tevékenységek 6.30 tól Közös játék, tevékenység összevont csoportokban tól Saját csoportokban: Játék, tízórai, kezdeményezések, különböző tevékenységek, foglalkozások, vitamin fogyasztása, séták, megfigyelések, levegőzés, mindennapos testnevelés tól Ebéd 27

28 12.30 tól Délutáni pihenés tól Folyamatos ébredés, uzsonna, közös játék, levegőzés, egyéb tevékenységek tól Közös játék, tevékenység összevont csoportokban. Óvodánk nyitva tartása A hét 5 munkanapján tól 17 óráig (összes idő: 10 óra 30 perc) Az óvoda nyitásától zárásáig óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Az óvoda dolgozóinak munkarendjét a mindenkori éves munkaterv tartalmazza. VII. Az óvoda kapcsolatrendszere 1. Kapcsolat a családdal Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek alapvető feltétele a családdal való együttműködés, a kölcsönös tisztelet és bizalom. Az együttműködés formái változatosak, a személyes kapcsolattól a különböző rendezvényekig magukban foglalják azokat a lehetőségeket, amelyeket az óvoda, illetve a család teremt meg. Az óvodapedagógus figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés során érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. a) A család szerepe az óvodai életben - A család a szocializáció első színtere. A szülőknek jogaik és kötelezettségeik vannak gyermekük gondozásában, nevelésében, fejlesztésében, iskolára alkalmassá tételében. - Az óvodapedagógusok szakszerűen segítik a szülőket a gyermeknevelésben (igény szerint), ezzel elősegítik a gyermekük iránti felelősségérzet növekedését. - Fontosnak tartjuk a családok megismerését, a velük való szoros nevelői együttműködést. - A szülők nevelési célkitűzéseinek ismeretében segítünk abban, hogy elvárásaik reálisak legyenek. - Kapcsolatunkban éreztetjük az őszinte odafordulást, a segítő szándékot. 28

29 - Megismerjük és elfogadjuk a család szokásait, szabályrendszerét és tapintatosan befolyásoljuk az egészséges életvitel szokásainak alakítását. - A családdal kapcsolatos minden információt diszkréten kezelünk. - Lehetővé tesszük a naponkénti rövid, lényeges közlésekre szorítható párbeszédet, és biztosítjuk a négyszemközti beszélgetések lehetőségét is (fogadó óra). - Nyílt nap alkalmával módot adunk arra, hogy a szülő a csoportban megfigyelhesse gyermekét. - Közös programok, együttes tevékenykedés segítik elő a kölcsönös bizalom, jó kapcsolat kialakulását. - A szülők legyenek tájékozottak a helyi nevelési programról véleményükkel segítsék, beválását kísérjék figyelemmel. b) Az óvoda szerepe a családi életben A gyermek nevelése a család joga és kötelessége az óvoda kiegészítő, segítő szerepet tölt be. Az óvodai nevelés átmenet a családi és az iskolai nevelés között. Célunk a szülőkkel, a családokkal való eredményes, partnerközpontú együttműködés kialakítása. - A szülők felé gyakorolt rendszeres, szervezett, bizalomra épülő kapcsolattartás. - A kapcsolatok mennyiségi és minőségi fejlesztése. - Az óvodai szocializáció folyamat jellegű, ezért a feladatokat elosztva, egymásra építve, tartalmukat fokozatosan tervezzük. - Családgondozás (indokolt esetben gyermekvédelem bevonásával) - A szülői elégedettséget az önértékelési munkaterv alapján mérjük. Az eredményeket a kapcsolattartási formák kiszélesítésében és mélyítésében használjuk fel. - Az óvodapedagógus megértő, türelmes, érzelmileg elfogadó partneri szerepet tölt be az együttnevelésben. - Az óvoda minden dolgozójával szemben egységes követelmény és elvárás, hogy előítéletektől mentesen közeledjen a családokhoz. - Rugalmasan, az értékeinkhez, a vállalt küldetésünkhöz igazítva kezeljük a szülők elvárásait. - A tudomásunkra hozott vagy jutott információkat bizalmasan kezeljük. - A gyermekeket érintő fontos kérdésekben kikérjük a szülők véleményét. - Rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket nevelési elveinkről, eredményeinkről. 29

30 - Az óvoda családias lehet, de nem válhat a gyermek családjává. - Pozitív attitűddel elfogadjuk, megértjük a szülőket. Óvodánkban a szülők képviseletét a Szülők Közössége látja el, mely az SZMSZ-ben megfogalmazottak és a vezető irányításával vesz részt az óvoda életében. A kapcsolattartás módjai óvodánkban Formális Informális Családlátogatás Szülői értekezletek Fogadóórák Nyílt napok Szülők Közössége Napi beszélgetések Faliújságon közérdekű hírek A szülők pedagógiai és játék kultúrájának fejlesztése óvodapedagógusi példa Kérdőívek Esetmegbeszélő találkozások szakemberek bevonásával (pszichológus, orvos, védőnő, gyógypedagógus stb.) Az együttműködés tartalmi formái intézményünkben Kapcsolattartási mód Beiratkozás Cél - anamnézis felvétele, - ismerkedés az óvodával Munkaforma egyéni beszélgetés Családlátogatás - a gyermek életkörülményeinek megismerése egyéni beszélgetés Beszoktatás Szülői értekezletek Szülői Fórum - ismerkedés az óvodai élettel, - szülő-gyermek kapcsolat megismerése, - bizalom kiépítése az óvodai nevelés iránt - az óvoda programjával való ismerkedés, - az óvoda életével kapcsolatos információk megbeszélése-közlése, - a csoportok életének fejlődésének megbeszélése, - a csoportokban készült videó felvétel, fénykép megtekintése, - szakember meghívása jellemző problémára, kérdés megválaszolására közös játék, közös tevékenység a gyermekkel értekezlet, csoportos értekezlet, helyzetmegbeszélés előadás, esetmegbeszélés 30

31 Fogadóórák Nyílt napok Szülők Közössége Sportrendezvények Munkadélutánok Szülők bálja Zöld Hetek Anyák napja Családi nap Évzáró, ballagás - a szülő tájékoztatása gyermeke fejlődéséről, - nevelési problémák megbeszélése - betekintés az óvoda mindennapjaiba, - a szülő-óvónő partner kapcsolat mélyítése - szülői feladatok koordinálása, - szülői kezdeményezések megvalósítása, - szülők érdekképviselete, - az óvodai nevelő-fejlesztő munka támogatása - a családok egészséges életmódra nevelése, - az óvoda közösségi szellemének ápolása, - kellemes hangulatú beszélgetések kezdeményezése, - közös élménnyel az óvodai kötődés erősítése - szülők megismerése - együttes tevékenység - kellemes hangulatú beszélgetések kezdeményezése, - szülők megismerése - óvodatámogatási lehetőség biztosítása, - pozitív kötődés erősítése az óvoda iránt - egészséges életmódra nevelés, - zöld szemlélet elmélyítése gyermekeken keresztül, különböző programok által, - családok részvételével - meghitt, közös együttlét, - családi kapcsolatok mélyítése - az óvoda-család kapcsolat mélyítése, - vidám hangulatú közös vetélkedés, - közös együttlét, közösségformálás - vidám hangulatú, közös együttlét, - az óvodai élmények felelevenítése, - az iskolába menők meghitt búcsúztatása beszélgetés, egyéni problémák megbeszélése megfigyelés, közös megbeszélés, értekezlet, megbeszélés csoportok közötti vidám vetélkedés közös munkatevékenység, beszélgetés bálszervezés, lebonyolítás közös együttlét közös kirándulás közös együttlét vidám vetélkedés, közös, vidám együttlét közös együttlét Pedagógusnap - az óvodai dolgozók munkájának elismerése beszélgetés 2. Kapcsolat külső intézményekkel Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt (bölcsődék és egyéb szociális intézmények), az óvodai élet során (pedagógiai szakszolgálat intézményei, gyermekjóléti szolgálatok, gyermekotthonok, egészségügyi, illetve közművelődési intézmények) és az óvodai élet után (iskolák) meghatározó szerepet töltenek be a gyermek életében. A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz 31

32 és a szükséglethez. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda nyitott és kezdeményező. a) Bölcsőde Kompetens személyek: kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok, szülők. A bölcsődéből érkező gyermekek hamarabb alkalmazkodnak az új körülményekhez, de számukra is új, ismeretlen tényezőket jelent az óvoda. A befogadás gondos előkészítését a bölcsődés gyermekeknél is érvényesíti az óvoda. Az óvoda törekszik arra, hogy az egy bölcsődei csoportba járó gyermekeket együtt, egyszerre fogadja. Az átmenet megkönnyebbítését szolgálja a bölcsőde-óvoda átmenet program (mellékletben található). Feladatok: - Előzetes látogatás a bölcsődében. - Szakmai találkozások szervezése a kisgyermeknevelőkkel, az egymással szemben támasztott elvárások közelítése érdekében. - Részvétel a bölcsődei szülői értekezleten. b) Iskola Az óvodai élet után meghatározó szerepet tölt be, ezért az óvoda iskola előkészítő munkája akkor eredményes, sikeres, ha a gyerekek örömmel, bizalommal és érdeklődéssel várják az iskolát. - Fontosnak tartjuk az óvodából az iskolába történő átmenet zavartalan biztosítását. - Nyitottak vagyunk az iskola felé, így a nevelők bármikor megfigyelhetik az óvodában folyó munkát. - Nagycsoportosokkal meglátogatjuk az első osztályosok óráit. - Részt veszünk egy-egy iskolai ünnepségen, meghívjuk őket óvodai rendezvényeinkre. - A Mikulás, farsangi ünnepeinken állandó szereplők az iskola alsós tanulói. - Figyelemmel kísérjük az iskolába kerülő gyerekek beilleszkedésének folyamatát. - Bemutató foglalkozást tartunk a leendő elsős tanítóknak. - A Pedagógiai Program gyakorlati elemeinek alkalmazása az alapozó szakasz előkészítéséhez. 32

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Többszörösen átdolgozott változat Csupán két dolog van, amit gyermekeinknek, tanítványainknak adhatunk: a gyökerek és a szárnyak. (Lactantius) KÉSZÜLT: AZ ÓVODAI NEVELÉS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi háttér... 4 Az óvoda

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012.

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012. KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Rábatamási, 2012. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. GYERMEKKÉPÜNK 1.2. ÓVODAKÉPÜNK 1.3. PEDAGÓGUSKÉPÜNK: ÓVÓNŐI ATTITŰD 2. BEMUTATKOZÁS 2.1. AZ ÓVODA

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA TŰZ ben fa parazsa volnék. VÍZ - ben puha moha volnék LÉG - ben jegenyefa volnék FÖLD - ön anyám fia volnék. ( Weöres Sándor) APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA:

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 4 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 5 I. BEVEZETŐ... II. GYERMEKKÉP... 1. Gyermekkép...

Részletesebben

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Az Intézmény jellemző adatai... 2 1. Az intézmény neve... 2 2. A pedagógiai program jogháttere... 3 II. Bevezető...

Részletesebben

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység. SZAKMAI PROGRAM Tartalomjegyzék: I. Az intézmény adatai: 3.o. II. A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 4.o. III. Az intézmény

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT 2015 OM azonosító: 201933 ÖNÁLLÓAN MKÖDÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 1 LURKÓFALVA ÓVODA Nevelési Programja OM azonosító: 201933 FÜZESGYARMAT 2015. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3 2. Jövőképünk....6 3. Óvodai nevelésünk sajátos jellemzői.7 4. Óvodai nevelésünk feladatai... 9

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 1 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetkép...

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2013. 1 TARTALOM ADATLAPOK 3 I. BEVEZETÉS 6. II. GYERMEKKÉP 7. III. BEMUTATKOZÁS 8 IV. ÓVODA

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront,

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat 3 I. Bevezető 5 I.1. Óvodánk bemutatása 5 II. Gyermekképünk, Óvodaképünk 9 II.1. Gyermekképünk 9 II.2.

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár Bölcsőde Szakmai Programja Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeked, mert ez a jövő Őrizd szüleid egészségét, mert a múlton épül fel a jelen

Részletesebben

Szombathelyi Napsugár Óvoda Sonnenstrahl Kindergarten. Óvodai Pedagógiai Program OM azonosító: 036471

Szombathelyi Napsugár Óvoda Sonnenstrahl Kindergarten. Óvodai Pedagógiai Program OM azonosító: 036471 Szombathelyi Napsugár Óvoda Sonnenstrahl Kindergarten Óvodai Pedagógiai Program OM azonosító: 036471 Készítette: Óvoda Nevelőtestülete Szombathely, 2013. augusztus 28. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. B E V E Z E

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja

GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja Készült: 2015.09.01. 1 TARTALOM 1.Intézmény feladata, tevékenysége o 1.1Intézmény alapfeladata o 1.2.Az alapellátás mellett működő

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

Szentistváni Általános Művelődési Központ. Baja. Pedagógiai művelődési program

Szentistváni Általános Művelődési Központ. Baja. Pedagógiai művelődési program Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja Pedagógiai művelődési program 2010 PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM I. NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 5 2. JOGI STÁTUS ALAPÍTÓ OKIRAT ( MELLÉKLET

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013 Újszász Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 1.1. A programmódosítás

Részletesebben

CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P R O G R A M

CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P R O G R A M CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1 1. Bevezető A Corvina Általános Iskola az alábbi intézményegységekből épül fel: Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁS

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁS Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium 6300.Kalocsa Asztrik tér 1. Tel:(78) 462-380 Mellék:252,253 Fax:(78)466-950 E-mail cím: nagyasszonyunkovi@gmail.com OM azonosító:027743 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 AZ ÓVODA ADATAI Név: GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA OM-azonosító: Székhelye: Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLET SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Somogyi Sándorné Szigetszentmiklós, 2013. augusztus 22. Egymás tisztelete

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

DUNAÚJVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DUNAÚJVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Dunaújvárosi Óvoda nevelőtestülete Dunaújváros, Pajtás u. 2. Hatályos: 2013. szeptember 1. 2013. 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETÉS... 3 Helyzetelemzés...

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TŰZ ben fa parazsa volnék. VÍZ - ben puha moha volnék LÉG - ben jegenyefa volnék FÖLD - ön anyám fia volnék. (Weöres Sándor) APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM 2010-2015 A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények

Részletesebben

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program A gyökerek persze nem látszanak, de tudod azok tartják a fát. (görög költő) Edelény 2015. Tartalomjegyzék INTÉZMÉNY ADATAI... 3. BÖLCSŐDÉNK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető Kerekegyháza Város Önkormányzata Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Kerekegyerdő Bölcsőde Rövidített neve: Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE. Pedagógia Program OM: 030796

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE. Pedagógia Program OM: 030796 MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Pedagógia Program OM: 030796 Derecske 2015. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 2. TÖRVÉNYI HIVATKOZÁS... 5 3. AZ ÓVODA ADATAI... 6 4. HELYZETELEMZÉS... 8 4.1. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETÜNK,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvoda Mónus Illés utcai Tagóvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 KOVÁCS MARGITÓVODA ÉS TAGÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETKÉP.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csanádpalotai Bölcsőde Tagintézménye SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Készítette: Kovács Jánosné Tagintézmény vezető 1 Szakmai program 2005-2010-ig

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5.

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. OM:203055 Kollégium Pedagógiai Programja 2015 0 Bevezetés A

Részletesebben

CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 2013.

CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 2013. CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 033012 Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2013. Tartalomjegyzék 1. Az óvoda jellemző adatai 4. old. 1.1. Az óvoda hivatalos neve,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak,

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak, P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2013 1 Tartalom Tartalom... 2 Pedagógiai hitvallásunk:... 4 Nevelési terv... 6 I. Iskolánkról... 6 1.1. Alapelvek, célok, értékek...11 1.2. Az emberi magatartás általános

Részletesebben

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről rendelkezése értelmében az óvodák Helyi Pedagógiai Programjuk alapján végzik szakmai munkájukat. A 2005-ben alapított Kazincbarcikai

Részletesebben

Hatályos: 2014.05.06-tól

Hatályos: 2014.05.06-tól Hatályos: 2014.05.06-tól A Pedagógiai Program alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 363/2012 (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról Kedves Olvasó!

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA MESE ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes BEVEZETÉS Alapprogramunk a hazai nevelés hagyományaira, értékeire, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a magyar

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

A D A T L A P. 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18

A D A T L A P. 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18 -1- A D A T L A P Az óvoda neve: címe: Áfonyáskert Óvoda 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18 2. Tagintézmény neve: Középszer Tagóvoda

Részletesebben

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Egységes Óvoda- Bölcsődei csoport Szakmai program Tartalom 1.Az intézmény

Részletesebben

SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. TARTALOM JEGYZÉK INTÉZMÉNY ADATAI...5 TÖRVÉNYI MEGFELELTETÉS...6 ELŐSZÓ...7 I. BEVEZETÉS...7 1. Az intézményünk bemutatása...7 2. Nevelőmunkánk

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben